Aanbod

Bij de Tweede Kamer ligt een voorstel om mensen met uitkeringen die gerelateerd zijn aan de gezinssamenstelling – denk aan kinderbijslag, AOW en bijstand – aan een nadere controle te onderwerpen. De uitkerende instanties mochten al veel: zo kunnen het UWV en de SVB huiscontroles afleggen wanneer ze willen uitzoeken of iemand stiekem samenwoont.

Mensen hebben echter het recht zo’n huiscontrole te weigeren. Dat is vastgelegd in de grondwet en in allerlei mensenrechtenverdragen: zonder een gegronde verdenking en zonder een huiszoekingsbevel mag de overheid een huis simpelweg niet zonder toestemming van de bewoner betreden.

Heel lastig, die burgerrechten, meent de overheid, en trok haar plan. In het voorstel wordt daarom geregeld dat de betrokken uitkeringsgerechtigden het ‘aanbod’ van een huisbezoek krijgen, opdat hun woonsituatie kan worden gecontroleerd. Weigeren mag uiteraard nog steeds – mensenrechten en internationale verdragen kun je immers niet zomaar opzijschuiven – maar al wie zich vervolgens beroept op dat recht, krijgt subiet straf: die wordt namelijk gekort op zijn uitkering. Zulk huisbezoek kan ook worden opgelegd – pardon, ‘aangeboden’ – wanneer er ‘geen aanleiding is om misbruik te vermoeden’.

Het wetsontwerp is ronduit Orwelliaans. Wie gebruik maakt van zijn rechten wordt gestraft, een afgedwongen huisbezoek noemen we voortaan een ‘aanbod’, en we willen de wet zo aanpassen dat de overheid het huis mag controleren van mensen op wie – volgens diezelfde overheid – geen enkele verdenking rust. Met dit voorstel overschrijdt de overheid bovendien een belangrijk principe: burgers moeten nu kennelijk bewijzen dat ze onschuldig zijn, nota bene groepsgewijs, in plaats van dat de overheid een gerichte, individuele verdenking moet kunnen aantonen.

De motivatie van de regering is dat alleen met een dergelijke strenge controle het maatschappelijke draagvlak voor uitkeringen behouden kan worden. Die toelichting suggereert dat mensen thans lukraak een uitkering krijgen, wat bepaald niet het geval is. Al wie ooit een uitkering heeft gehad, weet hoeveel controles er al zijn, hoe dik de vereiste papierwinkel is, met hoeveel wantrouwen je wordt bejegend en hoe hard, soms tegen de klippen op, je moet bewijzen dat je eerlijk waar niet liegt.

Juist zo’n voorstel ondermijnt het draagvlak voor uitkeringen. Het maakt mensen die keurig zijn geslaagd voor alle toetsen die worden opgeworpen voordat ze een uitkering konden krijgen en bij wie bovendien ‘geen aanleiding is om fraude te vermoeden’ immers alsnog tot een verdachte groep, en schendt bovendien hun elementaire rechten.

Huiscontrole! We komen even kijken of u écht onschuldig bent.

Author: Spaink

beheerder / moderator

18 thoughts on “Aanbod”

 1. Straf als je niks fout gedaan hebt, is onzinnig.

  Voor de rest: brrr, wat een gedrocht van een voorstel.

 2. Uitkeringen?!

  Je bedoelt luie nietsnutten, onrendabelen en ander uitkeringstrekkend tuig?

  Als op 23 mei 2011 er een Rechtse meerderheid in de Eerste Kamer komt, zal er een Bijltjesdag komen waarbij Rechts de verzorgingsstaat al gretig vingerlikkend zal ontmantelen!

  We weten in elk geval aan wie wij dit te danken hebben:

  Aan o.a. Jolande Sap die precies voor de verkiezingen Mark Rutte steunde om een meerderheid te verkrijgen bij een uiterst omstreden en peperdure oorlogsmissie naar Kunduz…

 3. Beste mevr. Spaink,

  Lees u parooltjes regelmatig en ben het er vaak meen eens.

  Ik zou u toch willen vragen of u een ander (beter) voorstel heeft om het misbruik van uitkeringen te verminderen.

 4. Je artikel:

  uitstekend geschreven.
  Helemaal mee eens.

  Wat de overheid doet,
  mag gewoon niet.
  Klaar uit af en amen.

  Er zijn andere methoden,
  om streunfraude te trapperen.

  Men maakt zich nu wel heel erg
  makkelijk en onmaatschappelijk
  van de materie af.

  Dit kan niet.
  Het einde der tolerantie is bereikt.

  In dank en groeten.

 5. @2 Tartarus: [quote]te danken hebben: Aan o.a. Jolande Sap[/quote]
  Wat, m’n waarde, heeft Kunduz met uitkeringen van doen?
  @4 JuZo: nimmer was U (naar mijn slechts beperkt weten) zó ingetogen, exact, én correct. Heb dank, daarvoor.
  En laat mij U om een aanvulling bidden: welk percentage uitkeringsrukkers fraudeert, en te welken (ook procentueel) bedrage?
  NB Strafzaken worden totnogtoe vanaf 6duizend Euro (een half minimum jaarinkomen) aangevat – in individuele gevallen wil dat zeggen; NIET ALDUS bij werkgevers die grootschalig premieafdracht ontduiken.
  Afgemeten, die naar schatting 117 miljoen (van die parasieten (hierbij gaat het trouwens om het totale uitkeringsbedrag: NIET per se om het gestolen gedeelte daarvan)), op honderden miljarden (=honderdduizenden miljoenen) begroting.

  Waar blijft de kreet: “POGROM!” – “Grüne Polizei” – “GeStaPo”
  of de vaststelling: “Gesundes Volksempfinden” en “Gegen die Dummheit kämpfen sogar die Götter vergebens”, danwel “OU SECOURS!” – “HULP!”

  Ik heb, iets minder dan twee decennia her, het niet onverdeelde genoegen mogen smaken als ‘getuige’ in een dergelijk onderzoek te worden gehoord en verwijt mezelf nu nog steeds geen aangifte wegens valsheid in geschrifte, en wat dies meer zij, jegens de betrokken ambtenaren gedaan te hebben. (dat de quæstie geseponeerd werd, behoeft geen verdere uitleg, dunkt me)
  De Nederlandsche Overheidsdienaar (m/v) kan bogen op een bloemrijke historiæ van collaboratie met de overheid/onderdrukker.
  Men neme kennis van de omvangrijke -ongevraagde, geenszins noodzakelijke, vrijwillig geboden- hulp van het Amsterdamsch gemeentelijk apparaat inzake de opsporing & arrestatie (en vervolg, waarover ik hier niet al te eloquent behoef uit te weiden, deszelfs) van (half-)joden in de jaren veertig.

  Bottom line: “verdachtmaking/burengerucht/roddel/achterklap” = (en dat betekent: staat gelijk aan) “schuldigverklaring tenzij er onverhoopt overweldigend tegenbewijs is”

  “Wir haben es nicht gewußt”
  Waartegen een héél erg ®oomsche remedie is`: “ego absolvo te”

 6. Naar aanleiding van de opmerking van Tartarus over aan wie we dit te danken hebben:
  Een artikeltje van ruim vier jaar geleden…
  http://www.nu.nl/economie/1023327/zonder-verdenking-uitkeringsfraude-toch-huiscontrole.html

  En vorig jaar…
  http://www.nu.nl/economie/1952321/aower-moet-vanaf-2010-meewerken-aan-huiscontrole.html

  Naast de SP was er één partij, die bezwaren had… de partij van Jolande Sap.
  Dit wetsvoorstel zou ook door de Eerste Kamer in de huidige samenstelling tot wet worden verheven…

  Gelukkig lijkt Henk Kamp ook nog wat tegengas te krijgen bij verdere voorstellen tot afbraak, zoals het korten van alleenstaande AOW-ers met (tijdelijk) inwonende volwassen kinderen (mantelzorgers).
  Maar dat de afbraak doorgaat staat wel vast.
  Solidariteit wordt solirariteit… “we kunnen ons dat niet meer permitteren”.

 7. Goed stuk Karin!

  Ik heb wel wat opmerkingen:

  Dankzij de huidige linkse politieke “samenwerking” heeft de rechtse politiek nu (bijna) vrij spel en zal gretig haar populistische “pond vlees” hardhandig opeisen bij (te) veel links verzet.

  Als je bepaalde gebeurtenissen in het verleden bekijkt, is het bijna uitlokking geweest om nu alle sociale voorzieningen te ontmantelen; want de rechtse beeldvorming is helaas nog steeds: Er wordt op los gefraudeerd!

  Aantoonbare en feitelijke fraude werd immers in het verleden met de linkse mantel der liefde bedekt.

  Wat voorbeelden:

  In het verleden (jaren 80) was het niet ongebruikelijk dat in Amsterdam op 1 adres 10 man stond ingeschreven en dat alle 10 een Bijstandsuitkering ontvingen.

  Medewerkers van de Sociale Dienst in Amsterdam hebben dit aangekaart maar werden teruggefloten en mochten geen huisbezoek afleggen…

  Ik hoor Ien Dales in de jaren 90 nog zeggen dat zij absoluut niet wilde dat (RDW)bestanden werden gekoppeld…

  Zo was het dus gewoon mogelijk om een bijstandsuitkering te ontvangen en een fonkelnieuwe patserige BMW te bezitten… Over zeer schadelijke beeldvorming gesproken…

  Uiteraard zijn deze voorbeelden van een tijd geleden, maar deze schadelijke beeldvorming werkt tot op de dag van vandaag nog steeds actief door.

  Het is dus zeker ook de linkse politiek te verwijten dat nu onevenredig harde maatregelen worden genomen om het vermeende uitkeringsmisbruik zo veel mogelijk tegen te gaan:

  Het verzetten tegen rechtse plannen zal averechts werken, meedenken/meesturen om het uitkeringsmisbruik zo veel mogelijk te beperken is veel constructiever en zal voorkomen dat er onmenselijke en snoeiharde maatregelen zullen volgen.

 8. @ JPaul, post 5, zei:

  “Wat, m’n waarde, heeft Kunduz met uitkeringen van doen?”.

  Op 28 januari 2011 heeft Jolande Sap, (zonder goed te luisteren naar de achterban van GroenLinks en van links in het algemeen) Mark Rutte aan een meerderheid geholpen om een zeer omstreden, kansloze en peperdure oorlogsmissie uit te gaan voeren in Kunduz.

  Hiermee ging Sap solistische te werk en vervreemde een deel van haar eigen achterban en een deel van de linkse kiezers. Tevens legde Sap een duidelijke en pijnlijke verdeeldheid van links bloot.

  Mark Rutte genoot zichtbaar dat hij zowel PvdA-leider Cohen en SP-leider Roemer buiten spel had gezet door Sap kinderlijk eenvoudig te misleiden met overduidelijke valse beloftes.

  Omdat dit vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 gebeurde, heeft dit zeker een negatieve invloed gehad op de populariteit van de linkse politiek in het algemeen:

  Immers, kiezers houden niet van verdeeldheid/onenigheid en de missie naar Kunduz is bij de meeste linkse kiezers niet populair.

  Wat gevreesd werd, gebeurde: De VVD van Mark Rutte behaalde een minuscule overwinning op de PvdA en kon zo een rechts minderheidskabinet vormen…

  Als er ook een rechtse meerderheid zal ontstaan in de Eerste Kamer op 23 mei 2011, is het overduidelijk wat Mark Rutte wil gaan doen met de sociale zekerheid en de lonen in Nederland…

  Hier het plannetje van Mark Rutte:

  Rutte wil dat Polen in Nederland kunnen werken voor het Poolse minimumloon in plaats van het Nederlandse. Het Poolse minimumloon bedraagt ongeveer 350 euro per maand, het Nederlandse 1424. Het Bulgaarse minimumloon is zelfs maar 122 euro.

  Bron:

  http://telegraaf-i.telegraaf.nl/telegraaf/_main_/2011/02/18/008/

 9. @ HenK, post 6 zei:

  “Gelukkig lijkt Henk Kamp ook nog wat tegengas te krijgen bij verdere voorstellen tot afbraak”.

  23 mei 2011 wordt essentieel: Bij een rechtse meerderheid zullen snoeiharde bezuinigingsmaatregelen worden genomen, terwijl het CBS al heeft berekend dat de crisis voor Nederland voorbij is!

  Tot nu toe merk ik weinig van linkse samenwerking om dit te voorkomen…

 10. Een mens is wél blij met ingetogenheid van JUZO.

  Controleren binnenshuis kan ook makkelijk gewoon buiten de deur. Bedoel wat een onzin te verwachten dat je binnenskamers meer zou vinden. Iedereen is overigens toch al een glazen burger…..

 11. Pingback: Aanbod - Sargasso
 12. Het rare is dat die controles meer kosten dan ze opleveren aan fraude. Mijn lief heeft ze over de vloer gehad en vielen (helaas niet letterlijk) over de Dove in zijn badkamer, want dat was ‘iets voor vrouwen’. De controle gaat dus ook over gender en twee mensen van hetzelfde geslacht die samenwonen zijn moeilijker te controleren. Ik mocht officieel niet eens bij mijn lief blijven slapen, want dan woonden we samen vond de sociale dienst, terwijl we ons eigen huis en vaste lasten hadden en gewoon vaak samen wilden zijn. Inmiddels wonen we wel echt samen en leven liever onder bijstandsniveua dan de stress van de sociale dienst te hebben.

 13. Erasmus schreef 500 jaar geleden “TEGEN DE BARBAREN”. Die titel zou goed passen bij jouw column. Áfschuwelijk, dit weerzinwekkende voorstel!

 14. Rudi: dat voorstel gaat niet over misbruikbestrijding. Het is nu al zo dat als er misbruik vermoed wordt, ‘verplicht’ huisbezoek een optie is (wanneer minder indringende onderzoeksopties niet toereikend zijn).

  Het voorstel is een smoes om uit te proberen hoe ver men kan gaan met het idee “als je van onze belastingcenten hulp ontvangt, dan moet je ook niet zeuren dat je rechten geschonden worden”.

  Een beter idee voor misbruikbestrijding: hou het bij misbruikbestrijding.

 15. In dank, de complimenten zijn niet nodig en daar hou ik ook niet van.
  Ik zeg wat ik zeg en ik meen wat ik meen en anders niets.

  Als algemeen principe van mij geldt, dat ook volgens de rechter en de rechtspraak de integriteit van de woning en die van de persoon het hoogste goed ideaal en doel zijn van het hele rechtssysteem.

  De overheid is op de verkeerde weg door dat aan te tasten.

  Er zullen wel corrigerende compensatie mechanismen tegen op gang komen.
  Verwacht ik zo.

  Alleen moet dat nog even een tijdje duren.
  Hebt goede moed.

  De rechter hoort ontoelaatbare inbreuk van de integriteit van de woning en van de persoon niet toe te staan en zover zal het ook wel niet komen (met de juiste goede advocatuur) in casu onrechtmatig verkregen bewijs – vrijspraak.

 16. Deze overheid vindt elke inwoner van Nederland een verdachte. Begint al bij het loket van het stadhuis als je ID/paspoort moet verlengen.Willen ze je vingerafdrukken hebben ! Controle maatschappij waar we in leven.

 17. Dag Karin, ik woon al een aantal jaren in Frankrijk en geniet een aow uitkering. Elk jaar worden aow-ers in het buitenland gecontroleerd of ze hun woonsituatie wel correct doorgegeven hebben. De svb reist de hele wereld af. Van te voren wordt verteld in welke landen ze de komende tijd controles gaan uitoefenen. Ik heb een paar jaar geleden ook 2 vrolijke dames in vakantiestemming op ongenodigd bezoek gehad. Per dag bezoeken ze 3 aow-ers en verblijven in hotels onderweg, ze zullen ook hier en daar wel een hapje eten. Ik heb geen idee wat dat kost, maar goedkoop kan dat niet zijn. De volgende keer dat ze komen en zonder toestemming mijn terrein betreden, zal ik de gendarmerie bellen om ze van mijn terrein te laten verwijderen. Wat een inbreuk op je privacy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.