Het totalitaire universum van Louise L. Hay

U VERKOOPT GOED, mevrouw Hay. Uw boek Je kunt je leven helen verscheen in december 1987, en sindsdien zijn er vijftig duizend exemplaren van verkocht. U staat al anderhalf jaar vrijwel ononderbroken in de non-fictie top tien van Vrij Nederland en de Haagse Post. Een hele prestatie.

Toch bent u een slecht stylist: uw boek staat vol met herhalingen, kromme redeneringen en Reader’s Digest-achtige anecdotes. U adstrueert uw stellingen met een enkel voorbeeld, en vat die vervolgens op als bewijs. Helaas heeft u het ook met uw vertalers niet getroffen. Maar uw verkoopcijfers dwingen eerbied af. Te zien aan de fondslijst bent u, met al uw posters, kaarten, bandjes en boeken, in uw eentje in staat uw Nederlandse uitgever te laten draaien.

Uw boek gaat over de eenheid tussen lichaam en geest: de les die we kunnen leren uit de boodschappen die ons lichaam ons geeft, en hoe ons leven te verbeteren. Uw boek vertelt hoe onze ‘verkeerde gedachtenpatronen’ zoals u dat noemt, ons lichaam beïnvloeden. Uw eigen grondgedachte is dat iedereen van tijd tot tijd negatieve gedachten over zichzelf heeft, last heeft van zelfhaat en schuldgevoel, en u stelt dat die gedachten ons leven bepalen. Niet onze instelling, maar onze complete wereld. Die gedachten zijn bijvoorbeeld de oorzaak van ziektes.

U zegt dat wij, dat onze geest, ziektes schept. U zegt: “Ik geloof dat we zelf iedere zogenaamde ‘ziekte’ in ons lichaam kreëeren. Ons lichaam is, net zoals alles in het leven, een reflektie van onze innerlijke gedachten en overtuigingen.” (pag 117) U zegt dat wij honderd procent verantwoordelijk zijn voor al onze ervaringen. U zegt dat negatieve gedachten – wrok, haat, onzekerheid, rancune – ziektes veroorzaken, en dat als we die vermijden, we “in staat zijn om de blokkades op te ruimen die ons weerhouden van een blakende gezondheid” (flaptekst). Door onszelf positieve gedachten in te prenten – ‘affirmaties’, die meerdere keren per dag herhaald dienen te worden – kunnen we genezen; helen noemt u dat. Want, zegt u, voor elke ziekte is een psychologische oorzaak, of in uw woorden: een mentaal equivalent aan te wijzen. Die hangt samen met ons mentale grondpatroon, en “dit is slechts een gedachte en elke gedachte kan veranderd worden. Het loslaten van wrok zal zelfs kanker doen verdwijnen.” (pag. 12)

U heeft een lijst van ziektes opgesteld, mevrouw Hay, met hun waarschijnlijke oorzaken en remedies. Om ons veranderingsproces te bespoedigen. U wordt daar zelfs bescheiden: “Niet ieder mentaal equivalent is 100 procent waar voor iedereen. Wel kunnen we het als uitgangspunt nemen voor onze speurtocht naar de oorzaak van de ziekte. Veel mensen die met alternatieve geneeswijzen werken raadplegen met hun kliënten vaak deze lijst en hebben vastgesteld dat de mentale oorzaken in 90 tot 95 van de 100 gevallen kloppen.” (pag. 117-118) Een greep uit uw lijst, mevrouw Hay: suikerziekte ontspruit uit “verlangen naar wat had kunnen zijn. Een sterk verlangen alles te regelen. Niets heerlijks (zoets) meer.” Een hersenbloeding ontstaat wanneer mensen “liever doodgaan dan veranderen”. Kanker wordt veroorzaakt door “oude rankune. Diep geheim of droefheid dat aan het ik vreet. Haatdragend.”

U ziet veel kwalen en ziektes, waaronder een aantal ernstige, als een zuivere metafoor. U gaat u te buiten aan een letterlijke, fysieke vertaling van een psychologische terminologie. Multiple sclerose – waarbij sprake is van littekenvorming in het zenuwweefsel – ziet u als het gevolg van “geestelijke hardheid, onbuigzaamheid.” Polio of kinderverlamming wordt veroorzaakt door “verlammende jaloezie. Een verlangen iemand tegen te houden.” Ongelukken zijn te wijten aan “verzet tegen autoriteit. Geloof in geweld”, darmproblemen aan “onverteerde ideeën”. Uw remedies: “Ik heb vrede waar ik ben”, “Dit moment is vol vreugde. Ik besluit nu de heerlijkheid van vandaag te ervaren”, “Het leven is verandering en ik pas me makkelijk aan bij het nieuwe.”

U ONTKENT HET lichaam, mevrouw Hay. Met al uw ideeën over de samenhang tussen lichaam en geest is het kennelijk nog nooit bij u opgekomen dat het lichaam een zelfstandige entiteit is: met eigen wetmatigheden, die zich niet zomaar door de geest laten dwingen. De grote paradox in uw denkwijze, mevrouw Hay, is dat u met al uw causaliteiten het lichaam als volstrekt ondergeschikt ziet aan de luimen van een almachtige geest. Het lichaam kent geen eigen kracht of zwaktes. Het lichaam is volgens u niets dan de taal van de geest, en diens arena. U reduceert ziekte en invaliditeit tot beeldspraak en symboliek. U neemt het lichaam niet serieus.

U heeft zelf ooit kanker gehad, mevrouw Hay, en bent daarvan genezen zonder medisch ingrijpen. Oprecht gefeliciteerd, mevrouw Hay, maar is het ooit bij u opgekomen dat die genezing een prestatie van uw lichaam was, en niet van uw al te lucide geest?

Uw opvattingen over aids zijn vreemd, mevrouw Hay. U zegt dat geslachtsziekten voortkomen uit “het gevoel, vaak onderbewust, dat het niet goed is om onszelf seksueel te uiten. (..) Herpes is een ziekte die steeds weer terug komt om ‘ons te straffen’ voor onze overtuiging ‘dat we slecht zijn’. Herpes heeft de neiging om aktief te worden als we emotioneel uit ons evenwicht zijn. Dus dat zegt meteen al een heleboel. Laten we nu dezelfde theorie overbrengen naar homoseksuele kringen, waar ze dezelfde problemen hebben als alle andere mensen plus de maatschappij die ze met de vinger nawijst en ‘slecht!’ roept. Gewoonlijk zeggen hun eigen vader en moeder ook: ‘Je bent slecht.’ Dit is een zware last. Dus kreëerden homoseksuele mannen een ziekte die AIDS wordt genoemd en die veel angstaanjagender is dan herpes.” Dan, na een fragment waarin u stelt dat in homokringen overmatig veel aandacht is voor jong en mooi zijn: “De manier waarop homo’s elkaar behandelen, is voor veel homo’s de reden om oud worden te vrezen. Doodgaan is bijna te preferen boven oud worden. En AIDS is een ziekte die vaak fataal is.” (pag. 126-127) U zegt dat homo’s zelf hebben gekozen voor aids, mevrouw Hay?

U BENT KRAS in de psychologische kwalificaties die u uitdeelt, mevrouw Hay. Op basis van hun lichamelijke gesteldheid velt u oordelen over mensen. De tijden dat zulke theorieën gemeengoed waren in Europa, schrijft men hier op zwarte bladzijden, mevrouw Hay. Hun grondpatroon deugt niet, zegt u. En dat van gezonde mensen wel, omgekeerd geredeneerd? Denkt u, denken uw vijftig duizend lezers, vanwege uw modieus holisme gevrijwaard te zijn van een dergelijk fundamenteel onfatsoen?

U bent solipsist, mevrouw Hay. U zegt dat wat we geloven over onszelf en over de wereld, waar wordt. “De gedachten die we denken en de woorden die we uitspreken kreëeren onze ervaringen (..) Geen mens, geen plaats, geen ding heeft enige macht over ons, want ‘wij’ zijn de enige denkers in onze gedachtenwereld. Wij kreëeren onze ervaringen, onze werkelijkheid en iedereen die erbij hoort.” (pag. 14)

U kunt het toeval niet accepteren, mevrouw Hay. Uw universum hangt van wetmatigheden aan elkaar, en vormt in die zin een gesloten, totalitair systeem. Alles wat ons overkomt heeft een reden, en die reden moeten we ten alle tijde bij onszelf zoeken. Bovendien wilt u dat we onszelf eindeloos observeren en controleren, want elke negatieve gedachte kan funest zijn. Vertelt u niet van de vrouw die na het loslaten van een oude angst plotsklaps weer goed kon zien, en door haar herhaalde gedachte van ongeloof haar zicht weer verloor? Feind hört mit, mevrouw Hay.

U BENT GEVAARLIJK, mevrouw Hay. U praat mensen die te kampen hebben met ellendige ziektes schuld aan: u stelt ze verantwoordelijk voor hun ziekte. En als de werkelijkheid weerbarstiger blijkt dan uw theorie en genezing ook na affirmaties uitblijft, is dat alweer een blijk van hun persoonlijk falen. Dankuwel, mevrouw Hay, maar ik geloof heus dat er gezonder manieren zijn om ziek te wezen.

Author: Spaink

beheerder / moderator

419 thoughts on “Het totalitaire universum van Louise L. Hay”

 1. Ik vind het jammer dat u zo negatief schrijft over het boek van Louise L. Hay. Ik ben Louise Hay eeuwig dankbaar!! Door haar tips in de praktijk te brengen (dus niet alleen lezen, maar echt doen!!) gaat het al bijna 20 jaar echt goed met mij. Voor mij was het een eye-opener dat het belangrijk is om van jezelf te gaan houden en jezelf te accepteren zoals je bent! Dank zij dit boek kreeg ik handvatten om een verleden van pesten, incest, mishandeling en agressie te verwerken en dit niet langer aan te trekken. En de daders te vergeven (maar dit lukt niet van de ene op de andere dag, kostte mij 2 jaar om dit te kunnen). Dit doe je voor jezelf niet door hun daden “goed te praten” Gevoelens als bitterheid, wrok, woede, haat verdwijnen en maakt je vrij van binnen! Zeker weten dat het erg belangrijk is positief te denken, want zoals jij denkt zal jou wereld zijn. Als je regelmatig denkt: ik ben vreugdevol, dan ga je je echt vreugdevoller voelen. Zeker weten, (want zo ben ik begonnen met affirmeren). Het proces dat ik me dankzij het affirmeren elke dag beter ging voelen heeft 2 jaar geduurd!! Gelukkig kan ik me nu niet meer herinneren hoe vreselijk ik mij toen gevoeld moet hebben. Want het heeft mij verbaasd dat het mogelijk was zo lang mij steeds weer een beetje beter te voelen en dat 2 jaar lang. Wat betreft de ziektes, ben ik het met u eens dat je niet absoluut kan stellen dan elke ziekte veroorzaakt wordt door de verkeerde gedachten die Louise L. Hay al geloof ik best dat er een kern van waarheid in zit. Ik had b.v. veel last van mijn schouders en moest geopereerd worden. Volgens Louise Hay is dan een mogelijk verkeerd gedachtenpatroon (nogmaals mogelijk gedachtenpatroon, Louise Hay stelt niets absoluut!!): schouders zijn bestemd om vreugde te dragen i.p.v. lasten! En in mijn geval klopte dat! Ik was geneigd om andermans problemen teveel aan te trekken en ze op te willen lossen, dus op mijn schouders te nemen i.p.v. ze daar te laten waar ze horen. En sindsdien doe ik dat niet meer. Ik ben Louise dankbaar voor dit inzicht.
  Ik kan dus gerust stellen dat dankzij het lezen van het boek van Louise L. Hay ik enorm veel geleerd heb en er heel veel ten goede is veranderd in mijn leven. Psychologen, psychiaters, Riagg konden dit niet niet bereiken in mijn geval, hier had ik weinig tot niets aan. Dit zegt wel genoeg volgens mij.

  1. AGNES, IK VIND HET MOOI ZOALS JE ER BAAT BIJ HEBT. IK HERKEN ER WEL IETS VAN OMDAT IK VEEL VAN HAAR BOEKEN GELEZEN HEB. IK BEN EENS BIJ RIAGG GEWEEST EN WERD DIREKT HEEL GOED GEHOLPEN MET “ERKENNING VOOR HET PROBLEEM DAT IK HAD” DOORDAT ER GEZEGD WERD “JIJ HEBT HET OOK NIET MAKKELIJK GEHAD”. IK DACHT DAT IK GEEN LEGITIEM PROBLEEM HAD OF ER GEEN RECHT OP HAD ME MEER TE LATEN GELDEN. LATER KREEG IK DE GEDACHTE DOOR “JIJ MAG ER OOK ZIJN”.

 2. Enkele jaren geleden was ik door iemand op het boek “Je kunt je leven helen”attend gemaakt. En kort daarna heb ik mij “Gebruik je innerlijke kracht”gekocht.
  Vooral het laatste boek heeft mij veel steun in moeilijke tijden gegeven. Ook omdat ik geen mensen heb met die ik van gedachten kan wisselen. De meeste mensen zijn niet eerlijk, zij willen zelf leuk en aardig worden gevonden, vaak is ook afgunst en jalousie in het spel.
  Als je zelf niet zo bent kan je niet begrijpen dat mensen zo zijn. Door het boek wordt je geholpen hoe je met dit soort problemen moet omgaan. Je wordt zelf sterker en ik weet nu ook wat het inhoud dat”van jezelf houden”. En ik geloof ook, dat voortdurend negative gedachten hebben of ongelukkig zijn je ziek kan maken.

 3. O wat goed dat dit artikel er uit is gelicht door lezers, nu werd ik er ook op attent gemaakt. Nu geen tijd, maar ik ga alles grondig lezen en herlezen (incl. het boek van Louise waar ik in de tijd misselijk van werd), en voor nu zou ik de lezers ook vooral op het boek van Karin willen attenderen: ‘Het strafbare lichaam’, zeer aan te bevelen!

 4. Heb het boek van Hay er weer eens bijgehaald. Wat mij, met hernieuwde blik, opvalt dat haar lijst met ‘verkeerde gedachtes’ achter elke kwaal eigenlijk net zo werkt als astrologie en waarzeggerij: In elke opmerking zit wel iets wat iedereen herkent. Dat is zo gemeen eraan, het raakt een kleine kern van waarheid waardoor je onzeker wordt. Het is echt kwalijk wat ze doet: ze praat mensen een schuldgevoel aan, je bent volgens haar fout bezig geweest en daarom ziek geworden. Als je bezwaar maakt tegen deze theorie, of haar tips werken niet dan zegt ze doodleuk dat je te veel weerstand hebt ofzo, oftewel, doe je weer iets verkeerd. Wat is het toch dat mensen zo graag op hun kop willen krijgen, van de dominee, van de meester, van een guru of schrijver.
  Dat je veel kan hebben aan positievere gedachten is natuurlijk een feit, en dat idee wordt ook veel gebruikt in de psychologie tegenwoordig. Heel wat menslievender is bijvoorbeeld het boek ‘Denk je sterk’. Methode die veel gebruikt wordt is RET. Voordeel is dat er geen religie aan kleeft zoals dat bij Hay en Tolle en noem ze maar op wel het geval is. Nadeel is dat het bijkomende placebo effect misschien niet plaatsvindt omdat je niet (meer) gelooft. Moesten we toch eens iets op verzinnen: Hoe het placebo-effect in het lichaam te stimuleren zonder dat te hoeven koppelen aan een theorie. Want dat zelfgenezend vermogen (hoe klein dat ook is in feite) is en blijft een prachtig en wonderlijk mechanisme van het lichaam. Zo mooi dat iedereen dat wil claimen als zijnde het resultaat van hun methode of theorie.

 5. Ik vond dit een opvallende tekst en de reacties evenzeer. Om even iets te citeren (Pietie): “Dat is zo gemeen eraan.. waardoor je onzeker wordt.” Maakte haar boek jou onzeker? Je schreef ook misselijk te zijn geworden van haar boek, waar denk je dat die misselijkheid voor staat?> Volgens mij staat misselijkheid voor angst voor verandering en weerstand om oude patronen/gewoontes los te laten. Maar goed, dat is slechts één visie erop. Hoe zie jij het zelf?
  “Ze praat mensen een schuldgevoel aan”> De manier waarop je het boek opvat, zegt veel over de manier waarop je zelf denkt. Hoe kan het dat de inhoud voor de ene persoon zeer positief aanvoelt en kennelijk zelfs helend werkt? En dat het voor de ander aanvoelt als een vingerwijzing?
  Zou het niet zo zijn dat lichaam en geest wel degelijk in samenwerking zijn met elkaar en elkaar constant beïnvloeden? En dat zodoende je alleen gezond kunt zijn als ook beide in overeenstemming zijn met elkaar? Of is het zo dat jullie een eigen religieuze opvatting hebben, waarbij alleen het stoffelijke lichaam bestaat? En dat er angst bestaat voor de mogelijkheid dat er méér is dan dat? Mijn verwondering is namelijk dat als je ergens niet in gelooft, kun je het net zo gemakkelijk weer aan de kant schuiven en verder gaan. Wat maakt dat jullie de moeite nemen om hier uiteen te zetten hoe gevaarlijk mevrouw is, terwijl er toch vele mensen zijn die er baat bij hebben? Ik zie het meer als een individuele keuze, welke soort hulpverlening je prefereert. Persoonlijk vind ik het niet zo fijn om in de reguliere gezondheidszorg keer op keer te worden ‘geholpen’ met onderdrukkende medicijnen (antibiotica en dergelijke), terwijl de oorzaak van de ziekte niet verholpen wordt. Aan ieder de eigen keus toch? Ik wens het beste voor iedereen, waar een ieder zich ook fijn bij moge voelen.

 6. @feather: Ik ga er graag op in, want het blijft een boeiend onderwerp! Hier alvast de eerste dingen die in me opkomen, misschien schrijf ik later meer.

  Je citeert een halve zin van wat ik schreef:
  “In elke opmerking zit wel iets wat iedereen herkent. Dat is zo gemeen eraan, het raakt een kleine kern van waarheid waardoor je onzeker wordt”.
  Ik denk dat elk mens met een matige zelfwaardering onzeker zal worden van het boek van Hay. Is het niet juist haar bedoeling dat je aan jezelf gaat twijfelen, zo ga je namelijk in haar theorie geloven en haar adviezen opvolgen. Iemand die helemaal tevreden is met zichzelf en een goed gevoel van eigenwaarde heeft is niet ontvankelijk voor haar boodschap. Dat vind ik ook gemeen: het lijken altijd mensen in kwetsbare positie te zijn die worden ingepalmd en in de greep gehouden. Wat ik denk, eerlijk gezegd, is dat het Hay er vooral om gaat dat ze zoveel mogelijk boeken verkoopt en zoveel mogelijk cursussen en workshops kan geven. Net als Jomanda willen zij graag geld verdienen en blijven verdienen, desnoods ten koste van anderen.

  Je schrijft verder: “De manier waarop je het boek opvat, zegt veel over de manier waarop je zelf denkt”
  Klopt, dat ik een waarheid als een koe. Maar, is de manier waarop jij het boek opvat niet precies zoals Hay het bedoeld en gehoopt heeft? Ik denk dat jij een hele goede klant en een hele goeie leerling bent, in tegenstelling tot mezelf.
  Elke andere schrijver zou het niet zo heel veel deren als het geschrevene niet gewaardeerd wordt. Hay daarentegen calculeert alvast een verzekering in en stelt in feite: iedereen die mijn theorie verwerpt wil het gewoon niet aangaan, die is bang en niet goed bezig. Dat lijkt me een beetje dominante en arrogante opstelling. Ik zou eerlijk gezegd niet graag haar dochter of zoon willen zijn.

  Dan schrijf je: “Volgens mij staat misselijkheid voor angst voor verandering en weerstand om oude patronen/gewoontes los te laten. Maar goed, dat is slechts één visie erop. Hoe zie jij het zelf?”
  Het is niet alleen jouw visie, maar ook die van Hay, wat toevallig! Hoe ik dat zelf zie? Ik vind veel dingen eng in het leven, maar het heeft me er nooit van weerhouden om de dingen te doen die ik wil doen en die ik nuttig en nodig vind. Ik ga avonturen genoeg aan, heb vele knopen doorgehakt en vaak genoeg mijn leven omgegooid.
  Het klopt als je bedoelt dat veel mensen liever in slechte bekende patronen blijven zitten, dan dat ze iets nieuws proberen. Dat is natuurlijk al lang bekend in de psychologie, daar heb ik mevrouw Hay niet voor nodig.

  Misselijk makend vind ik geloof ik die pertinente manier waarop ze haar theorie verkondigt en verdedigt. Als je weet dat 1 op de 3 mensen kanker krijgt, en er tegelijk ook veel mensen rondlopen die heel negatief denken en doen maar die geen kanker krijgen. Hoe verklaar je dat? En hoe verklaar je dat dieren en bomen ziek worden, ook door een verkeerd denkpatroon of een verkeerd karaktertrekje of houden ze misschien niet genoeg van zichzelf? En hoe verklaar je vanuit haar theorie dat sommige ziektes besmettelijk zijn? Of erfelijk.
  Iedereen heeft negatieve gedachten toch? geen mens is alleen maar positief.
  Dat bijvoorbeeld verdriet (en daarmee verwaarlozing?!) tot ziekte kan leiden is natuurlijk duidelijk, ook daar heb ik mevrouw Hay niet voor nodig om dat te geloven.
  De meeste kwalen en ziektes zijn niet te genezen door het aanleren van andere gedachten, tenzij de oorzaak ervan van psychische aard is. Het eerder genoemde RET, of andere technieken uit de moderne psychologie helpen dan prima, zonder religie, zonder vreemde theorieën. Aandacht is belangrijk, dat iemand goed naar je luistert en je wilt helpen, dat helpt.

  En een stelling als tegenhanger van jouw opmerking: Lichaam en geest zijn per definitie niet constant in samenwerking en beïnvloeding, gelukkig maar, anders waren veel mensen al lang gestopt met ademhalen.

  Wat ik wel denk is dat met religie en geloof er ook een passie in mensen wordt aangeboord die een helende werking kan hebben en veel extra energie geeft. Te vergelijken met een goeie verliefdheid of zwangerschap. Waarschijnlijk is dit wel van tijdelijke aard. (waarna je daarna weer denkt: shit, ben ik nu toch weer verkeerd aan het denken geslagen, stomme ik?!)

  Tot slot schrijf je over de oorzaak van ziekte, en hoe die in de reguliere geneeskunde niet wordt aangepakt. Heb je helemaal gelijk in. Weet je ook de reden dat het niet gebeurt? Men weet veel niet! In de reguliere wetenschap gaan ze je niets op de mouw spelden. Maar helaas is dat wat de meeste mensen toch nog steeds het liefste lijken te hebben: iemand die ze precies vertelt hoe het zit. Of die theorie nu klopt of niet doet niet ter zake.

  Hoewel Hay’s boeken mensen best kunnen helpen, denk ik dat er te hoog over opgegeven wordt. Er zijn denk ik betere boeken dan die van Hay, die beter helpen zonder vreemde theorieën en zonder mensen een schuldgevoel aan te praten. Wat zij doet en gelooft kan schadelijk zijn, ik ken een vrouw die zelfmoord pleegde omdat ze was doorgedraaid van het idee dat ze zelf verantwoordelijk was voor haar kanker. Dankzij Hay dus. Had ik nu maar eerder een goed ander boek voor haar kunnen kopen… wellicht een boek over hoe je in kwetsbare periodes de juiste mensen om je heen kunt vinden.

  1. NIEMAND IS VERANTWOORDELIJK VOOR IEMANDS SUÏCIDE, DAT BEPAALT NAMELIJK IEMAND HELEMAAL ZELF. DICHTE DEUREN LATEN MENSEN IN DE KOU STAAN. IK HAD LICHAMELIJKE KLACHTEN EN LAS LOUISE HAY HAAR BOEKEN EN EEN TIJD DAARNA KREEG IK EEN SESSIE BIJ HET RIAGG EN WERD MIJ VERTELD DAT IK HET OOK MOEILIJK HEB GEHAD. IK KREEG EINDELIJK ERKENNING VOOR MIJN PROBLEEM, WAARVAN IK EERST DACHT DAT HET NIET EEN LEGITIEM PROBLEEM VAN ME WAS, DUS ER GEEN RECHT OP HAD EEN BEPAALD PROBLEEM TE HEBBEN. LATER KREEG IK OP BOVENNATUURLIJKE WIJZE TE HOREN “JIJ MAG ER OOK ZIJN”.

 7. Beste mevrouw Karin Spaink maar vooral geachte lezers,

  Ter onderbouwing van Louise haar levernswijse is het wetenschappelijk bewijst wel (al) geleverd door:

  Prof. Dr. Bruce Lipton – http://www.brucelipton.com/

  Niet alleen verbazend insteressant maar na het jarenlange wetenschappelijke bewijs daarna ook een fan van Louise…..

  Veel studieplezier, doe goed en leef positief en gelukkig

  1. MOOI DAT JE DIT ZEGT EN HET VOOR LOUISE HAY OPNEEMT. ZE KWAM MIJ NOOIT BEDREIGEND OVER, INTEGENDEEL ZELFS. IK VOND BIJ HAAR MET MIJN LICHAMELIJKE PROBLEEM ERKENNING DAT IK EEN LEGITIEM PROBLEEM HAD, NIET VAN WAT MIJ WAS AANGEDAAN MAAR VAN HOE IK KRAMPACHTIG OMGING MET DAT PROBLEEM. IK KON HET ONTSTAAN NIET VERANDEREN EN LEERDE DAARDOOR MEER LIEF TE ZIJN VOOR MEZELF. LATER KREEG IK OP BOVENNATUURLIJKE WIJZE DOOR “JIJ MAG ER OOK ZIJN”.

 8. Ik heb het boekje van Louise L Hay al 20 jaar in de kast staan, regelmatig uitgeleend en heel vaak even in gelezen. Voor mij was het 20 jaar geleden wel een eye-opener net als het boek “De Zin van Ziekzijn” in die tijd (schrijver weet ik niet meer). Je moet alles wat er in staat niet te letterlijk nemen en te persoonlijk opvatten. Je gedachten bepalen je gevoel en emotie en die gedachten kun je zelf ombuigen, daar draait het om in het leven. De essentie van het boek is goed.
  Tegenwoordig heb je boekjes als ‘De Secret’ e.d. maar is een herhaling van Louise L Hay met dezelfde soort boodschap. R.E.T. en cognitieve therapie helpen je gedachten om te buigen, maar daarvoor hoef je niet beslist ziek te zijn. Iedereen kan er wat aan hebben.

 9. Iedereen kan er wat aan hebben.

  Maar als je echt iets hebt, blijkt Louise Hay bepaald minder vrijblijvend. Dan heb je namelijk volgens haar zélf iets fout gedaan. En juist tegen die gedachte verzet ik me: dat ziekte een gevolg zou zijn van je eigen denken, of door je eigen denken ‘geheeld’ kan worden. Dat is namelijk klinkklare nonsens.

  1. IK DACHT ALS JONG VOLWASSENE DAT IK GEEN LEGITIEM PROBLEEM HAD EN KREEG DAARDOOR KLACHTEN. LOUISE HAY IS EEN BIJZONDERE VROUW DIE EERLIJK UITKOMT VOOR HAAR MENING MET VEEL IQ EN EQ. BIJ EEN THERAPIE SESSIE VAN GAK KREEG IK GELIJK BIJ EERSTE GESPREK TE HOREN DAT IK HET OOK MOEILIJK HEB GEHAD. DOORDAT ER ENKEL “ERKENNING” VOOR MIJN PROBLEEM WAS KON IK WEER VERDER. LATER VERNAM IK OP BOVENNATUURLIJKE WIJZE DE WOORDEN “JIJ MAG ER OOK ZIJN”.

  2. KARIN SPAINK, “YOU WRITE, SO THEREFOR YOU ARE”, IS WAT JE ZEGT DAT JE BENT. MAAR WAT BEN JE ZONDER PAPIER? HEB JE DAN OOK NOG EQ? DENK JE OOK MET DE KLEUR VAN JE HART? MENSEN DIE ANALFABEET ZIJN OF GEHANDICAPT COMPENSEREN ZICH VAAK MET ONVERMOEDE TALENTEN OM ZICH UIT TE DRUKKEN.
   IK HAD VROEGER, ONTSTAAN UIT MIJN JEUGD, EEN PROBLEEM MET MEZELF EN KREEG LICHAMELIJKE KLACHTEN, LAS BOEKEN VAN LOUISE HAY, EN KWAM ERACHTER DAT IK EEN “LEGITIEM” PROBLEEM HAD, DAT HET PROBLEEM BUITEN MIJN TOEDOEN WAS ONTSTAAN. TOEN VERDWENEN DE KLACHTEN NA NOG EENS ÉÉN RIAGG SESSIE WAARIN MIJ WERD VERTELD DAT “IK HET OOK MOEILIJK HEB GEHAD”. WEER LATER BIJ EEN “AFWIJZING” VAN EEN ANDER AAN MIJN ADRES KREEG IK BOVENNATUURLIJK DOOR: “JIJ MAG ER OOK ZIJN”…PROBLEEM HELEMAAL OPGELOST! IK BEZIG HET 2e GEBOD IN DE BIJBEL WAARVAN JEZUS ZEGT DAT HIJ DAT GEBOD HET ALLERBELANGRIJKSTE VINDT: HEB UW NAASTE LIEF GELIJK UZELF”, DAARMEE ZOUDEN, ALS IEDEREEN DIT BEZIGT IEDEREEN MET ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE MET ALLES BEZIG ZIJN EN ALLE PROBLEMEN OPGELOST ZIJN. VOOR DE TOEKOMST VOORSPELDE JEZUS VOOR DE SCHEPPING (3-EENHEID) HIERMEE IN DE BIJBEL RECHTVAARDIGHEID, GELOOF, VREDE, LIEFDE, DAAR DOE IK DUS
   GRAAG AAN MEE.

 10. Anna, RET is een modieuze titel voor die goeie ouwe vraag: “Is dat eigenlijk wel zo?” (een nuttige zienswijze voor wie die vraag nog niet stelt, daar niet van), en cognitieve therapie is geen speelgoed (wie niet ziek is kan er volgens mij beter met de vingertjes vanaf blijven).

  Het zijn niet alleen maar gedachten die “gevoelens” bepalen, het is geen eenrichtingsverkeer. Gevoelens (emoties, driften en lijflijke sensaties) hangen onder een soort paraplu van behoeften, waar gedachten ook onder hangen, en al die uitingsvormen hebben invloed op elkaar en de overkoepelende behoeften. Het is een complex systeem.

  Onderstaand linkje gaat niet over ziekte, maar is m.i. wel goede kritiek op de onzin van te rooskleurig denken (en leuk om naar te kijken)

  http://www.wimp.com/positivethinking/
  Tekst: Barbara Ehrenreich

 11. Sommige van deze ‘hulp’boeken zijn erg gericht op wat je fout deed, zoals Hay, zelf pak ik Dahlke met ; Ziekte als symbool, er nog wel eens bij.
  Is veel breder en je hebt er ook practisch wat aan(vind ik)
  Wel leuk onderwerp.

 12. Kreeg het boek door anderen mij strot doorgedouwd,
  zo,n beetje ben gaan lezen

  Ik ben tot het hoofdstuk “vergeven” gekomen
  daarna was het over en uit voor het boek
  dat het niet overleefd heeft.

  ik heb geen sterke haat gevoelens,
  niet tegen de daders of mezelf,
  maar zomaar vvergeven en hoe luchtig er gedacht
  werd over het zo ingrijpen de kwaad dat ik mee gemaakt heb werd gedacht, en je er overheen moest stappen,
  maakte me ziek, voelde me er beroerd door.

  Ik heb erkenning nodig en het er mogen zijn,
  niet nog eens een doofpot, kreeg haatgevoelend door het boek.

  Ook door de ziekte beelden,
  en waar de schuld werd gelegd,
  aan de lijst te zien en het geen ik mankeerde allemaal zou ik mij leven lang zoet zijn aan het oplossen,
  terwijl het meeste familiair is
  en aan komt waaien.
  Wat moet je volgens haar met een acute blindedarm onsteking,
  weet het niet meer maar bij mij is ie er gewoon uitgepit.

  affirmenten zijn niet door haar verzonnen,
  dat is een veel ouder iets en
  dat gebruikt ze haar goed recht,
  maar in een boek dat er geen recht aan doet.

 13. Thian, maar euh hoe zeg ik dit netjes zonder m’n neus te steken waar die niet hoort – jouw situatie, da’s geen kattepis – daar hoort hulp bij van mensen die weten waar ze mee bezig zijn, geen self help book van zo’n wishful thinking trutje.

  Surf ik nou net voor de gein naar Hay’s website, pontificaal in beeld: “Today I can do anything I put my mind to”…

  Krijg dan zo’n zin zo iemand van een flat te duwen en ‘t advies te geven: “Prove it. Fly.”

 14. Ja maurice

  heb je gelijk in,
  en mag je gerist schrijven

  werd pas echt misselijk toen ik haar autobiografie las,
  ook met een verleden dat ook onbehoorlijk is,
  sexsueel misbruikt etc

  dacht en dit zeg je tegen lotgenoten….

  want volgens haar eigenbek is het ook
  voor mensen met een achtergrond,
  en ervaringen als ik

  Ik wist toen nog heel weinig van mijn verleden,
  het was voor de beerput open getrokken werd

  inmiddels weet ik dat ik alleen maar terecht
  kan bij gespecialiseerde hulpverleners,
  die weten wat ze doen,
  omdat ik niet weet wat ze doen,
  en waar het misloopt.

  groetjes thian

 15. Mathias, gebaseerd op de nogal subjectieve (in zijn voordeel) omschrijving van Lipton’s werk wat ik zo 1,2,3 online kon vinden, lult meneer Lipton nogal uit zijn nek. Door middel van ‘gedachten’ dat wat zich natuurkundig op het kleinste niveau afspeelt moedwillig beinvloeden, is grote onzin. Zo werkt natuurkunde niet.

 16. Ik vind het een beetje kortzichtig eigenlijk de reactie van de mensen. Ik ben een echte fan van Hay. Ik vind haar geweldig.Door haar boek je kunt je leven helen heb ik inderdaad mijn lichaam en geest geheeld. De knobbel in mijn borst was op een wonderbaarlijke manier verdwenen.

  Ik leerde omgaan met verdriet en kan door haar beter loslaten. Ik weet dat veel mensen hun ziektes koesteren. En heel vaak blijven hangen. En ik ben met Hay helemaal mee eens dat gedachten krachten zijn. Als je weet dat je je eigen werkelijkheid creeert dan weet je ook dat je je ziektes en ellende zelf creeert.

  Ik zie dat er weinigen zijn die er iets van hebben opgestoken maar wel een mening hebben. Mensen bekritiseren komt ook voor in haar boek. Ik ben Louise dankbaar en ze is echt niet te vergelijken met Yomanda. Ze is geweldig ! Maar zoals ze zegt zegen iedereen in liefde en laat dan los ik laat iedereen los die zo negatief in hun vel zitten.

  En weten we nog niet dat lichaam en geest in harmonie moeten zijn om te kunnen creeeren en ontvangen .
  Groet.

 17. Maar als je je eigen werkelijkheid creëert, en in jouw werkelijkheid hebben mensen kritiek op Hay, dan creëer jij die kritiek op Hay toch eigenlijk zelf?

  Of werkt het anders?

 18. Ik hou van haar leringen en zou haar nooit bekritiseren, en tuurlijk een ieder is vrij om te bekritiseren. Alleen het baat niemand en mij gaat het om als het me niet dient en tegen me werkt waarom zou ik aandacht aan geven. Alles wat je aandacht geeft groeit. Groet

 19. Grappig toch, Amber: je vindt dat mensen hun eigen werkelijkheid creëren door hun eigen denken, maar als iemand voorstelt jou anders te denken, word je kribbig.

 20. “Alles wat je aandacht geeft groeit”.
  Dat principe had Louise Hay erg snel door…

  Het heeft overigens wel iets komisch, wanneer iemand, die het zelf nadenken klaarblijkelijk heeft afgezworen, anderen kortzichtigheid verwijt.

  “Gedachten zijn krachten”.
  Helemaal mee eens… maar je moet ze niet overschatten.
  Want dan kunnen ze op een gegeven moment ook behoorlijk in je nadeel gaan werken. En dan bedoel ik niet alleen het verwaarlozen van een in een vroeg stadium te genezen aandoening, maar ook het moment dat je gaat twijfelen aan je ‘waarheden’.
  Dan helpt het niet meer, dat je jezelf probeert te overschreeuwen en een mantra maakt van de ‘lessen’ die je leerde.

  Ik wens je sterkte, Amber.

 21. Amber schreef: “Als je weet dat je je eigen werkelijkheid creeert dan weet je ook dat je je ziektes en ellende zelf creeert.”

  Het klopt niet. Er zijn bomen en dieren die geen gedachten hebben en toch ziek worden. Er zijn neanderthalers gevonden met hersentumoren, het is dus ook geen welvaartsziekte. Ik ken mensen die ontzettend boos en bitter waren dat ze kanker kregen, en toch zijn genezen. Ik ken mensen die hun hele leven ongelofelijk gemeen en boos zijn en toch nooit ziek worden. Het verhaal klopt gewoon niet. Het zou leuk zijn als we alles op die manier konden sturen, maar helaas, we zijn overgeleverd aan de grillen van de natuur. Persoonlijk vind ik het leven veel spannender zo, het blijft op deze manier een verrassing hoe alles uitpakt.

  Ook schreef ze: “Door haar boek ‘je kunt je leven helen’ heb ik inderdaad mijn lichaam en geest geheeld. De knobbel in mijn borst was op een wonderbaarlijke manier verdwenen.”

  Dat cellen zich verkeerd gaan delen en er dus iets in je lichaam groeit wat er niet hoort, is heel gewoon. Het hoort bij het complexe systeem dat ons lichaam is. Regelmatig vormt zich een ophoping of ziekteproces, en regelmatig verdwijnen deze ook weer, ook zonder dat we het weten. Net als griep vanzelf overgaat; ook als je heel negatief denkt zullen sommige ziektes en processen vanzelf weer verdwijnen.
  Het is nogal arrogant te denken dat wij meer invloed hebben dan in werkelijkheid het geval is. Ik zou zeggen: heb wat meer respect voor de wonderlijke natuur, en geef jezelf alsjeblieft niet de schuld als iets mis gaat.
  Het enige wat wij kunnen doen is zorgen voor een redelijk gezond leven: voldoende bewegen en rusten, gezond eten, niet te veel alcohol etc.
  De rest is aan de natuur. Ik hou ervan dat die zoveel macht heeft, mensen kunnen dat niet uitstaan. Daarom gaan ze boeken als Hay schrijven. En de natuur trekt ondertussen een lange neus :-)

 22. Hier nog een goede boek vraag en het wordt gegeven, van Esther en Jerry hicks. Op youtube kun je ook naar ze kijken en je vibratie lekker verhogen misschien snappen de mensen dan dat ik het steeds over mijn werkelijkheid heb niet over de ander. Ik heb gewoon een leuke werkelijkheid gecreëerd sinds ik gekapt bent met mensen om te gaan die me steeds proberen bij te brengen wat wel goed en niet goed is zoals je wel kan lezen van alle reacties. Ik probeer gewoon bij mezelf te blijven en ik ben super blij dat haar boek op mijn pad kwam. IK snap door haar eigenlijk mijn drama en ik heb gekozen voor een leuke drama dan alleen van ellende en stress en ziekte want die heb ik ook eens gekent. Vaar nu in rustig water en ik ga met de stroom van welzijn mee.
  Groet

 23. En geluk is een keuze. Ik ben nauw verbonden met het natuur en haal mijn energie ook uit de natuur. echt niet uit mensen die negatief en alles proberen af te breken. Probeer eerst dat toe te passen wat ze schrijft en niet meteen een oordeel hebben. Groet

 24. Amber, begrijp me goed, ik gun iedereen een beter welzijn en een positieve instelling. En ik weet heel goed hoe het wereldbeeld ten gunste kan veranderen als die een kwartslag wordt gedraaid.
  Maar dat kan ook zonder vreemde theorieen en guru’s aan te hangen. Sommige mensen zijn heel stellig in hun beweringen en beledigen expres om aandacht af te dwingen. Gewoon voor de verkoopcijfers, en niet omdat ze werkelijk om mensen geven.
  Als Hay beweert dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun ziekten, dan is dat in feite een aanklacht tegen ons als mens en tegen de natuur. Ze doet precies het tegenovergestelde van wat ze beweert dat goed is: ze straft, klaagt aan, commandeert en manipuleert, geeft je het gevoel dat je niet goed (bezig) bent; in feite diep kwetsend voor de mensheid.

  Wat nu als je over een jaar toch een tumor ontdekt? Dan word je dus dubbel gestraft? Eerst met een ziekte, dan met Hay’s theorie en veroordelingen, want je was dus toch niet goed bezig geweest?
  Doe het jezelf niet aan. Jouw lichaam doet sowieso z’n best, of je nu boos, verdrietig, blij of bang bent.
  De natuur doet z’n uiterste best, en daar zouden wij dankbaar en blij mee kunnen zijn. Dat geeft pas positieve energie!

 25. Amber, ik vind het alleen maar mooi dat je je beter voelt, gemoedsrust is kostbaar.

  De verklaring, echter, die klopt niet. Ether kan niet vibreren want ether bestaat niet. Nep-natuurkunde is toverkracht. Echte natuurkunde is ingewikkelder (en onpersoonlijk).

 26. Ik respecteer iedereens mening, ik voel me een gelukkig mens want ik oordeel niet snel over anderen. Ik geef mijn mening over iemand maar ik zou nooit in mijn hoofd halen om zware uitspraken te doen omtrent iemand. Ik vind haar helemaal niet dat ze mensen veroordeelt.

  Wij zijn vrije wezens en hebben gelukkig een vrije wil. Ik blijf erbij en vind haar geweldig .k heb haar boek 15 jaar geleden kado gekregen en had gewoon een zware tijd de chirurg stond voor een raadsel toen ie me ging opereren want er was gewoon niks daar. Mij hielp het om in balans te komen en zo mijn lichaam helen. de chirurg stond zelfs voor een raadsel.

  Maar ja ik heb nooit geloofd dat ik ben geboren om hard te werken en stress hebben en ziek worden en dan doodgaan. Ik heb altijd geloofd dat ik geboren ben met een schitterend doel en ik heb het mede door haar leringen gerealiseerd. Ik hou van moeder aarde en heb vreselijk respect voor haar en ik ben er ook van overtuigd dat moeder aarde me alles geeft wat ik nodig heb. Maar alles begon bij haar en daarom vind ik haar geweldig . En ik hoef niet te zien om te geloven ik geloof en dan zie ik het resultaat en meestal komt het nog beter dan ik me dat voorstelde. Ik geloof in mijn eigen kracht en die verzet bergen, Ben dol op mijn Goeroe Louise.

  Groet.

 27. Ik heb door haar ook een enorme eigenwaarde en omdat ik me zoveel waard vond en nog altijd vind heb ik ook een partner kunnen vinden wie echt bij me past en waar ik dol op ben en hij ook op mij. Mijn eigenwaarde heeft heel wat deuren voor mij geopend.Haar visie is ook de mijne geworden en voor mij werk het !!!!!!

  Steeds als ik naar mezelf kijk hou ik meer van mezelf echt waar! en zoals Louise zegt zorg goed voor jezelf je huis en alles wat je hebt. En omdat ik dat alles doe ben ik gelukkig met mezelf en heb geen tijd om me bezig te houden met akelige zaken.

  Ik neem toch in me op wat mij dient en alles wat mij niet dient laat ik los. Basis van het leven is vrijheid en doel van het leven is vreugde. Leef in harmonie met alles en iedereen

 28. Wat een vreemde chirurg, heeft die niet eerst nog een foto gemaakt voordat hij je openmaakte?
  Dol op je goeroe, tja, totdat… ze jou laat vallen.
  Stel nu dat je ziek wordt, dan is Hay de eerste die zal zeggen: “ja, je had beter naar me moeten luisteren, je had beter mijn affirmaties moeten herhalen en je had anders moeten denken en doen”.
  Zij zal ook degene zijn die wellicht zal zeggen: “die ingebakken denkpatronen bij jou zitten zooo diep, daar kan ik zelfs niets meer voor betekenen. En als iemand zoveel negativiteit bezit dan wil ik die bovendien niet om me heen hebben. Dus, kom jij maar liever niet meer naar mijn healings, sorry, ik kan niets meer voor je doen, ik ben ook maar een mens.”
  Geloof me, ik heb ervaring met goeroe’s, als puntje bij paaltje komt laten ze je vallen als een baksteen.
  Dat je gelooft in je eigen kracht is prima. Maar blijf vooral ook in jezelf geloven als je ziek wordt. Het meest schadelijke voor de mensheid is als je denkt/vindt dat je minder waard bent als je een ziekte hebt: dat is het eerste grote misverstand van Hay en kornuiten!

 29. Pietie tuurlijk foto’s en alles wees al uit het was de dag dat hij zo begon met de zwarte stift te teken toen kwam hij erachter dat er niks was hij voelde niks daarna nog foto’s snel laten maken en de foto’s wees dat uit moet ik nog alles uitleggen.

  Nog 1 keer zij was mijn eye opener en ben haar dankbaar daarvoor. Is het nou zo erg dan. Als ik uit mijn eigen kracht put wie kan mij dan laten vallen .En mocht ik dan niet meer in mijn eigen kracht geloven dan is het ook oké. Ik accepteer en onderga het waarom zou ik dan weerstand bieden als ik al alles heb gedaan. Ik leef in het nu en wat morgen is is voor morgen het is mijn levenwijze.

  Ik heb alleen haar boek gelezen en pas het toe geen healings bij goeroes voor mij. En pietie proef ik wat frustratie? Ik heb er geen, mij heeft het gewoon geholpen op mijn innerlijke kracht te vertrouwen. Het werk heb ik zelf gedaan heb kei en keihard gewerkt en veel geloosd heb mijn zaken niet bij een ander neergelegd.

  Groet

 30. Agnes, jij hebt kei en keihard gewerkt? En je lichaam dan? Die werkt 24 uur hard voor jou elke dag, gratis en voor niets. Bij elke mogelijke emotie of gedachte gaat de natuur gewoon door met ademhalen!
  Je schrijft verder: Ik had een eye opener, het heeft mij gewoon geholpen.
  Prima.
  Maar als je even verder kijkt dan je eigen neus, dan zie je het lijden, en de frustraties en uitbuiting van veel mensen die in het web van een of andere religie, guru of leer verstrikt zijn geraakt.
  En hoe moet het met al die mensen die een ziekte hebben, blijf jij die veroordelen, blijf jij zeggen net als Hay dat het hun eigen schuld is?
  Zeer zeer verwerpelijk! Dan veroordeel je dus zo’n beetje iedereen boven de 65?! Het is egocentrisch (je denkt alleen maar: ik voel met nu goed) en naief gedrag (alsof ziekte niet bij het leven hoort!). Je bent eigenlijk bijna fascistisch bezig als je dit soort leer aanhangt!
  Als ik jou was zou ik heel erg hopen dat anderen niet in de theorie van Hay geloven, voor het geval je zelf nog eens ziek word.

 31. Amber, niet om je placebo stuk te maken, maar dat je ervoor gekozen hebt er ‘t beste van te proberen maken, dat is je eigen prestatie, daar was mevrouw Hay niet voor nodig.

  Als een auteur dingen beweert die onmogelijk zijn – hoe motiverend het boek ook is – die dingen blijven onmogelijk. Door aandacht/denken een biologisch “defect” laten verdwijnen is net zo onrealistisch als iets in een appel veranderen.

  Jezelf de hemel in prijzen is bedriegelijk, net als jezelf in de put denken. En niet zonder risico’s. Het zelfde geldt voor: je verantwoordelijk voelen voor dingen waar je niet verantwoordelijk voor kunt zijn.

  Dat je dat boek als kruk hebt kunnen gebruiken, okee, maar proberen niet in de vicieuze “ik voel me kut, ik voel me kut, ik voel me kut…” cirkel te blijven steken is iets wat je zelf doet.

 32. Ik snap jullie reactie eigenlijk niet ik heb gezegd wat ik ervan denk, als iets jullie niet bevallen haar stellingen bijvoorbeeld, laat het dan los mij bevalt het prima. Waarom proberen mensen in negativiteit meetrekken.

  Ik zou niet weten wat een gevoel van kut is , ik voel me mss onbehaaglijk soms als ieder mens, maar kut dan weet ik al met wie ik te doen heb.

  En Piettie ik heet bye the way Amber en gezond egoisme is ook niks mis mee. En jij zit in een ziektebewustzijn want Hay heeft ook andere boeken daar hoor ik niks over en maar ziek en ziek en ziek en ingeval je ziek wordt enz! ga zo door Piettie je bent goed bezig.

  Wens beide heren nog een fijne avond,

 33. En Meneer heeft het steeds over andere mensen andere mensen die ervoor willen betalen en verstrikt in zijn geraakt waren er zelf bij toch!

  Ik blijf bij mezelf en waarom geef je niet gewoon toe je bent er ook in gestonken en het heeft jou niet het beoogde resultaat geleverd en je keer je ervan af. Prima heb je goed gedaan maar wees gewoon eerlijk en leg het niet neer bij goeroes en kornuiten. Ze zijn in ieder geval slimmer dan!!!!!

  Groet

 34. Amber, natuurlijk, neem me niet kwalijk.
  Misschien dat ik me in je naam vergiste omdat ik eigenlijk meer aan de slachtoffers van Hay’s werk denk dan aan mensen (als jij) die ah en oh roepen en helemaal enthousiast zijn.
  Maar jij hebt een fijne avond, met je gezonde egoïsme. Het is je gegund hoor, geen probleem. Geniet maar flink.
  Iedereen die een ziekte heeft is dom en stom en fout en niet goed bezig. Wil je het daar op houden?

 35. Bent U nou zo kortzichtig schrijf het nog eens Ik heb er baat bij gehad ik veroordeel niemand .Ik lees veel en Neale Donald Walsch heeft me van mijn kortzichtige zienswijze afgeholpen en Jerry en Esther Hicks hebben mij geholpen om met de flow mee te gaan dus een was een soep bij elkaar.

  Mij heeft het niet geschaad heb er alleen baat bij gehad. Ik vind het naar dat mensen ziek zijn en U hoort mij ook niet zeggen dat ze het zelf schuld zijn ik verwijt me mezelf ook nooit iets als ik ziek ben ik keer in mijzelf en kijk gewoon wat de oorzaak van mijn ziek zijn kan zijn en dan raadpleeg ik mijn arts uiteraard. Maar als ik naartoe ga kan ik ook met een rustig gevoel bij hem binnenkomen en gelukkig heb ik een arts die naar me luistert en openstaat voor mijn denkbeelden,

  Piettie je wilt niet weten ik werk met zwaar lichamelijk gehandicapte mensen, En die mensen zijn een verrijking voor me maar ik ook anders voor hun. Ik ga nooit mee met hun drama van ziek zijn dat weten ze van mij maar ik kan hun flink oppeppen met mijn dosis ih ah en daar gaat het me om je goed voelen en in een staat van je goed voelen verzet je bergen. Groet

 36. Amber, mijn complimenten voor het hier blijven reageren, je bent momenteel als enige hier Hay aan het verdedigen. Voor de duidelijkheid: ik probeer je niet te pesten.

  Zijn mijn reacties negatief dan?

 37. Ik ben de enigste Dame en daarbij ik verdedig haar niet ik laat zien dat er ook mensen zijn met goede ervaringen. En Hay is natuurlijk een succesvolle vrouw mss heren een beetje jaloers. Ben ik je nou aan het pesten Maurice.

  Groet

 38. al met al is geluk echt geen keuze….. mijn leven leefbaar krijgen kost al moeite genoeg, elke dag zoeken naar lichtpuntjes. omdat ik ziek ben en dat mijn hele leven zal blijven. en nee, ik ben niet zielig, wel realistisch…

 39. Amber, chauvinisme (dat man-vrouw stukje in post 41) werkt niet bij mij. Ik ben niet zo makkelijk te pesten, trouwens.

  Elmo, ja nee maar jij bent A) opvallend slim en B) beseft maar al te goed dat je gewoon heel veel pech hebt gehad. Wat m’n punt daarmee is weet ik niet meer, maar het is volgens mij wel zo.

 40. Ik zal wat moois vertellen.
  Ik heb een cliënt zwaar gehandicapt spastisch in een rolstoel spreekt slecht,Zijn arts nam hem niet serieus als hij zei dat ie ziek was zelfs zijn blaasontsteking werd niet serieus genomen wat resulteerde in nierbekkenontsteking hij was alleen maar misselijk en namen ze hem nog niet serieus zocht alleen maar aandacht zeiden ze. Ik was getuige van toen ik zijn catheterzak leegmaakte op een ochtend en in plaats van urine kwam een melkachtige substantie uit ik zijn huisarts direct ingeschakeld dan haastig naar ziekenhuis bleek binnen 2 weken zijn nieren verschrompeld te zijn gevolg nierdyalise 3 keer per week.

  Dan maar niertransplantatie kreeg een nier van zijn moeder. Van te voren zag hij het echt niet zitten was erg bang en dat vond ik vreemd want hij is de meest optimische knul wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Hij werkt, heeft een positieve instelling gewoon hij is mijn ding. Ondanks zijn zware handicapt zit hij in allerlei besturen en noem maar op. Voor zijn operatie heeft hij getekend dat als er iets mis zou gaan en hij zou zijn stem moeten missen dat ze operatie moesten stoppen. dat was zijn ergste zorg. En het ging mis dat wat hij zo bang voor was dreigde te gebeuren. Het was bijna gelukt.
  \
  Verder konden ze niks voor hem doen dus een ieder kon zich voorstellen hoe telleurgesteld hij was 15 jaar kon nog blijven leven met dialyse. Toen hij mij dat zei mijn enigste vraag aan hem was hoe oud wil je worden (hij is nu 28) hij antwoordde 80 en ik zei ok je word 80 geloof dat maar, vreemd om zoiets te zeggen maar ik zei het want wat voelt beter voor hem 80 jaar willen worden of 15 jaar nog te leven volgens de artsen. Want een operatie zat er niet meer in.

  Hij pakte zijn leven weer op en geloofde in een wonder al is het mss in andermans ogen niet realistisch hij geloofde samen met mij dat er een nieuwe operatie zou komen . In december kreeg hij bericht ze hebben iets erop gevonden dat hij alsnog een niertransplantatie mag ondergaan in maart. Hoera !!!!!!!! En hoe zou dat nou komen hij heeft zijn handicapt geaccepteerd en is gelukkig maar zijn nieren missen had hij niet geaccepteerd en ging zichzelf analyseren en helen, helen van pijn wat hij toeliet dat anderen hem aandeden en hij vond er vrede mee en liet los. En nu in maart kan hij zijn nieuwe nier met een ander gevoel accepteren en wij zijn met zijn allen overtuigd dat het dit keer gaat lukken. En mijn Ih Ah heeft ook een bijdrage aan geleverd dat zegt ie me steeds zonder mij zou hij nog in zijn drama zitten zijn zijn woorden overigens.
  Groet

 41. maar Amber, jij bent geen arts.

  Als je werkelijk gelooft dat door jouw woorden die spastische meneer genezen is, dan ben je een gevaar voor je cliënten en zou je dat werk niet mogen doen.

 42. Maurice wat erg ik zie nergens staan dat hij genezen is waar vind je dat terug .

  Ik heb met mijn positieve zienswijze een bijdrage geleverd dat hij weer in zijn eigen kracht ging geloven en vol goede moed en vertrouwen zijn operatie kan ondergaan

  Foei toch maurice alweer een oordeel jij vind toch erg veel he !!!!!!!!
  Groet

 43. Amber, klopt. Ik heb over veel dingen een mening, maar in my defense ik heb ook irritant vaak gelijk.

  Je zei inderdaad niet letterlijk dat hij genezen is, maar je liet het wel klinken alsof jij zijn (geestelijke) gezondheidsverbetering hebt veroorzaakt. Als je denkt dat je dat kan – terwijl je geen deskundige bent, ben je een gevaar voor sommige mensen.

 44. Ik denk dat een ‘realist’ tegen hem zou zeggen nou wat erg nou vind erg zielig voor je.Ja joh ik weet wat ziek zijn is .
  Tja 15 jaar ja joh maakt het beste van. En weet je wat hij dan deed hem kennende diende een klacht in want dat is niet wat hij van mij verwachtte

  Groet

 45. Vertel me eens ben jij een deskundige misschien . Deskundigen denken anders niet aan euros alleen. en menen dat ze altijd verrekt altijd gelijk hebben. Denk je nou werkelijk dat die gasten je positiviteit meegeven dacht toch van niet zij denken hou je lekker ziek farmaseutisch bedrijf rijker maken en zij lekker hun baan behouden hoe zou het zijn als iedereen gezond was en genezen.

  Groet

 46. Amber, ten eerste ik ben geen man! Ten tweede heb ik niets tegen positief denken!
  Waar ik wel bezwaar tegen maak is je kromme manier van schrijven.
  De realiteit is dat iedereen ziek wordt vroeg of laat, iedereen, omdat het bij het leven hoort.
  De natuur heeft veel en veel meer macht dan jij of Hay of wie dan ook. Jouw lichaam kan zomaar, (ongemerkt, ongeacht jouw wensen, ongeacht je gedachten), een tumor laten groeien, of een nier afstoten of accepteren, of iets anders wonderlijks verrichten. Echt waar.
  Laat het los, accepteer het, zet een roze bril op. Het leven is sowieso (en misschien wel juist door die onvoorspelbaarheid!) echt de moeite waard ;-)

 47. Nou mijn excuses, om te denken dat je een man bent. Ik heb geen macht helemaal niet.
  Ik gebruik mijn innerlijke kracht ik haal mijn inspiraties uit de natuur als ik me niet lekker voel in mijn vel ga ik de natuur in. Kwaaltjes ja heeft mijn moeder ook gehad verkoudheid griep zulke zaken. Maar mijn moeder is gewoon ingeslapen ouderdom 90 jaar nou me dunkt! En als ik verkouden ben ga ik echt niet zoeken naar oplossingen, gebruik ik lekker om mijn lichaam te laten rusten.

  En Piettie niet voor het een of ander maar ik ken ook veel mensen die niet eens op hun voeding letten , eten veel rotzooi en menen dan als ze ziek worden dat het gewoon erbij hoort. Ik ken bv iemand met de ziekte van Crown eet gewoon uien prei terwijl die weet dat ze dat niet mag hebben en dan hartstikke krampen krijgen en frikadellen en rotzooi en veel vet hoeveel eigenliefde heb je dan . Wie zoekt pijnen zelf op vertel me dat eens. En zal ik jou nu wat zeggen ziek zijn kan bij het leven horen maar ik zie het dan dat mijn lichaam me aangeeft dat ik met zaken bezig ben om mezelf ziek te maken. In een relatie zitten wat akelig is of werk doen wat me echt niet ligt ik zoek het dan in die richting dat zijn de ziekteverwekkers!

  Ik eet bijvoorbeeld alleen wit vlees eet zoveel mogelijk groente uit onze tuin/kas ik ontgiftig mijn lichaam met aloe vera en neem voldoende rust dat doe ik nou uit eigenliefde maar veel mensen weten niet wat eigenliefde is. Ze hebben wel opmerkingen over mijn uiterlijk en mijn manier van gezond leven is dat wel terecht dan? Is uitvoerig beschreven in Louise boek Gebruik je innerlijke Kracht. En niet alleen het leven is de moeite waard ik ook hoor en jij ook maar het is in wat voor staat je bent natuurlijk.

  Groet

 48. Tja eigenliefde… is het niet wonderlijk dat het lichaam gewoon rustig en gestaag doorwerkt, ook als iemand zich volpropt met frikandellen?
  Ik kende een gezonde sportieve man die met veel zorg zijn dagelijkse eten samenstelde. En wat blijkt? Die werd ook ernstig ziek. Zoveel innerlijke kracht gebruikt, zoveel eigenliefde en discipline aanwezig… Wel verdorie! Het is bitter, maar that’s life.
  Laten we dan nog maar even genieten?!
  Oei, mijn rust, ik ga heel gauw slapen!

 49. De ziekte van Crown ?
  Ik neem aan, dat je de ziekte van Crohn bedoelt.
  En die krijg ik dus, omdat ik me onvoldoende bewust ben van het feit dat “mijn lichaam me aangeeft dat ik met zaken bezig ben om mezelf ziek te maken”.

  En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere auto-immuunziekten, voor alle kankervormen, voor alle hart- en vaatziekten…
  Met het juiste dieët, goede lichaamsbeweging, voldoende rust en de boeken van Louise Hay om je bij de les te houden, heb je geen artsen en medicijnen meer nodig.

  Zoals ik @23 al schreef: Sterkte, Amber. Voor het moment dat je “waarheden” toch iets minder waar blijken te zijn.
  En waarschijnlijk op zoek gaat naar nieuwe… op Reis met Brandon Bays ?

 50. Ach dan zie je maar ik kan het amper schrijven, want ik hou me er niet mee bezig ziektes ih! en ik zeg altijd kom wat komt maar ik hou zoveel van mezelf dat ik er goed ervoor zorgt! omringt mij met positief ingestelde mensen. Ik heb er veel van opgestoken en daar gaat het me om leer iedere dag en leef gezond. En ik heb heel wat gelezen, en wat met mij resoneert pik ik op andere besteed ik geen aandacht aan.

  Wel vreemd dat jullie ze ook allemaal kennen ergens is toch een behoefte aan zo te zien.

  Ik ben in harmonie met mijn lichaam en mocht het gebeuren dat ie niet meer wilt ondanks mijn inspanningen dan moest het zo zijn .

  Ik ben dankbaar dat ik nu gezond ben en geen medicijnen hoef te nemen. Nu voel ik me goed en alleen het moment van nu is belangrijk voor mij . Wat morgen komt is voor morgen.

  Fijne dag toegewenst.

 51. Amber, ik lees in jouw teksten zoveel ik ik ik, mij mij mij…
  Ik wil nu alleen nog even denken aan die vrouw die zelfmoord pleegde omdat ze zichzelf niet kon genezen van haar kanker. Ze was, met Hay, ervan overtuigd dat ze iets helemaal verkeerd deed.
  Ook wil ik iedereen die ziek is bij deze nog even laten weten dat ze prachtmensen zijn zoals ze zijn, met ziekte.
  Aan degenen die het niet kunnen laten om ongezond te leven: dat zijn vaak de leukste mensen. Dus welkom in dit leven!
  En nu ik toch bezig ben wil ik nog even de groeten doen aan alle mensen die oud zijn en misschien kwalen hebben. Probeer de kwalen niet te erg te vinden, blijf praktisch denken. En wees vooral trots, er is niets mooiers dan een oud mens.

 52. Amber, volgens mij ben je niet zo naief als je je voordoet.

  Dat mensen zich goed willen voelen, is normaal.
  Dat mensen willen snappen wat er met ze gebeurt, is normaal.
  Dat veel mensen liever iets geloven wat troost biedt maar niet waar is, is normaal.

  Dat bepaalde mensen daar een slaatje uit willen slaan is, helaas, ook “normaal”.

  Dat sommige kwetsbare/wanhopige mensen daar slachtoffer van worden, is het gevolg.

  Proberen een zo fijn mogelijk leven te leiden, is niks mis mee. Jezelf net zolang voorliegen tot je het (bijna) echt gelooft, wel. Je doet jezelf er geweld mee aan. Als het bij die ene persoon blijft, okee, wie zichzelf stuk/gek wil maken mag dat doen, moet ‘ie zelf weten.

  Erger is het als de onzin op anderen wordt overgedragen, want dan kan die ander beschadigd raken – met geestelijk en lichamelijk lijden als resultaat, soms zelfs de dood, aan de column en eerdere reacties te zien.

  Probeer ajb jouw ervaringen en jouw wereldbeeld niet op mensen die het moeilijk hebben te projecteren. Daar doe je ze geen plezier mee ook al denk je van wel. Hoe de wereld/de mens/de natuur echt in elkaar steekt is een stuk ingewikkelder en grilliger dan wat jij lijkt te denken.

 53. Pietie dan vind je dit citaat misschien wel mooi:

  “The grace of age is we learn to accept”
  (uit Farscape)

  Of het waar is, daar ben ik nog te jong voor, maar ik vermoed van wel.

 54. Nog eén ding, en dan zal ik misschien eens ophouden. Maar, hebben die mensen die zwaar gehandicapt geboren zijn, waar jij mee werkt Amber, ook iets verkeerds gedaan? Hebben ze misschien als embryootje een verkeerde gedachten gehad en zichzelf niet genoeg liefde gegeven in die baarmoeder en zo hun eigen ‘drama’ gecreëerd? Dat geloof je toch niet hoop ik?

 55. Mensen zien hoe ik straal, en komen gewoon naar me toe en geef hun hetzelfde mee wat ik jullie meegeef ik zit goed in mijn vel en al de rest ,wat zij ermee doen moeten ze zelf weten.

  Mijn cliënten doen het nog beter dan ik leer veel van ze zover gaan ze nog niet eens met hun denken. Ze hebben topdagen en mindere dagen en is altijd leuk om mensen rondom je te hebben die je een beetje energie boost gevenals je die nodig hebt waarschijnlijk zullen ze diep depri van jullie woorden hahaha
  Ik blijf tenminste bij mijn eigen, wijs naar niemand anders en leg mijn frustraties niet neer bij een ander alleen omdat het niet gelukt is bij jullie om een ander denken te bereiken

  Was leuk navigeren hier maar denk toch dat ik liever bij mijn cliënten rondhang en mijn vrienden ze zijn tenminste hoopvol, hoe ze het bereiken boeit weinig maar ze zijn gewoon een stuk positiever dan jullie.

  Bye Bye

 56. Nou ja! ik vind mij juist een stuk positiever dan jij Amber. Jij helpt gezonde mensen nog aan een schuldgevoel als het moet, ik niet.
  En misbruik die zwaar gehandicapten niet ook nog eens voor eigen gewin alsjeblieft. Zij hebben namelijk niet de keus om bij jou weg te lopen mocht jij een mindere dag hebben.

 57. En zo blijkt zo’n oude column toch heel actueel.

  @Amber, wat je mij meegeeft is:
  – de kriebels,
  – medelijden (vreemde gewaarwording, trouwens),
  – bezorgdheid en
  – meh

  @Pietie, je hebt gelijk.

 58. p.s. Zijn er meer mensen die bedacht hebben dat als het wél mogelijk zou zijn met gedachten het lichaam te veranderen, er geen noodzaak voor al die penis enlargment spam zou zijn?

  p.s.2. Als het wél mogelijk zou zijn om met gedachten het heelal te veranderen, waarom ben ik niet de supreme overlord? (en natuurlijk wel alle andere mensen het vermogen ‘t zelfde te doen afpakken)

  p.s.3. Ik vind mevrouw Hay enger dan vóór Amber’s quasi-psychotische demonstratie.

  (en persoonlijker dan dat maak ik ‘t niet)

 59. Als ik nog even mag….

  Ik vind het jammer dat dit een discussie is geworden, die het kind met het badwater weggooit, ondanks dat er over en weer ware woorden worden gesproken.

  Affirmaties zijn een specifieke vorm van (zelf)hypnose. En met (zelf)hypnose is het net als met autorijden: Weet je niet goed, hoe het moet, dan kan je er enorme brokken mee maken. Het is géén Haarlemmer olie, waar je maar van alles mee kan bereiken. Weet je echter wél hoe het moet, dan is het een zeer krachtige methode om jezelf en je leven, zowel lichamelijk als psychisch, mee op een ander – en dan hopelijk beter – spoor te krijgen.

  Het grote gevaar van (zelf)hypnose is dat het als zelfmanipulatie wordt ge- of liever gezegd: misbruikt. En dat levert alleen maar een vorm van vervreemding van jezelf op. En niet te vergeten van je wáre gevoelens, die voor een heel groot stuk je identiteit bepalen. En per saldo dus ook een vervreemding van de mensen om je heen, wat hele lastige gevolgen kan hebben.

  Wat Louise Hay betreft, ik heb genoemd boek ook wel eens ter hand genomen en zag al gauw dat zij de valkuilen van (zelf)hypnose niet kent en er dus vaak met open ogen intuint, ook al ben ik ervan overtuigd dat haar bedoelingen zeer goed zijn. Maar het boek is al vrij oud, dus het kan zijn dat zij er nu anders over denkt, maar dat weet ik niet, want ik heb haar verder niet meer gevolgd.

  Eén van die valkuilen is dat je direct je gevoelens gaat beïnvloeden. Bijvoorbeeld dat als je je rot voelt, je dan tien keer de affirmatie ‘Ik voel me goed’ gaat opschrijven. Je zult je dan daadwerkelijk beter gaan voelen, maar het grote gevaar is dat dat rot voelen er gewoon ónder blijft zitten, doordat je dat eigenlijk alleen maar camoufleert met dat door die affirmatie gecreëerde surrogaatgevoel en, erger nog, je je niet bewust wordt van de óórzaak van dat rot voelen, althans veel minder snel. En als die óórzaak van dat rot voelen reëel is, dan ga je dus de bietenbrug op, als je die oorzaak niet onderkent. Zéker als dat rot voelen te maken heeft met een onder de leden zittende ziekte of met iets wat je bijvoorbeeld dwars zit in je relatie, op je werk of wat dan ook.

  Een tweede valkuil – eigenlijk is dit de fundamentele – is als de affirmatie die je gebruikt niet waar is. (Wat overigens ook in bovenstaand geval van onterechte gevoelsbeïnvloeding zo is.) Wanneer een affirmatie, die je gebruikt niet waar is, dan indoctrineer je jezelf alleen maar met een léugen en dat leidt dientengevolge tot een dwaalspoor en dat kan een heel ernstig dwaarspoor zijn. Dit is iets wat ook maatschappelijk heel veel voor komt, kijk maar naar allerlei politieke ideologieën en religies en alle ellende, die daaruit is voort gekomen en nog steeds voort komt. En niet te vergeten alle reclames.

  Ook kun je niet dmv affirmaties zomaar uit de lucht vallend mensen gaan vergeven. Daders uit de kindertijd bijvoorbeeld. Dan komt er alleen maar een roze suikerlaagje over je ware gevoelens tav die mensen. Vergeving kan pas werkelijk tot stand komen – áls iemand dat al wil – nadat iemand voor zichzelf met dat verleden klaar is. Pas dán kunnen affirmaties helpen om die nieuw verworven vergeving te versterken en blijvend te laten zijn. Eerder niet!

  Hezelfde geldt bij zelfhaat. Eérst onderkennen, dán onderzoeken, dán leren begrijpen – is meestal aangeleerd door ouders en opvoeders van welke aard dan ook – en dán pas met affirmaties – als daarvoor gekozen wordt – neutraliseren en het tegenóvergestelde bekrachtigen.

  Dat geldt ook bij los laten. Pas als je er klaar mee bent, dán pas los laten. Wil je dat nog niet, dan heeft het kennelijk nog betekenis voor je en doe je er naar mijn idee beter aan om dat eerst te onderzoeken.

  Wat schuld betreft bij ziekten. Er is nooit sprake van (eigen) schuld (dikke bult) bij ziekten, wat mij betreft. Wel kán het zo zijn – maar dat is vrij moeilijk van te voren (en zelfs achteraf) vast te stellen – dat er een (geheel of gedeeltelijke) oorzaak in de persoonlijkheidsstructuur van de betreffende persoon aanwezig is, die een ziekte (mede) tot gevolg heeft.

  Wanneer iemand bijvoorbeeld last heeft van zelfhaat – wat dus vijwel nooit reëel is – dan kan het zijn dat iemand zelfdestructief gedrag gaat vertonen, bijvoorbeeld drugsgebruik of een andere risicovolle levenswijze. Maar het kan ook zijn – dit is dus een mógelijkheid, géén zékerheid – dat iemand dan een ziekte creëert, die vervolgens die behoefte aan zelfdestructie bevredigt.

  LET WEL: Dit is allerminst een wet van Meden en Perzen, maar er zijn heel veel gevallen bekend – vroeger werden dat hysterische aandoeningen genoemd – waarin iemands psychische gesteldheid tot lichamelijke ziektes of handicaps (blindheid, bijvoorbeeld) leidde. Wanneer zo’n oorzaak aanwezig is, dan is dus geen sprake van schuld, want die oorzaak is onbewust! Naar mijn idee kunnen alleen béwuste handelingen tot schuld leiden, onbewuste niet. En dan is nog zelfs de máte van bewustzijn bepalend voor de mate van schuld, maar dat is een verhaal apart.

  Ter verantwoording (1): Ik heb al een kleine dertig jaar ervaring met (zelf)hypnose en het schrijven van affirmaties (voor mezelf).

  Ter verantwoording (2): Eén en ander is louter mijn mening en overtuiging. Eenieder moet maar voor zichzelf uitmaken in hoeverre dit een verderstrekkende waarde heeft.

  Ter verantwoording (3): Ik heb niet alle posts volledig gelezen, dus het kan zijn dat mensen zich aangesproken voelen of, erger nog: bekritiseerd, terwijl dat niet mijn bedoeling was. Ik heb alleen het onderwerp willen becommentariëren.

  Wegens tijdgebrek ben ik waarschijnlijk niet in de gelegenheid, ook al zou ik dat graag willen, om snel en steeds in te gaan op reacties op deze post van mij, zo die mogen komen. Bij voorbaat – in dat geval – excuses.

  Met vriendelijke groet, Janus.

 60. Amber is echt niet gek, Ik weet hoe om te gaan met mijn onderbewustzijn.
  Ik hou me ook echt niet voor gek ik breng mezelf in alfa niveau, gewoon relax beheers mijn adem en ik breng mezelf naar periodes wat heel fijn en erg prettig was of is en alleen in die staat kan ik affirmeren.

  Ik affirmeer en creëer alleen als ik me goed voel want je gevoel komt er ook bij kijken mijn gevoel is mijn besturingsysteem voel ik me niet zo prettig ga ik zaken doen waar ik mijn vibratie kan verhogen natuur in bv en dan ga ik aan de gang.

  Dit moet je oefenenen en ik kom echt niet pas kijken heb ook meer dan 20 jaar ervaring wat ik toepas in mijn leven en het lukt mij.
  Mij gaat het goed en ik geloof , diep geloof dat ik niet ben gekomen om te lijden en ziek zijn en ik geloof niet in schuld als mensen dat zo zien moeten ze zelf weten ik weet gewoon dat ik met mijn denken van toen en maar steeds met aannames en goede raad van anderen ik niks ben opgeschoten zelf ziek werd ja.

  Totdat ik voor mezelf koos mijn eigen intuïtie en mijn gevoel volgen toen kwam een ommekeer en dat heb ik te danken aan Louise aan Neale donald Walsch en Esther en Jerry Hicks ik WEET HOE IK GEZOND EN GOED IN MIJN VEL KAN ZITTEN.

  Ik pas andere kennis toe van mijn moeder is niet alleen boeken mijn moeder is een indiaan en sjamaan mijn moeder haalde haar wijsheid en kracht uit de natuurwetten nu weet ik dat het de wet van aantrekking is wat mijn moeder in haar leven toepaste mijn moeder heeft mij veel moois meegegeven en door het lezen van verschillende boeken heb ik alleen maar bevestigingen gekregen zaken wat ik al wist . Je kan niks creeeren wat je niet in verlichting mee bent kun je op je kop gaan staan. Als ik me constant met ziektes bezighoud wat wil ik dan nog aantrekken meer ziektes en zieke mensen om me heen., Ik kies voor de goede dingen des levens en trek er steeds meer van.

  En laten we eerlijk zijn moeten we niet allemaal doodgaan en is het niet de natuur die zijn werk doet dan. fair of niet ooit worden we allemaal terug geroepen naar huis maar als ik ga ga ik dan met een smile net als mijn moeder want ik heb alles eruit gehaald wat er uit te halen is ik heb geleefd.

  reageer alleen omdat Janus eindelijk iemand die de dingen anders zie gereageerd heeft.
  dank je wel Janus fijn dat je moeite hebt genomen om alles zo neer te zetten.

  Vind mij maar gek en geloof een ieder wat ie maar wilt maar mij gaat het goed. En een ieder is verantwoordelijk voor zichzelf!!!!!!!!!
  Groet

 61. Mooie post Janus! Een puntje: Hay denkt juist dat ze het onderbewuste kan beïnvloeden, sterker nog: iedereen die dat niet doet heeft schuld aan zijn ziekte!
  In de post van Amber tel ik alleen nog maar de ik’s en de mij’s, dat zegt me nu wel genoeg.
  Maar we komen er wel, met z’n allen…

 62. Amber, Janus z’n reactie is – zeer netjes geschreven, waarvoor hulde – niet zo haaks op andere reacties als ‘t bij eerste oogopslag misschien lijkt. Hij schrijft vooral ‘bezint eer ge begint’ en ‘lieg niet tegen jezelf, dat lost problemen niet op (maar is er wel een probleem bij)’. Hij gaat het al dan niet kunnen laten verdwijnen van ziekten met lichamelijke grondslag vakkundig uit de weg.

  Tartarus’ schuld stukje is een euh red herring, zonder verdere toelichting leidt het alleen maar af.

  Amber, ik zeg niet dat je gek bent, maar wel dat je jezelf met Hay’s denkwijze gek danwel ziek kunt maken. Daarom is Hay’s boodschap gevaarlijk. Daarom vind ik ook dat je die niet op andere mensen over moet dragen. Het kan wél kwaad.

  p.s. Ik ‘geloof’ waar ik van overtuigd ben, niet omdat ik het wil, maar omdat het de meest logische conclusie is.

 63. @ Maurice, post 69

  Was het maar waar dat: “Zonder verdere toelichting leidt het alleen maar af”.

  Misschien leidt deze discussie hierna naar kwalificering: Zijn het feiten, beweringen of is het een geloofsovertuiging…

  Als je deze dingen door elkaar gaat halen is een discussie zinloos.

  Als iemand “iets” gelooft, wie ben ik dan om daar iets van te vinden.

  P.S.

  Onder geloven versta ik dingen die niet wetenschappelijk kunnen worden bewezen e/of verklaard worden.

 64. @ Amber

  Ik begrijp dat jij positief wilt zijn, maar simplificatie van lijden zorgt altijd voor meer lijden en onbegrip…

  Louise L. Hay simplificeer lijden om o.a. boeken te kunnen verkopen… en dat is niet alleen jammer voor Louise zelf, maar ook voor mensen die lijden.

 65. Tartarus maar hoe is dat “jong geleerd oud gedaan” linkje aan het verhaal over Hay gerelateerd? Je hebt er vast een idee over, anders had je ‘t niet genoemd. Zeg wat je denkt :)

 66. Ik ideeën?! Helaas Maurice, daar ben ik veel te lui voor.

  Ik combineer slechts bepaalde dingen.

  Louise L. Hay simplificeert en legt daardoor o.a. een schuldvraag bij mensen die niet gezond zijn en/of een ziekte krijgen.

  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je leven grotendeels bepaald wordt door de eerste 5 a 10 levensjaren…

  Aangezien je je ouders niet kunt uitkiezen; is de vraag hoeveel invloed je eigenlijk hebt op je eigen gedrag, c.q. hoeveel gedrag veranderbaar is…

 67. Bij dat artikeltje over dat onderzoek (mind you, dus niet het onderzoek zelf) struikel ik over de dikke vette ADHD hint, ook al noemen ze ‘t niet. En da’s in feite een ontwikkelingsstoornis waarvan gedrag een tot-uiting-komen is; wat niet de “het gedrag zelf is de grondslag” dinges is die jij volgens mij nou bedoelt – dat punt van jou, als ik het goed heb opgevat, betwist ik trouwens niet. Jong aangeleerd (gekregen) is dikwijls oud nog gedaan, idd. Veranderbaarheid van gedrag/karakter ligt volgens mij ook flink in de leeftijd en verstandelijk vermogen van de persoon.

 68. Als het goed is verwijzen deze onderzoekers juist niet naar ADHD, maar naar geconditioneerd gedrag/ de psychologische profilering.

  Of ADHD toe is genomen is de vraag; als je als ouder er b.v. alleen voorstaat, zul je (hoogstwaarschijnlijk) minder geduld hebben…

  Hersenen zijn flexibel, maar als bepaalde hersentrajecten niet in de vroege jeugd zijn gelegd is de kans groot dat bepaalde “karaktertrekken” later niet meer goed “bij zijn te sturen”.

  Ben met je eens dat leeftijd ook een factor kan zijn; dan denk ik b.v. aan de afname van hormonen/vitaliteit, waardoor gedrag wordt getemperd.

 69. @ Amber, Pietie en Maurice, in chronologische volgorde.

  Alvast bedankt voor jullie complimenten. Ik hoop later meer op de inhoud van wat jullie geschreven hebben, terug te komen.

  Groeten, Janus.

 70. Piettie als je eens wist wat voor genot het is om bij jezelf te blijven: , spreken in ik en mij vorm. Ten eerste ik ben dan bewust dat ik er ben en ten tweede ik heb dan geen ruimte voor om anderen te bekritiseren te beroddelen of wat dan ook. Ik kan iemand anders verhaal niet vertellen want ik beleef niet hetzelfde en voel niet hetzelfde. Daarom vind ik dat mensen ook niet het recht hebben om te zeggen: ik weet wat je doormaakt en mijn antwoord daarop blijft hetzelfde. , Dat weet je niet! Men kan met wetenschappelijk bewijzen komen en God weet wat allemaal ik weet wie ik ben en geen enkele wetenschapper weet dat beter dan ik en dat geldt voor mij.

  Maurice fijn dat je me aanspreekt met dinges , ik doe niemand kwaad zoals ik al zei ik heb gewoon een positieve uitstraling en dat werkt door bij de mensen. Ik heb veel mensen onbewust ermee geholpen veel mensen weten niet wie ze zijn en willen altijd een ander overtreffen en zien mij als voorbeeld hoe ik straal en leef en willen me nadoen hun reden of achterliggende gedachte en hoe ze het doen boeit mij erg weinig. Als het maar voor hun werkt.

  Tatarus het is hoe je het bekijkt mensen kunnen je niks opleggen als je het niet toelaat , ook geen schuldvraag ik zie het anders ik zie Hay meer als iemand dat je ergens van bewust van wil maken, goed of niet goed dat bepaal jezelf . Iedereen heeft een vrije wil je bent vrij om een schuldvraag van te maken of een bewustzijnverruiming.
  No offense taken, none given
  Groet

 71. Amber, ik heb je geen “dinges” genoemd, maar wie de schoen past trekke hem aan.

  Ik heb het al eerder gezegd: dat jij je er prettiger door voelt is mooi, maar wat mevrouw Hay beweert kán simpelweg niet. Conclusies verbinden aan een onjuist begrip van de werking van zaken is jammer, en wanneer het de gezondheid en levensvreugde van anderen betreft: gevaarlijk.

  Je hoeft ‘t niet met me eens te zijn, maar ik heb wel gelijk.

 72. Ach ja het leven draait niet om gelijk te hebben of krijgen draait meestal om respect voor elkaars opvattingen.

 73. Dat hangt ook nog van de opvatting af. (insert Godwin here)

  En opvattingen zijn meningen, feiten zijn feiten.

  Het kan een feit “niet schelen” wat je er van vindt, of je het wel/niet snapt, of je er wel/niet van bewust bent.

  Feit is dat het heelal en alles erin werkt zo het werkt, niet hoe mensen willen dat het werkt. Daarom kan ik je niet in een appel veranderen, en daarom kunnen de wonderlijke dingen die mevrouw Hay beweert ook niet.

 74. Hoi Amber,

  Jij zei in post 79:

  “Mensen kunnen je niks opleggen als je het niet toelaat”.

  en:

  “Iedereen heeft een vrije wil je bent vrij om een schuldvraag van te maken of een bewustzijnsverruiming”.

  Alles wat ik zeg probeer ik te onderbouwen met (wetenschappelijke) informatie.

  Wat ik al zei; de eerste levensjaren zijn van doorslaggevend belang hoe je later bepaalde dingen zult zien en ervaren… dit kan erg ver gaan: B.V. waarom je een voorkeur hebt voor sommige etenswaren en hoe je primair omgaat met mensen.

  Onze gedachten worden op verschillende (onderbewuste) manieren gevormd, vaak zonder dat wij hier erg in hebben of zelfs invloed op kunnen uitoefenen…

  Kijk b.v. eens maandagmorgen (of neem het programma even op als het te vroeg is) 31 januari 2011 naar Deception with Keith Barry van 05.05 tot 06.00 uur op Discovery Channel, je zult dan begrijpen wat ik zo onhandig probeer uit te leggen.

  Ik ben benieuwd wat jij hiervan zult vinden.

  Ik heb -tot nu toe- niet het idee dat jij bewust mensen wilt kwetsen, maar het simplificeren van bepaalde zaken kan bij andere mensen overkomen als kwetsend.

  Jij zei:

  “Men kan met wetenschappelijk bewijzen komen en God weet wat allemaal ik weet wie ik ben en geen enkele wetenschapper weet dat beter dan ik en dat geldt voor mij”.

  Amber, wat is er mis om af en toe aan jezelf te twijfelen zonder dat je jezelf verliest?

  Hoe meer ik weet, hoe meer ik beseft dat ik heel weinig weet…

  Doordat ik niets zeker weet, moet ik wel een “open mind” behouden anders zou ik verder niets meer kunnen leren…

  Groetjes

 75. hallo Tartarus, nee zeker wil ik mensen niet kwetsen bewust of onbewust, maar ik ga niet mijn waarheid niet verdoezelen bang om een ander te kwetsen. Ik geef mij mening, anders hoefde ik niet te reageren. Wat verwachten mensen dan dat ik dan zeg, ja ik ben eens met jullie, als ik dat zou doen zou ik mezelf verloochenen.

  Je gemoedtoestand bepaalt of er iets kwetsend is of niet. ik ben ook bereid om te leren maar ik neem niet zomaar iets anders aan van een ander. Als ik aan mezelf twijfel laat ik mijn gevoel spreken ik gebruik die als mijn besturingsysteem en pas als het met mijn gevoel resoneert ben ik bereid om het aan te nemen. Wetenschappelijk bewezen of niet.

  En er is niets mis als iemand aan zichzelf twijfelt , maar is beter als je jezelf goed kent juist als je jezelf kent kun je jezelf bijna niet verliezen. jezelf kennen is een relatie hebben met jezelf .

  Ik zal maandag wel opstaan ik wil wel kijken misschien begrijp ik dan inderdaad waar je naartoe wilt.

  Groet

 76. @ Amber

  Misverstand: Deception with Keith Barry werd vanmorgen uitgezonden…

  Heb het op Internet terug kunnen vinden, bestaat uit 3 delen:

  Deception with Keith Barry (Part 1/3) – 14 min

 77. @ Amber, post 86,

  Nee, gelukkig heb jij een eigen mening!

  De vraag is wel hoe je iets brengt en hoe goed deze mening is onderbouwd.

  Simplificering van oorzaken en gevolg zoals Louise L. Hay dat doet, staat in schril contrast met de werkelijkheid en ontkent (deels) het lijden van mensen…

  In feite creëert Louise L. Hay haar eigen geloof.

  Uiteraard ben jij geheel vrij om dit geloof aan te hangen, maar het is wel een geloof.

  Zolang je hier geen schade door oploopt is er weinig aan de hand, maar als je b.v. geen arts consulteert en alleen de adviezen van Louise L. Hay gaat opvolgen bij ziekte, wordt het een ander verhaal.

  Het volgen van een geloof: Sylvia Millecam is daar een triest voorbeeld van…

  Louise L. Hay heeft trouwens dezelfde soort basis modus operandi als Jomanda.

  Groetjes

 78. Ja nu weet ik wat je probeert uit te leggen, Ik wilde niet zo diep op ingaan want ik wist eigenlijk niet hoe je zoiets verwoord.
  Ik ben ervan bewust pas het ook toe in mijn leven je kan erg veel aflezen van mensen, die man is gespecialiseerd natuurlijk, houdt zich ermee bezig en kan ons dat bewijzen ja.

  Je onderbewustzijn neemt veel op, reclames passen het toe doktoren passen het toe, farmaceutisch industrie passen het toe en Hay past het toe en daarom moet je jezelf kennen en je gevoel erbij betrekken en weten wanneer het resoneert . Zij zijn ook ervan op de hoogte. Waarom renden velen voor een prik vorig jaar pandan epidemie o jeetje rijen vol bij de artsen. Daags na de afsluitdatum van een prik was op nieuws dat het toch niet zo erg was wat ze dachten.

  Vraag van mij wat heb je je ermee laten inspuiten. Ze schiepen gewoon massa hysterie omdat ze weten dat ze een grote opkomst zouden krijgen. Wie heeft er profijt van gehad ?

  Mijn broer heeft suikerziekte heeft zich niet laten inspuiten, heeft niet eens griep gehad laat staan Mexicaanse griep en ook niet doodgevallen.

  Dit was natuurlijk een onderzoek je staat er volledig voor open. Je stelt je open en ontvankelijk voor. Dat is juist de kunst ervan, weten dat het kan en wil je je grenzen verleggen ga je je dan verdiepen erin dan proberen een ander wending eraan te geven proberen jezelf ervoor af te sluiten van alle invloeden van buiten en alleen oppakken wat je dient. Gebruik je informatie om jezelf te helpen en niet zomaar met de massa mee omdat het een bewezen feit is. Dat maakt het leven spannend

  Willen weten wie je bent ga jezelf proberen te analyseren wat van jouw is en wat van een ander , ook wat je aangeleerd heb gekregen van je ouders of van school, maatschappij de zaken wat ik me prettig bij voel en mij helpen hou ik vast wat mij niet beval weg ermee. Ik heb bv geleerd oude mensen aan te spreken met U , al ben ik 47 nou ik vind dat mooi dus doe ik het. Men verwacht ook dat je opstaat in de bus voor een oudere nou heb het vroeger echt niet gedaan als ik moe was stond ik echt niet op hoor! Ik wil hiermee zeggen dat hoe meer je , je met jezelf bezig houdt en je hebt er zin in om het te doen hoe meer je jezelf omvormt en word wie je wilt zijn.

  Wat ik ook erg mooi vind is ik weet niet of je het is opgevallen hij raakt iedereen aan hij voelt de spierspanning aan hij doet ontzettend veel om aan de informatie te komen het is niet zomaar verkregen hij weet hoe het moet. Ik heb een spelletje van gemaakt ik zie veel om mij heen sluit me af voor wat mij niet dient wetend dat het is maar laat het los want als ik het toelaat in mijn onderbewustzijn word het mijn drama en heb geen leven meer. Ik heb gekozen voor met mensen te leven en niet om mee te lijden . Ik ben niet gekomen om een kapotte wereld te herstellen ben gekomen om mijn wereld mijn innerlijk zoveel mogelijk in balans te brengen zodat ik ook mijn deel op aarde mag opeisen. Vrije keus !!!!!

  Groet.

 79. Dat komt ervan als je klakkeloos iets aanneemt. Een arts raadplegen moet een ieder zelf weten of die dat doet. Ik zeg alleen je komt met een ander gevoel binnen bij een arts. Mensen hebben snel zoiets mijn arts weet het wel hij bevestigt het geeft het een naam en zie je nou ik had toch gelijk.Dokter heeft het bevestigd. Einde verhaal, dat horen mensen graag maar er zijn mensen die ook zeggen ok is bevestigd maar ik help ook mee ik wil mijn regie in handen houden en ga op mijn eigen manier kijken hoe ik een bijdrage kan leveren. Mijn man is medisch specialist en begrijpt mij ook soms, doet zijn ding maar respecteert mijn zienswijze.

  Als je ervoor kiest niet naar een arts te gaan is ook je vrije keuze wie ben ik om voor je te beslissen ik respecteer een ieders keuze. Ik laat mensen geloven wat ze ze maar willen.Respect!. Voel me niet geroepen om mensen te overtuigen dat ze bijvoorbeeld naar een arts moeten gaan.Yomanda is vrij gesproken. Nooit bij jou opgekomen dat Silvia een vrije keus had en ze heeft daarvoor gekozen.

  Ik zeg steeds je gevoel geeft aan en ik denk dat Silvia haar gevoel heeft gevolgd, en niemand weet wat waarom ze dat heeft gekozen zou het misschien ook zo kunnen zij zoiets had van ok met de doktoren schiet ik ook niet op ik kies voor Jomanda. Het was haar keus en ik respecteer dat. Een moordwijf en leek me echt niet naïef maar ze koos daarvoor.

  Jomanda is niet mijn ding maar misschien zou ik in zo n geval ook voor iets anders kiezen als ik behoefte aan had. Wie weet.
  Fijne zondag.

 80. Je kunt mensen ook helpen hun vrije keus beter in te vullen. Bijvoorbeeld als het een kwestie is van leven of dood. Soms kan iemand zelf niet meer nuchter nadenken en is kwetsbaarder voor sterk manipulatieve types als bijvoorbeeld Hay of Jomanda.
  Je kunt dan zeggen: respect voor de keuze die gemaakt wordt. Je kunt ook zeggen: ik wil een ander beschermen en daarom grijp ik in.
  Als iemand in verwarde en emotionele toestand een snelweg wil oplopen, doe je dan niets? Zeg je dan ook: respect. Of doe je iets om je medemens te beschermen.

 81. Amber, Jomanda is geen lieverdje. De eerste “vrijspraak” was dat ze wel had gedaan waar ze van beschuldigd werd, maar omdat ze geen medicus is niet serieus genomen kon worden; de tweede was dat het opzettelijk de gezondheid benadelen niet bewezen is, overige schuld/oorzaak-vraagstukken niet, vanwege verjaring.

  “Vrije keus” en “slachtoffer worden” gaan niet goed samen. Je kunt niet slachtoffers alle verantwoordelijkheid toebedelen en daders geen.

 82. Als Jomanda een greintje fatsoen in d’r donder had, zou ze tegen Millecam gezegd hebben: “Je hebt kanker, ik kan niets voor je doen. Ik bied troost voor geld. Ik ben een placebo.” Heeft ze vast niet gedaan.

  En ik verwacht ook niet dat zoiets in koeieletters voorop Hay’s boeken zal staan.

 83. Knap hoor mensen eigen invulling geven wat zij had moeten doen of niet. Ik ken Jomanda niet en kan ook niet over haar oordelen heb duidelijk gezegd ze is niet mijn ding, of ze een lieverdje is of niet laat ik over aan jullie om erover te oordelen.

  En ja mensen, er zijn mensen ze maken een bewuste keuze mijn man komt dat regelmatig tegen. En sommigen zijn helemaal bij nog en ze kiezen voor iets anders en mijn man kan op zijn kop gaan staan ze hebben hun keuze gemaakt en brengt dat heel duidelijk over aan mijn man hij houdt een slecht gevoel van over en pas als hij het een plaats kan geven op zijn manier kan hij dat accepteren en los laten .Het is geen fabeltje het gebeurt.

  Ik zou niet weten wat ik zou doen als ik iemand een snelweg zou zien oplopen heb het nooit meegemaakt en ga niet vooraf scenario’s bedenken. En stel ik doe alles in mijn macht om mijn medemens te beschermen, is dat niet pas egoïstisch ik hou een goed gevoel aan over, maar is dat ook zo bij mijn medemens. Als mijn medemens zijn keuze al vooraf heeft gemaakt om een snelweg op te lopen en hij vind dan dat hij verlost is uit zijn lijden respecteer ik dat ja als ie het uiteindelijk zou doen. Ik kan niet in iemand hoofd kijken en ik kan niet voor een ander voelen.

 84. Amber, ik kan er wel inkomen wat je beweert. Het valt soms niet mee om een medemens tegen z’n eigen gedrag te beschermen. Maar het gaat er mij om dat je dat ten alle tijden wel moet proberen. Niet alleen omdat dat uiteindelijk een beter gevoel geeft voor jezelf, maar ook en vooral omdat iemand wel eens spijt zou kunnen krijgen van emotioneel geladen keuzes.
  Als iemand een ander dood wil schieten, probeeer je hem/haar tegen te houden. Als iemand zichzelf ernstig te kort doet, probeer je alles om iemand op andere gedachten te brengen.
  Ben met je eens dat je soms niet meer kan doen dan je best. Maar helemaal niets doen en zeggen: respect voor de keuze (en ik trek me lekker terug in mijn eigen veilige huisje waar het goed is), dat staat me erg tegen.
  Wij hebben denk ik de plicht om het voor de medemens op te nemen als hij/zij zichzelf kwaad dreigt te doen. Alles we denken: ieder voor zich en god voor ons allen, is dat funest voor de mensheid. Alleen de sterken overleven dan. Dan krijgen we een maatschappij waar slechts vechtersbazen overblijven, en alle mooie kwetsbare mensen verdwijnen.

  Om even in topic te blijven… Hay is volgens mij zo’n vechtersbaas. En Jomanda ook. Die lijken niet echt te geven om kwetsbare types, die zijn alleen geïnteresseerd in eigen gewin: geld, aandacht, macht. Maar mensen die dat hebben zijn vaak juist de minder interessante mensen in onze maatschappij.
  Sylvia Millecam had iets te betekenen als actrice en als mens. Jomanda heeft haar verwaarloosd door haar een behandeling af te raden. Sylvia had nog kunnen leven, maar dat zullen we nooit weten.
  Het punt is, mensen zoals Hay creëren een universum waar zij het voor het zeggen hebben. Stel dat daarmee alleen maar mensen geholpen werden, dan was ik er natuurlijk helemaal voor! Maar het tegenovergestelde is aan de hand: mensen worden gedupeerd, verwaarloosd, uitgebuit. Geen goed idee dus.
  Willen wij mensen aan de macht die het ook goed bedoelen met anderen? Ja toch?

 85. Onverschilligheid is de grootste bedreiging voor de mensheid. Discriminatie, onderdrukking en uitbuiting kunnen alleen bestaan als wij dat als medemens laten gebeuren.
  Sommige mensen hebben hun macht gewoon niet verdiend, omdat ze anderen niet werkelijk goed doen. Andere mensen bedoelen het aanvankelijk goed, maar veranderen dan zodra ze meer en meer macht krijgen. Voorbeelden genoeg in de geschiedenis.
  Laten we dus vooral kijken naar gedrag en wat wenselijk is, en laten we een medemens het best mogelijke gunnen, altijd.

 86. @ Amber 94

  Jij zei:

  “Dat komt ervan als je klakkeloos iets aanneemt. Een arts raadplegen moet een ieder zelf weten of die dat doet. Ik zeg alleen je komt met een ander gevoel binnen bij een arts”.

  Klakkeloos iets aannemen… Dit is toch geen oordeel hè? :)

  Jij zei:

  “Yomanda is vrij gesproken. Nooit bij jou opgekomen dat Silvia een vrije keus had en ze heeft daarvoor gekozen”.

  Zal mezelf even voorstellen, om misverstanden te voorkomen:

  Ik zoek altijd oorzaken voor gebeurtenissen, omdat ik alleen deze informatie nuttig vind.

  De schuldvraag en/of een oordeel geven vind ik zinloos; kan ik ook niet, want ik bevind mij nooit in dezelfde situatie.
  Vandaar dat ik geen waarheid typ, slechts opties en/of waarschijnlijkheden.

  Ik denk dat het “probleem” met ons mensen is dat wij niet weten, wat wij niet weten en dus bijna altijd een onvolledige visie hebben -> een onvolledige visie zou betekenen dat je nooit kunt oordelen.

  Jomanda is strafrechtelijk vrij gesproken, moreel gezien niet, als je dit al zou willen benoemen.

  Jomanda heeft Millecam consequent voorgehouden dat zij alleen een bacteriële infectie “zag” bij Millecam, terwijl artsen de diagnose uitgezaaide borstkanker uitspraken.

  Hoogstwaarschijnlijk zal Millecam angst hebben gehad en je hebt “liever” een bacteriële infectie dan uitgezaaide borstkanker.

  Jomanda en Louise L. Hay hebben een gave om kwetsbare mensen te vertellen wat zij graag willen horen: Als deze kwetsbare mensen bewust zijn dat dit gebeurt, zou je kunnen spreken van een weloverwogen en vrije keus.

  De meeste mensen die horen dat zij ernstig ziek zijn, of zelfs terminaal kunnen deze boodschap gedurende een bepaalde tijd niet bevatten/goed verwerken; dit heeft te maken met de hersenstructuur.

  Dat houdt in dat je hoogstwaarschijnlijk niet kunt spreken van een vrije keus, maar dat je (tijdelijk) wordt geleefd door je hersenen die bezig zijn om iets te verwerken.

  Keith Barry laat vooral in Part 3/3 zien dat je gezonde mensen vrij eenvoudig kunt manipuleren, laat staan hoe ver je kunt gaan met mensen die een (levens) crisis doormaken.

  Wetenschappelijk verklaard: De H1N1 pandemie heeft in Nederland weinig slachtoffers gemaakt omdat de vaccinatiegraad voldoende hoog was.

  Het H1N1 virus was potent genoeg om flinke schade aan te richten; als Ab Klink geen massavaccinatie had doorgevoerd en er waren duizenden extra doden gevallen dan was hij aansprakelijk geweest. Klink heeft een afweging gemaakt en achteraf kunnen wij vaststellen dat het erg is meegevallen, waarschijnlijk mede door het effect van de vaccinatiegraad.

  Jij zei: “Ik heb gekozen voor met mensen te leven en niet om mee te lijden” en “Ik ben niet gekomen om een kapotte wereld te herstellen ben gekomen om mijn wereld mijn innerlijk zoveel mogelijk in balans te brengen zodat ik ook mijn deel op aarde mag opeisen”. “Vrije keus !!!!!”.

  Ik weet niet of jij dit zo bedoelt, maar dit zou bijna overkomen alsof jij geen oog zou hebben voor het lijden van andere, minder fortuinlijke mensen…?

  Jouw vrije keus begrijp ik, maar wat moeten b.v. mensen zonder schoon drinkwater (70% van de wereldbevolking) met deze vrije keus…

  Groetjes

 87. Inderdaad, honger en uitdroging was ik nog vergeten… en diarree als gevolg van vervuiling etc. etc.
  Ik geloof dat sommige mensen gewoon niet willen nadenken over het lijden van anderen, en wie weet heeft dat ook te maken met de ‘hersenstructuur’.
  Het is nogal onbegonnen werk, heb ik gemerkt, om te proberen bewustheid teweeg te brengen. Over het algemeen wordt men boos op de boodschapper.
  Ik ben wel weer even klaar geloof ik. Maar mooi om jullie berichten te lezen, veel dank.

 88. HAY zou nu waarschijnlijk op een charity party zijn weet niet eens dat wij bestaan. Ik zit bij mijn haard met een glaasje wijn en denk naja ik neem zaken van haar mee in mijn leven als ik het nodig heb verder denk ik niet aan Hay

  Wat zijn jullie nu aan het doen behalve boos zijn. Er komen zaken aan bod wat mij bijna een schulgevoel zou kunnen geven. Ik ben gelukkig niet zo vatbaar voor. Hoe krachtig voel je je nu Piettie want je hebt veel energie verloren aan mij en niks opgeschoten toch?

  Groet

  Go with the flow mensen

 89. Jawel, ik ben veel opgeschoten. Ik heb mooie berichten van iedereen gelezen, en heb weer wat mensenkennis erbij over (schrijf)gedrag van types als jij… ;-)
  Gelukkig zeggen veel mensen verstandige dingen, daar ben ik erg blij om en krijg ik energie van. Ook oefen ik mij in het schrijven van krachtige argumenten, ik voel me daar zelf ook door gesterkt.
  Jij bent ook goed uit amber, geniet van je wijntje en je haard, zolang je niet ziek wordt en zolang het hier geen oorlog is, kan jou het schelen!
  Als jij niemand een schuldgevoel aanpraat, zullen we dat bij jou ook niet meer doen. Het ga je goed, welterusten.

 90. Pietie, dat is een krachtige eennalaatste zin.

  Maar ik denk dat Amber niet leest wat je schrijft; ze leest wat ze denkt dat je schrijft.

  Tijd voor koffie.

 91. Oh Piettie jij schrijft in ik vorm ongelooflijk je hebt inderdaad iets van opgestoken van een niet verstandige vrouw. Spreken in ik vorm geeft aan dat je bestaat je erken jezelf. Ik hoef geen energie van anderen dat is nou wat ik uit de natuur haal. Zuiver energie van moeder aarde.

  En inderdaad ik geniet zolang ik het kan, moeten meerderen doen. Leven met zolang en als is iets voor de toekomst en in de toekomst leven heb je geen ruimte om van in het nu te leven.

  Mij kan veel schelen is weer een aanname van jou. Ik hou me niet bezig met ziektes nee ik hou me bezig met vervuiling van moeder aarde, olierampen en zulke zaken dat zijn voor mij feiten dat neem ik mee in mijn werkelijkheid niet wat nog misschien moet komen.

  Ik hield jullie een spiegel voor een spiegel waar mensen weigeren in te kijken. Ik gaf alles terug wat ik kreeg van jullie . Ik legde niemand wat op Ik had meer de indruk dat ik me moet bekeren en jullie gelijk geven en ik kan geen gelijk geven als ik het anders zie. Wij zijn allemaal uniek en ik besef dat en ga voor waar ik in geloof . Ik heb jullie mening gerespecteerd en geaccepteerd allang maar gaf ook de mijne en er was niemand die er respect voor toonde.

  Maar zoals jullie over Hay schrijven is in mijn ogen geen liefde voor de mensheid. In mijn ogen is dat bijna schijnheilig! Zich druk maken over wereldproblemen. De veroorzakers ervan gaan vrijuit. Er is wel liefde alleen is het voorwaardelijk dat blijkt maar weer.En als het in jullie ogen zo is dat Hay het niet heeft voor mensheid dan maakt het mij niet veel uit ik ik streef steeds naar onvoorwaardelijke liefde.

  Fijne week toegewenst

 92. Tuurlijk Maurice ben toch psychotisch hoe kan ik nu doemscenario’s lezen, zolang en als , zeer positieve scenario’s.

  Geniet van je koffie is je gegund

  Groet.

 93. Begin je nu van voren af aan Amber? Lees alles nog even terug zou ik zeggen, vooral ook je eigen teksten. Dan heb je geen spiegel meer nodig.
  :-)

 94. Amber, weet je wat magisch denken is?

  Het maakt niet uit hoe stevig je je werkelijkheidsbeeld gelooft, de realiteit is zoals die is. Mijn respect is niet relevant.

  Ik heb je niet psychotisch genoemd. Een diagnose stellen is iets wat door een terzake deskundige hoort te gebeuren. Wel is de reeks reacties van jou met een air van waanideeën, grandiositeit en weerstand doorspekt.

  Waarom voel je je aangevallen doordat ik zeg dat de dingen die Hay beweert niet mogelijk zijn?

 95. Voor de duidelijkheid: Het is niet mijn schuld dat Hay dingen zegt die niet waar zijn.

  Als je wilt leren hoe de wereld echt werkt: misschien verzorgt een ROC bij jou in de buurt wel volwassenen onderwijs omtrent (algemene) natuurkunde.

  tip: de natuurkundige realiteit is véél absurder dan zelfs het meest fantastische sprookje; en het is nog waar ook nog.

 96. Wat zij noemt is wel mogelijk Maurice. Ze heeft alleen niet alle details prijsgegeven.

  Lees eens wat Janus schrijft. Je kan je leven bij elkaar visualiseren en affirmeren je verandert niet een universum,je creert geen universum je kan niet creeeren wat er is!!!!!!!

  Je moet eerst weten hoe je het doet en wanneer je het doet en je moet je afvragen is dit voor mij haalbaar. Ik ben het levende bewijs van ik visualiseer mijn leven bij elkaar.

  Ik heb als het ware mijn man bv met alles erop en eraan bij elkaar gevisualiseert en geafirmeerd en zet de wet van aantrekking in werking. Of het wetenschappelijk bewezen is of niet het werkt bij mij.

  Ik geloof in de natuurwetten en pas ze ook toe,Louise alleen is niet genoeg. Het boek van Louise heeft mij uitgedaagd en ik ben ermee aan de slag gegaan en ik kwam allerlei synchroniteiten tegen en werd steeds nieuwsgieriger.Wat Louise schrijft is haalbaar maar is niet zo even gefikst. Wetenschap laat ik aan anderen over.

  En ik wed dat je ermee geexperminteerd hebt anders kun je er geen mening over hebben, maar je bent met een ander perspectief eringestapt en het schoot niet op en dan deugt het niet natuurlijk.

  Toen ik voor de televisie zat en zag al de ellende van de wereld was er niet eens ruimte voor me om andere mooie dingen te zien. Media vertelde dat en het is waar en ik verdronk in medelijden.

  Ik heb heel wat afgereisd heb veel gezien veel culturen leren kennen. En ik weet dat de mensen het doen met wat ze hebben en dat ze op heel andere manier gelukkig kunnen zijn dan wij westerse mensen.

  Wij zijn ontevreden mensen en om ons eigen ontevredenheid te verdoezelen gaan we kijken buiten onszelf naar waar het erger is en dan pas kunnen we tevreden zijn. Ik dus niet ik geloof altijd in een goede afloop en dat niks zomaar gebeurt.

  Ik vlucht in iets wat niet kan volgens jou , jij doet het op jouw manier, wetenschappelijk bewezen en een ander doet het op zijn wijze.Respect voor iedereen zal ik zeggen het is goedzo!!!!!!

  Groet

 97. Ik geloof in een hogere machten jij in natuurkunde .Jij geloofd in ROC ik geloof in een uitdijeinde universum.

  Einstein wist ook dat er een hogere macht is .

  Groet

 98. Algemeen; aan wie zich aangesproken voelt:

  Ik vind het jammer dat er af en toe persoonlijk “aanvallen” zijn…
  Je zult er nauwelijks wijzer van worden en het “vermoord” de vrije gedachte-uitwisseling.

  Als iemand iets zegt ga ik ervan uit dat diegene zich verdiept heeft en een motivatie heeft voor wat hij of zij gelooft/beweert.

  Terug naar wat er gezegd werd:

  @ Amber,

  “Ik legde niemand wat op Ik had meer de indruk dat ik me moet bekeren en jullie gelijk geven en ik kan geen gelijk geven als ik het anders zie. Wij zijn allemaal uniek en ik besef dat en ga voor waar ik in geloof”.

  Ik denk niet dat jouw indruk volledig is.

  De discussie kan wat verhit raken als jij simplistische voorbeelden gebruikt waardoor andere mensen zich tekortgedaan voelen.
  (Ja, dat is meer het probleem van die andere mensen, maar jij krijgt wel de feedback).

  Jij zei:

  “Ik hou me niet bezig met ziektes nee ik hou me bezig met vervuiling van moeder aarde, olierampen en zulke zaken dat zijn voor mij feiten dat neem ik mee in mijn werkelijkheid niet wat nog misschien moet komen”.

  en:

  “Toen ik voor de televisie zat en zag al de ellende van de wereld was er niet eens ruimte voor me om andere mooie dingen te zien”.

  (Olie)rampen bestaan niet…

  Ellende in deze wereld wordt grotendeels veroorzaakt door o.a. de keuzes die jij en ik dagelijks maken.

  De lijst is lang, maar vrij simpel. Directe keuzes die bepalen hoeveel andere mensen en dieren op deze planeet lijden.

  B.V.

  Brandstof tanken bij BP of Shell; dit zijn op dit moment de oliemaatschappijen die de meeste schade veroorzaken.

  Energie verspillen.

  Diamanten kopen uit oorlogsgebieden.

  Geen Fair Trade producten kopen.

  Geen groeten kopen uit het seizoen.

  Producten kopen van dieren die met uitsterven worden bedreigd.

  Naar landen gaan waar de mensenrechten worden geschonden.

  Kortom, als je even nadenkt is de keus tussen mens en dier onvriendelijke producten niet zo moeilijk.

  Groetjes

 99. @ Maurice, post 113

  En jij wil hier nog serieus antwoord op?

  Als mensen iets beweren ben ik altijd benieuwd waar hun informatie vandaan komt.

  Iedereen verdient het om serieus genomen te worden, ook al vertellen zij dingen die te simplistisch zijn.

  Jij en ik hebben als mens een taak om deze wereld niet slechter te maken, maar heel misschien iets beter. Laten wij daarmee beginnen op dit forum.

 100. @ Amber, post 111

  Jij zei:

  “Wat zij noemt is wel mogelijk Maurice. Ze heeft alleen niet alle details prijsgegeven”.

  Waarom zou Louise Hay niet alle details prijsgeven?

  Zegt Louise Hay dit zelf ook?

  Welke details zijn dit volgens jou?

  Groetjes

 101. Tartarus, ik respecteer je sentiment.

  Volgens mij heb ik me best netjes gedragen ondanks de absurditeit van ‘t onderwerp, enge ziektes weg of tevoorschijn toveren

  Ik mag toch best wel in de lach schieten als ze een bijzonder onproductieve drogreden probeert te gebruiken? Haar post 112 is net zo zinloos als dat ik zou proberen jou de les te lezen over Sun Tsu.

  En ik doe graag lieve dingen, maar ik verbeter de wereld niet door haar met fluwelen handschoenen aan te pakken. Daar is dit ook niet de plek voor.

 102. Hey Maurice,

  Uiteraard mag jij in de lach schieten, net zoals ik daar iets van mag zeggen.

  Eigenlijk vergaat mij het lachen als iemand (waarschijnlijk) te simplistische voorbeelden gebruikt waardoor andere mensen worden gekwetst.

  Het gaat er niet om om fluwelen handschoenen te gebruiken, maar om een ander te laten nadenken over zijn of haar (simplistische?) argumenten.

  Het is nooit zinloos om mij de les te lezen over Sun Tzu! Misschien heb ik wel bepaalde dingen over het hoofd gezien!

 103. Het is jammer om te zien wat de onzin van mensen zoals Hay aanricht. Waar schijnbaar soms geen logica tegen opgewassen is (en dat impliceert enge dingen).

  Amber: Ja, het heelal dijt uit. Nee, de “wet van aantrekking” bestaat niet, het is verzonnen door mensen die bepaalde concepten uit theoretische natuurkunde die ze niet begrijpen op een hoop gegooid hebben.

  De reden waarom Hay en soortgelijken boeken en seminars verkopen (ipv naar een universiteit te stappen en de wetenschap op z’n kop te zetten) is: eigen gewin, geld en aanzien.

 104. Ik heb de ballen verstand van Sun Tzu. Dat had ik misschien eerder moeten zeggen, dan slaat m’n argument ten minste ergens op.

  Ik ga koken, dada.

 105. @Tartarus 119:

  Ik kan d’r moeilijk de volledige natuurkunde uit gaan leggen om bij de leugen waar the law of attraction op gestoeld is duidelijk te maken – vandaar ook m’n suggestie voor haar om via ‘t onderwijs natuurkunde op instapniveau te proberen. Maar volgens mij wil ze niet weten waarom het niet kan werken.

 106. @ Maurice,

  Jij zei:

  “Het is jammer om te zien wat de onzin van mensen zoals Hay aanricht. Waar schijnbaar soms geen logica tegen opgewassen is (en dat impliceert enge dingen)”.

  Des te belangrijker het is om te bediscussiëren wat fictie of feit is.

  Na wat discussie wordt meestal wel duidelijk of het een geloofsovertuiging is of dat het een mening is gebaseerd op feiten.

  Geen ballen verstand van Sun Tzu!

  Wij hebben elke dag te maken met het gedachtegoed van Sun Tzu…

  Begin eens met dit boek:

  http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/36-strategemen-voor-managers/1001004002417326/index.html#product_description

 107. Dat is precies waarom theorieën van o.a. Hay zo goed werken: men wil dat geloven en niets anders. Hay en andere guru’s zijn goed in marketing en hebben een groot commercieel inzicht. Ze vertellen precies wat mensen willen horen en binden zo een groot aantal volgelingen aan zich. Overigens heeft het niets met intelligentie niveau te maken. Ik ken hoog opgeleide mensen die de meest idiote onzin geloven. Het komt omdat er niet een beroep gedaan wordt op het intellect, maar op het gevoel en de onderbuik.
  We willen eigenlijk allemaal een beetje god zijn misschien, daarom verkoopt die boodschap zo goed.
  Ik denk dat iedereen ook een beetje god kan zijn, zodra we het zoeken in de goede hoek: goed zijn voor medemensen, het opnemen voor anderen, en jezelf uiten in een of andere kunstvorm. Dan wordt je pas echt gelukkig, en de mensen om je heen ook. Dat is mijn ervaring.

 108. @Tartarus 123:
  Sun Tzu heb ik geen idee van, maar van die link krijg ik al de creeps.
  Ik wantrouw alles wat Chinees is, omdat mensen daar worden opgesloten als ze een eigen mening hebben. Wat overblijft in dat land zijn slechts robot-achtige mensen. Brrr.
  Zojuist weer op het journaal(!) en jeugdjournaal: een Chinese kinderdansgroep op bezoek. Allemaal robotjes. Ongelofelijk hoe de Nederlandse media zich laat manipuleren door ‘de Chinese boodschap’. Stel je voor, een heel land in de ban van 1 leer. Oeioeioei.

 109. @Tartarus: niet om te zeggen dat de stof niet interessant is, maar ik vind sun tzu’s taktiek/strategie niet interessant; ik heb er geen behoefte aan.

  @Amber: er gaat iets mis bij het verband leggen tussen oorzaak en gevolg. Een voorbeeld:

  Een klein kind ziet iemand in huis een groen balletje omhoog gooien en precies dan gaat het licht in de keuken uit. Een dag later, weer wordt het groene balletje omhoog gegooid, weer gaat het keukenlicht uit. Herhaal dat een paar dagen, en het kind zal denken dat “het keukenlicht uitgaat door het groene balletje op te gooien”.

  Het kind beseft niet dat het verband tussen het groene balletje gooien en dat het keukenlicht uitgaat, niet bestaat; het kind weet niet dat het licht steeds uitgaat omdat iemand een druk op de lichtschakelaar goed weet te timen, en het kind weet niet wat electriciteit is, het kind weet niet dat het opgooien van het balletje de oorzaak niet kan zijn.

  Dit is een reeel en onschuldig voorbeeld van een denkfout.

  Door te geloven wat Hay zegt, doe je eigenlijk hetzelfde. Je ziet verbanden die er niet zijn, en de werkelijke link tussen oorzaak en gevolg ga je aan voorbij.

 110. 126
  En dan in het verlengde van de theorie van Hay: iemand geneest en voelt zich steeds beter. Hay zegt dat dat komt door haar affirmaties. In werkelijkheid is het het zelfherstellend vermogen van het lichaam (wonderlijk genoeg kan de natuur veel oplossen) met misschien wat hulp van het placebo effect.
  Gevolg: een beter welzijn, oorzaak: de natuur.
  (gelukkig houd Amber erg van de natuur, dat scheelt :-)

  In het negatieve getrokken: iemand wordt ziek, Hay maakt daarvan: dit is een gevolg, en wel van verkeerde leef- en denkgewoonten. Hier ook een verkeerd gebruik van oorzaak en gevolg.

  Maar, helaas zijn mensen die iets willen geloven helemaal niet geïnteresseerd in wat er werkelijk aan de hand is. Ze willen in sprookjes geloven. Reclame werkt zo goed omdat mensen deel willen uitmaken van het sprookje dat ze wordt aangeboden. Ze willen daar bij horen, het gevoel hebben dat ze goed en fijn bezig zijn.
  En dat kun je mensen natuurlijk niet kwalijk nemen.

  Wat je iemand wel kwalijk kan nemen, is als er mensen willens en wetens worden uitgebuit en misleid met schadelijke gevolgen.
  Dus wat mij betreft gaat Amber vrij (en blij) uit, maar met Hay en Jomanda heb ik nog wel een appeltje te schillen.

 111. *tipt z’n denkbeeldige hoed richting Pietie* :)

  En toen was het tijd om met minigun in de hand de straten van New Vegas veilig te maken. Muha!

 112. @ Pietie, post 125

  Sun Tzu en de 36 Strategemen hebben helemaal niets te maken met het Chinese regime en hebben ook helemaal niets te maken met welke soort religie dan ook!

  Sterker nog, Sun Tzu en de 36 strategemen kun je gebruiken om in vroeg stadium te herkennen en te onderkennen wanneer je gemanipuleerd dreigt te worden of gemanipuleerd wordt.

  Het geeft dus alleen inzicht in de (psychologische) methodieken die ook de Nederlandse overheid gebruikt om ons burgers onder de duim te houden.
  Het verklaart ook de modus operandi van Louise L. Hay.

  Ik wil helemaal niets promoten; kijk zelf maar of je het boek wil lezen of niet.

 113. Beste mensen, ik begin met wat aantwoorden. Ik hoop later meer te schrijven, ook aan anderen.

  @Amber 67:

  Q: ‘….., Ik weet hoe om te gaan met mijn onderbewustzijn. ….. ik breng mezelf in alfa niveau, gewoon relax beheers mijn adem en ik breng mezelf naar periodes wat heel fijn en erg prettig was of is en alleen in die staat kan ik affirmeren.’

  A: Een meditatieve staat – of in ieder geval ‘in alpha’ – is wel een heel belangrijke versterking van het (zelf)hypnotische effect, vooral bij visualisaties, maar is voor het schrijven van affimaties of het luisteren ernaar niet persé noodzakelijk.

  Q: ‘…. mijn gevoel is mijn besturingsysteem ……’

  A: Daar ben ik het helemaal mee eens, maar des te meer is het belangrijk om je gevoel(ens) niet kunstmatig te beïnvloeden met behulp van affirmaties.

  Anderzijds is het zo – dat is tenminste mijn ervaring – dat je gevoel je ‘zegt’ dat een affirmatie verkeerd is geformuleerd of een verkeerde uitwerking heeft, nadat je hem een tijdje gebruikt hebt. Dat gebeurt ook bij affrimaties, die een surrogaatgevoel creëren dat in strijd is met je échte gevoel(ens). Dat vóel je dan wel. Maar probeer daar dan nog maar eens uit te komen.

  Op den duur leer je dus wel door al dat geëxpirimenteer je échte gevoel kennen (wat heel waardevol is). Wat mij er uiteindelijk toe heeft gebracht om, wat gevoelens betreft, géén affimaties te gebruiken, die een gevoel ‘creëren’, maar alleen nog maar affirmaties te maken en gebruiken, die dat échte gevoel bekráchtigen.

  Q: ‘Dit moet je oefenenen’

  A: Dit is een belangrijk punt. Je kunt deze methode idd pas leren kennen en er vertrouwen in krijgen, nádat je ermee begonnen bent en er ervaring mee hebt opgedaan. Wie dat niet heeft, zal dat vertrouwen niet hebben en denken: ‘Die lui zijn gek’. Sterker nog, die mensen zullen geen idéééé hebben waar wij het over hebben.

  Het is als met het eten van een sinaasappel. Heb je dat nog nooit gedaan, dan kan iemand, die dat wél gedaan heeft met geen mogelijkheid duidelijk maken watvoor soort ervaring dat is, want alleen mankgaande vergelijkingen kunnen worden gemaakt. (Of over autorijden. ‘Zeg, hoe is dat nou, dat autorijden?’ ‘Nou, dat is zoiets als op een fiets, maar dan met vier wielen en dan veeeeeeel harder’ ‘Oh’ -:s )

  En dat is ook voor een groot deel het probleem in deze discussie. De niet-sinaasappel eter staat geheel vreemd tegenover de wel-sinaasappel eter en snapt weing tot niets van die ander en kan alleen maar op basis van een idéé erover de discussie aangaan. Je kunt natuurlijk wel kennis opdoen over (zelf)hypnose en het gebruik van affimaties door het lezen van boeken enz en dat scheelt wel, maar zónder de daadwerkelijke ervaring zul je er altijd als een vreemde tegenover blijven staan en mogelijk de ander voor een ‘gelovige’ uitmaken, wat hier ook aan de orde is geweest.

  Q: ‘….. en ik geloof , diep geloof dat ik niet ben gekomen om te lijden en ziek zijn….’

  A: Dat mag je zo denken, maar het leven zit vol lijden, wat oa door het Buddhisme – toch niet de minste – als één van de belangrijkste aspecten van het leven wordt onderkend. En ziekte maakt daar onderdeel van uit, of kan daar onderdeel van uitmaken.

  Sterker nog: zonder lijden en pijn zou je waarschijnlijk niet eens kunen groeien en dan bedoel ik voornamelijk bewustworden in emotioneel en geestelijk opzicht. Er zijn niet voor niets ook stromingen en/of therapielijnen, die leren om je pijn te omhelzen. Nou gaat mij dat wat ver, maar je pijn aanvaarden is naar mijn idee essentiëel om om te beginnen de oorzaak ervan te leren kennen. Of dat dan weer ertoe leidt dat die pijn verdwijnt, dat hangt van zoveel factoren af, daar is geen garantie op te geven. Maar denken dat je niet bent gekomen om te lijden en ziek te zijn, dat kan een forse dwaalweg zijn, helaas. Het kan tóch gebeuren en dan is de vraag hoe je ermee om gaat. En dan kan je met (zelf)hypnose en affirmaties daar een zeer sterke invloed op uitoefenen, dat staat voor mij vast.

  Q: ‘…. ik weet gewoon dat ik met mijn denken van toen en maar steeds met aannames en goede raad van anderen ik niks ben opgeschoten zelf ziek werd ja.’

  A: De goede raad van anderen kan je alleen maar hún weg wijzen, niet de jouwe. Of je er desondanks wat aan hebt, hangt geheel van jouzelf af en je vermogen om die raad om te zetten voor iets bruikbaars voor jezelf. Zo niet, dan kan het idd heel erg fout gaan. Bovendien bevatten heel veel goedbedoelde adviezen (onbewust) onderliggende negatieve suggesties.

  Q: ‘mijn moeder is een indiaan en sjamaan mijn moeder haalde haar wijsheid en kracht uit de natuurwetten nu weet ik dat het de wet van aantrekking is wat mijn moeder in haar leven toepaste mijn moeder heeft mij veel moois meegegeven’

  A: Hier komt wat mij betreft toch een behoorlijke aap uit de mouw. Deze weg is jou kennelijk van kindsbeen af meegegeven en mogelijk zit die in zekere mate zelfs in je genen en dat verklaart dat jij er (op voorhand) al vertrouwen in had, ook toen dat nog onbewust was. En dan is het inderdaad een verder voortborduren op iets wat je ‘intuïtief’ – expres tussen aanhalingstekens – al wist. Wat dat betreft heb je een voorsprong op anderen, althans wat het gaan van deze weg betreft.

  Totzover voor nu.

  Groet, Janus.

 114. 131
  Q: “Je kunt natuurlijk wel kennis opdoen over (zelf)hypnose en het gebruik van affimaties door het lezen van boeken enz en dat scheelt wel, maar zónder de daadwerkelijke ervaring zul je er altijd als een vreemde tegenover blijven staan en mogelijk de ander voor een ‘gelovige’ uitmaken, wat hier ook aan de orde is geweest. “

  Hier iemand die de daadwerkelijke ervaring aan den lijve heeft ondervonden, maar die achteraf constateert dat het allemaal niet meer is geweest dan een geloof. Wat anders dan een gelovige kon ik ook zijn?!
  Los van het feit dat het een heilzaam effect heeft.
  Je kunt jezelf op vele manieren oppeppen en helpen, tuurlijk, maar laten we die trucs niet heilig maken en van allerlei etiketten voorzien.

 115. Janus, nog groter probleem in deze discussie is dat de ‘voor-‘ en ‘tegenstanders’ het niet over hetzelfde hebben.

  De tegenstanders waarschuwen voor de gevaren van bepaalde denkwijzen, terwijl voorstanders whatever positieve effecten ze hebben ervaren aanvoeren als ‘bewijs’ dat de gevaren er niet toe doen – foute logica waardoor we stevig langs elkaar heen lullen.

 116. @ Pietie 132

  Q: ‘maar laten we die trucs niet heilig maken en van allerlei etiketten voorzien.’

  A: Ikzelf maak deze ‘truc’s’ niet heilig. Ik zie naast de grote voordelen en de (in het begin soms overdonderende) kracht van deze methode ook de nadelen en de gevaren – zie boven – en die laatste vooral voor de onervaren gebruiker. Maar ik plak geen etiketten, jij daarentegen wel door er het etiket ‘geloof’ op te plakken:

  Q: ‘Hier iemand die de daadwerkelijke ervaring aan den lijve heeft ondervonden, maar die achteraf constateert dat het allemaal niet meer is geweest dan een geloof. Wat anders dan een gelovige kon ik ook zijn?!’

  Ik zal niet bestrijden dat het voor sommigen – en misschien voor hele volksstammen – een geloof is (gerworden), maar dat geldt voor mij niet. Voor mij is het een methode. Vervolgens stel je de vraag: ‘Wat anders dan een gelovige kon ik ook zijn?!’

  Wat dacht je van een kritisch onderzoeker? (Waarmee ik niet zeg dat je dat niet ook geweest bent.)

  @ Maurice 133 en @ Pietie (die beginnen toch al een stel te worden).

  Q: ‘nog groter probleem in deze discussie is dat de ‘voor-’ en ‘tegenstanders’ het niet over hetzelfde hebben.’

  A: Maurice , je hebt helemaal gelijk, want de voorstanders hebben het over hun praktijkervaringen en de tegenstanders (in meerderheid) over hun ideeën – vaak niet meer dan vooroordelen – over de theorie. En Pietie heeft er kennelijk wel ervaring mee, maar ik vrees dat zij dan toch het kind met het badwater heeft weggegooid.

  Ikzelf zou trouwens iemand, die met deze technieken wil beginnen niet het boek van Hay aanraden. Niet omdat het te moeilijk zou zijn – eerder te makkelijk – maar juist omdat het té hoge verwachtingen kan wekken. En dat kan leiden tot de ervariingen van Pietie.

  Q: ‘De tegenstanders waarschuwen voor de gevaren van bepaalde denkwijzen, terwijl voorstanders whatever positieve effecten ze hebben ervaren aanvoeren als ‘bewijs’ dat de gevaren er niet toe doen’

  A: Om te beginnen ben ik een voorstander, die wél op de gevaren wijst, maar dit terzijde. Mijn positieve ervariingen gelden natuurlijk alleen voor mij als bewijs, ik kan die ervaringen niet als zodanig overdragen, ik kan er alleen maar over vertellen. En ik zeg zeker niet dat de gevaren er niet toe doen, want die gevaren zijn er wel degelijk. Alhoewel je die door je goed voor te bereiden en klein te beginnen kan leren kennen en ze kan leren ondervangen.

  Nog iets leuks – denk ik, doordat jij het vaak hebt over de zelfgenezende kracht van het lichaam (door mij ook zeker onderkend) – voor jou, Pietie:

  Ken je dit boek: ‘Body Power’, van Dr. Vernon Coleman, subtitel: ‘Ons lichaam kan minstens 90% van alle ziekten zelf genezen – zonder medicijnen.’, Uitgeverij Bigot & Van Rossum BV Baarn. © 1983 (Engels) en © 1984 (Nederlands).

  Maar – waarschuwing voor de echt alleen-maar-materialisten onder ons: Het boek heeft het ook over ‘het onderbewustzijn’, ‘geest overwint het lichaam’, ‘tweede gezicht’, ‘zesde zintuig’, en in een hoofdstukje ‘alternatief’ over acupuctuur, hypnose, biofeedback, ontspanningstherapie, meditatie en autogene training. Maar het meerendeel van het boek gaat over lichamelijke processen en kanttekeningen bij de gangbare medische praktijk en het gebruk van medicijnen.

  Vriendelijke groet, Janus.

 117. 136, 137
  Nou, dat is een niet on-interessant gegeven in dit onderwerp. Mensen hechten zich graag aan elkaar, willen ergens bij horen, willen het gevoel hebben dat ze elkaar begrijpen. Van dat gegeven maken de Hay’s en Jomanda’s ook gretig gebruik, of liever gezegd misbruik.

  Methode klinkt inderdaad beter. Feit is dat in realiteit het wel als geloof wordt ingezet. Je bent in vele ogen immers een afvallige en ‘niet goed bezig’ zodra je kritische vragen gaat stellen. Dat is misschien ook als kenmerk aan te merken voor dit soort praktijken.
  Ik denk dat jij echt een uitzondering bent Janus.
  Feit blijft wel, ook, dat het alleen werkt als je erin gelooft. Terwijl medicijnen kunnen werken zonder dat je daarin gelooft. Toch?

 118. Verwachtingen, hoop en wanhoop hebben ook zeker een effect op iemand’s gezondheid(beleving). Daarom kan een placebo ook zo’n krachtige uitwerking hebben. Alleen doet het middel niet wat de persoon denkt dat ‘t doet.

  Ik ontken de mogelijke positieve uitwerking van de systemen waar het placebo-effect op berust ook niet, dezelfde systemen waar Amber en jij de positieve ervaringen aan te danken hebben. Maar toverkracht bestaat niet; een onderwerp wat je verbazingwekkend kundig ongenoemd laat – je mening klinkt sowieso doordacht, al deel ik je mening niet.

  De column gaat erover dat sommige mensen wordt aangepraat dat toverkracht wel bestaat, en dat als ze echt ziek zijn het hun schuld is dat ze de toverkracht niet goed gebruiken. Een cadeautje wat blijkbaar gepropageerd wordt door mensen die Hay’s verhaal geloven.

 119. En voor wie de ‘wet’ van aantrekking geen toverkracht vindt, bewijs het, alstjeblieft! Ik zou het heel graag mishebben.

  Echt bewijs, iets wat reproduceerbaar en falsifieerbaar is.

  Kondig het van te voren aan en kies iets wat niet aan toeval te wijten is. Verander met je gedachten iets in een appel ofzo.

  Of als het wel technisch mogelijk moet zijn: laat alle lieveheersbeestjes in nederland tegelijk opspringen.

 120. Nog een restje @Amber 67:

  Ik loop achter, maar ik wilde hier ook nog wat op zeggen.

  Q: ‘…. Ik kies voor de goede dingen des levens en trek er steeds meer van.’

  A: (Ook @ Maurice gezegd.) Die wet van aantrekking bestaat inderdaad en is zelfs zichtbaar in de kosmos: zwaartekracht. (Om van de meest essentiële spirituele leringen maar te zwijgen.) En ook in de samenleving kan je het zien: soort zoekt soort. Nerds bij nerds, criminelen bij criminelen, voetballers bij voetballers enz enz. En alleen door jezelf in kwaliteit(!) (hoger of lager, vrije keus) te veranderen kan je andere dingen gaan aantrekken of wordt je geacepteerd in een andere groep. Je kunt anderen niet in die zin veranderen, dat kunnen ze alleen zelf doen. Een buitenstaander kan alleen ideeën en gereedschap aanreiken.

  Q: ‘Vind mij maar gek’

  A: Nou, een beetje gek ben je natuurlijk wel – net als ik overigens – maar wel op een leuke manier. En toen ik mijn eerste post hier begon met te zeggen dat het kind met het badwater werd weggegooid, toen had ik het niet over jou, alhoewel ook daarvan wel een beetje sprake was. :)

  Groet, Janus.

 121. @ Pietie 68:

  Q: ‘Hay denkt juist dat ze het onderbewuste kan beïnvloeden, sterker nog: iedereen die dat niet doet heeft schuld aan zijn ziekte!

  A: Je kunt het onderbewuste niet alleen beïnvloeden – dus wat dat betreft heeft Hay het goed (maar verwacht daar wel heel erg veel van) – je kunt er ook mee communiceren, maar dat is weer een ander verhaal. En ik denk niet dat Hay vindt dat mensen schuldig zijn aan hun ziekte(n). Het is een conclusie, die andere mensen aan haar opvattingen verbinden. Wel een heel verleidelijke conclusie, maar niettemin onjuist. (Eigen) oorzaak is niet hetzelfde als schuld.

  En over de ‘ik’s’ en de ‘mij’s: Ook jij begint met ‘ik’, anders zou je er niet zijn. Pas na ‘ik’ kun je naar buiten, naar de ander. Zelfs een altruïst begint bij zichzelf, moet bij zichzelf beginnen, anders gaat het gewoon niet.

  Tot later, Janus.

 122. @ Maurice 140:

  Q: ‘Of als het wel technisch mogelijk moet zijn: laat alle lieveheersbeestjes in nederland tegelijk opspringen.’

  A: Dat zou misschien nog wel mogelijk zijn, maar dan moet je je afstemmen op hun groepsgeest (en het dan vriendelijk vragen). Maar dan zal je altijd zien dat er ééntje zit te slapen. :)) En ook zullen er wel in Duitsland en België een paar opspringen, want die beesten hebben geen benul van grenzen, althans, niet de onze. :)

  Groet, J. :)

 123. Correctie: (Eigen) oorzaak is niet hetzelfde als schuld.

  Had moeten zijn: (Eigen) oorzaak is niet hetzelfde als (eigen) schuld.

  J.

 124. “Alles wat je aandacht geeft groeit”.

  Quod erat demonstrandum! ;-)
  (129 berichten onder een ‘ouwe draad’)

 125. En dat onder een column van meer dan twintig jaar geleden, die zo herplaatst zou kunnen worden….
  Een compliment waard!

 126. @Janus, jij weet niet wat zwaartekracht is. Anders zou je dat niet zeggen.

  en lol, slaap is waarom ik het bij een gebied in 1 tijdzone hield, ipv wereldwijd ;)

  ander experiment (en gevaarlijk om te doen)

  Ga in een koelcel zitten, en probeer de ‘wet’ van aantrekking te gebruiken om warme lucht naar je toe te laten komen danwel de al aanwezige lucht warm te maken.

  Als visualiseren nodig is: lucht is gewoon materie en warmte is heviger trillen van die materie (en straling maar dat terzijde).

  Het is gevaarlijk omdat het technisch niet mogelijk is dat met gedachten te doen. Denken dat je het warm hebt kan in dat scenario wel, dat is onderkoeling & dodelijk.

  @HenK mee eens²

 127. Hey Piettie, zie je nou nu geef je het toe, Je hebt poging gedaan en je ging op je bek en vandaar je weerstand, frustraties. Je bent niet eerlijk tegen jezelf zo gooi je het op natuurkundige verklaringen met maurice.

  Maurice houdt zich waarschijnlijk met wetenschap bezig omdat hij daarin gelooft jij praat met hem mee omdat hij het beter onderbouwt , maar jouw weerstand heeft een andere achtergrond ,als je het was gelukt was alles prima.

  Lees 32 nog eens terug, that’s your story! vandaar je afkeer. Wees tenminste eerlijk tegen jezelf.

  En Janus, je hebt gelijk omtrent zaken over affirmaties, maar als ik over gevoel heb, heb ik het over mijn buikgevoel weerstand voel ik in mijn buik het verkrampt en zo weet ik dan dat mijn affirmaties niet resoneert met mijn eigenlijke gevoel en geeft weer aan dat dat ik naar een andere affirmatie moet gaan zoeken wat dichter bij mijn gevoel komt.
  Als ik straat arm ben kan ik moeilijk affirmeren dat ik rijk ben. Ik kan wel affirmeren ik kan best wel wat meer geld gebruiken voelt beter en daarachter kun je nog invullen wie niet en het is waar toch. Minder weerstand.

 128. 142 “Het is een conclusie, die andere mensen aan haar opvattingen verbinden. Wel een heel verleidelijke conclusie, maar niettemin onjuist. (Eigen) oorzaak is niet hetzelfde als (eigen) schuld. “
  Lees eens over wat alle bewonderaars van Hay schrijven, hebben die ook een verkeerde conclusie aan haar boek verbonden?
  Hay noemt zichzelf een metafysisch raadgeefster. Ik luister liever naar mensen die echt verstand hebben van zaken en die niet (meer) in sprookjes geloven.
  Iedereen moet zelf weten waar hij/zij in gelooft, en ik zou er geen problemen mee hebben ware het niet dat:
  1. mensen wel degelijk een schuldgevoel wordt gegeven, zo erg zelfs dat er zelfmoord wordt gepleegd. Louise schrijft (en ik heb het boek special voor deze discussie nog even bewaard): “We zijn zelf 100 procent verantwoordelijk voor al onze ervaringen”. Dit kan volgens mij maar op één manier worden uitgelegd.
  2. mensen van dit soort theorieën egocentrisch worden en voortdurend op zichzelf gericht. De ander is immers ‘verkeerd bezig’, dus die mag het mooi bekijken.
  3. kwetsbare mensen worden geschaad.
  4. mensen worden uitgebuit (reken maar Louise Hay (en anderen)goed kan leven van haar boeken en charity party’s en noem maar op).
  5. veel houtsnijdende informatie niet meer doordringt omdat men verblind is door het geloof.
  5. deze theorieën lastig te combineren zijn met gewoon nuchter nadenken.
  6. mensen half (of helemaal) psychotisch kunnen worden van het idee dat de kosmos gevuld is met energieën en universele machten. Heel
  gevaarlijk dus, vooral voor mensen met kwetsbare psyche.

  en ik ben vast dingen vergeten…

  Mijn grootste bezwaar is dus niet zozeer haar gezwets, maar de schade die ze ermee aanricht.
  Mensen die erin geloven zien niet hoe anderen ook juist lijden onder deze theorieën. Dat vind ik kortzichtig en egocentrisch, en past helemaal in het idee dat we wel degelijk te maken hebben met een religie.

 129. @Amber 148
  Wat bedoel je te zeggen Amber? Ik geef toe dat ik ongelofelijk op mijn bek ben gegaan toen ik in een guru geloofde, en dat ze me hebben laten vallen als een baksteen.
  Dus jij beaamt dat dat normaal is, jij vindt het okee dat guru’s alleen aan zichzelf en hun centen denken en dat ze als puntje bij paaltje komt niets voor je kunnen doen. Dat vind jij okee? Ik niet, en weet je waarom? Om dat ze het tegenovergestelde beweren. Ze zeggen: ik hou van jou en luister maar naar mij dan komt alles goed. Klopt dus niet.
  Zij schaden mensen, ik niet! Ik zocht steun en hulp, maar ben veel geld kwijtgeraakt en nog dieper in de shit beland.
  En zeg nu niet dat ik niet genoeg m’n best heb gedaan en dat het aan mij ligt. Want als je dat durft te beweren, en dat ook tegen mensen met honger durft te zeggen, en tegen mensen in Egypte die zojuist bekogeld zijn met stenen. Als je dat durft te zeggen tegen alle mensen die in de ellende zitten, dan sorry, dan verdien jij zelf een stukje ellende. Al was het maar alleen om van je geloof af te vallen.

 130. Amber, ik mik op onderbouwing omdat daar vanuit de “voorstanders van dergelijke ideeën” juist groot tekort aan is.

 131. Sterker nog, de persoon die het wél lukt om het te onderbouwen (en dan niet een onderbouwingspoging die uit elkaar valt als je er boos naar kijkt, zoals de al bestaande onderbouwingspogingen), die persoon krijgt op z’n minst een Nobelprijs, en waarschijnlijk de titel “belangrijkste persoon allertijden”.

 132. Jullie mogen beiden ook de nobelprijs krijgen alleen het is zo vergankelijk, wat onvergankelijk is liefde , stuur ik jullie toe.

  Ik stuur alleen wat ik mezelf toewens of mensen nou akelig zijn of niet en dat is LIEFDE want ik weet dat wat ik de ander toewens ik dat zelf ook ontvang als is het van een ander. Kus

  Groet

 133. Pietie, auw @ “We zijn zelf 100 procent verantwoordelijk voor al onze ervaringen”

  Dat zullen verkrachtingsslachtoffers mevr. Hay ook niet in dank afnemen.

  Anyway, als je een leuk boek wilt lezen met een interessante steek naar de grenzen van “vrije wil” (en gewoon goeie literatuur), raad ik Stranger in a Strange Land van Heinlein aan. (fictie, niet betogend, geen religieus verhaal maar wel met religie-in-de-maatschappij verwikkeld)

 134. Amber, je boodschap is niet zo goed als je denkt. Ik vermoed dat de dingen die jij je toewenst niet iets is waar ik op zit te wachten. Ik sla je cadeautje vriendelijk af. :)

 135. bij 150
  Het klinkt misschien alsof ik nog altijd in de shit zit, maar dat is gelukkig niet waar. Het heeft lange tijd gekost om onder het juk van dit soort religieuze theorieën en guru’s uit te komen, maar nu ben ik weer helemaal de oude, vrolijke Pietie.
  Dat geloof in universele machten drukt ook op mensen. Het is te vergelijken met kerken die ons zonden aanpraten alleen maar zodat we blijven komen en luisteren. Als de boodschap zou zijn: je doet alles precies goed, dan zouden ze namelijk geen volgelingen meer overhouden.
  Dus ik ben heel gelukkig dat ik ervan af ben. Voel me vrij. Ik hoef nooit meer te twijfelen aan mijn gedachten en gevoelens of die af te keuren of er telkens mee bezig te zijn. Ik ben gewoon mijn heerlijke zelf weer.

  Maar ik zal altijd opkomen voor anderen als ik zie dat mensen ‘gevangen zitten’ in een geloof, of in een gezin (wat ook heel drukkend kan zijn) of bij een organisatie waar ze slachtoffer zijn van groepsdruk en ga zo maar door. Ik kan het niet uitstaan als mensen kwaad wordt gedaan en ze ook nog een schop nakrijgen met ‘je bent zelf verantwoordelijk’.
  Want ook ik hou van mensen, en ik gun iedereen echte vrijheid om te leven zoals men wil.

  @ 154 Mensen zijn nooit akelig, Amber, ze kunnen alleen akelig gedrag vertonen. Hoe meer macht mensen krijgen, hoe akeliger soms hun gedrag wordt. Accepteer het niet en kom rustig en vasthoudend voor jezelf en voor je medemens op. Dat is liefde.

 136. 155 Thanks voor de tip Maurice, ik ga het boek opschrijven (bij de veel te lange lijst nog te lezen….)
  Jij doet vertaalwerk las ik, interesting… vind je het leuk prive wat te mailen? Dan vraag ik Karin mijn emailadres aan jou te geven.

  Gegroet, ik ben leeg over dit onderwerp nu geloof ik. Alles is zo’n beetje geschreven.

 137. 146 Tjee, inderdaad een column uit 1989! Toen juichte ik over de val van de Berlijnse muur! Net als ik juichte voor de Egyptenaren, maar dat was eergister. Nu zijn we terug bij af…

 138. Euh, sure, dat mag.

  Let wel: Asperger heet niet voor niks een contact-stoornis; gezelligheid niet gegarandeerd ;P

 139. Hee, zou je niet zeggen dat jij daarvan last hebt. Zo zie je maar weer. Mij bevalt schrijven ook beter dan live contact met mensen trouwens. Is rustiger, en je kunt beter nadenken. Ik heb de komende tijd alleen heeel druk, eigenlijk ben ik al veel te veel aan het schrijven, oef… So long!

 140. Als er nou een manier zou om ‘t weg te kunnen denken, dat zou makkelijk zijn! ;) Dan lever ik de adhd ook meteen in.

 141. Ja, zo ken ik er nog wel een paar! Dan zouden we ook de orkaan in Australië wegdenken, ook al hebben de bewoners die zelf aangetrokken ;-)
  En dan zou ik mijn grijze haren net zo lang vullen met positieve energie totdat ze weer jong en blond zijn. En dan… en dan… was ik atletisch en kerngezond en succesvol (ben ik overigens allemaal :-) en en en…. :-))

 142. @Amber 148:

  Q: ‘En Janus, je hebt gelijk omtrent zaken over affirmaties, maar als ik over gevoel heb, heb ik het over mijn buikgevoel weerstand voel ik in mijn buik het verkrampt en zo weet ik dan dat mijn affirmaties niet resoneert met mijn eigenlijke gevoel en geeft weer aan dat dat ik naar een andere affirmatie moet gaan zoeken wat dichter bij mijn gevoel komt.’

  A: Hoi Amber, ik pik nu alleen even dit eruit, want ik vind dit heel belangrijk en ik knoop er meteen wat aan vast.

  Bij mij werkt het ook ongeveer zo. Alleen krijg ik niet een soort gevoel van weerstand in mijn buik, maar ik krijg een soort unheimisch gevoel over het algemeen, als ik een affirmatie gebruik die niet klopt. Maar niet alleen dat, ik merk dan ook dat de gewenste gedragsverandering of verandering in psychische gesteldheid uitblijft. En dan zit er dus iets fout.

  En jij toetst dus ahw een affirmatie aan je eigen gevoel door te kijken of hij ‘resoneert’ – mooi uitgedrukt, vind ik – en dat is precies wat ik bedoel. Maar het gevaar bestaat dat mensen dat niet doen, vooral als ze nog weinig ervaring hiermee hebben, en dan denken dat zo’n affimatie zaligmakend moet zijn – of het hele pakket dat ze gebruiken – en dan zo’n affirmatie (of dat pakket) maar door blijven drukken, zo van: ‘het moet toch goed zijn’ en dan is het dus niet zo.

  Hoeveel mensen leven er niet in ontkenning van hun (ware) gevoelens en als dat op een gegeven moment niet meer lukt, dan kunnen affimaties ook misbuikt worden om juist verder te gaan met die gevoelsontkenning.

  Nogmaals – ik zeg dit niet zozeer tegen jou, als wel meer in het algemeen – het is een methode, een techniek. En die methode kan goed gebruikt worden of op een manier, die een hele verkeerde kant uit gaat.

  Dat zie je bijvoorbeeld ook bij die managersguru’s. Die gebruiken deze technieken niet om mensen bij hun ware zelf te brengen, maar om de productie van hun bedrijven te verhogen. En wat daarvan de gevolgen zijn – voor het milieu bijvoorbeeld – is goed zichtbaar in de wereld.

  Reclame is ook zo’n voorbeeld. Daarin worden ook dit soort technieken gebruikt en dan vooral hypnotisch taalgebruik afkomstig uit de neuro-linguistic programming hoek (in combinatie met beelden). Alleen maar gericht op het verhogen van de consumtie middels surrogaatgevoelens.

  En dan hebben we hier in Nederland ook die ‘Tsjakka’ figuur. Die gebruikt deze techniek alleen maar om op te peppen en dat is op den duur heel vermoeiend. Want door al dat opgepep kunnen andere gevoelens onderdrukt worden. En dat zijn vooral gevoelens, die commerciëel niet interessant zijn, zoals verdriet ed. Maar juist die gevoelens kunnen je een ander pad in je leven wijzen, maar dan moet je ze wel eerst onderkennen.

  Per saldo denk ik dat deze methoden minstens zo vaak, zo niet vaker, misbruikt worden dan dat ze goed gebruikt worden.

  Om terug te komen op Hay (die natuurlijk maar één van de mensen is, die deze technieken gebruikt). Er zijn er veel meer. Persoonlijk vind ik dat ze veel te ver gaat met haar claims aangaande de oorzaken van ziektes. Zelfs áls die oorzaken juist zijn, dan kan ze dat nog steeds niet hard maken, want dergelijke diepe processen zijn nou eenmaal heel moeilijk aan te tonen. En als zo’n oorzaak niet klopt en je gaat dan op die niet-kloppende oorzaak affimaties los laten, dan kan je dus enorm op een dwaalspoor komen.

  Afijn. Volgende keer meer (hoop ik), Janus.

 143. Kleine correctie:

  ‘Om terug te komen op Hay (die natuurlijk maar één van de mensen is, die deze technieken gebruikt). Er zijn er veel meer.’

  had moeten zijn:

  ‘Om terug te komen op Hay (die natuurlijk maar één van de mensen is, die deze technieken gebruikt, er zijn er veel meer).’

 144. @ Pietie 149

  Q: ‘Lees eens over wat alle bewonderaars van Hay schrijven, hebben die ook een verkeerde conclusie aan haar boek verbonden?’

  A: Ik ben over het algemeen niet zo geïnteresseerd in bewonderaars. Dat zijn meestal mensen, die vanuit een eigen leegte achter iemand anders aan lopen. (Hoeft natuurlijk niet, maar is helaas vaak wel het gevel.) En ik ben dus ook niet zo geïnteresseerd in de bewonderaars van Hay, tenzij ze gemotiveerd bewonderaar zijn.

  En ja, het kan heel goed zijn, dat die bewonderaars van Hay een verkeerde conclusie aan haar boek hebben verbonden. (Karl Marx klaagde daar ook al over, als ik mij niet vergis.) Conclusies trekken doet iemand altijd nog zelf, dat doet een auteur niet voor je. Wie garandeert mij bijvoorbeeld dat de lezers hier de conclusies, die ik bedoeld heb, trekken uit de woorden, die ik hier schrijf? :)

  Q: ‘1. mensen wel degelijk een schuldgevoel wordt gegeven’

  A: Ik geloof niet dat mensen een schuldgevoel wordt gegéven. Ik erken wel dat mensen er een schuldgevoel aan óver kunnen houden. Maar helaas – het is pijnlijk om dit te moeten zeggen – dat schuldgevoel hebben ze dan wel zelf gecreëerd. (En het is dan de kunst om dat (onterechte!) schuldgevoel weer los te laten. Een heel moeilijke kunst, want schuldgevoelens behoren tot de meest hardnekkige gevoelens, die er zijn, ondanks dat ze vrijwel altijd ongegrond zijn.)

  Een auteur kan nou eenmaal niet verantwoordelijk worden gesteld voor de misinterpretaties van zijn tekst, tenzij er duidelijk aantoonbaar fouten in staan, die onherroepelijk tot die misinterpretaties hebben moeten leiden. Hay mag dan van alles fout hebben gedaan, maar ik geloof nog steeds niet – tenzij iemand daarvan een concreet citaat weet op te lepelen – dat zij mensen er de schuld van geeft bewúst hun eigen ziekten te hebben veroorzaakt. Zij wijst wel op innerlijke, onbewuste oorzaken, maar dat is iets anders.

  En (5) wat let jou ergens nuchter over na te denken? De eventuele onzin, die anderen uitkramen? Nee toch? :)

  Ik heb op zich best wel begrip voor je kritiekpunten, maar ik probeer hier toch vooral het kind – de zuivere methode – uit het badwater – alle meuk en misbruik van die methode eromheen – te redden. Daarom ga ik niet te diep in op zijpaden.

  Groet, Janus.

 145. @Janus laatste punt, want dat is een goede vraag:

  “En (5) wat let jou ergens nuchter over na te denken? De eventuele onzin, die anderen uitkramen? Nee toch? :) ”

  Zou je deze link willen bezoeken? http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Main.4310

  Nuchter nadenken is niet altijd vanzelfsprekend, en (!) niet altijd “natuurlijk”.

  p.s. ja managers spelen in het algemeen graag met psychologische foefjes, meestal als gimmick omdat ze niet weten waar ze mee bezig zijn – tenzij ze daadwerkelijk van (gedrags)psychologie verstand hebben, want die zijn er ook.

 146. Janus en weet je wat voor affirmatie ik altijd gebruik, van dag tot dag gaat het met mij in alle opzichten beter en beter( Freud ) meer hoef ik niet. Ik voel me goed en zou niet weten wat ik anders moeten affirmeren.

  Wat je aanhaalt van schuldgevoel aanpraten , niemand en ook niemand kan mij een schuldgevoel aanpraten tenzij ik er open voor sta. Ik bedank iedereen voor hun poging en geef het terug in liefde. Akelige verwensingen neem ik ook in dank en geef het je vriendelijk terug, is niet van mij en wat niet van mij is geef ik met liefde terug.

  Ik blijf erbij ik gebruik mijn innerlijke kracht en geef mijn regie niet weg uit mijn handen. Ik luister naar mijn gevoel toets mijn gevoel steeds weer in alles wat ik uitvoer in leven. Ik kom ook nooit bedrogen uit want als iets niet goed aanvoelt ben ik klaar ermee.

  Groet.

 147. Amber maar het blijft een veredelde regendans.

  Dat gezegd, zolang je er niemand anders kwaad mee doet, geloof wat je wil (voorzover het een kwestie van ‘willen’ is).

 148. -droog-
  Ik heb regen nodig. *dans*
  -nog droog-
  Ik heb die regen toch echt nodig. *dans harder*
  -nog steeds droog-
  Als het nou zo niet gaat regenen mislukt de oogst! *dans als een bezetene*
  -regen-
  Yes! Het heeft gewerkt!

  Niet, dus.

 149. – ziek- (griep)
  Ik wil beter worden. *affirmeer a la Hay: Ik sta boven de algemene overtuiging en de zogenaamde effecten van de seizoenen. Ik ben vrij van alle verstoppingen en beinvloeding’ (staat letterlijk zo in het boek!)*
  – nog ziek-
  Ik wil echt beter worden. *affirmeer nog meer*
  – nog steeds ziek-
  Ik wil nu echt echt beter worden *affirmeer als een bezetene*
  -beter-
  Yes! zie je wel, haar affirmaties zijn geweldig, het werkt, wat een fantastische metafysische raadgeefster, precies wat ik nodig had!

  Niet dus. Want mocht je ziek zijn en niet beter worden, dan heb je het dus niet goed gedaan volgens Hay, of haar verkeerd begrepen (volgens aanhangers) of gewoon veel te negatief.
  Echt, echt onzin. Want als je heel erg negatief denkt, gaat die griep toch ook echt echt over!

 150. Volgens Hay, (en het is echt hilarisch wat ze soms schrijft) in het hoofdstuk metafysische werkingen, is de waarschijnlijke oorzaak van algehele zwakte: Behoefte aan mentale rust.
  De bijbehorende gedachte die je dan moet hebben is: ‘Ik geef mijn denken een fijne vakantie’.

  Hahahaaaa!

 151. Nog ééntje dan…. (ik heb inmiddels de slappe lach)

  Als je last hebt van bijtwonden (bijvoorbeeld door dieren) dan is de waarschijnlijke oorzaak volgens Hay: Angst. Ons snel gekleineerd voelen. Naar binnen gekeerde kwaadheid. Behoefte aan straf.
  De nieuwe gedachte die je dan moet hebben is: ‘Ik vergeef mezelf en hou nu voortaan altijd van mezelf. Ik ben vrij.

  Ben je gebeten door insecten, dan is de oorzaak: Ons schuldig voelen om kleine dingen.
  De nieuwe gedachte die je dan moet hebben is: ‘Ik ben vrij van irritatie. Alles is goed.

  hahahahahahaaaaaa!

 152. 166
  Wil je het kind redden Janus, dan zul je toch echt zelf met garanties en interpretaties van voorgaande quotes moeten komen om te zorgen dat ik nog stop met lachen…
  Zuiverheid? laat me niet nog meer lachen! Het lijkt meer op astrologie. In elke bewering zit wel iets wat men herkent. Zuivere oplichterij en geldklopperij zul je misschien bedoelen?

  Het is lastig, want ik besef dat ik met dit soort uitspraken hetzelfde zeg als tegen een christen of moslim: God bestaat alleen in jouw hoofd!

 153. @ Maurice 167

  Beste Maurice, ik heb die pagina gelezen, maar ik ga daar niet verder op in, want dat is een discussie op zich. Een blogdraad als deze heeft de neiging om veel spinoff te genereren en het gaat me te ver om daar allemaal op in te gaan.

  Zoals ik al aan Pietie schreef: ‘ik probeer hier toch vooral het kind – de zuivere methode – uit het badwater – alle meuk en misbruik van die methode eromheen – te redden. Daarom ga ik niet te diep in op zijpaden.’

  Later meer, hoop ik. Groet, Janus.

 154. @ Pietie 175

  Pietie, ik ervoor zorgen dat jij stopt met lachen? Ikke niet, hoor. Wat is er mooier dan een vrolijk leven? :)

  En by the way, het gaat mij niet om Hay.

  Groet, Janus.

 155. @ Maurice 69:

  Dit is alweer een ouwetje.

  Q: ‘Hij (M doelde hier op mij) gaat het al dan niet kunnen laten verdwijnen van ziekten met lichamelijke grondslag vakkundig uit de weg.’

  A: Hallo Maurice,

  Ik weet niet of ik dat zo vakkundig uit de weg ben gegaan – ik ben te lui om mijn eigen post hierop na te lezen :) – maar ik wil er best nog wat over zeggen.

  Wat ik wel al zei is dat deze methode geen Haarlemmer olie is. Althans ik geef geen énkele garantie dat het werkt, ondanks dat ikzelf wél die ervaring heb, maar toch is er meer over te zeggen.

  Om te beginnen is de relatie tussen lichaam en geest wel degelijk, ook wetenschappelijk, vastgesteld. Zo was er een tijdje geleden nog te lezen dat mensen met liefdesverdriet in (gemiddeld) het halve jaar daarna een grotere kans hadden op hartklachten. En dit is maar één voorbeeld.

  Maar laat ik kanker als voorbeeld noemen. Er spelen bij kanker zeer vele factoren een rol bij het ontstaan ervan. Dus – lijkt mij logisch – zullen er bij de genezing van kanker óók vele factoren een rol moeten spelen. Psychosomatische factoren spelen daarbij mogelijk ook een rol. Vele onderzoeken wijzen in die richting.

  Maar wil dat zeggen dat psychosomatische oorzaken dan altijd een rol spelen? Nee, natuurlijk niet. Zelfs de meest huppelende positievo, die in het centrum van een grote stad woont of in ander milieuvervuild gebied, loopt tóch een groter risico kanker te krijgen dan eenzelfde positivo, die onder gezondere omstandigheden leeft.

  De slotvraag is dan: helpen op genezing gerichte affimaties of (zelf)hypnose dan toch bij de genezing van kanker? Ja, ik denk en geloof (op basis van erváring bij ander lichamelijk ongemak) van wel, maar als ondersteunende methode. Ik geef geen enkele garantie dat die genezing dan in zijn geheel tot stand komt en ik denk dat elke zinnige therapeut dat ook niet zal doen. Net zoals er vele factoren waren, die de ziekte veróórzaakten, is (zelf)hypnose één van de vele factoren, die bij kúnnen dragen aan de genezing.

  Zeker bij een ziekte als kanker, waarbij er zoveel oorzaken kunnen zijn, kan dat niet gegarandeerd worden. Zelfs áls je alle oorzaken zou weten in een specifiek geval, dan nog is het maar zeer de vraag of je die één op één dan ook zomaar kunt wegnemen met de bijbehordende technieken. Je kunt het beste alle technieken tegelijk gebruiken, zou ik zeggen. :)

  Maar kan je de genezing gunstig beïnvloeden of bespoedigen met (zelf)hypnose en/of affimaties? Ja, daar ben ik van overtuigd. En als iemand uiteindelijk niet geneest, dan geloof ik dat de laatste levensfase toch prettiger kan worden doorgemaakt met die methoden. Het is bijvoorbeeld een bekend feit dat (zelf)hypnose een prima middel is bij pijnbestrijding.

  Zelfs een gebroken been kun je sneller en beter laten genezen met (zelf)hypnose en affirmaties. Maar het is een methode, die een ondersteunende werking heeft in mijn opvatting. Wat niet uitsluit dat er soms wel degelijk gehele genezing tot stand komt. Ook daar zijn voorbeelden van.

  Jij – en Pietie ook, geloof ik – noemde ook het placeboëffect in dit verband. Dit is een beetje een kip en ei verhaal. Bij het placeboëffect is er immers sprake van suggestie, die de genezing veroorzaakt. (De suggestie dat je wél een medicijn krijgt en dus dénkt dat je geneest of kan genezen, maar dat medicijn niet krijgt, maar toch geneest.)

  Dus niet zozeer is de werking van affirmaties toe te schrijven aan het placeboëffect – alhoewel dat zou kunnen, maar het experiment om dat na te gaan is moeilijk uitvoerbaar – alswel het placeboëffect bewijst, doordat dat ook gebaseerd is op suggestie, dat affirmáties werken. Die zijn immers ook een vorm van suggestie, maar dan uiterst gestructureerd (als je het goed doet).

  En in hoeverre suggéstie reëel is, dat is een vraag, die moeilijk is te beantwoorden. Want vervolgens is de vraag: in hoeverre is ons gehéle bewustzijn reëel of (alleen maar) tot stand gekomen door suggestie? Maar ook die vraag laat ik hier verder maar rusten.

  Q: ‘Amber, ik zeg niet dat je gek bent, maar wel dat je jezelf met Hay’s denkwijze gek danwel ziek kunt maken. Daarom is Hay’s boodschap gevaarlijk. Daarom vind ik ook dat je die niet op andere mensen over moet dragen. Het kan wél kwaad.’

  A: Of jouw veronderstellingen wat Hay’s denkwijze betreft correct zijn, laat ik rusten – nogmaals: ik heb het hier minder over Hay dan over de methode (die ook zij toepast) – maar er zit beslist een kern van waarheid in je waarschuwing. Ik vind dat er vele lieden zijn, die deze methode propageren, nadat ze deze als trucje hebben ontdekt (en toepassen), waarbij er veel te hoge verwachtingen worden gewekt.

  Q: ‘p.s. Ik ‘geloof’ waar ik van overtuigd ben, niet omdat ik het wil, maar omdat het de meest logische conclusie is.’

  A: Geloof kan wat mij betreft nooit een irreële, nergens op gebaseerde aanname zijn, zoals de domineetjes en priestertjes ons op de mouw proberen te spelden. (Hoe kunnen ze anders hun lulkoek aan de man krijgen?) Ik geloof pas iets, als er een bepaalde grond, in welke vorm dan ook, voor is. Logica is er daar voor mij één van. Ervariing, hoe onlogisch ook soms, kan een andere zijn.

  Uit 139 Q: ‘Maar toverkracht bestaat niet; een onderwerp wat je verbazingwekkend kundig ongenoemd laat’

  A: Toch leuk dat je mij vakkundig en kundig noemt, dat streelt mijn ego weer een beetje. :) Maar of toverkracht bestaat? Ik zou zeggen: probeer het een keertje, je zult verbaasd zijn. Maar ook dat heeft z’n beperkingen.

  Totzover maar weer.

  Groet, Janus.

 156. 179
  Janus, het gaat jou niet om Hay?? Je bent al ik weet niet hoe lang bezig haar theorieën en praktijken te verdedigen, je wuift alle bezwaren van uitbuiting en schade die ze aanricht weg. En je komt niet met alternatieve uitleggen terwijl je onze uitleg veroordeelt.
  Het is je gelukt, ik ben gestopt met lachen.

 157. Janus, je bent erg goed met woorden, maar inhoudelijk zet je in wat je zegt de wereld op z’n kop. Overtuigend klinken is een talent, maar hou er svp rekening mee dat niet iedereen door je onzin heen kan prikken.

  De psychologie van magisch denken/wishful thinking/foute verbanden leggen/menselijk onvermogen volledig objectief te zijn, is beslist geen zijspoor.

  De relatie tussen lichaam en geest werd ook niet betwijfeld. De psyche is gewoon een zoveelste gereedschap van het organisme om beter in staat te zijn het lichaam te voeden en voort te kunnen planten.

  Specifieke onderzoeksconclusies zou ik niet zomaar voor zoete koek aannemen. Correlatie is nog geen causaal verband, en omdat iemand een trend ziet betekent het nog niet dat het een wet is. Vaak wordt de betekenis van bevindingen door de media en “de lezer thuis” verdraaid en ook vaak is de conclusie die een onderzoeker aan zijn waarnemingen verbindt vertroebeld door – jawel – wishful thinking, ongefundeerde aannames, en doordat de onderzoeker de eigenschappen van de proef slecht begrijpt die iets anders heeft getoets dan wat hij meende te toetsen.

  Qua logica, ook bij jou geldt dat m.i. de kennis die je op een zinnige manier probeert te recyclen niet toereikend is.

  Qua toverkracht, zo ik eerder al in andere woorden zei: verbazingwekkend is hoe de wereld echt werkt, veel absurder dan zelfs de wildste magische verhalen.

 158. Sorry Janus, ik vind echt dat als je niet serieus kunt posten en reageren op andere berichten dat je off-topic bezig bent en zou moeten stoppen met verdere berichten. Als het jou niet om Hay gaat, dan zit je in het verkeerde topic!

  en Maurice, mag ik jouw laatste zin als vaste quote aanhouden?
  verbazingwekkend is hoe de wereld echt werkt, veel absurder dan zelfs de wildste magische verhalen.
  Veel dank voor je zinnige teksten! Dankzij jou lach ik weer.

 159. Certainly, and you’re welcome.

  Tijd voor koffie.

  Of, nouja, dat kloddertje opgewonden ruimte wat ik dankzij de beperkte hersencapaciteit van m’n diersoort niet als zodanig kan herkennen en er “koffie” voor in de plaats zie.

 160. En ook ivm logica: daar waar magisch denken in de zin van de GGZ interessant wordt, is goede logica alleen niet meer afdoende. Maar dat aspect laat ik over aan de mensen die ervoor geleerd hebben.

 161. @Janus (180) “Maar of toverkracht bestaat? Ik zou zeggen: probeer het een keertje, je zult verbaasd zijn. Maar ook dat heeft z’n beperkingen. ”

  Arthur C. Clarke zei: Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

  Beter zou zijn: Any sufficiently complex mechanism is indistinguishable from magic.

 162. En Janus, je klinkt intelligent (maar in welke mate die indruk wordt uitvergroot door je woordelijke skills, zul je zelf wel weten). Als je daarbij ook nog een fatsoenlijke dosis technisch inzicht hebt, zou je aardig wat van hoe spul echt werkt kunnen begrijpen, als je je erin verdiept. Tenzij je zelf een goeroe of healer bent, want dan zul je naar ik aanneem de kip met de goude eieren niet willen slachten.

 163. @ Pietie 181

  Pietie, het gaat mij niet om Hay, maar om de techniek of methode van het affirmeren.

  Ik ben niet (Q:) ‘ik weet niet hoe lang bezig haar theorieën en praktijken te verdedigen’. Ik ben bezig de waarde van het affirmeren veilig te stellen, voorzover mogelijk. En zoals je in mijn posts hebt kunnen lezen, heb ik veel kritiek op Hay. Maar zij is maar één van de velen, die het affirmeren gebruikt, dan wel misbruikt.

  Over de (vermeende) uitbuiting, die haar hier wordt toegedicht, heb ik zelfs het helemaal niet gehad. Zij moet maar voor zichzelf uitmaken of zij het met haar geweten kan verenigen dat ze er geld mee verdient. Dat is een punt waar ik me helemaal niet mee bezig wil houden, ik heb al zorg genoeg aan mijn eigen geweten.

  Over de (vermeende) schade, die ze zou hebben aangericht, heb ik het ook niet gehad, voorzover ik weet, en mij is daarover ook niks bekend.

  Als er mensen zijn, die daadwerkelijk schade hebben ondervonden door het toepassen van de leringen uit haar boek, dan vind ik dat heel erg en dat zou dan grondig onderzocht moeten worden en/of die mensen zouden ermee naar de inspectie voor de volksgezondheid moeten gaan.

  Het kan natuurlijk zijn, dat mensen dit pad hebben gekozen om tot genezing te komen en dat dat niet gewerkt heeft, maar dat kan ook van andere paden gezegd worden. En of Hay zich aan bedrog schuldig zou hebben gemaakt, valt moeilijk te zeggen. Het zijn (voor mij) theorieën, waar eenieder zijn eigen waarde maar aan moet toekennen: prullebak of vergulde lijst, het is mij om het even.

  En ik veroordeel jouw (jullie) uitleg niet, maar ik ben het er (grotendeels) gewoon niet mee eens. Jij zet je enorm af tegen Hay* en je bekritiseerd mij op basis van die aversie, maar ik heb het dus niet over Hay, maar schrijf alleen maar naar aanleiding van haar, en daardoor zitten we nogal langs mekaar heen. (Wat jammer is.)
  * Mogelijk door je ervaringen met die andere guru. (Wie was dat overigens, als je dat wilt vertellen, want dat vind ik wel interessant).

  @ Maurice 182

  Maurice, voor jou mag het magisch denken dan geen zijspoor zijn (en ik vind het ook een interessant onderwerp, daar niet van), maar ik heb daarmee alleen bedoeld te zeggen dat ik niet op alle dingen, die hier ter sprake worden gebracht uit praktische overwegingen wil en kan ingaan. Ik hoop dat je daar begrip voor hebt. Het was geen waardeoordeel.

  En je opmerkingen over de onderzoekers en wetenschappers – wishful thinking ed – daar ben ik het mee eens, maar die gelden voor álle wetenschappers.

  @ Pietie 183

  In denk niet dat ik off-topic post, want de kern van Hay’s boek bestaat, als ik het goed heb, (1) uit de theorieën, die ze heeft over het ontstaan van ziekten ed en (2) uit affirmaties, die daar op aan zouden sluiten om die ziekten ed te genezen. Over die laatsten, de affirmaties, heb ik het vooral. Niet specifiek over de hare, maar over de techniek. Tav haar theoriën heb ik grote reserves, iets wat ik al gezegd heb.

  @ Maurice 187

  Nee, ik ben geen guru of healer. Ik heb alleen affirmaties voor mezelf geschreven en gebruik die periodiek en ik zou er geen geld mee willen verdienen.

  Groet aan beiden, Janus.

 164. Janus, jij bent hier alleen om jouw affirmatietechniek en/of zelfhypnose te promoten? Wij niet. Dit artikel gaat over de verwerpelijke praktijken van iemand als Louise Hay!
  Je moet voor de gein eens googlen op haar naam, ze is nog altijd zeer actief.
  Er worden mensen geschaad op verschillende manieren, dat staat vast. Als je daar niet over wil nadenken en niet over wilt schrijven, prima, maar ga dat dan ergens anders doen svp.
  Met groet, en alle goeds.

 165. @ Pietie 189

  Ik ben hier niet om iets te promoten. Ik heb geen commerciële belangen of interesses en ben ook niet verbonden aan iemand of iets commerciëels.

  Ik probeer alleen de waarde van een techniek, die door velen misbruikt wordt, veilig te stellen. Een probleem dat de hypnose is het algemeen al ten deel viel, doordat allerlei lieden het als een leuk kunstje in theaters en in circussen gingen misbruiken.

  En ik ga Hay nie Googlen, want ik ben in haar niet geïnteresseerd. En al die mensen, die dan kennelijk schade van haar theoriën hebben ondervonden, wens ik heel veel sterkte om daar weer overheen te komen.

  Vriendelijke groet en jij ook alle goeds, Janus.

 166. 190
  Janus, je techniek en ‘de waarde’ ervan is hier dus niet veilig ;-) , zoals je gemerkt hebt. Het heeft geen zin er over door te gaan.
  Mijn tip: ga naar een professional om zelfhulp technieken toe te passen. Iemand die verstand heeft van zaken, en een praktijk heeft die goedgekeurd is door diverse betrouwbare en erkende instanties. Dan weet je zeker dat er niet voornamelijk commerciële belangen gemoeid zijn, en dat er enigszins controle is op eventuele schadelijke gevolgen.

 167. @ Amber 168:

  Q: ‘Janus en weet je wat voor affirmatie ik altijd gebruik, van dag tot dag gaat het met mij in alle opzichten beter en beter( Freud ) meer hoef ik niet. Ik voel me goed en zou niet weten wat ik anders moeten affirmeren.’

  A: Hoi Amber,

  Dit is een affirmatie, die door velen, niet alleen Freud – wist ik trouwens niet – wordt gebruikt. Ook bij Silva Mind Control en vele neuro-linguistic guru’s vind je die terug. Zelfs Obama gebruikte hem in zijn speeches, als ik mij niet vergis.

  Ik wil jou niet iets moois uit handen slaan, maar deze affirmatie heb ik dus al snel laten vallen (of zelfs nooit gebruikt). Naar mijn idee moet je bij affirmaties ontzettend goed oppassen dat er niet een negatieve suggestie in de affirmatie verborgen ligt, die net zo goed door je geest opgepakt kan worden.

  In dit geval ‘van dag tot dag gaat het met mij in alle opzichten beter en beter’ kunnen er twee verborgen suggesties is zitten.

  1: op dit moment gaat het niet goed, maar van dag tot dag gaat het beter, of

  2: het gaat op dit moment wel goed, maar (kennelijk) nog niet goed genoeg.

  Wat 1 betreft suggerreer je jezelf dus steeds óók dat het op het moment van schrijven of zeggen van die affirmatie, niet goed met je gaat. En dat is gevaarlijk. Je bewuste interpretatie van die affirmatie, waarbij je die kan opvatten dat het wél goed met je gaat op moment van schrijven/zeggen, kan niet overeenstemmen met de interpretatie, die je onderbewustzijn eraan geeft.

  Wat 2 betreft vraag ik me af: waarom moet alles iedere dag beter en beter? Is gewoon goed dan niet meer goed genoeg? Een makke overigens, waar de hele samenleving aan lijkt te lijden, maar dit terzijde.

  Ook kan deze affirmatie, naast dat hij betrekking kan hebben op je eigen gezondheid – ik denk dat jij hem daarvoor oa gebruikt – ook op je omstandigheden betrekking hebben.

  Ikzelf vind het geen goed idee om middels affirmaties (of wat dan ook) je wil aan je omstandigheden op te leggen.* Maar dat heeft te maken met mijn levensbeschouwing. Ik vind dat je niet moet proberen het leven naar je hand te zetten, maar dat je het moet ontvangen, zoals het zich aandient. Wel kan je met affirmaties jezelf dusdanig sterk maken en met (vooral mentaal) gereedschap uitrusten, dat je dat op je af komende leven in het nú aan kan. Maar dat is wat anders.

  * Je zou dan bijvoorbeeld ook kunnen affirmeren dat je partner bijvoorbeeld elke dag, de hele dag door lief voor je is. Ik vrees dat je daarmee alleen maar een kracht genereert, die de natuurlijke gang van zaken behoorlijk kan doorkruisen.

  Ik zou in dit geval, ter vervanging van de ‘beter en beter’ affirmatie de volgende gebruiken:

  ‘Ik zorg ervoor dat het elke dag goed met mij gaat.’ Dan creëer je geen levensomstandigheid, maar een levenshouding, die daartoe leidt en neem je verantwoording voor jezelf ipv dat je de omstandigheden probeert te veranderen, waarbij je in feite géén verantwoordelijkheid voor jezelf neemt, want niet jij, maar de omstandigheden moeten anders. Dit is mogelijk wat vergezocht, maar dit komt nu wel zo in mij op (voor wat het waard is).

  Als je ipv het woord ‘goed’ in deze affirmatie weer het woord ‘beter’ zou gebruiken, dan heb je weer hetzelfde probleem, de verboren negatieve suggestie, als in de ‘beter en beter’ affirmatie.

  Ik heb op internet wel eens gezocht naar affirmaties en het is vaak tenenkrommend wat daar te lezen is. Ze staan vaak bol van de verborgen (negatieve) suggesties en ook worden ze heel vaak misbruikt om grip te krijgen op de (levens)omstandigheden en dat is alleen maar iets wat uit angst (voor het leven) voortkomt en die angst onbewust alleen maar kan versterken op die manier.

  Ook therapeuten zijn zich vrijwel nooit bewust van verborgen negatieve suggesties, tenzij ze een goede opleiding hebben gehad inzake hypnose en vooral neuro-linguistic programming, want het gaat in dit geval om taalgebruik. Ik heb eens een voorbeeld gelezen van een therapeut, die net zoveel positieve als negatieve suggesties aan een cliënt meegaf (in zijn adviezen), waardoor de cliënt per saldo met nul naar huis ging (maar aanzienlijk meer dan nul moest betalen.)

  De moraal van dit verhaal: Het schrijven van affirmaties lijkt een eenvoudige klus, maar is dat allerminst en ook Hay heeft zich wat mij betreft behoorlijk vergalloppeerd. Het vergt veel nadenken en doordenken, voordat je iets goeds hebt is mijn ervaring. Voor je het weet zitten er verborgen negatieve suggesties in, vooral bij pogingen om situaties, die je niet bevallen, te veranderen.

  Maar goed, zo kijk ik er tegenaan. Jij denkt daar mogelijk geheel anders over. Ik denk dat iedereen zijn eigen affirmaties moet bedenken en gebruiken, die bij hem of haar aansluiten. Pakt het verkeerd uit, dan merk je dat wel – want ipv ‘beter en beter’ gaat het dan slechter en slechter :) – en dan kan je ze veranderen.

  Voor wie nu bang is dat ik hier een cursus affirmatieschrijven ga geven, dat ben ik niet van plan, maar dit heel veel gebruikte voorbeeld leek mij het bespreken waard.

  Groeten en succes ermee, Janus.

 168. @ Pietie 191

  Of ‘mijn’ techniek hier niet veilig is, dat maakt mij niet zoveel uit, maar is wel jammer.

  En of het ‘geen zin heeft er over door te gaan’, ach, op een gegeven moment ben ik natuurlijk uitgeluld. :)

  Q: ‘Mijn tip: ga naar een professional om zelfhulp technieken toe te passen.’

  A: Dat heb ik dus gedaan en sindsdien, aangevuld met het lezen van een aantal boeken over deze materie – Hay niet – ben ik het zelf gaan doen. Het heten niet voor niets zelfhulp technieken. :)

  Genoeg voor vanavond.

  Groetje, Janus.

 169. @Janus, ik vind het zeer kwalijk dat jij dit topic gebruikt om jouw methoden en theorieën aan de man te brengen. Je gaat gewoon doodleuk voorbij aan de schadelijke gevolgen van de praktijken van Hay. En dat is waar het hier over gaat. En nogmaals, als je daar niet over wil nadenken en schrijven ga dat dan ergens anders doen. Als je zo door gaat zal ik Karin vragen je berichten te verwijderen, omdat er op deze manier juist meer mensen in de war gebracht worden door dit soort idiote denkbeelden.

  Natuurlijk heeft het een positief effect op je welzijn als je positief denkt. Maar affirmaties, zoals Hay in haar boek beschrijft, zijn onzin en onzinnig. Het lichaam zal altijd zijn best doen en blijven doen, ook bij negatieve gedachten.

  Een leuke afsluiter voor vandaag: Hay schrijft in haar boek bij ‘Darmen’: Vertegenwoordigen het ontlasten.
  De bijbehorende gedachte moet volgens haar zijn: ‘Ontlasten is makkelijk’.

  Krijg ik toch weer de slappe lach… :-)

 170. Janus je hebt gelijk! Zo heb ik het nooit bekeken . Ik gebruikte het eigenlijk als een soort mantra.

  Uiteraard dank ik iedere dag voor mijn ‘zegeningen’ en focus me graag op alle goede zaken van het leven.

  Groet.

 171. Amber, veel plezier! Bedenk wel dat als je dan ziek wordt, dat je dan verkeerd bezig bent. :-)
  Maar dan lezen we vast weer van je, misschien bij een ander onderwerp omdat je interesses opeens veranderd zijn;-) So long!

 172. @Janus: “Ik heb op internet wel eens gezocht naar affirmaties en het is vaak tenenkrommend wat daar te lezen is.”

  Je drukt je nog heel zachtjes uit. Wat ik zo vinden kan klinkt alsof het in een zelfmoordbriefje past.

  Qua jouw omschrijving van affirmaties: als het niet het bewerkstelligen van verandering is, maar handhaven van je status quo, dan ben je – met uw welnemen – bezig met iets waarvoor confirmeren me een beter woord lijkt, of lomper gezegd: stating the obvious. Wat in psychologische zin nuttiger is dan ik het laat klinken, maar waar geen toverkracht aan te pas komt; je eigen kwaliteiten en tekortkomingen onderkennen werkt vanwege normale mechanismen, geen bovennatuurlijk gebrabbel als de ‘wet’ van aantrekking.

  Dat jezelf voorliegen en indoctrineren slecht is, dat is de reden waarom er zoveel over Hay’s gezwets valt te klagen (en over het gezwets van mensen met een vergelijkbare boodschap).

  Jouw iteratie van affirmaties werkt “onder de motorkap” ook niet vanwege de mechanismen waar jij het succes aan wijdt; je attribueert het succes aan een werking die er niet is, en de werking die er wel is ga je – deels – aan voorbij. Je hebt de klok horen luiden maar je hebt je ingebeeld dat de klepel ergens hangt waar die niet is.

  Bedachtzaam omgaan met psychologische systemen waar niet genoeg van afweet, is heel verstandig, zouden meer mensen moeten doen. Je oorzaak-gevolg keten klopt desalniettemin niet. Bovennatuurlijke dingen zijn niet mogelijk, maar natuur(kunde) maakt alles wat daadwerkelijk gebeurt wel mogelijk.

  Vind de klepel.

 173. Als iets gebeurt, is het dus blijkbaar mogelijk. Dat is natuurkunde.

  Dat is echter geen garantie dat wat iemand denkt dat er gebeurt ook is wat er daadwerkelijk gebeurt.

 174. 192
  Janus, wat nog beter helpt, is niet alleen zeggen dat je ervoor zal zorgen dat het elke dag goed met je gaat, maar ook daadwerkelijk iets ondernemen waardoor je omstandigheden verbeteren. En nog beter: iets ondernemen waardoor niet alleen jouw situatie maar ook die van anderen verbeterd. Als we daar nu eens mee beginnen, dan maakt dat geloof van jou me ook niet meer uit.

  Maar (@Maurice) laten we niet meer ingaan op berichten die off-topic zijn, ik zal Karin vragen die te verwijderen.

 175. Klopt Maurice, natuurkundig bekeken is het ook zo voor jou. Spiritueel bekeken is het anders voor mij.

  Natuurkundig bekeken bestaat een lichaam uit ether. Spiritueel bekeken omvat ons lichaam meer dan alleen ether. Het is hoe je het bekijkt.

  Ik denk dat Janus het ook kan beamen dat affirmeren en visualiseren een kunst is en dat er veel meer erachter zit. Het is niet zomaar gedaan het is het weten dat je een hogere zelf hebt en wat je ermee kan! Luoise weet het ook. Je moet er alleen van bewust zijn.

  Als je bewust ervan bent en wilt het accepteren dan denk je gewoon anders erover.

  Maar respect voor je denkbeelden.

  Groet

 176. Ik denk eigenlijk dat ze dat niet zal doen. Janus probeert immers de new age ideeën te rationaliseren, ipv alleen maar stelligheden aan het eind van de riedel te herhalen (doet hij ook wel, maar niet alleen maar dat).

  En naarmate de discussie hier vordert wordt de inhoud van zijn berichten steeds “nauwer”, wat gezien de onverdedigbaarheid van de kern van het onderwerp logisch is.

  Volgens mij is het wel goed om te zien hoe iemand die wel denkt te begrijpen hoe zijn hypothese werkt, het niet kan onderbouwen.

 177. Amber, je bedoelt het niet kwaad, maar mijn denkbeelden behoeven geen respect. Het maakt natuurkunde niet uit wat je ervan vindt. Het is ook niet het vrolijkste realiteitsbeeld, natuurkunde is kil en onpersoonlijk.

  Ether bestaat trouwens niet. “Lege ruimte” bestaat wel uit allerhande velden, maar ether is een veel te simpel en ontoereikend concept.

 178. Maar dan mondt deze discussie toch uit in gezever over hogere ik en de juiste inhoud van affirmaties en dat soort onzin?
  Terwijl dit topic echt ergens anders over gaat: dat kwetsbare (en zieke) mensen misleid worden en uiteindelijk schade ondervinden.

 179. Ja, maar “ik ben het met de column eens” is zo’n korte discussie, en blijkbaar 20 jaar na dato nog steeds niet hoe iedereen erover denkt.

  Hoe Amber niet lijkt te beseffen dat ze slachtoffer van het beklaagde is, maakt veel meer indruk; en hoe Janus de intellectuele benadering probeert maar de gaten in z’n onderbouwing steeds meer opvallen, ook.

 180. Ja, misschien wel. Ook krijgen we een mooie demonstratie van hoe mensen ontzettend egocentrisch kunnen zijn.

 181. @Janus, ter verduidelijking van post 201:

  “wishful thinking, ongefundeerde aannames, en doordat de onderzoeker de eigenschappen van de proef slecht begrijpt die iets anders heeft getoets dan wat hij meende te toetsen”

  Dat doe jij ook.

  p.s. niet alle wetenschappers doen dat, al komt het wel in in alle takken van wetenschap voor; daarom is peer-review ook zo belangrijk.

 182. @Amber, ter nuancering van post 204: wat je gelooft is niet waar, maar zolang je er niet onder lijdt c.q. je bent er tevreden mee (en zolang je er anderen geen schade mee berokkent), is het niet erg. Mensen zijn er niet op gebouwd om een volledig waarheidsgetrouw beeld van de realiteit te hebben.

 183. Het punt is nu juist dat anderen altijd tekort gedaan wordt, en schade wordt berokkend zodra er gedacht wordt: iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat men overkomt.
  Zeer kwalijk.

 184. @ Pietie 194

  Hallo Pietie,

  Even op een rijtje:

  Ik ben het met de theoriën van Hay niet eens. Ik vind dat ze de claims, die ze neerlegt, niet kan waarmaken, áls die al te bewijzen zijn. (Dit heb ik al, ik meen een paar keer, gezegd.) Niettemin vind ik dat de beweringen (meer is het niet, voorzover ik weet), die ze doet, kúnnen aanzetten tot nadenken over je situatie, maar dat moet iedereen voor zich maar uitmaken. Het klakkeloos áánnemen van die beweringen, ja, dat gaat natuurlijk fout, al was het alleen maar doordat de ene mens de andere niet is.

  De voorbeelden, die Karin in haar startpost van deze draad gaf, en haar kritiek daarop daar ben ik het mee eens. (Need I say more?) Maar aangezien daar al heel veel over in deze draad is geschreven – niet in de laatste plaats door jou – hoef ik daar weinig aan toe te voegen.

  De kritiek op de affirmaties, die Hay gebruikt, daar ben ik het ook mee eens, want ik vind ze in de meeste gevallen niet goed. Met dus alle, ook al door mij genoemde, gevaren vandien. Ook dat is hier al uitgebreid bekritiseerd, dus hoef ik ook daar weinig aan toe te voegen.

  Ik ga niet ‘gewoon doodleuk voorbij aan de schadelijke gevolgen van de praktijken van Hay’. Lees wat ik daarover hierboven al heb gezegd aub, want anders wordt discussiëren wel erg lastig.

  Q: ‘Natuurlijk heeft het een positief effect op je welzijn als je positief denkt.’

  A: Precies. En met affirmaties kan je dat positief denken enorm versterken en zelfs concreet maken voor bepaalde onderwerpen, mits je het op een goeie manier doet. (Daar zijn nogal wat regels voor, maar die laat ik hier – idd dat zou tè off-topic worden – achterwege.)

  Q: ‘Maar affirmaties, zoals Hay in haar boek beschrijft, zijn onzin en onzinnig.’

  A: Daar ben ik het grotendeels mee eens. (Ik heb die van haar, op een paar na, nooit gelezen, dus ik wil de kans dat er ergens nog wel een goeie tussen staat, niet helemaal uitsluiten, maar haar lijn van denken onderschrijf ik niet.)

  Q: ‘Een leuke afsluiter voor vandaag: Hay schrijft in haar boek bij ‘Darmen’: Vertegenwoordigen het ontlasten.
  De bijbehorende gedachte moet volgens haar zijn: ‘Ontlasten is makkelijk’.
  Krijg ik toch weer de slappe lach… :-) ‘

  A: Dat kan ik me goed voorstellen. Toch is dit niet om te lachen. Het is namelijk gewoon FOUT. De affirmatie, die zij als ‘remedie’ aanreikt: ‘Ontlasten is makkelijk’, hoeft namelijk helemaal niet wáár te zijn. (Eén van de voorwaarden, die ik, geloof ik, al in mijn eerste post 66 noemde.)

  Het kan best zijn, dat darmen ook bij het psychisch ontlasten betrokken zijn (maar dat hoeft natuurlijk niet). Fysiek is dat in ieder geval wel zo. Maar of dat één op één dan ook door te trekken is naar het psychische, dat is mij te simpel.

  En áls je dat dan al doet, doe het dan goed: Als je fysiek een darmprobleem hebt, leidt daar dan uit af dat je mógelijk een psychisch probleem hebt op dat gebied – een conclusie, die slechts uiterst voorzichtig getrokken zou moeten worden – en ga dat psychische probleem dan onderzoeken. En ga dat psychische probleem niet afdekken met een ‘nieuwe werkelijkheid’ middels een affirmatie.

  Als je een keiharde drol hebt – laat ik maar een plastisch voorbeeld geven – dan is ontlasten vaak een pijlijk en ook tamelijk langdurige kwestie en helemaal niet makkelijk. En dat geldt ook bij het ontlasten van psychische kwesties, vooral als het om traumatische gaat. De illusie wekken dat je daar middels zo’n simpele affirmatie vanaf kan komen, is boerenbedrog. Het kan zijn dat het tijdelijk werkt, maar dat is in mijn ogen niets anders dan het afdekken van de beerput, die er nog steeds onder zit. Heel onverstandig, want vroeg og laat komt de stinkende aap toch uit de mouw.

  Er zijn natuurlijk affirmaties te bedenken (heb ik gedaan), die dit probleem wel op een goede manier tackelen, maar om dat uit te leggen moet ik veel te ver in de materie duiken, dus dat doe ik hier niet. (Nog afgezien van het feit dat ik hier daarvoor maar één belangstellende heb.)

  Dat we van mening verschillen, vind ik oké, want dat hoort bij een discussie als deze. Wat ik wel vervelend vind, is dat je me van deze draad probeert weg te drukken onder het mom dat ik off-topic bezig zou zijn, maar waar het er in werkelijkheid om gaat dat jij het hartgrondig niet met mij eens bent. Dat mag, maar om iemand daarvoor aan de kant te (proberen) te schuiven, vind ik toch minder.

  Hierboven heeft iemand het erover gehad dat je, als je teveel uit de toon valt in een groep, dat je dan het grote risico loopt te worden uitgestoten. Ben jij daar nu mee bezig, Pietie?

  Ik vind ook dat je mijn posts ongenuanceerd leest. Jij hebt kennelijk zo’n aversie tegen Hay – waar ik me nog best wel wat bij kan voorstellen – dat je het onderscheid dat ik maak tussen Hay en haar affirmaties enerzijds en de techniek van affirmeren anderzijds, uit het oog verliest. Jammer, want daardoor gooi je het kind met het badwater weg.

  Maar ik ben toch blij dat je weer gelachen hebt, maar volgens mij kan je beter een moppenboekje kopen daarvoor of naar een sitcom gaan kijken, want dan ben je gevrijwaard van de ergernissen, die jij bij het lezen van Hay ondervindt. En…….. lachen is goed voor de spijsvertering. :)

  Vriendelijke groet, Janus.

 185. @Amber 195

  Hallo Amber,

  Bedankt voor je reactie. Ik ben blij dat ik een beetje een eye-opener voor je ben geweest.

  Succes verder,

  Groet, Janus. (Ik ga nu maar ‘s ‘ontbijten’.)

 186. Janus, je schrijft echte onzin. Het is echt onbegonnen werk om op jou te reageren. Ik ben niet geïnteresseerd in jouw uitleg van ontlasten, jezus christus! Je schrijft werkelijk idiote dingen, volslagen belachelijk, onwaar, verknipt en misleidend. Veel plezier ermee, maar laat mij met rust svp.

 187. Uit 209: ‘(Nog afgezien van het feit dat ik hier daarvoor maar één belangstellende heb.)’

  Niet dat ik jou onderwaardeer, Amber…….. :)

  Groet, Janus.

 188. @ Pietie 211

  Q: ‘Veel plezier ermee, maar laat mij met rust svp.’

  Zullen we dat over en weer dan maar doen? Ik zou trouwens toch niet meer goed weten wat ik nog meer tegen je zou kunnen zeggen.

  Het ga je goed,

  Janus.

 189. Tja, maar hoe doen redelijke mensen dat dan ook, discussieren met iemand die totaal verwikkeld is in eigen overtuigingen? Het lijkt hier wel of ik met een jehova’s getuige zit te discussiëren, volkomen zinloos.
  Je kunt toch op een gegeven moment niets anders meer dan iemand de mond snoeren. (maar ad hominem? ik hoop dat ik het schrijven veroordeelde, niet de persoon zelf)
  Mijn maat is in elk geval vol, mijn grenzen bereikt…

 190. Je hebt helemaal gelijk, je kunt ook gewoon stoppen met discussiëren zonder iemand te beledigen (met excuses als ik dat heb gedaan).
  Ik kan het alleen niet uitstaan dat het altijd de volhouders zijn die populist worden. Mensen houden van een duidelijke boodschap, of die nu waar is of niet. Daar wil ik graag tegen vechten, en voor bewustmaking van logica, maar ja. Mensen willen horen wat ze willen horen. Grrr.

 191. Als het een troost is, we zijn niet de enigen die dit lezen.

  Er hebben vast wel meer mensen gemerkt dat Janus hetzelfde doet als anderen die naar onderbouwing van new age ideeën gevraagd worden, de vraag “wat is de onderliggende werking precies?” ontwijken, in dit geval door het als off-topic af te doen.

 192. Bij 211
  Sorry Janus, als ik je beledigd heb. Dat was niet nodig geweest.

  en bij je vraag in 188:
  “Mogelijk door je ervaringen met die andere guru. (Wie was dat overigens, als je dat wilt vertellen, want dat vind ik wel interessant).”

  Ik ga je niet de naam van die Guru geven. Wat wel interessant is om eens een lijstje te maken van organisaties en Guru’s die veel schade aanrichten bij kwetbare mensen. Kijk daarvoor eens op: http://www.stelling.nl/simpos/

 193. 218
  Maurice, maar een onderbouwing is toch nooit waar mensen in een geloof naar op zoek zijn. Het zijn juist de onbenoembare dingen waar ze zich aan vasthouden. Verschijnselen als telepathie enzo zijn toch ook nooit wetenschappelijk uitgelegd, of wel?

 194. Er zijn er die het wel proberen. Zelden zal een zevende-dag’s evangelist proberen koolstofdatering te snappen, maar er zijn veel mensen die een geloof aanhangen die niet zo moeilijk doen – de mensen die geloof als antwoord op de vraag “Waarom?” hebben en voor “Hoe?” wel naar de wetenschap kijken.

  Een anecdote qua telepathie is dat men vroeger dacht dat olifanten telepatisch communiceerden. Tot ze erachter kwamen dat olifanten geluiden maken met een lagere frequentie dan wat mensen kunnen horen.

 195. Zou me best kunnen voorstellen dat telepathie iets te maken heeft met geluidsgolven. Maar, het is dus geheel nog niet aangetoond hoe het werkt.
  Waarschijnlijk heeft de mens, net als dieren die bijv. een tsunami voelden aankomen, een zesde zintuig. Die is alleen in de loop van de beschaving op de achtergrond geraakt omdat we het niet meer gebruiken.
  In elk geval bestaan er dus onverklaarde wonderen van het leven, zoals jij ook al eerder schreef. Het probleem is dat die bij religies en slimme types als Hay worden ge- en misbruikt en toegeëigend.
  Zolang de wetenschap niet precies uitvogelt hoe het zit, blijven mensen de natuur misbruiken voor eigen gewin.

 196. Ah, euh als het op geluidsgolven aankomt is het dus geen telepathie. Geluid ontstaat door wrijving, wrijving ontstaat door beweging, terwijl de achterliggende gedacht omtrent telepathie is dat er geen beweging bij nodig zou zijn.

  Mensen hebben veel meer zintuigen, om en nabij de 30 als ik me niet vergis, en dat is alleen “organisme-breed”; eigenlijk zijn alle receptoren die individuele organen (en onderdelen van organen) hebben ook soort van zintuigen.

  Een “rampspoed” zintuig bestaat niet, maar iets als bijvoorbeeld verschil in luchtdruk (voorafgaand weersomslag), dat is te voelen. Of mensen dat ook bewust kunnen voelen weet ik niet, ik gok dat een dermatoloog dat wel zou weten.

  Subtiele aangeleerde en/of voorgeprogrammeerde clou’s oppikken en zonder er bewust van te zijn tot een indruk van gevaar komen zal, vermoed ik, daar ook een groot deel van zijn.

 197. Qua tsunami, op de gok:

  Tsunami is golf in water die van onderen, ipv door de wind van boven, gestuwd wordt, door een zeebeving waarbij ik me kan voorstellen dat dat plaatselijk met een verstoring in ‘t magnetisch veld van de aarde gepaard gaat, en er zijn diersoorten zat die daarop navigeren.

  Maar ik dwaal af.

 198. @ Pietie en Maurice:

  Pietie, ik ben niet zo gauw beledigd. 211 was niet bepaald een hoogstaand stukje literatuur uiteraard, maar zoiets zegt meer over de schrijver dan over de aangesprokene. Ik heb van zoiets dan wel een rotgevoel, maar beledigd? Ach, van iemand, die mij zou kennen, zou ik het me waarschijnlijk wel aantrekken.

  En een beetje flauw om mij eerst van off-topic te beschuldigen en dan dat ik geen onderbouwing zou geven, mij er zogenaamd achter verschuilend dat ik niet off-topic wil zijn – wat in mijn ogen meer dan het geval zou zijn , indien ik alles in detail ga uitleggen – en het dan vervolgens zelf over telepathie en de tsunami te gaan hebben, want dat heeft wekeleijk helemaaaaaaaal niks met het onderwep te maken.

  En Maurice, (zelf)hypnose en affirmeren kunnen niet bewezen worden met een chemische of natuurkundige proef. Dus welke onderbouwing ik ook lever, jij zult er nooit in vinden wat jij erin zoekt of wat jij alleen als bewijs geldig acht. De enige manier om dit te bewijzen is het te gaan doen en ervaren. Afgezien van de Rasta Rostelli’s ed, die op podia laten zien dat het werkt – meer op een manier, die schadelijk is voor het onderwep dan dat het het goed doet – en de ongetwijfeld vele positieve getuigenissen, die er ook zullen zijn, naast alle kritiek, die – ik hoop dat jullie dat genoteerd hebben – door mij in vele gevallen onderschreven wordt.

  Maar wel bedankt voor de links. Het is teveel om door te lezen en ook teveel om er hier nog op te reageren, maar ik heb ze opgeslagen om er later eens in te duiken.

  Groet, Janus.
  PS, zometeen nog eentje voor jou, Amber.

 199. Janus, dat met die drogredenen lijst was voor jou. Je bijdragen vallen inmiddels in herhaling, helaas.

  g’nite!

 200. @ Amber 200

  Q: ‘Ik denk dat Janus het ook kan beamen dat affirmeren en visualiseren een kunst is en dat er veel meer erachter zit. Het is niet zomaar gedaan het is het weten dat je een hogere zelf hebt en wat je ermee kan! Luoise weet het ook. Je moet er alleen van bewust zijn.’

  A: Hallo Amber,

  Het is inderdaad een soort kunst, maar op zich geen moeilijke, als je een paar basisregels in acht neemt en er de moeite voor wilt nemen goed na te denken over wat je opschrijft, en er zit meer achter, ja, maar je hoeft er ook weer niet zoveel achter te zoeken, vind ik.

  Je hoger Zelf heeft er naar mijn idee in eerste instantie weinig mee te maken, want dat weet allang wat goed voor je is, maar mogelijk dat je hoger Zelf je er, juist daarom, toe aanzet om affirmaties te gaan gebruiken. Daarbij komt dat het ‘Hoger Zelf’ altijd nog een hypothese is en niet aangetoond kan worden, alhoewel ik – en mogelijk vele anderen – wel iets ervaar, wat daar op lijkt.

  Wat mij betreft gaat het dus niet om het hoger Zelf, maar eerder om het lager zelf en wel je onderbewuste oftewel je automatische piloot. Ik zie het onderbewuste als iets – voorzover het dit leven betreft – dat is opgebouwd uit alles wat je meegekregen hebt. Zowel wat tegen je gezegd is, als wat je hebt meegemaakt. Daaruit is een soort residu ontstaan, je zelfbeeld, je verwachtingspatroon, je angsten, noem maar op. En dat pakket functioneert als een soort automatische piloot.

  En met die automatische piloot kan je communiceren en je kunt hem ook herprogrammeren. (Vandaar neuro-linguistic programming.)
  En wel op dezelfde wijze (voor een deel), als hij oa ontstaan is: door tegen hem aan te praten. Alleen vervang je de lulkoek, die er vroeger tegen je gezegd is en waaruit (bijvoorbeeld) een negatief zelfbeeld is ontstaan, door andere koek, waarmee je je zelfbeeld kan herstellen. Op die manier kun je je wáre zelf weer schoonmaken ahw, bevrijden uit de rotzooi, die er in de loop der jaren overheen is gegooid. Het gaat dus niet om het veranderen van jezelf, maar meer om het terugvinden van jezelf.

  Het wekken van hoge verwachtingen is in mijn ogen misplaatst. Ik had laatst nog een boek van Anthony Robbins in handen en die had het erover dat je jezelf in een week geheel kon transformeren (in ‘your greater self’ of zoiets, nou, doe maar gewoon). Niet dus.* Iets wat door de jaren heen is ontstaan, kan je niet zo 1, 2, 3 in een handomdraai veranderen. (* Maar zulk soort boeken verkoopt natuurlijk wel goed aan luie mensen en mensen, die op zoek zijn naar een lolly……..)(Overigens sluit ik ook bij hem niet uit dat er ook wat bruikbaars in staat.)

  Weliswaar merk je het effect van affirmaties onmiddelijk, maar je zult er – althans dat is mijn ervaring – lang mee door moeten gaan, dan periodiek ermee stoppen om het te laten bezinken en er dan weer mee verder moeten gaan. Mijn ervaring is dat als ik er lang mee stop, wat ik uit experimentele overwegingen vaak gedaan heb – kan ook luiheid zijn geweest :) – ik dan toch weer een behoorlijke terugval krijg.

  Ik schrijf ze overigens vrijwel altijd, maar een geluidsopname maken (gewoon zelf), waar je dan zelf naar luistert – bijvoorbeeld tijdens het koken, joggen, in de trein of wat dan ook – dat gaat ook heel goed.

  Bij visualiseren gebeurt in zekere zin iets vergelijkbaars, maar toch anders. Dat is meer ‘gewoon’ – voorzover je dat zo kan noemen – communiceren. Je vertelt (in beeldvorm) aan je onderbewuste wat je wilt bereiken en vanuit je onderbewuste ontstaat een soort kracht, die datgene wat je wil, meehelpt te bewerkstelligen, met een gevoel alsof het automatisch gaat.

  Je bewúste wil is vaak niet afdoende om iets daadwerkelijk te bereiken. Vooral als er een ónderbewust proces is dat hetgeen je bewúst wil, tegenhoudt. Dat is bijvoorbeeld bij het stoppen met roken vaak het geval. Er zijn maar weinig mensen in staat om dat op basis van wilskracht te realiseren. Het onderbewuste werkt dan tegen. Door je onderbewuste te vertellen wat je wil, kan het wel lukken.

  Dit werkt overigeng ook niet altijd. Bij stoppen met roken vrijwel altijd wél, maar als je iets wilt dat tegen je hoger Zelf ingaat dan wordt het lastig. Of je dat nou direct bewúst wilt of dat je het via communiceren met je onderbewuste middels visualisaties of affirmaties probeert te bereiken – wat ook een bewuste keus is – dat maakt dan niks uit. Op dat moment speelt dat hoger Zelf wel een rol, maar mijn ervaring is dan weer, dat ik er iets beters voor in de plaats krijg aangereikt. Wat vaak niet meteen herkenbaar is, maar wat toch op termijn wel duidelijk wordt.

  Amber, jij weet dit waarschijnlijk al allemaal zo ongeveer wel, maar er zijn natuurlijk ook meelezers, die hier mogelijk wat aan hebben. Dat hoop ik dan maar.

  Totzover maar weer. Ik denk overigens dat ik over dit onderwep nu wel genoeg gezegd heb. Zoveel is er ook niet over te zeggen. Het is relatief simpel, wat niet moet leiden tot simplistisch erover denken of het als trucje gebruiken. Je moet er niet lichtvaardig mee om gaan en zomaar wat leuke dingetjes voor jezelf opschrijven en die dan maar klakkeloos gaan affirmeren, want er zijn wat mij betreft wel degelijk grondregels, die heel belangrijk zijn. (Zie mijn eerdere posts voor enkele daarvan.)

  Groeten en wie weet tot een volgende keer,

  Janus.

 201. ‘overigeng‘ had ‘overigens’ moeten zijn.

  En Maurice 227, dat had ik begrepen. Niettemin heb ik geen tijd om me daar nu in te verdiepen en ook niet om met jou een discussie aan te gaan in hoeverre ik dan wel jij schuldig ben(t) aan het gebruikeen van drogredenen. Dat zou het zoveelste zijpad worden.

  Groet, J.

 202. @Janus: Zo slecht doe ik het nog niet hoor ;)

  Hypnose is geen magie, het is psychologie (van meegaandheid, als ik me niet vergis). Affirmeren pretendeert op de ‘wet’ van aantrekking te stoelen; het zou weldegelijk onder natuurkunde vallen, als die wet echt bestond. Natuurkunde bestudeert de werking van het heelal en alles erin.

  Ik kan heel goed zelf bepalen wat ik wel of niet als bewijs zou achten, dat hoef je niet voor mij te beslissen. Manipulatief gedoe hebben we niks aan.

 203. 228
  Janus, ik ben blij dat je niet gauw beledigd ben, want ik wil graag nog een keer zeggen: je schrijft een hoop tegenstrijdige onzin!
  Je haalt hogere en lagere zelf door elkaar, mixt onderbewuste en automatische piloot erbij, vervolgens heb je het over programmeren (NLP is een omstreden theorie die volgens veel verstandige mensen niet klopt) en communiceren. Dan werkt het onderbewuste weer tegen, en dan is je wilskracht niet genoeg.
  Het is een brei van onzin die je schrijft, en dan ook nog op een manier alsof jij precies weet hoe het werkt. Nu begrijp ik dat Maurice je wees op de foute logica en foute denkwijzen. Bij jou is het niet alleen een geloof, je bent ook nog in de veronderstelling dat het bewijs geleverd is alleen al omdat jij het opschrijft.
  Mijn bek valt open van zo’n tunnelvisie.

  Maar het belangrijkste nog: je gaat totaal niet in op de schadelijke gevolgen van organisaties en guru’s die soortelijke dingen beweren. De lijst is eindeloos, schrijnende situaties. Verdiep je er een keertje in voordat je weer schrijft. Alsjeblieft.

 204. En als Rasta Rostelli vooraf al zegt: “Ik ben alleen maar uit op jullie knipbeursjes” dan doet hij dat heel netjes. Dan krijg je waar je voor betaalt: entertainment, ipv valse hoop en (geestelijke) gezondheidsschade.

  Geld verdienen dmv goed entertainment is niks mis mee. :)

 205. De werking snappen van “magische” dingen is wel belangrijk. Een voorbeeldje:

  Als ik zeg, ‘ik laat de zon verdwijnen’
  *oegaboega*
  En de zon verdwijnt.

  Dan vindt de stam inboorlingen me een magiër.

  De astronoom echter, die zal zeggen: ‘leuk en aardig, maar die zonsverduistering stond ook in mijn agenda’

 206. Maar belangrijker nog Maurice is, denk ik, dat er werkelijk wonderlijke dingen gebeuren die nog niet waterdicht te verklaren zijn. Van bijvoorbeeld het placebo-effect weten we al weinig of niets. Het probleem is dat juist die onverklaarde mechanismen worden misbruikt en toegeëigend door guru’s.
  Wat wij nodig hebben is meer transparantie en onderzoek. Hoe werkt hypnose precies. We hebben zoveel psychologen in Nederland, waarom vertelt niemand ons wat die technieken inhouden die worden ingezet door machtige en charismatische types. Zijn ze bang aangeklaagd te worden door de oplichters, of bang hun nek uit te steken?
  Doorprikken die handel, luid en duidelijk en vasthoudend; op tv en in de bladen. Media, journalisten, psychologen, onderzoekers en artsen: doe uw werk!

 207. Ik denk dat het niet zozeer een gebrek aan de wetenschappelijke kant is, als wel desinteresse bij het algemene publiek. Jij hebt een reden de onzin te verafschuwen, maar de meeste mensen die er niet mee in aanraking komen kan het weinig schelen.

  Maar om je wat aanknopingspunten te geven:

  Boeken die magische pruttel ontkrachten bestaan vast ook wel, maar de afzetmarkt ervoor zal klein zijn (want: preaching to the choir)

  Leuk filmpje over cult spul:
  http://www.dailymotion.com/video/x8doqt_mind-control-made-easy_news

  En je zou Penn & Teller’s show Bullshit kunnen kijken, dat neemt bepaalde zaken op de korrel (maar super objectief zijn ze niet, het blijft televisie)

  Qua hypnose, zo ik het begrijp is het mee gaan in ‘doen alsof’; weten dat het niet écht echt is, maar wel de fantasie toestaan (dat lijkt me de onschadelijke entertainment versie) – ik vergelijk het met hoe mensen door vrolijkheid zich kunnen gedragen alsof ze dronken zijn, het ongeremde ervan.

  En wellicht is een medische psychologie onderwijsinstelling wel bereid bepaalde vragen te beantwoorden, als je ze erom vraagt.

 208. Een uitdaging:

  Affirmeer jezelf het vermogen mij te laten begrijpen waarom affirmeren wel werkt zoals geadverteerd en niet omdat het een placebo is. Mag van mij.

  (als er bepaalde “voorwaarden” zijn, euh: aan hersencapaciteit geen gebrek en ik leer graag wat nieuws. Openmindedness is geen probleem, natuurkunde is ook vreemd at first.)

  Doe maar.

 209. @Pietie wil je geloven dat toen een onbeduidend sekte’tje hier eens hun propaganda pamfletje in de brievenbus mikte, ik erachteraan was gegaan met de bedoeling ze eens flink klem te lullen?

  (onder ‘t mom van “als je mij thuis komt lastig vallen mag ik ‘t ook terugdoen”)

  Kon de persoon in kwestie helaas alleen niet vinden.

 210. Ha, geweldig! Het is wel leuk er grappen over te maken. Maar ik denk werkelijk dat als ziekenhuizen meer zouden doen aan begeleiding van patiënten, aandacht, lotgenoten contacten etc etc. dat er dan niet zoveel kwakzalvers zouden bestaan. Waarom van ziekenhuizen niet ‘gezondheidscentra’ maken, met echte placebo artsen die er voor uitkomen dat ze vooral aandacht geven. Why the … not? Ze kunnen toch eindelijk wel een keer helder zijn over wat ze allemaal niet weten. Wees transparant, mensen pikken het niet langer. In plaats van onnodige operaties opdringen (dat krijg je als je marktwerking laat gelden in de gezondheidszorg, was geen goed idee, geheel niet) zouden ze ook veel kunnen verdienen aan iets bieden waar mensen echt behoefte aan hebben.

 211. Volgens mij ligt het bestaan van kwakzalvers niet aan de echte gezondheidszorg. Patiënten willen soms goed nieuws ook al is het er niet, een shortcut die niet bestaat, regie over dingen buiten hun invloed.

  Ik heb het sterke vermoeden dat artsen vaak gebruik maken van het placebo effect, het is een nuttig systeem. Maar daar verdiep ik me niet al te ver in; het punt van een placebo is immers “iemand’s verwachting”, als je van te voren verteld wordt dat iets een placebo is werkt het effect niet meer naar behoren, denk ik.

  Meer begeleiding, educatie, nazorg e.d. kan afaik ook wel via de echte zorg en daar wordt volgens mij ook flink aan de weg getimmerd. Wat er achter de schermen gebeurt qua voorkomen dat kwakzalvers dingen stukmaken, weet ik niet.

 212. En hoeveel kwetsbaren komen bij een specialist en leg al hun verantwoording in zijn/haar handen ,hoevelen vertrouwen op meneer specialist en hoevelen zeggen jij bent hier de specialist fix het effen. En als zij inzien dat specialisten het niet kunnen fixen altijd zelf voor kiezen naar kwakzalvers gaan. Eens erover nagedacht?. Er zijn genoeg mensen die zelf kiezen voor goeroes. Mensen gaan met bepaalde verwachtingen naar specialisten moet ie bijvoorhand zeggen ik kan niks voor je doen, Wake up hij doet het niet en zo ook goeroes en ik blijf erbij mensen kiezen wat voor hun belangrijk is dan! kwetsbaren of niet en iedereeen is er vrij in.
  Wie zijn jullie om erover te oordelen want eigenlijk veroordelen jullie iets waar mensen zelf voor kiezen. Onder het mom van kwetsbaar weer een aanname.

  Velen gaan niet na bij zichzelf wat de gezinnen van zo’n specialist meemaken wat hij zelf meemaakt. Leg alles in hun handen zij geloven in specialisten is het niet hetzelfde?. Ja zij hebben hun roeping gevolgd bewuste keuze gemaakt maar soms kunnen zij het niet fixen. En ik weet zeker dat er mensen zijn met geen enkele geloof in specialisten en reguliere gezondheidzorg door hun ervaringen moeten zij dan ook zo optreden specialisten veroordelen en afzweren alleen omdat ze niet aan hun verwachtingen konden voldoen
  Kom op mensen word wakker!

  Niet alleen kwetsbaren kiezen voor een goeroe en niet iedereen word automatisch kwetsbaar omdat ze ziek zijn. Sommige mensen weten ook wat ze willen.Gelukkig mogen we dat.

  En sommige leggen hun lot in handen van God en Maria anderen doen hun ding affirmatie en visualisatie een ander gaat naar een specialist ieder zijn ding en het moet kunnen. Maar waar je voor kiest is jouw verantwoording dat is leven in vrijheid!

  Jullie verdienen een nobelprijs voor het niet respecteren van een ieders wens.

  Groet.

 213. En als mijn man thuis komt als een gebroken man omdat hij het niet heeft kunnen fixen en hij vraagt zijn vrouw help me met je affirmaties en je ‘mamboe jamboe’ doe ik het graag want hij vraagt mij dan naar iets wat hem even verlicht en weer in balans kan laten komen zodat ie weer zijn werk naar behoren kan oppakken. Bewezen feit waarschijnlijk niet maar het helpt hem in het moment van nu.Zodat hij vol goede moed aan een nieuwe dag kan beginnen.

  Groet

 214. Amber:
  – Niemand kiest bewust voor iets waarvan ze zeker weten dat het niet werkt.
  – Als het einde oefening is, zegt een medicus dat wel.
  – Teleurgesteld zijn en reguliere zorg veroordelen gebeurt ook.
  – Ik vind kwetsbaarder worden best logisch, eigenlijk.
  – Gemanipuleerd danwel geïndoctrineerd worden is geen vrije keuze.

 215. Applaus voor Maurice.

  243, 244
  Ik begrijp je behoefte wel Amber, niets mis mee. Maar je kunt ook bewust kiezen voor dingen die in elk geval werken, en geen schade aanrichten: aandacht van dierbaren, goede info met heldere feiten, lotgenoten contacten, bewegen, ontspannen, gezond eten, etc.

 216. @ Pietie en Maurice.

  Over het geloof.

  Ik vind jullie, Pietie en Maurice, gelovigen (voorzover dat gezegd kan worden op basis van wat jullie hier geschreven hebben). En dan bedoel ik niet dat jullie lovigen zijn, maar juist het tegenovergestelde: óngelovigen. En persé ergens niet in geloven is natuurlijk ook een vorm van geloof.

  Jullie geloven persé niet waar wij – in geval van deze beperkte blogdraad, Amber en ik – van overtuigd zijn. En dat op net zo’n irrationele en emotioneel geladen manier, als andere gelovigen in hún geloof geloven. Want jullie argumenten, wat de techniek van het affirmeren betreft, zijn niet houdbaar en grotendeels ook niet eens van toepassing op het onderwerp. Toegegeven: ook op dit gebied zijn er vele gelovigen, ook wat Hay betreft, maar ik ben zo vrij mijzelf daar niet toe te rekenen.

  Wat mij betreft, ik ben dus geen gelovige, ik ben een ervaringsdeskundige. Ik werk al jaren met affirmeren – niet op basis van Hay, maar op basis van hypnose in het algemeen – en doe dat periodiek wél, dan weer niet en dan weer wel. En steeds als ik er weer mee begin, merk ik de heilzame (jawel) werking ervan. Dus proefondervindelijk bewijs. Dat geldt voor Amber, als ik haar goed begrepen heb (zeg ik maar voorzichtig), ook. En nog voor heel veel andere mensen, die hier niet schrijven.

  Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen – in navolging van Christus – dat mijn geloof mij dan steeds ‘behoudt’. Dat lijkt mij echter niet het geval, want dan zou ook een onzínnig verhaal van welke soort ook, mij moeten ‘behouden’. Tot op zekere hoogte klopt zelfs dat, want geloof (in de zin van zelfsuggestie) werkt tot op zekere hoogte altijd.

  En daar zit ‘m nou de kneep: Dát soort geloof – en dan bedoel ik geloof in ónzin – acht ik een groot gevaar, want mensen raken erdoor buiten de werkelijkheid – voorzover de werkelijkheid werkelijk is…… – en daar heb ik hierboven al op gewezen. En of je nou naar de kerk gaat om je onzingeloof bevestigd te krijgen of je gebruikt affirmaties om jezelf onzin in te prenten, het resultaat is hetzelfde: een dwaalweg. Nou kan een dwaalweg wel tot tijdelijke euforie leiden, maar niet tot beklijvende verandeing.

  Dat is één.

  Punt twee is, dat jullie toch al op de goede weg zijn. :) (Zie verder.)

  @Maurice (230)
  Q: ‘Hypnose is geen magie, het is psychologie (knip). Affirmeren pretendeert op de ‘wet’ van aantrekking te stoelen’

  A: Ja, (zelf)hypnose, NLP en wat dies meer zij, valt onder de psychologie. En dat is dus niet op dezelfde manier bewijsbaar als natuurlijke en/of materiële verschijnselen, Maurice. Dus hoe je dat ook probeert, dat gaat altijd mis of op z’n minst mank. Er zijn zelfs hele grote groepen, die vinden dat psychologie in zijn geheel helemaal niet bewijsbaar is. Je kunt (zelf)hypnose, NLP enz wel in het kader van magie gebruiken – er is een zekere verwantschap – maar dat doe ik nagenoeg niet.

  En affirmeren – wat niets anders betekent dan ‘bekrachtigen’, afgeleid van het Engelse werkwoord ‘to affirm’ – pretendeert bij mijn weten helemaal niet op de wet van aantrekking te stoelen. Je maakt alleen sterker wat je sterker wilt maken binnen je gehele spectrum van zijn.

  Die wet van aantrekking heeft zijdelings wel tot gevolg dat hetgeen je affirmeert ook het soortgelijke aantrekt – en dat is mooi meegenomen – maar daar is het affirmeren bij mijn weten niet primair op gericht. Je kunt het er op zijn hoogst voor gebruiken.

  Wat mij betreft bestaan er twee versies van de wet van aantrekking, een materiële en een niet-materiële. En bewijs voor die laatste? Ik zou zeggen: kijk om je heen.

  @Pietie 236
  Q: ‘Maar belangrijker nog Maurice is, denk ik, dat er werkelijk wonderlijke dingen gebeuren die nog niet waterdicht te verklaren zijn. Van bijvoorbeeld het placebo-effect weten we al weinig of niets.’

  A: Daget het in het oosten, Pietie? Maar wat is wel waterdicht te verklaren? (Ik doe toch een poging hieronder.)

  @Maurice 242
  Q: ‘Ik heb het sterke vermoeden dat artsen vaak gebruik maken van het placebo effect, het is een nuttig systeem. Maar daar verdiep ik me niet al te ver in; het punt van een placebo is immers “iemand’s verwachting” ‘

  A: Je vindt het placeboëffect dus nuttig. Ook dat is een begin. En het is idd gebaseerd op iemands verwachting. Verwachting, gewekt door suggestie. Dus, vanwege de suggestie, verwant aan hypnose. En als iemand die verwachting heeft, dan werkt die verwachting vervolgens als een (zelf)hypnotische suggestie. Dus eerst suggerreert de dokter de cliënt en vervolgens suggerreert de cliënt zichzelf. Mooi toch?

  Je hebt gelijk – in antwoord op iets wat je al eerder schreef – dat het effect van hypnose ook op het placeboëffect gebaseerd zou kunnen zijn. Maar dan zou het maar in ongeveer éénderde van de gevallen – voorzover ik weet is dat het scoringspercentage bij het placeboëffect – moeten werken, maar het werkt in veel meer gevallen, voorzover ik weet. Bij mij iig wel, want het werk(te) bij mij altijd. Ook bij lichamelijke klachten, die ik vroeger had.

  Bovendien: hoe zou je moeten nagaan of er ook bij hypnose sprake is van het placeboëffect. Je kunt moeilijk de ene groep wel hypnotiseren en de andere niet en dan tegen die tweede groep zeggen dat ze wel gehypnotiseerd zijn. Of een soort nephypnose geven, wat nagenoeg onmogelijk is en die nooit neutraal kan zijn en dus altijd één of ander effect heeft. Bij een medicijn is dat veel makkerlijker, want het verschil is veel meer zwart-wit en het placebo’medicijn’ is werkelijk neutraal.

  Q: ‘als je van te voren verteld wordt dat iets een placebo is werkt het effect niet meer naar behoren, denk ik.’

  A: Dat klopt dus, want dan suggereer je iemand – in overeenstemming met de werkelijkheid in dit geval – dat het niet werkt en dan werkt het dus niet. Wanneer je een echt medicijn zou geven met de mededeling dat het een placebo – dus niet-werkend – is, dan zwakt het – in dit geval omgekeerde placeboëffect – de werking van dat medicijn ongetwijfeld af. Da’s ook een leuk experiment.

  @ Maurice 197
  Q: ‘Qua jouw omschrijving van affirmaties: als het niet het bewerkstelligen van verandering is, maar handhaven van je status quo, dan ben je – met uw welnemen – bezig met iets waarvoor confirmeren me een beter woord lijkt, of lomper gezegd: stating the obvious.’

  A: Je leest toch slecht, Maurice. Het gaat dus wél om het bewerkstelligen van verandering en dat heb ik ook opgeschreven. Want door het selectief bekrachtigen van de – inderdaad reeds aanwezige – positieve elementen in je persoonlijkheid, ontstaat wel degelijk verandering. Vooral als je (onbewust) gewend was om de negatieve kanten te versterken.

  Het lijkt me niet dat je ‘confirmeren’ bedoelt, maar ‘conformeren’. En dan bedoel ik – alhoewel dat niet meteen het uitgangspunt is, eigenlijk het tegenovergestelde: Als confórmeren betekent: je aanpassen aan wat ouders, opvoeders partners en/of de groep(en) van je verlangden (waardoor je het contact met jezelf kwijt raakte en je niet meer van die aangepaste/kunstmatige persoonlijkheid kon houden), dan bedoel ik met affirmeren (op mijn manier) in feite déconformeren. Namelijk die aanpassingen weer ongedaan maken (negeren eigenlijk) door je ware zelf – inderdaad ook reeds aanwezig – te bekrachtigen (als tegenwicht), waardoor je jezelf – je wáre zelf – weer terug vindt (en dus weer van jezelf kunt gaan houden, maar nu op een natuurlijke manier en niet op een kunstmatige manier middels een kort-door-de-bocht affirmatie.) Het is dus op deze manier een soort mentaal reinigingsproces en dus verandert er wel degelijk wat. Een heleboel in feite.

  En over de wet van aantrekking, die is toch zelfs hier op deze blogdraad al te zien? Of ben ik nou gek?

  Nog even iets over bewijs.

  Als het nou niet zou werken, waarom zouden dan ál die reclamemakers hypnose, NLP enzo in vrijwel honderd procent van de gevallen toepassen en jaarlijks ál die tientallen, mogelijk zelfs honderden, miljoenen euro’s aan die vorm van reclame uitgeven? En waarom zouden dan ál die journalisten en andere mediafiguren het toepassen om publiek aan zich te binden en niet te vergeten ál die politici – Mark Rutte voorop – om kiezers aan zich te binden? Voor de kat z’n dinges zeker. Nee, meneer, ze doen dat omdat het werkt en ze er mensen mee kunnen beïnvloeden. En wat zij met het volk kunnen, dat kan ik (en jij, als je wilt) met deze techniek met jezelf. Alleen hopelijk dan met een beter doel.

  Eigenlijk is het volstrekt belachelijk om te twijfelen aan de werking van dit soort technieken. Als ze namelijk niet zouden werken, dan zou er ook niet zoveel misbruik van gemaakt worden, wat zeg ik: van gemaakt kúnnen worden. En dan zou ook Louise Hay er niks aan hebben en dan zou deze hele discussie niet eens bestaan.

  Vriendelijke groet, Janus.

 217. Janus, dank voor je lap tekst. Maar je lijkt geen overzicht meer te hebben.
  Zelfhypnose is prima, mits er niemand misbruik van maakt. Hay en Jomanda en anderen maken misbruik van alletechnieken, geloven, wonderen, psychologische trucjes, titels, onverklaarde zaken, om daar zelf beter van te worden.
  En dat politici gebruik maken van technieken uit de reclame: inderdaad, goed dat je het ziet, prik het vooral door en leg het bloot voor iedereen die het wil horen!
  Weet je wat ons ware zelf is? Dat is het feit dat de mens verschilt van planten en dieren. Wij kunnen er namelijk voor kiezen niet egocentrisch alleen maar aan eigen groei en ontwikkeling te denken, maar ook iets te doen (en te laten!) om anderen te beschermen. Daar ligt de kern van ware menselijkheid.

 218. Siddharta Mukherjee, schrijver van het boek over kanker ‘De keizer van aller ziekten’ zei zojuist in het tv programma ‘Boeken’: Ziekte is de nachtzijde van het leven, het hoort bij het leven zoals de nacht bij de dag hoort.
  Ook vertelde hij dat de groei van kankercellen in feite een macaber soort perfectie is. Het zijn cellen die een eeuwig leven hebben bereikt. Ze werken dus veel beter dan onze gewone cellen (!)

 219. @ Pietie 248 en 249

  Van zelfhypnose kan geen misbruik worden gemaakt, want dat doet iemand tov zichzelf. Er kunnen wel ernstige fouten mee gemaakt worden, maar dat is dan ook ‘alles’. Van hypnose en de daarvan afgeleide vormen kan wel misbruik worden gemaakt, want dat doen mensen tov mekaar.

  Hay en Jomanda kunnen niet, zoals hier al een paar keer is gebeurd, over één kam geschoren worden. Hay is geen medium, voorzover ik weet, zoals Jomanda en Jomanda werkt nauwelijks met affirmaties en hypnose en als ze dat al doet, dan op een vrij kinderlijke manier. In hoeverre beiden ergens misbruik van maken, laat ik graag ter beoordeling aan anderen over. En aan hun eigen geweten, natuurlijk.

  Wat je schrijft over het ware zelf en de kern van ware menselijkheid, getuigt van enorm idealisme, maar het is erg gevaarlijk om je eigen ware zelf op zo’n manier te idealiseren, want dat kan erg beperkend zijn ingeval van je eigen psychologiesche ontwikkeling. Het kan erg dwingend zijn en erg stressveroorzakend als je jezelf forceert om aan zo’n ideaalbeeld te voldoen. Dat kan ook ziekmakend zijn. Ik geef ze niet graag de kost, die aan zo’n Florence Nightingale syndroom ten onder zijn gegaan. Je ware zelf zou wel eens heel gewoon kunnen zijn en dat is veel rustgevender dan zo’n ideaalbeeld.

  Ik ben het trouwens ook niet zo met je eens. We zijn, vrees ik (of juist niet), veel meer dier dan we onszelf op de mouw willen spelden.

  En waar je zegt: ‘Wij kunnen er namelijk voor kiezen niet egocentrisch alleen maar aan eigen groei en ontwikkeling te denken, maar ook iets te doen (en te laten!) om anderen te beschermen.’, dan heb je op zich gelijk, maar je kunt anderen nou eenmaal beter helpen, naarmate je meer zelfkennis hebt en je zelf sterker bent. Dus zelfontwikkeling is een mes dat aan twee kanten snijdt, ehh, kán snijden.

  En het is maar zeer de vraag of je daar wel zo vrij voor kunt kiezen, voor dat niet-egocentrisch zijn. Doe je dat namelijk vanuit een bedacht ideaalbeeld, dan zou je wel eens zeer bedrogen uit kunnen komen, want het is maar net in hoeverre je andere bewustzijnslagen, je gevoel bijvoorbeeld, daarmee in overeenstemming zijn. Zo niet, dan loop je klem.

  Ook is het (te) sterk gericht zijn op het helpen van anderen en dat idealiseren helaas vaak niet meer dan een verkrampte poging om een schuldgevoel te compenseren. En vanuit zo’n basis kan meestal weinig goeds tot stand komen. Maarrehh, dit is wat off-topic aan het worden.

  Bedankt voor 249, dat stukje over Siddharta Mukherjee. Ziekte hoort ook naar mijn idee bij het leven. Maar de houding, die uit dit citaat van hem naar voren komt, vind ik wat te passief, maar ja, dat is ongetwijfeld niet het enige wat hij erover gezegd heeft.

  Ik zie ziekte meer als een uitdaging, een beproeving. Iets om een soort gevecht mee aan te gaan. Niet door symptoombestrijding, maar in eerste instantie als weg tot bewustwording van de oorzaak, want pas dan kan je in feite pas aan werkelijke genezing beginnen.

  In die zin zou Hay een bijdrage kúnnen leveren aan dat bewustwordingsproces. Niet in absolute zin, maar meer zo van: hm, zou ze daarin gelijk kunnen hebben. Elke fixatie, of dat nou van het ware zelf is of dat ziekte B altijd bij iedereen oorzaak A moet hebben, werkt naar mijn idee belemmerend en sluit andere mogelijkheden uit.

  Dat kankercellen een vorm van eeuwig leven hebben bereikt is interessant. Wie weet zijn ze wel een veel hogere levensvorm dan wij zelf zijn en kunnen we veel van ze leren. Maar ik heb ook wel gelezen dat ze als cellen ook heel zwak zijn, wat vreemd is, aangezien ze dan toch zo dodelijk kunnen zijn. Overigens doen verstandige virussen dat niet. Die doden hun gastheer niet, maar parasiteren er zijn leven lang lustig op los.

  Groet, Janus.

 220. Hey Janus,

  Jij zei:

  “Niet door symptoombestrijding, maar in eerste instantie als weg tot bewustwording van de oorzaak, want pas dan kan je in feite pas aan werkelijke genezing beginnen”.

  En dat is precies wat veel mensen niet willen weten…

  Wij roken, drinken en vernietigen ons leefmilieu zonder hier veel verder over na te denken en bagatelliseren vervolgens steevast en hardnekkig de invloed op onze gezondheid.
  Als er dan uiteindelijk een ziekte ontstaat, gaan wij vervolgens helaas vaak pech de schuld geven…

  Groet, T

  P.S.

  Ik zoek nooit naar de schuldvraag!; slechts naar een (wetenschappelijke) verklaring.

 221. Janus:
  “Ik zie ziekte meer als een uitdaging, een beproeving. Iets om een soort gevecht mee aan te gaan. Niet door symptoombestrijding, maar in eerste instantie als weg tot bewustwording van de oorzaak, want pas dan kan je in feite pas aan werkelijke genezing beginnen.”

  Tartarus:
  “Als er dan uiteindelijk een ziekte ontstaat, gaan wij vervolgens helaas vaak pech de schuld geven…” en “Ik zoek nooit naar de schuldvraag!; slechts naar een (wetenschappelijke) verklaring.”

  Het moet heerlijk zijn om op deze wijze over ziektes te filosoferen.
  Helaas is lang niet alles wetenschappelijk verklaarbaar en helaas zullen veel mensen, waaronder ikzelf, het moeten doen met symptoombestrijding. Met, nogmaals helaas, niet altijd het gewenste resultaat.

  Mij doet het verder weinig, maar ik denk dat er heel wat mensen worden fijngemalen tussen zwevers en wetenschappers… met aan de zijkant nog de politici en ziektekostenverzekeraars, die op zoek zijn naar bezuinigingsmaatregelen.
  Sorry, dat ik er even tussendoor kwam… :-((

 222. @ HenK ≡ 14 Feb 2011 ≡ 06:41

  Jij zei:

  “Helaas is lang niet alles wetenschappelijk verklaarbaar en helaas zullen veel mensen, waaronder ikzelf, het moeten doen met symptoombestrijding”.

  Hey HenK,

  Ben ik deels met je eens.

  Het probleem in Nederland is, dat Nederlandse wetenschappers en/of doktoren het net altijd weer even iets beter weten, zich soms weinig aantrekken van nieuwe wetenschappelijk verantwoorde behandelmethoden en/of nieuwe wetenschappelijke inzichten.

  Dan komt ook nog het echte Nederlandse: Penny wise, pound foolish:

  Hierdoor worden (nog steeds) ongehoorde risico’s genomen met de gezondheid van de gemiddelde Nederlander…
  Blijkbaar maakt het de gemiddelde Nederlander helemaal niets uit, want er vindt tot op heden nauwelijks een gedragsverandering plaats.

  Groet, T

  P.S.

  Die symptoombestrijding heeft te maken met jouw Reuma?

 223. Janus, pardon my French, maar in post 247 praat je poep.

  1. Post hoc ergo propter hoc is geen deugdelijk proefondervinderlijk denken.
  2. Psychologie/GZ/psychiatrie zijn wetenschappen die net zo goed getoetst kunnen worden; google bijv “fMRI” voor een introductie.
  3. Proef new age zelfmisleiding vs. ‘standaard’ placebo-effect > fMRI plaatjes vergelijken, als je een budget en voldoende proefpersonen kunt vinden, en een onderzoeker die in staat is de toetswijze en resultaten correct te begrijpen
  4. Je “als het niet zou werken” betoog is net zo belachelijk als die van mij over penis-enlargement spam, overlords etc. (maar die van mij was met opzet maf, voor de humor)

 224. @HenK, hoef je geen sorry voor te zeggen hoor, je hebt niks fout gedaan.

  @Janus, je bent een beste goochelaar met woorden, maar inhoudelijk komt wat je zegt overeen met Amber’s wishful thinking en het voorbeeld kindje met de groene bal+keukenlamp.

  Je gebrek aan enig overtuigend bewijs toont niet aan dat ik het per se niet wil geloven. Je gebrek aan enig overtuigend bewijs toont aan dat je nog geen overtuigend bewijs hebt gegeven.

 225. De oorzaak (en het gevolg) van ziekte, is het leven zelf!
  Zoals dag en nacht.
  Geen schuldgevoel,
  geen schuldgevoel over een schuldgevoel: zonde van de tijd en heel erg middeleeuws om zo te denken.
  Denk liever:
  Ik heb een ziekte en ik leef!
  Ik heb brandwonden en ik leef!
  Gehandicapt, maar alive and cooking!
  That’s all folks.

 226. Alive and cooking, I like that.

  “geen schuldgevoel over een schuldgevoel”

  Dat is het verstandigste wat ik in al deze reacties heb gelezen.

 227. @ Pietie ≡ 14 Feb 2011 ≡ 10:19

  Jij zei:

  “De oorzaak (en het gevolg) van ziekte, is het leven zelf!”.

  De oorzaak zoeken (zonder schuldvraag!) van een ziekte is constructief en kan preventief werken.

  Als een schuldgevoel transformeert in een gedragsverandering heeft het wel enige zin.

 228. @Tartarus: inzake een zuiplap die stopt met drinken vóórdat ‘ie volledig rot van binnen is, ja.

  Inzake iemand die dichtbij een weg woont en daardoor meer aan bepaalde stoffen wordt blootgesteld: misschien wel, waarschijnlijk niet, iemand heeft vaak geen beter alternatief.

  Inzake hoop gevestigd in het totalitaire universum: niet. Je schuldig voelen omdat iemand je heeft wijsgemaakt dat als je je kanker niet weg kan denken het je eigen schuld is, is nergens goed voor.

 229. @ Maurice,

  Ben met je eens dat langs een weg wonen vaak uit noodzaak is; toch kun je dan ook maatregelen nemen om blootstelling aan schadelijke stoffen te minimaliseren.

  Tja, iets wegdenken… Is het wel “wegdenken” of is het de feiten niet onder ogen willen zien?!

  Louise L. Hay en haar volgelingen zijn -tot nu toe- meester in het wazig houden van hoeveel invloed je precies hebt en welke bevindingen empirisch en/of wetenschappelijk kunnen worden verklaard.

  Post 111 van Amber laat dit o.a. zien:

  Citaat: “Wat zij noemt is wel mogelijk Maurice. Ze heeft alleen niet alle details prijsgegeven”.

 230. Yep @ wazig houden

  Van goeroes/mediums/healers(/training verkopers) kan ik het wel snappen; uit de buurt blijven van datgene waardoor ze door de mand vallen is beter voor hun portemonnee.

  Qua eindgebruikers/volgelingen/slachtoffers, het is moeilijk om toe te geven dat een troostend simpel wereldbeeld de realiteit niet verandert. I guess.

 231. Trouwens mooi om te zien hoe zoveel van de argumenten en verwoordingen in de reacties hier overeenkomen met wat in de column staat. Alleen had Karin er geen 260+ berichten voor nodig, en was ze klaar met de column toen ik nog aan m’n pubertijd moest beginnen.

 232. Ik google voor de grap de kreet “genezer” plus de cijfers van m’n postcode; schrik me de tering zoveel kwakzalvers nabij – sommige waarvan met wel erg veel van de punten uit die placebotherapie tekst (zie post 240), waren ook meteen duurder op hun prijslijstje.

  Leugens verkopen goed, blijkbaar.

 233. Hallo Tartarus

  Over 251, leuk dat je het met me eens bent. :) En waar je het in 253 hebt over nieuwe behandelmethoden en/of inzichten, daar ben ik het weer met jou eens.

  En ik had dit al uitgetypt klaar liggen over je post nr 70, een ouwetje dus.

  Q: ‘Als iemand “iets” gelooft, wie ben ik dan om daar iets van te vinden.

  A: Dan ben je altijd nog Tartarus. En als iemand ingeval van dat geloven een valkuil voor zichzelf graaft in jouw ogen, dan is het toch wel handig om iemand daar op te wijzen. Niet meer dan één keer overigens, want als men je visie niet in overweging wil nemen, dan maar niet.

  En deze ook nog: 75

  Q: ‘is de vraag hoeveel invloed je eigenlijk hebt op je eigen gedrag, c.q. hoeveel gedrag veranderbaar is…’

  Goeie vraag, maar…. niet begónnen…… is niks gedáán.

  Groet, Janus.

 234. @ HenK 252

  Q: ‘Het moet heerlijk zijn om op deze wijze over ziektes te filosoferen.

  Henk, je hebt gelijk dat het véél makkelijker praten is op deze manier, wanneer je niet ziek bent dan wanneer je dat wel bent. Maar ik heb met mijn tekst: ‘Ik zie ziekte meer als een uitdaging, een beproeving. Iets om een soort gevecht mee aan te gaan. Niet door symptoombestrijding, maar in eerste instantie als weg tot bewustwording van de oorzaak, want pas dan kan je in feite pas aan werkelijke genezing beginnen.’ alleen een persoonlijke visie willen weergeven, niet iets waaraan ik anderen zou willen afmeten. En daarom:

  Q: ‘helaas zullen veel mensen, waaronder ikzelf, het moeten doen met symptoombestrijding.’

  zal ik mensen, die voor symptoombestrijding kiezen, of dat nou moet nadat eerst van alles anders is geprobeerd of dat ze daar meteen voor kiezen, nooit veroordelen. Ik hoop dat ik zelf die keus nooit zal hoeven te maken.

  Wel vind ik dat er, zwart-wit gesproken, globaal twee wegen zijn. De ene is het bestrijden van de ziekte en de bijbehorende symptomen – de weg, die historisch in onze cultuur is gegroeid en waar de gangbare medische praktijk zich mee bezig houdt – en de andere is het primair gezond maken van de met een ziekte belaste mens, met mogelike genezing tot gevolg. Bij die laatste weg past meer dat je gaat zoeken naar de oorzaken van de ziekte ook bínnen die mens zelf, ook de mogelijk psychosomatische en dat je vandaaruit verder gaat.

  Maar omdat dit toch een zijpad is, wil ik het hier bij laten.

  Q: ‘Mij doet het verder weinig, maar ik denk dat er heel wat mensen worden fijngemalen tussen zwevers en wetenschappers… met aan de zijkant nog de politici en ziektekostenverzekeraars, die op zoek zijn naar bezuinigingsmaatregelen.’

  Helemaal mee eens.

  Groeten, Janus.

 235. @Maurice 254

  Q: ‘Post hoc ergo propter hoc’

  Maurice, het is wel handig, als je wilt dat een ander je begrijpt, om je dan ook begrijpelijk uit te drukken.

  Q: ‘2. Psychologie/GZ/psychiatrie zijn wetenschappen die net zo goed getoetst kunnen worden; google bijv “fMRI” voor een introductie.’

  Zeker, ik ben het daar mee eens, maar ik signaleerde alleen maar dat er (nog steeds) mensen zijn, die ook de psychologie ed maar (onbewezen) onzin vinden.

  Mijn ‘ “als het niet zou werken” betoog’ snijdt wel degelijk hout. Een voorbeeld: Wanneer een mes bot zou zijn (en dus niet werkt waarvoor het bedoeld is) dan kan je er ook geen misbruik van maken in de zin van een moord plegen of iets dergelijks. Dus als iets niet werkt, kan er ook geen misbruik van gemaakt worden. Alleen als het wél werkt kan dat. Dus – omgekeerd – het (zelfs veelvúldig) voorkomende misbruik van de hier bediscussiëerde technieken, bewijst dat ze werken.

  Uit 255

  Q: ‘toont aan dat je nog geen overtuigend bewijs hebt gegeven.

  In jouw ogen……

  Uit 256

  Q: ‘Kanker is geen virus.

  Dat heb ik ook niet gezegd, maar dat misverstand kon wel ontstaan. Ik heb alleen het gedrag van kankercellen willen vergelijken met dat van virussen.

  Overigens herinner ik me naar aanleiding hiervan dat er een boek bestaat, waarin de auteur stelt dat kanker óf een virus is – ik kan het me niet goed meer herinneren – óf dat kanker altijd voorafgegaan wordt door een soort virusinfectie. Ik heb dat boek niet gekocht, want ik ben niet zo bijster geïnteresseerd in de materiële kant van ziekten, maar als ooit blijkt dat die schrijver gelijk heeft/had, dan zal dat ook een geheel ander licht werpen op de helderziende waarneming van Jomanda in de kwestie Sivia Millecam.

  Verder denk ik dat onze wederzijdse standpunten dusdanig tegenover elkaar uitgekristalliseerd zijn, dat het weinig productief is om steeds weer op mekaar in te gaan. Ik zal me daarin dan ook beperken.

  Vriendelijke groet, Janus.

 236. @ Pietie 257

  Q: ‘Denk liever:
  Ik heb een ziekte en ik leef!’

  Ik denk liever: Ik heb géén ziekte en ik leef. Of beter nog: Ik ben gezónd en ik leef. :)

  Groetje, Janus.

 237. Twee korte reacties:
  @ Tartarus 253

  “Het probleem in Nederland is, dat Nederlandse wetenschappers en/of doktoren het net altijd weer even iets beter weten, zich soms weinig aantrekken van nieuwe wetenschappelijk verantwoorde behandelmethoden en/of nieuwe wetenschappelijke inzichten.”

  Daar zijn ongetwijfeld voorbeelden van, maar ik ben niet met je eens dat dat “het probleem in Nederland is”. Er zijn ook voorbeelden van waar we te snel achter wat nieuw was aanholden. Soms door de druk van patiënten en/of commerciële belangen.

  “Die symptoombestrijding heeft te maken met jouw Reuma?”

  Onder andere.

  @ Janus 266

  “Ik hoop dat ik zelf die keus nooit zal hoeven te maken.”

  Dat hoop ik ook voor jou, maar het doet me genoegen dat je die mogelijkheid niet uitsluit.

  “Wel vind ik dat er, zwart-wit gesproken, globaal twee wegen zijn. De ene is het bestrijden van de ziekte en de bijbehorende symptomen – de weg, die historisch in onze cultuur is gegroeid en waar de gangbare medische praktijk zich mee bezig houdt – en de andere is het primair gezond maken van de met een ziekte belaste mens, met mogelike genezing tot gevolg. Bij die laatste weg past meer dat je gaat zoeken naar de oorzaken van de ziekte ook bínnen die mens zelf, ook de mogelijk psychosomatische en dat je vandaaruit verder gaat.”

  Er zijn aandoeningen, waarbij je beter af bent of zou kunnen zijn met een holistische benadering, maar in veel gevallen zou ik me op m’n zoektocht toch niet laten leiden door mensen die te vaak de werkelijkheid uit het oog hebben verloren.
  Vrijheid blijheid… maar kwakzalvers kunnen mij niet hard genoeg worden aangepakt.
  In de tweede plaats omdat het prijskaartje aan de strohalmen die zij de verdrinkenden aanbieden over het algemeen ‘aan de hoge kant’ is en in de allereerste plaats omdat zij met hun ‘praktijk’ een kans op genezing niet zelden verkleinen of zelfs teniet doen.
  Jomanda had wat mij betreft de maximale straf voor dood door schuld mogen krijgen.

  Omdat volgens mij alle standpunten inmiddels een behoorlijk aantal keren voorbij zijn gekomen, trek ik me weer terug uit de discussie.
  Met vriendelijke groet,
  Henk.

 238. @Janus: post hoc ergo propter hoc = na dit dus dan dit = A vond plaats, daarna vond B plaats, dus A veroorzaakte B.

  “ik signaleerde alleen maar dat er (nog steeds) mensen zijn, die ook de psychologie ed maar (onbewezen) onzin vinden. ” Mensen vinden zoveel , betekent nog niet dat ze gelijk hebben.

  “Dat heb ik ook niet gezegd, maar dat misverstand kon wel ontstaan.” Klopt, dat zei je ook niet; maar het was een misverstand-in-de-dop wat wel meteen de kop ingedrukt mocht worden. Kanker is geen uniforme ziekte, het is een verzamelnaam. Virussen (o.a.) hebben overigens geen bezieling, ze ‘proberen’ niks, het is gewoon ingewikkelde chemie die soms slecht uitpakt voor het besmette organisme.

  “Dus als iets niet werkt, kan er ook geen misbruik van gemaakt worden. Alleen als het wél werkt kan dat.” Dat psychologische foefjes gebruikt worden bewijst dat psychologische foefjes bestaan, het bewijst niet dat die foefjes werken vanwege de vermeende redenen voor die werking.

  Time to work, dada.

 239. Doordat het schrijven hier steeds meer een hobby wordt dan een dringende behoefte, een wat late reactie.

  @HenK 269

  Q: ‘@ Janus 266
  “Ik hoop dat ik zelf die keus nooit zal hoeven te maken.”
  Dat hoop ik ook voor jou, maar het doet me genoegen dat je die mogelijkheid niet uitsluit.’

  A: Dat is louter een pragmatische opstelling, geen ideële, want ik wil geen claim leggen op de toekomst. Ik sluit namelijk niet uit, dat ik mogelijk ooit ‘s een keer dusdanig krimpend van de pijn in een bed kom te liggen, waarbij ik dan niet meer de inzet kan opbrengen om er op eigen (geestelijke) kracht uit te komen en dan maar naar de morfine grijp. (Wat overigens een nieuwe ervaring voor mij zou zijn, want die ken ik nog niet…..)

  Q: ‘Er zijn aandoeningen, waarbij je beter af bent of zou kunnen zijn met een holistische benadering, maar in veel gevallen zou ik me op m’n zoektocht toch niet laten leiden door mensen die te vaak de werkelijkheid uit het oog hebben verloren.’

  A: Ik ook niet, daarom hou ik liever zelf die werkelijkheid in de gaten.

  Q: ‘maar kwakzalvers kunnen mij niet hard genoeg worden aangepakt.’

  A: Dan rijst de vraag: Wie of wat zijn kwakzalvers? Wat mij betreft zijn dat lieden, die met voorbedachte rade de boel belazeren en dan ben ik het helemaal met je eens. Maar ook hier bestaat het risico dat het kind met het badwater wordt weggegooid.

  Q: ‘Jomanda had wat mij betreft de maximale straf voor dood door schuld mogen krijgen.’

  A: Dat zou dan, wat mij betreft, ook moeten gelden voor élk advies met die gevolgen en dan zou de medische stand ook aardig uitgedund raken.

  Zo ken ik al in mijn persoonlijke vriendenkring – nou ja, ééntje is er dus al dood – twee voorbeelden. In één geval werd, ondanks dezélfde terugkerende klachten, steeds een verkeerde diagnose gesteld met, toen de kanker uiteindelijk al helemaal uitgezaaid was, de dood binnen zes weken tot gevolg. En een ander geval van het dusdanig verprutsen van een jong lichaam, ook door een verkeerde inschatting, dat de eigenaar ervan zijn verdere leven tamelijk gehandicapt door het leven moest.

  @Maurice 270

  Q: ‘Virussen (o.a.) hebben overigens geen bezieling’

  A: Ik waag dat te betwijfelen.

  Q: ‘Virussen (knip) ‘proberen’ niks, het is gewoon ingewikkelde chemie die soms slecht uitpakt voor het besmette organisme.’

  A: Ik bedoelde dat parasiterende organismen – welke dan ook en voorzover ze een dergelijk bewuszijn hebben – als ze slim zijn (en dat zijn ze vaak) hun voedingsbodem/gastheer beter in leven kunnen laten dan hem te doden. Want: koek op = geen leven meer. Het is nog maar de vraag of de mens, als parasiterend organisme op deze planeet, dat ook bijtijds in de gaten heeft….. Of zijn wij dusdanig opportunistisch dat de (collectieve) dood ons koud laat?

  Q: ‘Dat psychologische foefjes gebruikt worden bewijst dat psychologische foefjes bestaan, het bewijst niet dat die foefjes werken vanwege de vermeende redenen voor die werking.’

  A: Zo dat al waar is, laat dat mijn argument, dat het feit dat er al hier in Nederland tientallen, zo niet honderden miljoenen en wereldwijd miljarden aan worden uitgegeven, toch bewijst dat het werkt, onverlet. Al die investeerders, die als geen ander kijken naar rendement, zouden dan volgens jou ongelijk hebben?

  Tot slot nog iets leuks:

  http://nieuws.nl.msn.com/opmerkelijk/suggestie-veroorzaakt-pijn

  Groet, Janus.

 240. Janus, je houdt er kromme logica op na. En Humpty-Dumptyism werkt in wetenschap niks beter dan in taal; concepten betekenen niet whatever je wilt dat ze betekenen.

  Je kunt lullen als Brugman, maar je lijkt je eigen onzin even slecht te begrijpen als Amber.

 241. @Maurice 272

  Maurice, mekaar kwalificaties toevoegen – mag op zich van mij, maar vind ik niet stemmingverhogend – zonder deze te onderbouwen en stellingen te poneren, zonder deze te onderbouwen, voegt weinig zinnigs toe aan de discussie.

  En waar je zegt: ‘maar je lijkt je eigen onzin even slecht te begrijpen als Amber.’, hou ik het erop dat jij mijn ‘onzin’ niet begrijpt en dat kan ook niet – op z’n hoogst theoretisch zou dat kunnen, maar zelfs dát gaat er bij jou niet in – want jij hebt geen ervaring met de dingen waar ik het over heb. Net zoals de niet-sinaasappeleter – ik bedoel: de nóóit-sinaasappel-gegeten-hebbende – niet de ervaring heeft, die de wel-sinaasappeleter – ik bedoel de wel-al-een-keer-sinaasappel-gegeten-hebbende – wél heeft (zoals ik al eerder als vergelijking noemde).

  Dus laten we het daar nou maar op houden. Even goeie vrienden. Nou ja, iets minder goeie, eerlijk is eerlijk, maar ach, je kan niet alles hebben (zongen de Rolling Stones al – nou ja, in het Engels dan – op instigáááásie van Marianne Faitfull, zoals ik vandaar ergens las. (Melige bui, sorry.)

  Groet, Janus.

 242. Janus, ik heb welervaring met de dingen waar je over spreekt. Maar begrijp je niet dat er meerdere uitleggen van die ervaringen mogelijk zijn? En dat er bovendien andere manieren zijn om hetzelfde effect te bereiken?
  Voorbeeld: Iemand (Pim van Lommel) schrijft een boek over bijna-dood ervaringen, en legt dat zo uit dat er een hiernamaals moet zijn. Een ander (Dick Swaab) schrijft een boek over dezelfde soort ervaringen, en toont aan dat het allemaal in de hersenen plaatsvindt.
  Het is niet altijd een kwestie van bewijs, hoewel logisch nadenken en onderzoek ons wel verder helpt, veel dingen zijn gewoon nog niet precies verklaard.
  Later, als alles duidelijk is, lachen we om onze aannames. Net als we nu kunnen lachen over wat men in de Middeleeuwen allemaal dacht.

  Jij mag denken en geloven wat je wilt, net als wij. Maar deze discussie heeft geen zin zolang jij niet beseft dat je een geloof aanhangt, een religie, een theorie die net zo goed anders uitgelegd kan worden. Maar jij wil geen andere uitleg horen, je staat niet open voor andere invalshoeken, je wilt alleen jouw theorie bevestigd hebben. Dat krijg je hier niet, dus houdt alsjeblieft op nu. Laat het nu verder.

  Waar het om gaat is dat types als Hay misbruik maken van de wonderlijke menselijke natuur, door die aan eigen technieken en theorieën te koppelen. Hay is nu schatrijk en geniet van het leven, terwijl het haar niets kan schelen dat ze slachtoffers maakt. Ik gooi dit kind gaarne met badwater en al weg (om jouw uitdrukking nog maar eens te gebruiken) want er zijn vele andere, betere manieren om ziek te zijn. Dat was overigens de strekking van de laatste zin van Karin in dit artikel.

 243. @Janus, je doet niets anders dan stellingen poneren om ze vervolgens ondanks veelvuldig aandringen niet te onderbouwen. Jouw ideeën dagen de gevestigde inzichten uit, niet andersom. Je draait de bewijslast om.

  Ik zat er op te wachten dat je het op mijn “onvermogen” het te begrijpen zou gooien. Dat is jouw indruk, maar niet daadwerkelijk op mij gebasseerd – ik heb niet gezegd of ik wel/niet ervaring heb met new age/magisch denken.

  @Pietie (en @Karin by proxy)
  “er zijn vele andere, betere manieren om ziek te zijn”

  Mooi zinnetje.

 244. Onderbouwing van een geloof is onmogelijk, denk ik. Het komt omdat het puur gaat over onderbuik. Er wordt een beroep gedaan op de emoties, in plaats van op het intellect. Dat verklaard ook waarom zoveel hoog-opgeleiden in de new age hun heil vinden. De behoefte aan sprookjes is simpelweg te groot.
  Maar we beginnen onszelf te herhalen geloof ik ;-)

 245. NB: Deze post bevat een paar dingen, die als een trigger kunen werken voor mensen, die daar gevoelig voor zijn.

  @ Pietie 275
  Q: ‘Janus, ik heb wel ervaring met de dingen waar je over spreekt.’

  @ Maurice 277
  Q: ‘ik heb niet gezegd of ik wel/niet ervaring heb met new age/magisch denken.’

  Ik heb al jullie posts voorafgaand aan mijn eerste hier (66) daarom nog eens doorgelezen. (Die daarna had ik uiteraard al gelezen.) Daaruit blijkt – oa Pietie 32, Q: ‘Geloof me, ik heb ervaring met goeroe’s, als puntje bij paaltje komt laten ze je vallen als een baksteen.’ – dat jullie in geen geval positieve ervaringen met de techniek van affirmeren of (zelf)hypnose hebben.

  Ik zal jouw (Pietie) ervaringen met guru’s niet bestrijden. Maar ook hier geldt: ‘Het kind en het badwater’. Net als bij politici zitten er ook hier goeie tussen en foute. Zo is Sai Baba vrijwel zeker een pedofiel, om maar iets te noemen.

  Maar om terug te komen op die sinaasappelvergelijking is het natuurlijk niet zo dat je de smaak van een sinaasappel kent, als je alleen maar van de rotte geproefd hebt. Dan ken je nog steeds niet de smaak van een lekkere rijpe.

  Een ander voorbeeld. Iemand, die in zijn – meestal haar – leven geslachtsgemeenschap alleen maar in de vorm van verkrachting heeft leren kennen, zal vrijwel zeker tot de conclusie komen dat sex iets vreselijks is. Die conclusie is natuurlijk onjuist (en hopelijk komt zo iemand later tot een andere conclusie).

  Op een vergelijkbare manier – in ieder geval jij, Pietie – komen jullie tot de conclusie, dat het allemaal maar niks is met de hier besproken technieken. Jammer dus. (Overigens weet ik van jou, Maurice, nog steeds niet watvoor soort ervaring jij dan met deze technieken hebt, maar als je daar geen uitleg over wilt geven, dan is dat natuurlijk je goed recht.)

  @ Maurice 277
  Q: ‘@Pietie (en @Karin by proxy)
  “er zijn vele andere, betere manieren om ziek te zijn” ‘

  Nog afgezien van het feit dat jullie Karin hier niet goed citeren – waarbij háár stelling natuurlijk passend is binnen haar (start)post – zou ik liever zeggen: Er zijn gezondere manieren om gezónd te wezen. :)

  Q: ‘Maar we beginnen onszelf te herhalen geloof ik ;-) ‘

  Toch nu iets nieuws, dacht ik, maar vandaar dat ik voor mijn overige antwoorden op jullie laatste posts verwijs naar mijn eerdere. :)

  Groeten, Janus.

 246. Zomaar…

  “Zeg niet ‘Ik heb de waarheid gevonden’, maar liever ‘Ik heb een waarheid gevonden.’
  Zeg niet ‘Ik heb het pad van de ziel gevonden.’
  Zeg liever ‘Ik heb de ziel ontmoet terwijl ze mijn pad bewandelde.’
  Want de ziel bewandelt alle paden.
  De ziel schreidt niet over een rechte lijn, noch groeit ze star als riet omhoog.
  De ziel ontvouwt zichzelf gelijk een lotus waarvan de bloembladeren ontelbaar zijn.”

  Uit ‘De Profeet’ van Khalil Gibran.

  Mijn affirmatie voor vandaag: “Ik blijf zelf nadenken”.

  Met vriendelijke groet,
  Henk.

 247. @HenK, dat zijn mooie woorden (en het verraadt vast zuurverdiend inzicht), vooral het uitblijven van zelfingenomenheid vind ik mooi, dat siert de schrijver. ty :)

  @Janus, dat was geen citaat maar eenzelfde conclusie. Dat ik geen positieve ervaring met ‘t spul heb was al wel duidelijk, en wat mijn ervaringen (if any) zijn met new age ideeën hoef je niet te weten – mijn mening is geldig of je mijn motivatie snapt of niet. Deze column gaat overigens niet enkel over zelfhypnose of affirmeren, het betreft de onzin van Hay en dezelfde onzin gepropageerd door anderen, en de gevolgen.

  Ga je nog een keer zeggen hoe je voodoo werkt, of hoe zit dat? En deze keer graag geen nietszeggende lus als “ik doe ‘iets’, en daarna werkt het volgens mij, dus het werkt”, dat heb je nou wel vaak genoeg herhaald.

 248. 281
  Janus, ik begrijp je punt. En je hebt helemaal gelijk dat de technieken die de guru’s hanteren vaak best effectief zijn en mensen een beter gevoel geven.
  Ook bidden en biechten in religies is heilzaam voor de mens. Het maakt rustig, je krijgt meer vertrouwen en wordt zekerder van jezelf.

  Maar ik heb ervaren dat dagboek schrijven net zo effectief is, en gecombineerd met wandelen in de natuur heb ik de guru- en religie-gewoonten en technieken ruim ingehaald wat betreft gevoel van welzijn.
  Een groot voordeel: het is eerlijk en puur, geen onzin theorieën, niemand wordt geschaad, niet verslavend, geen regels en voorschriften, geen schuldgevoelens, geen financieel gewin (het is gratis!), geen onderdrukking, geen uitbuiting, en met respect voor mens en natuur.

  PS: je gaat nog altijd voorbij aan de schade (psychisch en fysiek, soms met de dood als gevolg!) die guru’s aanrichten, dat vind ik zeer kwalijk. Ik krijg een beetje genoeg van je egocentrisch gewauwel.

 249. Gedachten maken de man. Of, nouja, gedachten en emoties en affect en lijf en leden en ervaringen en omstandigheden en nature en nurture maken de man of de vrouw.

  Maar magische krachten vermomd als cartoon physics ter vervanging van verkeerd begrepen werking van psychologische processen plus stom toeval en dikke vette pech, heb je niks aan.

  @Pietie en dat is je eigen prestatie!

 250. @ HenK 282

  Henk, met de eerste regel van je Gibrancitaat: ‘Zeg niet ‘Ik heb de waarheid gevonden’, maar liever ‘Ik heb een waarheid gevonden.’ ben ik het helemaal eens. De waarheid, die ik gevonden heb, een waarheid dus, staat hierboven in mijn posts. In de rest van Gibran’s citaat staan naar mijn mening wat tegenstrijdigheden, maar dit is niet de draad om daar dieper op in te gaan.

  Je ‘affirmatie voor vandaag’: ‘ “Ik blijf zelf nadenken”. ‘, vind ik een hele goeie. Ik zou zeggen: houwen zo, ook voor andere dagen. :)

  @ Maurice 284

  Q: ‘en wat mijn ervaringen (if any) zijn met new age ideeën hoef je niet te weten – mijn mening is geldig of je mijn motivatie snapt of niet.’

  A: Dat is wat ik al als jouw recht benoemd had en was niet bedoeld als ondergraving van de legitimiteit van je argumenten. Het benoemen van jouw ervaringen (if any) zou, net als bij Pietie, verhelderend kunnen werken, maar mijn opmerking daarover was zelfs niet bedoeld als uitnodiging daartoe, het was slechts een vaststelling dat ik (wij) niet op de hoogte ben (zijn) van die ervaringen (if any) van jou.

  Q: ‘Ga je nog een keer zeggen hoe je voodoo werkt, of hoe zit dat?’

  A: Om te beginnen (1), Maurice, is waar ik het over heb is geen Voodoo, tenminste niet als je de slechte naam daarvan ook wil koppelen aan de technieken, die ik hier verdedig.

  Om te beginnen (2), Maurice, zou ik kunnen zeggen: ‘Noem mij iets, , wat dan ook, waarvan jij weet hoe het werkt en ik vertel je hoe de technieken, die ik hier heb benoemd, werken. (Voorzover ik dat hierboven nog niet heb aangegeven.)

  Als iets alleen legitiem gebruikt zou kunnen (lees: mógen) worden op voorwaarde dat we zouden weten hóe het werkt, dan zouden we nergens zijn. Zeker de vrouwen niet. (Maar de mannen net zo min, want die dénken alleen maar te weten hoe iets werkt.)

  Vrouwen zouden dan totaal onthand zijn: ze weten niet hoe een auto werkt, ze weten niet hoe een trein werkt, niet hoe de magnetron werkt, de computer, de DVD speler, de TV, en zouden dus al die dingen niet mogen gebruiken. Ze weten ook niet hoe een ballpoint werkt, ze weten op zijn hoogst hoe een potlood werkt, als ze daar tenminste over hebben nagedacht. (Voor de niet-oplettende lezer: dit is een karikatuur.) Dit alles geldt ook voor veel mannen. Niet voor Karin echter, die van veel dingen wél weet hoe ze werken, zij het met dezelfde beperking, die ook voor de mannen geldt, die dénken dat ze weten hoe de dingen werken.

  Het steeds maar weer doorzeuren over hoe het werkt, alsof gebruik ervan alleen dán legitiem zou zijn, dat vind ik nou een drogreden (of beter: een drog(tegen)argument). Iets waar jij het hierboven vrij omstandig over hebt gehad.

  Maar om terug te komen op je vraag. Het betreft hier de werking van de (menselijke) geest. En om het met een lelijk vertaalde Engelse uitdrukking te zeggen: We zijn nog niet eens begónnen met te begínnen de werking daarvan te begrijpen. Althans als het gaat om het ‘hoe’ daarvan (oorzaak en gevolg dingen te over).

  En kom me niet aan met gepraat over stofjes in de hersenen, want dat zijn ook alleen maar (symptomatische) verschijnselen en zeggen in absolute zin ook niks over hoe het werkt. Op zijn hoogst iets over de hersenen, maar ik heb het hier niet over de hersenen, maar over de geest, waarvan zelfs het bestaan nog niet eens is aangetoond, laat staan de werking.

  Laten we blij zijn dat we kunnen constateren dát het werkt – zoals van zoveel dingen – en dat we er gebruik van kunnen maken.

  @ Pietie 285

  Pietie, een mooie post, vind ik, waar mensen hopelijk inspiratie uit kunnen putten. Alleen je PS:

  Q:‘je gaat nog altijd voorbij aan de schade (psychisch en fysiek, soms met de dood als gevolg!) die guru’s aanrichten, dat vind ik zeer kwalijk. Ik krijg een beetje genoeg van je egocentrisch gewauwel.’

  daar kan ik me niet in vinden.

  Allereerst heb ik nog in 281 – nadat ik al meerdere keren eerder het misbruik benoemd heb – een zeer ernstige vorm van misbruik door een guru (met naam en toenaam) benoemd, dus daar ga ik zeker niet aan voorbij. Een verwijt dat ik zo langzamerhand niet alleen vervelend, maar ook pijnlijk begin te vinden. Zeker als je dat dan ook nog eens meent te mogen kwalificeren als ‘ egocentrisch gewauwel’. Je leest wat dat betreft nog steeds slecht, in de zin van éénzijdig.

  Het spijt me, als ik jou het gevoel geef dat ik je wat dit betreft in de steek laat, maar jouw strijd is de mijne niet en je moet ook niet proberen jouw strijd aan mij op te dringen, Dat werkt niet.

  Jij hebt het steeds over Hay en je guru, wat hier terecht is uiteraard, maar in perspectief is dat slechts een heel klein facet van het misbruik.

  Ik vind het misbruik in de reclame (en in de industrie in het algemeen) van deze technieken (naar verhouding!) veel ernstiger. Daarmee wordt pas écht geld uit de zakken van (min of meer) argeloze mensen geklopt, en daar wordt overconsumtie mee gecreëerd, om niet te zeggen een hele surrogaatwereld, die uiteindelijk de dood van het milieu en dus van onze planeet tot gevolg heeft. En dus van ons ras en niet alleen maar van (een naar verhouding klein aantal) individuen, waar jij je zorgen over maakt. (Terecht overigens.) Of de dood van ons ras een zegen is of een ramp, laat ik graag aan de lezer ter beoordeling over. De planeet herstelt zich wel weer (zonder ons).

  Met vriendelijke groet, Janus.

 251. 287
  “maar jouw strijd is de mijne niet en je moet ook niet proberen jouw strijd aan mij op te dringen”.

  Uitbuiting, mishandeling, verwaarlozing, onderdrukking en discriminatie kunnen alleen bestaan als wij dat als medemensen laten gebeuren.
  We can be heroes!

 252. Pietie:

  Q; ‘Uitbuiting, mishandeling, verwaarlozing, onderdrukking en discriminatie kunnen alleen bestaan als wij dat als medemensen laten gebeuren.’

  Helemaal mee eens. Toch zal eenieder hierin zijn prioriteiten moeten stellen, anders heb je aan 2400 uur per dag nog niet eens genoeg om aandacht aan alle leed te geven.

  Q; ‘We can be heroes!’

  Ook helemaal mee eens.

  Janus.

 253. Is er al iemand tot het inzicht geraakt dat het onderbewuste NIET bestaat of, als wel: NIET gekend kan zijn?
  En als wel gekend; NIET on- of onder- maar logischerwijs BE-wust is?
  Denken mag, althans sinds de opheffing (dan wel de zoveelste omnummering of hernaamgeving) der Inquisitie, eenieder naar hartelust. Men gebruike daarvoor echter bij voorkeur het geëigende instrumentarium (daaronder voorzeker niet begrepen zaadballen, eierstokken of ander onderbuikgereedschap).

  Dan nog wat. Ik citeer (ik meen Maurice, maar als niet: reeds nu -> “mea culpa, mea culpa, mea maxima kammijutschele” voor alsdan en kompullementuh voor het aanraden van ‘Stranger in a Strange Land’ (en de rest van RAH zijn werk)) uit de losse pols: “Het gebeurt, dus het is mogelijk. Dat is natuurkunde.”
  FOUT
  Fysica tracht theoretische verklaringen voor de wereld te bieden, niet andersom. Indien de theorie faalt, prevaleert de practijk.
  “Newton, de uitvinder van de zwaartekracht” is een van mijn geliefde uitspraken, maar onwaar. De mathematica van Sir Isaac preciseerde slechts wat Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus, Ptolemaeus, Aristoteles et. al. reeds leerden. Net als later o.a. Einstein en consorten hem weer verbeterden (NB niet terechtwezen!).

 254. Goedendag,

  Wat vreemd dat er zoveel kritiek op een boek is. als je zoveel kritiek op het boek hebt, voel je je dan niet aangevallen? Het is een boek en geen opgedrongen waarheid en je kan zelf kiezen wat je met de informatie doet. Je kan er betekenis aan geven of niet.
  Toevallig heb ik wel een voorbeeld; een familielid heeft arthrose en ik zei tegen een zus “als ik dat maar niet krijg” waarop ze reageerde: “moet je niet zoveel kritiek op anderen hebben”.
  Hierin herken ik het verhaal, vond de reactie van mijn zus ook niet prettig. Het is misbruik maken van te denken dat je bepaalde kennis bezit. En wat ze niet zag is dat door dit uit te spreken, ze kritiek heeft. Ze plaatst mij direct in een hokje.

  Het is zo afhankelijk welke betekenis je aan de woorden geeft. Ga er wat luchtiger mee om zou ik zo zeggen. Het is geen wet, Louise Hay probeert mensen te helpen anders te denken en wellicht is ze er heel rijk van geworden, fijn toch? De schrijver is vast oud en wijs genoeg te bedenken welke betekenis hij/zij er aan wil geven. voel je neit aangevallen, het zegt niets over jou.
  Er zijn zoveel mensen die denken iets te weten en het komt allemaal voort uit een behoefte je gelukkiger te voelen. Zelf mag je bepalen wat je aanspreekt. Ik zou zeggen: leven en laten leven en doe wat met dingen die je aanspreken.

  ik denk dat de schrijver en Louise Hay gelijk hebben, alleen is het in welke mate je het voelt / toepast en andere mensen opdringt.
  en ja, ik heb veel aan haar boeken gehad, de gedachte dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn ziektes vind ik erg lastig omdat ik niet goed weet hoe ik mijn gedrag kan verandern en dus ook wat ik denk. En dat is eng.
  Maar niemand wordt expres ziek en niemand houdt van onbalans.
  Geniet gewoon en geef betekenis aan die je wilt, het is geen wet, het is een idee!

  Groet Ella

 255. @291 Goedendag Ella. Wat heerlijk dat je een hernieuwde discussie wilt starten over Hay. ;-)
  Het is mij alleen nog niet helemaal duidelijk wat je punt is.
  Heb je het stuk van Karin en de 290 reacties erop gelezen???
  (We kunnen daar intussen misschien een boek van maken, en schathemelrijk worden?!).

 256. JPaul, deze post (290) van jou was aan mijn aandacht ontsnapt.

  Het on(der)bewuste bestaat wel degelijk, dat is al voldoende bewezen, lijkt mij. Hoe dat on(der)bewuste te definiëren is een lastige zaak. Het bestaat voor een groot deel uit dieper weggezonken – ‘vergeten’ – ervaringen en herinneringen en die kun je ook weer opvissen, middels hypnose of lichaamsherinnering bijv, om er iets mee te doen. En ja, dan wordt dát gedeelte van je on(der)bewustzijn idd weer bewust.

  Maar hoever dat on(der)bewuste zich uitstrekt, is moeilijk te zeggen: verder/dieper dan je persoonlijke leven? Herinneringen van voor je geboorte? Van vorige levens? (Wat ook door menigeen wordt gesteld.) Hoort het zgn ‘collectief bewustzijn’ er ook bij? Enzovoorts.

  Ik vergelijk het on(der)bewustzijn met de nacht tov de dag. Overdag kun je alles goed zien, maar ‘s nachts is dat een stuk lastiger, maar ook dan is het mogelijk. (Ik heb het niet over het gebruik van kunstlicht.) En in de schemering zie je vaak het meest. Dze Zwilight Zone, weetsjewel?

  C: “Denken mag, althans sinds de opheffing (dan wel de zoveelste omnummering of hernaamgeving) der Inquisitie, eenieder naar hartelust.”

  Het denken kán niet eens verboden worden, dat is een natuurlijk proces. Het uitspreken van gedachten wel. Tegenwoordig is dat dan niet meer verboden, maar het wegdrukken van meningen is nog steeds een nationale sport: Vooral niet luisteren naar wat je niet wilt horen en als dat niet lukt dan zo hard mogelijk roepen dat het niet waar is, vooral zonder onderbouwing. Dat gebeurt hier tav Hay ook.

 257. Ella, bedankt voor je genuanceerde bijdrage (291).

  C: “Wat vreemd dat er zoveel kritiek op een boek is. als je zoveel kritiek op het boek hebt, voel je je dan niet aangevallen?”

  Je slaat de spijker op z’n kop. Mensen, die bang zijn dat er een kern van waarheid in zit en dit niet onder ogen willen zien of er niet eens over willen nadenken, schreeuwen om het hardst dat het niet waar is en komen met ongenuanceerde en schijnonderbouwde ‘meningen’.

  Hoe lastig het al is om te beginnen met het overwegen dat het mogelijk waar is, dat omschrijf jij prima. Maar alleen met daaraan te beginnen kan het scheiden van het kaf van het koren beginnen, niet met vooraf verwerpen.

  Dat je laat inhaakt hier, vind ik geen enkel punt.

  Groet, Janus.

 258. 294 Hahaha, da’s ook een leuke.
  Laten we voor de zekerheid eerst nog even terug lezen voordat we hier opnieuw beginnen. Want staat niet alles er al, met onderbouwing en al, ongeveer drie dubbel.

 259. Nog een keer Ella,

  Jij schreef in 291 ook nog dit: ….”de gedachte dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn ziektes vind ik erg lastig omdat ik niet goed weet hoe ik mijn gedrag kan veranderen en dus ook wat ik denk. En dat is eng.”

  Ja, als je dat niet weet is dat eng. Maar je gedrag veranderen kan heel goed met (zelf)hypnose of met therapievormen, waar je in gespeelde situaties ander gedrag kan aanleren. Om een paar voorbeelden te noemen.

  Met affirmaties – een uitgekristallisseerd aspect van (zelf)hypnose – kan het ook. Alleen vind ik de affirmaties van Louise Hay nou niet bepaald de beste op dat gebied, maar daar heb ik hierboven al een heleboel over geschreven.

  Janus.

 260. Pietie (295), ik lees nergens in de post van Ella dat ze niet alles gelezen heeft wat hier al staat. En ik vind haar post in zoverre afwijkend van de rest dat zij beide polariteiten van deze discussie samenvoegt.

  En doe nou niet net of jij hier de boel mag reguleren, want de enige die dat recht heeft is Karin, want dit is Karin’s Totalitaire Universum. En uiteraard mag Ella er hier het hare aan toevoegen, als ze dat wil, waar is dit blog anders voor. En als jij hierover uitgepraat bent, waarom reageer je dan?

 261. We geloven allemaal in onze eigen ‘waarheden’. Ook wat mw. Hays ons wil vertellen is haar waarheid. Dat is wat velen van ons niet beseffen dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. We he ben 7 miljard mensen op Aarde. Stel ze allemaal een zelfde vraag en u krijgt 7 miljard antwoorden. Ook hier botsen bewustwordingen met elkaar wat nu wel of niet waar is. Ieder ervaart zijn principes(waarheden) anders. Zelf wetenschappers hebben ‘niet’ altijd gelijk. Niet omdat zelfs hun ‘tneorieën en interpretatie is van hun ‘ervaren’ werkelijkheid dat aan plaats en tijd gebonden is. Wat vandaag waar is kan morgen al onwaar zijn. Zelfs wetenschappers kissebissen onderling met elkaar wat waar is. Maw de wetenschappers van de status quo proberen hun waarheden ‘vast’ te houden. De ‘vernieuwers’ weerleggen die ‘geaccepteerde’ waarheden. Ik zeg we kunnen niet alles weten in 1 mensenleven. Ik ken Hayes niet zo maar ik denk dat zij het leven vanuit een andere invalshoek bekijkt dan wetenschap. Zelfs uit het denken wordt wetenschap geschapen. En waarom geloven we daar wel heilig in. Wetenschap zijn in eerste instantie ook aannames(axioma’s=stellingen en theorie) dat met ‘logica’ een ‘verzonnen taal waarvan wetenschap gebruikt maakt om ons wereldbeeld te verklaren. Ik zeg niet dat ik voor Hays ben en tegen wetenschap. Twee verschillende invalshoeken die middels versmelting ons misschien meer mogelijkheden geven om ons wereldbeeld completer te maken. Het is nooit de ene is goed en het andere is fout. Wat niet alleen ‘positief’ denken helpt ons vooruit. Iets een ander ‘opleggen’ helpt niet. Maar toch accepteren wij ‘wetenschap’ als waar. Ja, zeg dat is ook ‘logisch’ we zijn daarmee met de paplepel ingegoten. Maar moeten wij haar ‘klakkeloos’ accepteren? Zo moet ik Hays ook niet ‘klakkeloos’ accepteren. En zeker haar niet als guru volgen. Wat belangrijk is hoe kan je iemand informatie overbrengen zonder een ‘oordeel’ te hebben. Ik denk dat mw. Hayes niet voor ‘beginners’ of ontwetenden(dwz niet gelijk aan dom) het boek geschreven heeft. Zoals velen ook niet altijd snappen hoe wetenschappen werkt. Omdat niet ‘iedereen’ verstand heeft van wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Juist omdat wij ‘onwetend’ zijn in die vakken denken wij ‘leken’ al snel dat wat exacte wetenschappen ons vertellen’juist’ is. Want zolang u hun ‘theorieën niet met ‘theorie’ kan weerleggen blijft hun ‘theorie’ gehandhaafd. En als het echt ‘specialisatie is omdat er maar 1 authoriteit is, moeten we van van lieverlee ook maar accepteen dat het ‘juist’ is. Dat het niet altijd zo is laat(guru) psycholoog Diederik Stapel zien. Waarin zelf zijn ‘volgelingen’ (wetenschappers van naam zoals prof.dr. Roos Vonk) door ‘klakkeloos’ acceptatie ter goeder trouw erin ‘tuint’. Zij had zijn ‘onderzoekreslutaten ook moeten verifiëren. Ik vind zelf dat wetenschap het aan het gewone volk het ook ‘simpel’ moet kunnen vertellen. Kunnen ze dat niet, dan mogen wij ook ‘sceptisch’ zijn om hun ‘waarheden’ te accepteren.
  Terugkomend op mw. Hays, maakt zij ook de fout om iedereen onder ‘een kam’ te scheren. Misschien moet ze ook uitleggen dat zij vanuit een ‘spirituele invalshoek’ het leven bekijkt. Als zij nu eens mensen zonder aanzien des persoon benaderd zonder te oordelen over ‘goed’ of ‘fout’ zouden ook mensen met ‘negatieve’ haar ervaringen kunnen ervaren. Misschien is zij zo gefixeerd op het resultaat die ze ondervond. Als ze ‘eerlijker’ was geweest moet je ook ‘echt het hele verhaal vertellen. Ik denk dat zij bijvoorbeeld in reincarnatie gelooft. Dat wil zeggen dat zielen na hun dood terugkomen op Aarde om nog ‘niet goed’ verwerkte ervaringen uit vorige levens op nieuw mogen ervaren en wegzuiveren, zoals boedhisme ons dat vertelt. Daarom hoeft deze wereldbeeld(waarheid) niet voor iedereen te gelden. Want zoveel mensen zoveel geloven. Ik zie vanuit mens alleen geluk en gezondheid kan ervaren als ik in evenwicht ben. Lichaam(onbewust) en Verstand(bewust: denken en emoties) Ziel( bovenbewust). Als die drie in evenwicht met elkaar zijn. Zal ik pas mijn Leven volledig kunnen ervaren. Hierin word ik mezelf bewust dat ik als iedereen een Kind isb van God. En als ik kind ben kan ik eveals hem/haar alles scheppen. Vooral mij niet geloven.

 262. 297 Janus, ik lees bijna alléén hoe het artikel en de reacties niet gelezen zijn… jij niet?
  Wat hebben we eraan als we langs elkaar heen onze eigen visies blijven herhalen zonder werkelijke uitwisseling?
  Ik ben overigens nooit uitgeschreven, maar overnieuw beginnen? Naaa, liever niet, zonde van van alles. Maar be my (of Karins’ dus) guest!

 263. Wijzij 298,

  Ik heb je spagettibrei globaal gescand en reageer op je laatste zin: “Hierin word ik mezelf bewust dat ik als iedereen een Kind is van God. En als ik kind ben kan ik eveals hem/haar alles scheppen.”

  Het is een zeer groot misverstand – getuigend ook nog eens van verbijsterende hoogmoed – te denken dat wij dezelfde scheppende vermogens hebben als God. Daar is beslist geen sprake van, ook al staat dat zelfs in de bijbel. Wij hebben idd scheppende vermogens, maar er is een essentiëel verschil met die van God. Ik ga je niet uitleggen wát dat verschil is, want daar kun je zelf ook achter komen, door erover na te denken.

  J.

 264. Met stijgende verwondering en verontrusting heb ik gisteren alle posts gelezen waarin gereageerd werd op het artikel van Karin Spaink over het boek van Louise Hay. Zoals het op mij overkomt wordt één iemand tot mikpunt gemaakt van aversie en minachting, enkel en alleen omdat ze de moed heeft om hier te verklaren waarom zij in haar leven wel iets gehad heeft aan het boek. Dat wordt niet alleen niet geaccepteerd en gerespecteerd. Het wordt op een absolute manier verworpen en gebruikt om iemand hoe dan ook onderuit te halen. Tot aan het onder de gordel treffen van de groep tegen de eenling op straat of het lagere schoolplein. Niet Amber reageert op de manieren waarvan ze beticht wordt of waarop gesuggereerd wordt dat ze zou reageren of zich gedragen. Krom, emotioneel, gevaarlijk, psychotisch, egoistisch, enz.enz. De mensen die op haar reageren en zich te buiten gaan aan spotternijen en agressie zetten zichzelf te kijk en laten zich kennen op deze manieren. Hulde aan Amber om zich zo onverdroten staande te houden tussen een pak dat maar één ding wil: verscheuren. Petje af voor het bij jezelf blijven en het geven van een voorbeeld van integriteit. Hoofdschudden voor Pietie die niet in de gaten heeft dat opkomen voor je medemens begint bij jezelf in een situatie waarin dat van je gevraagd wordt. Je had de kans om op te komen voor iemand die niet gerespecteerd werd en lelijk aangevallen werd door een op bloed beluste groep. Jammer dat je het zelf te druk had met daaraan meedoen om waar te maken waar je zelf voor zegt te staan. Gelukkig is Amber niet van jou afhankelijk om zichzelf overeind te houden.

 265. @301
  Wat een onzin! Ik schrijf óók uit eigen ervaren, als je goed leest had je dat begrepen. En alle slachtoffers (waar het hier om gaat!) schrijven óók uit eigen ervaring. Ik kom op voor de underdog, niet voor de succesvierende Hay-gangers, die hebben het immers niet nodig, die zijn totaal gelukkig en ‘in de Hay’. Zodra die uit hun droom zijn geholpen, doordat ze bijvoorbeeld toch weer ziek geworden zijn, dan hebben ze iets anders nodig. Gaan ze op zoek, en vinden het ook nog, zal je zien. Die mensen hebben geen steun nodig, die zijn van zichzelf krachtig en egoïstisch genoeg. De meer bescheiden mens heeft wél support en aanmoediging nodig, omdat ze anders het doelwit worden van slimme profiteurs en uitbuiters.
  Als het zo goed met je gaat dankzij Hay, of God, of dankzij je uitstekende karakter: Fijn, geniet ervan! Let vooral niet op anderen. Maar: wat kom je dan in vredesnaam hier doen?!

 266. Het ziet er naar uit dat je met negativiteit reageert zodra je het idee hebt dat iemand jou niet in jouw overtuiging sterkt. Je hebt denk ik niet in de gaten dat je zo verblind bent door wat je wilt bereiken – (lijkt te zijn: het publiekelijk kruisigen van mevr. Hay) – dat je over lijken gaat en het doel jouw middelen heiligt. Niet alleen bereik je daarmee voor jezelf niet wat je wilt, maar je bezeert eventueel ook anderen.
  Ik ben geen Hay-aanhanger, heb het boek niet gelezen, mijn karakter lijkt denk ik veel op het jouwe, ik kan ook fel van leer trekken tegen vermeend onrecht, ik ben niet verlicht of gered door God o.i.d Ik ben gewoon geinteresseerd en betrokken. Misschien ben ik wel zo’n underdog waar je het over hebt. Maar ik heb eerder de neiging om jou tegen jezelf en anderen tegen jou te beschermen. Dus dat is precies wat ik kom doen hier: in vredesnaam!

 267. @303 Flower, dat is interessant! Vertel mij vooral precies wat voor schade ik heb aangericht, ik zal er oprecht met open blik naar kijken.
  Ik vind het overigens helemaal geweldig dat er iemand opstaat die ook mij tegen mezelf wil beschermen. Met open armen ontvang ik dat.

  Over welke overtuiging van mij (die door anderen gesterkt zou moeten worden) heb je het precies? Kun je specifieker zijn, welk bericht bijvoorbeeld? Geldt ook voor de lijken. Waar maak ik die?

  Heb je overigens Hays lijken wel eens geteld? Dat zijn echte, letterlijke. Hier leeft iedereen nog blij en vrolijk, met als het meezit misschien één gekrenkt beeld of één klein twijfeltje.
  Je schrijft dat je geïnteresseerd en betrokken bent, maar waarin precies, en bij wie? Je hebt Hays boek niet gelezen, waarschijnlijk ook de verhalen van de slachtoffers niet? Heb je enig idee van de schade die zij met haar sektarische gevolg heeft aangericht?

  Wie zegt trouwens dat mijn doel (mensen tot een pietsje realistischer nadenken en socialer gedrag inspireren, vooral jegens mensen met ziekte en/of handicap) niet is bereikt?

 268. ps: mijn laatste vraag in 302 was bedoeld voor alle fans die hier reclame durven komen maken voor Hay. Laat hen dat op háár website doen!

 269. Beste Pietie.
  Ik ben ernstig gehandicapt en zal misschien niet oud worden, hoewel ik dit zelf graag openlaat. Het is voor mij niet mogelijk een normaal nuttig lid van de samenleving te zijn en bijvoorbeeld te werken voor mijn levensonderhoud. Ik ben hierin zeer realistisch en ervaar het als een zegen dat ik in Nederland leef en niet in land met slechtere voorzieningen. De zin van mijn leven zie ik in het ontwikkelen van mijn sociale vermogens en het contact hebben met mensen waar ik ze maar tegenkom. Ik ervaar dit als een eenvoudige taak en vind hierin ook vervulling. Ik beschouw mijn leven verder niet als minderwaardig en ik voel me geen slachtoffer. Deze dingen zijn me niet komen aanwaaien: ik heb een behoorlijke strijd moeten leveren. Maar ik vond ze pas toen ik ontdekte dat je ook moet weten wanneer het tijd is om op te houden met strijden. Ik heb niet de behoefte “beschermd” te worden op de manier die jij denkt te moeten doen. Je maakt een soort onmondige, afhankelijke knuffelbeertjes van een groep mensen die misschien helemaal niet gediend is door jou ingezet te worden als zogenaamd nobel doel op je heksenjacht. Ik wens er in ieder geval verschoond van te blijven. Ik hoop dat je hierover na wilt denken en andere wegen wilt zoeken om van je woede en verbittering verlost te worden.
  Sterkte ermee, Flower

 270. @306 Flower, ik begrijp niets van je bericht. Jij komt nu op voor een groep die ik gecreëerd zou hebben? En dan neem je ook nog zitting in die groep? Of juist niet?
  En waar blijven de lijken en de schade die ik zou aanrichten? Nogmaals het verzoek iets specifieker te zijn.

  En waarom zou ik andere wegen moeten zoeken om mijn woede en verbittering te uiten? Het gaat juist zo lekker :-)

  Tip: lees het boek van Hay eens. En maak eens contact met mensen die heilig geloven dat jij zelf de oorzaak bent van je handicap.
  Die zeggen namelijk: je hebt er zelf voor gekozen, of: het is jouw kwaadheid, je verwerpt jezelf, of: je hebt een sterke emotionele ondervoeding, of: het is gewoon jouw angst en weigering om het leven volledig in je op te nemen. En ga zo maar door, het staat allemaal letterlijk in haar boek.
  Dat soort ideeën zijn naar mijn idee zeer zeer mensonvriendelijk, fascistisch zowat. Waarom mag dat niet eens gezegd worden?

 271. bij 307 ps: laat ik het zo zeggen, ik begrijp gedeeltelijk wat je schrijft.
  Dat mijn woorden soms hard aankomen, kan ik begrijpen. Persoonlijk vind ik Hay’s woorden nog veel en veel harder, terwijl niemand door lijkt te hebben hoe gemeen die kunnen inwerken in de gedachten van mensen, levens lang.

  So what, zou je zeggen, laat het los, het gaat om de sociabiliteit, je vermogen om contact te maken.
  Helaas kan ik het niet nalaten mensen te wijzen op hun kinderachtige of idiote geloofsovertuigingen, en/of de gezamenlijke psychoses waar ze zich maar wat graag in begeven. Ik kan geen waardering en respect opbrengen voor die vormen van houvast in het leven. Dan hoor ik er liever gewoon niet bij.

 272. Een andere invalshoek:
  In onze maakbare wereld is alles garantie tot aan de deur. Zelf een boek dat met waarheden komt is pas waarheid als de persoon in kwestie dat herkent, erkent en ervaart. Anders kan het nooit zijn waarheid zijn. Vooral als een andere meent dat je tegen betaling een andere kunt helpen mag je altijd bij jezelf achter je oor gaan krabben. Dit geldt niet alleen voor de schrijfster Hay van dit bovengenoemde boek. Maar voor iedereen. Ook voor deskundigen en specialisten die zich vooral met het welzijn van de andere bezighouden. Ook al heb je er voor gestudeerd is het nog steeds garantie tot aan de deur. Afgelopen week las ik over een neuroloog die een man twaalf jaar lang dementie had aan gepraat . Dat zette patiënt en zijn familie hun hele wereld op haar kop. Familie geloofde deskundige op grond van zijn autoriteit en de vader (patiënt) die(zijn vrouw en dochter) verklaren hem ook voor gek. Hij beweerde dat ie niets mankeerde, maar werd niet geloofd. Hij was de eerste en ook niet de laatste die in de maling is genomen.Triest voor woorden maar het kan zomaar gebeuren. Nu zult u wel zeggen oh dit komt bijna niet voor. Ik zeg dan weer in onze maakbare wereld zal door macht, geld en hebzucht altijd vals gespeeld worden en is alles mogelijk. Altijd ten koste van anderen. Er zijn voorbeelden te over, ik noem maar een zijstraat de siliconen borsten(dus nep) uit Frankrijk. Wat een ellende zeg! Ik mag niet alles onder een noemer gooien, maar anderen zijn er laconiek over en halen de statistiek erbij als bewijs. Er mag een foutpercentage zijn van zoveel %. Ik zeg dan weer wat heb ik dan een pech als ik net bij dat fouten% zit. Eerlijkheidshalve wat is waar en en wat is een leugen. Statistisch(wat sommigen waarheid noemen) gezien wordt risico opeens waarheid, ook al ben ik de dupe. En een andere die mij dit aandoet komt er gemakkelijk mee weg, want statistiek heeft dit bij voorbaat al ingecalculeerd.
  Wat heeft dit met Hay te maken?
  Wetenschap zegt dat zij bewijzen heeft. Hays kan niets bewijzen. Daar worden mensen kriegelig van die alleen ‘verstand’ in hun leven belangrijk vinden. Die denken dat bewijzen ,waarheid is. Bewijzen moeten zichtbaar zijn, tastbaar. Is dat zo? Wetenschap zegt ook kwantum fysica bestaat. Weet u wat dat betekent voor ons wereldbeeld? Dat zelf materie (tastbaar en zichtbaar) uiteindelijk maar een illusie is. Ik zal zo simpel mogelijk uitleggen. Materie bestaat uit moleculen, moleculen bestaan uit atomen, atomen bestaan weer uit nog kleinere deeltjes, onzichtbaar voor het blote oog. Maar die kleine deeltjes zijn uiteindelijk energiepakketjes en informatie. Samenvattend alles bestaat uit energie en informatie. Dat zelf een gedachte dat uiteindelijk de bron is van alles , bestaat uit informatie en energie. Maar is die informatie en energie voor ons tastbaar. Neen! Analyseren brengt ons geen stap verder. Al beweren de specialisten met hun ‘string’ theorieën en binaire datasystemen dat je daarmee uiteindelijk de oorsprong van leven kan verklaren. Ze komen misschien heel dichtbij maar bereiken doen ze nooit. Waarom? Die reden heb ik reeds gegeven ze gebruiken alleen hun ‘verstand’. En dat is nooit toereikend om het leven te doorgronden. Want wetenschappers vergeten hun ‘gevoel’ wat essentieel is. Alleen gevoel geeft mij halve waarheden alleen verstand geeft mij halve waarheden. Gevoel en verstand samen (het geheel is meer dan de som der delen) geeft mij pas volledige waarheden. En dat is pas echt scheppen zoals God het heeft bedoeld. En dat scheppen kan ik alleen ervaren als ik deel ben van die Natuur. Niet de maakbare wereld als voorbeeld maar de Natuur, want zij is altijd oneindig en volmaakt. De rest is verzonnen, een illusie, een spel. En als de Natuur volmaakt is. Zijn wij dat eigenlijk ook. Want wij maken deel uit van die Natuur. Maar juist omdat ik in die maakbare wereld geloof kom ik steeds verder van die Natuur af te staan. En het gaat zelfs zover dat ik mijn oorsprong ontkent en uiteindelijk niet meer weet wat mijn echte doel hier op Aarde is. Zolang wij elkaar ‘zien’ staan is er niets aan de hand. Maar als de polariteit (de tegenstelling) vaak extreem de overhand krijgt is de hek van de dam en zal ik het leven louter als lijden ervaren! En wat heb ik bereikt aan het einde van mijn leven, niets, helemaal niets van waarde. Want niet in evenwicht ben ik altijd incompleet.

  Janus misschien een antwoord op je vraag dat iedereen scheppen kan. Want dit heeft niets met welke religie god te maken die de Bijbel ons voorspiegelt. Die verhalen hebben hun kracht in de loop der tijden verloren, omdat door manipulatie de verhalen constant worden herschreven en aangepast zijn kan de machthebber om zijn verdeel en heers spelletje blijven spelen. Het spelletje Goed en Kwaad is de machthebber niet vreemd. Als ik dat belerende opvoedkundige en indoctrinatie uit dit mooie boek weg schrap dan vertelt die Bijbel een geschiedenis dat over mensen gaat, dus dat zie ik helemaal los van religie. Want mensen leren mij iets door hun ervaringen en niet door hun religies. Groetjes.

 273. Je hebt geen boodschap aan het feit dat een ander zich stoort aan de manier waarop je je gedraagt en dat je wellicht mensen bezeert met jouw lekkere bezig zijn. Hoe sociaal en bescheiden ben je dan?
  Je misbruikt de openbare ruimte om je af te reageren en schoffeert mensen die een andere mening hebben dan jij omdat ze jouw overtuiging niet aanhangen. Hoe mensvriendelijk is dat?
  Zoals jij bezig bent kun je ook zowat fascistisch noemen. Hoe serieus wil je genomen worden in je strijd tegen zowat fascisme?

 274. 309: “Niet de maakbare wereld als voorbeeld maar de Natuur, want zij is altijd oneindig en volmaakt.”

  Precies. Dus ook de imperfectie die volgens Hay het gevolg is van ons verkeerde denken, is volmaakt volgens de natuur. Dat is waarom Hay’s boodschap tegennatuurlijk is, en onmenselijk.

 275. @310 Hoe groter de impact van ideeën als die van Hay, hoe ‘asocialer’ en brutaler ik word, Flower.
  By the way, nog steeds haar boek niet gelezen?

 276. @310 Is dit geen leuke cirkel trouwens: de tegenstanders van het regime van Hitler waren volgens Hitler fascistisch omdat ze zijn overtuigingen niet respecteerden.
  Jammer genoeg kan ik er niet eens om glimlachen.

 277. Moet men geweld met geweld bestrijden, dat is de grote vraag. En zo nee, hoe dan? Dat Hay met haar denkwijze gevaarlijk is en mensen met een ziekte veroordeelt, is al erg genoeg. Maar er zijn er zoveel die dat doen. Hoe gaan we daarmee om.

 278. Goeie vraag. Helaas komt Flower hier blijkbaar niet voor zinnige vragen en antwoorden. Laat staan suggesties.

  Dat ik ietwat doorgeschoten ben op dit draadje geef ik overigens toe.

 279. Pietie (315),

  C: “Dat ik ietwat doorgeschoten ben op dit draadje geef ik overigens toe.”

  Ik stel voortschrijdend inzicht altijd zeer op prijs.

 280. Hat. S (314),

  C: “Dat Hay (knip) mensen met een ziekte veroordeelt”

  Volstrekte onzin. Het gaat om het je bewust worden van onbewuste oorzaken, waar je overigens niet schuldig aan bent. Je kunt dingen immers alleen veranderen, als je ze kent, maw je je er bewust van bent.

  Veel mensen willen zich helemaal niet op die manier bewust worden van onbewuste oorzaken, want als ze dat serieus nemen, dan moeten ze zélf aan zichzelf gaan werken ipv dat ze dat lekker aan een dokter kunnen overlaten. Bovendien moeten ze dan veranderen en als de mens iets verafschuwt, dan is het veranderen. Nee, als het om ánderen gaat, dan is het prima, maar om jezélf……

  Overigens vind ik dat Louise Hay veel te veel één op één redeneert. Eksterogen kunnen beslist veroorzaakt worden door (figuurlijke) te lange tenen. Maar uiteraard ook door te krappe schoenen. Dat mensen liever die laatste oorzaak horen, dan die eerste onder ogen te zien, mag duidelijk zijn. En dat geeft zo’n beetje aan wat het probleem is met deze materie.

  Afijn. Voor het overige verwijs ik naar mijn posts hierboven.

  Janus.

 281. @317 Maar Janus, nog even…
  Je schrijft: “Het gaat om het je bewust worden van onbewuste oorzaken”.

  Heb je niet door dat dat al een aanname is betreffende ziekteprocessen? Een geloof, een theorie, een persoonlijke zienswijze, een invulling, een gok, een leer, een hypothese, een veronderstelling, een premisse, een gissing, een postulaat, een vooronderstelling?
  Want je stelt dit namelijk, net als Hay dat doet, als voldongen feit.
  Terwijl we toch nog lang niet zover zijn dat we de natuurlijke processen in het lichaam goed kunnen volgen en begrijpen.
  Wie weet kunnen we in 2112 onbedaarlijk lachen om onze berichten, nadat het werkelijke inzicht is neergedaald.

 282. (304). Wie zegt trouwens dat mijn doel (mensen tot een pietsje realistischer nadenken en socialer gedrag inspireren, vooral jegens mensen met ziekte en/of handicap) niet is bereikt?

  Dat zeg ik. Je bereikt je doel niet door je te verlagen tot het peil dat je zegt te bestrijden. Dan voeg je alleen maar meer van hetzelfde toe. De afgelopen posts bewijzen dat.
  Ik nam aanstoot aan jouw gedrag en wees je erop dat je op die manier mensen kunt bezeren en vroeg je hoe je dat kunt rijmen met zo’n doel. Je had er verder geen boodschap aan. En richtte dat gedrag vervolgens op mij persoonlijk.
  Je hebt jezelf dus niet weten te inspireren tot socialer gedrag jegens een gehandicapte/zieke medemens, sterker nog: je geeft zelfs aan nog a-socialer te gaan worden (312)! Als je jezelf al niet kunt inspireren: wat verlang je dan van anderen? Of moet iedereen socialer gaan doen, behalve jij?

  Een eenvoudige oplossing voor het gevaar van dit soort boeken is een waarschuwing dat je geen wonderen moet verwachten, dat je vooral je gezonde verstand moet blijven gebruiken en dat het geen gediplomeerde arts vervangt. Eventueel dat het gevaarlijk kan zijn om het op een bepaalde manier op te vatten. Maar dan kun je zo’n sticker op erg veel boeken plakken…

 283. Ik waardeer je meta-berichten, Flower. Je hebt me flink op mijn nummer gezet. Het helpt.

  (in 312 doelde ik op méér Hay fanatisme, dat mijn ergernis dan óók toeneemt).

  Wel zou ik ook graag jouw reactie eens lezen op berichten van Hay fans, en zien hoe jij dan omgaat met mensen die niet doorhebben dat ze een geloof aanhangen waar anderen mee gedupeerd en gelabeld worden. Als je het boek eens leest, zul je merken dat het aan religie grenst.

  Wat zeg jij als iemand beweert dat je maar wat meer aan jezelf moet werken, dat je lui en onwetend bent en bovendien niet beter wíl worden? En wat doe je als niet maar één iemand zo denkt, maar het een soort mode is geworden onder een hele generatie.

  In de tussentijd zal ik de strijd eens opgeven, goed idee.

 284. @301
  Ik herken me niet in het beeld dat er geschetst wordt, dat één iemand het mikpunt zou zijn in dit draadje, van ‘een pak’. Naar mijn idee wordt er alleen gereageerd op wat er is geschreven, zonder naar de naam te kijken. Dat wij erop uit zijn een punt te maken, wil nog niet zeggen dat we bloed aan de paal willen!

  Dat ik doorgeschoten ben in de reacties, dat klopt, en dat spijt me. Ik ben Flower dankbaar voor de feedback.
  Wel jammer dat het commentaar op meta-niveau blijft en er niet ‘neergedaald’ wordt om het goede voorbeeld te geven.
  (Maar dat kan ik me ook wel weer voorstellen, het is namelijk nogal hard werken om hier te posten).
  Ook zou er bij Karin geklaagd kunnen worden, zij kan berichten verwijderen of naar de afvalbak sturen.

  Tot slot wil ik toch ook graag wijzen op de zinnige argumenten die óók over en weer zijn gegaan, en die de moeite waard zijn om eens terug te lezen. Ook en vooral voor degenen die hier fris binnen komen zonder zich eerst in het onderwerp of de discussie te verdiepen.

 285. @ Flower (319):

  C: “Maar dan kun je zo’n sticker op erg veel boeken plakken…”

  Dat lijkt me een uitstekend plan. Dat zal de verkoop van die boeken zeker bevorderen, net zoals de stickers van ‘Contains explicit lyrics’ indertijd op grammafoonplaten en CD’s. Echt een boomer. :)

  J.

 286. @ Pietie (318).

  C: “@317 Maar Janus, nog even…
  Je schrijft: “Het gaat om het je bewust worden van onbewuste oorzaken”.

  Heb je niet door dat dat al een aanname is betreffende ziekteprocessen?”

  Om te beginnen kan het zoeken naar onbewuste oorzaken tot gevolg hebben dat je ze niet vindt. Wat dat betreft is er veel overeenkomst met het zoeken naar geld in je portemonnee.

  Ten tweede, wou jij beweren dat jouw visies tav het ontstaan van ziektes dan géén aannames zijn en wél voldongen feitem? Dat zou ik behoorlijk aanmatigend vinden. Alsof jouw meningen wet zijn en die van anderen niet. (Net zo min natuurlijk.) Ook wat de wetenschap als zeker meent te kunnen vaststellen is niks anders dan een tussenstadium in het denken en weten.

  C: “Wie weet kunnen we in 2112 onbedaarlijk lachen om onze berichten, nadat het werkelijke inzicht is neergedaald.”

  Denk jij echt dat na 2112 het werkelijke inzicht is neergedaald of dat het ooit indaalt, gerelateerd aan een tijdsmoment, het eind van de eeuwigheid bijvoorbeeld? Daar moet ík nou onbedaarlijk om lachen. Kijk maar:
  :))))))))))
  Het werkelijk inzicht is een tijdloos gegeven en kan op elk moment ‘neerdalen’. Kwestie van doordenken en je open stellen. (In gesloten toestand kun je niet inzien.)

  En Pietie, ik denk dat als de boeken van Hay zo gevaarlijk zouden zijn, als jij ze voorspiegelt, dat ze dan allang door de gezondheidsinspectie verboden zouden zijn.

  En uit 320: “In de tussentijd zal ik de strijd eens opgeven, goed idee.”

  Wat ik al in 316 zei: “Ik stel voortschrijdend inzicht altijd zeer op prijs.”

  En uit 321: “Tot slot wil ik toch ook graag wijzen op de zinnige argumenten die óók over en weer zijn gegaan, en die de moeite waard zijn om eens terug te lezen.”

  Ik zal maar even zo ijdel wezen om dat ook op mezelf te betrekken. :)

  Janus.

 287. Kleine verduidelijking op “(In gesloten toestand kun je niet inzien.)”:

  In gesloten toestand kun je niet inzien en dus geen inzicht krijgen. Noch in jezelf, noch buiten jezelf.

 288. Hallo Pietie,

  Bedankt voor je reactie. Wat een leuke: meta-berichten, die kende ik nog niet. Ik wil het ondertussen wel graag lezen. Heb je dat ook nog bereikt: dat iemand het boek gaat lezen, misschien word ik wel Hay-aanhanger en kom ik terug om de degens te kruisen, ik maak vast een hoffelijke buiging voor mijn waardige tegenstander! :-)

  Ik zag wel in een post het boek van Thorwald Dethlefsen voorbij komen. Dat heb ik vroeger heel veel gebruikt: De zin van ziekzijn. Maar op een gegeven moment werd ik heel erg ongelukkig van al dat gewerk aan mijn slechte eigenschappen, terwijl mijn handicaps er niet beter van werden. Ik had geleerd om mezelf af te rekenen op mijn ziekte: zolang die er was, deed ik het niet goed. Ik had de ultieme stok om mezelf te slaan gevonden! Het lijkt erg op wat hier gezegd wordt over Hay. Ik ben ook wel boos geweest op meneer Dethlefsen.
  Ik vind dat deze schrijver veel meer aandacht en zorg had moeten besteden aan hoe mensen het kunnen opvatten. Mensen hebben niet zelden de neiging om zichzelf te willen straffen voor hun ‘tekortkomingen’ en daar kan zo’n boek helaas bijzonder ongezond op inwerken.

  Mijn eigen moeder vindt dat soort dingen die je zegt. Dat is erg pijnlijk en ik kan er slecht mee omgaan.
  Maar ik wijt het niet aan de religie: het is gewoon heel menselijk om in je eigen overtuigingen te geloven en die aan anderen te willen opdringen. En sommigen doen dat extreem. Je kunt iemand alleen maar gedecideerd doch beleefd verzoeken daarmee op te houden! Met iets anders verval je snel in dezelfde onhebbelijkheid. Hoe dat dan verder emotioneel is, tja.. Maar ik had er in ieder geval veel minder last van toen ik niet meer probeerde om haar te veranderen in iemand waar ik meer aan had als moeder.
  Dus wat ik doe of heb leren doen is zo min mogelijk er iets aan proberen te veranderen eigenlijk en zoveel mogelijk onbevangen mezelf te zijn! Zolang je je niet in Jonestown blijkt te bevinden hoeft dat misschien ook niet en als dat toch het geval is kun je beter maken dat je wegkomt met zoveel mogelijk anderen.
  Je kunt als actie wel terugschrijven. Zelf artikelen publiceren zoals Spaink of een boek schrijven. Je kunt mensen interviewen over hun ervaringen met dit boek, gegevens verzamelen en deze tot een samenhangend geheel maken. Je schrijft toch graag, getuige je posts? Iets kan pas echt veranderen als er iets anders tegenover staat. En wie weet staat mevr. Hay wel open voor feedback?

  Ik ben benieuwd hoe Amber mbv het boek van Hay zo’n krachtige positieve levensinstelling heeft weten te creeren voor zichzelf. Ze liet zich niet van de wijs brengen door aanvallen op haar integriteit, dat heeft grote indruk op mij gemaakt. Noch liet ze zich verleiden tot emotionele reacties of uitvallen van haar kant, terwijl ze flink belaagd werd. En ze liet zich niet verantwoordelijk stellen voor ‘de slachtoffers van haar geloof’. Ze wilde laten zien dat het ook anders kan en dat heeft ze m.i. met vlag en wimpel gedaan, juist door hoe ze zich opstelde op deze weblog. Ik vroeg me als nieuwe binnenkomer tenminste veel meer af wat de mensen die op haar reageerden in godsnaam bezielde, dan dat ik me nou zo druk ging maken om Hay.

 289. @ Flower (325),

  C: ” Ik vroeg me als nieuwe binnenkomer tenminste veel meer af wat de mensen die op haar reageerden in godsnaam bezielde, dan dat ik me nou zo druk ging maken om Hay.”

  Bingo!!!.

 290. 325: “Ik ben benieuwd hoe Amber mbv het boek van Hay zo’n krachtige positieve levensinstelling heeft weten te creeren voor zichzelf.”

  Vraag het bijvoorbeeld ook elke Christen of Hindu die stralend in het leven staat; het is volgens mij een gevoel van vertrouwen dat elke ‘bekeerling’ geniet. Iets om jaloers op te zijn, indeed, ook al is het met fantasie en inbeelding gecreëerd.
  Het schijnt gezond te zijn voor een mens om een roze bril op te zetten en gewoon te besluiten (blind) vertrouwen te hebben.
  Wel zie je soms dat als de illusie wordt doorgeprikt (lees in dit geval: men wordt weer ziek) dat dan diepe depressie en schaamte volgt.

  Proficiat dat je de Dethlefsen overleeft hebt. Het duurt gemiddeld een jaar of 20 voor men daar overheen gegroeid is vooral bij mensen die inderdaad toch al de neiging hebben zichzelf te straffen. En dat zijn er heel wat.

  Mooi verhaal trouwens, goed om te lezen.

 291. Pietie (327),

  Het is heel makkelijk om jezelf middels één of ander geloofsstelsel een halelujagevoel te bezorgen en iedereen doet dat in min of meerdere mate, dat is een kwestie van overleven. Dat is niet voorbehouden aan religies of andere grotere overtuigingsstelsels, dat geldt ook voor jouw persoonlijk overtuigingsstelsel, jouw ‘geloof’. Jij gelooft immers ook heilig in wat jij denkt dat waar is? (Als dat hier al niet duidelijk is geworden, dan weet ik het niet meer.)

  Daarom – niet alleen voor jou – is het van groot belang dat je altijd blijft toetsen of datgene wat je geooft, waar is. Anders val je idd in een zwart gat, als je roze bril ineens stuk gaat of – en dat is mogelijk erger – je komt er achter dat je altijd op een dwaalspoor hebt gezeten, waardoor je heel veel mis bent gelopen.

  Groet, Janus.

 292. En over Dethlefsen begin ik maar niet, want dan moet ik vrijwel zeker hetzelfde schrijven, als wat ik hierboven over Hay heb geschreven.

 293. @328 Janus, je hebt het mis. Ik ben óók agnost. En als dát hier niet duidelijk is geworden, dan weet ik het niet meer.
  Ik ga nu overigens studeren voor ‘placebo-agnost’, om een iets vrolijker kijk op de dingen en de mensheid te krijgen.
  Met dank aan Henk :-) En aan Flower.

  Het enige waar ik in geloof, is dat de mensheid erbij gebaat is om scheppend bezig te zijn. In wat voor kunst-discipline dan ook. Ik zie dat als onze enige redding. Of het waar is? Zeer waarschijnlijk niet. Ik ken een aantal kunstenaars met heeel naar gedrag. Dus heilig is dat idee bij mij ook al niet, jammer genoeg.

 294. @ HenK 282, Gibran citerend:

  C: “De ziel schreidt niet over een rechte lijn, noch groeit ze star als riet omhoog.”

  Tsja, Gibran, mooi hoor, maar ook iemand met aantanstbare meningen, zoals blijkt, hoe verheven ook gebracht. Als rechte lijnen en star omhoog groeiend riet geen ziel hadden, dan bestonden ze niet.

  J.

 295. Pietie (331),

  C: “@328 Janus, je hebt het mis. Ik ben óók agnost.”

  1° Zelfs agnost-zijn is een geloof. Je gelooft immers ergens niets van te kunnen weten?

  Zelfs van God weten we dingen, ook al weten we van God zelf niks. De dingen, die we wel weten, zijn helaas alleen maar afgeleide dingen, maar hebben beslist waarde (mits juist geconcludeerd).

  En

  2° Als je ergens niets van weet, wat jij kennelijk nu over jezelf zo stelt, dan kan je er ook niet zo tegen te keer gaan, zoals jij deed. (Wat het tekeer gaan tegen meningen van anderen onverlet laat.)

  Overigens moet het agnosticisme ook niet misbruikt worden als stok om honden mee te slaan, zo van: Maar kan je niks van weten.

  (En nu stop ik hiermee, want ik wil niet weer in de Afvalbak belanden met een off topic verhaal.)

  Janus.

 296. Het kan best overleven zijn geweest t.a.v. het boek van D., net als mensen misschien het boek van H. overleven. Maar als ik mezelf zou zien als slachtoffer van dat boek, zou ik het niet werkelijk overleven en mezelf in het uiterste geval vernietigen. Ik kan ook kiezen om te proberen het boek te vernietigen, maar dat is eigenlijk hetzelfde, want in beide gevallen geloof ik erin dat alleen maar de ene óf de andere waarheid kan bestaan. Hieruit volgt dat ik zelf dat geloof actief belijd. Juist door me verder weinig aan het boek gelegen te laten liggen en mijn leven te leiden vanuit wat ik zelf geloof – (en vooral daar gelukkig en tevreden mee te zijn, het mooiste is ook nog halleluja) – maak ik waar dat het boek niet bepalend hoeft te zijn. Dat is het enige wat erop zit: vrijheid. Als dat soort boeken je daartoe brengt kun je nog eens op je achterhoofd krabben hoe nuttig ze zijn!

  Het is te vergelijken met het oplossen van een puzzel. Je moet wel een idee hebben van het uiteindelijke resultaat anders kom je niet tot oplossen. Maar het uiteindelijke resultaat kan er nooit zijn tijdens het oplossen, want dan kan je niet meer puzzelen.
  Je kunt daardoor tot de conclusie komen dat het zinloos is om dan zelfs maar te beginnen. Maar je kunt ook bedenken dat het kennelijk belangrijker is dat we allemaal leren puzzelen, dan dat we tot sluitende oplossingen komen. Anders was het waarschijnlijk anders ingericht.
  En wie weet is het wel een interactieve puzzel met een eindresultaat dat net zo goed open en vrij is, als dat het bepaald wordt door een paar kenmerkende eigenschappen. Waarom zou je je vermoeien met of-of discussies als je ook kunt bedenken dat het en-en zou kunnen zijn?

 297. 334
  Ik zie die puzzel niet zo in dit verband. Er is niets dat ik wil oplossen tot een uiteindelijk resultaat. Misschien zou je beter ‘leven’ als ‘puzzelen’ kunnen zien? Of zoals een bevriende amateur filosoof het ‘knutselen met wat je krijgt’ noemt.
  Vrijheid, daar kan ik wel in mee! Maar hoe dat door Hay zou worden gebracht? Ik zie juist veel overeenkomsten met de strenge voorschriften in de verschillende religies. Omdat we nu van alles verkeerd zouden doen (zondig zijn), moeten we haar mantra’s affirmeren.
  Misschien toch het idee dat je zelf je gezondheid in de hand kunt nemen, dat dat een soort vrij idee geeft? (als: niet meer afhankelijk van zo’n grillig lichaam)

  Als ik het zo lees (heb het boek er nog eens bij gepakt) dan is het toch vooral de roze bril denk ik. Ik citeer:
  “Ik ben een nieuwe mij. Mijn nieuwe wereld is een weerspiegeling van mijn nieuwe denken. In mijn wereld is alles goed”.
  Ja een soort disneyland! Ik krijg zin in vakantie!

  Wat mooi is van haar boek, is dat je je eigen beste vriend mag worden volgens Hay. En dat ze ook enorm veel positiviteit tentoonspreidt, als een soort sprookjesfee met een toverstokje.
  Hoe hard ze in haar hoofdstuk ‘Metafysische werkingen’ is, zo lief zijn de mantra’s die we vervolgens van haar mogen opdreunen.
  Zo zou een sterke emotionele ondervoeding en kwaadheid jegens onszelf de oorzaak zijn van de ziekte van Addison. Maar dan komt ze met de verzachtende dreunopdracht:
  “Liefdevol verzorg ik mijn lichaam, mijn gedachtenwereld en mijn emoties”.
  Ja, heerlijk, wie wil dat niet. Jammer dat veel mensen het net niet goed genoeg doen, zodat ze ziek blijven.
  Vanavond ga ik in elk geval proberen het eens hélemaal goed te doen. :-)

 298. 335
  Zodra ik het boek gelezen heb kan ik daar hopelijk iets zinnigers op zeggen. Maar ik denk dat het niet de bedoeling is dat je het omkeert. Jij kijkt denk ik zelf vanuit een resultaatdenken en legt dat het boek op. Ik begrijp je woede wel, maar ik vermoed dat er in het boek nergens wordt gezegd: doe deze affirmatie en je wordt (binnen afzienbare tijd) verlost van je ziekte. Het geeft alleen handvatten om ermee om te gaan en manieren om ernaar te kijken.
  De een ervaart deze dingen als een zegen en een bevrijding, de ander voelt zich ten onrechte beschuldigd en metafysisch schaakmat gezet. Hieruit volgt al dat het kennelijk niet aan het boek zelf ligt, maar aan de opvatting ervan, of het heilzaam, dan wel schadelijk werkt. Je moet alle mensen die het als heilzaam ervaren wel diskwalificeren om bij dat eerste te blijven! En dat doe jij ook. Maar hoeveel zin heeft dat?

  De titel suggereert dat overigens wel vind ik, dus ik snap die geniepigheid waar je zo’n last van hebt. Maar misschien houdt ‘helen’ in de opvatting van Hay helemaal niet zo letterlijk in dat je symptomen verdwijnen! Misschien wordt ermee bedoeld dat je in vrede leert leven met je ziekte en daardoor de vervulling ervaart waar dat helen naar verwijst.
  Het lijkt op de situatie, die geschetst wordt in de bijbel met de bespotting van Christus. Ze manen hem van het kruis te komen en zichzelf te redden, maar hij probeert aan te geven dat dat nou juist niet de bedoeling is op die manier.
  De bevrijding zit hem niet in de verlossing van het lichaam, maar in de verlossing van de gehechtheid aan het lichaam. Zolang je je ziekte niet accepteert als onderdeel van jouw leven, kom je zowiezo niet verder, omdat je je daarmee verzet tegen de realiteit. Daar maakt de realiteit meestal korte metten mee door zich steeds onaangenamer op te dringen. Acceptatie is overigens daarbij niet hetzelfde als je passief overgeven aan destructieve processen.
  Of je nu een roze of een zwarte bril opzet: je ziet er gekleurd mee. Ik denk dat je beter kunt streven naar een zo transparant mogelijke bril op de goeie sterkte.

 299. @336
  Mooi bericht. Ik ga op zoek naar zo’n transparante bril!
  En inderdaad, ik lijk me vast te bijten in iets… nouu, maar het boek gaat echt verder dan het geven van wat handvatten denk ik, en het is volgens mij juist Hay die zich verzet tegen de realiteit?!
  Maar ik zou er met gemak boven kunnen zweven als ik het wat minder letterlijk nam. En dat zou makkelijk moeten kunnen vanuit mijn overtuigingen.

  Maar liever ontmoet ik dan niet de mensen die de dupe zijn van dit soort ‘guru’s’, dat zou het voor mij wel een stuk makkelijker maken.
  Of misschien moet ik dan eerst die transparante bril opdoen voordat ik ze begroet en vraag of ik wellicht iets voor ze kan doen/betekenen. Lijkt me een goed idee.

 300. 337 Pietie,
  Je hebt al zo’n bril, iedereen heeft die. Je moet hem gewoon opzetten. Of die andere af misschien. Je kunt ook alle brillen in de vuilnisbak gooien en zeggen, sorry jongens ik kan het niet meer aanzien ;-)

  Ik heb maar even op de website van Hay gekeken. Wauw, ze is er zelf in ieder geval beter van geworden! 81 is ze al en nog steeds een captain of industry. Ik houd ook niet zo van dat volgelingengedoe, maar zie wel dat het ook de mensen eromheen zijn die daar behoefte aan hebben. Zelf heeft ze gewoon een succesvolle zaak denk ik: Hay House. Heel Amerikaans met zo’n sterrenstatus. Dat kreeg Jomanda hier toch niet voor elkaar.

  Het filmpje vond ik wel inspirerend. Niet door haar persoonlijkheid, maar door wat ze zei over hoe je leven een uitkomst van je gedachten kan zijn. Hoewel ik schrok van de deurpost die getoond wordt: dacht dat er een strop aan hing! Maar het was een of ander belletjesding.
  De boodschap geeft je in ieder geval het idee dat je iets kunt doen. Dat je geen weerloos slachtoffer hoeft te blijven van je omstandigheden. Dat is autonomie. Ik vind dat in mijn leven heel erg belangrijk. Het maakt voor mij het verschil tussen hoop en wanhoop.

  Maar ook al zou ik me helemaal kunnen vinden in het boek, dan zou ik geen Hay-aanhanger genoemd willen worden. Het gaat er toch om dat je je leven bepaalt met je eigen gedachten? Dan ben je dus eigenlijk een aanhanger van jezelf… Niks mis mee toch: een gezond en gelukkig iemand wil graag dat anderen net zo gezond en gelukkig zijn als hij zelf!

  Het gedweep kan erger maar ik vind die geaffecteerdheid een teken dat je je guru nog nodig hebt zoals je pappie en mammie en niet op je eigen benen gaat staan. Ook al doen die het fysiek niet goed, dan gebruik je wielen, of krukken, of desnoods ga je op je knieen of je achterwerk. Stephen Hawking gaat ook met opgeheven hoofd en rechte rug door het leven zoals het zich laat aanzien. Die man moet hartstikke in de Hay wezen. Dat heeft ie ons helemaal niet laten weten, de rakker!
  Of is hij een natuurkunde-aanhanger?
  Hij is van de oerknal, bam!

  Groetjes allemaal, ik ga weer eens verder, Flower

  PS Ik heb het boek ondertussen besteld en wie weet kom ik terug om iedereen te behayen…

 301. Over de oerknal gesproken… een geniale zin van Janus (“Zelfs van God weten we dingen, ook al weten we van God zelf niks. De dingen, die we wel weten, zijn helaas alleen maar afgeleide dingen, maar hebben beslist waarde (mits juist geconcludeerd)”)
  liet me lachen, en deed me denken aan een uitspraak van Robert Dijkgraaf over het heelal: ‘De donkere materie is cruciaal om het universum te begrijpen, maar we hebben geen flauw idee wat die donkere materie is.’

  So long Flower, zonde van je geld dat boek, maar alla, goed geïnformeerd zijn is ook wat waard. ;-)
  En tegen de tijd dat je mij gaat proberen te behayen, heb ik de roze kantjes van de donkere materie wel gevonden hoop ik en hoef ik slechts te glimlachen om je pogingen :-)

 302. Zojuist in een reactie bij ‘Zorgeloos’ kwam ik wellicht tot de essentie van mijn irritatie die ik hier naar boven kwam.
  http://www.spaink.net/2012/06/12/zorgeloos/comment-page-1/#comment-157036
  Het is een soort haat/liefde met de Nederlander (hoewel Hay heel Amerikaans is natuurlijk). Dat blije, creatieve aan de ene kant: natuurlijk is het mooi en goed om positief te blijven denken. En de oogkleppen aan de andere kant: vooral niets aantrekken van wat anderen overkomt, dat vind ik onbegrijpelijk.
  Maar dat het waarschijnlijk vaak ook puur overleven is, dat mag ik me ook best eens realiseren.

 303. Het is allemaal zo doorzichtig: er zijn mensen die flink verdienen aan de psychische of fysieke ellende van een ander. Cursusje dit a 350 euro, cursusje dat a 400 euro. De mens die instabiel is loopt de kans in deze fuik te belanden en wordt daar afhankelijk van gemaakt, waardoor de kassa door kan blijven rinkelen. Zo ook deze mevrouw. Schrijft een boekje, nog een boekje, nog een boekje en jahoor, ze kan groot wonen en lekker vaak op vakantie. En een groot jacht kopen om in rond te varen. Tip voor mevr Hay: geef uw scheepje de naam “placebo”. Lekker toepasselijk toch?

 304. @ Flower …well done for trying but is Pietje worth investing your energy and time on …no one can help this soul only him/herself ! take care i wish you well :0) To the writter of this artical …As Mrs L. Hay states ..take from my book what suits you we are all diffrent with our own meanings and visions in life ..what suits me doesnt have to suit you “just ignore it”.!! but dear writter of this artical, you didnt ignore it you chose to write this !! was it to get yourself attention *OR* make yourself money and wind people up ? in that case you did a good job with some people :0)

 305. Hallo allemaal,
  Ik heb niet alles gelezen, belandde hier toevallig op en las vooral de eerste reacties, die ook een beeld van de inhoud gaven van het boek alzo …
  Haar theorie lijkt enorm op wat de bijbel over genezing zegt of hoe te voorkomen dat je ziek word enz… Jezus is voor onze zonden en ziekten gestorven om kort te zijn, je leest het zelf wel in de Bijbel indien geinteresseerd (zie alreeds de evangelieen alleen al), daar merk je dat Jezus niets anders doet dan massa’s mensen te genezen en te onderwijzen hoe ze voorspoed en genezing kunnen behouden of vinden.

  Berouw hebben over onze zonden en vergeving naar anderen en jezelf toe is de hoofdzaak. Eerst verwacht God dat je je laat dopen in de naam van Jezus uit vrije wil onder belijdenis van je zonden, of erna, dit ook omwille dat je enkle door je geloof en bekering in de Hemel kan komen, dit kort gezegd dus…. lees verder zelf in de bijbel indien je meer wil weten.
  Dan onderwijst hij mensen wat onder zonde valt en hoe je moet leven om gelukkig te zijn, dit is vooral in gehoorzaamheid aan wat Gods woord onderwijst.

  Hij zegt dat ook zijn juk ligt is, dwz, wat Hij verwacht van jouw zijn misschien regeltjes en wetten waar je je neus zou voor opsteken, maar na wat nadenken kom je er al gauw achter dat zonder dit er enkel chaos zou zijn in de wereld en de natuur. Dus weegt zijn zogenaamd juk niet op tegenover de gevolgen van je eigen weg te willen gaan door een trotse koppigheid, want vroeg of laat straf je jezelf door ziekte of andere problemen.

  God vraagt dus gehoorzaamheid aan zijn woord omdat hij je Vader is die je geschapen heeft en uiteindelijk weet wat er volgt als je niet luistert naar Hem, dus is het uit pure Liefde dat hij dit vraagt omdat je gelukkig en gezond door het leven zou kunnen gaan.

  Daarnaast vraagt Hij ook geloof en vertrouwen in hem, zeker als je genezing of een wonder nodig hebt, wanneer je aan zijn kunnen twijfelt zal je genezing falen, geloof blijft de voorwaarde, wat niet altijd makkelijk is, want het verstand komt er al gauw tussen met allerlei redeneringen en als het nu zus of zo, of als dit of als dat er nu tussen komt, of als het nu eens niet gebeurt enz …, dus het verstand komt met al zijn ‘al’-sen en brengt je blindelings geloof aan het wankelen.

  Want begrijpen hoeft je niet te proberen, dus kan je maar best stoppen met redeneren, want het komt uiteindelijk alleen op iets onbegrijpelijks neer, God verlangt niet dat je alles begrijpt, maar gewoon als een kind aanvaard en ontvankelijk bent.

  Hij wil ook niet dat je alles zelf oplost of probeert, dit kan je niet altijd, hij verlangt dat je nederig bent, je trots aflegt en al je problemen en zorgen aan hem overgeeft in gebed en dan loslaat.
  Door geloof en vertrouwen zal hij je leiden door de HGeest naar een oplossing of een wonder doen in je leven, grote of kleine, als je maar 100 procent blijft geloven dat Hij het kan en wilt doen voor jouw, vanuit zijn almacht en liefde voor jouw.

  Maar nu verder ivm met het boek; God verlangt ook dat je zelf iets doet en dit is verandering van je denken, wat je uitspreekt kan je jezelf of anderen mee vervloeken, iedereen weet hoe kwetsend woorden kunnen zijn van anderen of bepalend bij een kind voor zijn verder leven (vb: je bent een zero of nietsnut enz…), of ook kwaadspreken over… Met je tong kan je de hele hel in vuur en vlam zetten zegt de Bijbel.

  Dus ja, je bent dus niet verantwoordelijk voor wat anderen jouw aandoen in tegenstelling van wat het boek zegt. Maar hiermee kan je achteraf wel bij God terecht en zal je uiteindelijk wat je aangedaan werd moeten loslaten in zijn handen en die persoon leren vergeven, hij zal dan wel voor de kracht zorgen.

  Want zoalng je die andere niet vegeeft, kan God je ook niet vergeven. Hij zond uiteindelijk uit liefde voor ons zijn enige zoon als mens op aarde om alles bij voorbaat te dragen aan het kruis, zodat wij voor alles vergeving kunnen ontvangen, terwijl jezus zonder zonde was. Hij verdiende dit dus niet, het was pure zelfopoffering uit liefde voor ons allemaal, zodat ieder mens dezelfde kans zou krijgen, want met zonde kan je de hemel niet binnen, het ligt dus in je eigen handen wat je verkiest.

  Hoe moeilijk ook je zal je ergste vijand uiteindelijk moeten vergeven als je zelf bevrijd wil worden van je eigen kwalen. Misschien is het een troost om ook te weten dat God zelf afrekent met elke persoon die iemand kwaad heeft gedaan en geen berouw/vergeving heeft getoond of gevraagd voor hij stierf. God zegt dat Hij rechter is over goed en kwaad, het dus niet aan ons om met iemand af te rekenen, dus kan je het nog gemakkelijker hebben?

  God kent ieder mens tot in het diepste van zijn hart, gedachten en geweten en zijn toorn kan zo fel zijn indien nodig, dat iemand uiteindelijk voor eeuwig naar de hel kan gaan ipv de hemel waar alle leed en ongeluk voorbij zal zijn en volmaakt geluk en liefde zal heersen. Maar als we ons verlagen en hetzelfde doen wat ons is aangedaan, aan die andere, dan bega je dezelfde fout/zonde en ben je geen haar beter dus, toch?

  Vandaar laat het in Gods handen, want Hij alleen weet wat er echt allemaal in het hart van die persoon leeft. Met de mate dat jij oordeelt over een ander zal je met dezelfde maatstaf geoordeelt worden door God bij het laatste oordeel. Laat los en je zal losgelaten worden (zijn 2 zaken die in de bijel staan). Pure wijsheid, is het niet?

  Nu, er staat zo onnoemelijk veel wijheid in de bijbel en hoe je best kan leven enz… dat ik zou kunnen blijven schrijven voor eeuwig. Dus doe als ik en onderzoek zelf wat er allemaal instaat.
  Dit is pas een best-seller en een oppepper tegen depressie en allerlei problemen! Zowel psychologisch, wijsheden, geschiedenisn poezie, toekomstvoorspelingen, van alles staat erin een echt levenboek dus.
  Een dik boek waar je eenmaal begonnen, niet meer zal kunnen stoppen. En boven alles zal het je levenkwaliteit drastisch veranderen, geestelijk en desnoods lichamelijk ook, het ligt allemaal in wat je zelf voor kiest in het leven.

  Haar boek dus niet gelezen, maar wel benieuwd naar, ook al merk ik wel een paar dingetjes die misschien niet zo kloppen. Want niet alles is je eigen schuld of verantwoordelijkheid, maar bepaalde dingen wel. Verder je kan er iets aan veranderen en als je dit wilt en dit kies je met je eigen vrije wil, God dwingt niemand tot iets. Maar dan moet je niet klagen dat je ongelukkig blijft uiteraard, en daar ligt dan wel je verantwoordelijkheid dus.

  Want wat je ook is aangedaan, zelfmedelijden en erin verdrinken, helpt je zeker niet voorruit, ooit moet je dit loslaten, Erover praten helpt misschien tijdelijk, maar mensen kunnen je verleden niet weghalen, en blijven herhalen stoot je anderen mee af omdat dit een ander gaat belasten uiteindelijk! We zijn allemaal gelijk als mens, we zijn niet zo uniek als we denken, we hebben allemaal wel iets meegemaakt dat pijnlijk is en herkenbaar.

  We moeten wel degelijk mekaar helpen, maar dit lukt maar tot een bepaalde grens, vandaar dat God er ook nog is om ons verder te helpen waar een mens niets meer kan aan doen. Wat niet wil zeggen dat Hij zal doen wat je zelf kunnen aanpakken, de verandering in ons denken is er ene van .. en de rest zal je zelf moeten vinden in de bijbel hoor, want begin moegetypt te raken, ha..ha..

  Alé, veel geluk allemaal zou ik zeggen en spreek alleen maar de goede dingen uit hé, zowel tegen jezelf als een ander en ja dit zal alvast veel veranderen, voor jouw en je omgeving om te beginnen, de rest weet je waar zoeken dus.

  Lieve groeten aan ieder die dit leest en veel geluk op je levenspad!
  Vanwege Lutie ;)

 306. Poeh, nog steeds reacties hier!

  Maar eigenlijk kijk ik daar ook weer niet echt van op.

  Heb lang niet alle gelezen, maar toch vast de mijne eraan toegevoegd:

  Mijn zoon heeft al 13 jaar ME (van zijn 16 e tot zijn 29 e) en ook deze patiënten groep loopt tegen het sterk verbreide kwakdenken op. Ik meen zelfs te mogen opmerken dat de Nijmeegse Cognitieve Gedrags Therapiegroep veel elementen bevat van de Hay-achtigen, met alle funeste gevolgen van dien. Inclusief pure discriminatie door de overheid.

  Hay is leuke literatuur voor gezonde mensen of mensen die gewoon door de natuur genezen zijn. Of als de soort kanker een mildere was dan die van de buurvrouw. Ze is en blijft een dood ordinaire goeroe.

  Als je echt ziek bent, en, vooral, blijft, is het andere koek. Want heb je bv. toevallig die agressieve kanker, en je gaat toch dood, heb je dan niet genoeg je best gedaan? De zwemmer Maarten van der Heyden en e.o.a. oncologe waren daar op tv eens heel duidelijk over en betreurden de zware schuldlast naar de betrokken personen hierover en wezen die dan ook met klem af.

  Vóór mijn zoon ziek werd las ik Hay niet, maar Detlefsen cs wel omdat ik in mijn werk als verpleegkundige veel te maken kreeg/krijg met de kracht of juist onmacht van de geest. De essentie vond ik toen wel wat hebben, zelfs sommige specifieke karakter trekken verbonden aan bepaalde ziektes zag ik wel zitten. En ik moet zeggen dat mijn Jomanda kwaliteiten in de zorg veel vruchten heeft afgeworpen in mijn werk. Achteraf was dat natuurlijk gewoon simpel psychologische aandachtgeverij wat mij toevallig goed lag en nog ligt.

  Nu ben ik dus al 13 jaar 180 graden gedraaid en walg ik van alleen al de uitspraak dat ziekte een keus is. Karin’s boeken raad ik veel mensen aan, vooral dat “strafbare lichaam”.

  Tja, het blijft moeilijk leven in het totale universum van Hay en niets dan adepten van haar om je haar gewaar te worden. Spookbeelden, inmiddels geworden. Afijn, wordt je keihard van. Deze scheiding der geesten zal wel altijd/eeuwig blijven bestaan, net als met alle religies.

  Iedereen waant zich toch een god, in het diepst van zijn gedachten?

  En Karin?

  Haar zie ik regelmatig bij Theodoor Holman en hoop dat het “goed” met haar blijft gaan na alles en tijdens alles wat ze mee (heeft ge-) maakt…….

 307. Lees de bijbel, het nieuwe testament, jezus zei bijvoorbeeld ” vraag en het is gegeven ” en “wie het geloof heeft als dat van een mosterdzaadje zal bergen kunnen verzetten”., toen hij op het water liep en petrus? dit ook deed, kwam bij petrus ongeloof en zakte weer door het water heen, waarop jezus zei ” Och petrus waarom ben je zo kleingelovig.” de bijbel zegt ook ” geloof is de zekerheid van de dingen waarop men hoopt en de overtuiging van de dingen die je nu niet ziet, zichtbaar zullen worden.” (alles wat je gelooft wordt waar)

  en als er mensen zijn met een ziekte, de beste remedie heb ik ontdekt is niet meer kijken naar je ziekte, en er positieve affirmaties op los laten zo van ” oke dit gaat wel weer over, dit geneest nu weer” is goed als je dit lang gedaan hebt en vertrouwen hebt gehouden,maar wat echt belangrijk is, is het dankbaar zijn voor de dingen die WEL Gezond en Heel zijn in het lichaam, zo zei jezus bijvoorbeeld “wanneer 1 deel van het lichaam eer krijgt, delen de andere delen mee”
  zie je hoe de bijbel de waarheid vertelt alleen zul je het zonder de geest van god niet kunnen begrijpen, mensen kom tot de bijbel en Jezus want hij kan je genezen dat is zeker, vraag en het is gegeven al vorens je erom vroeg wist god het al, Lees mattheus uit het nieuwe testament helemaal en je zult het begrijpen! The Truth is out there.

 308. raym @ 347: je maakt jezelf tamelijk belachelijk. Kanker hebben en dan dankbaar zijn voor wat wel gezond is? Ga je gang, maar genezen doe je daar niet van.

 309. Die Raym laat zich gewoon in de luren leggen door het gesproken woord van Christus. Christus heeft het NT nooit zelf geschreven! En dat was pas ongeveer 200 a 350 na Chr. werd het voor het eerst op papier vastgelegd. Dus het is altijd een subjectieve interpretatie van andere mensen. Het sinds is het voortdurend herschreven naar eigen belang.
  Hij bedoelt het goed maar dat zijn nooit zijn eigen woorden. Hij papegaait maar wat na en dan wordt het onzin!
  Mijn interpretatie: ik geloof dat ik beter wordt. En als een reguliere arts mij daar mee kan helpen en ik geloof dat ie mij beter maakt. Dan word ik ook beter!
  Dat klinkt positiever dan jouw weergave van de Bijbel want dat snap niemand!

 310. Alle religies (en ‘heilige’ geschriften) zijn bedacht door mensen teneinde antwoorden te hebben op anders onbeantwoorbare vragen en/of macht te kunnen uitoefenen op medemensen.
  Ooit werd de donder veroorzaakt door een op zijn paard rondrijdende ‘God’, Donar.

  Mooi, dat het een troost kan zijn voor wie er echt in gelooft, maar ik ben en blijf (ook nu) een ‘overtuigd’ agnosticus… en zie de mens absoluut niet als ‘de kroon op de schepping’. Mocht ik daar ooit anders over gaan denken, dan heb ik minimaal één herseninfract teveel overleefd… ;-)

  Met vriendelijke groet,
  Henk

 311. @352

  :) god donar kan me mischien nog wel troosten als het heel erg onweert

  fijn je te lezen

 312. Ach, de Bijbel.

  Er staan best interessante dingen in de Bijbel – ook voor agnosten, onder wie ik mezelf ook reken – maar dan moet je wel eerst goed nadenken over wat er staat. Het nawauwelen van dominee’s heeft weinig zin.

  Om een voorbeeld te noemen: Het gezegde “vraag en het is gegeven” wat Raym in 347 aanhaalt, is al fout. Het is je namelijk net andersom: het is (je) al gegeven nog voordat je maar hebt kunnen bedénken dat je het nodig had, laat staan erom te vragen. Jammer genoeg gaan de meesten – onder wie ik mezelf ook reken – vaak hieraan voorbij.

  Maar afgezien van een aantal interessante dingen is de Bijbel vooral interessant in de betekenis van ‘curieus’. Je leert er wel de mensen door kennen, maar God niet (wat dus ook helemaal niet kan). Maar voor wie goed rechtop wil leren lopen is het ding reuze interessant, vooral als hij heel groot, dik en zwaar is. :)

  Maar Karin – 349 in antwoord op 347 – je zegeningen tellen, zoals het gezegde luidt, dat is alleen maar verstandig. Je geneest er mogelijk lichamelijk niet door, maar het maakt wel dat je met een glimlach op je gezicht sterft en dat is heel veel waard. Ik denk dat ik nu zowaar ineens de essentie van geestelijk genezen heb omschreven. :))

  Janus.

 313. @354 geweldig! gaaf plaatje
  vind onweer facinerent

  die menselijke trekjes, waren soms ook wat onmenselijk
  alhoewelis dat onmenselijk?, in wreedheid, dacht ik

 314. Ik ben het met Karin helemaal eens over het gemak van oordelen, de vertaling en de schrijfwijze van Louise Hay. Dat is abominabel.
  Maar waar ze niets over kan zeggen of gedachten veranderingen in je gezondheid kunnen brengen. Daarvoor moet je open staan om het te proberen en te zien wat er dan verandert. Er zijn heel veel mensen die dit hebben gedaan en daarom is het geen geloof, het werkt.

  Het vraagt de moed van je om eens naar jezelf te kijken of je zelf niet een verbitterde tante bent geworden. En je toestand gebruikt om het slachtoffer te zijn in plaats van dader van de toekomst. De enige die je ermee hebt is jezelf. Jammer, ik gun iedereen gezondheid.
  Dank Mathias dat je het artikel (met wetenschappelijk bewijs) hebt bijgevoegd. Ik sta versteld van mijn zelf genezend vermogen. Daar heb ik meer vertrouwen in dan in de wetenschap te geloven trouwens.

  Het is niet alleen een kwestie van gedachten veranderen maar ook durven voelen.
  Alles wat je aandacht geeft groeit, klopt behalve wanneer je gevoelens van angst onderdrukt, dan groeit dat waar je bang voor bent.

 315. Ben depressief geweest en wordt zo woedend van Louise Hay en haar volgelingen. Ook voor een psychische aandoening kies je niet!! Zonder in den slachtoffer rol te gaan zitten hoor, ik ‘werk’ nog steeds aan mezelf. Wil het nu even hier bij laten maar ben blij deze site gevonden te hebben. Haar boek brainwashed en indoctrineert!!

 316. Pieternel, voel met je mee. Ik las Louise nooit, heb er ook geen behoefte aan, maar Dahlke bv weer, met enige reserve, wel in een periode dat mijn zoon nog geen ME had.
  Nu verfoei ik dit denken ook sterk en hoop dat Karin haar nieuwste boek ook flink van katoen gaat geven. Maar wellicht heeft ze daar geen tijd voor, cq zin in: wat iedere New Age idioot wil geloven moet ie maar doen, net als ten tijde van de gloriedagen van het christendom en nu de Islam……

  En om nou Hay’s boek te lezen en steeds maar haar aannames van – dat het je eigen schuld is dat je ziek bent geworden- voor lief te nemen is mij te veel gevraagd. Hoewel, zijn er wel genoeg andere boeken die positieve oppep effecten zonder dat schuld thema kunnen bereiken?

  Groet,

  AnnaC

 317. Helemaal eens met de kritiek van Mevrouw Karin Spaink op de theorie van
  Louise Hay.
  Meedogenloos dat Mevrouw Hay metastasen terugvoert op verkeerde denkpatronen van kankerpatiënten. Dit is niet alleen kortzichtig, maar ook
  in flagrante strijd met de wetenschappelijke inzichten over de rol van erfelijke
  genen in het ontstaan van bepaalde vormen van kanker en vormt een bewijs
  dat Louise Hay een wetenschappelijk ongefundeerd mea-culpa verhaal aan doodzieke mensen oplegt en daar nog geld mee verdient ook.
  Treurig.

 318. Ik ben heel blij met louise hay, ik creëer m’n eigen waarheid. Soms voel ik weerstand door wat ik lees en dan kan ik dat alleen maar ter harte nemen. Want daar kan ik zelf wat aan doen. Fijn toch dat ze zegt dat je de controle hebt over je eigen leven? Mocht dat niet lukken kun je altijd de reguliere geneeskunde aanspreken.

  Ik heb liever mijn leven onder controle dan dat ik van een ander afhankelijk ben:-)

 319. ik heb met veel plezier jullie reacties gelezen. Momenteel ben ik bezig met het schrijven van een boek over zelfgenezing, zowel fysieke als spirituele helingen. Ik ben op zoek naar mensen die willen meewerken aan dit boek door hun getuigenissen en ervaringen over de technieken van Louise L. Hay (of andere spirituele leraren) te delen en vooral de resultaten die ze hebben geboekt. Wil je graag meewerken? stuur dan gerust je verhaal door naar iguanatamarindo@gmail.com. Discretie verzekerd. Ik ben enorm dankbaar voor elke bijdrage die je kan leveren.

  Dank u wel

 320. Tot de Islam bekeren biedt ongetwijfeld ook zelfgenezing.

  Zijn die ook welkom?

  En als het niet helpt kun je je alsnog met een bomgordel jezelf opblazen: genezing absoluut gelukt!

  Succes, Jomanda II

 321. Ja, sorry, Karin,

  Dit MOEST er even uit.

  Ik ben ZO allergisch geworden voor zweverigheid en ander demagogisch gebazel.

  Met een zoon die al 15 jaar ME heeft, slechts voor 40% kan “werken” en in feite elke dag als een idioot bejegend, blijken zowat alle artsen Mengeles en alle zweefteven misbruik makende zwendelaars.

  Men leert het nooit, ben ik bang.

  Annac

 322. Hoi Inge,

  Succes met je boek. Laat je niet weerhouden door mensen die er op voorhand al tegen zijn, want voor die mensen schrijf je dat boek niet. :)

  En Annac, het is natuurlijk heel naar dat je geen genezing voor je zoon kan vinden – en nog erger voor je zoon zelf – maar op voorhand negatief doen jegens iemand die nog moet beginnen met schrijven komt op mij wat vreemd over.

  Janus.

 323. Dank je Janus. De negativiteit van andere mensen stoort me echt niet. Ik vind het alleen spijtig voor hen dat ze er nog niet achter zijn gekomen. Ikzelf ben ondertussen genezen van fibro, cvs, reuma, en ga zo maar door. Niet alleen Louise Hay heeft me tot inkeer gebracht (Ik ben al meer dan 30 jaar vertrouwd met het werk van Louise) maar ik heb vooral ook veel baat gehad bij andere “leraren” zoals daar zijn: Gregg braden, bob proctor, Ester Hicks en nog vele anderen. zij hebben me de pricipes van de wet van de aantrekkingskracht geleerd en daar heb ikzelf ongeloofelijk veel inzicht door gekregen. vandaar, sorry voor de doomdenkers, dat is wat ze altijd zullen blijven vrees ik en de enigen die daaraan iets kunnen veranderen zijn zijzelf. helaas.

  with love
  Inge

 324. Als jullie mijn eerdere reactie(s?) gelezen hadden, hadden jullie dan ook zo gereageerd?

  Want:

  ==geen genezing voor je zoon kan vinden==

  Dat er geen genezing is en kan zijn voor pak weg zo’n 40.000 ME-ers in Nederland, is bull shit, gelogen. De tegenwerking daarvan, van een door Louise Hay achtigen beinvloede regering is des te erger.

  ==De negativiteit van andere mensen stoort me echt niet.== –

  Nee je stoort je aan niemand, da’s wel duidelijk. Brutaal misbruik maken van Karin’s site om zieltjes te winnen.

  Positiviteit is domweg je nieuwe godsdienst geworden.

  ==op voorhand negatief doen jegens iemand die nog moet beginnen met schrijven komt op mij wat vreemd over.==

  Een gewaarschuwd vrouw telt voor twee.

  Hadden wij de Islam niet massaal geimporteerd, dan waren de scholen geen kweekvijvers van moslimterroristen geworden.

  Denk daar maar eens over na.

  Janus: om mij onder doomdenkers te scharen is verschrikkelijk goedkoop en makkelijk. Trappen naar mensen die al op de grond liggen heet dat.

  En ZEKER niet positief te noemen.

  ==tot inkeer gebracht==

  Halleluja, God zij geloofd.

  Maar geloof gerust verder, het is jullie gegund. Dat zullen jullie ook altijd blijven doen, veel over ruggen van anderen wellicht, tot de realiteit, vaak verward met negativiteit, jullie echt tot het bot treft.

  En dat het geld rap mag stromen.

  De arrogantie alleen al die spreekt uit jullie reacties! Jullie, die net als L H, menen over DE LUCIDE geest te beschikken! Laat me niet lachen!

  En hierbij sluit ik af met een frase van Karin Spaink:

  ==Oprecht gefeliciteerd, mevrouw Hay, maar is het ooit bij u opgekomen dat die genezing een prestatie van uw lichaam was, en niet van uw al te lucide geest?

  U BENT GEVAARLIJK, mevrouw Hay. U praat mensen die te kampen hebben met ellendige ziektes schuld aan: u stelt ze verantwoordelijk voor hun ziekte. En als de werkelijkheid weerbarstiger blijkt dan uw theorie en genezing ook na affirmaties uitblijft, is dat alweer een blijk van hun persoonlijk falen. Dankuwel, mevrouw Hay, maar ik geloof heus dat er gezonder manieren zijn om ziek te wezen. ==

 325. Het spijt me annac dat je er zo over denkt. ik veroordeel niemand, geef ook niemand ongelijk. Wat ik hier zeg is MIJN waarheid. Wat me niet kan schelen is dat anderen er een andere mening op na houden (wat niet kan gezegd worden van om het even welke religieuze richting). Dat is UW vrijheid, uw waarheid. Ik vertel hier alleen dat het voor mij wel werkt.

  Hoe oud is je zoon eigenlijk? Ik heb zelf tientallen jaren met pijn geworsteld en ik weet dus écht hoe dat is. Ik ben écht genezen!!

  Mijn boek is trouwens al een tijdje klaar maar ik dacht dat het wel leuk zou zijn om er enkele ECHTE getuigenissen aan toe te kunnen voegen in tegenstelling tot sommige anderen die er wat sappige verhaaltjes bij verzinnen.

  Of Louise Hay nu gevaarlijk is daar heb ik zo mijn bedenkingen bij. Niemand verplicht je het te lezen of het te volgen. Toch zou het wel eens zeer informatief kunnen zijn als je het eens zou proberen. Genezing is inderdaad een prestatie van je lichaam. Je lichaam is een instrument dat je hebt, het wordt gestuurd door je geest. Ooit al eens gehoord van het placebo effect. Je DENKT dat je het medicijn krijgt, je gelooft dat het gaat werken en …..hocus pocus pats…. je wordt beter. Wel, dat is waar deze theorie op gebaseerd is. Geloof het en het werkt. Als je nu liever wil geloven in de denneboom die achterin je tuin staat, dan werkt dat net zo goed. Dat geldt ook voor de dokter die je vertrouwt en de medicijnen die hij je voorschrijft. Ik hoop écht dat het snel beter gaat met je zoon. Ik wens je veel sterkte uit de grond van mijn hart. Je vindt wel een weg.

  with love
  Inge

 326. Hallo Annac,

  Ik heb je eerdere reacties vrijwel zeker wél gelezen, maar dat is zolang geleden dat ik me daar (a) niet meer de inhoud van herinner en (b) er niet eens bij stil gestaan heb dat je hier geschreven had.

  En ik denk dat je toch echt spoken ziet, als je dit denkt: “van een door Louise Hay achtigen beinvloede regering”

  Ik kan weinig alternatiefs of Louise Hay achtigs aan deze en vorige regeringen ontdekken. Dat Mark Rutte zweeft, is duidelijk, maar dat heeft geheel andere oorzaken.

  En ik heb jou niet voor doemdenker uitgemaakt, ik vind je houding tov Inge alleen negatief. Ik kan in mijn eigen tekst niet terugvinden dat ik naar mensen heb getrapt die al op de grond liggen. Je kan en mag veel van me zeggen, maar dat is mijn stijl niet.

  En positiviteit is de basis van élke godsdienst. Elke godsdienst gelooft in een hogere en betere wereld, ook al leidt dat geloof er helaas meestal toe dat déze wereld er steeds rottiger op wordt.

  Ik kan ook niet begrijpen, waardoor “geloof” in Louise Hay over de ruggen van anderen zou gaan. Iedereen kan toch geloven wat hij wil? Dat doe jij toch ook? Pas als geloof aan anderen wordt ópgedrongen, dan wordt het een ander verhaal; de geschiedenis staat bol van de voorbeelden daarvan.

  En ik kan me ook niet herinneren dat ik geschreven heb dat ik over DE LUCIDE geest zou beschikken. Ik ga mijn eigen posts er niet meer op nalezen, maar het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat ik dat ooit geschreven heb.

  En over de stelling dat Louise Hay mensen schuld zou aanpraten nog even in het kort dit, (want ik heb daar hierboven al heel veel over geschreven): Het gaat niet om schuld, maar om (onbewuste) oorzaken en het je bewust worden van die oorzaken. En er dan mogelijk wat mee doen, als je die denklijn wilt volgen, hetgeen iedereen vrij staat. Mensen die daarin lezen dat zij zelf schuldig zijn aan de ziekten die ze hebben, interpreteren de tekst van Louise Hay als zodanig, maar dat is niet wat er staat.

  Het woord “schuld” komt zélfs niet voor in de citaten die Karin uit Louse’s boek heeft gehaald en je kan erop vertrouwen dat die citaten het meest negatieve – in de ogen van Karin – bevatten dat Karin erin kon vinden.

  Janus.

 327. Hallo Inge,

  Onze opvattingen over dit onderwerp liggen vrij dicht bij mekaar, maar waar je schrijft:

  “Ooit al eens gehoord van het placebo effect. Je DENKT dat je het medicijn krijgt, je gelooft dat het gaat werken en …..hocus pocus pats…. je wordt beter. Wel, dat is waar deze theorie op gebaseerd is. Geloof het en het werkt.”

  daar ben ik het toch niet met je eens.

  Ik denk dat Louise Hay wel degelijk concrete (onbewuste) oorzaak-gevolg situaties bedoelt – ook al vind ik dat ze daarin veel te ver gaat – en dat het niet alleen maar om een placebo-effect gaat.

  In hoeverre placebogenezingen overigens beklijven weet ik niet – het zou interessant zijn om dat ‘s na te gaan – maar ik vrees dat dat effect op een gegeven moment is uitgewerkt en dat de kwaal weer de kop opsteekt. Tenminste, als het om een kwaal/ziekte gaat die chronisch is, dus niet om een griepje ofzo, dat kan idd genezen blijven.

  Als het idd alleen maar om het placebo-effect zou gaan, dan had Louise Hay niet zo ingewikkeld hoeven te doen. :)

  En leuk dat je boek al af is en dat je er authentieke ervaringsverhalen aan wilt toevoegen. Maar waarom begin je dan niet een eigen weblog – uiteraard ook op WordPress :) – om dáár dit soort ervaringen te verzamelen, dan kan je ook nog leuke gesprekken krijgen en meer info. Nu ben je aan het hengelen via de blogs en fora van anderen – ik neem aan dat je je bericht niet alleen hier hebt gepost – en dat lijkt me toch behelpen.

  Succes ermee, Janus.

 328. Lees Karins boek: “Het strafbare lichaam”. Samen met dit artikel blijf ik vierkant achter haar mening staan.

  Verder vind ik het moeilijk “discussieren” als ik te weinig kennis bespeur.

  Tabe, het ga jullie goed.

 329. Annac,

  Welk boek Karin ook geschreven heeft of nog gaat schrijven, het verandert niets aan de tekst van Louise Hay’s boek en daar komt het woord ‘schuld’ zeker niet in voor, anders had Karin het beslist gevonden.

  En je opmerking: “Verder vind ik het moeilijk “discussieren” als ik te weinig kennis bespeur.”, ervaar ik als denigrerend. Ik zou zeggen: als je een indruk wilt hebben van mijn kennis over dit onderwerp, lees dan mijn posts nog eens na, te beginnen bij 66.

  Maar ik denk dat het daar allemaal eigenlijk niet om gaat. Ik proef bij jou veel pijn door de situatie waarin je verkeert met je zoon. En dat haal ik niet alleen uit wat je daarover geschreven hebt, maar vooral uit het feit dat je (in mijn ogen) wild om je heen schopt. Ik kan me hierin natuurlijk vergissen – mogelijk is dit een misplaatste interpretatie van mij – en in dat geval moet je dit maar als niet geschreven beschouwen.

  Wel kan ik me aansluiten bij je “Tabé”, want ik denk dat onze meningen te ver uiteen lopen om verder nog een vruchtbaar gesprek te kunnen hebben.

  Janus.

 330. ik ben al met een website bezig, wordpress, uiteraard. met placebo bedoel ik niet letterlijk medicijnen natuurlijk maar het geloof in genezing. Door het steeds te affirmeren is het de bedoeling dat je het ook gaat geloven. Te vergelijken met placebo, je gelooft dat je het medicijn neemt….

  Louise heeft inderdaad veel nuttig werk verricht naar oorzaak-gevolg situaties. Prachtig werk trouwens. Maar affirmaties zoals Louise hay ze gebruikt, hebben niet altijd de gewenste uitwerking.

  Affirmaties zijn woorden die je uitspreekt, telkens opnieuw. Ze helpen je vibratie te veranderen. Maar het zijn slechts woorden. Als die woorden je niet bewegen om de vibratie ervan te voelen hebben ze geen betekenis. Woorden zijn niet genoeg, de woorden die je uitspreekt moeten je gevoelens prikkelen. Je mag je affirmatie duizend maal per dag afratelen of neerschrijven, als je niet voelt wat ze betekenen werken ze niet. Integendeel!

  vb: Schrijf of bedenk een gevolg op een affirmatie. De bedoeling is dat je jezelf weer gezond VOELT voordat de genezing kan plaatsvinden. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag: hoe zou het voelen om…… (bv perfect gezond te zijn) en hou dat gevoel zolang mogelijk vast. ik moet eerlijk toegeven, dat is niet zo makkelijk want je gedachten gaan steeds protesteren en je voelt nog steeds de pijn, maar na een tijdje lukt het wel.

  en wie het dan toch over godsdienst will hebben:
  Marcus. 11:24 “Al wat gij bidt en begeert, gelóóft dat gij het hébt ontvangen, en het zál u geschieden!”
  Met andere woorden, geloof het eerst en dan zal kan je het krijgen.

  Het is niet mijn bedoeling om hier met iedereen in discussie te treden. Elk heeft zijn eigen idee. Iedereen zal voor zichzelf een beetje moeten uitmaken wat wel en niet werkt.

  Louise heeft bij mij de aanzet gegeven tot verandering maar daar is het niet bij gebleven. voor mij was het slechts een begin. Nu ben ik vooral bezig met de wetenschap erachter, in de quantum fysica zijn ze daar nu volop mee bezig en als iemand interesse heeft, kijk eens op youtube naar de video’s van Gregg Braden. Echt interessant.

  inge

 331. Hoi Inge,

  Mooi dat die website er komt.

  Q: “Het is niet mijn bedoeling om hier met iedereen in discussie te treden.”

  Hè, gelukkig, ik voel me verlost van een plicht. :))

  Affirmaties werken bij de één waarschijnlijk anders dan bij de ander. En affirmaties die niet bij je aansluiten, werken idd niet of averechts, maar dat merk je op zeker moment.

  Er zullen wel de nodige ‘scholen’ zijn die elk hun opvattingen en werkwijzen hebben. Bij jou speelt je gevoel kennelijk een grote rol, maar dat hoeft bij anderen dan weer niet zo te zijn. Inderdaad: teveel om hier over te discussiëren, (zeker nog op dit uur :) ).

  Maar ik kan me iig aansluiten bij: “Iedereen zal voor zichzelf een beetje moeten uitmaken wat wel en niet werkt.” Dat klopt als een bus en daar is nogal wat (persoonlijk) geëxperimenteer en ervaring voor nodig.

  Leuk dat citaat van Marcus. Ik kende het al en het bewijst dat die gristenen toch ook positivo’s waren. Toch jammer dat ze er zoveel mensen de hersenen mee ingeslagen hebben. :(( Je vraagt je af hoe de Islamieten op het idee gekomen zijn om datzelfde te doen………

  Janus.

 332. Bedankt voor de leuke reacties Janus. De beste methode voor mij is nog steeds ontspannen en genieten en dat is wat ik de volgende dagen ga doen. we trekken er even tussenuit.
  Wat die godsdienst betreft, dat is inderdaad de geschiedenis die zich steeds herhaalt en het zal zich waarschijnlijk ook steeds blijven herhalen. Als we niet afstappen van de gedachten “mijn geloof is het beste en ik veroordeel het jouwe” zal er voor de toekomst niet veel veranderen. Leef en laat leven zou ik zo zeggen.
  En nu, VAKANTIE!!
  Bedankt en misschien tot later

  with love
  Inge

 333. Hoi Inge,

  Nou, prettige vakantie dan maar. :)

  En voor discussies over godsdienst heeft Karin hele andere draden, de meest recente zelfs.

  Groet, Janus.

 334. @370.Janus ≡ 17 Jan 2015 ≡ 23:51
  Janus je bent heel wel in staat de qualificatie “doomdenker” terug te leiden naar post 367. van Inge en te erkennen dat in de posts van annac óók waarheid zit.
  Niet per se de jouwe – da’s wat anders.

  Maar je bent lui:
  “Ik ga mijn eigen posts er niet meer op nalezen, maar het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat ik dat ooit geschreven heb.”
  geestelijk lui, bedoel ik. Niet bereid jouw eigen opvattingen kritisch te toetsen, terwijl je daar goed toe in staat bent.

  Je maakt ‘t erger met: (373.Janus ≡ 18 Jan 2015 ≡ 00:46)
  “lees dan mijn posts nog eens na, te beginnen bij 66.”
  deze NIET als eis geformuleerde goede raad.
  De Janus die ik ken is niet dom; hou je dan ook niet van de domme.

 335. JPaul (378),

  Ik denk dat ik het recht heb om weerwoord te leveren, als ik ergens onterecht van beticht wordt. Dat de manier waarop ik dat weerwoord motiveer jou dan niet bevalt, tsja, dat is dan jammer, maar het lijkt me niet vruchtbaar om met jou in gesprek te gaan over de manier waarop ik met iemand anders in gesprek ben geweest, dat geeft een afzwaaierdiscussie die hier naar mijn idee niet op zijn plaats is. Ook denk ik dat dat inhoudelijke weinig toevoegt aan het hier gevoerde gesprek en dat maakt zo’n zijpad nog minder zinvol. En of ik “lui” dan wel “dom” ben (in jouw ogen) of juist niet, dat laat ik ook maar rusten.

  Bovendien is het (recente) gesprek tussen Inge, Annac en mijzelf hier naar mijn idee al ten einde en in zekere zin afgerond. Ik wou het daar maar bij laten.

  Groet, Janus.

 336. Ken je de oude uitspraken iets lig zwaar op de maag
  Of laat je je niet op de huid zitten
  Wat heb je op je lever
  Oude wijsheden..zit zeker een waarheid in ..ze praat je geen schuldgevoel aan maar wilt je juist van de door andere opgelegde kwellingen uit je geest bannen ze leert je niet door het gif te laten vormen anders verzuur je maar je eigen gedachtens te vormen ..maar ziek worden we wel allemaal want we leven niet in een zuivere wereld en zij zelf ook nog onzuiver..dat uiteindelijk je toch je dood kost ..maar miss kan je het nog wat uitstellen ..liefde zal je lichaam altijd meer goed doen dan ..

 337. Als de werkelijkheid zo is dat het zuur je constant wordt toegediend en je kunt met geen mogelijkheid je mond sluiten kun je positief denken wat je wilt, maar zuur blijft het!

  Ach , ik bv., vermaak me kostelijk met toestuurde filmpjes als deze

  https://www.youtube.com/watch?v=xt46P1Zcwto

  en blijf uit de buurt van zweefteven. Scheelt al iets.

 338. Ik vind ook jammer hoe er over haar word geschreven,mij heeft ze juist geholpen en in laten zien dat alles voorkomt uit een state of mind,en dat is voor sommige moeilijk tebevattten of tebegrijpen.Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en ik deel de mening niet van mevrouw Spaink,en ik heb genoeg gezien in mijn omgeving hoe de boeken zelfmeditatie tapes etcetera geholpen heeft bij de genezing van levensbedreigende ziektes met name bij mezelf.Ze is heel belangerijk voor vele mensen of je dat nou wil geloven of niet!

 339. ==……en ik heb genoeg gezien in mijn omgeving hoe de boeken zelfmeditatie tapes etcetera geholpen heeft bij de genezing van levensbedreigende ziektes met name bij mezelf.Ze is heel belangrijk voor vele mensen of je dat nou wil geloven of niet! ==

  Heel fijn voor u, hoor, maar misschien moet u es in een andere omgeving dan de uwe rondkijken? Dan snapt u misschien die mensen ook. Die ECHT ziek zijn en niet meer beter worden, ondanks positief denken etc etc..

  ==dat alles voorkomt uit een state of mind. ….en dat is voor sommige moeilijk te bevatten of te begrijpen.”

  ????? Klinkt tamelijk hooghartig, vindt u niet? U begrijpt het wel, en degenen die kritisch tegenover Hay staan bevatten het niet. Of wel, zijn (nog) niet zover dat ze het “licht”hebben gezien.

  Veel, maar lang niet alles is een state of mind.

  Er is wellicht even min of meer een goede vooruitgang te bewerkstelligen, en genezing als blijkt dat de “aandoening” psychosomatisch blijkt oid.. Anders een manier van omgaan met het/een tekort.

  Lukt dit niet, dan volgt maar al te vaak ten onrechte het stempel van: karakterfout. Dit soort mensen ben IK nogal eens tegen gekomen. Die voelen zich behoorlijk in de hoek gezet En precies DAT punt heeft Karin heel goed onder woorden gebracht:

  ==Is het ooit bij u opgekomen dat die genezing een prestatie van uw lichaam was, en niet van uw al te lucide geest?

  .”….U zegt dat wat we geloven over onszelf en over de wereld, waar wordt”.

  Indien u zich zou verdiepen in wat oncologie feitelijk inhoudt, zou u ontdekken dat er verschillende soorten kanker bestaan: degene die vanzelf overgaan t/m agressieve soorten die zeker dodelijk zijn

  Ik kan de uitzending niet meer vinden, maar zwemmer Pieter vd Hoogenband vertelde eens op tv hoe pijnlijk hij het vond dat toen een mede patiënt wel overleed, en hij niet, er de indruk ontstond dat diegene niet goed genoeg zijn best had gedaan. Dat het zijn eigen schuld was dat ie dood ging. Een oncologe, die ook in de uitzending zat, beaamde dat volmondig en zei uitdrukkelijk dat die houding vermeden moet worden omdat er kankersoorten zijn die echt dodelijk zijn en (nog lang) niet te “genezen” zijn.

  Onderstaande link geeft nog een artikel van Karin weer. Misschien wordt e.e.a. duidelijker.
  http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/recensie/karin-spaink-niet-ik-ben-ziek-het-is-mijn-lichaam-kruistocht-tegen-de-kwakdenkers

 340. Kun je iemand serieus nemen die Maarten van der Weijden en Pieter van den Hoogenband niet van elkaar kan onderscheiden?

  Voor de rest…
  De kwakzalvers/kwakdenkers vallen voor mij in één van de volgende twee categorieën:
  – mensen, die echt denken (aangepraat zijn) dat ze bijzondere gaven hebben;
  – mensen, die doelbewust onzin verkopen.
  Ooit dacht/zei ik ook: Baat het niet, dan schaadt het niet.
  Maar (ook) die dwaling heb ik inmiddels achter me gelaten… na het van dichtbij meemaken wat een paar maanden te laat een serieuze behandeling ondergaan kan betekenen.
  De kwakzalvers van categorie één moeten vooral tegen zichzelf worden beschermd (o.a. door het wegnemen van hen die ze aanpraten dat ze bijzonder zijn);
  de kwakzalvers van categorie twee zou ik het liefst blijvend uit de samenleving verwijderd zien.

  “Levensbedreigende ziektes met name bij mezelf”
  AnnaC SCHAAM JE!

  1. Henk, Annac schrijft dat niet zelf. Ze citeert de vorige poster, te weten Frank Petiet [reactie 384]. Hij is degene die claimt door Louise Hay van zijn ‘levensbedreigende ziektes’ te zijn afgeholpen.

 341. Ik schaam me… voor het feit dat ik toch weer gereageerd heb in dit draadje.
  Bijna vijf jaar geleden schreef ik al in dit draadje:
  “Alles wat je aandacht geeft groeit”.
  Mevrouw Hay verdient het om te worden doodgezwegen.

 342. @ HenK 386.

  Ik ben het eens met je twee categorieën kwakzalvers, ook al zal ik velen die jij zo beschouwt niet zo noemen. Vooral catergorie twee is uitschot, helemaal mee eens, vooral als ze er nog geld mee proberen te verdienen ook. Maar ik vind dat dat eigenlijk voor de hele zorg van tegenwoordig geldt. Dat zorg tot een commerciëel product is gemaakt en de patiënt een prooi van die industrie, vind ik hemeltergend, maar dit terzijde.

  En “Baat het niet, dan schaadt het niet” geldt natuurlijk alleen voor dingen waarvan vast staat dat ze niet schaden. Positief denken hoort daarbij. Achterwege laten van verstandige dingen niet.

  Over 388.

  Wat grappig is, is dat jij zegt: “Alles wat je aandacht geeft groeit.” Jij kent die wet dus ook! Deze is 100% juist en dat is precies waarop positief denken is gebaseerd: je geeft aandacht aan dat wat je wilt bereiken, that’s all, en dat wordt dan sterker. Voorzover ik weet wordt dit ook bevestigd door de Kwantumfysica.

  Q: “Mevrouw Hay verdient het om te worden doodgezwegen.”

  Nah, dat lijkt me nou niet. Naar mijn idee verdient niemand het om te worden doodgezwegen of anderszins te worden gedood. Zeker niet alleen maar omdat iemand een andere mening heeft dan jij. Doodzwijgen is de minst effectieve bijdrage aan een discussie.

  Ennehh, HenK, wie zijn Maarten van der Weijden en Pieter van den Hoogenband? :))

  Janus.

 343. “Kun je iemand serieus nemen die Maarten van der Weijden en Pieter van den Hoogenband niet van elkaar kan onderscheiden? ”

  Hoeft niet. Ik verwissel ze steeds, excuses!

  De rest? Zucht. Karin wees je eral op.

  In ben geen kwakdenker, ooit een heel klein pietsie beetje geweest, maar al 15 1/2 jaar door de ME van mijn zoon falicant bevechtster van deze lui. Hoewel de huidige reguliere medische stand er ook wat van kan en de pot de ketel verwijt dat ie zwart ziet.

  Fraudeurs en/of zijn alom aanwezig, groeien met de dag in deze roerige tijd. Ik wantrouw ALLES. Kan het altijd nog meevallen.

 344. Even over dat eigen-schuld-dikke-bult idee:

  http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2015/12/causesuffering1.jpg

  Vertaald: ‘Totdat je je afvraagt wat je gelooft, blijf je de onschuldige oorzaak van je eigen lijden.’ Met de nadruk op onschuldige. Ikzelf zou het begrip ‘lijden’ hier willen verruimen tot alles wat je overkomt, maar dit terzijde; over wat ons goed gaat denken we heel wat minder na dan over wat ons niet zo goed gaat. :) En dat doet Katie kennelijk ook. :)

  Het begint dus met je bewustwording van wat je gelooft, dwz wat je overtuigingen zijn. Religie wordt hier niet in eerste instantie bedoeld (maar mag daar wat mij betreft rustig bij betrokken worden).

  Dan rijst de vraag: Ben je dan wél schuldig als je een negatieve gedachte hebt opgespoord en je niet 1 2 3 kans ziet om ervan af te komen? Naar mijn idee niet. Het is beslist geen één-tweetje om dat te regelen, er kunnen hele innerlijke werelden achter schuil gaan die ontmanteld zouden moeten worden. Het onderbewuste wil toch vaak wat anders dan wat we bewust willen, het is zaak te (leren) begrijpen hoe dat zit. Positief denken is geen Haarlemmer olie. Lieden die het zo voorstellen snappen het toch echt nog niet, is mijn mening.

  Iemand die hier wat leuks over geschreven heeft is Annemarie Postma. In haar boek ‘The deeper secret’ staat het eea over de invloed van het onderbewuste bij het realiseren van je doelen. (Ik heb het boek overigens niet gelezen, maar uit recensies bleek dat.)

  Janus.

 345. Karin,

  Ik mis hier ineens een heleboel posts. Is dat een storing? Volgens mij zaten we al op 390 ofzo. De verwijzingen kloppen zo ook niet meer. :(

  Janus.

  1. Ik vermoed dat het met de update naar WordPress 4.4 is gebeurd, die heb ik gisteren of eergisteren uitgevoerd. Ze zijn er nog wel, alleen zie je ze niet meer :(

   Ah. Opgelost. Een verkeerd soort paginering.

 346. Kijk kijk – gelukkig weer zichtbaar :) – aan verstoppertje spelende posts heb je niet veel. Opgelost dus. Heel mooi. ‘t Is wat met dat ge-update; waar een mens al niet druk mee kan zijn. Maar je bent weer bij en je blog ook. Dank.

  Janus.

 347. @ AnnaC 385.

  Allereerst: Frank (384) spreekt uit ervaring (over het ‘gebruik’ van Hay), jij niet. Jij baseert je alleen maar op (waan)ideeën en vooroordelen.

  Q: “Dan snapt u misschien die mensen ook. Die ECHT ziek zijn en niet meer beter worden, ondanks positief denken etc etc…”

  Er is, dacht ik, niemand die beweert dat positief denken algeheel genezend is, het is ondersteunend, iets wat Frank (384) ook zegt – hij spreekt over “geholpen”. Bovendien spelen er een heleboel andere factoren mee, waarover ik iets zei in 391. En wie positief probeert te denken vanuit een negatieve grondhouding, angst bijvoorbeeld, tsja, die komt niet ver.

  Die “state of mind” waar Frank het over heeft, is je opvattingenpatroon, je mindset, zoals die zich in de jaren van je leven gevormd heeft. En velen begrijpen idd niet dat die mindset bepalend is (of iig van grote invloed) voor de rest van je leven. Althans, het is de interne invloed erop – handelen van buitenstaanders zoals Rutte, neerstortende astroïden enz dus daargelaten. En ook op je gezondheid heeft die mindset invloed. Dat is een vrij algemeen bekend feit.

  Constateren dat dat feit desondanks voor sommigen moeilijk te bevatten is – een obligate constatering wat mij betreft, zie o.a. deze draad – heeft met hooghartigheid niets te maken – eerder met tragiek – en nog minder met het al dan niet kritisch tegenover Hay staan. Het gaat gewoon om een feit, alleen heeft Louise Hay daar een eigen draai aan gegeven en met die draai kan je het eens of oneens zijn, dat wel.

  Je schreef in 368 dit: …”maar is het ooit bij u opgekomen dat die genezing een prestatie van uw lichaam was”…

  Helaas weten we niet wat ons lichaam is, hoe het ontstaat, hoe het groeit enz en dus kennen we ook niet de kracht erachter en ook niet de kracht erachter die genezing veroorzaakt. Wie weet is het de geest wel. :) Terug naar je 385.

  Q: “dan volgt maar al te vaak ten onrechte het stempel van: karakterfout. Dit soort mensen ben IK nogal eens tegen gekomen.”

  Uiteraard heb je dat soort mensen – IK kom ze ook tegen, meningen te over – maar dat wil niet zeggen dat die mensen gelijk hebben. De mening van die lieden dan ook maar Louise Hay in de schoenen schuiven is naar mijn idee niet terecht. Wat ik al in 166 schreef: “Ik ga ervan uit dat Loise Hay nooit heeft geschreven dat iemands ziekte iemands eigen schuld is, tenzij iemand een concreet citaat van Loise Hay weet te produceren waaruit dat blijkt.” (En dat is notabene bijna vijf jaar geleden en dat citaat is totnogtoe uitgebleven.)

  Q: “.”….U zegt dat wat we geloven over onszelf en over de wereld, waar wordt”.”

  Wie zegt dat en waar? In 384 zie ik dat niet staan.

  Janus.

 348. @ 390.

  Q: “In ben geen kwakdenker, ooit een heel klein pietsie beetje geweest, maar al 15 1/2 jaar door de ME van mijn zoon falicant bevechtster van deze lui.”

  En wat heeft je dat opgeleverd? En wat heeft je hele negatieve houding tav positief denken je opgelevert? Ik ben er zeker van dat het je NIETS heeft opgeleverd, behalve vermoeidheid.

  Wat de ME van je zoon betreft kan negatief denken – van wie zou hij dat kunnen hebben, als het zich voor doet – een grote invloed hebben op zijn ME. Van negatief denken wordt je heeeeeel errug moe.

  Janus.

 349. Een draad van 1989, meer dan 26 jaar oud…
  Louise Lynn Hay, 89 jaar oud en iedere keer dat ik haar naam lees of hoor, denk ik aan een liedje van Youp:
  “Waarom gaan de verkeerde mensen dood?”

  En (terzijde), van mij mag deze hele draad verdwijnen, want anders duikt er over een jaar weer een nieuwe ‘frank petiet’ op die éénmalig iets schrijft en Janus weer op gang brengt…
  Waar is Jules Zollner gebleven? En Tartarus? :-)

 350. En Henk:

  De hele regering doet nu aan mindfulness, dankzij Pia Dijkstra. Diezelfde regering die via Hoogervorst, tegen de WHO, ME niet op de lijst Borst zette, zodat het merendeel der ME-ers, veeel slechter eraan toe zijnd dan mijn zoon, GEEN, soms weinig, zorg. cq ondersteuning krijgen. (Degenen met ME die kanker kregen voelde dat aan alsof de rode loper voor hen werd uitgelegd…..)

  De computer says NO, vat je?

  Realiteit is vaak negatief. Maar dat mag niet, want wie de religie Positiviteit aan hangt heeft het eeuwige leven ofzo iets. Zo blijven kwakdenkers een gif in de samenleving, ook al was het alleen maar het breed verpolitikiseren van de wetenschap.

  Het gif van een Louise Hay is in de grond net zo kwalijk als die van de fascistische Islam, druppelde binnen, spreidde zich langzaam uit en is daarom blijvend actueel.

  Het is wat het is. Ja, fijn voor mensen die niet systematisch tegengewerkt, gediscrimineerd, vernederd en nog een heleboel andere negatieve kwalificaties, worden.

  En verder:

  Loslaten/schijt hebben aan wat mensen van je vinden als je ME hebt gaat niet als je afhankelijk bent van die mensen, die je nog eens actief tegenwerken ook. Ingewikkeld en vermoeiend om daar mee te dealen. Wat niet wegneemt ondanks dat toch veel plezier te hebben. Een beetje met enige reserve het volgende in het vooruitzicht:

  http://www.me-gids.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-1463.html

  Reserve, omdat feitelijke kwartjes zeer langzaam vallen. Gelijk hebben is EEN, gelijk krijgen een heel ander kwestie. Geloof, daar kom je niet zomaar van af.

 351. Janus @ 403: Dan moet je bepaald beter nadenken. Je verwijt een moeder dat ze vecht voor erkenning van de ziekte van haar zoon, en stelt dat vervolgens dat zulks een ‘negatieve houding’ is. Vervolgens suggereer je dat ‘negatief denken’ een factor is in de ziekte van diezelfde zoon, en impliceert dat AnnaC daarvoor (mede-)verantwoordelijk is. Voorts suggereer je en pasant dat ME vooral aan iemands ‘houding’ te wijten zou zijn. Lees eens een medisch boek over het onderwerp, zou ik zeggen.

  Misselijk, ik heb er geen andere woorden voor. You’re blaming the victim.

 352. Dank, Karin. Precies, blaming the victim, een gegeven zo oud als de wereld.

  Het gat dat religie achterliet moet gevuld, schijnt. Nadenken vult (nog?) niet, praatjes vullen nog steeds wel veel gaatjes.

  In het laatste lange stuk van Janus had ik geen zin. De les gelezen doen worden, dat doet tot op heden de halve maatschappij al, uitvoerig gesteund door “onze” regering, voegt niks toe. In tegendeel, breekt af. DAAR wordt ik moe van. Moet ik, moeten wij, inclusief de hele ME club van zo’n 40.000, immer tussendoor blijven blanceren om niet de moed te verliezen.

  Ik wil bij deze Janus adviseren behalve wat medische lectuur, ook jouw boek over het strafbare lichaam te lezen.

 353. @Spaink 402. ≡ 15 Dec 2015 ≡ 01:47
  Janus @ 398: Wat een bot en kortzichtig antwoord van je, werkelijk stuitend.
  -=-
  Het eerste deel (levert niX op) klopt gewoon.

  Het tweede deel KAN erg negatief worden uitgelegd. Janus had zich dienen te beperken tot: “van denken word je moe” (lekker moe, vind ik zelf; maar dat geldt niet voor iedereen).
  Verder dien je je eigen denken aan ‘n genadeloze inspectie te onderwerpen en de zogeheten “Advocaat van de Duivel” in te zetten. Oók als je Janus heet.
  Voor mijn part spreek je Galileo Galileï, Isaac Newton, Albert Einstein en Stephen Hawking tegen; maar niet jezelf. Dan zit je er per definitie naast.

  Verder is botheid me stukken liever dan de Haagse lachebekjes (“die vijf miljard belastingvoordeel komt er!”) (jawel voor de “hardwerkende” Vaderlander en het bedrijfsleven) die het positief brengen dat de zwaksten in de samenleving het gelag te betalen krijgen.
  De vierhonderdduizend die van hun baan beroofd werden dan? De miljarden die wij mochten ophoesten voor de banken (waarvan, misschien ooit, de helft terug bij de burgers (nou ja, de schatkist – dat is niet echt hetzelfde, blijkt) komt). De banken die verantwoordelijk zijn voor een kwart van de massa-ontslagen.
  De politici die het “met de staart tussen de benen wegrennen” als het “mijn verantwoordelijkheid nemen” weten te verkopen.

  Kort en goed: het zal wel weer aan mezelf liggen; maar positief denken gaat me deze week wat minder goed af.
  Morgeavond bierproeverij. Vielleicht hilfreich, vielleicht auch nicht.

 354. Henk

  ==En wat is de mens? Een foutje in de evolutie op de derde planeet van een onbeduidend (‘middelgroot’, een gele dwerg) sterretje in een onbeduidend sterrenstelsel.==

  Een foutje zou ik de mens niet willen noemen, een toevalligheidje wel. Kan verder helemaal met je meegaan: ik woon heel af en toe lezingen/voorstellingen bij in sterrenwacht gelegenheden en mijn vriendje (beeldhouwer) bouwt als amateur telescopen, inclusief slijpen van lenzen. (Helaas is dit pand https://www.infoversum.nl/DOME gesloten wegens failliet!)

  Overigens dank voor de verwijzingen. Er staan bruikbare en leuke reacties in de 2010 draad, die ik ook naar deze en/of gene door kan sturen ter troost en ondersteuning!

  Voor iemand als ik, die in haar vaandel heeft staan: “als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat” bestaat daar EEN uitzondering op, en dat is de structurele maatschappelijke nb. LEGALE ontkenning en tegenwerking van de ziekte ME. Vooral voor jeugdigen. Want behalve vermoeidheid zijn er ook de pijnen, slaap-, gevoels- en concentratie problemen. Je bij die strijd neerleggen is je schikken in een Stockholm syndroom. En IK schijn nl al te lijden aan het syndroom Münchhausen by proxy, heb bovendien een symbiotische relatie met mijn zoon! Jaha, het kan niet op!

  A.s. januari viert ie, mijn zoon dus, dat ie net zolang gezond, als ziek ik, nl 16 jaar! Dus feliciteer ons maar vast? Met deze galgenhumor, waarmee ons leven meer en meer gelardeerd raakt(e), hopen we het nog even vol te houden. Voor de rest rest ons leedvermaak. Slecht he? Maar als dat “slechte mensen” betreft moreel volkomen verantwoord, dacht ik zo. De kracht en mogelijkheden bommetjes af te laten gaan, met kalashnikovs te zwaaien/schieten of grootscheepse juridische processen te voeren hebben we niet. Dan de humor maar!

 355. Discussie enigszins opgekuist: religie noch het doven van de zon staan hier ter discussie.

  En Janus: het is Louise Hay zélf die zegt dat positief denken elke ziekte kan overwinnen, en -anders dan artsen- alles kan genezen.

 356. @ AnnaC (409),

  Ik ben het volstrekt eens met je kritiek op watvoor instanties dan ook die ME niet als ziekte erkennen. Voor jeugdigen is dat idd nog erger. Ik vind dat een ziekte erkend moet worden op basis van de symptomen en niet óntkend mag worden, doordat er toevallig nog geen bewijs voor de oorzaken is gevonden.

  Ik wil dit toch maar even gezegd hebben, want ik wil niet dat je de indruk krijgt (of hebt) dat ik je daar niet in ondersteun. We zijn het alleen niet eens over andere zaken, de zaken waar deze draad over gaat.

  Wie weet kan/wil Karin ‘s een draad maken over ME. Ze heeft zelf MS gehad en een lettertje verschil moet kunnen, denk ik. Er is idd sprake van veel onrecht rond ME.

  Janus.

 357. @Spaink409
  En hier baal ik dus echt van! :-(
  Schrijf ik met enige moeite (ik ben niet op zoek naar meelij of compassie) een, ik durf te zeggen, inhoudvolle bijdrage.
  Wordt alleen die bijdrage verwijderd het kader van opkuisen.
  Karin, ik zal maar niet schrijven wat ik jou op dit moment toewens… alhoewel, ook dit zal wel weer worden verwijderd.
  Veel plezier met Janus verder… ME, MS wat maakt het uit… van mij zul je verder geen last meer hebben.

 358. HenK (411),

  Volkomen begrijpelijk dat je zo reageert. Ondanks de vele conflicten en meningsverschillen die we hier hebben gehad, vind ik het jammer dat je verdwijnt; je bent een kleurrijke figuur.

  Ik zal maar zeggen: ‘HenK has left the building’. Wij, van onze generatie, kennen dat gezegde nog wel. :)

  Het ga je goed,

  Janus.

 359. Karin (412),

  Ik ben het in dit geval volkomen eens met HenK (411). Als je op deze manier in de discussie snijdt, hou je geen fatsoenlijke discussie meer over en ook geen lezers/reageerders en die laatsten zijn er toch al nauwelijks meer. HenK’s post was idd op z’n minst deels off-topic, maar hoe erg is dat? Het is (ook van vele anderen) al vaker voorgekomen, bij regelmaat door AnnaC hier, als zo’n lijn maar geen eigen leven gaat leiden binnen het hoofdtopic.

  En ik had met een genuanceerde volkomen ontopic post, waarin ik het zelfs met je eens was, gereageerd op jouw (nu) 409 en die heb je verwijderd. Daarentegen heb je mijn (nu) 410 laten staan, ondanks dat deze in wezen hier off-topic is. De negatieve houding van instanties tegenover ME is hier niet het topic, hoe jammer dat voor AnnaC ook is.

  Ik wacht je reactie wel af.

  Janus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.