Statistiek

Comments Posted By Martin spaink

Displaying 1 To 5 Of 5 Comments

Het geklungel van Ollongren

Gezien de regering in grote lijnen alles weg heeft van een lokaal orgaan dat het geo-politieke belang van US/NATO implementeert, lijkt mij opperste waakzaamheid geboden.In tegenstelling tot Rutte, zie ik de Amerikanen niet als onze vrienden, integendeel! Als je dan ziet wat er gebeurt met Snowden, Assange, grootschalige data-mining, zou ik niet willen dat dat hier ook op die schaal gebeurt. Echter het heeft er alle schijn van dat dit referendumde zoveelste wassen neus is. Het gebeurt immers allemaal al.

» Posted By Martin Spaink On March 21, 2018 @ 15:01

Maak van de stem des volks geen fetisj

la Spaink adviseert een steunabbonnement op de ‘Washington Post’. Al eerder las ik in artikelen in de WaPo waar ik een vieze smaak van in mijn mond kreeg, gezien deze krant zich vaak leent voor neocon propaganda. Na het media-debacle rond ‘the election circus’ wordt op alle fronten een paar tandjes bijgezet, en de WaPo gaat er ook vol in met een belachelijk artikel over ‘fakenews’ waarbij alles en iedereen die niet achter de neocon-agenda staat meteen McCarthy-achtig voor een agent of Russia wordt uitgemaakt. Typisch Amerikaanse knee-jerk reactie, ontkennen en zeggen dat hullie het heb gedaan. En heel veel stampij maken à la Samantha Power, hoewel die nu zowaar UN-US ambassodor af is. In Macchiavellistische zin hoop ik dat de Amerikanen flink onderling gaan ruziën en wellicht wat ‘swamp draining’ doen, als ze de rest van de wereld maar eens met rust lieten. Ziehier een link betreffende de WaPo en ‘fakenews’ through the looking glass – where left is right and right is wrong. Mainstream Media is duidelijk zelf verantwoordelijk voor de meeste ‘fakenews’. http://theduran.com/ron-paul-destroys-the-washington-post-and-its-fake-news-reporting/

» Posted By martin spaink On November 30, 2016 @ 02:20

Feiten? Die doen er niet toe

Overigens heb ik na dat gesprek met Karin navraag gedaan tav Bellingcat/Elliot Higgins. Deze meneer is al lang onderuit gehaald door onderzoeksjournalisten, weer een mooi geval van ‘fakenews’ of ‘scripted narrative’. Higgins was twee maanden voor MH17 uit de lucht is geschoten begonnen met zijn toko, met ‘onderzoek’ naar gifgas-gebruik door Assad op de eigen bevolking. Dat geval is weer breed uitgemeten in de pers, maar later ook al weer ontkracht als een leugen. Het spelletje is inmiddels bekend: zoveel mogelijk verhalen rondzingen waarin USA-onwelgevallige staatshoofden zwart worden gemaakt, zodat USA/NATO vervolgens een interventie op ‘humanitaire gronden’ kan doen, zie Lybia. Dat was ooit de meest welvarende staat in Afrika, nu een geplunderde puinhoop. etc etc etc. Voor wie eea wil napluizen verwijs ik naar Ray McGovern, Karel van Wolferen, Daniele Ganser om paar te noemen.

» Posted By martin spaink On December 01, 2016 @ 04:08

Hoi Henk, ik moest in elk geval reageren. Het is geenszins mijn gewoonte om familie-gedoe in de krant te zetten.

» Posted By Martin spaink On November 10, 2016 @ 21:20

Allereerst wil ik la Spaink hier alvast feliciteren  met het lintje dat ze ongetwijfeld snel van onze MP zal ontvangen.  Rutte heeft het al zo moeilijk met al die velen die niet ophouden met kritische vragen stellen. Je verdraait me me tot een karikatuur, voert me op en serveert me af, op een hoop gegooid met conspiratie-fanaten. Het enige punt waar ik helaas mee in moet stemmen, is het verwijt de MSM te wantrouwen. Verder heb ik nooit een Telegraaf willen uitlezen en hebben we een abbonnement op de Groene. NB! Leuk zo’n goedkope karaktermoord… En verdomd als het niet waar is dat het belangrijk is om kritische vragen te stellen over zaken van groot publiek belang,  waarin de opinie-manipulatie een grote rol speelt? Dan de ‘feiten’ zoals  je die in je column noemt: de feiten tellen niet meer want ieder heeft zijn opinie zonder zich te informeren – grosso modo zal je helaas gelijk hebben, maar in dat kamp zul je mij niet vinden. Voor het belachelijk maken en in diskrediet brengen van gerede twijfel onder de noemer ‘samenzwerings-theorie’ krijg je van mij de Samantha Power-prijs. Des-informatie is ook een kunst.  In het geval van MH-17 zijn er van meet af aan zaken die wantrouwen oproepen. Ukraïne had nooit deel mogen uitmaken van het JIT en al helemaal geen veto-recht mogen hebben. Daarbij komt nog dat de overeenkomst tussen de JIT-landen geheim is (zie pogingen van CDA-er Omtzigt om inzage te krijgen). De ganse pers roept vanaf dag èèn ‘ Putin Did It’. Wat er in Ukraïne is gebeurd is een coup d’ Etat, aangestuurd door ‘proxies’ , vele foreign-funded NGO’s die zijn terug te voeren op de National Endowment for Democracy  (newspeak), de CIA, en inderdaad, de Soros-foundation. Inmiddels zit daar dus een fascistische nep-regering, met als enig doel olie op het vuur gooien in de betrekkingen met Rusland. Ik maak hier een punt van omdat we met al deze leugens een nieuwe oorlog worden ingesukkeld. Maandag nog Rutte gehoord: ‘ wie het eerst met zijn ogen knippert heeft verloren.’    

De term ‘ conspiracy theory’ werd door de CIA ingevoerd om gerede twijfel jegens het Warren-report ‘s voorshands te bagatelliseren, en wordt sindsdien gretig te pas en onpas aangewend. La Spaink was ooit links, PSP, PPR, maar schaart zich nu bij de US-NATO hasbara. Rutte weet er alles van.  

Karin, zoek maar iemand anders om in je verhalen op te voeren. Ik pas hiervoor.       

» Posted By Martin spaink On November 10, 2016 @ 10:27

«« Back To Stats Page