Statistiek

Comments Posted By Andreas Sokrates Leno

Displaying 91 To 120 Of 131 Comments

Draagvlak

Maurice… waarom ben je nu benieuwd naar dat gehakt maken?
Wat doet de overheid? Wat doet de inlichtingen dienst? Wordt jij niet afgeluisterd en met name door wie? Welke fanatiekeling doet dat? En wat doen de wetenschappers werkelijk, wanneer we denken aan hun uitvindingen en oorlog? Wat je partner denkt, hoe hij of zij zich innerlijk al of niet in conflict bevindt kunnen we niet zien. Wel te weten komen. En zíen we dan zijn of haar verschillen? Zien we, want alles is ‘zien’, dat innerlijk en uiterlijk níet overeenstemt? En waarom stel ik, vraag ik dit op deze manier? Welnu… zie ik de uiterlijke wereld, de vervuiling, de ontbossing, de jacht op walvissen, de overbevissing in het algemeen, de haat, de nijd, de afgunst, de agressie, het verdriet en al dat mondiale lijden… uit welk innerlijk komt dat dan voort?
Zij die aan de macht zijn toch? Of ontgaat me iets?
Waarom stemmen we op hen? Waarom geven we die stem zo makkelijk? Ik mag aannemen dat niemands tégen zijn of haar partner zal zeggen: “Schat… wat jij de komende vier jaar allemaal wil… mijn stem heb je.” En daar lig je mee in bed hè!

Dus? Is uiterlijk wat innerlijk is bij elk van ons? Of zijn we zo wisselvallig dat, afhankelijk van de wind, we wel mee zullen waaien? Nu leren we alleen maar zeilen op tegenwind, maar ja. De meeste mensen zijn alleen maar uit op wind mee en dus past hij zich voortdurend aan de leider aan. Dat geldt binnen elke godsdienst en politiek bestel. Zie maar… wat vroeger níet mocht en waar straffen op stonden, mag vandaag wel. Ze hebben beide dan ook alleen maar gefaald en ben ik niet benieuwd naar wat ze morgen zullen doen. Herhaling van zetten, denk je niet Maurice?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 19, 2010 @ 23:07

Alice 1… en de vorige en volgende regering, want het is en heet politiek. Daarmee ‘sluw’, zoals het Nederlands woordenboek vermeldt. Is en blijft heet juist daarom niet uiterst curieus dat mensen toch elke keer weer gaan stemmen? Dat noemt men ‘hoop’, terwijl hoop alleen maar al het [hun] lijden rekt.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 19, 2010 @ 22:02

Pas op uw voordeur

Ik lees zojuist – Bron is afkomstig van Telekest – het volgende:
JONGENS BEDREIGEN ZIEKENHUISARTS.

Update: dinsdag 19 jan 2010, 16:19

Twee jongens van 18 en 19 jaar hebben zich vrijdagavond in een ziekenhuis in Nijmegen ernstig misdragen. Ze hadden met een scooter een voetganger op het zebrapad aangereden, terwijl ze aan een politiecontrole probeerden te ontkomen.

In het Universitair Medisch Centrum St. Radboud, waar ze terechtkwamen omdat ze zelf ook gewond waren, bedreigden ze een arts en verpleegkundigen. Ze stonden toen al onder politietoezicht. Agenten moesten familieleden en bekenden van de verdachten die verhaal wilden komen halen, buiten het ziekenhuis houden.
Het slachtoffer van de aanrijding is in het ziekenhuis overleden.

Zoals ik dus heb betoogd: Vermaak, angst, vluchtgedrag en dus altijd agressie.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 19, 2010 @ 19:09

Mariska, nee. Geen mars voor wereldvrede e.d.. Mij gaat het erom dat ieder mens in zal moeten zien nergens achter aan te lopen; dat hij zelf innerlijk en radicaal dient te veranderen; dat hij vrij dient te komen en niet mee doen aan noch met, maar zelf scheppend dient te zijn en dat hij dat doet door los te laten. Dat is dan ook de definitie van het woord Liefde.
En dat iedereen gewaardeerd wil worden betwijfel ik ook ten zeerste. Dan ben je nog steeds dóór anderen in stemming en gedrag beïnvloedbaar. In elk geval ben je dan sensitief voor complimentjes, maar dan ook voor mensen die je onderuit willen halen. Hoe zeggen ze dat ook alweer? Als je leeft van complimentjes moet je op dieet?
En steunen Mariska, gelijk aan troost en begrip van anderen? Heeft dat ooit een mens genezen?
Dank voor je reactie en bijdrage.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 19, 2010 @ 19:01

VERANDERING:
‘Change’ is hot sinds Obama. Ik weet dat, hoe vaker we beschouwend naar de wereld kijken, zien wat er werkelijk gaande is en niet louter het nieuws lezen over vervuiling, vernietiging, geweld, de oorlogen door godsdienst en al die andere misstanden, het logisch is dat we antwoorden en oplossingen voor ‘onze’ problemen willen vinden. En we willen die oplossingen doordat we allemaal betreffende een bepaald onderwerp ontevreden zijn. De één heeft dat met de politiek, de ander over moslims, z’n baan, z’n chef, het openbaar vervoer, z’n partner en noem maar op. Ik hoef de straat maar op te gaan, iemand aan te spreken en krijg gelijk. Niet mijn gelijk. Ontevreden mensen spreek ik. De één mag zich er actief druk om maken, de ander niet, maar wat doen beide? Ze gaan op zoek naar vermaak. Naar één of andere vorm van bevrediging blijft men zoeken.

En zie nu wat er gebeurt. Men is zo gemakkelijk vermaakt… dat dit vermaak niets anders betekent dan ‘afgeleid’. Het vermaak is de poging tot ontsnappen en over de problemen wordt alleen nog een beetje over en weer geschreven. Zoals op het Internet en op zoveel blogs het geval is. Men denkt blijkbaar dat… zolang we het er met elkaar maar over hebben het probleem zich wel op zal lossen. Het is ook wel gezellig. Men leert elkaar zelfs een beetje [her]kennen, al blijft eenieder verborgen, anoniem achter z’n computer. De één goedgelovig, graag volgzaam, de ander assertief, maar niet één bereidt om werkelijk iets te doen dat tot oplossingen leiden zal.

Wie is er zover dat hij inziet dat de politiek, elke godsdienst en of religie en zelfs de wetenschap al die problemen niet heeft weten op te lossen? Dat is een feit, want ik spreek altijd nog ontevreden mensen. Mondiaal heeft men de menselijke problemen niet op weten te lossen. En wanneer we dit inzien… zoals ze zeggen… waarom stemmen mensen dan nog en vinden we ze in hun godshuizen? Wat komt mij Haïti nu goed uit, al zijn er altijd wel dit soort voorbeelden gaande.

ZE BIDDEN!!! Geven voodoo de schuld!!! En dat betekent? IK DOE NIETS’. Nee, ze geven commentaar, weten de problemen allemaal feilloos te duiden, maar doen dat allemaal vingerwijzend en de hele wereld… doet niet anders. Nou ja… ze blijven wel omkoopbaar, bidden en kinderen maken. Om veranderingen blijven ze schreeuwen. Al duizenden jaren. Ook al jaren door de schuld te geven aan anderen en achter een leider te gaan staan. Zie maar… wat heeft de mens anders gedaan dan zich tegen zijn medemens te keren? De ontevredenheid blijft tegen de medemens, een systeem, een instelling. Dat is een feit.

Dan is de vraag of de ontevredenheid zelf een oorzaak kent en of die dus op te lossen is. De één mag een groter huis willen, de ander überhaupt een huis, maar de ontevredenheid is er. Zien we n.a.v. hiervan al in dat, zodra er vergelijkingen getroffen worden, er wel ontevredenheid uit voort moét komen? Ik herhaal als statement: “Zodra er metingen gedaan worden is er sprake van ontevredenheid en dus misnoegen en klagen.” Wat je in vele blogs dan ook leest is frustratie en geeft een teleurstelling weer die zegt: “Ik ben tegen, vijandig, opstandig.”

En zie… de ontevredenheid creëert de onmogelijkheid tevreden te kunnen zijn. De ontevredenheid zelf blijft het onmogelijk maken het verlangen tevreden te zijn gezicht te geven. Ook dat blijkt uit d praktijk. Men vlucht er even naar toe. Een avondje uit… om te lachen en zoals ze zelf zeggen “de boel de boel te laten”. Even het denken op nul en voor de buis hangen of… de handjes gevouwen en dan maar bidden. Heeft dat ooit onze problemen opgelost? Neen. Wat het wel heeft gedaan, doordat de meerderheid volgeling is en anderen voor zijn karretje blijft spannen, heet blikvernauwing. Onze hersenen kennen een gigantische capaciteit, maar zie wat ik zie. Hij, de mens, wenst zich slechts te vermaken en vermaakt te worden.

Zijn problemen heeft hij aan anderen gegeven, God, de wetenschap of de politiek, en hij kan zich dus gaan vermaken. Mopperend, jammerend, schoppend, schuldgevend en klagend en… hij vlucht zelf in het vermaak. Sterker nog. Hij vindt dat logisch. Al deze mensen vinden we niet alleen overal, ze zijn gemakkelijk op te sporen, want eenmaal ontevreden zijn ze onveranderlijk, onbeweeglijk, gevoelloos en gelijk een huis niet in beweging te krijgen.

Niets dat de ontevreden mens nog in beweging krijgt. En de reden? Omdat hij niemand voor hem in beweging krijgt. Niet zoals hij dat wil of verwacht in ieder geval. En wat gebeurt er dan? Hij trekt gelijkgestemden aan. Ook dat geschiedt al millennia. Hierdoor is er de idee van het ‘groeperen’ ontstaan, zoals we dat allemaal kennen in de politiek en elke godsdienst. En heeft dát geholpen? Neen.

Kijk maar naar wat er gebeurt en tot en met vandaag. Iedereen die zich op welke wijze dan ook gegroepeerd heeft, heeft de ellende in de wereld gebracht. Met nog meer, nog groter, nog luider, nog meer tegen. Anders niet. Individueel? Nee, allemaal individueel ontevreden, maar [ver]schuilend achter de ander. En dat betekent niets anders dan ‘daar waar de brand is, is hij niet’. Nog steeds niet. Hij blijft koel en onbewogen ontevreden en er is nog steeds niets veranderd.

Dus ik vraag u allen… hier… levend in deze nog steeds verschrikkelijke, wrede en barbaarse wereld… blijven we alleen maar ontevreden mopperend? Alleen maar stemmen weggeven en kinderlijk klagend tegen elkaar zijn? Hebben we ons dan wel eens afgevraagd waarom en of waardoor er zoveel mensen zijn en blijven, die steeds weer andermans’ motivatie nodig hebben? En dat er weer anderen nodig zijn om het volk aan deze ellendige wereld te herinneren om in beweging te komen? En dus ook wat er de reden van is waarom we dat niet uit ons zelf weten te halen?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 19, 2010 @ 17:13

In Griekenland krijgen mensen een uitkering wanneer ze aan kunnen tonen twee jaar onafgebroken gewerkt te hebben. Bovendien is die uitkering zó laag dat je er niet van rond kan komen en [vergeet niet] op alle eilanden is er maar werk voor 5 á 6 maanden.
Hiervan kunnen we twee dingen zeggen.
1] Het vergelijk/voorbeeld slaat nergens op, want u woont/leeft niet in Griekenland.
2] Er is altijd wel droeviger, slechter te vinden [HaÏti?!].
Wat mij resteert is het volgende. Dat er aan een uitkering regels zijn verbonden, lijkt me logisch. Wanneer we het niet eens zijn met die regels, is dan de weg te gaan niet de krant, vakbondsman, Pauw en Witteman, de politieke partij e.d.? Dit in plaats van hier de opsommingen te doen welke niet tot resultaat leiden.
Want wat mij o.a. als fantasie overkomt zijn haren die aan een ander toebehoren. Men mag toch wel ‘gewoon’ visite ontvangen, seks hebben, familie over de vloer?
Maar… mocht ik er falikant naast zitten… ontgaat me iets?… maak me wijzer.

En Juzo 34… dat je mij aanvalt en niet de inhoud… ach… maar dat je hier Mevrouw Spaink verslijt voor iemand die mensen [weg]trapt vind ik beneden alle peil. Zij zal naar haar maatstaven terecht terechtwijzen, verwijderen en dan hoor ik dat wel. Het gaat toch om ‘wat’ en niet om ‘wie’?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 18, 2010 @ 17:50

VOOR WIE HIER IETS AAN HEEFT betreffende ‘Pas op uw voordeur’ en ‘Mallemolen’.

De meeste mensen [99,9%] zijn als kind getraind mechanisch en dus ordelijk te leven. Ik zou moeten zeggen ‘gehersenspoeld’, psychologisch ontvoerd en in de ergste gevallen zelf onherstelbaar verkracht. Maar laat ik het vriendelijk houden.
Ouders doen dit niet alleen vanuit niet beter weten, onwetendheid, zij apen hun ouders na. Imiteren slechts. Waarom? Omdat ze denken dat hun kind daarmee geordend zal leren denken en handelen. Daarmee zo veilig en beschermd mogelijk.
Het is echter zo dat ze op latere leeftijd niet anders meer kunnen en zijn dus, zoals we dat noemen, ‘geconditioneerd’. Geconditioneerde, mechanische denkers, die geloven dat zekerheden bestaan en die zij zelf vorm menen te kunnen geven door bijvoorbeeld werk, kennis, geloof, lid te worden van… vul maar in… omwille zoveel mogelijk zekerheden te verzamelen.
Maar bestáát zekerheid?
Nee. En zie nu wat er gebeurt. Het brein kan niet meer zonder. De hersenen zijn jarenlang zo getraind dat ‘niets doen’ niet meer kan en dus slaat de verveling toe. Niets doen jaagt het brein op hol, maakt jonge mensen gespannen en onhandelbaar.
CONCLUSIE 1: ‘Orde leidt tot wanorde’.
CONCLUSIE 2: Natuurlijk zegt de jeugd: neem de hangtraditie niet van me af; laat me mijn geloof behouden, mijn werk, mijn gezin, mijn vrienden, mijn alcohol, drugs en vooral… loop me niet in de weg en laat me met rust!!!
CONCLUSIE 3: Het zijn mijn zekerheden [al bestaat er niet één zekerheid]. Nu doen gemeenten, overheid en politie dat wel en dus was er die angst al en wordt het agressief gedrag. En naast dat gedrag ontstaat er voorspelbaar altijd de houding van desinteresse, gemakzucht en dus… doe mij maar een uitkering. Want mechanisch denkende mensen kunnen niet anders denken dan dat ze iets wordt afgenomen en vooral hun vermeende idee, want meer dan een idee is het niet, van veiligheid.
CONCLUSIE 4: Ik heb niet voor niets altijd al beweerd dat het [ons] onderwijs niet deugd en dat je kinderen nooit iets kwalijk kunt nemen daar zij het product van opvoeding zijn. Zo ook dat al het mechanische denken altijd gefragmenteerd is en de politiek daarom van ze lang zal z’n leven onze problemen niet op kan en zal lossen.
CONCLUSIE 5: Is vrijkomen van wat we van of door anderen zouden moeten niet het hoogsthaalbare? Is om te kunnen zien, en niet slechts te kijken, en daardoor het individueel vrijkomen van al onze opgelopen bindingen geen voorwaarde om tot het pure gewaar-zijn te komen?
Dan gaat het dus niet om navolging, om imitatie, om na-apen van personen noch gedachten. Het kan en mag er dus nooit om gaan dat we ons láten bepalen.
CONCLUSIE 6: Laat nu in elk mens, in zijn geest of zo u wilt ‘bewustzijn’, al het wezenlijke te vinden zijn. Het dient dus te gaan om onafhankelijke, persoonlijke waarneming. Dan moet het zo zijn dat het ons allemaal om zelfbewustwording dient te gaan. Want het zoeken en vooral vinden van de waarheid wordt door elke godsdienstige en politieke organisatie belemmerd. Logisch, want zij willen volgelingen als lijfeigenen die luisteren en braaf op zullen volgen.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 18, 2010 @ 01:40

Wie durft te zijn en dus te handelen zoals zijn stille, innerlijke stem aangeeft? Ik vermoed weinigen. Heel veel mensen spreken over cultuur, normen en waarden, regeltjes en wetjes, het respecteren van de ander, het rekening houden met een ander of anderen. Ik ben me zeker dat het gebaseerd is op angst en of onwetendheid. Cultuur en wat daarmee samenhangt is nooit mijn vriend geweest. Het is door anderen voor iedereen bedacht en wel als normaal en goed. Kan dat deugen? Kan de mens het goede organiseren, wanneer Het Goede al bestaat? Mensen kunnen er dus niet mee overweg. Dat is het. Ze verslijten de wetten van moeder natuur voor hard, terwijl ze alleen maar is. Ik bedoel… valt er een boom om… dan wordt niet gedacht aan wie te treffen.
We zien dan ook dat daar waar de mens voor zijn medemens het goede heeft georganiseerd niet zonder het aankweken van angst en bestraffing kan. Dat komt in vele huwelijken voor, mondiaal bij politici en elke godsdienst. Als instituten hebben zij alle drie van liefde en vrede handel gemaakt terwijl de liefde, die niet wordt aangewend ter verdieping van de eigen geest, geen liefde genoemd kan worden.
Heb ik het goed wanneer ik dan hier eenzelfde rode draad van angst en of de houding herken die zegt ‘laat maar gebeuren… ik zal wel zien… ik geef me over’? En is het dan misschien een oplossing om zelf naar de gemeente te stappen en de regels en voorwaarden op te vragen in relatie tot uw uitkering? En bij oneens een raadsman te consulteren? Hetzij me vergeven, maar hebben de goeden iets te vrezen?, wanneer alle regels voor slechte mensen zijn bedacht? Of ontgaat me iets?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 17, 2010 @ 18:39

Maurice… het onderwerp is hier ‘Pas op uw voordeur’. Big Brother [overheid] maar ook juf Spaink is watching us als meekijkend achter onze voordeuren. Staat het haar niet aan… treft zij maatregelen, maar ook terecht. Het is haar blog.
We doen aan alles vrijwillig mee en moet niets, maar màg dus ook niet alles. Wanneer je mijn kijk zwartgallig vindt, maar de werkelijkheid schetst, daarmee niet de mijne is als persoonlijk bezit, is die van jou misschien wel rooskleurig. Aan dergelijke kwalificaties heeft niemand echter iets.
Wat resteert is dat heel veel filosofen als pessimisten zijn neergezet terwijl zij de waarheid spraken. Waarheid als de werkelijkheid van ‘wat waardeoordeelvrij ís’, die de massa verwerpt, omdat ze het leuk willen hebben en wat betekent dat anderen ze moet vermaken en… betalen. Zie maar… er wordt altijd omhoog geschopt. Niet naar beneden.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 17, 2010 @ 14:45

Ik moet niets… dat heet vrijheid.
Heel erg uiterst? Jaja.
En toevallig?
Elk feit wordt niet volledig door zijn oorzaken bepaald…. zodat heel het wereldgebeuren zich afwikkelt als een onverbrekelijke keten van oorzaak en gevolg?
Elk vergelijk Juzo… leidt tot [zelf]beklag. Zij die wensen te vergelijken doen dat louter om zich zelf -de eigen mening- te sterken.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 17, 2010 @ 12:18

En dan?
Wie is er -strikt genomen- vanf zijn/haar geboorte geen Staatseigendom, in wat we de beschaafde wereld noemen?
Inentingen, voor het algemeen belang.
Aangeven, bij de gemeente, om een naam/nummer te krijgen, opdat we door de belastingdienst niet vergeten worden.
Doop, om door een god geaccepteerd te worden en dankzij Hem moreel te kunnen zijn. Aan het handje… je leven lang.
Schoolverplichting en met name het verplicht moéten volgen van de door de Overheid bepaalde soort en inhoud van onderwijs.
Wetten, cultuur, regeltjes en normpjes… allemaal door anderen voor het individu bepaald… uitgerekend en op de voet gevolgd tot je dood.
Het huwelijkscontract… is dat voor het echtpaar? Nee. Niemand trouwt met z’n tweetjes, maar drietjes. De Overheid huwt mee… voor wanneer het fout gaat en er verantwoordelijken gezocht moeten worden.
Zien we niet in dat alles gebaseerd is om af te kunnen straffen? En dat iedereen die op een politieke partij stemt daaraan meedoet? Hij heeft z’n stem weggegeven en zie het resultaat.
Democratie wordt dat genoemd en zelfs heilig geacht. Maar wat betekent het? Dat het louter om kwantiteit gaat. Niet om kwaliteit. De meeste stemmen gelden immers; wijze mensen behouden hun stem en dus blijven zij tot de minderheid behoren.

En nu draaien we het om en vragen we ons af “wat mogen ze niet weten?”
En dan?
En “en dan?” is een heilige vraag, die we onophoudelijk onszelf moeten stellen. Keer op keer… op keer.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 16, 2010 @ 22:12

Mallemolen

Juzo 48: Wat bedoelt u nu precies onder 1? Zijn gehandicapten ongezonde mensen? Ziek? Niet volwaardig mens? En bepaalde kwalificaties? Welk bepaalde?
Onder 4: Hoe ziet u/wat bedoelt u met: ‘ik persoonlijk zelf’ en ‘ik zelf persoonlijk’? Dank u.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 16, 2010 @ 10:46

Janus 40: Mag ik je het volgende zeggen ter zelfreflectie/overdenking?
Wanneer je een therapie volgt, die een methode, een systeem is, door anderen bedacht….. wat doe je dan?
Je leert, kweekt alleen maar ándere gewoonten aan.
Je herhaalt alleen maar bepaalde activiteiten.
En het gevolg? Dat je je van nature creatieve geest alleen maar afstompt.
Zie maar. De cliënten [psycholoog] en patiënten [psychiater] láten daarmee alleen maar voor zich nadenken en apen na. Zij worden volgelingen van een systeem.
En het resultaat daarvan Janus?
Begrip, troost en steun voor de lijdende.
Genezing? Nee… nooit, want genezing gaat om het Zelf begrijpen. Om zelf inzicht. Daarmee gaat het net zo min om een therapie als om tijd.
Tijd heelt dan ook niet onze wonden, maar het begrijpen van ons zelf en door ons zelf.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 16, 2010 @ 04:44

Tartarus 31: Sorry meneer, ik [her]ken het woord ‘lult’ niet. Maar kijkt u zelf naar de wereld. Is deze een betere geworden? Zijn we verstandiger geworden? Hebben de wijzen er toe gedaan? Is het niet zo dat de bureaucratie, het niet gehoord worden, de mallemolen wereld… daar waar het hier om gaat… zich stoïcijns voortzet? Is het niet zo dat men denkt dat het denken de problemen op zal lossen?
Erger nog… men heeft het denken opgesplitst. Zoals logisch, magisch, analytisch, positief denken, alsof de vorm van denken de oplossing is. Als dat waar zou zijn, waren we dan niet uit de problemen?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 16, 2010 @ 01:27

Met de één eens, of deels, en met anderen weer oneens. Maar, beste mensen, hebben we door wat we hier doen met z’n allen?
WE HEBBEN HET EROVER.
Meer niet.
Het gaat er dan toch om dat we inzien dát er niets veranderen zal?
Ik was de eerste in Nederland die als on-line psycholoog begon, zo ook onder het mom ‘no cure, no pay’. Niet gelukt. Erg? Nee, niet dat het niet gelukt is, maar de reden.

Pietie stelt dat het toch niet zo moeilijk moet zijn. Toch wel. Want wie is wie. Met wie, als discipline, krijg je te maken? Veelal láát de patiënt van de huisarts zich als cliënt zonder navraag doorverwijzen naar een psycholoog. Zo bestaat er ook de [zelf]ervaring met bedrijfsartsen. Een ramp. Waar de één van de bedrijfsarts aan het werk moet, kan hij dat niet van de psycholoog. Kan hij van de psychollog, mag hij dat niet van de arts.
Uit de praktijk? Zegt de psychisch genezen cliënte weer graag aan het werk te willen. Zegt de bedrijfsarts: “Ach mevrouwtje, u bent 57. Gaat u toch fijn vrijwilligerswerk doen.”

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 15, 2010 @ 23:29

Beste Tartarus. Ligt beslist aan mij, maar ik volg u deels.
U spreekt de waarheid wanneer u zegt dat psychologen niet afgerekend worden op resultaten. Ze worden wel betaalt naar geen-resultaat.
Ik geloof echter niet in wat men ziet als ‘therapie’.
Voor mij, en als filosofisch-taalpsycholoog, heet therapie een methode, een systeem, een theorie en dat mensen anders zouden moeten leren denken en handelen.
Daarmee iets nieuws leren?
Alsof het denken het probleem oplost? Onzin. Je reinste nonsens.
Men leert immers niet[s] te begrijpen [wat er nu aan scheelt].
Bij en voor de Westers georiënteerde psycholoog zijn de eerste drie á vier consulten dan ook niet alleen voor hem/haar zelf, ten einde te weten te komen in welk hokje de cliënt in te delen, hij/zij zegt na vijftig minuten doodleuk “uw tijd zit er op.”
En met welk gevolg? De cliënt loopt rond met: [in afwachting van het volgende consult], wat heeft hij ook alweer gezegd?, want de cliënt meent [ten onrechte] zelf ook dat hij iets nieuws/anders moet leren. Hij dient evenwel iets af te leren.
Wat echter blijft, en dáár heeft mevrouw Spaink het over, is de bureaucratie, de mallemolen.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 15, 2010 @ 21:21

Eindeloos vol erger snak ik weer naar adem. Eindeloos, want het blijft zo hopeloos en is er de reden van dat ik altijd al gezegd heb dat de politiek gefaald heeft. Dit hand in hand met godsdienst, maar ook terzijde.
Mevrouw [arts] Sickesz schreef jaren geleden al: ‘De psychologie, zoals die in het Westen bedreven wordt, mist inzicht in de algehele structuur; de geestelijke anatomie van de mens. Zij kijkt louter van buitenaf tegen de mens aan.”
Is u bekend dat de Nederlandse psycholoog [Westers georiënteerde psychologie] slechts 12% van de cliënten weet te helpen; en dat dit inclusief kans op terugval is, omdat ze de mens louter als chemisch proces schouwen c.q. diagnosticeren?
Weet u dat men spreekt van/over “leren omgaan met…”, en “onderdrukking” en dat van ‘genezing’ niet tot uiterst zelden sprake is? Instellingen als de Nederlandse Hyperventilatie Stichting [NHS], spreken genezing zelfs tegen!!!
Weet u dat men zich zó beschermd voelt, dat men zelfs naar geen enkel positief bedoelt commentaar luisteren wil?
Weet u dat erin Nederland net zoveel psychologen zijn als meningen, die eigen inzichten zijn? En dat dit betekent dat je aan de goden overgeleverd bent! Dat het een kwestie van ‘treffen’ is!
Weet u dat erin Nederland tweemaal zoveel psychologen met zelfdoding wensen/neigingen rondlopen dan zij cliënten hebben? [Piet Vroon?!].
Schrijnend, maar niemand die wil leren, want niemand die wil luisteren. Daar heb ik zelf onafgebroken acht jaar lang allerlei instanties, de politiek en goed bedoelde stichtingen voor aangeschreven. Resultaat nul. Gestopt dus… omwille van bureaucratie.
En om dit af te ronden en af te sluiten, het volgende.
De geestelijk leraar, en bij vele universiteiten als uiterst intelligent filosoof aangeschreven Jiddu Krishnamurti, hield zeventig jaar lang zijn ‘Talks” over de hele wereld, maar zei één jaar voor zijn dood [90ste]: “Ik heb niet de indruk ertoe gedaan te hebben.”
M.a.w. beste mensen… wat het is, is het. Hardleersheid? Gewenning? Vastgeroeste onwetendheid? Er verandert niets!
Misschien kunnen/mogen we het vergelijken met het onomstotelijke feit dat mensen niet leren van het [ons aller geschiedkundig] verleden.
Ik weet het niet. Ik heb het opgegeven vanuit de overtuiging dat men zich niet[s] leren láát door…???

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 15, 2010 @ 20:51

Lessig

Mijn inzicht dat steeds meer mensen zich vastkleven aan hun Ego wordt ook hier weer eens bevestigt. Vergeet u niet dat alle wetten het ons onmogelijk gemaakt hebben eerlijk te leven, tevens ongemakkelijk?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 11, 2010 @ 08:56

Escalatie

1] Vleigangst bestaat niet. Dat heet neerstortangst.
2] Zou men nu maar eender kunnen denken zoals de captain-piloot, de co-piloot, purser en stewardess doet, die ook alles doen om te voorkomen, maar met de instelling ‘gaan we, dan gaan we samen’. En goed ook. Niet aan een lullig legionella besmettinkje of iets dergelijks.
Hoe zouden ze anders nog hun werk kunnen en en wel… naar behoren? Niet opgefokt, niet angstig en in de wetenschap dat autoverkeer meer slachtoffers opeist en dat ‘leven’ het proces van sterven betekent. Zonder ticket, tijd, datum en hoe bekend. Niet te weten hoe en wanneer? Zou dat de angst veroorzaken?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 06, 2010 @ 21:02

Amsterdammer van het jaar

Iemand te zijn is één ding. Iemand van het jaar te zijn… wie is dat niet? Iemand níet te willen zijn. Dat is het hoogsthaalbare. Of niet? Ben je dan als onbelangrijk daardoor weer belangrijk? Dat viert men toch ook? Fransje Bauer… zo gewoon gebleven… ook weer belangrijk.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 04, 2010 @ 15:00

Boom erbij

Stambomen. Verwanten zijn. Hoe onbelangrijk kunnen en mogen namen zijn wanneer alles naamloos wordt geboren? Of gaat het om het fysieke-zijn? Uit wie wie is voortgekomen? Is men overtuigd van reïncarnatie zegt het nog minder. Hoeveel geleefde levens en dus namen, verwanten en stambomen spreken we dan? En wanneer we niet onze naam zijn, niet ons fysieke Zijn zíjn? Dan zijn wij allen één en láten we ons niet van elkaar scheiden door naam noch verwanten. Voorwaar ik zeg u… het woord is niet het ding.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 04, 2010 @ 15:07

Vergaardrift zonder hygiëne

Dick: Wat is de bedoeling? Wensen we werkelijk alleen maar medemensen te benamen en te beschamen? Wauw. Inhoudelijk geen enkele bijdrage te leveren? Wow. Veilig vanaf de kant vingerwijzend mensen veroordelen die, heel goed mogelijk, hun fouten hebben, terwijl we weten dat zij die louter veroordelen zelf het begrijpen hebben opgegeven?
U struikelt over verbaal gewèld?
En u wil zelf ‘r à m m e n’???
Bent u model moraalridder? De rechtsprekende? Degene die mevrouw K. Spaink wil plezieren? Is hij of zij die kritiek uit uw vijand?, dan is de eerste stap naar genezing die te overstijgen.
Of bent u misschien tegen allochtonen, bent u PVVer, heeft u onlangs slecht gegeten in een Grieks restaurant of een shitvakantie op één van de schitterende zonne-eilanden in de Ionische, Middelandse Egeïsche Zee gehad?
Als iets van dit het geval is, daarmee niet de bedoeling van mevrouw Karin Spaink dan hoor ik dat graag van haar en zal mij nederig en met alle respect terugtrekken van háár blog. Weet echter dat mij niet hindert wat aanwezig is, maar wat afwezig is en dat in een samenleving van verstandsmensen alleen maar wordt gelachen.
Wie zei ook alweer; “Ga door waar een ander zegt dat het niet kan”?
Ik weet wel… alleen al het verbaliseren van gevoelens schept vandaag de dag de angst, maar ook dat niemand lijdt wanneer hij niet louter oordeelt. Ik stel dan ook alleen maar vragen, voor de duidelijkheid.
Fijne kerstdagen.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On December 25, 2009 @ 01:01

Nee, gaat eerder over kwantumfysica. Daarmee tegen onze evolutionaire intuïtieve vermogens in. Dat weer betekent dat, wie zegt de kwantumfysica te begrijpen, er niets van begrijpt.
En of ik in m’n hoofd zit? Mijn volgorde is hart, hoofd, lichaam, gelijk een andere volgorde gedachten, woorden, dingen is.
De kleine prins heb ik niet gelezen. Ik lees liever die boeken die mij m’n zekerheden ontnemen en aanzetten tot het lezen van het volgende boek. Dit naast de boeken die ikzelf schrijf.
En omgaan met verstandelijk gehandicapten? Ik doe niet anders. Dat begon overigens al bij mijn ouders/verwekkers.
Wat mij nu weer opvalt is dat je zo goed bent in het voortdurend doorverwijzen, daarmee het citeren van anderen, maar het kan ook heel goed zo zijn dat jouw Nederlands mij veel te rijk is, ik te dom, na toch al zeven jaar hier te zijn. Daarvoor dan mijn oprechte, nederige excuses. Twee keer allochtoon, valt niet mee hoor. Hartelijk dank.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On December 24, 2009 @ 14:33

OPROEP-TIP-OPROEP-TIP-OPROEP

Decennia sprak, doceerde en schreef ik over taal, denken en wat dat werkelijk betekent, gezien het feit dat we er voornamelijk een probleem van gemaakt hebben.

Ik ben afgewezen, verguisd, veroordeeld, bedreigd, neergezet als excentriek, een rebel, een recalcitrant, eigenwijs, koppig mens, met de voor mij persoonlijk alle gevolgen van dien.

Maar zonder ook maar ooit gedachte te hebben ermee te stoppen… heb ik zojuist bij toeval op veoh.com een film gezien, die laat zien en vertelt wat ik al tig-jaren weet.

Dus bij deze… Karin en alle anderen… ga naar video.google.com of rechtstreek naar veoh.com en type ‘the living matrix’ in het vakje zoeken en ervaar…

Ik ben reuze benieuwd naar alle reacties.
Andreas Sokrates Leno

» Posted By Andreas Sokrates Leno On December 24, 2009 @ 05:44

Mariska, als ik daar al toe in staat ben… wát… wil je íets… eenvoudiger?
Vervolgens: … ‘het lichaam wordt van jongs af aan geordend…’ zeg je en dan… op bepaalde tijden, bepaalde klassen, et cetera. Oneens. Ik zou er juist ónbepaald… van willen maken en met name waar je het vervolgens over hebt, te weten: ‘bewust zijn’. We kunnen immers niet stellen een bewustzijn te hèbben, al wordt dat wel geclaimd.
We kunnen erover beschikken. D.w.z. ons erop afstemmen en de meeste mensen doen dat niet. Daar waar we [geestelijk/psychologisch, intelligent] verschillen, spreek ik dan ook in de regel over ‘het bewustzijns niveau’ van het individu. Zij die zich, zoals je zelf stelt, zich er niet van bewust zijn dat het anders kan en dus geconditioneerd zijn door/middels… wat of wie dan ook.
Je zegt vooral te kijken vanuit het lichaam. Maar ‘zíe’ je en dan ook alles of alleen gefragmenteerd? En wat dat te maken heeft met mensen die zich aan hún [eigen] formats houden?… ontgaat mij dan weer.
Praten we langs elkaar heen?
Misschien omdat ik het over… leven heb en jij over overleven? Wie zich het snelst aanpast, heeft het ‘t [ge]makkelijkst, zou ik zeggen. Niet, zoals jij stelt, zich het snelst vermenigvuldigen. Dat heeft te maken met kwantiteit [hoeveelheid] en dat, gezien de domme massa, is correct. Ik spreek dan ook over kwaliteit van leven en weet dat, wat lijden genoemd wordt, onontbeerlijk is, al betekent dat weer niet dat hij die het meeste lijdt ook het snelste leert.
Veel mensen conformeren zich namelijk met dat lijden en A] door de diagnose van de vakman [niet aande kwaal zelf] en of B] dat een ander maar op moet lossen. Echter allen proberen alleen maar ‘iets’ en daar zitten gevangenissen al van vol. Zich voorbereiden op dat wat we leven noémen is er niet bij en vandaar weer de ziekelijke hang naar troost, steun en begrip van anderen. M.a.w. anderen moeten hun leven draaglijk maken of houden? Ja!
Men komt er niet op de emotie los te maken van het woord, laat staan de ware definities van woorden te kennen. Men neemt aan, men gelooft, men volgt, met imiteert, men aapt na, men citeert en reciteert anderen.
En het ergste van al? Men twijfelt niet, terwijl de twijfel heilig zou moeten zijn, daardoor het individu onderzoekend en wel zelf en zelfstandig.
Ik heb onnoemelijk veel gesprekken met godsdienstigen en religieuzen achter me alwaar het ‘Het Woord’ betreft. Maar wat blijf je horen? Boeddha zei, Jezus zei, in de Koran staat dat…, in Genesis staat…, God sprak…, want Noah die…, mijn goeroe, mijn therapeut, mijn psycholoog, mijn dokter… enzovoorts.
Viel de vraag; “En jij, wat vind jij?”, dan bleef het meestal angstig stil. Niet afgestemd op het bewustzijn, zich niet bewust Zijn dus.
Zo ziet de wereld er toch uit? Men schaart zich achter… en vul maar een geloof, religie of politieke partij van keuze in.
Waarachter schuilt men echter eerst?
TAAL, TAAL, TAAL, TAAL en?…. ONWETEND. Waar werd Obama zo om geprezen? Zijn retoriek, zijn retorisch vermogen. Een handige spreker… zeg maar. Maar betekent dat iets anders dan dat mensen niet Obama, maar woorden geloofden en geloven?
Fysiek, biologisch, chemisch en daar waar je zelf zegt dat we in een hiërarchische fase van de evolutie zitten? Ik kan daar niets mee. Ik zit in ieder geval niet in die fase, of misschien mag ik wel zeggen “Juist niet door me dat bewust te zijn.” Ik doe niet mee. Ik ontken het.
Bij mij is sprake van categorische negatie. Ik kies niet voor democratie, want het gaat louter om ‘kwantiteit’. Niet om ‘wat woordloos is’. Om te Zijn heb ik geen bestuursvorm over mijn leven nodig. Het is louter de staat van liefde hèbben. Dus ik ontken het. Ik heb een leven lang een blind date met mijn Zelf, dus ik ontken alles. Er is niets dat me zegt te moeten kiezen en het kiezen zelf heeft niets met liefde te maken. Dus ik ontken. Ik hoef noch moet iets met liefde, ook niet met ‘wat is’, want beide ‘zijn’ en dus kan ik het ontkennen. Zodra ik ontken hoef ik er ook niets mee en kan nooit conflictueren. Ik wil niets krijgen en hoef in de staat van ontkenning niets te geven. Ik ontken wat was, elke traditie, viering, alles wat geweest is. Ik ontken mijn verleden wat mensen van mij zeggen en kan dus nooit lijden. Ik ontken wat komt en ben dus ook zeker niet bang voor de dood. Ik ontken.
De fysieke mens is voor mij enkel een zich evoluerende leren zak met gal, slijm, bloed, botten, bacteriën en verder veel, héél veel water en ik kan niets met lichamelijkheid. Dat betekent niet dat ik geen lichamelijke schoonheid waarneem. Dat ik geen mooie vriouwen zie. Ik hoef er alleen niets mee, zoals de meeste mensen dat toch wel willen.
Ik heb aan de waarneming voldoende, haal ze niet in huis gelijk ik ook bloemen niet voor mijn eigen geluksgevoel in huis haal door ze daarvoor de levensaders af te moeten snijden om bij mij thuis in een vaas te sterven. Ik ben dus vrij van elke vorm van dualiteit… ahhhhhh…. wat een rust.
Have a nice day Mariska….

» Posted By Andreas Sokrates Leno On December 24, 2009 @ 03:39

Beste Mariska. Darwin heeft je doen inzien… jawel, maar die evolutie betreft de lichamelijkheid is het niet? Daar heb ik het niet over. En Foucault? Michel of Jean Bernard Léon? Ik neem aan de filosoof M.F. Ik ken hem als de filosoof die ‘een soort taalfilosofie’ introduceerde. Maar ook die niet zinnen, woorden en redeneringen als onderwerp van onderzoek had, maar als cultureel verschijnsel. En cultuur, omdat ze verzonnen is, is niet mijn vriend gezien de absurditeiten in o.a. tegenstellingen, de contradicties, waarmee ze nietszeggend zijn. Daar waar hij stelt dat mensen zich hun doen en laten, opvattingen en verboden op laten leggen vanuit taal, dáár ben ik aanwezig.
Want, zo stel ik zelf: ‘het woord is niet het ding’, want ‘alle dingen zijn naamloos geboren’. We dienen dus niet woorden te geloven, maar ‘wat is’… dat buiten taal kan. Vandaar dat de Boeddha al zei dat hij helaas niet over zijn eigen taal kan beschikken. Zo ook Krishnamurti, ik en anderen. Wat te denken van de liefde en verliefden, die geen woord nodig hebben om elkaar toch goed te ‘verstaan’? En wanneer we zelf zwijgend voor de spiegel staan? Zien we niet alles, en beter, helderder door de stille stem?
Is taal ook niet erg verwarrend, doordat vele dezelfde woorden meerdere betekenissen hebben? Enerzijds is wat dat betreft de Griekse taal rijker dan de Nederlandse. Anderzijds, zoals Nederland zijn woordkunstenaars kent zoals Freek de Jonge, Youp van het Hek en anderen, kan dat niet met de Griekse taal. We kunnen dan ook veel preciezer zeggen wat we bedoelen. Grotendeels zelfs al doordat een woord mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is.
Ik ben je dankbaar voor je reactie, fijne dagen en een goed 2010.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On December 23, 2009 @ 13:44

Maurice, de tering als plat voor tuberculose of als de tering naar de nering zetten of als eerste lid in samenstellingen? En uw Franse ‘le mot’ als? Pardonnez-moi misschien? En niet mensen zijn lui in algemene zin; er zijn heel veel luie mensen. En uw tweede en laatste zin… ik vat ‘m niet moet ik bekennen. En is het beter minder te schrijven? Dank.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On December 23, 2009 @ 03:18

Voorkómen is beter dan… vóórkomen, maar…… het is al veel erger [als bezwaarlijker] dan over het geheel ingezien wordt. Ook hier regeert de angst namelijk.

Mensen doen niet, en wel, uit angst. Het volk láát zich. Al millennia. Godsdienstig, religieus en politiek. En wat nóg bezwaarlijker is… geen hond die ze wijzer, zelfstandiger krijgt.

Men blijft geloven dat het ‘sociaal-zijn’ heilig is. Is het dat dan niet? Precies, want men kan zoals aangeleerd het alleen gegroepeerd; in team verband en al of niet gezellig mèt elkaar. Individueel zijn ze niet zo sociaal hoor.

Kijken we nu, en een kind kan het verifiëren, naar de mondiale geschiedenis, de historie van het mens-zijn, dan zien we dat alle ellende altijd is ontsproten vanuit een groep en of groepering.

Het begon al bij de Griekse filosoof Heraclitus van Efeze [625-575 v.Chr.] die zich vol afschuw van het onverstand van zijn medeburgers uit het openbare leven terugtrok. Socrates [469-399 v.Chr.] deed het tegenovergestelde en mengde zich juist met het volk om hun onverstand aan de kaak te stellen. Zo volgden er nog velen, maar het resultaat – de mens zelfstandig nadenkend en handelend te krijgen – bleef. Ook dat weten we.

De alom gevierde, zeer intelligente Indiaas filosoof en geestelijk leraar Jiddu Krishnamurti [1895-1986] [en iedereen zou hem moeten kennen] reisde zeventig jaar lang de wereld af om er zijn bekende ‘Talks’ te houden. Al zijn Talks waren gebaseerd op het zelfstandig en dus vrij krijgen van de menselijke geest. Wat moest hij echter één jaar voor zijn dood [op z’n negentigste] constateren en zeggen? “Ik heb niet de indruk er toe gedaan te hebben.”

En nu ik zelf, als u dat niet bezwaarlijk vindt. Ik weet als filosoof, psycholoog, theosoof en geestelijk leraar heel goed dat er nog steeds die gegroepeerde volgzaambereidheid bestaat, omdat er niets veranderd is. Zo is elke democratie nog steeds gebaseerd op kwantiteit [van stemmen] en niet op kwaliteit [van inzicht].

Wanneer of zodra je de dingen heel helder ziet, dan moet je wel concluderen dat de massa niet eens met zijn vrijheid overweg kan. De filosoof Jean Paul Sartre [1905-1980], één van de grote figuren van de existentiefilosofie, zei al; “Mensen ervaren zich gedoemd tot vrijheid.”

Dat betekent echt niet[s] anders dan ‘dat het bewustzijn van de vrijheid vorm aanneemt in de angst’. En het ‘cogito ergo sum’ [ik denk dus ik ben] van René Descartes [1596-1650]??? Welnee. De massamens denkt niet na. Zeker niet voor zichzelf. Hij is veel liever volgzaam en daarmee gemakzuchtig en lui. Dat weet elke filosoof/psycholoog.

Anderen moeten hem maar genezen, anderen moeten het maar regelen voor hem. Hij stemt wel. Hij zet zijn handtekening wel. Ik ben… een schitterend ongeluk, de veroordeelde, de excentriekeling die altijd zijn eigen rebelse weg gaat en daarom alles kwlijk genomen wordt en dat geldt, voor zover ik dat op juistheid in kan schatten, zeker voor onze gastvrouw Karin Spaink.

Maar mensen toe nou… kijk om je heen en zie wat ik zeg, dat de massa liever volgeling is. Dat zeg ik toch niet omdat het mij welgevallig is? Ik ben al decennia vrij van onvervulde wensen. Ik hoef niets te bereiken en zal me nooit van ze lang zal z’n leven competitief opstellen jegens mijn medemens en dus nooit groeperen. Iedereen heeft bij en voor mij a-priori al gewonnen hoor.

Uit het politiek en of godsdienstig groeperen, dat zien we toch wel in, ís toch alle shit ontstaan? En nog! ‘They rule the World’, zo gezegd. De massa laat zich beheersen en ja… dus ook controleren. Het wordt dan ook niet slim, maar sluw aan ze verkocht onder het mom ‘voor jouw veiligheid’. Dat die veiligheid nodig is geworden en er op elke hoek van de straat een camera hangt? Jaahhhh zeg… wie zal daardoor inzien dat elke godsdienst en elk politiek bewind gefaald heeft?

Of vinden we niet dat deze wereld er alleen maar wreder, hardvochtiger en vol haat, nijd, afgunst op geworden is? En kunnen we dan niet zeggen: “Ja vriend… jij hebt zelf gestemd hoor. Jij hebt je gegroepeerd en ideologiën aangehangen. Jij hebt zo waanzinnig dom staan schreeuwen Nederlander te zijn en het Nationalisme in stand gehouden als…. tegen alle anderen.”

Is het nu nog moeilijk nu al te voorspellen dat we binnen afzienbare tijd, gelijk honden, gechipt worden vlak na de geboorte? Ik ben geen doemdenker, zwartkijker, pessimist hoor, maar ik zie het die kant opgaan. “Lekker makkelijk en veilig”, zal de sluwe overheid zeggen. Kun je met die ingebrachte rijstkorrel in je pols overal betalen, kan je niet beroofd worden, kun je je overal identificeren, heb je geen paspoort meer nodig, geen rij- noch vaarbewijs, is je bloedgroep bekend want… álles staat erop…. voor jouw veiligheid.

Het is in aanvang van leven allemaal mogelijk door hoe kleine kinderen al onderwezen worden en daar…. dáár zit het gevaar. Ze pikken het, want ze weten eenvoudigweg niet beter. Elk kind dat in deze wereld komt ervaart deze immers voor normaal. Hoe wreed ze ook is. Het kind weet niet beter, of anders. Zo ook krijgen ze hem ‘speels’ onder het mom ‘gezond’ aan het sporten. Maar wat betekent het werkelijk? Dat het spelenderwijs gewend raakt aan het moeten verslaan, vernederen, vertrappen van zijn medemens. Alleen de winnaars tellen en worden toch gevierd, krijgen het grote geld, het aanzien, faam, eer en noem maar op.

Kijk nu eens helder, naar de samenleving. Lieg ik? Zien we niet alleen maar mensen, die zich aan hun zieke Ego geplakt hebben voor de roem? En applaudiseren, bejubelen, loven, eren, danken, bewieroken, bezingen en… we ze niet? Wordt het kleine kind niet gezegd dat hij zich een voorbeeld moet stellen aan de zogenaamde Groten? Ja, jawel. Het kind wordt spelenderijs en daardoor o zo sluw van opzet geleerd maar na te doen. Voorbeelden te stellen en die na te apen en zie… de cirkel is rond. Weer een volgeling erbij, die anderen zal vragen hoe juist te leven.

Al met al mag ons opvallen dat inzicht, het helder inzien en wijsheid de wereld niet zal regeren. Zeker niet zolang ik te horen krijg mijn tijd vooruit te zijn en dat mijn ideeën geen navolging zullen vinden. Zoals ik over Sport denk wordt als achterlijk ervaren! Ik ben evenwel, gelijk allen die mij ‘gewoon’ vooraf gingen, mijn tijd niet vooruit. De rest loopt ver achter. En ‘mijn ideeën’? Ze zijn geen persoonlijk eigendom. Geen bezit. Iedereen die wil kan het ‘zien’, want alles is zien, gelijk alles met een gedachte begint, want alles wat we nu zijn is het gevolg van hoe we gedacht hebben. De massa gegroepeerd. De wijze alleen.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On December 23, 2009 @ 00:49

Regelen

Mag ik over uw quiche en salades struikelen? Dat heb ik nu altijd met voedsel, wanneer of zodra men spreekt over ‘klaarmaken’ i.pl.v. bereiden. Ligt natuurlijk helemaal aan mij, maar zodra ik bijv. hoor “ik heb het konijn klaargemaakt”, bedank ik vriendelijk.
Neemt niet weg dat ik u prikkelend interessant vond afgelopen nacht [interv. met Thedoor Holman], en naar u op zoek moest. Van harte, u bent wie schrijft die blijft.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On December 19, 2009 @ 07:28

Feestmaal :)

Karin: Kleine correctie, het is taramosalata.
Taramás = [rode] kaviaar = viskuit, die als taramosaláta als voorgerecht wordt gegeten.
Het is als [taal]regel eenvoudig te onthouden. Woorden die we samenvoegen in het Grieks worden áltijd gekoppeld met de letter o, zoals hier taramás en saláta, vervalt de s en wordt een o bij koppeling.
Ander voorbeeld: Aláti = zout; pipèri = peper; alatopiperó = [het] zout en peperstel. Zo ook bij ládi = olie; ksídi = azijn, maakt lodóksido en betekent het olie en azijnstel.
En tot slot… Kali [goed] óreksi [trek] = kalióreksi = eetsmakelijk. Zo zien we dat we zelf woorden kunnen maken in het Grieks. Koppel maar aan zou ik zeggen.
Kalí evdomáda… goede week… gewenst

» Posted By Andreas Sokrates Leno On December 20, 2009 @ 21:02

«« Back To Stats Page