Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5453

Comments Posted By Ronald

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Bijgeloof en beschaving

Maar wie durft zichzelf af te vragen of het niet juist het bijgeloof in de almacht van de staat is die ons denken bedwelmt?

Ergens rond de ’70 jaren werd er een commissie benoemt die een definitie moest formuleren over de vraag wat nu precies een sekte is. De commissie heeft uiteindelijk haar opdracht neergelegd omdat zij er achter kwam dat alle kenmerken die zij aan een sekte toeschreven, het duidelijkst op de algemeen heersende denkbeelden van toepassing bleek te zijn.

M.a.w. wie niet deze algemeen heersende opvattingen deelden, liep het gevaar verstoten en verkettert te worden. Deze conclusie blijkt nog steeds geldig te zijn.

» Posted By Ronald On October 22, 2020 @ 12:52

Minkukels

1) Voor mijn part geloof je in Corona, maar waarom dwing je mij, me aan jouw geloof te onderwerpen?
2) Voor mijn part geloof je in Corona en negeer je gewoon de feiten.
3) Voor mijn part geloof je in Corona, en ja ik begrijp dat zelfs.

Voor:
1) De corona ongelovigen worden (nog niet) buitengesloten van het sociale leven. Men test dit nu in bijvoorbeeld het openbaar vervoer.

2) De Corona test die wordt doorgevoerd KAN GEEN besmetting vaststellen. Ook al wordt er in de media consequent van nieuwe besmettingen gesproken, dit is onwaar en is mild uitgedrukt, grove misleiding.
De Corona test reageert zeer nauwkeurig op een FRAGMENT van een der VELE Corona varianten. Hierbij zijn, afgezien van de Covid19 variant, alle variaties al decennia bekend en ons lichaam kan hiermee goed overweg.
Iedereen die enigszins kan lezen weet dat de stijging van “positieven” ontstaat door het vele testen, ondersteunt door de normale seizoensstijging.

3) Ja ik begrijp de Corona gelovigen goed. Ons volledige leven staat op z’n kop, ons leven is ontwricht. Alles waarvan we dachten dat het normaal was, staat op losse schroeven. Wij moeten ons, onder dreiging van boetes, zelfs van elkaar sociaal distantiëren.

Waar haal je de moed dan nog vandaan om in deze situatie ook nog te gaan twijfelen aan de goede bedoelingen van onze beleidsmakers? Moet ik zelf op zoek gaan of zo? Moet ik zelf op de aller achterste (verborgen) pagina van het RIVM of CBS de werkelijke cijfers zoeken?
Bijvoorbeeld hier CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/welvaart-in-coronatijd/gezondheid

Nee, ik pak de strohalm en sluit me liever de grote religie aan. Ik geloof in de goedheid van onze grote leiders!

» Posted By Ronald On October 07, 2020 @ 14:44

Na slim kwam soft

Ik ondervond een lichte teleurstelling bij het lezen van bovenstaande artikel. Ik volg Karin Spaink al een tijdje en had niet verwacht dat zij zo ongereflecteerd de heersende meningsdisipline volgt.

Ongeacht of men het standpunt en de maatregelen van de overheid begroet of dat men kritisch de absurde maatregelen, die deze overheid ons opdringt, toetst aan de werkelijkheid, zal bemerken dat in de gesprekken of discussies die hij of zij voert met vrienden of bekenden, de argumenten een steeds geringere rol spelen. Men is gepositioneerd. Het gaat niet meer om feiten, het gaat om vermeende zekerheid, vermeende veiligheid en in deze onzekere tijd (immers ons sociale leven wordt ontwricht en staat op z’n kop!), om een houvast – het geloof. Ik pretendeer hiermee niet, dat ik hier zelf vrij van ben.

Juist Karin Spaink weet maar al te goed wat de gevolgen van 9/11 waren voor ons dagelijks leven, burgerrechten, democratie en onze privacy. De gepropageerde veiligheid en zekerheid werden altijd gebruikt om burgerrechten te beperken en ons privéleven af te schaffen.

In die zin, zou je een parallel kunnen trekken met Covid19 en 9/11: Ramp → burgervrijheden, democratie en privacy inperken. Hiervoor hoef je geen complotdenker te zijn, dit zijn voor iedereen zichtbare feiten. (Complot in de moderne betekenis: onzin en tegen de staat :-))

Zo is er ook nog wel een ander parallelletje te vinden:
1,5 m ↔ En gebruik je verstand, kunnen we overal lezen.
Dit naar het motto van George Orwell: Oorlog is vrede, Vrijheid is slavernij.

In de hoop hiermee niet direct als complotdenker geframed te worden, hier geen complot verhaal maar een handreiking tot gedifferentieerd denken:

Een statistiekje van het CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/welvaart-in-coronatijd/gezondheid

James Corbett, onderzoeksjournalist, vraagt zich af: Is er een relatie tussen de griepprik en COVID? https://www.youtube.com/watch?v=Q-zA5XMAavU

Emeritus hoogleraar immunologie Pierre Capel heeft vanuit zijn professie de vraag:
Is het een grote misleiding van het RIVM? https://wakkermens.info/aiovg_videos/is-het-een-grote-misleiding-van-het-rivm/

» Posted By Ronald On October 02, 2020 @ 10:21

Niet zonder weerstand

Hoi Karin,

In de preview van je nieuwsbrief schrijf je:
” ….zij stelt dat het goed is dat er soms tijd zit tussen verlangen en uitvoering….” het is wat Kees van Kooten “…het verdwijnen van de tussentijd…” noemt. Hij schrijft over het verlangen en hebben (kopen). Een ongeremde bevredigingsdrang beheerst in toenemende mate ons moderne handelen.

En verder, in bovenstaand artikel: frictie en weerstand.
Vanuit de opvoeding gezien weten we hoe belangrijk deze zaken voor de ontwikkeling van een kind zijn.
Er is in de laatste jaren hierin het een en ander gebeurt. Veel ouders hebben zich ontwikkeld van helikopter-ouder naar curling-ouder.

Ben benieuwd hoe komende generaties zich ontwikkelen.
Groet

» Posted By Ronald On September 23, 2020 @ 14:14

Hou ‘s op met dat roze!

Ik heb darmkanker. Terminaal, zelfs.
Helaas was niemand te porren voor mijn brown ribbons, heel gek.
;-)

» Posted By Ronald On October 09, 2012 @ 18:19

«« Back To Stats Page