Grootse plannen

Politie, brandweer en ambulances kampen met een gebrekkige onderlinge informatie-uitwisseling. Speciaal voor hen is het C2000-netwerk opgezet. Het idee was dat de hulpdiensten elkaar via dat besloten netwerk snel konden oproepen en ook ter plekke met elkaar in contact konden blijven. Eer het systeem enigszins werkte, waren de deadlines ruimschoots overschreden (de naam getuigt nog van het voornemen het netwerk eind vorige eeuw in dienst te nemen), en het werkt nog immer belazerd slecht.

Begin dit jaar moest Binnenlandse Zaken opnieuw ettelijke miljoenen bijleggen. De dekking van C2000 leek op gatenkaas; en met blinde vlekken is het systeem uiteraard onbetrouwbaar, en dus feitelijk onbruikbaar. Er zouden zendmasten bijkomen en dan zou alles eindelijk op orde zijn, verwachtte het ministerie.

Anderhalve week geleden sloeg de brandweer echter groot alarm: de C2000-portofoons vallen te vaak uit. De brandweer noemde de situatie levensbedreigend: ‘De communicatie en daarmee de “levenslijn” tussen manschappen onderling en bevelvoerders [kan] spontaan falen zonder dat de portofoondragers dat ook maar enigszins in de gaten hebben.’ De brandweer wil per direct van het systeem af.

De politie heeft daarnaast zo haar eigen problemen. Sinds begin jaren ’90 probeert men lokale aangifte- en opsporingssystemen op elkaar aan te laten sluiten, maar dat vlot niet buitengewoon. Elke hernieuwde poging leidde hoofdzakelijk tot meer ICT’ers, tot ambitieuzere plannen en tot meer (en steeds duurdere) managers, dit alles overigens zonder dat de bedoelde automatisering zelf veel opschoot. Sterker nog, het vernieuwde invoersysteem van onder meer processen-verbaal leidde tot allerlei protest, tot minder ingevoerde data, tot meer omhaal bij het invoeren ervan en tot langdurige, gigantische storingen.

Vorige week besloot de nieuwe directeur van de vtsPN (voorziening tot samenwerking Politie Nederland) daarom schoon schip te maken. Hij wil 600 extern ingehuurde ICT’ers de laan uitsturen en tevens ernstig wieden in de liefst 7000 servers die de politie her en der heeft draaien. Dat leek hem de enige manier om de groeiende chaos het hoofd te bieden.

Afgelopen week bleek dat ook de gemeente Amsterdam vastloopt met haar automatisering. Bij de gemeentebelastingen dreigt chaos, de datacentra kampen met uitval en storingen, de back-ups zijn niet goed geregeld, de servers zijn soms zo traag dat ambtenaren terugvallen op Hotmail en Gmail voor hun elektronische post, aanvraag- en behandeltrajecten zijn door de vele automatiseringsprojecten niet bekort of eenvoudiger geworden, maar juist complexer, en zo schort er nog het een en ander. Alleen al om het automatiseringspuin te ruimen – niet: om een alternatief te ontwikkelen – moet Amsterdam 100 miljoen uittrekken, is becijferd. Intussen is er gerede kans dat de afhandeling en betaling van uitkeringen in gevaar komt, omdat de Amsterdamse ICT daar niet langer tegen opgewassen is.

De Belastingdienst heeft haar automatisering inmiddels wat op orde. Dat heeft al met al toch minstens tien jaar gekost, waarin enorm veel geld is verspild en fiks is geblunderd. Intussen meent de landelijke overheid dat de invoering van landelijk elektronisch patiëntendossier en een landelijk elektronisch kinddossier een slimme zet is en verwacht ze zodoende efficiency te kunnen verbeteren, kosten te kunnen besparen en fouten te kunnen voorkomen.

Automatisering is een mooi ding. Maar ’t werkt bewezen beter als je van beneden af opbouwt, en wanneer je bescheiden verwachtingen hebt.

Author: Spaink

beheerder / moderator

129 thoughts on “Grootse plannen”

 1. op zich is dat allemaal heel aardig, maar ict’ers voelen zich zó geweldig belangrijk, dat de Koning van Hispaniën daarbij nog maar een kleutertje vergeleken is. Daar kunnen ze niets aan doen: hun stoeltje wiebelt.

  Veel erger is, en tegelijk hoogst vermakelijk, dat niemand weet, voorspelt, wat er gebeurt, als alle systemen uitvallen. Daar heeft nog niemand over nagedacht.

  Als alle systemen uitvallen, gebeurt dat door een ramp.

  Een ramp gebeurt altijd. Het kan kort duren, het kan wat langer duren, maar ‘n ramp gebeurt altijd, en ik heb er dan ook bij heel wat bij en met m’n neus bovenop gestaan.

  Als eerste.
  Hulpdiensten waren in geen velden of wegen te bekennen.
  De mensen die het betrof gingen in mijn handen dood.

  Altijd vielen bij een ramp alle systemen, en tevens ook de stroomvoorziening, geheel en al en volledig voorgoed, tijdelijk uit.

  Wat er dan gebeurt weet niemand.
  Er gebeurt dan namelijk korte of langere tijd helemaal niets meer.
  Want het wordt niet geoefend. Niet gepland, niet voorzien en niet ingericht.

  De mens is, als alle systemen uitvallen, overgeleverd aan de wilde beesten.
  Laten we daarom wachten, tot ‘n ramp gebeurt en die tijd komt (gelukkig) snel.

  Sommigen,
  die een beetje slim zijn,
  hebben hun maatregelen voor dan genomen.

  Maar dat zijn ze lang niet allemaal.
  En dat zijn er maar ‘n paar.

  Die hebben dan de kans, als enigen te overleven.
  Veel bijzonders is ‘t dan ook niet meer.

  Prachtig land, het land van de veel te ver doorgevoerde automatisering
  en de veel te kwetsbare systemen.

  Gebenedijd zijn zij in de automatisering die nergens aan denken en geen voorzorgsmaatregelen nemen. Want zij zijn belangrijk. En daar gaat ‘t maar om.

  Hun stoeltjes wiebelen.

 2. Steeds wordt op de televisie (Mr. Pieter van Vollenhoven) bij het uitvallen van systemen, en van automatisering, bij een ramp gemeld “dat er fouten zijn gemaakt.”

  Maar zo lang ik dat al meemaak, ‘n ruime veertig jaar, is daar nog nooit lering uit getrokken. Niemand doet er iets mee, en we gaan ‘n fantastisch mooie, feestelijke tijd tegemoet.

  Het nemen van maatregelen, en het houden van oefeningen, is veel duurder dan het instandhouden van de mens en zijn onverbeterlijke soort.

  Let daarom altijd goed op want het is reuze interessant, als er ‘n ramp gebeurt.

 3. Is Amsterdam ook niet één van die (vele) plekken die zich flink in de vendorlocks heeft gewerkt?

  En voor de rest: industriële nuchterheid werkt beter dan bevlogen vernieuwingsdrift. Liever saai en betrouwbaar dan hip en stuk.

 4. Helaas moet ik JulesZollner gelijk geven; het adagium is: “give the people what they want” en dat betekent: liever bagger (die vervolgens honderd keer voor een duppie gerepareerd moet worden) voor een kwartje dan qualiteit voor een knaak.
  Halverwege de jaren zeventig was m’n vriendje twee middagen met een ponstang zoet, alvorens hij een vuistdik pak karton in een apparaat wat te vergelijken is met een modem kon stoppen, teneinde van de ergens in Nederland gesitueerde centrale computer het antwoord: “syntax error” te verkrijgen. Hij leerde wat precisie (check, double-check & recheck), accuratesse, te betekenen heeft.
  Al vóór die tijd klonk alom de lofzang: “binnenkort neemt de computer ons alle werk uit handen”. Vergelijkbaar ook, en vooral, met de kreet: “millenniumbug”, van eergisteren. (Als wij ook maar iets van de geschiedenis kunnen leren is het dat wij er niets van leren.)
  Computers worden nit beter; ze worden sneller.
  Dat wil zeggen dat ze (eigenlijk: de gebruikte software) hun fouten sinds ongeveer ‘n decennium zo snel maken dat wij het niet meer kunnen zien, waarnemen op scherm, en dus stante pede ingrijpen. Leg dat probleem de eerste de beste bibliothecaresse of archivaris voor en hij/zij komt met de oplossing.
  Maar niks daarvan. De verantwoordelijke bestuurderen laten nóg weer een ter zake kundig laboratorium de afdeling doorlichten, betalen goud geld voor de in dank aangenomen rapportage (die, let wel, de klachten van de werkvloer serieus neemt en ook onderschrijft) en reageren met de phrase: “binnenkort neemt de computer ons alle werk uit handen”. Geen hond durft -want hoongelach is haar/zijn deel- te roepen dat de Keizer nakend paradeert.
  Entre l’Apprentice Sorcier
  De onvolprezen ICT-er. Met ‘n rondom (random?) de Balkenende-Norm zwevende salaroverwaardering.
  Tel Uwe Zegeningen.

 5. De concurrent en mijn bedrijf hadden begin negentiger jaren hetzelfde computersysteem. De typemasjientjes ter redactie en advertentie werden daarmee overal vervangen. De concurrent besteedde iedere verandering, verbetering, uitbreiding en het onderhoud uit aan externe firma’s. Mijn bedrijf zei: “als we iedereen nu een heel klein beetje inwijden over de hele zaak, zelf verantwoordelijk maken voor zijn eigen productie-unit, dan zijn we een heel stuk goedkoper uit”.

  Zo gezegd zo gedaan.
  Iedereen werd in het hele bedrijf zo’n beetje zijn eigen ict-specialist.
  Er ging nog wel veel fout, maar lang niet zoveel als bij de concurrent, waar het hele productie en technisch systeem er vele dagen en nachten uit lag.

  Iedere keer moesten ze bij ons komen produceren.
  Langzaam maar zeker bekwaamden de werkmensen overal, op alle afdelingen, zelfs bij de directie zich tot echte volledig gecertificeerde (Microsoft mcp!) ict-specialisten en deskundigen.

  Toen was in 2002 het moment van de overname daar.
  De eigen mensen werden ontslagen, het eigen bedrijf werd opgeheven en ik werd vervroegd de straat op geschopt. Tot mijn eigen onuitsprekelijk groot genoegen overigens (bij de poort kreeg ik mijn schoenveters terug).
  De directeur zei alleen maar “ga”. Even later ging hij zelf ook.
  Wij gingen kruipend van geluk en van genoegen, op onze blote kniëen naar huis. Wij dankten God. Zo zijn we dan ook wel weer.

  De concurrent is nu de baas. Maar hij kan niks. En hij weet niks. Hij gooit het geld met bakken aan onkunde en ingehuurde ict-knoeiboelbedrijfjes het raam uit. Er is ‘n ander systeem gekomen. Het bedrijf heeft, zoals alle kranten in Nederland, niet lang meer te leven.

  Wij staan erbij en kijken ernaar.
  Met groot en ingehouden genoegen dat wel te verstaan.
  Zwijgend en iedere dag in het ochtendgloren.
  Geheel zoals de landsaard en het bevolkingskarakter eigen is.

  Het bedrijf is tegenover mij gevestigd.
  Er is een grimmige, lugubere en onheilspellenmde sfeer ontstaan.
  Zoals overal in Nederland.

  We zeggen niets.
  Ook nu niet.
  Wij zeggen nooit meer wat.

  Soms zetten wij een wit masker op.
  Met twee ooggaten uitgesneden.

  We zijn de werkers van weleer.
  In de ict.

 6. @8-JPaul: Er is natuurlijk wel een verschil tussen PC’s uit de jaren negentig (geen internet) en oude computers met ponskaarten (zo weinig geheugen dat een ‘virus’ snel opgemerkt wordt).

  Programmeren is makkelijk. Het daarna goed testen daar gaat het meeste tijd in zitten. En dan heb ik het nog niet eens over een goed ontwerp!

 7. De interne netwerken en mainframes van bedrijven en instellingen in de negentiger jaren waren zeer degelijk, eenvoudig, snel, doelmatig, goedkoop, winstgevend, elastisch en ijzersterk, hadden het ‘eeuwige leven’. Gemakkelijk uit te breiden en in te passen.

  Dat is daarna nooit meer vertoond en het zal ook niet.

  Waar niemand op gerekend had, en heeft, waren en zijn nog steeds de extra snel stormachtig en desastreus onvoorspelbaar veranderende externe internationale (markt)omstandigheden.

  Dat heeft alles en iedereen de das omgedaan. Dat zal zo blijven. Ook in de toekomst.

  Maar het epd dat komt er. Het is een groots en goed ding, en binnen vijf jaar zijn alle kinderziektetjes er wel af, zo goed als met de hele universele datahandling en beveiliging.

  – ‘\ô_ô/’ –

 8. In de ICT speelt ook een bizar fenomeen bijzonder sterk:

  Het is voor een leek zelden duidelijk of een ICT’er goed is in wat hij doet, of normaal, of slecht. Voor een leek is het allemaal hocus pocus, en met een vlotte babbel kan een ICT’er die niet weet waar de klepel hangt toch als een automatiseringsgoeroe klinken.

  Een krakkemikkig product leveren wat er gelikt uitziet en in eerste instantie lijkt te werken, vergeleken met een daadwerkelijk robuust product, dat onderscheid kan een leek dikwijls niet zien. Als het dan een keer goed misgaat, is de vogel al gevlogen en/of kan iemand een flink bedrag in rekening brengen voor het fixen van een complicatie die eigenlijk gewoon een dikke vette ontwerpfout is.

  Het gaat niet altijd zo, maar – ik vermoed – wel heel vaak.

  Belangrijke homebrew software zonder deugdelijke documentatie (als het meer dan een LPI niveau shell script is), is iets waarvoor een technisch directeur m.i. de desbetreffende ontwikkelaar/minion flink voor op de donder mag geven.

 9. @Juzo 11

  Fundamentele tekortkomingen in het ontwerp naderhand adequaat herstellen is bijzonder moeilijk. Zeker als veelvuldige en veelzijdige interactie met allerhande a-technische mensen essentieel is voor de functies van het product.

 10. @11-juzo: En het moet tegenwoordig natuurlijk allemaal aanbesteed worden. Dit om het hele ICT-probleem nog ernstiger te maken.

  Programmeurs moeten zich bezig houden met goede, veilige en stabiele code krassen. Niet met aanbestedingsprocedures en andere management onzin.

 11. @ 13 Zolang bedrijven en instellingen niet in zee gaan met broddelaars, en dat doen gerenommeerde bedrijven dan ook niet, is er niets aan de hand.

  In het professionele zaken- en bedrijfsleven komt gebroddel relatief niet of uiterst zeer weinig voor.

  Men houdt zich daar vrijwel altijd hoogstens wat conservatief aan geijkte gerespecteerd bewezen configuraties, die erkenning en (prijs)waardering gekregen hebben all over the world (der multinationals).

  Vandaar dat men zich houdt aan Microsoft.
  Dan kan er tenminste niets gebeuren.

  En zo is dat.

  Wat al die andere kleine pruddelewokkies doen moeten zij weten.
  Het is peanuts, en met geknoei en gerommel in de marge houdt
  een zichzelf respecterend en lucratief marktopererend bedrijf zich in dit land niet op.

  Je moet eens kijken naar (de geschiedenis van) het internet.
  Gerenommeerde (kranten)bedrijven gingen eind negentiger jaren al heel gauw allemaal massaal en wereldwijd tegelijkertijd over op een heel ander soort internet (Ecran).

  Dat is het internet voor bedrijven en niet voor particulieren.

  Het wordt doorgegeven via transatlantische (zee)kabels en dakrand-paraboolantennes-satellietverbindingen.

  Storingen komen daar niet voor.

  De snelheid en bedrijfszekerheid, beveiliging en betrouwbaarheid zijn daar duizelingwekkend veel hoger dan het kleine burgermansinternet, waar jan piet en klaas met de pet zich hier en daar en overal ter wereld zich van bedienen.

  Dat is niet te vergeljken.
  Het is een bouwsteen van de geschiedenis van het internet.

  Tsja, verschil moet er zijn en zo zal het ook altijd blijven.
  Alle waar is naar zijn geld.

  Wie voor ‘n internetdubbeltje op de eerste rang wil zitten krijgt het ict- en bedrijfsautomatiseringsdeksel op het puntje van zijn neus au.

  Dat doet pijn. Maar pijn is fijn.

  – ‘\~_~/’ –

  Ik leid de mensen soms wel eens rond, voor zover ik dat nog mag.

 12. @15-juzo: Ecran? Nooit van gehoord. Kan het ook niet met google vinden (misschien morgen als deze blog weer geïndexeerd is).

 13. Toevoeging @ – 13 Modificaties aan Microsoft-applicaties (Adobe) worden in de techniek van de grafische bedrijven (externe orderverwerking, pagina-, advertentie-opmaak, aansturing van de pers) door de gebruikers zelf geschreven getest en oeprationeel gehouden zodanig, dat er geen uitval is en kan zijn. Uitval betekent tonnen directe contractschade, voor het betreffende bedrijf en concern.

  Zoals het in de grafische bedrijfssector (als algemeen voorbeeld) gaat, gaat het ook in de overige technische (metaal, bouw) en administratieve sectoren en instellingen.

  Behalve bij Beun de Haas.

 14. @juzo

  “the internets”? ;)

  Een global area network is geen internet. Internet is wel een voorbeeld van een global area network. Ook meteen het slechtste en leukste voorbeeld, maar dat is een heel ander verhaal*.

  * http://www.youtube.com/watch?v=cNARJPNz2CA

  Geheel ten overvloede wijs ik er graag op dat er weinig verband is tussen een indruk van kwaliteit en de werkelijke kwaliteit.

  Closed source software met niet-gedocumenteerde functionaliteit, features en fuck ups, dat is een riskante investering voor je missiekritieke zaakjes. Vendor lock-in komt vaak voor, en faillisement van de vendor soms ook (en iirc kan die zijn geheimen mee het graf in nemen). Stilletjes niet-gedocumenteerde functionaliteit aanpassen kan ook, wat lullig is als je er met je eigengemaakte applicatie van afhankelijk was. Maar, in de licentieovereenkomst stond waarschijnlijk al te lezen dat de tegenpartij niks beweert over de geschiktheid van de software voor enig doel.

 15. @19

  Euh, wat dacht je van artsen en alle andere zorgverleners? Zoveel computer nerds zitten daar niet bij.

  En alle patiënten die gebruik maken van de mogelijkheid tot online inzage? (zit in het ontwerp, ook al ligt dat idee momenteel in de ijskast)

  En wat te denken van alle overige mensen en andere entiteiten die in de toekomst toegang gaan krijgen, voor wie niet al op voorhand bezwaar had gemaakt?

 16. Over een gerenommeerd bedrijf gesproken, de overheid is een grote jongen. Een duur en complex project erdoordrukken terwijl de professionals die er mee moeten gaan werken zeggen dat er geen behoefte aan is, dat de middelen die ermee gemoeid zijn beter besteed kunnen worden aan iets waar wel behoefte aan is, en dan ook nog op zo’n manier ontwikkeld en geimplementeerd wordt dat het technisch en juridisch gezien gammel is, met drogredenen geprezen wordt en bestuursrechtelijk ronduit ass-backwards is, dat siert de overheid niet.

  Als iemand ook een keer het geduld kan opbrengen om flink veel te WOB’en, en inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel centjes via zinloze ICT zijn weggebloed, dan zijn de poppetjes aan het dansen.

 17. @ 20, 21, 22

  Even citeren:

  “Geheel ten overvloede wijs ik er graag op dat er weinig verband is tussen een indruk van kwaliteit en de werkelijke kwaliteit.”

  Ik begrijp er geen sikkepit van en dan ook totaal helemaal niets, volkomen geen slag of snars,

  maar dat mag ‘m de pret niet drukkeren dat mag ‘m de pret niet drukkeren, ik ben tenslotte hoogopgeleid en dat komt er nou van.

  Dan had ik maar een vak moeten leren.

  Voor het overige: behoeften worden bij de bedrijven gecreeerd en ontkend, verworpen en gehandhaafd verdisconteerd en geanalyseerd op louter zuiver en puur economische en econometrische gronden, richtlijnen en policies en daarmee is alles opgelost.

  Wendt U zich tot de economische wetenschap dat is meer dan ruimschoots voldoende en daarmee basta.

  Zijn er nog vragen geen vragen dan noteer voor huiswerk.
  En nu allemaal de klas uit márs.

 18. Bij “moeilijke vraagstukken” moet je altijd kijken naar ‘t geld. Wat is er met ‘t geld gebeurd??
  ‘t Geld is natuurlijk niet helemaal weggegooid wat en hoeveel en waar er ook maar geld is weggegooid.

  Dat de geldstromen ánders, minder goed of beter, zijn gaan lopen is bij een ultra jonge praktijkwetenschap niks bijzonders.

  De economie bestaat als wetenschap 800 jaar. De ict en aanverwante automatiseringsdiciplines en verlengstukken, vertakkingen en forensische bindingskoppelingen bestaat nog niet eens vijftig jaar. Misschien nog niet eens 25 jaar.

  Peter Norton de goeroe, van de Norton Utilities schreef al twintig jaar geleden gooi alle routines van wat en wie dan ook open en bestudeer ze, schijf ze over, kopieer ze en verbeter ze, verander ze en maak ze beter dat is volkomen legaal, volkomen noodzakelijk en volkomen gaccepteerd in de ict- en automatiseringswetenschap.

  Zo hebben de Italianen tenslotte Itailiaans geleerd.

  Zo gezegd zo gedaan.
  Er werden en worden overal projecten opgestart en uitgevoerd en voor het grootste gedeelte mislukten ze.

  Dat is niet alleen in de automatisering zo, maar ook in de bouw, het milieu, de ruimtevaart, de landbewerking en de administratieve sector (het bestuur).

  Dat is nog steeds zo en is dat zo erg? Dat zal altijd wel zo blijven.
  Niet zolang alles er maar beter van wordt en dat is toch iedere keer en bezien door de juiste bril altijd wel het geval.

  De eindbestemming, de horizont van de algemene en ook de bijzondere cybernetica is nog in de verste verte en over een tijdbestek van miljarden jaren nog niet eens in zicht dus waarom zullen we ons opwinden?

  Hier en daar is het misschien niet helemaal perfect gegaan nou dan doen we het toch opnieuw en dan (meteen veel) beter?

  Dit soort échecs en faux passes in theorie en praktijk van de elektronische wetenschappen zullen we de eerstkomende 250 jaar nog veel vaker gaan meemaken op alle fronten en gebieden.

  Moeten we ons daar nu, vandaag, zo over opwinden? Opwinding zonder aanwijsbaar nut is meestal een slechte raadgever zo onderwijst men nog steeds in de economische wetenschap.

  Het epd consorten, aanverwanten komt er tóch. Zowel linksom als rechtsom, en of daar nou lichtgewicht of zwaarwichtige échecs en faux passes in de ict en automatisering aan ten grondslag liggen over de hele “widerange”, het maakt allemaal geen klap of tering uit.

  Iedereen heeft ‘t maar zowel op te hoesten als te slikken het hele bestaan van de aarde lang.

  Dat is de Macht. Van het Kapitaal. (productiemiddelen).
  Mooi, hè.

 19. Economie is mijn vak niet, over economische zaken zal ik niet gauw met je redetwisten, Juzo. Je kennis van computers, echter, lijkt ‘kennis van een afstandje’ te zijn.

  Wie jute zakken rechtop wil laten zetten, best. Maar om de bekostiging ervan ten koste van uitgaven met wezenlijk nut te laten gaan, dat is lullig.

  Reverse engineering van proprietaire software mag meestal niet, of de rechthebbende moet je er al toestemming toe verlenen.

  Terzijde: wordt het niet tijd om het Peter principle er bij te halen? Lijkt me best passend bij de inhoud van deze column.

 20. Welhaast griekse toestanden dus met 7.000 servers bij politie die het onvoldoende doen. En dat samen met de uitspraak van de baas van Openbaar Ministerie gisteren bij Nieuwsuur dat 80% van misdaad sowieso niet aangepakt wordt. Dat had men nota bene met alle nieuwe intelligence toch maar even uitgevonden vertelde de man doodleuk.

  De burger leeft met een schijnveiligheid. Je vraagt je toch af wat politie en justitie nu echt effectief doen.

 21. @Maurice-25: Toen ik in de jaren Negentig informatica ging studeren aan de VU dacht ik: “Hoi, nu leer ik snel complexe en grote software zonder fouten te maken”.

  Nu weet ik dat die manier er niet is.

  Kijk maar naar het grote aantal lekken in Windows of Acrobat Reader of Adobe Flash dat wordt gerepareerd/ontdekt elke maand.
  Bij Apple is het niet beter en die lopen achter in technieken om lekken minder gevaarlijk te maken (DEP, ASLR, e.d.). Microsoft doet het best goed met Windows 7, maar toch is het op elke dag van de maand nog zo lek als een mandje.

  Politici in Nederland geloven in een ‘magische knop’ waarop je drukt en dat er dan iets gebeurt. Ze zijn een gevaar voor de veiligheid van dit land in de toekomst. Totaal digibeet. Het gevaarlijkst zijn nog de twitterende kamerleden die denken dat dit twitteren ze extra inzicht in computers geeft en dat ze beter politieke beslissingen hierover kunnen nemen.

  Er is maar een mogelijkheid tegen deze wildgroei aan onveilige software. En dat is dat het allemaal veel simpeler moet. En bij voorkeur helemaal niet met computers (zoals de oude strippenkaart). “If it ain’t broken, don’t fix it”.

 22. Alle software heeft fouten – per definitie. De vraag is of je daarbij stilstaat _terwijl_ je de software ontwikkelt, of dat de beveiliging, sonsistentie en betrouwbaarheid van gegevens een soort achteraf-gedachte is.

  Wie op basis van het eerste idee werkt, bouwt veel meer checks & balances in een systeem in en zal er bovendien voor zorgen dat een lek ergens in de linkerachterhoek van een programma of appplicatie niet meteen betekent dat de hele zooi open ligt of de fout zich ongecontroleerd voortplant. Alleen dan kunnen fouten of mismatches nel worden gesignaleerd, en alleen dan kan in geval van een lek de schade beperkt blijven tot die iinkerachterhoek.

 23. De eerste methode werd onderwezen op de VU.

  Het probleem is meer dat het niet gaat of om je veilig programmeert, maar om hoeveel fouten je uiteindelijk per ‘x’ regels code maakt. Daar zit een marge in, maar die valt in het niet bij het aantal regels code van moderne software.

  Simpelere code is dus meer veiligheid. Sommige fouten zijn heel moeilijk te ontdekken met mensenogen. De compiler kan ook niet alles afvangen en ontdekken.
  Vroeger kon een tekstverwerker in 640kB RAM (wordperfect), dus waarom gebruiken we nu computers met een operating system dat al 1GB nodig heeft om alleen de UI weer te kunnen geven (windows vista)?

 24. Thomas, ik ben het roerend met je eens dat automatisering / digitalisering niet voor alles een goede oplossing is (oplossingen voor problemen die niet bestaan maar wel problemen veroorzaken, etc.)

  Goed ontwerp, en function over fashion, zijn ook mijn smaak.

  Programmeerfouten zoals in je laatste bericht genoemd, kun je idd zo terugbrengen, maar volgens mij zijn de grootste problemen geen programmeerfouten; code die braaf doet wat het hoort te doen, maar dat ‘wat het hoort te doen’ is schadelijk, dat is iets wat met beter ontwerp wellicht voorkomen kon worden. Denk maar aan iemand die zijn backup routine goed voor elkaar denkt te hebben door een 1:1 kopie in realtime van zijn bestanden te hebben, maar belangrijke gegevens kwijtraakt doordat hij zelf een bestand heeft gewijzigd maar later spijt krijgt.

 25. @Maurice: Mensen en computers gebruiken een andere logica ;-)
  Computer nemen alles zo letterlijk!
  Ik snap het altijd wel als er iets mis gaat. Het heeft zelfs een vorm van humor in zich, hoewel mijn omgeving dat meestal anders ziet.

 26. @32: Klassiek voorbeeld: “Wil je koffie of thee”? Een computer doet dat gerust door elkaar heen als je dat vraagt.

  Wat me onder MS-DOS ook wel is overkomen is het overschrijven van een ‘belangrijk’ bestand met een nieuwe versie van 0 bytes. Of het overschrijven van een ‘oud’ bestand met een ‘nieuw’ bestand terwijl de batterij van de CMOS leeg is en de datum dus niet klopt (bijvoorbeeld verkeerd ingevoerd).
  Of omgekeerd het niet overschrijven (opslaan) in deze situatie omdat de software ‘slim’ is en ziet dat het ‘oude’ bestand nieuwer is (maar de datum van het bestand staat in de toekomst).

 27. Men maakt een denkfout.

  Natuurlijk is software foutloos, en “dummyproof” te maken.
  Maar tegen welke prijs?

  Die prijs gaan wij niet betalen.
  Aan alles, wat gemaakt werd, en wordt, en zal worden, zit de mogelijkheid er misbruik ( = fouten) mee te maken.

  Dat is al zo oud als de wereld bestaat.
  Als ik vroeger in de neanderthalertijd een hamer maakte, had je de kans dat onder het hameren de kop er zomaar ineens afvloog.
  Kennelijk zat er in die hamer een foutje.

  Nu kunnen we die hamer zo maken dat die kop er nooit meer af kan vliegen.
  Of er nu misbruik mee gepleegd wordt of niet.
  Die hamer wordt dan een tikkeltje te duur.

  Bovendien is de kans dat die kop er zomaar afvliegt klein genoeg
  in vergelijking met het doel waarvoor hij wordt gebruikt: gewoon hameren in gewone omstandigheden.

  De software die nu gemaakt wordt, kan en mag veel meer als de software die in 1986 gemaakt werd. Die paste op twee 720 k disketjes. (WordPerfect 4.2).

  Er is in de tussentijd wel het een en ander veranderd. We leven nu in het tweeduizend en tien.

  Er zijn nogal wat externe factoren die reusachtige impact op de automatisereing hebben gehad, en die geen ontwikkelaar laat staan een weldenkend gebruiker (wij allemaal) heeft kunnen voorzien.

  Zo gaat dat, met de voortschrijding van de vaart der volkeren, al in dit schurend tijdsgewricht.

  Wie z’n ogen dichtknijpt voor de enorme toename en vlucht in de automatisering, noodzakelijk, die heeft plaatsgevonden, is niet goed wijs.
  Daar hoeven we niet lang mee en over te praten.

  Daar hoeven we ook niet zo erg lang meer over na te denken.
  De wereld zou kortweg stomweg totaal vernietigd zijn, als we nog met de software van 1986 (het begin van het computertijdperk) werkten.

  Ik begrijp niet dat men dat hier niet inziet.
  Toen ik in 1944 geboren werd hadden we nog niet eens centrale verwarming.
  Geen telefoon. En geen auto’s. Geen tandenborstel, en de ramen waren dichtgeplakt met kranten.

  Ik geloof nooit, dat dat nu nog zo is, en ik ben er ‘n beetje boos om geworden.

  Miksbruik, om de fouten in software of wat dan ook te sublimeren en te perverteren, zal altijd overal in en van k u n n e n worden gemaakt.

  Iemand die werkelijk wil, kan de wereld naar z’n moer helpen.
  We moeten er echter vanuit gaan, dat niet iedereen, maar wel honderd duizend miljoenen, met zo’n kwaadaardige hersenafwijking behept zijn.

  Daarvoor hebben we dan ook met z’n allen een veiligheidsklep ingebouwd die al zo oud is als methusalem, en dat is het ordehandhaveind apparaat:

  de politie, de justitie en de gevangenis. (Of de isoleer).

  Dat is afdoende.
  Daardoor zijn prijs en kwaliteit van het gemaakte en gebodene in evenwicht.
  En dáár gaat het dan ook alleen en uitsluitend ook maar om.

  Prijd en kwaliteit in evenwicht.

  Daarom zal, iemand die fouten ergens in, in software, wil uitbuiten, altijd worden gestraft. Gewoon, door politie en justitie en nog zo flink ook nog, dat hij een tweede keer de boel flessen wel heel gauw uit zijn hoofd laat.

  Voor de rest zijn er genoeg veiligheden en maatregelen in alle software van heden ten dage ingebouwd, waar en waarvoor ook maar,

  dat die voldoende goed voldoet,

  voor het:

  n o r m a l e ,

  gebruik dat we ermee willen doen,

  en het,

  n o r m a l e ,

  doel dat we ermee willen bereiken.

  De mensen zijn óók niet gek, namelijk.

  Al wordt zulks door sommige gedachtelozen hier wel eens verondersteld.

  De mensen zijn écht,

  niet gek.

  En beslist niet gekker dan de meeste, zoniet alle van de gebruikers in deze blog.
  Wie denken de gebruikers eigenlijk wel dat ze zijn…???

  Ik heb er niet het minste idee van.

 28. Thomas: software naar m’n hart, iets wat me de boel laat slopen als ik de opdracht daartoe geef. Had ik dat niet gewild, dan had ik iets beter op moeten letten bij ‘t opdragen.

  Juzo: honderd miljard mensen? En in ’86 klopte ik al vrolijk in basic prutspelletjes in mekaar (ik was destijds een jaar of 7 à 8). Computers zijn beduidend ouder.

 29. @35: Voorbeeld: Als we net als de rest van Europa, af waren gestapt van de magneetstrip. Dan hoefde er nu niet zoveel politie ingezet te worden tegen skimmers uit het buitenland die hier naartoe komen.

  In de Hack-Tic stond al een artikel over hoe je met een oude 5 1/4 floppy drive je magneetstrip kon uitlezen en op een andere kaart zetten. Dat was jaren 90!! We gebruiken dit nog steeds hier in Nederland!

  Waarom? Omdat de banken hier niet opdraaien voor de kosten die onze politie hierdoor maakt. Dat is flessen.

 30. Nee, geld uitgeven waar ‘t niet nodig is dat doen we niet, want we zijn niet gek, en degenen die moedwillig ‘t systeem mollen die stoppen we in de gevangenis of in de isoleer. Dat is goedkoper.

  Voor de rest doet iedereen gewoon wattie moet doen en klaar is kees. Dat doen d’r inderdaad zes honderd negen en tachentig miljard.

  Dus degene die dat niet wil is een klein beetje een uitzondering en dáár hoeven we al helemáál geen rekening mee te houden.

 31. Één keer wat verkeerd gedrukt en ik heb waarachtig een computervirusje te pakken, ondanks mega- beveiliging.

  Nou ja, eigen fout waarschijnlijk, maar weet dat niet eens zo zeker.

 32. Ja, nee, moet je luisteren even goeie vrienden.

  We maken al die mooie dure spullen natuurlijk niet voor mensen die d’r niks mee kúnnen.

  Dat begrijp je zelf ook wel.

  …..

 33. @Sjaak: Soms kan je er niets aan doen. Zo zit er nu bijvoorbeeld een lek in Adobe Acrobat http://security.nl/artikel/34406/1/Hackers_misbruiken_nieuw_Adobe_Reader-lek.html en in Adobe Flash http://security.nl/artikel/34440/1/Adobe_slaat_alarm_over_zeer_ernstig_Flash-lek.html

  Het duurt nog wel even voor daar een patch voor is. En de twee ‘0-day’ lekken worden nu actief misbruikt.

  Het enige wat je eigenlijk kan doen is Flash en Acrobat Reader van je computer af gooien, maar zodra je met je browser naar een site met Flash gaat krijg je een melding om het weer opnieuw te installeren. En op dat moment ben je opnieuw weer kwetsbaar.

 34. Ik heb datzelfde.

  Maar mij stoort het niet en alles werkt perfect tot en met Adobe Acrobat (om eBooks Plus mee te maken) aan toe.

  Ik stoor me mateloos aan aartsknoeiers en broddelaars van Hack-Tick, die er alleen maar op uit zijn systemen naar hun mallemoer te helpen.

  Dat soort mensen tot en met de hoofdbaas aan toe moet opgepakt worden en gevangengezet.

  Die horen in de maatschappij niet thuis en daar zijn de gesloten inrichtingen voor.

  Iets wat gemaakt is kan makkelijk kapot gemaakt wordt dat is geen kunst.
  Dan pak je ‘n grote bijl en dan mep je ‘t hele ding wat ‘t ook is aan gruzelementen.

  We hehben er veel meer aan, en de mensen zijn in meerderheid die mening toegedaan, dat vervuilers knoeiers en broddelaars individuen met een negatieve levensinstelling het recht op leven ontnomen wordt met alle overduidelijke gevolgen van dien.

  Is ik dauwdelijk?
  Ik is dauwdelijk.

 35. Het was al kapot voor ‘hackers’ eraan kwamen. Bovendien wijst het gebruik van een ‘digitaal certificaat’ in het acrobat reader lek meer op ‘TLA’ en niet op ‘gewone’ hackers.

  Bijvoorbeeld Noord-Korea met technologie van China en ook vanaf IP adressen van China.
  Het is niet de eerste keer dit jaar dat er zulke geavanceerde aanvallen worden gebruikt. Ze proberen ook machines in fabrieken over te nemen hier, dus geen ‘gewone’ hackers die spam willen versturen via je computer of die je bankrekening willen plunderen.

 36. Kan niks bommen, het lukt allemaal niet. Ze worden gepakt, en ze zitten te brommen. Vroeg of laat. En zo hoort ‘t ook. En dáár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

  gaat ‘t alleen maar om.

  Dat geknoei de hele tijd, van ‘n paar onooglijke miezerige broddelaartjes die zich Hack Tick of weet ik veel noemen…. ik begin d’r ‘n beetje ‘n broertje ‘an dood te krijgen.

  Dat gezeur en gezaanik.
  En dat nog wel, nu ik net twee seconden geleden voor de tweede keer opa ben geworden. Aanstaande zondag zal het voor de derde keer zijn.

  Dat is heel wat anders, dan het besmuikte gefiespernul, van ‘n stel scheve bekjes, die niks anders te doen hebben dan ordentelijke routines en systemen open te gooien. En erin rond te fiespernullen. Bah. Wat ‘n wereld. Bah bah bah en nog eens bah.

  Op dit moment zitten ze mobiele telefoontjes en sms’jes af te luisteren en te onderscheppen. Naar de gevangenis, met die hele handel!En gauw! Ik ontplof nog eens, van witte woede!!!

  Voor de rest is er niks nieuws onder de zon.
  Helemaal maar dan ook totaal niks nieuws.

  We gaan ‘n beláázerde herfst- en wintertijd tegemoet, op automatiseringsgebied.
  Bedrommeldedrommelst.
  Dat zal ik je wél vertellen.
  Totáál beláázerd!

 37. En DECT is ook al gekraakt begin dit jaar:

  http://security.nl/artikel/31959/1/Encryptie_mobiele_DECT_telefoons_gekraakt.html

  Mijn moeder wil helemaal niets dat draadloos is, maar bij de primafoon hier verkopen ze niets anders. Ze heeft nu een basisstation waarmee ze kan bellen en het advies de extra DECT handset niet te gebruiken.

  Ik heb nog een oude analoge telefoon met een snoertje en zonder een lichtnet adapter. Heel zuinig ben ik daar nu mee, want als die stuk gaat…

 38. Er wordt veel gekraakt, maar aantallen personen opgenomen in gesticht en gevangenis nemen nog sneller toe.

  Er is alle reden om hoogst tevreden te zijn en met de schoenen op tafel lui & wellustig achterover te liggen.

  Alle reden.
  Meer dan voldoende.

  We gaan de beste & de mooiste tijden tegemoet.

 39. Drieduizend politie agenten komen er zomaar ineens bij! En de komende vijf jaar nog eens vijfduizend! Tbs’ers mogen bijna niet meer op verlof!

  Het is allemaal bijna te mooi om waar te zijn, en tegelijkertijd een bron van grote vreugde.

  Springen wij allen, een gaatje in de lucht hoeps.

 40. Inderdaad. En dat werkt dan uitstekend, want dat vijlen ze wel bij.
  Als ze ‘n mannetje op de maan kunnen zetten, dan kunnen ze dat ook wel.
  Voor die paar extra sentjes, is dat in ‘t tijdsverloop pie. Nuts.

 41. Het enige wat tot nog toe prima werkt aan C2000, is de beschadiging van het imago van onze hulpdiensten.

  Waarom nemen ze niet gewoon waar onze militairen in Uruzgan mee werkten? Dat werkte toch goed (hoewel er wel te weinig van waren en het snel kapot ging)? Wat goed genoeg is voor onze krijgsmacht is ook goed genoeg voor onze hulpdiensten! Ze hebben dezelfde eisen lijkt mij in het veld. Altijd bereikbaar zijn voor je collega’s. Zowel binnen als buiten een gebouw.

 42. De noodzaak om C2000 te nemen is en was, het nut ervan dat ‘t digitaal is, en onafluisterbaar voor onbevoegden. Daarom is de politie en brandweer, ambulance nu eerder en beter ter plaatse en inzetbaar, dan toen er achthonderd duizend miljoen beroepswerklozen vanuit hun caravannetjes op het woonwagenterrein naar de analoge politieradio hadden zitten luisteren en er lang van te voren eerder waren dan alle wereld-hulpdiensten van de vrije vogelvlucht bij elkaar.

  Ik ben zelf kvv militair verbindingsspecialist geweest, en daarvan weet ik dat militaire verbindingsmiddelen niet inzetbaar zijn in de burgermaatschappij. Door de aard, opbouw en non-inpasbaarheid van hun louter mechanische infrastructuur.

  Het is derhavle ‘n beetje flauw en kinderachtig, tee zeggen dat de verbindingsmiddelen voor politie en brandweer niet (goed) werken, (C2000), als je er de hele tijd en iedere keer opnieuw aan zit te prutsen omdat er zo hoognodig weer wat aan moet worden veranderd op last van vervelende pietepeuterige zanikerige advocaten in de rechtszaal.

  http://www.juzo777.nl/info/agentingreep1.txt

  Van de 24 jaar dat ik rechtbankverslaggever ben geweest en dus duizenden en nog eens duizenden rechtszaken heb moeten meemaken en beschrijven voor de drukpers heb ik er niet één meegemaakt waarin niet door de verdediging gehamerd werd op al of niet terechte, bestaande vormfouten in de formularisering.

  Ja, daaraan gaat de goede rechtspleging, rechtsgang en rechtsbedeling natuurlijk wel ten onder en blijft er van je uitstekende automatiserings-databanksysteem geen syllane of sikkepitje meer over natuurlijk.

  Als iedereen d’r met z’n fikken afblijft, en er niks aan verandert als ‘t niet heel erg verschrikkelijk nodig is dan gaat ‘t altijd goed, met ‘t hele politie- en brandweerverbindingssysteem en met de gehele, up to date, databanken automatisering van beroep, bedrijf, instelling en organisatie waar ook ter wereld.

  Het devies zou en zal derhavle ook moet zijn en worden geëffectueerd:

  “Blijf af, en houd, je muil.”

  Dan gaat ‘t altijd goed en ik heb gezegd.
  In alle eeuwigheid Amen.

 43. Nou, onafluisterbaar is C2000 idd. Zodra er iemand een gebouw in gaat ;-)

  Maar stel (en ik zeg stel), dat er een communicatie voertuig gebruikt wordt door onze militairen op uitzending.

  Ziekenauto.
  Brandweerwagen.
  Politieauto/busje.

  Hulpdiensten moeten snel te plaatse zijn. Dan gebruiken ze dus een van bovenstaande voertuigen. Die zetten ze in de buurt neer.

  Probleem opgelost. Basisstation gewoon in dat voertuig. Helemaal beheert op afstand indien dat nodig is. (Door de meldkamer).

  Brandweer blij, politieagent bij, ambulance broeder blij. Iedereen blij.

  Maar dit wordt vrij technisch..

 44. Juzo, mannetjes op de maan laten lopen was in de eerste plaats een pissing contest, en allesbehalve een toonbeeld van efficiëntie. (het was wel tof, daar niet van)

  Sjaak, kan gebeuren. Als je het risico op (nare gevolgen van) een virus wilt verminderen, probeer Ubuntu uit. Ik geef geen link, want als je het zelf niet kunt vinden, is het waarschijnlijk niks voor jou.

  Juzo, een beetje zelfrespecterend hacker heeft wel wat beters te doen dan onbelangrijke mensjes af te luisteren. Niet iedere slotensmid is ook inbreker. ;)

  En het is mij opgevallen dat mensen die door anderen in de volksmond als hacker worden omschreven (of nog erger, zich zelf zo omschrijven)) dat zelden zijn.

 45. Het wordt vrij technisch. Maar het gebeurt al lang.

  Overal waar je maar kijkt, bij inci- en accidenten gebeurt het al vele jaren zo.
  Altijd staat er een witte politiewagen (in militaire termen “een 386” vanwege de drie-assige opbouw de motor en het aantal wielen) met daarop in grote blauwe letters “Politie – verbindings commandowagen”) .

  Digitale portofoons en units kunnen niet afgeluisterd worden door onbevoegden, omdat ze veel makkelijker “selcal” en universeel coderen.

  Soms echter raakt zo’n apparaatje wel eens in verkeerde handen (dieftsal).

  Dan staan er in plaats van tien miljoen drie miljard acht honderd acht en tachentig onbevoegde luisteraars bij een ongeluk, slechts drie.

  En die worden dan door de politie ingerekend, achter slot en grendel gezet.

  Ze hebben onbevoegd meegeluisterd.

  Zo gaat dat in dit land een heel…., erg….., mooi land.
  Zo gaat dat.

 46. Nou, “onbevoegde luisteraars”… bij een niet-versleuteld signaal in openbare ruimtes zou ik luisteren niet zomaar als onbevoegd omschrijven.

  Maar de zin en onzin van vertrouwelijkheid bij communicatie horen geen excuus te zijn voor zo ernstige onbetrouwbaar- en onbeschikbaarheid dat de alarmdiensten erover aan de (pun intended) bel trekken. De voordelen moeten wel tegen de nadelen opwegen.

 47. a.
  Luisteren is niet onbevoegd, maar er iets mee doen wel, volgens de wet, en dat doen de meesten dus illegaal.

  Dat dient voorkomen.

  b.
  Die ernstige onbetrouwbaar- en ongeschiktheid vallen in de praktijk wel mee. Er zijn procedures en protocollen die dat ondervangen, zo leert en toont de praktijk.
  Daar dient maar beter aan voldaan, en dan wordt ‘t nog wat, met politie- en brandweerwerk.

  Ga eens in het buitenland kijken.

  c.
  Voordelen wegen tegen de nadelen ruimschoots op, en dat is haarfijn uitgerekend en meer wensen wij, als burgerij er niet aan te besteden.

  Dus zal het ook niet.

 48. Brandweer dient volkomen veilig – of in ieder geval zp veilig mogelik – te kunnen werken. Daar komt nog bij dat velen dat werk ook nog eens vrijwillig doen. Goede communicatie is daarbiij gewoon van levensbelang.

 49. Wat is volkomen veilig???
  Wat is “in ieder geval zo veilig mogelijk”???
  Maak JIJ dat uit???
  Wie dan wel???

  Dat KAN de brandweer, en dat DOET de brandweer.
  Ik heb er duizenden keren met m’n neus bovenop gestaan.
  Ik was er éérder dan de brandweer.

  Dat heb je, als je politie- justitie en misdaadverslaggever bent,
  ik kan d’r ook niks ‘an doen.
  Ik kan me voorstellen dat iedereen dat héél naar vindt,
  jammer dan, pech gehad, ik kan d’r óók niks ‘an doen ‘t is en ‘t was nu eenmaal zo. De mensen zullen d’r mee moeten leren leven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uit ergernis).

  Goede communicatie IS er.
  Daar gaat niks vanaf.
  Dat weet en dat zeg IK, omdat IK erkend en gespecialiseerd
  DESKUNDIGE ben.

  Ik liep NAAST de Inspecteur voor ‘t Brandweerwezen, met hem op en an en met hem mee en ik stelde vragen. Hij lichtte toe ook ongevraagd.

  Maar het is niet erg hoor.
  Ik lees alles allemaal geduldig.
  Ik ben het gewend, en ik ben er meer dan uitstekend voor opgeleid.

  Ik werd ervoor betaald.
  En goed ook.

  ik ben alleen een beetje gauw boos.
  En dat is natuurlijk een heel klein beetje vervelend.
  Maar ja daar is ook alweer zo’n heel klein beetje heel weinig, ‘an, te doen.

  (Als er ergens ” ‘an” staat, dan ben ik altijd heel kwaad.)

 50. De ENIGE BEDOELING van politie en brandweer is, (eigenlijk ook van justitie):

  zoveel mogelijk GELD te vangen.

  Wat gaan ze met dat extra, heel veelle geld doen?

  Met dat geld gaan ze heel veel mooie dingetjes kopen.

  Laat je nou ‘es rondleiden, wie het ook maar betreft, in een moderne, goed geoutilleerde brandweer- of politiekazerne.

  We hebben in Nederland alleen maar goed geoutilleerde.

  Aan de rand van de brandweer, en de politie, zelfs van justitie, aan de rand staan allerlei bedrijven en bedrijfjes.

  Die willen GRAAG hun mooie spulletjes ZOVEEL mogelijk SLIJTEN aan politie brandweer en justitie.
  Lieft zo vaak en zoveel en zo duur mogelijk, en zéker waar het software betreft.

  Nu ga je naar de Open Dag van de brandweer, de politie, de justitie.

  Nu kijk je daar eens rond, wijst zomaar eens wat aan en stelt de vraag aan de dienstdoende rondleidende constable:

  “Waar dient dat voor?” (1)
  Hij of zij zal uitleggen waar dat voor dient.

  Dan stel je de vraag, aan de alleraardigste constable:

  “Komt dat veel voor, dat het nodig is?”

  De constable zal antwoorden:

  “Dat komt gelukkig niet veel voor. Daar zijn we heel blij om. Maar ALS het een keer voorkomt, dan hebben we het tenminste.”

  Zo.

  En hier stopt mijn verklarend betoog.

  Vul zelf maar in.
  Ik ben er te boos voor.

 51. Ervaringsregel tot slot:

  HOEVEEL en HOE GOEIE brandweer je ook inzet,
  met welke middelen en materiaal ook,
  in welke procedures en protocollen:

  alle panden branden, altijd, tot de grond toe, af.

  De schade is precies even groot, als ware er geen brandweer,
  (geen politie), (geen justitie), geweest.

  Daar gáát je goeie (belasting)geld.

  ZIE je ‘t?
  Goed zo.
  Dan HOu ‘T VAST.

 52. Lach JUZO, zo schijnt het dus te zijn. alles brandt af. Maar waarom dan deze klaagcultuur bij die jongens?

  En waarom ben je nu zo boos JUZO?

 53. Ik ben altijd boos. M’n hele leven al en ‘t zal nooit wat anders zijn.
  Zo ben ik nu eenmaal geconcipieerd en geconstrueerd en ik wens ‘t niet te veranderen ik laat ‘t wel uit m’n hoofd. Ik ben hier hoogst ongaarne.

  Ze klagen niet, die jongens ze vragen alleen maar geld.
  Om kleine grote dure dingetjes te kopen waarmee ze kunnen spelen al die tijd dat ze niks te doen hebben.
  En omdat de aan hun gelieerde industrie dat vraagt.

  Dat is werkgelegenheid en dat is ook wat waard.
  We kunnen als belastingbetalers dus beter hun dat geld geven voor de werkgelegenheid in de hun gelieerde (automatiserings)bedrijfjes, dan aan Ropt Gonggrijpt en z’n Hack Tick of in de Maas.

  Zo zal ‘t dus gaan gebeuren.

 54. C2000

  Men zit te klagen over het C2000 systeem, maar men gaat bijna nooit in op de werkelijke “problemen”.

  Men houdt o.a. de bouw vele essentiële C2000-Repeaters tegen…
  (Ja, ik wil ook geen C2000-Repeater in mijn buurt).

  Men bouwt gebouwen die goed geïsoleerd zijn, soms zo goed dat radiosignalen het gebouw ook niet meer kunnen verlaten/binnendringen; (Kooi van Faraday).

  Men verlangt onmogelijke dingen van C2000, die bij het “oude” analoge net ook helemaal niet mogelijk waren.

  En vooral; Men stelt nooit vragen maar oordeelt wel over C2000…

  Essentieel is dat je een systeem hebt wat niet of nauwelijks door onbevoegden is af te luisteren, het analoge net voldeed gewoon niet meer voor bepaalde taken.

 55. Spaink zei:

  “Met blinde vlekken is het systeem uiteraard onbetrouwbaar, en dus feitelijk onbruikbaar. Er zouden zendmasten bijkomen en dan zou alles eindelijk op orde zijn, verwachtte het ministerie”.

  Ik begrijp dat Karin zich hierbij aanmeldt om een C2000-Repeater op/in de buurt van haar woning te laten plaatsen?

 56. @ 64
  a.
  werkelijke problemen zijn er niet. Het systeem is goed genoeg voor NORMAAL gebruik.
  b.
  repeaters zijn veel te duur en overbodig.
  c.
  bij de bouw van gebouwen heeft men met de radiofonie niets te maken. doel van de bouw is te huisvesten. Niets anders.
  d.
  onmogelijke dingen zijn er niet, en tegelijk ontelbaar veel.
  e.
  vragen stellen doet de brandweer want die moet ermee werken, en ze worden daar ook allemaal benatwoord, en onmogelijke dingen zijn er ontelbaar veel mogelijke dingen zijn er geeneen.
  f.
  ieder systeem is af te luisteren. al was ‘t maar door de centralisten om te kopen en voor geld is alles te koop.
  g.
  het analoge systeem voldeed alleen en enkelt niet aan de afluisterbeschermingstaak. We moeten al die snoeshanen op locatie niet die later in de gemeenteraad en in de landsregering ondoelmatig domme vragen gaan stellen. Dat kost teveel geld, en tijd. Tijd, en geld, dat hebben we niet meer en dat wordt heel snel heel duidelijk.

  Dat is bedrijfs- en staatsinrichintings – efficiency.

  Mijn dure belastingsentjes worden niet zomaar in de Maas gegooid als ik dat niet wil en de rest kan stikken.

  @ 65 zijn er hier die helemaal niet meer nadenken? Dat mag hoor deze blog heeft een uitlaatklep-functie omdat de gebruikers anders veel gevaarlijkere, rare dingen zouden gaan doen. Daarom is deze blog in het kader van de geestelijke volksgezondheid zo nuttig en belangrijk. (geestelijk ongezonden aller landen verenigt u)

 57. De taak van de brandweer is niet, met de radiofoontjes (C2000 e.a.) om te gaan.

  De taak van de brandweer is, te blussen.

  Mensen uit kapotte wrakken te halen.

  Radiofoontjes hebben we, ze, daar slechts in uiterst minimaal beperkte mate,
  bij nodig.

  In uiterst absoluut tot het uiterste geminimaliseerde microscopisch kleine mate.

  Voor de rest hebben ze daar een heleboel andere, veel meer, veel grotere en veel belangrijkere zaken en taken bij nodig.

  Het schijnt,
  dat dat nogal eens vergeten wordt,
  of uit het oog verloren.

  Men moet er eens bij gaan staan.
  Als er ergens een brand is.

 58. Infrastructuur die nodig is voor het goede functioneren van een ict project hoort dan ook bij het ontwerp. Daar slecht rekening mee onthouden is slecht ontwerpen.

  Ict kan juist zo lekker voorspelbaar zijn, als de personen die er de beslissingen over nemen maar voldoende verstand van zaken hebben / zich goed laten voorlichten.

  Iets langer nadenken om een product robuust genoeg voor het doel (en belang daarvan) te maken zou een boel geld kunnen schelen.

 59. Slecht rekening mee houden doen ze niet, en slecht ontwerpen ook niet.
  Ze doen alleen economisch ontwerpen en economisch rekening mee houden en dat is naar behoefte. Daar zijn deskundigen voor die ervoor hebben gestudeerd en die gediplomeerd zijn, die er meer van af weten dan jij en ‘t is niet zo dat jij er meer van af weet dan zij. We gaan ‘t geld niet over de balk smijten. Wat niet nodig is is niet nodig en dat bepaal jij niet. Dat bepalen mensen die ervoor hebben gestudeerd en die gediplomeerd zijn en dat ben jij niet.

  De personen die beslissingen nemen hebben meer dan voldoende verstand van zaken en ze laten zich al zo lang ze het werk doen meer dan uitstekend voorlichten.

  Iets langer nadenken is niet nodig want ze denken al lang genoeg na en nog langer nadenken kost alleen maar meer geld. Bovendien scheelt het niet meer geld.
  Dat is allemaal uitgerekend en daar hebben ze deskundigen voor die er meer van af weten dan jij want jij bent niet deskundig.

  Het is echt niet zo dat zij dom zijn en jij slim. Eerder omgekeerd want jij hebt er niet voor gestudeerd en jij weet er -dus- niks van. Ik moet in kleutertaal tot je spreken want we bevinden ons hier in de kleuterschool.

  Het mooie van dit land is dat er allerlei schuins ontevreden loensende jaloerse monkelaars vrij mogen rondlopen -nog even- want die gaan we ook flink stevig aan de jas (de gestichten! De gestichten!!!) (Zet dan toch, de deur van de gestichten open!!!)

  Prachtig.
  Ik kan hier zo van genieten.

 60. Wat me overigens nog steeds verbaast bij het landelijk EPD, is het idee om online inzage door patiënten mogelijk te maken. Er is technisch gezien een gapend groot gat voor nodig, en omdat het zo simpel in gebruik moet zijn (de doorsee a-technische patiënt moet er wel mee overweg kunnen) zal het erg vatbaar voor misbruik / social engineering zijn, en volgens mij is het voor sommige mensen op sommige momenten helemaal niet goed om op eigen houtje (een samenvatting van) de eigen gegevens in te zien – inzage via een behandelaar die rekening houdt met zijn patiënt lijkt me in dergelijke situaties vaak een wenselijker alternatief.

 61. Juzo, jij weet niet waar ik wel of niet voor gestudeerd heb. Dat heb ik namelijk niet verteld.

  Over economische dingen zal ik zelden met je in conclaaf gaan, want het is mijn vak niet. ICT wel, o.a.

  Voor de goede orde: ik heb niet gesuggereerd dat ze dom zijn, wel onzorgvuldig (met een vleugje onbekwaam). En ik ben veel verschillende dingen, maar dom is er niet een van.

  De column gaat juist over geld over de balk smijten wegens onzorgvuldig ontworpen/ontwikkelde/geïmplementeerde/onderhouden ict projecten. Wat je er verder tussen de regels bij interpreteert, doe je zelf (reageer dat niet op mij af, svp).

  Pluk een roos, zet hem op je hoed… :)

 62. Er is een economische wet die zegt dat alles bepaald wordt door de behoefte ( = vraag). Ieder aanbod schept dus zijn eigen vraag, en omgekeerd, en ze zijn in evenwicht. Of worden. Dat is de synclinale van het leven als antipood voor de dood.

  Iets wat niet beantwoordt aan de vraag, of behoefte, doen we dus niet want wetten zijn wetten en daar hebben we maar aan te gehoorzamen (politie).

  Nu zou je je kunnen afvragen waar wordt de behoefte ( = vraag) bepaald (waarop het aanbod automatisch volgt)

  Waar wordt de vraag, de behoefte aan wat goed voor ons is, bepaald.

  Het antwoord moet zijn: bij de regering.
  De regering bepaalt de behoefte.
  Want zij zijn niet alleen sterker, zij hebben bovendien het regelingsmandaat.
  Van ons allemaal gekregen.

  Ja. Dat is natuurlijk een beetje vervelend, maar ieder volk krijgt de regering die het verdient. Dan had je maar moeten gaan stemmen. Anders heb je je mond te houden.

  De regering bepaalt.

  Zij, en alleen zij weten wel wat goed voor ons is. Zou dat niet zo zijn, dan wordt zij omvergeworpen (reevoolussie!!! reevooluussie!! Zwaait dan toch!!! Den Rooden Vlag!!!!!!!) (Kan me niet schelen wat men doet. Maar zwaait!!!!!!)

  Als je het dus niet eens bent met de behoefte (een C2000 of epd, automatiserings- of ict project in welke vorm dan ook) dan heb je maar te gaan naar de regering (“see your congressman, – I’m oooold.”)

  Nu verbaast mij, dat alle gebruikers van deze blog altijd hoogst ontevreden zijn met wat dan ook, en dat is ook maar heel goed, maar dat het geen van allen ooit gelukt is de regering te veranderen. Wetende, dat deze blog toch voorkomt uit de anti revolutionaire volkspartij.
  En uit hoofde en in kader van de geestelijke volks-on-gezondheid.
  Dat verbaast mij.

  Men is ongelukkig, ontevreden, maar men werpt de regering niet omver.
  Dat verbaast mij.
  Kennelijk is men tot niets in staat.
  Men zit daar maar.

  Kennelijk is deze blog (en levende have) toch zeer machteloos, hetgeen mij altoos toch ten zeerste verdriet hetgeen mij altoos enz. enz.

  Maar werpt dan toch!
  Kan mij niet schelen wat men werpt maar werpt dan toch!!!!

  En onver!!!
  Ook nog een beetje.

  Of blijft rustig op uwen stoeltjes zitten en doet niets.
  Dat is ook een mogelijkheid.
  En waarschijnlijk, ook maar het aller-, allerbeste.

 63. Ict’ers en ingenieurs van de technishe hogeschool die maar zitten te ontwerpen zonder dat er toepassingsmogelijkheid ( = behoefte, = vraag) naar is worden van school verwijderd.

  En met krachtige hand, dat kan ik je wel vertellen met heel bijzonder heel erg krachtige hand. Dáár is de deur. Wáár? Dáár.

  Oow.
  Aj aj aj aj aj dat doet pein heel erg veel pein.
  Alle sentjes die sij op. ‘An pattatt met majonajjze, en ‘an drop.

 64. @ 72 Eerst zijn er de economen dan is er ‘n hele tijd niets………….,
  en daarna is er misschien…, nou…., nog wel wat zou ik me kunnen voorstellen maar ik weet ‘t eigenlijk niet eens zo zeker en ‘t mag in ieder geval geen naam hebben. Nee nee ‘t mag absoluut geen naam hebben en dat zal ik dan ook zeer beslist niet doen

  foei, foei, dan toch en nog eens foei.

  Wou je wat ontwerpen? Kom dan eens om de sentjes want die zijn er namelijk niet. Ja en dan ben je gauw uitgepraat hè? Met je C2000 en ‘t epd.

  De behoefte.

  De regering.

  Politie.

  Justitie en

  de gestichten.

 65. Hoe doen we dat? Het opwerpen van de vraag, en van de behoefte?

  Dat doen we door een heel klein beetje te liegen en te bedriegen.

  Dat doen we door middel en door de macht van de reclame. (= omgekochte journalisten).

  Als je nu maar handige reclame jongens en meisjes hebt, en die zijn er niet zo veel,

  dan is je ict- en automatiseringsproject, een beter C2000 in de beslissingsfases van de regering zó voor elkaar.

  Maar ja.
  Die handige reclamejongens en -meisjes zijn er onder de gebruikers van deze blog helaas niet te vinden.

  Er is van alles te vinden maar geen handige reclamejongen en -meisjes ( = liegen en bedriegen).

  Elders ook niet.

  Dus geen reclame ( = liegen en bedriegen) dan ook geen sentjes.
  En ook geen beter epd, automatiseringsproject der databanken (politie, justitie) en geen beter C2000.

  We zullen ‘t met de hele handel moeten doen.

  Zo eenvoudig zit het vak van de wetenschap dan toch wel in elkaar.

  Het leven IS niet gemakkelijk. Wees ervan overtuigd, dat ik het gróótste medeleven, daarmee heb. Het grootste.

 66. Er was geen legitieme vraag naar het landelijk EPD. De behandelende sector wil verbeterde regionale EPD’s. Het argument: “dan kan een andere behandelaar ook gegevens inzien” slaat nergens op, want dat kon met het eerdere systeem ook al, door de patient om toestemming daartoe te vragen. Een ander veelgehoord argument: “als je bewusteloos bent kan een noodhulpverlener je gegevens inzien” slaat ook nergens op, want bij noodgevallen waarin je niet in staat bent om toestemming te verlenen wordt er toch al van uitgegaan dat je toestemming zou hebben gegeven.

  De vraag naar het landelijk EPD kwam vanuit de hoek van regering (en ik gok: ook verzekeraars), met financiele en controledrang-achtige motieven. Maar meneer Klink is doctor, niet dokter (en verzekeraars zijn bankiers, geen altruisten). Het is een dure, gammele oplossing voor een probleem wat niet bestaat, en middelen heeft gekost die beter gebruikt hadden kunnen worden voor het oplossen van het probleem wat er was en nog steeds is.

  ‘t Is jute zakken rechtop zetten (voor gevorderden), in barre tijden.

 67. @76:

  Juzo, het slechte nieuws is: je hebt gelijk. Het goede nieuws is: je hebt gelijk. Het leuke nieuws is: Karin heeft aan de reacties toch een (ietwat eigenaardige) ideeenbus.

 68. Geen dure, gammele oplossing voor een probleem wat niet bestaat, maar wel een economische, efficiënte en kolossaal geld tijd en energiebesparende levensreddende en anti-egoistische puur sociale voorziening die in hoog gesofistikeerde landen en werelddelen als Verenigde Staten van Amerika al lang in zwang gebruik en aantoonbaar nut is en derhalve hier al lang ingevoerd had moeten worden.

  De gemiddelde Amerikaan die hier komt kijken (als hij al weet waar Holland ligt) lacht zich een scheurbuik bij ‘t aanschouwen van zoveel bekrompen oogkleppentuttenbolligheid die in onze landen nog bestaat op dit gebied.

  Een maatregel die in het verlengde ligt van het verkorten van de aanrijtijd in alle windstreken van 12 naar 5 minuten van de ambulance en het ophangen van defibrilatoren in alle hoeken en gaten bomen en meerpalen van de stille noordzee.

  ik wens zoals alle anderen geen tijd energie kracht en risicoverzekeringsgeld meer te betalen aan veel te langzame en onvoldoende falende voorzieningen die er zijn en blijven alleen omdat ‘n stel kortichtige geborneerde tegenhouders dat tegenhoudt en dat zal dan ook niet gebeuren zing met mij het lied van de unionistische internationale zwaait! Allen hoog op de barricaden den Roojen Vlag

  http://www.juzo777.nl/info/20100918%2022-32-38.mp3

 69. @79:

  Kun je wat je in je eerste alinea beweert onderbouwen?

  Hoe is het landelijk EPD levensreddend? Hoe is het efficient, geld-/tijd-/energiebesparend, en vergeleken waarmee? Hoe is het aantoonbare nut elders aangetoond?

  Dat anderen het ook doen (nou en?) of dat het anti-egoistisch zou zijn (nou en?) lijken me niet zo relevant, maar onderbouw ze als je er zin in hebt.

  Als je de redenatie van je eigen post 73 zou volgen heb je een betere kans van slagen verzekeringskosten te temperen, door te doen alsof je Jubal Harshaw bent en besluit de machtspositie van (ziektekosten-)verzekeraars te tackelen. Om je een beginnetje te geven: je zou kunnen stellen dat het bankiers zijn waar je verplicht bent om geld in te leggen, maar je je geld niet kunt opnemen wanneer je wilt.

  Grok je?

  Tijd voor lunch, dada!

 70. Nu ja, JUZO heeft wel gelijk als hij met heel veel woorden beweert dat het beter is met een “beide benen op de grond”- houding.

  Omkippen aan een hartattaque op voetbalveld of marathon mag welhaast niet meer. Elke dokter en verzekering zou meteen maar alles moeten weten wat andere collega´s ooit geschreven hebben. Bij een heftige brand mag nooit iets gebeuren. In thuissituatie is nooit iets echt schoon, maar ziekenhuis moet hoogst steriel.

  Al met al bevinden wij ons in een hoogst sensibele maatschappij.

 71. Nou kijk,
  ik wil wel een heel eind met jullie meegaan als jullie zeggen, en dat zeggen jullie en ik allemaal,

  dat de factor mens de niet-constante factor in de formularisering is.

  (formularisering = het in -reken-formules gieten).

  Met andere woorden: de ene keer is de mens, een mens vijf miljoen euro waard de andere keer nog geen vijftig cent.

  Ik ken wel mensen ik zal ze nu niet noemen die nog geen dubbeltje waard zijn nog veel minder zelfs ik zal ze nu niet noemen enz enz enz zoemmmm zoemmmm zoemmm)

  Op dit moment is de mens, iedere mens, niemand uitgezonderd, ook ik niet, nog geen vijftig cent waard.

  De waardebepaling komt heel vreemd tot stand.
  Ga maar naar je partner, ga voor hem of haar staan en vraag hoeveel ben ik waard.

  De ene andere partner zal vijf miljoen zeggen, de andere vijftig cent.

  Vlak na de oorlog waren de mensen heel veel waard want we hadden ze nodig de boel weer op te bouwen. Om iedere mens z’n nek hing ‘n prijskaartje van vijf miljoen. Dat was de winst die de bedrijven en landen er nú nog meemaken.

  De waardebepaling die we nodig hebben om in onze formule te gieten komt voor en door de mens tot stand op grond van waarde-oordelen.

  Waarde-oordelen zijn in de economie levensgevaarlijk. We mochten ons er dan ook niet mee bezighouden als economen. Waarde-oordelen zijn uit den boze.

  Maar wat nu? Als we geen waarde-oordeel mogen doen, hoe komen we dan aan de waardebepalingen van de mens, in zonde formule?

  Want de menselijke waardebepaling is de enige niet-constante factor in de formule.

  Nu zouden we het P2000 systeem kunnen verbeteren.
  Dat kost ons 200.000.000 euro.
  De mens is echter op dit moment nog geen vijftig cent waard.
  Alleen al voor de begrafeniskosten doen we d’r nog geen dubbeltje bij.
  We laten hem dus rustig doodgaan.

  Daarmee sparen we 2000.000.000 euro gedeeld door vijftig cent.
  Dat is een heel leuk en aardig bedrag.
  D’r hoeven daardoor minder goudblokjes uit de Zuidafrikaanse grond worden gestampt, en minder diamantjes uit de Russische rotsblokken te worden gezaagd. dat spaart.

  Zou de mens méér waard worden, en dat wordt hij aan het eind van de jaren over 250 jaar nog wel -want dan zijn er nog maar ‘n stuk of twee drie over, dan zullen we onze C2000 en automatiseringsformule voor de gerechte en de politie moeten gaan herzien.

  Want dan worden de factoren en de getallen anders.

  Als we dus nu het C2000 systeem voor anderhalf miljoen euro verbeteren.
  Dan sparen we daar vijf levens van mensen mee.
  Die mensen zijn vijf keer vijftig cent waard. Méér wordt op dit moment voor ‘n mens niet uitgegeven.

  Dan hebben we voor die ene mens van twee KwaTTjes bijna anderhalf miljoen euro uitgegeven.

  Het zal duidelijk zijn dat we dit niet gaan doen hoe graag jullie dat ook allemaal zo heel graag en gauw zouden willen. Wij kunnen helaas, als weldenkende natie, niet aan jullie verzoek voldoen en verzoeken jullie doe gauw een plas.

  Dan blijft alles gelukkig tenminste, heel rustgevend zoals het was.

  En kom Ons verder niet meer aan het Hoofd zeuren.

  Ik onderteken met genoegen en niet meer achting dan nodig en verantwoord is:

  DE STAAT EN.
  DE REGERING.

  ik ben wel blij dat ik nog geen vijftig cent waard ben eigenlijk en jullie ook niet. Nog veel minder zelfs. Gaan jullie dood/ oo nou ja jammer dan.
  Volgende zaak.

 72. Iedere mens is evenveel waard in Nederland. En dat is een enkele stem voor de tweede kamer, gemeente, provinciale staten, etc. Niet dat het veel uitmaakt, want het resultaat is toch telkens hetzelfde. Een regering die uiteindelijk niemand vertegenwoordigt en die iedereen mateloos irriteert en boos maakt.

  We zouden ook kunnen vragen hoeveel Jezus waard was. Dat weten we namelijk, 30 zilverstukken (Matteüs 26-14). Hoewel dat kennelijk te weinig was achteraf omdat Judas zichzelf toen heeft opgehangen.

 73. Lukte het je toch bijna om ‘een beperkt budget hebben’ om te toveren tot een algeheel pardon voor ‘fouten maken’.

  Dat er prijskaartjes aan mensen hangen is wel relevant, dat moet ik je nageven.

  Neemt niet weg dat veel geld uitgeven aan iets wat je niet nodig hebt en waarvan je op voorhand al van weet dat het nog meer geld gaat kosten om werkend te krijgen, zonde is.

  Alsof je een halve boot koopt, terwijl je eigenlijk een auto nodig hebt.

 74. Het geld is nooit verloren. Waar het ook heen gaat en wat voor doel het ook dient verloren gaat het nooit.

  Het gaat er alleen maar ‘n beetje om het geld een heel klein beetje in een soort van goede banen te leiden en juist daar meteen heb je de poppen aant dansen.

  Want wat is in goede banen leiden? Is dat op grond van waarde – oordelen in de persoonlijke waardebepalingen van de mens in economische rekenformules?

  is dat om drugs wit te wassen?
  Is dat om geld te geven aan mensen die geen enkele moeite doen hun gezondheid te waarborgen (alcohol, roken?

  Is het dat?

  Is het om automatiseringsprojecten der ict (politie juustitie brandweer databanken) op te takelen en op torenhoog niveau te houden ver, ver, en nog eens ver boven over de verantwoorde doelwaarde heen/

  En wie bepaalt?

  Elk volk krijgt deregering die het verdient.
  Heb je niet gestemd dan hou je je mond.

  Maar geld gaat nooit verloren.
  De regering is er, om te voorkomen dat het niet in verkeerde banen wordt geleid.

  Elk volk krijgt de regering die het ferdient.

  Het is heel belangrijk, heel nuttig en heel louterend, genezend bovendien, alsmaar en alsmaar en alsmaar en iedere keer maar weer opnieuw tegen de regering te schoppen en tegen de leiders, ZIJ hebben het allemaal gedaan, ZIJ doen alles niet goed en ZIJ doen altijd alles fout en het is ‘n treurnis.

  Dat is heel goed.

  Dat sterkt het volk.

  Dat maakt er ‘n mooi, gesterkt, flink, stevig, gezond, vrolijk, opgewekt en fruitig volk van.

  Daarom zeg ik ook altijd: schopt toch! Klaagt!
  Tegen de regering!!!

  Iets anders en iets nuttigs heeft u tóch niet te doen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Het is de weelde die we ons in deze tijd nog kunnen permitteren dat soort volk’nog ‘n beetje in leven te laten.

  Het is louter, luxe, weelde en overdaad.
  Maar nu de tijden slechter worden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 75. Niemand heeft op ons demissionaire kabinet gestemd. ;)

  Om op onze demissionaire en uit zijn fractie gestapte minister Deurkruk en zijn smetteloze serie successen nog maar te zwijgen.

 76. Nou, de ict bij de politie heeft een tijdje dermate stroef gelopen dat je moeilijk kan spreken van ‘ver oven de verantwoorde doelwaarde heen’.

  Een computer die niet werkt is een dure presse-papier.

 77. @ Juzo,

  Post 64, Juzo zei:

  “b.
  repeaters zijn veel te duur en overbodig”.

  Leg dat eens uit; C2000 werkend zonder repeaters?

 78. Ooh, ooh!

  Als mijn vriendin en ik elkaar kwijt zijn, op een druk treinstation bijvoorbeeld, dan roept de een Marco en de ander antwoordt Polo.

  Effectief, efficiënt, onversleuteld en toch privé. Geen computer bij nodig. Helemaal gratis.

  En voel je vrij het idee over te nemen, aan te passen, publiceren en/of te verkopen. Helemaal open.

  Oftewel: goede oplossingen hoeven niet duur te zijn.

 79. Blijft het feit dat 1,5miljoen per uitgegeven geredde leven toch gewoon weer door financiele wereld/ maatschappij “rondloopt” en dus ergens weer verschijnt.

  Dan héb je dus een geredde leven én meer economie.

 80. @ 88 onzin kletskoek en traalaalaa.
  @ 89 “nog méér en méér en véél méér repeaters”.
  @ 91 kletskoek.

  Zo.
  En nou gaan we eens even kijken hoe we het C2000 probleem hebben opgelost.
  Door de regering (Tweede Kamer der Staten-Generaal) werd voor de oplossing van het C2000 probleem twee-, en-, een, half, – miejjoen, Euroonen gevraagd. Dat is bijna vijf en een half miljard ouderwetse Rijks Goeldene.

  Toen
  zijn de korpshoofden van tal van brandweerkorpsen in Nederland net zoals hun soort- en professiegenoten in België

  naar de Aldi, de Lidl en de MediaMarkt gestapt.

  Ze kochten daar voor ieder duo van twee inzetbare brandweermannen van die portofoontjes-setjes, analoog, in de 460 Mhz citizen band, een setje van drie tientjes per stuk. Die dingen hebben negen kilometer reikwijdte. Binnenin ijzeren kooi van Farady gebouwen, buiten in het veld, in de straten der stad, in kelders, op zolders overal doen die dingen het, altijd.

  Ze waren dus per inzetbare eenheid van tien brandweermannen vijf keer dertig euroonen is honderd vieffettig euroonen is vierhonderd oudhollandsche goeldenen kwijt.

  En daarmee losten ze het communicatieprobleem op.
  Onofficieel. Officieus en niemand mag het weten.
  Overal zitten die kleine portofoontjes ter grootte van een creditkaart in de borst-binnen- of uniformjasjeszak van de brandweermannen der onderscheidene korpsen. En overal is het onofficieel. Maar het werkt perfect en daar gaat het maar om.

  Het oude C2000 systeem bleef en blijft daarbij ook nog gewoon intact. Dat dient voor de verbinding van verbindings-commando-wagen ter plaatse naar alarmcentrale.

  Bovendien voerden ze de “militaire verbindingsstrategie” in.
  Dat betekent dat alleen van verbindingsmiddelen gebruik gemaakt mag gaan worden, als het werkelijk niet anders kan, en als het werkelijk hoognodig moet. Voor de rest heerst er absolute radiostilte.

  In het militaire verbindingsdienst- en berichtenverkeer worden alle berichten afgehandeld volgens een rotsvast, keihard berichtenformulier stramien met uitsluitend vastgestelde limitatieve invulvelden.

  Die velden worden opgelezen of ingetikt met vooraf vastgestelde formulerings-info. De berichten kenmerken het NATO-voorrangs kenmerk te weten r = routine (dienstgeheim) p = priority, voorrang s = svc service en onderhoud en n = nato secret, topgeheim.

  Alle berichten van de brandweer zullen dus r zijn.

  Door de toonslotjes selcall en het simplex (niet-duplex) gemoduleerd en gesuperponeerd 460 Mhz signaal zijn de verbindingen van die kleine handsetjes met negen kilometer reikwijdte niet zo heel erg makkelijk, maar natuurlijk wel mogelijk, afluisterbaar. Het doel is perfect bereikt, en voor een kleine slordige grijpstuiver opgelost.

  Dat is nu net, waar wij Nederlanders zo goed in zijn he? Ja. Dat is nu net waar wij Nederlanders zo goed in zijn. Ja.

  Ja.

  Ja.

  Het is een prachtige schitterende fantastisch mooie oplossing.
  Het werkt bovenmatig perfect. Ga maar kijken.

  Zal ik jullie meenemen?
  Op de eerste de beste uitruk van de brandweer?
  Dan kunnen jullie het zelf zien.

  Anders geloven jullie mij toch weer eens een keer niet.

  Zo.

  Hebben we dat ook weer opgelost.
  Wat zijn we toch goed. Eigenlijk. Wat zijn we toch goed.

 81. Militaire verbindingen van Nederland worden continu uitgeluisterd en opgenomen, geregistreerd en geanalyseerd te Dordrecht, burgerverbindingen van politie, brandweer en overige (semi-)overheidsdiensten worden continu uitgeluisterd en opgenomen, geregistreerd te Geertruidenberg.

  Naar aanleiding van die registraties worden in bepaalde gevallen “acties ondernomen” (= ontslag).

  Zo is het met de verbindingen geregeld, in Nederland.

  Over het Internet hebben wij het daarbij niet.
  Dat wordt geregeld in de Verenigde Staten van Amerika.

 82. Wij hadden ‘laat maar liggen’, ‘kan wel wachten’ en ‘is niet belangrijk’ als label.
  En dan kwam er zo’n boze sergeant binnen stormen dat er nog tig berichten lagen en dat als we die niet gingen doen nu, het irritante piep-alarm aan zou gaan!

 83. Er is natuurlijk verschil tussen “de parate hap” (het Eerste Legerkorps: 1LK) en de rest, wat dat ook maar zijn moge. Het telt niet mee, hoort er niet bij, is minderwaardig, vertegenwoordigt geen waarde, en is opgeheven. Bestaat niet, heeft nooit bestaan, en zal het ook niet.

  Dat is eigenlijk met alles, op dit moment en in de toekomst, ook zo.

  Niets van wat ooit bestaan heeft, heeft ooit bestaan, laat staan wijzelf.
  Om over waarde nog maar niet te spreken.

 84. http://www.juzo777.nl/info/IMG_1930aaa.jpg

  Het portofoontje waarmee momenteel alle feilen en tekortkomingen van het C2000 systeem bij de brandweer en tal van andere diensten worden ondervangen.

  Ze zijn onder meer in continugebruik bij tal van, honderden, bewakings- en surveillancediensten in Nederland.

  Maar ook bij duizenden burgers in Nederland.

  Ze zitten in de binnenzak van de brandweerlieden die als vooruitgeschoven post aan het werk zijn bij het blussen van grote branden, en het bestijden en de hulpverlening bij grote rampen, calamiteiten en ongelukken.

  Ze kosten drie tientjes de twee bij Aldi, Lidl en MediaMarkt en liggen daar momenteel in de winkels en filialen van Nederland, België en Duitsland op voorraad (Herzogenrath, Maasmechelen).

  Het gaat er niet om, hóé ze eruitzien en of ze al dan niet “professioneel” zijn: ze werken.

  Het gaat er niet om of ze al dan niet gemakkelijk uit- en afluisterbaar zijn het gaat erom dat precies de juiste, precies de goede communicatie wordt doorgegeven.

  Daarvoor hebben we en hanteren we een uiterst goedkoop en aloud middel de berichten – discipline.

  Alle problemen met het C2000 systeem worden hiermee dus opgelost en wel in een straal van 9 kilometer uitsluitend op locatie, en NIET in verbinding met het “grote’ communicatienet C2000, dat op locatie in stand gehouden wordt door de

  verbindings, — commando, — wagen

  en de alarmcentrale.

  Zoals we zien staat het appraatje op de foto op kanaal 3/6 en zo staat hij bij mij altijd, iedere “onverlaat’ (het mag iedereen zijn) die zich in de 460 Nhz citizenband meldt binnen een straal van 25 kilometer rond Heerlen Centrum (ik woon op de 12e) Dat is dus alles tussen Heerlen Maastricht en Aken, wordt door mij beantwoord.

  Het is een soort semi – paraatheids – nood – reserve – communicatiesysteem voor als de andere, overige systemen uitvallen. (Overbelasting reguliere netwerken bij ramp of calamiteit)

  Aangesloten zijn een aantal personeelsleden en fotografen van vandaag en vroeger.

  De brandweer (en overigen) werkt op een ander, door selcal afgeschermd kanaal en met scramble. (codewoord: “kachelaan” en “kacheluit”.)

  Kijk, zo lossen we dat op, in Nederland.
  Met de C2000 problemen ter waarde van anderhalf miljard oud hollandsche goeldene.

  Begrijpen we wel?
  Ja.
  We begrijpen wel.

  Mooi zo. Dan nou maar weer hort sik de klas uit en buiten wandelen. In de zon.
  Vader wacht op Zijn Tabak, en is vorige week vrijdag en gisteren twee keer opa geworden zodat hij nou drie kleinzoontjes heeft.

  Dank U voor de felicitaties.
  Ze worden in niet anders dan nederigheid en valse ootmoed aanvaard.

 85. Post 92 Juzo zei:

  “Die dingen hebben negen kilometer reikwijdte. Binnenin ijzeren kooi van Farady gebouwen, buiten in het veld, in de straten der stad, in kelders, op zolders overal doen die dingen het, altijd”.

  Google eens op de “De kooi van Farady”…

  Verder zal ik de troll niet meer voeden.

 86. Yes! Karin gaf een belangrijk en dringend probleem aan :)

  “Begin dit jaar moest Binnenlandse Zaken opnieuw ettelijke miljoenen bijleggen. De dekking van C2000 leek op gatenkaas; en met blinde vlekken is het systeem uiteraard onbetrouwbaar, en dus feitelijk onbruikbaar. Er zouden zendmasten bijkomen en dan zou alles eindelijk op orde zijn, verwachtte het ministerie”.

  Maar hier stopte het gewoon… en dat is verdomd jammer. :(

  Er worden geen essentiële vragen gesteld… EN beantwoord!

  Zoals:

  Waarom worden er niet meer C2000-repeaters geplaatst?

  Wat het oorspronkelijke wel de bedoeling dat C2000 landelijk dekkend zou worden?

  Waarom gaat de ontwikkeling van C2000 zoals het gaat?

  Is er een goede alternatief voor C2000?

  Blijkbaar vinden wij onze eigen veiligheid niet belangrijk genoeg en zitten wij te wachten op een kostbare en pijnlijke les…

 87. Het is allemaal geklets wat ik hier lees. Nergens onderbouwd met officiële bronvermelding, controleerbare rapporten, mensen die op hun beweringen aangesproken kunnen worden, controleerbare gegevens, het is allemaal kretologie, gefantaseer zonder bodem, zonder waarde, gehuil met de wolven in het bos.

  Iedereen die roept maar wat. De domheid straalt er van af en zo hoor je de voorlichting niet te plegen in welke vorm dan ook. Het lijkt nergens op.

  Tot een dergelijk niveau moet een nieuwsbrenger zich niet verlagen.
  Dan doe je jezelf schade, en breng je jezelf ongeloofwaardigheid toe.

  Googlen op de kooi van Farady is niet nodig want we googlen op lange golf en lange golf dringt overal doorheen.

  Dat weten we nog uit de natuurkundeles.
  C2000 is niet bedoeld om overal doorheen te dringen, maar uitsluitend voor direct-zicht.

  Het C2000 systeem werkt met de ultra korte golf (900 Mhz) en die dringt nergens doorheen. Als je er een lucifersdoosje in de weg zet dringt die al niet meer daar doorheen.

  Daar is C2000 derhavle dan ook niet voor bedoeld en niet voor gemaakt.

  Daarom is C2000 op locatie ongechikt.
  Het mag voor portofoons niet worden gebruikt.

  C2000 dient alleen maar voor grote plaatselijke regionale provinciale landelijke verbindingsnetten met direct-zicht, en eerste-echelons verbindingsnetten vanaf de Verbindings, — Commando, — Wagen –, op locatie, naar de Alarmcentrale.

  De Alarmcentrale met C2000 heeft verbinding met andere alarmcentrales, lokaal, regionaal en landelijk (“Inrapnet”) en met mobiele posten, de surveillance-auto’s en tankautospuiten, ambulances wat dies meer zij.

  In de nabije toekomst gaan we toe naar één centrale landelijke politie, en één centrale alarmcentrale in alle regio’s, voor alle disciplines voor politie, brandweer en ambulances, zonder de overige (semi-) rijksdiensten.

  Douane, rijkswaterstaat en wat dies meer zij blijven separaat, maar met soortgelijke opbouw verbindingssystemen.

  De portofoontjes op locatie hebben uitsluitend verbinding en communicatie met elkaar via het eigen lokale portofoontjesnet, en met de Verbindings, — Commando, — Wagen ter plaatse op locatie, die door mij expres en opzettelijk zo gespatieerd als hiervoren genoemd wordt aangeduid. Dat doe ik expres en ook opzettelijk. Anders begrijpt niemand het. Dat zou toch jammer zijn.

  Voor de portofoontjes op locatie, die van het grootste belang zijn, veel belangrijker als het hele lokale en landelijke C2000 net bij elkaar, wordt het gewone analoge 460 Mhz en 174 Mhz net gebruikt zoals dat al altijd en zeer vele jaren bij de brandweer en overige diensten in gebruik is geweest.

  Het digitaal en analoog signaal daarvan dringt namelijk met voldoende veldsterkte overal, door dikke muren en ijzeren platen heen. Nog beter gaat dat met het 46 Mc signaal van de militaire verbindingsnetwerken.

  Zenderlocaties van het digitale systeem kunnen niet gemakkelijk worden getraceerd.

  Zo is dus de toestand, en zo dus zal het zijn.
  En zo wordt het geheringericht.

  En alle geklets over deze materie gooien we dan maar eens in de prullenbak.

  Maar neemt u vooral van mij niets aan ga het vragen aan de eerste de beste politie- en brandweercommnadant. Dan komt u er vanzelf wel achter wie er gelijk heeft.

  U, zij of ik.

  Ik zou het dan leuk vinden als iedereen mij even zegt dat ik gelijk heb. In zo’n geval.

  Maar als men te hooghartig is om dat te doen, hetgeen ik mij heel goed kan voorstellen, en waar ik ook het grootste begrip en respect voor heb, doe ‘t dan vooral niet.

  Laten we dan nu tot slot nog even de parallelle hardwarematige opbouw van de militaire en de civiele verbindingsnetten in ons land doornemen. Dan zien we dat die opbouw van beide gelijk is, al zo’n vijftig tot zestig jaar, en het ook toekomstig vijftig jaar zal zijn.

  Het blokschema van het militaire verbindingsdienst-berichtenverkeer is als volgt (voorbeeld):

  [MD/DG][TOC][1LK/107V][ACT][F16][ANGRC]

  De verklaring der afkortingen is als volgt:

  [MD/DG] = Ministerie van Defensie, Directoraat Generaal te Den Haag
  [TOC] = Tactical Operation Centre (NATO) (Maastricht, Brunssum)
  [1LK/107V] = eerste legerkorps, 107 luchtsteun verbindingscompagnie (386)
  [ACT] = Air Control Team (Willy’s, Munga’s)
  [F16] = straaljagers bommenwerpers
  [ANGRC] = de groundsets in alle vormen (portofoons) van 41 PaBrig

  Het blokschema van het civiele verbindingsdienst-berichtenverkeer (politie, brandweer, overige (semi-)rijksoverheidsdiensten) is als volgt (voorbeeld):

  [MB/DG][L/R CC][AC/MK-mp][LVC-mp-pp]

  Verklaring:

  [MB/DG] = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Directoraat Generaal te Den Haag
  [L/R CC] = Landelijke en regionale Commandocenra van de districten
  [AC/MK-mp] = Alarmcentrales en meldkamers met mobiele posten in surveillance auto’s en ambulances etc.
  [LVC-mp-pp] = Locatie Verbindings Commando eenheid met verbinding naar mobiele posten (‘1’) en (‘2’) portofoons.

  = berichtenverkeer met 1 = C2000 digitaal systeemnet en 2 = 460/174 Mc analoog portofoonnet.

  Zo is het geweest, en zo blijft het en wordt het heringericht en als er vragen zijn dan hoor ik het wel.

 88. @ 99 Tartarus:

  “Yes! Karin gaf een belangrijk en dringend probleem aan :)

  “Begin dit jaar moest Binnenlandse Zaken opnieuw ettelijke miljoenen bijleggen. De dekking van C2000 leek op gatenkaas; en met blinde vlekken is het systeem uiteraard onbetrouwbaar, en dus feitelijk onbruikbaar. Er zouden zendmasten bijkomen en dan zou alles eindelijk op orde zijn, verwachtte het ministerie”.

  Maar hier stopte het gewoon… en dat is verdomd jammer. :(
  – ”

  Waar staat dat? Karin kan dat nou wel zeggen, maar als er voorlichting gepleegd moet worden, dan komt de naam van de voorlichter (en het telefoonnummer van het ministerie uit de Pytersen) erbij.

  Zodat we kunnen nagaan of Karin gelijk heeft, en dat heeft zij niet.
  Karin is geen autoriteit.
  Dus zal zij het moeten doen met citaten in directe rede, van bij naam genoemde officiële ministeriële voorlichters.

  Dan gaan we die eens aan de jas.

 89. Van alle in deze blogkolommen gesignaleerde al dan niet bestaande maatschappelijke en specifieke wantoestanden is er nog nooit ook maar één enkele in welke vorm dan ook naar aanleiding van de signalisatie gerepareerd.

  Hoe kan dat?
  Hoe is dat mogelijk?

  Deze blogkolommen hebben toch een leesdichtheid van vele tienduizenden.

  Ik begrijp het niet.
  Het zal wel aan mij liggen.

 90. Juzo zei:

  “Het is allemaal geklets wat ik hier lees”.

  Allemaal = rasechte Trollentaal zonder het “geklets” te definiëren!

  en

  “Googlen op de kooi van Farady is niet nodig want we googlen op lange golf en lange golf dringt overal doorheen”.

  Het gedraai begint?
  We hebben het toch wel over radiogolven die gebruikt worden voor normaal communicatie verkeer?

  Blijkbaar nog nooit gewerkt met een proefopstelling van een kooi van Faraday…

  Niet Googlen?!, ik maak het nog makkelijker:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday

 91. Juzo zei:

  “Waar staat dat? Karin kan dat nou wel zeggen, maar als er voorlichting gepleegd moet worden, dan komt de naam van de voorlichter (en het telefoonnummer van het ministerie uit de Pytersen) erbij”.

  Karin leest blijkbaar wel eens wat en komt o.a. waarschijnlijk commentaar van b.v. de brandweer tegen op het C2000 systeem (b.v. Brand de punt) of van de politie die b.v. tijdens de strandrellen van Hoek van Holland geen bereik hadden…

 92. @ Juzo (100)

  Je komt zelf ook niet met onderbouwing. Waar ik je in post 81 wel om vroeg, trouwens.

  Het mooie van toegepaste natuurkunde (waar je radio communicatie onder mag rekenen) is dat het niet aan meningen onderhevig is. Het werkt zo het werkt ongeacht wat iemand er van vindt. Wellus/Nietus is grappig, maar zinloos.

  Maar de column gaat niet over radio communicatie, de column gaat over geld verspilling middels slecht doordachte/uitgevoerde ict projecten.

  @ Tartarus:
  Juzo is geen trol in traditionele zin. Ja, hij is het erg vaak oneens met whatever het onderwerp is, maar zijn argumenten zijn vrijwel altijd die van de veroorzakers/in-stand-houders van het probleem waar de column over gaat. Hij meent zelden wat hij schrijft, maar dat zal hij vast in alle toonaarden ontkennen.

  Een echte trol is niet zo consequent in hoe en waar die tegen ageert.

  Toegegeven, zeuren lijkt Juzo wel leuk te vinden; maar dat doen er wel meer hier (mea culpa) en zolang het netjes blijft en de betrokkenen er de lol van inzien en niet te ver afdwalen zie ik het probleem niet.

 93. Post 110

  Hey Maurice,

  Jij zei:

  “Juzo is geen trol in traditionele zin. Ja, hij is het erg vaak oneens met whatever het onderwerp is, maar zijn argumenten zijn vrijwel altijd die van de veroorzakers/in-stand-houders van het probleem waar de column over gaat. Hij meent zelden wat hij schrijft, maar dat zal hij vast in alle toonaarden ontkennen”.

  Juzo heeft een scherp verstand en is intelligent.

  Ik vind het jammer dat Juzo niet verder komt/wil komen dan wat roepen en lappen tekst hier neer pleuren en dus in zekere mate mede verantwoordelijk is voor het in stand houden van een probleem…

  Spaink heeft met het disfunctionerende C2000 iets zeer belangrijks aangekaart; wat ons vroeg of laat allemaal (indirect) zal aangaan…
  (Je kleinkind zal maar in een brandende auto zitten en de meldkamer krijgt geen verbinding met de brandweerwagen…).

  Het is jammer dat de gedachtewisseling wordt vertroebeld door lappen tekst die niet relevant zijn; hierdoor is zeker uitgesloten dat:

  Ik gebruik de woorden van Juzo even:

  “Van alle in deze blogkolommen gesignaleerde al dan niet bestaande maatschappelijke en specifieke wantoestanden is er nog nooit ook maar één enkele in welke vorm dan ook naar aanleiding van de signalisatie gerepareerd”.

  Met dit soort ongefundeerde, oncontroleerbare en demotiverende uitspraken van Juzo zal er ook nooit iets veranderen…

 94. P.S.

  C2000 is trouwens geen slecht doordachte/uitgevoerde ict project:

  Het is een doelbewuste strategie geweest van politiek van voldongen feiten om de deur op een kier te krijgen, zodat het kostbare C2000 uiteindelijk zal worden ingevoerd met de vele bijbehorende repeaters.

 95. C2000 is een implementatie van TETRA, en niet alleen een Nederlands (of Europees) probleem: http://en.wikipedia.org/wiki/Terrestrial_Trunked_Radio

  Het gebruikt de encryptie TEA2 in Nederland. Waarvan het onkraakbaar zijn berust op het principe dat de specificatie van het protocol uiterst geheim moet worden gehouden. Voor het onkraakbaar blijven van het CRYPTO1 algoritme van onze OV-chipkaart en toegangspasjes was dit ook zo.

 96. De specificatie van het protocol hoeft helemaal niet geheim te worden gehouden want die berust op het NATO-secret coderingsprincipe, waarbij iedere seconde een andere codepagina en een andere coderings”matrijs” wordt heen en weer gezonden uit een voorraad van oneindig. De C2000 moeilijke ontvang-verzend- en bewerkbaarheid van de communicatie zit in het digitale systeem, dat volkomen foutloos moet zijn om de en- en decryptie te laten plaatsvinden. Bij geringe veldsterkte valt het digitale systeem weg en het analoge systeem blijft bestaan. Daarom blijven de locatieportofoons in het analoge laagfrequentsysteem buiten C2000, en is er altijd een LVC (locatieverbindingscommando unit) met automatische duo-transcriptie in de surveillance- en commandantenwagen. De locatieportofoons zijn de belangrijkste communicatie- en informatieschakel in de gehele totale operationele structuur.

 97. Wat je beschrijft is OTP (one time pad). Dit werkt alleen als je koeriers hebt die de nieuwe one time pads heen en weer kunnen transporteren. Als een one time pad eenmaal wordt hergebruikt dan ben je al gekraakt. Dit is ook gebeurt in de koude oorlog.

  TEA2 is een stream cypher. Wat weer iets anders is als een block cypher (zoals PGP gebruikt). Het hangslotje in je browser is ook een block cypher. Net als WPA2/AES bij wifi.

  Ik herinner me te hebben gelezen dat TEA2 een stream cypher is omdat dit beter tegen verminkte data kan als een block cypher.

 98. Tartarus, ik snap je punt, maar ik ben het er niet helemaal mee eens. Ook al siert het iemand om problemen die die op kan lossen, op te lossen, het is niet verplicht. Juzo is niet verantwoordelijk voor andermans fouten.

  Okee, “moedwillig als slecht functionerend uitgerolde oplossing” dan – als het waar is, wat ik niet kan beoordelen. Wat doortrapt, trouwens.

 99. @ Maurice, post 117

  Hey Maurice,

  Juzo kan (mogelijke) een (kleine?) bijdrage leveren (ook al gelooft hij dat misschien zelf niet) in de bewustwording waarom C2000 “onvoldoende” functioneert.
  Het is jammer als Juzo die mogelijkheid bij voorbaat uit zou sluiten…
  (Al is het maar voor de welzijn van zijn kinderen en kleinkinderen).

  Juzo koos er (tijdelijk) voor om lappen irrelevante tekst te dumpen en daar zeg ik wat van.

  :) Juzo kan het wel!

  Wat Juzo in post 114 zegt is de essentie: “Bij geringe veldsterkte valt het digitale systeem weg”.

  Er zullen dus veel meer C2000 repeaters moeten worden (bij)geplaatst. Hoeveel repeaters dat zijn, zal door empirisch onderzoek moeten blijken.

  De politiek verantwoordelijke hebben er bewust voor gekozen om een bepaald (onrealistisch) budget vast te stellen voor de invoering van C2000.
  Alle betrokkenen bij C2000 wisten dat het uiteindelijk meer zou gaan kosten, dus is blijkbaar bewust gekozen voor de politiek van voldongen feiten.

  Het is jammer dat er moeilijk wordt gedaan over het kostenplaatje van C2000; zonder dat de tegenstanders aan kunnen geven wat een goedkoper/beter alternatief is.

  Keuzes…

  Met de helft van het geld van de Afghanistan-missie kost en nog gaat kosten, hadden wij nu een perfect -in geheel Nederland!- werkend C2000 netwerk gehad…

  Blijkbaar vindt/vond onze regering de “veiligheid” in Afghanistan belangrijker dan de veiligheid van Nederlandse burgers…
  Volgens mij is een goed en veilig communicatienetwerk geen luxe, maar elementaire veiligheid waar wij gewoon recht op hebben.

 100. Precies. C2000 functioneert ruim voldoende, en het volk snapt er geen donder van. Dat wordt dan ook met straffe hand geregeerd. En zo hoort het ook.

  – ‘\Ô_Ô/’ –

  We zullen ze wel krijgen die oproerkraaiers.

 101. Het geldt ook voor de automatisering. Daar moet flink geld bij, maar er worden dan ook per seconde (wijzer) steeds sneller steeds grotere en steeds malloterigere eisen aan gesteld.

  Vroeg of laat gaat iedere daarbij betrokkene dan wel ‘ns op z’n platte bek.

  – ‘\Ô_Ô/’ –

  Dat leert.

 102. @ (post 119)

  Hey Andreas Sokrates Leno,

  C2000 en GSM bereik is geen probleem: ZEKER niet als je tot de gegoede burgerij behoort…

  BZK zet dan gewoon super snel en soms gewoon op kosten van een privébedrijf een repeater neer. (O.a. in het geval van HKH Beatrix).

 103. Tartarus 122: Proef ik dat u zich persoonlijk aangesproken waant? Met 118… bedoelde ik het aantal reacties; u mag weten dat ik beleefd mensen aanspreek zoals zij zichzelf presenteren, en mensen niet nummer.

  Een mailtje met normale, begrijpelijke vragen naar BZK was derhalve voldoende om te horen te krijgen dat het niet ter discussie staat. Overigens las ik gisterenavond op ‘WebWereld’ nog het volgende.

  BZK laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van de problemen. “De oplossing zit hem in het verbeteren van de opleidingen en in technische verbeteringen van de portofoons. In overleg met het veld en de leveranciers wordt thans gewerkt aan verbetering van de werking van de randapparatuur”, zegt het ministerie.

  BZK benadrukt dat C2000 niet ter discussie staat, en wijst erop dat de genoemde problemen niet plaatsvinden bij het gebruik van nieuwe randapparatuur. Of de brandweer versneld nieuwe portofoons krijgt is niet bekend.

  Noot: ik heb totaal geen verstand van deze materie; ik haakte in op wat allemaal geblogd is en wat ik… dat hou ik maar voor me :)

 104. C2000 werkt net zo goed als het militaire verbindingssysteem, louter voor de techniek.

  Het militaire berichtenverkeer (ook mondeling) verloopt uiterst strak gedisciplineerd.

  Men wil en gaat dat ook voor politie- en brandweer discipline invoeren.

  Daar heeft het duidelijk aan ontbroken als enige, bij de ramp met de Turkish Airlines. Dat heeft in alle kranten gestaan.

  Iedereen was maar wat door elkaar aan het roepen. De technische voorzieningen van C2000 waren perfect. Er ontstond een totale puinhoop door gebrek aan berichten discipline.

  Iedere politie- en brandweer man zal moeten slagen voor een speciale communicatiecursus, doet hij dat niet, dan mag hij niet met de verbindingsmiddelen van C2000 werken, en wordt hij ontslagen.

  De portofoonnetten op locatie vallen en blijven vallen buiten C2000, en staan alleen in verbinding met elkaar en met de LVC locatieverbindingscommandowagen die wel op C2000 staat.

  Vraag het na bij de commandanten of voorlichting.

  Lees alle voorgaande beantwoordingen, ik ben geen repeteergeweer.

  Als deskundige heb ik het te zeggen in deze materie.

 105. “Als je nog niet eens weet hoe je met vork en mes moet eten dan hoor je in onze hoog technisch opgeleide gediplomeerde en bevoegde specialistenwereld van de politie en de brandweer niet thuis.”

  Is dat dauwdelik?

  Goed zo.

 106. De oorzaak van de [alle] problemen zijn wijzelf.
  Zien we in dat de hedendaagse samenleving [en noem dat geen beschaving alstublieft], is gebaseerd op haat, afgunst, nijd, spijt, jaloezie, vete, vergelding, conflict, het toebrengen van leed en persoonlijke rivaliteit is?
  Hetzij om persoonlijke, economische, politieke en of goddienstige redenen. Hoe anders dan daaraan te ontsnappen dan door er ‘gewoon’ niet aan mee te doen? We hoeven er niet tegen te strijden; zelfs niets van te zeggen.
  M.a.w. wie niets wil, wie niets verwacht, wie niets nastreeft… die is vrij van alles en een volmaakt mens te noemen. Zodra de mens iets wil bereiken is er strijdt, lijden en vooral… Ego.

  Hoe je daarbij gaat liggen… speelt geen enkele rol.

 107. Om de één of andere reden resulteert de combinatie van overheid en ICT uitsluitend in drama’s. Dat is al tientallen jaren zo, en dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. Hoewel de IT’ers op de werkvloer vaak stinkend hun best doen, is de top waar de beslissingen genomen worden een vergaarbak van onkundigen.

  Incompetentie (inspraak zonder inzicht, uitspraak zonder uitzicht) leidt tot het kiezen van systemen die al op papier niet naar behoren kunnen werken – iets dat op de werkvloer meteen duidelijk is maar in de vergaderzaal waar de verkooppresentatie gehouden wordt zorgvuldig wordt genegeerd. De trage besluitvorming zorgt ervoor dat de technologie, zo die nog niet verouderd is op het moment dat ze aan de overheid wordt verkocht, dan toch in ieder geval verouderd zal zijn bij de (jaren vertraagde) invoer. Versnipperde besluitvorming en een te pas en te onpas veranderend beleid voorkomt voorts dat systemen onderling compatible zijn. Het trage functioneren van overheidsinstellingen garandeert dat de stand der techniek sneller voortschrijdt dan de invoering van het gekozen systeem, en de te krappe budgetten (die voornamelijk onder druk staan t.g.v. de buitensporig dure overheidsinstellingen zelf) zorgen er uiteindelijk voor dat men uiteindelijk maar besluit over de sloot te springen met een polsstok die de helft te kort is.

  Geert, doe er wat aan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.