Wetschennis

[Noot vooraf: met ingang van deze week zijn de columns op de opiniepagina van Het Parool met éénderde ingekort: we gaan van 550 woorden naar 400. Ik moet mijn woorden leren wringen, da’s een boel werk. Ik hoop niettemin argumenten te kunnen blijven bieden, zonder terug te hoeven vallen op stellngen.]

Gisteren was het weer raak: Europol blijkt op grote schaal privacywetten te overtreden. Zodra Amerika dat vraagt overhandigt Europol haar domweg de financiële gegevens van Europese burgers, bij voorkeur in bulk, ook al ontbeert dat verzoek elke motivatie of onderbouwing.

Bij de jurering van de Big Brother Awards (morgen worden deze poedelprijzen voor privacyschenders opnieuw uitgereikt) kwamen we zulke kwesties vaker tegen. De overheid neemt haar eigen privacywetgeving weinig serieus. Soms heeft het de schijn dat zulke wetten vooral zijn bedoeld om critici te paaien; want de daadwerkelijke naleving ervan lapt de overheid met overtuiging aan haar laars.

Elke dag moeten internet- en telefoonproviders bij het CIOT verplicht overzichten inleveren over hun klanten: wie gebruikt welk e-mail adres, welk IP-nummer, welk vast of mobiel telefoonnummer, etc. De overheid beloofde plechtig dat inzage in deze bestanden streng zou worden gereglementeerd en dat er goed toezicht zou worden uitgeoefend.

Na een paar WOB-verzoeken werd bewezen dat niemand zich aan de opgelegde o-zo-nette beperkingen houdt. Ook onbevoegden kunnen in de bestanden grasduinen, verzoeken tot inzage worden zelden gemotiveerd maar niettemin bijna altijd gehonoreerd. Het CIOT bleek een grabbelton waarin zonder consequenties kon worden gegraaid. Het resultaat: de 36 (!) opsporingsdiensten die Nederland telt, raadplegen deze bestanden 2,5 tot 3 miljoen keer per jaar.

Nog zo’n mooie: politiekorpsen in Nederland doen tegenwoordig aan automatische nummerbordherkenning. Alle kentekens van voertuigen die een bepaald punt passeren, worden gescand en vastgelegd. Het doel: wetsovertreders vinden (denk aan achterstallige boetes, niet-betaalde rijtuigbelasting of erger). In de wet werd vastgelegd dat de politie de ingezamelde scans mocht vergelijken met opsporingsregisters en daarna alle scans van ‘onschuldige’ kentekens – de no-hits – subiet moest vernietigen.

Niettemin bewaarden twee korpsen die no-hits. Het korps Rotterdam, vaste klant bij de Big Brother Awards, bewaarde ze maar liefst drie maanden. Het College Bescherming Persoonsgegevens gaf beide korpsen ervan langs: dit was een ernstige overtreding, nota bene gepleegd door wetshandhavers.

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) gaf zijn wetsovertreders lik-op-stuk en besloot hun illegale gedrag tot wet te verheffen. Hij wil alle gescande kentekens, inclusief de no-hits, laten verwerken en vier weken bewaren. Als bonus mag de politie het reisgedrag in kaart brengen: ook de locatie, datum en tijdstip van de scan mogen nu worden bewaard.

Is dat niet eng: een overheid die haar eigen wetten overtreedt om te controleren of burgers zich aan de wet houden, en die haar schending daarna tot wet promoveert?

Author: Spaink

beheerder / moderator

33 thoughts on “Wetschennis”

 1. overheden zijn bijvoorbaat eng , dit zijn maar enkele voorbeelden , helaas is de lijst langer :(

 2. Ja, zeker eng! En goed dat dit nog eens wordt aangestipt. Volgens mij is het allemaal begonnen met het beleid van… hoe heet ze ook alweer, ‘nee niet… ‘ (als burgemeester van A’dam) schreef Karin al eens, ik zoek het op.
  Hopelijk helpt die Big brother prijs!

 3. Wist niet dat dit al zover doorgeschoten was, ben bang dat er niets aan te doen is. Ook niet met een andere regering.

 4. Alle teven op stelten nog-an-toe zeg. Is me dat schrikken!
  Ach gut & jeeminee… Vrede op aarde aan alle mensen en onmensen van Goede Wil want daar hebben ze veel behoefte aan.
  Morgen is het weer Aswoensdag: fijn ter biecht en nix meer aan ‘t handje.

 5. Ik kan er niet warm of koud van worden eerlijk gezegd. Maar dat zal wel aan mij liggen. Dat heb je nou eenmaal. En dan is er niet meer zo veel ‘an te doen. Hè.

  Ik meen nog wel eens vaker protesten te hebben gelezen.
  Ze hebben nooit iets uitgehaald.

  En dat zullen ze ook nooit.
  Want dat is de handhaving der staat.

  Tegenover de niet-handhaving der niet-staat.

 6. Grappig dat mensen niet doorhebben hoe je als rechtsstaat op deze manier makkelijk en ongemerkt in een politiestaat kunt veranderen!
  Om pas aan de bel te trekken als wij in een soort China zijn veranderd, is namelijk wat aan de late kant. Dan duurt het weer minstens drie, vier, vijf generaties voordat mensen doorhebben dat het niet zo fijn leven is.

  bij 2: Guusje ter Horst was het (!), nota bene PvdA.

 7. De politiestaat kan niet veel, met onze gegevens.

  De politiestaat zal zoals iedere politiestaat de mensen moeten laten leven, en werken. Willen ze goed werken, dan moeten ze goed leven met alles erop en eraan wat erbij hoort.

  Pas dan alleen kan de politiestaat belasting heffen.
  Van die belasting die de politiestaat heft kunnen de leiders van de politiestaat dikke sigaren roken.

  Kan de politiestaat geen belasting heffen, omdat de onderdanen niet werken of niet willen of kunnen werken, dan kunnen de leiders geen sigaren roken.

  De politiestaat zal dus wel bij alle gegevens kunnen, maar zij zal daarmee niets kunnen doen.

  Want anders gooit het werkersvolk onmiddellijk de pukkel erbij neer.
  Omdat men niet goed wil kan of zal kunnen werken.
  Zo werkt het systeem.

  Werken wonen en leven in een politiestaat is dus heel goed mogelijk.
  De politiestaat (leiding) kan bij alle gegevens.

  Maar de politiestaat doet er niets mee.
  De politiestaat leiders willen dikke sigaren roken, belasting heffen en daarom laat men in de ingezetenen onderdanen volkomen maar dan ook volkomen driewerf volkomen in alle opzichten ongemoeid.

  Dat is het systeem.

  Een paar mensen hebben dat soms wel eens niet zo direct onmiddellijk door.

  En die beginnen dan zomaar ineens wat rare dingen te roepen.

  De ingezetenen der politiestaat luisteren niet, want dat hoeft ook niet.

  Zij mogen, kunnen, doen en willen, krijgen alles.

  De leiders hun sigaren.

  Nederland, in de wereld – politie – staat.

 8. Vergelijkingen met China zijn niet zo makkelijk.

  Die mensen hebben hun eigen eer, en trots

  en die zijn niet de onze.

  Dat hangt ook wel een beetje met de ras – kenmerken samen.

  Het ene ras is nou eenmaal het andere niet.

 9. @7 Ga er een tijdje wonen Juzo, dan zal je zien dat je heel wat weg mag strepen: eigenwijze opmerkingen, eigen blogs, toegang tot internet, opkomen voor mensenrechten. Te veel ‘eer en trots’ wat betreft eigen keuzes in China, levert al gauw opsluiting in gevangenis of inrichting op.

  Elk ras wil vrij kunnen leven en kiezen, is een leuke overeenkomst van de mens.

 10. @ 9 Dat kan, en dat mag, alleen de manier en de methode

  (achter ‘n velletje rijstpapier, omdat fluisteren veel spannender en cultureel hoger sophisticated maakt dan Westers bulderen snerpen gillen en schreeuwen) zijn overal anders.

  Om de dingen revolutionair te veranderen, daaraan is absoluut nergens autonome behoefte. (Wél geinduceerde).

  En bovendien: ga er niet wonen, want ben geen Chinees.
  Zou ik Chinees zijn, dan ging ‘k ‘r wonen, want de cultuur paste perfect bij m’n aard.

  Ieder beestje in z’n eigen areale habitat.

 11. @10 ben ik niet met je eens Juzo.

  Elk ‘beestje’ heeft dezelfde behoefte om vrij te kunnen leven en eigen keuzes te maken.
  Weet je hoeveel mensen zelfmoord plegen in China elk jaar?
  Beetje erg makkelijk om over iedereen die wordt onderdrukt (uitgebuit, gediscrimineerd, mishandeld, de mond gesnoerd etc.) te zeggen: het zal wel z’n eigen aard zijn. Dat klopt zoooo heel erg niet!

 12. a. wij hebben met China niets te maken, want wij kennen en willen hun cultuur en karakter niet en zij niet de onze.

  b. je weet nog steeds niet wat vrijheid is. Vrijheid is rekening houden met de ander.

  c. wat weet je van onderdrukking uitbuiting discriminatie mishandeling mondsnoering, ben je er zelf geweest en heb je het zelf gezien? Geloof je iedereen maar op z’n mooi blauwe ogen en z’n o zo spannende tintelende leuzen?

  d. hoe weet je dat het niet klopt. Ben je idolen-aanbidster? Geloof je zomaar alles wat iedereen je vertelt?

  e. je dient niemand te geloven, ook jezelf niet. Anders blijf je niet in leven, en heb je er zelfs het recht niet toe.

  f. ach…., weet je wat? Loop maar achter een of ander anarchistisch idool aan. Dan kan je het minste kwaad. Erger zou ‘t zijn, als je niet volgzaam, en dus vrijer was.
  Dat kunnen we niet hebben. In ons systeem.

 13. “ach…., weet je wat? Loop maar achter een of ander anarchistisch idool aan. Dan kan je het minste kwaad.”

  Ach weet je wat Juzo, jij kan zwijgend het minste kwaad.
  (Maar ja).

 14. Pietie @2 en @6: Nee, ‘t is niet begonnen met Guusje, da’s teveel eer. (Ze was ook geen burgemeester van amsterdam – alweer: teveel eer. Nijmegen!) Guusje won de BBA 2009 in de categorie personen, nog maar een jaar geleden.

  Deze tendens van wetschendende overheidsdiensten is helaas al ouder. Ze kreeg de prijs wel omdat ze burgers en instanties die zich zorgen maakten over zulke schennis onderuit de zak gaf. In die zin was ze inderdaad trendsettend: ze was de eerste minister die zo bot afgaf op mensen die kritiek hadden, en die godbetere *eiste* dat burgers de staat zouden vertrouwen.

 15. @ 13 Jij zou mij graag zwijgend willen hebben hè..? Maar ach helaas ……. ik kan niet op ál je wensen én maar altoos blijven voldoen, tevens nog veel erger, het omgekeerde is zelfs óók het geval.. ! Wel alle drie duivelse dubbeltjes nog ‘eris ‘an toe, en dat niet alleen, wel heb ik van m’n léven..!!!!!!! Dat is nou toch óók wat.

  Het leven IS niet gemakkelijk neem dát nou maar van mij aan het leven IS…, niet gemakkelijk enzovoort enzoverder. Of zoiets. Dergelijke.

 16. Niet bijster origineel, maar, ik vind het toch ‘n uiterst hoogstaande, meest waardevolle bijdrage aan de discussie. Ik prijs en bewonder je zeer.

  We mogen toch wel blij zijn.
  En dat ben ik dan ook.
  Altijd. Wat er ook gebeurt.

 17. Juzo is geen trol. Een trol is het altijd oneens met wat anderen in hun reactie stellen. Juzo stelt zich dikwijls op als advocaat van de duivel omtrent het onderwerp van de column. Trollen zijn niet zo consistent.

 18. Aaach…., men mag tegen mij zeggen wat men wil.
  Het heeft me nooit wat uitgemaakt en ik ben aan alles gewend
  getraind tot in het uiterste. Ingezonden brieven gooide ik ongezien
  in de prullenbak.
  Het is allemaal van geen belang.
  Niets is ook maar van enig, het minste belang.
  Niets. Totaal
  Helemaal, helemaal niets.
  En nooit niet niks.
  Wat maakt ‘t ook uit, allemaal.
  Bejje gek jôh. Bejje gek.

 19. Het aspect, dat ‘n beetje op de achtergrond meespeelt, is dat van efficiëncy, en de keuzebepaling daardoor.

  Men heeft ervoor gekozen veel data op te slaan, en die gemakkelijk beschikbaar te maken en te houden.
  Dat werkt grote efficiëncy in de hand.
  Deed men dat niet, dan had men geen grote efficiëncy.
  Alles liep langzaam, en kostte heel veel geld.

  Enorm veel klachten zouden erover zijn, en zijn erover geweest.
  Dat geld is nou ten goede gekomen aan iets anders, nieuwe rijkswegen bijvoorbeeld. Minder files.

  Hadden we niet zoveel data opgeslagen, beschikbaar gemaakt, dan hadden we nou (nog) veel meer files.

  Het is maar, welke keuze dat je maakt.
  Wil je meer files, minder rijkswegen, dan bewaren we minder data. Meer privacy.

  De bevolking blijkt in meerderheid voor minder files en dus meer beschikbaar opgeslagen data te kiezen.

  Dan is er weinig aan te doen
  en kunnen we, beschaamd, de mond maar beter houden.

  Of gaan zitten wachten tot ons wat beters invalt.

  Zo liggen de zaken terzake de privacy wel zo’n heel klein beetje.

  De wetten der efficiëncy, en der economy,
  overwinnen altijd.

 20. Automatisering is alleen efficiënt als het in een behoefte voorziet. Een behoefte ontstaan vanwege automatisering is zelden tot nooit efficiënt.

 21. automatisering is nooit ‘n doel het is alleen maar ‘n werktuig, ‘n stuk gereedschap als hulpmiddel ergens naartoe. ‘n halffabrikaat.

  De vraag ernaar is dus slechts onderdeel van ‘n veel grotere vraag naar heel iets anders: algemene efficiëncy teneinde heel andere (hogere) doelen (vragen, aanbiedingen) te bereiken.

  Automatisering kan dus niet in de weg worden gestaan, en al helemaal niet door meer privacy, minder data opslag en -bereikbaarheid.

  Simpel omdat ‘t ‘n onderdeel is, van ‘n (veel hoger) doel.

  Privacy is dus bij voorbaat al gedoemd te sneuvelen (het (sociale) geheel gaat vóór (de belangen van) de enkeling.)

  Tsja. Daar is natuurlijk niet zo heel,

  veel ‘an te doen.

 22. Aangezien we niet op ‘n onbewoond eiland wonen,

  zal de oorspronkelijk vrije wil van het individu,

  altijd sterk beperkt worden,

  door de “massaloïde” overheid.

  -.-

  Zegt het orakel Jules Zollner.

  -.-

  Het uitroepen van een bba heeft dus nog niet directiglijk en indirectiglijk
  zo heel bijzonder direct veel zin.

  Het is niettemin een aardig volksvermaak & tijdverdrijf.
  Dat wel.

 23. Je bent niet de eerste die de uiteindelijke onvermijdelijkheid opmerkt, dus zo orakel-ig vind ik het niet, maar je hebt het wel juist opgemerkt. Het betekent daarentegen niet dat het een goede reden is om niet te pogen de realiteit in wat betere banen te leiden nu het nog kan.

 24. @ Juzo 21
  “Aaach…., men mag tegen mij zeggen wat men wil.
  Het heeft me nooit wat uitgemaakt en ik ben aan alles gewend
  getraind tot in het uiterste.”

  Ga je hier nu een beetje het slachtoffer uithangen Juzo?! Kom op zeg, lees al je eigen bijdragen op dit blog eens kritisch terug zou ik zeggen.

 25. @ 27 Welnee, heb ik helemaal niet nodig. Ik breng de mensen alleen tot een betere opvoeding waardoor ze met beter bijgebrachte manieren hoogstaander discussiëren kunnen.

  Ik laat me graag uitschelden, dus als dat je oplucht, is dat in strikt therapeutische zin uitstekend geslaagd.

  Beter dat je ‘t mij doet, dan anderen.
  Ik ben tenslotte goedkoper dan de meest gefreneteerde psychiater.

  En bij mij onder ‘t mes moet iedereen tóch, daar is nou eenmaal, niet zo heel veel, -‘eris, ‘antoe-, ‘an te doen.

 26. @28 “Beter dat je ‘t mij doet, dan anderen.”

  Echt stuitend hoe jij nu opeens een nobel slachtoffer gaat uithangen. Echt heel vervelend trollgedrag!

 27. ik heb bewijzen ! ze gaan te ver ! porno maken ze geld verdienen en ons arm maken en ik doe niets mis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.