Statistiek

Comments Posted By JPaul

Displaying 601 To 630 Of 675 Comments

Japie

Repelsteeltje? – Rapunzel! (Br. Grimm, Kinder- u. Hausmärchen 12)
http://de.wikipedia.org/wiki/Rapunzel

» Posted By JPaul On September 25, 2010 @ 14:28

Grootse plannen

Helaas moet ik JulesZollner gelijk geven; het adagium is: “give the people what they want” en dat betekent: liever bagger (die vervolgens honderd keer voor een duppie gerepareerd moet worden) voor een kwartje dan qualiteit voor een knaak.
Halverwege de jaren zeventig was m’n vriendje twee middagen met een ponstang zoet, alvorens hij een vuistdik pak karton in een apparaat wat te vergelijken is met een modem kon stoppen, teneinde van de ergens in Nederland gesitueerde centrale computer het antwoord: “syntax error” te verkrijgen. Hij leerde wat precisie (check, double-check & recheck), accuratesse, te betekenen heeft.
Al vóór die tijd klonk alom de lofzang: “binnenkort neemt de computer ons alle werk uit handen”. Vergelijkbaar ook, en vooral, met de kreet: “millenniumbug”, van eergisteren. (Als wij ook maar iets van de geschiedenis kunnen leren is het dat wij er niets van leren.)
Computers worden nit beter; ze worden sneller.
Dat wil zeggen dat ze (eigenlijk: de gebruikte software) hun fouten sinds ongeveer ‘n decennium zo snel maken dat wij het niet meer kunnen zien, waarnemen op scherm, en dus stante pede ingrijpen. Leg dat probleem de eerste de beste bibliothecaresse of archivaris voor en hij/zij komt met de oplossing.
Maar niks daarvan. De verantwoordelijke bestuurderen laten nóg weer een ter zake kundig laboratorium de afdeling doorlichten, betalen goud geld voor de in dank aangenomen rapportage (die, let wel, de klachten van de werkvloer serieus neemt en ook onderschrijft) en reageren met de phrase: “binnenkort neemt de computer ons alle werk uit handen”. Geen hond durft -want hoongelach is haar/zijn deel- te roepen dat de Keizer nakend paradeert.
Entre l’Apprentice Sorcier
De onvolprezen ICT-er. Met ‘n rondom (random?) de Balkenende-Norm zwevende salaroverwaardering.
Tel Uwe Zegeningen.

» Posted By JPaul On September 15, 2010 @ 04:26

Max & buiten

@2: -> prachtig!
laatsTe maanden
@4: meer dan 1 kat door dat luikje = géén argument
tekstcorrectie in de openbare ruimte ervaar ik als beschamend

» Posted By JPaul On September 04, 2010 @ 09:26

Over hybris: je wordt dus ‘n bietje méér dan alleen getolereerd. Proficiat! (=diploma)

» Posted By JPaul On September 04, 2010 @ 09:12

“Max gaf geen krimp.” (zie, op joetjoep: Carlin on cats)
HÉÉr (evt. dame-) lijk leesbaar. Das Maxxx ist HOT!
Oh, en ‘buiten’ verdient een half pond gerookte IJsselmeerpaling.
Maxxx weg + kwijt in steegje: jij voordeur uitsnellen, 3x (of 4) rechtsom, haar oppakken en over ‘t muurtje smijten is geen optie? ? ?
“zodat ik fluks de de slaapkamer” instoof, me niet realiserend dat ik verzuimd had Maxx de memoires van Kim voor te lezen…
“Ik hees voorzichtig, zij klauwde fervent” … “Godlof.” – in de prijzen; sterker: op het podium (niet noodzakelijk in het midden).
,op mijn en Spainks terrein!
WAT een godskoeleerterige hybris! Projectie. Anthropomorphe invulling!
Maxxx haar terrein; niet het jouwe: althans, niet per se…
Je wordt, Kaatje, getolereerd: méér niet.

, ergens in de middag (wakker?) worden,
kijk ik deswegeN – (?)
kwartiertje weg was dan als (2e keer “als” DDOOOORSTRRREPEN = wanneer)
katteNluikje – is correct, edoch lelijk

» Posted By JPaul On September 04, 2010 @ 06:40

…en vooral:

Wauw!
sterk stuk: “Ik wens U allen een goed leven”
thanX

» Posted By JPaul On September 03, 2010 @ 21:31

Een tikkeltje te Wilders, amigo?

Ja, slecht stuk. Het (panther-)sigaren verkopen gaat je beter af.
Wanneer neemt iemand Gradje “het kan nog véél” Wilders eens eindelijk serieus? Zet toch gewoon de cijfers op ‘n rij en tel het uit: ALS het een probleem door het moslimisme veroorzaakt zoude zijn; dan zou één op de vijf bommen in de “Gordel van Smaragd”, want daar woont zowat twintig percent van alle muzelmannen en -vrouwen, moeten ontploffen.
Hetgeen niet het geval is. Ergo: Sjraarke heeft ongelijk. het bij het onrechte eind, schiet een geit in plaats van een bok (en dan nog een geruimde).
Met andere woorden: DENK!
Is niet verboden. (helaas ook niet verplicht)
zucht

» Posted By JPaul On August 22, 2010 @ 05:37

Voedselbingo

@3 Elmo:
alsof mannen dat niet kut vinden…
&
zout=fout

» Posted By JPaul On August 22, 2010 @ 05:45

Update

@14
Ja
zie Huiskamer

» Posted By JPaul On August 17, 2010 @ 03:28

NIET alle verdwenen draadjes zijn “terug”, wel veel.

» Posted By JPaul On August 17, 2010 @ 02:31

Óók vergeten: de reacties no tien t/m twaalf (inclusieve deze = ook elluf) zijn overbodig en mogen na gebruik verwijderd.
Sterker: ik bid U daarom.

» Posted By JPaul On August 17, 2010 @ 01:52

Effekes vergeten, ook: zie Helium.

» Posted By JPaul On August 17, 2010 @ 01:45

Oh, effekes vergeten -vanwege enige (zelfmoord) konsternaatsie- te vermelden, dat dat zelfmoordforum (ongeveer exact) twee uren achter loopt op de hier als standaard geldende tijd.

» Posted By JPaul On August 17, 2010 @ 01:37

Ja! Het zelfmoordforum werkt ook beter; er zijn “verdwenen” draadjes wederom opgedoken.

» Posted By JPaul On August 16, 2010 @ 21:11

Sekte gaat voor goud

Wat een eindeloosch emmeren, pezeweven en faliewaaien hier, in zeer erudiete pogingen de ander MIS te verstaan, ten einde (hoofd- of voeteneinde) het eigen ongefundeerde gelijk zelfbevestigend te gronden.
Brwééh
Met alle geweld de meest negatieve uitleg aan des/der anderen woord willen geven; dat er weer gehakt, zodat er spaanders vliegen, kan worden. Leuk, als sport: in de debatingclub, tot je zestiende. Dan komt, met de brommert, die ook aandacht vergt, de interesse voor de werkelijkheid.
–KAPPUH!–
Grow fucking UP en stem op de partij die kleuterjuffen een fatsoenlijk salaris biedt, zodat toekomstige generaatsies gedegen opgevoed worden.
Uit: ‘For us, the living’ – Robert A. Heinlein (plusminus 1938)
“Every citizen is free to perform any act which does not hamper the equal freedom of another. No law shall forbid the performance of any act, which does not damage the physical or economic welfare of any other person. No act shall constitute a violation of a law valid under this provision unless there is such damage, or immediate present danger of such damage resulting from that act.”

Ieder burger heeft de vrijheid tot het verrichten van om het even welke handeling, dewelke niet eens anderen gelijkaardige vrijheid hindert of beperkt. Geen wet zal enig handelen, hetwelk eens anderen lichamelijk of economisch welzijn niet schaadt, ooit verbieden. Geen handeling kan een overtreding van een onder dit voorschrift geldige wet vormen tenzij zulke schade, of onmiddelijk aanwezig gevaar deszelfs, uit die handeling voortvloeit.
trahision: MOI (elke vertaling neigt tot verkrachting)

» Posted By JPaul On August 13, 2010 @ 02:58

Ik maak ernstig bezwaar!
Tegen het gebruik van het woord “sekte”.
Alsof om het even welke religie (=denksysteem) niet verschilt van, of gelijk te schakelen is met, geloof (=werkwoord) – hetwelk is: overtuiging.
Joseph, Pabst, Ratyinger, maakt zich zulks wijs. Te den onregte, en wel hierom (dixit Cor&Cock v/d Laak): als twee mensen (al of niet in MIJN naam) tezamen (“vergaderd”, zegt mijn Dordtsche vertaling, “gathered”, de KingJames) zijn; is zoiets een sekte. Zijn er twee miljard..

Overigens: Als (als) de zogeheten ENOKOMEDIE ineenstort; wat ga je dan eten? Bloemkool of goud? Diamanten, perchance? Of..Piepers! yesss.

“de buurt gaat achteruit: mijn huis is niks meer waard”
hoezo? lekt je dak ineens?
was getekend: huiseigenaar
Mij viel in: “enocomie”, ik typte: “enokomedie”, en leverde aldus, nolens volens; want dit is inspiratie (=inblazing), het Godsbewijs!
IK RAAK AAN Reve!!!!!!

» Posted By JPaul On August 07, 2010 @ 05:01

Ik maak ernstig bezwaar!
Tegen het gebruik van het woord “sekte”.
Alsof om het even welke religie (=denksysteem) niet verschilt van, of gelijk te schakelen is met, geloof (=werkwoord) – hetwelk is: overtuiging.
Joseph, Pabst, Ratyinger, maakt zich zulks wijs. Te den onregte, en wel hierom (dixit Cor&Cock v/d Laak): als twee mensen (al of niet in MIJN naam) tezamen (“vergaderd”, zegt mijn Dordtsche vertaling, “gathered”, de KingJames) zijn; is zoiets een sekte. Zijn er twee miljard..

Overigens: Als (als) de zogeheten ENOKOMEDIE ineenstort; wat ga je dan eten? Bloemkool of goud? Diamanten, perchance? Of..Piepers! yesss.

“de buurt gaat achteruit: mijn huis is niks meer waard”
hoezo? lekt je dak ineens?
was getekend: huiseigenaar

» Posted By JPaul On August 07, 2010 @ 04:49

Informatie overload

@25. JuZo
Ja
Leer lezen, VOORAL ook jezelf

» Posted By JPaul On August 07, 2010 @ 04:13

@15 JuZo
Ik lust geen cola: óók véél cola niet.

» Posted By JPaul On August 06, 2010 @ 21:11

@13 (mirabile dictu) Andreas Sokrates Leno
Overload aan gegevens, bedoel-U?
Kaf van koren scheiden, eerst. Eerst daarna bezien of iets beschimmeld is. En of het restant eetbaar, c.q. verteerbaar blijkt.
Liever slechts twee vrienden, dan bij benadering dertienduizendzeshonderdenacht kennissen. Dunkt me.
Wij zijn niet gelijk. Doe mij een cursus meubelmaken cadeau en ik beland binnen de week met loeiende sirenes in de WAO, of erger. Geen talent voor.

“Méér is béter” zoude iemand bij het van de bewaarschool gediplomeerd raken afgeleerd moeten hebben: echter ende edoch; dat wordt je daar AANgeleerd. Is herrie niet mooi? Draai de volumeknop open! Is het met z’n tienen niet gezellig? Dan met honderdduizend als SARdines in een blik malkander vertrappen!
Net als die perverse, zieke opvatting van democratie als zijnde de dictatuur van de MEERderheid (wijje, wijje, wijje en de res ken stikke).
Over ongeveer twaalf jaar wordt bij WET de zwaartekracht verboden; en kunnen we allen (ze) zien vliegen.

» Posted By JPaul On August 06, 2010 @ 02:55

@6 Peter Kleiweg
Je legt de vinger op de zere plek. Boeken, LP’s en zelfs wasrollen en kleitabletten zijn nog steeds uitleesbaar; terwijl verkeerd opgeslagen CD’s binnen de kortste keren naar z’n vaantjes zijn, net als indertijd magneetband, nog afgezien van de ontbrekende (weggesmeten) hardware.
Al veertig jaar hoor ik dat binnenkort “de computer” ons alle werk uit handen neemt, en niemand zich nog hoeft af te beulen.
Overigens: het gaat inderdaad niet over informatie, maar GEGEVENS! Which is something completely different. Zesentwintig letters plus twee, tien of zestien cijfers voldoen om alle gegevens vast te leggen. Zulks echter schept geenszins informaatsie: bij lange na niet.

» Posted By JPaul On August 05, 2010 @ 21:11

Schrijfster, schrijvend

Verhaspelen tot
Associeren met
me reet

stuur op, ISB nummer
met rekening

-(en opdracht…)-
adres heb je, (Panter-sigaren-doosje_)
zoek maar op (dixit Tim Berners-Lee)

» Posted By JPaul On August 02, 2010 @ 03:39

Check, double-check, AND, ! , recheck.
Dank voor de link naar de cover van ‘Vallende Hekcusez… Vrouw’.
Jouw reminiscensie aan het interview met de boomlange zanger van een metal-band, eerder dit jaar, liet me tot het besef komen dat de titel me nét vóór de foto (op de grens van porno) dat werkje aan deed schaffen. Ooit uitgeleend, dat boek: stom. Het was nog wel een cadeau, van mijzelf aan mezelf.
Ik wens je een hoop werk!

» Posted By JPaul On August 02, 2010 @ 01:34

Geheime chaos

@ 1. Hetty
‘Blame the messenger’, sla hem/haar dood; want het is geen goed bericht.
Hou op. Ja, welzeker: WashPost heeft een reputatie (All the President’s Men) op te houden. Raaj is? Doet dat. Door een terdege onderbouwd (en dus: tijdrovend) onderzoek te presenteren.
Eerder kunnen weten? Hoe?
8 November 2001 – stikje uit ‘n “Happy Birthday”-brief aan prof. H., UWEC

Fourscore & 145 years ago began the Persuit, culminating within an hundred years in malice to-ward none and the question whether a nation can endure. The answer seemed obvious.
However, 19 November 1863 had no illiterate (this last one surely took me eighteen or twenty minutes: i just couldn’t find the goddamned equivalent in English for the Dutch word ‘analfabeet’) Ahab (.., thou damned whale! Thus, I give up the spear! – yep!, i had to look that up, too) at the helm without charity for all. “All”, should include the other. Ever so sad that some pigs’ ostenta-tion of more&more equality has been so cruelly dismantled. Brutalism. Architecture will find an answer but will politics? Surely bombing peasants for whom the very concept of education is alien doesn’t solve the problem, comfort the grief or bring back the dead and whatnot. It might justufy, in – as always – hindsight, the hatred that these poor sods display against the western world: all the more understandable when the Prez mixes up religion, terrorism and politics and denies those tribesmen in the mountains of Ghanistan the right to make the same mistake. Silly is the remark of the Minister of Foreign Affairs of the Netherlands who, questioned about the issue in parliament, answered that we could rest assured that “our American allies will not stoop to unlawful / illegal methods of warfare”. Justifiable as fighting a war might be, where is the legality of it based upon? Clausewitz called war: “diplomacy, continued with different means” and even two centuries ago that was rather sarcastic. War is about setting law AND order aside until one of either parties in-volved capitulates to the stronger reasoning of the other. Soon as possible all go back to the – in the long run more profitable – business as usual.
A multy-interpretable word we come across is: ‘terrorist’. History, and point of view, decide about that qualification. I mention only three people who in their days were considered, by some, terrorist: Jesus of Nazareth (executed criminal, 1st century AD), William of Orange-Nassau (assasinated revolutionary, 16th century AD) and George Washington (can’t remember what he + Franklin + Jefferson + Hamilton + Adams + Madison did, but it had to do with tea in Boston+a Belle in Philly -18th century AD). The phrase “international terrorism” reminds me of my Trotskist days (yes i was a dirty commie!) when all evil in this longing-for-the-revolution, capitalists-suppressed world was due to the despicable “military-industrial com-plex” and the vile “international monopoly-capital or oil-capital” and i believed it until, thanks to my love for good Dutch literature, i was confronted with the fact that noone could provide me with their adress or telephone-number.
Same goes for “civilised country”: there is no such thing! On a good clear day one might find a club of – no more than two – people who are civilised, and that is not because they are “gathered in My name” (but that is also not incompatible); countries have a culture and that has as little to do with civilisation as a burger with cuisine. Civilisation shows honesty, restraint (wich i surely lack, i admit) and, most of all, compassion. I see more of that in don Vito Corleone than in the average government – they could learn a thing or two from realising that the ‘capo di tutti capi’ came into position by spotting a niche (we offer protection!-against what?-against us).
Also, good ole Bill from Stratford comes to mind. His “Titus Andronicus” (filmed 1999 in U.S. & France and scheduled at our local artsy-fartsy cinema next month – i’m curious: they’ve done onederful jobs on recent Shakespeare-films, i very much liked Richard III) takes you right into “the Empire strikes back”. Just read the first few (well, few score) lines, and you’re with me in seeing that accusing the Goths of defending their country against Rome is not too far off Bush’ ac-cusation of Osama, son of Laden. The point of view is what counts in this.
The Taliban call themselves Islamic warriors, defenders of the Faith and therefor strap radios and TV’s to lamp-posts with cassette-tape. You’d die laughing! But they also keep the feminine part of the population out of school (women are knitting&harvesting&breeding-machines), forbid a male doctor to touch a female&forbid females to be doctor – guess what that does for the mort-ality-rate amongst one half of the hospitalised population (not counting the kin of Taliban-leaders, who go to Pakistan, Iran, Russia or Britain! for medical treatment and / or education). That hasn’t got the least bit to do with religion, at least not with Islamicismdom; that’s uneducated chauvinism and stone-age society oppression of anyone carrying a smaller stick (by-the-by when George W. quotes Teddy, he clearly showes that he doesn’t even know his history-lessons for as far as one century back: carry a big stick differs immensely from swinging one&speaking softly has to do with more than just the volume of sound – whispering can also be done at galeforce).
Questioning the power of thought of Big-mouth-dead-or-alive-hang-’em-high-Bush is no option, so it seems. One thing, big thing, he does get credit for: when he was in NY on the ruins of what once was the WTC and someone in the crowd shouted “I can’t hear you”, he gave the best possible answer – and i don’t give a hoot if it was a set-up – that a true leader in the given situation could: “but I can hear you!..” and i would thank him for that, even if, had i been given the chance, i would’ve voted against him. He is your President, and the only one you’ve got, and he is the one who is going to have to do the job (you might want to become somewhat religious and say a prayer or two – can’t do any harm).
Doubtlessly Osama is a scoundrel (and i put it mildly) but there ain’t the least bit proof he dunnit. Evidence for the shortcomings of Langley is manyfold – i’ve mentioned it before that for all the tax-payer’s dough they could as well choose to do something useful: adopt-a-highway might be an option – and the whole operation ‘kill qaida’ has an air of cover-up about it. Am i the only one suddenly thinking of Three or Six Days of the Vulture?

Vermoeden, wellicht. Dat kon ik ook.
En achteraf claimen: “Ziede ge wel?!”

Dat met die inlichtingendiensten is net als met het management in de zorg. Werkt het niet? Dan MÉÉR vannutzellufde soort bagger. Nóg meer management met nog minder overzicht om nóg meer te bezuinigen ten koste van ‘t personeel in ‘t veld, wat met minder man/vrouwkracht in minder tijd méér werk moet verzetten.
Hetgeen, wat geen nadenkend mens verbazen kan, niet lukt. Uit de aard der zaak niet KAN lukken, alle inzet ten spijt.
Het is in Overijssel of Gelderland begonnen: TE VEEL mensen werden uit de zorg weggejaagd (een vijfde tot een kwart van hun tijd aan papierwerk moeten besteden) en iemand viel dat op en ZEIDE: “Kom op! We beginnen voor onszelf en voor ‘Het Zorgen’, NIET meer voor de ‘firma ZORG’ c.s.” en dat loopt inmiddels als een trein (erg misleidende analogie; mijn fout).

» Posted By JPaul On July 21, 2010 @ 04:02

Olie

Heb nog weer ‘n keer ‘t fillemke geluisterd (1 van de 2 was fout: of negentig of tweehonderd – kan ik niet zo goed tegen)
Oh, en nog perfietsia: met al die (mijpaal – rond getal – al zijn het er maar twee; toch zegt het wat, zoveel) respons. Het breidt zich dus uit als een olievlek! En ook Tartarus met het winnen van de “Jackpot” (avondje Carré of Melkweg gesponsord door La Brekebeen?). Krijgt nummer tienduizend-en-een (c’était moi) een frietje met?

» Posted By JPaul On July 14, 2010 @ 03:16

“300 feet”, geen 200

» Posted By JPaul On July 13, 2010 @ 18:10

Argwaan: naschrift

@astrid : NIET met percentages (1/8000 versus 1/3) schermen als je ze niet weet te interpreteren naar de situatie en/of tijd.
Als de zuigelingen- en kleutersterfte de 40& benaderen is het aandeel kankersterfte als sneeuw voor de zon verdwenen. Zie Afghanistan. Of Moçambique.
QED

» Posted By JPaul On July 10, 2010 @ 22:02

3 – “, ind ik nogal wat”
7 – “Dagt maakt”
9 – “ongerechtvaarigde hoop”
5- schermen met percentages is kletskoek, als de uitgangssituatie onbekend is.
6- wat is er tegen placebo-effect? brandnetelthee, aspirine, wekelijks ter biecht: ik zie geen verschil, ALS het baat.

» Posted By JPaul On July 10, 2010 @ 09:59

Martin Gardner

“Kampioen van de speelse wiskunde” noemt de NRC/Handelsblad hem. Uitgeknipt die necrologie en voor (past precies!) in “The Annotated Alice” gelegd.
Martin Gardner toont definitief aan dat Alice & Looking-Glass géén kinderboeken in de pejoratieve zin des woords zijn maar volwassen literatuur waarvan de meerlagigheid niet storend is voor wie geen academische graad heeft en die ook door zeer jeugdigen gelezen kunnen worden. En bij herlezing, later, steeds meer van hun schoonheid openbaren.
Saluut, jawel.

» Posted By JPaul On June 25, 2010 @ 22:00

Voorlichting

Light chips, ja. Doet me denken aan “roosterpinda’s, zonder vet gebrand” ha. Pinda’s bestaan uit 85% vet. En suiker en zout moeten achter slot en grendel. Alleen op doktersrecept verkrijgbaar.
Tot slot deze, van Pierre Wind: “Als er LIGHT op staat; wor’ je d’r dik van.”

» Posted By JPaul On June 23, 2010 @ 16:31

«« Back To Stats Page