Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5453

Comments Posted By jan, de christenfundamentalist

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Hypocrisie

@ Hans, 38;

U legt de lat te hoog. De AIVD grijpt alleen in als er aanslagen dreigen. Niet alle moslims zijn terroristen nee. Maar ze ontkennen allen de opstanding van Jezus. Ze ontkennen zelfs dat Jezus de Zoon van God is. Tegelijk geloven ze in een gnostisch hiernamaals. In feite omarmen ze de gnostiek. Ook al drinken ze groene thee en slaan ze nog geen vlieg dood; ze omarmen een valse leer. De gnostiek moet verboden worden. Net zoals er op pakjes sigaretten waarschuwingen tegen kanker staan, zo moeten er op boeken waarschuwingen tegen gnostiek staan. Dan kunnen we de Ilias ook verbieden. Ik denk dat Extreem Rechts ook een gnostische oorsprong heeft. Skinheads manifesteren zich als priesters van Osiris die ook kale koppen hadden.

Wel ben ik het met u eens dat voorstanders van een ruim vluchtelingenbeleid zelf in de betere wijken wonen.

» Posted By jan, de christenfundamentalist On August 29, 2017 @ 16:39

Karin vergeet trouwens een groep: de meelopers. De vrijzinnige theedrinkers die “verbindingen” willen leggen die er niet zijn. De Bijbel waarschuwt nadrukkelijk tegen hen: 2 Korinthe 11:14.

» Posted By jan, de christenfundamentalist On August 28, 2017 @ 18:22

is het zo relevant wie de ergste is? beide zijn erg, daar gaat het om.

» Posted By jan, de christenfundamentalist On August 26, 2017 @ 23:47

Winkelwagentje

@ klaas,

planten hebben geen gevoel. Planten hebben immers geen ziel.

» Posted By jan, de christenfundamentalist On August 13, 2017 @ 11:07

Volgens Karl Barth zijn alle vegetariërs farizeeërs. Ik ben het hier wel mee eens. En wel eens gezien hoe dieren elkaar verslinden? De Bio-industrie is er een vijf sterren hotel bij.

» Posted By jan, de christenfundamentalist On August 10, 2017 @ 10:09

Tere zieltjes

Als je nu schreef dat Wonder Woman een kloon is van Isis en de Bijbelse Astarte, had je een aanknopingspunt voor een diepe inhoudelijke discussie. Astarte was de godin van de Sidoniërs. De striphelden en Hollywood heldinnen zijn replica’s van de goden van de Olympus dan wel de Egyptische afgoden. Maar nee, de “witte mannen” moeten weer even een draai om de oren krijgen.

» Posted By jan, de christenfundamentalist On August 03, 2017 @ 15:22

niet de witte mannen moeten weg maar de geest van de Baby Boom generatie die nog niets gepresteerd heeft en al veel te lang het debat domineert. Hier een witte man die zijn geld met uitzendwerk in de vleesfabriek heeft verdiend. Karin heeft nog nooit een vleesfabriek van binnen gezien.

» Posted By jan, de christenfundamentalist On August 03, 2017 @ 13:20

Tussen broodmes en vrije wil

verschil tussen eigen wil en eigen VRIJE wil. ja, we hebben een eigen wil maar geen eigen VRIJE wil.

» Posted By jan, de christenfundamentalist On July 27, 2017 @ 19:27

Aardappeloproer

ik ga in amsterdam eigenlijk alleen naar de hoeren. Verder dan dat kom ik zelden. Hebben ze er dan ook nog een museum?

» Posted By jan, de christenfundamentalist On July 02, 2017 @ 12:44

Zwarte man in auto

demonische bezetenheid?

» Posted By jan, de christenfundamentalist On June 29, 2017 @ 11:09

De tijd van ophitserij

nogmaals: discriminatie is op zich niet verkeerd. we doen de hele dag niets anders, al is het maar dan we bij de bakker speltbrood kopen en beslist geen wit brood. Als het om religie gaat, en de islam, is discriminatie opeens taboe. Politiek links heeft deze beurt verspeeld aan extreem rechts.

» Posted By jan, de christenfundamentalist On June 19, 2017 @ 16:18

Rituele dans

Het is de oorlogs Dans van Roodhaar en Nomad in Storm, de Terugkeer van de Rode Prins, p. 42-44. Het is de Dans van Anat, alias Isis. Van Suske en Wiske, Storm en Roodhaar leren we thans meer over de komende Eindtijd dan van zelfbenoemde intellectuelen. Zie Kronieken van Amoras. Het leger van Isis is een ode aan Isis.

» Posted By jan, de christenfundamentalist On June 11, 2017 @ 14:11

het is een Trojaanse Dans, een Trojan Ludens, volgens Vergilius, op weg naar de Eindtijd

» Posted By jan, de christenfundamentalist On June 11, 2017 @ 11:34

Moslims in het blauw

ofwel: elk serieus vakgebied is dus gebaseerd op discriminatie en niet op neutraliteit.

» Posted By jan, de christenfundamentalist On May 29, 2017 @ 11:50

@ wijzij,

Mijn opmerking over dat kankergezwel was niet duidelijk. Ik bedoelde ermee dat een chirurg een vakman is en moet discrimineren wat hij verwijdert. Binnenkort verwijderen ze bij mij een gezwel. Voordat het zover is, worden er eindeloos foto’s gemaakt, om te voorkomen dat ze het verkeerde weghalen.

Godsdienst is ook een vak. Religie moet worden verboden maar genade niet. Ook binnen godsdienst moeten we discrimineren.

Binnenkort komt Jezus terug. Hij zal een einde maken aan de dominante Babyboomers cultuur met haar politiek correcte levenshouding. De eerste keer toen Jezus terugkwam, werd er afgerekend met de Faraos. Cleopatra VII was de laatste Faraoa. In onze tijd wordt er afgerekdn met de generatie die al veel te lang het debat domineert.

» Posted By jan, de christenfundamentalist On May 29, 2017 @ 11:44

«« Back To Stats Page