Vergaardrift zonder hygiëne

Een medewerker van de Rabobank verloor vorige week een usb-stick, waar zich onder meer de gegevens van drieduizend klanten op bevonden. Hun persoonlijke gegevens stonden erop, maar ook welke beleggingen ze hadden gedaan en wat hun totaal belegde vermogen was. Dat de kwestie in het nieuws kwam, was uitsluitend omdat de vinder de usb-stick bij een krant afleverde en de krant er nieuws in zag.

Zulke datalekken zijn aan de orde van de dag. Soms gaat het om diefstal, maar vaker gaat het om slordigheid of onnadenkendheid van de mensen die beroepshalve met gevoelige informatie werken: verloren laptops, websites waar gevoelige informatie per ongeluk voor het oprapen ligt, rondslingerende usb-sticks, verdwaalde cd’s, afgedankte computers of harde schijven waar nog van alles op blijkt te staan.

Juist in een maatschappij die zichzelf zo afhankelijk heeft gemaakt van elektronische data, is dergelijke slordigheid buitengewoon pijnlijk. Je wilt niet dat duizenden elektronische patiëntendossiers ergens rondslingeren of dat ineens de financiële historie van de klanten van een bank op straat ligt. Zulke slordigheid leidt geregeld tot akelige inbreuken op iemands privacy; de gedupeerden staan vervolgens ook potentieel bloot aan misbruik van hun gegevens. Kwaadwillenden kunnen er makkelijk identiteitsfraude mee plegen (een type misdaad dat sterk in opkomst is), of nagaan wie een interessant slachtoffer is voor inbraak of chantage.

Iedereen wil de hele tijd maar gegevens van ons en onze gedragingen liefst real-time volgen. Voor zowat alles moet je je registreren, en bijna alles wat we doen leidt tot digitale sporen die aan ons worden onttrokken en vervolgens worden opgeslagen en bewaard. De vergaardrift van bedrijven en overheid kent haast geen grenzen.

Er zit een wrange paradox in die verzameldrift. Terwijl de dataverzamelaars enerzijds wonderen verwachten van het koppelen en verwerken van al die gegevens – betere gebruikersprofielen en risicoanalyses maken, sporen beter natrekken, misdaad voorkomen, monitoring opschroeven, logistiek en efficiëntie verbeteren, kosten drukken enzovoorts – zijn ze met het beheer van die gegevens vaak erg nonchalant. Te veel mensen hebben toegang, gegevens worden onversleuteld bewaard en gekopieerd, laptops en usb-sticks hebben geen beveiliging, computernetwerken zijn onvoldoende afgeschermd of hebben een architectuur die meer let op gebruiksgemak dan op veiligheid.

Sinds kort wordt er nagedacht over een meldplicht voor datalekkages. De plannen zijn helaas buitengewoon beperkt. Zo gaat de EU via een richtlijn de telecomaanbieders verplichten datalekken te melden, maar blijven alle andere vergaarders – van financiële instanties tot de zorg, van bedrijfsleven tot overheidsinstanties – buiten schot. Ook zij zouden onder zo’n meldplicht horen te vallen.

En aan meldingen alleen heb je uiteindelijk natuurlijk niks. De hoop is dat bedrijven en overheden uit angst voor reputatieschade zorgvuldiger zullen worden, maar elke gedragsdeskundige weet dat straf uitdelen alleen zelden helpt: dat leidt namelijk vooral tot pogingen om gemaakte fouten te verdoezelen.

We zouden eens moeten gaan nadenken over datahygiëne. Net zoals we het gewoon vinden in ons dagelijks leven hygiëne te betrachten – je handen wassen na toiletbezoek, geregeld douchen, je tanden poetsen, servies afwassen, geen water drinken uit een plas op straat – zouden we een vergelijkbare serie gewoontes rondom dataverkeer, dataopslag en dataoverdacht moeten ontwikkelen.

Wellicht dat we dan gaandeweg leren terug te deinzen als iemand een onbeveiligde usb-stick in een computer steekt en het vies gaan vinden als data niet versleuteld wordt overgedragen: alsof iemand je met een gebruikte naald wil prikken.

Verder lezen:

Author: Spaink

beheerder / moderator

25 thoughts on “Vergaardrift zonder hygiëne”

 1. Goed stukkie weer Spaink!
  Heb ik overigens mijn handschoenen bij jou laten slingeren? Die zwarte in de gele plastictas? Zit gelukkig niets dan wat dna in en dat is bij jou veilig, toch? ;)

 2. “Dat de kwestie in het nieuws kwam, was uitsluitend omdat de vinder de usb-stick bij een krant afleverde en de krant er nieuws in zag.”

  Jammer dat de vinder hem niet bij de politie afleverde met als dank een recuutje.

  Los daarvan, of juist niet, waarom moet een medewerker deze informatie verslepen? Kan toch gewoon op de werkplek blijven liggen? Dat lijkt mij nou meer een kwestie om het over te hebben.

 3. Mee eens.

  Maar net als in het echte (vroem-vroem) verkeer, is in het digitale verkeer ook waar dat “veilig verkeer begint bij die ander”.

  Systemen om zorgvuldig met vertrouwelijke informatie om te gaan kunnen niet zo moeilijk zijn, die zijn er vast ook wel – maar een systeem heeft pas nut als mensen zich er ook aan houden.

  Zolang het zich niet loont om hygiënisch met informatie om te gaan (dus dat het wegwerken van dataongelukjes minder moeite is dan ongelukjes voorkomen) zullen organisaties en individuen dikwijls toch de weg van de minste weerstand kiezen. Verkeerde luiheid, if you ask me…

  Maar ja, hele volkstammen kunnen nog steeds niet de handen wassen na het piessen, laat staan hygiënisch met andermans gegevens omgaan.

  Verviervoudig het salaris van admins, en maak het niet volgen van de admins’ regels een overtreding op straffe des doods. Het is een gekscherend voorstel, maar het zou misschien wel helpen. ;) Het aantal memo papiertjes met wachtwoorden op monitorbehuizingen zou rap afnemen, I’m sure.

 4. een belangrijke vraag is nog niet gesteld: wat moet een bankmedewerker met gegevens van klanten op z’n usbstick?
  zodat hij het thuis nog even rustig kan bekijken?? dat alleen al zou al strafbaar moeten zijn!

  Maar het probeleem is vooral dat allerlei organisaties de afgelopen 10 jaar eigenlijk it-bedrijven zijn geworden zonder dat ze het beseffen. dat vergt nou eenmaal een hele andere opzet.
  Een it-bedrijf creeerd een infrastructuur rondom hun data en dat is hun core-business; zoiets kun je van een financiele instelling, (semi)overheid of een zorginstelling niet verwachten (en zou je misschien ook niet moeten willen).

  En bedrijven worden bijvoorbeeld wel streng gecontoleerd door de brandweer op brandveiligheid, maar waarom is er niet een legertje ict-ers die jaarlijks even komt kijken of ze zich wel aan de data-voorschriften houden? (oke.. ik weet wel waarom, maar het is geen heel manke vergelijking, toch? de belangen zijn enorm)

  Ik ben voor de goeie ouwe ‘schandpaal methode’: verplicht melden, openbaar maken en verplicht publiceren in bijvoorbeeld kranten, daarbij nog schriftelijk melden aan alle betrokkenen. ‘vergeten’ te melden? fikse boete.

 5. Wat betreft dit specifieke geval: het shijnt dat de medewerker in kwestie de USB-stick alleen heeft gebruikt om er een presentatie op te zetten. Niemand weet precies hoe of waarom die klantengegevens erop zijn beland. Msschien stonden die er al langer op, dat kan heel goed.

  Onderdeel van het besef van datahygiëne zou moeten zijn dat je databasegegevens in principe nooit op andere dragers kopieert, tenzij je daar een verdomd goede reden voor hebt, en dan altijd versleuteling gebruikt.

  Moos: ik denk dat je gelijk hebt, en dat regelmige controle plus naing & shaming de meest effectieve methode is om datahygiëne erin te hameren.

 6. Voorkómen is beter dan… vóórkomen, maar…… het is al veel erger [als bezwaarlijker] dan over het geheel ingezien wordt. Ook hier regeert de angst namelijk.

  Mensen doen niet, en wel, uit angst. Het volk láát zich. Al millennia. Godsdienstig, religieus en politiek. En wat nóg bezwaarlijker is… geen hond die ze wijzer, zelfstandiger krijgt.

  Men blijft geloven dat het ‘sociaal-zijn’ heilig is. Is het dat dan niet? Precies, want men kan zoals aangeleerd het alleen gegroepeerd; in team verband en al of niet gezellig mèt elkaar. Individueel zijn ze niet zo sociaal hoor.

  Kijken we nu, en een kind kan het verifiëren, naar de mondiale geschiedenis, de historie van het mens-zijn, dan zien we dat alle ellende altijd is ontsproten vanuit een groep en of groepering.

  Het begon al bij de Griekse filosoof Heraclitus van Efeze [625-575 v.Chr.] die zich vol afschuw van het onverstand van zijn medeburgers uit het openbare leven terugtrok. Socrates [469-399 v.Chr.] deed het tegenovergestelde en mengde zich juist met het volk om hun onverstand aan de kaak te stellen. Zo volgden er nog velen, maar het resultaat – de mens zelfstandig nadenkend en handelend te krijgen – bleef. Ook dat weten we.

  De alom gevierde, zeer intelligente Indiaas filosoof en geestelijk leraar Jiddu Krishnamurti [1895-1986] [en iedereen zou hem moeten kennen] reisde zeventig jaar lang de wereld af om er zijn bekende ‘Talks’ te houden. Al zijn Talks waren gebaseerd op het zelfstandig en dus vrij krijgen van de menselijke geest. Wat moest hij echter één jaar voor zijn dood [op z’n negentigste] constateren en zeggen? “Ik heb niet de indruk er toe gedaan te hebben.”

  En nu ik zelf, als u dat niet bezwaarlijk vindt. Ik weet als filosoof, psycholoog, theosoof en geestelijk leraar heel goed dat er nog steeds die gegroepeerde volgzaambereidheid bestaat, omdat er niets veranderd is. Zo is elke democratie nog steeds gebaseerd op kwantiteit [van stemmen] en niet op kwaliteit [van inzicht].

  Wanneer of zodra je de dingen heel helder ziet, dan moet je wel concluderen dat de massa niet eens met zijn vrijheid overweg kan. De filosoof Jean Paul Sartre [1905-1980], één van de grote figuren van de existentiefilosofie, zei al; “Mensen ervaren zich gedoemd tot vrijheid.”

  Dat betekent echt niet[s] anders dan ‘dat het bewustzijn van de vrijheid vorm aanneemt in de angst’. En het ‘cogito ergo sum’ [ik denk dus ik ben] van René Descartes [1596-1650]??? Welnee. De massamens denkt niet na. Zeker niet voor zichzelf. Hij is veel liever volgzaam en daarmee gemakzuchtig en lui. Dat weet elke filosoof/psycholoog.

  Anderen moeten hem maar genezen, anderen moeten het maar regelen voor hem. Hij stemt wel. Hij zet zijn handtekening wel. Ik ben… een schitterend ongeluk, de veroordeelde, de excentriekeling die altijd zijn eigen rebelse weg gaat en daarom alles kwlijk genomen wordt en dat geldt, voor zover ik dat op juistheid in kan schatten, zeker voor onze gastvrouw Karin Spaink.

  Maar mensen toe nou… kijk om je heen en zie wat ik zeg, dat de massa liever volgeling is. Dat zeg ik toch niet omdat het mij welgevallig is? Ik ben al decennia vrij van onvervulde wensen. Ik hoef niets te bereiken en zal me nooit van ze lang zal z’n leven competitief opstellen jegens mijn medemens en dus nooit groeperen. Iedereen heeft bij en voor mij a-priori al gewonnen hoor.

  Uit het politiek en of godsdienstig groeperen, dat zien we toch wel in, ís toch alle shit ontstaan? En nog! ‘They rule the World’, zo gezegd. De massa laat zich beheersen en ja… dus ook controleren. Het wordt dan ook niet slim, maar sluw aan ze verkocht onder het mom ‘voor jouw veiligheid’. Dat die veiligheid nodig is geworden en er op elke hoek van de straat een camera hangt? Jaahhhh zeg… wie zal daardoor inzien dat elke godsdienst en elk politiek bewind gefaald heeft?

  Of vinden we niet dat deze wereld er alleen maar wreder, hardvochtiger en vol haat, nijd, afgunst op geworden is? En kunnen we dan niet zeggen: “Ja vriend… jij hebt zelf gestemd hoor. Jij hebt je gegroepeerd en ideologiën aangehangen. Jij hebt zo waanzinnig dom staan schreeuwen Nederlander te zijn en het Nationalisme in stand gehouden als…. tegen alle anderen.”

  Is het nu nog moeilijk nu al te voorspellen dat we binnen afzienbare tijd, gelijk honden, gechipt worden vlak na de geboorte? Ik ben geen doemdenker, zwartkijker, pessimist hoor, maar ik zie het die kant opgaan. “Lekker makkelijk en veilig”, zal de sluwe overheid zeggen. Kun je met die ingebrachte rijstkorrel in je pols overal betalen, kan je niet beroofd worden, kun je je overal identificeren, heb je geen paspoort meer nodig, geen rij- noch vaarbewijs, is je bloedgroep bekend want… álles staat erop…. voor jouw veiligheid.

  Het is in aanvang van leven allemaal mogelijk door hoe kleine kinderen al onderwezen worden en daar…. dáár zit het gevaar. Ze pikken het, want ze weten eenvoudigweg niet beter. Elk kind dat in deze wereld komt ervaart deze immers voor normaal. Hoe wreed ze ook is. Het kind weet niet beter, of anders. Zo ook krijgen ze hem ‘speels’ onder het mom ‘gezond’ aan het sporten. Maar wat betekent het werkelijk? Dat het spelenderwijs gewend raakt aan het moeten verslaan, vernederen, vertrappen van zijn medemens. Alleen de winnaars tellen en worden toch gevierd, krijgen het grote geld, het aanzien, faam, eer en noem maar op.

  Kijk nu eens helder, naar de samenleving. Lieg ik? Zien we niet alleen maar mensen, die zich aan hun zieke Ego geplakt hebben voor de roem? En applaudiseren, bejubelen, loven, eren, danken, bewieroken, bezingen en… we ze niet? Wordt het kleine kind niet gezegd dat hij zich een voorbeeld moet stellen aan de zogenaamde Groten? Ja, jawel. Het kind wordt spelenderijs en daardoor o zo sluw van opzet geleerd maar na te doen. Voorbeelden te stellen en die na te apen en zie… de cirkel is rond. Weer een volgeling erbij, die anderen zal vragen hoe juist te leven.

  Al met al mag ons opvallen dat inzicht, het helder inzien en wijsheid de wereld niet zal regeren. Zeker niet zolang ik te horen krijg mijn tijd vooruit te zijn en dat mijn ideeën geen navolging zullen vinden. Zoals ik over Sport denk wordt als achterlijk ervaren! Ik ben evenwel, gelijk allen die mij ‘gewoon’ vooraf gingen, mijn tijd niet vooruit. De rest loopt ver achter. En ‘mijn ideeën’? Ze zijn geen persoonlijk eigendom. Geen bezit. Iedereen die wil kan het ‘zien’, want alles is zien, gelijk alles met een gedachte begint, want alles wat we nu zijn is het gevolg van hoe we gedacht hebben. De massa gegroepeerd. De wijze alleen.

 7. Tering wat een lap tekst (pardonnez le mot). Maar, ja, inderdaad, mensen zijn lui. Pluspunten voor het betrekken van oude Grieken bij technologie van na hun tijd. :)

 8. Maurice, de tering als plat voor tuberculose of als de tering naar de nering zetten of als eerste lid in samenstellingen? En uw Franse ‘le mot’ als? Pardonnez-moi misschien? En niet mensen zijn lui in algemene zin; er zijn heel veel luie mensen. En uw tweede en laatste zin… ik vat ‘m niet moet ik bekennen. En is het beter minder te schrijven? Dank.

 9. @Andreas Socrates Leno
  Darwin heeft me doen inzien dat de staat van de mensheid puur evolutie is. Exemplaren die het beste zijn aanpast, die de meeste kans hebben om te overleven, vermenigvuldigen zichzelf het snelst. Een onderdeel van een leger of groep zijn geeft veel meer kans tot overleven en de kans veel nakomelingen groot te brengen. We zitten nu in een hiërarchische fase van onze evolutie. Dat vechten om de mooiste plekken komt door extreme overbevolking en schaarste. Mooi is het niet, wel effectief. Besef dat het allemaal erg karig & verspilling van originaliteit is, dat je je er ook tegen kunt verzetten is een luxe die velen niet gegeven is.
  Ken je Foucault over de ordening van lichamen? Geeft ook veel inzicht.

 10. Beste Mariska. Darwin heeft je doen inzien… jawel, maar die evolutie betreft de lichamelijkheid is het niet? Daar heb ik het niet over. En Foucault? Michel of Jean Bernard Léon? Ik neem aan de filosoof M.F. Ik ken hem als de filosoof die ‘een soort taalfilosofie’ introduceerde. Maar ook die niet zinnen, woorden en redeneringen als onderwerp van onderzoek had, maar als cultureel verschijnsel. En cultuur, omdat ze verzonnen is, is niet mijn vriend gezien de absurditeiten in o.a. tegenstellingen, de contradicties, waarmee ze nietszeggend zijn. Daar waar hij stelt dat mensen zich hun doen en laten, opvattingen en verboden op laten leggen vanuit taal, dáár ben ik aanwezig.
  Want, zo stel ik zelf: ‘het woord is niet het ding’, want ‘alle dingen zijn naamloos geboren’. We dienen dus niet woorden te geloven, maar ‘wat is’… dat buiten taal kan. Vandaar dat de Boeddha al zei dat hij helaas niet over zijn eigen taal kan beschikken. Zo ook Krishnamurti, ik en anderen. Wat te denken van de liefde en verliefden, die geen woord nodig hebben om elkaar toch goed te ‘verstaan’? En wanneer we zelf zwijgend voor de spiegel staan? Zien we niet alles, en beter, helderder door de stille stem?
  Is taal ook niet erg verwarrend, doordat vele dezelfde woorden meerdere betekenissen hebben? Enerzijds is wat dat betreft de Griekse taal rijker dan de Nederlandse. Anderzijds, zoals Nederland zijn woordkunstenaars kent zoals Freek de Jonge, Youp van het Hek en anderen, kan dat niet met de Griekse taal. We kunnen dan ook veel preciezer zeggen wat we bedoelen. Grotendeels zelfs al doordat een woord mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is.
  Ik ben je dankbaar voor je reactie, fijne dagen en een goed 2010.

 11. Kun je het alsjeblieft iets eenvoudiger uitleggen?
  De Michel Foucault die ik heb gelezen vertelt hoe van jongs af aan het lichaam geordend wordt. Op bepaalde tijden, in bepaalde klassen, op leeftijd, op een stoel etc. Sekse, leeftijd, geaardheid etc. Overal en altijd structuren die er zo in zitten dat we ons er niet eens meer van bewust zijn dat het anders zou kunnen. Ik kijk vooral vanuit het lichaam, zie de mens zoals een bioloog naar dieren kijkt. Zelfs die domineeachtige cabaretiers en oosterse types houden zich aan hun formats. Verkopen kaartjes, vaste soort onderwerpen, vaste duur, knappe truukjes, maar truukjes. Kleding en nonverbaal die bij hun typje past en hun publiek dat op de goede momenten klapt vindt het prachtig, kan zichzelf tot grote diepe gevoelens opzwepen. Krijgt exact de avond die ze bij dat personage verwachten. Alleen Teeuwen ontstijgt dat. Ontregelt.

 12. Mariska, als ik daar al toe in staat ben… wát… wil je íets… eenvoudiger?
  Vervolgens: … ‘het lichaam wordt van jongs af aan geordend…’ zeg je en dan… op bepaalde tijden, bepaalde klassen, et cetera. Oneens. Ik zou er juist ónbepaald… van willen maken en met name waar je het vervolgens over hebt, te weten: ‘bewust zijn’. We kunnen immers niet stellen een bewustzijn te hèbben, al wordt dat wel geclaimd.
  We kunnen erover beschikken. D.w.z. ons erop afstemmen en de meeste mensen doen dat niet. Daar waar we [geestelijk/psychologisch, intelligent] verschillen, spreek ik dan ook in de regel over ‘het bewustzijns niveau’ van het individu. Zij die zich, zoals je zelf stelt, zich er niet van bewust zijn dat het anders kan en dus geconditioneerd zijn door/middels… wat of wie dan ook.
  Je zegt vooral te kijken vanuit het lichaam. Maar ‘zíe’ je en dan ook alles of alleen gefragmenteerd? En wat dat te maken heeft met mensen die zich aan hún [eigen] formats houden?… ontgaat mij dan weer.
  Praten we langs elkaar heen?
  Misschien omdat ik het over… leven heb en jij over overleven? Wie zich het snelst aanpast, heeft het ‘t [ge]makkelijkst, zou ik zeggen. Niet, zoals jij stelt, zich het snelst vermenigvuldigen. Dat heeft te maken met kwantiteit [hoeveelheid] en dat, gezien de domme massa, is correct. Ik spreek dan ook over kwaliteit van leven en weet dat, wat lijden genoemd wordt, onontbeerlijk is, al betekent dat weer niet dat hij die het meeste lijdt ook het snelste leert.
  Veel mensen conformeren zich namelijk met dat lijden en A] door de diagnose van de vakman [niet aande kwaal zelf] en of B] dat een ander maar op moet lossen. Echter allen proberen alleen maar ‘iets’ en daar zitten gevangenissen al van vol. Zich voorbereiden op dat wat we leven noémen is er niet bij en vandaar weer de ziekelijke hang naar troost, steun en begrip van anderen. M.a.w. anderen moeten hun leven draaglijk maken of houden? Ja!
  Men komt er niet op de emotie los te maken van het woord, laat staan de ware definities van woorden te kennen. Men neemt aan, men gelooft, men volgt, met imiteert, men aapt na, men citeert en reciteert anderen.
  En het ergste van al? Men twijfelt niet, terwijl de twijfel heilig zou moeten zijn, daardoor het individu onderzoekend en wel zelf en zelfstandig.
  Ik heb onnoemelijk veel gesprekken met godsdienstigen en religieuzen achter me alwaar het ‘Het Woord’ betreft. Maar wat blijf je horen? Boeddha zei, Jezus zei, in de Koran staat dat…, in Genesis staat…, God sprak…, want Noah die…, mijn goeroe, mijn therapeut, mijn psycholoog, mijn dokter… enzovoorts.
  Viel de vraag; “En jij, wat vind jij?”, dan bleef het meestal angstig stil. Niet afgestemd op het bewustzijn, zich niet bewust Zijn dus.
  Zo ziet de wereld er toch uit? Men schaart zich achter… en vul maar een geloof, religie of politieke partij van keuze in.
  Waarachter schuilt men echter eerst?
  TAAL, TAAL, TAAL, TAAL en?…. ONWETEND. Waar werd Obama zo om geprezen? Zijn retoriek, zijn retorisch vermogen. Een handige spreker… zeg maar. Maar betekent dat iets anders dan dat mensen niet Obama, maar woorden geloofden en geloven?
  Fysiek, biologisch, chemisch en daar waar je zelf zegt dat we in een hiërarchische fase van de evolutie zitten? Ik kan daar niets mee. Ik zit in ieder geval niet in die fase, of misschien mag ik wel zeggen “Juist niet door me dat bewust te zijn.” Ik doe niet mee. Ik ontken het.
  Bij mij is sprake van categorische negatie. Ik kies niet voor democratie, want het gaat louter om ‘kwantiteit’. Niet om ‘wat woordloos is’. Om te Zijn heb ik geen bestuursvorm over mijn leven nodig. Het is louter de staat van liefde hèbben. Dus ik ontken het. Ik heb een leven lang een blind date met mijn Zelf, dus ik ontken alles. Er is niets dat me zegt te moeten kiezen en het kiezen zelf heeft niets met liefde te maken. Dus ik ontken. Ik hoef noch moet iets met liefde, ook niet met ‘wat is’, want beide ‘zijn’ en dus kan ik het ontkennen. Zodra ik ontken hoef ik er ook niets mee en kan nooit conflictueren. Ik wil niets krijgen en hoef in de staat van ontkenning niets te geven. Ik ontken wat was, elke traditie, viering, alles wat geweest is. Ik ontken mijn verleden wat mensen van mij zeggen en kan dus nooit lijden. Ik ontken wat komt en ben dus ook zeker niet bang voor de dood. Ik ontken.
  De fysieke mens is voor mij enkel een zich evoluerende leren zak met gal, slijm, bloed, botten, bacteriën en verder veel, héél veel water en ik kan niets met lichamelijkheid. Dat betekent niet dat ik geen lichamelijke schoonheid waarneem. Dat ik geen mooie vriouwen zie. Ik hoef er alleen niets mee, zoals de meeste mensen dat toch wel willen.
  Ik heb aan de waarneming voldoende, haal ze niet in huis gelijk ik ook bloemen niet voor mijn eigen geluksgevoel in huis haal door ze daarvoor de levensaders af te moeten snijden om bij mij thuis in een vaas te sterven. Ik ben dus vrij van elke vorm van dualiteit… ahhhhhh…. wat een rust.
  Have a nice day Mariska….

 13. OPROEP-TIP-OPROEP-TIP-OPROEP

  Decennia sprak, doceerde en schreef ik over taal, denken en wat dat werkelijk betekent, gezien het feit dat we er voornamelijk een probleem van gemaakt hebben.

  Ik ben afgewezen, verguisd, veroordeeld, bedreigd, neergezet als excentriek, een rebel, een recalcitrant, eigenwijs, koppig mens, met de voor mij persoonlijk alle gevolgen van dien.

  Maar zonder ook maar ooit gedachte te hebben ermee te stoppen… heb ik zojuist bij toeval op veoh.com een film gezien, die laat zien en vertelt wat ik al tig-jaren weet.

  Dus bij deze… Karin en alle anderen… ga naar video.google.com of rechtstreek naar veoh.com en type ‘the living matrix’ in het vakje zoeken en ervaar…

  Ik ben reuze benieuwd naar alle reacties.
  Andreas Sokrates Leno

 14. Ik laat me lekker wel beinvloeden door mensen die iets onderzocht hebben en theorieën met logica en feiten kunnen onderbouwen. Die onderbouwing mist in bijbels en korans en allerlei zweverige doctrines totaal, dat massa’s na hun 8e zoiets klakkeloos blijft geloven is jammer. Darwin ontdekte dat de omstandigheden, het toeval d.m.v. kleine toevallige kopieëervariaties, de dood en het veel of weinig voortplanten al het levend wezen van een eencellige gemaakt hebben tot hoe we nu zijn. De omstandigheden vormden ons, als een beeldhouwer. Dus niet alleen het klepje in je keel dat zuurstof en vocht in en uit laten reguleert maar ook je sociale gedrag, je hele denken.
  Weet je bijvoorbeeld waarom we hier een blekere huidskelur hebben? Bepaald UV in deze gebieden maakte dat de kinderen van zwarten (alle voorouders) met toevallig iets lichter pigment hier meer succes hadden (anders krijg je vitaminetekort) en vele vele generaties later, voila. In gebieden met ander UV is het veel effectiever om een donkere pigmentatie te hebben. Heeft de dood en meer of minder voortplanten zo geregeld. Supersimpel en supercomplex en groots tegelijk.
  Weet je welk boek prachtig is? “Godverdomse dagen op een godverdomse bol” van Dimitri Verhulst. Minder geschikt voor tere zieltjes. Daarvoor is “Kaas of de evolutietheorie” van Bas Haring een heerlijk genuanceerd boek.
  Die liefde herken ik denk ik wel, mededogen met alles dat is. Maar ook frustratie om de kwetsbaarheid en onverschilligheid.
  Wat me opvalt aan je verhaal is dat je erg in je hoofd zit. Kijk uit, heb je “Le petit prince” gelezen? Af en toe met iets anders bezig zijn dan jezelf, iets praktisch of onbenulligs doen of lekker met een kind of verstandelijk gehandicapte die midden in het zijn is optrekken kan je op een andere manier voedden.

 15. Nee, gaat eerder over kwantumfysica. Daarmee tegen onze evolutionaire intuïtieve vermogens in. Dat weer betekent dat, wie zegt de kwantumfysica te begrijpen, er niets van begrijpt.
  En of ik in m’n hoofd zit? Mijn volgorde is hart, hoofd, lichaam, gelijk een andere volgorde gedachten, woorden, dingen is.
  De kleine prins heb ik niet gelezen. Ik lees liever die boeken die mij m’n zekerheden ontnemen en aanzetten tot het lezen van het volgende boek. Dit naast de boeken die ikzelf schrijf.
  En omgaan met verstandelijk gehandicapten? Ik doe niet anders. Dat begon overigens al bij mijn ouders/verwekkers.
  Wat mij nu weer opvalt is dat je zo goed bent in het voortdurend doorverwijzen, daarmee het citeren van anderen, maar het kan ook heel goed zo zijn dat jouw Nederlands mij veel te rijk is, ik te dom, na toch al zeven jaar hier te zijn. Daarvoor dan mijn oprechte, nederige excuses. Twee keer allochtoon, valt niet mee hoor. Hartelijk dank.

 16. Na dit donderende verbale geweld wil ik even vaststellen dat de conclusie van Karin de juiste is: regelmatige controle plus naming & shaming is de meest effectieve methode om datahygiëne erin te rammen.

 17. Dick: Wat is de bedoeling? Wensen we werkelijk alleen maar medemensen te benamen en te beschamen? Wauw. Inhoudelijk geen enkele bijdrage te leveren? Wow. Veilig vanaf de kant vingerwijzend mensen veroordelen die, heel goed mogelijk, hun fouten hebben, terwijl we weten dat zij die louter veroordelen zelf het begrijpen hebben opgegeven?
  U struikelt over verbaal gewèld?
  En u wil zelf ‘r à m m e n’???
  Bent u model moraalridder? De rechtsprekende? Degene die mevrouw K. Spaink wil plezieren? Is hij of zij die kritiek uit uw vijand?, dan is de eerste stap naar genezing die te overstijgen.
  Of bent u misschien tegen allochtonen, bent u PVVer, heeft u onlangs slecht gegeten in een Grieks restaurant of een shitvakantie op één van de schitterende zonne-eilanden in de Ionische, Middelandse Egeïsche Zee gehad?
  Als iets van dit het geval is, daarmee niet de bedoeling van mevrouw Karin Spaink dan hoor ik dat graag van haar en zal mij nederig en met alle respect terugtrekken van háár blog. Weet echter dat mij niet hindert wat aanwezig is, maar wat afwezig is en dat in een samenleving van verstandsmensen alleen maar wordt gelachen.
  Wie zei ook alweer; “Ga door waar een ander zegt dat het niet kan”?
  Ik weet wel… alleen al het verbaliseren van gevoelens schept vandaag de dag de angst, maar ook dat niemand lijdt wanneer hij niet louter oordeelt. Ik stel dan ook alleen maar vragen, voor de duidelijkheid.
  Fijne kerstdagen.

 18. En Andreas, wat is jouw bedoeling? Moet je heus op iedereen reageren en ze bovendien van alles verwijten? Ik stel dringend voor dat je voortaan beknopter reageert, of anders elders je eigen forum begint.

 19. Een interessante link, die via-via aan dit onderwerp raakt, over een reëel nadeel van versleuteling:

  http://www.security.nl/artikel/31899/1/Schneier%3A_Niet_versleutelen_drones_juiste_beslissing.html
  (security.nl over onversleutelde videobeeldenoverdracht van onbemande vliegtuigen in oorlogsgebieden)

  Om weer ontopic te geraken: ik denk dat naming & shaming inderdaad een positieve invloed kan hebben, maar van mij zou er ook wel wat technologie nuttig gebruikt mogen worden, wat meer novellisme, if you will. “Jij, user, hebt geen rechten tenzij expliciet gekregen van hogerhand.” Dat is veel makkelijker hygiënisch te houden dan het veel voorkomende “jij, user, hebt alle rechten behalve wat expliciet is weggenomen”.

  Standaard de inhoud van een gegevensdrager vernietigen wanneer de gegevensdrager niet meer wordt gebruikt voor haar oorspronkelijke toepassing (toepassing #1), is een beleid wat gemakkelijk en consequent gevolgd kan worden. Als de persoon die daarna de gegevensdrager voor wat anders gaat gebruiken (toepassing #2), het jammer vindt dat de gegevens die erop stonden verloren zijn, dan heeft die persoon pech. Als die persoon bij een deel van die gegevens zou moeten kunnen, dan hoort er een systeem te bestaan waardoor die persoon dat deel van die gegevens zelf opnieuw op die gegevensdrager kan zetten (wat ook het geval zou zijn als het een splinternieuwe gegevensdrager zou zijn).

  Het is voor mensen ondoenlijk om een specifiek niveau van paranoïa consequent aan te houden, maar computers zijn onvermoeibaar. Goed doordachte automatisering kan onhygiënische sluiproutes van luie/gehaaste mensen grotendeels onbruikbaar maken. Goed doordachte automatisering is absoluut haalbaar, als de beleidmaker er maar de waarde van erkent.

 20. Dus bij deze… Karin en alle anderen… ga naar video.google.com of rechtstreek naar veoh.com en type ‘the living matrix’ in het vakje zoeken en ervaar…

  Ik ben reuze benieuwd naar alle reacties.
  Andreas Sokrates Leno

  @ Andreas

  Ik weet nu waar die lappen tekst vandaan komen…

  Ik heb een erg leuke site voor u! :)

  U zult zich daar zeker thuis zult voelen!: De modus operandi is bijna hetzelfde…

  http://www.scientology.org/#/videos/

  P.S.

  Karin is ook gek op deze organisatie…

  :))

 21. De Duitse CHAOS computer-hackersklup meldt en bewijst vandaag op de televisie, dat zij alle encryptiecodes van alle mobiele telefoons ter wereld kan kraken, en ook daadwerkelijk gekraakt heeft.

  Zij is zo in bezit gekomen van alle pin- en andere geheime codes, en alle persoonlijke, geheime inlichtingen van alle personen die zij wil.

  Zie WDR Aktuelle Stunde.

  Dat is dan mooi.
  Maar wat moeten zij, en wij, ermee?

  Ik heb uiterst geheime, gevaarlijke gegevens van K.Spaink.
  Wat moet, wat doe ik ermee? Wie biedt er wat?

  Niets.
  En niemandal.
  Ze zijn volstrekt en volkomen waardeloos.
  Volledig onbelangrijk. De persoon betreffende.

  Zelfs al waren zij, de allerbelangrijkste persoon.
  Dan nog, kon ik, kon niemand er iets mee doen, in de repressieve tolerantie.

  Het is dus allemaal maar weer spijkers zoeken op laag water.

  Niets,
  is namelijk geheim.

  Overal,
  komt men vroeg of laat achter.

  Laat gerust usb stickjes met data slingeren.
  Luister alle telefoons af.

  Plaats microfoontjes zoals ik er een heb, die dwars door muren en gebouwen heen kunnen luisteren.

  Het is maar beter geen geheimen, en geen privacy,
  te hebben.

  Dan kan er ook niets misgaan, en niet gelogen, of gefalsificeerd worden.

  Dit vanuit het axioma, dat ieder mens precies hetzelfde was, is, doet, en zal doen en zijn. Zolang de aarde bestaat.

  Er gaat nog wat tijd overheen. . . . . .,
  er volgt nog wat veel geblaat en weinig wol. . . . . .,
  er volgt nog wat “vulsel”, om de “zaken” vol te krijgen. . . . . . . . .,

  maar vroeg of laat en onherroepelijk,
  komt men er overal wel geheel en volledig luid en duidelijk achter.

  Bovendien, en dat nog even tenslotte, is het volmaakt betrouwbaar versleutelen, en- en de-cryptiseren van gegevens zo dood en dood simpel en gemakkelijk, dat het eigenlijk allemaal een beetje te gek is voor woorden.

  Desnoods demonstreer ik dat eens gaarne.
  En loof een klein leuk lief prijsje uit, voor de zo mogelijke kraker.

  Laten we daarom maar heel gauw overgaan tot de orde van de dag.
  Dat is heel wat beter, en vooral ook heel wat leuker.
  In deze tijd, vol zwarigheid.

  ‘ô_ô/’

  Frisse wisseling toegewenst.

 22. Het gaat bij Karin wél altijd over al dan niet beveiligde gegevens, zin en onzin van geneeskunde, scientology, katten en wat iets meer zei…..

  Welke nieuwe onderwerpen in 2010 worden eens aangesneden?

  Wil eigenlijk wel eens lezen hoe zij het leven nu écht vind, wat vind zij nu terugkijkend zélf van kanker, is er geluksgevoel of ontbreekt dat eerder? Als zoveel techniek onveilig is hoe leef je dan eigenlijk wél? Hoe ziet zij de toekomst van Nederland en Europa? En wat met Islam? Wat gaat zij doen als zij echt ouder – en dat gaat gebeuren – wordt?

  Tja JUZO, frisse jaarwisseling voor iedereen is wél een goeie uitdrukking. Krijg geen kanker in 2010 want dan wordt je betraald, gechemoot of gesneden bij leven als nooit te voren. Houdt je ver van A`dam want dat is allemaal niks. Kies vooal vriend Wilders en steun heer van O. verder stilzwijgend met zijn zoveelste uit algemene middelen betaalde onnodige vakantiekamp. Steek je kop dieper in het zand als nooit tevoren en zie en hoor alsjeblieft zo weinig mogelijk om je heen. Knoei vooral ook onnodig verder in Afghanistan. Haal de minaretten niet in je dorp of stad en kom vooral ook de deur niet uit. Doe de gordijnen vooral ook dicht. Let op je BMI en drink vooral ook genoeg kraanwater voor een goede nier. Als je thuis blijft heb je ook geen griepprikken nodig. En eigenlijk ook geen toch- niet- beveiligde- mobiele- telefoon of -pinpas.

  Wanneer gaat Karin eens schrijven over dingen die er wél toe doen en wanneer komt de orthonormale Nederlander JUZO nu eens eindelijk uit zijn huis en schulp met normale voorstelling van zaken?

  Tja, iedereen fris 2010 gewenst. Maar hoe?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.