Eigen keuze is flinterdun

In de vaccindiscussie – moet je je kinderen nu wel of niet laten inenten tegen kinkhoest, difterie, mazelen, polio en rode hond – leggen de tegenstanders grote nadruk op het belang van hun eigen keuzes. ‘Mijn kinderen krijgen gezond te eten, hun weerstand is in orde, we letten goed op onze leefstijl en hun hygiëne’.

De voorstanders beginnen vervolgens over groepsimmuniteit, en benadrukken, volkomen terecht, dat het ‘niveau’ van je weerstand weinig uitmaakt zolang je geen antistoffen hebt aangemaakt tegen de specifieke virussen waarom het hier gaat, en dat je die echt alleen veilig kunt aanmaken door met een getemde versie van zo’n virus ingeënt te worden.

Allemaal waar wat de voorstanders zeggen, en die baby- en peutervaccinaties mogen wat mij betreft gewoon verplicht worden gesteld. Ook de gezondheid van andermans kinderen loopt door toedoen van de weigeraars immers gevaar: hun peuters en kleuters kunnen babies besmetten die te jong zijn om ingeënt te kunnen worden, en die geheid niet tegen de ziekte zijn opgewassen.

Wat een pijnlijke luxediscussie. Hoe wrang is niet het dat Bill Gates met zijn Microsoftmiljoenen in arme landen verwoed een halt aan malaria en cholera tracht toe te roepen, terwijl welvarende ouders in Europa en de VS kinderen willens en wetens de verdediging tegen ernstige, verminkende ziektes onthouden, zelfs in die mate dat het RIVM zich grote zorgen begint te maken over epidemieën, en dat die ouders dat bovendien doen met een beroep op hun verheven leefstijl en ‘hun eigen keuze’?

Eigen keuze – dat is waar de schoen wringt.

Sinds een jaar of veertig wordt ons steeds indringender voorgehouden dat onze leefstijl – onze eigen keuzes – onze gezondheid maakt of breekt. Kanker, hart- en vaatziektes, longproblemen, te dik zijn – allemaal het vermeende gevolg van onze ‘eigen’ keuzes. De voorlichters benadrukken dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid: we dienen de schijf van vijf te volgen; vet, zout en suiker laten staan, veel bewegen, matig zijn met drank. Onze gezondheid hebben we zelf in de hand. En dus is die onze eigen verantwoordelijkheid, het gevolg van onze eigen keuzes.

Dat is een misvatting.

Onze gezondheid wordt geschraagd door de maatschappij waarin we leven: of er betaalbaar en gevarieerd eten voorhanden is, de omgeving enigszins schoon is en de riolering adequaat, of koters worden ingeënt, er laagdrempelige gezondheidszorg is, en de kwaliteit van voedsel wordt bewaakt.

Daar bovenop zit nog een dun laagje van individuele keuzes, maar dat het aandeel daarvan minimaal is valt af te lezen aan het feit dat alleen maar meer mensen tegenwoordig te dik worden en te weinig bewegen. Dat is geen keuze, dat is Umwelt.

Maar in alle gezondheidsvoorlichting hameren we uitsluitend op de eigen keuze, zelden op de maatschappelijke context. Geen wonder dat nu zelfs de vaccinatie gevaar loopt: het benadrukken van ieders eigen keuzes doet ons allemaal de das om.

Author: Spaink

beheerder / moderator

18 thoughts on “Eigen keuze is flinterdun”

 1. Eens over het belang van het ‘kudde-immuniteit’, en waar er écht geen andere optie is: expliciete verplichting tot vaccinatie. Maar alleen dan.

  Individuele keuzes (bewegen, eten, roken, drank, drugs, enz enz) hebben wel degelijk objectief een zeer grote invloed op de gezondheid. En een goede weerstand maakt ook wel degelijk dat je minder snel, en minder ernstig, ziek wordt. Je ondergraaft echt je geloofwaardigheid als je dat niet serieus neemt en net doet alsof mensen geen eigen keuzes maken.

  Omdat de staat geen gezonde levensstijl dwingend kan opleggen moet het van ‘nudging’ komen om jouw statistiekjes een gunstige richting op te sturen: het moet a) zo goed mogelijk bekend zijn wat gezond is en wat niet b) gezond gedrag moet zo makkelijk en plezierig mogelijk gemaakt worden ten opzichte van ongezond gedrag.

 2. @Meerdink: je gelooft in de maakbaarheid van gezondheid maar vele ziektes zijn een kwestie van pech. Er bestaat alleen al een brede variatie aan neurologische aandoeningen en spierziekten die door gezond leven helaas niet voorkomen kunnen worden en dan zijn er nog zoveel aandoeningen meer die mensen simpelweg krijgen, of zij gezond leven of niet.

  Daarnaast hangt het natuurlijk zeer samen waar je wieg staat. Grote gezondheidswinsten zijn geboekt door zaken als goede riolering, mogelijkheid tot hygiëne en goede zorg, de omgeving waarin je leeft. Er is een reden waarom wij stukken minder bang hoeven te zijn voor een ebola uitbraak of cholera. We hebben vooralsnog mazzel dat hier geen malaria voorkomt.

  Waar jij het over hebt zijn welvaartsziekten en tijdelijk ziekteverzuim, slechts een klein deel van gezondheid of ongezondheid.

 3. Meerdink @ 1: Ik zeg niet dat eigen keuzes er niet toe doen, wel dat ze veel minder belangrijk zijn dan we zijn gaan geloven. Veel ziektes trekken zich niets aan van de staat van je weerstand. Voedselveiligheid, antibiotica, riolering, hygiëne: dat is voor onze algehele gezondheid allemaal veel belangrijker dan de vraag of jij de schijf van vijf volgt. En natuurlijk kun je jezelf dan alsnog kapot zuipen, maar dat is de discussie niet.

 4. @Spaink: ik zie eigenlijk maar één echt punt van discussie: is het effect individuele keuzes minimaal of zeer groot. Kijk ik alleen naar volksziekte obesitas (BMI>30) dan is er (ik haal dit uit wikipedia) een effect van enkele (2-4) jaren tot 10 jaar (BMI>40) op de levensverwachting. Dan heb ik het nog niet eens over de *gezonde* levensverwachting en zorgbehoefte. En dan zijn er nog sport/beweging, roken, drank, gezonde voeding, sociaal leven enz.

  Belangrijker is nog, dat de factoren die je noemt er al zijn, en dat we dus voornamelijk nog iets kunnen verbeteren door een gezondere levensstijl (preventie). Precies dat wat jij bagatelliseert. De conclusie die je trekt dat toenemend overgewicht laat zien dat individuele keuzes onbelangrijk zijn is niet erg logisch: zo’n statistiek is de resultante van die keuzes, en het gemiddelde hangt af van dingen als een sterk toenemend gebruik van electronica (smartphone), auto’s e.d.

 5. Grappig dat in dit soort discussies altijd obesitas weer de kop op steekt…..maak verdomme de snacktomaatjes eens goedkoper dan een doos frikadellen. In de jaren 90 was obesitas in veel gevallen inderdaad een welvaartskwestie maar die tendens is al een jaar of wat gekanteld hoor. Sporten is duur, junkfood goedkoop. Neem een paar kabinetten Rutte en we hebben een generatie die geen geld heeft voor sporten of goede voeding.
  En on-topic: Laten de cb’s eens eerlijk zijn over de risico’s van de verschillende vaccinaties, dan heb je kans dat minder mensen op zoek gaan naar de horrorverhalen op Internet en doet wat de massa wil: hun kind laten vaccineren.

 6. Het draait bij de tegenstanders niet alleen om eigen weerstand en levensstijl maar om de onduidelijkheid wat er in de vaccinaties zit.

 7. Karin,

  Q: “Allemaal waar wat de voorstanders zeggen, en die baby- en peutervaccinaties mogen wat mij betreft gewoon verplicht worden gesteld.”

  Toe maar. Dictatortje, dictatortje. Het je wil opleggen aan anderen is een vorm van luiheid. Niet met mensen in gesprek gaan, maar hen de mond snoeren. Bovendien heb jij geen kinderen, dus jij wilt je wil opleggen aan anderen die wél kinderen hebben? Fraai!

  En dan vergeet je nog een paar dingen:

  A: Dat vaccinaties een product van de Farmaceutische industrie zijn. (Je weet wel, dat zijn o.a. die bedrijven die via TTIP, TPP, CETA enzo onze wetgevende macht willen ondergraven; jij hebt daar zelf over geschreven.) En die Farmaceutische industrie is allang niet meer geïnteresseerd in mensen, althans bij lange na niet meer primair, maar vooral in de verkoop van hun producten. Lees het boek van Peter Gøtzsche* eens, voordat je verder gaat met het verplicht willen stellen van deze vaccinaties.

  B: Vaccinaties bestaan meestal uit een coctail van ziekte-elementen. Daaruit kan een boel ellende ontstaan. In de natuur wordt iemand, dus ook een kind, meestal slechts bloot gesteld aan één ziekte per keer. Als vaccinaties per keer uit één ziekte-element zouden bestaan, dan zou al veel gewonnen zijn. Maar, raai-es wat, dat is natuurlijk te duur – luiheid. Dus volproppen met die troep dan maar.

  C: Niet alle kinderen zijn hetzelfde, ze kunnen dus verschillend reageren op die vaccinaties. Er ziek van worden, er mogelijk dood aan gaan.

  D: Het is niet zo dat alle peuters en kleuters geheid niet tegen een ziekte zijn opgewassen, zo die zich voor doet. Een deel niet, klopt, maar ook een deel wel. Wat mij tot het volgende punt brengt.

  E: Waarom moeten we toch zo nodig het onderste uit de kan halen (en het lid op de neus krijgen) om onszelf als ras in leven te houden? Wij ZIJN al onze eigen ondergang! (Iets waar jij al eerder over geschreven hebt in een andere context.) Als we daarmee zouden stoppen, dan ontstaat een win-win situatie: De overbevolking neemt erdoor af en de mensen die blijven leven zijn gezonder/sterker. Dat is een hardere weg, zo lijkt het, maar per saldo is het dat niet.

  En je slotconclusie is zwaar overtrokken. Maar ja, daar zal het wel een column voor zijn.

  * http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4180749/2015/11/08/Stop-met-het-voorschrijven-van-pillen.dhtml

  Janus.

 8. Janus @ 10: Als mensen hun kinderen niet vaccineren, mogen die wat mij betreft niet meer naar de crèche. Want daar lopen ze het risico babies te besmetten en hun dood te veroorzaken (of ze voor het leven met een handicap op te zadelen). Dat lijkt me argument genoeg voor vaccinatie, nog los van de geconstrueerde bezwaren tegen de inenting zelf.

  En ‘dictatortje’? Man toch. Dodelijke of verminkeende ziektes bestrijden die uit te bannen zijn met een simpele inenting noem je dictatoriaal? Vind je een 40km limiet instellen in woonwijken ok dictatoriaal?

  Je snapt vaccinaties niet helemaal. Lees je eens in.

 9. Ik ben het grootste deel van mijn vijfde levensjaar kwijtgeraakt, omdat ik met polio in het ziekenhuis lag (leve de ijzeren long, die mijn leven redde).
  Ik ben opgegroeid in een kerk waar vanaf de kansel ouders die hun kind verloren werden toegesproken als ernstige zondaren, die wel gestraft moesten worden.

  Gelukkig is er nu het vaccin van Jonas Salk (die daar geen patent op vroeg!), waarmee polio echt kon worden bestreden en zijn er steeds minder mensen die zich de wet laten voorschrijven door megalomane godsdienstwaanzinnigen.

 10. Karin, 11,

  ‘t Is toch grappig met jou. Nu geef je zelf al een veel betere oplossing dan de knoet erover die je eerst gaf: kinderen die niet ingeënt zijn mogen niet naar de crèche. Ik vind namelijk wel dat je ouders met bepaalde consequenties van hun keuzes mag confronteren. Of die kinderen dan voor altijd niet naar de crèche mogen of alleen tijdens een periode waarin een ziekte de kop op steekt, is dan weer een tweede. (Ik denk overigens dat ouders van niet ingeënte kinderen ingeval van een ziekte-uitbraak als eerste hun kinderen thuis zullen houden.)

  Maar dit vind ik eigenlijk geen onderwerp om zomaar even in een columnpie af te doen. Je treedt met zo’n dictatoriale ‘oplossing’ in de ouderlijke macht/bevoegdheid, de integriteit van het lichaam, de godsdienstvrijheid en dan zijn er dus ook nog sociale implicaties om de medische niet te vergeten. Het is geen CETA ofzo, dat relatief simpel is.

  Een 40km limiet instellen in woonwijken is idd dictatoriaal, maar daarbij is er geen alternatief, wat er bij zo’n crèche wel is. Je kan moeilijk mensen die om ‘pricipiële’ redenen tegen snelheidsbeperkingen zijn de vrijheid geven die te overtreden.

  Nog wat voorbeelden van dictatoriaal ingrijpen: Er zijn mensen die vinden dat homosexualiteit bij wet verboden moet worden of die vinden dat bepaalde religies verboden zouden moeten worden. Dat zou jij ook niet willen. Zelfs Mein Kampf komt waarschijnlijk weer op de markt (of is dat al).

  Wat inlezen betreft, heb jij het boek van Gøtzsche al aangeschaft? Ik hoef mij verder niet in te lezen over vaccinaties, dat is mijn discussiepunt niet.

  HenK, 12,

  Ik vind wel dat jij een punt hebt. Ik vind dat kinderen, eenmaal volwassen, het recht moeten hebben hun ouders aan te klagen, als zij menen dat hun ouders zich, tot de schade van het kind, onverantwoordelijk hebben gedragen tijdens de opvoeding. Bij rokende ouders vind ik dat bijvoorbeeld aan de orde (zonder hier nu een discussie over te willen gaan voeren).

  Overigens kan een uitvinder in een geval als dat van Salk beter wel een patent aanvragen, dan heb je meer controle over wie en wat ermee gedaan wordt. Juist in non-profit gevallen. Maar dit terzijde.

  Janus.

 11. @12.12.13. HenK. Janus. Spaink
  Kinderen hebben recht op ouders; niet andersom. Ouders derhalve plicht(en).
  En lang leve de wetenschap die, shitterend ongeluk of niet, middels de ijzeren long ook voor mij HenK bewaard heeft.
  Maar ik ben voor poliomyelitis bewaard doorheen de placenta en wel zonder de in injecties toegevoegde zware metalen. Dewelke mij dan ook bespaard bleven (en dat zegt verder nul-komma-niks over die vaccinaties)

 12. @13, 14, 15 Dank voor jullie reacties!
  Ter info “Kinderen hebben recht op ouders”, helemaal mee eens.
  Helaas werd ik onmiddellijk na mijn geboorte afgestaan voor adoptie; was mijn moeder overleden toen ik haar ging opsporen en had zij de identiteit van mijn biologische vader meegenomen in haar graf…
  Met halfbroers en- zussen, waar je niet mee bent opgegroeid (en die niet op een broertje extra zaten te wachten, ik was het 14e kind van mijn moeder) kwam ik nauwelijks tot goede contacten. En inmiddels zijn er 10 van de 14 overleden aan hart- en vaataandoeningen… Beetje erfelijk… :-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.