Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /htdocs/www.spaink.net/wp-content/advanced-cache.php on line 489

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /htdocs/www.spaink.net/wp-content/advanced-cache.php on line 489
Karin Spaink - Eigen volk

Eigen volk

Telkens opnieuw raak ik in de war door het concept ‘eigen volk eerst’. Dat je je eigen volk vooropstelt en buitenlanders als indringers beschouwt: dat kan. Maar dat je vervolgens landgenoten die jouw mening niet delen neerzet als vijand of verrader, suggereert toch werkelijk dat er iets anders aan de hand is.

Immers: als eigen volk ‘eerst’ hoort te staan, valt ál het eigen volk noodzakelijkerwijs onder die noemer. Dan stap je dus niet met een broodmes op een eigenlandse politica af, dan wens je een landgenote niet vinnig toe dat je hoopt dat zij zal worden verkracht door een van haar troetelvluchtelingen.

‘Eigen volk eerst’ verwordt zo ongemerkt en vrij desastreus tot ‘mijn mening eerst’, en al wie het niet met die mening eens is, ontzeg je voortaan woedend elk recht van spreken. Terwijl je nota bene tegelijkertijd beweert dat je doodsbenauwd bent dat die vluchtelingen en gelukszoekers onze mooie democratie onderuit zullen halen, schend jijzelf de eerste principes van diezelfde democratische principes.

Ja, ik snap dat mensen zonder werk, wachtend op een sociale huurwoning, bang zijn dat zij voor de zoveelste keer zullen worden gepasseerd. Toen ik, begin dertig, met een stok begon te lopen vanwege de MS en recht kreeg op een zitplaats in de bus, kreeg ik vooral boze blikken van middelbare dames. Eindelijk was de tijd aangebroken dat zij met egards zouden worden behandelden; met mijn brakke benen drong ik vals voor, vonden ze, en tastte ik hun rechten aan.

Maar het zijn niet de vluchtelingen die voor een absurde krapte in de sociale huursector hebben gezorgd; evenmin zijn het de vluchtelingen die grootschalige werkloosheid hebben veroorzaakt. Woningcoöperaties hebben zowat hun halve woningbestand moeten verkopen, daartoe geprest door de huurheffing die de overheid hen heeft opgelegd. Werk verdwijnt massaal door automatisering, outsourcing, herstructurering, en uitholling van functies.

Hoor je ooit iemand die hartstochtelijk voor ‘eigen volk eerst’ pleit, fulmineren tegen de machinaties van de banken, tegen de perfide bijverschijnselen van TTIP, tegen de groeiende kapitaalsophoping bij steeds minder mensen, tegen de financiële regels die bedrijfsfaillissementen afwentelen op de samenleving en deszelfders woekerwinsten in eigen zak laat steken, tegen het beleid dat Nederland een internationale belastingvrije haven heeft gemaakt?
Nee?

Hou dan alsjeblief op over ‘eigen volk’.

Want zulke maatregelen tasten het perspectief en de gedroomde zekerheden van de Nederlandse arbeider duizendmaal harder aan dan honderdduizend Syrische vluchtelingen ooit vermogen.

Mijn voornaamste probleem met dat ‘eigen volk eerst’ is dit. Het zet arme sloebers tegenover arme sloebers, uitzichtloze mensen tegenover uitzichtloze mensen.

Maar zij zijn niet het probleem.


Aantal reacties: 28

 1. url url'>Janus ≡ 23 Oct 2015 ≡ 17:00

  Karin,

  Q: “suggereert toch werkelijk dat er iets anders aan de hand is.”

  Er is niks “anders” aan de hand. ‘Eigen volk eerst’ vloeit voort uit een basisinstinct, iets wat jij ook onderkent. Je schreef immers: “en buitenlanders als indringers beschouwt: dat kan.”

  Dat er zich in dat volk tegenstanders bevinden van dat ‘Eigen volk eerst’ is ook verklaarbaar – het is een vorm van conflictvermijding – maar die worden dan uiteraard door de voorstanders van die ‘leer’ als verraders gezien. Het zit ‘m dus in de opeenvolging van de diverse stadia waardoor dit logisch is.

  En uiteraard worden die ‘afvalligen’ als verraders gezien, ondanks dat ze ‘eigen volk’ zijn, want als je je moet verdedigen tegen een vijand (die als vijand van iedereen wordt gezien) dan kan je het niet hebben dat de linies van binnenuit worden verzwakt of (erger) worden doorbroken.

  Het is een analyse waard om de oorzaken van dat verradersgedrag te onderzoeken, afgezien van die conflictvermijding, maar dat laat ik maar even rusten. Eén oorzaak is duidelijk: eigenbelang. Het zijn bijvoorbeeld bedrijven die graag buitenlanders in dienst nemen, die zijn goedkoper. Wat dan wel weer vreemd is, is dat juist uit rechtste hoek, de bedrijvenhoek, de roep van ‘Eigen volk eerst’ het sterkste klinkt.

  Je stelt terecht dat er veel grotere gevaren zijn die ons, vooral de mensen in de laagste regionen van de samenleving, bedreigen. Niet zo vreemd, want de ‘leer’ van ‘Eigen volk eerst’ wordt het sterkst beleden door de rijken, ondanks dat er ook in hun kring ‘verraders’ zitten. Maar daar malen zij niet om: de nadelen worden op het ‘lagere’ volk afgewenteld. Het is net een gewone oorlog: daarin wordt het lagere volk ook ingezet om de klappen op te vangen.

  Het ligt dus heel complex. ‘Eigen volk’ ja, maar dat wil niet zeggen dat dat volk eensgezind is.

  Janus.

 2. url url'>Spaink ≡ 24 Oct 2015 ≡ 00:54

  Janus @ 1: Je hele betoog bouwt voort op de gedachte dat een volk per definitie één geheel is, of zou moeten zijn. Dat is nu precies de misvatting waarover mijn column gaat… En nee, de rijken zijn echt niet de grootste propagandisten van ‘eigen volk eerst’. Die stallen hun geld waar het ze ‘t best uitkomt.

 3. ≡ 23 Oct 2015 ≡ 17:04

  Wanneer hij de kans krijgt wordt hij de Napoleon op de Nederlandse Boerderij der Dieren, een soort mini-Stalin. En ook hij heeft z’n eigen domme bloedhonden…
  ‘all animals are equal, but some animals are more equal than others’
  Gelukkig zijn er hier wel Boxers die zich niet lijdzaam laten afvoeren naar het slachthuis.
  Het zijn overigens niet (alleen) de arme sloebers die tegenover arme sloebers worden gezet, maar (ook) domme, asociale meelopers, die uit zijn op rellen/relletjes en niet voor rede vatbaar zijn, ‘white trash’.

 4. ≡ 23 Oct 2015 ≡ 20:22

  ik heb respect voor de woonbegeleidster die dit weekend
  net aangekomen vluchtelingen opvangt als vrijwilligers werk met haar man
  niet in haar Eigen huis maar ze komen tegen over haar
  ze grapte ik ga mijn arabische bijspijkeren gelukkig zijn gebaren universeel

  ik vind geert wilders een enge man die zelf bang is tekort gedaan te worden

  en Eigen volk is iedereen met een paspoort en die recht op een paspoort heeft
  er wordt in de media veel getoont dat niet kenmerkens voor de groep is,
  maar voor een enkeling
  wat de tegenstand vergroot, en dat wekt mijn afschuw op

 5. ≡ 24 Oct 2015 ≡ 21:16

  Ik vind het jammer dat de term ‘Eigen volk eerst’ zo’n negatieve connotatie heeft gekregen. Allemaal door de foute link naar extreem rechts van vroeger en Janmaats ‘Vol=vol’.
  Er is niets mis met eigen volk eerst. Elk volk vindt het eigen volk het allerbelangrijkst. Moslims vinden hun eigen volk zelfs nog uitgebreider belangrijk dan niet-moslims en die worden jammer genoeg niet door Karin in dit topic ontleed.
  Een omissie, want hierdoor krijg ik het gevoel dat alleen de blanke westerling niet mag roepen dat zijn eigen volk in zijn eigen land mag worden voorgetrokken.

 6. url url'>Spaink ≡ 24 Oct 2015 ≡ 23:51

  Pieter: Het probleem met ‘eigen volk eerst’ is dat het simpelweg niet werkt. Nu niet en vroeger niet. Je kunt de ellende elders proberen te negeren, maar dan komt die later gewoon alsnog je eigen gebied binnen. dat is wat we nu zien: jarenlang hebben we gedaan alsof onze neus bloedde wanneer het over Syrië ging en nu kan dat niet langer. Next: Jemen en Libanon, daar wordt al drie jaar voor gewaarschuwd. En we negeren het opnieuw.

 7. ≡ 28 Oct 2015 ≡ 20:20

  “volk” moet weg: “Eigen eerst”. Volk is toegevoegd om te verhullen dat om ikke-ikke-ikke gaat. Ik schaam me Nederlander te zijn, en als het niet bij wetgeving verboden zou zijn, zou ik meteen statenloos worden.

 8. ≡ 29 Oct 2015 ≡ 11:23

  Bijna niemand kiest zijn nationaliteit. Als Nederland(ers) echt voor mensenrechten en dus gelijkheid zouden opkomen, dan lieten we iedereen (alle nationaliteiten) toe.

  Ook de gelukzoekers: Wat is het verschil: de nood door oorlog of gebrek aan geld? Wie wil je in jouw huis opvang bieden: zij die een grote mond tegen hun leider hebben gehad, of zij die komen om te werken?

  Een baby geboren hier wordt desnoods uit de ouderlijke macht ontzet als er ook maar het gevaar is dat het een haar gekrenkt wordt. Aan de grens weren we babys, met de verwijzing dat we “het niet aankunnen”, maar in werkelijkheid interseert het ons geen moer of de baby van honger verrot, zolang he maar niet in ons land moeten toleren. Daar kom de aap: het gaat dus om _onze_ mooie nabije omgeving, niet om die baby.

  Onze cultuur waar we trots op zijn: schijn, liegen, en bedriegen, dikke ik en daar nog trots op zijn ook. Ontwikkelingsgeld voor arme landen wordt gebruikt voor technologie (drones) om gelukzoekers aan de grens op te sporen en te weren, en dat geld voldoet al niet eens aan wat we minimaal beloofd hebben om voor die landen te doen.

  Wees eerlijk: we zijn een stinkend rijk volk dat zich verrijkt van armen, dat beweert de slavenhandel te hebben afgeschaft. Maar in werkelijkheid hebben we een grens om het grote werkkamp heeft gezet, en laten de slavendrijvers aan de macht. Ondertussen vermaken we ons op infantiele wijze met het speelgoed dat uit deze het werkkamp komt. En ja we hebben inderdaad geen werk, want we hebben alles al. Het enige werk wat er nog is, is nog meer speelgoed bedenken, die voor ons gemaakt kan worden in het werkkamp. Zoals een iPhone 7.

  Wie zich afvraagt wat er echt aan de hand is: er niets veranderd. Geef ze spelen, houdt ze dom en tevreden. Het verschil is de communicatie: nu via de media, vroeger via de kerk. Oh ja, en de mensen zijn nu zo dom dat ze niet eens meer weten hoe het volk uitgebuit wordt. Net alsof er hier geen corruptive meer is … Het heeft dan ook weinig zin dat ik dit hier schrijf, maar voor mijzelf: ik heb het in ieder geval geprobeerd.

  Denk er vooral niet over na hoe de wereld echt in elkaar steekt, en geloof vooral in je eigen leugens. Succes met de toekomst die nu op je afkomt, geloof vooral dat de slaven het blijven pikken waar we ze in gevangen houden. Oh ja: laat er een paar toe, dan kunnen we beweren “zie je wel, we willen toch helpen?”. Het is onderdeel van het verhul mechanisme dat in werkelijkheid erop neer komt dat we bang zijn onze ware intenties onder ogen te moeten zien.

  Iedereen moet zich realiseren dat mensen machteloos wegvluchten voor dood en verderf. Wij zouden dat ook doen. En we zouden vervolgens tegen de ivoren toren “Europa” bonken, en met onze eigen normen en waarden zwaaien “dat het niet eerlijk en associaal” is. We zouden nog veel harder bonken, en nog veel verontwaardigder zijn, dat ons dat wordt aangedaan, vergleken met de de nog bescheiden roep om hulp die we nu horen.

  Natuurlijk zakt onze levensstandaard als we ze toelaten, en terecht: dat is sociaal, dat is samen eerlijk delen. En het zou hard zakken. Want met meerdere auto’s computers en televisies in huis, tegen kinderen die dood gaan, valt er heel wat eerlijk te verdelen voordat er echte gelijkheid is.

  Alfred.
  Iedereen is geoorloofd dit stuk van mij te publiceren met mijn naam, of in gewijzigde vorm zonder mijn naam.

 9. url url'>Janus ≡ 31 Oct 2015 ≡ 00:20

  @ Spaink (4),

  Dat het Eigen Volk niet één geheel is, dat is duidelijk, maar dat maakt niet uit. Het gaat er bij de ‘Eigen Volk’ policy om het eigen volk, verdeeld of niet, te verdedigen tegen invloeden of mensen van buitenaf.

  Vergelijk de situatie maar met die bij de Tweede Wereldoorlog. Onderling altijd kissebissend waren wij allen, communisten en koningsgezinden, tegen de Duitsers. Nou ja, op de NSB na dan, maar die werden dan ook als landverraders gezien. Iets dergelijks zie je ook in de houding tav allochtonen en vluchtelingen enzo.

  Ook bij voetbal zie je een dergelijk verschijnsel: Wij, hoe verdeeld ook bij andere gelegenheden, zijn altijd allemaal voor Oranje. Behalve dan degenen die het geen reet kan schelen, maar echt tegen zijn die nou ook weer niet. Het gekke is dat ‘Oranje’ juist enigszins verbroederend werkt tav allochtonen. Het kan verkeren.

  ‘Eigen volk eerst’ heeft niets te maken met andere landen – waar je het in 6 over hebt – het is een binnenlandse aangelegenheid: Wij tegen de indringers, dit geheel volgens ons instinct.

  En de rijken zijn naar mijn idee wel degelijk de grootste supporters van ‘Eigen volk eerst’, ondanks dat zij ook de grootste profiteurs zijn van importmensen. Het is duidelijk dat de tolerantie tav importmensen vanaf ‘rechts’ aan het afnemen is en rechts zitten de partijen van de rijken.

  Ook Janmaat – door Pieter al genoemd in 5 – was rechts, ook al vertegenwoordigde hij de rijken niet. Na Janmaat kwam Bolkenstein en na Bolkensteen kwam Rita Verdonk, toen de PVV – of eerst Wilders en toen Rita; what’s the difference – en nu is de PvdA ook voorstander van een ‘sobere’ opvang (van vluchtelingen). Ook ‘links’ begint nu dus al minder tolerant te worden en dat werd tijd ook, want de rek is eindig.

  Dat ook van ‘onderaf’ die tolerantie al laag was en nu nog verder aan het afnemen is, is ook duidelijk en dat was ook al lang zo. Daar zitten de mensen die de klappen moeten opvangen.

  Dus straks houdt je alleen nog een handjevol links-intellectuele-idealisten over die het pamperen van vluchtelingen voort wil zetten.

  Janus.

 10. url url'>Janus ≡ 31 Oct 2015 ≡ 00:34

  @ anoniem1964 (7),

  Dus: ‘Ikke eerst’. Dat is nog korter. :)

  Ook ik schaam me Nederlander te zijn, vooral na wat ik afgelopen dinsdag bij Brandpunt en Andere tijden heb gehoord over de misdragingen van de Nederlandse militairen bij de laatste koloniale oorlog in Indonesië. Erger dan beesten, om je dood te schamen.

  J.

 11. ≡ 31 Oct 2015 ≡ 00:44

  Janus,

  Het was links die in de jaren 70 terughoudend was, het was rechts die zocht naar mogelijkheden de arbeidskrachten te importeren. Eerst de Spanjaarden, toen de allenstaande Turken, en toen rechts nog niet genoeg arbeiders kon importeren, toen mochten ook de Turken met gezin als ze een contract ondertekenden hun familie niet over te laten komen en zelf terug te keren. Jaren later werd dat onmenselijk, wel laten werken maar niet van het leven mogen genieten.

  Het was ook rechtse Nederlandse poltiek die in Europa afdong dat buitenlandse partners het recht hadden om met hun gezin mee te reizen in andere lidstaten. Ze vonden het ongehoord als een Nederlander zich niet in het buitenland kon vestigen zonder het recht zijn familie mee te kunnen nemen. Waarschijnlijk niet bij stilgestaan als dat voor Nederlanders in het buitenland geldt, dat dat dan ook voor buitenlanders in Nederland geldt.

  En wie huilt nu het hardst dat die dingen fout gelopen zijn? Juist ja: rechts zelf. Ze struikelen over hun eigen ideeen, en doen alsof die van links zijn gekomen. Wat mij het meest bevreemd is dat dat allemaal keruignetjes terug te vinden is (als je het maar wilt zien en vinden) en dat links zich klakkeloos al die aanklachten aan de broek laat smeren. Het meest vreemde is dat groen links er van langs krijgt terwijl ze in de tijd van die beslissingen het nooit voor het zeggen hebben gehad???

  En zoals je zelf zegt: het volk is verdeeld: oftewel er is niet (1) volk; er is geen “eigen volk”. Er zijn wel eigen volkeren, en wat mij betreft ben ik geen Nederlander, en zeker niet “iedereen” die oranje ook mooi vindt. Juist het feit dat er een “oranje gevoel” bestaat, doet me walgen, en wil zeer zeker niet op die kant staan. Het is gewoon een verlengde oorlog tegen de Duitsers (als ze tegen Nederland moeten spelen).

  Ja ik ben Nederlander omdat ik Nederland mij als Nederlander opeist, niet uit vrije wil of zo. Ik moet werken voor Nederland tegen de grootse walging in. Op niet werken staat verhongering en dus de doodstraf. Een ander woord voor eigendom op eisen en tot werk dwingen op dreiging van gezondhied en vrijheidsontneming is “slaaf”. Maar als ik zeg dat ik een oorlog tegen Nederlandvoer, en dat de Nederlandseoverhied een criminele organisatie is, dan zou ik officieel achter tralies belanden. Het enige geluk is dat ik nietsbeduidend en goude eiren blijf leggen, dus ik mag in leven blijven (zij het wel met pacemaker en hartoperaite van de stress waaronder ik lijdt, dus ik heb Nederland toch stiekum nog zichzelf een poot aan ziektekosten laten uitdraaien. En mijn grootste geluk zou zijn dat ik door de stress en hartinfarkt verlost wordt van deze nachtmerrie “Nederland”.

 12. ≡ 31 Oct 2015 ≡ 00:55

  Dank je, ik mag je wel. Maar toch de juiste dingen blijven benoemen. Als ik met mensen om mij heen praat zijn het juist niet de armen die een probleem met de buitenlanders hebben, zij het wel dat ze wat voorzichtig zijn. Nee het zijn juist de hoogopgeleiden die zich uitspraken laten ontglippen over buitenlanders dat ik echt denk “waar zit het verstand en medeleven”. Het zijn juist de armsten die het meest vrijgevig zijn (ondanks hun armoe) en het meeste inlevingsgevoel tonen. En ik denk dat daar de kneep zit: de rijken weten helemaal niet wat het is als de belastingdienst voor een controle “slechts een paar maanden” de teoslag even stopzet, en je gedwongen bent tot de voedselbank, waar je geen recht op hebt. En dan hebben we het met een bijstand minus 200 Euro die daarop ingehouden mag worden nog rooiaal koningsleven vergeleken met wat zich hier als echte vluchteling aandient. (alhowel dat ook de meer rijken zijn omdat die het nog konden bekostigen om huis en haard in de steek te laten met een kleine kans op overleven).

 13. url url'>Janus ≡ 31 Oct 2015 ≡ 00:56

  Alfred (8),

  Je hebt bij vrijwel alle punten die je noemt gelijk, maar het is gewoon een sociaal-maatschappelijk gegeven dat als er teveel importmensen in een gemeenschap komen wonen dat die gemeenschap dan uit evenwicht raakt, of je dat nu wil of niet.

  Ook bij die nouveau-riche mensen die uit de grote steden een boerderijtje erbij kopen in een dorp in Drente ofzo en dan in grote getale in dat dorp neerstrijken veroorzaken zo’n verstoring van het evenwicht. Niemand wil dat en bij iedereen gaan de haren overeind staan. Nou ja, behalve dan bij de kruidenier…. En ook de hoeren zullen wel geen bezwaar hebben, handel is handel. Dus ook hier zie je dat ‘iedereen’ verdeeld is (vanuit zijn eigen belang), maar de grote meerderheid is dat niet, die wil ‘Eigen volk eerst’.
  – – – – – – – –

  En dan nog iets.

  Het gaat bij importmensen niet alleen om de mensen, maar ook om de mentaliteit die ze meenemen. Zo is er in Nederland de laatste dertig jaar ook eerwraak en vrouwenbesnijdenis geïmporteerd om nog maar te zwijgen van allerlei andere bekrompenheden; bekrompenheden waar wij na jarenlange strijd – vooral tegen de kerk – nou net enigszins vanaf waren. Vrouwenrechten om maar iets te noemen. En nou kunnen we met de Islamieten weer van voren af aan beginnen. Daar baal ik behoorlijk van.

  J.

 14. url url'>Janus ≡ 31 Oct 2015 ≡ 01:18

  @ anoniem1964 (11 en 12),

  Bedankt voor al je aanvullingen. Ik ga niet overal op in, want ik heb leukere hobby’s. :)

  Om kort te gaan: ‘Eigen volk eerst’ staat dus tegenover ‘Eigen winst eerst’ (of watvoor belang dan ook eerst). En zo zijn er nog veel meer tegenstellingen. Ik zie ‘Eigen volk eerst’ in eerste instantie als een (instinctmatig) gevoel. En dat gevoel is heel reëel.

  Dat er ook armen zullen zijn die met mededogen die vluchtelingen bejegenen, dat zal best, maar bij de woningzoekenden zal dat percentage niet bijster hoog zijn, om een voorbeeld te noemen.

  En de truc van ‘rechts’ om ‘links’ van allerlei dingen die mis zijn gegaan te beschuldigen, die is mij bekend. :((

  Welterusten, Janus.

 15. ≡ 31 Oct 2015 ≡ 01:32

  Misschien moet ik erbij zeggen dat ik alleen voorstander ben van het opheven van grenzen t.a.v. de nationaliteit. Ik vind ook zeer uitdrukkelijk niet dat je dan maar woningen en geld moet weggeven. Dat zal de echte vluchteling of gelukzoekende ook helemaal niet vragen: alleen de mogelijkheid om een leven op te bouwen. Wat betreft de noodzakelijk zorg denk ik dat die vanuit de mensen zelf zou moeten komen, en ik ben er ook van overtuigd dat dat zou gebeuren. Blijft nog het werk: maar meer mensen betekend doorgaans ook meer werkgelegenheid, en als dat niet zo is dan kunnen we het werk verdelen en kan dus iedereen er juist vrije dagen bij krijgen! (ja de rijken zullen moeten inleveren, maar dat moeten ze ook zonder de vluchtelingen :-)

 16. ≡ 31 Oct 2015 ≡ 04:28

  Uitstekend artikel. 

  Inderdaad, wanneer je in een discussie met geweld dreigt of gebruikt, dan ben je gewoon af. Wegwezen, loser. Moraal van het verhaal: overheid kijk maar goed naar het monster wat gecreëerd is door jullie beleid. En niet door Wilders.

  Waar gaat de discussie nou eigenlijk over? Steeds minder mensen lijken in discussies nog op dezelfde pagina te zitten. Gaat het erom dat mensen weigeren vluchtende hulpbehoevenden te helpen? Of om keiharde racisme? Of over dat een groeiende groep het zat lijkt te zijn dat in het universele spelletje van geven en nemen, het tegenwoordig steeds meer ‘geven’ lijkt te zijn (beter bekend als de “weg met ons” retoriek). Zweeft het soms in het midden? Wie zal het zeggen.

  Zoals altijd. Het zijn inderdaad de extremen in de discussie: zowel de simpele ziel onderbuik keyboard warriors vol spelvauten of diegenen die schreeuwend in Steenbergen op het nieuws verschijnen, die lekker de boel op de spits drijven, alsook de naieve NIMBY allesvriendjes die denken dat alles en iedereen goeie bedoelingen heeft en met de mantel van liefde, tolerantie en bakken geld willen bedekken (en anders ben je gelijk extreem rechts) die de discussie bepalen. De rest van Nederland die zich niet uit spreekt, lijkt hummend en schouderophalend de boel van een afstand te volgen. 

  Tsja, wat is nu eigenlijk nog de middenmoot in de samenleving? Links? Rechts? Doet dat er hier eigenlijk toe?

  Allereerst, laten we het beestje bij z’n naam z’n naam noemen. Vluchtelingen, dat zijn toch mensen die vluchten van onveilig naar veilig? Elke stap die je verder zet nadat je buiten bereik van kogels of granaten bent, is gericht op meer (financieel) comfort en zekerheid. 

  Ik neem het ze niet kwalijk, het is mens eigen, ik zou het zelfs ook proberen. Prima, maar daar hebben we een normaal emigratiebeleid, paspoorten en grenzen voor en ik denk dat hersenchirurgen en raketgeleerden dan best een prima kans maken. Die klinken alsof ze zichzelf wel kunnen redden in onze harde arbeidsmarkt dus welkom, zou ik zeggen.

  Die echte vluchtelingen moeten geholpen worden, natuurlijk: medemenselijkheid is een deugd waar Europeanen fier op mogen zijn. (Aan alle anderen die meelopen in de karavaan, die niet uit een oorlogssituatie komen, of wel en vervolgens een dreiging vormen, maak ik hier niet eens woorden vuil.). Is veiligheid bereikt in Turkije, dan is dat Turkije.

   
  Turkije kan het niet alleen aan, dat geloof ik direct. Moslim Erdogan kan wellicht het best bij andere moslimleiders in Saoedi Arabie, Dubai en anderen lobbyen voor poen. Dan maar een paar tentjes minder in Mekka of minder Lamborghinis geparkeerd voor de Burj al Arab, toch? De religie van barmhartigheid was het toch? Doen ze dat niet? Shame on them. 

  Natuurlijk kan Europa ook de poeplap trekken, of heeft zelfs inderdaad een morele plicht tot op zekere hoogte. Ik denk alleen dat de kosten van goed geoutilleerd AZCs of tentenkampen in koud Nederland, een veelvoud daarvan waard is in betrekkelijk milder Turkije. Als ik luister naar Merkel gaat de subsidiekraan naar Turkije straks toch al verder open, dus laten we Erdogan en de zijnen nou eens de suggestie dat geld aan vluchtelingen te besteden in plaats van de vervolging van journalisten.

  Hoezo schieten veel Nederlanders eigenlijk gelijk in de fatsoenskramp of staan we toe dat we (of althans onze volksvertegenwoordigers) collectief weggezet worden in de racisten hoek, als we angst of onredelijkheid benoemen en teveel van iets heel anders in ons midden, een beetje too much vinden? Opnieuw: diegenen die beginnen te dreigen met geweld of het gebruik ervan? Opzouten, jij mag niet meer aan de Grote Mensen tafel meepraten. 

  Als het weer veilig is in je thuisland, dan kan je toch net als ieder ander met een mooie droom van een leven ergens anders op de wereld, weer terug en achteraan de rij van de emigratieaanvragen aansluiten net als iedereen? Of de puinhopen opbouwen voor een thuis voor de vrouwen en kinderen die veel van deze gentlemen hebben achter gelaten voor een ticket West-Europa? Wat is er verkeerd aan dat te benoemen? Waar is de onredelijkheid hierin?

  De grootste faler in het plaatje, die met al decennia manklopend beleid deze situatie al jaren geleden aan had moeten zien komen, is dus inderdaad de Nederlandse overheid. Lekker dat oer hollandse poldermodelleren maar knopen doorhakken en duidelijk stelling nemen, ho maar. Niet raar dat mensen graag luisteren, wanneer iemand stelling neemt en koers houdt, welke dat dan ook is.

  Maar wanneer is de Nationale identiteit toch verdwenen waar we trots op kunnen zijn? Een streep in het zand te trekken en zeggen: “dit is Nederland, en Nederlandse waarden, normen en beleid, take it or leave it. Vind je dat niet leuk, jammer dan. Wees dankbaar en toon het.” Hoezo hebben we dan eigenlijk nog een vlag, volkslied, eren we onze gesneuvelden. Waarom schamen we ons zo collectief als sommige mensen zeggen: “doe mee en pas je aan, ik verander niet, doe jij het maar”, lijkt het wel? 

  Eigen volk eerst. Beladen uitspraak want door wat foute figuren eerder uitgesproken. Natuurlijk zijn er mensen bang en bezorgd over steeds verder doorslaande veranderingen in veiligheid, economie en straatbeeld, en moet dat serieus genomen worden. Natuurlijk is het gewoon hartstikke krom dat de financiële kraan naar reeds in Nederland wonende hulpbehoevende mensen (onder hen diegenen die bijgedragen hebben aan de nederlandse naoorlogse wederopbouw, het vullen van de staatskas en optuigen van het sociale vangnet) dicht gedraaid wordt, en er wel geld is voor vluchtelingen en Rembrandts. Nederland is na jaren krom beleid uitvreters van alle kleuren en geuren spuugzat, en de werkelijk goedbedoelenden die doodsbang aankomen hier, worden door steeds meer mensen, voor het gemak maar mee over die ene kam geschoren. Niet goed, maar viel te verwachten.

  Wat is er mis mee te verwachten dat iedereen bijdraagt (in deze context eigen volk inderdaad eerst, óók de tokkie uitvreters van Hollandse bodem dus), zn stinkende best doet om je inzetbaar op de arbeidsmarkt te maken en te houden, zich aanpast aan wat gangbaar is in het betreffende land of anders gewoon maar ergens anders heen gaat.. wat is er mis mee, te benoemen dat de Nederlandse economie moeilijk meer lastig naar werk bemiddelbaren aan kan. Wat is er mis mee, te walgen van de ontevredenheid over de chocopasta in de AZCs door sommige vluchtelingen? Het mag uitgesproken worden. Het moet zelfs. Gezonde discussie! 

  Ik ben zelf immigrant nu (inderdaad, had onder andere geen zin meer me verder aan te passen aan Nederland) en ik moet zeggen dat ik daardoor nog net weer een andere blik op de discussie heb gekregen. En nee, ik zit niet in een vluchtelingenkamp maar dat is hier niet het punt.

  Ontevredenheid bij velen begrijp ik. Multiculti: prima om lekker te eten, andere muziekinvloeden te horen en ik heb ook geen enkel probleem met 50 tinten huidskleur in t straatbeeld, maar “when in Rome, ….” dan pas je je lekker aan. Ik ben hier om keihard te werken en me aan te passen, in plaats van te verwachten dat alles me op een presenteerblaadje wordt aangeboden. Ik verwacht niets, en vind het vanzelfsprekend dat van mij van alles verwacht wordt om volwaardig mee te draaien in de samenleving hier.

  Maar dit allemaal, is de koe in zn hol kijken. 

  Fuck it, ik ben toch al vertrokken. Wat een land.

 17. ≡ 31 Oct 2015 ≡ 04:44

  @Pieter en @Janus, ik ben het volledig met jullie eens.
  @Alfred. Je bent vast een goed en welwillend mens. Toch ben ik nu nieuwsgierig of je al het woord bij de daad hebt gevoegd, wat vluchtelingen in huis hebt en je tv, auto of andere luxe hebt afgestaan.

 18. ≡ 31 Oct 2015 ≡ 12:41

  Janus heeft denk ik wel een puntje. Het is een pijnlijk puntje maar het is te herleiden tot het feit dat we eigenlijk het best functioneren in gemeenschappen tot 200 mensen. Altruïsme geldt vooral voor je eigen groep – en het hormoon dat daar voor zorgt maakt ook dat je “anderen uitsluit”. Tegelijk: Er is geen eigen volk. Nederland is zo vaak overspoeld door vluchtelingen, in de 17e eeuw kwamen er meer ” vreemden” binnen dan er Nederlanders waren. In de periode 1914-1918 meer dan 1 miljoen mensen. Ik denk dat de meeste aanhangers van “eigen volk eerst” daarbij niet denken aan hoogopgeleide blanke mensen uit westerse samenlevingen. Dat betekent dus een onderverdeling in ons soort mensen en de rest, gebaseerd op kleur, kansen, inkomen etc.
  Tegelijk begrijp ik argumenten. We hebben eindelijk een samenleving met die dezelfde rechten toekent (juridisch, niet feitelijk) aan Homo’s, vrouwen. Geen onderscheid naar geloof. En de vluchtelingen komen niet op het terrein van de dure villa’s met 3000 m2 grond. Ze komen vooral terecht in het arme gedeelte van Nederland. Aan het 1e punt kunnen we niet vel doen, een nicht van mij die er Arabisch(?) uit ziet, wordt continue lastig gevallen door Marokkaanse jongeren die haar kleding niet vinden kunnen. Dat is een vorm van intolerantie die wij lang niet hebben gekend. De reactie: Alsjeblieft, niet méér, is dan begrijpelijk. Altruïsme geldt vooral voor je eigen groep – en het hormoon dat daar voor zorgt maakt ook dat je “anderen uitsluit”. Ik verafschuw de zielige volksmenners als meneer Wilders, mar mert kracht van argumenten win je het nietr van de onderbuik, zeker niet in een samenleving met een tweedeling tussen arm en rijk. Je vroeg: Hoor je ooit iemand die hartstochtelijk voor ‘eigen volk eerst’ pleit, fulmineren tegen de machinaties van de banken, tegen de perfide bijverschijnselen van TTIP, tegen de groeiende kapitaalsophoping bij steeds minder mensen, tegen de financiële regels die bedrijfsfaillissementen afwentelen op de samenleving en deszelfders woekerwinsten in eigen zak laat steken, tegen het beleid dat Nederland een internationale belastingvrije haven heeft gemaakt? Nee? –
  En ja, daar heb ik meneer Wilders wel over gehoord. Niet over de TTIP, nee. Iedereen zegt Stt, niet over praten. Mijn conclusie: we moeten wèl iets doen, opvang in eigen regio gaat niet werken. Maar laten we ook de problemen benoemen. En dat gaat niet gebeuren, Karin, dat weet jij ook wel.

 19. ≡ 31 Oct 2015 ≡ 13:20

  Janus, je hebt gelijk, maar ik ben niet bang om het sociaal evenwicht in gevaar te brengen.

  Daan, ik wissel mijn bestaan zo in voor dat van de vluchtelingen die ik als vrijwilliger help (helaas hebben zij de kunde niet om te werken). Ik kijk met trots naar mijn vader die heel veel voor armen, gehandicapten, buitenlanders en vluvtelingen heeft gedaan. het punt is echte niet de luxe. Ik ben zelf met een buitenlander ons huis onvlucht naar een ander land en een jaar lang in angst moeten leven daar de Nederlandse overheid ons huwelijk probeerde te ontbinden. Wat echt moet veranderen is de macht van overheden inclusief die van Nederland. Ik weet nu uit ervaring wat het met je lichaam en geest doet, als je bestaan wordt afgebroken. Dat heeft niets met luxe te maken, maar met allerlei angsten, en stofjes die je lichaam compleet uit balans brengen (hormonen adrenaline). Je wenst dat geen mens toe een jaar lang in angst te moeten leven, en je lichaam zich voortdurend op een gevecht voorbereid. Ik snap heel goed dat de groep “eigen volk eerst” bij god niet weet waar het echt om gaat.

  En ja die vluchtelingen die hun hand op houden ken ik ook, maar dat is niet meer dan mensenlijk, ik kan ze wel begrijpen. Die paar die het er eht om doen, bekijken het maar, je hoeft ze immers niet te helpen als vrijwilliger. Maar die ben ik nog niet tegengekomen.

  Mijn huis staat open, maar ik geloof niet dat iemand in deze oude rammelige keet zou willen wonen, jeugdzorg overwoog al om de kinderen bij ons uit huis weg te halen omdat het huis niet aan de eisen voldoet waarin een kind moet opgroeien. Maar als een buitenlander hier een nadje wil komen helpen dan is ie wat mij betreft welkom en kan eten en onderdak krijgen. (zou de Nederlandse overheid zoiets ook maar toestaan).

 20. url url'>Douwe Beerda ≡ 31 Oct 2015 ≡ 17:04

  Prachtig verwoord. Het is het Patroon van Tirannie in optma forma. De heersende klasse in Nederland trekt de middenklasse leeg en om de woede daarvan te ontlopen wordt die boosheid opgezet tegen vluchtelingen. Die door diezelfde heersende klasse uit hun huizen daar gebombardeerd zijn.

  Dit artikel legt het hele Patroon van Tirannie kristalhelder uit en zou eigenlijk door elke Nederlander eens gelezen moeten worden.
  http://achterdesamenleving.nl/het-patroon-van-tirannie/

 21. ≡ 31 Oct 2015 ≡ 19:31

  Douwe, er zit een heel stuk van waarheid in dat verhaal. Maar als ik het lees dan is het net alsof er geen kwaad is. In iedergevaal zijn er die psychopaten en hun volgers, en de ene psychopaat beweerd ons tegen de andere te beschermen. In iedergeval zijn bijde psychopaten wel iets om bang voor te zijn, reeel bang voor een reeele bedreiging. De revolutie die onvermijdelijk komt is als er nog maar 1 psychopaat over blijft (de wereld heerser), en de bevolking gaat beseffen dat er de gevaar er eigenlijk maar 1 is … en wat mij betreft hoe eerder hoe beter. Tja en dan komen natuurlijk de nieuwe gevaren, maar dat zien we dan wel weer (de marsmannetjes, of de inmiddels inteligentere computers).

  Alfred.

 22. ≡ 01 Nov 2015 ≡ 15:12

  Welk eigen volk zou ik willen zeggen de mensen in mijn straat zijn mijn zeer eigen ook in de buurt maar ik beloof U dat het allemaal geen Nederlanders zijn . Ze doen me wat hun wel en wee is verweven met het mijne . Ik weet zeker dat wij gewoon moeten klaar staan. Bedenk dat men niks van je kan af nemen wat je toch al niet bezit. Alleen je leven al het andere is niet van jouw of van die ander het is tijdelijk en vluchtig en zeker geen mensenleven waard . Dit is het eindige wat ik nog kwijt wil .Kijk naar di mensen ze hadden wat maar met legen handen komen ze binnen uitzonderingen daar gelaten. Marijke

 23. ≡ 07 Nov 2015 ≡ 17:38

  Verdeel en heers is een oude principe en doet heden ten dage ook scherp haar opgeld. Biedt mogelijkheden voor bepaalde lieden, verborgen dictatortjes, sluwe schaakspelerstjes, bv, zaken door te drukken die anders geleidelijker zouden KUNNEN gaan.

  Een sterk, federaal Europa bv?

  Ach, en het geloof wil ook wat. Berust ook op angst, zoals nu

  http://climategate.nl/2015/11/07/wie-niet-in-god-gelooft-gaat-in-alles-geloven-zelfs-in-de-milieubeweging/

  Maar, treurt niet, want ik moest ff met de ogen knipperen toen ik het volgende op tv, terug te vinden op onderstaande site, voorbij zag komen:

  http://climategate.nl/2015/11/06/mijn-hemel-hartverzakking-utopie-t-is-niet-waar-1-vandaag-over-thorium/

 24. ≡ 07 Nov 2015 ≡ 21:18

  Dag Anna, ik vind je reactie onsamenhangend en begrijp je niet. Wat probeer je nou inhoudelijk te zeggen? En wat is het verband met dit topic van Karin?

 25. ≡ 07 Nov 2015 ≡ 22:37

  Karin a/h eind:

  ==Mijn voornaamste probleem met dat ‘eigen volk eerst’ is dit. Het zet arme sloebers tegenover arme sloebers, uitzichtloze mensen tegenover uitzichtloze mensen.

  Maar zij zijn niet het probleem.==

  Het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen is een bekend verdeel en heers principe. Zo zaait men verwarring, ontstaat anarchie, en kunnen de boven ons gestelden veinzen oplossingen te weten, om vervolgens hun zin door te zetten met dictatoriale schijndemocratie. Met deze massa asiel stroom, met overduidelijk veel laaggeschoolden en islamieten, wordt van de bevolking een overmatig aanpassingsvermogen geëist, eenzelfde mechanisme als die Karin (ander stukkie) en web bezoekers moesten aanwenden bij zichzelf om een website die ze mede beheert sinds kort, veranderde. Een aanpassingsvermogen dat not niet eens de kans heeft gehad te herstellen van eerdere immigratiegolven/gezinsherenigingen.

  Chaos wekt angst op, en die is universeel en kun je doortrekken naar klimaat-alarmisten die wat het klimaat betreft ook een sfeer opwekken van angst, zo van: het is vijf voor twaalf en dan we hebben nog vijf minuten voor de wereld vergaat zo ongeveer. Zo op schuldgevoel ed werkend, blijven mensen het pikken dat hun energiekosten stijgen als een idioot enz enz. Rampen zullen we krijgen als wij ons niet bekeren. Verschillende wetenschappers hebben zich aldus als ‘cheerleaders for alarm’ ontpopt en menen dat zij de wet in pacht hebben.

  Is complex allemaal, maar bepaalde mechanismen vormen een rode draad. De mate waarin kan immens verschillen. Om met Nausicaa Marbe in haar vrijdagse column te spreken:

  ==Laksheid (immigratie “beleid”, zeg ik) en verdraaiingen van feiten (klimaathysterie, zeg ik) veroorzaakt afbraak zonder oorlog, bezetting en vernietiging van instituten. Het is culturele afbraak, waar weinigen om lijken te geven. Maar de prijs die ervoor betaald zal worden kan groot zijn, als de collectieve herinnering verbrokkelt en waakzaamheid verslapt.

  Pieters: ==Moslims vinden hun eigen volk zelfs nog uitgebreider belangrijk dan niet-moslims en die worden jammer genoeg niet door Karin in dit topic ontleed.== ben ik het helemaal mee eens. Waarom mogen zij wel en wij niet “trots” zijn op afkomst/land? Ik zelf ben relativerend genoeg over mijn “Nederlanderschap”, maar in dat relativerend gat springen maar wat graag bepaalde bevolkingsgroepen zodat het “weg met ons” gauw ontstaat. Hetzelfde geldt voor het religieuze gat; zo kan ik nog wel uuuuren doorgaan!

  Maar snap je het nu een beetje wat ik bedoel, Daan?

  (En ik had net besloten me niet meer zo druk te maken… Vechten tegen al die bierkaaien. Heb genoeg eigen bierkaaien dichtbij huis!)

 26. ≡ 08 Nov 2015 ≡ 05:07

  @25.AnnaC ≡ 07 Nov 2015 ≡ 22:37
  Je citeert Nausicaa Marbe niet. Je knipt&plakt én legt haar uitspraken in de mond.

  NOT done!
  Pak er de GezondVerstandKrant van afgelopen Vrijdag nog eens bij.

  ps Ik vind Nausicaa Marbe een enorme heks, en ben het ‘s meestentijds met haar volstrekt oneens; maar ze formuleert helder.

  Lees ook de ons vandeweek ontslapen René Girard eens na omtrent “mimesis” (naäperij) en Wilhelm Reich zijn vaststelling dat er géén verschil bestaat tussen zwart, bruin of rood fascisme.
  Laat ik ook eens parafraseren: “de bedelaar is niet jaloers op de miljonair, maar op de andere bedelaar met drie duppies (of: the max; ‘n knaak) méér kleingeld” (uit: “waarom vuilnislui meer verdienen dan bankiers” ISBN 978 90 477 0683 0 (NUR 730))

 27. ≡ 08 Nov 2015 ≡ 12:55

  Persoonlijke geschiedenissen en huidige omstandigheden bepalen voor het grootste gdeelte je levenshouding denkik, weet ik wel zeker, Paul. Ik GEbruik Nausicaa Marbe omdat haar laatste allinea voor mij verwoordt hoe ik de wereld op dit moment zie en ervaar. Al lange tijd volg ik Nausicaa, bijna geheel haar Volkskrant tijd en nu (helaas niet direct , maar via via online) in de Telegraaf. Een krant die ik ook nooit koop, maar soms zinnig ongeriefelijk nieuws biedt.

  Ben dus, itt jou, groot fan van haar en haar achtergrond (de dictatuur van Roemenie gedeeltelijk mee gemaakte hebbende) vormt de basis van haar heldere formuleringen, welke mij immer aanspreken en mijn gevoel ondersteunen in de bierkaaien die ik zelf te bevechten heb.

  Maar bedankt voor je links.

 28. ≡ 09 Nov 2015 ≡ 11:52

  En weer terug naar af: “Het zet arme sloebers tegenover arme sloebers, uitzichtloze mensen tegenover uitzichtloze mensen. Maar zij zijn niet het probleem.”

  Nee: de machtshebbers zijn het probleem. Daar zijn ze voor, macht hebben om naar het goede te leiden, en niet het foute.

  En zo argumenteren we hier weer tegen elkaar. Maar niet met elkaar tegen hun die het verschil maken. En zo komen we geen steek verder. Maar over 1 ding zijn we het wel eens: iets klopt bij hen die het verschil maken niet.

  Dus: stop met de discussie over immigratie, bijstandstrekkers, ouderdoms problematiek, zorg, milieu, etc. Start de discussie hoe we de heersende elite door iets beters kunnen vervangen. Bijvoorbeeld door armen, vrijwilligers, en helden.

  Niet anarachie, maar wel revolutie. Stop met het uitwisselen van geld, en het nastreven van meer, meer, meer. Streef naar nuttig en geluk. Stop met alles waar belasting op geheven wordt. Doe dingen voor anderen zonder er geld voor te vragen, maar verdien daarvoor aanzien, respect, vriendschap, en nog belangrijker: een sociaal vangnet voor als de overhead het laat afweten. De oveheid trekt zich al aardig terug.

  Motto: sociaal en bijstand kost geen geld (belastingen), het kost de inzet van anderen. Als die er geen geld voor vragen, maar dat vrijwillig doen, tenminste als jij ook sociaal meedoet, dan gaat onze maatschappij er HEEL anders uitzien.

  Als de overhead het laat afweten, dan maken we onze eigen nieuwe samenleving. En je ziet het steeds duidelijker: sociale netwerken, communities, crowd sourcing, bitcoins, non-commercial intellectueel eigendom die aan het publiek behoort en niet aan een persoon. Het einde van het kapitalisme zoals wij dat kennen is nabij. Het bedrijfsleven vecht met alle middelen (legaal en crimineel) om hun oude zekerheden nog veilig te stellen.

  Dat is wat wij voelen: de perverse uitwerkingen van het “vrije” kapitalisme en zijn werkingen (niet alleen markt maar ook politiek), maar we kunnnen het niet plaatsen. Het verzet is gericht tegen de verkeerden. De frustatie maakt dat de woede ook tegen de verkeerden is gericht.

  Eigen volk maakt het eigen volk af. Maar het zijn de grote organisaties die het volk afmaakt. En we weten, maar we weten niet wat daar tegen te doen. Ik weet het wel: verzet je niet langer tegen de komende veranderingen maar omarm het.

  Wat moet gebeuren is klaar te worden voor de nieuwe maatschappij: waar winst maken en kapitaal status niet meer nummer 1 zijn. Je kunt dit versnellen door daar geen positieve, of beter helemaal geen, aandacht meer aan te besteden. Zet daarintegen de mensen die iets doen, onze helden en vrijwilligers, in een positief voetlicht: zij die daadwerkelijk iets doen voor de maatschappij en anderen.

  Bijvoorbeeld: Niet Bill Gates verdient aanzien en aandacht, maar Linus Torvalds. En met hem vele anderen zoals Richard Stalman. Dat zijn de mensen die onze maatschappij beter maken. Dit zijn voorbeeldjes uit de “Open Source” gedachte. Die gedachte moet in alle soorten gaan leven: iets doen als vrijwilliger voor een andere zonder daarvoor geld te vragen, maar in de hoop iets nuttigs te doen voor anderen, en hun ook vrij te laten er gebruik van te maken.

  Dat is waar het naar toe gaat, en dat lijkt me ook goed zo. Vrijwilligheid en geen dwang. Iets mogen doen in plaats van moeten doen. Krijgen in plaats van kopen.

  En dan wordt “eigen volk eerst” vanzelf “ander volk eerst”, en “agressie” wordt “passie”. Discussie gaan niet langer over “die doen dat fout”, maar die gaan dan over “die doen dat goed”.

  Mijn kennis, werk, bijstand is (zover ik kan) gratis en vrij verkrijgbaar.
  Nu de rest nog overtuigen …

  Alfred.

Schrijf een reactie

E-mail adressen worden niet getoond noch aan derden doorgegeven.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *