Toekomst

Over vijf jaar, in 2020, zou de uitstootreductie in Nederland volgens afspraken minstens 25% moeten zijn. Dat lukt nog niet erg. We maken het met sommige vervuiling juist bonter dan ooit tevoren: we hebben nog nooit zoveel kolen verstookt als in de afgelopen vijf maanden. In april van dit jaar haalden we zelfs het historisch hoogtepunt van bijna 1,3 miljard kilo kolen. Op die manier komt er bitter weinig van die afspraken terecht.

Je zou denken dar de overheid zich daarom met verve inzet voor duurzame woningbouw, zuiniger vervoer, zon-, wind- en waterenergie, en sluiting van verouderde kolencentrales. Want de wereld moet serieus schoner worden, willen we niet met ons allen naar de haaien gaan.

Tweede-Kamerlid Remco Dijkstra zei in een reactie op de gestegen broeigasuitstoot in Nederland dat hij niet tegen een beter klimaatbeleid is gekant, tenminste: ‘als het maar geen geld kost’. Hij had zijn eigen oplossing voor het probleem paraat: de VVD zet liever in op een handvol ‘slimme maatregelen’, zoals recycling en een bijmengverplichting voor brandstof.

Geweldig, Remco!

Afgelopen juli was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, en het jaar 2015 het warmste jaar. Sinds 1992 is de zeespiegel bij elkaar acht centimeter gestegen, en zonder drastische maatregelen versnelt dat proces zichzelf alleen maar. De NASA houdt serieus rekening met een zeestijging van één meter in de komende anderhalve eeuw. De effecten van de toenemende warmte zijn overal al merkbaar: de wereld kampt met grilliger en extreem weer, grote droogte op veel plaatsen, overstromingen in andere, en met heftiger en langduriger bosbranden dan ooit.

Maar de VVD meent dat wat extra recycling genoeg moet zijn om die trend te keren en de godganse zaak te redden. De toekomst van de wereld veilig stellen, zorgen dat onze kinderen een enigszins fatsoenlijke toekomst hebben: aardig idee, ja heus hoor! Maar het mag vooral geen geld kosten, want dan is de VVD faliekant tegen.

Het gevleugelde citaat van Derek Bok, een Amerikaanse advocaat en voormalig president van de Harvard University, drong zich aan me op. ‘If you think education is expensive, try ignorance,’ merkte de man droogjes op. De VVD verzet zich tegen serieuze, nu hopelijk nog enig effect hebbende milieumaatregelen omdat die nu wellicht geld kosten? Hebben ze enig idee met welke torenhoge lasten – en met welk schrijnend, wanhopig menselijk leed – hun kortzichtige boekhouderij onze toekomst opzadelt?

Wil de VVD geld besparen? A stitch in time saves nine. Nu doordacht en bloedserieus investeren in milieuherstel is duizendmaal goedkoper dan over dertig jaar de gevolgen van onze huidige nonchalance en kortzichtige zuinigheid bestrijden.


Aantal reacties: 52

 1. ≡ 03 Sep 2015 ≡ 09:33

  http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Waterkering/kaart.html

  Er kan gestopt worden met Grunneger boerderijen te stutten. Met de Friezen de wadden op. Zeeuwse meisjes vragen asiel in “mon plat pays”. Mokummers naar Urk of Zandvoort; de rest van ‘Olland mag hopen dat het schoolzwemmen wederom verplicht wordt.

 2. ≡ 03 Sep 2015 ≡ 13:30

  Helaas is het zo dat we met ons allen wel de kop in het zand steken waar het oplossingen betreft.

  Kernenergie moet serieus bespreekbaar worden! Met zonne-energie en wind-energie gaan we de co2 reductie op de korte termijn echt niet waarmaken.

  Zonne-energie neemt te veel ruimte in beslag (veluwe plat om er zonnepanelen neer te zetten?) met een te lage opbrengst. Wind-energie wordt steeds beter, maar is altijd nog onbetrouwbaar wat de opbrengst betreft (windstilte of juist te veel wind).

  Helaas is het (nog) praktisch onmogelijk om op grote schaal energie op te slaan voor later gebruik.

  Hoe we er ook over denken kernenergie is betrouwbaar wat opbrengst betreft, kosten zijn overzichtelijk. Ik zou vooral willen oproepen onderzoek naar Thorium reactoren intensief te ondersteunen.

  https://www.youtube.com/watch?v=nYxlpeJEKmw

 3. ≡ 03 Sep 2015 ≡ 17:11

  Karin, ik vrees dat de verwachte zeespiegelstijging van slechts één meter komende anderhalve eeuw een zeer conservatieve verwachting is als de conventionele energiewinning zo blijft. ..
  Het heeft mij altijd verwonderd dat bij het uit de grond stampen van hele nieuwe wijken bijvoorbeeld slechts een fractie van de huizendaken op het zuiden is gericht, terwijl de huizen voor langere termijn zijn gebouwd. Werkelijk een gebrek aan langere termijnvisie (wellicht pleonasme). Dit had zonder Den Haag gedaan kunnen worden. Men heeft weinig verbeeldingskracht. Dat kost óók een duit, net als onwetendheid.

 4. ≡ 03 Sep 2015 ≡ 18:25

  Karin, het spijt me om te moeten schrijven dat klimaattechniek niet tot jouw onderwerpen zou moeten behoren. Je hebt overduidelijk jezelf als leek laten voorlichten door iemand met een mening, zonder zelf de feiten te kennen.
  Dat is ook het probleem bij de nieuwsvoorziening van NPO: men slikt de antwoorden zonder de kennis te hebben om kritisch door te vragen.

 5. url url'>Spaink ≡ 03 Sep 2015 ≡ 21:36

  Babette @ 3: Ik heb je corrcties in je reactie verwerkt :)

  Pieter @ 4: Ik reken de NASA niet onder de onwetenden. Remco Dijstra reken ik echter onder de kortzichtigen.

 6. url url'>Janus ≡ 03 Sep 2015 ≡ 22:28

  Karin,

  Helemaal mee eens, maar ik heb een paar correcties:

  Q:”Want de wereld moet serieus schoner worden, willen we niet met ons allen naar de haaien gaan.”

  Je bedoelt: “Willen de haaien dan niet met z’n allen naar ons komen”, neem ik aan. :)) Blub.

  Je slotconclusie onderschrijf ik, maar jij gaat er net als de VVD kennelijk vanuit dat het nemen van milieumaatregelen geld moet kosten en dat is niet zo. Bij toepassing van het Cradle to Cradle principe kunnen milieumaatregelen juist geld opleveren. Zie:

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Cradle_to_Cradle

  Die gasten hebben indertijd het hele productieproces van IG-Farben herzien toen IG-F hun ouwe productieproces niet meer kon handhaven ivm de strengere Zwitserse milieu-eisen. Het eindresultaat was een hogere winst, 100% schoon afvalwater (dat bij Bern de Rijn in ging) en afvalstoffen waar ook nog wat van gemaakt kon worden of die konden worden doorverkocht aan bedrijven die daar dan weer wat van maakten. Het Cradle to Cradle principe is bij veel meer bedrijven al toegepast en levert daar ook winst op. En niet te vergeten een beter arbeidsklimaat, want het is een geïntegreerd geheel. Dat Cradle to Cradle principe dateert al uit 2002, maar ik heb nog nooit gehoord dat het wettelijk verplicht is gesteld, iets wat ik zeer vreemd vind, want dit is de oplossing, althans een groot deel ervan.

  En dat gezeur over schone energie moet ook maar ‘s afgelopen zijn. Uiteraard moet de productie van energie zo schoon mogelijk worden, maar daar zit ‘t ‘m niet alleen in. We moeten die bespottelijke consumptie terug dringen, vooral de productie van allerlei non-dingen. De grondstoffen zijn binnenkort ook op.

  Tsja jongens, en dan zullen jullie het toch moeten doen met een iPhone van twee jaar oud. Bwoehoehoeoeoeoeoe – *snotter-snif-huilhuil* – hoe kan ik nog verder leven?

  O ja, ik heb het woord VVD-er maar eens opgezocht in het woordenboek, het betekent “debiel”.

  Janus.

 7. ≡ 04 Sep 2015 ≡ 03:17

  @6.Janus – van onderen:
  “bespottelijke consumptie terug dringen” bevolkingsexplosie – kindertal
  “grondstoffen zijn binnenkort ook op” onze ster kan nog ‘n paar miljard jaar mee
  “Cradle to Cradle principe dateert al uit 2002” wat dach-je van de middeleeuwen?
  “bij Bern de Rijn in” Bern watert af op de Middellandse Zee. bedoel je Basel?

 8. url url'>Janus ≡ 04 Sep 2015 ≡ 08:25

  Idd JPaul (7),

  De overbevolking was ik nog even vergeten, terecht toegevoegd. Onze ster kan nog ‘n paar miljard jaar mee, ja, maar onze planeet aarde voor ons niet zoals wij ermee omgaan of anders gezegd: wij niet op onze planeet aarde.
  En de middeleeuwen, ja, voordat we aardolie gingen gebruiken en allerlei kunstmatige materialen gingen maken en gebruiken was alles Cradle to Cradle. Is het Gristendom achteraf bezien niet een milieubeweging avant la lettre door de kribbe van het kindeke Jezus zo’n prominente rol te laten vervullen in hun sprookje over de geboorte van hun heiland?
  En het zal Basel dan wel geweest zijn, ik weet eigenlijk niet aan welke rivier IG-Farben toen lag, ik dacht dat de Rijn toen werd genoemd. Hoe dan ook, het water was schoon, iig zo schoon dat het direct op de rivier geloosd kon worden.

  J.

 9. url url'>Frits ≡ 04 Sep 2015 ≡ 12:55

  De uitstoot van Nederland is niet erg relevant in vergelijking met de rest van de wereld. Remco heeft financieel helemaal gelijk wat mij betreft. Hierbij een lijst van de grootste 5 uitstoters en daarbij Nederland als vergelijking (bron: http://edgar.jrc.ec.europa.eu)

  De discussie is relevant natuurlijk, echter de meeste winst valt te behalen met het weigeren van Chinese producten die niet CO2 vriendelijk zijn gemaakt. Een forse belastingheffing daarop is een goed middel, dat tevens vriendelijk is voor de schatkist.

  Met de lijst hieronder kun je bepalen hoe veel zin het heeft om je over dit onderwerp druk te maken, alhoewel nadenken over het gebruik van kernenergie wel degelijk zin heeft nu de gasbel langzaam maar zeker leeg raakt.

  Land Uitstoot 2013 Percentage tov china
  China 10281178 100
  United States 5297581 52
  India 2071514 20
  Russia(F) 1803249 18
  Japan 1360570 13
  Germany 844981 8
  Korea(S) 626648 6
  Int. Shipping 610965 6
  Canada 551247 5
  Brazil 511982 5
  (47)NL 161855 2

 10. ≡ 04 Sep 2015 ≡ 16:37

  Après nous le déluge!
  Over pakweg 5 miljard jaar begint ‘onze’ zon aan het stadium rode reus, maar ik geloof niet dat de diersoort mens zich daar zorgen over hoeft te maken.
  We zijn hier net… en we blijven maar even.

 11. ≡ 04 Sep 2015 ≡ 16:44

  Karin, daarentegen acht ik Marcel Crok een zeer goede klimaatjournalist en hij heeft nogal wat reserves ten aanzien van wat men roept dat door de mens zou worden veroorzaakt. Omdat niemand weet welk deel door natuurlijke factoren wordt veroorzaakt.
  Niemand kan daar iets zinnigs over zeggen, ook NASA niet. Het enige dat zeker is, is dat het klimaat voortdurend verandert.

  http://nos.nl/artikel/2054048-klimaatonderzoekers-lijden-aan-tunnelvisie.html

 12. ≡ 06 Sep 2015 ≡ 04:28

  Amerikaans architect en visionary Buckminster Fuller legde in de jaren zeventig nog maar weer eens uit hoe het zo ver heeft kunnen komen dat er maar heel moeizaam actie ondernomen wordt – hij hamerde er toen al op dat Amerika zich van afhankelijkheid van olie moest ontdoen en schatte de conversie naar sustainable renewable energie met de technologie van TOEN mogelijk binnen een tijdsbestek van 15 jaar…. dan zou de US rond 1985 volledig onafhankelijk en zelfvoorzienende energie kunnen hebben.

  Wubbo Ockels hamerde er ook maar weer eens op: de oplossingen zijn er – de technologieen hebben zich reeds bewezen, en nou moeten we het alleen nog even met z’n allen gaan implementeren ook.

  Me dunkt: alsof Nederlanders zich ooit hebben kunnen veroorloven om in geld te denken als het om upkeep van het land gaat – wij weten precies hoeveel er minimaal aan resources gaat zitten in het behouden van elke vierkante meter land: wanneer je enige stabiliteit wilt behouden moet je vooral geen paniek zaaien of op Peter R de Vries-wijze een SBS6 angstsfeer te creeeren wanneer blijkt dat er al jaren te weinig onderhoud aan de dijken gepleegd zou zijn…

  Regeren is vooruit zien op lange termijn, en vooralsnog lijken alle ontwikkelingen en complicaties e.d. precies uit te pakken zoals er al decennia lang voorspeld is… dus,…. waarom opeens doen of er paniek in de tent is en er niet genoeg ruimte of geld is voor het opvangen van vreemdelingen e.d.? Ik wordt er soms bang van, zo geloofwaardig als onze politici hun rol spelen – alsof zij verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de verdeling van het budget in een tijd waarin de waarde van het geld constant gecrasht kan worden van buitenaf….

  http://www.rwgrayprojects.com/synergetics/s00/p0000.html
  000.010 t/m 000.030:

  “000.130 At present 99 percent of humanity is misinformed in believing in the Malthusian concept of the fundamental inadequacy of life support, and so they have misused their minds to develop only personal and partisan advantages, intellectual cunning, and selfishness.

  Intellectual cunning has concentrated on how to divorce money from true life-support wealth; second, cunning has learned how to make money with money by making it scarce.

  As of the 1970s muscle, guns, and intellectual cunning are ruling world affairs and keeping them competitive by continuing the false premise of universal inadequacy of life support. If mind comes into supreme power within a decade, humanity will exercise its option of a design revolution and will enter a new and-lasting epoch of physical success for all. If not, it will be curtains for all humanity within this century.”

 13. ≡ 12 Sep 2015 ≡ 21:32

  CO2 is meer dan vervuiling.
  Elke plant en elke boom, de algen en plankton in de oceanen: het wordt allemaal gevormd uit CO2. Zonder CO2 geen leven op deze planeet!

 14. url url'>Janus ≡ 13 Sep 2015 ≡ 12:56

  HenK (10),

  “Après nous le déluge” dat heb ik ook lang gedacht. Maar het kan zijn dat wij – voorzover ik heb kunnen vaststellen zij wij ongeveer leeftijdsgenoten – het toch nog mee gaan maken.

  Als de zeespiegel sinds 1992 bij elkaar al acht centimeter is gestegen – ik verwijs naar Karin’s column – dan is dat sinds 1953 nog wel wat meer, want die zeespiegelstijging is niet van gisteren. Maar goed, 8 centimeter betekent, als ik het goed berekend heb, 4 kilo extra druk per strekkende meter dijk. Dat lijkt weinig, maar tikt wel aan ingeval van een zware storm. En daar gaat het om en zo’n storm kan elk moment ontstaan, zeker in deze tijd waarin de stormen zwaarder worden.

  Dus HenK, reken je nog even niet rijk met je “Après nous le déluge”, het kan elk moment gebeuren. Bovendien vind ik dit een vreemde uitspraak van iemand die kleinkinderen heeft. “Après nous” daar vallen je kleinkinderen toch ook onder? Dan lijkt me enige zorg toch wel op z’n plaats?

  Janus.

  Voor wie het niet weet, “Après nous le déluge” betekent: Na ons de zondvloed.

 15. url url'>Janus ≡ 13 Sep 2015 ≡ 13:07

  Pieter (11),

  Er is allang eensgezindheid onder wetenschappers – ik las laatst 99% eeens – over de oorzaak van de huidige milieucrisis: de mens. Mensen die dit ontkennen, tsja, die hebben er kennelijk behoefte aan die werkelijkheid niet te zien en dat is op zich begrijpelijk, maar lost niets op. Er is alleen geen eensgezindheid over hoe snel eea gaat en of het tij – ‘grappige’ woordspeling in dit geval – nog te keren is.

  Janus.

 16. url url'>annac ≡ 14 Sep 2015 ≡ 21:14

  Ik sluit me bij Pieter aan met ook een leerzame site

  http://climategate.nl/

  Een voorbeeld uit de artikelen:

  http://climategate.nl/2015/09/12/wakker-worden-uit-een-nachtmerrie/

  Op angst gebaseerde hype is het, met dezelfde tactiek als gelovigen je doen wijsmaken. Het is een soort Milieu-marxisme. Ook te vergelijken met Louise Hay die je een schuldgevoel tracht aan te meten voor een ziekte die jezelf veroorzaakt zou hebben. Het klimaat doet wat het wil, menen em te kunnen tegenhouden duidt op arrogantie, grootheidswaan. Proberen een schoon leef milieu te houden is niets mis mee, net als een goede levensstijl handhaven, maar het is zwaar doorgeschoten. Lees maar.

  Ook Salomon Kroonenberg is de moeite van het lezen waard: bv De menselijke maat. http://www.salomonkroonenberg.nl/media.html

  Groet

 17. url url'>Janus ≡ 15 Sep 2015 ≡ 09:22

  Annac (16),

  Als jij je bij Pieter aansluit dan heb ik in eerste instantie aan jou hetzelfde te zeggen als wat ik in 15 aan hem schreef.

  De vergelijkingen die je maakt slaan nergens op en bewijzen allerminst je gelijk, je schiet jezelf er zelfs mee in je voet. Ook jij maakt je schuldig aan een geloof – net als Pieter – en wel om dezelfde redenen als (religieus en andere) gelovigen dat doen: je wilt jezelf in slaap sussen met een drogidee, het geloof van die ene procent wetenschappers waar ik het (omgerekend) in 15 over had.

  Het heeft voor mij dan ook geen enkele zin om je aanvullende teksten te lezen, want als ze tot jouw geloof leiden, dan kan er niet veel bruikbaars in staan. Theologiestudies laat ik om een vergelijkbare reden links liggen. Over je hardnekkige (en onterechte) beschuldiging aan het adres van Louise Hay hebben we het al uitgebreid in de Hay-draad van Karin gehad, dus dat laat ik hier verder rusten, bovendien is dat hier off-topic. En als mensen al misplaatst geloven in Louise Hay, nogmaals, jij gedraagt je op dezelfde manier tav het milieu.

  Q: “Proberen een schoon leef milieu te houden is niets mis mee”. Ik zou zeggen: draag dan je steentje bij ook al geloof je niet in de “milieuhype”, maar in je eigen milieusprookje. Als het om het milieu gaat lijkt het me toch echt beter om het zekere voor het onzekere te nemen. Al dit soort ‘ja maar’ discussies dragen niet bij aan het beschermen van ervan.

  Janus.

 18. ≡ 15 Sep 2015 ≡ 16:05

  @15. & 17.Janus “allang eensgezindheid onder wetenschappers – ik las laatst 99% eeens –”

  Valt zelf ten prooi aan / gebruikt een drogredenering met jouw percentage: Onder miljoenen wetenschappers hoeft er maar één te zijn die ‘t bij het rechte eind heeft en de rest kan zich in een hoekje gaan staan of zitten schamen.

  Voorbeelden te over. (Socrates, Jezus van Nazareth, Avicenna (Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Sīnā (أبو علي الحسين ابن عبد الله ابن سينا)), Averroës (Ibn Rushd), Gallileo Gallilei, Albert Einstein, etc.)

  Zoals 10.HenK al opmerkt: the planet is fine!
  https://www.youtube.com/watch?v=y5XN5XTmu6c
  (er is ook een versie met ondertiteling in het Koreaans)

  en wees eens gemotiveerd pissed-off
  https://www.youtube.com/watch?v=tdhDq5mgkx4

  & relax: het kan altijd erger
  https://www.youtube.com/watch?v=1_wWJ-_4uSY

 19. ≡ 15 Sep 2015 ≡ 16:35

  Ik heb het volste vertrouwen in de waterbouwkundigen van Nederland en pretendeer niet over de kennis te beschikken om echt in discussie te gaan over dit onderwerp.
  Voor wie het boeit is dit http://www.floodsite.net/default.htm een aardig beginpunt en o.a. hier http://www.zeeweringen.nl/ kun je zien wat Nederland gedaan heeft om het hier veiliger te maken.
  Kan het niet mis gaan? Natuurlijk wel… ik woonde in 1953 letterlijk aan de rand van het watersnoodgebied (in Rhoon). En nu woon ik nog lager dan toen (ruim 5 meter onder NAP).
  Met ‘we’ bedoel ik overigens de gedegenereerde, megalomane diersoort mens, die hier nog maar net is en snel weer zal verdwijnen. Zoals ik al vaker schreef: Dat vind ik een rustgevende gedachte…
  En ja, ook mijn kleinkinderen en hun eventuele kinderen… zullen sowieso ooit sterven.
  ‘Zondvloed’ staat overigens voor meer dan alleen wateroverlast, maar dit terzijde…

 20. url url'>annac ≡ 15 Sep 2015 ≡ 19:24

  Het ==Onder miljoenen wetenschappers hoeft er maar één te zijn die ‘t bij het rechte eind heeft en de rest kan zich in een hoekje gaan staan of zitten schamen.== van Henk: daar hou ik het maar op, Janus. Onze leefwereld verschilt immens, dus de groeten maar weer!

 21. url url'>Janus ≡ 15 Sep 2015 ≡ 22:24

  Q: “Onder miljoenen wetenschappers hoeft er maar één te zijn die ‘t bij het rechte eind heeft en de rest kan zich in een hoekje gaan staan of zitten schamen.”

  Je hebt theoretisch gelijk JPaul (18), maar dat is dan ook het enige. Helaas is het de geschiedenis die ons zal leren wie er gelijk heeft (gehad). Het lijkt me alleen niet verstandig om dat in dit geval te gaan afwachten…. Vooral niet omdat het gaat tussen ‘minder erg’, ‘erg’ en ‘heel erg’. ‘Niet erg’ komt in het scenario niet voor. :(

  En ik zou Jezus niet in dat rijtje noemen. We weten niet wat hij gezegd heeft – zo hij bestaan heeft – dus is dat niet te toetsen.

  HenK (19),

  Ik heb ook het volste vertrouwen in onze waterbouwkundigen – in technici in het algemeen – maar niet in de financiers, alles is budgetair ingeperkt. En ik pretendeer ook niet over de kennis te beschikken om in detail in discussie te gaan over dit onderwerp, ik beroep me op de grote lijnen die al jaren bekend zijn en steeds duidelijker worden.

  Over ‘we’ zijn we het eens. :) En dat ‘Zondvloed’ in die uitdrukking in beginsel een figuurlijke betekenis heeft, dat is zo, maar het is zo leuk om het nu letterlijk te nemen. :)

  Dank trouwens voor jullie linkjes.

  Annac (20),

  Je citeerde JPaul en niet HenK, maar ach. En jij ook de groeten maar weer en sterkte met jouw leefwereld.

  Driewerf Janus.

 22. url url'>Janus ≡ 15 Sep 2015 ≡ 22:29

  Annac, voor alle duidelijkheid: dat laatste bedoel ik dus letterlijk, niet om te katten. Ik doel op de situatie rond je zoon. Sterkte daarmee. J.

 23. ≡ 16 Sep 2015 ≡ 04:17

  Je kunt wel vertrouwen hebben in de nederlandse dijkverzwaring, maar hoe zit het met de Belgische? Spenderen ze daar aan dijken net zoveel geld als aan overige infrastructuur?
  Zie ik ons nog wel een keer richting JPaul dobberen ;>.
  En dan hebben ze hier vdm het school zwemmen ook nog eens afgeschaft.

  Voorlopig kampt ‘ontkennend’ Amerika, met jarenlange droogte in California, nu ook met bosbranden daar.
  De economiese schade van een daadwerkelijke C02 vermindering, is op korte termijn veel levensbedreigender voor onze op hol geslagen consumeer economie, dan het langzaam naar de klote gaan van onze wereld (wat dan een onvermijdelijke Straf van god zou zijn)
  En op het goddelijke, hebben wij geen antwoord.
  Meer bidden, dat is in ieder ook geval goedkoop.

  Die CO2 vermindering an sich, is verworden tot grondstof. Als in verhandelbare tranches van zogenoemde uitstoot. Zo kapitaliseren we alles. Dan kun je beter van je lokale dealer van de ‘wachttoren’ een aflaatje paradijs kopen. Om je toekomst mee veilig te stellen.
  Wat goedkoper is en beter voor de economie (21%btw), dan daadwerkelijk consuminderen. Want daar draait het om.
  Dan ‘moet’ je bijvoorbeeld beslissen die nieuwe iFoon niet te kopen, omdat je oude foon nog niet stuk is. Wat wel weer schadelijk is voor onze economie. (geen 21%btw)

  Roeptoeteren over thorium-kernkraft lost weinig op, want daarmee verlaag je de consumptie niet.
  Verhoog je zelfs het energie nivo en verminder je alleen verhandelbare CO2 uitstoot. Dat zou dan de enige winst zijn (21%btw)
  Buiten dat heeft het geen militair potentieel, en militair potentieel verhoogd de ontwikkelings capaciteit.

  Het roest me meer en meer, aan mijn derriere. Naar ‘ons’ word niet geluisterd.
  Darom feest ik, zolang het nog duurt.
  Die generaties na ons, zullen wel leren om in hun tijdsbeeld (realiteit) te overleven. En zij zullen niet beter weten.
  Zoals wij in het onze niet beter wisten.

  https://www.youtube.com/watch?v=ZSTp2DlN7Pg

 24. url url'>Janus ≡ 16 Sep 2015 ≡ 09:00

  Geert (23),

  Ik ging al lezende een heel eind met je op, maar dadde gij het per saldo aan uwen gat laat oxideren, da vind ik vreemd, ej. Als je stelt dat consuminderen van cruciaal belang is – helemaal mee eens – dan moet je daarin toch ook je eigen verantwoordelijkheid nemen? Doorfeesten is juist geen optie meer, dat doe je dan over de rug van toekomstige generaties.

  En uiteraard zullen de generaties na ons beter weten, ze weten toch dat het de generaties vóór hen waren – wij dus en onze voorouders – die deze ellende hebben veroorzaakt? Deze milieuramp is toch geen natuurramp die zomaar over ons komt? En je mag hopen, voor hen, dat ze dan inmiddels wijzer zijn en wél beter weten en vooral…… beter handelen. Daar moeten wij en onze jeugd al mee beginnen, maar de jeugd lijkt z’n tijd vooral te verdoen met getuur op hun iFoontjes. :((

  Janus.

 25. ≡ 25 Sep 2015 ≡ 12:41

  Janus 15,
  dat de mens schuldig is aan de milieucrisis(die er feitelijk niet is) geef ik jou gelijk.
  Wat is nu 99% van de wetenschappers als er verder ruim 7 miljard mensen op de aarde wonen die geen wetenschappers zijn. Hebben jouw wetenschappers(hoge priesters) dan nog steeds gelijk? Ja ze hebben gelijk omdat ze de dienst uitmaken met hun (kerk)leer die hun daarvoor vet betaalt.
  Iedere boer weet als je de natuur wil cultiveren(dus bedriegt) die natuur altijd aan het laatste eind trekt. Want hoe je het ook went of keert natuur blijft altijd de baas. Geen enkele beschaving is het tot nu toe gelukt de natuur te overwinnen of te controleren. Daarom bestaan die beschavingen niet meer. En kan ik het met zekerheid stellen dat onze beschaving dat ook niet gaat lukken. Want daar zijn we eenvoudig (nog steeds helaas)te dom(onwetend) voor.
  En weet je wat die wetenschappers(niet alleen die van milieu maar met ze allen) behoren te doen zichzelf overbodig maken. Dan komt helemaal goed met die natuur.
  Of Jezus wel of niet heeft bestaan maakt niet uit. Maar hij kwam wel met een blijde boodschap(evangelie) als ideologie die helaas mensen niet begrepen of expres misinterpreteerden.
  Want Wittgenstein zei ooit eens: waarover je niets weet daarover moet je zwijgen.

  En het tij is altijd te keren. De weg heen is dezelfde weg als de weg terug.

  Groet.

  Trouwens de geschiedenis leert ons niets omdat de oplossingen altijd in heden gemaakt dienen te worden.

 26. url url'>Janus ≡ 26 Sep 2015 ≡ 12:57

  @ Wijzij 25.

  Q: “Wat is nu 99% van de wetenschappers als er verder ruim 7 miljard mensen op de aarde wonen die geen wetenschappers zijn.”

  Wel, dat zijn 99% van de wetenschappers. Of heb jij, als één van die 7 miljard, meetapparatuur in je achtertuin staan? ‘k Dacht ‘t niet. Ik zou maar luisteren naar die lui.

  Q: “Want hoe je het ook went of keert natuur blijft altijd de baas.” (Sic)

  Nou, dan zijn we het toch eens? De natuur zullen we nooit kunnen vernietigen, onzelf wel (en met ons helaas nog veel andere dieren). Voor de natuur zijn wij niets anders dan een verschijnsel.

  Vroegere beschavingen hebben nooit een milieucrisis veroorzaakt, die zijn aan een soort van imperialistische obesitas ‘overleden’ en door interne corruptie, machtsstrijd enz.

  Q: “Of Jezus wel of niet heeft bestaan maakt niet uit.”

  Uiteraard maakt dat uit. De aan hem toegeschreven ideologie is LATER door de kerk bedacht om massa’s stroop om de mond te smeren met een ‘blijde boodschap’. Met wat Jezus gezegd heeft/zou hebben – vooral door de kerk zelf verketterd – heeft dat niets te maken.

  Mag ik je adviseren de raad van Wittgenstein nog eens te overwegen? Dank.

  Q: “En het tij is altijd te keren.”

  Het milieutij is niet meer te keren; er zijn processen op gang gebracht die niet meer te keren zijn. Het tij zal eens wel keren, maar eeuwen later, voor ons te laat. Er is geen weg meer terug, als je op een glibberige helling bent beland. Dit is niet een wandelingetje naar de supermarkt en en dan weer terug.

  Janus.

 27. ≡ 26 Sep 2015 ≡ 14:36

  ‘Zomaar’:
  Een fragment uit de teksten, zoals die circa 2.500 jaar geleden geschreven werd door de zoon van Bloson, Heraclitus van Efeze…..de man die geen zin had om in het stadsbestuur van Efeze plaats te nemen, omdat hij liever met kinderen speelde in de omgeving van de tempel van Artemis….de man, die niet inging op een uitnodiging van koning Darius om naar het hof te komen…kortom, een man die zijn eigen weg durfde te gaan, wat anderen daar ook van dachten.
  Een lichtend voorbeeld…. !
  De weg naar BOVEN en naar BENEDEN is één en dezelfde.
  Groet,
  Heraclitus VII (wiens volledige homepage door KPN werd weggegooid. “Heeft U dan geen back up?” Nee dus).

 28. url url'>Janus ≡ 27 Sep 2015 ≡ 09:16

  HenK (27),

  Q: “Heraclitus VII (wiens volledige homepage” enz

  Dan was hij zijn tijd écht ver vooruit! :) Wel een beetsje dom dat hij geen backup had, maar ja dáár had hij kennelijk nog niet bij stil gestaan.

  En de weg naar boven en naar beneden is inderdaad één en dezelfde, maar die naar beneden gaat aanzienlijk makkelijker. Gevalletje van zwaartekracht die ook in immateriëel opzicht geldt, anders zouden engelen niet kunnen vallen. [Een stukje stichtelijkheid op zondag mag wel, denk ik. :) ]

  Maar Heraclitus – om een zeer geforceerde omweg terug naar het topic te maken – heeft vast geen uitspraken over het milieu gedaan, dat speelde toen nog helemaal niet. Overigens is het milieuprobleem een uitstekend voorbeeld van die makkelijkste weg naar beneden. De grote massa denkt dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. De makkelijkste weg in denken, in dit geval: ook die leidt downhill.

  Janus.

 29. ≡ 27 Sep 2015 ≡ 09:57

  Henk, dat was een mooi stukje over Heraclitus.
  Dan zal het verhaal van De kleine Johannes (Frederik van Eeden) jou wel aanspreken.
  Zo te downloaden via google: titel, pdf. Eureka.

  Janus ik heb het helemaal gehad met die wetenschappers. Deze magiërs en tovenaars van onze 21ste eeuw die de doos van Pandora in zijn geheel opentrekken. En daarna roepen zij wij zijn ook de oplossers van ‘jullie’ probleem. Even geduld aub want wij zijn goed bezig.
  Niets anders dan de eeuwige: ijdelheid, schone schijn, kortzichtigheid en hoogmoed.

  Je geeft zo af op die kerk. Uit diezelfde kerk is wetenschap ontstaan. Wetenschap geen geloof?

  Het was me weer een genoegen groet.

 30. url url'>Janus ≡ 27 Sep 2015 ≡ 10:15

  Wijzij (29),

  Q: “Uit diezelfde kerk is wetenschap ontstaan.”

  Wat zit je toch te bazelen, man. De kerk is bij uitstek de bestrijder geweest van de wetenschap en van veel meer realiteiten, bijvoorbeeld dat homo’s ook mensen zijn.

  Dat wetenschappers een beperkt wereldbeeld hebben, ben ik met je eens, maar in het geval van het milieu, onderdeel van dat wereldbeeld, hebben ze groot gelijk.

  J.

 31. ≡ 27 Sep 2015 ≡ 11:54

  Janus nog steeds een strijd om het gelijk(wat nog geen eens je eigen denken is).
  Of wordt het een spelletje van ‘ik zie wat jij niet ziet’ en vice versa.
  In Bazel ga je bazelen omdat je hun taal niet verstaat.

  Het probleem van milieu is. Dat je milieu moet defeniëren en daar ga je meteen de mist in.
  Bedoelen ze leefomgeving in cultuur of leefomgeving in natuur? Daar gaat de schoen al wringen. Want dan moet je een keuze maken tussen natuur of cultuur. En/en is imo niet
  mogelijk.
  Als je cultuur kiest moet je keihard je best doen om die cultuur in stand te houden want je wijkt af van de natuur(je moet natuur inleveren) en dat is vragen om problemen. Want natuur heeft de langste adem. Maar als iedereen cultuur in moet leveren breek de pleuris los. Omdat eigen belang, roem en geld -eigen verdiensten- worden ontleend aan cultuur en niet aan natuur.
  Nu snap je wat de paradijs op aarde eigenlijk betekent. Dat is de gruwelijke waarheid: het paradijs heeft niets van doen met cultuur maar is natuur.
  De vraag blijft wat willen met ze allen nu doen?
  Ik kan me niet zo druk om maken dat sommige mensen denken dat de mensheid verdwijnt. Want onkruid vergaat niet, zei die gekscherend.

 32. url url'>Janus ≡ 27 Sep 2015 ≡ 13:10

  Wijzij (31),

  Q: “Bedoelen ze leefomgeving in cultuur of leefomgeving in natuur?”

  Lees Karin’s column er nog eens op na, dan weet je welk milieu hier besproken wordt.

  En het Paradijs wordt op verschillende manieren gedefiniëerd. De jouwe is er maar eentje van. Wat mij betreft maakt een schoon milieu onderdeel uit van het Paradijs, maar ja, dan zijn we er nog lang niet. Wij veroorzaken giga veel problemen die helemaal niets met het milieu te maken hebben. Uiteraard is dit milieuprobleem ontstaan doordat we tegennatuurlijk zijn gaan leven.

  Q: “De vraag blijft wat willen met ze allen nu doen?” (Sic)

  Nou, geef dan ‘s antwoord op die vraag, wie weet komen we dan een stapje verder.

  J.

 33. ≡ 29 Sep 2015 ≡ 08:14

  Janus,
  het antwoord (indirect door Henk gegeven(27)) op je vraag:
  doe als de kinderen maar…. dan je hele leven lang.
  Groet.

 34. url url'>Janus ≡ 29 Sep 2015 ≡ 10:29

  Wijzij (33),

  Het milieuprobleem kan niet met kinderlijke maatregelen worden opgelost. Overigens slaan kinderen mekaar ook de hersens in, als het ze zo te pas komt, en is een deel van hen hebzuchtig – hoofdoorzaak van het milieuprobleem – net als bij de volwassenen. Dus doen zoals zij doen lijkt geen oplossing te brengen.

  Helaas snapt niemand, voorzover ik weet, wat ‘Jezus’ bedoelde met wat ‘hij’ zei over de kinderen – en Heraclitus mogelijk ook – maar dit is geen plek voor een uitleg daarvan.

  J.

 35. url url'>Spaink ≡ 29 Sep 2015 ≡ 18:08

  Janus en wijzij: of jullie willen ophouden met kibbelen.

 36. ≡ 14 Oct 2015 ≡ 17:19

  @Karin. Over NASA: http://klimaatgek.nl/wordpress/2015/10/14/wetenschappers-onder-druk-gezet/#more-2945

  @Janus. Over die 99%: Er zijn dictaturen die met de uitslag van de landelijke verkiezingen niet verder komen dan 98%.

 37. url url'>Spaink ≡ 15 Oct 2015 ≡ 00:36

  Pieter: we hebben het hier niet over manipulatie van stemmen of iets dergelijks, maar over erkende observaties en de interpretatie daarvan. Als dan 99% van de relevante wetenschappers het eens zijn over waarneming, context en interpretatie, heb je een voldongen feit.

 38. url url'>Janus ≡ 15 Oct 2015 ≡ 00:09

  @ Pieter (36),

  http://www.nu.nl/wetenschap/4143939/ijs-antarctica-smelt-in-2050-twee-keer-zo-snel.html

 39. url url'>Janus ≡ 15 Oct 2015 ≡ 00:13

  En:

  http://www.nu.nl/wetenschap/4144630/voedselketen-in-oceanen-staat-instorten.html

  En dit is dus mainstreamnieuws.

  Need I say more?

  J.

 40. url url'>Janus ≡ 15 Oct 2015 ≡ 12:48

  Spaink @ 39: Dat dus. Dank! :)

  Maar de gevolgen gaan verder dan het milieu. Niet verrassend, maar toch:

  http://www.nu.nl/buitenland/4145373/klimaatverandering-bedreigt-mensenrechten-kenia.html

  En dit is maar één voorbeeld en ook niet verrassend dat het juist de armste mensen als eerste treft. Californië zal nog wel geld hebben om ergens water vandaan te halen. Om hun zwembaden mee te vullen…..

  J.

 41. ≡ 15 Oct 2015 ≡ 18:51

  Maar Karin, je houdt jezelf vast aan de data van NASA. Als NASA dan aangeeft dat iemand haar kritische mond moet houden omdat NASA geen zin heeft in gezeur, dan klopt er toch iets niet? Dan moeten er toch twijfels zijn over de oorzaken van wat men waarneemt?
  Het klimaat verandert altijd en er zijn mijns inziens te veel mensen die kunnen aantonen dat de natuur een grotere invloed heeft op de huidige opwarming dan de mens.

  Ik verwijs nogmaals naar de website die ik eerder aanhaalde, nu met een artikel over het ijs van Janus, puur om aan te geven dat we helemaal niets weten en zeker geen conclusies kunnen trekken die nu getrokken worden:

  http://klimaatgek.nl/wordpress/2015/10/15/de-temperatuur-het-zeeijs-op-de-noordpool-en-de-arctische-amplificatie/

 42. url url'>Spaink ≡ 15 Oct 2015 ≡ 19:37

  Pieter: De NASA is bepaald niet de enige organisatie die zeer serieuze berichten over het klimaat de wereld instuurt. En dat ze mal worden van die paar climate-change deniers, kan ik me levendig voorstellen. Er zijn zeer serieuze aanwijzingen dat het wel degelijk de mens is, beter: de industrie. Van het omhakken van bomen, het afgraven van bergen, de uitstoot van olieproducten. Een ‘normale’ door de aarde gedreven opwarming gaat niet zo snel als we die nu meemaken.

 43. ≡ 15 Oct 2015 ≡ 18:55

  Nogmaals, dat het klimaat verandert is een gegeven. Maar dat de mens daar hoofdschuldig aan is is nog maar de vraag.

  @Janus: over het Noordpoolijs en echte wetenschap, in plaats van toekomstvoorspellingen met niet-werkende modellen:

  http://klimaatgek.nl/wordpress/2015/10/15/de-temperatuur-het-zeeijs-op-de-noordpool-en-de-arctische-amplificatie/

 44. ≡ 15 Oct 2015 ≡ 20:31

  Vraag: waarom komen mijn mailtjes niet door? Of redigeer jij ze eerst en is het wachten daarop, Karin?

 45. url url'>Spaink ≡ 15 Oct 2015 ≡ 21:53

  annac: als een bericht niet doorkomt, is dat meestal omdat er teveel links in staan – dan moet ik ze eerst goedkeuren. Maar zulke berichten heb ik de afgelopen dagen niet gehad.

  Edit: Er bleek het een en ander van je in de spamfolder te zitten, annac. Veel berichten met vooral links en weinig tekst, daar houdt de spamblocker niet van. Ik vermoed dat de spamblocker sinds de laatste update wat overijverig is.

 46. ≡ 15 Oct 2015 ≡ 20:36

  Nou, dan dit maar: ik, en ik niet alleen, wordt gek van de klimaat alarmisten die iedereen angst aanjagen, zoals godsdiensten en alles wat daarop lijkt, ook werken.

  https://www.youtube.com/watch?v=xgEcIQ_WoiU&feature=player_embedded

 47. ≡ 15 Oct 2015 ≡ 20:40

  Misschien lukt deze nog?

  http://climategate.nl/2015/10/15/franse-weerman-philippe-verdier-gooit-knuppel-in-hoenderhok/

 48. ≡ 15 Oct 2015 ≡ 20:41

  Zo is duidelijk dat de klimaat-maffia niet onderdoet voor de orenmaffia.

 49. ≡ 15 Oct 2015 ≡ 22:13

  OK., dank. Zoiets begon ik al te vermoeden. Ben behoorlijk digibeet, maar soms schemert er iets door wat op begrip lijkt.

  Ik probeer er nog een die niet doorkwam:

  http://www.wintersportweerman.nl/2015/10/15/65605/schandaal-franse-tv-collega-philippe-verdier-op-non-actief-na-publicatie-klimaatboek/

 50. url url'>Janus ≡ 16 Oct 2015 ≡ 01:04

  Q: “het ijs van Janus” – (41).

  Dat is meestal Hertog of Ben & Jerry’s of ijs van de bioboer.

  Kijk Pieter en Annac, normaliter vind ik het van moed getuigen, als iemand een minderheidsstandpunt inneemt, maar in dit geval getuigt het vrijwel zeker van het tegendeel: angst. Een angst die tot ontkenning leidt. En dan plaats je jezelf buiten de realiteit. Verder praten heeft dan geen zin meer. Helaas.

  Janus.

 51. url url'>Janus ≡ 16 Oct 2015 ≡ 11:25

  @ Pieter (41),

  Q: “dat de natuur een grotere invloed heeft op de huidige opwarming dan de mens.”

  Uiteraard gaat de natuur ook zijn eigen gang, maar als onze invloed maar klein is, wat jij stelselmatig suggereert, dan zijn we dus helemaal f*cked, want dan kunnen we er dus ook veel minder aan doen dan we denken. Achterover zitten dan maar?

  @ Annac (47),

  Jij komt voor de zoveelste keer aankakken met het woord “orenmaffia” – de samenhang ontgaat me ten ene male – maar dat moet je in geval van het milieu zo interpreteren: de ‘oren-dicht-maffia’ of de ‘ik-wil-het-niet-horen-mafia’.

  Het is volkomen duidelijk dat het bedrijfsleven (en alles wat daar aan hangt) de ogen en oren sluit voor de milieuproblematiek vanwege (vermeend) eigenbelang. En de massa die er ook niet aan wil, want de massa wil niets opofferen van de ‘welvaart’. Die groepen samen vormen een mafia en die is heel groot, ja, dus toch een mafia.

  Janus.

 52. ≡ 08 Nov 2015 ≡ 13:37

  De klimaat maffia heeft zich te beperken tot gezonde leefomgevingen en heeft de mensen niet met angst op te zadelen in de zin dat de aarde zowat vergaat, hel en verdoeminis te preken . Niet te pretenderen dat wij mensen het klimaat kunnen “tegenhouden”. Zijn wij god geworden?

  Veel bedrijven hebben zich het keurmerk duurzaam opgeplakt. Het Volkswagen echec had de ogen kunnen openen. Zo worden wij belazerd toch? Doet mij sterk denken aan de tijd dat ondernemings raden verplicht werden. Was ook vaak maar schijn, voor de formaliteit, want van echte inspraak was maar zelden sprake. Maar weer een laag erbij, niet? Zoals er nog vele zouden komen!

Schrijf een reactie

E-mail adressen worden niet getoond noch aan derden doorgegeven.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *