Kopzorgen

Dat gezeur over hoofddoekjes en het dragen van ‘religieuze symbolen’ hangt me de keel uit. In sommige beroepen is het inderdaad wezenlijk om neutraliteit, herkenbaarheid of gezag uit te stralen. Maar daarvoor hebben we nu juist het uniform uitgevonden.

Daarbij geldt: hoe noodzakelijker de gewenste neutraliteit of rolvastheid, hoe strikter de kledingcode. Postbodes kunnen kiezen tussen broek, rok of shorts; soldaten, agenten en advocaten niet. Maar of baliemedewerkers, HEMA-verkoopsters of ambulancepersoneel een hoofddoek bij hun uniform dragen, doet weinig ter zake; wat telt is uitsluitend of ze goed werk leveren.

Al roepen we om ’t hardst dat het hoofddoekjesdebat gaat over de ‘algemene’ vraag of religieuze overtuigingen publiek beleden mogen worden in iemands uitoefening van z’n beroep, gaat het natuurlijk helemaal niet over religies in hun algemeenheid. Nog nooit heeft iemand bezwaar gemaakt tegen een ambtenaar met een kruisje om zijn nek of tegen een rechter met een sticker van een vis achterop haar auto.

Om niettemin de schijn van objectiviteit te bewaren, is het debat inmiddels opgesmukt tot het publiekelijk tentoonspreiden van persoonlijke overtuigingen. Misschien horen ambtenaren evenmin politieke t-shirts te dragen? Dat kan immers provocerend of aanstootgevend zijn, en is sowieso niet neutraal. Ah, ok.

Maar waar trekken we de grens? Mag een broche met een roze driehoek wel? Is een potteus uiterlijk toegestaan? Een deathmetal t-shirtje? Persoonlijk haat ik roze borstkankerlintjes (beargumenteerd, en op goede gronden); kan ik voortaan bezwaar maken tegen ambtenaren die ze dragen?

Laten we elkaar geen mietje noemen. Er ligt in dit debat maar één religie en één overtuiging onder vuur: de islam. In een manoeuvre die herinnert aan de spagaat van het Amerikaanse leger – soldaten mogen gerust homoseksueel zijn, ze mogen het alleen niet laten merken – wil de PVV de islam uit de openbaarheid wegdringen: niemand mag kunnen zien dat je moslim bent. Wie dat xenofobe debat wil ‘abstraheren’ en daartoe gaat zaniken over persoonlijke overtuigingen van ambtenaren die publiekelijk achterwege moeten blijven, is hypocriet.

Want wie oprecht vindt dat ambtenaren in functie uiterlijk ontbloot dienen te zijn van hun persoonlijke overtuigingen, rest maar een oplossing: overheidsbrede herinvoering van het uniform. Elke kledingstijl – inclusief de bloemetjesjurk – heeft immers zijn eigen culturele en politieke connotaties; alleen een strikt gereguleerde dracht kan neutraliteit uitstralen.

Maar uniformen voorschrijven willen we niet. Dat zou draconisch zijn! Bovendien, iedereen moet kunnen dragen wat-ie wil: Nederland is immers een vrij land. Tenzij zo’n Nederlander islamitisch is, natuurlijk.

Author: Spaink

beheerder / moderator

110 thoughts on “Kopzorgen”

 1. Ik ben het volledig met je eens. Als ik voor een loket sta of een boodschap doe wil ik graag dat degene die mij helpt deskundig is en vriendelijk. Nu moet ik wel toegeven dat ik er moeite mee heb wanneer iemand binnenshuis een pet draagt en mijn moeder droeg haar hoofddoek ook uitsluitend buitenshuis :-) Maar ik kan me goed voorstellen dat heel wat jonge vrouwen met al dat gezeur juist een hoofddoek gaan dragen om te laten zien dat ze zelf wel uitmaken hoe ze zich kleden. Kortom: stop die discussie.

 2. “Maar waar trekken we de grens?”

  – Onderwijsinstellingen met religieuze identiteit niet meer bekostigen
  – Levensbeschouwing in het openbaar onderwijs verbieden
  – Politieke partijen met religieuze identiteit verbieden (ajuus CDA, CU, SGP).

  en als klap op de vuurpijl:

  – De op historisch christelijke waarden gestoelde wet afbreken.

  …Toch maar niet.

  Ik vind Nederlanders soms maar een naar kleingeestig volkje.

 3. Mitsubishi’s, Lada’s, Fords en Ferrari’s zijn alle auto en al kleeft aan de laatste een welhaast mythische status; ze moeten toch aan dezelfde door de RDW -op wetenschappelijk goede grond- gestelde eisen voldoen. Ook zo hun bestuurders.
  Waarom dan onderscheid maken tussen religie (ik daag U uit mij daarvan een sluitende definitie te geven) en andere vormen van cultuur en dier beoefenaren?
  Dit alles hoort het hoofddoekjesdebat overigens niet te raken. Hoofddoekjes hebben niet per se met overtuiging op cultureeel-maatschappelijke grond te maken; wat dunkt U van het weren van stofnesten of kou?

 4. JPaul, veel mensen zijn bang voor iets dat afwijkt van hun simplistische wereldbeeld. Weerstand tegen snappen dat hun manier niet de beste/enige manier is. Dat gebeurt ook bij niet-religieuze culturele verschillen.

  Strict genomen definieer ik religie als een overtuiging met bovennatuurlijke entiteit(en). Goden, half-goden, mythische wezens, heiligen, magische ‘hogere’ machten, etc.

 5. JPaul en ook nog: ik vind hoofddoekjes soms heel mooi staan! (waarmee de hijab gedeeltelijk het beoogde doel misslaat, maar dat terzijde). Die plastic dingen om bejaarde koppies vind ik dan weer helemaal niks, trouwens.

 6. @Maurice (plastic dingen om bejaarde koppies vind ik dan weer helemaal niks): ik vind regenpakken ook niks, maar dat soort van mening/overtuiging hoort thuis bij de afdeling ‘gevonden voorwerpen’ – gratis af te halen.
  Overigens ben ik van mijn eigen helderziendheid (=weliswaar beperkt, edoch terdege bovennatuurlijk) overtuigd. Is zulks religieus?

 7. “een ambtenaar met een kruisje om zijn nek of tegen een rechter met een sticker van een vis achterop haar auto.”

  Is heel wat anders dan het verplicht insnoeren van het hoofd, voorgeschreven door de religie.
  Natuurlijk mag iedereen dragen wat hij wil, maar is hier nog wel sprake van vrije wil, als de vrouwen zonder hoofddoek systematisch worden gediscrimineerd en vies aangekeken door vrouwen met hoofddoek?
  Ik heb gesproken met een moslima die zonder hoofddoek wilde leven en daar graag het debat over wilde blijven aangaan met de hoofddoek-dragende vrouwen. Het leven werd haar zuur gemaakt! Ze werd met de nek aangekeken en zowat verstoten uit de gemeenschap.
  Ik vind het in deze tijd niet meer acceptabel dat religie ons de kleding voorschrijft. Hoofdoeken gaan verder: het is niet alleen een symbool of sieraad, het dwingt de vrouw zich gedeeltelijk te verbergen. Waarom? Omdat de imam het zegt? Omdat de vrouw anders te aantrekkelijk zouden worden en de mannen moeite krijgen zich in te houden? Kom op! We leven in 2011!
  Hoofddoekjes zijn in Turkije verboden geweest op de universiteit. Dat was een verademing voor de vrouwen daar. Nu zijn ze weer terug bij af.
  Ik ben ook tegen verplichte vlechtjes en verplichte religieuze hoedjes, en tegen verplichte rokken bij de gereformeerden, en tegen verplichte jurken voor mannen, en noem maar op.
  En ik ben er voor om voortdurend het debat aan te blijven gaan. Al is het alleen maar om moslima’s die geen hoofddoek willen dragen te steunen. Voor hen wordt de vrije keus nu zelfs in Nederland steeds moeilijker. In moslim landen hebben ze in grote steden nog veel medestanders. Omdat hier de gemeenschap kleiner is en de sociale controle groot, is het lastiger. Als overheid kun je vrouwen (en mannen met jurken) ook helpen door hoofddoeken in overheidsfuncties te verbieden. Dan hebben ze een goede smoes, en komt het debat erover binnen de moslimwereld misschien ook weer op gang.
  Een verplichte hoofddoek is niet normaal en niet gewenst. Verplicht zonder is ook niet fijn, maar geeft wel weer wat evenwicht vind ik.

 8. JPaul hoezo dat? “dat soort van mening/overtuiging hoort thuis bij de afdeling ‘gevonden voorwerpen’ – gratis af te halen.”

  Is de mening minder waard omdat het iets doodgewoons betreft?

  “Overigens ben ik van mijn eigen helderziendheid (=weliswaar beperkt, edoch terdege bovennatuurlijk) overtuigd. Is zulks religieus?”

  Volgens mijn stricte definitie niet; ik reken dat tot de niet-religieuze levensbeschouwingen, want er zit geen hogere macht/entiteit in.

  Ik vind het desalniettemin niet reëel; ik ben er van overtuigd dat jij niet helderziend bent, bovennatuurlijke dingen bestaan niet.

  ps. Ik beweer niet dat ik gelijk heb, maar het is wel hoe ik er over denk. En ik wil niet de indruk wekken je van gedachten te willen doen veranderen.

 9. Pietie, euh @ gedeeltelijk verbergen / aantrekkelijkheid verpakken:

  Draag jij geen broek over je kont of shirt over je borsten? Dat is toch hetzelfde?

 10. M.i. als een moslima besluit dat het tussen haar en haar God is om wel of niet bepaalde gebruiken te volgen, dan vind ik dat een geemancipeerde keuze.

  Als een moslima wordt gedwongen de hijab te dragen terwijl ze niet wil, of wordt gedwongen hem niet te dragen terwijl ze dat wel, dat vind ik jammer.

 11. Ik weet niet meer van wat voor geslacht jij bent (lol oops). Niet dat het er toe doet; mannen bedekken zich ook.

 12. 9,10: Hoi Maurice,
  Ja, bedekken is niets mis mee, daar is kleding voor. Maar hoofddoeken en ander religieuze kleding-verplichtingen is ‘zinloos bedekken’. Althans, de bron is dan niet de vrije wil, niet de eigen behoefte of voor het nut, maar een voorschrift op grond van een willekeurige religieuze overtuiging van een of ander imam.
  Houd ik niet van.
  (En mijn geslacht? Gaat je niets aan :-))

 13. Mee eens, dat laatste.

  Qua het voorschrift: de voorschriften die hier tot algemeen gangbaar zijn gebombardeerd zijn ook maar door iemand verzonnen.

 14. 15
  Maar die ‘culturele voorschriften’ zijn toch afhankelijk van de mode en zijn toch dynamisch? En nog steeds geldt in de niet-religieuze wereld geen voorschrift: je hebt mannen met pakken en met sportkleding, vrouwen met rokken en broeken, haar in elke soort lengte.

  Als de overheid religieuze voorschriften in overheidsgebouwen qua kleding en haardracht verbiedt, geeft dat volgens mij een goeie impuls om weer wat beweging te krijgen in die starre dogma’s.
  Overigens hebben mannen in overheidsfuncties ook weinig keus qua kleding: het is blauw pak, of zwart pak met stropdas. Maar gelukkig kan die dan na werktijd zelf kiezen in elk geval.
  Ik ben overigens niet tegen het dragen van symbolen als sieraad. Vind het zelfs wel leuk om te zien welke godsdienst iemand heeft. Maar krijg je misschien die discussie weer, wat is een sieraad…

 15. 18: eh…. ja… mits die hoofddoek dan alleen om modieuze reden wordt gedragen, en tenzij dat metalen sieraad verplicht gedragen moet worden als voorschrift van een of ander geestelijke…
  (wat mij betreft)

 16. En voor de volledigheid bedacht ik nog: een hoofddoek heeft naar mijn idee dus vooral te maken met de mate van strengheid en de mate van vrijheid binnen een religie. Dat is wat me dwarszit, dat het debat daar niet meer over lijkt te gaan. Ik zou gelovigen graag onderling willen horen praten over die vrijheid van keuzen.
  Het willen controleren en beheersen van de voorschrijvers, daar heb ik moeite mee, ongeacht welke godsdienst of religie.

 17. Liever toch geen rechter met een vissticker op de kont van zijn/haar auto als ik ooit voor het gerecht zou moeten komen…
  En roze lintjes vind ik ook idioot trouwens.
  Maar ja, aan de andere kant, draag ik mijn bidsprinkhaan T-shirt met armpjes over elkaar heen (n.a.v. tip van jou ooit) ook met licht vilein plezier. Dus who am I to judge?

  Lastig, lastig, lastig. Ik kauw (on)rustig voort.

  ;-)

 18. @7 Pietie : Je vergelijkt vrijwillig/verplicht = appels & peren.
  @8 Maurice : Ook omtrent halszaken zijn meningen waarde- en over het algemeen zin- en nutteloos.
  Mijn helderziendheid betreft géén levensbeschouwing, noch heb ik (en jij al helemaal niet want je hebt er geen blijk van gegeven in mijn zieltje te kunnen blikken) daaromtrent weet van hogere dan wel lagere machten en/of entiteiten , ik ervaar het.
  @13 Maurice : Je was me vóór: Ik wens geheel uit eigen vrije wil (over een week of maand of wat; als de athmospherische omstandigheden te dien faveure werken) in mijn blote togus de straat op te gaan. Wie het niet wil weten mag wegkijken (hetgeen makkelijker dan wegluisteren van een ghettoblaster is), zijn of haar misprijzen verbaal kenbaar maken, flauwvallen (niet moeilijk bij zo’n aanblik) en noem maar op.
  Wedden dat ‘t fout afloopt? En op welke grond? Vooroordeel!
  De bidsprinkhaan (l’Amante Réligieuse) is gefrituurd óók lekker.

 19. Een Boerka heeft wél het voordeel in één keer hoofdzakelijk af te zijn van stralingsdeeltjes als men zich omkleed. Bedoel veel wassen hoef je dan niet meer.

 20. Ik dacht dat de discussie over de kopvodjes al helemaal niet meer gevoerd wordt, nergens in Nederland, althans niet op de werkvloer, maar ik kan me vergissen natuurlijk. Hier, in mijn eigen provincie hoor je er nergens en nooit niet niet niks niet niet van.

  In België is het wat anders.

  Ik kan me voorstellen dat de Nederlandse HEMA aldaar een meisje de deur wijst, als ze ‘n hoofddoekje draagt. Het is daar, of jij weg, of de klanten zijn weg, en dan kiest de concerndirectie natuurlijk voor ‘t eerste.

  Voor de rest zal de mens als een kameleon zich moeten aanpassen aan de omstandigheden waarin hij verkeert, uit louter opportunistische motieven en ja. Dan zal je je moeten weten te gedragen, zoals de omgeving het wil, als je wil overleven.

  De situatie van drop- en outcasts wordt steeds mens-onterender.
  Ten laatste mogen ze nog maar alleen te Amsterdam verkeren en verpozen.

  Maar gelukkig is de generale aanpassing der mens in de rest van, en zelfs in de gehele wereld overal, wel al heel lang altijd overal het geval dus we hebben niets te vrezen.

  Alles wat boven het maaiveld uitsteekt wordt weggeschoffeld.

  Dat is dan weer een hele geruststelling op deze zo onbesuisd van start gegane woensdagmorgen.

 21. Die blauwe maat-uniformpjes die al die Japanners dragen zien er toch wel héél netjes uit.

  Japanse vrouwtjes in de stadscentra zijn zó van de voorpagina’s der internationale top-mode-tijdschriften weggeknipt.

  Maar daar zullen we ‘t maar niet al te lang over hebben. Al zeg ik ‘t zelf.

 22. Wat veel belangrijker is dan hoofddoekjes is de kwestie van oorlog en militaire interventies. Ik word niet goed van de hypocrisie tegenwoordig: in naam van het beschermen van de bevolking wordt de bevolking gebombardeerd. We zagen het in Joegoslavië, in Irak, in Afghanistan, etc. etc. Samen met dictators wil Wammes Waggel Rutte optrekken tegen een dictator. Waanzin troef.

 23. Ik geef je daarin wel gelijk, maar insubordinatie kunnen we niet hebben. Als we in een geordende samenleving (dictatuur) tegenstand ontwrichting en ongehoorzaamheid ontwaren, dan moeten bommen daarop. Dat zijn we aan onze handelsprtners in Amerika verplicht. Anders krijgen we van hun geen geld. En dat hebben we hard nodig want allenig kunnen we niets. En hebben we niets.
  Ja dan sta je natuurlijk een beetje alleen te kijken hè.
  In zo’n geval.

  Onderzoekingen hebben opgeleverd, dat in Nederland geen democratie bestaat.

 24. Juzo, indien de bevolking misleid wordt door politici dan kun je inderdaad niet meer spreken van een democratie. Maar aangezien alles te maken heeft met marketing en beeldvorming is het kwestie van gewoon doordrammen, geholpen door een gelijkgeschakelde pers. Het aloude trucje werkt nog steeds: het demoniseren van de tegenstander, en het ophemelen van meestanders.
  Wilders is daar goed in, maar hij maakt zelf wel deel uit van een gevaarlijk militarisch westen, dat keer op keer bewijst lak te hebben aan democratie, vrede en tolerantie. Het is in feite een primitieve geestesgesteldheid, het projecteren van eigen fouten en gebreken op anderen. Het schoonwassen van eigen zieltje door de ander vuil te spuiten.

 25. @ Hetty, post 26

  Waanzin?!

  Valt wel mee.

  D.m.v. oorlog voeren kun je vrijwel ongezien vele miljarden uit de staatskas stelen en het VVD volk staat te applaudisseren.

  Na 23 mei 2011 gaat het helemaal los, want Links ligt te slapen dus het wordt ook in de 1ste kamer een Rechtse meerderheid…

  Kunduz, Here We Come! Jolande Sap, Bedankt!

  Trouwens de zinloze en gevaarlijke missies in Afghanistan hebben ons tot nu toe 5.2 miljard euro gekost…

  Geld zat… Euhh, natuurlijk niet voor b.v. onderwijs en gezondheidszorg…

 26. @JPaul:

  Zou je je mening over meningen willen toelichten svp?

  Jij hoeft je ‘helderziendheid’ niet als levensbeschouwing te beschouwen, ik doe dat wel. Ik vind het bij het totaalplaatje passen van hoe volgens jou het bestaan lijkt te werken (wat kan wel en wat kan niet in het heelal), wat ik levensbeschouwelijk vind.

  Ik kan inderdaad niet in je ziel/geest/persoon kijken, en ik ben inderdaad (net als ieder ander) niet in de positie om zeker te weten of er wel of niet hogere machten of iets dergelijks is. Dat betekent niet dat ik geen gelijk kan hebben en betekent niet dat jij geen ongelijk kan hebben, wat je ook moge ervaren. Het lijkt mij tot in het absurde onwaarschijnlijk dat iemand het ooit eens volledig bij het juiste eind heeft gehad; sommigen zullen er iets minder verder naast zitten dan de meesten.

  Ja, dat loopt fout af, die weddenschap ga ik dus niet met je aan.

  Dit is grotendeels offtopic, waarvoor excuses; met uitzondering van de ‘mening over meningen’, ik vermoed dat dat nog wel nuttig in de context van de column is.

 27. Leuke woordspeling trouwens: “waardeloze meningen”. Mensen ervaren de wereld immers niet zoals die feitelijk is, maar zoals ze menen dat die is.

 28. @ 28 Ik ben het helemaal met je eens, maar wat doe je d’r ‘an..? We zullen onze ziel in lijdzaamheid moeten bezitten, want niemand, werkelijk helemaal niemand, is in staat ook maar iets, ‘n vingerknip aan het bestaande systeem te veranderen laat staan te verbeteren. Het beste kan men dan ook maar nergens naar omzien, geheel onverschillig en ongeinteresseerd worden in wat ook maar, zich nergens mee bemoeien en nergens iets mee doen of toe doen het baat allemaal toch niet, en het heeft allemaal niet de minste zin. Iedere moeite of inspanning waar ook maar hoe dan ook aan gespendeerd, is weggegooid.

  Daar kan men oud mee worden. Héél oud. Verzet je niet. Nooit, nergens tegen.

  En blijf gelukkig.
  Heldendom wordt niet gevraagd.
  Sterker zelfs: gestraft.

  Zelfs het signaleren alleen al, is totaal zonde van tijd geld en energie.
  Men moet gewoon over zich heen laten lopen dat is altijd, in alle omstandigheden en situaties, het allerbeste, en het enigst mogelijke.

  Het totaal onmogelijke kan van niemand worden gevraagd.

 29. @ 30 Maurice : Ik heb geen mening over meningen, ze zijn goud waard, maar goud kan ik niet eten: ’tis niet zo voedzaam. (onverteerbaar ook – wel minder giftig dan keukenzout, da’s ‘t voordeel)
  Waarde = wat een gek d’r voor geeft. Bij de super om de hoek kan ik een brood bekomen voor 64 cents. Toch tel ik zonder blikken of blozen drie euri (o.k. niet overdrijven, twee negentig; ik krijg korting) neer bij een bakker waarvoor ik eerst bijna vier kilometer moet fietsen. ‘t Voldoet trouwens in beide genoemde winkels wél aan de norm: geen gram te weinig.
  Over ervaring: een stinkkaasplank geserveerd bij een acht jaar oude trappist (of koffie met een kaakje; ‘kejjouwutschele) ervaar ik waarschijnlijk gansch anders dan jij doet. Dat maakt de zaak er niet levensbeschouwelijker op.
  En indien zulks niet laboratorisch aantoonbaar is; dan schort er wat aan het instrumentarium (of de analist).
  Mijn “totaalplaatje … hoe volgens jou het bestaan lijkt te werken” verschilt niet wezenlijk van het jouwe. Ik sla de wijze raad van Sir Isaac (iets lazert met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op de vloer en niet tegen het plafond, als je het uit je klauwe laat flikkere, dan) geenszins lichtvaardig in de wind.

 30. @JPaul:
  Dan vind je onderstaande link misschien interessant. :)
  http://bit.ly/dZfbsx

  Omtrent helderziend vs. kaas:
  Om helderziend te kunnen zijn, moet helderziendheid ueberhaupt mogelijk zijn. Directe kennis van feiten die nog plaats moeten vinden, vereist tijdreizen en tijdreizen is niet in practische zin mogelijk. Ik heb eens eerder met iemand gesproken met een vergelijkbaar idee van helderziendheid en ik vermoed dat jij hetzelfde doet als zij deed: de ervaringen die ze met een beetje helderziendheid verklaarde niet aan het daadwerkelijke pakket redenen voor die ervaring koppelen – ik denk aan intuïtie, leerprocessen adhv eerdere ervaringen, stom toeval en de mate waarin oninteressante ervaringen gemakkelijker naar de mentale dev/null gaan, en hoe onnauwkeurig geheugen (bij normaal gebruik) kan zijn.

  Ik vind “dingen weten die je nog niet kunt weten” bij levensbeschouwing horen. Bijzondere kaas op een andere manier beleven is een gegeven, daar is geen heelalbrekende acrobatiek voor nodig.

  Inzake levensbeschouwing komen we zonder meningen overigens helemaal nergens. De enigen die met zekerheid zouden kunnen beweren de feiten te kennen zijn de goden die m.i. niet bestaan.

  Eigenlijk zijn alleen meningen relevant inzake hoofddoekjes/kruisjes/keppeltjes/pentagrammetjes/vis(waar is dat van?). Feitelijk zijn het gewoon spulletjes; een lapje stof of een stukje metaal in een bepaald model. De feiten zijn bij dit oh zo subjectieve onderwerp tot dusver vrijwel geheel onbelangrijk. Helaas.

  Ik beweer niet dat je een compleet maf onnatuurkundig wereldbeeld hebt trouwens; ik vind het niet gek of dom of ondoordacht – ik vind het alleen onjuist. Maar net als de ‘zij’ die ik eerder noemde, kun je niet alles weten (ik evenmin).

  @Karin, excuus voor ‘t offtopic deel; maar JPaul zegt zelden dingen die niet heel pienter zijn (nu ook niet) en euh ik wou graag antwoorden.

 31. @Pietie

  Is er een manier om de vrouwen die een hoofddoekje dragen maar dat niet willen uit de benarde positie te helpen zonder de vrouwen die hem wel willen dragen te benadelen?

 32. (ik stem voor emancipatie; dat werkte eerder goed, zie het verdwijnen van de vele hoeden, rokken en het schort)

 33. En wat is het eigenlijk een stom “debat”, een ambtenaar met-zonder hoofddoekje. Een moslim vrouw die werkt bij de Nederlandse overheid, dat klinkt beter geïntegreerd dan menig autochtone bleekscheet.

 34. 37-39
  Punt is dat niet elke moslima een hoofddoek wil dragen. Veel vrouwen hebben geen boodschap aan religieuze symbolen, terwijl ze misschien nog wel gelovig zijn. In Nederland zijn islamitische gemeenschappen steeds strenger geworden, dat verklaart waarom zoveel jonge meisjes die hier geboren zijn met strakke hoofddoekjes lopen.
  Als overheid kun je een signaal geven: kleding- en haardracht-voorschriften vanuit religie zijn niet meer van deze tijd! Toch keur je het niet per definitie af als je grenzen stelt. Bijv. : In vrije tijd mag alles, maar op het werk creëren we zoveel mogelijk uniformiteit, voor de rust, voor de gelijkheid. Ik vind het bijna de taak van de overheid van een moderne rechtstaat om dit soort grenzen te stellen. Want in feite moeten mensen niet alleen tegen de macht van bijv. dictators, maar ook tegen de macht van religieuze leiders worden beschermd.

 35. 37
  Die vraag is lastig. Ik denk dat het alleen in grote Arabische steden vanzelf goed gaat, daar zijn mensen over het algemeen losser en moderner en respecteren elkaars keuze. Hier in Nederland is het een ander verhaal.
  Vrouwen die hoofddoeken dragen zijn dat zo gewend dat ze niet anders meer willen. Het geeft ze een schijnveiligheid. Als je het gaat verbieden dan is dat natuurlijk wel een inbreuk daarop. Vandaar dat veel christelijke partijen tegen een verbod zijn. Voor het geval dat zij straks ook beperkt worden in hun vrijheid van religieuze uitingen.
  Ik vind dat mensen van tijd tot tijd best van hun schijnveiligheid afgeholpen mogen worden. De overheid mag best wat religieuze dogma’s proberen door te prikken. Het went vast snel om in overheidsgebouwen je hoofddoek af te doen. In Turkse universiteiten was dat nooit zo’n probleem. Als je als overheid maar stug volhoudt, dan komt het debat vanzelf op gang, en komt er weer wat beweging in dat strakke gedoe.
  Overigens weet ik niet hoe de overheid een verbod zou moeten invoeren, is dat niet in strijd met de grondwet? Best een ingewikkelde kwestie al met al.

 36. De kleding is maar een symbool, onderdrukking/dwang/minderwaardig-beschouwen is een echt probleem. Onnodige druk vanuit de overheid is geen haar beter dan vanuit religie. Een overheid dient mensen ook tegen de macht van de overheid zelf te beschermen. Ik vind onder het mom van gelijkheid van overheidswege ongelijkheid in de hand werken (ik als atheïst zou in dat scenario bijv. geen enkel offer hoeven te brengen, maar het is niet eerlijk) niet de goede oplossing.

  Dan liever onderdrukking/dwang/ongelijkheid zelf aanpakken, waar ook veel niet-moslims nog van kunnen leren, ipv de omweg cq smoes – die kan ook niet werken. Uniformen werken niet, uniformen zijn schone schijn.

 37. Ik denk dat de oplossing is: emanciperen. Ook (vooral!) door kleingeestige hollanders, want die zijn het grootste probleem. Ik zie dat de eerstvolgende 10 jaar ofzo echter nog niet gebeuren, helaas.

  Geen idee hoe dat emanciperen zou moeten trouwens. Niet via dit soort verboden, iig.

 38. 42
  Misschien heb je gelijk dat druk vanuit de overheid geen haar beter is. Toch vind ik het niet verkeerd om iets van een signaal te laten uitgaan. Dat kan door in eerste instantie alle voorschriften van verschillende religies eens in kaart te brengen. Ik denk dat veel mensen bijv. schrikken van de druk die er in Nederland op jehova’s getuigen wordt uitgeoefend.
  Wat en hoe dan wel gewenst is weet ik niet, maar tot in den treuren alles maar tolereren lijkt me in veel gevallen geen oplossing, en zelfs schadelijk voor burgers. Als je dictators bijv. niet streng aanpakt, loopt het uit de hand en krijg je ze niet zo snel meer weg, blijkt.

 39. 43
  Emanciperen van wie? Ook mannen moeten een jurk aan van sommige imams, of vlechtjes dragen volgens een joodse religieuze leider… Volgens mij is het puur een kwestie van onderdrukking van de mensheid in het algemeen, die religieuze kleding-voorschriften. Het is die macht die op een of andere manier hopelijk kan worden gebroken in de toekomst.
  Een regel waar alle religieuze instituten dankbaar gebruik van maken is: als je mensen kunt laten doen wat je wilt, kun je ze ook laten geloven wat je wilt. Begin met voorschriften voor welke rituelen ze moeten uitvoeren en welke kleding ze moeten dragen, en ze eten uit je hand…

 40. Nederlanders mogen van mij ook wel emanciperen; net zoals hoe bij de vrouwenemancipatie mannen ook moesten leren dat een vrouw niet minder of slechter is dan hen. En gelieve niet zoals hoe sommige feministen denken dat je verplicht bent je als de tegenpartij te gedragen.

 41. 46
  Nou, religieuze leiders mogen dan als eerste graag emanciperen! Dat ze beseffen dat een ander iets voorschrijven gelijk staat aan onderdrukking en dat dat niets te maken heeft met (de wenselijke) gelijke rechten en vrije keuzen.

 42. Karin, ik ben zo vrij, maar hoe kan het dat jij met veel passie ageert tegen de praktijken van Scientology, en tegelijk zo tolerant bent als het om verregaande bemoeienissen als kleding-voorschriften gaat door een religie? Zie je geen overeenkomst in controlerend gedrag van leiders?
  Of is het mede omdat de Islam tegenwoordig vaak de underdog is?

 43. Er is maar één oplossing: alle religies afschaffen. Wat een ellende hebben die al veroorzaakt in de wereld !

 44. Ineke, hoor eens, dan had Maarten ‘t Hart geen tirades over de gereformeerden kunnen schrijven. Dat had ik voor geen goud willen missen.

 45. @36 “helderziendheid ueberhaupt mogelijk zijn.” Maurice (lekker off topic en dank voor de veders imme reet (=het kompullement))
  Wederom: vooringenomenheid: jij vermag het niet te zien en dus bestaat het niet! Vergelijk dat met kleurenblindheid (en kom me niet aan met de regenboog- dissertatie van die blinde promovendus; die ken ik al (heb ‘m gelezen, zelfs! (niet helemaal gesnapt, overigens))) En tijd existeert niet, te dezen: ALLES is onmiddelijk. Nu.
  Maurice: “de mate waarin oninteressante ervaringen gemakkelijker naar de mentale dev/null gaan”
  Mijn vraag luidt: Huh? Wahbedoelluh? ‘kSappumnie. Origineel waar, echnie.
  En dan deze “Ik vind “dingen weten die je nog niet kunt weten” bij levensbeschouwing horen.” Uwes vindt nog al het een en ander. Staaf zulks; of breng het naar het dichtsbijzijnde polietsiebureua (ja, die hebben wel wat beters te doen (doen dat (en dit) echter niet).
  Maurice: “Eigenlijk zijn alleen meningen relevant inzake (blablabla (=mijn uitleg))” Meningen zijn ALTIJD relevant: namelijk gerelateerd aan, en dus afhankelijk. Van (iets). De practijk (dewelke de fysica poogt te beschrijven) niet. Die is.

  @40 Pietie : “In Nederland zijn islamitische gemeenschappen steeds strenger geworden, dat verklaart waarom zoveel jonge meisjes die hier geboren zijn met strakke hoofddoekjes lopen.”
  In Nederland kwamen indertijd Ambonezen wonen (sinds begin jaren 70 niet meer “zwartjes, of, blauwe” maar Molukkers (Repoebliek Maloekoe Selataan) geheten (de uitdrukking “politiek correct” bestond nog niet), waaronder óók een grote schare muslems, die zich slechts met moeite, tegen de tegenwerking van de Nederlandse bestuurderen in, en onder behoud van hunne culturele identiteit (whatever that may be) wisten te handhaven. (Je Maintiendrai) Dat ging met ‘ups & downs’ en liep, ‘in hindsight’ goed af.
  Heb geduld.
  @41 Pietie : Volgens jou zijn stedelingen wakkerder dan dorpelingen? Leer formuleren!
  @42 Maurice : “Een overheid dient mensen ook tegen de macht van de overheid zelf te beschermen.” Aha! Goed begin. Wellicht geraken we tot overeenstemming?
  @43 Maurice : “Geen idee hoe” – Nou, ik wel: ONDERWIJS (en dat begint met goed betaalde kleuterjuffen (m/v)). (punt) (= punt; ofwel: “I rest my case”) Is, effekes tussendoor trouwens, wel errug duur. En of het zich terugbetaalt is de allesoverheersende grote vraag. Anderzijds: wat is het prijskaartje? Van NIET er in te investeren, bedoel ik. (zelluf na te denken is niet per definietsie ‘Verboten’, Jonge Vriend; als U begrijpt wat ik bedoel)
  @44 Pietie : laamaarzittuh; dictators pakken jou wel aan.
  @45 Pietie : kledingvoorschriften waren er ook in de Nederlandsche seculiere maatschappij (tot na het eerste bloot op TV) ten aanzien van b.v. travestie: géén mannen in rokken (wél in rok; maar dat is wat anders) en dames hadden de gulp (dat wil zeggen broekopening; om het even rits of knopen) aan de zij- danwel achterkant te hebben, maar in géén geval van voren.
  @50 Hetty heeft een punt(je). (no pun(tje) intended (of wellicht toch; who knows, tenslotte))

 46. €52 JPaul
  Ja inderdaad. Kunst is altijd ideologisch of religieus. Abstracte kunst is enkel decoratief (wat past in een maatschappij die lak heeft aan betekenis en zingeving en sociale context).
  Maar ik ben helemaal niet religieus. Heb wel de prachtige tentoonstelling gezien in De Nieuwe Kerk, Passie voor Perfectie.
  Ik denk dat je tegen de uitwassen moet reageren. Dat geldt ook voor de kutmarokkaantjes hier. Aanpakken die ettertjes. En in dit verband is de hoofddoekjeskwestie vrij irrelevant. Waar gaat het over!
  Het valt me ontzettend mee dat de PVV weigert mee te doen met een oorlog tegen Libië. Dat is tenminste een weigering om onze militaristische en hemeltergend hypocriete visie met wapens op te dringen.
  Wie ervoor zorgt dat ginds geen dictatoren onderhouden worden, geen oorlogen gevoerd worden voor olie, die mag van mij een punt maken van de hoofddoekjes hier.

 47. 51
  “@44 Pietie : laamaarzittuh; dictators pakken jou wel aan.”

  Precies wat iedereen denkt. Zo wordt dictatoriale leiders eeuwig een hand boven het hoofd gehouden. Dat is precies de reden dat het uit de hand loopt. Als we verwerpelijk gedrag tolereren, en kleding voorschrijven (door onzinnige religieuze regels) is dat mijns inziens ook, dan wordt het erger. Dat is wat anders dan cultureel bepaalde modelijnen en gebruiken.
  Het is gewoon niet okee!

 48. 51
  “@41 Pietie : Volgens jou zijn stedelingen wakkerder dan dorpelingen? Leer formuleren!”

  Stedelingen zijn moderner en dus gematigder in de strenge dogma’s van het geloof. Ook is er meer invloed van andere culturen en worden ze dus losser in het opvolgen van hun godsdienstige regels. Naarmate de gemeenschap kleiner wordt (zoals ook in Nederland het geval is, waar bovendien ook veel mensen van het platteland naar toe zijn gekomen) is de sociale controle groter. Eén strenge religieuze leider ertussen, en mensen kunnen geen kant meer op. Je moet dan wel heel sterk in je schoenen staan om je religie op je eigen manier in te vullen, zonder hoofdoek bijvoorbeeld.
  Heb ik zo geleerd te formuleren?

 49. Dagblad TROUW 23-03-2011 p6
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  vijf vragen

  S t o p p e n m e t
  z e u r e n o v e r
  h o o f d d o e k e n

  Ward Schepman van United Smile is
  de man achter de Nationale Hoofd-
  doekjesdag, op dinsdag 29 maart.
  Hij roept iedereen op die dag tussen
  12.30 en 13.30 uur een hoofddoekje,
  hoed, petje of pruik to dragen: “We
  gaan de confrontatie aan met men-
  sen die deze samenleving in tweeen
  willen splitsen. Met een knipoog en
  een glimlach dus.”

  Bent u zich ervan bewust dat er
  na het verschijnen van Wilders’
  film Fitna en na zijn uitspraken
  over ‘de lcopvoddentaks’ ook al
  nationale hoofddoekjesdagen
  waren?
  “Toen we dit op poten zetten, wis-
  ten we dat niet. Die twee waren niet
  zo heel succesvol he? Nee, we heb-
  ben geen contact gehad met de or-
  ganisatie van die twee initiatieven.
  Hoeft ook niet. Het gaat er niet om
  wie er iets organiseert, het gaat er
  om dat er iets gebeurt. En nee: het
  gaat ons niet om publiciteit scoren.
  Het gaat om de boodschap, die
  komt uit ons hart.”

  2 U heeft United Smile in juni
  2004 opgericht om met ‘kunst-
  zinnige, verfrissende ideeen’ de
  glimlach terug to brengen in de
  samenleving. Waarom is het to-
  gisch dat u na projecten als
  ‘kunst in de portiek’ nu de
  hoofddoekjesdag organiseert?
  “Met onze activiteiten komen we
  steeds meer mensen tegen die al dat
  negatieve gedoe over hoofddoeken
  zat zijn. Allochtonen, maar ook au-
  tochtonen. Ze storen zich aan de
  discussie die steeds wordt gevoerd
  door politici die blijkbaar niets be-
  ters to doen hebben. Alsof er geen
  belangrijkere problemen in binnen-
  en buitenland om aandacht vragen.”
  3 U noemt het hoofddoelcjesdebat
  hobbyisme op bet Binnenhof.
  Waarom is dit ondenverp vol-
  gens u zo ‘hot’?
  “Er zijn politici die mensen bang
  proberen to maken, ze hebben hun
  eigen waarheid. United Smile is een
  organisatie die bindt, wij geloven in
  samenhang. We zijn niet politiek,
  maar we hebben niets met partijen
  die door angst to zaaien onze sa-
  menleving in tweeen willen splij-
  ten. Met die partijen willen we de
  29ste de confrontatie zoeken. Met
  een knipoog en een glimlach dus.”

  4 Bent u er niet bang voor dat
  United Smile nu als een clubje
  theedrinkers wordt afgeschil-
  derd?
  “Wij willen gewoon op een positie-
  ve manier samenleven. Positivo’s zo-
  als wij krijgen vaak het verwijt dat
  we onze ogen sluiten voor misstan-
  den, rond bijvoorbeeld Marokkaans-
  Nederlandse jongens. Maar dat doen
  we niet. Wij vinden het jammer dat
  doemdenkers hun ogen sluiten voor
  de overgrote meerderheid allochto-
  nen die het hartstikke goed doet.
  Zijn we dan theedrinkers: mooi. Van
  thee drinken is nog nooit iemand
  dood gegaan. Laten we wat vaker
  met elkaar gaan thee drinken.”

  De eerdere ‘nationale hoofd-
  doekjesdagen’ waren niet echt
  een succes. Wanneer bent u te-
  vreden?
  “We leven maar kort op deze aard-
  bol, dus laten we het samen vooral
  weer gezellig maken. Laten we op-
  houden met zeuren over hoofddoelc-
  jes en elkaar voortaan weer een
  glimlach gunnen. Dat is ons doel.”

  Rob Pietersen

 50. @JPaul: geen vooringenomenheid. Spul werkt zoals het werkt, of ik dat nou besef of niet. Wat overigens voor iedereen geldt.

  > “En tijd existeert niet, te dezen: ALLES is onmiddelijk. Nu.”
  – Wat betekent dat? Als in: kun je dat nader uitleggen zodat het niet een los zinnetje is maar binnen de rest van natuurkundige puzzelstukjes past?

  > “Maurice: “de mate waarin oninteressante ervaringen gemakkelijker naar de mentale dev/null gaan”
  Mijn vraag luidt: Huh? Wahbedoelluh? ‘kSappumnie. Origineel waar, echnie.”
  – Ik bedoel hoe wanneer een relatie net uit is, je opeens veel meer zoenende of handjes-vasthoudende stelletjes ziet dan anders. Terwijl je ze niks vaker ziet, alleen normaliter merk je het minder op omdat het dan minder interessant is. Zo ook zal iets waarvan je eerder goed had ingeschat wat er zou gebeuren en wat ook echt zo bleek voor te vallen, je beter bijblijven dan alle overige zut des levens, inclusief een deel van de voorziene gebeurtenissen die toch anders bleken te gaan dan verwacht, vermoed ik.

  > “Uwes vindt nog al het een en ander. Staaf zulks; ”
  – Ja, dat klopt. Ik deed (doe) eigenlijk juist m’n best om niet meteen een bullet proof antwoord te geven, wanneer dat niet nodig is. Om uitleg vragen mag best. :)

  > “De practijk… . Die is.”
  – Precies.

  > “Wellicht geraken we tot overeenstemming?”
  – Daar waren we grotendeels al, I think.

  > “wat is het prijskaartje?”
  – Geen idee, ik denk niet in geld. En hetgeen ermee betaald zou worden kan (en wil) ik in deze context niet in een zinnig kader plaatsen.

  @Hetty:
  > “Wie ervoor zorgt dat ginds geen dictatoren onderhouden worden, geen oorlogen gevoerd worden voor olie, die mag van mij een punt maken van de hoofddoekjes hier.”
  – Verband?

  @Algemeen:
  Wat vinden moslims zelf eigenlijk zoal van het getouwtrek, hokjes-denken en het grote gat tussen reële problemen en de ingebeelde onzin?

 51. @58
  “@Algemeen:
  Wat vinden moslims zelf”
  Dus het maakt verschil in denken of je in een bepaalde levensbeschouwelijke hoek zit, dan wel gedrukt wordt? Wat ‘n miskleun.

 52. @JPaul:

  Tuurlijk maakt dat verschil. Ergens zelf de dupe van worden (of profijt van hebben) snijdt veel dieper dan wat er met iemand ver, ver weg gebeurt (geografisch ver of ver-verwijderd in beleving, same difference). Het is niet eerlijk, maar zo werkt het wel.

  @Hetty:

  Ja, dat klopt. Maar daarmee geef je nog geen verband.

 53. @58 Maurice
  Waar ik naartoe wil, Maurice, is dat de discussie over hoofddoekjes volkomen belachelijk is. Het verband ligt in de manier waarop andere culturen, in dit geval, de islamitische, behandeld worden, door aan de ene kant de verketterde Wilders en aan de andere kant onze grote partijen die zichzelf nu weer op de borst kloppen en opwerpen als redders van de beschaving door weer een oorlog te beginnen. Wilders zeurt over hoofddoekjes en wil geen immigratie. Daar is in feite weinig tegen in te voeren. Immigranten willen eigenlijk ook liever thuis blijven als ze daar een goede boterham kunnen verdienen in vrede en vrijheid. Maar dat wordt hun niet gegund door onze neoliberale potentaten hier. Onze grote partijen richten meer schade aan aan andere culturen en naties dan Wilders met zijn gezeur. De hypocrieten en witgekalkte graven die zich nu voordoen als redders van de humaniteit, namelijk CDA, VVD en PvdA (met wat klein grut dat zich ook groot wil voordoen) gooien bommen wanneer ze maar de gelegenheid krijgen. Van fair trade is ook geen sprake. De olie van Irak is nu in handen van de VS, BP, Royal Dutch Shell, etc. etc. Deze, laat ik eens een woord van Theodor Holman gebruiken – het mocht van de rechter, deze ‘gristenhonden’ (no offense intended) richten meer schade aan dan de PVV. De PVV is de gebeten hond en op sommige punten terecht, maar de ware gesel ligt bij ons establishment, de witgekalkte graven die moord en uitbuiting rechtvaardigen in naam van de menselijkheid. Daar wordt ik even niet goed van. Wilders is de bliksemafleider. Intussen gaat de onderdrukking en de creatie van westerse dictators gewoon door. Het enige wat ons establishment kan is collaboreren met oorlogsmisdadigers. Gisteren een vriend, vandaag een vijand. Bommen los, houzee!
  (Sorry voor het plastische taalgebruik.)

 54. Wel goed dit stuk trouwens. Ik ben er veel over aan het denken. Verbieden is toch helemaal niet mogelijk, hoe willen we dat in vredesnaam doen? Hoe strenger de overheid wordt, hoe erger we mensen juist in de handen duwen van religieuze leiders.
  En dat sommige vrouwen zelf lijden onder deze voorschriften, daar kunnen we waarschijnlijk ook niets aan doen. Hoe vreselijk ik het ook vind. Het beste is toch waarschijnlijk tolerant blijven, en in gesprek blijven, en laten zien dat er ook andere keuzen mogelijk zijn.
  Wat goed zou zijn is als er meer openlijk debat over komt, vooral ook binnen de geloofsgemeenschappen. We weten niet half wat er in religieus Nederland allemaal plaatsvindt aan onderdrukking. Hopelijk treedt de overheid wel strenger op tegen de instituten, kerken en moskeeën en hun leidinggevenden, want die mogen wel een toontje lager gaan zingen!

 55. Ik beschouw mezelf als zeer gelovig, en draag daarom een kettinkje met een ‘geloofssymbool’.
  Maar ik beschouw mijn geloven ook als strikt persoonlijk, en absoluut geen onderwerp van gesprek. En dus draag ik mijn kettinkje altijd onder mijn kleding.
  In die zin kan je mijn niet-dragen dus zien als ‘het publiekelijk tentoonspreiden van persoonlijke overtuigingen.’.

  Als dat niet zou mogen, worden regels dan per persoon bepaald? Word ik verplicht om mijn kettinkje open en bloot te dragen, om maar niet publiekelijk tentoon te spreiden dat mijn persoonlijke overtuiging is dat geloof een privé kwestie is…?

 56. NB ik bedacht nog:
  Ik ken een jonge vrouw die werd ontslagen bij de V&D omdat ze dreadlocks had. Het paste niet bij het imago van het warenhuis, werd er gezegd. Nooit heb ik iemand over horen klagen over dit soort uitsluiting, zelfs zijzelf niet; ze vond het niet leuk maar kon er wel inkomen.

 57. PS: Voordat JPaul weer gaat klagen over mijn formulering ;-) :
  “Nooit heb ik iemand over horen klagen over dit soort uitsluiting” moet natuurlijk zijn: Nooit heb ik iemand horen klagen over dit soort uitsluiting.

 58. Als iemand bij de gemeente achter de balie werkt, en opeens met een vreemde haarkleur aan komt zetten (punk paars), of piercings in z’n gezicht of tatoos in z’n nek. Dan kijkt niemand er echt van op als dat niet gewaardeerd wordt.
  Als je je teveel onderscheid van het gangbare, wordt er over geklaagd. Men wil een beetje rust in de tent. Terecht vind ik, dat mag je als werkgever best eisen.

 59. Oftewel, al met al, ik vind het geen gezeur als er wordt gepraat over hoofddoekjes. Een hoofddoekje is net zo’n ‘in your face’ statement (of symbool of uiting) als een nek-tatoo of een gezichts-piercing of een zéér opzichtige make-up of haardracht bijvoorbeeld.
  Alleen al daarom kun je er vraagtekens bij zetten of iedereen het in alle omstandigheden zomaar per se moet tolereren.

 60. @57 JuZo – Nasjonale Kopvoddendag
  Maandagmiddag al begonnen, ik. Tot gisteravond half zeven. Doek in stemmig zwart-wit (écht batik, strikje op ‘t voorhoofd). Niks geen reactie (maar ja, ze kennen me hier: “die is helemaal kierewiet”) van de goegemeent’, zowel auto- als allo- als onbestemde chtonen.

 61. @JPaul 69
  Stuitend dat je het dierenscheldwoord nog eens herhaald.
  Ook begrijp ik niet dat wij solidair moeten zijn met streng gelovigen, door hun symbolen te dragen op een afgesproken dag. Volkomen belachelijk en misplaatst Anno 2011!

 62. @ 69 Ja, dan kajje net zo goed in je blootte reet gaan zitten.

  Ik bedoel, milieutje, hè. Surroundmilietje.

  Als je van hun freetten moet, dan haal je geen malle fratsen uit.

  In Nederlant.
  In Belgje.
  In Francia.

 63. jaja, goh, wat zit ik hier eigenlijk serieus na te denken en te schrijven, voor wie eigenlijk pff

 64. Denk je dat je naar ‘n galabal kunt met ‘n hoofddoekje? Dan word je nooit geen minister. Want je bent maar voor ‘n dubbeltje geboren. En ZIJ zijn voor ‘n kwartje.

  Dus in ons blootte reet sitten kunnen we niet, net zo min als met ‘n hoofddoekje.

  Ik denk dat ik wel duidelijk ben? pff.

 65. Niettemin heb ik als vakbondsvertegenwoordiger tóch de taak, zo’n meisje op te stuwen naar hoger plan in de vaart der volkeren. Anders treft mij later een verwijt.

  Ik zeg dus, doorgaans altijd in zo’n geval: “wil je cheffin worden van de afdeling? Dan kun je meer geld verdienen, en daarvan je werkloze man onderhouden, het tuintje voor en achter de woning bewerken, een mooi huis erop na hou’en, twee auto’s voor de deur, vakanties naar Marokko en Turkije, dan moet je chef worden. Via Management Team en Ondernemings Raad kunnen we dat wel voor elkaar krijgen. Dan moet je hoofddoekje afdoen. Hoofddoekjes willen ze niet, in de ceheffinfunctie. Wil je dat niet? Dan blijf je arm. Je kinderen kunnen niet studeren.”

  We zien dus, dat overal waar ter wereld de geldbuidel rinkelt, persoonlijke vrijheden met genoegen opzij worden gezet.

  En dat is allemaal, maar heel goed ook.

  Zeg ik tevreden.

  Want ik ben duidelijk.

  pff.

 66. “ik ben duidelijk.”

  meestal niet ;P

  ot:
  Alle vooroordelen op een stokje en alle reële issues ten spijt, het goede antwoord op “je mag geen hoofddoekje dragen” is “waar bemoeien ze zich mee”. Vind ik. Bestaande issues horen the hard way benaderd te worden, door een goede en eerlijke oplossing te zoeken; niet dmv trucjes die eigenlijk alleen maar uiting van xenofobie zijn.

  Vooroordelen zijn stom én een reëel issue.

 67. Wou je in een hoofddoekje naar een galabal?
  Voor de echte geldverdieners is het iedere dag galabal.

  De gemeenschap bepaalt de mores (spreek uit morees) en niet de enkeling.
  Wie zich niet onderwerpt, dropt en cast zich out.

  Niemand hakt graag zelf z’n eigen hand af.

  Altijd, ben ik duidelijk en zelfs veel te.

 68. @ 75 Maurice
  “Bestaande issues horen the hard way benaderd te worden”

  Maar de vraag is, hoe dan? Hoe kun je voorkomen dat mensen worden onderdrukt door dominante leiders als dat onder je neus gebeurt? Te makkelijk om dan te zeggen: niet mee bemoeien. Zonder bemoeienissen van de medemens blijft onderdrukking, uitbuiting, discriminatie en andere ellende bestaan.
  Interessante vragen die ik meer in de openbaarheid zou willen horen is: hoe komt het dat sommige moslima’s geen hoofddoekjes dragen, en waarom worden die gediscrimineerd door vrouwen met hoofddoekjes? En: wat zou een moslima met hoofddoekje kunnen bewegen om deze achterwege te laten? Zou ze zich wellicht kunnen laten inspireren door andere gelovigen die eigen gekozen kleding dragen?
  En de belangrijkste vraag nog: waarom laten mensen anno 2011 zich zo gewillig inpakken door voorschriften van (willekeurige) religie met strenge leiders. Zijn we nog altijd bang voor individualiteit en vrijheid?

 69. 74
  Ik ken ook vrouwen met hoofddoek die baas van hun eigen bedrijf zijn in Nederland. En vrouwen met hoofddoeken shoppen tegenwoordig in de duurste straten van Istanbul. Gaat dus niet op.

 70. juzo maar ik ben ook een buitenbeentje. Ik zie het probleem niet zo.

  @pietie heel goede vraag, hoe dan?

  Ik denk dat een groter podium voor de vragen die je daarna stelt een goed idee is; per onderwijs (jp zei dat eerder i think) en per tv bijvoorbeeld.

  in antwoord op je vraag: Sommige moslima’s dragen geen hoofddoek omdat ze dat een keuze vinden die ze uit eigen wil maken en dat het iets tussen zichzelf en hun God vinden; sommige moslima’s dragen wél een hoofddoek vanwege diezelfde geemancipeerde gedachtengang. Die moet je volgens mij niet van gedachten willen doen veranderen. Het gaat niet om het hoofddoekje; die dames met dergelijke mate van emancipatie, die moeten we koesteren. En de mannen en kinderen rondom hen ook; emancipatie is immers aanstekelijk.

  “Zijn we nog altijd bang voor individualiteit en vrijheid?” Ja, blijkbaar wel. Daar heeft de oh zo onjuist genaamde PVV zijn leden aan te danken.

 71. @Maurice 79
  “Het gaat niet om het hoofddoekje; die dames met dergelijke mate van emancipatie, die moeten we koesteren.”

  Maar dat soort emancipatie betekent dan: het recht om je te (willen) onderwerpen aan beperkende voorschriften van een religieuze leider.
  Moet iedereen het recht hebben om zich te laten onderdrukken? Ik ben erg benieuwd naar de wereld die we dan krijgen. Ik vrees dat vrouwen die dan in opstand komen, of andere, eigen keuzes willen maken niet lang leven. Nee, dan liever ‘geëmancipeerd’ de voorschriften volgen… (??)

 72. Pietie ik snap je punt, onderdrukking is slecht, maar iemand kan toch ook zonder onderdrukking een hoofddoek wíllen dragen?

 73. Als voorschrift van een religieuze leider? Dat is volgens mij onderdrukking. Uit vrije wil geen eigen keus meer kiezen, maar je hoofd voortaan insnoeren? Hmmm… ik kan me voorstellen dat het went, dat wel. Er zijn mensen die wel 40 jaar in onderdrukking leven en dan pas gaan protesteren omdat een nieuwe generatie het niet meer pikt.
  Goed, ik wacht wel, kijk wel toe.

 74. @83
  Wat te doen als er geen keus is en niemand ter wereld het lef heeft om het voor je op te nemen? Weet je hoeveel jongeren zelfmoord plegen in Iran, bijvoorbeeld…

 75. @84 Je formuleert niet alleen belabberd; je leest, óók jezelf, slecht.
  Indien er recht is: bestaat keuze. Als er geen keus is: wordt dat recht geschonden.

 76. @ 86, en dus als het recht wordt geschonden? Laat je de ander dan aan zijn lot over? Men formuleert over het algemeen niet alleen niet, men is ook nog eens onverschillig!

  @ 85 Okee, Zweden, Japan, Nederland… onder je neus vindt onderdrukking en zelfmoord plaats, en onder mijn neus zal ik ten allen tijden daar tegen bezwaar maken en het opnemen voor de medemens.

  Zonder dat is het leven voor mij niet de moeite waard. Leven = mensen = menselijkheid = in vrijheid kunnen leven en het voor anderen opnemen, of anders liever niet.

 77. @Pietie: je bent van Hetty’s red herring naar iets-heel-goeds-zeggen gegaan; knap gedaan, erg tof :)

  Ben je het er mee eens dat vrijheid (o.a.) is dat iemand niet steeds moet buigen voor de vooroordelen van een ander?

 78. Het gaat echt niet om de hoofddoekjes. Het gaat erom dat persoon A tegen persoon B zegt: “Hé, jij doet iets op een andere manier dan ik dat doe. Dat begrijp ik niet en vind ik daarom slecht of eng. Wil je dat wel even laten?!”

  Persoon A beseft niet dat zijn gebruiken niks bijzonderder zijn dan die van B. Persoon A beseft niet dat zijn idee van ‘normaal’ ook alleen maar algemeen geaccepteerde gebreken en quirks zijn. Persoon A beseft niet dat hij níet ‘wel weet wat voor die ander goed is’.

  De schoen van persoon A past heel veel mensen, met heel veel verschillende rollen.

  (daarmee spreek ik je onderdrukkingspunt niet tegen; de onderdrukker is een persoon A; tokkie pvv’ers zijn ook vaak persoon A – maar het fenomeen is niet alleen politiek, het speelt ook in alledaagse settings die niets met geloof of kleding te maken hebben)

 79. @Maurice, dank voor je bericht! Ik begrijp je punt, en ga er nog over doormijmeren. Ik weet niet of Karin er blij mee zal zijn als ik hier tot in den treuren doorga met berichtjes erover, maar in mijn hoofd gaat het in elk geval door…

 80. 109 Teletekst ma 04 apr
  ***************************************
  Hoofddoekverbod op rk-school mag

  ***************************************
  ` Katholieke scholen mogen het dragen
  van een hoofddoek in de klas verbieden
  via het schoolreglement.Dat heeft de
  rechtbank in Haarlem bepaald.De zaak
  was aangespannen door een leerlinge van
  het Don Bosco College in Volendam.

  Het meisje van 15 wilde haar hoofddoek
  onder schooltijd dragen.De Commissie
  Gelijke Behandeling steunde het meisje
  in haar eis,maar volgens de rechtbank
  past het verbod in de katholieke
  grondslag die andere geloofsuitingen
  binnen de school niet aanvaardt.

  Het is geen beperking van de vrijheid
  van meningsuiting of discriminatie op
  basis van geloof,oordeelt de rechter.
  ***************************************

 81. “grondslag die andere geloofsuitingen
  binnen de school niet aanvaardt”

  vs.

  “geen … discriminatie op
  basis van geloof”

  wth? zal op basis van jurisprudentie zijn, maar de logica ervan ontgaat me.

 82. ha ik ben in dubio

  ja aan de ene kant maakt het mij nix uit als een meisje een hoofddoek draagt…. ja soms is het wel zonde…want ja in de zomer is het lekker voor een vrouw ook om haar haar los te hebben……

  maar ja verbieden vind ik ook een beetje raar….

  aan de andere kant denk ik …ja die molsims kunnen wel een verzetje gebruiken en wat tegengas……omdat hoofddoekjes ook onzin zijn

  immers waaroms is het de vrouw die haar lichaam moet bedekken en waarom niet ook de man?

  is een beetje ouderwetse vrouwen rechten probleempje vind ik …ongelijke rechten……

 83. Ik ben helemaal voor uniformen voor alle overheidsdienaren, dus laat dat kledingvoorschrift er maar komen.

  De aandrang om hoofddoeken te verbieden heeft inderdaad natuurlijk te maken met de angst voor islam en dat is niet bepaald vreemd. Het is al even geleden, maar een religie die persoonlijke vrijheid sociaal verstikt en haar normen en waarden aan de samenleving oplegt, zo ver weg klinkt het ook weer niet.

 84. @ 95 Pietie, uit link: ‘De oorsprong vanuit de islam is wél – en daar heb ik moeite mee – de gedachte dat als je je hoofd niet bedekt, mannen seksuele gevoelens over jou kunnen hebben die alleen je echtgenoot toekomen.’
  Wat een kletskoek: MIJN sexuele gevoelens komen niet opeens uit het luchtledige aanzweven omdat per ongeluk iemands hoofd(haar) al (óók bij nonnen of hoed (niet Beatrix) dragend mens) dan niet (en óók bij Sinéad O’Connor of Benno Premsela) bedekt is. Die komen omdat ik een vat vol hormonen ben en nog steeds dertien. 50 worden helpt niet; pensionering evenmin.
  Dat artikel kan naar het ronde archief (=de prullebak).

 85. 97@ JPaul, dat is precies de reden waarom niet dat artikel, maar juist het kledingvoorschrift uit de Islam naar het ronde archief (leuke uitdrukking) mag.

 86. Pietie, vrouwen bedekken – hier, niet overal – ook hun borsten, voor diezelfde reden. Die bedekkende kleding verbieden, echter, klinkt absurd.

  Waarom bestaat dat verschil? Borsten appeleren tot een deels biologisch, deels aangeleerde indruk van aantrekkelijkheid, net zoals iemand’s kapsel dat ook doet.

  Als symbool van onderdrukking, da’s kwalijk natuurlijk, maar symboolbestrijding is symptoombestrijding. BH’s verbranden was vroeger ook al onzin; het is gewoon een kledingstuk met practische en/of esthetische functie.

  En de toen relevante oorzaken voor het ontstaan van een gebruik zeggen natuurlijk geen bal over de zin of onzin ervan eeuwen later.

  *insert Anatevka reference here*

  Dinner time!

 87. Ik snap jullie logica niet, en ben het ook niet eens met de stellingen… maar ik wil er niet eindeloos over door gaan.
  Overigens heb ik al gezegd dat verbieden volgens mij niet de weg is. Vanaf vandaag is in Frankrijk de burka verboden, benieuwd hoe dat uitpakt.

 88. Pietie we hoeven het ook niet met elkaar eens te zijn, en aan jouw standpunten is iig veel wikken en wegen vooraf gegaan – unlike ‘de publieke opinie’ over de hoofddoekjeskwestie, daar is het onderwerp gekaapt door xenofobe simplistische ideeën die onderliggende reële issues en systemen geen recht aan doen.

  Mijn logica is: het gaat niet om de hoofddoekjes. Onderdrukking, door dwang, intimidatie of kwalijke indoctrinatie (religie gaat altijd gepaard met indoctrinatie, maar dat hoeft niet altijd kwalijk te zijn; meestal kan geloof belijden en overbrengen op een volgende generatie geen kwaad, het gaat vaker goed dan fout), die dingen keur ik natuurlijk nog niet goed doordat ik geen probleem met hoofddoekjes heb. Mijns inziens moet onderdrukking middels emancipatie als de onderste steen aangepakt worden, niet middels een gebruik wat soms wel soms niet een symbool van die onderdrukking is (en al helemaal niet door oude onderdrukking door nieuwe onderdrukking te vervangen).

  Burqa’s vind ik een apart onderwerp en m’n mening daarover verschilt van die over hoofddoeken.

 89. Nederland is financieel verzwakt door de explosief groeiende Moslims te onderhouden. Toelaten van nog meer Moslims betekent nog meer verlies voor de Nederlandse economie.
   
  Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies, benodigde infrastructuur voor een nieuwe grote stad per jaar en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, Hadj, de bedevaart naar Mekka (€25.000.- per persoon), militaire diensten in Turkije (€10.000.- per persoon) voor de honderden duizenden uitkeringstrekkers, UWV, IND, COA, en nog meer instanties die islamitische massa verzameling versterken etc etc.

  Goed georganiseerde Turkse en Marokkaanse bendes hebben in Nederland de handel en smokkel in drugs stevig in handen. Door de grootschalige instroom van Uitkering gerechtigde criminelen geeft aan dat in veel gemeenten onevenredig groot aantal Turken en Marokkanen staatskassa plunderen. Het zijn het vooral goed georganiseerde, geïndoctrineerde jonge generaties. Turkse en Marokkaanse organisaties zijn vaak opgebouwd uit bloedverwanten, grote meerderheid van de moslimpopulatie in Nederland is door de razendsnelle vermenigvuldiging van de neef/nichtjes ontstaan, deze uitgebreide familieverwantschap is ook een ultieme basis voor de zware criminaliteit. Velen ven hen zitten in de uitkeringen en regelen rustig de handel vanuit landen als Afghanistan, Pakistan, Noord Afrika via Turkije en Marokko naar Nederland en verder. De Turkse Kamer van Koophandel heeft uitgerekend welke plaats de heroïnehandel in de Turkse economie inneemt:de omzet van criminele activiteiten van de maffia bedraagt 85 miljard dollar. Dat komt neer circa op een derde van het Turkse nationaal inkomen.

  Turken slikken miljarden in via non-stop uitkeringen (bijstand en kinderbijslag etc. etc..) aan niet in Nederland wonende Turken, daar boven op komt nog 2,8 miljard om Turkije rijp te maken voor de EU lidmaatschappij. Er wordt ook via Malafide bedrijven miljarden belastinggeld naar Turkije doorgesluisd. Ongeveer 93% van de Turkse bedrijven in Nederland zijn alleen met het uitbuiting van Nederland bezig:uitzendbureaus, reisorganisaties, schoonmaakbedrijven, religieuze handelaars, supermarktketens en alle andere malafide organisaties vernietigen Nederlandse economie en nemen miljarden Euro’s mee naar Turkije. En wij maar bezuinigen. Nederland maar steeds armer, Turkije steeds rijker.
  Turkse en Marokkaanse criminelen meteen uitgezet had moeten worden ipv de bevolking met extra kosten op te zadelen voor die politieke halve maatregelen met meer gevangenissen, meer politie etc. Corrupte uitkeringsinstantie UWV komt nu zelfs buitenlands bezit op het spoor, van 280 000 Turken die in Nederland claimen geen geld te hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, maar toch voor Mekka bezoek (hadj) 25.000 Euro, voor militaire dienst in Turkije 10.000 Euro kunnen uitgeven. Onder druk van publieke opinie wordt er voor miljoenen euro aan geheimgehouden bezit ontdekt, zoals onroerend goed. Bijna alle Turken die hier in uitkeringen zitten, hebben in Turkije niet alleen huizen, winkeltjes, bedrijven maar daar ook uitkering: op hun 40 ste konden ze al met pensioen. Miljarden belasting geld die in de zakken verdwenen zijn van duizenden malafide organisaties. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen. Toch blijven veel sociologen en politicologen verkondigen dat immigratie noodzakelijk is om de stijgende kosten van de vergrijzing betaalbaar te houden. Dat is de grootste onzin die ooit is verkondigd. Elite leden moeten zich schamen dat ze jarenlang de bevolking gemanipuleerd hebben met de een waanzin, met de “multicultuur” onzin die ooit verzonnen kan worden om een maatschappij ten val te brengen! Meer dan de 90% van de Moslim populatie kent helemaal geen cultuur, ze hebben alleen slechte gewoonten van primitieve tijdperken, taboes, dogma’s die door de analfabetisme en onwetendheid ontstaan:neem bv, slachtfeest waarbij men dierenbloed spuit op de kinderen, een sekte activiteit die door de elite gepromoveerd als godsdienst. Islamieten zijn de grootste dierenhaters. En dier onverdoofd de keel doorsnijden is een middeleeuwse praktijk die verbannen moet worden. het is onnodig dierenleed en daarom bijzonder wreed. Als die islamitische slager enig besef had van waar hij mee bezig is dan zou hij helemaal niet willen doen wat hij doet. Hij zou zich rot moeten schamen dat hij pleit voor wrede onnodige dierenmishandeling. Een analfabete die 30 jaar in Nederlandse uitkeringen zit, neemt duizenden Euro’ s naar de Arabische woestijnen, gooit stenen tegen de Mekka monument om sekte cultuur uit te oefenen. Door de grote sektes georganiseerde Moslims denken dat daar duivels zich bevinden! Hoe is het mogelijk dat de Nederlandse Eerste Kamer deze hypocriete, de grootste waanzin der eeuwen als godsdienst beschouwd en Nederlandse bevolking ten prooi stelt aan de slachtfeest barbarij.

  De uitkeringsinstanties hebben ernstig gefaald, erger is dat de bonussenvreters weer zonder consequenties blijven doorgaan met hun vuile werk!. Albayrak is weer terug bij de COA. Overheidsfunctionarissen haastten zich de beweringen van de islamitische leider betreffende de immigratiewetten en de voorschriften voor sociale voorzieningen te ontkennen. Slechts één ambtenaar leek zich voldoende zorgen te maken. Voor de Moslims is er ook geen ander keuze, ze zetten hun lijn voort via beroemde “gezinsvorming” met partners uit de herkomstlanden en verdubbelen ze het aantal gezinnen en de bevolkingsgroei, daarnaast brengen ze hun vijand in ernstige problemen. Het is een regelmaat dat een moslim achtereenvolgens meerdere vrouwen uit het herkomstland haalt; daar kinderen bij verwekt om vervolgens te scheiden en die meerdere vrouwen en kinderen laat onderhouden door de bijstand en kinderbijslag. Die gescheiden vrouwen halen dan weer echtgenoten uit hun eigen land om dat spel weer te herhalen. Met honderden moslims in die met meerdere vrouwen zijn getrouwd – sommige hebben een hele harem van vrouwen – uitkeringen en sociale voorzieningen genieten voor elk van hun echtgenotes, dankzij de stad en de provincie.

  Islamieten in aparte uniform en ook nu met eigen bonussen, eigen loketten binnen de Nederlandse gemeentehuizen, scholen:dit soort ontwikkelingen leveren ons geen voordeel, maar ellende, zoals we zien uiteindelijk in al de moslimlanden, al 1400 jaar. Een uniform dat nu nog in islamlanden met harde hand wordt opgelegd: zweepslagen in Iran, Pakistan, Afghanistan, Nigeria en Soedan, Libie, Egypte etc. etc..; zwavelzuur in het gezicht in Algerije, Marokko, geweerschoten in Kashmir, brutalisering in Afghanistan, Pakistan, Jemen enz. Die landen tonen aan dat ‘baas over eigen hoofd’ zeker geen gewone naturelle ontwikkeling is.

  We willen ons voedsel kunnen kopen in een Nederlandse winkel, waar we niet worden geconfronteerd met reclame voor de islam. Met de joods-christelijke waarden hebben we nooit moeite gehad, want die laten andersdenkenden vrij als ze  hun bron, de Bijbel, goed verstaan en gaan niet in openbare functies hun op zich prima geloofswaarden van uit de Tora  ventileren via kleding, hooguit een speldje en dat was nooit een punt, omdat die waarden prima zijn.
  Maar de islam is wel een punt vanwege de overheersingdrang,  de ongelijkwaardigheid van man en vrouw en de haat in de koran/ahadith naar alle niet-moslims.
  Net zo min als we iemand in Nazi-uniform achter de kassa bij AH willen zien, willen we islamreclame van uit uw personeel. Dit is puur uitroeiing van de autochtone bevolking. Op deze manier worden islamitische wijken in Nederland in rap tempo steeds groter. Ze verplichten door hun parasitaire gedrag overheden, Albertheijn managers via de belastingbetaler, zelf de ondergang te subsidiëren van het land dat ze hebben geadopteerd. Dat is de grootste gevaar:door de immigratie van nog meer Moslims die niet voor arbeid inzetbaar zijn, worden de kosten echt onbetaalbaar.

 90. @ Adriana (104)
  je hele betoog loopt over van verkeerde veronderstellingen en nogal discriminerende, gegeneraliseerde gedachten. ik koop mijn groentes graag bij de turk vanwege de goede prijs kwaliteit verhouding en daar is totaal geen islamreclame te vinden. en in mijn stad zit een Afghaans restaurant waar je in een gemoedelijke sfeer heerlijk een hapje kunt eten.

  wat betreft al die uitkeringen, die worden grotendeels door autochtone Nederlanders benut. das een feit en geen fictie !!

 91. Nou wordt onze hele economie, ja de hele wereldeconomie om zeep geholpen door een bende banksters, bonusjagers, neoliberalen en speculanten, die hele landen tot de bedelstaf brengen en de georganiseerde armoede globaal verspreiden en Adriana geeft de moslims de schuld! O tempora, o mores!

 92. Elmo??? Ik zal wat grappigs vertellen : De eerste keer in mn leven dat ik de term “concentratiewijk” hoorde… * een term die niet op allochtonen HOEFT te slaan maar dat ook toch wel vaak doet…. Was uit de mond van een Turkse hoogopgeleide persoon in de politiek…

  Wat Adriane zegt lijkt op racisme,,, maar is al een jaar of 8 al helemaal in de praktijk gebracht.. door heel hoge financiele grenzen te stellen aan een visum,,, die bepalen of je nu wel of niet een land * Nederland dus… binnen mag…..

 93. Terwijl de islam gewelddadig oprukt van Irak en Syrië tot in onze straten en nog meer jihadisten uit islamitisch Midden- Oosten en Afrika die richting Nederland komen en een verblijfsvergunning krijgen, de politiek in meerderheid kijkt weg van de werkelijke problemen en islamitische apartheids-gebieden worden steeds groter in Nederland! 

  Helaas is het nu overduidelijk dat de moslims ons uitkeringsparadijs niet zullen verlaten, in tegendeel zullen ze apartheids- -gebieden creëren in Nederland. In Nederland dreigt een soort midden-oosten land toestand te ontstaan. Overal in de steden zijn er jihad strijders actief, imams en andere moslimstrijders zijn bezig om jonge mannen en vrouwen te opleiden! Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Moslims zouden nieuwe instroom te bevorderen via meer bruiden uit een islamitische land halen, hun kinderen als anti-Nederlands opvoeden etc.. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief  gegroeid. De vele Jihadisten uit Marokko, Turkije, Somalie, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en koran cursussen. 

  De kansen op integratie zullen steeds kleiner worden en de kansen op een permanente apartheid in onze samenleving worden steeds groter naarmate het aantal Moslims groter is en de instroom blijft voortduren. Dit betekent een permanente bron voor het ontstaan van spanningen en conflicten. Dit apartheid in Nederland, mede mogelijk gemaakt door de slechte politici en kerkleiders! 
  Nu, veel politici en christelijke leiders hebben klachten over de activiteiten van ISIS (Islamitische staat), terwijl ze 40 jaar lang, middeleeuwse zeden en gewoonten hebben getolereerd! afgelopen 40 jaar, veel bedrijven en overheidsinstellingen, politici en christelijke leiders hebben bv, het hoofddoekje ingevoerd, gestimuleerd om explosief groeiende moslims vriend te houden! Terwijl een hoofddoek, de politieke islam van Jihadisten symboliseert. Hier geboren moslims worden systematisch ook door de gemeentelijke instellingen gestimuleerd hoofddoekjes te dragen, terwijl hoofddoek/burka een onderdeel van ISIS beleid is!

  Net zo min als we iemand in Nazi-uniform achter de kassa bij de Gemeente  loketten, AH, Hema, LIDL, Politie, Ministeries etc.. willen zien, willen we islamreclame van uit uw personeel? ISIS, Al Qaida organisaties en alle jihadisten hebben al genoeg hoofddoeken…!
  Dit is puur uitroeiing van de autochtone bevolking. Op deze manier worden islamitische gebieden in Nederland in rap tempo steeds groter. Ze verplichten door hun parasitaire gedrag overheden, Albert Heijn, LIDL, Dirk van den Broek managers via de belastingbetaler, zelf de ondergang te subsidiëren van het land dat ze hebben geadopteerd. Dat is de grootste gevaar:door het import van nog meer moslims die niet voor arbeid inzetbaar zijn, gaat dit land ten onder. Jarenlange ongebreidelde invoer van kansarme vijandelijke mensen roept weerstanden op. Met de toename van islamitische kleding gaat u binnenkort honger lijden: alle supermarkten, speciaal in bepaalde stadsdelen, hebben bijna alle caissières met hoofddoeken. Het moet gewoon afgelopen zijn met die jihadistische kleding.
  Omdat ze niet voor de vrijheid komen, hebben ze hun achterlijke leef- en kleedgewoonten meegenomen.

  Aparte moslimbevolking in Nederland groeit explosief: islamisering neemt hand over hand toe, islamitische samenlevingen zullen andersdenkenden/-gelovigen nimmer als gelijkwaardig beschouwen, laat staan gelijkwaardig behandelen, om de doodeenvoudige reden dat zulks niet met de in de koran gepropageerde doctrines strookt. Voor vooral autochtone vrouwen wordt het in de toekomst steeds gevaarlijker en enger in ons land. Begrijpen ze wel in Amsterdam wat dat in de toekomst zal gaan betekenen voor alle vrouwen? Apartheid, tweedeling , discriminatie in de hand werken.

  Niet alleen ISIS of Al Qaeda, maar hele islamitisch ideologie vernedert vrouwen en beledigt daarmee de westerse vrouw. We moeten niet langer pikken dat onze seculiere openbare ruimte bezet wordt door agressieve jihadisten. We eisen de ruimte terug! Hoofddoek en burqa de wereld uit te beginnen uit Nederland! Kom op bestook de politieke partijen, vakbonden en kerken die de jihadisten helpen! Alle vrouwen moeten zich weerbaarder opstellen jegens de perversies van de islam en hun verlengde politiek in Nederland.

  Nederland zal aan deze islamitische wetten kapot gaan. Nu is het maar de vraag of dat wenselijk is; de kiezer heeft dit nooit geweten. Er is nooit een referenda geweest en ook de kiezer heeft nooit geweten waar hij aan toe is vóór hij zijn stem uitbrengt. 
  Aan de andere kant, het bestuur fraudeert door gestuurde massa uit Turkije, Somalie en Marokko stemrecht te geven: Als dan ook niet alleen anti-nederlandse moslims maar nog de toezichthouders van Nederlandse vlag, taal en cultuur haten! 

  Niet alleen PVDA, maar ook het CDA en D66 spelen al tientallen jaren spelletjes. Ze zijn niet duidelijk, draaien om de echte problemen heen. Ook zie je dat het CDA probeert weer aan de macht te komen!

  Wat dat betreft doet het CDA puur islamisering, ze helpen de moslims naar meerderheid! Als een derde van de stemmers uit praktisch anti-Nederlandse islamieten bestaat, met de gevaarlijke instinct opereert is dan deze vorm van democratie niet gedoemd om het land naar de ondergang te sturen?
  Het grootste gevaar zijn juist de nationalistische Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen. In dat streven worden zij gesteund door verdwaasde gemeentes wetenschappers en onze overheid, die hen daartoe voorziet van uitkeringen, subsidies, gezondheidszorg, huisvesting en het openlijk gedogen van hun gevaarlijke doel, terwijl geen enkele Nederlanders in Turkije of Marokko een vergelijkbare verblijfsvergunning krijgt (met de stemrecht, uitkering, huis, scholing etc..)… 

  Stop dus nu met die verblijfsvergunningen, gratis NL nationaliteiten aan de Somaliër, Turken en Marokkanen!
  Het is vragen om problemen. Het benoemen van mensen met een andere nationaliteit op politieke, bestuurlijke of belangrijke functies deugt gewoon niet. Marokkaanse en Turkse politici maken meteen duidelijk waar hun loyaliteit ligt, in ieder geval niet bij Nederland. Nu de sterk gegroeide Turkse en Marokkaanse regio’s leven bovendien steeds meer bij elkaar, vooral in eigen buurten en wijken in de grote steden. In veel van die buurten is het aandeel van de Marokkanen of de Turken zo hoog, dat het geen enkele moeite kost om een sociaal leven te leiden zonder enige kennis van de Nederlandse taal. De Nederlandse overheden en sociale instanties vergemakkelijken dat nog door voorlichtingsmateriaal in alle belangrijke allochtonentalen te verspreiden. De winkels in de buurt worden gedreven door mede-immigranten, de producten worden aangeprezen in de eigen taal en de omgangstaal is ook Turks of Arabisch… De kabel en de satelliet-tv zorgen voor programma’s uit Turkije of de Arabische wereld.

  Jihadstrijders, moslimjongeren bewijzen dat de Islam gevaarlijk is voor ons! Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de beleidsmakers schuldig zijn aan een tweedeling in de Nederlandse samenleving. De vraag is of hierdoor een maatschappelijke ramp is ontstaan. Dit lijkt zeker het geval te zijn! Alles wijst erop, dat het zover gekomen is. De radicale lobby die een expliciete de-Islamisering van Europa voorstaat, is voor de meeste Nederlanders nog onbekend, maar hun houding tegenover de Islam sluit wel aan, bij de gevoelens van een veel grotere groep.

  De radicale lobby cultuur die hier agressief opdringt is niet anders dan een soort tribus achtige overblijfsel, agressiviteit van de analfabeten! Maar als jij zelf dit soort ongepaste niet naturelle gewoontes cultuur noemt en je beleid baseert op deze waanzin dan is er een grote gevaar voor je medemens. 

  We moeten niet langer pikken, het is een aberratie. Een gruwel. Deze racistische, discriminerende, onderdrukkende en mens-vijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen. Als deze apartheid, onderdrukking en onderwerping doorgaat ziet het er heel slecht uit voor de autochtone vrouwen. Laat ze meteen verhuizen naar een islamitisch land met eigen cultuur en religie met geboden en verboden. Wat doen die fundamentalisten eigenlijk hier?

  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores, Lidya Dekker. N. Korse
    

 94. De EU commissie is een dictatoriale organisatie die het volk manipuleert en bedriegt!

  Turkije is helemaal niet rijp geworden voor de visumvrijheid… Met dit bedrog en manipulatie wordt bendeleider Erdogan verholpen!
  Turkije ging laatste tijd nog harder achteruit… In Turkije gelden mensenrechten alleen voor de Moslims en de persvrijheid bestaat niet meer!
  Er worden nu nog meer journalisten gearresteerd, nog meer Koerden afgeslacht!
  Turkije is de oorzaak van de vluchtelingen probleem en is momenteel nog erger geworden, want hebben ze ook Miljoenen Koerden migrant gemaakt!!

  Een schandelijk EU propaganda, hersenspoeling! Corrupte commissie leden van EU blijven de feiten te verdoezelen! Turkije is het grootste gevaar voor de Europeanen, het kan zich niet ontdoen van het regime dat het zelf gekozen heeft.
  Turkije was al vanaf begin betrokken geweest bij de Syrische burgeroorlog! Turkse militaire eenheden vechten aan de kant van Jihadisten van Al Nusra en andere terroristische organisaties!
  Bijna alle jihadisten gaan en komen via Turkije. Alle Jihadistische organisaties krijgen hulp van Turkije!!
  Terwijl huidige Turkije de echte oorzaak van de vluchtelingen probleem is, blijft de EU ons verraden door de macht van het regime te steunen!
  Hierbij maakt EU commissie de weg vrij voor 2.5 miljoen Syrische+80 Miljoen Turken en 500 miljoen afwachtende Moslims van hele regio… Moslims komen met honderdenduizenden; ze gaan met tientallen terug, dit is een bedrog van EU. Stop onmiddellijk met die deal.

  Terwijl Turkije bezig is een nieuw soort Ottomaans Rijk aan het opzetten met Islamisering in Europa, gaan EU leiders op 4 mei eigen bevolking opnieuw manipuleren dat Turkije goed doet en willen de handhaving van de visum voorwaarden aan Turkije forceren!

  Top Bestuurders, zakkenvullers noemen ze zich zelf !

  Door deze dictatoriale bewind en ondemocratisch leiderschap in de EU, kan Turkije nu nog sneller Islamiseren..

  Terwijl de Turken en Marokkanen van de 3e en 4e generatie nog extremer aan het geworden zijn, lokt EU kliek nog meer Turken uit!

  Nu al dreigementen dat er massaal Turkse asielaanvragen deze kant op komen als het visumvrij reizen er niet komt. Beseffen deze mensen wel dat na het verlopen van het visum je hier illegaal bent? Het aantal illegale Turken zal dus drastisch stijgen.
  Geen nood, van uitzetten komt onder het huidige politieke klimaat niets terecht. Per saldo zal het aantal Turken dat de Turkse heilstaat ontvlucht dus toenemen.

  UITLOKKING VAN HONDERDEN MILJOENEN MOSLIMS NAAR EUROPA!

  Terwijl de grote meerderheid van de Moslimjeugd zich verbonden voelt met IS, Al Qaeda, Marokkaanse en Turkse anti- democratische machthebbers, gaan EU leiders Europa aantrekkelijker maken voor 80 Miljoen Turken en circa 500 honderd miljoen Pakistaanse en Arabische Moslims die ook via Turkije willen reizen..

  Moslimjongeren in Europa worden steeds militanter en voelen zich als nieuwe bezetters! Ze bedreigen alles die tegen de Islamitische invasie is!

  EU commissie wilt graag de visum plicht naar de Turken afschaffen. Iedereen weet wat voor puinhoop dat gaat geven. Meer dan 500 miljoen moslims uit de regio krijgen ook een kans voor de jihad!

  Helaas zitten we met een rare kliek opgescheept dat alleen opkomt voor de Moslims, waardoor gewone burger zichzelf maar moet redden. En in Europa zitten er nog veel meer die zichzelf maar moeten zien te redden.

  TURKIJE WILT ISLAMITISCHE MEERDERHEID IN EU LANDEN.

  Turkije heeft een gevaarlijke infrastructuur en een contra Europese maatschappij gecreëerd binnen Europa.

  Turken streven naar de parallelle enclaves in EU landen en nu willen ze graag dat hun enclaves uitgebreid worden via nieuwe instroom. Daarom vragen ze eerst een visum vrijheid, terwijl meer geld vragen meest logische stap was!!!

  De lange arm van Turkije is een gevaarlijke fenomeen geworden.

  Erdogan wilt dubbel paspoort, EU maakt meteen een wet voor hem. Erdogan wilt visum vrijheid, EU gaat ten koste van alles dit regelen voor hem!

  Zodra het visumvrij reizen voor Turkije ingaat, krijgt het westen een tsunami van moslims. Salafisten dictator Erdogan en zijn drugs-mensensmokkel maffia stuurt alle jihadisten naar EU landen.
  De absurditeit is, dat als de vrijstelling van visumplicht er komt, er juist miljoenen Moslims vanuit Turkije zelf bij zullen komen. Een inhouding is slechts een onderwerping aan het dictatoriale bewind in Turkije. Deze echter kan niet ongestraft blijven in Brussel.

  EU Commissie is een grote ramp voor Europa!

  De grootste corruptie ter wereld, een ongekozen dictatuur, administratie kantoor voor de Olie Salafisten zit in Brussel!
  Tientallen miljoenen pompt de EU in allerlei propagandamachines. Ze willen EU+Turkije deal te laten slikken.  Het is werkelijk waar ongelooflijk schandalig. Europese volkeren moeten eerst de grootste bedrog ter wereld ontmaskeren…

  DE EU FINANCIERT RADICALE ISLAM IN EUROPA. ONDER DE NAAM VAN GEMATIGDE ISLAM, BEVORDERT MEN IN FEITE SALAFISME EN JIHADISME!

  Salafisten worden op alle terreinen gesteund in Europa! Zelfs na de aanslagen van Parijs en Brussel, worden er eerst de moskeen en islamscholen in bescherming genomen, terwijl overal op de straten de jihadisten nog aan het schieten waren!!

  Zoals het lijkt hebben de leiders van de EU zich al voor de volle 100% overgeleverd aan de bevordering en verbreiding van de Salafisme binnen EU grenzen..
  Sunnitisce radicale islam, Salafism en Jihadism die vorm van de islamitische heilige oorlog die de andersdenkenden op de hele Europa wil vernietigen, wordt gefinancierd door de EU leiders!
  Het is dus geen wonder dat deze commissie Turken helpt voor hun massale uittocht naar Europa!!

  Europese volkeren hebben nu feitelijk nep en marionettenregeringen, omdat 90% van wat in het parlement behandeld wordt uit Brussel komt. Wat wij gedaan hebben is onze algemene macht overdragen aan een niet-gekozen groep in Brussel, wat een zichzelf in stand houdende situatie is. Het grote probleem met deze vijand is dat hij op de automatische piloot staat.
  Een systeem van afhankelijkheid, collaboratie en corruptie. Allemaal omdat de droom van de kaste der politici over een Islamitische Europa om moet worden gezet in werkelijkheid.

  Maar het gewone volk valt door de ingewikkelde materie en angsthazerij makkelijker voor de laaghartige zwaar gesubsidieerde pro-Islam propaganda, Brussel wordt daardoor gesteund door de Moslimlanden.

  Een schandelijk EU propaganda, hersenspoeling!

  TURKIJE GAAT NOG MEER ACHTERUIT!

  Turkije bestrijd nu alle westerse normen en waarden en zakt steeds verder naar de middeleeuwse barbarij!
  Turkije heeft zich in de laatste dagen nog sterker gemaakt voor de Islamitische barbarij! Islamitische Turken hebben juist nu nog meer journalisten gearresteerd, pers en de oppositie wordt nog meer onderdrukt!

  Massale knokpartij in Turkse parlement, Koerdische HDP leden worden bijna gelyncht door de Salafisten van Erdogan partij!!
  Koerden worden van alle kanten aangevallen en EU zegt dat deze Turkije aan de voorwaarden voldoet!! Turkije gaat juist nu nog harder achteruit! Er worden nu nog meer journalisten gearresteerd, nog meer Koerden vermoordt! Binnen laatste 4 maanden zijn er meer dan de 75 000 Duizenden Koerden gearresteerd, bijna 1.6 Miljoen Koerden worden vanuit hun woongebied verbannen en als nieuwe migrant, klaar gezet voor de Europa!

  Hoe is het mogelijk dat EU commissie juist nu deze Turkije compleet rijp verklaart voor de EU lidmaatschap!

  EU commissie is een grote leugenaar!

  Terwijl grote meerderheid van Europese volkeren (als voorbeeld; Hongarije 94% tegen, Kroatië 83%, Polen 81% tegen enz…) tegen de visa vrijheid voor Turken is, gaat EU commissie beweren dat Turkije rijp is en aan alle voorwaarden voldoet!

  Dit is weer een EU staatsgreep!

  De EU is een pro Islamitische organisatie die het volk manipuleert en bedriegt voor hun eigen doeleinden, namelijk meer macht via Islamitische verbreiding over de rug van het volk en hun land.

  Wordt wakker. Sta op!

 95. Florack Bosch @ 109: Honderden miljoenen moslims die naar de EU willen, oh heremiejee. Weet je dat wel zeker? Overdrijf je niet een paar miljoen, of beter: een paar honderd miljoen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.