Draagvlak

[Met excuses aan de vaste lezers van dit blog, die kennen het verhaal al. Maar de krant had het nog niet.]

Dacht je dat we zowat alles gehad hadden, lees je dit. Om het draagvlak voor de kinderbijslag, het weduwe- en weduwnaarspensioen, de bijstand, de WAO en de AOW te behouden, wil het kabinet iedereen die zo’n uitkering heeft, voortaan verplichten een controleambtenaar in zijn huis toe laten. Die ambtenaar mag dan het huis onderzoeken om na te gaan of er wellicht fraude wordt gepleegd: of dat kind nog wel thuis woont, of je niet stiekem samenwoont etc. Enkele miljoenen Nederlanders zullen in aanmerking komen op een dergelijk bezoek te worden getrakteerd.

Op grond van dit wetsvoorstel – het ligt momenteel bij de Tweede Kamer – mogen gemeentes, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV voortaan zelf bepalen wanneer zij toegang tot iemands woning willen hebben. Er hoeft daartoe geen enkele verdenking van fraude te bestaan: het volstaat dat zo’n ambtenaar met zijn verkeerde been uit bed is gestapt, of wellicht wil-ie gewoon je huis zien omdat hij dat straks nu eenmaal mág van de regering. Wie die ambtenaar vervolgens toegang weigert, ziet zijn uitkering verdwijnen (kinderbijslag) of ontvangt voortaan nog maar de helft (alle andere genoemde uitkeringen).

Het kabinet verwacht overigens niet dat langs deze weg meer fraude wordt opgespoord. Men stelt de wet uitsluitend voor om ‘het draagvlak van sociale voorzieningen’ in de samenleving te behouden. Immers, veel gemeentes willen eigenlijk liefst al wanneer iemand een uitkering aanvraagt, een kijkje in de woning nemen; het wetsvoorstel wil aan die wens tegemoet komen. Dat gemeentes en uitkeringsinstanties al naar hartelust bestanden kunnen koppelen en kruisen om na te gaan of iemand eventueel fraudeert, is kennelijk niet voldoende.

Als saillant detail melde het Nederlands Dagblad – dat afgelopen week als eerste over het wetsvoorstel publiceerde – dat het doorzoeken van een woning van iemand die niet wordt verdacht, sinds 2007 alleen is toegestaan indien de betrokken burger vrijwillig meewerkt. ‘Vrijwillig’ zou ik dit bepaald niet willen noemen. De term ‘chantage’ lijkt me iets beter geschikt.

Ziet u die gesprekken al voor zich? ‘We verdenken u niet, hoor, maar u moet ons toch binnenlaten. Nee, we hebben geen huiszoekingsbevel. Dat hoeft ook helemaal niet, ik zei het al: we verdenken u immers nergens van. Dus u moet ons vrijwillig binnenlaten. Anders trekken wij namelijk uw uitkering in. Ook al verdenken wij u niet.’

Wat is dat voor een kolder? Het kabinet kan niet hard maken dat er significant gefraudeerd wordt. Bovendien: indien er een verdenking van fraude bestaat, mogen ambtenaren al een boel doen, inclusief buurtonderzoek, iemands gangen volgen en, in laatste instantie, toegang tot de woning eisen. Waarom dan een dergelijke draconische maatregel voorgesteld, een maatregel bovendien waarvan ook het kabinet zelf geen enkele baat qua fraudevangst verwacht?

Vanwege dat ‘draagvlak’? Maar ho. Juist door deze redenering doet het kabinet dat draagvlak afkalven. Zijzelf zet immers met dit voorstel alle Nederlanders die – om wat voor reden dan ook – een uitkering ontvangen, en ongeacht hoe legitiem, hoe verdiend en hoe onomstreden die uitkering ook is, niettemin op voorhand in de verdachtenbank en ontneemt hen rechten die voor elke Nederlander gelden, zoals het thuisrecht en het recht niet verdacht te zijn totdat er degelijke aanwijzingen zijn van het omgekeerde.

Author: Spaink

beheerder / moderator

46 thoughts on “Draagvlak”

 1. De regering is compleet gestoord. Ze zijn paranoïde (zie privacywetgeving) en repressief (zie dit idiote wetsvoorstel). Daarnaast schendt deze regering nog steeds structureel de mensenrechten door verouderde wetgeving (sterilisatieeis wet geslachtsverandering).

  Deze regering liegt en bedriegt, draait en wentelt (Irak) en voert het land zonder juridische grondslag verschillende oorlogen in (Irak, Afghanistan).

  Deze regering is niet in staat grote projecten te volbrengen (Maasvlakte, snelwegen, HSL).

  Deze regering beperkt de uitkeringen voor mensen die dat nodig hebben (WIA, AOW e.d.) en beschermd de kapitaalkrachtigen (directies banken).

  Maar dit vol slikt het allemaal. Daarmee is de bekende uitspraak ‘een volk verdiend de leiders die het krijgt’ extra wrang geworden. Want wie houden deze regering in het zadel?

 2. En weer zijn er plannen om Nederland verder om te vormen naar een ware politiestaat. Den Haag wil het mogelijk maken dat ambtenaren toegang tot een woning mogen eisen zonder dat daar een redelijke verdenking tegenover hoeft te staan. Weigert de bewoner dit dan kan zijn uitkering of kinderbijslag stoppen.

  Het is nog erger dan ten tijde van de bezetting, toen was het de bezetter nu het eigen politie & ambtenaren apparaat.

  En zo begon het intro van de wekelijkse nieuwsbrief van de site volksopstand.net

  Voeg daarbij de conclusie van privacybarometer.nl en je moet concluderen dat de NSB is opgegaan in het CDA !

 3. Alice 1… en de vorige en volgende regering, want het is en heet politiek. Daarmee ‘sluw’, zoals het Nederlands woordenboek vermeldt. Is en blijft heet juist daarom niet uiterst curieus dat mensen toch elke keer weer gaan stemmen? Dat noemt men ‘hoop’, terwijl hoop alleen maar al het [hun] lijden rekt.

 4. Het staat inmiddels wel op fok!, dus de aandachtige pubers (okee, dertigers) kunnen het al wel gezien hebben.

  Twitterend politiek Nederland lijkt het een beetje druk te hebben met een steigerende premier, een commissie en absurd veel ellende in Haïti (en een enkeling over een aanklacht ivm slechte powerpoint skills).

  De problemen met het idee van het voorstel zijn niet mals:
  – maatregel op voorhand niet verwacht enig effect op resultaten te hebben
  – maatregel schept loophole voor enkele specifieke soorten ambtsmisdrijf (huisvredebreuk, intimidatie, et cetera)
  – maatregel strookt niet met grondwet en Europese verklaring mensenrechten en vrijheden
  – maatregel schenkt buitenproportioneel grote invloed aan (semi-)overheidsorganisaties, zonder noodzaak daartoe
  – maatregel is gemotiveerd met een misleidende slogan ipv argumentatie

  Ik ben benieuwd welke politieke meneer of mevrouw tzt gehakt van het voorstel gaat maken, en hoe grondig.

 5. Maurice… waarom ben je nu benieuwd naar dat gehakt maken?
  Wat doet de overheid? Wat doet de inlichtingen dienst? Wordt jij niet afgeluisterd en met name door wie? Welke fanatiekeling doet dat? En wat doen de wetenschappers werkelijk, wanneer we denken aan hun uitvindingen en oorlog? Wat je partner denkt, hoe hij of zij zich innerlijk al of niet in conflict bevindt kunnen we niet zien. Wel te weten komen. En zíen we dan zijn of haar verschillen? Zien we, want alles is ‘zien’, dat innerlijk en uiterlijk níet overeenstemt? En waarom stel ik, vraag ik dit op deze manier? Welnu… zie ik de uiterlijke wereld, de vervuiling, de ontbossing, de jacht op walvissen, de overbevissing in het algemeen, de haat, de nijd, de afgunst, de agressie, het verdriet en al dat mondiale lijden… uit welk innerlijk komt dat dan voort?
  Zij die aan de macht zijn toch? Of ontgaat me iets?
  Waarom stemmen we op hen? Waarom geven we die stem zo makkelijk? Ik mag aannemen dat niemands tégen zijn of haar partner zal zeggen: “Schat… wat jij de komende vier jaar allemaal wil… mijn stem heb je.” En daar lig je mee in bed hè!

  Dus? Is uiterlijk wat innerlijk is bij elk van ons? Of zijn we zo wisselvallig dat, afhankelijk van de wind, we wel mee zullen waaien? Nu leren we alleen maar zeilen op tegenwind, maar ja. De meeste mensen zijn alleen maar uit op wind mee en dus past hij zich voortdurend aan de leider aan. Dat geldt binnen elke godsdienst en politiek bestel. Zie maar… wat vroeger níet mocht en waar straffen op stonden, mag vandaag wel. Ze hebben beide dan ook alleen maar gefaald en ben ik niet benieuwd naar wat ze morgen zullen doen. Herhaling van zetten, denk je niet Maurice?

 6. @ Andreas: Ik word niet afgeluisterd, daar ben ik niet interessant genoeg voor. Jij wordt ook niet afgeluisterd, iig niet lang, want je monologen vervelen. Je bericht is enorm off-topic, wil je *proberen* het verder wel relevant te houden?

 7. Maurice… het is heel goed mogelijk dat mijn Nederlands niet goed, volwassen, duidelijk genoeg is meneer. Ik bedoelde helemaal niet dat u afgeluisterd wordt of zou worden, maar door wie en wie we niet kennen. Daarmee, zoals gesteld werd, doelend op… dat iedereen bij mensen over de vloer kan komen om hen te controleren, waar dan ook de link mee gelegd wordt. Ook die kennen we niet… begrijpt u?
  Volgens mij ben ik dan ook niet off-topic, zoals u veroordelend meent te moeten stellen. Als rechterhand van mevrouw Spaink?
  Ik weet ook niet wat u bedoelt met ‘iig niet lang’ meneer Maurice.
  En proberen? Ik heb zo’n hekel aan mensen die alleen maar proberen. Laten wij ons eerst voorbereiden, want zij die alleen maar geprobeerd hebben zitten gevangen.
  Is het misschien zo meneer dat, wat u zelf niet begrijpt, veroordeelt? Weest u dan alstublieft behoeder in plaats van hoeder en stelt u mij dan eerst vragen over wat u mogelijk niet begrijpt of ik misschien niet inzie.

 8. @Andreas: je antwoord raakt kant nog wal.

  Een controleur die mét toestemming van een bewoner wordt binnengelaten is ook een onbekende. Het bezwaarlijke aan het wetsvoorstel is de gedoogde onrechtvaardige dwang, niet de onpersoonlijke verhouding tussen individu en overheid.

  terzijde: Ik vind jouw manier van communiceren pretentieus en eenzijdig. Je superioriteitscomplex is jouw probleem, niet ‘t mijne. Zeuren is leuk, maar als je me de gek aansteekt speel ik niet meer met je.

 9. Hallo Karin,

  Allereerst bedankt voor je kwaadheid en verontwaardiging wat betreft dit onderwerp. Je zou er niet genoeg draden aan kunnen besteden!

  Ik hou het even kort – heb de reacties ook nog niet gelezen – en beperk mij tot twee dingen.

  Kwoot: ‘Dat gemeentes en uitkeringsinstanties al naar hartelust bestanden kunnen koppelen en kruisen om na te gaan of iemand eventueel fraudeert, is kennelijk niet voldoende.’

  Wat mij betreft vind ik het prima dat al die bestanden gekoppeld en ingezien worden. En geloof me, ik heb al jaren te lijden (mag letterlijk opgevat worden) van de vriendelijk gebrachte, maar onmenselijke, respectloze manier van doen van de SD. (‘Sociale’ Dienst; niet toevallig dezelfde afkorting als die van de Sicherheits Dienst van Hitler, denk ik dan maar.)

  Er moeten nou eenmaal wegen gevonden worden om fraude te bestrijden, want – ik schreef het al eerder – de goedwillenden en goedhandelenden hebben daar onder te lijden.

  Net zo goed als ik het oke vindt dat medewerkers van de supermarkt soms vragen of ze in mijn boodschappentas mogen kijken, vind ik het ook oke dat op deze manier gecontroleerd wordt of ik de boel niet belazer/besteel. (Ik moet immers aan het door een ander gestolene ook mee betalen?)

  Maar juist doordat dit soort – tegenwoordig veel makkelijker – methodes kunnen worden gebruikt, is het steeds minder nodig om dit soort Stasi-achtige huisbezoeken toe te passen. (Ik begrijp trouwens niet dat ze dat niet al jaaaaaaaaaaren eerder zijn gaan toepassen, ze doen dat pas een paar jaar, voorzover ik weet.)

  Dan noem je het woord ‘vrijwillig’. Daar is natuurlijk geen enkele sprake van. Als je niet meewerkt, ben je immers meteen verdachte? Een huiszoekingsbevel zal dan vrijwel zeker volgen.

  Daarnaast – even een zijtopic – is het woord ‘vrijwillig’ ook al niet meer van toepassing op vrijwilligerswerk, althans voor uitkeringsgerechtigden. Voor hen is vrijwilligerswerk verplicht gesteld in het kader van de ‘re-integratie’.

  Wie dacht dat het communisme dood was heeft het mis. Op deze manier herleven oosteuropese tijden in west europa. Het begint al aardig op de Stasi te lijken. Het soort mensen, dat de behoefte heeft om anderen tot op het bot te controleren, heeft goed opgelet hoe dat toen in oosteuropa ging.
  Karin, ik denk dat je dit ook wel een ‘leuk’ artikel vindt. (Ik heb alleen het begin gelezen. Het woord Stasi, wat ik even ging checken, bracht me er.) :

  http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1774066.ece/

  Het werd dus wat langer dan ‘kort’, maar je kent me wel. Ook ik ben boos, heel boos en dan gaat het verhaal met me op de loop.

  De stelling dat Nederland een politiestaat wordt is allang niet meer aan de orde. Alleen nog de vraag hoe erg het nog moet worden of dat het mogelijk ook ietsje minder mag, is nog van toepassing.

  Vriendelijke groet,

  Janus.

 10. Ik had dat met dat draagvlak op gevat als een tegemoetkoming aan het Volksempfinden ten aan zien van steunfraude. Helemaal verkeerd natuurlijk, maar met zo’n wet doet de regering inderdaad ook nog eens actief mee aan het levend houden van dit wantrouwen.

 11. Straks wordt iedereen met een bijstandsuitkering het land uitgezet. Naar Haïti of zo. Hadden ze maar moeten werken zegt men dan.

 12. Twee jaar geleden berichtte ik in deze blog al aan Sjaak, dat de tendens van overheidscontrole deze richting heen zou gaan. Hij geloofde me toen niet.

  Meestal kom ik als ‘n duuffeltje uit ‘n doossie aanwaaien, met teksten en voorspellingen die ik heb gepleegd, en die men maar vrolijk vrijelijk in de wind sloeg. Het is mijn lust en mijn leven.

  Er zijn altijd veel mensen geweest die zich verzetten tegen de a-socialen.

 13. In Limburg, de meest zuidelijke provincie met de hoogste percentages steunfraude, corruptie en berechtingen, heeft men in het algemeen niet zoveel bezwaar tegen legale of illegale inval in de huizen van de burgers door controleambtenaren van de overheid, en men hecht in het algemeen ook nauwelijks waarde aan privacy.
  .
  Vandaar dat Limburg voor de meeste andersdenkenden in de rest van Nederland geheel is afgesloten, ontoegankelijk is gemaakt en zelfs ook niet bij Nederland hoort, danwel zich er vanaf gekeerd heeft.

  Vreemdelingen wordt ook nooit de goede weg gewezen als ze ernaar vragen. Ze zouden het niet begrijpen.

 14. Limburg is dus kennelijk erger dan A`dam begrijp ik uit de woorden van JUZO. Tja, als de burgervader van limburgs grootste stad al weg moet en ook ene Wilders uit die limburgse contreien komt.

  Dat achter de deuren willen kijken en dat niet zo handige proces doet allemaal wat hitleriaans aan. Sorry voor de uitdrukking, maar denk wel dat het zo werkt.

  Allemaal uitdrukking van sociaal/ financiele ellende en onzekerheid. Zelfs je opeltje is nu niet meer belgisch en op belgisch bier moest je de laatste dagen ook al zuinig zijn.

  Veel burgers voelen nattigheid en hún stem gaat naar de nieuwe politieke André Rieu. Veel van alles wat, met het motto “anders is beter, als het maar origineel lijkt”.

  Limburg zal Nederland niet redden, is mijn stelling. Zorgen voor een aardbeving kunnen ze wel en dat zal ook gebeuren. Vervolgens wordt die schade weer opgeruimd, want dáárin zijn wij goed.

 15. Zoals je uit de geschiedenis weet, hebben de Limburgers het koningshuis gered. Dat zegt genoeg. Méér dan genoeg. Zelfs. Ik bedoel maar.

 16. @Juzo: Ik dacht dat alleen Rotterdam zo vooruitstrevend met kansarmeren om ging. Omdat iedereen daar LPF stemt.
  In de rest van Nederland is nog niet iedereen zijn verstand kwijt toch?

 17. Ik vermoed dat religie een rol speelt bij dergelijke beslissingen. Aangezien geen enkele gelovige kan leven zoals zijn religie hem voorschijft, verwacht de hij niet dat de ander helemaal eerlijk is. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

  Uit de privacy barometer blijkt dat met name het CDA maling heeft aan de privacy van de burger. Het is het eeuwige wantrouwen van de ouderling.

 18. @Rowy: Als dit zo is, dan denkt de CDA fractie dat ze zelf God zijn en dat ze dito ‘powers’ moeten hebben.

  Een beetje God pikt het niet als zijn schapen met dat soort dingen bezig zijn.

  Volgens het Christelijk geloof ziet en weet God alles. Dus zelf heeft hij alle privacy onterende technologie van o.a. het CDA niet nodig. Dat de ministers van het CDA hier anders over denken mag duidelijk zijn uit hun handelen.

  M.a.w. Het geloof van Balkenende en zijn maatjes in de tweede kamer is niet mijn geloof.

 19. bekenen uit een heel andere invals hoek : zeg maar 90% van de uitkeringstrekkers rommelt niet met bijwerken of zo …

  maar de overheid gaat dus waarschijnlijk de volle 100% een huisbezoek geven…

  wat weer een hele kostenpost met zich mee brengt : en extra verkeersdrukte en het zal bijna geen geld opleveren doordat alle dienders dus voor het bezoek ingehuurd zullen moeten worden wat best een heel dure zaak is ….

  mischien dat het winstsaldo van de controle actie van de overheid : drie tot vijf cent bedraagt op een hele euro…. ik zeg dus : niet doen : is alleen maar werkverschaffing en ( bijna ) nutteloos….

 20. Wel of geen fraude is niet altijd zo simpel te zien. Heel vaak zit er een lastig verhaal achter. De regelingen hoe die nu zijn passen niet op iedere situatie.

  Een familielid van mij werkte in een HBO functie maar het ging allemaal heel moeilijk. Black outs, ruzie, angsten, te emotioneel. Nadat ze onder de diagnose overspannen in de ziektewet kwam ging het verder achteruit. Wekenlang zichzelf opsluiten in huis, drank, ernstige verwaarlozing. RIAGG psychiaters en andere therapeuten bleven maar heel kort in beeld. Conflicten met huisartsen. Ze probeerde van alles, desnoods ongeschoold werk want ze was veel te trots voor een uitkering. Taxi, magazijnwerk en alles hield ze maar enkele keren vol. Soms had ze opeens weer een nieuwe dikke vriendin of vriend waarvoor ze helemaal normaal en zelfs erg vrolijk leek. Maar zodra iemand te bezorgd was en bijvoorbeeld achter haar om de huisarts belde stopte het contact. Ook met alle familie was er geen contact meer.
  Denk je dat zij bij de WAO keuring dit patroon kon vertellen? Nee, de ontkenning en de schaamte was alles. Ze kreeg reuma klachten, fybromyalgie. Liep met een rolator, bewoog als een zwaargehandicapte. Nadat ze een maand dood in huis had gelegen hoorde ik van haar schoonmaakster dat haar handicap toneel was geweest. Misschien geloofde ze er zelf in maar in huis liep ze als een kievit. Fraude en leugens? ja. Hadden sociaal rechercheurs haar stiekum in haar huis bespied dan was dat feitelijk zeker zo geweest.
  Maar arbeidsongeschikt was ze wel. In ieder geval voor een gewone werksituatie.
  Tegelijkertijd had ze misschien nog heel veel nuttigs hebben kunnen doen, ze was slim, had een fantastisch gevoel voor humor. Kon ooit bijvoorbeeld prachtige sinterklaasgedichten schrijven. Was misschien een fantastisch vertrouwenspersoon geweest voor mensen met soortgelijke problemen. Of klusser, of voor iemand koken. Maar dan heb je wel een werkmeester nodig zoals vroeger in de sociale werkvoorziening die haar intensief kon begeleiden. Dat had haar misschien nieuw zelfvertrouwen gegeven. Leren in werk omgaan met alle ups en downs. Veel slechter had het niet gekund, ze stierf doodeenzaam met een extreem laag zelfbeeld.

  Nog een voorbeeld. Ik ken drie alleenstaande Bijstandsmoeders.
  De een kreeg een vriend die werkte. Maar gaat die het hele huishouden inclusief ziektekosten, kleding, en alle kosten voor de kinderen betalen? Nee, dan zouden ook nog eens de huur en zorgtoeslagen wegvallen. Dus min of meer stiekum bij elkaar slapen. Dat wordt steeds vaker. Fraude? officieel wel.
  De ander had een groot huis met een enorme zolder. Daar liet ze een neef onderhuren. De inkomsten gaf ze niet op. Fraude? officieel wel.
  Een volgende had een vriend met een ernstige stemmingsstoornis. Dan weer vrolijk, dan weer wekenlang in bed of heel angstig of heel boos. Ik geloof zelfs agressief. Zeer wisselvallig met geld, soms een tijdje roekeloos over de balk smijten dan weer een tijdje extreem zuinig. Hij wilde perse samenwonen maar ze durfte haar uitkering niet op te zeggen omdat ze af en toe naar haar eigen huis moest vluchten. Als het goed gaat is ze soms 2 weken achtereen bij hem. Mag natuurlijk ook niet, maar altijd alleen zijn vindt ze ook niet fijn.
  Of dit nou echte boeven zijn weet ik ook weer niet. Zonder vriend en zonder onderhuurder hadden ze evenveel gekost.

 21. Mariska, worden mensen door de wet- en regelgeving zelf… niet op het spoor van de boef gezet? Ik denk dat er een groot verschil te duiden is tussen mensen die met voorbedachte rade om een uitkering gaan, zich ziek voordoen, en mensen die dat [buiten hun schuld om] worden en er gebruik van moéten maken.
  Er bestaat niet voor niets de krachtige uitspraak dat alle wetten het onmogelijk maken eerlijk te leven; tevens ongemakkelijk. Met name voor hen die geen kwaad kennen; niet op misbruik uit zijn. Ik denk bijv. aan al die mensen, die louter omwile van leeftijd aan de kant gezet worden.

 22. Dat zijn mensen die karakterloos zijn, en geen opvoeding hebben gehad. Zij worden van straat genomen. In de samenleving overheerst ordening. Geen wanorde.

 23. JUZO, je bazelt er weer op los joh. Hoe weet jij nu weer dat mensen die op straat lopen karakterloos zijn? En hoezo zou een mens dat ook niet gewoon mogen zijn?

 24. Met het risico dat ik een standje van Karin krijg:
  Sommige mensen verbeteren zichzelf om zich beter over zichzelf te voelen. Juzo wordt enthousiast over het leed van anderen omdat hij zichzelf dan beter kan voelen als hen.

  Ik ken het type persoon van elders op internet en heb er jarenlang (onvrijwillig) een studie van gemaakt. Juzo is van het tweede type.

 25. Kinderen zingen terecht vaak “Wat je zegt ben je zelf …..”
  Het is natuurlijk zo dat het meisje in de klas dat probeert anderen kapot te maken (omdat ze verkeerde kleren aan hebben of niet zo slim zijn als zij) en uit de groep te stoten misschien helemaal niet zo zeker en blij met zichzelf is als ze voortdurend rondroept.

 26. @mariska: Ik probeer juzo niet kapot te maken. Dat lukt toch niemand. Wat ik wel hoop, is dat juzo wat zelfinzicht krijgt en zich misschien wat beter (positiever) gaat gedragen naar andere mensen toe.

  Over mijn eigen leven praten vind ik niet zo interessant. De term Manische Depressie zegt in dat opzicht al genoeg denk ik. Ik slik niet voor niets Lithium en de hoop dat het ooit over gaat heb ik ook al lang verloren.

 27. Snel op zoek naar vacatures voor opsporingsambtenaar. Ik zou wel eens willen kijken in de woning van minister Donner. De engste minister in jaren. Zou me niet verbazen als hij een voormalig sympathisant van RaRa is. Niets is onze Hein te dol :)

 28. Uit de Grondwet van de staat der Nerlanden:

  Artikel 10
  1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen,
  recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

  Artikel 12
  1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner
  is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door
  hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
  2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande
  legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist,
  behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
  3. Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van
  het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de
  nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden,
  kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag
  worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de
  verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de
  nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

 29. De Bijstandsbond is al sinds 2006 met dit onderwerp bezig, toen wethouder Aboutaleb (nu burgemeester van Rotterdam en ook staatssecretaris van sociale zaken geweest) in Amsterdam de onaangekondigde huisbezoeken invoerde. Pas na langdurige juridische procedures werd vastgesteld door de rechter dat iemand die nergens van verdacht wordt een onaangekondigd huisbezoek mag weigeren. Maar toen was het al 2 jaar aan de gang. Als staatssecretaris heeft Aboutaleb deze wet die er nu ligt voorgesteld. Maar de regering heeft de wet al in april 2008 goedgekeurd, maar pas voorjaar 2009 bij de kamer ingediend. Er zijn vragen gekomen van kamerleden en bijna een jaar later, waarschijnlijk volgende week, zal de nieuwe staatssecretaris Klijnsma op de vragen antwoorden. Wel een bewijs, dat de overheid er na forse kritiek van de Raad van Satte zelf ook mee in zijn maag zit. Deze antwoorden zullen ongetwijfeld op de website van het ministerie komen. Daar ook alle stukken over de huisbezoeken. Zie verder http://www.bijstandsbond.org/huisbezoeken/index2.htm

  Piet van der Lende

 30. Voor de duidelijkheid moet worden opgemerkt, dat de overheid nooit bij mensen met controles in huis zal binnenvallen, als er geen verdenking is. Dat is ook nog nooit gebeurd zolang ik deze invallen al meemaak, en dat is heel lang. Helaas is het zo dat bij talloos veel, buiten proportioneel veel aantallen mensen verdenking bestaat, en er dus invallen zijn. Deze invallen worden derhalve dan ook vrijwel altijd door strafrechtelijke vervolging en veroordeling gevolgd. Het zou beter zijn als het anders was. Naar het zich laat aanzien zullen de meer dan talrijke gewettigde verdenkingen, en de daaruit volgende onaangekondigde talloos veel invallen bij mensen in de woning die het betreffen, de eerstkomende jaren zeker niet minderen in getal. In tegendeel. We hebben dus nog het een en ander te verwachten, op dat gebied. Helaas, dat zet ik er wel bij.

  Het zou beter zijn als het anders was.

 31. Juzo, het gaat bij dit voorstel juist om mensen op wie geen enkele verdenking rust. Geen enkele. Dat staat met xoveel woorden in het wetsvoorstel.

 32. “Veel
  gemeenten willen echter al bij de
  eerste aanvraag van een uitkering
  een kijkje kunnen nemen in de wo-
  ning van de aanvrager; het wets-
  voorstel moet dat mogelijk maken.”

  Zo luidde het cruciale zinnetje in het primeure en primaire artikel van GPD-Jacqueline Steenwijk, en daar gaat ‘t natuurlijk om.

  Men weet, via de sociale controle, hoe het met aanvragende persoon in kwestie gesteld is. Als zodanig bestaat er, een “beroepsmatig” en casuistiek bepaald begin van een “soort verplichte verdenking-achtige toestand” laten we ‘t zo maar ‘n beetje krom en onhandig omschrijven.

  Dan moet ‘t voor ‘n gemeente of overheidsdienst in dit specifieke geval mogelijk zijn om een controlerende inval te kunnen doen.

  Of er in dergelijke gevallen nou van echte gerede of duidelijke verdenking sprake is, dat zullen we dan maar zo’n beetje in het midden laten. Op het moment dat de persoon ‘n aanvraag of wijziging van de situatie indienst moet het uit louter efficiëntie-overwegingen mogelijk zijn een en ander te kunnen controleren.

  Voor het overige hebben we ‘n chronisch en heel erg onvoorstelbaar groot gebrek aan controleurtjes, die binnen kunnen en mogen, en zullen vallen, hier in dit land.
  Diensen, waar veel controleurs waren, worden aan de lopende band opgeheven.

  We gaan dus als gecontroleerde overheid niet zomaar die mensjes ergens op afsturen, als er geen heel erg duidelijke reden en noodzaak voor is. Daar hebben we gewoon geen geld en geen tijd voor voor deze mensjes, en geen zin in, in de troosteloze nasleep ervan, als ‘t niks oplevert.

  ‘t Zal dus allemaal nog wel meevallen.

  En wat de verdenking betreft, als die er niet is, dan gebeurt ‘t gewoon niet. Neem dat maar van mij aan. En ik heb nogal wat meegemaakt, op dat gebied.
  Ik ga dan ook nogal de nodige jaartjes mee.

  We zullen ‘t ‘ns mooi gaan afwachten, en ‘t heel goed gaan volgen, allemaal.
  Hij en zij die niets te vrezen hebben, gaan geheel onbezorgd als vanouds, doorheen het leven.

 33. Beste Juzo,
  Ik weet niet of je het al gemerkt hebt, maar de overheid is al jaren bezig om gegevens te verzamelen over haar burgers. Vooral omdat het zo makkelijk is voor de opsporing. Hierbij wordt er niet van een verdenking uitgegaan, maar worden zoveel mogelijk gegevens verzameld. En als men dan eens een keer over de schreef gaat, zoals met het bewaren van kentekens, dan wordt de wetgeving gewoon aangepast. Het flauwekul argument van “zij, die niets te vrezen hebben…” is een dooddoener. De overheid zit met zo’n diepgeworteld wantrouwen jegens haar eigen burgers, dat men hard toewerkt naar een controlemaatschappij zonder weerga.
  Het idee, dat je met technische middelen een maatschappelijk probleem zou kunnen oplossen, leidt uiteindelijke tot een onmenselijke maatschappij, waarin de individuele vrijheid is opgeofferd aan een vermeend gevoel van veiligheid. Of zoals Benjamin franklin het zo treffend formuleerde: “They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor saftety.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.