Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5413

Comments Posted By Spaink

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Statement over Arjen Kamphuis

Ja. Dat artikel is geschreven door Sanne Terlingen, zelf ook niet vies van een complotje meer of minder, en ze beroept zich op Ancilla van der Leest, die volkomen is doorgedraaid.

» Posted By Spaink On July 02, 2022 @ 11:21

Voorkom een lockdown, kabinet!

Johan @ 4: Ik schreef toch heel duidelijk: ‘voor de komende drie weken’, en ‘tijdelijk’.

» Posted By Spaink On November 11, 2021 @ 19:46

De laatste volzin

Dankjewel Jan!

» Posted By Spaink On September 29, 2021 @ 12:04

Dag Jan, dankjewel, en ja, de reacties zijn hartverwarmend…

» Posted By Spaink On September 29, 2021 @ 11:40

Demissionair (maar niet heus)

Yiri: ik las vandaag via hoogleraar staatsrecht Wim Voermans dat de Raad van State zich over de benoeming van de neuwelingen zal buigen, om te kijken of die wel kunnen aanblijven als Kamerlid:

https://twitter.com/wimjmvoermans/status/1428373029759946754

» Posted By Spaink On August 19, 2021 @ 19:09

Het taboe op intersekse

Dat is me te makkelijk. Dat het niet meteen zichtbaar is, is immers geen reden om het niet te noemen in medische curricula (want ook artsen hebben vaak geen notie), of in boeken en cursussen over zwangerschap – terwijl intersekse zijn bepaald vaker voorkomt dan een hazenlip, wat gewoonlijk wel wordt bechreven. Dat mensen die intersekse blijken te zijn zelf ook weinig aan het woord komen, maakt het extra opmerkelijk.

Ik heb dardoor eerder de indruk dat de neiging overheerst om te ontkennen (of te verdoezelen) dat intersekse bestaat, en dat het een reële kwestie is – iets waarop je je als ouder kunt voorbereiden, door er op voorhand je gedachten over te laten gaan. Want als je nooit hebt gehoord dat zulke kinderen bestaan, is dat een stuk ingewikkelder. Laat staan hoe het voor die kinderen zelf moet zijn…

» Posted By Spaink On August 10, 2021 @ 04:29

Wormenbak FAQ

De sectie ‘Wat weet je inmiddels over (compost)wormen?’ heb ik zojuist uitgebreid. Ik begin mijn nieuwe huisgenoten iets beter te kennen.

» Posted By Spaink On July 07, 2021 @ 02:46

Elly @ 3: net zo vaak als je met Pokon zou doen – zo eens in de twee tot vier weken, en niet in rusttijd.

» Posted By Spaink On June 18, 2021 @ 11:52

Oi. Niks voor de wormen, dus! Ik zet het in de FAQ, dankjewel!

» Posted By Spaink On June 09, 2021 @ 15:17

EarthBNB

Een wormenbak kan ook heel goed in huis: het ding stinkt niet. De mijne staat in de badkamer!

» Posted By Spaink On December 20, 2021 @ 18:00

Partij kiezen

Jan @ 1: Ik heb gestemd op Laura Vissenberg, nummer 14 bij GroenLinks. Gebeten op witwasserij, belastingontduiking en vermogensongelijkheid, en nog feminist ook.
https://www.groenlinks.nl/kandidatenlijst/laura-vissenberg

» Posted By Spaink On March 17, 2021 @ 17:16

Het NK voordringen

Joop @ 5: die min tachtig graden geldt alleen voor het langdurig bewaren van het spul. Als het spul ‘s avond bij de huisarts wordt afgegven en de koelkast in gaat, kan het prima de vplgend edag worden ingespoten.

» Posted By Spaink On February 17, 2021 @ 13:46

Gruis en watjes

Ingrid @ 4: Mijn slapende, prikkende voetzool zit niet onder mijn voet, maar in mijn hersenen. Of ik nu loop, zwem, slaap, op een balvormige stoel of op een troon van vederdons zit – het maakt allemaal niet uit :)

» Posted By Spaink On January 27, 2021 @ 17:44

Ha Jeanette, dat moeizame zoeken naar woorden en taal om anderen uit te leggen wat je voelt, hoort echt bij ziekte; we hebben daar weinig vocabulaire voor. Ik ben blij dat ik je woorden kon geven!

» Posted By Spaink On January 27, 2021 @ 15:49

Zegeningen

Itsme @ 2:

Wat een rare vergelijking maak je, door softenon erbij te halen. Allereerst is dat geen eenmalig vaccin maar een langdurig gebruikt medicijn (dat overigens nog steeds wordt gebruikt, onder meer bij kanker en bij hiv); het middel had bij vrouwen die zwanger waren, soms ernstige effecten op de ontwikkeling van de foetus. Maar vaccins worden – uit voorzorg – juist nooit gebruikt bij zwangere vrouwen.

De twee covid-19-vaccins die nu in de EU zijn toegelaten, zijn op veel meer mensen getest dan normaal gebeurt. Meestal gaat het om 5000 testpersonen, nu waren dat er 30.000 en 40.000 – en er zijn amper bijverschijnselen ontdekt.

Ook is een vaccin heel doelgericht: het doet in dit geval iets met een specifiek proteïne dat in het virus zit (en niet in lichaamseigen cellen). De interactie van het virus is daartoe beperkt, dus de kans dat er elders iets misgaat is buitengewoon klein. Afgezet tegen de schade die een ongebreideld rondwarend virus veroorzaakt, weet ik heel zeker: doe mij dat vaccin maar.

Wil je meer weten over non-argumenten tegen deze vaccins – zoals recent geventileerd door de antivax oplichter Andrew Wakefield, jeweetwel, de man die beweerde dat vaccinatie tegen mazelen, de bof en kinkoest verantwoordelijk is voor autisme, maar die al zijn data bij elkaar had gelogen – lees dan dit vooral dit Twitter-draadje.

Voorts: jongen, wat kinderachtig om me af te schilderen als ‘weer zo’n geïndoctrineerd persoon die niet meer zelf nadenkt,’ zodra ik iets beweer dat je niet te pas komt. Want eerder was je het steevast met me eens.

» Posted By Spaink On January 02, 2021 @ 00:26

In, spin, de lockdown in

Danny @ 7: Covid-19 s is absoluut nieuw en nooit eerder gezien. Je verwijzing naar de griepprik is flauw: influenza omvat een grote groep virussen, die rap muteren en waarvan bovendien de ene keer het ene type en de andere keer een totaal ander type rondwaart.

De groep coronavirussen is sowieso al kleiner dan die van de influenzoavirussen. Maar van deze subsoort ervan, Covid-19, zijn tot nu toe pas twee relevante mutaties gezien: naast de oorspronkelijke Wuhan-versie zagen we eerst de (amper gemuteerde) versie die in Europa neerstreek, en afgelopen week de (licht gemuteerde: naar het oogt niet ernstiger, maar wel besmettelijker) versie die in delen van Engeland en Zuid-Afrika zijn gesignaleerd.

Maar ook die verschillen weinig van elkaar, terwijl de jaarlijkse griepvirussen onderling enorm verschillen. (Juist daaarom is het zo moeilijk om elk jaar een goed vaccin ertegen te ontwikkelen: je weet op voorhand niet met welk soort je later dat jaar te maken zult krijgen.)

» Posted By Spaink On December 20, 2020 @ 07:58

Robelia @ 6: Doe alsjeblieft niet zo dom en onnodig pompeus. Je wilt bronnen voor een logisch argument dat ik citeer? Grapjas.

Vaccins zijn goedkoop. Die voor covid-19 kosten momenteel circa een tientje per dosis; oudere, al ingeburgerde vaccins kosten nog aanzienlijk minder. Als Big Pharma vette winsten wil maken, zouden ze er beter aan doen zich niet op vaccins te richten, maar de ziekte gewoon te laten voortwoekeren en zich toe te leggen op de ontwikkeling van medicijnen die de schade tegengaan die overlevenden ervan overhouden (naar schatting ondervindt 10 procent van de mensen die ziek worden, langdurige effecten – we hebben nog geen idee of die op termijn bijtrekken). De neveneffecten bestrijden levert namelijk veel meer op, en vormt dan bovendien een levenslange melkkoe.

Je kunt gerust argumenteren dat Big Pharma zich nu slechts toelegt op vaccins tegen corona om hun besmeurde blazoen op te poetsen, door nu als ‘redder’ op te treden. Maar dat argument maak je niet; je suggereert botweg dat alles wat Big Pharma doet, fout is – kennelijk per definitie. Dat is erg kortzichtig. Ik spreek je graag nog eens wanneer jij, of iemand van wie je houdt, een auto-immuunziekte of een behandelbare kanker krijgt.

En: je verwijt mij dat ik iemand aanhaal die een filosofisch argument gebruikt. Maar vervolgens:
a) zet je als argument een ‘ondernemer’ in, die zegt ‘zelf’ onderzoek te hebben gedaan,
b) maar die vervolgens amper bronnen noemt, en toch buitengewoon stellig doet,
c) die werkelijk geen klap van vaccins, virologie, epidemiologie of farmacie afweet,
d) die het vooral over economie heeft,
e) en dat blijkt dan een inmiddels notoire nonsense-video te zijn, die barst van de feitelijke fouten een rare redeneringen? (Zie voor wat debunking ervan dit stuk.)

Ga je schamen. En verdiep je vooral eens in echte wetenschap.

» Posted By Spaink On December 20, 2020 @ 07:48

Robelia @ 1:

Dit las ik vandaag elders, je leert er misschien iets van:

‘Er wordt inderdaad schandelijk veel verdiend aan geneesmiddelen. [..] Overigens vormen vaccins slechts een miniem onderdeel van de geneesmiddelenmarkt (minder dan 1 procent) en zijn de winstmarges op vaccins niet bijster hoog. De echte winst wordt niet gemaakt op de vaccins maar op de geneesmiddelen. Als het de farmaceutische industrie alleen te doen zou zijn om winstmaximalisatie dan zouden ze dus beter geen vaccins kunnen ontwikkelen, want aan het bestrijden van de ziekten die met vaccins worden voorkomen is veel meer te verdienen.’

» Posted By Spaink On December 16, 2020 @ 23:28

Intimidatie

Mijn autootje heeft (gelukkig) maandagochtend vier nieuwe wielen gekregen! Dank voor de bezorgdheid ende goede wensen.

» Posted By Spaink On December 09, 2020 @ 22:15

Noorderzon II

Na alle reacties te hebben gelezen, wil ik graag benadrukken dat het echt niet gaat over wie nu ‘gelijk’ had, of wiens perspectief er ‘meer’ toe deed. Dat was ook tussen Martin en mij al te vaak de inzet van de (oppervlakkige) kant van de ruzie, terwijl het daar au fond echt niet over ging.

Het probleem was eerder dat Martin zijn geschiedenis permanent herschreef, nooit een conflict aanging maar dat anderen niettemin jarenlang nadroeg, en dat-ie je tegelijkertijd nooit de kans gaf om jezelf tegen zijn verwijten te verdedigen. En zodra je hem daarop wees, werd-ie woest – soms op het gewelddadige af.

Ik snap inmiddels dat hij daar niet veel aan kon doen. Maar wat ik hem wel kwalijk neem: hij heeft zo lang, zo vaak, en zo stelselmatig alle handreikingen genegeeerd van de mensen die hem lief hadden. Erger: die pogingen nam hij mij, en anderen, zelfs kwalijk. zodat het het daardoor alleen maar moeilijker werd om nog iets voor hem te kunnen betekenen.

» Posted By Spaink On November 10, 2020 @ 09:43

Judith @ 3: Een flink deel van de verhalen kende ik wel, maar allemaal utsluitend in relatie tot mij – en in mijn eentje ben ik niet er se een goede bron. Nu hoorde ik ze ook van andere mensen, in casu zijn exen, die Martin goed kenden.

» Posted By Spaink On November 06, 2020 @ 04:14

Bijgeloof en beschaving

Ronald @ 6: Sorry hoor, maar dit heeft niets met sektes te maken. Voor mijn part ben je sektelid of verzet je jezelf juist heftig tegen sektes – dat staat volledig los van het feit dat we nu middenin een pandemie zitten, die maakt dat overal mensen in ziekenhuizen moeten worden opgenomen, eraan dood gaan, en nog maandenlang met de nasleep van een covid-infectie kampen.

» Posted By Spaink On October 24, 2020 @ 04:15

Daniel @ 5: Ik ben het volledig met je eens – als we na de eerste lockdown de versoepelingen meer gestructureerd hadden geïmplementeerd, en intussen serieus werk hadden gemaakt van het testbeleid en het bron- en contactonderzoek, dan stonden we er nu stukken beter voor.

Inmiddels zijn de besmettingen echter zo uit de hand gelopen dat alleen een ferme lockdown nog effect heeft. Hoe softer de maatregelen, hoe langer het duurt voor de infecties weer beheersbaar worden. Pappen en nathouden zorgt nu voor meer economische schade, in plaats van minder….

» Posted By Spaink On October 24, 2020 @ 04:10

Journalistiek versus voxpop

Roeland @ 1: Ik geloof gerust dat een flink dele van hen oprecht bezorgd is en gelooft in wat ze zeggen. Maar de vraaag is of je mensen die weinig verstand van een onderwerp hebben, zo vaak ongeclausuleerd aan het woord moet laten, zonder enig weerwoord.

» Posted By Spaink On October 14, 2020 @ 14:44

Na slim kwam soft

Johan @ 11: mensen met de griep hoeven niet in zulke grote aantallen naar het ziekenhuis, noch aan de beademing. Ook krijgen ze geen nier-, hart-, long- en hersenschade. De en voor grieo heb je vaccins – hoewel die het ene jaar beter werken dan het andere. Ik weet gerust dat griep serieus kan zijn, maar dit virus is van een andere orde.

[Ja, ik moet nog meer aan de website klussen.]

» Posted By Spaink On October 06, 2020 @ 00:09

Johan @ 9: Onder wetenschappers en deskundigen worden zulke cijfers in elk geval niet genoemd, weet je zeker dat je geen stropop aanvalt? Het probleem met corona is dat het sommige mensen ziek en anderen zeer ziek maakt, tot doodgaan aan toe, maar vooral dat het reuze besmettelijk is. Die combinatie zorgt voor enorme uitbraken. (Hint: zeer dodelijke infectieziektes verspreiden zich meestal slecht: die graven hun eigen graf, als het ware…)

» Posted By Spaink On October 04, 2020 @ 11:47

Ronald @ 7: Als het niet zo wrang was, zou het bijna geestig zijn dat je me verwijt dat ik ‘ongereflecteerd de heersende meningsdisipline’ volg. Je schrijft dit immers in reactie op een stuk waarin ik beschrijf waar de overheid tekort schiet in haar beleid en hoe het kabinet ongefunderd het gedrag van burgers de schuld geeft voor de stijgende besmettingsgraad.

Maar je wilt iets anders. Je wilt dat ik niet ‘geloof’ in corona. Sorry. Jij bent hier de gelovige.

» Posted By Spaink On October 03, 2020 @ 10:46

Els @4: Lees dit verstandige rapport van het Red Team, dat maakte dat de regering overstag ging:

https://drive.google.com/file/d/1obHTHeuNwmHXOvEQJu_RQoM3m8LH5eWA/view

Gisteren publiceerde ik op Follow the Money een interview met outbreak-deskundige Armish Baidjoe, lid van het Red Team. Uit dat interview:

In juli stelde Jaap van Dissel, hoofd van het RIVM en van het OMT, dat er geen grond was om mondkapjes te verplichten. ‘Wetenschappelijk bewijs ontbreekt daar domweg voor,’ zei hij, verwijzend naar een Noorse studie. Baidjoe: ‘Toen Nieuwsuur contact opnam met de Noorse onderzoekers, protesteerden ze tegen die weergave. Zij zagen juist dat de resultaten enorm verschilden, afhankelijk van de lokale besmettingsgraad, en raadden mondkapjes aan op drukke plekken. Sommige onderzoeken lieten zelfs een risicoverlaging van 60 procent zien.’ Baidjoe zucht. ‘En vervolgens doet het OMT daar kennelijk niets mee, ze passen hun adviezen niet aan. Die opstelling doet afbreuk aan hun geloofwaardigheid. Doodzonde – dat kunnen we echt niet gebruiken, we hebben het vertrouwen in onze instituties nu meer nodig dan ooit.’

» Posted By Spaink On September 30, 2020 @ 23:43

Mondkapjes in het ziekenhuis waren in elk geval tot afgelopen maandag niet verplicht, ook niet voor verpleegkundig personeel. Daar begrijp ik echt niets van.

» Posted By Spaink On September 30, 2020 @ 19:34

Niet zonder weerstand

Toon @2: Ik begrijp je reactie, maar een sleutel voor je eigen voordeur moeten gebruiken is ook ‘onhandig’. Alleen is je deur niet op slot doenn vrij gevaarlijk….

De afdeling security heeft tal van handige oplossingen verzonnen, maar de andere afdelingen wilden daar gewoon niet aan en dwarsboomden de maatergelen. En het hoofd security liet zich overrulen.

» Posted By Spaink On September 30, 2020 @ 19:38

«« Back To Stats Page