Pas op uw voordeur

‘t Is dat de jurering van de Big Brother Awards al heeft plaatsgevonden, anders was dit geheid de winnaar geworden in de categorie ‘Voorstellen’. We zullen dit onzalige plan bij de uitreiking van de Awards echter zonder twijfel noemen, al was het maar om er bekendheid aan te geven. Nemand van de jury – toch allemaal mensen die goed zijn ingevoerd in privacyzaken – wist namelijk dat dit plan speelde; het blijkt nota bene al als wetsvoorstel bij de Tweede Kamer te liggen. Onderstaand artikel is overgenomen van het Nederlands Dagblad van vrijdag 15 januari.

Let op de details: het gaat om een draconische maatregel, maar het kabinet ‘verwacht hierdoor niet meer fraude op te sporen dan nu het geval is’. Dat betekent dat het kabinet zelf al aangeeft dat er van nut, noodzaak of proportionaliteit geen sprake is. Dat blijkt ook uit de passage dat een verdenking niet nodig is vooraleer een ambtenaar de woning mag binnendringen: waarom moet iemand überhaupt gecontroleerd worden als er geen sprake is van verdenking? Voorts lijkt dit voorstel bedoeld om eerdere, door de rechter afgekeurde maatregelen er alsnog door te krijgen: ‘Het doorzoeken van een woning van iemand die niet verdacht is, mag sinds 2007 alleen nog wanneer de burger vrijwillig meewerkt.’ Dus nu moet het vrijwillig, een contradictio in terminis. Is ergens binnenkomen door te dreigen met een korting op je uitkering ‘vrijwillig binnenlaten’? Mij komt het eerder voor als chantage…


Ambtenaar mag toegang tot woning eisen

DEN HAAG – Miljoenen Nederlanders moeten binnenkort controleambtenaren binnenlaten, zonder verdenking, maar op straffe van verlies van kinderbijslag, AOW of bijstand.

Ook voor weduwen en weduwnaren, wezen en oudere arbeidsongeschikten geldt: wie de controleur niet binnenlaat, wordt daarvoor gekort. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet dat in behandeling is bij de Tweede Kamer. De kinderbijslag wordt in het wetsvoorstel wanneer de controleambtenaar niet binnen mag in zijn geheel ingehouden, de andere uitkeringen voor de helft. Rechtsgeleerden achten het wetsvoorstel in strijd met het thuisrecht van burgers, dat is vastgelegd in de grondwet, en met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Op grond van de nieuwe wet mogen gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV zelf bepalen wanneer zij toegang tot iemands woning willen. Dit om na te gaan of iemand echt alleen woont, of zijn eigen kinderen verzorgt.

Draagvlak

Het kabinet acht de wet noodzakelijk om ‘het draagvlak van sociale voorzieningen’ in de samenleving te behouden. Van het wetsvoorstel moet ‘een preventieve werking’ uitgaan. Maar het kabinet verwacht dankzij de ruimere controlebevoegdheden níet meer fraude op te sporen dan nu het geval is. Dit omdat het allang is toegestaan huisbezoeken te doen bij burgers, als zij worden verdacht van fraude.

Het doorzoeken van een woning van iemand die niet verdacht is, mag sinds 2007 alleen nog wanneer de burger vrijwillig meewerkt. Veel gemeenten willen echter al bij de eerste aanvraag van een uitkering een kijkje kunnen nemen in de woning van de aanvrager; het wetsvoorstel moet dat mogelijk maken.

Author: Spaink

beheerder / moderator

103 thoughts on “Pas op uw voordeur”

 1. wth?

  “Laten we lekker eens een non-oplossing bedenken voor iets waar al een werkende oplossing voor bestaat, en beweren dat het een preventieve werking heeft die het niet heeft.”

  Wie verzint die onzin?

 2. Volgens de CDA-fractie zorgt het wetsvoorstel er juist voor dat het draagvlak voor sociale uitkeringen behouden blijft.

 3. Heb voor dat het niet mocht mensen van de sociale dienst over de vloer gehad, en daar waren engers bij.

  Heb me er toen uit geknokt zelf,
  kom binnenkort weer in terecht,

  Het enige dat je nog heb is een klein beetje privacy thuis,
  bijna niets want ze willen alles van je weten,
  mijn hele hebben en houden is al doorgelicht.

  Moet er niet aan denken,
  en ambtenaren? iedere ambetenaar?,
  mag je nog vragen naar een bewijs dat ie dat is
  of is dat ook niet meer nodig.

  En wat gaat dat kosten uren, reistijd,
  die ambtenaren krijgen een auto
  of een behoorlijke reiskosten vergoeding,
  die mensen die, niet verdachte mensen gaan controleren,
  het gaat geen verder geld op leveren,
  dus dan kost dat toch alleen maar,
  of ben ik gek?

  hoezo meer draagvlak dan?

 4. 2. In aanvulling op het eerste lid kan het college de belanghebbende verzoeken aan te tonen dat hij een belanghebbende is als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel a, artikel 21, onderdeel a of b, of artikel 22, onderdeel a of b. Teneinde hem daartoe in de gelegenheid te stellen biedt het college bij dit verzoek de belanghebbende aan met diens toestemming zijn woning binnen te treden.

  3. Indien de belanghebbende niet desgevraagd aantoont dat hij een belanghebbende is als bedoeld in blablabla…

  Dapper hoor, bezuinigen door formaliteiten te misbruiken om uitkeringen te korten…

  Ik kan het ‘je doet niet open/laat me er niet in en ik stel je verder niet redelijkerwijs in de gelegenheid om aan te tonen dat je niet liegt, dus ik ga er vanuit dat je wel liegt’-idee niet bepaald rijmen met m’n rechtsgevoel.

 5. de goejen moeten bloejen voor de slechten die ‘t bedorven hebben. hij/zij die niks te verbergen hebben (geen privacy) zijn te vertrouwen. alle anderen niet.

 6. *ding dong*

  Hallo, ik ben Jan Klaassen. Ik werk bij Hullepdepup, zie hier mijn identificatie. Er is geen verdenking van fraude, we gaan er van uit dat u onschuldig bent, maar we willen daar toch bewijs van zien. Oh, het komt u nu niet goed uit? Als u me niet binnen laat gaan we er van uit dat de medebewoners spontaan ophouden te bestaan. Ja, wij doen aan cartoon physics, dan kan dat.

 7. Wanneer deed de Nederlandse overheid dit ook al weer voor het laatst? Was dat niet tijdens de bezetting?

 8. Die niet meewerken, die krijgen hun uitkering niet. Ik ben niet van plan mee te betalen an de sociale middelen, voor klaplopers die d’r geen recht op hebben. Dat doen zij ook niet, als ik eens in de peloerem leg.

 9. 25.08.2008, 21:16

  > Kunnen/mogen ze dit? Is alleen het vermoeden dat men zo’n bord in huis
  > heeft (dat zal dus voornamelijk studentenhuizen betreffen) een reden om te
  > mogen binnenkomen ook als de bewoners daarvoor geen toestemming geven?

  Nee wat ze doen is aanbellen en heel streng praten tegen diegene die open
  doet.
  En ergens in al dat strenge gepraat zit de vraag om toestemming.
  Als de deuropendoener dan kenbaar maakt geen bezwaar te hebben – door ja te
  zeggen of nog simpeler door opzij te stappen – komen ze vrolijk binnen en
  bekijken alle zaken die in het zicht liggen.
  Ze mogen dan in alle kamers lopen.
  Echter niet zomaar kasten openen, dus daar wordt dan weer een streng stukje
  tekst toegepast als vraag en dan gaat het deurtje vrijwillig open.

  Ik kwam ze eens tegen bij de voordeur van een over-buurman.
  Stonden met 3 man met die werkschoenen KEIHARD tegen de deur te trappen en
  te schreeuwen POLITIE OPENDOEN WE WETEN DAT U THUIS BENT.
  Ik loop er heen en zeg, ”ik woon hier 2 huizen verderop, ik weet dat ze een
  maand op vakantie zijn”.
  ”aha meneer bedankt voor uw informatie” en als ik verder loop hoor ik door
  de hele straat heen ”BAM BAM BENG OPENDOEN WE WETEN DAT U THUiS BENT”.

  Bleek bij navraag aan de buurtagent (goeje gozer) een standaard tekst te
  zijn. Als er iemand had opengedaan hadden ze simpelweg om toestemming
  gevraagd om binnen te mogen komen. Met een ”nee” zouden ze dan weer weg
  gegaan zijn.
  Weinigen zeggen echter nee.zei hij er nog bij.
  De deur heeft net geen schade, daar let men op.
  De buren zijn wel op de hoogte, dat weer wel. Tot 10 huizen ver in alle
  richtingen.

  Als je in een studentenhuis van een rechtenfaculteit zit, maak je dan geen
  zorgen.
  Voor de rest wel.

 10. Wat als je niet thuis ben, net even naar de dokter,
  boodschappen halen????

  zou dat ook gelden voor niet binnen laten,
  mijn deur bel doet het eigenlijk niet eens,

  zou je dan briefjes uit voor zorg moeten gaan op hangen,
  niet thuis ben even….. enk rond zo laat weer thuis te zijn,
  probeert u het dan nog eens..
  leuk voor inbrekers

 11. En jozo,

  hee, deze aanstaande klaploper,
  heeft wel 22 jaar gewerkt en mee betaald hoor,
  dus aan als jij,

  ik hoop het voor jou van niet,
  een ongeluk krijgt, ontslagen wordt door reorganisatie, of instort,

  heb ik ook aan mee betaald,

  en zou dolgraag willen dat ik nog mocht,
  maar ben op non-actief gezet omdat ik niet wilde stoppen met werken en wordt tegen mijn zin afgekeurd en de kans dat ik ergens aan de slag mag en kom wordt steeds kleiner, terwijl ik moet afwachten

 12. @Thian: grin jozo

  Juzo moet je soms ook met een korreltje zout nemen, dus dat was een zeer geschikte typo :)

  Het wetsvoorstel opent de weg voor een scala aan absurde en onredelijke scenario’s, maar tenzij het bestuur zit te wachten op een onaflatende stroom bikkelharde stroom rechtsbijstandszaken tegen ze, zullen ze zich toch een beetje redelijk moeten gedragen. Denk ik.

 13. Ach, ik moet je teleurstellen. Ga, los en onafhankelijk van mij en wat ik ook maar beweer, ‘ns ‘n tijdje naar alle zittingen van de rechtbank.

  En volg daar op de publieke tribune alle zaken van de steunfraudeurs. Dan hoor je de verslagen voorgelezen worden van sociale dienst en reclassering.

 14. En dan?
  Wie is er -strikt genomen- vanf zijn/haar geboorte geen Staatseigendom, in wat we de beschaafde wereld noemen?
  Inentingen, voor het algemeen belang.
  Aangeven, bij de gemeente, om een naam/nummer te krijgen, opdat we door de belastingdienst niet vergeten worden.
  Doop, om door een god geaccepteerd te worden en dankzij Hem moreel te kunnen zijn. Aan het handje… je leven lang.
  Schoolverplichting en met name het verplicht moéten volgen van de door de Overheid bepaalde soort en inhoud van onderwijs.
  Wetten, cultuur, regeltjes en normpjes… allemaal door anderen voor het individu bepaald… uitgerekend en op de voet gevolgd tot je dood.
  Het huwelijkscontract… is dat voor het echtpaar? Nee. Niemand trouwt met z’n tweetjes, maar drietjes. De Overheid huwt mee… voor wanneer het fout gaat en er verantwoordelijken gezocht moeten worden.
  Zien we niet in dat alles gebaseerd is om af te kunnen straffen? En dat iedereen die op een politieke partij stemt daaraan meedoet? Hij heeft z’n stem weggegeven en zie het resultaat.
  Democratie wordt dat genoemd en zelfs heilig geacht. Maar wat betekent het? Dat het louter om kwantiteit gaat. Niet om kwaliteit. De meeste stemmen gelden immers; wijze mensen behouden hun stem en dus blijven zij tot de minderheid behoren.

  En nu draaien we het om en vragen we ons af “wat mogen ze niet weten?”
  En dan?
  En “en dan?” is een heilige vraag, die we onophoudelijk onszelf moeten stellen. Keer op keer… op keer.

 15. Je moet onze situatie eens vergelijken met die in Haiti … (Wikipedia) En maar heel erg uiterst toevallig, zijn wij hier geboren. Dat toeval mag eigenlijk geen naam hebben. Net zoals wijzelf niet.

 16. @ Juzo, stiekem ben jij volgens mij een heel aardige man. Stronteigenwijs, maar ja, ik ook. En ja, het is niet eerlijk verdeeld in de wereld, ook qua pech en uitbuiting niet.

  Over daar vs. hier, dat is me nogal een perspectief. Neemt niet weg dat de lesser of two evils desalniettemin bekritiseerd mag worden.

  @ Andreas, ik vind jouw zwartgallige wereldbeeld (nouja, mijn indruk daarvan) niet leuk. Jij wel?

  Ik ‘moet’ overigens niks.

 17. Ik moet niets… dat heet vrijheid.
  Heel erg uiterst? Jaja.
  En toevallig?
  Elk feit wordt niet volledig door zijn oorzaken bepaald…. zodat heel het wereldgebeuren zich afwikkelt als een onverbrekelijke keten van oorzaak en gevolg?
  Elk vergelijk Juzo… leidt tot [zelf]beklag. Zij die wensen te vergelijken doen dat louter om zich zelf -de eigen mening- te sterken.

 18. Ik ben :niet: stiekem, en ook geen aardige man. Als ik dat zou zijn, placht ik zelfmoord. Mijn taak en opdracht is, zulks niet te zijn. Daar word ik voor betaald, en goed ook.

 19. Dat de uitkering wordt gehalveerd is niet zo erg als het lijkt. Als je samenwoont (het doel van deze hele exercitie) krijg je namelijk 70% van je alleenstaanden uitkering. Als je dus met je spaargeld die overige 20% hebt weten te sparen voor een aantal jaar; zit er misschien weer een ander kabinet dat alle plannen van dit kabinet weer terugdraait. Of Europa geeft ons kabinet weer eens een draai om de oren en het wordt terug gedraaid.

  Net als met mijn ID zonder RFID chip, digitale foto en vingerafdrukken probeer ik dit kabinet uit te zitten. Omdat ik principieel ben, niet omdat ik samenwoon of kinderen heb. Maar ja, ik kan het mij veroorloven. Ik denk dat veel AOW-ers die de oorlog hebben meegemaakt wel mee zullen werken, in hoeverre ze de nieuwe regels dan snappen, omdat ze die 200 euro per maand niet kunnen missen.

 20. wat als je helmaal niet samen woont een terchte uitkering voor een enkel persoon hebt waar je al niet erg mee toe komt om te sparen,

  En erg veel moeite hebt om mensen in je huis te laten na wat akelige ervaringen en ze vinden dat je niet mee werkt,

  het gaat nl niet alleen om mensen die doen of ze samen wonen, er zijn ook mensen die naast een uitkering blijken te werken en dat niet opgeven, ze denken daar achter te komen door te kijken naar kostbare aparatuur en materialen in huis.

  Heb een keer de een onverwerwachtse en nare controle gehad, die inderdaad streng en onpersoonlijk praatte,
  omdat iemand kwaad wilde en een anonieme tip had gegeven dat ik samenwoonde met iemand die werkte,

  ze hebben rond gekeken, had een hoek van de kamer afgeschermd staan, ze durfden er niet te kijken, waren bang voor slangen, had gewoon jongen katjes en wilde de gordijnen heel houden.
  Er was niets te vinden en niets te halen, vriendelijk en met excuus zijn ze weer vertrokken, ik heb nog uren zitten trillen alle toestanden.

 21. @Thian: Ik zit in dezelfde situatie. Ik woon niet samen (dat zou ik niet trekken, 24 uur per dag iemand over de vloer). Maar ik ken de regeltjes van UWV niet. Het UWV kent haar regeltjes wel! Vervolgens veranderen die regeltjes op willekeurige momenten (zie artikel van deze blog).

  De enige manier om er achter te komen of ik samen woon (heel soms logeert mijn vriendin hier als ze niet thuis durft te slapen vanwege angsten), is door tegen UWV te zeggen ‘Woon ik samen’. Dat gaat dus niet goed aflopen dan. Je moet slapende honden niet wakker maken.

  Als je ze belt (wat ik zou doen als ik de regels wist en ik zou samenwonen volgens die regels, wat ik vermoed van niet, maar je weet het nooit met de overheid), dan komt er meteen iemand tandenborstels tellen bij je. En haren zoeken in je tapijt. Ik heb daar geen zin in en weiger ze liever de deur zodat het mijn eigen koppigheid is waardoor ik gekort wordt en niet het falen van een controleur en de daarop volgende zinloze juridische acties die je moet nemen om alles weer recht te zetten (met gevaar voor eigen psychische gezondheid).

 22. Ik zou toch denken dat zolang je allebei je eigen huur, en je eigen vaste lasten betaald, het niet gezien kan worden als samen wonen, en dat is iets wat je kan aan tonen

  Ik woon echt alleen maar heb ook twee tandenborstels staan, weet ook niet waarom, en er kunnen van bezoek haren op de grond liggen.
  Je toch mag mensen te logeren hebben?

  Maar ja de regels veranderen, worden naar believen aangepast en ingevuld naar mijn idee, het hangt er mischien vanaf wie je treft.

  Kan me voorstellen dat je ze de deur wilt weigeren, zou ik ook willen,
  maar weet niet of het me lukt, of dat ze me overdonderen, of dat ik op de grond zou gaan zitten zonder een kik te geven en hopen dat ze weg gaan.

 23. Ik heb van een case manager gehoord dat als je samen woont, maar je vriendin haar oude woning aanhoudt, dat dat dus als samenwonen gezien wordt. Omdat je dus een woning aanhoudt die iemand anders zou kunnen huren.

  Hierbij gaan ze ook naar de gas en elektra kijken (lang leve slimme energie meters!) en daaruit kunnen ze concluderen dat er niemand (meer) woont en ze dus die 300 euro per maand kunnen pakken (allicht twee keer + huursubsidie).

  Verder heb ik nog een tip voor je Thian: Je moet naar buiten gaan en de deur achter je dicht trekken. Een truuk die in Amerika nogal wordt gebruikt is dat een iemand je aan de praat houdt terwijl de ander achter je rug naar binnen glipt. Als je de deur dicht hebt getrokken kunnen ze er niet meer in behalve door je sleutels af te pakken of de deur in te trappen en ik denk dat we een paar jaar PVV kabinet nodig hebben voordat de rechters in Nederland dit toestaan :-)

 24. Maurice… het onderwerp is hier ‘Pas op uw voordeur’. Big Brother [overheid] maar ook juf Spaink is watching us als meekijkend achter onze voordeuren. Staat het haar niet aan… treft zij maatregelen, maar ook terecht. Het is haar blog.
  We doen aan alles vrijwillig mee en moet niets, maar màg dus ook niet alles. Wanneer je mijn kijk zwartgallig vindt, maar de werkelijkheid schetst, daarmee niet de mijne is als persoonlijk bezit, is die van jou misschien wel rooskleurig. Aan dergelijke kwalificaties heeft niemand echter iets.
  Wat resteert is dat heel veel filosofen als pessimisten zijn neergezet terwijl zij de waarheid spraken. Waarheid als de werkelijkheid van ‘wat waardeoordeelvrij ís’, die de massa verwerpt, omdat ze het leuk willen hebben en wat betekent dat anderen ze moet vermaken en… betalen. Zie maar… er wordt altijd omhoog geschopt. Niet naar beneden.

 25. Wie durft te zijn en dus te handelen zoals zijn stille, innerlijke stem aangeeft? Ik vermoed weinigen. Heel veel mensen spreken over cultuur, normen en waarden, regeltjes en wetjes, het respecteren van de ander, het rekening houden met een ander of anderen. Ik ben me zeker dat het gebaseerd is op angst en of onwetendheid. Cultuur en wat daarmee samenhangt is nooit mijn vriend geweest. Het is door anderen voor iedereen bedacht en wel als normaal en goed. Kan dat deugen? Kan de mens het goede organiseren, wanneer Het Goede al bestaat? Mensen kunnen er dus niet mee overweg. Dat is het. Ze verslijten de wetten van moeder natuur voor hard, terwijl ze alleen maar is. Ik bedoel… valt er een boom om… dan wordt niet gedacht aan wie te treffen.
  We zien dan ook dat daar waar de mens voor zijn medemens het goede heeft georganiseerd niet zonder het aankweken van angst en bestraffing kan. Dat komt in vele huwelijken voor, mondiaal bij politici en elke godsdienst. Als instituten hebben zij alle drie van liefde en vrede handel gemaakt terwijl de liefde, die niet wordt aangewend ter verdieping van de eigen geest, geen liefde genoemd kan worden.
  Heb ik het goed wanneer ik dan hier eenzelfde rode draad van angst en of de houding herken die zegt ‘laat maar gebeuren… ik zal wel zien… ik geef me over’? En is het dan misschien een oplossing om zelf naar de gemeente te stappen en de regels en voorwaarden op te vragen in relatie tot uw uitkering? En bij oneens een raadsman te consulteren? Hetzij me vergeven, maar hebben de goeden iets te vrezen?, wanneer alle regels voor slechte mensen zijn bedacht? Of ontgaat me iets?

 26. Tja,

  Ik heb bij een sleutelmaker maar vast een order geplaatst voor 100 voordeursleutels, met de optie voor nogeens 500…
  Nadat ik deze heb opgestuurd naar alle bevoegde instanties en non instanties, inclusief het onbekende graf van adolf, jeweetwel die rampeschilder uit oostenrijk, kan ik, hoop ik, denk ik, verwacht ik niet veel slechter teslapen, nu ik de zekere wetenschap heb dat elke seconde van de dag er een of ander gedrocht, bevoegt of anderszins mijn woning, die nu niet meer mijn woning is, kan binnentreden zonder “last” tehebben van de last die nodig is om zowieso iemands woning binnen tetreden.

  Het lastige van een regering die zich “christelijk” noemt is niet zozeer het feit dat ze zich zo noemen, danwel dat ze tepas en teonpas met het Boek der Boeken zwaaien, eruit citeren wat in hun kraampje past, en onderhet mom van meneer pastoor weet het beter, de bevolking een giganties ooraannaaien, duf lullen en onderdrukken op elke denkbare manier.

  Eigenlijk zijn het niet meer dan satannisten die denken dat ze in het geloof staan, en derhalve zich bevoegt achten om tedoen wat ze doen zonder die ” last “tehebben, die eigenlijk wettig gezien, nodig is.
  Maar om die last niet tehebben van het nodig hebben van deze voornoemde last, wordt de noodzaak wettig gezien, door de ogen van Hirsch Ballin, of Donner wetter, allebei zo keurig christelijk overboord gegooid.

  Dankzij onze opper beul JP baktellende, die zich onlangs liet voorstaan zich van geen kwaad bewust tewillen zijn, liegen en bedriegen passen uitstekent in zijn kraam, omtrent de iran gang van zaken, dit alles in godsnaam, waar zien we dat nog meer?, met de hand op de bijbel, zwerende tezullen liegen en bedriegen, wat die dus ook als enige zaak in zijn regeerperiode waar maakt.

  JP bedankt dat je zo eerlijk ben!!
  Laat dit een les zijn voor een ieder die anders denkend is.

 27. @Andreas Sokrates Leno: Misschien leuk voor mijn case manager om eens uit te zoeken bij het UWV wat de regels zijn voor samenwonen. Ik ben dan eigenlijk ook de gemeenschap verplicht deze regels op het internet te publiceren (homepage). Tenzij er een code is bij het UWV natuurlijk dat deze data geheim zijn… wat heb je aan regels als je ze niet verteld aan degenen die zich aan deze regels moeten houden?

 28. @mariska: Het erge is dat de mensen met een minimum uitkering vaak de zwakkeren in de samenleving zijn. De staat zou de zwakkeren moeten beschermen tegen misstanden. Niet zelf deze misstanden veroorzaken.

 29. VOOR WIE HIER IETS AAN HEEFT betreffende ‘Pas op uw voordeur’ en ‘Mallemolen’.

  De meeste mensen [99,9%] zijn als kind getraind mechanisch en dus ordelijk te leven. Ik zou moeten zeggen ‘gehersenspoeld’, psychologisch ontvoerd en in de ergste gevallen zelf onherstelbaar verkracht. Maar laat ik het vriendelijk houden.
  Ouders doen dit niet alleen vanuit niet beter weten, onwetendheid, zij apen hun ouders na. Imiteren slechts. Waarom? Omdat ze denken dat hun kind daarmee geordend zal leren denken en handelen. Daarmee zo veilig en beschermd mogelijk.
  Het is echter zo dat ze op latere leeftijd niet anders meer kunnen en zijn dus, zoals we dat noemen, ‘geconditioneerd’. Geconditioneerde, mechanische denkers, die geloven dat zekerheden bestaan en die zij zelf vorm menen te kunnen geven door bijvoorbeeld werk, kennis, geloof, lid te worden van… vul maar in… omwille zoveel mogelijk zekerheden te verzamelen.
  Maar bestáát zekerheid?
  Nee. En zie nu wat er gebeurt. Het brein kan niet meer zonder. De hersenen zijn jarenlang zo getraind dat ‘niets doen’ niet meer kan en dus slaat de verveling toe. Niets doen jaagt het brein op hol, maakt jonge mensen gespannen en onhandelbaar.
  CONCLUSIE 1: ‘Orde leidt tot wanorde’.
  CONCLUSIE 2: Natuurlijk zegt de jeugd: neem de hangtraditie niet van me af; laat me mijn geloof behouden, mijn werk, mijn gezin, mijn vrienden, mijn alcohol, drugs en vooral… loop me niet in de weg en laat me met rust!!!
  CONCLUSIE 3: Het zijn mijn zekerheden [al bestaat er niet één zekerheid]. Nu doen gemeenten, overheid en politie dat wel en dus was er die angst al en wordt het agressief gedrag. En naast dat gedrag ontstaat er voorspelbaar altijd de houding van desinteresse, gemakzucht en dus… doe mij maar een uitkering. Want mechanisch denkende mensen kunnen niet anders denken dan dat ze iets wordt afgenomen en vooral hun vermeende idee, want meer dan een idee is het niet, van veiligheid.
  CONCLUSIE 4: Ik heb niet voor niets altijd al beweerd dat het [ons] onderwijs niet deugd en dat je kinderen nooit iets kwalijk kunt nemen daar zij het product van opvoeding zijn. Zo ook dat al het mechanische denken altijd gefragmenteerd is en de politiek daarom van ze lang zal z’n leven onze problemen niet op kan en zal lossen.
  CONCLUSIE 5: Is vrijkomen van wat we van of door anderen zouden moeten niet het hoogsthaalbare? Is om te kunnen zien, en niet slechts te kijken, en daardoor het individueel vrijkomen van al onze opgelopen bindingen geen voorwaarde om tot het pure gewaar-zijn te komen?
  Dan gaat het dus niet om navolging, om imitatie, om na-apen van personen noch gedachten. Het kan en mag er dus nooit om gaan dat we ons láten bepalen.
  CONCLUSIE 6: Laat nu in elk mens, in zijn geest of zo u wilt ‘bewustzijn’, al het wezenlijke te vinden zijn. Het dient dus te gaan om onafhankelijke, persoonlijke waarneming. Dan moet het zo zijn dat het ons allemaal om zelfbewustwording dient te gaan. Want het zoeken en vooral vinden van de waarheid wordt door elke godsdienstige en politieke organisatie belemmerd. Logisch, want zij willen volgelingen als lijfeigenen die luisteren en braaf op zullen volgen.

 30. Jij mag toch wel veel.
  Als ik allemaal schreef wat jij allemaal schrijft
  dan zou ik al tienduizend maal uit deze blog weggetrapt zijn.
  Wat mag jij veel.
  Ongelooflijk.
  Dat ‘t allemaal bestaat.
  Jij moet toch wel iets heel bijzonders zijn.

 31. Even een inhaalslag:

  @ Thomas J. Boschloo, 8.

  Nee, dat was afgelopen vrijdag (zie Mariska 31). Of dacht je dat dit nog niet gebeurt? Controleren mag altijd en daar is in principe ook geen bezwaar tegen, maar het moet wel reëel blijven – lees: er moet een reële verdenking zijn. Niet meewerken aan huisbezoek maakt je verdacht en dan komen ze dus meteen terug met een huiszoekingsbevel. Je bent ook verplicht om inzage in je bankzaken te geven. Dwz, daar moet je ‘vrijwillig’ mee instemmen. Zelfde verhaal.

  Ik heb de kijk- en luisterdienst nog over de vloer gehad, met politie en al, vier man sterk. En waar ging dat over? Ik geloof 15 guldens per jaar. Ik had alleen een radio! Nu weer – naast internet – want ik heb geen stuiver over voor de televisie.

  @ Maurice 14

  Die (kwoot) ‘onaflatende, bikkelharde stroom rechtsbijstandszaken tegen ze’ vinden ze alleen maar prachtig. Is werkgelegenheid voor ze. Ambtenaren worden immers betaald voor het verdedigen van hun eigen fouten? Dus hoe meer fouten, hoe meer werk voor hen. Zij zijn de échte profiteurs. Pas wanneer ze persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van hun fouten, zal dat veranderen en zal het aantal fouten met zo’n 98% afnemen, ben ik van overtuigd. Ook dit voorstel is – verborgen agenda – alleen maar bedoeld om die lui meer werk te geven. Goed voor de – eh, hún – werkgelegenheid.

  Dat dat over de ruggen gaat van de laagste klasse, daar zit – behalve die laagste klasse zelf – verder toch niemand mee? Tegendeel zelfs. Dát wordt bedoeld met ‘het draagvlak veilig stellen.’ De afgunst van de werkenden, die jaloers zijn op dat gratis gegeven geld, moet gehonoreerd worden. Zweep erover. Een paar jaar geleden is al bekend geworden dat de bijstandsfraude voor ongeveer 50% werd opgespoord en de overige fraude voor maar anderhalf %. Ik zou aanzienlijk minder moeite hebben met die huisbezoeken, als deze ook bij mensen met hogere inkomens zouden worden uitgevoerd. Maar ja, dáár is géén draagvlak voor.

  Een andere verborgen agenda is deze: Al dit soort maatregelen zijn er ook op gericht om mensen af te schrikken een uitkering aan te vragen. Dat is steeds meer het hoofdmotief van het beleid.

  En waarom is Andreas (16) zwartgallig? De leerplichtwet is toch de grootste, massaal, wettelijk geregelde verkrachting van kinderen, die er is? Omdat het toevallig niet sexueel is, mag het wel. En dan noem ik maar één punt.

  Oh, nog maar één. De belastingwet is toch niks anders dan een beschaafde, maar onontkoombare vorm van afpersing. Moet je kijken wat er gebeurt, als je niet wil betalen. Er is geen principiëel verschil met de Mafia, die gaat alleen verder in haar afpersingsmaatregelen.

  @ Thomas 23

  Ah, ‘haren zoeken in je tapijt’, daar mogen ze dan wel voor langs komen, als ze dan maar al die haren meenemen. Scheelt mij een schoonmaakbeurt.

  Kwoot: ‘en de daarop volgende zinloze juridische acties die je moet nemen om alles weer recht te zetten (met gevaar voor eigen psychische gezondheid).’ Helemaal mee eens, vooral dat laatste.

  @ Thomas 32.

  Helemaal mee eens. Helaas hoeft het fascisme niet bestreden te worden, als het op de ruggen van de meest zwakkeren terecht komt. Dát neo-fascisme is wel toegestaan.

  Janus.

 32. Hm, om misverstand te voorkomen: Ik schreef: ‘er moet een reële verdenking zijn. Niet meewerken aan huisbezoek maakt je verdacht’…enz.

  Ik vind het niet meewerken aan een huisbezoek, terwijl er geen feitelijke reden voor is, geen aanleiding om dan tot een reële verdenking over te gaan.

 33. In Griekenland krijgen mensen een uitkering wanneer ze aan kunnen tonen twee jaar onafgebroken gewerkt te hebben. Bovendien is die uitkering zó laag dat je er niet van rond kan komen en [vergeet niet] op alle eilanden is er maar werk voor 5 á 6 maanden.
  Hiervan kunnen we twee dingen zeggen.
  1] Het vergelijk/voorbeeld slaat nergens op, want u woont/leeft niet in Griekenland.
  2] Er is altijd wel droeviger, slechter te vinden [HaÏti?!].
  Wat mij resteert is het volgende. Dat er aan een uitkering regels zijn verbonden, lijkt me logisch. Wanneer we het niet eens zijn met die regels, is dan de weg te gaan niet de krant, vakbondsman, Pauw en Witteman, de politieke partij e.d.? Dit in plaats van hier de opsommingen te doen welke niet tot resultaat leiden.
  Want wat mij o.a. als fantasie overkomt zijn haren die aan een ander toebehoren. Men mag toch wel ‘gewoon’ visite ontvangen, seks hebben, familie over de vloer?
  Maar… mocht ik er falikant naast zitten… ontgaat me iets?… maak me wijzer.

  En Juzo 34… dat je mij aanvalt en niet de inhoud… ach… maar dat je hier Mevrouw Spaink verslijt voor iemand die mensen [weg]trapt vind ik beneden alle peil. Zij zal naar haar maatstaven terecht terechtwijzen, verwijderen en dan hoor ik dat wel. Het gaat toch om ‘wat’ en niet om ‘wie’?

 34. @ mariska 31

  De vraag is, wat is hier werkelijk aan de hand…!?!? Gezien de hoeveelheid (politie)ambtenaren!

  Als deze ambtenaren een last tot binnentreding hebben, mogen zij zich toegang verschaffen tot afgesloten ruimtes.

  Mochten zij geen last tot binnentreding hebben gehad, dan zijn zij strafrechtelijk vervolgbaar als zij schade aanrichten en/of tegen de wil van de bewoner zich toegang verschaffen tot de woning!!!

  De getoonde bewoner moet gewoon naar een advocaat of het Juridische Loket als de financiële middelen ontbreken.

  Ook een gang naar de Ombudsman is een idee.

 35. Janus, post 35

  Hey Janus,

  Jij zei:

  “De leerplichtwet is toch de grootste, massaal, wettelijk geregelde verkrachting van kinderen, die er is? Omdat het toevallig niet sexueel is, mag het wel. En dan noem ik maar één punt”.

  Leg dit eens uit?!

 36. @ Janus

  En deze post 35:

  Jij zei:

  “Oh, nog maar één. De belastingwet is toch niks anders dan een beschaafde, maar onontkoombare vorm van afpersing. Moet je kijken wat er gebeurt, als je niet wil betalen. Er is geen principiëel verschil met de Mafia, die gaat alleen verder in haar afpersingsmaatregelen”.

  Niemand vindt het leuk om belasting te betalen; het zorgt er WEL voor dat onze maatschappij LEEFBAAR blijft en er (nog steeds) een sociale vangnet is!

 37. @Andreas Sokrates Leno: Ik heb wel eens gehoord dat ze de haren uit je doucheputje halen. Om te kijken hoeveel mensen bij iemand douchen.

  Haren uit het tapijt halen is een logisch vervolg hierop. Een mens verliest x haren per dag. Als er van de ‘verdachte’ y haren liggen, en van een ‘ander’ persoon ook bij benadering y haren liggen, dan is er dus iets niet in orde.

  Na een goede stofzuigbeurt zit het aantal haren weer op ongeveer nul.

  Maar ja, wij beiden weten de regels niet. Dus eigenlijk is het een beetje zinloos hierover te discussiëren. Hopelijk gaat er iemand bij het UWV klokkenluiden en lezen we het morgen in de Telegraaf!

 38. @ Thomas J. Boschloo, post 42

  U zei:

  “Na een goede stofzuigbeurt zit het aantal haren weer op ongeveer nul”.

  Zucht…

  Vergeet de vingerafdrukken niet… en de huidschilfers…

  Oplossing; steek het huis in de brand en er zullen geen sporen van andere mensen worden gevonden!

 39. Denk dat ik als er iemand langs komt en ik kan er nier onder uit, ze dwing overal te kijken en het hele huis doorsleep, zelf de berging beneden,
  mogen zer meteen voor me stofzuigen en het douchputje schoon maken, valt er nog meer te verzinnen, het afval mogen ze ook mee nemen opgeruimd staat netjes.

 40. @ Thian,

  Waarom zou je in hemelsnaam vandaag de dag nog de deur opendoen als er wordt aangebeld!?

  Mensen die bij jou ongevraagd aanbellen hebben het NOOIT goed met jou voor! En tegenwoordig loop je helaas zelfs een risico!

  Je kunt toch gewoon met vrienden/bekende afspreken dat zij jou eerst even opbellen voordat jij de voordeur opendoet?

  Groet,

 41. @Tartarus: Of je zegt nu tegen UWV “Ja, ik woon samen, ik weet alleen niet met wie, dus kort mij maar op mijn uitkering, ik kan niet tegen de stress en onzekerheid van een alleenstaande!”.

 42. @ Thomas J. Boschloo, post 47

  Hey Thomas,

  Wat ik tegen Thian al zei in post 46.

  Als u op de begane grond woont waardoor mensen naar binnen kunnen kijken en u GEEN gordijnen/lamellen wilt ophangen waardoor men niet naar binnen kunt kijken heb u een probleem.

  Het is tegenwoordig (zeker in de grote stad) gevaarlijk om je voordeur zomaar open te doen.

  Mensen die bij u zomaar aanbellen hebben NOOIT!!! uw welzijn voor ogen of komen iets brengen maar willen u altijd iets afhandig maken!

  Instanties (b.v. meteropnemers, enz) kunnen de boom in met hun onaangekondigde huisbezoek; ze sturen maar netjes een brief met een datum en tijd!

 43. Hirsch Ballin: “Ja, we moeten een zekere zorgvuldigheid in acht nemen voor wij roekeloos geld gaan uitdelen aan de minderbedeelden. De Balkenende norm kan niet voor eenieder gelden. Dat zou onbetaalbaar zijn gezien de huidige crisis in ons land”
  ;-)

 44. Ik herinner me dat er vroeger altijd een controleur kwam als je ziek was. Die moest je ook binnenlaten. Dat vonden we toen heel gewoon.Ik ken er een. Hij vertelde dat hij bij zo’n bezoek eens een ladder tegen het huis staan en de ziekte gaf van diep onder de dekens een arm die duidelijk in een overal-mouw gestoken was.

 45. Bij ziekte is het in mijn ogen toch iets tijdelijks,

  vond ik ook moeilijk, want als je doodziek, alleen wonend door de bel heen sliep, dan had je een nogal ongename brief liggen, en moest je maar weten te vertellen dat je echt thuis was, maar was echt ziek en kon dat bewijzen.

  Dit is anders, dit is dagelijks, en een vorm van discriminatie omdat het om een bepaalde bevokingsgroep gaat, waarbij er van uit wordt gegaan dat, je iets misdoet, dat je schuldig bent, ipv van zoals ik dacht dat je in ons land onschuldig bent tenzij het tegendeel bewezen is.

 46. @ Andreas 37
  Kwoot: ‘Dat er aan een uitkering regels zijn verbonden, lijkt me logisch.’

  Dat is ook logisch. Sterker nog, ik ben er – als uitkeringstrekker – vóór dat die regels worden nageleefd en worden gecontroleerd. Het is voor mij, als uitkeringstrekker, verdomd vervelend dat er lieden zijn, die dat niet doen, want daardoor kom ik ook in het verdachtenbankje. Althans, niet bij de rechter, maar wel in de ogen van die lieden, die kennelijk het draagvlak van de sociale wetgeving moeten vormen.

  Kwoot: ‘Maar… mocht ik er falikant naast zitten… ontgaat me iets?… maak me wijzer.’

  Kijk, als der Controlpolizei langs komt om te kijken of ik mij niet frauduleus gedraag, dan zien ze veel meer dan waar ze voor komen – of komen ze toch voor meer – en zien ze veel meer dan waar ze recht op hebben. Namelijk mijn gehele hebben en houwen, mijn gehele leefwijze.

  Stel – ik leg de nadruk op stél – ik heb een opblaaspop in mijn bed liggen – ik zei dus stél – op het moment dat die lieden aanbellen. En stel dat ik niet wil dat ze die zien. Dan wil ik ze dus niet binnen laten en ben vervolgens verdachte in een fraudezaak.

  Stel – ik leg nogmaals de nadruk op stél – ik heb een heleboel dameskleren in één van mijn kasten hangen, omdat ik het leuk vind om die af en toe aan te trekken, maar alleen thuis, want ik zou er nooit mee de straat op durven. En stel, dat ik dat niet wil of durf te vertellen, dan zou ik de verdenking op me laden, dat ik een inwonende vriendin heb.

  Of stel – alweer stél – dat ik drugs gebruik, waarvan ik niet wil dat ‘ze’ dat weten, maar waarvan allerlei dingen in de rondte slingeren. Als ik niet open doe, ben ik vervolgens verdachte in een fraudezaak.

  Of stel – alweer stél – dat ik een keurige SM hobbykamer heb ingericht, waar ik met mijn keurige LAT-relatievriendin af en toe spelletjes speel. (Ik zei dus opnieuw stél.) Met dat soort dingen hebben die lieden dus geen ene moer te maken, maar je moet het wel laten zien.

  Voor de ON oplettende lezertjes: Dit waren theoretische voorbeelden.

  Als ik ga denken: Oh jee, ik moet ze wel binnen laten – om te voorkomen dat ik verdachte wordt in een fraudezaak en ik ga naar de deur en zeg: ‘Ja, momentje, ik kom er zo aan’ en ik doe er vervolgens tien minuten over om de privacygevoelige dingen op te bergen, ook dan wordt ik verdachte in een fraudezaak, want ze zullen denken, dat ik dingen verdonkeremaand heb om mijn sporen te wissen. Huiszoeking kunnen ze op dat moment nog niet doen, maar één telefoontje naar de politie en ze kunnen het wel.

  Ik hoop dat ik je wijzer gemaakt heb.

  @ Tartarus 39

  De juridische weg is een theoretische. Zelfs met rechtsbijstand moet je nog steeds een vrij groot bedrag zelf betalen en als je verliest nog veel meer. Maar dat niet alleen, het voeren van zulke procedures is een dusdanige aanslag op je leven, dat haast niemand eraan begint.

  @ Tartarus 40
  De identiteit van kinderen wordt verkracht. Hun wezenlijke zelf wordt vernietigd. Ze mogen niet zijn, wie ze zijn, ze mogen niet leren, wat zij willen leren. Ze moeten naar de pijpen van de ouderen (leren) dansen. En als ze dan zelf volwassen zijn, dan kunnen ze niet meer anders, want ze hebben niet anders geleerd. Behalve een handjevol, die wel contact heeft weten te houden met zijn ware zelf, maar dat handjevol valt dan al gauw buiten de reguliere samenleving. Op scholen leer je veel meer af, dan dat je bij leert. Voldoende uitleg, lijkt me?

  Wist je dat er een school is ergens in Nederland, waar de kinderen zelf mogen bepalen wat en wanneer ze iets willen leren? Niemand geloofde daarin, maar ik las laatst een artikel, waarin stond dat het een enorm succes is.

  @ Tartarus 41
  Kwoot: ‘Niemand vindt het leuk om belasting te betalen; het zorgt er WEL voor dat onze maatschappij LEEFBAAR blijft en er (nog steeds) een sociale vangnet is!’

  Dit cliché wordt altijd naar voren geschoven in dit soort disussies. Het is maar wat je LEEFBAAR vind, Tartarus. Huiszoekingen zonder echte verdenking? Ik ben ervan overtuigd dat als de samenleving op vrijwillige basis wordt gefinancierd, dat het dan een stuk leefbaarder wordt.

  En bespaar me het volgende cliché dat dat nooit lukt, doordat de mensen te egoïsitisch zijn. Dit komt wellicht wat pissig over – niet zo bedoeld – maar ik hou het maar kort en bondig. Ik ken de tegenargumenten zo langzamerhand al wel zo’n beetje.

  @ Thomas 42
  Als je meer over die regels en hun uitwerking wilt weten, kijk dan hier eens:

  http://www.bijstandsbond.org/

  @ Thomas 50
  De Balkenende norm. Als we iedereen gingen betalen, wat Balkie verdient ipv wat hij krijgt, dan zouden we heel wat minder loonkosten hebben dan nu!

  @ Ineke 51
  Duidelijk geval van fraude. Maar het is niet voor niets dat we van dat soort bezoekjes zijn afgestapt en bovendien vond lang niet iedereen dat heel gewoon. Er waren heel wat vrouwen – een vriendin van mij is dat ook overkomen – die zich nogal wat niet-medisch ‘onderzoek’ – om van erger niet te spreken – van zo’n arts moesten laten welgevallen. In hun eigen huis en in hun eigen bed notabene. Je bent immers van het oordeel van zo’n arts afhankelijk, dus hij heeft een machtspositie.

  @ Thian 45
  Ik wil ze ook best even de stofzuiger lenen, als ze dan maar het hele tapijt doen. :))

  Groet, Janus.

 47. Thomas, ach soms is het handig de deur open te doen, zoals laatst toen de postbode een pakje kwam brengen, en bay de way, ze moeten kloppen mijn deurbel doet het al jaren niet omdat ik zoveel moeite heb met mensen aan de deur, maar begin het tegen wil en dank te overwinnen.

  En Janus, natuurlijk ging ik uit van het hele tapijt, nouja, zeil, en ook onder de banken etc, zouden stofzuigen je weet immers nooit wat ze er kunnen aantreffen, (kattespeeltjes ws) als je iets doet dan grondig.

  Heb 1 keer samen met iemand een demonstratie gehad van een tapijtreiniger, bij mij thuis, was diep teleurgesteld dat ie niet het hele tapijt deed, uiteindelijk heeft hij toch wel half de kamer gedaan:)

  Nee blijf het een vorm van dicriminatie, en schenden van privacy vinden,
  kan nog een heleboel van die stel als verzinnen maar doe het maar even niet.
  Nou ja een dan, stel als; hypothetisch; het niet een pop is maar een gewoon mens waar je mee in bed ligt, die niet bij je woont, kan zelfs betaald zijn, alhoewel van een uitkering????? hoe verklaar je dat stop je degene in een kast, heb je de tijd kleding aan te trekken etc.

  Komt door jou hoor janus!

 48. @ Thian 54

  Bedankt voor het geven van het meest voor de hand liggende – letterlijk en figuurlijk – voorbeeld. :) Alleen dat ‘betaad’ is dan statistisch iets minder voor de hand liggend, maar ook dat kan. Of als een man met een man of een vrouw met een vrouw in bed ligt, wil ook niet iedereen zomaar voor uit komen. Dat soort dingen moet je geheim kunnen houden. Dat heet nou privacy.

  Nog een kleine correctie op wat ik in 53 schreef:
  ‘@ Thomas 50
  De Balkenende norm. Als we iedereen gingen betalen, wat Balkie verdient ipv wat hij krijgt, dan zouden we heel wat minder loonkosten hebben dan nu!’
  Het woord verdient had cursief gemoeten om beter het verschil tussen verdienen en (onterecht) krijgen duidelijk te maken.
  En bij de onoplettende lezertjes had ‘on’ aan de lezertjes vast moeten zitten, maar doordat ik daar hoofdletters heb gebruikt verslikte het systeem zich waarschijnlijk. ‘s Kijken of het nu goed gaat.

 49. @Janus 4:41:
  (bedrijfsartsenbezoek ->) “Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely”. Heb er zelf ook wel mee te maken gehad in de GGZ, verplicht isoleercel bezoek e.d., maar ik dwaal af.

  Is de Balkenende Norm trouwens niet iets wat je minimaal op feestjes moet verdienen om er over op te kunnen scheppen?
  ;-)

 50. Jammer Janus weet nou nog niet of degene lettelijk de kast in moet, dan kan ik er rekening mee houden in met de inrichting van mijn huis, zie hele blijspellen voor me.

  Die mensen van die ziekte controle dienst, overgens werd dat op een gegeven moment gedaan door afgekeurde collega,s, maar die kwamen over dag.

  Er staat niets bij van wanneer, zou me hierbij best kunnen voorstellen dat ze ook ,savonds en ,snachts gaan controleren, tenminste als ik me in hun verplaats.

 51. VERANDERING:
  ‘Change’ is hot sinds Obama. Ik weet dat, hoe vaker we beschouwend naar de wereld kijken, zien wat er werkelijk gaande is en niet louter het nieuws lezen over vervuiling, vernietiging, geweld, de oorlogen door godsdienst en al die andere misstanden, het logisch is dat we antwoorden en oplossingen voor ‘onze’ problemen willen vinden. En we willen die oplossingen doordat we allemaal betreffende een bepaald onderwerp ontevreden zijn. De één heeft dat met de politiek, de ander over moslims, z’n baan, z’n chef, het openbaar vervoer, z’n partner en noem maar op. Ik hoef de straat maar op te gaan, iemand aan te spreken en krijg gelijk. Niet mijn gelijk. Ontevreden mensen spreek ik. De één mag zich er actief druk om maken, de ander niet, maar wat doen beide? Ze gaan op zoek naar vermaak. Naar één of andere vorm van bevrediging blijft men zoeken.

  En zie nu wat er gebeurt. Men is zo gemakkelijk vermaakt… dat dit vermaak niets anders betekent dan ‘afgeleid’. Het vermaak is de poging tot ontsnappen en over de problemen wordt alleen nog een beetje over en weer geschreven. Zoals op het Internet en op zoveel blogs het geval is. Men denkt blijkbaar dat… zolang we het er met elkaar maar over hebben het probleem zich wel op zal lossen. Het is ook wel gezellig. Men leert elkaar zelfs een beetje [her]kennen, al blijft eenieder verborgen, anoniem achter z’n computer. De één goedgelovig, graag volgzaam, de ander assertief, maar niet één bereidt om werkelijk iets te doen dat tot oplossingen leiden zal.

  Wie is er zover dat hij inziet dat de politiek, elke godsdienst en of religie en zelfs de wetenschap al die problemen niet heeft weten op te lossen? Dat is een feit, want ik spreek altijd nog ontevreden mensen. Mondiaal heeft men de menselijke problemen niet op weten te lossen. En wanneer we dit inzien… zoals ze zeggen… waarom stemmen mensen dan nog en vinden we ze in hun godshuizen? Wat komt mij Haïti nu goed uit, al zijn er altijd wel dit soort voorbeelden gaande.

  ZE BIDDEN!!! Geven voodoo de schuld!!! En dat betekent? IK DOE NIETS’. Nee, ze geven commentaar, weten de problemen allemaal feilloos te duiden, maar doen dat allemaal vingerwijzend en de hele wereld… doet niet anders. Nou ja… ze blijven wel omkoopbaar, bidden en kinderen maken. Om veranderingen blijven ze schreeuwen. Al duizenden jaren. Ook al jaren door de schuld te geven aan anderen en achter een leider te gaan staan. Zie maar… wat heeft de mens anders gedaan dan zich tegen zijn medemens te keren? De ontevredenheid blijft tegen de medemens, een systeem, een instelling. Dat is een feit.

  Dan is de vraag of de ontevredenheid zelf een oorzaak kent en of die dus op te lossen is. De één mag een groter huis willen, de ander überhaupt een huis, maar de ontevredenheid is er. Zien we n.a.v. hiervan al in dat, zodra er vergelijkingen getroffen worden, er wel ontevredenheid uit voort moét komen? Ik herhaal als statement: “Zodra er metingen gedaan worden is er sprake van ontevredenheid en dus misnoegen en klagen.” Wat je in vele blogs dan ook leest is frustratie en geeft een teleurstelling weer die zegt: “Ik ben tegen, vijandig, opstandig.”

  En zie… de ontevredenheid creëert de onmogelijkheid tevreden te kunnen zijn. De ontevredenheid zelf blijft het onmogelijk maken het verlangen tevreden te zijn gezicht te geven. Ook dat blijkt uit d praktijk. Men vlucht er even naar toe. Een avondje uit… om te lachen en zoals ze zelf zeggen “de boel de boel te laten”. Even het denken op nul en voor de buis hangen of… de handjes gevouwen en dan maar bidden. Heeft dat ooit onze problemen opgelost? Neen. Wat het wel heeft gedaan, doordat de meerderheid volgeling is en anderen voor zijn karretje blijft spannen, heet blikvernauwing. Onze hersenen kennen een gigantische capaciteit, maar zie wat ik zie. Hij, de mens, wenst zich slechts te vermaken en vermaakt te worden.

  Zijn problemen heeft hij aan anderen gegeven, God, de wetenschap of de politiek, en hij kan zich dus gaan vermaken. Mopperend, jammerend, schoppend, schuldgevend en klagend en… hij vlucht zelf in het vermaak. Sterker nog. Hij vindt dat logisch. Al deze mensen vinden we niet alleen overal, ze zijn gemakkelijk op te sporen, want eenmaal ontevreden zijn ze onveranderlijk, onbeweeglijk, gevoelloos en gelijk een huis niet in beweging te krijgen.

  Niets dat de ontevreden mens nog in beweging krijgt. En de reden? Omdat hij niemand voor hem in beweging krijgt. Niet zoals hij dat wil of verwacht in ieder geval. En wat gebeurt er dan? Hij trekt gelijkgestemden aan. Ook dat geschiedt al millennia. Hierdoor is er de idee van het ‘groeperen’ ontstaan, zoals we dat allemaal kennen in de politiek en elke godsdienst. En heeft dát geholpen? Neen.

  Kijk maar naar wat er gebeurt en tot en met vandaag. Iedereen die zich op welke wijze dan ook gegroepeerd heeft, heeft de ellende in de wereld gebracht. Met nog meer, nog groter, nog luider, nog meer tegen. Anders niet. Individueel? Nee, allemaal individueel ontevreden, maar [ver]schuilend achter de ander. En dat betekent niets anders dan ‘daar waar de brand is, is hij niet’. Nog steeds niet. Hij blijft koel en onbewogen ontevreden en er is nog steeds niets veranderd.

  Dus ik vraag u allen… hier… levend in deze nog steeds verschrikkelijke, wrede en barbaarse wereld… blijven we alleen maar ontevreden mopperend? Alleen maar stemmen weggeven en kinderlijk klagend tegen elkaar zijn? Hebben we ons dan wel eens afgevraagd waarom en of waardoor er zoveel mensen zijn en blijven, die steeds weer andermans’ motivatie nodig hebben? En dat er weer anderen nodig zijn om het volk aan deze ellendige wereld te herinneren om in beweging te komen? En dus ook wat er de reden van is waarom we dat niet uit ons zelf weten te halen?

 52. @ Andreas.
  Bedoel je zoiets? http://www.ilcovanderlinde.nl/
  Heeft eerst bevrijdingspop en dance4life opgezet en nu komt er een feest voor wereldvrede. Positief voor iets samen dansen. Want iedereen die ontevreden is wil natuurlijk een gevuld buikje, een warm lijf en mensen die hem waarderen. En natuurlijk elkaar steunen als het tegenzit.

 53. Mariska, nee. Geen mars voor wereldvrede e.d.. Mij gaat het erom dat ieder mens in zal moeten zien nergens achter aan te lopen; dat hij zelf innerlijk en radicaal dient te veranderen; dat hij vrij dient te komen en niet mee doen aan noch met, maar zelf scheppend dient te zijn en dat hij dat doet door los te laten. Dat is dan ook de definitie van het woord Liefde.
  En dat iedereen gewaardeerd wil worden betwijfel ik ook ten zeerste. Dan ben je nog steeds dóór anderen in stemming en gedrag beïnvloedbaar. In elk geval ben je dan sensitief voor complimentjes, maar dan ook voor mensen die je onderuit willen halen. Hoe zeggen ze dat ook alweer? Als je leeft van complimentjes moet je op dieet?
  En steunen Mariska, gelijk aan troost en begrip van anderen? Heeft dat ooit een mens genezen?
  Dank voor je reactie en bijdrage.

 54. Ik lees zojuist – Bron is afkomstig van Telekest – het volgende:
  JONGENS BEDREIGEN ZIEKENHUISARTS.

  Update: dinsdag 19 jan 2010, 16:19

  Twee jongens van 18 en 19 jaar hebben zich vrijdagavond in een ziekenhuis in Nijmegen ernstig misdragen. Ze hadden met een scooter een voetganger op het zebrapad aangereden, terwijl ze aan een politiecontrole probeerden te ontkomen.

  In het Universitair Medisch Centrum St. Radboud, waar ze terechtkwamen omdat ze zelf ook gewond waren, bedreigden ze een arts en verpleegkundigen. Ze stonden toen al onder politietoezicht. Agenten moesten familieleden en bekenden van de verdachten die verhaal wilden komen halen, buiten het ziekenhuis houden.
  Het slachtoffer van de aanrijding is in het ziekenhuis overleden.

  Zoals ik dus heb betoogd: Vermaak, angst, vluchtgedrag en dus altijd agressie.

 55. @ Janus, post 53

  Jij zei:

  “Ik ben ervan overtuigd dat als de samenleving op vrijwillige basis wordt gefinancierd, dat het dan een stuk leefbaarder wordt”.

  In welk land wordt deze bovenstaande hypothese in de praktijk gebracht?

  Groet,

  P.S.

  Jij en ik denken trouwens precies hetzelfde over binnendringen in een woning ZONDER verdenking.

 56. @ Thian, post 54

  Hey Thian,

  Jij zei:

  “Ach, soms is het handig de deur open te doen, zoals laatst toen de postbode een pakje kwam brengen”.

  In dit soort gevallen weet je wie er voor de deur staat, omdat je waarschijnlijk zelf het pakje hebt besteld.

  Zomaar opendoen is (helaas!) tegenwoordig een risico! Aan jou de keus of jij dit risico wilt nemen. (Zie ook post 46).

  P.S.

  Trouwens, als je daar ooit zin in hebt; je kunt bij de bouwmarkt een radiografische deurbel en ontvanger kopen zodat je geen draad hoeft aan te leggen; de erg eenvoudige installatie is binnen 5 minuten geregeld.

 57. @ Tartarus 63

  Ik zei in 53:

  “Ik ben ervan overtuigd dat als de samenleving op vrijwillige basis wordt gefinancierd, dat het dan een stuk leefbaarder wordt”.

  Jij zei: ‘In welk land wordt deze bovenstaande hypothese in de praktijk gebracht?’

  Bij ‘primitieve’ stammen gebeurde dat wel. Die namen pas een besluit, als iedereen het ermee eens was, bijvoorbeeld. En ze gaven hun oogst aan het stamhoofd, die het vervolgens de rest van het jaar weer uitdeelde aan de stamleden. Slaat nergens op zou je zeggen, maar dat ritueel was wel bepalend voor de eenheid van de stam.

  Maar wij – eh, velen van ons – doen ieder voor zich en een klein beetje voor ons allen.

  Wij denken idd hetzelfde over de inhoud van dit topic.

  Groet,

  Janus.

 58. Wat men nu wil is denk ik wel duidelijk in strijd met de grondwet, maar deze is voor meerder uitleg vatbaar. Als de wet eenmaal aangenomen is, kan hij door de rechter niet meer getoetst worden aan de grondwet art. 120 wel aan bepalingen in verdragen en aan de universele rechten van de mens art. 94 grondwet. Onder invloed van populisme wordt het rechtssysteem onderuit gehaald. Je moet iets doen voordat de wet wordt aangenomen.

  Werkt ook criminaliteit in de hand, men kan zich uitgeven voor ambtenaar, legitimatiebewijs vervalsen.

 59. Ze willen het nu ook mogelijk maken om bij de eerste aanvraag te controleren??? Alsof dat nog niet gebeurde.
  Woonde destijds in een oude kerk waar we alleen water hadden, samen met mijn vriend sliep ik achter een houten wand, met daarover een zeil gespannen, dit was onze kamer.
  Eerder die week was ik bij het cwi geweest voor een aanvraag voor een bijstandsuitkering, mijn contactpersoon heeft voor mij op het formulier ingevuld dat ik alleenstaand was.
  Nog geen week later wordt ik ‘s ochtends uit bed gebonkt. Sociale dienst of ze even binnen mochten kijken…
  Omdat ze in mijn kamer kwamen en mijn vriend aanwezig was beconcludeerden ze dat ik had gefraudeerd want ik woonde samen met mijn vriend.
  Uiteindelijk mocht ik alsnog mijn aanvraag doen, omdat mijn vriend al zo’n hoog (wajong) inkomen had, zou ik maar €50 krijgen, omdat het zo’s minimaal bedrag was besloten ze het niet uit te keren…

  Ondertussen werd ik bij ieder uitzemdbureau geweerd omdat ik natuurlijk niet de mogelijkheid had mezelf echt goed te wassen, mn kleren te wassen en overal pisten katten die in grote getallen aanwezig waren…
  Dus werken.. ja dat zat er ook niet in…

  Overigens is het een trend de laatste jaren steeds meer gegevens over burgers centraal op te slaan, deze kunnen dan voortaan ook gekoppeld worden aan telefoonnrs (umts, 3g , bluetooth imeinummer, soort ip voor telefoons, is te tracken) Denk aan massale sms naar aanwezigen in de buurt van vechtpartijen, ongelukken enz
  De chips die in paspoorten en idkaarten verwerkt zit gaat steeds meer informatie bevatten gekoppeld aan ons “burgerservicenummer” ook op internet zijn diensten aan dit “burgerservicenummer” (digid) gekoppeld..
  Steeds meer worden mensen gedwongen, diensten van overheid en belasting enz via het internet te gebruiken.. zelfs als je geen eigen internet hebt kan je steeds vaker op sfspraak komen om het alsnog op internet in te vullen……

  Hackers(vrijheidsstrijders(niet altijd natuurlijk)) hebben youtube al volgespamd met filmpjes om burgers te waarschuwen, zij kunnen namelijk al jaren de inhoud van deze chips lezen, dit betekend dat bijv politie ook met een simpele scan toegang hebben tot deze gegevens en met een paar klikken alles weten over iemand.
  In combinatie met de vingerafdruk (voor het geval dat je door de scan komt) kunnen ze eigenlijk altijd iedereen opsporen…
  Want ja, hoe lang duurt het dan nog dat ieder stoplicht registreert wie er staat te wachten, iedere winkel gegevens over al zijn bezoekers opslaat, dat je buurman met de gegevens op jouw kaart online pokert van jouw rekening?????

  Maar de burger is niet zo bang, in tegenstelling vol overgave, met naam en toenaam, posten zij berichten op sociale netwerksites waar bekenden met 1 druk op de knop al je berichten persoonlijke informatie, foto’s kunnen bekijken…
  Sites hebben de mogelijkheid foto’s van anderen toe te voegen aan het profiel van de persoon in kwestie, waardoor situaties kunnen ontstaan dat er informatie op internet staat waarvan zij niet wilden dat deze er ooit stond…
  gelukkig is daar al een oplossing op suicidemachine.org

 60. Ik moet inderdaad met velen, zoniet allen vaststellen dat al te grote uitzonderingen in de maatschappij niet meer zijn toegestaan.

  Zouden die alsnog voorkomen dan wordt de uitkering ingetrokken.
  Men heeft dan geen eten.

 61. @juzo: Dan begint het pas! Dan gaat iemand zwerven, heeft ‘dus’ psychische problemen en dan komt de ‘bemoeizorg’ iemand weer aan een huis en uitkering helpen.

  Het woordje ‘bemoeizorg’ zegt het al. Sommige mensen die op straat wonen zijn hier helemaal niet van gediend. Maar ze moeten wel, desnoods met de politie erbij. Niemand wordt in Nederland aan zijn of haar lot overgelaten. Dat heet welvaart en daar kunnen we trots op zijn.

 62. Zwervers worden van de straat geplukt en opgesloten. Tenminste zo gaat het hier, in alle steden van Nederland waar ik woon. Overal staan camera’s en da’s maar heel goed ook.

 63. @juzo: Het enige strafbare dat deze zwervers doen is dat ze geen woonadres hebben en de overheid dus geen grip op ze heeft.

 64. “Regulatuur” als uitdrukking kan ik nergens vinden. En sinds wanneer mag een mens eigenlijk niet meer zwerven? Soms voelen mensen zich kennelijk daardoor gewoon veiliger.

  En om dat nu met anarchie te gaan verbinden gaat wel erg ver.

 65. @juzo: Wat is de politie nou, wetshandhaver of regelhandhaver?
  En is de tweede kwalificatie strikt genomen niet een belediging van een ambtenaar in functie? Of zijn er nog meer instanties die zwevers tegen hun wil mogen opsluiten in Nederland zonder toetsing van een rechter?

 66. @juzo: En zwervers zijn de anarchisten? Waartegen de politie (AKA regulatuur) optreed met inbewaringstelling?

 67. Volgens mij is de reden dat zwervers opgepakt worden,
  hierbij mij in de stad, het eventuele bedelen,
  wat vooral door bedelende verslaafden nogal hardnekkig aangepakt wordt,
  en het straatbeeld, schandalig genoeg,
  zelf de kramen moeten op een of andere manier weg,
  zwervers passen niet in deze maatschappij,
  maar zijn er al eeuwen lang,
  ik vindt wel dat er goede opvang mogelijkheden moeten zijn,
  vooral met de kou en met ziekte etc. ,
  mogelijkheden om degene te helpen die liever
  niet zwerven, dwang heeft in mijn ogen weinig zin,
  en degene die ervoor kiezen,
  tja het is een manier van leven,
  spreek me ergens ook wel aan,
  maar dan waar het wat warmer is.

 68. Het is natuurlijk zo, dat Nederland zich internationaal nergens meer kan presenteren, als wij zwervers toestaan.

  Vandaar dat de wetgever daar “regulatuur” voor in het leven heeft geroepen.

  http://www.juzo777.nl/special/steunfraude1a.jpg

  Zo zijn er nog wel meer “regulatuurtjes” die de wetgever in het leven heeft geroepen en wel daarom, omdat wij niet op een onbewoond eiland zitten, en ons anders de koppen zouden inslaan.

  Wenst men niet aan de regulatuurtjes te voldoen, dan is dat ieders “goed recht”. Maar dan moet hij of zij als tegenprestatie wel flink brommen, tandenknarsen, en ook wenen.

  Stevig op de blaren zitten.
  Dat is rechtvaardig.
  Voor een bepaalde prestatie, staat eenbepaalde tegen prestatie.

  We moeten natuurlijk “gene gek maken van Sint Maarten”.
  Dat is duidelijk.

 69. Het voordeel voor de overheid is dan weer dat ze geen controleurs hoeven te sturen omdat er niets te controleren valt en er ook geen sprake van fraude kan zijn (niets om in samen te wonen en kinderen halen ze ook snel bij je weg als zwervende ouder).
  Dat is toch wel goed juzo? Je moet een beetje de positieve kanten van de problematiek blijven zien.

 70. Zo is dat. Als ze maar achter slot en grendel worden gezet. Voor de rest kan ‘t mij niets schelen. Iedereen fraudeert maar, wattie niet laten kan.

 71. Jij JUZO??? Jij fraudeert ook??? In Limburg???? Bij Wilders geboorteplek???

  Mijn God nog aan toe, JIJ JUZO???

 72. Als iedereen in Limburg fraudeert, kan het niet zo zijn dat jij niet fraudeert JUZO in dat kennelijk in en in slechte Limburg van jou.

  En kennelijk beweer je dus ook dat ene Wilders ook al niet zuiver op de graat is. Nu heb je wat beweert hoor. Kennelijk komt dat geètter van die man dus voort uit de totale rechteloosheid in het Limburgse.

  Zó is ene Hitler ook gewoon begonnen.

 73. Eerst even dit !
  http://janrazenberg1.hyves.nl/ begint een politieke partij, nadat hij het boek STEM TEGEN ARMOEDE heeft uitgegeven, waar veel mensen ook in mee , mochten schrijven ! Uit eigen zak en eigen uitgeverij financieert hij goede doelen, een vriendin is met hem naar zuid oost azie geweest ,samen om daar het sekstoerisme en uitbuiteng van kinderen en vrouwen en mensenhandel te bestuderen, ook daar schreef hij een boek over, enz enz
  Maar nu dit:
  oproep

  help mee aan nieuwe politiek partij

  Ruim 25.000 mensen reageerden in 2008 op mijn oproep om samen met honderden Nederlanders een boek te schrijven over armoede in Nederland opdat bestuurders en politici zouden worden wakker geschud.
  Begin 2009 zijn 300 van de veelal schrijnende ingezonden verhalen gebundeld in het boek: DIT IS ONZE STEM TEGEN ARMOEDE
  Inmiddels is er een mondiale financiële crisis over ons uitgerold. De politiek heeft miljarden geïnvesteerd om het met hebzucht besmette grootkapitaal te redden van de ondergang.
  Door onze politici worden nu plannen voorbereid om dit geld via bezuinigingen terug te halen bij de gewone man en vrouw, terwijl de graaicultuur van het grootkapitaal blijft voortduren. Dit moet stoppen!
  Met al mijn energie wil ik me inzetten voor de Nederlanders die telkens opnieuw de rekening krijgen gepresenteerd.
  Met jullie steun ga ik een nieuwe Politieke Partij oprichten die zich met hand en tand gaat verzetten tegen de uit hebzucht voortkomende graaicultuur.
  Laat het me via info@janrazenberg.nl weten als je vanaf het eerste uur mee wilt doen of plaats gerust een steunbetuiging in mijn gastenboek op http://www.janrazenberg.nl of hyves, dan wel facebook.
  Om deze nieuwe politieke stroming vorm te geven, ben ik bovendien op zoek naar ervaren talentvolle mensen op het gebied van onder andere: politiek, maatschappij, economie en juridische zaken.

  Vriendelijke en warme groet,
  Jan Razenberg

  Maar nu mijn verhaal wat ik enorm lang is en zo ingewikkelden in elkaar verweven. Over mijn ziekte CRPS 2 vroeger PD en mijn ervaring nu met de sociale dienst in Utrecht !

  Hallo karin,
  Je leest het één en ander over mijn bezoek van de sectie Handhaving door de sociale dienst, ik ben nog steeds erg bang . Ze zijn vorig jaar onaangekondigd om half 7 binnengekomen, zonder zich zelfs te legitimeren, maar zij zeggen van wel dus! De SD uit Utrecht.
  Ja ze hebben op aanwijzing in mijn kasten gekeken, zij wijzen de la aan en ik moet die openen, maar dat niet alleen, ze schrijven mijn nummers van de wasmachine op, mijn scootmobiel , ik deed de kast boven open en er worden vreselijke opmerkingen gemaakt:”zo jij hebt veel schoenen?” Ze vegen met hun hand over het verfwerk in mijn huis, “zo dat is mooi geverfd”en wie heet dat dan wel gedaan”?
  ze intimideren je.
  Ze maken echt een crimineel van je !! Maar zo gaan ze echt met je om!! Ik ben erg ziek en heb een echt zwaar leven, ben ook doorleefd en zo jong, ik kan absoluut dit niet meer handelen, door mijn kwetsbaarheid en gevechten tegen artsen die me ook zo hebben vernederd, ik sta nu al op het punt om hard te huilen en kan echt niet meer. Ik probeer de wajong in te komen, anders moet ik nog 27 jr in de bijstand blijven en krijg zo weinig geld,maar in de wajong krijg ik erkenning voor mijn ziekte en hoop er op en mag ik wel opsparen en dat op de bank zetten en evt een potje voor mijn oude dag , ik draai elke muntje 10 maal om, en koop geen kleding meer en douche 1 maal per week uitgebreid en zet de kachel laag, ik kan toch niet weg en moet wel geisoleerd leven door de crps. Dat is Complex regionaal pijn syndroom, vroeger PD, Post Traumatische Dystrofie, verwant aan MS Parkinson Reuma en Crohn,
  Maar zoiezo ben ik dus ziek en ben al onterecht op een PAAZ gezet, door mijn ex en mijn familie, dat is psychiatrische afdeling van een zkh in utrecht mesos en heb helemaal geen psychiatrische ziekte maar een auto-immuunziekte een neurologische ziekte, verwant aan ik heb CRPS 2 een hele moeilijke aandoening, we zijn met 25000, ( ms 1600) er komen er 8000 per jr bij ook kinderen, het komt 3 maal zoveel voor bij vrouwen dan bij manne, door een iinfectie, letsel aan je knie, ik dus, enkel gebroken of banden verrekt of vinger gebeten, dit leid tot ernstige invaliditeit, ook op die paaz is er schandalig met me gesold, ik voel mij zowel lichamelijk als, geestelijk echt mishandeld.

  Ik viel daar om in dystonie, google gerust, raak dan in stijfheid en blijf in die houding, sta vast aan de vloer of een zitje naakt in de douche en men trok me benen en me armen gewoon eraf, om me eraf te halen, als ik dus omviel dan stapte men zo over me heen en lieten me liggen, ik ben er gewoon allemaal kapot van en kan deze trauma;s die ze me leveren niet meer aan en helaas kan ik ook geen EMDR doen, dat is een training waarbij je hersenen jou ervaring naar een andere plek in de hersenen verplaatst en ik kan dat niet meer doen,omdat ik enorm emotioneel word en de ziekte crps 2 complex regionaal pijnsyndroom- vroeger post traumatische dystrofie, word aangejaagd in me hoofd en ruggemerg , daar bevind zich het centraal zenuwstelsel .

  Dus ook de sociale dienst en andere mensen die hun macht misbruiken wil ik uit de weg gaan, omdat ik ze niet aan kan, ik ben zo kwestbaar , je lijf en leden zorgen juist door triggers voor stress prikkels etc voor nog meer schade. De pijn is als een brand, een strijkbout op je hoofd gezicht rug overal, ik gebruik veel medicatie en leef op morfine, het vreet energie, Het centraal zenuwstelsel, stuurt je lijf niet meer aan, uiteindelijk sterven al je organen af.
  Ik ben al ongewild in mijn isolement geraakt en moet in een prikkelarme omgeving leven. Ik ben eenzaam,maar dat ziijn veel zieken en bejaarden.

  Deze figuren op Handhaving worden er absoluut op uitgezocht en er moet een einde aan komen !! Nederland moet wakker worden !!

  In Utrecht was er 2jr gelee nog een loket bij de sociale dienst , die voor chronische zieken werd gebruikt en dat is dus ook weg !
  Handhaving is nu de ene helft van de WWB en de andere helft richt zich op arbeid. Zeg maar de arbeids ethos staat in hoog vaandel
  Ik kan niet werken ik ben erg ziek, dat zie je niet aan de buitenkant, dat maakt het er niet makkelijker op, ze zijn zo brutaal als de beul.
  Maar ook die vuile opmerkingen als ze een kast openen , met zijn 2en waren ze en de 1 riep: meer meer meer naar rechts, nee nee naar links riep zij Mevr Bakker, en die man dhr Hobo die ging met ze jatten in me kledingkast alsof ik er een miljoen aan geldstapels had liggen!

  Nb ik heb de woning juist gekregen van het vierde huis een tak van woningnet die senioren en chronisch zieken aan een huis helpt en heb al een zeer kwetsbare achtergrond en dan staan er 2 idioten voor de deur, die zich zonder zich te legitimeren je huis binnedringen !!
  In een later gesprek met hen heb ik alles opgeschreven en verteld hoe zij zonder legitimatie binnen zijn gekomen samen met Eleny een vriendin en G Meijerrink, hoofd sociale zaken utrecht , ze geloofde me toch niet en dat is allemaal genoteerd,maar vroeg hen ook naar het rapport over de besproken inval door hen en daar stond niets van op papier en dhr M. van Sociale zaken is zo bang dat dit naar buiten komt en dat vroeg ie wel 100 keer, ik zei ik breng het niet naar buiten,maar een ander misschien wel ! Dus als iemand dit voor mij wil doen, heel heel graag, dan doe ik mee!
  Het laatste gesprek werd die vrouw B. wat milder, ze was echt een pitbull !! En zo zag ze eruti ook, hahaaa, met een bloempothoofd zo recht afgechcoren en kwaaie kop en stem, zo fanatiek !!
  Haar collega dito, hij was dik en breed en zou zo een varkensboer uit Brabant kunne zijn met 20:000 varkens enmaar meppen, echt ze kiezen hen er op uit !!
  Ik zou volgens hen in het risicoanalyseproject vallen,6500 hits uit krachtwijk overvecht , dus hup ben ik eruit gepakt.

  O zeg ik,dus dan moet je daar de afgeprijsde prijs van en schildersdoek voor weten en een nr van mijn scootmobiel???
  Jeetje en ik lees 2 weken terug in het stadsblad utrecht,dat dit project van start gaat, dus was ik een proef?
  Ik blijf bang. terwijl ik niets op me kerfstok heb en niet rond kan komen, ik heb 733 waar 20% oudertoeslag op zit,omdat me oudste van 20jr en die van 17 jr hier ook een paar maal per wk mee-eten, logeren !! Ik ben bang voor 21 dec. 2010 omdat dan het ouder- kidbudget stopt en de zorgtoeslag en ik weet niet hoe ik verder moet!!
  Hoe kan ik ooit van 573 euro gaan rondkomen?
  Ik heb het al uitgerekend, de 20% moet er nog af, maar van de 573,waar dus 160 euro aan kidbudget en zorgtoeslag af is in dec 2010,dan heb ik nog 573 minus gas en licht en huur, 297 huur en 102 gas en licht, dan heb ik over 43,25 per week, 173 euro per mnd, om te eten en te drinken, te kleden en dan de telefoon en de tv en internet eraf !!! Ik ben echt bang voor de toekomst, ik kan er zo toch niet nog 27 jr bij zitten tot mijn aow, ik ben de laatste babyboomer, is er dan nog wel aow?
  Kijk……. stel ik kom de wajong wel in, dan vier ik feest, maar in mijn inkomen verandert niets, alleen als ik dan geld voor mijn schilderij krijg of van broers,dan mag ik dat sparen , er is geen grens voor wao ers en wajongers, dus mag doorsparen totdat ik wat heb weggelegd voor evt klussen in huis en achterstallig gedoe, maar ook evt voor pensioen,snap je, nu in de wwb, de bijstand, mag ik 5454 hebben en alles wat ik erbij zou verdienen moet ik afstaan en mag er 10% van houden, dus ik moet uit de Bijstand terwijl ook zelfs de sociale dienst, MIJN CONSULENTE VIND DAT IK NIET IN DE BIJSTAND HOOR !!!!
  Dus wat en hoe en nu? Ik ben bang, ik ben ook bang dat ik mezelf echt iets ga aandoen, dat weten mijn huisarts en ook mijn revalidatiearts en pijnarts allemaal, ik stap uit het leven,want zo wil ik niet verder meer, ik ga achteruit door mijn ziekte en moet geisoleerd leven en ben alleen en eenzaam, ik heb mijn non -reanimatie papieren geregeld etc etc. Mijn lieve dr Brouwers, heeft een brief geschreven voor mij en
  hij dringt zelfs aan op de wajong, in eerste plaats voor erkenning van mijn ziekte, dat ik niet meer jaren lang bewijzen moet wie en wat ik heb en ben.
  Als hier iemand schrijft of Karin ken jij iemand, als je me kan helpen via de politiek of een goede jurist, ik wil hulp,maar weet echt de weg niet meer. Ik kan het niet meer overzien, ik leef al in de dag en wil ook eens op vakantie,maar heb geen geld.

  En ik ben een alleenstaande vrouw in zo’n een groot huis zegt de sociale dienst!! Belachelijk ik heb een woonkamer van 8 bij 3.40 en 2 slaapkamers van 9 en 11 m2. wat is er groot aan?? Ik ben zowat 49 jr oud en heb 2 zonen die niet eens bij me wonen,wat al erg genoeg is allemaal, wat er dus op neer komt dat je te groot woont en illegaal kamers verhuurd ? In de woningkrant staat dit gewoon voor 1, 2 ,3 pers.

  Maar ook dit antwoord, “wij bepalen wat U met het gemeenschapsgeld doet!
  Echt waar, ik zat 42 euro onder de nibuduitgaves, dus ik zal dan nog wel ergens meer geld hebben, ik zei:” meneer ik koop bij de aldi en de lidle en heb geen auto , ik ga nooit uit eten of eens uit, ik rook niet en drink 1 glaasje enz dus dan zou ik inderdaad wel eens 42 euro overhouden, echt waar dat hebben ze uit mijn jaarlijkse giroafschriften bepaald!! Ook zeggen ze, als ik uit de bijstand ga en geld zou moeten opeten, een erfenis of een eigen huis enz,dan bepalen zij waar ik het dan aan uit geef, dus ik wil zo graag een cantamobiel omdat ik echt allang niet meer in de kou kan lopen, maar krijg niks vd WMO Utrecht en dan bepalen ze ook nog dat ik dat NIETS mag aanschaffen!!,

  Juist ja men mag wel hoge bonussen uitkeren, de ING bekostigen,wapentuig kopen ,zakken vullen vd rijken enz, Ik had nl 18.000 euro op de bank en dat stond er een paar dagen op en ja hoor ze kwamen direkt aan de deur, terwijl dit dus PGB = persoons gebonden budget geld is, wat allang door de PGB- CIZ zelf op 20 juni 2009 had afgeboekt moeten zijn, dus geld over de periode 2008, ,staat er nog en dat is mijn schuld niet en hups ze krijgen een seintje van de belastingen en hup Handhaving voor de deur !!
  Al deze extra stress is zo slecht voor me lichaam, zoiezo voor een gezond lichaam, laat staan voor mij, ik ben zo op. Wie komt er voor mij op?
  Juist ja de echte tandenborstelkontrole is terug!! Ik voel me als een crimineel behandeld en hoop dat ik de wajong in mag,waar men mij ook maar op nog geen 5% kans inschat !! De wajong en wia en wao is allemaal veranderd en gaan zich richten op meer op werken, terwijl ik totaal niet kan werken, ik ga al 2 jr naar AC Boogh een activiteitencentrum in Utrecht waar meer mensen met een lich. beperking zijn en dat is al zo druk voor mij! Dat daar is mijn werk ! Ik werk al 80 uur per week, aan bezoek aan artsen , papperassen, invullen, ciz, pgb, per saldo, wmo, invullen, urenbriefjes,wajong, scootmobiel,enz,.

  Zonder dit te weten , moet ik verplicht naar een rolstoel woning, hup een brief in de bus dat ik alleen maar daar mag wonen, dus bieden zij me een flat aan op 2 hoog , met een huiskr van 20 m2 en een slaapkamer van 11 m2!!! Dat is toch niet te geloven? Ik heb 2 zonen en ik heb een heel leven opgebouwd.

  Ja en ik vraag om een maatje die met mij naar deze verantwoordingsuren wil mee gaan in utrecht, heel graag……………. dus is hier iemand die dat kan en is daar tegen opgewassen heel graag!!

  Laat de politiek dit maar gerust lezen!!!

  Ik krijg dit zomaar op me brood en mijn ziekte duurt al vanaf 1973 , waarom waarom…….
  ik heb er zo vaak aangedacht om er maar een einde aan te maken en van de flat te springen.
  Je knoopt de eindjes aan elkaar en ze mogen doen met je als ze willen! Ik stop ermee,ik ben overstuur !!

  O ja ze hebben geen huiszoekingsbevel mee en legitimeerde zich niet,terwijl ze dat vol houden van wel, dus het was mijn woord tegen het hunne !!
  O ja en ik woon dus in een aangepast huis,wat ook nog eens voor maar 1-3 personen is in de woningkrant, er zijn maar 2 slaapkamers, 1 voor mij en 1 voor beide zonen, als ze willen logeren, met traplift en aangepast aanrecht, de kastje konden er niet van af, dus heb een prachtig onderblok en witte rij bovenkastjes.
  Ik heb mijn consulente gesproken van de sociale dienst, die vind ook dat ik in de wajong hoor, maar ze heeft niets te zeggen, ze weet wat me overkomen is en echt waar zij weet van niets, echt ze weet niet dat Handhaving dit doet, ook zij schrok, !
  Dat doet afdeling Handhaving op eigen kracht,zonder maar iets over je te informeren, ben je al een crimineel, ik ben 1 hit uit de 6500 hits en die rolt als een lotje uit de bus, omdat er hier zo vaak illegaal verhuurd word zeggen zij !

  Ik mocht zelfs mijn verhaal niet doen aan mijn consulente, dit mag niet naar buitenkomen van dhr van sociale zaken!!! Want dan komt de sd van utrecht ook in een slecht daglicht. Maar evenzo de WMO is vreselijk, het was allemaal prima alleen met het ciz, ik lver dus netjes al mijn verantwoordingsformulieren in, zelf in exel databse met uren en met cijfers en adresse van de verzorgers, Maar nu krijg ik de brief dat ik alles op een apart verantwoordingsformulier per week moet bijhouden, hoe moet dat met meerdere hulpveleners, terwijl het buro waar ik zorg in huus nb alles netjes administratief geregeld heeft en ik heb dus wel 50 kopieen moetenmaken van het afgelopen maanden, ik moet 5 maal verantwoorden, omdat ik een hoog PGB heb, ik kan helemaal niet frauderen.
  Ik vind het ook abnormaal,maar dit is de nieuwe manier van onderzoeken, handhaving is de regels, HUN REGELS aan het bewaken !!! En de gewone afdelingen moeten er voor zorgen dat je aan het werk komt!!
  Ik ben heel erg onzeker over mijn toekomst…..als er echt niets veranderd dan stop ik met dit leven, want dit is geen leven, ik heb genoeg op mijn bordje gekregen, ook hoop ik dan op MEE, nee die geloevn SV-land een onafhankelijk buro van de sociale dienst,wat ingeschakeld is en zeggen dat ik nog geen kans maak voor wajong. Dus MEE neemt dit over en daar zit ik dan. Ik ga naar een Activiteitencentrum en daar hoop ik op hulp. er is een psychologe, nee ze behandeld niet en dan weer , ik wil graag op vakantie en iedereen word geholpen,maar ikkke niet, waarom niet?? Omdat ik wel slim genoeg ben, ik ben moe en op en was ik maar een debiel,dan kreeg ik wel hulp en ondersteuning !!
  Juist dit geeft zoveel triggers daar raak ik nog zieker door, ze snappn er geen reet van!! Ik ben alleen, 2 zonen waarvan ik de oudtse gelukkig wel zie, helaas maar 1 maal per week.
  Het mag toch niet,dat straks mijn zoonmet school klaar is en ik dan maar mijn hand moet ophouden bij mijn zoon????

  op 10 feb 2010 word ik geopereerd, ja weer, want ik heb allemal ontstekinkjes op mijn hoornvlies, dus ik leef in de mist en dat noemt men ook staar maar geen ouderdomsstaar daar is de leeftijd 74 jr gem,maar ook geenjeugdstaar, dus voor mij is het door een ziekte, ja dat antwoord had ik ook al bedacht, ik klaag al jaren over prikkende ogen en natuurlijk als altijd mijn hoofd onder die morfine in de brand staat dan gebeurt dat ook met mijn ogen,daar zit ook het onwillelekeurig zenuwstelsel, die juist jeuk en temp en trillen en rillen en kippevel en gapen en je darmen en hart en longen laten bewegen en dat is dus de hele vicieuze cirkel bij deze ziekte, dat juist triggers de zaak aanjagen in mijn hersenen,waar pijn en pret en verdreit en hormonen angst en paniek allemaal in 1 vakje zitten !!! Dit is een vicieuze ziekte en kan niemand doorbreken,alleen wat symptoombestrijders, maar ik ben op en leef in het uur en moetalles maar zelf kunnen doen,want ik sta nog op me benen,als je de morfine weg haalt,dan kan ik niks meer,want me scheenbeen en knieschijf zitten vol kraakbeen woekeringen en zoveel pijn, zoveel aan geklust en nog meer operaties achter de rug en er komt nog heel wat aan zetten!!

  els

  P.s zijn er mensen die mij verder kunnen helpen?

 74. Hallo Els,

  Wat een verschrikkelijk verhaal. Jouw persoonlijke situatie alleen al en dan nog eens dat tuig – heb ik geen ander woord voor of erger nog – over de vloer.

  Wat de juridische kant van je uitkeringsrechten betreft zou je contact kunnen opnemen met:

  http:// www punt bijstandsbond punt org/ (de echte link staat in post 53, in mijn antwoord aan Thomas 42).

  Die zitten in Amsterdam, maar houden ook telefonisch spreekuur. En ze hebben een advocaat, die je mogelijk kan helpen. Ook in Utreg zijn wel mogelijkheden, neem ik aan, maar zij weten dat wel, denk ik.

  Je kunt ook hiernaartoe:

  http://www.werklozenbond.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=64

  Die zitten in Utreg.

  Ik hoop dat je er wat aan hebt.

  Janus.

 75. Hallo Karin,

  Wat goed dat je dit onder de aandacht brengt.
  Ik ben er erg van geschrokken, dit kan je dus allemaal gebeuren ook als je
  niets te verbergen hebt! Nu ben ik iets meer dan een jaar weduwe en kan
  het niet over m’n hart verkrijgen de scheerspullen van mijn man bij de was-
  tafel weg te doen. Wat nou als ik controle krijg, gaan ze daarmee voor mij
  beslissen dat ik niet alleen woon en word ik dan op m’n WIA-uitkering gekort?
  Dat zou toch van de zotte zijn! Laat niemand meer zeggen van ik heb niets te verbergen. Want nu blijkt weer eens dat je dat niet helpt.

  Groetjes, Fienke

 76. Laat de scheerspulletjes maar rustig staan. Als je er geen aanleiding toe geeft, komen ze niet bij je binnen, maar dan alleen, als je er geen aanleiding toe geeft. Dat is, in de meeste gevallen, als je je gewoon net als iedereen aan de regeltjes houdt. En klaar ben je. Alle emotie voor niets. Als je je gewoon, net als iedereen, aan de regeltjes houdt. Dan ontstaat er namelijk ook geen verdenking. Helaas houdt niet iedereen, of althans zeer weinigen op dit gebied, zich aan de regeltjes. En we weten allemaal wel, heel donders goed, wat ik daarmee bedoel.

 77. Aan de regeltjes houden, ja hoor, heel streng en netjes, en dan gaat alles goed, let maar op. Alle mensjes die dat niet kunnen of willen worden gewoon door een achterdeur naar buiten geloodst en opgesloten ergens of ‘weggemaakt’, heel simpel. Er zijn genoeg expert dictators in de wereld die hun geheimen uit de doeken willen doen. En genoeg buren die bereid zijn te spioneren. Gezellig, hoera, dat zou fijn zijn.

 78. @juzo: Het moet je een doorn in het oog zijn dat andere mensen betere mentale capaciteiten hebben als die je zelf hebt. Schopt je wereldbeeld en jouw positie in die wereld aardig in de war is het niet?

 79. Tja, Juzo, daar is nou juist deze discussie over. Over het ophanden zijnde wetsvoorstel dat huisbezoeken mogelijk maakt bij mensen die van niets worden verdacht. Dan is Fienke met de scheerspullen van haar man wel de klos.
  Op dit moment wordt er meestal geen huisbezoek gepleegd als er geen verdenking is, daar gaat deze site helemaal niet over. Het gaat om die wetswijziging, die ook onschuldige mensen tot verdachten maakt. Dus ik begrijp dat jij ook tegen het wetsvoorstel bent?

  Graag je reactie

 80. Nee hoor, ik ben vóór het wetsvoorstel. Het geeft de uitkerende instantie het recht, bij het indienen van de aanvraag door de steunvrager bij hem of haar thuis foto’s te laten nemen van de status quo.

  Enige tijd later wordt die status quo geverifieerd naar aanleiding van eventuele mogelijke gerede verdenkingen die hoe dan ook bij de dienst binnengekomen zijn.

  En afhankelijk daarvan, wordt verder onderzoek gedaan en worden eventueel zo mogelijk of noodzakelijk verdere maatregelen genomen.

  Helemaal niks bijzonders hoor. Ook volkomen terecht, in relatie tot de verdelende sociale rechtvaardigheid, die misbruik uitsluit.

  Zoals boven omschreven, gebeurt het al een hele tijd. Dus het is allemaal niks nieuws.

  Al helemaal geen reden voor ook maar de minste opwinding.

 81. Tja, Juzo, als je er zo over denkt. Dan heb je een vrouw als Fienke echt niets te bieden, want zij kan zeker straks bezorgd zijn dat er iemand bij haar op de stoep staat. Al is het slechts ter controle.
  Mag ze uitleggen waarom de scheerspullen op de wastafel staan, terwijl dat niemand een bal aangaat.
  Maar we zullen nog wel eens zien of dat wetsvoorstel er doorkomt. Opvallend dat het kabinet er zo stilletjes over is. Zeker geen populair thema zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 82. @anja: juzo is er zoeentje van ‘orde en gezag’. Het liefst uitgevoerd door hemzelf, maar hij zit nog liever op internet hits te stelen van spaink.net.

 83. Bedankt Anja voor je steun, jij hebt tenminste in de gaten wat deze regering van plan is met z’n (onschuldige) burgers. Het komt nog zover dat iedereen op voorhand verdacht is en dat jij maar moet aantonen dat je onschuldig bent. Inderdaad Big Brother is watching you.

 84. heb een reactie geschreven bij de pvda, waarom ik me gediscrimineert voel en dat het voor mij traumatisch zal zijn, en dat ik verwacht dat de pvda voor de zwakkere in de samenleving zou op komen maar dat daar in ben teleursgesteld

  heb hier op terecht gekomen, is een invulformulier en een blok waar je in kan schrijven nou dat heb ik goed gebruikt.

  weet niet of het goed terecht komt zo maar ik heb het in ieder geval geprobeert, (en ook meteen die naaktscan die de rotterdamse politie mobiel heeft gevraagd om op straat in te zetten.

  http://www.pvda.nl/contact

  Ik zou zeggen als er nog meer mensen hun verhaal daar willen doen graag, wordt het ieder geval ergens gehoord.

  liefs Thian

 85. Ben 83jarige invalide. Als oudere invalide zit ik dagelijks alleen. Ook als ik problemen tegenkom kan ik bijna geen overleg met iemand plegen. Er is hier in het Zuid Limburgse geen gezellig maatje te vinden zegt men. Is dit zo? Geldt dit dan ook voor alle andere provincies in Nederland? Wie redt mij uit mijn isolement?

 86. Wie helpt mij in het Zuid Limburgse als invalide uit mijn isolement. Ben volledig afhankelijk van dagelijkse bijgeleiding van een “maatje” als ik mij buiten mijn woning moet begeven. De gemeentelijke overheid heeft zich naar mijn mening geen voorstelling wat het is om dit te beleven. Men is kritisch en kan zich naar mijn idee niet indenken wat een verdrietig leven het is om afhankelijk als invalide hiermee te moeten leven.
  Dit is geen “leven”! Dit is een kwelling tot de dood erop volgt. Dit laatste wel zo gemakkelijk want dan is het zoveelste probleem immers opgelost! Groet Mw. Verkaik, Heerlen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.