Hypocrisie

slang spreekt over vredeDe afgelopen dagen brak ik me het hoofd waarom ik aanslagen en dreigementen van fascisten en neonazi’s diep in mijn hart erger vind dan die van jihadi’s. Afgaande op de publiciteit zou ik precies andersom moeten reageren. De wandaden van jihadi’s in het westen zijn groter opgezet en krijgen massale aandacht van de media: ze ogen spectaculair en maken meer slachtoffers.

De aanvallen van neonazi’s in Europa en de VS zijn niettemin veelvuldiger, worden minder vaak verijdeld, krijgen – in elk geval ogenschijnlijk – minder aandacht van politiek en politie, terwijl ze in het afgelopen decennium gezamenlijk meer slachtoffers in het westen hebben gemaakt dan alle jihadi’s hier bij elkaar.

Juist dat maakt de opkomst van de neonazi’s naar mijn idee zo perfide: ze verrichten hun akelige werk sluipenderwijs, onder de radar; hun activiteiten halen zelden de voorpagina’s. We slaan minder acht op hun haat en hun geweld dan op dat van hun jihadi tegenhangers, al zijn beide groepen volledig complementair en parasiteren ze op elkaar. (De jihadi heeft de moslimhaat van de neonazi’s even hard nodig als de neonazi het schrikbeeld van de jihaditerreur.)

Maar het gaat niet om de cijfers, concludeerde ik. Het is de hypocrisie die ’t hem doet.

‘Wij’ roepen om het hardst dat we beter, geciviliseerder en democratischer zijn dan ‘zij’. Ondertussen vormen de stoottroepen zich hier onder onze eigen ogen, en houden we niettemin de blik koppig gericht op de ander, op de vermeende buitenstaander die de bron van alle kwaad zou zijn – blind voor de haat die onder ons groeit. Ik lees in artikel na artikel hoe jonge moslimmannen radicaliseren, maar zelden zie ik artikelen die beschrijven hoe hard en heftig voorheen ‘gematigde’ Nederlanders aan het radicaliseren zijn.

‘Wij’ eisen routineus dat de gemiddelde moslim publiekelijk afstand neemt van elke jihadi terreurdaad – en spreken daarmee elke moslim, nee elk méns met een Arabische achtergrond, ook de ongelovigen of de ietsisten onder hen, aan als potentieel geestverwant van de jihad – maar we houden zelf ferm de bek wanneer een clubje neonazi’s marcheert of wanneer moslimhaters een moskee belagen. ‘Wij daarvan afstand nemen? Waarom zouden we? Daar hebben wij niks mee te maken!’ En ondertussen maar afgeven op de islam, op moslims, op mensen met een Arabische voorouder. En vooral: al ‘die mensen’ gemakzuchtig op één hoop blijven vegen.

De crux is dit: elke moslim wordt al doende pars pro toto. De vreedzame moslim, de Marokkaanse moeder die voor haar rechten vecht, de derdegeneratie-gastarbeiderszoon die moeizaam zijn weg zoekt tussen moderniteit en het bewaren van familiebanden: ze zijn in de ogen van veel Nederlanders steeds vaker ‘eigenlijk’ geen zier beter dan de eerste de beste extremistische jihadi.

Intussen bedreigen de fascisten van Pegida de kinderen van een Leidse basisschool. Maar daar staan wij ‘gewone’ Nederlanders helemaal buiten, toch?

Author: Spaink

beheerder / moderator

41 thoughts on “Hypocrisie”

 1. Oordelen en veroordelen ligt niet heel ver van elkaar. Op twitter wordt de gewone nederlander, wie dat ook mag zijn, erbij gehaald. Ik voel me hierdoor niet aangesproken, alhoewel ik nog steeds nederlander ben. Geweld is nooit goed van welke kant het ook komt, en ik geloof nog steeds dat er mensen zijn die er zo over denken. Onze media, waarvan ook u onderdeel uitmaakt, schrijven op dit moment meer roddel en oprui verhalen dan menig roddelblad. Hypocriet zijn zij die anderen verantwoordelijk maken voor hun acties en daden.

 2. Mooi plaatje, Karin, maar slaat volkomen de plank mis. “Niet wat Uw mond ingaat, vergiftigt U, maar wat eruit komt.” – dixit de nazareër Timmermanszoon.

  En pars pro toto is óók handelsmerk van het rode fascisme, de AntiFa’s.
  Geen haar beter en geen enkel verschil, ook niet gradueel. (hoewel, PeGiDa’s maskeren zich niet of slaan auto- en winkelruiten in; wat dat betreft steken AntiFa’s menig voetbal-hooligan naar de kroon)

  En dan die diensten voor het altaar der media, van TwittertotNieuwsuur, zijn één opeenstapeling van Newspeak; wollig nietszeggend & krom taalspel. bah!

  Je doet er zelve aan mede: zoek in godsvredesnaam de term “Jihad” eens op.

 3. Frappant is dat links extremistisch geweld al helemasl niet wordt benoemd of besproken, ook hier weer niet. Doorgaans omdat de overwegend links georienteerde mens meent dat links strijd voor de betere zaak, tegen de zogenoemd ‘ echte slechterikken’ in de wereld.

  Overigens veroordeel ik geweld tegen moskees of andere afschuwelijke daden net zo goed. En waarom zouden mensen in de eigen gemeenschap dat niet doen? Dat is juist nodig als he een gematigd islam wenst en radicalisering in eigen kringveen halt wil toeroepen.

 4. De VS telt 323,127,513 witte mensen. Duidelijk he. Het aantal moslims in de VS is 7,000,000. Er wonen dus 46 keer zoveel witte mensen dan moslims in de VS. Onthou dat als we de door Karin besproken bronnen analyseren.

  http://www.gao.gov/assets/690/683984.pdf De conclusie van het rapport luidt als volgt: “The frequency of far-right attacks is particularly significant in the United States, where white supremacist, anti-government and neo-Nazi extremists have been responsible for 73 percent of deadly terrorist attacks since Sept. 11, 2001, according to the Government Accountability Office.”

  Zo ziet de verdeling er uit volgens het GOA:
  Rechts-extremisme is verantwoordelijk voor:
  62 incidenten
  106 slachtoffers

  Islamitisch extremisme is verantwoordelijk voor:
  23 incidenten
  119 doden.

  Er valt van alles over die cijfers te zeggen. Er zijn bijvoorbeeld meer doden gevallen als gevolg van Islamitisch extremisme dan door rechts extremisme. En dat terwijl er 46 zoveel witte mensen dan Moslims in de VS woont. Zouden er evenveel moslims dan witte mensen in de VS wonen dan zouden dit de statistieken zijn:

  Islamitisch extremisme:
  1058 incidenten
  5474 doden.

  Damn. Kom er maar in Karin. Als ik me wat verder verdiep in de beschreven incidenten dan is er in veel gevallen niet eens duidelijk of er sprake is van rechtsextremistisch gedachtengoed. Zie bijv. de moord op de dakloze man in Woodstock en de moord op de schoonvader in Paradise, Californië.

  Kortom. dit is een democraten-propaganda stukje in opdracht van de Obama-regering. Trap er niet in mensen en doe het rekenwerk.

 5. ( In @7 is een rekenfout geslopen. Ik geef nu daadwerkelijk het aantal witte mensen in de VS weer)

  De VS telt 232.651.809 witte mensen. Duidelijk he. Het aantal moslims in de VS is 7,000,000. Er wonen dus 33 keer zoveel witte mensen dan moslims in de VS. Onthou dat als we de door Karin besproken bronnen analyseren.

  http://www.gao.gov/assets/690/683984.pdf De conclusie van het rapport luidt als volgt: “The frequency of far-right attacks is particularly significant in the United States, where white supremacist, anti-government and neo-Nazi extremists have been responsible for 73 percent of deadly terrorist attacks since Sept. 11, 2001, according to the Government Accountability Office.”
  Zo ziet de verdeling er uit volgens het GOA:
  Rechts-extremisme is verantwoordelijk voor:
  62 incidenten
  106 slachtoffers
  Islamitisch extremisme is verantwoordelijk voor:
  23 incidenten
  119 doden.
  Er valt van alles over die cijfers te zeggen. Er zijn bijvoorbeeld meer doden gevallen als gevolg van Islamitisch extremisme dan door rechts extremisme. En dat terwijl er 33 keer zoveel witte mensen dan Moslims in de VS woont. Zouden er evenveel moslims dan witte mensen in de VS wonen dan zouden dit de statistieken zijn:

  Islamitisch extremisme:
  759 incidenten
  3927 doden.

  Damn. Kom er maar in Karin. Als ik me wat verder verdiep in de beschreven incidenten dan is er in veel gevallen niet eens duidelijk of er sprake is van rechtsextremistisch gedachtengoed. Zie bijv. de moord op de dakloze man in Woodstock en de moord op de schoonvader in Paradise, Californië.
  Kortom. dit is een democraten-propaganda stukje in opdracht van de Obama-regering. Trap er niet in mensen en doe het rekenwerk.

 6. Raar verhaaltje weer. Karin heeft het over extreem-rechts versus jihadi. En in die vergelijking is extreem-rechts vele malen erger.
  En waar blijft extreem-links dan in dit verhaal Karin? Hoeveel slachtoffers heeft extreem-links al gemaakt sinds 9/11?
  Ik ga de berekeningen van Daan niet narekenen. Hij heeft gewoon een punt.
  Ik luister gewoon naar mijn onderbuik. En die vertelt me dat er niks zo dodelijk is in Europa en de rest van de wereld, dan moslimgeweld.

 7. @6 dit zijn Amerikaanse cijfers. In Europa zijn na Breivik geen aanslagen met meer dan 1 dode geweest, voor zover ik me kan herinneren. Probleem is ook de definitie en classificatie. Bijv. de aanslag van Karst Tates is volgens sommigen extreem-rechts, volgens anderen niet.
  Maar het klopt dat er anders met extreem-rechts geweld wordt omgegaan.

 8. @Daan: Dank voor je uitstekend onderbouwde verhaal; het scheelt me een hoop werk.

  De cijfers waarop mevrouw Spaink zich baseert beginnen te tellen vanaf 12 september 2001. Door een statistisch truc – het tellen van het aantal aanslagen i.p.v. dodelijke slachtoffers – lijkt het alsof extreem rechts veel gevaarlijker is dan de islamieten. Echter, de islamieten zijn verantwoordelijk voor meer doden. Dit is sinds 2016 nog eens een stuk erger geworden, en 9-11 is er net niet in meegenomen (wat natuurlijk puur toeval is).

  Zoals Daan hierboven al aangeeft is het aantal islamieten ook nog eens vele malen kleiner dan het aantal dan het aantal blanken. Er is dus sprake van extreme oververtegenwoordiging van islamitisch geweld.

  Mevrouw Spaink draait iedereen een rad voor de ogen. Trap er niet in.

 9. @Hans, Het GOA noemt zich een “an independent, nonpartisan agency that works for Congress. Often called the “congressional watchdog,”

  Ja, my ass. En de kranten ( het Parool) die met dit rapport dwepen moeten zich kapot schamen. Karins stukje kan rechtstreeks de prullenbak in want er klopt niets van.

 10. http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf

  The five countries with the highest impact from terrorism as measured by the GTI are Iraq, Afghanistan, Nigeria, Pakistan and Syria. These five countries accounted for 72 per cent of all deaths from terrorism in 2015.

  In 2015 four groups were responsible for 74 per cent of all deaths from terrorism: ISIL, Boko Haram, the Taliban and al-Qa’ida.

  Maar het gaat niet om de cijfers. Het is de hypocrisie die ’t hem doet; de hypocrisie van Karin Spaink.

 11. Tot slot: Hoewel het volledig overbodig is dat ik dit moet doen, wil ik u laten weten dat zowel wanneer een clubje neonazi’s marcheert als wanneer Pegida de kinderen van een Leidse basisschool bedreigt, ik dit schandalig vind.

  Echter, Pegida en neonazi’s hebben geen boek dat hun een legitimatie verschaft voor hetgeen zij doen, althans geen boek dat door veel, laat staan alle, blanken wordt geaccepteerd en onderschreven. Dit is nu net het verschil met islam en koran.

  http://quillette.com/2017/08/19/wrong-blame-islam/

 12. Betrek de analyse maar op Nederland. De opkomst van rechts en extreem rechts. In de ogen van hen zijn alle Moslims aanhangers van IS. Ze kunnen het onderscheid niet maken tussen vredelievende Nederlanders met een geloof, en extremistische groeperingen zoals IS. De moslim gemeenschap incl. de vluchtelingen uit o.a. Syrië zijn de schuld van de aanslagen! Dikke onzin natuurlijk! Daarbij komen zij nooit met argumenten waaruit zou moeten blijken dat iedere Moslim ‘fout’ is! Heel vaak kennen ze onze medelanders niet eens persoonlijk en/of nog nooit met een van hebben gesproken. Daar krijg ik nooit antwoord op, natuurlijk, wanneer ik dit soort discussies aanga. Er wordt, natuurlijk, ook nooit naar de eerste generatie gastarbeiders gekeken, die toen ze nodig waren, goede lui waren! 3-4 generaties later zijn de kinderen, achterkleinkinderen, nu plotseling fout! Kom toch op! Kom eens bij zinnen! Begin dit jaar, volgens mij, heeft er een prachtig artikel gestaan in Vrij Nederland van een Turkse meneer en zijn dochter over hoe het hem is vergaan in Nederland, nadat hij als gastarbeider in ons land is komen wonen! Maar kijk ook naar de beelden van het dorp, vlakbij Barcelona, waar de extremisten vandaan komen. Kijk hoe moeders reageren op het gedrag van hun zonen en wat ze onschuldige mensen hebben aangedaan! Respect en Fuerza voor die moeders! Heel veel, helaas, Nederlanders durven dan nog te zeggen dat alle Moslims het land uit moeten omdat zij toevallig Moslim zijn, net zoals een christen, christen is, of een katholiek, katholiek etc. etc., of geen geloof heeft, zoals ik!

 13. https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8pDEOJ5ZVjkAaF2JzbkF;_ylu=X3oDMTI0MzY4NmYwBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANlYTgzNGMyYWE0M2I3OTg5MmViOWRkNmVjNDI1N2MyOQRncG9zAzMyOQRpdANiaW5n?.origin=&back=https%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dfar%2Bside%2Bfritz%26fr%3Dyfp-t%26nost%3D1%26tab%3Dorganic%26ri%3D329&w=300&h=321&imgurl=3.bp.blogspot.com%2F_BqwHImyy2ms%2FS6rXi3Rbo4I%2FAAAAAAAAEp4%2FHSH0s0d_WVo%2Fs400%2Fthinkers_cartoon.jpg&rurl=http%3A%2F%2Foatmealandwhimsy.blogspot.com%2F2010_03_01_archive.html&size=27.7KB&name=Exactly+right…+It+would+all+be+so+simple+if+only+they%26%2339%3Bd+follow+this+…&p=far+side+fritz&oid=ea834c2aa43b79892eb9dd6ec4257c29&fr2=&fr=yfp-t&tt=Exactly+right…+It+would+all+be+so+simple+if+only+they%26%2339%3Bd+follow+this+…&b=301&ni=320&no=329&ts=&tab=organic&sigr=11s0s9dhn&sigb=131pho4v5&sigi=12spb5r5c&sigt=12dka70c7&sign=12dka70c7&.crumb=NhKPILkkvpa&fr=yfp-t

 14. @Peter J. Zijlstra: Ik heb een aantal punten:
  1. Er zijn naar schatting ongeveer 300 mensen in Nederland die onder extreemrechts geschaard kunnen worden, bijvoorbeeld de NVU.
  2. In de VS heeft de KKK niet meer dan 8000 aanhangers.
  3. Ik ken geen mensen die menen dat alle Moslims aanhangers van IS, maar wellicht is het in extreemrechtse kringen een gangbare gedachte.
  4. Van wie verwacht u het bewijs of argumenten waaruit zou moeten blijken dat iedere Moslim ‘fout’ is? Volgens mij, zoals gezegd, wordt dit door heel weinig mensen gedeeld.
  5. De eerste generatie gastarbeiders uit Marokko en Turkije was niet groter dan 40.000 mensen. In Turkije liep het wervngsprogramma vanaf 1964, in Marokko vanaf 1969; het stopte in 1973. De ‘allochtonen’ die hier nu leven zijn maar in zeer beperkte mate afstammelingen van gastarbeiders.
  6. Echter, niemand zegt dat 3-4 generaties later de kinderen, achterkleinkinderen, nu plotseling fout zijn. U maakt een karikatuur van de werkelijkheid om uw punt te scoren.
  7. De moeders in Barcelona zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het is m.i. opmerkelijk dat vrijwel niemand ooit in de gaten heeft dat kinderen radicaliseren. We ontkomen er, voor onze veiligheid, niet aan om te onderzoeken of er een relatie is met cultuur of geloof. Waarom behandelt u dit dermate dogmatisch?
  8. Ik vraag me af of u dezelfde terughoudendheid zou betrachten als in sommige Nederlandse gebieden één bepaald geloof overmatig veel extreemrechtse aanslagplegers zou voortbrengen. Vind u ook niet dat we de oorzaken van KKK-lidmaatschap moeten proberen te achterhalen?
  9. U heeft dan misschien geen geloof, maar dat betekent niet dat u geen ideologie heeft die de basis is van uw denken.

 15. Die ene dode in Charlottesville wordt nog steeds uitgemolken, daar lijkt het op. Over hypocriet gesproken. Het doet mij denken aan 2011 vlak na de aanslag van Breivik. Hierin had Geert Wilders een ijzersterke tweet: “Linksigen als Cohen en Dibi proberen nu politiek slaatje te slaan uit massamoord. Ranzig. PVV blijft zichzelf, inhoudelijk en ook vwb toon!!’

  zie ook: https://www.geenstijl.nl/2642501/geert_wilders_walgt_van_ranzig/

 16. Hypocrisie is ook stoppen met roken en zuigen aan een vaporette ,vleeshandel een genocide noemen maar toch af en toe moeite hebt met je eitje en een stukje kip.
  Waarom een 2takt cantaatje voor de deur en geen electrieke voiture.
  Part time idealisme.
  Nu nog een P-meter uitvinden voor politiek correct gedrag en de sekte is klaar, Zoek in je comments en twitterfriends je volgelingen voor module A, maar het volk bereik je niet.
  Hollands belerend geleuter, trendvolgers van de duo penotti-raciale farts uit het ooit door links zo verfoeide USA.

 17. Wat een tendentieus artikel en ook nog eens niet waar. Ik verbaas mij er ook over dat een gerenommeerde krant als het Parool zich niet afvraagt waar ze de uitlatingen in haar artikel op baseert. Want het is gewoon niet waar.

  Mevrouw Spaink baseert zich namelijk op het “Lone-actor Terrorism” onderzoek, waar onder andere de universiteit van Leiden aan mee heeft gewerkt. Op zich is er niets mis met dit onderzoek, maar dit onderzoek richt zich specifiek op ‘lone-actor’ terroristische aanvallen. M.a.w. aanvallen die door éénlingen zijn uitgevoerd. Data van terroristische aanvallen die niet door éénlingen maar door groepen zijn uitgevoerd, zijn in dit onderzoek logischerwijs niet meegenomen.

  In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van data in de periode 2000 tot 2014. In het onderzoek worden logischerwijs de 191 doden als gevolg van de terroristische aanval in de metro in Spanje (2004) door moslimextremisten bijvoorbeeld niet meegenomen, maar de 77 doden als gevolg van de terroristische aanval van ‘lone-wolf’ Breivik (2011) wel. Dit onderzoek komt tot 16 doden door islamitische ‘lone wolfs’ en 94 doden (waarvan 77 door Breivik) door rechts extremistische ‘lone wolfs’. Mevrouw Spaink extrapoleert de conclusie van dit specifieke ‘lone-actor’ onderzoek vervolgens op de gehele populatie. De conclusies van dit onderzoek worden door mevrouw Spaink daardoor volledig uit zijn verband getrokken.

  In werkelijkheid zijn er in de afgelopen 17 jaren namelijk heel wat meer doden in Europa gevallen als gevolg van islamitisch extremisme dan als gevolg van rechts extremisme. Zie de statistieken van alle terroristische aanvallen (dus ook aanvallen door groepen):
  http://www.datagraver.com/case/people-killed-by-terrorism-per-year-in-western-europe-1970-2015
  Als je de werkelijke statistieken in ogenschouw neemt, is het is niet zo heel raar dat er op het moment meer aandacht in de media is voor islamitisch extremisme.

  Mevrouw Spaink gaat vervolgens heel kort door de bocht. Gemakshalve wordt de ‘gewone Nederlander’ door mevrouw Spaink weggezet als xenofoob. Ik weet niet in welke kringen mevrouw Spaink verkeerd, maar mijn ervaring is dat de gemiddelde Nederlander heel wat genuanceerder denkt.

  Tenslotte kan ik er met mijn hoofd niet bij dat iemand er serieus over nadenkt en een vergelijking maakt tussen wat ze erger vindt; (a) een aanslag vanuit fascistisch / rechts extremistisch motief of (b) een aanslag vanuit een fascistisch islamitisch motief. Hoe denkt zo’n iemand? “Wat vind ik erger, (a) een fascistisch extreem rechtse idioot die jongeren in de bloei van hun leven op een eiland in koele bloede doodschiet of (b) fascistisch islamitisch extremist die in koele bloede met een vrachtwagen over vakantie vierende kinderen en gezinnetjes heen rijdt? Ja, ik denk toch dat optie A erger is.”

  Koekoek!

 18. @Daan: hoewel ik het eens ben dat er veel gegoochel in de cijfers zit, bedrijf je in je commentaar alles behalve statistiek maar goochelt uit het niets een bak doden door terrorisme tevoorschijn. De moslimgemeenschap kent natuurlijk niet een vast percentage terroristen en geradicaliseerden. De redenering dat toename van de bevolking een 1:1 toename van terroristische activiteiten én aantal doden met zich mee zou nemen, is pure waanzin.

 19. @CiNNer, dat heeft u goed gezien. Maar uit de demografie blijkt wel dat de terrorisme dichtheid onder de Islamitische bevolking hoger is dan bij onze blanke vrienden.

 20. Ha Karin, heel goed dat je waarschuwd tegen rechts extremisme, maar doe geen vergelijkingen met cijfers. Wat je wel kan zeggen is dat ( vermeende) aanvallen van moslimterroristen breed worden uitgemeten. Vroeger was er ook veel terorgevaar, ierland, spanja, duitsland enz.

 21. @Daan: ook dat is een conclusie die je zo niet kan trekken op basis van dit soort cijfers. Het enige wat je kan concluderen is dat in een specifiek tijdsbestek terreur vanuit religie x meer doden heeft veroorzaakt dan terreur uit extreem rechts gedachtengoed.

  Eerder geef je nu een pleidooi wat Karin’s verhaal ondersteunt. Je werkt toe naar de conclusie dat moslims een mate van terreur drift in zich zouden hebben, gebaseerd op gegoochel met cijfers en interpretatie daarvan. Iets wat mijns inziens net zoveel onzin bevat als doen alsof extreem rechts terrorisme erger is op basis van dezelfde cijfers en even veel misinterpretatie.

 22. @CiNNeR, Als de moslims 2 procent van de VS bevolking uitmaken dan is de terrorisme dichtheid hoger dan bij de blanke bevolking (72 procent), als ik uitga van de gegevens die in het rapport gepresenteerd worden. Dat is wat anders dan dat “moslims een mate van terreur drift in zich zouden hebben” zoals jij schrijft, en wat inderdaad onzin is.

 23. Vrees Karin Spaink heeft gelijk: de “gewone” burger of ook instanties worden inderdaad steeds “agressiever”, bezorgd om vermeende individuele nadeel waar elke overweging voor moet wijken.

 24. Beste meneer Hans!
  Ik moet u blijkbaar herinneren aan de uitspraken van Wilders, PVV, over de Marokkanen! Die moeten toch allemaal het land uit?? Hij bedoelt hiermee dat alle Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond, het land uit moeten, toch?

  De aanhang van de PVV is, helaas, nogal toegenomen sinds de laatste verkiezingen! Ik wil hiermee niet suggereren, dat al die extra stemmers, ook meteen extreem rechts zijn, begrijp me goed! Maar extreem rechts, zoals de PVV, is groter dan die 300 die u noemt!

  Ik maak geen karikatuur van de feiten, dat doet Wilders wel en u ook, moet ik zeggen!

 25. @31.Peter J. Zijlstra “Hij bedoelt hiermee dat alle Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond, het land uit moeten, toch?”
  Zoudt U zo vriendelijk willen zijn merk & type kristallen bol te noemen, met behulp waarvan U de bedoelingen van GradjeWildwest weet te doorgronden c.q. duiden?

 26. 2.
  Wat weet die man uit Nazareth met die uitspraak over ziekten(vroeger heette dat zonden) wat wij: u, uw arts, uw specialist en ik niet (meer) weten?
  Van vet krijg je hart en vaatziekten, van suiker diabetes, micro organismen maken ons ziek, voor je eten je handen wassen, ziekte is erfelijk( erfzonde). Dat is in strijd wat die sprookjesfiguur beweert. Of was het toch geen sprookje? En onze beschaving daarentegen wel een sprookje? Zoals een boze fee zijn slachtoffers betovert en wij ziende blind en horende doof zijn geworden. ;-)

 27. Karin vergeet trouwens een groep: de meelopers. De vrijzinnige theedrinkers die “verbindingen” willen leggen die er niet zijn. De Bijbel waarschuwt nadrukkelijk tegen hen: 2 Korinthe 11:14.

 28. @36.jan, de christenfundamentalist ≡ 28 Aug 2017 ≡ 18:22
  2 Korinthe 11:14
  Wat? heeft die van Tarsus met de Xristus uit te staan? Hij is veroorzaker van het Paulus-isme en zoude – zonder zijn vaststelling: “Geloof, Hoop & Liefde; deze drie, doch de meeste van deze is de Liefde” – naar de guillotine dienen te worden gebracht. Dat was pas een machtswellustige fascist.
  En bijkans gansch de Kerk – Roomsch, Luthers, Calvijns; wat dan ook – danst in vervoering achter ‘m aan… .. .

 29. @Peter J. Zijstra: U hangt uw betoog op aan de stelling: rechts en extreem rechts menen dat alle Moslims aanhangers van IS zijn. Ik anwoord dat ik geen mensen ken die dat vinden, maar ik ken ook geen extreemrechtse mensen. Rechtse mensen ken ik wel, maar die vinden niet dat alle Moslims aanhangers van IS zijn. Wilders heeft gepleit voor minder Marokkanen, wat niet gelijk is aan moslims in mijn ogen. U denkt daar waarschijnlijk anders over. Volgens mij bedoelde Wilders niet dat alle Marokkanen het land uit zouden moeten, althans zo heeft hij dat later uitgelegd.

  Wat ik extreemrechts noem is inderdaad de NVU en aanverwante clubs. De aanhang van de PVV bestaat grotendeels uit voormalig PvdA-stemmers. Ik geloof niet dat PVV-stemmers extreemrechts zijn; ik denk dat zij met gelijkgezinden in een wijk/dorp/stad willen wonen. Ik denk dat zij niet als minderheid in een Nederlandse regio willen wonen. Dat lijkt me een legitiem standpunt. Volgens mij wonen de meeste voorstanders van een ruimhartige opvang van mensen uit andere landen veelal zelf niet in wijken waar deze immigranten wonen.

  Jammer dat u afsluit met een jij-bak en mij bij Wilders in een hoek plaatst om uw punt te maken. Hoewel dit mijn punt 9. onderschrijft – uw ideologisch geïnspireerde gedachten – is het een zwaktebod.

  Het is ook jammer dat u verder niet op mijn punten ingaat, ondanks dat ik ze voor u zo duidelijk had opgesteld dat u ze één voor één had kunnen weerleggen.

 30. @ Hans, 38;

  U legt de lat te hoog. De AIVD grijpt alleen in als er aanslagen dreigen. Niet alle moslims zijn terroristen nee. Maar ze ontkennen allen de opstanding van Jezus. Ze ontkennen zelfs dat Jezus de Zoon van God is. Tegelijk geloven ze in een gnostisch hiernamaals. In feite omarmen ze de gnostiek. Ook al drinken ze groene thee en slaan ze nog geen vlieg dood; ze omarmen een valse leer. De gnostiek moet verboden worden. Net zoals er op pakjes sigaretten waarschuwingen tegen kanker staan, zo moeten er op boeken waarschuwingen tegen gnostiek staan. Dan kunnen we de Ilias ook verbieden. Ik denk dat Extreem Rechts ook een gnostische oorsprong heeft. Skinheads manifesteren zich als priesters van Osiris die ook kale koppen hadden.

  Wel ben ik het met u eens dat voorstanders van een ruim vluchtelingenbeleid zelf in de betere wijken wonen.

 31. @39.jan, de christenfundamentalist
  “Ze ontkennen zelfs dat Jezus de Zoon van God is.”
  & so what? Waar staat dat dat niet mag?
  Wie behalve de geesteszieke proto-Inquisiteur Saulus/Paulus beweert anders?/*

  De nazareër Timmermanszoon Zelve in elk geval niet: want Die spreekt naar zowel croniqueur Marcus, Matheus, Lucas als Johannes over Zichzelf als Mensenzoon in plaats van Gods zoon en noemt verder Onze Vader of ook wel De Vader.

  /*Halverwege Damascus wordt ‘t hem groen, geel, blauw en zwart voor de ogen en hij denkt dat de Allerhoogste tot hem persoonlijk het woord richt. Volkomen in verwarring door de eerste verschijnselen van een aanval: hij is epilepticus en komt daar zijn leven lang niet meer overheen.
  Wien zoiets overkomt is wellicht te beklagen, maar: die moet niet anderen daar mede lastigvallen en mag hen best met rust laten.

 32. @ jan, de christenfundamentalist, 39: U dwaalt af naar een onderwerp dat m.i. buiten deze discussie staat en waarvan ik te weinig weet om er iets zinnings over te schrijven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.