Camouflage

[Voor het tijdschrift Lover, aflevering 2011-2.]

’t Was een mooie meid en dat wist ze. Helaas legde ze het er dik bovenop: haar rokken net te kort, haar truitjes iets te strak, de make-up te uitbundig. De overdaad deed eerder aan haar schoonheid af dan dat-ie eraan toevoegde; er was nu simpelweg teveel dat om aandacht schreeuwde.

Ook haar vader vond het niks. Of nee, hij vond er wel degelijk iets van – hij vond haar uitdossing ongepast, zelfs licht hoerig. Maar hij kon er niet veel van zeggen; ze had hem zijn wapens effectief uit handen geslagen. Want bij dat al uiterlijk vertoon droeg zijn dochter immers keurig een hoofddoekje. Ze bedekte heur haar en ging zo volop de strijd aan met haar cultuur. Met haar vader, ook.

In dat ene tafereel ligt alle kortzichtigheid en stupiditeit van het hoofddoekjesdebat besloten. Zodra (en zolang) een moslima een hoofddoekje draagt, komt ze met zoveel meer weg. Je mag dat tragisch of eng vinden, maar met het ontkennen van die realiteit schiet niemand iets op; de vrouwen in kwestie al helemaal niet.

Een hoofddoekje is voor veel islamitische vrouwen een aflaat. Oh, er zijn uiteraard moslima voor wie de hoofddoek een trotse geloofsbelijdenis is. Maar er zijn ook veel vrouwen die hem dragen omdat het een perfecte camouflage is, een effectieve bliksemafleider: ‘Ik bedek mijn haren, dus verder moet je niet zeuren.’ Sommigen gebruiken hun hoofddoek zelfs als strategisch wapen: ‘Ik bedek mijn haren, en tóch denk jij dat ik onkuis ben? Pfah! Schande over jou!’

Wie een passend symbolisch eerbetoon weet te vinden, kan vervolgens met veel wegkomen – inclusief korte rokken en strakke truitjes. Vaak verwerven vrouwen zichzelf zo ruimte en kunnen ze met ineens doen wat zonder onhaalbaar en onmogelijk leek. Dan is de hoofddoek hun vrijbrief.

Maar daar staan we liever niet bij stil. Liever grijpen we bot in, van buitenaf, in de soms moeizame onderhandelingen tussen islamitische vrouwen en mannen. Maar terwijl wij vroom beweren hun gebodscultuur te willen ondermijnen (een religie mag een vrouw niet voorschrijven hoe zij zich moet kleden, vinden we, en die mannen mogen zich niet langer als de bewaker van de goede zeden opwerpen), weten we niks beters te doen dan zelf nieuwe geboden op te leggen: hoofddoekjes mógen niet. Daarmee scharen we ons in het koor van religies en overheden die hun moraal aan vrouwen wensen op te leggen en hen voorschrijven hoe, wie & wat zij moeten zijn.

(En stel nu dat zo’n vrouw kampt met een man die haar verplicht tot het dragen van een hoofddoek: denken we heus dat een nationale eis de hoofddoek af te leggen, die vrouw meer ruimte geeft? Volgens mij komt ze dan alleen meer klem te zitten.)

Wat me in het debat voorts verbaast – buiten de stuitende hypocrisie ervan, want het gaat ‘ons Nederlanders’ evident niet om een neutraal debat over publiek vertoon van religieuze tekens; alleen de islamitische kentekens zitten ons dwars – is dat het anders zo vanzelfsprekende vertoog over het nut van betaald werk ineens nietig lijkt. Betaald werk is belangrijk, zeggen we altijd: het levert eigenwaarde en zelfbewustzijn; het zorgt voor sociale en maatschappelijke aansluiting en inbedding; en je eigen geld verdienen bevordert zelfstandigheid.

Maar vrouwen met een hoofddoekje willen we liefst ontslaan. Als we inderdaad vinden dat juist zij broodnodig moeten emanciperen, is hen uitsluiten van de arbeidsmarkt en ze zodoende veroordelen tot een leven binnenshuis dan wel zo’n goed instrument? Me dunkt van niet.

Verder is dat hele hoofddoekjesdebat zo seksistisch als maar kan. We hebben het alweer en uitsluitend over de vraag hoe vrouwen eruit horen te zien, terwijl mannen de dans ontspringen. Niemand die mikt op het veranderen van de mening of de macht van de mannen. En vooral: niemand die zeikt en zeurt over mannen in djelleba’s of over mannen met lange baarden, terwijl ook dat vaak religieuze tekens zijn.

Maar ja. Mannen met baarden die zeggen hoe vrouwen zich moeten gedragen zijn van alle culturen. En het debat over vrouwen en hoofddoekjes is geen emancipatoir debat; het is alleen een anti-islamitisch debat.

Dus die baarden hoeven niks te vrezen.

Author: Spaink

beheerder / moderator

63 thoughts on “Camouflage”

 1. Ik heb een fraaie baard. En ik schrijf niemand voor hoe zich te gedragen. En in het bijzonder niet aan eigenwijze vrouwen, want dat helpt toch niet ;)

 2. “En het debat over vrouwen en hoofddoekjes is geen emancipatoir debat; het is alleen een anti-islamitisch debat.”

  Wat mij betreft een anti-religie debat.
  Vandaag op tv jonge geliefden (moslims) in zee. Man met ontbloot bovenlijf en de vrouw helemaal van top tot teen aangekleed met lange mouwen en lange rok en/of legging eronder.
  Deed me even denken aan de foto’s van onze grootmoeders die in lange zwarte rokken op het strand in rieten stoelen plaats namen.
  Moeten er nu echt weer twee, drie, vier generaties overheen gaan voordat niet-religieuzen en religieuzen normaal menselijk kunnen bespreken wat redelijke regels zijn en wat niet?
  Straks zijn we weer 1000 jaar verder, en nog niets gebeurd. Modern- of gematigd gelovigen zouden ook in debat moeten gaan met streng-gelovigen.
  Alles, alles ter discussie blijven stellen zou ik zeggen, juist nu!

 3. Toen Ciska Dresselhuys in de Opzij verkondigde dat ze een redactie medewerkster met een hoofddoek nooit zou aannemen, of zou ontslaan, heb ik na bijna 25 jaar mijn abo op de opzij opgezegd. Als verdorie dingen als economische zelfstandigheid minder belangrijk zijn dan onze normen opleggen aan anderen…. dan zijn we niet meer ge-emancipeerd bezig.

 4. Ben het op zich met je eens. Maar over “niemand die zeikt en zeurt over mannen in djelleba’s of over mannen met lange baarden, terwijl ook dat vaak religieuze tekens zijn.” Dat hoeft dan ook niet. De meeste mannen dragen de djellaba’s in hun vrije tijd en niet naar hun werk.

 5. Ben ik ouderwets modern als ik denk: kleren maken de man (of vrouw) niet; beoordeel iemand op wattie doet, niet wattie is of hoe die zich verkleedt.

 6. “Als verdorie dingen als economische zelfstandigheid minder belangrijk zijn dan onze normen opleggen aan anderen…. dan zijn we niet meer ge-emancipeerd bezig.”

  Nee, we zijn pas fijn bezig als we er niets van zeggen dat mensen vanwege hun religie kledingvoorschriften krijgen opgelegd?

 7. Ruim 500 jaar geleden schreef Mirandola een oratie over de waardigheid van de mens. Een korte quote hieruit:

  “Toen God alle dingen geschapen had, dacht Hij er tenslotte aan, de mens te scheppen. Maar Hij had geen vorm meer voor een nieuw schepsel, noch stof, waarmee Hij het nieuw schepsel kon begiftigen, noch een ruimte, waar het als toeschouwer van het heelal een plaats had kunnen vinden. Reeds was het heelal gevuld, het midden en de diepte. En zo besloot de opperste Meester, dat het schepsel aan hetwelk hij niets eigens meer kon geven, aandeel zou hebben aan alles wat aan de andere schepselen elk apart was gegeven. Zo nam Hij de mens als een schepsel met wankele vorming in de wereld op, plaatste hem in het midden van de wereld en sprak tot hem: geen vaste verblijfplaats, geen eigen vormgeving, geen bijzondere behandeling heb ik je gegeven, opdat je zelf je woonplaats, vormgeving en handeling zoudt kiezen; en opdat hetgeen je kiest van jou zou zijn. Alle andere schepselen heb ik met een bepaalde natuur begiftigd en ze daardoor ingesloten binnen vaste grenzen. Jij wordt door geen grenzen beperkt; jij schept je eigen grenzen volgens je eigen wil, aan wiens leiding ik je heb toevertrouwd.”

  Deze reden is nooit gehouden, omdat het werd verhinderd door de katholieke kerk.
  Zouden wij ons nu de mond moeten laten snoeren door een andere godsdienst? Dan gaan we wat mij betreft 500 jaar terug in de tijd en kunnen we straks weer van voren af aan beginnen.

 8. “In dat ene tafereel ligt alle kortzichtigheid en stupiditeit van het hoofddoekjesdebat besloten”

  Het tegendeel is ook waar Karin.
  Elke man kijkt dwars door burka’s heen. Schoonheid laat zich niet verstoppen, alle hoofddoekjes en lingerie ten spijt. En dat is maar goed ook.

 9. We hebben het over iets dat niet bestaat.
  Het onderwerp is totaal uit-gepolariseerd.

  Hoofddoekjesdraagsters

  komen nergens aan bod

  zullen nooit wat bereiken

  houden zich niet aan ónze normen en waarden.

  Ze willen dat ook niet.

  Dan ben je uitgepraat.

  Volgend onderwerp.

 10. En dat er mensen zijn die schone schijn ophouden onder religieuze-belijdenis voorwendselen, dat komt vaker voor. Het is stom wanneer christenen het doen, het is even stom wanneer moslims het doen – en gaat niet om het specifieke geloof.

  Ik vind ‘de maatschappelijke onrust’ omtrent hoofddoeken maar oneerlijke en xenofobe tijdverspilling.

 11. @ 15 “de nederlander” bestaat want alleen hij bepaalt wat er gebeurt.

  En niet wij die er een beetje omheen staan te gapen. En te stamelen met allerlei rare verhaaltjes.

  “De Nederlander” (= DGG, De Grootste Gemene Gemiddelde) is dan ook helaas,
  niet te beinvloeden zoo jammer nououou.

 12. gemene = pun intended of happy accident? :)

  “niet te beinvloeden” als dat waar was had niemand ooit van ene meneer Wilders gehoord

 13. Ik zou het graag met dit artikel eens zijn, maar ik ben bang dat het zo niet werkt.

  Onderliggend in het betoog is de premisse, dat de moslima’s zich langzaam aan het ontworstelen zijn aan de druk die van uit de religieus argumenterende mannen wordt uitgeoefend. Daar zijn inderdaad veel voorbeelden van, en dat is in lijn met de ontwikkeling die in het westen tot nog toe is gevolgd.
  Echter, de omgekeerde ontwikkeling vindt ook plaats: de onderlinge sociale druk onder vrouwen doet steeds meer moslima’s besluiten de hoofddoek aan te nemen om van het gedoe af te zijn. Als je dat combineert met de tendens dat de conservatievere moslims de neiging hebben bij voorkeur dicht bij elkaar te wonen, zie je eilandjes ontstaan, waarbinnen een hoofddoek de norm is, en niet een uitzondering.
  Wie ziet hoe lang relatief kleine (en in omvang iig véél kleinere) gemeenschappen op de Veluwe kans hebben gezien hebben naar verhouding weinig afwijkende gebruiken in stand te houden, kan niet optimistisch zijn over de tijd die nodig zal zijn om vrouwen de kans te geven zelf te beslissen.

  Verandering van gebruiken wordt mede bepaald door de contactdichtheid met dragers van andere culturen. Wijken die eigen monoculturen in stand houden zijn voor een onafhankelijke ontwikkeling van vrouwen niet gunstig. Dan praten we niet meer over decennia, maar over eeuwen. Daar zijn voorbeelden genoeg van.

 14. Intussen zijn er geen vrouwen met een hoofddoekje directeur geworden of minister, en ligt dat ook niet in de bedoeling.

  Doodeenvoudig omdat er geen discussie over is, noch zal zijn.

 15. Ik denk dat we ons goed moeten realiseren dat er op dit moment mensen bedreigd en vermoord worden voor hun kritiek op de islam. Net als dat mensen in China opgesloten worden voor het hebben van een eigen visie.
  Intussen krijgen de dictatoriale instituties steeds meer macht, ook in Nederland. Onder je neus. De Chinese poorten verrijzen in onze steden, hun spreekwoorden en gezegden worden op onze stoep gegraveerd.
  Okee, je kunt zeggen, dit land en de stad is al lang niet meer van ons. We moeten accepteren dat een nieuwe groep mensen de dienst gaat uitmaken. Goed, ik zou kunnen verhuizen zodra de sfeer me niet meer bevalt. Maar waar heen? In zo’n land zouden dan de keuzes van elk mens onvoorwaardelijk geaccepteerd moeten worden. Men zou de menselijke waardigheid hoog moeten hebben, en een ander niets willen opleggen. Leven en laten leven. Zo’n land zoek ik dan.
  Of kunnen we die toch het beste zelf creëren nu er hier nog iets te sturen valt…

 16. is toch stukje ongelijkheid der sexen….bij de molsims….een man hoeft immer in de zomer geen lap over zijn hoofd te doen en kan elk zomerbriesje door zijn haar voelen wapperen…. dit in tegenstelling tot de vrouw die met een zweetdoek rond moet tuffen….ook al is het 30 graden hittegolf…..

  ergo : de molsim is ook maar een mens en ja die hebben de neiging niet teveel te klagen..in het leven….maar zelfs een blind kind op 1 been kan zien dat er iets totaal niet klopt

 17. @ 21 Er zijn nogal wat Nederlanders die hun eigendommen normen waarden en verwanten, gezinsleden niet laten afpakken

  en die een geweer grijpen.

  Dat is toch nog maar altijd het beste dat er te doen is, en zo is het in de hele geschiedenis van de mensheid dan ook gegaan.

  Burgeroorlog zal er altijd zijn.

  Op een andere manier kunnen dit soort zaken niet worden opgelost. O.a. de hoofddoekjesdraagsters en hun aanhang weten dat.

  Daarom gebeurt er, en bereiken de hoofddoekjesdraagsters niets.

  Zelfs geen discussie, in alle lagen van de maatschappij.

 18. Is het niet een kwestie van open blijven staan voor veranderingen? Op zich is het juist mooi dat verschillende culturen de onze beïnvloeden. Alleen de voorschriften en de dwang, daar heb ik moeite mee. Zodra mensen bedreigd worden, de mond gesnoerd, vermoord en gevangen gezet. Het is zo gedaan. Iedereen weet wat er in China gebeurt, en toch komt er verregaande samenwerking met zo’n land. Niet wij inspireren hen om de mensenrechten in acht te nemen, maar zij krijgen met hun grote dictatoriale bek steeds meer macht.
  Als er aan de kant van ‘de voorschrijvers’ iets ten goede zou veranderen, dan krijg ik weer hoop. Maar het tegendeel is waar, helaas.

 19. Prijsgeven van je eigen identiteit en alles wat je hebt en dierbaar is is je zwakste optie. Dan heb je niet alleen niets meer om van te leven, je leeft niet meer en je bent dood.

  Er is een natuurlijke instinctieve drang in de mens het zover niet te laten komen.
  We hoeven aan het verwijderen van de moslimina’s niet zo heel veel te doen.

  Ze gaan vanzelf wel. Al nomaderend over geheel, de wijdse aarde.

  En anders hebben we nog altijd de dam van het hedendaags gerevitaliseerd politicologisch protestantisme, pal tegenover het ontoelaatbaar oprukkend omverwerpend muzelman- en -vrouwisme.

  (lachte hij in het Spaans)

 20. @25
  “We hoeven aan het verwijderen van de moslimina’s niet zo heel veel te doen.”

  Wat een walgelijke, mensonterende opmerking.
  Behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden. En kom altijd op voor mensen die onderdrukt worden.
  Dan komt het op de wijdse aarde misschien nog eens goed.

 21. We hebben om de moslimina’s niet gevraagd. Ze hebben zich maar aan te passen. Dan mogen ze blijven. Dat moeten wij in hun land ook, en nog veel erger.

  Hoofddoekjes AF. Nu. Meteen. En MARS.

  een, twee, drie, vier.
  een, twee, drie, vier.
  een, twee, drie, vier.

  Hoofd der colonne,

 22. Zojuist te lezen op teletekst dat al-Qaida een nieuwe leider heeft: Al Zawahiri. Hij laat weten dat ze op dezelfde voet doorgaan “totdat we alle indringers hebben verjaagd uit moslimlanden”.

  Gaat lekker zo.
  Als we nu eens afspreken dat iedereen overal mag wonen. Alleen al om het feit dat we er zelf niet om hebben gevraagd geboren te worden.
  En als we vervolgens afspreken dat we anderen geen regels zullen opdringen, en dat iedereen de mensenrechten respecteert?
  Dan komen we vast een heel end.

 23. @25 juzo dat is bij de eerdere grote iteraties van oorspronkelijk joodse religies toch ook niet gebeurd?

  @27 klinkt wel errug eng – maar dat was de bedoeling volgens mij ook

  persoonlijk geloof ik er niks van dat jij er zo over denkt, maar troost je, er zullen genoeg mensen dit bericht niet lezen maar dat bericht wel en alsnog flink toehappen

  p.s. ja mensen hebben een ingebakken neiging de eigen afkomst meerderwaardig te vinden, maar daartegenover staat dat de inheemse menssoort al lang geleden uitgestorven is.

 24. En ook: wat staan mensen dan zwak in hun schoenen als andermans kleding hun identiteit aanpast. Mensen zijn soms stom.

 25. Qua oorlog, hier – dat zal mettertijd wel weer gebeuren, maar ik hoopte eigenlijk dat zelf niet mee te hoeven maken, dat mag nog wel een aantal generaties op zich laten wachten :)

 26. als je nu in rotterdam kijk? ja op straat zie je bijna helemaal nooit meer hoofdoekjes bij de jeugd….alleen nog een handjevol cashieres in de super en nog een handjevol z.g.n. pingkwings ( omaatjes die met hun kleinkinderen lopen… )

  ja hoe saai ik het ook vind… en beetje storend…ja een wet hiertegen dat vind ik teveel haastige spoed….het is iets wat vanzelf uiteindelijk weg gaat,,, ik vraag me af dan “moeten wij de doekjes perse van hun hoofd rukken?”

  je mag toch ook gothic zijn enzo? dat is toch ook toegestaan?

 27. edwin: er wordt ook met twee maten gemeten – de meestgehoorde argumenten voor of tegen zijn allesbehalve objectief of fair.

 28. mijn zelfverzonnen theorie is dat “er bij de moslimmeisjes en vrouwen ook een sprake is van een sexueel spel….” bijvoorbeeld het subdominant zijn aan een ( moslim ) man….en dat dus uiten via een kledingstuk…..

  Nou ja bij onze westerse kennissen daar is dat spel ook bekend dus, alleen wel in veel mindere mate dus….

  dus ja vauit die optiek zeg ik “verbieden is niet in alle gevallen correct”

 29. dus ja als je dan kijkt naar een kledingstuk als een burka die het gezicht geheel afdekt?? ja het is niet mijn “cup of tea” om 365 dagen per jaar zo een vrouw om me heen te hebben….

  maar een bepaalde erotische lading zie ik er wel in…( ze doen het dus voor hun droomwens-man : de moslim-man ) …….en je kan als je dat gaat verbieden? wel zoveel “erotische kledingstijlen zoals sm-kledij gaan bannen”

 30. het is een hypothese zolang het nog niet ‘bewezen’ is ;)

  Maar mijn gemuggenzift terzijde, er is bij moslimmeisjes en -vrouwen ook sprake van een seksueel spel, net als bij alle andere meisjes en vrouwen en jongens en mannen.

  Het maakt niet uit wat iemand’s geloof is, mensen blijven mensen, en daar hoort seksualiteit etc. ook bij.

  Je idee klinkt overigens wel logisch genoeg en complex genoeg om in sommige gevallen waar te kunnen zijn.

  Wat Karin in de eerste paar alinea’s van deze column schrijft schetst ook ongeveer zo’n beeld. (Karin schrijft wel vaker goeie dingen in columns die dan in de reacties herontdekt worden, heel irritant ;))

 31. Ha ok ik ben heel succesvol op internet…..heb vrij veel en lang gestudeerd op heel veel zaken….maar dit gaat bij mij altijd via cinema en muziek en visioenen etc etc….en zelfverzonnen idee-en…maar lezen gaat de laatste jaren heel slecht bij mij…..door de drugs geloof ik ….ofzo…..

  Ha dus dan kom ik op karin haar site? en dan mijn “water” zegt dan gelijk dat het goed is wat ze publiceert….maar ik ben absoluut geen lezer dus…de letters dansen al snel voor mn ogen….

  Ja dus dan smijt ik zonder heel het topic en reacties te lezen gewoon mn visie neer ha ha……

 32. Heel eerlijk gezegd vind ik burqa’s even opwindend als de brievenbussen waar ze op lijken. In het geheel niet, dus. Maar ook dat terzijde.

 33. Ha oke je hebt in de westerse modewereld ook op shows…meisjes en jongens die zich kleden met hele vreemde gezichts bedekkende kledij….maar dan meestal ook in verschillende kleuren en vormen enzo……

  ja en ik liep zelf jaren lang met of een muts of een kapoesjon op ….idd wat karin ook zei..”het schermt je op een bepaalde manier af van de buitenwereld”

 34. Ik steek niet gauw m’n neus in andermans zaken, maar als je door drugs niet meer kunt wat je vroeger wel kon, is het waarschijnlijk een goed idee om met de drugs te stoppen / hulp daarbij te zoeken.

  – goedbedoeld advies, meer is ‘t niet – wat je doet moet je zelf weten –

  Of wat Karin schrijft echt goed is kun je alleen maar achter komen door te weten wat ze geschreven heeft :)

  (je kunt je computer spul voor laten lezen, maar hoe mag je zelf uitpuzzelen)

 35. ha nee ik gebruik allang geen drugs meer…..maar gloof door de drugs dat ik minder goed ben geworden in lezen….nou ja het is een handicap waar zeer goed mee te leven valt…….want de kunst die ik produceer loopt wel heel goed enzo………

  ..ik ben op zoek naar een goede readspeaker… ( bijv die van http://www.readspeaker.com )….. als ik die koop? dan surf ik naar karin toe en dan gooi ik haar stukje door de pc heen…..en dan luister ik aandachtig ha ha…en luisteren gaat me wel heel goed af…….

  maar heb even geen geld om software te kopen dus…..

 36. @ 28 geen kracht is groter dan zijn tegenkracht.

  Er zal dus altijd een Al Kwedda zijn om fleink stevig tegein ten strijde te kunnen trekken.

  We gaan niet afspreken dat iedereen overal mag doen waar die zin in heeft. Dan slaan we al meteen elkaars koppen in en het is veel beter daar nog ‘n luttel paarseconden mee te wachten. Dan kan je d’r meer van genieten.

  Vervolgens zullen we afspreken dat we anderen regels gaan opdringen. We wonen hier niet op ‘n onbewoond eiland. Zogauw er twee rondtippelen, zijn er regels waar ze zich aan te houden hebben.

  Mensenrechten bestaan niet. Er bestaat alleen het recht van de sterkste.

  @ 32 je hoef alleen je voornaam maar beetje te veranderen

  http://fiberposse2011.org/bericht-uit-2045/

  en klaar bejje

 37. ik vind niet dat er grof woord ingegrepen.die discussie bestaat al lang.
  veel te lang.
  precies daar gaat het om.het hoofddoek NIET verbieden,omdat het voor sommige vrouwen de enige mogelijkheid is om mee toe doen ?
  ben ik de enige die merkt hoe krom dat is!

  wanner een vrouw iets op gedwongen woord.of met geweld OF met moraal,of met welke reden dan ook,is dat verkeerd!punt uit.
  von mij mag ze zich in inpakken en dichtplakken zoveel ze wil.wanner dat haar vrije keuze is.
  niet inmengen omdat ze dan problemen krijgt?!dan laten we het maar zo?!

  en het is doch maar een doek. nee,dat is het niet !ook die redenering is nervig.was het maar een doek zou er zeker niemand een probleem van maken.
  maar zolang een vrouw zich bedekken moet om geen” problemen” te krijgen,of om te (moeten/willen)”bewijzen” dat ze fatsoenlijk is,zolang blijf ik het herhalen.het is verkeerd.en moet anders.
  en als het moet,dan maar met pijn.
  omdat ik wil dat voor mijn dochter alle kansen grijpbaar en alle deuren openstaan.
  en ik ben het meest boos op de moderne intelligente moslimvrouw.
  omdat ze dat alles weet en het toch promotet.

  vrijheid betekent niet,ik mag alles doen wat ik wil.vrijheid betekent ervoor te kunnen kiezen ,om iets NIET te doen.

  verder vind ik dat mensen,mannen en vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd beter zoveel bedekt houden als het maar kan.

 38. Gisteren had ik een lange (vrouwen)broek aangetrokken, gekocht op de rommelmarkt, en een roze “vrouwen T-shirtje”. Het is interesant om te horen dat niet iedereen dat leuk vind; eerst dacht ik dat men een grapje maakte, maar het blijkt toch serieus te zijn.
  Als je goed nadenkt, dan is het toch flauwekul, of nou een vrouw op high heels loopt of een man, schijnbaar zijn wij in de loop van de geschiedenis zodanig geconditioneerd, en zo Pavlov gevoelig dat het in onze genen is gaan zitten, wat bepaalt wat vrouwelijk is en mannelijk, maar rationeel gezien klopt het niet. Ik moet toegeven dat ik daar zelf ook “slachtoffer” van ben: Ik zie ook liever een vrouw op hoge hakken, korte rokken en diepe décolleté, dan een vrouw in een mijnwerkerstenue.
  Conclusie: Iemand die hier niet zo Pavlov gevoelig voor is kan al gauw als travestiet bekeken worden, of wellicht word de sexuele voorkeur er ookal bij betrokken. Interesante gedachte, vind je niet.
  Ja ik moet toegeven dat ik af en toe wel een beetje verwijfd ben.
  En we hebben weer lekker gespeeld gisteren in Alkmaar op het buitenpodium.

 39. Hoge hakken zijn om de kont meer te laten wiebelen. Daar vrouwen door genetische aanleg eerder een kont hebben die kan wiebelen, is een wiebelende kont als vrouwelijk kenmerk herkennen niet zo vreemd.

  Conditionering is leuk, maar qua hoge hakken gaat het daar niet om.

 40. bij molsimas heb je ook gewoon rangen en standen……dus heb je de een en die loopt in flauw theedoekje naar school…en die heeft ook geen geld om elke dag een frisse aan te trekken….

  en dan heb je er ook bij die lopen in luxe uitvoeringen van hoofddoekjes en hebben mooiere ( en sexiere ) schoenen en jurken aan…..

 41. magnani de ene dwang door de andere dwang vervangen, is dat dan wel okee? *frons*

  en waarom is leeftijd relevant?

 42. @maurice.
  dat is te algemeen voor mij.

  net als mag je liegen om iemand te beschermen.

  ja .dwang is okey.wanner gericht tegen de dwang.snappie?
  dan komt nu natuurlijk . maar moet je dan geweld met geweld beantwoorden.
  niks moet maar ik zou het je aanraden.
  hier een heel flauw voorbeeld.omdat het al laat is.
  natuurlijk kunnen we wachten tot dat misschien ooit, het besnijden van vrouwen,(vaak ook helemaal uit vrije wil)van zelf ophoud.maar ik denk dat een beetje dwang toch meer helpt.

  leeftijd.je hebt zeker nog nooit een oude man in een string gezien…..

 43. @ 46 ik zal je vertellen d’r gebéúrt wat..!!?
  maar wat maakt ‘t uit eigenlijk. bejje gek jôh.

  bejje gék.
  ‘t maakent allemaal niks uit.

 44. En wéér geen kip die er de humor (het echt enige, vooralsnog, wat ons eventueel te redden vermag) van inziet.
  Namelijk: wien de allegorie niet duidelijk is of wordt (of, nog erger: wil worden); confrontere men met de letterlijke interpretaatsie.

  citaat Spaink (wat mij dienstig dunkt)
  aflaat – trotse geloofsbelijdenis – perfecte camouflage – effectieve bliksemafleider
  -whatever-
  als strategisch wapen: ‘Ik bedek mijn haren, en tóch denk jij dat ik onkuis ben? Pfah! Schande over jou!’
  citaat einde (knieën te kort!!!)

  Lees : “JOB: a Comedy of Justice” van Heinlein, voor de (wat RAH betreft) GristeLIJKe benadering deszelfs.

 45. Omdat de diersoort mens moeite had met onbeantwoordbare vragen, moesten er wel religies worden bedacht, die niet alleen antwoorden gaven, maar ook de angst voor de dood wegnamen of tenminste beperkten.

  Helaas bleken religies ook bij uitstek geschikt om macht uit te oefenen.
  De goden werden naar het evenbeeld van de mensen die ze bedachten geschapen, zijn eigenlijk tijdgebonden.
  Godsdiensten waarbij mensenoffers moeten worden gebracht zijn inmiddels ‘uit de tijd’, maar de onbeantwoordbare vragen en angst voor de dood zijn gebleven en mensen laten zich nog steeds leiden door hen die zeggen ‘de waarheid’ te kennen en daarbij een machtspositie claimen en niet zelden misbruiken.

  Misschien moeten de ietsisten en agnostici wat meer aan de weg gaan timmeren, wat herkenbaarder zijn.
  Voor wie genoeg heeft van het kruisje, het keppeltje, het hoofddoekje… draag verschillende sokken om aan te geven, dat je er nog even over na wilt denken.
  En bedenk je eigen rituelen…
  In vrijheid… uiteraard. :-)

 46. Ja, het wordt tijd voor een tegenbeweging. Verschillende sokken dragen, vind ik een leuke. En misschien een t-shirt erbij met de tekst: ‘Maar door wie zijn God en Allah eigenlijk geschapen’.
  Ik haat rituelen. Dat is precies waarom godsdiensten zo’n macht krijgen: Als je mensen kunt laten doen wat je wilt, kun je ze ook laten geloven wat je wilt.
  Mensen hebben blijkbaar een onstilbare honger naar kaders.
  Vooruit dan maar, ieder ook een eigen setje rituelen dan, voor het ‘veilige gevoel’ of zoiets.

 47. Hoi Karin,

  Wat schrijf je heerlijk.
  Ik kan mijn hart ophalen aan je nauwkeurige scherpzinnigheid.
  Het bestaat nog.

  Dank je wel.
  Judith

 48. Janus, het minste dat je kunt doen is zeggen warom je die link in dit verband interessant vindt…? Ja, hij geeft een ouderwetse opvatting over vrouwen. Maar hij is ook Jehova’s getuige, blijkens datzelfde stukje. Dat lijkt me nu niet bepaald een representatief standpunt.

  Of wil je soms zeggen dat conservatief alstijd conservatief is…?

 49. Hoi Karin,

  Vannacht had ik geen zin om dit verder toe te lichten, want de stompzinnigheid van zijn standpunt leek mij overduidelijk. Ik heb er erg om moeten lachen, maar op een heel wrange manier. Bovendien dacht ik dat dit in jouw kring van volgers niet tot al te veel misverstanden zou leiden.

  Allereerst – dat was mijn primaire reden om die link te plaatsen – lijkt het mij dat dit bewijst dat, zelfs als je tot de grootste artiesten ter wereld behoort, dat dat nog niet wil zeggen dat je dan ook automatisch tot de grootste denkers behoort, ook al hebben sommigen van hen wel die pretentie.

  Aan de andere kant signaleert hij – helaas niet om kritisch te zijn – een verschijnsel dat duidelijk maakt dat er inderdaad (veel) mensen zijn, die behoefte hebben aan een van buitenaf aan hen opgelegd systeem van regels – Islam of wat dan ook – waarbinnen ze zich op een vreemde manier geborgen kunnen voelen, ook al kost het hun een gedeelte van hun vrijheid; vrijheid, waar ze zelf (kennelijk) niet mee om kunnen of durven gaan. Afhankelijk van de mate, waarin ze aan deze geborgenheid verslaafd zijn, zijn ze zelf fanatiek of minder fanatiek voorvechter voor het handhaven van zo’n systeem. Dit geldt dus ook voor Prince, blijkens hetgeen hij zelf zegt over de regels binnen zijn kerk, die hij prettig vind.

  Dat die instituten (en hun deelnemers), die die regels handhaven, anderen, die wél de vrijheid verkiezen, onderdrukken (of erger), daar sluiten degenen, die er zich in thuis voelen, hun ogen voor. (Zo ook Prince, want hij maakte daar een grapje over.) En nee, Prince’ standpunt is niet representatief, maar ik vrees wel dat veel mensen zo denken.

  Ter ‘verdediging’ van Prince wil ik zeggen dat deze gehele geloofstoestand (lees: geloofswaan) waar hij in verzeild is geraakt, naar mijn idee vrijwel zeker het gevolg is van een trauma dat hij heeft opgelopen door de dood van zijn zoontje – zeven dagen na zijn geboorte – en andere privéperikelen, zoals meerdere scheidingen (in navolging van zijn ouders?). Die dingen heeft hij kennelijk (totnogtoe) niet kunnen verwerken, althans niet op een manier, waarbij hij zijn authentieke persoonlijkheid en eigen vrijheid van denken en handelen heeft weten te behouden.

  Het is erg lastig om onder invloed van verdriet zelfstandig te blijven denken. Het is dan o zo makkelijk om je oor te laten hangen naar anderen in de hoop op troost. En het gevaar is dan erg groot dat die troost van de verkeerde soort is. Dat geldt niet alleen voor gelovigen, die je hun geloofswaan komen aanpraten, al of niet goed bedoeld, maar ook voor mensen, die je dan maar ‘een pilsje’ of andere (troost)middelen aanbieden.

  Bij beroemde mensen bestaat een extra gevaar: ze lopen het risico vanwege hun roem en naam gerecruteerd te worden ter meerdere eer en glorie van zo’n kerk. Of dat bij Prince ook het geval is, is moeilijk na te gaan.

  Overigens hoeft conservatief niet altijd conservatief te blijven….

  Groeten, Janus.

 50. @ Janus 54 & 57 -> eerste prijs
  we vragen Bach, Mozart of Wagner (of Michael Jackson) ook niet naar hunne mening omtrent volkorenbrood, hoefijzers of rechtsfilosofie (of architectuur), alleen omdat ze muzikale genieën zijn.

  religie is cultuur en, waan- of on- of diepzinnig, ALTIJD on topic!

 51. Big smile, JPaul, :)

  Maar helaas is religie meestal meer waan- of on- dan diepzinng.

  Zou dat laatste méér het geval zijn, dan zou er op z’n minst, neem ik aan, ook méér met elkaar gesproken worden, dan dat men mekaar (onnadenkend!) bestrijdt, zoals nu.

  Groet, J.

 52. Volgens mij heeft de schrijfster toch ook wel even vergeten dat de sikhs met hun tulband en baard (die hoofdzakelijk door jongens/mannen gedragen wordt) ‘meeliften’ (en wel de verkeerde kant in) in dit hoofddoekjes debat.

 53. Zojuist Jan Mulder in DWDD:
  “Belachelijk die kritiek op hoofddoekjes, onderdrukking van de vrouw etc.; Beatrix en Maxima waren prachtig, prachtig met hoofddoek, moet je eens kijken!”

  http://www.ad.nl/ad/nl/2825/nieuws/photoalbum/detail/3110462/325653/0/Hoofddoek-voor-Beatrix.dhtml

  Hmmm. Dus als het mooi staat, is het geen probleem, is het géén teken van kort houden, insnoeren, van regulieren en voorschrijven…
  Nee, dan dient het de vrouw (of juist de man, want die heeft dan iets moois om naar te kijken?!), dan is het opeens prima. Hmmm.

 54. Nog even een nieuw inzicht posten hier vanuit de catacomben.
  Iets wat ik bedacht toen ik Ellen Vogel als non in een toneelstuk zag op tv: Dat is het! Moslima’s met een hoofddoek zijn net als onze nonnen! In feite zonderen ze zich af van de maatschappij op die manier.
  Het lukt me vaak niet om contact te krijgen met hoofddoekdragende vrouwen op straat. Nooit iets van een vriendelijk oogcontact, uitzonderingen daar gelaten. In de afwerende ogen van die vrouwen en meisjes zie ik meestal veel, heel veel afstand, en hardheid.
  Ik ril ervan.
  Net als dat ik ril van christelijke types die vol liefde voor hun god zitten, maar vol haat voor de medemens.
  Bherrrrr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.