Botnet

De DDoS-aanvallen eerder deze maand op MasterCard, Visa en PayPal zorgden voor onrust. De teneur was dat strenge straffen gepast waren: het zou gaan om vernieling. Nogal wat mensen vreesden dat dit een voorbode was van hackers die het betalingsverkeer zouden ontregelen of andermans geld inpikten.

Bij een DDoS-aanval wordt een leger computers ingezet om een website te overspoelen; die krijgt ineens van alle kanten talloze verzoeken om een pagina te tonen. De webserver kan de toeloop niet aan, raakt overbelast en geeft de geest: missie geslaagd. De remedie is betrekkelijk simpel en komt erop neer dat je de webserver herstart en verdachte verzoeken voorlopig even afwimpelt. Er wordt geen infrastructuur ontregeld of informatie ontvreemd, er worden geen systemen overgenomen, er gaat niks kapot. Een DDoS-aanval is het beste te vergelijken met een digitale wegversperring. Het verkeer rond de website wordt ernstig belemmerd. Heel hinderlijk, maar niet iets dat thuishoort in de categorie zware criminaliteit.

De aanleiding voor de kwestie vind ik serieuzer. MasterCard, Visa en PayPal hadden bekend gemaakt dat zij de tegoeden van WikiLeaks hadden bevroren. Op grond waarvan was onduidelijk. PayPal zei aanvankelijk een brief te hebben gekregen van het Amerikaanse State Department dat hen daartoe sommeerde; dat bleek gelogen te zijn. Daarna beweerde PayPal dat WikiLeaks ‘mogelijk’ activiteiten tentoonspreidde die illegaal waren, of althans ongewenst, en dat ze zulke klanten volgens hun bedrijfsvoorwaarden mogen weren.

Het uitsluiten van klanten vanwege ‘ongewenste’ activiteiten ligt iets ingewikkelder dan PayPal deed voorkomen. Ze mogen een klant alleen weren als die een duidelijk bedrijfsrisico oplevert (bijvoorbeeld omdat-ie geregeld zijn schulden verzaakt), of indien bewezen is dat het geld illegaal is verkregen dan wel voor illegale doelen wordt aangewend. En een klant de dienst opzeggen is bepaald iets anders dan zijn geld bevriezen: dat laatste is simpelweg een wederrechtelijke inbeslagname. (U kunt dat desgewenst ook diefstal noemen.)

PayPal, Visa en MasterCard mogen WikiLeaks niet zomaar de deur wijzen, laat staan hun geld in beslag nemen. Dat financiële instanties zo eigengereid optreden en hun beleid door het nieuws laten bepalen in plaats van door wet en recht, is zorgwekkend. Uw bank hoeft u helemaal niet aardig te vinden. Definiëren wat gewenst of ongewenst politiek gedrag is van hun klanten, is niet hun taak. Ook de KluKluxKlan heeft recht op een bankrekening en iemands geld in beslag nemen mag alleen als een rechter dat verordonneert.

Dus dat sommige supporters van WikiLeaks het die banken betaald wilde zetten, was niet vreemd. Toch: slim is anders. Wie onheus gedrag beantwoordt met meer onheus gedrag, vereffent immers geen rekening. Die schept slechts meer onheusheid.

Eén aspect van de affaire is onderbelicht gebleven. Wat zijn dat eigenlijk voor computers die als een leger kunnen worden ingezet, en die op afstand door anderen kunnen worden aangestuurd en afgevuurd? Uit wie of wat bestaat zo’n botnet?

Het antwoord zal u verrassen: de kans is groot dat u erin zit. De gemiddelde PC wemelt van de virussen, en een deel daarvan heeft uitsluitend tot doel uw computer in te lijven in een leger van botnets. Botnets om DDoS-aanvallen uit te voeren, botnets om spam te versturen, en helaas: ook botnets die wél zijn bedoeld om de infrastructuur te ontwrichten of u uw geld te ontfutselen.

Author: Spaink

beheerder / moderator

55 thoughts on “Botnet”

 1. ik ben ook al het standpunt tegengekomen dat een DDoS-aanval gezien moet worden als het cyber-equivalent van een demonstratie. Als het blokkeren van de ingangen van een warenhuis of distributiecentrum, maar dan op internet.
  In dat opzicht is een DDS dus een soort electronische sit-in!

 2. Juzo, ddos’en is geen hacken.

  Ddos’en vergt geen “een apparaat iets laten doen wat het niet hoort te kunnen”, als een webserver reageert door te zeggen “Ho eens even, er worden teveel vragen tegelijk gesteld, wacht allemaal maar netjes op je beurt” dan doet die precies wat die hoort te doen.

  Een onschuldig programma manipuleren zodat de computer van een onwetende derde als (uiteindelijk) botnetclient dienst kan doen , dat zou je hacken kunnen noemen.

  En virussen schrijven is nog weer wat anders.

  @Karin en wat erg dat de tweede zin waar is. Persoonlijk acht ik het bankwezen zelf veel beter in staat geld te laten verdwijnen dan whatever extern boefje zou kunnen.

 3. Wat volgens mij ook een rol speelt qua publieke opinie omtrent die ddos acties is dat de meeste mensen toen pas voor het eerst van Anonymous hoorde.

  CoS rickrollen is veel grappiger, maar dit trekt blijkbaar meer aandacht.

 4. Allemaal rijp voor het gevang, en daar zullen ze komen ook.

  Wel pot vol seldrementen.

  Nog niet, ‘eris, ‘antoe.

  Kijk hacken, daar hoef je me niets van te vertellen.
  Dat heb ik zelf gedaan.
  Dat kon en deed ik als de beste.

  Meteen van de allereerste dag van de automatisering in de grafische industrie af.

  Niet alleen in het eigen bedrijfssysteem,
  maar ook in dat van de concurrent, waardoor ze nooit primeurs meer hadden.

  Mij daartoe in staat gesteld, door een ijverige PTT ambtenaar,
  die in mijn aanwezigheid de computer-datalijnen van onze onderneming met die van de concurrent verbond.
  Gewoon door twee stiftjes in te drukken.

  Dat was alles.
  De passeerwoorden en logins fabriceerde ik er zelf bij.
  Ik kon zelfs hun pers stilzetten als ik dat wou.

  Het waren wel nachten dat ik niet meer thuiskwam, maar dat is in hackerskringen doodnormaal.
  Dat haalden we dan in ‘t weekend wel weer in.

  Dan wordt de vijand namelijk geacht niet aan te vallen.

  Toen kon ik ongestoord m’n gang gaan.
  Maar dat was slechts in ‘t algemeen belang.
  Nooit heeft iemand begrepen, of te horen en te lezen gekregen, hoe ‘t kon.

  Bij deze dus.
  Als enige is mij ‘t gevang bespaard gebleven.
  Ik handelde immers,

  vanuit ‘t Algemeen Belang

  Onze Onderneming en het daarbijbehorend Algeheel Wereldheid betreffende.

 5. Juzo, dat is (of was) phreaken, niet hacken, en als iemand van de ptt dat doet telt het niet. Als iemand van de ptt het voor jou doet telt het al helemaal niet.

  De nostalgie is leuk, maar off topic.

 6. Inez heeft het inderdaasd goed gezien: het blokkeren van een hoofdkantoor of dépendance van een bedrijf dmv demonstratie of sit-in.
  Bij voorbeeld: de demonstratie “SHELL weg uit Zuid-Afrika” waarbij het pand niet of nauwelijks meer te betreden of verlaten was, maar iedereen wel nog steeds overal (ook bij BP (ARAL) of Chevron (eXXon) of FiNa (ToTaL) of de WittePomp) kon tanken.
  Net zó bij een bank: het het geld wat je er hebt staan blijft safe -sic!- ondanks het feit dat je het even niet per e-mail kunt manipuleren.
  QUOTE Spaink: “Heel hinderlijk, maar niet iets dat thuishoort in de categorie zware criminaliteit.”
  Niet eens ‘lichte’ criminaliteit, of vandalisme. Ondeugd, van belhamels, hooguit.
  Billekoek niet eens waardig. Een boze blik, verontwaardiging ten top.
  Of de DDoS-aanval op het OM en de Politie door de beugel kan is en blijft onderwerp van discussie. Feit is dat de “autoriteiten” zich er met een jantje-van-leiden hebben afgemaakt door een makkelijk te (in de kraag grijpen) pakken zondebok uit te zoeken. Met wat méér moeite waren deze boefjes gewoon electronisch geblokkeerd en netjes ten burele uitgenodigd. Maar dat scoort niet, voor crime-fighter TEEFEN et al. Die willen Barbertje hangen zien, ten overstaan van het gepeupel.
  Twee kinderen van respectieve 16 en 19 (toegegeven: in de 13e eeuw was iemand van de mannelijke kunne op zijn 12e of 14e (al naar gelang de plaats c.q. jurisdictie waar men zich alsdan bevond) alreeds volwassen en volkomen handelingsbekwaam (=mondig)) werden opgepakt “ter leeringhe ende vermaeck” en dat nog zonder “Van Rossem’s Troost” ook.
  En die 16-jarige het langst vastgehouden. DURF je wel? Te manipuleren?

  QUOTE Spaink: “Toch: slim is anders. Wie onheus gedrag beantwoordt met meer onheus gedrag, vereffent immers geen rekening. Die schept slechts meer onheusheid.”
  Én is klokkeluider. Een niet te benijden positie.
  On December 3, 1888, President Grover Cleveland delivered his annual address to Congress. http://www.commondreams.org/views02/1211-01.htm in his speech to the nation, delivered before a joint session of Congress: “As we view the achievements of aggregated capital, we discover the existence of trusts, combinations, and monopolies, while the citizen is struggling far in the rear or is trampled to death beneath an iron heel. Corporations, which should be the carefully restrained creatures of the law and the servants of the people, are fast becoming the people’s masters.”

  “The Founders of America were clear when they wrote the Bill of Rights that humans had rights, and when humans got together to form any sort of group – including corporations, churches, unions, fraternal organizations, and even governments themselves – that those forms of human association had only privileges which were determined and granted by the very human “We, The People.”

  QUOTE Spaink: “Het antwoord zal u verrassen: de kans is groot dat u erin zit.”
  Tja, van de mensen die dit blog lezen is, dunkt mij, helaas, het merendeel alreeds daar van doordrongen.

 7. En wat schieten we d’r allemaal mee op..? Zijn de buitgemaakte gegevens van hacks en cracks verhandelbaar..?

  Zo ja, wie of wat is er dan rijker van geworden..?
  Wie biedt er wat..?

  Zoniet, hou d’r dan maar mee op, en ga iets nuttigs doen. Dat wél geld oplevert.

  Door de internationale financiële omstandigheden gedwongen en door de afname der uitkeringen.

  Die hackers en die WikiLeaksers verdwijnen over ‘n paar maanden vanzelf.
  Door strakke en bijzonder inspirerende louter economische maatregelen gedwongen.

  Dat is de reorganisatie-sleutel die overal op past, altijd.

 8. “De kans is groot dat u erin zit”..?..
  Welnee.
  Doodgewone bangmakerij.

  1.
  De gemiddelde computrist midden in maatschappij en samenleving waagt zich nergens aan.

  2.
  Er zijn nogal wat firma’s met producten, die goed controleren en beschermen.

  3.
  Maak je niet druk.
  Storm in ‘n glas water.

 9. Juzo: Bangmakerij? ja. Gemiddelde computeraar? waant zich ten onrechte een expert.

  Je moest eens weten wat voor troep mensen op hun computers hebben staan.

 10. Niks daarvan. De gemiddelde computertijd van alle gemiddelde computristen is tien minuten per dag. Alle gemiddelde vrouwen in het gemiddelde van de gemiddelde maatschappij en dat is het gemiddelde leeuwendeel, gebruiken Office en verder niks.

  Ze sluiten de laptop en gaan leuke dingen doen.

  Die paar kukels die maf en raar doen, en gaan zitten hacken, zijn uitzonderingen die behoren tot een hele kleine met uitsterven bedreigde groep.

  De gemiddelde leeuwenmacht heeft het nog altijd voor het zeggen en de uitzondristen worden met pek en veren op stalen spoorbielzen de dorps en stadsgemeenschappen uitgedragen. Tot nooit weer ziens.

  Hun asse wordt uitgestroojerd over de wijde wijde zee Hoezee.

  Op hun computers staat geen enkel kattekwaad.

 11. De mensen die kunnen hacken hebben niet zoveel van troep op de pjoeter te vrezen. Die lopen het niet gauw op en weten hoe er weer vanaf te komen (en de stoutere kunnen de bron terugpesten).

  Het zijn de mensen wier IQ magischerwijs met 50 punten lijkt te slinken zodra ze een toetsenenbord onder de vingers krijgen, die nog niet weten waar de onbesmette porno te vinden, die zich afvragen: “waarom is de computer toch zo traag?”, die 10 virusscanners tegelijk gebruiken, die geen instructies lezen tenzij het een mailtje betreft over Het Ergste Virus Ooit, die mensen die beweren alleen office te gebruiken, die mensen zijn het probleem.

 12. @ Maurice (13)
  Misschien ben ik er wel zo een, zo’n halve digibeet.
  Porno vind ik niet interessant en ik gebruik maar 1 virusscanner. Maar ik vraag me wel af waarom mijn computer zo traag is en ik word ongerust van dit bericht over botneks. Zélfs nadat ik een ip-scan heb uitgevoerd via http://www.surfopsafe.nl.
  Ik bedoel maar: hoe dom moet je zijn om bij die probleemgevallen van jou te horen?

  @ Karin: Is het überhaupt mogelijk om je tegen zoiets te beschermen?

 13. Stolat: oh maar dat voorbeeld wat die ik noemde is een kwestie van “dom doen”, niet dom zijn.

  Als je computer (ik gok even dat het een soort Windows betreft) traag is, kan dat om diverse redenen zijn. Kwaadaardige software kan, maar als je hem jaren geleden voor het laatst “opnieuw geinstalleerd” hebt en er nog tal van programmaatjes op hebt staan die je nooit meer gebruikt (of de restanten daarvan), dat is er ook niet goed voor.

  Tip: als je wilt herinstalleren, zet eerst de bestanden (fotos e.d.) die je niet kwijt wilt op dvd of externe harde schijf.

  En ik ben Karin niet, maar het is weldegelijk mogelijk je goed te beschermen tegen dergelijke zut. !00% zekerheid is moeilijk, maar achterdocht zoals ook in het echte leven (“wie ben je en wat de fok moet je van me?”) ook toepassen bij het beslissen wat je wel of niet op je computer opent/installeert/mee instemt, daar kom je een heel eind mee. En ook gewoon je besturingssyteem en virusscanner e.d. up to date houden.

 14. En ik had dat surfopsafe nog niet eerder bekeken, maar sommige dingen omtrent veiligheid die daar beweerd worden zijn ietwat vergezocht. Wees bedachtzaam maar laat je niet onnodig bang maken. :)

  Neemt niet weg dat Karin’s punt terecht is, botnets bestaan, en dat is bewijs genoeg.

 15. @Beginnende computeraars:

  Deze link bevat een nuttige en duidelijke uitleg over veiliger computergebruik —>
  http://www.seniorweb.nl/thema/artikel.aspx?id=32395

  Je hoeft geen senior te zijn om er wat van te kunnen leren. :)

  (en een troostende gedachte: zelfs de grootste nerds zijn als “noobs” begonnen)

 16. @ 16 botnets bestaan, maar Spybot ook.

  Maurice zegt alvast, ik zeg ‘t hem maar voor dan hoeft HIJ ‘t niet te doen “Spybot is een van de ergste dwaas-software-troep-en-pulp die er maar bestaat. Daar moet je je niet mee inlaten, want anders ben je niet goed wijs.”

  Heel goed, Maurice je hebt groot gelijk hoor dag hoor Maurice dag dag dag.

  Zo.
  Is die ook weer tevreden meê z’n lot.

  Voortaan zet ik de antwoorden die sommigen zullen geven er maar gemakshalve alvast bij, dan hoeven ZIJ ‘t niet te doen.

 17. En verder is er natuurlijk nog Maurice, Symantec’s Norton 360 Maurice maar ja, Maurice die heb jij niet en daarom weet ik dáár, het meeste van.

  Namelijk door de producten van Peter Norton te assembleren zoals hij het in zijn boeken aangegeven heeft.

  Collega’s onder elkaar weet je wel.

 18. @Stolat, no problem. :)

  @Juzo, ik werkte voor McAfee, wat moet ik met Norton?

  Als je voor mij wilt spreken zorg dan in ieder geval wat je vertelt klopt, thank you.

 19. Ik weet niet of je ‘t weet maar ‘t is zo dat alle grote bedrijven organisaties en instellingen ter wereld (inclusief de hele military) niet op Internet zitten.

  De grote bedrijven organisaties en instellingen ter wereld hebben geen Internet. Ze gebruiken het internationale verbindingssysteem (bijvoorbeeld ECRAN) dat uitsluitend onderhouden wordt door zeekabels en satellieten.

  In ons land levert alleen KPN acces naar het knooppunt Brussel.

  Deze verbindingssystemen zijn hermetisch afgesloten perfect afgezekerd en ontoegankelijk, finaal strak georganiseerd en gecontroleerd, voor hackers, leaksers en kwaadwillenden.

  Daar komt ‘n armzalige sterveling of prutserige hacker (RG) die met z’n tijd geen raad weet niet door.

  Indien je geinteresseerd bent zal ik je eens een dagje rondleiden in het systeem in het bedrijf en concern waar ik heb gewerkt. Tegelijk laat ik je dan wat van het NATO militaire verbindingssysteem op dat gebied zien. Ik heb die bevoegdheid nog altijd.

  Van enige bedreiging door hackers leaksers en botnets, virussen en trojans wat dies meer zij is bij deze bedrijven concerns inrichtingen installaties organisaties en instellingen over de hele wereld niet in de verste verte sprake.

  Allemaal bangmakerij en Het Parool verkoopt er geen snars beter door.

  We zouden ons beter met wat anders kunnen bemoeien.

 20. En degenen die naar buiten hebben geklapt worden vanzelf wel gepakt en achter slot en grendel gezet. Het zijn niet allemáál achterlijke bartjes die in de topbedrijven werken.

 21. Heej, Zollner,
  “Ik heb die bevoegdheid nog altijd.”
  die sukjoeritie is dus zo lek als een mandje.
  Terug in je mand, Jules.

 22. à Contrario hebben we tegenwoordig het veschijnsel van de cloud computing.

  Blijkens waarneming en onbevestigde statistieken is 98 procent van de wereldbevolking momenteel aan het overschakelen op cloud computing.

  Over ‘n paar jaar is dat 110 procent. (intra-spaciaal).

  Ze kopen ‘n NETBOEKKIE bij de MediaMarkt en gaan zitten Cloud Komp-Joetten.

  Van virussen botnets leakies en trojans nooit meer ‘n sentje last
  en zelfs nooit meer van gehoord.

  Microsoft verzorgt ‘t wel en die gaat nooit niet niet kippot.

  Alle verhalen over angst en misdaad in de rommelpot.

  Zo.

  Dat is dan ook weer afgehandeld en nu maar weer op op naar de volgende zaak.
  Makkelijk zat.

 23. Juzo ‘the cloud’ klinkt hipper dan het is. Gewoon de zoveelste iteratie van client-server model. Oude koek in een nieuw jasje.

  En of applicaties nu enkel via kabeltjes binnen de computer’s behuizing rondsjeezen of dat er kabeltjes richting de wolk worden overbrugt, als de applicatie draait kan die stuk.

 24. Die datawolk heeft bovendien weer een heel ander risico: de kans op lekkage van gegevens is er veel groter. (Geen wonder ook: wolken zijn per definitie lek & doorlatend.)

 25. @ 27 en @ 28 spreek ik tegen omdat de beveiliging uitmuntend is.

  Als iemand iets kapot wil maken kan dat, maar we onttrekken hem of haar aan ‘t maatschappelijk verkeer inclusief toemeting van de eeuwigdurend diepste verachting.

  Wikileaks en botnets zijn momenteel al op sterven na dood en onschadelijk gemaakt.

  ik beweer.

 26. @ 28 wat is de prijs van de gegevens die onttrokken worden? Ik bied. Nul cent, wat ik je brom. En ik brom nogal veel. De laatste tijd. Nul cent, de onttrokken Spainkdata.

 27. @ 31 Dat lossen ze wel op. Ik heb ook alle logins en adressen van de gebruikers van Ziggo die op dat moment online waren met UNIX gehackt en gekopieerd, maar ik heb Ziggo wel netjes ingelicht. Zulke dingen gebeuren en spelen helemaal geen rol. Is netjes opgelegd bij alle eerder gehackte materiaal, waar ik niets mee doe. Als het straks gaat stormen, verwaait alles in de wind en wijzelf ook, nog niet ‘eris, ‘antoe.

  Dat zal wel dienen en dat zal ze leren.

 28. Een backup van waardevolle bestanden hebben is verstandig, maar beside the point.

  Een backup is een kopie van een bestand zodat als er iets met het originele bestand gebeurt, je nog wel die backup hebt en de gegevens dus niet echt ‘weg’ zijn.

  Als er sprake is van ‘lekkage’ van gegevens gaat er een kopie van gegevens naar mensen die de gegevens niet horen te hebben, en daar helpt een backup hebben de oorspronkelijke eigenaar van de gegevens geen zier bij.

 29. 1. Het gaat niet om backups.
  2. “Als er sprake is van lekkage van gegevens”, maar dat is er niet.
  3. Backuppen doet Symantec’s Norton 360 te Amerika wel,
  en dat online iedere minuut van de dag en van de nacht.

 30. @ 36 2. “Als er sprake is van lekkage van gegevens”, maar dat is er niet.”
  Maurice: ïk ben van mening dat ‘t wél gebeurt”.
  Jules: “ik ben van mening dat ‘t NIET gebeurt”.
  Maurice: ïk ben van mening dat ‘t wél gebeurt”.
  Jules: “ik ben van mening dat ‘t NIET gebeurt”.
  Maurice: ïk ben van mening dat ‘t wél gebeurt”.
  Jules: “ik ben van mening dat ‘t NIET gebeurt”.
  Maurice: ïk ben van mening dat ‘t wél gebeurt”.
  Jules: “ik ben van mening dat ‘t NIET gebeurt”.
  Maurice: ïk ben van mening dat ‘t wél gebeurt”.
  Jules: “ik ben van mening dat ‘t NIET gebeurt”.
  Maurice: ïk ben van mening dat ‘t wél gebeurt”.
  Jules: “ik ben van mening dat ‘t NIET gebeurt”.
  Maurice: ïk ben van mening dat ‘t wél gebeurt”.
  Jules: “ik ben van mening dat ‘t NIET gebeurt”.
  Maurice: ïk ben van mening dat ‘t wél gebeurt”.
  Jules: “ik ben van mening dat ‘t NIET gebeurt”.
  Maurice: ïk ben van mening dat ‘t wél gebeurt”.
  Jules: “ik ben van mening dat ‘t NIET gebeurt”.
  Maurice: ïk ben van mening dat ‘t wél gebeurt”.
  Jules: “ik ben van mening dat ‘t NIET gebeurt”.
  Maurice: ïk ben van mening dat ‘t wél gebeurt”.
  Jules: “ik ben van mening dat ‘t NIET gebeurt”.
  Maurice: ïk ben van mening dat ‘t wél gebeurt”.
  Jules: “ik ben van mening dat ‘t NIET gebeurt”.
  Maurice: ïk ben van mening dat ‘t wél gebeurt”.
  Jules: “ik ben van mening dat ‘t NIET gebeurt”.
  Maurice: ïk ben van mening dat ‘t wél gebeurt”.
  Jules: “ik ben van mening dat ‘t NIET gebeurt”.
  Maurice: ïk ben van mening dat ‘t wél gebeurt”.
  Jules: “ik ben van mening dat ‘t NIET gebeurt”.
  Maurice: ïk ben van mening dat ‘t wél gebeurt”.
  Jules: “ik ben van mening dat ‘t NIET gebeurt”.

  Gezellig hè.

 31. Juzo, er zijn niet zoveel mensen met wie ik zo lekker kan zeuren als met jou (da’s een compliment), maar ik doe het niet om het maar met je oneens te zijn. Ik heb (wat dit betreft) gewoon meer gelijk dan jij. :P

  Wat betekende wikileaks ook al weer? ;)

  En het is weer vakantie: koud en glad buiten, saai en internet-enabled binnen. De botnetjes zouden wel eens flink kunnen groeien de komende paar dagen.

  Surf verstandig & Happy christmas / winter solstice / etc. everyone!

  Falalalala laa laa laa la.

 32. Namens de stichting de klap in de handen:

  vrolijk feest en staat u allen klaar.

  http://members.home.nl/juzo/info/20101121 00-16-11.mp3

  stampt u tijdig in de sno.

 33. Maurice schreef:

  Juzo, er zijn niet zoveel mensen met wie ik zo lekker kan zeuren als met jou (da’s een compliment), maar ik doe het niet om het maar met je oneens te zijn.

  Van de week bedacht ik hetzelfde. Juzo is altijd te kort door de bocht en doet altijd alsof-ie overal heeft gewerkt en alles van alles weet. Wat anderen te berde brengen veegt-ie vriendelijk van tafel, niet bereid erover na te denken. Bij elk ander was ik dat inmiddels spuugzat geworden, maar inderdaad: ik blijf vriendelijk terug argumenteren. Wat je verder ook van Juzo’s standpunten mag vinden, zijn vermogen iemand langdurig tot debat uit te lokken is bepaald verdienstelijk.

  Juzo: prettige feestdagen en een verstandig nieuwjaar :)

 34. Wat Karin toch heeft met die JUZO?

  Goed, vreemd gedrag en uitlatingen trekt de schrijftster aan. Het isolationisme van de Limburger zegt ondertussen ook iets over de schrijfster.

 35. @ 42 Man, stel je niet zo raar aan. Zij heeft niks met mij, en ik heb niks met haar, en dat moet en zla ook altijd zo voortduren. Ik zie haar als ‘n voorwerp (lijdend), en zij ziet mij als een voorwerp (bedrijvend) en dat is alles. Al die flauwekul. Ga ‘ns in plaats van langs de muffe Amsterdamse grachten drubbelen ‘n stuk van Katwijk naar Scheveningen en vandaar naar Hoek van Holland wandelen. Daar knap je van op. Voorzover nog misschien mogelijk.

  Maar laat dat gezeur nu eindelijk eens een keer achterwege of neem iemand anders op de korrel. Je verveelt me mateloos.

  En als je te jaloers bent voor normale argumenten hou er dan maar helemaal mee op. Ik kan me daar zo ontzettend verschrikkelijk wild ‘an ergeren.
  Aan dat soort lui.

  Bespaar me.

 36. Aan Karin, ik zou ‘t op prijs stellen als je je deelnemers aan je blog erop wijst (voor de zoveelste keer) dat men met argumenten meningen en opmerkingen moet komen aangaande je onderwerp en niet ontoelaatbaar ten detrimente beledigend conspicieus moet spelen op mijn persoon en mijn hoedanigheden misvormingen en kwalijke eigenschappen.

  Men dient de normale normen en eisen van fatsoen tegen wie dan ook en waarover dan ook in acht te nemen.

  Dat is het minste dat je van je deelnemers en dus ook van mij mag verwachten.

  Ik ga niet meer in op persoonlijke aanvallen van wie dan ook waar dan ook en waarover dan ook die men tegen mij meent te moeten uitvoeren aangaande mijn persoonlijke eigenschappen en gedragingen in welke vorm dan ook die helemaal niets meer met je behandelde onderwerp te maken hebben.

  Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

  Met hartelijke groet, Jules Zollner.

 37. Juzo, je komt zelf zelden met argumenten. Jouw modus van antwoorden volgt gewoonlijk het stramien ‘Het is zo als ik zeg dat het is, en het is zo omdat ik zeg dat het zo is.’ Je veegt stellingen en argumenten van tafel met een beroep op de status quo, of althans: met jouw perceptie van de status quo (wat niet noodzakelijkerwijs hetzelfde is).

  Daarmee devalueer je een discussieoer standpunten tot een discussie over jou. Van mij mag je, maar ga dan niet jeremiëren dat iemand jou of je hoedanigheden ter discussie stelt. Want dat is dan kinderachtig.

  Voorts is het niet gepast om boos te worden over ‘persoonlijke aanvallen’ wanneer je zelf in je bericht pal daarboven allerlei minder vleiende persoonlijke kwalificaties uitdeelt. Kortom: debatteer gerust maar zeur niet.

 38. Juzo, kom kom, niet doen alsof je zielig bent – want dat ben je niet.

  Niemand hier is vrij van vreemd gedrag.

  On topic: ik kan niks bedenken maar weer ontopic gaan lijkt me wel zo prettig.

 39. Jules Zollner!!!

  Mama (Spaink) heeft heel even en gracieus vannacht uw oortjes gewassen; geniet van het moment!

  Post 44 en 45… Was u nu 66 jaar jong of 6…

  Tweede kerstdag…

  Tja, kerststress en een paar borreltjes teveel… Kan gebeuren!

  Forget it and move On!

 40. Post 47…

  Zolang Juzo nog zielig mokkend in de hoek staat, heb ik een (tijdelijke?) gekwalificeerde vervanger gevonden voor Juzo!

  Ze heet Anna!

  http://193.108.42.79/ikea-nl/cgi-bin/ikea-nl.cgi

 41. enigzinds offtopic misschien http://wordpress.org/news/2010/12/3-0-4-update/

  Versie 3.0.4 verhelpt een ernstig beveiligingsprobleem in de “HTML sanitation library”. Matt Mullenweg van WordPress erkent dat het vervelend is om een update tijdens de feestdagen uit te rollen en te installeren, maar het probleem is zo ernstig dat het niet kon wachten. Het zou om verschillende XSS-lekken gaan waardoor aanvallers WordPress blogs kunnen overnemen. (aldus stukje op security.nl)

 42. Goed gedaan! En een bizonder rustgevend gevoel :-)
  Toen ik vanmiddag de link poste, besefte ik even later, dat ik hiermee stom bezig was geweest.
  Vandaar dat ik je er over mailde. En je mijn post erover tijdelijk verborg.
  Ik hoop, dat het me de volgende keer lukt om meteen te mailen, ipv in een draad te posten.
  Slapende honden wakker maken met spek dat je op de kat bind. is geen goed idee. Dat is mijn les.
  Oftewel eerst nadenken, dan doen. Al is dat wel eens moeilijk met een ‘poor impulse controll’

 43. ‘t Geeft niks hoor. En het bleek een nuttige proef: eerder moest de admin van de webserver zulke updates altijd uitvoeren, maar sinds WordPress 3.0 kun je ze ook als gebruiker doorvoeren. Alleen had noch ik, noch mijn hosting provider ooit op die manier WordPress geupdate.

  Dus vanavond namen we de proef op de som (eerst netjes een backup gemaakt enzo). Het bleek een fluitje van een cent te zijn: binnen een halve minuut was WordPress live bijgewerkt. De site is geen seconde uit de lucht geweest en het gat is prachtig gedicht. (En voortaan voer ik elke update subiet uit, nu ik weet dat ik dat zelf kan doen.) Dus dank!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.