Na slim kwam soft

logo Red Team

logo Red TeamWeer een lockdown, ditmaal een softe. Ik ben blij toe: de besmettingen nemen hand over hand toe, zelfs terwijl de testcapaciteit in elkaar donderde. De afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 2651 positieve tests per dag gemeld, tegen 1799 een week eerder. Ook de ziekenhuisopnames stijgen ‘ineens’ hard (heus, die kon je zien aankomen). Het reproductiegetal zit al een tijdje boven de 1,3 – en alles boven de 1 is foute boel: het betekent exponentiële groei van het virus.

Maar de maatregelen die gisteren zijn aangekondigd, zijn niet voldoende. Het kabinet moet minder op de verantwoordelijkheid van burgers sturen, en die van zichzelf ter hand nemen. Ik heb wel wat suggesties.

Ga uit van het voorzorgsprinicipe, zoals Femke Halsema gisteren bepleitte, en voer een mondkapjesplicht in. Die helpen verdere verspreiding tegen te gaan, zeker wanneer iedereen ze draagt, op plekken waar afstand houden moeilijk is. Stel ze verplicht in scholen, winkels, overheidsgebouwen, theaters, bioscopen, en vooral in de zorg. Het is krankjorum dat in ziekenhuizen niet iedereen zo’n ding draagt.

Breng de labcapaciteit fors omhoog en breng de testen dichterbij. Laat ze bijvoorbeeld in huisartsenposten afnemen, en geef iedereen die daar behoefte aan heeft meteen het griepvaccin van het seizoen: ook nog een griepgolf erbij is het laatste wat we kunnen gebruiken.

Coronadashboard, besmettingen maart t/m september

Zet het bron- en contactonderzoek beter op: dat kan weer werken als we het reproductiegetal omlaag krijgen, en we zullen het hard nodig hebben totdat er een veilig vaccin is. Zorg dat iedereen die getraceerd is, zich snel kan laten testen: mensen die geïnfecteerd zijn maar (nog) geen symptomen hebben, kunnen het virus doorgeven.

Zorg dat iedereen die snottert, snel kan worden getest. Dat zal later verduveld handig zijn, als mensen na de infectie te maken krijgen met langdurige effecten ervan (wat nu long covid is gaan heten), zich moeten beroepen op extra zorg, revalidatie of uitkeringen. Een bewijs dat ze corona hebben gehad, zal soms bittere noodzaak zijn wil het UWV of hun arbeidsongeschiktheidsverzekering hun conditie accepteren.

Regel dat AOV-verzekeraars en hypotheekverstrekkers niet mogen vragen of je covid-19 hebt gehad en op grond van een doorgemaakte besmetting je individuele ‘risico’ niet hoger mogen inschalen.

Zorg dat iedereen die positief getest is, een week lang ziekteverlof krijgt, betaald door de overheid – dat maakt het voor mensen die niet thuis kunnen doorwerken eenvoudiger om in quarantaine te gaan, en legt de lasten niet eenzijdig bij de werkgevers. Vraag maatschappelijke organisaties om in te springen met dingen als boodschappen doen. Zet arbeidspools op voor bedrijven waar veel werknemers uitvallen.

Als dat allemaal geregeld is, en we zitten weer onder een infectiegraad van 1, dan zijn we robuuster, en zijn we weer in staat om voorzichtigjes de maatregelen te versoepelen. Het kabinet moet minder zeuren over ons gedrag, en zelf de regie nemen.

[Beeld: logo van het Red Team Covid-19 Nederland / @C19RedTeam]

Author: Spaink

beheerder / moderator

13 thoughts on “Na slim kwam soft”

 1. Je hebt helemaal gelijk.

  Ik sta er echt van te kijken met wat voor prutoplossing deze regering nu weer komt. “Dringend advies om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte”.

  Je schrijft o.a. “Het is krankjorum dat in ziekenhuizen niet iedereen zo’n ding draagt.”
  Als ik alles correct interpreteer dat ik tot nu toe heb gelezen, is het de bedoeling dat je een mondkapje draagt als jet het ziekenhuis inloopt, maar als je gaat zitten, hoeft dat niet meer.

  Is hier nog enige logica in te vinden?

  Jurri

 2. Mondkapjes in het ziekenhuis waren in elk geval tot afgelopen maandag niet verplicht, ook niet voor verpleegkundig personeel. Daar begrijp ik echt niets van.

 3. Serieuze vraag: op welke grond denk je dat mondkapjes werken? Ik heb toch de indruk gekregen dat de meeste deskundigen vinden dat het weinig tot niets toevoegt. En als ik zie hoe mensen er in het buitenland mee omgaan (die dingen hangen op hun kin, ze zitten er met hun handen aan, het gaat in de zak en een paar uur later weer om, enzovoorts), vraag ik me oprecht af of het middel niet erger is dan de kwaal. Afgezien van gebruik in de zorg, vanzelfsprekend.

 4. Els @4: Lees dit verstandige rapport van het Red Team, dat maakte dat de regering overstag ging:

  https://drive.google.com/file/d/1obHTHeuNwmHXOvEQJu_RQoM3m8LH5eWA/view

  Gisteren publiceerde ik op Follow the Money een interview met outbreak-deskundige Armish Baidjoe, lid van het Red Team. Uit dat interview:

  In juli stelde Jaap van Dissel, hoofd van het RIVM en van het OMT, dat er geen grond was om mondkapjes te verplichten. ‘Wetenschappelijk bewijs ontbreekt daar domweg voor,’ zei hij, verwijzend naar een Noorse studie. Baidjoe: ‘Toen Nieuwsuur contact opnam met de Noorse onderzoekers, protesteerden ze tegen die weergave. Zij zagen juist dat de resultaten enorm verschilden, afhankelijk van de lokale besmettingsgraad, en raadden mondkapjes aan op drukke plekken. Sommige onderzoeken lieten zelfs een risicoverlaging van 60 procent zien.’ Baidjoe zucht. ‘En vervolgens doet het OMT daar kennelijk niets mee, ze passen hun adviezen niet aan. Die opstelling doet afbreuk aan hun geloofwaardigheid. Doodzonde – dat kunnen we echt niet gebruiken, we hebben het vertrouwen in onze instituties nu meer nodig dan ooit.’

 5. Rapport gelezen. Inderdaad een goed rapport. Het meest overtuigende argument vind ik het feit dat je anderen tegen jezelf beschermt, niet jezelf tegen anderen.

 6. Ik ondervond een lichte teleurstelling bij het lezen van bovenstaande artikel. Ik volg Karin Spaink al een tijdje en had niet verwacht dat zij zo ongereflecteerd de heersende meningsdisipline volgt.

  Ongeacht of men het standpunt en de maatregelen van de overheid begroet of dat men kritisch de absurde maatregelen, die deze overheid ons opdringt, toetst aan de werkelijkheid, zal bemerken dat in de gesprekken of discussies die hij of zij voert met vrienden of bekenden, de argumenten een steeds geringere rol spelen. Men is gepositioneerd. Het gaat niet meer om feiten, het gaat om vermeende zekerheid, vermeende veiligheid en in deze onzekere tijd (immers ons sociale leven wordt ontwricht en staat op z’n kop!), om een houvast – het geloof. Ik pretendeer hiermee niet, dat ik hier zelf vrij van ben.

  Juist Karin Spaink weet maar al te goed wat de gevolgen van 9/11 waren voor ons dagelijks leven, burgerrechten, democratie en onze privacy. De gepropageerde veiligheid en zekerheid werden altijd gebruikt om burgerrechten te beperken en ons privéleven af te schaffen.

  In die zin, zou je een parallel kunnen trekken met Covid19 en 9/11: Ramp → burgervrijheden, democratie en privacy inperken. Hiervoor hoef je geen complotdenker te zijn, dit zijn voor iedereen zichtbare feiten. (Complot in de moderne betekenis: onzin en tegen de staat :-))

  Zo is er ook nog wel een ander parallelletje te vinden:
  1,5 m ↔ En gebruik je verstand, kunnen we overal lezen.
  Dit naar het motto van George Orwell: Oorlog is vrede, Vrijheid is slavernij.

  In de hoop hiermee niet direct als complotdenker geframed te worden, hier geen complot verhaal maar een handreiking tot gedifferentieerd denken:

  Een statistiekje van het CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/welvaart-in-coronatijd/gezondheid

  James Corbett, onderzoeksjournalist, vraagt zich af: Is er een relatie tussen de griepprik en COVID? https://www.youtube.com/watch?v=Q-zA5XMAavU

  Emeritus hoogleraar immunologie Pierre Capel heeft vanuit zijn professie de vraag:
  Is het een grote misleiding van het RIVM? https://wakkermens.info/aiovg_videos/is-het-een-grote-misleiding-van-het-rivm/

 7. Ronald @ 7: Als het niet zo wrang was, zou het bijna geestig zijn dat je me verwijt dat ik ‘ongereflecteerd de heersende meningsdisipline’ volg. Je schrijft dit immers in reactie op een stuk waarin ik beschrijf waar de overheid tekort schiet in haar beleid en hoe het kabinet ongefunderd het gedrag van burgers de schuld geeft voor de stijgende besmettingsgraad.

  Maar je wilt iets anders. Je wilt dat ik niet ‘geloof’ in corona. Sorry. Jij bent hier de gelovige.

 8. Er zijn blijkbaar mensen die denken dat corona qua gevaarzetting vergelijkbaar is met ebola (waar zo’n 50% van de besmette personen aan doodgaat), en dat werd in het begin gevoed door een mortaliteit die men op 3% schatte. Nu die maar tussen de 0,3 en 0,2% in blijkt te liggen, tendens dalend door betere behandelingen, wat ongeveer het dubbele is van een stevige griepvariant, vinden veel mensen dat al die maatregelen overdreven zijn.

  Maar de angsthazen zijn nog steeds niet over hun aangeprate angst heen en eisen nu dat iedereen aan de mondkapjes moet want als zij leiden voor het algeheel nut moet iedereen dat. Ketters die andere opvattingen verspreiden worden niet getolereerd, en de pers is wat dat betreft ook al flink gelijkgeschakeld.

 9. Johan @ 9: Onder wetenschappers en deskundigen worden zulke cijfers in elk geval niet genoemd, weet je zeker dat je geen stropop aanvalt? Het probleem met corona is dat het sommige mensen ziek en anderen zeer ziek maakt, tot doodgaan aan toe, maar vooral dat het reuze besmettelijk is. Die combinatie zorgt voor enorme uitbraken. (Hint: zeer dodelijke infectieziektes verspreiden zich meestal slecht: die graven hun eigen graf, als het ware…)

 10. @Spaink er is nog steeds iets mis met de website, ik zie de namen van de posters niet.

  Alles wat je zegt geldt ook voor het griepvirus, maar daar maken we niet zo’n heisa over elk jaar. Ik ben echt niet iemand die beweert dat het corinavirus niet bestaat of zo, maar ik beweer alleen dat we zwaar overdrijven met de reactie erop.

 11. Johan @ 11: mensen met de griep hoeven niet in zulke grote aantallen naar het ziekenhuis, noch aan de beademing. Ook krijgen ze geen nier-, hart-, long- en hersenschade. De en voor grieo heb je vaccins – hoewel die het ene jaar beter werken dan het andere. Ik weet gerust dat griep serieus kan zijn, maar dit virus is van een andere orde.

  [Ja, ik moet nog meer aan de website klussen.]

 12. Wederom mooi staaltje staatspropaganda! Gewoon net als de rest van de mainstream media.Dat volk durft geen echt onderzoek re doen en geen echte vragen te stellen. Jammer, maar het is wat het is. Dat ze nog het lef hebben zich ‘journalist(e) te noemen is ‘beyond me”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.