Journalistiek versus voxpop

Beeld: PxfuelBij elke grote crisis die de laatste jaren op ons afkwam, wordt de wetenschap in twijfel getrokken. Dat gebeurde bij de opwarming van de aarde en de rol van fossiele brandstof daarin, en nu bij de coronapandemie. Het gaat niet eens over fake news, al speelt ook dat een rol. Het gaat vooral over mensen die hun argwaan jegens instituties inmiddels hebben omgezet in een breedspectrum wantrouwen.

Deels betreft het mensen die alles aangrijpen om twijfel te zaaien over zowat alle instituties: wetenschap, politiek en de rechtstaat zelf. Deels zijn het mensen die denken dat solide kennis vergaren een fluitje van een cent is, en dat een avondje Facebook-berichten lezen volstaat om beslagen ten ijs te komen.

Tegen mensen die zo opereren, lijkt geen kruid gewassen. Wie al meent te weten hoe de vork in de steel zit, zet zijn overtuiging kracht bij door zich hapsnap lezend vast te houden aan elk bericht dat hem in zijn mening sterkt, en alles wat dat tegenspreekt, af te doen als ‘hullie’ die ‘ons’ willen bedonderen. Ik ben het er niet mee eens, dan kan het niet kloppen.

Dat is de antithese van kennis vergaren. Dat laatste veronderstelt: je hypotheses testen en durven verwerpen, kritiek op je bevindingen serieus nemen, je aanvankelijke standpunt kunnen overstijgen, en streven naar beter begrip – oftewel: een open debat voeren, geschraagd op feiten en gedegen inzichten. Wat we nu zien: jezelf ingraven, jezelf afsluiten, je eigen ‘gevoel’ als uitgangspunt en maatstaf nemen, geen tegengeluid dulden, en contraire opinies verdacht maken. Dat het OMT zich soms als een belegerde instantie gedraagt en kritiek afweert, helpt niet.

De aandacht van de media voor ‘verzet’ en ‘afwijkende opinies’ maakt het er niet beter op. Niet dat je tegenstemmen moet negeren, in tegendeel, maar om er nu een dagelijkse – en vrij oppervlakkige – serie van te maken, zoals Nieuwsuur momenteel doet, is het andere uiterste. Kritiekloos profileren wie het in welk land het allemaal ‘niet eens’ zijn met overheidspogingen het virus in te dammen, zorgt eerder voor verdere ondermijning van beleidsmaatregelen dan voor een verbeterde aanpak. Wat dat betreft was de uitnodiging van IC-deskundige Diederik Gommerts aan #ikdoenietmeermee-voorvrouw Famke Louise om nu eens écht door te praten, aanzienlijk verstandiger: haar kritiek smolt bij nader inzien weg als sneeuw voor de zon.

Je hoeft de adviezen van het OMT niet braaf op te lepelen, noch elke maatregel voor zoete koek te slikken. Wat je wel kunt doen: vragen hoe beslissingen tot stand zijn gekomen, nagaan waarop die zijn gebaseerd, uitzoeken hoe ze zich tot elkaar verhouden, controleren hoe ze worden uitgevoerd, en wat daarvan de consequenties zijn. (En gezien de barre resultaten mag je je afvragen of de huidige strategie van pappen en nathouden zinnig is.)

Maar hou op met de voxpopjes. Ze voeden ressentiment, en zijn even zinnig als een astroloog vragen wat de beste remedie tegen kanker is.

[Beeld: Pxfuel]

Author: Spaink

beheerder / moderator

4 thoughts on “Journalistiek versus voxpop”

 1. Roeland @ 1: Ik geloof gerust dat een flink dele van hen oprecht bezorgd is en gelooft in wat ze zeggen. Maar de vraaag is of je mensen die weinig verstand van een onderwerp hebben, zo vaak ongeclausuleerd aan het woord moet laten, zonder enig weerwoord.

 2. Serieus dit??? Serieus?????Waarom doe je zelf dan geen goed onderzoek?????

  Paar vragen waar je eens in mag duiken.
  (maar ik weet nu al dat je de antwoorden NOOIT gaat publiceren, want dat zal je krantje ( in handen van een Belgische familie) NOOIT toestaan.

  Hoe dan ook:

  Is het virus ooit geisoleerd en gezuiverd?
  Voldoet het aan de KOCH eisen?
  Wat heeft de maker van de PCR test beweerd over de test?
  Waarom toont de nos geen context bij de cijfers?
  Waarom toont de media niet de Fitalty Rate van maar 0,13 % ?
  Waarom staan er wereldwijd zoveel artsen op tegen de maatregelen?
  waarom zegt de media niet dat Jaap van Dissel op een medische zwarte lijst staat?
  Waarom zeggen de media niet dat de CDC heeft toegegeven dat COVID-19 niet erger is dan de griep?
  Waarom zeggen de media niet dat er al covid-19 test kits in 2017 besteld zijn?
  Waarom zeggen de media niet dat een virus helemaal niet besmettelijk is en de ‘theorie’ van Pasteur een super grote leugen was.
  Waarom horen we niks over Beauchamp?
  Waarom is een vaccin alleen de enige oplossing? er zijn zat andere oplossingen,
  Waarom zeggen de media niks over het feit dat Hugo de Jonghe enorm veel geld gaat verdienen met de vaccins?
  Waarom horen we niks in de media over de invloed van Bill Gates op de WHO? op het RIVM? Op, nou noem maar op, en ja ook op de ‘media’
  Zou kan ik nog uren en uren doorgaan, waarom doet U het niet?
  ( ja , er moet brood op de plank komen, he?)

  Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

  vandaar!!!

  (btw de duitse media is al aan het terugkrabbelen, nu jullie nog!)

  Hou toch op met je staatsondersteunende nonsens!

  Het is allemaal zo doorzichtig!

  ServMem

 3. Hierbij een link naar de terugkrabbelende duitse mainstream media.
  Nu jullie nog, maar ik ben er bang voor.

  https://commonsensetv.nl/duitse-media-ard-das-erste-geeft-toe-media-misleidt-mensen-over-corona/

  En dan is er nog dit natuurlijk:

  “It is difficult to get a man (or woman) to understand something, when his(her) salary depends on his not understanding it.”

  Upton Sinclair

  O ja, zoek ook nog even het begrip ‘cognitieve dissonantie” op.
  Het meest onderzochte onderwerp in de ‘psychologie”.

  Succes!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.