Statistiek

Comments Posted By JPaul

Displaying 121 To 150 Of 665 Comments

Fantastisch

Helaas, Thian, nadat je jarenlang bestolen bent; moet je nu én opgewonden, én blij en ook nog es instemmend verheugd worden van de nul-lijn.
Ik neem aan dat jij brood, boter, kaas en eiderkens, benevens huur, gas, water en licht tegen de vraagprijs van zo een jaar of dertien her bekomen kunt; op vertoon van je stadspas. En zo niet: dat burgemeester Anouthaleb het verschil genadeloos bijpast.

En die bewindvoerder van je verdient een pak rammel. Wat hij doet; dat kan-die klaarspelen voor achtendertig mensen op een regenachtige Dinsdagmiddag.

Daar strijkt hij dus een ministers- of premierssalaris mee op náást zijn reguliere inkomen. Over de rug van jou en andere schlemielen, die het ook niet op eigen kracht redden in deze dog-eat-dog maatschappij.

en dat keurt die rechter nog goed ook. Bah!

Marktwerking. ZumKotzen. Banken gered met mijn en jouw geld

goed dat Jacobus en Elisabeta dit niet kunnen lezen… .. . groet ze van mij

» Posted By JPaul On September 17, 2015 @ 03:22

Privatisering en publiek terrein

“If they ran out of land to build on, no problem. They would now literally monetise thin air.” “resemble a Shewee”
A fine read. If you’re into E.A.Poe and other horror, that is. The fairie-tale happy ending seems unrealistic, though.

» Posted By JPaul On September 09, 2015 @ 13:00

Toekomst

@15. & 17.Janus “allang eensgezindheid onder wetenschappers – ik las laatst 99% eeens –”

Valt zelf ten prooi aan / gebruikt een drogredenering met jouw percentage: Onder miljoenen wetenschappers hoeft er maar één te zijn die ‘t bij het rechte eind heeft en de rest kan zich in een hoekje gaan staan of zitten schamen.

Voorbeelden te over. (Socrates, Jezus van Nazareth, Avicenna (Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Sīnā (أبو علي الحسين ابن عبد الله ابن سينا)), Averroës (Ibn Rushd), Gallileo Gallilei, Albert Einstein, etc.)

Zoals 10.HenK al opmerkt: the planet is fine!
https://www.youtube.com/watch?v=y5XN5XTmu6c
(er is ook een versie met ondertiteling in het Koreaans)

en wees eens gemotiveerd pissed-off
https://www.youtube.com/watch?v=tdhDq5mgkx4

& relax: het kan altijd erger
https://www.youtube.com/watch?v=1_wWJ-_4uSY

» Posted By JPaul On September 15, 2015 @ 16:05

@6.Janus – van onderen:
“bespottelijke consumptie terug dringen” bevolkingsexplosie – kindertal
“grondstoffen zijn binnenkort ook op” onze ster kan nog ‘n paar miljard jaar mee
“Cradle to Cradle principe dateert al uit 2002” wat dach-je van de middeleeuwen?
“bij Bern de Rijn in” Bern watert af op de Middellandse Zee. bedoel je Basel?

» Posted By JPaul On September 04, 2015 @ 03:17

http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Waterkering/kaart.html

Er kan gestopt worden met Grunneger boerderijen te stutten. Met de Friezen de wadden op. Zeeuwse meisjes vragen asiel in “mon plat pays”. Mokummers naar Urk of Zandvoort; de rest van ‘Olland mag hopen dat het schoolzwemmen wederom verplicht wordt.

» Posted By JPaul On September 03, 2015 @ 09:33

Ooh en aah

https://de.wikipedia.org/wiki/Hana-Bi_(Film)

» Posted By JPaul On August 26, 2015 @ 11:49

Prijs

“Reserveren is geloof ik gewenst.”
Niet voor mij. Ik zit al jaaaren op de reservebank.

p’fietsia!

» Posted By JPaul On August 22, 2015 @ 19:32

Olifant

… and Donald Trump is a very credible guy – in the sense that ev’ry schmuck falls for his blatant lies (in my not so humble opinion (parafraseer ik HenK))
en dan nog:
“the choice between Hillary and Donald is one between cancer and a heart attack”
supreme court justice Ruth Ginsburg (néé Bader) kondigde haar emigratie naar New Zealand aan; mocht Trump verkozen worden (ze kan daar, als 83-jarige. echt helemaal een fresh start maken)
“the country might be devastated for four years; the implications on the supreme court I don’t even want to contemplate”
als democratie cijfermatig wordt uitgelegd en aldus de dictatuur van “de meeste stemmen gelden”-doctrine moet zijn; krijgen de USA de president die ze verdienen

» Posted By JPaul On July 20, 2016 @ 03:56

(Fact-check: It isn’t bigger than Air Force One, and it was featured on the Smithsonian Channel. But in this, as in much of what Trump says, it’s more about the broad strokes than the details.)
(RS over Donald’s privé-757)

artikel is niet angstaanjagend (‘k ben halverwege opgehouden te lezen) maar wel degelijk informatief

Toch hebben stand-up comedians als George Carlin, Doug Stanhope etc. scherper en beter geformuleerd wat er fundamenteel met onderwijs mis is USA en de rest van de wereld -óók Nederland- en dat afbraak sneller kan dan opbouw.

» Posted By JPaul On September 11, 2015 @ 04:37

“als die olifant vrolijk elders gaat grazen, zitten wij, de wereld, met zijn scherven.”

Je argumentatie deugt niet, Kaatje. Oom Donald woont in dezelfde wereld: kan eenvoudigweg niet weg naar elders.

En zolang democratie opgevat wordt als dictatuur van de meerderheid, een Neo-Darwinistische verdeel-en-heers-mentaliteit (voor hardwerkende vaderlanders wie nét van zijn of haar baan beroofd zijn) de koers bepaalt is er geen politicus/ca met wie ik in zee wil. Oók niet rechtdoor.

» Posted By JPaul On August 12, 2015 @ 16:17

Wild

@Spaink 5. “hoef je gelukkig niemand dood te schieten.”
Nee, net niet, gelukkig.
Overigens was “Cecil-the-world-famous-lion” (ik krijg Clarence, de schele leeuw van de serie “Daktari” maar niet uit mijn hoopht) werkelijk hoogbejaard: in het wild worden die beessies tien tot hooguit veertien jaren oud: hetgeen, zoals ik al meldde in mijn bijdrage alhier omtrent “sportvisserij” en dier beoefenaren, geen excuus kan vormen. Al had-ie nog maar ‘n dag of slechts een enkel uur langer kunnen leven: doden heet opeten, of anders gerust laten.
Laten zijn.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-voor-ontwikkelingssamenwerking-en-europa/subsidies-maatschappelijke-organisaties/medefinancieringsstelsel-2010-2015-mfs-ii

Volgend op de 80% subsidiekorting door de overheid op de “hulp”-organisaties (Denk daarbij aan organisaties als Cordaid, Hivos, ICCO en Oxfam Novib.) gaan de GroteVier menslievende stichtingen tussen de een kwart en ‘n derde van ‘t personeel op straat schoppen en ICCO zelfs de helft. Ten faveure van (lees: op kosten van) de gemeenschap.
Hoe veel directie en RaadVanControle in gaan leveren is mij niet bekend.
Iets analoog aan “PinkRibbon” en “Alpe d’Huzes” en “KiKa”? – Zoek ‘t maar uit.
Zelfs KWF is mijn vertrouwen kwijt.
Ik geef, behalve af-en-toe ‘n sjekkie aan ‘n zwerver, niks meer.

Bottom line: er blijft verdulles weinig voor het corrupte Afrikaanse systeem over om af te romen nadat er aan de Nederlandse strijkstok (&cetera)

» Posted By JPaul On August 06, 2015 @ 04:11

“De VN berekende recent dat slechts drie procent van de opbrengsten van de gereguleerde jacht op groot wild ten goede komt aan de lokale gemeenschap…”
Dat komt dan overeen met het weinig hoopgevende resultaat van de officiële ontwikkelingssamenwerking.
Ik ben overigens van mening dat Nederlandse “sport”-vissers óók eens een haak die net onder hun oogkas weer naar buiten komt héél voorzichtig daar verwijderd uit moeten krijgen; waarna we hen de majem ingooien – waar ze horen.
Dieren die je doodt, eet je op. Of je laat ze gerust.

» Posted By JPaul On August 05, 2015 @ 18:36

Demasqué

@Janus 5. “hun eigen uitvreters”
en die zijn ribbedebie – ook naar elders (lees: Zürich of de Kaaimaneilanden)

@Ruud Harmsen 6.&7. ““ze zetten mijn gezinsraad buitenspel, dit is een aanslag op de democratie”.”
de vergelijking gaat mank omdat de gezinsraad niets gevraagd is en het gezin zelf al helemaal niet – er was een vroegere bewindvoerder en die is (met medeneming van ‘t huishoudgeld) op de klater, er vantussen, de pleiterik, tabé

je kunt wel parallellen zien met wat hedge-funds (DURF-kapitaal!) bij V&D hebben geflikt – ik hoef daarover niet uit te weiden, dunkt me

» Posted By JPaul On July 27, 2015 @ 15:44

Oh vuk; helegaar vugetuh: ik lijd waar Angela ook mee leidt: Merkel-syndrom.
(bemerk de ZEN-droom)

Sehr geehrte Frau Känzlerin dr. Merkel: Vor etwa fünfundzwanzig Jahren hat’s plötzlich acht neue Bundesländer gegeben und erfand dieser oder jener den erniedrigenden Ausdruck “Ossies” als wäre das den ultimen Gegensatz zu den wirtschaftswunderbaren “Wessies” im Ruhrpott.

Deutsche haben sich damals zusammengepackt und sich die Hand gereicht.

Ich errinnere mich sehr gut daran; Sie haben doch hoffentlich Ihr Gedächtnis nicht ganz und gar verloren?

» Posted By JPaul On July 24, 2015 @ 23:03

Wach maar! Azzikme quaadt maeck!

» Posted By JPaul On July 24, 2015 @ 22:30

Varoufakis is met zijn leerstoel in London natuurlijk géén partij voor Dijjselbloem en zijn palfrenier (die, net vóór ze hem in Mokum met pek en veren besmeurd ‘t dorp uitjoegen, bij Murk Ratte aan mocht schuiven) en die kan uitleggen waarom Schiphol, Rijksmuseum, Pensioenfonds ABP en ‘het Torentje’ helemaal niet (want die doen ‘t zo vurreezullik goedt) verkocht hoeven worden. Dan toch Terschelling maar doen? Of Tilburg?

Of nee: de SNS-bank (waar de burger anderhalf miljard in heeft zitten) voor drie kwartjes of onder leiding van GoldmanSachs de rest van de door Nederlanders van de Untergang geredde banken naar de beurs brengen, zodat Zalm c.s. hunne marktconforme boni op vermogen te strijken.

(en geen kwaad woord over Rijkman Rooier of Groente of Bleu-ig; ‘n jongen die van zijn ouders zo een naam krijgt opgestempeld: kan in alle redelijkheid nérgens voor ter verantwoording worden geroepen)

De “Nacht der langen Messer” gaat “wegens overweldigend succes” in alle zalen geprolongeerd worden.
Het wachten is nog slechts op de beschuldiging jegens Tsipras c.s., Faruza en alle andere “Greeken” (=Venloosch voor: zanikmutsen) van NaatZie, fascist, dan wel racist, c.q. antisemiet te zijn.
Mocht zulks mislukken; maken we hen voor pedofiel uit. Tenslotte is dat een authentiek Griekse uitvinding: dat weet ieder kind!

» Posted By JPaul On July 24, 2015 @ 22:26

Held

Niettemin: APPLAUS voor Peter!

» Posted By JPaul On July 22, 2015 @ 05:03

Eind jaren ’70. Weinig mobiele telefoontjes te bekennen, nog.
Voor ‘t eerst op bezoek bij en van ‘t station afgehaald door J. en L. en tegen een rotsituatie aangelopen. Zonder denken commandeer ik L. op de tassen te letten en J. “ga bellen!” (die dan ‘n café binnen stormt) en intussen instrueert L. met haar schelle stem omstanders.

Per ongeluk, allemaal.
Nikste helden; J. of L. of ik: voor ‘tzelfde geld hadden we het hoofd afgewend en de oplosing aan anderen overgelaten.

» Posted By JPaul On July 22, 2015 @ 05:01

Beestjes, update

En dan nog, wauw. Wat is ‘t koud he?, hiero. Nu.

» Posted By JPaul On July 06, 2015 @ 06:32

deze is (in alle commotie)
https://www.youtube.com/watch?v=ls0iCw3ZFo4
verloren gegaan.
Hersteld, bij dezen. Hoop ik.
Net zo als het OXI van de Grieken, hoop ik. (oh, wat ben ik blij met mijn Luxemburgische shag (dewelke ik desnoods uit Belgiëland betrek))
lang leve Europa (en Zeus wie haar ontvoerde)

(drie maal nagezien op fouten en nog denk ik: “joh, je mot minder zuipen”)
‘t Komp dus neer op: “Naturträne” – “Kristallnaach” en van Rowwen Heze “Henk”

» Posted By JPaul On July 06, 2015 @ 05:33

Waarde @18.HenK
zelfs IK ben te oud voor dze meziek [sic!] – en U dan?
Te der kompunsaatsie eentje in zo goed (mede dankzij de opnamequaliteit) als onverstaanbaar (kwartiertje fietsen van hier) streektaal gebonden “Wiedergutmachung” meinerzijds; omdat ik toch een halve mof (Pruus – in mijn dialect) ben.
https://www.youtube.com/watch?v=owTXUKWok0w
of het origineel; de enige single die ik na “InTheGhetto” van Elvis gekocht heb.
https://www.youtube.com/watch?v=2GDsf2eNRjw
draaien op windkracht achttien of zevenendertig (ondanks dat méér NIET beter is)
(de “klap” op ‘t end is wat ‘t ém doet)

» Posted By JPaul On July 06, 2015 @ 05:05

@16.Janus
Ausramieren is een prachtwoord. Applauß daar ook voor.

Met vers geperste en /of geplette daarna (10-a-12 minuten) enigzins afwachtend de magisch-chemische reactie knoflook in hoge concentratie irrigeren en zien wat er van komt. (mag niet van de VoedselEnWarenAutoriteit – want géén E-nummer)

» Posted By JPaul On July 06, 2015 @ 02:56

Ha Geert! Goeie site.
Ik blijf erbij: habitat (=bloembak) de tuin in transporteren en tsjekken of die zich niet naar buiten die bak alreeds binnenshuis uitgebreid heeft. Veel werk.

» Posted By JPaul On July 05, 2015 @ 04:02

@8.Kaatje – palletwagen -> goed voor twee ton
Vraag iemand die nog voor Van Gend & Loos heeft gereden.

(en die mieren kruipen niet terug de stofzuiger uit – net zo min als spinnen 2x zo groot weer uit de gootsteen omhoog komen)

» Posted By JPaul On June 30, 2015 @ 02:44

Ontmantelen, ja.
Gordijnrail losschroeven, palletwagen onder die plantenbak en het zaakje naar buiten rollen. Alle potgrond rond de wortels voorzichtig wegspoelen.
(dat er later weder potgrond om de wortels moet komen, weet je wel, toch?)

Slaapkamer grondig inspecteren. Plantjes terug naar binnen verhuizen.
‘k Zou ‘r niet in m’n eentje aan beginnen.

» Posted By JPaul On June 27, 2015 @ 10:45

Beestjes

@16.Spaink jouw antwoord op Janus zijn aardstraalhypothese is completely beside the point. Die aardstralen (of influistering door kobolden of wasbloemferomonen) zijn “Mittel zum Zweck” en de nectar het doel.
Zonder TomTom of ANWB-bewegwijzering geraakt de gemiddelde vaderlander óók niet op de Veluwe of in Zandvoort. Zonder pont over ‘t IJ naar Noord of andersom fietsen is voor Mokummers errug moejulik en toch komen ze niet primair op de verlokkingen der scheepvaart af.
Voor ‘t overige: Afblijven van die aardstralen. Groot risico dat je katten de pleiterik nemen as-je d’r mede fröbelen gaat (en zulks lijkt me erger dan de verdenking van hekserij of toverij – die zonder twijfel (gefeliciteerd!) tóch al op jou rust – te bevestigen).

» Posted By JPaul On June 02, 2015 @ 03:26

verlokking… niet te harden” -Watte?- Dominee dat je d’r loopt. Puritein! Jihadist.

Voor ‘t overige wel een interessante nieuwvorming.
Wat dunkt je van die mieren flink stroop om de mond – honing rondom die bloembak – smeren? In plaats van er als Simson (Richteren 15:1 – 15:20) met een kakebeen op los te meppen.

» Posted By JPaul On May 27, 2015 @ 12:47

De toekomst is nu

@44.wijzij: “DeRaaf als je JPaul (42) goed leest is religie, wetenschap, kunst, oorlog, etc. 1 pot nat.”

Welja; vertel aan DeRaaf hoe mij goed te lezen (‘n soort “hineininterpretieren” wat ik wel op eigen kracht kan, zo ik zou willen).

Het is bovendien helemaal NIET waar wijzij: als jij nou eens éérst zelf goed lezen leert en stopt met op één hoop smijten van wat ik onderscheidenlijk benoem, leert verschil te zien tussen geloof, religie, kerk en God (en niet alles onder godsdienst schaart); komen we wellicht ooit tot begrip.

Metafysica (als ontologie) kan daar behulpzaam bij zijn.

» Posted By JPaul On May 21, 2015 @ 22:01

Nee, CERN op zoek naar ‘t Higgs-boson is geen weggegooid geld. Zelfs de voorganger van de LHC in Geneve, waar zo goed als niets mee “ontdekt” is, geldt wereldwijd als een doorslaand succes. Er werden namelijk stapels theorieën met die experimenten gefalsifiëerd en zo konden tonnen oud papier met ‘t vuilnis mee en werden hele bibliotheken opgeschoond (en aldus werd ruimte geschapen, wat in het geheel niet zoiets als niets is).

Wetenschap is inderdaad een speeltuin. Hele generaties nieuwsgierige jongens en meisjes werden en worden er mee van straat gehouden. Met toepassing (om geld te verdienen) heeft dat weinig uit te staan, in principe; wel met de wens om de wereld te verklaren. Dat begint al met religie: de vraag wie of wat er voor zon, regen, donder en bliksem verantwoordelijk zijn of is?
Zodra bij voorbeeld blijkt dat in geval van zowel donder als ook bliksem slechts één godheid daar de geldige diploma’s voor bezit; is de eerste stap van pan- via poly- naar monotheïsme gezet.
Vooruitgang.

Het bestaan van zoiets als wetenschap of religie en kunst (en zelfs oorlog) haalt al meteen de geldigheid van het begrip “struggle for life” onderuit, want als wij zo erg voor ons lijf moesten struggelen, dan stonden we in de tuin te wieden, spitten, harken en schoffelen dat het een aard had en hadden we voor flauwekul die ons daarvan afhoudt helegaar geen teydt meer over.

» Posted By JPaul On May 20, 2015 @ 16:17

Computers zijn niet intelligent; ze voeren instructies erg precies uit.
Schoenmaat 36-42 voor dames en heren 39-46, kindermaat niet voorzien. ‘n Vent met maatje 38 is aldus de sjaak, liever jaqueline; de vrouw wie steviger stappers dan 42 passen gelijkaardig de zak, liever jaques.
Dat is niet aan de masjien, maar de opdrachtgever (‘t mag niX kosten) te wijten.

» Posted By JPaul On May 13, 2015 @ 17:21

«« Back To Stats Page