Maak van de stem des volks geen fetisj

Hou toch op over mensen die jarenlang genegeerd werden en in Trump eindelijk de kandidaat van hun dromen hebben gevonden. Kijk naar de feiten: Trump heeft een half miljoen stemmen minder getrokken dan Mitt Romney in 2012 deed. Het frame dat Trump won door de sympathie te krijgen van al wie zich eerder uitgesloten voelde, is nergens op gebaseerd.

Trump trok minder stemmen dan Romney. Laat dat terdege tot u doordringen: weinig stemmers liepen warm voor de man.

Dat Trump toch won, heeft een vierledige verklaring. Eén: Hillary Clinton was weinig populair en miste de Begeisterung die Obama eerder zo succesvol opriep. Twee: ze won desondanks de popular vote en kreeg meer stemmen dan Trump, maar het ouderwetse kiesmannenstelsel speelde haar parten. Drie: stringente voter ID laws die kiezers uit minderheidsgroeperingen benadeelden en het jarenlang arglistig herstructureren van kiesdistricten, hebben de Republikeinen op lokaal niveau verzekerd van structureel betere kansen bij willekeurig welke verkiezingen. Vier: de regel dat wie ooit gevangen heeft gezeten zijn stemrecht verliest, benadeelt zwarte kiezers onevenredig – al was het maar omdat zwarte mannen opmerkelijk snel in de gevangenis belanden, terwijl wereldwijde fraude en stuitende witteboordencriminaliteit zelden tot gevangenisstraf leiden.

Hoe dan ook: Trump heeft gewonnen. Nu de straat opgaan en krijten dat hij ‘not my president’ is, is idioot. (Had Hillary gewonnen: hoe boos zou je niet zijn indien Trumpaanhangers met diezelfde leus de straten hadden bestormd?)

Het echte probleem is dat de trias politica in de VS sinds deze verkiezingen finaal kapot is. Uitvoerende, wetgevende en controlerende macht zijn straks allemaal in dezelfde handen: de Republikeinen hebben het Huis van Afgevaardigden, de Senaat, het presidentschap, en – via de benoeming die Trump straks kan doorvoeren omdat de Republikeinen die onder Obama doelbewust maandenlang hebben getraineerd – het Hooggerechtshof. Ook de aanstaande benoeming van nieuwe leden van de Federale Bank vallen Trump toe.

Geen trias politica te bekennen, nergens een scheiding der machten om op terug te vallen – dát is waar we ons de komende jaren ernstige zorgen over moeten maken.

Voor alle checks & balances zijn we teruggeworpen op de vierde pijler der democratie: de pers. Kranten die kritische vragen stellen, journalisten die eigen onderzoek doen, media die geen genoegen nemen met simpele antwoorden en die hinderlijk doorvragen.

Trump heeft al aangekondigd dat hij ‘leugenachtige’ media wil muilkorven, ‘lastige’ media bij persconferenties wil weren, en journalisten wil vervolgen.

Sta dat niet toe. Zorg voor controle: versterk de vierde macht waar je kunt. Neem een steunabonnement op de Washington Post, help onderzoeksjournalisten, geef geld aan de ACLU en de EFF.

En vooral: maak van die stem des volks geen fetisj. Al helemaal niet wanneer de macht hem ten eigen gerieve gebruikt.

Author: Spaink

beheerder / moderator

2 thoughts on “Maak van de stem des volks geen fetisj”

  1. Dat van cie popular vote dient wel enige nuancering: veel republikeinen in staten als Californie en New York, en veel democraten in een staat als Texas, nemen de moeite niet eens om te stemmen omdat ze toch niet winnen en er een “the winner takes all” principe geldt. Hoe dat zou uitpakken als iedere stem even zwaar zou tellen weet eigenlijk niemand.

    Wat men wel weet is dat in dat geval de plattelandsbevolking helemaal genegeerd zou worden. Voor een fraai voorbeeld kun je naar Nederland kijken waar vooral de randstad goed vertegenwoordigd is: denk je dat een afgevaardigde voor Groningen enige kans op herverkiezing zou hebben als hij of zij de NAM niet stevig zou aanpakken?

  2. la Spaink adviseert een steunabbonnement op de ‘Washington Post’. Al eerder las ik in artikelen in de WaPo waar ik een vieze smaak van in mijn mond kreeg, gezien deze krant zich vaak leent voor neocon propaganda. Na het media-debacle rond ‘the election circus’ wordt op alle fronten een paar tandjes bijgezet, en de WaPo gaat er ook vol in met een belachelijk artikel over ‘fakenews’ waarbij alles en iedereen die niet achter de neocon-agenda staat meteen McCarthy-achtig voor een agent of Russia wordt uitgemaakt. Typisch Amerikaanse knee-jerk reactie, ontkennen en zeggen dat hullie het heb gedaan. En heel veel stampij maken à la Samantha Power, hoewel die nu zowaar UN-US ambassodor af is. In Macchiavellistische zin hoop ik dat de Amerikanen flink onderling gaan ruziën en wellicht wat ‘swamp draining’ doen, als ze de rest van de wereld maar eens met rust lieten. Ziehier een link betreffende de WaPo en ‘fakenews’ through the looking glass – where left is right and right is wrong. Mainstream Media is duidelijk zelf verantwoordelijk voor de meeste ‘fakenews’. http://theduran.com/ron-paul-destroys-the-washington-post-and-its-fake-news-reporting/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.