Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By Andreas Sokrates Leno

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Zaken doen

De politiek heeft – hand in hand met welke godsdienst dan ook – alleen maar gefaald. Dus ook dit kabinet, en het volgende, volgende…

» Posted By Andreas Sokrates Leno On October 28, 2010 @ 20:59

… enzo

Te denken/menen dat een oordeel/waardering over een seizoen iets uithaalt, is een illusie. De kracht en invloed van moeder natuur zelf, is haar niet-oordeel. Het is dus ‘het [menselijk] oordelen’, niet het weer.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On October 23, 2010 @ 18:11

Onrechtvaardig

Ik heb geen enkele invloed gehad op mijn verwekking, evenmin op mijn geboorte. Mijn leven wordt beïvloed door gespuis en onbenul. Ik zal zeker, als wat mij resteert, zorgen voor tijdstip en wijze van mijn eigen dood.
Prof. Sir Percival Harry Sheldrake [1861].

» Posted By Andreas Sokrates Leno On October 22, 2010 @ 06:01

Spaink: Nee, de natuur is juist niet te reduceren tot een bepaald, menselijk bedacht kenmerk; d.w.z. niet anders dan ‘ze is’, daarmee waardeoordeelvrij, zoals gezegd.
En ook wie niet oordeelt kan erg lijden???
Ja, door honger en fysieke pijn. Wat geestelijke pijn betreft is dat een kwestie van gedachte en dus zodra je die beoordelen wil.
En uiteraard heeft wat je meemaakt een forse impact???
Dat is geen kwestie van ‘uiteraard’, laat staan gelijk maar ‘forse’ impact ervan te maken, en ook nog eens per definitie. Wie zich realiseert wat er met ons [de mens] ‘gewoon’ gebeuren kan – als in de zin van ‘overkomen’ en van nature, en dat niet alleen maar op woorden afgaand ècht begrijpt – er geen filosofische beschouwing op los laat… láát zich niet. Wat niet? Zijn herinneringen.
We herkennen hierin 3 typen. 1] Hij die plezier ondervindt van zijn herinneringen, 2] hij die erdoor lijdt, echter beide zijn slaaf van het/hun verleden. 3] Is hij die geen verleden kent, c.q. daar geen oordeel bij nodig heeft en zodoende kan laten zijn van wat alleen maar geweest is.

Voorts: Ik acht zelfmoord géén moord; vandaar dat ik zelfdoding beter op z’n plaats acht. Daaraan is niets vals, smerigs en onheus?

Zelfmoord is per definitie gewelddadig, pijnlijk en erg??? U verzint ze! Ik zou niet weten wat er PER DEFINITIE erg aan is wanneer iemand zich van het leven wenst te beroven. Dat verdient eerder respect [Socrates 469-399 v. Ch. en vele anderen]. En gewelddadig? ten opzichte van wie of wat, wanneer moeder natuur ons – als geprogrammeerd – weg laat rotten? En pijnlijk?… hoeft het helemaal niet te zijn.

En… u kunt niet zonder hè? – door: mededogen, troost, steun, hoop en begrip is nog nooit iemand genezen. Sterker nog… het houdt het lijden juist in stand. U romantiseert het leven mevrouw. U heeft het over illusoire denkideeën, die niet worden herkent. We zijn een leren zak met bloed, gal, slijm, bacterieën, botten en ontzèèèèèèttend veel water, dat als elk nieuw begin het einde in zich draagt. Dan laat je om te beginnen iedereen vrij om over het leven dat hij/zij tot zijn eigen kan rekenen beschikken. Bent u niet in de war met verdriet [mogen hebben?]. Weet u niet dat Liefde loslaten betekent?

Iemand heeft hier gezegd: “Ik ga niet rouwen om iemand die ik niet ken”, m.a.w. alsof Liefde zich op laat splitsen in dan wel en dan niet? Waarmee ik niet beweer dat we om iedereen zouden moeten rouwen, net zo min we met iedereen kunnen feesten, noch iedereen lief zouden moeten hebben. Dat is hypocrisie. Maar rouw is – gelijk huilen – een gehechtheidsgedrag. Geen liefde aanwezig dus!!!

En nu natuurlijk zeggen of vinden dat ik het theoretiseer? Het is er de reden van dat in een samenleving van verstandsmensen alleen maar gelachen wordt. Mag de rest fijn gaan zitten mededogen met elkaar. Laat mij maar BEGRIJPEN zonder er begrip voor te willen.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On October 15, 2010 @ 03:30

Hij die kan schouwen zonder de behoefte te kennen te [moeten] oordelen, ziet [in] dat er geen enkel waardeoordeel toe doet. ‘The univers unfair’ noemen staat gelijk aan zinloos het weer be- en veroordelen, om vervolgens het humeur op af te stellen.

In z’n algemeenheid: De natuur is waardenoordeelvrij! Ze kiest haar [vermeende] slachtoffers niet uit.
Niemand die lijdt wanneer hij niet oordeelt!
Wanneer je lijdt betekent dat niets anders dan dat je de dingen anders ziet dan ze Zijn!
De mens wordt niet ongelukkig door wat hij meemaakt, maar door hoe hij omgaat met wat hij meemaakt!

Betreffende Kamerling: Zodra er sprake is van voldoening ontstaat er leegte. Succes? Leegte… en herhaling van zetten.

Spaink: Ik maak bezwaar tegen het woord zelfmoord. Noem dat a.u.b. zelfdoding.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On October 14, 2010 @ 20:41

Japie

You don’t kill what is inconceivable to you; you study it.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 27, 2010 @ 02:54

Spaink 17: Heks is historisch gezien een vrouw die verdacht werd van contact met boze machten; vrouw die anderen kwelt. Dus… wie zegt dat het je niet gelukt is? Met name wanneer je jezelf redden moet door volwaardige mensen te modereren. Het goed zijn voor… heeft dan ook niets met katten/poezen te maken, laat staan met zwart. Het heet zelfbevrediging.
18 Boschloo: Heks-zijn is géén religie en ouder als..?? Vervelend hè?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 26, 2010 @ 21:22

Betreft het puur vals sentiment of oprechte liefde voor het dier? Vraag ik me n.a.v. deze column/blog namelijk wel af. Is het de zogenaamde menselijke beschaving jegens het brute geweld van de natuur, dat een rol speelt? De kat of poes die enerzijds meedogenloos het merelnestje leeghaalt, als carnivoor, en ‘thuis’, na op de bak gescheten te hebben kopjes geeft aan de baas of bazin? Is er een leegte bij de mens, dat opgevuld wordt door een dier? Kat in de boom, daarmee in zijn natuurlijke habitat? Aaahhhh… men belt de brandweer. Voor het dier? Nee, het eigen gemoed. Er zijn mensen die zeggen: “Als je de mens hebt leren kennen ga je van dieren houden”, alsof Liefde zich op laat splitsen. Of het “ik houd van dieren”, en dan heerlijk aan de schnitzel, braadworst of biefstuk. Oudere mensen, weggestopt in verzorgingsbunkers, die hun huisdier niet mee mochten nemen kwijnen [sneller] weg. Wat dat van het wezen mens zegt, namelijk zijn eigen leegte, zien we over het hoofd. Hij zegt het dier te vereren, maar verzuimt in te zien dat, haalt hij een dier in huis, hij er niet voor het dier is, maar het dier voor hem.
Menselijker met het dier, dan met de mens? Dat herken ik overal. Dierenliefde mag het niet genoemd worden. Het dier zwijgt; spreekt niet tegen. Er is sprake van baas/bazin en ondergeschikte. Dat veroorzaakt het… goede gevoel. Ik zorg voor… ik ben het die goed doet… maar nu komt het. Is dat liefde? Mag dat liefde voor het dier genoemd worden? Nee. Het kent zijn grenzen, die mensen zelf trekken namelijk. Die grens die er niet is wanneer het dier nog hulpeloos is en de mens, die alles wat klein en jong is naar zijn fysieke-zijn niet anders dan kan adoreren, in huis neemt. Al snel mag het veel niet, de natuurlijke vrijheid ontnomen… om de mens te behagen… als speeltje. Liefde laat zich niet opsplitsen, waar dieren zelf geen enkel besef van liefde hebben! Zij Zijn, mensen niet. Die willen [overwegend] dat dieren zich, in hokken gestopt, alleen maar aanpassen, en aanpassing doodt elk natuurlijk initiatief. Bovendien… daar waar sprake is van voldoening… ontstaat alleen maar weer een nieuwe, andere op te vullen leegte. Dat kan het dier het huis uit, of er juist één bij betekenen. De mens berekent [zijn] liefde?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 25, 2010 @ 15:28

Grootse plannen

De oorzaak van de [alle] problemen zijn wijzelf.
Zien we in dat de hedendaagse samenleving [en noem dat geen beschaving alstublieft], is gebaseerd op haat, afgunst, nijd, spijt, jaloezie, vete, vergelding, conflict, het toebrengen van leed en persoonlijke rivaliteit is?
Hetzij om persoonlijke, economische, politieke en of goddienstige redenen. Hoe anders dan daaraan te ontsnappen dan door er ‘gewoon’ niet aan mee te doen? We hoeven er niet tegen te strijden; zelfs niets van te zeggen.
M.a.w. wie niets wil, wie niets verwacht, wie niets nastreeft… die is vrij van alles en een volmaakt mens te noemen. Zodra de mens iets wil bereiken is er strijdt, lijden en vooral… Ego.

Hoe je daarbij gaat liggen… speelt geen enkele rol.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 25, 2010 @ 00:52

Tartarus 122: Proef ik dat u zich persoonlijk aangesproken waant? Met 118… bedoelde ik het aantal reacties; u mag weten dat ik beleefd mensen aanspreek zoals zij zichzelf presenteren, en mensen niet nummer.

Een mailtje met normale, begrijpelijke vragen naar BZK was derhalve voldoende om te horen te krijgen dat het niet ter discussie staat. Overigens las ik gisterenavond op ‘WebWereld’ nog het volgende.

BZK laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van de problemen. “De oplossing zit hem in het verbeteren van de opleidingen en in technische verbeteringen van de portofoons. In overleg met het veld en de leveranciers wordt thans gewerkt aan verbetering van de werking van de randapparatuur”, zegt het ministerie.

BZK benadrukt dat C2000 niet ter discussie staat, en wijst erop dat de genoemde problemen niet plaatsvinden bij het gebruik van nieuwe randapparatuur. Of de brandweer versneld nieuwe portofoons krijgt is niet bekend.

Noot: ik heb totaal geen verstand van deze materie; ik haakte in op wat allemaal geblogd is en wat ik… dat hou ik maar voor me :)

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 24, 2010 @ 01:59

118… komisch. BZK benadrukt dat C2000 niet eens ter discussie staat.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 23, 2010 @ 07:59

Regarding this subject… this is a very funny must see… enjoy:

http://www.ted.com/talks/seth_godin_this_is_broken_1.html

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 15, 2010 @ 19:08

Max & buiten

Margreet: Het wordt hier steeds leuker. Er is een hele industrie waar dames over hun poes bloggen; trekken ze zich ook niets van aan, maar uit, en schijnt ook een doodzonde te zijn. Echter… wat schijnt… te zijn… lijkt te zijn… en wat lijkt te zijn… misleidt de mens alleen maar… gelukkig.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 13, 2010 @ 16:49

Ik ben me zeker dat… zou Max ‘voeten’ hebben, ze twintig gelakte nageltjes zou hebben; géén laarsjes draagt, maar hele stoute pumps en mevr. Spaink stinkendrijk is… met zo’n poes :)

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 13, 2010 @ 12:26

Ik betrap mij zojuist op… het gevoél… Max.
Kat Max? Is gewoon Max de kat.
Maar poes Max… heeft onmiskenbaar iets stoers, met dappere laarsjes aan.
Zo zegt mijn gevoel dat ‘man René’ gewoon Rene is, maar ‘vrouw René’ heeft iets pikants, ondeugends, speels.
Waar ik niets, maar dan ook níets van begrijp – in de Nederlandse taal – is het veelgehoorde; “Mevrouw de voorzitter”, in de Kamer. Ik bedoel, je zegt toch ook niet; “Meneer de chauffeuse.”

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 05, 2010 @ 18:32

Volg ik dit nog… als toegestaan… of topic? Neen, al schaar ik mij met vreugde aan de zijde van Juzo. Gelukkig word ik – en dat blijkt uitermate leerzaam voor mij te zijn [werkelijk waar] – gemodereerd. Ik kan maar één ding zeggen: “Max meid… godzegenedegreep”, al heb ik geen idéé… wat dat betekenen moet… als allochtonos. Ik denk gewoon dat Max net zo min voor de poes is… als haar bazin.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 05, 2010 @ 16:27

…en vooral:

Voor wat het waard is: De Britse psychiater R. D. Laing had een aantal controversiële theorieën over geestesziekten en de behandeling daarvan. Een voorbeeld daarvan was Laings overtuiging dat schizofrenie het gevolg was van culturele of innerlijke conflicten die vaak werden veroorzaakt door een trauma. Een opmerkelijke onderneming van Laing was de oprichting van een therapeutische gemeenschap, waar het hiërarchische onderscheid tussen patiënten en artsen nauwelijks bestond.
Strikt genomen, hoe controversieel ook, zo meen ik, kunnen we echter niet stellen dat ‘geestesziekten’ bestaan. Het behelst immers altijd ons fysiek-biologische lichaam.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 07, 2010 @ 14:56

Aanvulling: Heeft u iets aan… kunt u iets met…
The ghost in your genes (2006) XviD.avi
te vinden op video.google.com
?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 04, 2010 @ 17:07

Spaink… toe nou… weet ik toch… ik heb niet[s] aangevallen, niet eens getikt, maar willen verlengen, vegroten, verdiepen, ingehaakt en ‘gewoon’ willen zeggen dat het altijd zo zou moeten zijn dat werk nooit voor zou moeten gaan. En hoe dikwijls stelde ik al niet dat de mens zich voornamelijk tegen de mens keert?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 04, 2010 @ 14:34

Me dunkt dat tijd besteden [= aandacht] aan onszelf en geliefden, ook beter is zònder te weten wanneer we doodgaan. Grotendeels omdat we toch al niet anders doen dan doodgaan en buiten de tijd staat. Is dat aandacht besteden aan onszelf en dierbaren eigenlijk niet waar het altijd en in eerste instantie om zou moeten [blijven] gaan? Ik bedoel… een carrière nooit op de eerste plaats! Gelukkig dat de mens God en alle andere goden geschapen heeft. Zo maakt de mens zelf wel uit wat of hij doet, laat, en volgen we niets en niemand anders dan onze innerlijke, stille stem.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 03, 2010 @ 23:07

Beneden

Hoe zwaar de omstandigheden ook zijn, uit het verlangen naar troost ontstaan de verwerpelijke tradities van ons denken en voelen. Troost, gelijk begrip en steun, wekt angst op; zet juist áán tot lijden. En als je er goed over nagedacht hebt, zet juist het lijden je op het spoor van inzicht. Dan zijn bijbels in elk formaat louter de bevroren gedachten van de mens, waarmee hij zijn godshuizen heeft gebouwd als toevluchtsoord. En eenmaal op de vlucht betekent het dat je opoffering alleen bij die mensen aantreft, die zich elke zelfontplooiing ontzeggen, of af hebben laten nemen. Het feit dát die mannen daar zitten, zo ik overtuigd ben, wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we het leven [ten onrechte] verdeeld hebben in het geestelijke en het materiële. Het gaat dus feitelijk altijd en alleen maar om geld en men geeft ze die verrotte Madurodambijbels. Ook bovengronds. Laten we echter niet vergeten dat elk individueel probleem een wereldprobleem is, maar ik zeg dan wel: “Begrijp de gevoelens, maar laat ze je niet binden.”

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 01, 2010 @ 14:46

Mooi voorbeeld dat weer eens helder duidelijk maakt dat we niet ongelukkig worden door wat we meemaken, maar door hoe we omgaan met wat we meemaken; zoals een docent filosofie beklemtoonde: “Hoe kun je lijden of angstig zijn wanneer je niets verlangt?” Zo heeft/kent strikt genomen niemand een plek waarvan hij kan zeggen: “Hier ben ik veilig.”

» Posted By Andreas Sokrates Leno On August 31, 2010 @ 20:27

Ideetje

Ik lees zojuist [Radio 1]: OBAMA IS ECHT CHRISTEN – Het Witte Huis heeft nog maar eens benadrukt dat president Obama een christen is. Deze verklaring kwam enkele uren na een peiling waaruit blijkt dat één op de vijf Amerikanen denkt dat Obama een moslim is. Slechts een derde van de Amerikanen weet wel dat Obama een christen is.
M.a.w. óók schuilgaan achter het zeggen iets te Zijn wat je niet kunt Zijn, gelijk we geen naam kúnnen zijn.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On August 20, 2010 @ 09:39

Spaink: Dat is dan twintig cent…

» Posted By Andreas Sokrates Leno On August 20, 2010 @ 09:31

Ik dacht hier aan: ‘mensen zijn wat ze doen, niet wat ze zeggen’. Zo ook aan het u allen welbekende: “Ik zeg dit niet als lid van het CDA, niet als minister president, maar als… al die andere indentiteiten welke één en hetzelfde personage zich maar aan denkt te kunnen meten. Komisch en wie weet goed voor je relatie? “Nee schat, ik ben niet als je wettelijke echtgenoot vreemdgegaan, maar als collega van de secretaresse.”

» Posted By Andreas Sokrates Leno On August 20, 2010 @ 03:08

Een tikkeltje te Wilders, amigo?

… en zolang er mensen blijven die – hand in hand met religie – menen niet zonder leiding door hun leven kunnen… zal er niets veranderen. M.a.w. er gáát niets veranderen. Niet ten gunste van ons allen. Daarvoor acht ik de massa te geconditioneerd en aangezien democratie op kwantiteit gebaseerd is… rest my case.
Waarheid en pijn zijn binnen de politiek en religie al millennia in conflict daar waar en wanneer waarheid pijn doet, maar vanuit achterlijke tradities niet het daglicht mogen zien. Beide, en sta daar eens bij stil, kunnen niet zonder vijanden, conflict en strijdt. Welk zinnig denkend mens wil daar überhaupt deel van uitmaken?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On August 19, 2010 @ 02:30

Voedselbingo

L. 47 – Ik heb stellig de indruk dat de meerderheid hier niet inziet dat ‘we are all connected’, zoals (ook) de [Kwantum]fysica ons allen heeft geleerd. Dat betekent dat waar men overwegend de ziekelijke behoefte heeft tegen te zijn, zonder inhoudelijk in te gaan op wát gezegd wordt [louter op wie], ze feitelijk tegen zichzelf zijn. Het zal dus vanzelf bij ze terugkeren. Mij stoort dat niet. Neem nu 48 – louter lafhartige onware insinuaties. Dan nog… hoe komt ook hij aan het alfabet, woorden, begrippen en definities? Heeft hij ze bedacht?
En L… lees 50, waar je zelf ook als pseudoniem wordt vervloekt; alsof ‘Maurice’ geen pseudoniem is? Zo is 51 het met Karin eens, zoals hij zegt, en wel dronken met de woorden “je doet het toch nooit goed.” D.w.z. zij, anderen niet?
Gelijk 53 Spaink schrijft… wat voor haar vervelend is… zegt niets van mij. Dit is háár emotie en die emotie is háár oordeel van haar zelf. [Emoties zijn oordelen en persoonlijke belangenbehartigers immers]. Ik bepaal of ik mijzelf emotioneren láát, niet Spaink of wie dan ook. En als ik, zoals zij zegt doet vermoeden, zou willen pesten of tarten, dan zou ik wel gebruik maken van de overige twaalf IP-adressen waarover ik beschik en werkelijk onder allerlei pseudoniemen schrijven. Doe ik niet.
Tot slot het gemodereerd worden. Dat betekent niet meer dan dat Spaink bepalen gaat wat ik zeggen mag en ik beschouw dat als iemand gemanipuleerd doodzwijgen; het vrije woord ontnemen. Den ben je gewoon zielig hoor L. Was het vroeger ‘if you can’t beat them, join them’, het schijnt nu ‘moderate them’ te zijn. Uit angst en lafheid uiteraard, want wie dient het? Het intellect?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On August 31, 2010 @ 12:31

44 annet, in welk basispakket is dat te hóren? En wat wordt het wanneer waar en onwaar eigenschappen van taal is, en niet van dingen? Immers… waar geen taal is, bestaat geen waar en onwaar… is er niets te horen. Of….?
43 Spaink: To think twice: Found on: Quotes Daddy
“No respect whatsoever for authority.” Richard Feynman
“Respect for authority is the greatest enemy of truth.” Albert Einstein
“When the authorities warn you of the dangers of having sex, there is an important lesson to be learned. Do not have sex with the authorities.” Matt Groening

» Posted By Andreas Sokrates Leno On August 30, 2010 @ 16:14

41 Boschloo… Lullo… ironie = ironía = Grieks = sarkasmós = GRIEKS…
40 Spaink… Aanpassing doodt elk initiatief vandaar “No respect whatsoever for any authority… over my life!”

» Posted By Andreas Sokrates Leno On August 29, 2010 @ 19:10

Ah… Maurice… Bingo… vooruitlopen op wetenschappelijke kennis… zo mag ik het horen. Daar komen we verder mee en tip ik u daarom: ‘The Morphogenetic Universe’ van mijn goede vriend Rupert Sheldrake [video.google.com]. ‘Morfo’ komt van het Griekse woord ‘morfóno’ = vormen, ontwikkelen, cultiveren; de film gaat daarmee over een [hypothetisch] biologisch veld dat de [genetische] informatie bevat welke noodzakelijk is om een vorm te geven aan een levend ding [wezen/kern]. Note: De toekomst kan en zal ons niets leren, net zo min tijd niet[s] geneest. De toekomst is een illusoir [denk]idee.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On August 28, 2010 @ 15:06

«« Back To Stats Page