Statistiek

Comments Posted By Conne Blaauw

Displaying 1 To 5 Of 5 Comments

Seks, macht en gender

Dank voor het artikel. Dat is ook mijn overtuiging én ervaring dat seksueel geweld niet per se langs sekselijnen loopt. Sowieso hebben we als mensen allemaal de potentie van daders in ons, naast de potentie van gelijkwaardige, altruistische partners.
Toch blijft er iets hangen.

Er is een algemene theorie dat de mens niet goed of slecht is, maar goede structuren nodig heeft. Ook Paul Verhaeghe probeerde dat aan te tonen.
Naast de bekende uitzonderingen van misdragingen, hangen overschrijdingen samen met maatschappelijke en sociale structuren.

Wij leven in patriarchale, neoliberale structuren. Wat betreft machtsverhoudingen zit dat scheef en dat geldt ook voor relaties met partners of in groepsverband.

Het is mijn overtuiging dat op dit moment binnen deze structuren er meer vrouwen slachtoffer zijn dan mannen en vermoedelijk wordt dat nog meer zichtbaar vanuit intersectionele blik.
Dat neemt niet weg, dat iedereen de steun dient te krijgen die er nodig is. Dat verdienen ook de jongens en mannen.

» Posted By Conne Blaauw On September 05, 2018 @ 19:26

Het onderste uit de kan

@ Daan
Willem Alexander heeft geen aandelen in Shell. Zoiets zou hij op zijn website geschreven hebben.
@ Karin
Sterk argument om 7 miljard van Shell te laten betalen voor Groningse huizen. Alhoewel de overheid een twijfelachtig trucje heeft uitgehaald om zelf niet garant te staan, door de deal buiten de overheid te plaatsen.

» Posted By Conne Blaauw On June 20, 2018 @ 13:48

Liegen voor het geld

Dank. Mooie column. Rechttoe rechtaan.

Het cement van onze samenleving gaat kapot door te weinig investeringen via de belastingen, ons geld.
Het milieu gaat kapot aan de ruimte die Shell c.s. krijgen om de aarde leeg te zuigen en fossiele brandstoffen te verkopen. En in hoeverre is Unilever milieuvriendelijk of oneerlijk in zijn claims hierover?

Rechtstaten gaan kapot als overheden en grote bedrijven samen nepnieuws maken en instituten omvormen voor politieke instrumenten.

Gelukkig is onze overheid nog amateuristisch bezig, zo lijkt het. Het mogelijke gifgasnepnieuws van white helmets lijkt al meer geprofessionaliseerd. Of is ons parlementair systeem ook al te zeer verweven met het kapitaal? Shell en het Koninklijk Huis hebben ook al een innige band.
Burgers, politici en bedrijven moeten dit NIET WILLEN WILLEN.

» Posted By Conne Blaauw On April 25, 2018 @ 14:53

Behandelbaar

Wat een griezelig verhaal. Voor mij hoeft de wet geen aanpassing op zgnd voltooid leven.
1. Juist vanwege argumenten als van Paul Schnabel: de bestaande wet maakt alles al mogelijk.
2. Vanwege mijn angst dat het bon ton zou worden dat veel lijden niet meer geaccepteerd zou worden door de omgeving.

Maar deze jurisprudentie is dan gevaarlijk. Of klopten de argumenten niet van Paul Schnabel?

» Posted By Conne Blaauw On March 15, 2018 @ 12:09

Nieuwe preutsheid

Prostitutie onder bepaalde voorwaarden kan ruimte geven voor eigen keuzes voor vrouwen. Daar ben ik het wel mee eens.
Maar hier ging het over prostitutie door kinderen, zoals ik het begreep.

Ik zou het toejuichen dat met name hulpverlenersorganisaties zich juist sterk maken voor vrouwen en kinderen om te leren op allerlei niveaus en mogelijkheden te bieden om een zelfstandige handel op te zetten.
Ik denk dat hulpverlenersorganisaties, aangestuurd door vrouwen, er al anders uit zouden zien. De machtstructuren van patriarchale organisaties zijn sowieso schadelijk.
Er moet echt meer gebeuren. Een schokeffect kan geen kwaad.

» Posted By Conne Blaauw On February 21, 2018 @ 17:00

«« Back To Stats Page