Statistiek

Comments Posted By JPaul

Displaying 541 To 570 Of 675 Comments

Ook macht moderniseert

Jawel. We weten heel goed wie of wat, daar is niks overtrokkens aan en ik heb het over de idee, niet het ingewikkeld complex van. En onderdeel uitmaken van een vernietigingsmachine deden de spoorwegen ook; die zijn niet daarom onnoembaar geworden of zelfs afgeschaft. Over de allerbeste bedoelingen, waar de weg naar de hel mede geplaveid is, zwijg (‘wir haben es nicht gewusst’) ik liever.
(For Brutus is an honourable man,
So are they all, all honourable men)
Ja, Sjaak Spier kon helder in de toekomst zien; die was niet naïef.
Even terzijde: dat zwijgen van mij gaat niet al te lang duren want zwijgen is toestemmen, ook in wantoestanden: “we are effectively perpetuating a lie—what Mark Twain has called the silent lie: Almost all lies are acts, and speech has no part in them. . . . I am speaking of the lie of silent assertion; we can tell it without saying a word. . . . ”
Overigens zwaai ik niet met nazi-termen, als zoiets al bestaat, ik gebruik vrij verkrijgbare taal en die is van iedereen en niemand. Of beschikt Uwes over de eigendomsakte deszelfs?

» Posted By JPaul On May 06, 2011 @ 11:28

kwoot Spaink: “Informatie onderdrukken is een achterhaald model. Anoniem kunnen blijven terwijl je iets doet of zegt, dat is het nieuwe gevecht – een gevecht dat we in het westen allang hebben verloren.”
ergo: pas op voor de GeStaPo
@3. Maurice: dat is niet niet waar.
De “Lente” breekt pas twintig of dertig jaar na de instelling van een goed en gratis onderwijssysteem aan, moet dan nog een halve eeuw lang goed bemest en geschoffeld worden en kan, als daarop vervolgens bezuinigd wordt, binnen weer twintig jaar (met een tussenperiode van drie weken herfst) in winter verkeren.
Zie de situatie in Nederland.

» Posted By JPaul On May 05, 2011 @ 03:44

Dweilen met de kraan open

Het jaren-60 mantra weerklinkt nog steeds:
“Binnenkort neemt de computer ons alle werk uit handen.”
Er zijn mensen (ja, die zijn er) die het tegenovergestelde bemerken.
Uit de niet zo recente (méér dan een decennium her) historie.
In de bioscoop:
– “Twee koffie (@ Hfl. 1,-) en één bier (@ Hfl. 1,80) graag.”
“Dat is dan Hfl. 6,90 alstublieft ”
Kort samengevat: “Eehhh??”
“Ja maar het staat hier toch echt, hoor!” (laat me op display kijken (rekenapparaat met toetsen ter grootte van ‘n rijksdaalder))
Ik had al gepast geld in de hand en liep weg.
Het nieuwe mantra luidt: “Binnenkort wordt nadenken ‘Verboten’ en iets leren illegaal.”

» Posted By JPaul On May 05, 2011 @ 03:20

Ongezond

@ 11. JuZo: ik onderschrijf het commentaar # 7. Maurice
en kraak het volgende citaat:
“Onafhankelijk van de werkelijkhied waar die ook maar ergens ligt.”
van jou af omdat er NIETS los van de werkelijkheid is.
Alle theorie ten spijt.

» Posted By JPaul On May 05, 2011 @ 02:50

Lobby

Je één na laatste link (expliciet de toegang ontzegd) verbindt met een pagina vanwaar ik niet weg- / terugkom.
Het is vanzelfsprekend helemáál geen ‘1984’ of hernieuwde ‘Kulturkammer’, laat staan een geliberaliseerde ‘StaSi’ die hier voorgesteld / opgedrongen wordt. De crux is economisch en dat betreft uiteraard de bescherming van het intellectueel eigendom van de auteurs. (of wellicht toch de beter georganiseerde, grotere, en dus macro-economisch significantere distributeurs?)
Wat een walgelijke verzameling kutsmoezen om greep op de burger (m/v) en diens geest te krijgen. De natte droom van de Groot-Inquisiteur. (met dank aan Van Oorschot zijn Russische Bibliotheek)
“downloaden van auteursrechtelijk beschermd werk uit illegale bron” (Bron: http://www.Rijksoverheid.nl)
Fredje Teeve verzuimt te vermelden welke de criteria zijn waaruit illegaliteit blijkt en schendt met zijn “monitoring / filtering / DPI” teevens het briefgeheim. Fredje is een gevaarlijk sujet.

“Intellectueel eigendom”, ten slotte: wat, in ‘s Heeren Naam, is dat?
(behelst stelopdracht)

» Posted By JPaul On April 13, 2011 @ 01:07

Lustrum

@ 20 JuZo : mooie plaatjes
Ik denk aan het antwoord van LaSpaink op de wel degelijk gestelde vraag omtrent sex (en dat (de vraag bedoel ik: niet ook de lichamelijkheid) in de trein – waarnaartoe, trouwens) op dat moment: “Mwoah.. .. doet U mij maar een sjoklaatje. Of ‘n borrel.”

Om het ietwat kort saam’ te vatten.

» Posted By JPaul On April 08, 2011 @ 03:04

Aanbod

@2 Tartarus: [quote]te danken hebben: Aan o.a. Jolande Sap[/quote]
Wat, m’n waarde, heeft Kunduz met uitkeringen van doen?
@4 JuZo: nimmer was U (naar mijn slechts beperkt weten) zó ingetogen, exact, én correct. Heb dank, daarvoor.
En laat mij U om een aanvulling bidden: welk percentage uitkeringsrukkers fraudeert, en te welken (ook procentueel) bedrage?
NB Strafzaken worden totnogtoe vanaf 6duizend Euro (een half minimum jaarinkomen) aangevat – in individuele gevallen wil dat zeggen; NIET ALDUS bij werkgevers die grootschalig premieafdracht ontduiken.
Afgemeten, die naar schatting 117 miljoen (van die parasieten (hierbij gaat het trouwens om het totale uitkeringsbedrag: NIET per se om het gestolen gedeelte daarvan)), op honderden miljarden (=honderdduizenden miljoenen) begroting.

Waar blijft de kreet: “POGROM!” – “Grüne Polizei” – “GeStaPo”
of de vaststelling: “Gesundes Volksempfinden” en “Gegen die Dummheit kämpfen sogar die Götter vergebens”, danwel “OU SECOURS!” – “HULP!”

Ik heb, iets minder dan twee decennia her, het niet onverdeelde genoegen mogen smaken als ‘getuige’ in een dergelijk onderzoek te worden gehoord en verwijt mezelf nu nog steeds geen aangifte wegens valsheid in geschrifte, en wat dies meer zij, jegens de betrokken ambtenaren gedaan te hebben. (dat de quæstie geseponeerd werd, behoeft geen verdere uitleg, dunkt me)
De Nederlandsche Overheidsdienaar (m/v) kan bogen op een bloemrijke historiæ van collaboratie met de overheid/onderdrukker.
Men neme kennis van de omvangrijke -ongevraagde, geenszins noodzakelijke, vrijwillig geboden- hulp van het Amsterdamsch gemeentelijk apparaat inzake de opsporing & arrestatie (en vervolg, waarover ik hier niet al te eloquent behoef uit te weiden, deszelfs) van (half-)joden in de jaren veertig.

Bottom line: “verdachtmaking/burengerucht/roddel/achterklap” = (en dat betekent: staat gelijk aan) “schuldigverklaring tenzij er onverhoopt overweldigend tegenbewijs is”

“Wir haben es nicht gewußt”
Waartegen een héél erg ®oomsche remedie is`: “ego absolvo te”

» Posted By JPaul On April 06, 2011 @ 02:31

Zorg onder toezicht

Het begrip ‘markt’ werkt pas in de gezondheidszorg wanneer dat concept ook door een griepvirus (met minimale hersencapaciteit) begrepen kan worden.

» Posted By JPaul On March 30, 2011 @ 15:42

Zorg is niet quantificeerbaar. (Brood bakken óók niet, maar dat is gek genoeg nóg moeilijker uit te leggen.)
Papierwinkeltje spelen is niet alleeen een hobby van regimes op hysterisch-materialistische grondslag of de GeStaPo maar van eenieder wie van werk geen verstand heeft.
Die flitsende managers vergeten “that they cannot manage the problem” en verhullen hun onkunde in wollig taalgebruik, vervat in vuistdikke rapporten waarin de hamvraag zich laat vertalen als: “hoeveel precies is het quotiënt van ‘blauw’ en ‘Woensdag’ als het niet ‘ontbijtkoek’ bedraagt?” en ze geloven werkelijk dat zulks zinvol is.

quote Spaink: (De focus verschuift van zorg geven naar … lopendebandwerk.)
En naar het delegerenen van administratie door die vervloekte pennelikkers naar juist mensen dewelke daarvoor niet opgeleid zijn, niet aangenomen ook, niet betaald worden (niet zo goed als de apparatsjiks zelf, tenminste) en bovendien daardoor in hun eigenlijke taakvervulling hinderlijk gestoord worden.
Dan nog: ik heb nog nooit zo’n ‘nine-to-five’-schaal-39kwadraat potloodslijpert om vier uur ‘s nachts in ‘t weekeinde iemand z’n reet zien wassen en de luier (én beddegoed) verwisselen. Twenty-four-seven is voor de werkvloer (die, dat ligt voor de hand, daarvoor slecht betaald wordt).

Burgerlijke ongehoorzaamheid? Ammehoela! Er is vóór ieder gemeentehuis plaats zat om minstens ‘n schandblok en ‘n guillotine op te richten. Terug naar de normen en waarden van weleer.

» Posted By JPaul On March 29, 2011 @ 18:02

Camouflage

@ Janus 54 & 57 -> eerste prijs
we vragen Bach, Mozart of Wagner (of Michael Jackson) ook niet naar hunne mening omtrent volkorenbrood, hoefijzers of rechtsfilosofie (of architectuur), alleen omdat ze muzikale genieën zijn.

religie is cultuur en, waan- of on- of diepzinnig, ALTIJD on topic!

» Posted By JPaul On July 15, 2011 @ 02:35

En wéér geen kip die er de humor (het echt enige, vooralsnog, wat ons eventueel te redden vermag) van inziet.
Namelijk: wien de allegorie niet duidelijk is of wordt (of, nog erger: wil worden); confrontere men met de letterlijke interpretaatsie.

citaat Spaink (wat mij dienstig dunkt)
aflaat – trotse geloofsbelijdenis – perfecte camouflage – effectieve bliksemafleider
-whatever-
als strategisch wapen: ‘Ik bedek mijn haren, en tóch denk jij dat ik onkuis ben? Pfah! Schande over jou!’
citaat einde (knieën te kort!!!)

Lees : “JOB: a Comedy of Justice” van Heinlein, voor de (wat RAH betreft) GristeLIJKe benadering deszelfs.

» Posted By JPaul On June 29, 2011 @ 03:55

Kopzorgen

@ 95 Pietie, uit link: ‘De oorsprong vanuit de islam is wél – en daar heb ik moeite mee – de gedachte dat als je je hoofd niet bedekt, mannen seksuele gevoelens over jou kunnen hebben die alleen je echtgenoot toekomen.’
Wat een kletskoek: MIJN sexuele gevoelens komen niet opeens uit het luchtledige aanzweven omdat per ongeluk iemands hoofd(haar) al (óók bij nonnen of hoed (niet Beatrix) dragend mens) dan niet (en óók bij Sinéad O’Connor of Benno Premsela) bedekt is. Die komen omdat ik een vat vol hormonen ben en nog steeds dertien. 50 worden helpt niet; pensionering evenmin.
Dat artikel kan naar het ronde archief (=de prullebak).

» Posted By JPaul On April 12, 2011 @ 04:37

@84 Je formuleert niet alleen belabberd; je leest, óók jezelf, slecht.
Indien er recht is: bestaat keuze. Als er geen keus is: wordt dat recht geschonden.

» Posted By JPaul On April 01, 2011 @ 18:37

@ 80 “Moet iedereen het recht hebben om zich te laten onderdrukken?”
Ja.

» Posted By JPaul On April 01, 2011 @ 12:08

@57 JuZo – Nasjonale Kopvoddendag
Maandagmiddag al begonnen, ik. Tot gisteravond half zeven. Doek in stemmig zwart-wit (écht batik, strikje op ‘t voorhoofd). Niks geen reactie (maar ja, ze kennen me hier: “die is helemaal kierewiet”) van de goegemeent’, zowel auto- als allo- als onbestemde chtonen.

» Posted By JPaul On March 30, 2011 @ 16:20

@58
“@Algemeen:
Wat vinden moslims zelf”
Dus het maakt verschil in denken of je in een bepaalde levensbeschouwelijke hoek zit, dan wel gedrukt wordt? Wat ‘n miskleun.

» Posted By JPaul On March 24, 2011 @ 17:42

@50 Hetty
en wat dunkt U van het Isenheimer Altar, de Sixtijnse …. allemaal die Rembrandts

» Posted By JPaul On March 24, 2011 @ 05:16

@36 “helderziendheid ueberhaupt mogelijk zijn.” Maurice (lekker off topic en dank voor de veders imme reet (=het kompullement))
Wederom: vooringenomenheid: jij vermag het niet te zien en dus bestaat het niet! Vergelijk dat met kleurenblindheid (en kom me niet aan met de regenboog- dissertatie van die blinde promovendus; die ken ik al (heb ‘m gelezen, zelfs! (niet helemaal gesnapt, overigens))) En tijd existeert niet, te dezen: ALLES is onmiddelijk. Nu.
Maurice: “de mate waarin oninteressante ervaringen gemakkelijker naar de mentale dev/null gaan”
Mijn vraag luidt: Huh? Wahbedoelluh? ‘kSappumnie. Origineel waar, echnie.
En dan deze “Ik vind “dingen weten die je nog niet kunt weten” bij levensbeschouwing horen.” Uwes vindt nog al het een en ander. Staaf zulks; of breng het naar het dichtsbijzijnde polietsiebureua (ja, die hebben wel wat beters te doen (doen dat (en dit) echter niet).
Maurice: “Eigenlijk zijn alleen meningen relevant inzake (blablabla (=mijn uitleg))” Meningen zijn ALTIJD relevant: namelijk gerelateerd aan, en dus afhankelijk. Van (iets). De practijk (dewelke de fysica poogt te beschrijven) niet. Die is.

@40 Pietie : “In Nederland zijn islamitische gemeenschappen steeds strenger geworden, dat verklaart waarom zoveel jonge meisjes die hier geboren zijn met strakke hoofddoekjes lopen.”
In Nederland kwamen indertijd Ambonezen wonen (sinds begin jaren 70 niet meer “zwartjes, of, blauwe” maar Molukkers (Repoebliek Maloekoe Selataan) geheten (de uitdrukking “politiek correct” bestond nog niet), waaronder óók een grote schare muslems, die zich slechts met moeite, tegen de tegenwerking van de Nederlandse bestuurderen in, en onder behoud van hunne culturele identiteit (whatever that may be) wisten te handhaven. (Je Maintiendrai) Dat ging met ‘ups & downs’ en liep, ‘in hindsight’ goed af.
Heb geduld.
@41 Pietie : Volgens jou zijn stedelingen wakkerder dan dorpelingen? Leer formuleren!
@42 Maurice : “Een overheid dient mensen ook tegen de macht van de overheid zelf te beschermen.” Aha! Goed begin. Wellicht geraken we tot overeenstemming?
@43 Maurice : “Geen idee hoe” – Nou, ik wel: ONDERWIJS (en dat begint met goed betaalde kleuterjuffen (m/v)). (punt) (= punt; ofwel: “I rest my case”) Is, effekes tussendoor trouwens, wel errug duur. En of het zich terugbetaalt is de allesoverheersende grote vraag. Anderzijds: wat is het prijskaartje? Van NIET er in te investeren, bedoel ik. (zelluf na te denken is niet per definietsie ‘Verboten’, Jonge Vriend; als U begrijpt wat ik bedoel)
@44 Pietie : laamaarzittuh; dictators pakken jou wel aan.
@45 Pietie : kledingvoorschriften waren er ook in de Nederlandsche seculiere maatschappij (tot na het eerste bloot op TV) ten aanzien van b.v. travestie: géén mannen in rokken (wél in rok; maar dat is wat anders) en dames hadden de gulp (dat wil zeggen broekopening; om het even rits of knopen) aan de zij- danwel achterkant te hebben, maar in géén geval van voren.
@50 Hetty heeft een punt(je). (no pun(tje) intended (of wellicht toch; who knows, tenslotte))

» Posted By JPaul On March 24, 2011 @ 05:02

@ 30 Maurice : Ik heb geen mening over meningen, ze zijn goud waard, maar goud kan ik niet eten: ’tis niet zo voedzaam. (onverteerbaar ook – wel minder giftig dan keukenzout, da’s ‘t voordeel)
Waarde = wat een gek d’r voor geeft. Bij de super om de hoek kan ik een brood bekomen voor 64 cents. Toch tel ik zonder blikken of blozen drie euri (o.k. niet overdrijven, twee negentig; ik krijg korting) neer bij een bakker waarvoor ik eerst bijna vier kilometer moet fietsen. ‘t Voldoet trouwens in beide genoemde winkels wél aan de norm: geen gram te weinig.
Over ervaring: een stinkkaasplank geserveerd bij een acht jaar oude trappist (of koffie met een kaakje; ‘kejjouwutschele) ervaar ik waarschijnlijk gansch anders dan jij doet. Dat maakt de zaak er niet levensbeschouwelijker op.
En indien zulks niet laboratorisch aantoonbaar is; dan schort er wat aan het instrumentarium (of de analist).
Mijn “totaalplaatje … hoe volgens jou het bestaan lijkt te werken” verschilt niet wezenlijk van het jouwe. Ik sla de wijze raad van Sir Isaac (iets lazert met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op de vloer en niet tegen het plafond, als je het uit je klauwe laat flikkere, dan) geenszins lichtvaardig in de wind.

» Posted By JPaul On March 23, 2011 @ 13:34

@7 Pietie : Je vergelijkt vrijwillig/verplicht = appels & peren.
@8 Maurice : Ook omtrent halszaken zijn meningen waarde- en over het algemeen zin- en nutteloos.
Mijn helderziendheid betreft géén levensbeschouwing, noch heb ik (en jij al helemaal niet want je hebt er geen blijk van gegeven in mijn zieltje te kunnen blikken) daaromtrent weet van hogere dan wel lagere machten en/of entiteiten , ik ervaar het.
@13 Maurice : Je was me vóór: Ik wens geheel uit eigen vrije wil (over een week of maand of wat; als de athmospherische omstandigheden te dien faveure werken) in mijn blote togus de straat op te gaan. Wie het niet wil weten mag wegkijken (hetgeen makkelijker dan wegluisteren van een ghettoblaster is), zijn of haar misprijzen verbaal kenbaar maken, flauwvallen (niet moeilijk bij zo’n aanblik) en noem maar op.
Wedden dat ‘t fout afloopt? En op welke grond? Vooroordeel!
De bidsprinkhaan (l’Amante Réligieuse) is gefrituurd óók lekker.

» Posted By JPaul On March 23, 2011 @ 05:42

@Maurice (plastic dingen om bejaarde koppies vind ik dan weer helemaal niks): ik vind regenpakken ook niks, maar dat soort van mening/overtuiging hoort thuis bij de afdeling ‘gevonden voorwerpen’ – gratis af te halen.
Overigens ben ik van mijn eigen helderziendheid (=weliswaar beperkt, edoch terdege bovennatuurlijk) overtuigd. Is zulks religieus?

» Posted By JPaul On March 22, 2011 @ 20:13

Mitsubishi’s, Lada’s, Fords en Ferrari’s zijn alle auto en al kleeft aan de laatste een welhaast mythische status; ze moeten toch aan dezelfde door de RDW -op wetenschappelijk goede grond- gestelde eisen voldoen. Ook zo hun bestuurders.
Waarom dan onderscheid maken tussen religie (ik daag U uit mij daarvan een sluitende definitie te geven) en andere vormen van cultuur en dier beoefenaren?
Dit alles hoort het hoofddoekjesdebat overigens niet te raken. Hoofddoekjes hebben niet per se met overtuiging op cultureeel-maatschappelijke grond te maken; wat dunkt U van het weren van stofnesten of kou?

» Posted By JPaul On March 22, 2011 @ 18:53

Gokverslaafd

@5. Herman Ievelink
U geeft al aan dat luisteren en nadenken belangrijker dan dossiers zijn. Welke is de impact van EPD op verbetering van veiligheid en bewustzijn? Posi- of negatief?
Overigens verwart U de begrippen “informatie” en “gegevens”, dewelke niet synoniem zijn: een qwerty (of, zoals het mijne, qwertz) toetsenbord bevat alle de gegevenheden uit gansch de wæreld der litteratuur en noem maar op; geeft echter generlei informaatsie.
En risico’s bevinden zich volgens U vooral in kleine kring en niet in een landelijk systeem? Bij gevaar voor besmetting met ziektes, ja. En een goed infrastructureel systeem is uit de aard der zaak beter dan een onduidelijk; wat een drogredenering.
Dus als de administratie niet op papier met pen en inkt maar electronisch met enen en nullen en vooral landelijk toegankelijk gevoerd wordt, zijn alle valkuilen van de baan?
Nogmaals: er wordt geen enkel sterfgeval voorkomen; er is uitstel van executie, at best.

» Posted By JPaul On March 16, 2011 @ 02:39

1600 doden per jaar minder? Voor hoe lang; een jaar, ‘n week, anderhalve dag? Of denkt soms de regering die patiënten voor eeuwig uit de grijpvingeren van Magere Hein te grissen?

Wie geboren wordt: is ten dode opgeschreven. Anders gezegd: de terminale fase vangt aan bij de conceptie.

» Posted By JPaul On March 15, 2011 @ 16:26

U wel, wij niet

http://www.dailymail.co.uk/news/article-397240/Children-arrested-DNA-tested-interrogated-locked–playing-tree.html

» Posted By JPaul On March 14, 2011 @ 12:02

Wetschennis

Alle teven op stelten nog-an-toe zeg. Is me dat schrikken!
Ach gut & jeeminee… Vrede op aarde aan alle mensen en onmensen van Goede Wil want daar hebben ze veel behoefte aan.
Morgen is het weer Aswoensdag: fijn ter biecht en nix meer aan ‘t handje.

» Posted By JPaul On March 08, 2011 @ 20:31

Lezen (Terug naar af)

“Bij het ontbijt las ik de etiketten…”
Ja. Ik lees bijna niets meer. Herlees, zo langzaaaam mogelijk, een paar juwelen uit m’n kast – als een taartpunt die je telkens overnieuw mag proeven (eat your cake AND have it!) als je er zin in krijgt.
En T-shirts, ja.

» Posted By JPaul On May 22, 2011 @ 18:54

Valse argumenten

By all means, “Shoot the piano player: he’s too loud”
en hij kan beter – vraag Zollner maar

» Posted By JPaul On February 14, 2011 @ 05:58

Twee Mubaraks

“…veeleer dat niemand Suleiman überhaupt als oplossing zag.”
@spaink: wishful thinking. Er zijn er meer die belang bij status quo hebben. En ook Ammriiikka is méér dan een.
En het leger in ‘t hemd gezet? Hij dunkt me wel wijzer (zoniet: is-tie morgen, de Vrijdag, gebedsdag, weg).
Ik help ‘t je hopen…

» Posted By JPaul On February 11, 2011 @ 02:23

Demo dam

Bewonderenswaardig.
En zo, en meer dies, ware het niet dat ik op de nominatie sta om morgenavond ontvoerd te worden naar een verafgelegen etablissement, ten einde (geen voeteneinde) aldaar gevoederd te worden.
Elck syn deel
put your money where your mouth is

» Posted By JPaul On February 05, 2011 @ 05:41

«« Back To Stats Page