Statistiek

Comments Posted By JuZo

Displaying 61 To 90 Of 2,149 Comments

Canta ballet

@ 20 Ik probeer. Het is gewoon te gek dat ‘t me nog niet is gelukt, iedere keer als ik me na 16 u naar de kruising spoed, rijdt het Canta’tje vrolijk klepperend voorbij en kan ik hem niet “vangen”. Met rennen kan ik het niet bijhouden, en op ‘t Stationsp[lein vanaf de INg heeft hij altijd groen. Maar eens zal ‘t me (deze week) lukken, en anders ga ik ‘t wel binnen de INg proberen. Wat ik eenmaal in m’n jatjes heb, laat ik nooit meer los. Dan maar ‘n beetje “Tour de Force.”

@ 22 Het mooie van deze wagens is, dat mensen, die op bepaald fysiologisch gebied niet dezelfde mogelijkheden en uitersten hebben als andere, vrijwel toch hetzelfde presteren en existeren en dat is iedere keer buitengewoon aardig en verrassend om te zioen en vast te stellen. Dat ze duur zijn okee, daar is overheen te komen maar ze functioneren hetzelfde en dat is het belangrijkste. De uitdaging.

Ik ben jarenlang trainer geweest van mensen in de wedstrijd die bepaalde functionaliteiten niet hadden dus ik weet maar al te goed waarover ik praat.

» Posted By juzo On January 29, 2012 @ 21:08

De Canta die hier voorbijrijdt is van een arts, want er zit een aesculaapje op de voorruit en erboven een draaibare schijnwerper, waarmee hij of zij in het donker de straatnaambordjes en de huisnummers afleest. Als ik hem tot stoppen kan dwingen zal ik hem eens vragen of hij met jullie gaat meedoen.

» Posted By juzo On January 28, 2012 @ 18:11

Het zijn verduiveld mooie karretjes. Hier rijdt er altijd, iedere werkdag, tussen 16 en 16:15 u een zacht-zilvergroene (metallic!!!!!!!!!!!!!metallic!!!!!!!!!!!!!) voorbij aan een drukke stadsstraat waar ik dan op de stoep voor het ING gebouw sta te wachten.

Ik heb al diverse keren geprobeerd hem of haar “te vangen” met de pocketcamera (altijd mee) in een goeie positie:- laag…! – maar hij scheurt en kneurt gewoon straalhard pletterend voorbij, afkomstig van de ING-binnenplaats.

Hij schijnt en blijkt altijd groen te hebben en te krijgen op het verkeerslichtenkruispunt flink verderop, dat haal ik dus niet en dat hou ik rennend niet bij.

Tot nu de mooiste die ik gezien heb.

Maar waar geen mens aan denkt . . . . . . . . . . . . . . . . . en wat toch absoluut totaal het allerbelangrijkste is . . . . . . . . . .

is het G E L U I D . . . . . . . . . . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van het motórretje.

Het geluid van het leuke metaalachtige kopkleppertje doet een beetje denken aan de vroegere 2-tact DKW’s.

Alleen door het geluid, is het een juweel voor de kunstminnaar, echt stevig aanzwellend om in de acceleratie een topprestatie te gaan maken, het geluid van betrouwbaarheid, dat evenaart geen enkel ander rollend materieel.

Ik hoop dat jullie aandacht schenken aan het GELUID . . . . . van het motorretje.

Het geluid is minstens zo belangrijk als de aandoenlijke physionomie.

‘\^_^/’

En belicht het motorkompartiment eens goed uit en in en door en technisch gaaf en schoon!!! Dat is nog ‘n hele kunst, en minstens zo belangrijk in de psychologische overbrenging.

» Posted By juzo On January 28, 2012 @ 18:08

BobCatsss

En nu? Met spandoekjes naar het Malieveld? Vragen en een enquettecommissie in de Kamer? Boycot van de klanten wereldwijd? Of gewoon doorgaan met ademhalen wapperen met het handje en volgende maand is er wel weer wat anders.

-…-

Lek bij ondernemerstest Rabobank, donderdag 26 jan 2012, 17:30
De Rabobank is getroffen door een lek op de website. Duizenden vertrouwelijke rapporten van ondernemers, met daarin informatie over hun competenties en een psychologisch profiel, waren toegankelijk voor alle E-scan-klanten van de bank.

Met de E-scan kunnen mensen testen hoe geschikt zij zijn als ondernemer. In de test moet de deelnemer meer dan honderd vragen met deels zeer persoonlijke informatie beantwoorden. De resultaten worden aangeboden in een pdf-bestand.

Het lek werd ontdekt door een onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam. In de link die naar zijn eigen rapport leidde, paste hij een paar getallen aan en kon hij het rapport van iemand anders inzien. De UvA-medewerker downloadde vervolgens meer dan drieduizend vertrouwelijke documenten.

In een eerste reactie bevestigt de Rabobank dat er inderdaad rapporten van Rabobank-klanten zijn gelekt. De bank is woedend op de leverancier van de software van de test en heeft de E-scan inmiddels offline gehaald. Ook heeft de bank de onderzoeker van de UvA gevraagd om alle gegevens van de klanten te vernietigen.

De maker van de software heeft tegenover Webwereld gezegd dat ze het lek betreurt. Een woordvoerster kon nog niet zeggen hoe het lek heeft kunnen ontstaan. Dat wordt nu onderzocht.

-…-

‘\Ô_Ô/’

De wereld gaat aan slappezakkigheid ten onder.

» Posted By juzo On January 26, 2012 @ 19:52

Welke. Die van mij? De server gaat er vanavond uit, want ik ben zondagavond pas weer thuis.

» Posted By juzo On January 26, 2012 @ 17:23

En ‘t gaat hier ook allemaal over de wifi van KPN – NS, met een routertje van 54 Mbps, dus al te veel moet je er niet van verwachten. En dat doe ik dan ook niet.

‘\~_~/’

» Posted By juzo On January 24, 2012 @ 11:37

Download op server 2 gaat ‘n beetje langzaam. Server 3 en 4 die veel sneller zijn zijn nu net helaas vandaag helemaal in onderhoud. Daar doe ik nog wel ‘n paar uur over in de weggooi.

Helaas niets aan te doen. En veel succes.

‘\~_~/’

Zo hoort het, in de informatiepresenteerderij.

» Posted By juzo On January 24, 2012 @ 11:34

Zoals uit het kleine stream-opnametje blijkt, dat ik heb gemaakt,

http://juzo2.juzo88.operaunite.com/file_sharing/content/

is het gebodene van Karin Spaink c.s. toch wel interessant.
Maar er kan nog o zo veel, schrikbarend veel, verbijsterend veel, aan worden verbeterd. Betreffende de presentatie.

Het kan niet alleen. Het MOET. Het zal. Let op mijn woorden.

Het lijkt, blijkt, alsof de HvA en aangesloten inbrengers-leden van Bobcatss het onderwerp, de bijeenkomsten, de organisatie, de inhoud en de presentatie maar zo’n beetje afdoen met ‘t losse polsje.

Het komt er tóch niet op aan.
Er is al zoveel.
We kunnen er goede sier mee maken, eer mee inleggen.

De professoren lopen met de borst vooruit.
In ons land gebeurt méér, dan in de andere Bobcatsss landen.

Dat lijken de beweegredenen en uitwerking te zijn, van Bobcatsss heden Amsterdam.

Dat is een beetje onbegrijpelijk-zorgeloos.

Kwalijk.

Niet alleen omdat Karin haar uiterste best doet, en dat heel goed doet, dat zeg ik dan louter als informatiespecialist en -deskundige van het eerste uur, -want dat ben ik-. dat zeg ik ook in volkomen onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Want waarom zou ‘k ‘t anders doen.

Ze doet ‘t goed.

De presentatie en inhoud van de Bobcatsss gaat echter helaas heel erg mank aan een heleboel nodeloze onnozele onvolkomenheden.

Dat is jammer.

Een andere tijd staat eraan te komen.
Een tijd die vol is, overloopt van wel enig belang, bij deze exercities.

De tijd waarin KPN zegt dat ‘t slecht gaat.
De tijd dat Blackberry zegt dat ze noodzakelijk de big-selling activities geheel gaan omgooien. Door de financiële nood gedwongen.
De tijd dat alle producenten van iPos en wat dies meer zij, van Androids en weet ik allemaal meer, met argus-ogen zitten te kijken naar wat Karin Spaink op dit congres doet en zegt. En met haar alle andere.

Dat speelt op de achtergrond bij de Databoss natuurlijk wel een beetje heel erg onnoemelijk verschrikkelijk mee.

Want we zitten hier in HvA Amsterdam niet bijeen om elkaar aapjes te vlooien. Het is Hard Selling Business, en Hard Making Money.

Zo’n congres waarin het een en ander aan opinievorming bij de jonge onnozele studentjes omgebogen en bijbrainwashed wordt is natuurlijk wél eventjes BIG SELLINg (business).

De studenten zijn in dienst van het bedrijf. Al weten ze dat nog niet.
Dat prenten we wel even in hun onderbewuste.
Dankzij presentatie, inhoud en organisatie.

Het is dan ook de vraag in wiens armpjes Karin Spaink met haar inhoud en presentatie van de vrivacy en security zo vredig rust.

Ik weet het antwoord. Maar ik zeg ‘t niet.
Ik zou m’n tong nog eerder afbijten.

Het heeft me verbaasd dat Karin Spaink fonetisch “prievessie” voor privacy zegt.

Ik dacht vroeger altijd geleerd te hebben dat je privacy als “praivissie” uitspreekt.

Maar ik kan het mishebben, gelukkig als zo vaak.
En ‘t kan aan mij liggen.
Ik ben dan ook geen Englishmonsieur.

Spijtig, -de tijd is er wél naar-, dat ze op Bobcatss niet het aller-onderste uit de kan gehaald hebben. En bijlange niet tot het uiterste in inhoud en presentatie zijn gegaan. Alles maar afdoen vanuit het vroegere gemakzuchtige potverterende lamentabele studentikoze losse polsje.

Spijtig. Jammer maar niets meer aan te doen.
Daar gáán onze belastingsentjes.

Ik zal volgende jaren zelf maar les gaan geven.
Dan weten ze allemaal dan, tenminste hoe het hoort, en hoe het zal.

‘\°_°/’

Frisse morgen.
U allen toegewenst.

Loopt U eens gezellig door de regen.
Dan doe ik ‘t ook.

» Posted By juzo On January 24, 2012 @ 11:27

Dick Waaijenberg

@ 3 Mee eens.

» Posted By juzo On January 20, 2012 @ 22:41

Welkom in uw toekomst

Dat zal ik je in de meel moeten te doen meedelen.

‘\^_^/’

Maar geloof maar dat ‘t schuimig is.

» Posted By juzo On January 10, 2012 @ 21:41

@ 8 Je moet het zó zien, en dat gebeurt wérkelijk, vraag het de collega’s, die kennen het verschijnsel:

ik loop soms over straat zomaar op ‘n vreemde willekeurig toe, kijk vriendelijk, begrijpend, en stel op vlijmscherpe toon keihard de volgende vraag, geheel het actuele tijdsbeeld eigen:

“N e u k t . U . W e l . V o l d o e n d e . . ? ”

want daar maak ik mij ten zeerste zorgen over.

‘\~_~/’

» Posted By juzo On January 10, 2012 @ 20:44

In tijden van economische stilstand en maximale volks-verveling

leven de wildste dromen en natste fantasiëen als maximaal lillende
kampvuurvlammen in de zwoele en klamvoetige zomeravondnacht.

Okselpracht.

‘\=_=/’

Kússsss………………………………

» Posted By juzo On January 10, 2012 @ 20:10

Innoveer nou!

“Pulp” (trash) is de belangrijkse afdeling van de gehele sector boeken en boekuitgeverijen ter wereld.

Waar nog het meeste geld zaken en handel in omgaat. Het is de enigste tak waar nog een beetje winstgevendheid te bekennen is, al is ‘t niet veel, in de gehele armoede lijdende bedrijfstak.
(Vele ontslagen en bedrijfs-, filiaal- en afzetsluitingen aanstaande.}

Namens FNV-Kiem,

J. Zollner.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On January 05, 2012 @ 12:41

Wat je vér haalt, is lekker . . . . . . ha ha ha ha.

» Posted By juzo On January 04, 2012 @ 09:53

“‘NIEMAND BUITEN de regering heeft in Engeland meer macht’, schreef in 1917 een Amerikaanse journalist over de Britse krantenkoning Lord Northcliffe….”

kom ik ergens op ‘t Internet tegen en het is natuurlijk zo, dat de mediatyconen en magnaten bepalen, wat wij te zien en te lezen en te horen en te consumeren krijgen.

Er is geen vrijheid van informatievergaring, behalve wat obscure broddelaartjes die ergens in een donker hoekje van de Twilight-Zone wat onbeduidende productjes zitten rond te slingeren want de grote kapitaalkrachtige magnaten, die bepalen samen wat de regering, wat al dan niet goed voor ons is. En waar het tijd (en Geld) voor is, en waar en wat niet.

Tsja. Dan kun je veel wensen, ik wil ook wel ‘ns wat, maar dan is ‘t vechten tegen de bierkaai.

Als de Grote Mannen en Machten bepalen, dan houden wij ons stil.

‘\°_°/’

In de eerstkomende tien twintig dertig generaties, van Het Systeem.

» Posted By juzo On January 03, 2012 @ 21:52

Plezier

Daarbij vielen de nieuwslezeressen en nieuwslezers van Nederland ook nog eens onder mijn persoonlijke zorg als (verplichte) leden van de FNV Kiem media sectorraad (Bondsraad).

Arbo, en afgewentelde ontslagjes – fusie-functiewijzigingen loononderhandelingen en “moeilijk werkbare uren”.

Lang leve de Bond, de Bond bestaat niet meer.

» Posted By juzo On December 29, 2011 @ 13:17

@ 23 Het gaat om de modus operandi, niet om de inhoud. De modus operandi dient zo neutraal mogelijk te zijn, onaandoenlijk, onaangedaan en onverstoorbaar. Hysterici en hystericae hebben we al genoeg in Nederland.

Die kunnen we in de constante noodsituatie van ‘t land wel het allerminst gebruiken van al.

In het buitenland heb je die niet. Daar wordt de modus operandi van de nieuwslezerij perfect gevolgd. De inhoud is bijzaak.

Je moet natuurlijk wel ‘n beetje analytisch vermogen hebben om ‘t te kunnen zien natuurlijk.

Daarbij komt dat je als nieuwslezer je volk moet laten dromen in een door je broodheren (industrie) gewenste richting.

Dat wil zeggen je moet als nieuwslezer door je keuze en intonatie het kijkersvolk voor de televisie brainwashen intimideren dirigeren en hersenspoelen zodat de mensen dingen doen die de regeerders (industrie) willen en dat het volk dingen doet die zij niet willen laten.

Aan dat leibandje heb je maar te lopen als nieuwslezer zonder vrije keuze.
Nieuws aanleveren in afhankelijke situatie doen de verslaggevers wel.

‘n Nieuwslezer nieuwslezeres is nooit, ‘n journalist.

Dat is broodnuchter ontmenselijkt staalhard journalistiek verantwoordelijk principe van de beroepsuitoefening, de nieuwsverstrekking.

Meer, beter en mooier is er niet.
Er is geen warme broeierigheid van ongezonden bij.

‘\=_=/’

Dat ik dat nou toch allemaal altijd iedere keer opnieuw moet uitleggen.
Laat mij jullie nog maar wat leren jullie snappen ‘t allemaal niet
Wat ‘n ellende.
En zo gaan we, uitermate opgevrolijkt, vol goede moed het nieuwe jaar in.

Op, naar lange trage stomvervelende reeksen nieuwe misverstanden.

» Posted By juzo On December 29, 2011 @ 13:09

RTL Nieuws doet ‘t wat dat betreft heel wat beter. Hart van Nederland doet ‘t uitstekend, en de buitenlandse nieuwsuitzendingen op televisie zijn ‘t best.

De Nederlandse publieke omroep kan er niks van.

Teletekst is onovertroffen.

En daar hebben we het, wat de nieuwspresentatie in de wereld, wel mee gehad.

‘\Ô_Ô/’

» Posted By juzo On December 29, 2011 @ 12:31

Ik heb niks tegen heaumeauphylle nieuwslezers, maar ze moeten van de buis af.
En overal elders weg.

» Posted By juzo On December 29, 2011 @ 12:19

Wat is dat voor een rare gewoonte die erin geslopen is om nieuwslezers allerlei persoonlijke kwaliteiten en affiniteiten toe te dichten? ‘n Nieuwslezer(es) hoort niets anders te zijn dan ‘n doorgeefluik en zo onpersoonlijk onmenselijk wreed mogelijk.

NIET DE NIEUWSLEZER OF NIEUWSLEZERS IS BELANGRIJK.

ALLEEN EN UITSLUITEND HET NIEUWS DAT HIJ OF ZIJ BRENGT IS BELANGRIJK.

De laatste generaties nieuwslezers en nieuwslezeressen op de Nederlandse televisie blijken dat onder de laatste generaties alzijdig FALENDE hoofdreacteuren van het NOS Journaal totaal vergeten te zijn.

De nieuwslezer nieuwslezeres is veel belangrijker dan het nieuws dat hij of zij brengt.

Nederland is ziek, en gek geworden.

De enige die het goed doen zijn Sacha de Boer Jeroen Overbeek en Astrid Kersseboom op de Nederlandse televisie.

Jeroen doet het zonder schalkse hofmakerij. Kort, krachtig, zakelijk en keihard onaangedaan. Zoals het hoort en geen warme ongezond-broeierige gevoelens. Die bewaart men maar voor ‘t gesticht. Daar hebben ze de middeltjes om dat af te leren.

De rest is allemaal (homofiel) puin en triefel.

De rare gewoonte van sommigen, enkelen “ergens verliefd op te worden” of “denken dat er geflirt wordt” in de nieuwslezerij en nieuwsbrengerij zouden zich met de grootst mogelijke spoed onder behandeling van een (rijks)psychiater moeten stellen.

Ze zijn ‘n gevaar voor zichzelf en voor de maatschappij.

Als ‘t daarvoor al niet verregaand te laat is.
Dan moeten ze maar van de openbare weg af.

» Posted By juzo On December 29, 2011 @ 12:12

@ 9 Helene Fischer met Kerst haalt het niet bij Andrea Berg met Nieuwjaar.

» Posted By juzo On December 28, 2011 @ 13:28

Karin schrijft erover, dus ik commentarieer.

» Posted By juzo On December 28, 2011 @ 10:52

Een uitzondering maak ik voor Pepa Buona. Dat is een nieuwslezeres van de Spaanse televisie Telediario TVE van het heetste bloed dat er ter wereld bestaat. Zij dient het Al te overheersen.
Ik zal graag haar slaafje zijn.

‘\^_^/’

En schoenen poetsen. Tot ik erbij neerval.

» Posted By juzo On December 28, 2011 @ 10:09

‘\ô_ô/’

Gekeken naar de homofilie moet ik vaststellen dat hun geslachtsorganen niet vergroot werden. Het optillen kon dus net zo goed een blok beton betreffen. Bij het zien van de aperte schoonheid daarvan krijg ik ook geen harde.

‘\ô_ô/’

» Posted By juzo On December 28, 2011 @ 09:34

Nieuwslezers dienen zo koud, saai en plaatstaal afgemeten flegmatiek-onmenselijk gemaskerd te zijn en te blijven als Jaap van Meekren en als een doodgewone onaanzienlijke stations – omroeper.

Flirterigheid is in welke situatie ook volledig uit den boze.
Dat laten we nog niet eens aan vrouwen over.

Ieder speelt onafgebroken zijn of haar toneelrol nu eenmaal in ‘t leven iets anders heeft het leven niet te bieden.

Hoe hij of zij werkelijk in alle werkelijke naakt- en puurheid is, verbergt hij of zij schielijk.

Uit uitsluitend zelfbehoud.

‘\ô_ô/’

Absolute levensvoorwaarde.

Enkelt verslaggevers hebben het unieke voorrecht, af en toe een minuscuul tipje van ieders sluier op te lichten.

Als zij daar toevallig eens een enkele keer een beetje zin in hebben.

» Posted By juzo On December 28, 2011 @ 09:25

Big Brother Awards

Ach… dit bericht had bij de Awards moeten staan, maar wat maakt ‘t uit.

» Posted By juzo On December 28, 2011 @ 13:27

Naar nu pas plotseling zomaar ineens blijkt, heeft de Nederlandse minister van Binnenlandse zaken toegegeven, dat de Nederlandse politie al geruime tijd werkt met Duitse software, waarmee alle telefoons waar ook, en hoe ook kunnen (en zullen blijven) worden afgeluisterd, ook al “lggen ze op de haak”, en zijn ze “uitgeschakeld” (maar nog met het net verbonden). De firmanaam en de software werden op de Duitse televisie getoond en in werking gedemonstreerd.

We zullen de minister maar niet aanklagen. Dat heeft toch geen zin.

» Posted By juzo On December 28, 2011 @ 13:27

Naar nu plotseling zomaar ineens blijkt,

http://nos.nl/artikel/325806-gsms-makkelijk-te-hacken-door-lek-netwerk.html

blijken alle telefoontjes heel makkelijk af te luisteren.

Het Frans-Belgisch televisiejournaal Journal-Télé op “La Une” demonstreert op dit exacte moment hoe dat precies gaat.

Woordvoerders van MOBISTAR en PROXIMUS erkennen, en geven weerwoord.

28-12-11 13:16 u

Ik geloof niet dat het ook maar enigszins zin heeft ook maar iemand aan te klagen, ergens en maakt niet uit voor wat voor.

Laten we maar ophouden. Met alle Awards overal voor.

‘\°_°/’

» Posted By juzo On December 28, 2011 @ 13:15

Nou hebben we, -potjandoorie-, wat Gode Verhoede-, dat EPD er doorgedrukt gekregen, en ik zal je vertellen, het HELE regeerderskorps, inclusief ze allemaal, geen ene uitgezonderd, komt er voor in aanmerking. Het zijn ALLEMAAL, BOEVEN. Geen ene uitgezonderd. Stuk voor stuk.
Het is ratjetoe.

Dát zal ik je vertellen.

Allemáál.

‘\°_°/’

Ratjetoe.

En dat niet alleen: IEDERE ambtsdrager.

Maar dan ook ze allmaal.

» Posted By juzo On December 25, 2011 @ 10:12

Ik denk dat ‘t meer ‘n toneelspelletje is. ‘n Tijdverdrijfje.
Want ik heb ‘t ‘r toch altijd ‘n beetje moeilijk mee.

Er bestaat namelijk helemaal geen privacy.
Heeft nooit bestaan en zal ook nooit bestaan, kan gewoon niet bestaan.
Met privacy zou de wereld onbewoonbaar worden.

Hoogstens bestaat er ‘n klein tijdverschil.
Tussen het tijdstip dat gewenst, en dat geleverd wordt.
Dat is alles.

Om daar nou ‘n soort contest van te maken…
Het doet ‘n beetje aan als van ‘t patronaatstoneel.
Met al die moderne media van tegenwoordig.

‘\°_°/’

Maar goed.
Ze moeten het zelf maar weten.
Als ze nou persé ‘n beetje raar willen doen…
Dan mag dat. Voor mijn part en ook plezier.

‘t Is allemaal zo ouderwets, eigenlijk.
De moderne jeugd krijg je d’r niet meer van aan ‘t sjeeken.

» Posted By juzo On December 24, 2011 @ 13:54

«« Back To Stats Page