Statistiek

Comments Posted By JPaul

Displaying 121 To 150 Of 675 Comments

Stoere taal

Het heeft niX met taal, feminien of masculien, stoer of laf, uit te staan. Het is een ambtenaren-dingetje: “it’s da law” en als ‘t zo geschreven staat dan IS ‘t zo!
Er is niet slechts één werkelijkheid; er zijn er meerdere. De papieren werkelijkheid zal en moet prevaleren.
Het “In principio erat verbum” krijgt op die manier (de arme Johannes (de leerling dien Hij lief had) draait zich om in zijn graf) een tamelijk nare bijsmaak.

» Posted By JPaul On December 10, 2015 @ 18:27

Verstilling

– (tegelwijsheid) Liefde is een werkwoord

» Posted By JPaul On November 28, 2015 @ 15:14

Solidair

@11.Geert
“Vooral scholing lijkt me na de ‘welkomstcultuur’ in Keulen, heel belangrijk.”

Op Köln (Hamburg, Stuttgard, Düsseldorf) kom ik nog terug.

Ik heb eerder gezegd: twee eeuwen gratis onderwijs, zowel ter plekke alsook hier te lande, vermag wellicht de diepgewortelde idee dat democratie gelijk staat aan de dictatuur der meerderheid :-in Frage stellen-: omdat dat NIET hetzelfde is.

Dictatuur van ‘n eenling, triumviraat of parlement met 50% plus één stem maakt generlei verschil wanneer macht ertoe doet.
Macht impliceert geweld.
Verkiezingsuitslag: WE hebben gewonnen!
Tribale denkwijze. Sociologie zowel als antropologie weten van geen reflectie. Ga de eerste de beste IKEA binnen en koop een spiegel. Lees zorgvuldig de in vele talen bijgeleverde “brugsanvisning” en vraag jezelf wat af.

Democratie houdt rekening met de zwaksten – :de minsten der Mijnen: – luidt het woord van de nazareër Timmermanszoon, dewelke zich “mensenzoon” noemt.

Over Keulen: dat was een zakkenrollerbende.

Iedereen is inmiddels ervan overtuigd dat het een aanval op de (of, nog erger, in Wolders-taal; ONZE) meisjes was. Quod non.

En nu over de Keulse barrière -hou op-
‘t Woord (hierna te noemen) kende ik al. Totnogtoe sprak ik’t zelfs onder vrienden niet uit of betrok ik’t in mijn denken. Sinds afgelopen Dinsdag wel.
FemiNAZIs
Ik parafrazeer: “alle mannen zijn verkrachters” dixit AliceSchwarzer en oogst alom applaus. Sedert zowat ‘n halve eeuw. En anderen vóór haar al langer.
De denkwereld is geïnfecteerd. Paradigma is een duur woord voor: vooroordeel.

Er waren op oudjaarsavond in Köln en, naar later bleek, ook nog meerdere andere steden criminelen op pad. Zakkenrollers. Met z’n velen. Want dat werkt.

Een zakkemroller maakt gebruik van een beproefde manœuvre om de aandacht af te leiden en dat kan het grijpen naar billen, tieten of vagijn behelzen.
Rolt vervolgens jouw portemonnaie of i-Phone.
Nikste vrouwvijandig.
Vakwerk zoals Houdini of welke goochelaar ook presenteert.

» Posted By JPaul On January 08, 2016 @ 05:18

@2.Pieter – “Medemenselijkheid moet in je genen zitten.”
En indien zulks niet het geval is, wiens of wier schuld is dat dan? Hebben in dat geval pappie&mammie de foute chromosomen gemixt?
Natuurlijk niet. Die kunnen naar hun ouders doorverwijzen, etcetera & ad infinitum en tenslotte kom je bij Adam & Eva uit en is ‘t toch God Zijn falen.

» Posted By JPaul On November 18, 2015 @ 19:34

Eigen volk

@25.AnnaC ≡ 07 Nov 2015 ≡ 22:37
Je citeert Nausicaa Marbe niet. Je knipt&plakt én legt haar uitspraken in de mond.

NOT done!
Pak er de GezondVerstandKrant van afgelopen Vrijdag nog eens bij.

ps Ik vind Nausicaa Marbe een enorme heks, en ben het ‘s meestentijds met haar volstrekt oneens; maar ze formuleert helder.

Lees ook de ons vandeweek ontslapen René Girard eens na omtrent “mimesis” (naäperij) en Wilhelm Reich zijn vaststelling dat er géén verschil bestaat tussen zwart, bruin of rood fascisme.
Laat ik ook eens parafraseren: “de bedelaar is niet jaloers op de miljonair, maar op de andere bedelaar met drie duppies (of: the max; ‘n knaak) méér kleingeld” (uit: “waarom vuilnislui meer verdienen dan bankiers” ISBN 978 90 477 0683 0 (NUR 730))

» Posted By JPaul On November 08, 2015 @ 05:07

Schijn en systeem

Héél die papierkraam naar waar die hoort: de prullemand in.
Een grondwet die, in leesbare corpsgrootte, op de achterkant van ‘n bierviltje past en zó geformuleerd dat bakker, groenteboer en meibelmaker ‘t óók snappen.

Twee A-4tjes amendementen, liever minder.
Laat de kinderen tot mij komen; dwz: goedbetaalde kleuterjuffen.

» Posted By JPaul On October 15, 2015 @ 15:26

Kip en gas

en ik moet naar (of all places) Enschede en Zwolle (of andersom) en dat behelst twee-en-half uur treinen; nog afgezien van een eethuis uitzoeken.
al vóór de middag van huis en pas ‘s Maandags weder terug
en dat alles voor de Kunst! met een groote K

» Posted By JPaul On October 10, 2015 @ 07:03

@2.Mike Bommerson: “Nog even en de “Corporate Government” is een feit, :-(”

Helaas: nikste “nog even“, en dan… .. .
alreeds
Oorlog tussen “corporate state” en “territorial state” wordt al sinds Abe Lincoln en Mark Twain voorzien en (naar mijn bescheiden (ha! – voor ‘t éérst: bescheiden; ikke) weten) ten laatste (met gebruik van niet minder dan atoomwapens) door R.A. Heinlein in exstenso sinds de vroege jaren ’80 beschreven in “Friday” bijvoorbeeld.
vandaag!

» Posted By JPaul On October 09, 2015 @ 04:58

Zonneschijn

Beste brave Janus; er is veel op Kaatje’s column aan te merken.

Echter jouw van alle zelfreflectie gespeende, persoonlijke FoxNews-gekleurde samenzweringsfobie is hier “volkommen fehl am Platz” en mist, afgezien van een eventuele noodzaak tot wild om zich heen schoppen, alle grond.
Celibatair én inteelt? Binnen vier zinnen? Hoe verzin je het?
Koop een spiegel! (Wordt bij IKEA met bruksanvisnig in 37 talen geleverd)

Die Jezuïet kemme gestoluh worruh. ‘k Neem hem wél serieus; jou niet. Nie-meer.

» Posted By JPaul On October 01, 2015 @ 03:08

Fantastisch

Helaas, Thian, nadat je jarenlang bestolen bent; moet je nu én opgewonden, én blij en ook nog es instemmend verheugd worden van de nul-lijn.
Ik neem aan dat jij brood, boter, kaas en eiderkens, benevens huur, gas, water en licht tegen de vraagprijs van zo een jaar of dertien her bekomen kunt; op vertoon van je stadspas. En zo niet: dat burgemeester Anouthaleb het verschil genadeloos bijpast.

En die bewindvoerder van je verdient een pak rammel. Wat hij doet; dat kan-die klaarspelen voor achtendertig mensen op een regenachtige Dinsdagmiddag.

Daar strijkt hij dus een ministers- of premierssalaris mee op náást zijn reguliere inkomen. Over de rug van jou en andere schlemielen, die het ook niet op eigen kracht redden in deze dog-eat-dog maatschappij.

en dat keurt die rechter nog goed ook. Bah!

Marktwerking. ZumKotzen. Banken gered met mijn en jouw geld

goed dat Jacobus en Elisabeta dit niet kunnen lezen… .. . groet ze van mij

» Posted By JPaul On September 17, 2015 @ 03:22

Privatisering en publiek terrein

“If they ran out of land to build on, no problem. They would now literally monetise thin air.” “resemble a Shewee”
A fine read. If you’re into E.A.Poe and other horror, that is. The fairie-tale happy ending seems unrealistic, though.

» Posted By JPaul On September 09, 2015 @ 13:00

Toekomst

@15. & 17.Janus “allang eensgezindheid onder wetenschappers – ik las laatst 99% eeens –”

Valt zelf ten prooi aan / gebruikt een drogredenering met jouw percentage: Onder miljoenen wetenschappers hoeft er maar één te zijn die ‘t bij het rechte eind heeft en de rest kan zich in een hoekje gaan staan of zitten schamen.

Voorbeelden te over. (Socrates, Jezus van Nazareth, Avicenna (Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Sīnā (أبو علي الحسين ابن عبد الله ابن سينا)), Averroës (Ibn Rushd), Gallileo Gallilei, Albert Einstein, etc.)

Zoals 10.HenK al opmerkt: the planet is fine!
https://www.youtube.com/watch?v=y5XN5XTmu6c
(er is ook een versie met ondertiteling in het Koreaans)

en wees eens gemotiveerd pissed-off
https://www.youtube.com/watch?v=tdhDq5mgkx4

& relax: het kan altijd erger
https://www.youtube.com/watch?v=1_wWJ-_4uSY

» Posted By JPaul On September 15, 2015 @ 16:05

@6.Janus – van onderen:
“bespottelijke consumptie terug dringen” bevolkingsexplosie – kindertal
“grondstoffen zijn binnenkort ook op” onze ster kan nog ‘n paar miljard jaar mee
“Cradle to Cradle principe dateert al uit 2002” wat dach-je van de middeleeuwen?
“bij Bern de Rijn in” Bern watert af op de Middellandse Zee. bedoel je Basel?

» Posted By JPaul On September 04, 2015 @ 03:17

http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Waterkering/kaart.html

Er kan gestopt worden met Grunneger boerderijen te stutten. Met de Friezen de wadden op. Zeeuwse meisjes vragen asiel in “mon plat pays”. Mokummers naar Urk of Zandvoort; de rest van ‘Olland mag hopen dat het schoolzwemmen wederom verplicht wordt.

» Posted By JPaul On September 03, 2015 @ 09:33

Ooh en aah

https://de.wikipedia.org/wiki/Hana-Bi_(Film)

» Posted By JPaul On August 26, 2015 @ 11:49

Prijs

“Reserveren is geloof ik gewenst.”
Niet voor mij. Ik zit al jaaaren op de reservebank.

p’fietsia!

» Posted By JPaul On August 22, 2015 @ 19:32

Olifant

… and Donald Trump is a very credible guy – in the sense that ev’ry schmuck falls for his blatant lies (in my not so humble opinion (parafraseer ik HenK))
en dan nog:
“the choice between Hillary and Donald is one between cancer and a heart attack”
supreme court justice Ruth Ginsburg (néé Bader) kondigde haar emigratie naar New Zealand aan; mocht Trump verkozen worden (ze kan daar, als 83-jarige. echt helemaal een fresh start maken)
“the country might be devastated for four years; the implications on the supreme court I don’t even want to contemplate”
als democratie cijfermatig wordt uitgelegd en aldus de dictatuur van “de meeste stemmen gelden”-doctrine moet zijn; krijgen de USA de president die ze verdienen

» Posted By JPaul On July 20, 2016 @ 03:56

(Fact-check: It isn’t bigger than Air Force One, and it was featured on the Smithsonian Channel. But in this, as in much of what Trump says, it’s more about the broad strokes than the details.)
(RS over Donald’s privé-757)

artikel is niet angstaanjagend (‘k ben halverwege opgehouden te lezen) maar wel degelijk informatief

Toch hebben stand-up comedians als George Carlin, Doug Stanhope etc. scherper en beter geformuleerd wat er fundamenteel met onderwijs mis is USA en de rest van de wereld -óók Nederland- en dat afbraak sneller kan dan opbouw.

» Posted By JPaul On September 11, 2015 @ 04:37

“als die olifant vrolijk elders gaat grazen, zitten wij, de wereld, met zijn scherven.”

Je argumentatie deugt niet, Kaatje. Oom Donald woont in dezelfde wereld: kan eenvoudigweg niet weg naar elders.

En zolang democratie opgevat wordt als dictatuur van de meerderheid, een Neo-Darwinistische verdeel-en-heers-mentaliteit (voor hardwerkende vaderlanders wie nét van zijn of haar baan beroofd zijn) de koers bepaalt is er geen politicus/ca met wie ik in zee wil. Oók niet rechtdoor.

» Posted By JPaul On August 12, 2015 @ 16:17

Wild

@Spaink 5. “hoef je gelukkig niemand dood te schieten.”
Nee, net niet, gelukkig.
Overigens was “Cecil-the-world-famous-lion” (ik krijg Clarence, de schele leeuw van de serie “Daktari” maar niet uit mijn hoopht) werkelijk hoogbejaard: in het wild worden die beessies tien tot hooguit veertien jaren oud: hetgeen, zoals ik al meldde in mijn bijdrage alhier omtrent “sportvisserij” en dier beoefenaren, geen excuus kan vormen. Al had-ie nog maar ‘n dag of slechts een enkel uur langer kunnen leven: doden heet opeten, of anders gerust laten.
Laten zijn.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-voor-ontwikkelingssamenwerking-en-europa/subsidies-maatschappelijke-organisaties/medefinancieringsstelsel-2010-2015-mfs-ii

Volgend op de 80% subsidiekorting door de overheid op de “hulp”-organisaties (Denk daarbij aan organisaties als Cordaid, Hivos, ICCO en Oxfam Novib.) gaan de GroteVier menslievende stichtingen tussen de een kwart en ‘n derde van ‘t personeel op straat schoppen en ICCO zelfs de helft. Ten faveure van (lees: op kosten van) de gemeenschap.
Hoe veel directie en RaadVanControle in gaan leveren is mij niet bekend.
Iets analoog aan “PinkRibbon” en “Alpe d’Huzes” en “KiKa”? – Zoek ‘t maar uit.
Zelfs KWF is mijn vertrouwen kwijt.
Ik geef, behalve af-en-toe ‘n sjekkie aan ‘n zwerver, niks meer.

Bottom line: er blijft verdulles weinig voor het corrupte Afrikaanse systeem over om af te romen nadat er aan de Nederlandse strijkstok (&cetera)

» Posted By JPaul On August 06, 2015 @ 04:11

“De VN berekende recent dat slechts drie procent van de opbrengsten van de gereguleerde jacht op groot wild ten goede komt aan de lokale gemeenschap…”
Dat komt dan overeen met het weinig hoopgevende resultaat van de officiële ontwikkelingssamenwerking.
Ik ben overigens van mening dat Nederlandse “sport”-vissers óók eens een haak die net onder hun oogkas weer naar buiten komt héél voorzichtig daar verwijderd uit moeten krijgen; waarna we hen de majem ingooien – waar ze horen.
Dieren die je doodt, eet je op. Of je laat ze gerust.

» Posted By JPaul On August 05, 2015 @ 18:36

Demasqué

@Janus 5. “hun eigen uitvreters”
en die zijn ribbedebie – ook naar elders (lees: Zürich of de Kaaimaneilanden)

@Ruud Harmsen 6.&7. ““ze zetten mijn gezinsraad buitenspel, dit is een aanslag op de democratie”.”
de vergelijking gaat mank omdat de gezinsraad niets gevraagd is en het gezin zelf al helemaal niet – er was een vroegere bewindvoerder en die is (met medeneming van ‘t huishoudgeld) op de klater, er vantussen, de pleiterik, tabé

je kunt wel parallellen zien met wat hedge-funds (DURF-kapitaal!) bij V&D hebben geflikt – ik hoef daarover niet uit te weiden, dunkt me

» Posted By JPaul On July 27, 2015 @ 15:44

Oh vuk; helegaar vugetuh: ik lijd waar Angela ook mee leidt: Merkel-syndrom.
(bemerk de ZEN-droom)

Sehr geehrte Frau Känzlerin dr. Merkel: Vor etwa fünfundzwanzig Jahren hat’s plötzlich acht neue Bundesländer gegeben und erfand dieser oder jener den erniedrigenden Ausdruck “Ossies” als wäre das den ultimen Gegensatz zu den wirtschaftswunderbaren “Wessies” im Ruhrpott.

Deutsche haben sich damals zusammengepackt und sich die Hand gereicht.

Ich errinnere mich sehr gut daran; Sie haben doch hoffentlich Ihr Gedächtnis nicht ganz und gar verloren?

» Posted By JPaul On July 24, 2015 @ 23:03

Wach maar! Azzikme quaadt maeck!

» Posted By JPaul On July 24, 2015 @ 22:30

Varoufakis is met zijn leerstoel in London natuurlijk géén partij voor Dijjselbloem en zijn palfrenier (die, net vóór ze hem in Mokum met pek en veren besmeurd ‘t dorp uitjoegen, bij Murk Ratte aan mocht schuiven) en die kan uitleggen waarom Schiphol, Rijksmuseum, Pensioenfonds ABP en ‘het Torentje’ helemaal niet (want die doen ‘t zo vurreezullik goedt) verkocht hoeven worden. Dan toch Terschelling maar doen? Of Tilburg?

Of nee: de SNS-bank (waar de burger anderhalf miljard in heeft zitten) voor drie kwartjes of onder leiding van GoldmanSachs de rest van de door Nederlanders van de Untergang geredde banken naar de beurs brengen, zodat Zalm c.s. hunne marktconforme boni op vermogen te strijken.

(en geen kwaad woord over Rijkman Rooier of Groente of Bleu-ig; ‘n jongen die van zijn ouders zo een naam krijgt opgestempeld: kan in alle redelijkheid nérgens voor ter verantwoording worden geroepen)

De “Nacht der langen Messer” gaat “wegens overweldigend succes” in alle zalen geprolongeerd worden.
Het wachten is nog slechts op de beschuldiging jegens Tsipras c.s., Faruza en alle andere “Greeken” (=Venloosch voor: zanikmutsen) van NaatZie, fascist, dan wel racist, c.q. antisemiet te zijn.
Mocht zulks mislukken; maken we hen voor pedofiel uit. Tenslotte is dat een authentiek Griekse uitvinding: dat weet ieder kind!

» Posted By JPaul On July 24, 2015 @ 22:26

Held

Niettemin: APPLAUS voor Peter!

» Posted By JPaul On July 22, 2015 @ 05:03

Eind jaren ’70. Weinig mobiele telefoontjes te bekennen, nog.
Voor ‘t eerst op bezoek bij en van ‘t station afgehaald door J. en L. en tegen een rotsituatie aangelopen. Zonder denken commandeer ik L. op de tassen te letten en J. “ga bellen!” (die dan ‘n café binnen stormt) en intussen instrueert L. met haar schelle stem omstanders.

Per ongeluk, allemaal.
Nikste helden; J. of L. of ik: voor ‘tzelfde geld hadden we het hoofd afgewend en de oplosing aan anderen overgelaten.

» Posted By JPaul On July 22, 2015 @ 05:01

Beestjes, update

En dan nog, wauw. Wat is ‘t koud he?, hiero. Nu.

» Posted By JPaul On July 06, 2015 @ 06:32

deze is (in alle commotie)
https://www.youtube.com/watch?v=ls0iCw3ZFo4
verloren gegaan.
Hersteld, bij dezen. Hoop ik.
Net zo als het OXI van de Grieken, hoop ik. (oh, wat ben ik blij met mijn Luxemburgische shag (dewelke ik desnoods uit Belgiëland betrek))
lang leve Europa (en Zeus wie haar ontvoerde)

(drie maal nagezien op fouten en nog denk ik: “joh, je mot minder zuipen”)
‘t Komp dus neer op: “Naturträne” – “Kristallnaach” en van Rowwen Heze “Henk”

» Posted By JPaul On July 06, 2015 @ 05:33

Waarde @18.HenK
zelfs IK ben te oud voor dze meziek [sic!] – en U dan?
Te der kompunsaatsie eentje in zo goed (mede dankzij de opnamequaliteit) als onverstaanbaar (kwartiertje fietsen van hier) streektaal gebonden “Wiedergutmachung” meinerzijds; omdat ik toch een halve mof (Pruus – in mijn dialect) ben.
https://www.youtube.com/watch?v=owTXUKWok0w
of het origineel; de enige single die ik na “InTheGhetto” van Elvis gekocht heb.
https://www.youtube.com/watch?v=2GDsf2eNRjw
draaien op windkracht achttien of zevenendertig (ondanks dat méér NIET beter is)
(de “klap” op ‘t end is wat ‘t ém doet)

» Posted By JPaul On July 06, 2015 @ 05:05

«« Back To Stats Page