Hullie & historie

Onder homoseksuelen bestaat zorg over het veranderende klimaat. Het leek erop dat homoseksualiteit gaandeweg geaccepteerd raakte, maar op straat en op het werk is het de laatste jaren juist moeilijker geworden openlijk homoseksueel te zijn. Onderwijzers hebben last op school; valse en denigrerende opmerkingen nemen toe; op straat worden homoseksuele stellen vaker lastig gevallen of zelfs in elkaar geslagen.

De zorg deel ik, de analyse erachter niet. De oorzaak wordt gezocht in de invloed van de Islam. Het zouden vooral moslimouders en -scholieren zijn die zeuren over homoseksuele leraren, en vooral Marokkanen die zich op straat agressief betonen jegens homo’s. Zelden wijst iemand daarbij op katholieke en protestantse schoolbesturen die homoseksuele onderwijzers publiekelijk afwijzen, terwijl die toch hard meehelpen dat vijandige klimaat te legitimeren. Net als directies van openbare scholen die hun eigen personeel niet openlijk steunen en die homohatelijkheden laten passeren met het excuus dat ‘anderen’ nog niet zo ver zouden zijn.

Wijzen op de Islam is goedkoop. Het legt het probleem ten onrechte bij ‘anderen’. Het schept een valse tweedeling: alsof homoseksualiteit uitsluitend hier voorkomt en niet bij hullie. Het doet het voorkomen of ongenoegen, ongemak, rancune, vijandigheid of verzet jegens homoseksualiteit uitsluitend van ‘daar’ komt en ‘ons’ vreemd zou zijn. Maar potenrammen is helaas een oud fenomeen, een kwalijke sport die sinds jaar en dag in Nederland wordt beoefend.

Twee, nee drie andere dingen steken me in het debat: de klagerigheid, de a-historische blik en het gebrek aan solidariteit.

Tot ver in de jaren negentig ontbrak de gebelgde, zielige toon. Ja, homo’s werden soms in elkaar geslagen zuiver om wie of wat ze waren. Dat was ernstig. Daar moest je dus wat tegen doen, vonden we. Dat betekende: debatten opzetten, het gesprek aangaan, publiekelijk je bestaansrecht opeisen en aanspraak maken op plichtsbesef, hulp & benul van anderen (beleidsmakers, politie, voorbijgangers). Het betekende ook: weerbaarheidscursussen opzetten, op zelfverdediging gaan, en een roze knokploeg organiseren die ’s nachts langs riskante straten trok om in geval van nood lik op stuk te kunnen geven, en passant bewijzend dat een flikker nog geen mietje was.

Van die baaierd aan antwoorden is nu geen sprake. Weerbaarheid en inventiviteit zijn ingeruild voor afhankelijkheid, het probleem wordt beschouwd als Fremdkorper. De overheid moet het voor ons oplossen: wij zijn zielig en behoeven bescherming, het probleem ligt buiten onze cultuur en de oplossing gaat onze macht te boven.

Waarmee we ons lot leggen in de handen van dezelfde overheid die soms zo verrekte ‘hullie’ is. Die weigerambtenaren een rechtspositie geeft, die meent dat religie een geldige grond is om homoseksuelen in het onderwijs te discrimineren, die homofobie in de Koran veroordeelt maar ’m in de Bijbel en vanaf de kansel volkomen acceptabel vindt.

Dan die a-historische blik. Als feminist heb ik geleerd dat emancipatie in golven komt en helaas ook in golven wijkt. Je moet verworven rechten blijven verdedigen: anders wint de contramine terrein en eroderen ze, en ontdek je later dat je winst als zand tussen je vingers is weggeglipt. Wie strijdt voor zijn rechten kan nooit op zijn lauweren rusten. (Ter troost: verdedigen wat je hebt gewonnen kost gewoonlijk minder moeite dan iets centimetersgewijs veroveren.)

Anders dan de vrouwenbeweging heeft de homobeweging die les duidelijk niet geleerd. Feministen weten dat na winst onherroepelijk terugval volgt, en dat na elke vooruitgang de restauratie logischerwijs aan zet is. Wij weten dat veel winst uiteindelijk cosmetisch blijkt te zijn. Dus vanwaar dat geklaag van de heren homo’s? Niet zeuren. Stroop op, die mouwen!

Tot slot steekt me het gebrek aan solidariteit, het gebrek aan een breder besef dat vrijheid en rechten ondeelbaar zijn. De heren homoseksuelen die nu klagen over de afnemende sociale tolerantie voor hun positie en belangen, hoor je nimmer gewag maken van de dalende maatschappelijke affiniteit met feminisme. Dat vrouwenbelangen steeds vaker worden afgedaan als ‘gezeur’, daar hoor je ze niet over. Toen Pim Fortuyns ster rijzende was en half mannelijk homo-Nederland geilde op het idee van een nicht als premier, maakte geen hunner zich ook maar een seconde boos over het dedain waarmee Fortuyn vrouwen afserveerde en hen naar de keuken terugwenste.

4 oktober 2010 / Lover, december 2010

Author: Spaink

beheerder / moderator

34 thoughts on “Hullie & historie”

 1. Fremdkörper
  Tot troost

  “Wijzen op de Islam is goedkoop.” Ik zou zeggen: wijzen is goedkoop; wijsheid dungezaaid.
  Indien bij voorbeeld zoiets als islamterreur zou bestaan, dan zou één op de vijf bommen moeten ontploffen in de Gordel van Smaragd (quod non), want bijna 20% van alle muslems woont in Indonesië.
  En waartoe die scheiding tussen cultuur en religie? Alsof religie wat anders, laat staan beters, dan cultuur is. (N.B. ‘geloof’ is wel degelijk wat anders, namelijk iets innerlijks, zoals MichaelJackson zijn muziek prettig vinden en die van Mozart niet) De staatssubsidie, in de vorm van belastingvrijdom, aan ‘erkende kerkgenootschappen’ dient dan ook per onmiddelijk te worden afgeschaft, alle goede werken ten spijt. Intussen blijkt uit het niet verhogen van de BTW voor bioscopen, circussen en voetbal, dat in die sectoren van cultuur geen sprake is.
  Aan de andere kant verneem ik uit andere culturen vaak de opvatting dat homosexualiteit bij ‘hun’ niet voorkomt. Mede gevolg van het feit dat men de ‘ander’ niet als individu wil zien, of toch tenminste in een hokje wil duwen.
  Hokjesdenken is de kern van de problematiek: een priester of politieagent die zich aan een ander vergrijpt begaat met dezelfde daad een grotere ‘zonde’ dan U of ik.
  Indien vervolgens wordt vermoed dat het vergrijp ook maar in de verste verte iets met sexualiteit van doen zou kunnen hebben (buur- en tevens politieman vermoordt meisje en nieuwslezer vraagt: “Heeft hij haar ook sexueel misbruikt?” – mag ik ff kotse? ze is dood! geslacht!) blijkt onmiddellijk dat de ‘denker‘ in ieder geval met sexualiteit moeite heeft: in de eerste plaats met zijn of haar eigen.
  Analoog daaraan vraagt de goegemeent’ zich af wat die arme moeder die haar pasgeborenen doodde wel bezield mag hebben; terwijl, als de verdachte een man betreft, deze ‘ohne Prozess’ aan zijn kloten aan de hoogste boom geknoopt dient te worden. Voor mensen met tieten en een rok aan gelden andere normen dan voor wie een piemel en baardgroei heeft. Hokjesdenken.

  Eind jaren zestig werd, in het dorp waar ik opgroeide, de opvatting “allemaal die ‘langharigen’ moeten ze tegen de muur zetten” breed gedragen. De zienswijze dat gehuwde vrouwen niet langer onmondig waren (sinds plusminus een decennium per wet geregeld) begon al langzaam post te vatten. Nooit heb ik een vent horen beweren dat, vanwege haar sexe, een vrouw iets niet zou snappen; wel omdat je de oorlog niet had meegemaakt.
  Echter de uitspraak “dat begrijpt een man niet” (een logischerwijs onhoudbare stelling) is onder (sommige) vrouwen nog steeds gemeengoed.

 2. pottenrammen was helaas net zo’n fenomeen; weet ik uit eigen ervaring.

  morgen mijn roze driehoekje maar weer eens uit het stof halen. die past dan mooi bij het rode lintje op mijn trui in het kader van Werekd Aids dag.

 3. De acceptans van holebi’s is en blijft natuurlijk zo, dat er allerhartelijkst mee (schijn)omgegaan wordt, tussen en door personen wie en hoe ‘t ook maar betreft, maar dat er toch schier onzichtbare tekens en informatiefenomenen naar elkaar over en weer worden overgeseind tussen heterofielen terzelfder tijd en terzelfder plekke.

  En dat daar dan onophoudelijk onmiddellijk affiniteiten en affiliaties, assimilaties animositeiten en emotionaliteiten, van iedere denkbare soort en kleur aan worden verbonden.

  Iets onmenselijks kan men van het mensdom in zijn acceptans niet verwachten.

  Onvoorwaardelijk accepteren zou onmenselijk zijn.

  Maar door de eeuwen heen valt daarmee te leven en we zullen ‘t ermee moeten doen, zolang de mensheid bestaat het is niet anders. We kunnen hoogspringen we kunnen laagspringen we zullen ons erbij moeten neerleggen, als heterofielen gesproken.

  Niettemin komt er ‘n tijd dat er bijna geen heterofielen meer zijn.

  Het is rustig afwachten daarop. En tegen die tijd huren we wel ‘n bootje om daar volkomen gelijkberechtigd exhibitionerend de Amsterdamse grachten mee rond en op en neer te varen, als groep van laatste overlevenden ter aarde naar wie andersdenkenden met een vergrootglaasje op de wallen en aan de oevers komen navelstaren. Een heerlijke tijd lijkt me dat.

  128 Teletekst wo 01 dec
  ***************************************
  Homobeleid leger VS kan afgeschaft

  ***************************************
  ` In de VS kan het verbod voor homo’s
  in het leger om voor hun geaardheid uit
  te komen zonder grote problemen worden
  ingetrokken.Dat concludeert een studie
  van het Pentagon waarvoor 400.000
  militairen zijn ondervraagd.

  De meerderheid heeft geen probleem met
  een openlijk homoseksuele collega.
  Aparte slaap- of badkamers,zoals wel is
  geopperd,zijn niet nodig.Dat zou alleen
  stigmatiserend zijn,aldus de studie.

  In de VS geldt de regel ‘don’t ask,
  don’t tell’ waarbij een homo in het
  leger over zijn seksuele voorkeur moet
  zwijgen.President Obama wil de regel
  afschaffen,maar daartegen is verzet.
  ***************************************
  volgende nieuws weer&verkeer sport

 4. Tuschschen wat de mensch denkt, en wat hij doet, isch gelukkig altijd een heel erg groot verschschil. Door de eeuwen heen. De beschte komedianten hebben dan ook de meeschte kanschen.

 5. Ik weet eigenlijk niet voor welke van mijn vele geaardheden ik vandaag eens zal uitkomen. Het weer is er toch wel een heel klein beetje niet naar. Laten we maar eens kijken naar al wie ik vandaag tegenkom. En het handelen en performancen al naar gelang afhankelijk daarvan. Dat is nog wel het mooiste van de dag van vandaag. En morgen ook. Zoals allen, doe ook ik.

 6. citaat: Nooit heb ik een vent horen beweren dat, vanwege haar sexe, een vrouw iets niet zou snappen;

  ik wel hoor, 30 jaar lang
  dag in dag uit
  en van wege haar sexe niet zou kunnen,
  en niet mag (een klap terug geven bv)

  ben het met beide stellingen niet eens

  liefs thian

 7. Het valt dus toch nog allemaal heel erg mee.
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  Algemeen Dagblad 01-12-2010 pg bin 11
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  Huis uit na bedreigen lesbienne

  Mathijs Steinberger

  UTRECHT – Een man die een les-
  bische buurvrouw discrimi-
  neerde en bedreigde, is na tus-
  senkomst van de woningcorpo-
  ratie uit zijn huis vertrokken.
  Het is het eerste concrete resul-
  taat sinds de invoering van de Gay
  Alert, het speciale telefoonnum-
  mer voor gepeste en bedreigde
  homo’s en lesbiennes.

  De man heeft psychische pro-
  blemen en zorgde al langer voor
  overlast in de wijk Oog in Al.

  Hij is door woningcorporatie
  Mitros vorige week naar een op-
  vangplek verhuisd. Dat ge-
  beurde op vrijwillige basis. De
  vrouw die tijdelijk elders ver-
  bleef, is weer terug in haar wo-
  ning.

  De zaak kwam in een stroom-
  versnelling nadat de vrouw Gay
  Alert belde. Dit telefoonnum-
  mer riep de gemeente een
  maand geleden in het leven om
  sneller te reageren bij treiterijen
  tegen homo’s. Verscheidene in-
  stanties hielden zich al bezig
  met de overlastgever. “Hij
  schold iedereen uit. Hij staat be-
  kend als erg vervelend. De
  vrouw werd gediscrimineerd en
  bedreigd.” De man is overge-
  bracht naar een instelling en
  krijgt begeleiding.

 8. Karin, goed geschreven. :)

  En over de laatste zin: ik ben noch homo noch vrouw, maar ik stoorde me destijds al aan hoe Fortuyn – flamboyant als ‘ie was – dingen beweerde te willen die het ongestraft discrimineren van anderen alleen maar makkelijker zouden hebben gemaakt, en aan hoe haast niemand anders dat leek te merken.

  Persoonlijk heb ik nooit echt zo de fascinatie en/of afkeuren van andermans fucking fancies gesnapt. Maar ik ben dan ook raar, gelukkig.

 9. Ik weet wel waarom, ik doe er alleen niet aan mee.

  Voor mij zijn de meeste mensen ‘anders’, dus bang worden omdat iemand niet ‘t zelfde is als ik, en dat ik er dan – heaven forbid – over moet nadenken en wellicht m’n wereldbeeld wat bijstellen… meh, niet nodig.

  tijd voor BBT, dada!

 10. Sjaak, als ik me niet vergis ligt de beginnende oorzaak ervoor in de late kindertijd / vroege pubertijd. Mensen leven in groepjes, op die leeftijd in gezin/schoolklas/vriendjes, en ligt de nadruk vooral op overeenkomsten. Het verlangen zich te onderscheiden en waardering hebben voor anderen die zich onderscheiden, dat komt pas later, en tot die tijd worden buitenbeentjes dikwijls verguisd.

  Evolutionair gezien zie ik het nut er wel van in om geen opvallend anders-zijnde leden in de groep te willen, in de jonge jaren. In de praktijk van onze cultuur (en gezien ‘t menselijk vermogen om zich in een ander in te kunnen leven) zie ik het nut er minder van in, zeker voor wie die xenofobie ook op latere leeftijd stug blijft vast houden.

 11. http://www.trouw.nl/opinie/columnisten/ephimenco/article3323913.ece/Slap_en_zwak_.html
  Ik ben dol op andere culturen, andere kleuren, andere sekse, andere leeftijden. Xenofobie heeft NIETS te maken met de ellende zien dankzij de islam. Het gaat om het onder ogen zien van een totaal andere mentaliteit. Dog eat dog. Dat wij in een rechtstaat leefden met gelijke rechten. Een menswaardig bestaan voor iedereen. Zwakkeren of anderszijnden hoefden hun recht op gewoon over straat lopen of de baas zijn over hun eigen lichaam hier niet te bevechten. Dat bewaakte de staat.

  Over het argument dat homo’s ook niet op kwamen voor vrouwenrechten ben ik echt geschokt. Vergelijkbaar met joden laten stikken in 1942 want “zij hadden ook nooit voorop gelopen bij de afschaffing van de slaverij.” Fuck you, zoek het maar uit.

 12. “heren homoseksuelen ”
  Ik heb twee lesbische buurvrouwen gekregen. Gevlucht naar een dure truttenbuurt omdat ze zich als echtpaar in hun buurt in Amsterdam niet meer veilig voelden.
  Ook ik woonde veel liever in multicultiAmsterdam , helaas is het daar niet meer zo tolerant met dank aan islam.

 13. ha ja die karin… ik ben ook ooit eens een straat uitgepest door allochtonen ( uit moslimlanden ) omdat ik de “homo” van de straat was…. en toen moest ik echt noodgedwongen mijn fijne huis met mijn tuin achterlaten……..Ja dat jij het probleem ( moslim-antihomo) helemaal ontkent dat steekt wel een beetje….

 14. Mariska, het gaat niet om links/rechts of kerkelijk/seculier. Mensen horen hun fatsoen te houden en anderen in hun waarde te laten.

  Er zijn moslims die homo’s discrimineren, maar ik ken ze toevallig niet. Er zijn vast ook wel homo’s die moslims discrimineren, maar die ken ik toevallig ook niet. Ik heb het ongenoegen gehad een christelijke mafkees te kennen die homo’s discrimineerde, en het genoegen moslims te kennen die hun homo docent een toffe vent vonden.

  Homofobie is xenofobie, en al kan dat wel met de paplepel ingegoten worden (mede vanuit cultuur), het is een kwestie van persoonlijke ontwikkeling (of het gebrek daaraan) wat het behoud van xenofobie bepaalt.

  Correlation is not causation.

 15. Beste Karin,

  Ik ben het met je eens dat het gezeik om steeds naar de Islam te verwijzen bevooroordeeld is. Maar we hebben wel last van lastige jochies die zich beroepen op de Islam en die zich gesteund voelen door een fundamentalistische cultuur thuis.

  Je verwijzing naar katholieke en christelijke scholen raakt kant noch wal. Ik werk nu ruim 25 jaar aan homo-emancipatie in scholen en met scholen. De homofobie zit in het VMBO en bij de machoculturen daarbinnen. Het heeft geen bal te maken met de denominatie van de school. Ik heb dit al 1000 keer geroepen, maar politici en het publiek willen het gewoon niet horen blijkbaar. In tegenstelling tot 20 jaar geleden, zijn openbare scholen tegenwoordig onveiliger dan christelijke/RK scholen, doordat de macho- en bendecultuur daar vaak meer ruimte krijgt. Ik heb het nu over het echte geweld. Het principiële bezwaar tegen homoseksualiteit van enkele reformatorische scholen is mijns inziens weliswaar ook afkeurenswaardig maar als leerling wordt je op zulke scholen in ieder geval doorgaans niet fysiek aangevallen.

  Juist omdat het in de grond van de zaak eigenlijk gaat om het aanpakken van asociale machotypes en bendeculturen, op scholen en in de politiek, is solidariteit van homo-lesbo-bi-transen met vrouwen en feministen hard nodig.

  Peter Dankmeijer
  EduDivers, kenniscentrum onderwijs en seksuele diversiteit

 16. Peter: fundamentalistische aspecten in de cultuur van een onderwijsomgeving is natuurlijk geen haar beter. Ook niet door het “principiële bezwaren tegen homoseksualiteit” te noemen. Beschaafde discriminatie bestaat niet.

 17. Peter: Er zijn helaas zat christelijke scholen waar bijzonder raar wordt gedaan over homoseksualiteit, en ik begrijp niet goed waarom je dat ontkent. Dat solidariiteit tussen homo-lesbi-trans en vrouwen-feministen hard nodig is, trek ik niet in twijfel, sterker, dat zeg ik ook. Alleen valt me vaak op dat feministen (he of ho) zo veel makkelijker solidair zijn met homo’s dan omgekeerd het geval is; vandaar ook mijn referentie aan Pim Fortuijn.

  Het tweede punt in mijn column is houding. Wat eerder enorm heeft geholpen is boos zijn, weerbaar zijn, laten zien dat je je niet liet wegduwen of wegdenken. Daar zat een soort van kom-maar-op bravoure bij dat ik tegenwoordig erg mis.

 18. Reactie 20 en 22: volgens mij ontkent Peter ook niet dat op christelijke scholen ook het een en ander speelt. Hij benadrukt alleen de kennelijk grotere problemen op he VMBO.

 19. In zijn verklaring voor de hoeveelheid en soort problemen in het VMBO heeft Peter m.i. enkele belangrijke aspecten niet genoemd die er volgens mij wel bij horen:

  – Het aantal VMBO leerlingen is erg groot; dat zal in ieder geval voor een leek door het logischerwijs grotere aantal incidenten in het VMBO een onevenredig ernstige indruk wekken in vergelijking tot andere onderwijsvormen.
  – VMBO leerlingen zijn pubers, en dan ook dikwijls nog de soort die de sociale kring nu een stuk belangrijker vindt dan zich scholen voor de toekomst; pubers zijn per definitie nog niet klaar met hun ontwikkeling, grenzen leren kennen hoort daar bij.
  – Pubers pesten pubers die ‘anders’ (en nog niet zo weerbaar) zijn; ik zeg niet dat het eerlijk is, maar het hoort er wel bij. Ik verwacht dat dit een groot raakvlak heeft met het vorige punt.

  Ik denk eigenlijk dat successen die je daar kunt boeken voor een groot deel afhankelijk zijn van de daarin opgegroeide (en geestelijk vroegrijpe) homo’s die zich wél op hun gemak voelen in zo’n lomp cultuurtje.

 20. Anders gezegd: Als zielige Piet een hello kitty rugtas heeft is het een kneus, als stoere Piet een hello kitty rugtas heeft is het tof.

 21. “Weerbaarheid en inventiviteit zijn ingeruild voor afhankelijkheid, het probleem wordt beschouwd als Fremdkorper. De overheid moet het voor ons oplossen: wij zijn zielig en behoeven bescherming, het probleem ligt buiten onze cultuur en de oplossing gaat onze macht te boven.”

  De wereld op zijn kop: de allochies worden niet gecorrigeerd in hun denken, op de scholen wordt holocaust gemeden en worden ze zo min mogelijk tegen gesproken, er wordt niet opgeroepen tot heropvoeding, nederlandse media hebben geen grip op ze want ze schakelen over naar buitenlandse zenders, En wat krijgen de hollebies te horen: Word weerbaarder.

  Politiek correcte lafheid , dat is dit Spaink !

 22. Curvedwater: je leest slecht. Ik stel dat de ‘allochies’ (en elke andere groep die raar deed over homoseksualiteit) indertijd juist wél werden gecorrigeerd, en dan bij voorkeur ter plekke en door onszelf. De teneur is nu dat de overheid die correctie maar ter hand moet nemen.

  Precies daar ligt het verschil. Ik heb bepaald geen behoefte me te verlaten op de overheid en ik ben wars van de gedachte dat de overheid zulke moeilijke klusjes maar voor mij of voor ‘ons’ moet oplossen. Ik behoef geen bescherming en ik wil geen grote broer aanroepen om zulke problemen aan te kaarten. Nog los van het feit dat schermen met de overheid mijns inziens benadrukt dat je jezelf beshouwt als kasplantje.

  Vroeger, toen we nog houten guldens hadden en lef, stortten we ons zélf volop in dat debat. Gingen we op weerbaarheidstraining en op vechtles, hielden we zelf gevaarlijke plekken in de gaten, trokken we zelf naar scholen om daar te vertellen, te laten zien, en het gesprek aan te gaan (iets wat Peter Dankmeijer – hij reageerde hierboven – ook jarenlang heeft gedaan, en waarvoor ik hem innig dankbaar ben), en organiseerden we demonstraties, manifestaties en bijeenkomsten op plaatsen waar geweld tegen homoseksuelen was uitgebarsten.

  tegenwoordig zijn we over de hele linie veel passiever. De overheid moet het maar voor ons oplossen; die moet ingrijpen en onze rechten verdedigen. Maar ten eerste is die overheid zelf ook flink wijfelmoedig en/of dubbbelhartig, en ten tweede maken we onszelf daarmee kleiner en afhankelijker dan volgens mij verstandig is.

  Dat heeft werkelijk helemaal niks te maken met plitieke correctheid. Dat plak je er zelf maar op, curvedwater; mogelijk omdat je een stok zoekt om een hond te slaan.

 23. Spaink,
  ” Vroeger, toen we nog houten guldens hadden en lef, stortten we ons zélf volop in dat debat. Gingen we op weerbaarheidstraining en op vechtles, hielden we zelf gevaarlijke plekken in de gaten, trokken we zelf naar scholen om daar te vertellen, te laten zien, en het gesprek aan te gaan ”

  En dat is waarom ik het niet met je eens ben: Zelfverdediging is één ding, is goed.
  Maar vroeguh was het wel zo dat emancipatie en bewustmakingsbewegingen vanuit overheden én media werden gestimuleerd. En dat blijft momenteel achterwege. Zie de voorbeelden die ik aanhaal.

  De overheid moet daarom met kracht die bewustmaking weer opvatten, desnoods de kjnderen en andere achterstalligen hersenspoelen, en afwijkingen, ook in familiekring, aanpakken.
  Om daarmee traditioneel archaisch superioriteitsdenken te doorbreken .

 24. Curvedwater:

  “Om daarmee traditioneel archaisch superioriteitsdenken te doorbreken .”

  Daar zie ik met het huidige kabinet niet veel van komen. En daar zijn niet alleen homo’s de dupe van.

 25. Karin, het feminisme is het slechts wat de mensheid is overkomen, hierdoor worden nu mannen gediscrimineerd, met dank aan het marxistische feminisme.

  Ben het volledig met fortuyn eens dat de plek van de vrouw in het gezin en is en niet daarbuiten!

  Daarnaast werken godvergeten nichten en potten het zelf in de hand, moet je maar normaal gedragen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.