Pink Ribbon in cijfers

Update 3 (21 nov, 12:00): Ik wil Pink Ribbon NL graag een voorstel doen. Er ligt van vorige jaren nog 7 miljoen euro op de plank, en in de afgelopen maanden is er natuurlijk opnieuw een klap geld bij de stichting binnengekomen. Bestem die ‘oude’ zeven miljoen per direct en in zijn geheel voor kankeronderzoek: onderzoek naar de oorzaak en de preventie van borstkanker (en las daartoe desnoods een nieuwe aanvraagronde in). Als jullie dat doen – en daarmee laten zien dat jullie de kritiek ter harte nemen – ben ik de eerste om Pink Ribbon publiekelijk mijn steun te betuigen.

Update 2 (19 nov, 19:35): Pink Ribbon kwam zojuist met een weerlegging op hun weblog. Alleen: die klopt niet. Geld dat nu ineens wordt aangemerkt als “wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychosociale zorg en kwaliteit van leven”, staat in de jaarrekeningen toch heus onder “psychosociale zorg” gerangschikt. Oftewel: Pink Ribbon herschrijft nu haar eigen boekhouding.

Ik vind dit in- en intriest. Liefst had ik ongelijk gehad. Nu mijn cijfers blijken te kloppen, had ik graag van Pink Ribbon gehoord dat het ze speet en dat ze haar leven zou beteren. Maar nee: creatief boekhouden is haar enige antwoord.

[Update: mijn excuses voor de kapotte link naar het betreffende spreadsheet. Mijn rekenwerk staat hier (pdf).]

***

De hele avond heb ik zitten rekenen aan de hand van de jaarverslagen van Pink Ribbon. Pink Ribbon beweert namelijk bij hoog en laag dat Nieuwsuur in haar vernietigende uitzending van 16 nov. 2011 de feiten verdraaide. Helemaal niet waar dat Pink Ribbon slechts 1,8% van haar inkomsten aan kankeronderzoek besteedt!

Dus dan maar in de cijfers duiken…

Mijn ijver werd mede ingegeven doordat Pink Ribbon van oudsher een moeizame relatie heeft met haar eigen financiën. Inzamelen kunnen ze opperbest, maar tot ver in 2007 weigerde de organisatie elke journalist inzage in haar boekhouding.

Wat raar was, want het ging immers om publieke gelden…? Ook leden van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) kregen op vergaderingen steevast nul op request wanneer ze informeerden naar de financiële banden tussen BVN en Pink Ribbon. Dat was al even raar: Pink Ribbon was namelijk door BVN opgezet, en dus: met BVN-lidmaatschapsgeld. Jarenlang bestond het bestuur van Pink Ribbon uitsluitend uit bestuursleden van de BVN.

Pas na mijn stuk van oktober 2007, waarin ik meldde dat Pink Ribbon NL elke inzage in haar inkomsten en uitgaven weigerde, keerde het tij. Pink Ribbon publiceeert sindsdien netjes haar jaarverslagen. (En het bestuur van Pink Ribbon werd losgemaakt van BVN).

Kortom: er zijn tegenwoordig cijfers!

Nu Pink Ribbon stellig beweert dat het niet klopt wat Nieuwsuur rapporteerde, kan ik zelf uitzoeken hoe de vork in de steel zat en wie er gelijk heeft. Vandaar dat ik een avond lang in de cijfers dook, en op grond daarvan een spreadsheet opstelde met de inkomsten en uitgaven van Pink Ribbon van 2007 t/m 2010.

***

Per jaar heb ik alle baten (inkomsten uit werving, publieksacties en rente) afgezet tegen zowel de doelbestedingen (geld dat Pink Ribbon besteedt aan voorlichting, zorg en onderzoek), als tegen de totale lasten (het geld dat Pink Ribbon schonk, plus haar eigen overhead). Vervolgens heb ik per jaar berekend welk percentage van haar inkomsten, uitgaven en lasten Pink Ribbon aan kankeronderzoek heeft besteed. Daarnaast heb ik berekend hoe de overhead van Pink Ribbon zelf (personeel, huisvesting etc.) zich door de jaren heen heeft verhouden tot de bedragen die Pink Ribbon tezelfdertijd aan kankeronderzoek doneerde.

Voor een goed begrip is het volgende van belang. Twee organisaties hebben de afgelopen jaren elk fors geld voor Pink Ribbon ingezameld op voorwaarde dat die bedragen naar kankeronderzoek zouden gaan. Die twee instanties waren A Sister’s Hope (goed voor 2.238.800 euro van 2007 t/m 2010) en het KWF (goed voor 858.500 euro in 2009 en 2010). Het ging hierbij om geoormerkt geld.

En daarin zit de kern van de controverse. Pink Ribbon zegt in haar jaarverslagen steevast dat ze 15% van haar inkomsten besteedt aan wetenschappelijk onderzoek, 70% aan psychosociale zorg en 15% aan bewustwording. (Een verdeling die vreemd is: want in publieke uitingen zegt Pink Ribbon immers altijd dat ze geld inzamelt voor onderzoek; waarom dan bijna vijf keer zoveel geld uitgetrokken voor zorg- en psychologische projecten?)

Enfin: 15% van het geld dat Pink Ribbon ophaalt, gaat naar wetenschappelijk onderzoek – zegt Pink Ribbon. Wat blijkt? Het enige geld dat Pink Ribbon naar wetenschappelijk onderzoek doorsluist, is juist het geld dat A Sister’s Hope en het KWF voor Pink Ribbon hebben ingezameld en voor kankeronderzoek hebben geoormerkt. Pink Ribbon zelf heeft in die jaren geen cent gegeven aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Erger: van de ruim 3 miljoen die A Sister’s Hope en het KWF voor onderzoek naar borstkanker hebben verzameld, ligt nog een ton te verstoffen op de planken van Pink Ribbon.

Pink Ribbon stelt: ‘Dat geld hebben wij van die organisaties gekregen en wij hebben het daarna besteed aan kankeronderzoek. Dus wij halen makkelijk die 15% die we beloven. Wat zeur je nou…?’ Critici zeggen: ‘Dat geld hebben anderen voor wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker opgehaald; jullie mochten alleen kiezen waar het naartoe ging. Waar blijft jullie eigen 15% voor onderzoek?’

A Sister’s Hope heeft inmiddels alle banden met Pink Ribbon verbroken, en betoont zich in een persbericht (17 nov. 2011) buitengewoon boos over de annexatie van het door haar ingezamelde onderzoeksgeld door Pink Ribbon. ‘Stichting A Sister’s Hope heeft altijd rechtstreeks contact gehad met de onderzoekers en van hen ook in alle gevallen een bevestiging van ontvangst van de gelden ontvangen. Gelden opgehaald door Stichting A Sister’s Hope zijn vanaf 2010 direct van Stichting A Sister’s Hope naar de onderzoeken gegaan.’

***

Ik heb alle cijfers en alle posten uit de jaarverslagen 2007 t/m 2010 van Pink Ribbon bij elkaar opgeteld, van elkaar afgetrokken, onderling gedeeld en met elkaar vermenigvuldigd. (Het betreffende spreadsheet staat hier (pdf).)

Pink Ribbon heeft van 2007 t/m april 2010 bijna 3 miljoen in kankeronderzoek gestoken. Ruim 3,1 miljoen daarvan was door A Sister’s Hope en het KWF opgehaald, en geoormerkt voor kankeronderzoek.

Anders gezegd: zélfs voor onderzoek geoormerkt geld geeft Pink Ribbon tot op heden niet volledig aan kankeronderzoek uit. Laat staan dat het armzalige percentage van uw goedbedoelde aanschaf van een ‘solidair’ armbandje, een roze stofzuiger of het Pink Ribbon Magazine dat uiteindelijk bij Pink Ribbon zelf belandt, ooit naar onderzoek gaat…

Mijn berekeningen wijzen nog iets anders uit. In 2007 was de verhouding tussen bestedingen aan de eigen organisatie en kankeronderzoek 2:3. In 2008 ging 514.320 euro naar de eigen organisatie en 338.000 euro naar onderzoek: een verhouding van 4:3. In 2009 ging 509.300 euro naar Pink Ribbon zelf, en 1.210.094 euro (allemaal geoormerkt) naar onderzoek; een verhouding van 1:2. In 2010 ging 866.094 euro naar Pink Ribbon zelf, en 953.222 (allemaal geoormerkt) naar kankeronderzoek; een verhouding van bijna 1:1.

Aan haar eigen bureau heeft Pink Ribbon tussen 2007 en 2010 bijna 2,3 miljoen besteed. Aan kankeronderzoek hebben ze niets besteed. Zelfs met gekregen onderzoeksgeld kunnen ze niet uit de voeten: daarvan ligt nog een ton op de plank.

Mocht u denken dat Pink Ribbbon dat geld achterhoudt als broodnodige financiële buffer: nee hoor. Hun huidige reserve beslaat zo’n 7 miljoen. Allemaal ingezameld en nooit uitgegeven.

Author: Spaink

beheerder / moderator

188 thoughts on “Pink Ribbon in cijfers”

 1. Goed gedaan. Mooi werk. Compliment.
  EN zo hoort het ook.

  ‘\°_°/’

  De goegemeente weet gelukkig al,
  dat ‘t helemaal niet goed zit,
  met die geldinzameling
  kankerbestrijdingsdoeleinden.

  Of ‘t de mensen weerhoudt,
  nog ook maar ergens geld aan te geven,
  dat zal nog moeten blijken.
  Maar dat zou wel het beste zijn.

  Zolang de zaakjes helemaal fout zitten,
  is ‘t afgelopen, met alle geldgeverij.
  De heren en de dames hebben het verprutst.

  En daar heb je goed rekenschap van gegeven. Karin.

 2. Ik zal helaas geld moeten geven,
  want de overbuurman die met de collectebus rondgaat ken ik,
  en ik kan ‘t niet maken hem geen geld te geven.

  ‘\°_°/’

  Vanwege de buurtroddel- en achterklap. Weet je wel.
  ‘n Tientje. Vooruit dan maar.
  In Zeemelsnaam. Maar niet van harte.

 3. word hier verdrietig van!! iedere keer weer klopt niet wat organisatoren van dit en andere geweldige doelen beloven. lamgzamerhand weerhoud ‘t me om nog te gen!

 4. @ 3 Bedrog, oplichting en omkoperij, valsspelen en zwendel zijn van alle tijden. Geld geven en gebruiken geschiedt nog altijd ongecontroleerd, in de vrije democratie en de hele geldtoestand berust op goed en gezond vertrouwen. Het zou kwalijk zijn als ‘t anders was.

  Helaas is dat vertrouwen weg en ‘t komt ook nooit meer terug.
  Het beste zou dus zijn om helemaal nergens geld meer aan te geven.
  Dan alleen voor de dagelijkse eerste levensbehoeften.

  Als je het ziekenhuis verlaat, krijg je ‘n dikke envelop met 88 formulieren mee naar huis die je beleefd doch dringend verzocht wordt, in te vullen.

  Doe je dat niet, dan zou je bij een volgende ziekenhuisbehandeling wel eens heel onaangenaam verrast kunnen worden (niet meer levend).

  Het is ook de bedoeling dat je die vragen van de formulieren heel positief beantwoordt.

  Anders kom je de volgende keer het ziekenhuis niet meer uit anders dan binnen zes plankjes.

  In feite, is dat ook ‘n soort van ongewenst volksbedrog.

  Maar ach. . . . . . . . ., zo zijn er zoveel.
  De mens WIL nou eenmaal bedrogen worden.
  DUS wordt ‘ie ‘t.

  ‘\°_°/’

  Schrale troost is, dat de valsspelende geldontvangers ook iets met het onterecht achtergehouden onbehandeld geld moeten DOEN, namelijk uitgeven.

  Dat geschiedt aan Dikke Mercedessen en dan hebben die arme automonteurs en schoonpoetsers dan toch ook nog ‘n armzalige grijpstuiver uit de grote valsemunterspot der kankerbestrijders, om van te leven.

  Zo zit de wereld, helaas, een beetje, nog wel in elkaar.
  Daar doen we meê z’n allen niet zo heel veel aan.

 5. Ik word hier ook zo verdrietig van.
  Daar loop ik dan met mijn roze bidon, roze tas, roze paraplu en roze muntjes voor in de boodschappenkar, allemaal gekocht voor het goede doel wat ik zo’n warm hart toedraag.

 6. juzo: ik zou een printje maken van Karin’s blog en de spreadsheet (zodra die werkt) en díe in de collectebus deponeren – samen met een kopie van het bankafschrift van uw donatie aan het KWF. Als de buren dán nog gaan roddelen…

 7. Gelukkig staan ons versus de onterechte kankerbestrijding altijd nog maar de drie altijd overwinnende handgreepmiddelen ten dienste te weten:

  1. Oproepen en voortplegen van sociale onrust.
  2. Oproepen en voortplegen van lijdelijk verzet.
  3. Oproepen en voortplegen van saborage.

  Laat ik me persoonlijk en ouder gewoonte getrouw dan daar maar de eerstkomende tijden geheel en in alle stilte en onbekendheid mee gaan bezighouden. De winter nadert, er zijn allerlei lepe constructies denkbaar en in ontwikkeling.

  ‘\°_°/’

  Ik heb tenslotte een de societas reddende en de mensheid dubbel en dwars vooruithelpende taak.

  Als enige.

 8. Bestaat er geen overkoepelend orgaan die al deze instanties in de gaten kan houden? Waar alle stichtingen hun jaarcijfers heen moeten sturen net als bij de belastingdienst, en die dan sancties kunnen opleggen als deze stichtingen anders te werk gaan dan hoe zij dit aan het publiek beloven?

 9. Interessant allemaal, maar het neigt toch nog een beetje naar sensatiezucht, vind ik. Alles goed en wel, maar als Pink Ribbon stelt dat 15% van de aan haar beschikbaar gestelde gelden naar onderzoek gaan, hebben ze daar wel aan voldaan. Tenminste, de link naar de spreadsheet werkt niet, maar een kort door de bocht berekening van de cijfers genoemd in de post lijken daar op te wijzen. Dan kan je natuurlijk discussieren over geoormerkt geld, maar dat vind ik een beetje ver gaan. Verder lijkt het dat ze met de uitgaven aan de eigen organisatie vooralsnog onder de door het CBF keurmerk gestelde eis van 25% blijven. Dus dat lijkt me ook redelijk. Over het nog niet uitgegeven geld kan niets worden gezegd. Daarvan weten we niet hoe het besteed gaat worden, en onderzoek is niet heel makkelijk op te zetten, lijkt me.
  Daarbovenop, psychosociale hulp en bewustwording zijn hele belangrijke zaken. De klap die iemand te verduren krijgt die borstkanker heeft is enorm. Hulp bij het verwerken daarvan is broodnodig. Ook bewustwording is van belang, omdat dat kan leiden tot eerdere ontdekking, en daardoor tot betere behandeling.
  Transparantie is belangrijk, maar ik ben vooralsnog geneigd Pink Ribbon het voordeel van de twijfel te geven. Pas als de reserves anders worden gebruikt dan waarvoor het bedoeld is, kan er een oordeel worden geveld.

 10. Stichtingen zijn volkomen vrij. Ze hoeven naar rechtsvorm geen enkele verantwoording af te leggen tegen wie of wat ook maar. Dat is nog erger dan bij verenigingen. Dat moet je weten voordat je aan een stichting doneert. Het beste doneer je dus aan een stichting ook NIET, NOOIT.

  Er is geen enkele verplichting van een stichting om wat voor gegevens dan ook aan wie of wat dan ook bekend te moeten maken.

  Ook hoeve stichtingen zich totaal niets aan te trekken van wat wie of wat ook maar van ze vindt.

  Het is dus verstandig om NOOOOOIT geld aan een stichting, welke ook maar, over te maken.

  Stichtingen zijn volslagen ongrijpbaar en wie nog wat van ‘n stichting te vorderen heeft, is het altijd kwijt.

  ‘\°_°/’

  Laat dat voldoende duidelijk zijn.

  Maar de meesten weten dat wel.
  Al is er ook nog altijd wel ‘n enkeling,
  die wat aan ‘n stichting doneert.

  Helaas.

 11. Goed gedaan !!! Prima, heb zelf altijd al achterdocht gehad bij die zg goede doelen en helemaal als dat ziekje clubje BN’ers weer een kitsch gala ergens voor organiseert. Dus ook hiervoor zoals dat vreselijk PR gale van Estee Lauder. Pure marketing trucs over de ruggen van doodzieke mensen. getverrrr
  Ik denk dat de graaiers uit de financiele wereld nu hun plaats gevonden hebben bij de “goede doelen” een onuitputtelijke bron waar stevig in gegraaid kan worden. Hoe zit het eigenlijk met de salarissen en andere voorzieningen van de top van prink ribbon ? is daar ook nog achter te komen ?

 12. @17, @18: De reden om een goed doel als een stichting op te zetten is niet per definitie malversatie en niet elk goed doel maakt er een zootje van. Maar als je er waarde aan hecht dat er iets zinnigs met je geld gebeurt, loont het om wat dieper te graven, dat wel.
  Het treurige is dat dit soort gevallen de suggestie wekt dat iedereen die zegt idëeel bezig te zijn eigenlijk op geld voor zichzelf uit is. Dat is zeker niet zo; er gebeurt een boel goed werk.

  Maar een goed doel is spijtig genoeg ook een perfect marketinginstrument: een ‘merk’ kan meerwaarde krijgen door zich met dat (moreel onverdachte) goede doel te associëren, en dat op zich is al geld waard. In het geval van Pink Ribbon lijkt het al een tijdje duidelijk dat dat de bestaansreden van de campagne is. Dat verklaart ook de ogenschijnlijke desinteresse in het opgehaalde geld. Het gaat helemaal niet om dat geld, het gaat om de tijdschriften (Sanoma) en de yoghurtjes (Danone) die je met het ‘merk’ Pink Ribbon kunt verkopen.

  Als een campagne er te gelikt uit ziet, geeft dat al aanleiding tot nadenken. Denk aan een makelaar die met een Porsche voorrijdt om je een huis te laten zien: je weet zeker dat als je dat huis van hem koopt, je in feite een termijn van die Porsche aflost.

 13. Wat ik niet in de spreadsheet terugvind is een van de belangrijke eisen van het CBF, namelijk dat minder dan 25% van de opbrengsten maar mag worden uitgegeven worden aan de eigen organisatie. Ik zou het beeld vollediger vinden als u dat in uw spreadsheet opneemt. Als ik zelf die kosten tegen opbrengsten afzet per jaar, dan kom ik niet boven 14% in 2007 uit. De andere jaren kom ik lager uit. Ik vind dat erg netjes, en het geeft toch minder een beeld van een grijpgrage organisatie. Dat de rest wordt weggestopt in een reserve kan lastig te beoordelen zijn, maar ik vind wel dat het aantoont dat Pink Ribbon in ieder geval de organisatiekosten goed onder controle heeft.

 14. Pink Ribbon beweert namelijk bij hoog en laag dat Nieuwsuur in haar vernietigende uitzending van 16 nov. 2011 de feiten verdraaide. Helemaal niet waar dat Pink Ribbon slechts 1,8% van haar inkomsten aan kankeronderzoek besteedt!
  Sorry, maar Pink Ribbon heeft wel degelijk gelijk in hun bewering dat dit klopt. Immers, er wordt beweerd dat ze in ieder geval nog een paar centen aan onderzoek besteden. Uit de cijfers blijkt dus dat dit helemaal niet het geval is. Pink Ribbon heeft dan ook gewoon groot gelijk als zij beweren dat de rapportage niet deugt. Het is immers nog vele malen erger dan wat de rapportage meldt.
  Dus ga nou niet zeuren dat Pink Ribbon met die opmerking heeft gelogen. Het is hardstikke waar! Ze zijn nog grotere schurken dan hoe ze in de rapportage worden weergegeven…

 15. Nu zal PR zich binnenkort wel weer tegen dit artikel gaan verweren dat het allemaal niet klopt en dat negatieve uitgaven aan onderzoek ook uitgaven zijn, maar het blijft in en in triest dat zoveel ‘goede doelen’ enkel bezig zijn met zichzelf in stand houden middels het schuld gevoel van anderen. Kan er geen ‘toezichthouder zielige mensen fondsen’ komen die zorgt dat minimaal 85% van al het geld naar research en bestrijding gaat of dat er anders beslag op het fondsvermogen wordt gelegd.

 16. Arjan, het doel van mijn onderzoek was om na te gaan welk deel van het door Pink Ribbon ingezamelde geld naar onderzoek gat. Over andere begrotingskwesties laat ik me niet uit.

 17. Hopelijk wil Sanoma hun Pink Ribbon glossy ook niet meer uitgeven.

  Dat deden ze nl geheel gratis voor Pink Ribbon.

 18. Karin, dat snap ik, en op zich vind ik dat heel goed. Alleen, door niet een volledig beeld te geven, wordt een indruk gewekt die niet per se waar hoeft te zijn. Door ook aan te geven hoeveel van de opbrengsten aan de eigen organisatie wordt besteed, kan een ander beeld ontstaan. In mijn optiek een positiever beeld. Geld dat gereserveerd wordt onder de noemer ‘Bestemmingsreserve’ zou vanuit een positievere invalshoek kunnen worden gezien als nog niet uitgegeven geld aan wetenschappelijk onderzoek. In ieder geval deels. Dat komt, vind ik, niet genoeg naar voren in dit stuk. Ik vind de selectie van cijfers en vergelijkingen niet neutraal genoeg. Maar goed. Dit is mijn reactie op jouw blog, dus het is verder aan jou om daar wel of niet iets mee te doen.

 19. Pink Rip-off !

  Zoals zo vaak enkel dikke salarissen, declaraties, panden etc voor de directie en weinig naar het (zeker) goede doel.

  Tijd voor wetgeving die strak en fair is naar de donateurs toe.
  Met terugwerkende kracht ? ;)

 20. Dat de mensen dat niet zien….het woord SCHAAP is hier maar weer eens op zijn plaats en wakker worden doet pijn !
  Je kunt een ander pas helpen als je jezelf hebt geholpen, iets wat door ‘commercieel’ ingestelde mensen nogal vrij geinterpreteerd wordt.

  Nog heel even maar…dan zijn we van het geld af…..eindelijk.

 21. @Elisabeth: Daar heb je een goed punt. Maar het gaat daarbij ook om hoe dat geld op een goede manier uit te geven. En: of er voldoende aanvragen komen die de toetsing van de wetenschappelijke adviesraad kunnen doorstaan. Dat geld niet direct uitgeven betekent niet dat er slecht wordt gehandeld. En dat is wel een beetje de indruk die nu wordt gewekt. In het jaarverslag staat de lezen dat de reserves binnen 2 jaar moeten worden uitgegeven, maar dat ze daar dit keer aan de late kant mee zijn. Ze geven wel aan dat ze alsnog proberen die doelstelling te halen. Maar daarvoor moeten ze wel aanvragen tot financiering ontvangen. Ik zeg niet dat het goed is dat dat geld zo lang blijft liggen, maar ik vind de conclusie dat Pink Ribbon een boevenbende is te kort door de bocht. Er is een probleem, maar niet dat ze geld achterover drukken.

 22. Zouden A Sisters Hope en KWF die 3 miljoen kunnen hebben verzameld zonder de inspanningen van Pink Ribbon? Denk t niet….

 23. @ 31 De reactie is heel begrijpelijk. Maar door de bank genomen, en om ‘t even welke instelling particulier of (semi)overheid (universiteiten, ziekenhuizen) dan ook, is het aanwijzen van onderzoeksdoelen en uitvoerenden voor DAT geld nog niet zo eenvoudig. Ik kan me dus wel voorstellen dat er hier, en daar, en overal, voorloig nog wel eens even (flink wat) geld blijft liggen, op de plank.

  Voorkomen wil men, wie het ook aangaat, dat later gezegd wordt, dat het geld totaal fout was besteed, of geinvesteerd.

  Op dit moment zien we, dat de centrale ziekenfondsen een hele scherpe selectie maken, in het aantal ziekenhuizen. Wat, of ze ook maar wel of niet doen, of zelfs maar in de verste verte kunnen. Of niet kunnen. Of slecht. Of helemaal niet.

  De ziekenfondsen hebben nogal ‘n vervelend-dikke vinger in de pap.
  Zó vervelend, dat aller ogen, gericht zijn, op Kwatta. Zo heette dat zo mooi in de vijftiger jaren. Op Kwatta.

  Bevalt het Kwatta niet, zet ‘t dan maar uit je hoofd.
  Dan wordt ‘t niets, met je kankeronderzoek.

  Sommige ziekenhuizen vallen af, omdat ze te slecht zijn. Van de universiteiten weet ik het zo net nog niet, aangezien ze sterk geparenteerd zijn aan de industrie, het internationale bedrijfsleven, de ziekenhuizen, een heleboel lelijk-vervelende lobby’s, artsenbezoekers, en de ziekenfondsen.

  Ook weet ik persoonlijk niet, en zeer tot uiterst velen met mij ook al niet, in welke richting dat onderzoek moet gaan. Natuurlijk, het voorkomen en/of genezen van kanker, maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En wat valt er al dan niet onder?

  Kan iemand met gezag dit zeggen? Aangeven of suggereren?

  Nee hè.

  Ik dácht … ‘t niet.

  Nee.

  Laat dat geld, in deze tijd, dus voorlopig maar eens even in hele grote stapeld gouden blokjes op de planken liggen. Er is over niets, maar dan ook helemaal niets, zekerheid op dit moment, en over alles, strijd, conflict en verschil van mening.

  Bovendien zijn de kansen op een profijtelijke uitslag of richting, zingeving, van onderzoek naar kanker nog in de verste verte niet in zicht.

  Telkens als je ‘n bepaalde methode om kanker te bestrijden en te genezen hebt ontdekt en allerwegen erkend gekregen (universiteit Maastricht) doemt er plotseling als een duuffeltje uit ‘n doossje ‘n nieuwe, nog geheel onvermoede en onbekende kankervorm op.

  Ik zou dus maar eens even pas op de plaats maken, allerwegen.
  Hoe dan ook. En met wat en met wie en waarvoor dan ook.
  Het risico, dat het, nee alles, misgaat, is heel groot.
  Dat nemen we niet, en dus blijven we doodstil op de plaats rust.

  Dat er dan voorlopig nog een beetje emotieloos en waardevrij geld binnenkomt, ergens, maakt niet uit waar, en hoe dan ook, is dan ook nog min of meer ‘n beetje mooi meegenomen, maar super urgent is dat momenteel tijdelijk voor de erstkomende 25 jaar niet.

  Als zodanig gesproken.

  ‘\°_°/’

  Derhalve.
  Dus.

 24. Heel goed onderzoek mevrouw!

  Al 3 jaar geef ik helemaal NIETS meer! Aan NIEMAND.
  En dat zouden er meer moeten doen.

  Het is ongelooflijk irritant iedere keer weer met borstkanker te moeten worden geconfronteerd, ook als je daar helemaal geen zin in hebt.

  ALLE mensen die deze kluit belazerd hebben wens ik …… toe. Misschien wel heel wreed maar het moet maar eens afgelopen zijn met dit zinloze gebedel.
  Als je iets wilt doneren: KWF!

 25. @37 (Catharina): Geinig dat mensen die er nota bene trots op zijn niets te geven zich geroepen voelen op te komen voor hen die dat wel willen doen en zich benadeeld voelen. Ja, het is confronterend om met borstkanker geconfronteerd te worden. Er is wel meer confronterend of vervelend. Deal with it.

  @29 (Elisabeth): Geloof me, die glossy heeft Sanoma ruimschoots meer opgeleverd (wie wil er nou niet adverteren?) dan ze er aan kwijt zijn geweest.

 26. Ik verzoek iedereen om naast dat excel werkblad ook om de jaarrekening te checken, daar staat een bestemmingsreserve en fonds die bedoeld zijn voor bestedingen in de toekomst. Verder slaat die opmerking over de beloningen die het bestuur of raad van toezicht zich toedicht kant noch wal. Bestuurder verdiende slechts 70.000 bruto, hier gaan premies, sociale lasten en loonheffing nog vanaf, raad van toezicht had een beloning van nihil. Conclusie, check voordat je gaat schreeuwen ook in de volledige cijfers. Onnodig veel onrust wordt hierdoor gecreëerd.

 27. @ 38 Tweede alinea is volledig juist. Sanoma is een spijkerharde onderneming, die zoals alle uitgeverijen (in mijn sector) niets voor niets doet. Terecht overigens. Men sprong graag in dit akkefietje, dat weer een flink stuk omzetstijging aan advertorials uitsluitend voor Sanoma heeft binnengebracht en opgeleverd.

  ‘\°_°/’

 28. @39: Dat suggestieve gebrul over salarissen gaat inderdaad nergens over en doet meer kwaad dan goed. Maar een bestedingsreserve zegt natuurlijk ook niet zoveel zolang niet expliciet wordt gemaakt waaraan en wanneer het geld zal worden besteed. En zelfs dan ben je er nog niet aan gehouden. Het is niet alsof er geen mogelijkheden zijn om deze fondsen te besteden. Tot nu toe zie ik weinig redenen om te denken dat kankerbestrijding de kerntaak is geweest van deze organisatie.

 29. @39
  zolang niet duidelijk is waar die zg bestedingsreservers voor gebruikt worden blijft het uitkijken met deze club, bovendien kunnen salarissen etc heel goed anders verpakt worden bijv onkosten, declaraties etc. Dat ze zich inlaten met bedrijven die dat lullige strikje gebruiken om hun rotzooi te slijten zegt al genoeg. De mensen waar het om gaat zijn niet interessant voor de Pink, BN’ers met gekke jurkjes, botox hoofdjes en rare vlinderstrikjes zijn immers veel spannender ! Nogmaals, een grote marketingtruc, laat ze die 7 milj maar storten op de rekening van het KWF (al heeft die ook minder frisse trekjes hahahaha)

 30. Juist, dit gebeurt bij zoveel organisaties. Dank voor het aan het licht brengen van nog zo’n fail organisatie als Pink Ribbon! Gelukkig geef ik mijn geld niet aan grote organisaties, alleen aan kleine/lokale goede doelen waar ik met mijn eigen ogen kan zien wat er met het geld gebeurt.

  Nog zo’n mooi goed doel: Liliane Fonds. Wellicht is er het een en ander verandert in de afgelopen jaren, maar een paar jaar terug assisteerde ik een mode ontwerper die gevraagd werd aan een benefiet mee te werken. Al het geld wat opgehaald zou worden ging naar die arme kinderen in Afrika. Juist, tot dat we het groene licht kregen om mee te doen en een contract moesten ondertekenen waarin stond dat wij met z’n allen (alle “bekende” mensen die mee deden) 70% van de opbrengsten zouden krijgen, de ontwerper kreeg daar dus een percentage van. 70% van ALLE opbrengsten gaat dus naar al die lieve bekende Nederlanders die “vrijwillig” mee doen. Zij verdienen hartstikke veel geld door zich aan te sluiten bij dit soort organisaties en niemand buiten de organisatie om weet het. De overige 30% ging dus naar het personeel en het liliane fonds zelf. Maar een heel klein percentage gaat naar het echte goede doel, wellicht 1/2%? Wat een oplichterij. Wij hebben uiteindelijk ook niet meegedaan aan dit “benefiet” gebeuren.

  Verbaasd me helaas dus niets dat zoveel geld naar eigen personeel gaat en uiteindelijk bijna niets bij de juiste personen terecht komt.

 31. Misselijkmakend .. PinkRibbon ..

  Buitengewoon prettig wanneer er iemand opstaat om een stel narcistische oplichters zoals bij PR te exposeren in hun ware gedaante ..
  Ben vaak een beetje plaatsvervangend trotsig wanneer iemand zulk een doortstendheid en moed als u betuigt.

  Dank.

 32. Geld verdienen aan goede doelen terwijl de mensen hun machteloze gevoelens en medelijden afkopen met roze bullshit. Het is gewoon een bedrijfssector geworden.
  !Geef nu voor kanker (en om onze banen omhoog te houden)!

 33. Beste mensen, beste Karin,
  De discussie die ik nu hier niet meer kan terug vinden over de reden waarom NL altijd in de top 3 staat van landen met het meest aantal borstkanker patiënten en in de top 10 met prostaatkanker, is een zeer legitieme vraag.
  Daar zou dan ook een groot deel van het onderzoeksgeld eerst maar eens naar toe moeten gaan. Want dan kunnen we misschien werken aan het wegnemen van de oorzaak.

  Ik heb zelf de laatste 3 jaar de oorzaken van kanker en wat het nu precies is, bestudeerd. Ik ben tot de conclusie gekomen dat we al veel meer weten dan algemeen bekend is en dat de voorlichting over het onderwerp schromelijk tekort schiet.

  De overeenkomst tussen een kankercel en een schimmel, bacterie of virus is enorm. Ze zijn niet kapot te krijgen, vermenigvuldigen zich soms heel snel, houden van een zure zuurstofarme omgeving en halen hun energie uit suikers. Is een kankercel nadat hij gedeserteerd is dan misschien een bacterie? Of een schimmel? Dat wordt niet onderzocht. Vreemd en dat terwijl er bij elke tumor, schimmels worden gevonden.

  Schimmels zijn bijzonder interessant zeker in relatie tot borstkanker, omdat zij zich d.m.v. het HCG hormoon (dat ze zelf kunnen aanmaken) ongeslachtelijk kunnen vermenigvuldigen. Dit hormoon is in de eerste 8 weken van de zwangerschap actief en legt het immuunsysteem plat omdat anders de embryo niet zou overleven. De aanwezigheid van schimmels in een kankerpatiënt zou dus altijd moeten worden onderzocht! Stel dat door de schimmels je immuunsysteem niet zou werken, dan ben je kansloos. De relatie tussen borstkanker en zwangerschap moet dus ook veel beter worden onderzocht!

  Daar is gelukkig ook al een heleboel over bekend, zie de site van de Cornel University in New York en zoek daar eens naar oestrogenen en kanker.
  De vrouwen borst is uniek in de zin dat er stamcellen in zitten die pas tot ontwikkeling komen na de eerste voldragen zwangerschap. Dan is 80% gemuteerd naar zijn volwassen of eind vorm en kan de borst dus voor het eerst melk produceren. De laatste 20% muteert pas na gemiddeld 7 zwangerschappen..
  De stamcellen zijn extra gevoelig voor een foute mutatie. Die kans is bij elke eisprong aanwezig als de oestrogeen levels hoog zijn… als er dan niks gebeurt en er geen cellen kunnen worden gedeeld moet het lijf z.s.m. van de oestrogeen af, want anders zetten ze foute cellen aan tot deling. Foute boel dus! Toen onze moeders nog 10 kinderen kregen was er niet zo’n groot probleem, met borstkanker op jonge leeftijd…Nonnen hadden het daarentegen wel vaak. Borstkanker heette niet voor niks de nonnenziekte.

  Maar er is nog meer aan de hand. De schimmels zijn in de Nederlandse landbouwgrond oververtegenwoordigd doordat we mest injecteren in de grond, gaat alles daarin dood behalve de schimmels, die overleven alles ook pasteurisatie en zitten dus ook in de melk. Koeien die de kans krijgen om langer te leven en te kalveren, bezwijken na een worp in Nederland steeds vaker aan slijtersziekte, ze zakken dan door hun hoeven en na autopsie blijkt dat ze vol zitten met schimmels. Zoek maar op slijtersziekte, koeienkanker? Het probleem bestaat natuurlijk niet meer als je alle koeien steeds jonger slacht. Zo is er altijd wel een oplossing voor een lastig probleem.
  Laten we dus een keer onderzoek doen naar de relatie tussen schimmels in de grond en ziektes bij onze koeien en de aanwezigheid van schimmels of sporen in de melk.
  Moeten de we de koeien niet meteen vermalen tot kippenvoer.

  Nog een paar interessante feiten over schimmels: 50% van de patiënten die chemo gebruiken krijgen een uitbraak van Candida, zweren in de mond, etc. Verschrikkelijk, niemand die echter ooit heeft onderzocht of dit misschien de overlevingskansen van de patiënt beïnvloedt? M.a.w. wie leeft langer die candida krijgt met chemo of degen die dit nare bijverschijnsel niet heeft?
  Schimmels hebben het vermogen om de alvleesklier aan te zetten tot de productie van insuline , zodat je suiker gaat eten. Toch wordt deze kennis in Nederland niet benut. Al meer dan 70 jaar heeft men ervaring met de toediening van insuline voorafgaand aan chemo. Doordat de kankercel alle beschikbare suikers wil hebben, reageert de cel al op de aanwezigheid van insuline en gaat het membraan open om de suikers op te nemen.
  De chemo kan dus heel specifiek worden getarged op de foute cellen. Er is dus ook maar 10% van de hoeveelheid chemo nodig en de patiënt heeft nauwelijks last van bijwerking zoals haaruitval. Wat een winst! Ja maar ook verlies, want 90% minder omzet in chemo. Waarom gebruiken we het niet? Zullen we dit nu eens voor en voor altijd gaan uitzoeken? Meer info vind je hier: http://www.ipthealing.com/pages/aboutipt.html

  Wat ik in 3 jaar heb gevonden over kanker overtreft mijn stoutste verwachtingen. Alles wat we moeten weten over kanker is wat mij betreft bekend en er zouden dus helemaal niet zoveel mensen aan hoeven te lijden laat staan overlijden. Dus waar wachten we op?

  We hebben de gezondheidszorg uit handen gegeven, patiënten leveren zich over aan dokters en vergeten zelf na te denken en weigeren hun levens aan te passen, liever een cholesterol verlager dan groente eten, overigens stelt de arts je dat ook niet eens meer voor, dus je moet er zelf opkomen dat ziekte ook anders op te lossen is.
  Overheid en verzekeraars hebben de gezondheidszorg overgegeven aan de dokters en de dokters wachten op wondermiddelen vanuit de farmaceutische industrie. Beursgenoteerde bedrijven, die meer winst maken dan de meeste bedrijven in de fortune 500 bij elkaar. http://www.wanttoknow.info/truthaboutdrugcompanies

  En nog laten ze ons geloven dat er te weinig geld is voor onderzoeken en schakelen ze KWF en Pink Ribbon voor hun karretje om een deel van hun productontwikkeling te financieren. Elk medicijn dat op de markt komt is altijd duurder dan het voorgaande, vind u dat ook niet een beetje vreemd?

  Goed laten we het over Vitamine C hebben om het verhaal af te maken. Vit. C is niet te patenteren en daarom is het ook geen oplossing voor ziektes, zo wil de farmaceutische industrie ons doen geloven. Bijgaande publicatie is er maar 1 in een reeks van velen die bevestigen dat vitamine C essentieel is voor de werking van het immuunsysteem.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16373990

  Lymphocyten of witte bloedlichaampjes maken er waterstofperoxide van waarmee zij niet alleen de collageen in de huid oplossen om de plaats des onheils te kunnen bereiken, maar ook de pathogenen die je ziek maken kunnen doden. De ADH in Nederland is 60 mg, een bedroevend lage dosis. Een paar gifstoffen in je lijf, wat uitlaatgassen of roken en je bent al je vitamine c al kwijt als neutralisator, als anti-oxidant om gifstoffen of vrije radicalen te neutraliseren…
  Met de cavia en een vleermuis zijn wij de enige zoogdieren die niet hun eigen vitamine C kunnen aanmaken, dat konden we vroegen wel in de lever. Ergens hebben we intelligentie ingeruild voor eigen vit. C, nu hebben we denk ik weer intelligentie ingeleverd, maar daar krijgen we geen vitamine c voor terug, helaas.

  Het moet dus uit ons voedsel komen of we moeten het bij slikken. Door de geringe opname van mineralen uit de grond en het steeds eerder oogsten van groenten en fruit zit er veel minder vitamines in onze groenten dan pakweg 20 jaar geleden. Dat zorgt ervoor dat we eigenlijk voortdurend ondervoed zijn en dus ziek worden, en dat schimmels in ons lijf de dienst gaan uitmaken, samen met bacteriën en virussen.

  Als je kanker hebt wil je dat je immuunsysteem optimaal werkt, in mijn ogen moet je er dan zeker van zijn dat je lijf geen last heeft van met name de candida schimmel want die maakt HCG aan om zich te vermeerderen en dat schakelt ons immuunsysteem uit, zeer gevaarlijk dus!! Elke kankerpatiënt zou dus een antischimmel kuur moeten doen, en dat kan eenvoudig door het lichaam extra waterstofperoxide ter beschikking te stellen dat betekend dus veel meer vitamine C nemen. Niet 60 mg maar minimaal 7000 mg en soms zelfs nog veel meer 30.000 mg intraveneus toegediend.
  Je kunt nog een stapje verder gaan en chloordioxide innemen. Ook deze stof maakt het lichaam zelf aan, ik weet nog niet welke cellen dit doen, dat zoek ik op het moment nog uit. Ik ook ook nog uit welke stoffen je nodig hebt om het zelf aan te maken. Ook vitamine C of E of K? Alle anaerobe cellen worden er mee gedood, dat betekent alle pathogenen, dus alle ziekmakers, schimmels bacteriën, virussen en kankercellen!

  Op het moment dat je kanker gaat zien voor wat het is, een anaerobe cel in de vorm van een bacterie (tumor), schimmel (agressieve tumor) of virus (uitzaaing), dan heb je ook houvast hoe je het kunt bestrijden. Er zijn dan zeer veel middelen voorhanden, die overal ter wereld de mensheid hebben gered toen er nog geen dokters waren en een farmaceutische industrie. Die zijn er en zijn vaak heel goedkoop.
  Op mijn blog lees je er meer over http://www.mijnstrijdtegenkanker.wordpress.com
  Liefs Linda

 34. Even een kleine correctie op een verder prima artikel: het vermogen van Stichting Pink Ribbon is géén “publiek geld”. Publiek geld is geld in beheer van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk (de Europese Unie wordt vaak ook meegerekend), afkomstig uit belastingen en accijnzen. Een private donatie aan een private stichting is nadrukkelijk dus geen gemeenschapsgeld.

  Daarnaast heeft een stichting als Pink Ribbon inderdaad de verplichting om een jaarrekening op te maken. Echter, deze hoeft alleen ter inzage worden gegeven aan de leden van de stichting, aldus artikel 300, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Donateurs zijn geen leden.

  Uiteraard ben ik het wel met je eens dat een stichting als Pink Ribbon de morele verplichting heeft om haar cijfers eenduidig openbaar te maken, ook al bestaat hiertoe geen wettelijke grond.

 35. Goed werk ga zo door!
  Er was iets met mijn klompen die zeiden dat deze club een beetje raar was.

  Later irriteerde hun publiciteitsmarketing me steeds meer. Is borstkanker soms superieur aan andere kankers of een ondergeschoven kindje dat het een speciale behandeling behoeft? Niet dat ik weet.

  M’n klompen en nu ook m’n water, vertrouwden het niet. Terecht blijkt nu. Ontmaskeren en afserveren die boel!

 36. Karin, het is idd van de zotte hoe het geld wordt ‘verdeeld’, maar een kritische vraag kwam in me op bij je vermelding van ‘roze prullen’. Blijkbaar worden mensen aangespoord deze te kopen, heb je ook cijfers die laten zien welk deel van de aankopen daadwerkelijk nuttig wordt ingezet?

 37. Prima werk, stel het maar aan de kaak!

  Ik ben zelf borstkankerpatiënte en heb het tot nu toe nog overleefd.
  Maar zelfs ik, wordt misselijk van elk jaar weer de hele oktobermaand Pink Ribbon.
  De fake straalt ervan af, vooral sinds boegbeeld Silvy van der Vaart op al hun decadente party’s steeds met haar half ontblote borsten liep te koketteren (ZUM KOTZEN!).

  Pink Ribbon gaat echter nog verder: In een TV interview beweerde een PR dame van hun dat je door een achterlijke dure roze stofzuiger te kopen minder kans op borstkanker hebt, omdat lichaamsbeweging (stofzuigen dus…) goed is tegen borstkanker !?!?!
  Helaas trappen genoeg naïevelingen hier in.

  Het wordt hoog tijd dat er een wet komt die al deze malafide “goede doelen” controleert, want daar zijn er helaas genoeg van.

 38. GMC: de inkomsten van die roze spullen komen op de grote hoop, dus dat valt niet na te gaan. Overigens gaat er van dat spul gewoonlijk hooguit een klein percentage naar Pink Ribbon, waarna de producent dat bedrag vervolgens weer als gift van de belasting mag aftrekken. #NiceDeal

 39. Eerlijk gezegd, ik snap de commotie niet zo?
  Dat Pink Ribbon vooral marketing is, een manier om overprijsde roze artikelen te verkopen weet toch iedereen al?
  Ik verbaas me dat mensen geloven dat een club die zegt zoiets vaags als ‘awareness’ na te streven geld aan onderzoek besteed.
  Toen KWF mee ging doen in Nederland vond ik het al raar.

 40. @ Arjan Tupan (oa 30)

  Het lijkt me niet zo moeilijk om op het gebied van kanker onderzoek te vinden dat al gedaan wórdt of al gepland is en waar PR geld aan zou kunnen toevoegen.

  Of moeten ze zelf nog reseach doen om uit te vinden aan wie ze hun roze geld eigenlijk willen geven? Daar hadden ze na al die jaren sinds hun oprichting toch allang achter moeten zijn?

  J.

 41. @ 47 en 48

  Ik vind dat je hier best kan spreken van ‘publiek geld’, ook al is dat strikt genomen niet juist. Het gaat immers om door het publiek bijeen gebracht geld?

  J.

 42. M’n complimenten, K.
  Eén van de dingen, die ik me als leek afvraag:
  Waarom geeft met name het KWF meer dan acht ton subsidie aan een stichting met een zo royale reserve ?
  En ik ben benieuwd wat de reactie gaat worden van Pink Ribbon. Die kunnen het hierna niet laten bij hun wel zeer summiere financiële ‘verantwoording’.
  Met vriendelijke groet,
  Henk.

 43. We moeten alle reply’s in deze kolommen net zoals die van vorig jaar en het jaar daarvoor maar goed bewaren. Die krijgen we nog nodig in de herhaling, van de campagne KWF en Ribbon van volgend jaar om deze tijd, het jaar daarna en zo voort tot en met het jaar 2020. Dat is net zoals de ieder jaar vreselijk gillend terugkerende campagnes van de druivenpluk, de graanoogst, het zwembadseizoen, de regentijd, de kesseboompies langes de straot, sinterkluns, brandpijlen in de oud en nieuw, en de maandelijksche schtonde in de echtelijke schponde.

  ‘\^_^/’

  Het zijn er maar 100, die dit lezen hè.
  Honderd op de 14 miljard, die -‘t- -‘r- in Nederland woondruftig zijn.

 44. Maar ja, het grote voordeel is wel, dat ‘r ‘n uitlaatklep is, hè, anders moesten die ook allemaal weer in de gestichten.

  ‘\^_^/’

  Of aan de knockknockvallium.

 45. Waar het geld zit, zitten de graaiers, geld = macht!
  Zie ontwikkelingshulp, zie banken, zie ‘goede doelen’, zie ……. Pink Ribbon, want waarom zouden zij anders zijn?

 46. @ 61 Precies, zo is ‘t. Als je geen geld heb, hebbie niks, dus zorg dat je geld krijg.

  ‘\°_°/’

  Als je leven je lief is.

  Is je dat vroeger op de school al niet bijgebrach?

 47. @ Linda 46,

  Volgens mij doel je op de posts van Tartarus in de vorige draad van Karin over Pink Ribbon, dus bovenaan één klikkie terug. Hij begint in post 40.

  Voor wie meer wil weten over de financiën van zijn gemeente – even geheel off-topic, maar wel zeer intteressant – kan hier:

  http://www.gemeenteanalyse.org/

  terecht. Een saaie site om te zien, maar voor de cijferkluivers een must.

  Trouwens Juzo – 59 – ….”de 14 miljard, die -’t- -’r- in Nederland woondruftig zijn.”, ehh, zijn dat er niet een beetje veel?

  Nu Juzo toch over voortplanting begonnen is: Is een rood lintje niet een goed idee voor baarmoederhalskanker?

  J.

 48. Ik had ook een middagje cijfers op een rijtje gezet en was tot dezelfde conclusie gekomen. En idd, het resultaat is nóg bedroevender dan wat nieuwsuur vermeldde.
  Maar onder “verzachtende omstandigheden”had ik bedacht, dat er natuurlijk wél een onderzoek moet zijn, wat aan de eisen, die gesteld worden door PR, moet zijn. Tenslotte hoef je niet iedereen geld te geven denk ik dan maar.

  Maar waarom zoveel voor nazorg?? Is het niet beter te zorgen dat de nazorg niet hoeft, dus alles naar onderzoek om borstkanker te voorkomen in de toekomst? Dan hoeft die nazorg ook niet meer.

  Ik vond het ook een rare zaak dat het KWF zoveel geld gaf, dat kunnen ze beter zelf gebruiken, ook al was het geoormerkt… Door het geld zélf te besteden weet je tenminste waar het terecht komt.

  Ik geef al jaren aan het Kwf “geoormerkt” geld en dat voelt een stuk beter dan een roze kotsemmertje , pardon, dweilememmertje te kopen

 49. Om te huilen dit. Dank voor dit onderzoek. Deze organisatie moet niet zijn leven beteren, want hij is van binnenuit ziek. De organisatie moet zo snel mogelijk opgeheven worden en die 7 miljoen kunnen het best naar KWF.

  Ik vraag me af wie nu nog met een droog gezicht met zo’n lintje gaat lopen.

  In- en intriest en het zoveelste incident waaruit blijkt dat mensen gewetenloze zelfverrijkers zijn. Herinnert iemand zich Foster Parents Plan nog? grrrr.

 50. Zelfs na hun reaktie is eht wel duidelijk.

  Iets nieuws valt mij op: in 2010 hebben ze géén aanvraag- en toewijzingsronde gedaan. (ze schrijven zelf: “In 2008 heeft een financieringsronde plaatsgevonden en einde 2009 is er een aanvraag- en toewijzingsronde geweest”; zie hun eerste reaktie “Nieuwsuur”, pt2). Er staat ook zo goed als geen eigen geld op die uitgavenpost voor 2010.

  Eerst is het vreemd om, terwijl je inkomsten stijgen, een jaar compleet wordt overgeslagen. Verder betekent dit dat enige uitgaven aan de nieuwe omschrijving “w.o. op het gebied van psychosociale zorg en kwaliteit van leven” niet via die toewijzingsvorm gaat. Deze uitgave zit in de 1,6 mln voor “ps zorg” 2010. Theoretisch kan dat in 2010 nog correct 0,- geweest zijn (dus alle 1,6 mln naar “Projecten”). Dat zouden we de twee genoemde professoren kunnen vragen.

 51. Voor de luchtigheid hier, OT, een citaat uit Nieuwsuur. Over de Roze Stofzuiger zegt Stan de Klerk-Waller, PR:

  “Als we kijken naar de stofzuiger, dat is een artikel waarbij onder andere huishoudelijk werk behoort tot de vorm van bewegen die kan bijdragen tot het verminderen van je kans op borstkanker”.

  Ik denk dat ik begrijp wat Désirée Hairwassers in Nieuwsuur bedoelt.

 52. Aanvulling op mijzelf #70.

  Elders op hun site, en pas vandaag 20 november “verduidelijkt”: de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) gaat over wetenschappelijke onderzoeken die als “w.o.” in de jaarverslagen staan. Lijkt me logisch tot zover, al is daar weinig of geen eigen geld naar toe gegaan. De projectvoorstellen in ps zorg [sic, “projecten” dus waar is het “w.o. ps zorg” hier gebleven?] “zullen worden beoordeeld [sic, niet zijn] door een commissie bestaande uit deskundigen op het gebied van psychosociale zorg”.

  Onduidelijk is of die commissie over de wetenschappelijke onderzoeken in ps zorg (de nieuwe uitgavepost) adviseert, het woord ‘projecten’ daarbij is verwarrend, niet “verduidelijkend”. PR zelf splitst uitgaven ps zorg juist op in “projecten” en “w.o. onderzoek” (die dus geen projecten zijn). In elk geval worden die voorstellen “w.o. ps zorg” niet beoordeeld door de wetenschappelijke WAR. Al 2,5 miljoen uitgeven aan w.o. zonder wetenschappelijke basis of toetsing?

  Extra verwarring ontstaat doordat PR “verduidelijkt” dat er veel geld in de pijplijn zit. Maar dat verklaart nog steeds niet waarom er in 2010 geen toewijzingsronde w.o. is geweest.

 53. Karin, ik ga maar even door, half OT, over die posten “wetenschappelijk onderzoek”, als je het goed vindt.

  PR schrijft: “verduidelijking 20 nov: de aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek zullen beoordeeld worden door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Stichting Pink Ribbon, die bestaat uit gekwalificeerde deskundigen uit verschillende disciplines”. Wie zit er in de WAR? In elk geval prof. dr. JCJM (Hanneke) de Haes van het AMC.

  En wiens onderzoeken worden gesubsidieerd? Die van prof. dr. JCJM de Haes van het AMC. “Current research funding PinkRibbon”, zegt haar AMC pagina, en de PR-website noemt haar bij Leefgewoontenonderzoek: “Wat doet verandering van beweegpatroon met de kwaliteit van leven bij borstkankerpatiënten?” (uitkomst: advies de Roze Stofzuiger gebruiken!) Professor De Haes adviseert over haar eigen subsidieaanvraag.

  Nog wat details:
  – Laatste belangrijke publicatie van De Haes inzake borstkanker: 2003.
  – PR spelt haar naam als “De Haas”, AMC als “De Haes”. Ze werken al vier jaar met elkaar.
  – PR site, onderzoek “Erfelijkheidsonderzoek kort na de diagnose borstkanker: Psychosociale en medische gevolgen op de lange termijn” zegt onderaan: “Stichting Pink Ribbon financiert dit onderzoek naar aanleiding van een subsidieaanvraag in 2010.” Maar in 2010 was er geen toewijzingsronde (zie boven #70), en PR heeft uberhaupt nooit eigen geld aan w.o. gegeven. Idem voor het onderzoek “Betere beoordeling van voorstadia van borstkanker (DCIS) met ultra-hoogveld 7 Tesla MRI”. Rara hoe kan dit.

  Link: JCMC de Haas, op site AMC:http://www.amc.nl/index.cfm?pid=9800&rm=person&medewerkerid=14&stylesheet=normal
  Overige links op de PR website, o.a. via “Fondsenbesteding -> wetenschappelijk onderzoek”.

 54. Ik heb zojuist deze reactie op de pink blog gezet ( http://blog.pinkribbon.nl/2011/11/19/overzicht-bestedingen-stichting-pink-ribbon-van-het-geld-2006-2010/#comment-170), maar aangezien die wacht op moderatie herhaal ik hem hier nog even, want de diretceur van Pink spreekt zich tegen::

  ´Dat is niet het geld dat we de afgelopen 5 jaar verzameld hebben…´

  Maar wel geld dat in de afgelopen 5 jaar verzameld IS.
  Dus er worden wat onderzoeksprojecten geld toegekend, Op advies van de wetenschappelijke raad, maar BEPAALD door de directeur. Die vervolgens in Nieuwsuur zegt, dat het accent ligt op voorlichting , preventie en psych soc zorg,, want wetenschappelijk onderzoek wordt vanuit de KWF gefinancierd, die daarin complementair aan pink ribbon is! Tjonge, wat vindt de directeur wetenschappelijk onderzoek voor Pink Ribbon belangrijk!

  Bij zo weinig aandacht, prioriteit van de directeur voor wetenschappelijk onderzoek, kan ik me voorstellen dat lang niet alle geld per jaar wordt toegekend/gealloceerd, en dat er dan na 5 jaar even gekeken wordt hoe het spaarpotje ´op 1 miljoen na´alsnog een doel gegeven kan worden, want anders lopen de reserves teveel op, wat een stichting niet past.´

  want laten we wel wezen: in hara reactie ij Nieuwsuur liet de directeur toch eigenlijk zien, dat ze maalde om wetenschappelijk onderzoek te betalen door PR. Maar ze bepaalt formeel wel naar welk onderzoek het geld gaat.
  Op de aangehaalde site staat dan dat er twee onderzoek mee zij gefinancierd: een e learning programmaatje voor borstkankergeopereerden, en een sociaal psych onderzoek over 7 locaties naar ´behoefte aan zorg, het gebruik van zorg, en de zorgkosten van vrouwen met borstkanker.´Onderzoek dat zó gefinancierd kan worden NIET door ´patienten . maar door verzekeringsmaatschappijen!

  Pink Ribbon blijft dus maar doorgaan met spinnen

 55. Jaarverslag 2010-2011.
  In de WAR:
  – Prof. Dr. Floor van Leeuwen, Epidemioloog, NKI-AVL Amsterdam.
  Toegekend eigen (PR) geld: 0,00.

  Subsidie van PR, psychosociale zorgprojecten:
  – Prof. dr. F.E. van Leeuwen € 141.000 donatie Sanoma 2009.

 56. Nog meer jaarverslag 2010-2011:
  In de WAR:
  – Dr. Marian Menke-Pluijmers, Chirurg, Erasmus MC lokatie Daniël Den Hoed
  Subsidie psychosociale zorgprojecten:
  – Dr. M.B.E. Menke € 22.000 donatie KPN Samsung 2009

 57. Hou me tegen!

  Wie en wat bij een subsidieaanvraag?

  Pink Ribbon: [verduidelijking 20 nov: de aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek zullen beoordeeld worden door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Stichting Pink Ribbon, die bestaat uit gekwalificeerde deskundigen uit verschillende disciplines. De aanvragen voor psychosociale zorgprojecten en voorlichtingsprojecten zullen worden beoordeeld door een commissie bestaande uit deskundigen op het gebied van psychosociale zorg. Zowel de WAR als de commissie psychosociale zorg zal vervolgens zijn advies uitbrengen aan de directeur en de Raad van Toezicht van Stichting Pink Ribbon. De directeur zal, na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht, het uiteindelijke besluit [nemen] tot al dan niet toekenning van (een deel van) de gevraagde projectgelden.] Dus: subsidieaanvrage -> beoordeling WAR of commissie, advies aan directeur en RvT -> RvT en directeur beslissen.
  http://blog.pinkribbon.nl/2011/11/19/overzicht-bestedingen-stichting-pink-ribbon-van-het-geld-2006-2010/#more-220

  Welnu, wie zitten her en der?
  Jaarverslag 2010-2011.
  Stap 1. Subsidieaanvragen (toegekend):
  – Dr. M.B.E. Menke € 22.000 donatie KPN Samsung 2009
  – Van Diest PJ, UMC Utrecht: “Prof dr. P.J. van Diest, hoofd van de afdeling Pathologie van het UMC Utrecht
  heeft € 100.000 ontvangen voor zijn onderzoek “Het opsporen van erfelijke borstkanker door middel van weefsel biomarkers”. co director of research program [en co-auteur van publicaties]: Prof. dr. E van der Wall.

  Stap 2. in de WAR of de commissie [voor p.s. zorg]:
  – Drs Geesje Hamming (commissie)
  – Prof. dr. Elsken van der Wall (WAR)
  – Dr. Marian Menke-Pluijmers (WAR)

  Stap 3. In de RvT:
  – Elsken van der Wall
  – Marian Menke
  – Geesje Hamming

  Dus: deze mensen vragen subsidie aan (aanvraag), schrijven zelf het advies over die aanvraag (WAR of commissie), en beoordelen dan of de aanvraag gehonoreerd wordt (RvT).

  Het enige vreemde is dat Hamming nog geen subsidie heeft gekregen.

 58. Is het nou zo dat die ‘geoormerkte’ inkomsten zowel bij KWF als bij PR in de boeken staan als inkomsten? En is het nou zo dat deze bedragen in beide organisaties gebruikt kunnen worden om die maximale 24% overhead van het kantoorhouden van de organisaties te berekenen? Op die manier kan dat ingezamelde geld aardig vaak gebruikt worden…

 59. Mark @78 Het KWF boekt dat eerst als inkomsten, maakt het over naar Pink Ribbon en boekt het dan zelf af als uitgave aan onderzoek. Juist daarom kan Pink Ribbon niet zeggen dat het door haarzelf ingezameld geld is, en kunnen ze dat bedrag niet opvoeren als hun bijdrage aan kankeronderzoek.

  Je hebt wel gelijk dat het geld op die manier op twee begrotingen voorkomt :)

 60. MBT @ 74

  Mijn reactie van even na vijven is nog steeds niet gemodereerd op de pink blog

  ´peter klein
  on november 20, 2011 om 5:04 pm zei:
  Je reactie is in afwachting van moderatie.
  ´Dat is niet het geld dat we de afgelopen 5 jaar verzameld hebben…´

  itt andere reacties:
  ´Pink Ribbon
  on november 20, 2011 om 8:43 pm zei:
  Dankjewel Peggy voor je steun! We vinden me´´

  Was blijkbaar een lastige signalering..
  En dat nog zonder de observaties van egast over de bezetting van commissie en raad, en de correlatie met de toekenning van subsidie aan..

 61. @31. “..haast geboden voor onderzoek.Dat geld laat je toch niet jaren…”
  Juist wel. Met rente is juist géén haast geboden. Een miljoen van andermans geld op de bank vastzetten = 2x modaal inkomen. Kom daar maar es om.

 62. Ribbon en KWF laten zich NIETS gelegen liggen aan de wensen die de mensen hebben hoe hun geld te besteden.

  En zo hoort het ook.
  Bij ‘n stichting.

  ‘\°_°/’

  Wie doet je wat.

  IK laat me NIETS gelegen liggen aan de wensen van andere mensen, hoe IK m’n geld te besteden heb.

  Dat zou me wat moois worden zeg.

 63. @ 39. argwanend “..Bestuurder verdiende slechts 70.000 ….”
  – slechts – ???
  wel godverdegodverdegodsgodsgloeiende-nog-an-toe. Daarvan moet hier heel de straat (behalve ikke) vreten en dan hebben de buurjochies nog een krantenwijk.
  Probeer jij het es drie jaar tegen minimumloon (en dat is anderhalf tot twee keer de bijstandsnorm) uit te zingen, dan piep je wel anders.
  En dan durven sommigen bijstandsrukkers parasiet te noemen……………..

 64. @eGast: wat jij signaleert vind ik zo mogelijk nog kwalijker: de raad die doodleuk hun eigen onderzoek zit goed te keuren. Kun je ook nog aangeven hoeveel procent van het toaal aan uitgaven, zo naar hun eigen onderzoeken en projecten gaat?

 65. Het lijkt wel op de actie van Leontien’s Ladyride. Ook daarvan dachten velen dat het grootste deel naar het goede doel gingen, maar bleek dat in de par ijk erg tegen te vallen. Leontien’s eigen organisatie was erg kostbaar.
  Jammer dat het vertrouwen van de burger zo geschaad wordt.

 66. Boudewijn #85: nee, ik kon zo snel alleen de twee genoemde zelf-toekenningen vinden, samen 122.000 euro (zie #77, stap 1). Dit is niet veel in % (want 100%=inclusief geoormerkt ASH & KWF gelden). Maar voor het geheel geldt wel, stap 2 & 3: alle adviezen van de drie (in WAR of commissie) worden beoordeeld door de RvT (waarin diezelfde drie).

 67. eGast, je hebt volkomen gelijk dat dit niet deugt. Zulke stappen moeten onafhankelijk van elkaar worden genomen. Er is gerust kans dat deze aanvragen ook zouden zijn gehonoreerd wanneer anderen ze hadden ingediend of beoordeeld, maar je wilt nooit dat je organisatie van voortrekkerij of vriendjespolitiek beschuldigd kan worden…

 68. http://www.hpdetijd.nl/2011-11-19/spaink-pink-ribbon-gaf-nul-euro-uit-aan-onderzoek

  Spaink: Pink Ribbon gaf nul euro uit aan onderzoek

  Zoals u wellicht heeft meegekregen ligt Pink Ribbon onder vuur. De organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar borstkanker blijkt volgens Nieuwsuur niets met dat geld te doen. De afgelopen jaren werd 16 miljoen euro opgehaald, daarvan werd 288.000 euro daadw
  erkelijk aangewend voor onderzoek. De immer kritische publiciste Karin Spaink pakte haar rekenmachine erbij en kwam tot een schokkende conclusie: Pink Ribbon heeft 0,0 euro uitgegeven aan onderzoek.

  Pink Ribbon reageert in de comments.

 69. Als aanvulling op mijn #87 (zie #75):

  Prof. Dr. Floor van Leeuwen van het NKI-AVL zit in de WAR [voor w.o.], en kreeg via de parallelle commissie [voor psychosociale projecten etc.] 141.000 euro voor een project.

  Van Leeuwen zit niet in de RvT (stap 3), dus besliste niet. Zit ook niet in de commissie die erover adviseerde (stap2), maar wel in de parallelle WAR (ook stap 2). Dus niet exact zelftoewijzing. Ze zat in de kamer ernaast, zeg maar.

  Maar nu dit. De toewijzing aan Prof Dr. Van Leeuwen is gedaan voor een psychosociaal zorgproject, geheten “onderzoek naar voorlichting over en screening op mammacarcinoom bij
  jonge vrouwen die met radiotherapie zijn behandeld voor Hodgkin lymfoom”. Het lijkt me dat “screening op mammacarcinoom” niet psychosociaal is, maar medisch, en dus thuishoort in het “wetenschappelijk onderzoek”, dus via de WAR (kan iemand dit bevestigen?).

  Zou het kunnen, PR, dat dit onderzoek door een Prof. Dr. via de commissie naar “p.s. zorgprojecten” is geleid, en niet via de WAR naar “wetenschappelijk onderzoek”, om de dubbelrol van Van Leeuwen een beetje te camoufleren? Hoe ver zat ze van het advies en besluit af?

 70. Duidelijk lijkt mij wel dat Pink Ribbon Nederland zelf gewoon niks gaf aan ook maar enig onderzoek tot op heden.

  Blijft de vraag hoe het echt zit met gelden voor kankeronderzoek in Nederland. Wat betreft financiering van echt basaal/ fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Nederland ben ik sceptisch. Vrees dat van alle jaarlijks opgehaalde gelden maar een klein percentage daar daadwerkelijk aan besteed wordt. Wat dat betreft ligt het probleem volgens mijn bescheiden mening gewoon dieper dan alleen het Pink Ribbon verhaal. In academische ziekenhuizen staan bijvoorbeeld niet de allernieuwste scanners voor genen/ chromosoomonderzoek en dat had makkelijk gekund van de pak en beet 1 miljard EURO die het nederlandse publiek voor kankeronderzoek ophoeste in de afgelopen 10 jaar. De allernieuwste scanner van Affymetrix kost pak en beet 1 miljoen EURO met alles er op en aan. Die zijn er in Nederland niet of nauwelijks.

 71. Daar komt bij, wat voor onderzoek steunen wij eigenlijk..? Dus stel, dat er van de gegeven en verzamelde donaties ook maar IETS naar de bekostiging van kankeronderzoek zou gaan. Wat voor onderzoek is dat eigenlijk..? Een paar velletjes papier, waar een of andere prof als ‘ie maar prof voor z’n naam heeft staan z’n handtekening onder gezet heeft..? Hebben we daar wat aan..? Moeten we dáár ons geld aan uitgeven..? Onderzoek is mooi.., en onderzoek is prachtig.., maar wat voor onderzoek betalen wij eigenlijk..? Is onderzoek .. .. .. géén onderzoek..? Ik kan óók wel zeggen, dat ik onderzoek doe. En ‘n prof, de een of de andere, kan ook wel zeggen, dattie onderzoek doet, maar wat is ‘t verschil..? Ik bedoel, het is allemaal zo wazig, eigenlijk. Zo fishy, en zeepbel-achtig. Het is allemaal zo niets, knudde en boerenbedrog.

  Daar moeten we niets van willen hebben.

  Ik zou er maar niets aan geven, op deze manier, als ik iedereen was.
  Geld in ‘t water gooien, of uit ‘t raam smijten, kan altijd nog.

  ‘\=_=/’

  Kankeronderzoek, erkend, hoort alleen door ‘t bedrijfsleven betaald en gecontroleerd te worden. Want zij veroorzaken ‘t.

 72. Ik heb net de politie gebeld met de volgende vraag:

  Kan ik als ik geld heb gestort naar Pink Ribbon nu aangifte doen van oplichting/fraude?

  Volgens de Politie zal dit uiteindelijk landelijk opgepakt gaan worden en is het volgens hem niet de bedoeling om aangiftes te verzamelen.

  Toch blijft het raar want volgens mij ben ik direct benadeelt in dit geval.

 73. Van ‘t onderzoek dat de prof (proffen) doet en doen, gaat weer ‘n groot deel van ‘t bekostigingsgeld naar ‘t bedrijfsleven… Want daar heeft ‘ie contact en contRact mee… in ‘t verborgene.

  Nee…,
  geef MIJN portie maar ‘an Fikkie.

  ‘\=_=/’

  Niks is wat ‘t lijkt, en omgekeerd.

 74. @ 93 Je had geen contract en dan blijf je in de lucht hangen met je claim.

  “Verwachtingen die niet waargemaakt worden” zweven als altijd in het strafrechtsysteem.

  Soms komen ze ‘ns neer ten goede, in de meeste gevallen weegt het Openbaar Ministerie het maatschappelijk nut, en in dit specifieke geval is dat niet veel.

  Bovendien is het een stichting en die zijn niet gehouden tot wat dan ook.

  De goede les die je moet trekken is, dat je nooit geld moet geven aan een STICHTING. Wel aan een BV of NV een commanditaire vennootschap, een controleerbaar overheidsorgaan, een betrouwbaar familielid, of jezelf als mooiste voorbeeld.

  ‘\=_=/’

  Over ‘n paar jaar is er van de huidige goedgeefsheid wel helemaal niets meer over.

 75. JUZO @92: je zegt het met wat omhalen, maar gelijk heb je eigenlijk wel.

  Echt onafhankelijk is KWF zowiezo niet, gegeven feit dat zelfde namen opduiken qua betrokkenen KWF én academische ziekenhuiswereld. Nu wil ik daarmee over niemand iets negatiefs zeggen, dát wil/ kan ik niet. Maar echt zuiver gescheiden is het feitelijk allemaal niet.

  Kanker is gewoon ook heel moeilijke materie. Academische ziekenhuiswereld ook financieel kort houden zoals overheid doet is daarbij ook een gemeenheid én kortzichtig zonder eind.

 76. Update 3 (21 nov, 12:00): Ik wil Pink Ribbon NL graag een voorstel doen.

  En als aanvullende eis dat het gratis gala, alleen bestemd is voor borst en ex-borstkanker patiënten. :) Zet die maar eens in het zonnetje.

 77. @ 101 Dacht je dat? Dat zijn aftrekbare verwervingskosten. Hoe meer ze er van hebben, hoe minder belasting ze betalen. En verwervingskosten zijn er om iets te verwerven, en met dat verwerven kan je enorm veel winst maken. Als je ‘t goed doet. Sanoma is bepaald geen filantropische instelling. O nee. . . . . . . . . . Dat is niemand, en er geeneen, in het bedrijfsleven.

  ‘\°_°/’

 78. Beste domme karin, PR heeft ook GEEN CENT aan tsunamislachtoffers en aidswezen besteed!!!!!
  PRfondsen zijn NAMELIJK NIET BESTEMD VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MAAR VOOR PATIENTONDERSTEUNING EN VOORLICHTINGSPROGRAMMA’S!!!!!!!!!!
  Duhhhhh Wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd met geld van het KWF, patientondersteuning komt van PR. Logisch dat u dat dus niet terugvindt, evenals steun aan aidswezen. Muts!

 79. @101, “Sanoma heeft wel een flinke duit in het zakje gedaan, ben benieuwd hoe ze er nu over denken”

  Sanoma zal niet geschrokken zijn. Ze zaten er bij.
  – Sandra Dol, van uitgever Sanoma Media B.V., zit in de Raad van Toezicht van Pink Ribbon.
  – In 2007-2010 (de vier jaren van het Spaink-onderzoek) gaf Sanoma 3,9 mln euro. Dit is 3,9 van de 15,4 mln (niet geoormerkte) inkomsten = 25%. De totaaloplage van het blad was 439.000 exemplaren, dus afdracht is 8,80 euro per exemplaar.
  – Het Sanoma-geld is o.a. uitgegeven and een website voor de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN). 532.000,- euro voor een clubwebsite (ruim vijf ton dus). Dit zijn andere tonnen dan de 600.000,- euro voor BVN in 2010 (gaan ze Google opkopen?).

  link Sanoma: http://www.pinkribbon.nl/_files-cms/File/20110510%20A4%20sanoma%20cheque-uitreiking%20met%20resultaat%202010.pdf.

 80. @ journalist

  Dan hebben ze het publiek gewoon jaren misleidt met hun “strijd tegen kanker”. Op praatgroepjes en voorlichting zit niemand te wachten.
  Het grote publiek DACHT dat het naar onderzoek ging, blijkt dus niet waar.

 81. http://www.thescarproject.org/gallery/

  Breast Cancer Is Not A Pink Ribbon

  The SCAR Project
  ===========================
  http://www.radio1.nl/contents/41646-mediaforum-met-marianne-zwagerman-en-harm-edens-over-pink-ribbon

  Mediaforum met Marianne Zwagerman en Harm Edens over Pink Ribbon

  Net op Radio 1. Marianne Zwagerman gaat aangifte doen tegen Pink Ribbon.
  17 november 2011
  ===========================================
  http://forum.viva.nl/forum/Actueel
  /Weinig_geld_Pink_Ribbon_naar_onderzoek/list_messages/132306/0

  [ Weinig geld Pink Ribbon naar onderzoek – ]

 82. Ahum, kuch. Gaat u even zitten.

  Hier de site van pinkribbon dot org, van de internationale organisatie Pink Ribbon Inc., die in NY zit.

  – ze schrijven (pagina Organization): “Our Donations:
  A guaranteed minimum of 90% of all revenue (donations and merchandize) made by Pink Ribbon Inc. is labelled for international accredited breast cancer research. ” (dus er staat: “breast cancer research”, en “international accredited”, dwz niet geregeld door het Nederlandse vriendinnennetwerk onder elkaar).

  – Waarom staat NL niet tussen de andere 30 of 40 landen hier? “Stichting PR has used all legal means to successfully ban Pink Ribbon International from the Netherlands, based on a 2003 trademark registration.” (Jaarverslag NL 2010/11: “Mevrouw [Lokke] Moerel is partner van de advocaten maatschap de Brauw, Blackstone Westbroek, het kantoor dat de stichting bijstond in juridische procedures. Nu de stichting in deze procedures en andere juridische zaken door een ander kantoor wordt bijgestaan is het gevaar van conflicterende belangen van mevrouw Moerel en de stichting opgeheven en maakt zij opnieuw [sic] deel uit van de
  Raad van Toezicht.” Die juridische procedures gingen blijkbaar over het beeldrecht van het roze lintje. Als dank voor de uitkomst mag Moerel in de RvT. Moerel doet ook Rembrandt, het WNF, en WIPO, dat is de VN organisatie voor intellectueel eigendom zoals beeldmerken).

  – ze schrijven: Stichting Pink Ribbon $ 27 million scam shocks Holland.

  Link: http://www.pinkribbon.org/Newsarchive/20111116StichtingPinkRibbon27millionscam/tabid/1002/Default.aspx

 83. http://www.pinkribbon.org/Newsarchive/20111116StichtingPinkRibbon27millionscam/tabid/1002/Default.aspx

  Dit vind ik dus ook erg schokkend, dus PR International vecht al jaren een juridische strijd omdat PR-NL het beeldmerk geregistreerd schijnt te hebben. PR-NLK houdt zich niet aan de PR-Intl afspraken, bizar ! Aaangifte iemand ?

  De doelstelling van PR-International is 90% naar ONDERZOEK.

  Het is in NL dus echt Pink-Ripoff, oplichters die hard aangepakt moeten worden.
  Laten we eens gaan pleiten om deze miljardenindustrie een zeer strak te gaan reguleren !
  Een maximum aan %-age fondswerk kosten, bestuur en de rest van de ‘overhead’.
  Het publiek dat geeft verwacht dat 90% naar het duidelijk omschreven doel gaat. De rest is misleiding !

  Als bestuurder moedwillig frauderen of je niet houden aan geldende afspraken en/of een verkeerd beeld scheppen etc…… wat dacht je dan van 3 maanden in de petoet, staat leuk op de CV van dat soort lieden.

  Doe zelf enkel nog Kiva en daarmee basta.

 84. Aanvulling op mijn post #109.
  De internationale koepelorganisatie: http://www.pinkribbon.org

  – De 45 organisaties met sitenaam pinkribbon-dot- (websites, landen of organisaties) staan in menu About | Contact.
  – Ontbrekend in de lijst: .nl en ook .be (Belgie) en .lu (Luxemburg)
  – Onder menu Support | Organisations staat “other European countries”. Bij Benelux staat: “We will inform you on the newest developments in the Benelux very soon.” Hier speelt dus wat.
  – Het lijkt alsof de Stichting Pink Ribbon [NL] ook het logo heeft ingepikt (merkenrechtelijk bezit) voor de hele Benelux.
  – En ziet, de Belgische shop-website is pinkribbon-magazine dot be van uitgever Sanoma Magazines Belgium N.V. / S.A.. De site is tweetalig, dus de Walen en Luxemburgers hoeven niet zonder roze stofzuiger te zitten.
  – By the way, ik kan het Magazine nu niet online bestellen, de site loopt vast. Ik wou even de NL-prijs checken. In Belgie worden er 350.000 gratis exemplaren verspreid.

 85. @eGast, ik ben erg onder de indruk van de zaken die je naar boven haalt. Kun je die ergens verzamelen op een blog/site, of dit evt via Karin in een nieuw artikel zetten? Want dit is veel te belangrijk om weg te laten waaien in comments. Dit is een structureel probleem.

 86. Laat Pink Ribbon het geld maar op de rekening storten van het NKI, afdeling onderzoek naar borstkanker, dan heb je al die ingewikkelde commissies niet meer nodig die de boel maar vertragen.

  http://www.nki.nl

  Steun het NKI-AVL

  Het Nederlandse Kanker Instituut (NKI), dat sinds 1913 bestaat, is het belangrijkste centrum voor wetenschappelijk kankeronderzoek in Nederland. Het onderzoek dat hier wordt verricht houdt verband met vragen over het ontstaan van kanker en de mogelijkheden kanker te behandelen. Het NKI is uniek vanwege het hoge niveau van het wetenschappelijk kankeronderzoek. In Nederland is het NKI het enige instituut dat volledig gespecialiseerd is in kanker.

 87. @114 Elisabeth ≡ 21 nov 2011 ≡ 22:04

  Laat Pink Ribbon het geld maar op de rekening storten van het NKI, afdeling onderzoek naar borstkanker, dan heb je al die ingewikkelde commissies niet meer nodig die de boel maar vertragen.

  http://www.nki.nl

  Dat vind ik een prima voorstel.

 88. @Elisabeth 114, @Wilmamazone 115: NKI/AVL kreeg al geld in 2010/11.

  – Prof. dr. F.E. van Leeuwen NKI/AvL: € 141.000
  – Dr. ir. M.A. Rookes, NKI/AvL: € 100.000 voor het opzetten van een website.
  Beide donaties vallen onder “Psychosociale zorg”, dus niet “Wetenschappelijk onderzoek”.

  Zie post #75. Prof van Leeuwen zit ook in de WAR om wetenschappelijke projecten te beoordelen (resultaat 2010: nul uitkering). Niet alleen is dit wetenschappelijk slecht (zonder kritische blik is je plan waardeloos in de wetenschap, èn je doet niet mee met de grotere, samenhangende internationale onderzoeksprogramma’s), maar blijkbaar wíl Pink Ribbon het ook niet (want nul eigen besteding).

 89. @eGast

  Ik meende begrepen te hebben dat Elisabeth het had over dit voorstel van Karin in haar update van vanmorgen. Deze 7 miljoen onverkort naar het NKI-AVL Fonds:

  Update 3 (21 nov, 12:00): Ik wil Pink Ribbon NL graag een voorstel doen. Er ligt van vorige jaren nog 7 miljoen euro op de plank, en in de afgelopen maanden is er natuurlijk opnieuw een klap geld bij de stichting binnengekomen. Bestem die ‘oude’ zeven miljoen per direct en in zijn geheel voor kankeronderzoek: aan onderzoek naar de oorzaak en de preventie van borstkanker (en las daartoe desnoods een nieuwe aanvraagronde in). Als jullie dat doen – en daarmee laten zien dat jullie de kritiek serieus ter harte nemen – ben ik de eerste om jullie publiekelijk mijn steun te betuigen.

 90. @Wilmamazone #118: je hebt gelijk, en mijn reaktie gaat daar niet precies over. Ik had me niet hoeven herhalen.

  Het voorstel van Karin is eenvoudig en prima, en Elisabeth noemt speciaal “afdeling onderzoek naar borstkanker”.

 91. Nog steeds geen moderatie van mijn reactie op de PR Blog, dus maar weer een reactie geschreven:

  ´omdat mijn reactie van 20 nov 5,04pm hier niet geplaatst wordt – op HP en de blog van Spaink natuurlijk wel- hier een herformulering.
  U schrijft in een reactie van 20 nov 3.19:
  ´´Dat is niet het geld dat we de afgelopen 5 jaar verzameld hebben…´

  Ik zeg daarop:
  Maar wel geld dat in de afgelopen 5 jaar verzameld IS.
  Op advies van de wetenschappelijke raad, voorgedragen aan de raad van toezicht, worden onderzoeksprojecten van de leden van de raden goedgekeurd door,de directeur. Die echter vervolgens in Nieuwsuur zegt, dat het accent ligt op voorlichting , preventie en psych soc zorg,, want wetenschappelijk onderzoek wordt vanuit de KWF gefinancierd. Die daarin complementair is aan pink ribbon.
  Kortom: PR richt zich niet op onderzork naar bestrijding van kanker..

  Dat heeft de direkteur gezegd, is ook wel waar het publiek om vraagt, en wat ook in reclamecampagnes gewild of ongewild steeds weer wordt benadrukt, dus: waarom besteedt u uw gigantische reserve van 7 miljoen niet aan dedicated kankeronderzoek?

  En natuurlijk ga ik dit schrijven weer naar de andere sites copieeren´

 92. Peter Klein @ 121: Mijn voorstel staat ook al sinds maandagochtend 11:45 op ‘moderatie’ te wachten. Inmiddels is er wel een bericht doorgelaten dat iemand anders later heeft gepost. Da’s dus geen moderatie…

 93. (Ex-)Kankerpatienten hebben kennelijk geen recht op moderatie. Het is al snel zo dat men e.a. als lastig ervaart, laat staan dat een meningsuiting aangenomen wordt.

 94. Ik moet zeggen dat ik de geschetste financiele situatie verontrustend vind echter vind ik ook dat niet voorbij mag worden gegaan aan het bewustwordingseffect wat door Pink Ribbon heeft plaatsgevonden.

  Dankzij de Pink Ribbon campagne is Nederland wel heel veel bewuster geworden van de gevaren en preventie van borstkanker. Ik sta dan ook zeker nog achter het principe maar er moet wel veel beter worden omgegaan met het informeren over hoe het geld wordt uitgegeven maar dit geld volgens mij voor bijna elk goed doel. Verder vind ik de berichtgeving vanuit nieuwsuur zoals vaak ook nu wel weer erg eenzijdig . Heb vaak het gevoel dat journalisten puur uit zijn op schandaal en daarom de zaken ook vaak erg gekleurd brengen om een hype te creeeren. Al neemt dit niet weg dat er inderdaad erg veel onduidelijkheid is.

  Ik hoop dat Pink Ribbon dit kan weerleggen en op een betere wijze inzage zal gaan geven in de financien zodat het vertrouwen er weer kan zijn. Het zou zonde zijn als de bewustwording en bekendheid die deze stichting als geen ander bewerkstelligd verloren zou gaan.

 95. @121 peter klein ≡ 22 nov 2011 ≡ 02:18

  [..En natuurlijk ga ik dit schrijven weer naar de andere sites copieeren..]

  Dat heb ik op onze site al voor je gedaan, want ik sta sinds gistermorgen 10:38u. op het blog van Pink Ribbon in ‘afwachting van moderatie’.
  Zie:http://cryptocheilus.wordpress.com/2011/11/19/de-doelstellingen-van-pink-ribbon-nederland/comment-page-1/#comment-25501

  en mijn eerdere comment daar over moderatie PR:
  wilmamazone zegt: november 21, 2011 om 7:55 pm

 96. @124 Stephen

  [..Het zou zonde zijn als de bewustwording en bekendheid die deze stichting als geen ander bewerkstelligd verloren zou gaan…]

  Dan heb je toch duidelijk een roze bril op en/of je nergens echt in verdiept of de kern van de zaak/de reden van de -overigens al jarenlange- opstand tegen Pink Ribbon niet begrepen.

 97. Ik ben volledig ontzet over deze informatie. Ik werd er op gewezen door een vriend op een bericht van mij op f.b. om vooral toch te doneren aan Pink Ribbon. Natuurlijk heb ik net als zoveel andere mensen te maken gehad met vrouwen/vriendinnen die getroffen werden of zijn door deze ziekte. Met eigen ogen zag ik het ziekte proces van mn 4 vriendinnen overleefde er 1. Dit is te weinig dus ik doneerde veel. De klap van de bovenstaande informatie treft mij tot in mn ziel. Ik hoop dat er nu door het naar buiten te brengen er een stop op wordt gezet. Verder heb ik geen woorden meer om mn afschuuw te tonen.

 98. @stephen #124: Weet je zeker dat je niet voor Pink Ribbon werkt? Beetje trollen en spinnen?

  “het informeren over hoe het geld wordt uitgegeven …”? Nee, niet afleiden naar “hoe”. Gewoon blijven bij “wat”. Karin Spaink stelt op deze pagina dat geld niet wordt uitgegeven, het wordt uitgegeven onder een verkeerde noemer (psychosociale zorgprojecten heten sinds kort ook “wetenschappelijk onderzoek”), en dat het niet wordt uitgegeven volgens eigen wervingsargumenten (namelijk w.o., zie ook Nieuwsuur rapportage).

  “Pink Ribbon campagne Nederland heel veel bewuster geworden van de gevaren en preventie van borstkanker”. Maar daar gaat deze post van Karin niet over, de post gaat over het geld. En wat dan met die bewustwording? Al in Nieuwsuur kwam langs: Roze Stofzuigen is goed tegen borstkanker, en Désirée Hairwassers die zei: daar zit je niet op te wachten als je kaal en ziek bent van de chemokuur.

  “Ik hoop dat … uitleggen” – Om uitleg vroegen Karin en anderen al eerder, en we wachten nog steeds. Wat is je punt? Alle kritiek en feiten trek je in twijfel en meer ook niet (niet weerleggen, niet onderbouwen, niks), en je noemt precies de punten die de PR-PR ook noemt (de hele strategie eigenlijk). Spinnen doe je zo.

  Tot slot: “Nieuwsuur … eenzijdig”, “journalisten … schandaal … hype” maar je wijst niets aan, niets. Dat verraadt jou als troll.

 99. @karin 121 @ 125 wilmamazone Dank!

  Maar wat een amateuristisch gedoe, dat Pink Ribbon. 7 miljoen op de bank, maar geen behoorlijke moderatie van de site, geen serieus nemen van reageerders, en blijkbaar al jarenlang geen echte communicatie met geïnteresseerden en belanghebbenden. Het communicatiebeleid, zo die er is, rammelt nog al

  En daarmee handelt PR tegen de eigen doelstellingen.
  -De directeur licht niet voor, want spreekt zich tegen;
  -de opening van financieele zaken laat jarenlang op zich wachten, en kritiek op de cijfers en op ontbrekende transparantie wordt met bullying (´is hiermee weerlegd´) afgedaan.
  -wat slecht is voor de sociale psychologie van het publiek;
  – waarbij er geen preventie is want achteraf worden verklaringen steeds weer ingetrokken,
  -wat duidt op gebrek aan respect en geen ´zorg´-vuldigheid

 100. @124
  Stephen, je schrijft: ´Al neemt dit niet weg dat er inderdaad erg veel onduidelijkheid is.`
  Was PR een beleggingsmaatschappij geweest, dan waren haar papieren door de AFM afgenomen, wegens belangenverstrengeling en onduidelijke bedrijfsdoelstelling.

 101. @129 peter klein ≡ 22 nov 2011 ≡ 11:46
  @karin 121 @ 125 wilmamazone Dank! (moet zijn Karin 122)

  Geen dank, kleine moeite en omdat ik het echt niet kon laten ;-) :
  http://blog.pinkribbon.nl/2011/11/19/overzicht-bestedingen-stichting-pink-ribbon-van-het-geld-2006-2010/#comment-209

  Bij WordPress komt een 1e reactie automatisch in het moderatiefilter/de wachtstand terecht, maar aangezien ik al eerder was doorgelaten……..juist ja! Wisten ze vast nog niet wat voor vlees ze in de roze kuip hadden, haha.
  Nu ff afwachten of ze mijn comment het laten staan.

 102. Hm, wat de blog van Pink Ribbon zelf betreft: inmiddels zijn mijn twee oudere reacties – die eerder waren doorgelaten – alsnog verwijderd en is er niks meer van mijn bijdrages te zien, daar…..

 103. Ach Karin, het deed me denken aan:
  “First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.”
  Mahatma Gandhi

 104. Pink Ribbon, jaarverslag 2009: “Stichting Pink Ribbon
  onderschrijft de principes van het CBF [Centraal Bureau Fondsenwerving]:
  * De functie toezicht houden is duidelijk gescheiden van de functie besturen/uitvoeren.”

  jv2010: “Zowel de directeur als de Raad van Toezicht waken voor een verstrengeling van belangen tussen de stichting en directeur, de medewerkers en/of leden van de Raad van Toezicht.”

  jv 2010: in RvT: “Geesje Hamming
  jv 2010: “Voor [financiering van] psychosociale projecten wordt advies verkregen van: […] Drs Geesje Hamming”. Dit is dus de commissie die adviseert over de subsidies psychosociale zorg en voorlichting (in 2010: 2 mln).

  jv 2010: in RvT: “Elsken van der Wall
  BOOG=Borstkanker Onderzoek Groep, werkgroep (neo)adjuvant: prof.dr. E. van der Wall (UMCU).

  Wat is BOOG en BOOG Study Center B.V.: “De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) is de onderzoeksgroep in Nederland die zich ten doel stelt al het klinisch onderzoek betreffende borstkanker in Nederland te initiëren, te bevorderen, af te stemmen en te faciliteren”. “De BOOG werkt samen met een elftal farmaceutische bedrijven die geïnteresseerd zijn in de uitvoer van klinisch vergelijkend borstkankeronderzoek”. Het bedrijf werkt dus samen met farmaceutische bedrijven, en is onafhankelijk van UMCs. Oftewel, een winkeltje naast de universiteit waar professoren kunnen cashen door voor farmacie te werken.

  Deze nevenfunctie van Van der Wall is niet vermeld in het RvT -overzicht.

  Van der Wall is lid van de WAR, en adviseert dus de RvT over aanvragen w.o.
  Deze nevenfunctie (bij PR) is niet genoemd in het overzicht RvT.

  Andere BOOG-verbanden (in personen, niet per se financieringen):
  Voorzitter van de BOOG-werkgroep met Van der Wall is dr. S.C. Linn.
  jv 2009: “S. Linn (Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis) heeft een bedrag ontvangen van € 490.000 voor haar onderzoek “Hormonale behandeling op maat””
  rv 2010: “Dr. J.Ph. van den Tol heeft als study-manager van Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) te Amsterdam € 156.050 ontvangen voor haar onderzoek naar “Borstkanker bij mannen””. J.Ph. van den Tol is rechtstreeks in dienst van de B.V., dus niet bij een universiteit.
  Prof dr. P.J. van Diest (UMCU) zit de BOOG-werkgroep Biomarkers voor.
  jv 2009: “P. van Diest (UMC Utrecht) heeft voor zijn onderzoek naar een nieuwe screeningmethode een bedrag ontvangen van € 490.000”
  jv 2010: “Prof dr. P.J. van Diest, hoofd van de afdeling Pathologie van het UMCU heeft € 100.000 ontvangen voor zijn onderzoek naar “Het opsporen van erfelijke borstkanker door middel van weefsel biomarkers”.”

  Over deze aanvragen heeft Van der Wall dus in de WAR geadviseerd en in de RvT besloten. Omdat PR geen eigen geld heeft gegeven aan w.o., zijn alle bedragen geoormerkt binnengekomen (van KWF of ASH).
  Link: http://www.boogstudycenter.nl/bestuur-en-werkgroepen/boog-bestuur/leden-71.html

 105. Dus van der Wall zit eerst in de werkgroep, dan in de WAR, en dan in de RvT om een miljoen uit te delen, waarvan de helft aan haar UMCU collega vd Diest.

  Op zich kan ik me voorstellen dat er maar een beperkt aantal deskundigen zijn, en dus kom je elkaar overal tegen. Als BOOG legitiem kankeronderzoek wil doen hebben ze sponsorgeld nodig; en dan komen ze dus bij organisaties als Pink Ribbon uit. Maar hier maken ze er wel een potje van.

  Ik heb even gegoogled op gedragscode sponsoring farmaceutische bedrijven en vind dit: http://www.cgr.nl/1682/Gedragsregels-sponsoring.html

  ——————–
  4.3 Sponsoring zal op integere, eerlijke en transparante wijze plaatsvinden.

  4.4 Sponsoring zal niet leiden tot aantasting van de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van sponsor en gesponsorde, noch van andere betrokken partijen en van de sector.

  4.5 Sponsoring zal niet anderszins leiden tot het zich onoirbaar jegens elkaar verplicht voelen.
  ———————

  Je kan je vragen of dat hier nog mogelijk is.

 106. Een vraag aan Pink Ribbon.

  jv 2010:
  “4.2 Psychosociale zorg

  Dankzij donaties van die wij van Sanoma Media, KWF Kankerbestrijding, KPN en Samsung, Henkel en Leontien Foundation hebben ontvangen, konden wij in 2010 de volgende psychosociale zorg projecten financieren:
  …”

  Van KWF Kankerbestrijding? Betekent dit dat er KWF-gelden gegaan zijn naar psychosociale zorg? Het zou toch naar w.o. gaan? (Daar heeft de WAR dus niet over geadviseerd, maar die commissie zonder naam. Heeft het te maken met post #75 hierboven?).

 107. Beste Karin,
  Als groot strijder van onrecht en verspilling van maatschappelijk geld houdt de kwestie PR me al dagen in z’n greep. Buiten het feit dat het geld niet is gegaan naar de plek waar het naar toe moest en moet, is er sprake van zeer kwalijke belangenverstrengeling in tal van onderzoeksclubjes, waarbij, iedereen elkaars “notulen leest”. Met als klap op de vuurpijl het toeschuiven van geld naar BOOG. Niemand hoeft verteld te worden dat de farmaceutische industrie prima in staat is om zelf onderzoek te financieren.

  Tot slot wordt de duit van Sanoma ook nog eens aangehaald en kan ik lezen in een verklaring van bestede gelden dat er een half miljoen naar de site borstkanker.nl en ruim 1,5 ton voor completering van de site van mammarosa.nl is gegaan. Na het lezen van alle stukken is het begrijpelijk dat er bijna geen geld overblijft voor het echte wetenschappelijk onderzoek. Beroepshalve kan ik melden dat deze sites deze budgetten voor de ontwikkeling van deze sites kant nog wal raken.

  Ik vraag me af wat er nu gebeurt met de stichting PR, of dat er op politiek niveau geen vragen zijn of onderzoek wordt gedaan naar de handel en wandel van bestuur, rvT, WAR en de feitelijke besteding van gelden etc etc.

  Tot slot veel dank voor het vele uitzoekwerk. Ik blijf de hele materie met interesse en opgetrokken wenkbrauwen volgen.

 108. Aan financiering van websites heeft Pink Ribbon NL het volgende besteed (jaren 2006-2010):

  – BVN-Monitor: borstkanker dot nl/monitor_borstkankerzorg
  456.746 euro
  – BVN-vereniging: borstkanker dot nl
  418.757 euro
  – Stichting Amazones: de-amazones dot nl
  196.320 euro
  – Stichting Mammarosa: mammarosa dot nl
  175.600 euro
  – Eigen website PR: pinkribbon dot nl
  138.555 euro
  – Decision Aid (dr. Rookes NKI/AvL, families met verhoogd risico): besloten website
  100.000 euro

  Totaal 2006-2010: 1.486.248 euro, waarvan 875.503 euro (59%) voor de “twee” BVN sites.

  Noten:
  1. De BVN-Monitor wordt ook nog gefinancierd door stichting Miletus (zorgverzekeraars) en ziekenhuizen, zegt de site zelf.
  2. NNF (dr. Hilders), vruchtbaarheidsbehoud, i.s.m. IVF-instituten: nnf-info dot nl
  Het gehele project is 250.000 euro (2008), inclusief website. Website kosten zijn dus niet bekend.
  3. Details per jaar in een volgende post.

  Bron: jaarverslagen etc. Pink Ribbon http://www.pinkribbon.nl/index.php?id=316&t=3

 109. Aanvulling op post #138: details van de financiering van websites door Pink Ribbon.
  Per jaar:
  BVN-Monitor
  2006: 60.660 (2)
  2007: 148.316
  2008: 82.857
  2009: 156.745 ps zorg
  8.168 voorlichting
  —-
  Totl: 456.746

  BVN-vereniging
  2006: 76.591 (2)
  2007: 69.746
  2008: 63.078
  2009: 137.042
  2010: 72.300
  —-
  Totl: 418.757

  Stichting Amazones
  2009: 196.320
  —-
  Totl: 196.320

  Stichting Mammarosa
  2010: 175.600
  —-
  Totl: 175.600

  Pink Ribbon eigen website
  2007: 43.850
  2008: 37.586
  2009: 34.617
  2010: 22.802
  —-
  Totl: 138.855

  dr. Rookes (NKI/AvL)
  2010: 100.000
  —-
  Totl: 100.000

  ================
  Totaal 2006-2010: 1.486.248 euro

  1. Bron: jaarverslagen etc. Pink Ribbon 2007-2010 (http://www.pinkribbon.nl/index.php?id=316&t=3)
  2. In 2006 is 137.251 euro gegeven voor de twee BVN sites. Alle overige bedragen zijn gegeven in de jaren 2007-2010 (dus de vier jaren van de Spaink Spreadsheet): 1.349.027 euro.
  3. Boekingen:
  1.339.255 euro Psychosociale zorg (inclusief 2006)
  138.855 euro Eigen kosten PR (PR site)
  8.168 euro Voorlichting
  0 euro Wetenschappelijk onderzoek
  4. Websites geboekt als “ps zorg” (2007-2010): 1.202.004 euro is 21% van 5.75 mln ps zorg uit de Spaink Spreadsheet.
  5. BVN ontvangt verder 3 maal 200.000 per jaar in 2010-11-12. Deze 600.000 euro is niet speciaal voor de website, dus staat niet in dit overzicht. Idem voor “De Amazones”. De stichting ontvangt vanaf 2011 driemaal 50.000 euro per jaar (jv 2010).

 110. Als je de kosten van de website neemt, gemiddeld 300.000 p.a. en ik deel dat door b.v. de kosten van mensen die gemiddeld 2x het minimumloon verdienen, dus bruto 3.400,= dan zitten daar 7 mensen 40 u/pw, dus 174 u/mnd aan te werken ? Een [1] zou voor zo’n organisatie al teveel zijn…

  Pink-Ripoff laat zich nemen of wordt dat werk gedaan door ‘cronies’: vriendjes/familie van ??

  Graag zou ik die facturen eens zien, een ideale manier om geld weg te sluizen ;)
  Ik doe het voor de helft met mijn team ! (ontwerp/hosting/content management, redundancy…. ‘the lot’, etc.)

 111. Dit kán toch niet waar zijn! Bijna 1,5 miljoen euro tussen 2006 en 2010 uitgegeven aan websites gelieerd aan Pink Ribbon.
  Welke bezoekersaantallen rechtvaardigen deze idioot hoge kosten? En welk bureau heeft hier zo schandalig z’n zakken lopen vullen?

  Wat een beerput zeg. Je hebt geen 1,5 miljoen nodig om in het kader van psycho sociale zorg een forum op te tuigen.

 112. Aan het CBF-keur hebben we ook niks. Ze zijn er met twee voeten en zeven zintuigen ingestonken.

  De KWF & ASH – truuk die Karin Spaink hier uitlegt (geen eigen geld, alleen andermans m/v geld naar w.o.; maar dat wel in de quotienten gebruiken) is niet te zien in hun grafiek. CBF zegt zelfs in de taartgrafiek: PR doet 25% w.o.. Haha.

  Pink Ribbon heeft CBF-erkenning sinds augustus 2008, niet lang nadat Karin Spaink over financiele verantwoording begon in 2007. Kost iets van 5.000 euro/jaar, maar dan heb je ook wat. Als PR dan. Het CBF-keurmerk. Staat goed. Geeft vertrouwen. En is volkomen waardeloos.

  Pink Ribbon NL in CBF: http://www.cbf.nl/Instelling-bestedingen/4493/Pink-Ribbon-St

 113. Nu er steeds meer gedetailleerde informatie op tafel komt, waarvoor dank,
  mag m.i. nog wat intensiever afgevraagd worden: heiligt het doel de middelen?
  Dat een stel amerikaanse vrouwen uit Den Haag vond dat Pink Ribbon óók in Nederland gestalte moest krijgen, wil niet zeggen dat we dat dan maar moeten blijven doen. Er kwam wel meer uit Amerika overwaaien waar eigenlijk niemand op zat te wachten.

  Heeft PR überhaupt bestaansrecht -nu met name in Nederland- of bestaat het o.a. hier nog steeds/blijft bestaan omdat de nodige mensen niet doorhebben hoe het spelletje gespeeld wordt?

  Als zelf ook borstkankerpatiënte zeg ik van harte:”Weg ermee!”

 114. @wilmamazone,

  ik denk dat hiermee cynisme wordt bevorderd. Er is een rage (in de VS) en er willen velen mee op de bandwagon. Soms integer, vaker niet. En lichtgelovigen tuinen daar in.

  @egast
  Wist ú, dat bijna de helft van de uitgaven ( 43%) aan individuele hulp was gedaan? Lijkt me in strijd met de gegeven indruk en met de reacties, waarin niemand zei dat ze hulp van PR gekregen heeft.
  Verder valt me op dat in 2010 4% van de lasten ( van 3.5 miljoen =140.000) gaat naar personeel en beheerkosten. dat zal dus wel het salaris van de directeur (90.000 toch?) zijn, en 50.000 te verdelen over: vergoedingen raad van toezicht en -advies, admi krachten, werksters, kosten voor kvk etc, boekhouder, en rechten aan PR USA.
  Eigenlijk een eenmansbedrijf…

  Sowieso vallen me de hoge lasten op in 2009 en 2010. Omdat er toen toch geen onderzoeksgeld is uitgegeven moet er behoorlijk wat aan voorlichting etc gedaan zijn. Iemand ervaringen daarmee?

 115. @peter klein #144:
  – Uitgaven aan “individuele hulp” (ik heb die claim van PR niet gezien of gehoord): het staat niet in de jaarrekening (uitgaven zijn niet zo uitgesplitst), dus het is meer een interpretatie achteraf. Misschien tellen ze een uitgedeelde flyer ook als “individuele hulp”. Net zoals de claim “wetenschappelijk onderzoek in psychosociale zorg” waar ze opeens mee kwamen (eigenlijk al afgedaan in Karins update2,: je kunt niet zomaar een jaarverslag herschrijven). Ik denk dat als PR dit blijft herhalen, dat ze nog eens een tik op de vingers krijgen van een wetenschappelijke club. Ik ben benieuwd welke prof of doctor haar of zijn naam met wetenschappelijke titel zet onder dergelijke onderzoeken. Neem alleen al de beoordelende commissie. Kortom: willekeurige (“arbitraire”) claims, achteraf, en niet hard te maken.
  – Uitgaven direkteur: jv 2010 zegt: 74.940 salaris + 11.216 pensioen + 0 bonus = 86.156 euro/jaar. (Aangenomen dat de Premie Zorgverzekering 2.339 euro een werkgeverslast is). In 2009 was het bedrag een beetje lager. Dit staat gewoon in het jaarverslag, en mag ons niet verrassen. De andere 5.8 FTE medewerkers kosten gemiddeld 58.261 per jaar (jv 2010, pag 22: personeelslasten).
  – Wat mij wel verbaast: direkteur was Ina van Belle (mei of juni 2008-september 2011!, dus krap 3,5 jaar. Zie LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/idavanbelle; n.b. zij werkte eerde bij Ernst & Young, de huidige accountant van PR.). Stan de Klerk-Waller, die in Nieuwsuur sprak namens PR, is directeur ad interim (zij was tot juni 2008 directeur PR). En dit is het vreemde: waarom zou een directeur in september weggaan, terwijl de aktiemaand oktober er aan komt (gezicht naar buiten toe!, donateurs & sponsors ontvangen!), en vervolgens in november/december de toewijzingsronde komt (beslissen over gelden — 7 mln euro als het aan Karin Spaink ligt). Op de PR site geen vermelding van dit afscheid gevonden, maar het afscheid lijkt mij niet geheel vrij gekozen, dan zou je in het rustiger voorjaar gaan nietwaar. Enfin, we zien wel hoe dit verantwoord wordt in het jaarverslag 2011.

 116. egast,

  heel apart verhaal:
  ´Stan de Klerk-Waller, die in Nieuwsuur sprak namens PR, is directeur ad interim (zij was tot juni 2008 directeur PR). En dit is het vreemde: waarom zou een directeur in september weggaan, terwijl de aktiemaand oktober er aan komt (gezicht naar buiten toe!, donateurs & sponsors ontvangen!), en vervolgens in november/december de toewijzingsronde komt (beslissen over gelden — 7 mln euro als het aan Karin Spaink ligt). ´

  Als het zo is wat je zegt. Ooit meegemaakt dat een interim directeur jaren nadien nog het woord voert?
  Er stinkt hier iets heel erg !

 117. Peter, zoals ik het lees was mevr de Klerk directeur tot 2008, en is ze nu als interim aangesteld na het vertrek van Ida van Belle. Als we er van uitgaan dat Ida min of meer gedwongen vertrokken is in oktober (en aangezien ze volgens LinkedIn geen nieuwe baan heeft, zou dat best kunnen), is het niet vreemd als de rvt de vorige directeur verzoekt in het gat te springen om puin te ruimen.

  Hm. Is de periode 2008-2011 niet ook de periode dat PR geen geld aan onderzoek heeft uitgegeven? Fascinerend.

 118. Hmmm de nieuwste poging van Pink Rip-off: http://www.nieuws.nl/670991

  Eerst hadden we 2006 -2010 en nu vanaf 2003, maar de grondslag van wat men nu ‘wetenschappelijk onderzoek’ wenst te noemen blijft discutabel.

  Verder wil ik enkel weten hoeveel geld ze zelf hebben opgehaald en wat er daarvan naar echt WO is gegaan. Daarnaast natuurlijk verantwoording voor de derden gelden die geoormerkt waren voor WO.

  That’s all folks ;)

 119. Even wat anders (of misschien toch niet zoveel anders). Ziehier het jaarverslag 2010 van de Borstkankervereniging Nederland (BVN): http://www.borstkanker.nl/bibliotheek_bvn/jaarverslag_2010/1069 De jaarrekening staat er ook.

  Aantal leden op 1 januari 2011: 6544.
  Inkomsten:
  KWF subsidie o.b.v. ledental:
  442.008 euro (basisbedrag + 60 e/lid). Let wel: dit is geld rechtstreeks van KWF en niet voor onderzoek. Ook niet via PR.
  – PR: 5 projecten (duurste: website a 74.000) samen precies
  200.000 euro (dit is de gift van 3jaar x 200.000 van PR, “voor projecten binnen onze doelstelling”. PR wil niet eens meer controleren). Oh ja, er staat nog eens 41.000 van PR voor de website, maar dat was nog van 2009 tegoed.
  – Contributie (29 e/lid)
  188.956
  – Subsidie van elf farmaceuten voor het B-blad (ze hebben een eigen blad):
  97.000 euro
  – Voor de website Monitor borstkankerzorg, van stichting Miletus dwz zorgverzekeraars
  101.400
  – idem, bijdrage van ziekenhuizen:
  48.100
  – plus klein spul. Totaal baten 2010:
  1.300.008 euro

  Uitgaven globaal:
  Personeel circa 9 fte: 600.000, akties & “communicatie”: circa 500.000, gebouw 100.000.

  Wat details uitgaven:
  – Monitor Borstkankerzorg:
  111.529 euro (ja, er staat: honderdelfduizend euro)
  – website extern
  28.911
  – Magazine (eigen blad)
  100.000 euro
  – werkgroep BRCA
  12.733 (BRCA betreft erfelijke aanleg voor borstkanker en eierstokkanker, dat is dus geen gering onderwerp. En voor dit geld hebben ze ook nog eens een eigen website brca dot nl. Zo kan het duus ook. Al kan er een geheime sponsor zijn)

  Nu de vragen aan BVN: waarom in zee gaan met farmaceuten, zorgverzekeraars en ziekenhuizen? Hoe denk je onafhankelijk te blijven, om voor je leden op te komen? Dacht je dat ziekenhuizen informatie op een site willen zetten over, zeg maar, aantal operaties met complicaties, of tuchtrechtzaken van chirurgen? Is de CZ-borstkankerlijst van oktober 2010 (een kwaliteitslijst) via de Monitor gevonden of te vinden? Nee, gek he.

  En hier mijn bijdrage aan het kankeronderzoek in Nederland: stop allemaal met die idioot dure websites. Je wordt opgelicht.

 120. Wacht even eGast, dat lees ik verkeerd. BVN heeft 1,3 miljoen aan inkomende gelden, en daarvan gaat uiteindelijk het geweldige totaal van 1% naar iets dat op een beetje interessant onderzoek lijkt?

  500k acties en communicatie beschouw ik gewoon als weer door de plee gespoeld. Leuk, maar daar is al genoeg van.

  Wat is er mis met goede doelen rond kanker in Nederland?

  Even een hele stomme vraag. Zitten oncologen in Nederland uberhaupt wel te wachten op onze tientjes? Of worden die al voldoende gesponsord door alle farma bedrijven?

 121. @Boudewijn #150: zo erg is het niet: BVN is een soort patientenvereniging/belangenvereniging, en hoeft niks geen onderzoek te doen. Lijkt me prima, is meer voor anderen (via KWF of zo). De vereniging heeft bijv. veel regionale aktiviteiten, kijk maar in het verslag en elders op hun site. Sowieso ben ik er niet om te zeggen hoe of wat ze moeten doen. (Als ze maar weten wat ze doen).

  Blijkbaar kunnen ze per lid 200 euro ophalen en uitgeven. Ik heb het jaarbedrag genoemd omdat ik nogal wat grote sponsors tegen kwam, en met een bijzonder pluimage.

  Nou dit voor het leuke. Een parel die ik steeds tegenkom is stichting Mammarosa, Oorspronkelijk vanuit Den Haag, zorgen voor tolken in de spreekkamer. Lees hun geschiedenis maar eens, een mooi initiatief en het werkt. Alleen het uitrollen van dit idee over Nederland is moeilijk, dat kan ik me voorstellen. (Dus wat hebben ze gekregen van PR in 2010: 175.600 euro voor een website. Want de “tweede generatie kan met de computer omgaan”).

 122. “Een arts kan de website op het spreekuur gebruiken om de informatieverstrekking aan patiënt en familie te verduidelijken. Thuis of elders kan de patient, haar echtgenoot of haar kind, of een andere betrokkene de website nog een keer bekijken en/of beluisteren.”

  Dat is idd niet zo gek. Maar die 175k snap ik nog steeds niet (en ik ben IT-er, dus ik kijk niet zo raar op van dure sites). Ik wou eerst nog zeggen “maar al dat vertalen kost een hoop tijd en geld”, maar wat staat er onder papiamentu (vrij vertaald): “veel vrijwilligers hebben hier aan meegewerkt”.

  Enfin, mooi doel, en misschien kunnen ze van die 175k een keer een kantoor in Rotterdam openen ;)

 123. @ 151 Het gaat om de (hoofdelijke) financiële aansprakelijkheid van de bestuursleden, die is bij een vereniging (wat Pink Ribbon NIET is) en bij een stichting (wat Pink Ribbon WEL is) anders geregeld. De bestuursleden van Pink Ribbon ontspringen dus de dans. Verder hebben zij (de bestuursleden) en de stichting (Pink Ribbon) geen enkele verplichting. Ze zijn dus feitelijk, nergens voor aanspreekbaar. Men kan Pink Ribbon nergens toe dwingen, en als men verstandig is, geeft men hun geen geld.

  ‘\°_°/’

 124. Over Het CBF keurmerk, al sinds 1925. Wat zeggen ze zelf op pagina 1:
  “De stichting heeft ten doel te bevorderen dat in Nederland de werving en besteding van fondsen […] en de voorlichting die door hen in dat kader wordt afgegeven, op verantwoorde wijze plaatsvinden [sic, niet “plaatsvindt”]. Dit doet zij zowel in het belang van het publiek als in het belang van de erbij betrokken rechtspersonen”. Dank je CBF. Ik wil voortaan mijn eigen “publieke” belang aangeven. En die “rechtpersonen”: de pensioen-BV van een direkteur-kanker-goed-doel is ook een rechtspersoon. En fiscaal voordelig.

  Verderop op jullie pagina staat:
  Kosten
  De angst dat er bij goede doelen teveel geld aan de aan de organisatie wordt besteed is wijdverbreid. Inderdaad CBF. En daar heb jij al sinds 1925 niks aan verbeterd.

  En ook staat er dit op jullie pagina:
  “Benoemd op voordracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
  [de VNG? Echt waar? Burgemeesters hier? Hebben die de Pink Ribbon Ripoff al die jaren goedgekeurd?]:
  Waaijer, burgemeester van Zoetermeer
  De Ruiter, burgemeester van Zevenaar
  Nawijn, burgemeester van Heemskerk

  Mijn voorlopig advies: ALS het keurmerk CBF zichtbaar is, DAN niets betalen.

  En aan mijn Pink de Spaink Ribbon.

  Link: http://www.cbf.nl/OverhetCBF/organisatiestructuur.php

 125. Een WAR-vergadering

  PR heeft deze week het reglement van de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) gepubliceerd. De WAR adviseert Pink Ribbon (Raad van Toezicht en Directeur) over financieringsaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek (dat kan blijkbaar ook “w.o. in psychosociale zorg” omvatten bij PR). Op dit moment, november 2011, vergaderen zij over toekenningen van hopelijk 7 miljoen euro. Over twee weken beslist de RvT plus Directeur over die toekenningen. (Link WAR-regels:
  http://www.pinkribbon.nl/_files-cms/File/Beoordelinsgprocedure%20door%20WAR-PR.pdf )

  De notulen zijn geheim (Regel 13), maar ik heb uit gevonden snippers een verslag kunnen reconstrueren.

  Het betreft:
  Vergadering WAR, advies toekenningen 2008.
  Samenstelling WAR: zie jv 2010. Allen zijn aanwezig.
  Agendapunt: Onderzoeksvoorstel prof dr J. de Haes betreffende de “Lastmeter”. Dit onderzoek zal worden gedaan i.s.m. acht Universitaire Medische Centra (UMCs). Per UMC is 210.000 euro gevraagd.
  Voorzitter, na een vriendelijke inleiding: “Het regelment eist dat betrokkenen de vergadering tijdelijk verlaten”. (Regel 9: “… van het lid/de leden van de WAR dat/die betrokken zijn bij het betreffende onderzoek / instituut. Betrokkenen verlaten tijdens
  de bespreking tijdelijk de vergadering”.)

  Op de gang gaan staan: 1. prof dr J. de Haes (AMC A’dam, tevens onderzoeksleider), 2. prof dr E. van der Wall (UMCU Utrecht), 3. dr M. Menke-Pluijmers (EMC R’dam), 4. prof dr M. van den Bosch (UMCU Utrecht), 5. prof dr ir F. van Leeuwen (NKI-AVL, maar ook AMC A’dam; het jaarverslag noemt ook NKI-AVL als begunstigde).

  Weifelend: 6. drs M. van der Sangen (Catharina zh Eindhoven). Zijn instituut is niet begunstigd, maar wel dat van prof dr J. Nortier (LUMC Leiden). Van der Sangen en Mortier zitten beide in het bestuur van BOOG en de BOOG-B.V. voor (commercieel) onderzoek. Uit een BOOG-werkgroep kent Van der Sangen ook prof dr V. Tjan-Heijnen (UMCM Maastricht). Maar nergens in het voorstel wordt BOOG genoemd. Hij blijft zitten.

  Overgebleven in de vergadering: drs M. van der Sangen en 7. T. Smit-Hoeksma MANP (Nurse Practitioner Mammacare, Waterland ziekenhuis, Purmerend). Zij twee moeten nu adviseren over de 8×210.000=1.680.000 euro wetenschappelijk onderzoek. (Regel 10 “minimaal vier mensen”, wordt niet aangeroepen. Motivatie: onbekend).

  Er volgt een heftige bespreking en discussie, uiteraard over de wetenschappelijke waarde en kwaliteit van het onderzoeksvoorstel. Professioneel natuurlijk, nergens wordt het persoonlijk, de namen zeggen hen nu even helemaal niets. Enkele onderzoekstermen worden nog gegoogled, zoals “peer review”. Besluit: het advies is toekennen. Dan roepen zij de vijf in spanning wachtende proffen en doctoren weer binnen.

 126. Geachte Ernst & Young Accountants LLP, accountant van Stichting Pink Ribbon,

  Op 28 juni 2011 heeft u de jaarrekening en het jaarverslag 2010 van PR goedgekeurd.

  Zoals u in het verslag schrijft, geldt:
  [Jaarrekening en jaarverslag moeten zijn] in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een
  zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

  Een speciaal detail uit die Richtlijnen 650 wil ik aanhalen: paragraaf 105:
  “Ten aanzien van de jaarrekening van fondsenwervende instellingen is de informatiebehoefte van gebruikers in het bijzonder gericht op:
  1 Welk deel van de baten is besteed aan het goede doel?
  2 Wordt het geld daadwerkelijk besteed aan de bij de werving aangegeven [sic] doelen?”

  Nu is er dit aan de hand. In jaarverslag en jaarrekening staan duidelijk de bestemmingen “Zorgprojecten” (ofwel “Psychosociale zorg”) en “Wetenschappelijk onderzoek” en “Voorlichting” als gescheiden, elkaar uitsluitende posten. Echter, sinds medio november 2011 publiceert Pink Ribbon verantwoordingen waarbij uitgaven (lasten) aan “Psychosociale zorg” opeens genoemd worden “wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychosociale zorg en kwaliteit van leven”. Deze her-gedefinieerde bestemming betreft 2,35 miljoen euro.

  Dit lijkt mij een onzuivere wijziging, omdat de term “wetenschappelijk onderzoek” ten eerste nieuw geintroduceerd wordt in relatie tot psychosociale zorg etc, ten tweede verwarrend werkt naast het al bestaande, wederzijds uitsluitende begrip “wetenschappelijk onderzoek” en ten derde omdat dit een wezenlijke wijziging is ten opzichte van het vaststaande jaarverslag.

  Ik wil u vragen om, als onderdeel van de goedkeuringprocedure waarvoor u al 14.591 euro rekende, Stichting Pink Ribbon te adviseren terug te keren van deze dwaling. Zoals de Richtlijnen 650 aangeven in de inleiding: “Het is voor het maatschappelijk vertrouwen in de fondsenwerving van belang dat het publiek erop kan vertrouwen dat de verslaggeving een correcte weergave is van zowel de verwerving als van de besteding van de middelen. Een openhartige, heldere en transparante verslaggeving die gericht is op deze oordeelsvorming is een vereiste.” Tevens zou u juridische konsekwenties kunnen aangeven, bijvoorbeeld ongewenste associatie met de “fraude of fouten” die u in de goedkeuring noemt, het risico van een klacht, of het verlies van het CBF-keurmerk. Ik denk dat Pink Ribbon daar erg bij geholpen zou zijn.

  Met electronische Groet, eGast
  En om mijn Pink de Spaink Ribbon

 127. Pingback: Kindred Spirits
 128. Over procenten.
  Het CBF eist een Jaarverslag volgens de “Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen”: RJ 650. De accountant van Pink Ribbon heeft dat gedaan link= http://www.cbf.nl/Instelling-bestedingen/4493/Pink-Ribbon-St . Voor het CBF (in het bestuur: drie burgemeesters en nul donateurs) is dit voldoende. Maar voor ons niet, wij lézen het jaarverslag. Een van de eisen in RJ 650 is: onderscheid maken tussen de fondsverwervingen Gezamenlijk, Eigen, en door Derden.
  Samenwerkingsprojecten heeft PR niet, dus ook de KWF en ASH gelden zijn niet verrekend als ‘samenwerking’. Daarover straks meer. Zo’n samenwerking, vooral bekend van snelle grote hulpacties, regelt ook de verdeling van kosten.
  De Eigen projecten, dus die waar PR een risico in heeft, zijn: donaties, vriend(inn)en en giften, in 2010 653.344 euro. De kosten hiervoor waren 163.271 euro. Die kosten zijn dus 25% van de opbrengsten, en dat is juist de maximum grens die het CBF stelt voor deze uitgaven. Om precies te zijn, het is 24,99% oftewel er rest 65 euro op een bedrag van 165.000. Knap toch?
  Ander detail: in JV2010 staat hiervoor: “begroot 170.000”, terwijl in het JV2009 op pag. 27 nog staat: “Begroting 2010, kosten eigen fondsverwerving: 58.050”. Typo tonnetje? Gebeurd mij ook wel eens. Nu kunnen we lezen dat dat het boekjaar eenmalig 16 maanden telt (plus 33%) en dat maakt uit in personeelskosten. En dat de rekenwijze voor 2010 is veranderd (van 9% naar 16%); maar 300% verhoging?! Conclusies: hoe dan ook, PR zit in 2010 aan het maximum van 25% besteding. En ook: enorm knap dat PR, met al die wijzigingen en berekeningen, nèt niet over die grens is gegaan. Terwijl je dat niet weet, hè, als je door het jaar bezig bent. Knap hoor. Zelfs achteraf zou ik het niet zo kunnen laten uitkomen.
  Projecten door Derden: dus zonder risico voor PR, zijn o.a. afdrachten uit de verkoop van Roze Stofzuigers etc door winkels en websites, plus de grote gift van PR Magazine-uitgever Sanoma, plus ook de KWF en A Sisters Hope gelden. Samen bijna 5 miljoen in 2010.
  Nu over een zo’n Project door Derden, de geoormerkte donatie van KWF. Hierover één vraag: Hoe weten wij zeker dat KWF dit niet OOK als Doelbesteding heeft geboekt? Op die manier houdt KWF het percentage Doelbestedingen hoog, en exact diezelfde euros kan Pink Ribbon OOK opvoeren als Doelbesteding! Goed voor je percentages!

  Weet je wat, Karin, we doen het volgende. We beginnen een Stichting Spaink Ribbon (kleur?), jij en ik in de directie, en we spreken af met Pink Ribbon dat onze Stichting S.R. die wetenschappelijke gelden voor Pink Ribbon zal uitgeven. Dat kunnen wij best of althans beter. Wij krijgen de 1.294.659 KWF-gelden van PR, en wij geven dat uit aan Wetenschappelijk Onderzoek. Onze Stichting maakt maar 100.000 euro kosten (voornamelijk directie), en WIJ keren dus uit 1.294.000/1.194.000=krantekop Stichting Spaink Ribbon besteedt 92% aan het Goede Doel. Beat that, KWF, PR.

 129. ik weet niet hoor maar sinds pink ribbon actief is geworden in 2003 zijn het aantal mensen dat aan borstkanker zijn overleden wel erg gedaald!

 130. Shan,
  Dit is wel de meest trieste reactie die ik de afgelopen maanden heb gezien.
  Ben je een Troll of meen je echt dat die afname door PR komt ?

 131. vragen of Shan een troll is levert niets op. constateren dat hij een onlogische conclusie trekt waarschijnlijk ook niet (want hij is een troll).

 132. Toch knap stil geworden rondom pink ribbin. Ze duiken en komen ermee weg. ´Stil zitten als je geschoren wordt´
  Ondertiussen hebben ze geen enkele concrete toezegging gedaan, hun beleid niet gewijzigd, de kritiek op hun site niet beantwoord, en hebben nog steeds 7 miljoen op de bank.
  En ook de overheid , de instanties, doen niks.

  lijkt wel dat tros programma, ´opgelicht´.
  dreigen, maar er gebeurt ook niks

 133. @Shan, 159: het aantal vrouwen dat in Nederland sterft aan borstkanker is al jaren stabiel op ca 3300 vrouwen per jaar (gegevens CBS vanaf 1989).

  Wat wel stijgt is de overlevingskans van vrouwen die de diagnose hebben gekregen. Om precies te zijn, er worden meer diagnoses in een vroeger stadium gesteld, maar je kunt je afvragen of dat dan zinvol is.

  In de woorden van een bekende oncologe (uit 2007):

  ————————————-
  Het maandelijks zelfonderzoek op borstonderzoek levert geen gezondheidswinst op. Oncologe van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht Elsken van der Wall zegt zaterdag in het AD dat het jarenlang gepropageerde onderzoek alleen maar de kans vergroot op onnodige ingrepen.
  ————————————-

  He, das grappig. Van der Wall, waar ken ik die naam van?

  Hoe denkt Pink Ribbon trouwens over zelfonderzoek?

  http://www.pinkribbon.nl/index.php?id=108&t=3

  Grappig.

 134. Daar word je als vrouw ook echt wijzer van, van dat advies over borstzelfonderzoek:

  ´De kans op overleving van (borst)kanker wordt mede bepaald door het stadium van de ziekte bij het vaststellen van de diagnose.
  [..]
  Dit onderzoek levert meestal de diagnose ‘goedaardige afwijking’ op. Achteraf gezien dus een onnodige (mogelijk ook pijnlijke) medische ingreep met daarbij ook onnodig angst voor borstkanker.

  (Bron: Rapport Gezondheidsraad ‘Bevolkingsonderzoek 2006′ & “Richtlijn screening en diagnostiek van het mammacarcinoom’)´

  en dan, later:

  ´Want ook bij borstkanker geldt: hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing.´´

  Ik heb laatst een onderzoek naar mijn prostaat laten doen, want de psa waarde was hoog.
  En daarvoor geldt hetzelfde als voor borstzelfonderzoek: Je kunt wel denken ´mij overkomt het niet´, maar stel, dat je net 1 op die honderd bent die het treft, dan ben je toch blij, dat ja a/ er vroeg bij bent en b/ dat ze er nog wat aan kunnen doen.
  Ook al is het voor 99 van die honderd teveel moeite geweest.

  Ik ken al twee mensen die daaraan behandeld zijn, en een paar daaraan overleden. Je zult maar net die ene zijn die het treft, dan ben je blij dat je wel onderzoek hebt gedaan.
  En artsen en tandartsen zijn de eersten die zich, met angst, onderzoeken laten.

 135. @ 164. Boudewijn
  Hoe denkt Pink Ribbon trouwens over zelfonderzoek?
  wel, aangaande jouw link aldus:
  “Veel vrouwen ontdekken knobbeltjes bij toeval.”
  Hetgeen voorbij aan de intrinsieke kennis gaat die iemand omtrent zijn of haar eigen lichaam kan hebben. Meetbaar? Nee! Toeval? My ass!

  “Gezien de recente wetenschappelijke inzichten pleit KWF Kankerbestrijding niet langer voor borstzelfonderzoek dat elke maand wordt herhaald.”
  Had ik nou net gedacht dat zulks een zo goed als dagelijkse (op de maan(d) afgestemde – toch wel) bezigheid was. Zit ik te overdr – EI – ven.

  “Want het kan voor vrouwen wel belangrijk zijn om vertrouwd te raken met hun eigen lichaam.”
  Dank het PINK internet. (intussen kan ik geen onderscheid meer maken tussen maagkramp en schuddebuiken)
  heeeremetijdt
  sinds wanneer is het verboden geworden om op te letten wanneer je moeder of je vader jou wat uitlegt

  “Bevolkingsonderzoek Borstkanker (voor vrouwen tussen de 50 en 75 jaar om de twee jaar)”
  Tja, helaas was Karin Spaink toen nog geen 50. Eigen schuld, dikke tumor.

  kwoot 164. Boudewijn: “Grappig.”
  (boermettandpijn?) – ja, m’n beste: je bedoelt ‘t goed

  @ 160. & 161. (=Cinq-Marquis & Elmo) reageren (op een (veronderstelde) ‘TROLL’) is sowieso dom

  @ 162. Cinq-Marquis: conclusies daaromtrent trekken nog dommer. Nikste “Ergo”

 136. We zijn nu een jaar verder en de persen van Pink Ribbon draaien weer op volle toeren, maar is er iets verandert in de bedrijfsvoering van Pink Ribbon. Ik denk het niet, heeft iemand een blik geworpen op de jaarcijfers van afgelopen jaar?

 137. Ik geef aan geen enkel goede doelen zolang de de directeur niet persoonlijk
  met de collectebus aan mijn deur staat allemaal zakkenvullers ze staan boven de mensen! Ik heb veel respect voor de vrijwilligers die s`avonds aan de deur bellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.