Feiten? Die doen er niet toe

Het wantrouwen jegens politici, bestuurders, instanties, onderzoekers en media is groot. De aanname is dat zij hun standpunten uitsluitend innemen omdat ze daar profijt bij hebben – de baat gaat voor de feiten uit, zoiets. Alsof niemand in zo’n positie nog principes heeft, of oog voor de publieke zaak, laat staan zich moeizaam een weg door conflicterende belangen heeft gebaand en een beredeneerde afweging probeert te maken.

Alles is eigenbelang, en je kunt niemand vertrouwen; dat is de teneur.

Mijn broer, die ervan overtuigd is dat MH17 door de Oekraïne is neergehaald, in de hoop zo Rusland in de ogen van het westen in een kwalijk daglicht te stellen, deelt mij mee dat hij ‘de MSM [de mainstream media] niet meer vertrouwt’, gemakzuchtig De Groene Amsterdammer op dezelfde hoop oud vuil gooiend als waar De Telegraaf volgens hem thuishoort.

Het minutieuze onderzoek van het Londense BellingCat naar de bewegingen van de BUK-raket en de manschappen verwerpt hij, want ‘zij worden betaald door Soros, dan weet je toch genoeg?’ Die frauduleuze club is nota bene adviseur van de Nederlandse regering, sneert hij. Als ik om adstructie vraag, wijst hij op het rapport van de MH17-onderzoekscommissie, die BellingCat echter alleen als een van de vele bronnen gebruiken. Dat onderscheid schuift hij terzijde.

Mijn broer bevindt zich in een groot gezelschap van mensen die met grote stappen snel thuis, bij hun eigen waarheid, willen zijn. Bill Gates probeert epidemieën uit te roeien? Welnee! In India staat hij immers terecht wegens foute vaccins waardoor mensen zijn overleden! Wanneer ik de kwestie uitzoek, blijkt Gates sponsor te zijn van het Indiase PATH, dat inderdaad voor de rechter is gedaagd. De zaak heeft echter niets van doen met ‘foute’ vaccins, alleen met lakse procedures rond de instemming van de deelnemers.

BuzzFeed publiceerde eind vorige maand een uitgebreid onderzoek waarin ze alle artikelen die gedurende een week waren verschenen op drie mediawebsites, plus drie alternatief-linkse en drie alternatief-rechtse website op hun feitelijke juistheid controleerden. De mediawebsites deden het netjes. De linkse websites scoorden 20% foute, dan wel veelal incorrecte artikelen, maar linkten gelukkig meestal wel naar (betere) bronnen; de rechtse websites scoorden liefst 40% veelal onjuiste berichten en linkten vrijwel uitsluitend naar elkaar. In die laatste hoek troffen ze ook de meeste volkomen vervalste of gefabriceerde ‘feiten’ aan.

Wat mij de afgelopen maanden angst aanjoeg, is dat deze manier van redeneren – selectief en akelig ‘soepel’ met de feiten omgaan, redeneringen opbouwen die van aannames, vooroordelen en grote, vluchtige stappen aan elkaar hangen, en waarin geen enkele tegenwerping tot heroverweging leidt, erger: alleen reden is voor méér wantrouwen – door toedoen van Trump radicaal van statuur is veranderd.

Feiten zijn verdacht. Alleen je eigen standpunt heeft waarde.

 
Naschrift: Deze column schreef ik maandagavond, toen het er alle schijn van had dat Trump de Amerikaanse verkiezingen zou verliezen. Inmiddels is het woensdagochtend zes uur, en lijkt Trump gewonnen te hebben. U zult begrijpen dat de bezorgdheid die ik in deze column beschrijf, in de tussenliggende 36 uur bepaald niet kleiner is geworden.

Author: Spaink

beheerder / moderator

9 thoughts on “Feiten? Die doen er niet toe”

 1. “Alles is eigenbelang, en je kunt niemand vertrouwen; dat is de teneur.”
  Was ‘t maar zo. De misstappen bij de COR van de politie en corpschef Bouman (en wellicht vormalig minister Opstelten) komen alle voort uit de beste bedoelingen en de diepe overtuiging met BELANGRIJK werk bezig te zijn.
  Opstelten heeft te dien ook “zijn verantwoordelijkheid genomen” – newspeak voor stiekumpjes de coulissen in te duiken om zo buiten schot te blijven.
  Vraag niet om opheldering en spreek ze voorzeker niet tegen want het toverwoord “weet je wel wat ik verdien?” is de dodelijke riposte voor alle critique van buiten.

  Intussen krijgen de kleuters i-Pads in stede van klei, klimrekken en kleurkrijt om de oog-hand-coördinatie en verdere breinontwikkeling te bevorderen. Wordt in het Engels (mit dem Akzent eines Luftwaffen-Offiziers) onderwezen door leraren die het Nederlands niet eens machtig zijn.

  En ja, TheDonald hep Hillie verslaguh. Indien alles zo vlot verloopt als te doen gebruikelijk; vergaat de wereld eerst volgende maand. Na Thanksgiving.

 2. Volg je nog steeds de onderzoeken over e-smokers, en de relatie met opdrachtgever en uitkomst?
  Verbaast het je dan, dat mensen denken dat je onderzoeks resultaten, en politici kan ‘kopen’?
  Wie betaalt het onderzoek, dat linkse websites beter zijn dan rechtse?

 3. Levensmotto: Ni dieu, ni maître;
  levensopdracht: Denk zelf na!
  Een paar van de richtlijnen:
  – Wie zegt wat, wanneer en waarom?
  – Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook
  en o.a. het aloude
  check, check, double check.

  Tip: Accepteer dat sommige vragen onbeantwoordbaar zijn en dat mensen die dat ontkennen bij voorbaat onbetrouwbaar zijn.

 4. Allereerst wil ik la Spaink hier alvast feliciteren  met het lintje dat ze ongetwijfeld snel van onze MP zal ontvangen.  Rutte heeft het al zo moeilijk met al die velen die niet ophouden met kritische vragen stellen. Je verdraait me me tot een karikatuur, voert me op en serveert me af, op een hoop gegooid met conspiratie-fanaten. Het enige punt waar ik helaas mee in moet stemmen, is het verwijt de MSM te wantrouwen. Verder heb ik nooit een Telegraaf willen uitlezen en hebben we een abbonnement op de Groene. NB! Leuk zo’n goedkope karaktermoord… En verdomd als het niet waar is dat het belangrijk is om kritische vragen te stellen over zaken van groot publiek belang,  waarin de opinie-manipulatie een grote rol speelt? Dan de ‘feiten’ zoals  je die in je column noemt: de feiten tellen niet meer want ieder heeft zijn opinie zonder zich te informeren – grosso modo zal je helaas gelijk hebben, maar in dat kamp zul je mij niet vinden. Voor het belachelijk maken en in diskrediet brengen van gerede twijfel onder de noemer ‘samenzwerings-theorie’ krijg je van mij de Samantha Power-prijs. Des-informatie is ook een kunst.  In het geval van MH-17 zijn er van meet af aan zaken die wantrouwen oproepen. Ukraïne had nooit deel mogen uitmaken van het JIT en al helemaal geen veto-recht mogen hebben. Daarbij komt nog dat de overeenkomst tussen de JIT-landen geheim is (zie pogingen van CDA-er Omtzigt om inzage te krijgen). De ganse pers roept vanaf dag èèn ‘ Putin Did It’. Wat er in Ukraïne is gebeurd is een coup d’ Etat, aangestuurd door ‘proxies’ , vele foreign-funded NGO’s die zijn terug te voeren op de National Endowment for Democracy  (newspeak), de CIA, en inderdaad, de Soros-foundation. Inmiddels zit daar dus een fascistische nep-regering, met als enig doel olie op het vuur gooien in de betrekkingen met Rusland. Ik maak hier een punt van omdat we met al deze leugens een nieuwe oorlog worden ingesukkeld. Maandag nog Rutte gehoord: ‘ wie het eerst met zijn ogen knippert heeft verloren.’    

  De term ‘ conspiracy theory’ werd door de CIA ingevoerd om gerede twijfel jegens het Warren-report ‘s voorshands te bagatelliseren, en wordt sindsdien gretig te pas en onpas aangewend. La Spaink was ooit links, PSP, PPR, maar schaart zich nu bij de US-NATO hasbara. Rutte weet er alles van.  

  Karin, zoek maar iemand anders om in je verhalen op te voeren. Ik pas hiervoor.       

 5. Kinders toch!! *slaat kinderen liefdevol en krachtig met de koppen tegen elkaar*
  Gaat lief voor jullie ouders zorgen en houdt familieruzies elders!

 6. Hoi Henk, ik moest in elk geval reageren. Het is geenszins mijn gewoonte om familie-gedoe in de krant te zetten.

 7. ok
  Ik zie zelf eigenlijk meer onverdraagzaamheid op het internet dan in het echt onredelijke mensen. En dat is wel goed zo.
  *moppert nog iets onduidelijks over privacy en big brother*

 8. Overigens heb ik na dat gesprek met Karin navraag gedaan tav Bellingcat/Elliot Higgins. Deze meneer is al lang onderuit gehaald door onderzoeksjournalisten, weer een mooi geval van ‘fakenews’ of ‘scripted narrative’. Higgins was twee maanden voor MH17 uit de lucht is geschoten begonnen met zijn toko, met ‘onderzoek’ naar gifgas-gebruik door Assad op de eigen bevolking. Dat geval is weer breed uitgemeten in de pers, maar later ook al weer ontkracht als een leugen. Het spelletje is inmiddels bekend: zoveel mogelijk verhalen rondzingen waarin USA-onwelgevallige staatshoofden zwart worden gemaakt, zodat USA/NATO vervolgens een interventie op ‘humanitaire gronden’ kan doen, zie Lybia. Dat was ooit de meest welvarende staat in Afrika, nu een geplunderde puinhoop. etc etc etc. Voor wie eea wil napluizen verwijs ik naar Ray McGovern, Karel van Wolferen, Daniele Ganser om paar te noemen.

 9. Een feitje: het internet is dood.

  Dit komt omdat alle creativiteit weg gemodereerd wordt.

  Deze pagina heeft ook niets nieuws te melden, maar ik vind het goed dat ze nog online is en dat er nog content geplaatst wordt, na al die jaren.

  Mij kun je gerust vertrouwen. Ik kan wel wat van je bezorgdheid wegnemen. Wil je er over praten?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.