Duimen voor Ahmedinejad II

Mijn column van afgelopen week kwam me op veel kritiek te staan. Wat gaf het nou dat de VS en Israël via een computervirus de oorlog hadden verklaard aan Iran? Je mag gerust via Stuxnet proberen om Iraanse kerncentrales op afstand onklaar te maken. Tegen een dictator zijn immers alle middelen geoorloofd?

Ook jegens een dictator heb je je als overheid aan internationale regels te houden. Anders verklaar je de diplomatie au fond tot luxeartikel: als iets dat je alleen inzet zolang het je uitkomt en het jouw doelen dient. Wanneer wij menen dat we ons jegens onze vijanden alles mogen veroorloven en daarbij oorlogsrecht mogen schenden, hebben wijzelf geen poot meer over om op te staan wanneer onze tegenstanders vinden dat zij op hun beurt ons óók alles mogen flikken. Wie zichzelf eenmaal heeft verlaagd, verliest voortaan elk moreel argument.

Dat is één.

Wie zichzelf eenmaal zo heeft verlaagd, nodigt zijn vijanden voorts uit om vergelijkbare middelen in te zetten. Dat afgelopen week bekend werd dat computerchips bedoeld voor militaire doeleinden, door Amerikaanse bedrijven in China besteld, mogelijk een achterdeurtje hebben die de producent in staat stelt om de boel op afstand over te nemen, is buitengewoon pijnlijk maar past naadloos in dit vuige, ongecontroleerde oorlogsmodel. Aangezien de VS deze tactiek zelf hebben geïnitieerd, hebben ze nu elk recht verkwanseld om boos te worden op de Chinezen. Immers: wij zijn ermee begonnen.

Dat is twee.

Wil een computervirus effectief zijn, dan moet het zich geniepig aan elke detectie onttrekken en – wanneer het alsnog herkend wordt – zich terdege teweerstellen tegen pogingen het in te dammen. Dat is precies wat er bij Stuxnet gebeurde. Terwijl het virus exclusief gericht was op de Iraanse opwerkingsfabriek in Natanz, verloren de virusmakers binnen de kortste keren de controle over hun schepping. Vanuit Washington bekeken ze met afgrijzen hoe Stuxnet kerncentrale na kerncentrale besmette. Ze ontdekten dat ze Pandora’s doos hadden opengemaakt.

Dat is drie.

Hoe haal je het in je hoofd om een virus te maken dat nota bene kerncentrales ontregelt? Hoe pervers moet je zijn om een milieuramp te durven riskeren terwijl je een illegale oorlogsdaad orkestreert?

Dat is vier.

Dat onze overheden zulke dramatische, riskante, volstrekt onberekenbare en immorele middelen inzet zonder enig publiek debat – dat is vijf. De crux van een democratie is immers dat je als burger iets kan zeggen over wat jouw overheid doet.

Author: Spaink

beheerder / moderator

37 thoughts on “Duimen voor Ahmedinejad II”

 1. Vijf.

  Antivirusmakers worden hiermee buitenspel gezet, de spelregels van virusmakers is dat die in principe geen toegang hebben tot de broncode van antivirusprogramma’s, als een virus door een overheid is gecrëeerd hebben die meer middelen tot hun beschikking, waaronder de kennis van antivirus software. Zie hier het relaas van medewerker van F-Secure:

  http://www.techdirt.com/articles/20120604/04493919190/f-secure-explains-why-it-missed-spotting-flame-despite-having-seen-it-two-years-ago.shtml

 2. Goh, ik heb het toch vrij goed gevolgd maar “Vanuit Washington bekeken ze met afgrijzen hoe Stuxnet kerncentrale na kerncentrale besmette.” heb ik nergens gelezen. Ook niet in het NYT-artikel. (Mr. Obama, according to officials in the room, asked a series of questions, fearful that the code could do damage outside the plant.)

  Vooral: Als overheid je verantwoordelijkheid niet nemen tegenover een immorele tegenstander. Dat is pas immoreel.

 3. Karin Spaink: Tegen een dictator zijn immers alle middelen geoorloofd?

  Dat was mijn mening in elk geval zeker niet. En met de punten 1 t/m 5 ben ik het ook hartgrondig eens. Maar de titel “Duimen voor Ahmedinejad” ging en gaat me toch echt te ver. Dat meen je toch niet, dat we partij zouden moeten kiezen voor zo’n schoft.

  In de oorlog van rotzakken tegen rotzakken ben ik toch echt voor géén van beiden.

 4. Victor Onrust: Als overheid je verantwoordelijkheid niet nemen tegenover een immorele tegenstander. Dat is pas immoreel.

  Wat bedoel je hier precies mee? Is oorlogvoeren (in alle vormen waarin dat gebeurt) hetzelfde als “verantwoordelijkheid nemen”?

 5. Victor, ik baseer dat op deze passage:

  “But the good luck did not last. In the summer of 2010, shortly after a new variant of the worm had been sent into Natanz, it became clear that the worm, which was never supposed to leave the Natanz machines, had broken free, like a zoo animal that found the keys to the cage. It fell to Mr. Panetta and two other crucial players in Olympic Games — General Cartwright, the vice chairman of the Joint Chiefs of Staff, and Michael J. Morell, the deputy director of the C.I.A. — to break the news to Mr. Obama and Mr. Biden.

  An error in the code, they said, had led it to spread to an engineer’s computer when it was hooked up to the centrifuges. When the engineer left Natanz and connected the computer to the Internet, the American- and Israeli-made bug failed to recognize that its environment had changed. It began replicating itself all around the world. Suddenly, the code was exposed, though its intent would not be clear, at least to ordinary computer users. “

 6. Als een tegenstanders zich niet aan de regels houdt, bijvoorbeeld door niet netjes met een met lansen bewapend peloton bij de grens te gaan staan en daar middels een heraut “de oorlog te verklaren” maar door stiekem een bom te maken en die dan op een onbewaakt moment af te schieten jou probeert te schaden, dan is het immoreel, in de zin dat men de eigen burgers slecht beschermt of dient, als men als overheid dan niet met alle mogelijke middelen dat probeert te voorkomen. Een middel dat dan als doel heeft om hun pogingen die bom te maken materieel te saboteren verdient dan de eerste voorkeur boven allerlei meer drastische maatregelen. Daarbij geldt: (1) dit lukt alleen als geheime actie en (2) er zijn altijd risico’s aan verbonden, al zou ik die in dit geval niet willen overdrijven. Tenslotte (3): uiteraard eigenen toch al immorele staten en heersers zich het recht toe vergelijkbare acties op touw te zetten. Daarvoor gaan ze niet zitten wachten tot ze het “recht” krijgen door een daad van de tegenpartij.

 7. Eens! Maar…
  Wil je beweren dat je alleen door het goede voorbeeld te geven, de dictators kunt overreden?
  De geschiedenis wijst uit dat dat niet werkt. Integendeel, als ze niet onder druk worden gezet en stevig bij een oor vastgepakt dan denken ze: mijn aanpak werkt, tegenstanders en kritische burgers gewoon uitmoorden voordat iemand iets kan doen, en vooral doorgaan. Wie doet me wat.

  Een oplossing zou misschien zijn: de druk verhogen door in elk geval te dreigen met virussen e.d. en door direct verregaande sancties in te stellen. De diplomatie is door dictators al lang vermorzeld. Heel streng zijn is wellicht de enige remedie? En dat kan toch ook binnen de internationale verdragen dacht ik?!
  Laten we ook eens bij psychiaters te rade gaan hoe om te gaan met psychopaten en mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Wellicht zeer leerzaam en wie weet brengt het goeie ideeën.
  En laten we ondertussen alsjeblieft vooral niet voor ze duimen.

 8. @5 (Spaink) Dat het is losgebroken is één ding. Dat er “kerncentrale na kerncentrale” besmet is (of zelfs maar een) staat nergens. Zelfs als dat het geval zou zijn lijkt het mij vrij lastig om de zaak zo te saboteren dat een kerncentrale zou verongelukken, aangezien er meestal zeer hard gecodeerde procedures in werking treden als er iets fout gaat. Stilleggen zou eerder voor de hand liggen.

 9. Karin heeft met haar betoog feitelijk niet ongelijk.

  Oplossing is überhaupt geen kerncentrales te hebben overigens, daar begint alle ellende zowiezo mee.

 10. Een andere zienswijze staat overigens deze week in Der Spiegel. Duitsland verkocht en verkoopt nog steeds de duikbootjes aan de jews, die deze gewoon ombouwen tot kernkoppenbewapende vehikels.

  Meneer A. brand de billen nog hevig in Iran als hij een vinger te veel uitsteekt.

 11. Ik ben het met je eens. Er moet een uitbreiding van de Geneefse Conventie voor cyber-oorlogsvoering komen.

  Uhm… zat jij weer in het programma-comité voor de opvolger van HAL2009? Want dit lijkt me er een goed thema voor.

 12. Stuxnet was niet gericht tegen kerncentrales maar was ontworpen om ultracentrifuges, die gebruikt worden bij uraniumverrijking, te ontregelen. In kerncentrales staan helemaal geen ultracentriguges. Het is dus zeker niet zo dat Stuxnet tot een Fukushima 2 had kunnen leiden.

 13. Who cares? Stuxnet of Flame(r) of wat ook zijn slechts vingeroefeningen voor “Big Brother Is Watching You” en andere “voor Uw bestwil” operaties.
  De overheid denkt -NEE: meent/vindt (en dat is wat anders dan denken)- dat ze een volwaardig MENS is en daarmee mensenrechten verwerft.
  Overheid is des mensen; het individu: instrument en dienaar en zowaar slaaf! &Dient aldus te worden geheten: de ONDERheid. En zich dienovereenkomstig te gedragen.

 14. Spaink zegt:

  “Washington bekeken ze met afgrijzen hoe Stuxnet kerncentrale na kerncentrale besmette. Ze ontdekten dat ze Pandora’s doos hadden opengemaakt”.

  en:

  “Hoe haal je het in je hoofd om een virus te maken dat nota bene kerncentrales ontregelt?”.

  Post 8 en post 12 stellen ook deze vraag!

  Kerncentrales?

  Pandora’s doos?! Waar buiten Iran is er nog meer schade aangericht aan (vitale) infrastructuur?

  Iran heeft nog geen eens een werkende kerncentrale gehad!

 15. Spaink zei:

  “Wanneer wij menen dat we ons jegens onze vijanden alles mogen veroorloven en daarbij oorlogsrecht mogen schenden, hebben wijzelf geen poot meer over om op te staan wanneer onze tegenstanders vinden dat zij op hun beurt ons óók alles mogen flikken”.

  Geldt/gold dat oorlogsrecht ook bij de aanslagen op o.a. het WTC in Amerika, de aanslagen in Londen van 7 juli 2005 en de aanslagen in Madrid van 11 maart 2004 op pure burgerdoelen?!

  Wat valt er nog meer te flikken dan deze gerichte aanslagen?!

 16. @ Tartarus: “Geldt/gold dat oorlogsrecht ook bij de aanslagen op o.a. het WTC in Amerika, de aanslagen in Londen van 7 juli 2005 en de aanslagen in Madrid van 11 maart 2004 op pure burgerdoelen?!”

  Als iemand jouw normen en waarden schendt, zijn er meer opties dan je eigen normen en waarden aan de kant te zetten om de ander met gelijke munt terug te kunnen betalen.

 17. @ Niels Sijm, post 16,

  Leuk gepraat, vooral als er geen oplossing wordt gegeven… Waar bestaan uw opties dan uit in het geval van Ahmedinejad?

  Als je een vijand succesvol wilt bestrijden zul je een tactiek moeten gebruiken die wel werkt.

  Laten wij reëel blijven:

  Of een computerworm -die (Siemens centrifuge)meetresultaten beïnvloed- zoals Stuxnet erg is, is de vraag; immers er zijn geen (burger)doden gevallen door deze actie.

  Ik kies geen zijde, analyseer slechts acties.

 18. Dit op afstand volgend heb ik begrepen dat ‘Flamer’ spyware is, spionage dus. Heel gewoon dus, zo oud als de weg, nee, nog ouder. Alleen de techniek is modern.

  En Stuxnet, dacht ik, kwam binnen als update van Windoos. Die meneer Ach uit Iran, gebruikt dus Amerikaanse software en vindt het dan vreemd dat hij zichzelf in de nesten werkt. Hoe dom kun je wezen.

  En dan zou er – Inez 11 – een uitbreiding van de Geneefse Conventie moeten komen. Is die dan overtreden?

  Dan nog even over ‘het doel heiligt de mddelen’. Nee, ik vind de heer Ach niet erger dan meneer Sjors Dubbeltje Boesh of wie dan ook. Maar ik had het in die andere draad dan ook over een geheel andersoort doel.

  Groet, J.

 19. @ Tartatus: “Leuk gepraat, vooral als er geen oplossing wordt gegeven… Waar bestaan uw opties dan uit in het geval van Ahmedinejad?”

  Het principe dat wordt geofferd, is dat van de democratie; de VS en Israël beginnen op eigen houtje een geheime oorlog tegen Iran. Daarbij ontbreekt de goedkeuring van de internationale gemeenschap (optioneel), en de goedkeuring van het volk (ook optioneel). Kwalijker is, dat het volk niet wordt ingelicht zodat het volk zich geen mening kan vormen over het functioneren van de regering.

  Dat de VS het niet op Iran heeft is alom bekend, dus waarom doen ze dan zo schimmig over Stuxnet/Flamer? Als ze toegeven dat ze met B52 stealth bommenwerpers kernkoppen kunnen afschieten, waarom geven ze dan niet toe dat ze digitaal kerncentrales in Iran kunnen ontregelen?

  Mijn oplossing: de VS en Israël moeten (aangenomen dat zij inderdaad Stuxnet/Flamer hebben ontwikkeld) er eerlijk voor uitkomen dat ze een stiekeme oorlog tegen Iran hebben gevoerd zodat het volk, bijvoorbeeld tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, kan oordelen over het handelen van haar huidige regering.

 20. Democratie is (of behoort te zijn): een quæstie van GEZAG.
  Opgevat als 50% plus één stem in het parlement is het MACHT en aldus DICTATUUR!

  De opvatting: “meeste stemmen gelden” is of leidt tot fascisme. Onderdrukking.

 21. @ Niels Sijm, post 19,

  U zei:

  “De VS en Israël beginnen op eigen houtje een geheime oorlog tegen Iran”.

  Zoals ik al zei, kies ik nooit een zijde maar analyseer slechts!

  De (bedekte/geheime) oorlog tussen Israël, de VS en Iran is al vele jaren aan de gang en het is stap op stap dat beide landen (bedekte) oorlogshandelingen uitvoeren; voor het grote publiek soms niet zichtbaar, maar ze zijn er wel.

  O.a. Israël dat regelmatig “militanten” termineert en o.a. Hezbollah dat raketten afschiet op Israël; de volgorde is willekeurig.

  Iran steunt Hezbollah zelfs met een constante levering van vrij moderne Russische (antitank)raketten, waardoor Israël nu een probleem heeft; zelfs de nieuwste Israëlische tank en marineschepen zijn niet meer onkwetsbaar.
  De moraal van dit verhaal: beide landen zijn even erg als het gaat om het niveau van oorlogvoeren en het schenden van mensenrechten.

  U zei:

  “Waarom geven ze dan niet toe dat ze digitaal kerncentrales in Iran kunnen ontregelen?”.

  Spaink spreekt over kerncentrales… terwijl ik nog steeds geen bewijs heb gezien dat dit zo is!

  De Stuxnet-worm ontregelt/onregelde geen werkende kerncentrales, maar o.a. de Uraniumverrijkings-industrie van Iran en was daar speciaal voor ontworpen.
  Dat deze Stuxnet-worm ook andere systemen lam legde is algemeen bekend, maar dat dit ook werkende kerncentrales zouden zijn heb ik nog niet gelezen.

  Lees b.v. deze link eens en laat u niet misleiden door de titel!:

  http://webwereld.nl/de-vijf/67852/vijf-bewijzen-dat-stuxnet-kerncentrales-saboteerde.html

  Officiële informatie verstrekken over Stuxnet/Flamer zorgt ervoor dat operaties die nog gaande zijn kunnen worden verstoord en waarom zou je de vijand maar iets wijzer maken?!

  B.v. het Nederlandse KLPD niet wenst te zeggen welke wormen/virussen zij zeer actief gebruikt tegen bepaalde soorten criminelen en hoeveel keer dit gebeurt!

  Of Sony dat zonder scrupules een rootkit inzette op de consumentenmarkt…

  En net zoals Spaink zei met de Chinese geprepareerde chip; China en Amerika voeren ook al jaren lang een aftastende, intensieve en constante cyberoorlog uit…

 22. @ Niels Sijm, post 19,

  P.S.

  U heeft nog steeds niet geantwoord op mijn vraag:

  “Leuk gepraat, vooral als er geen oplossing wordt gegeven… Waar bestaan uw opties dan uit in het geval van Ahmedinejad?”.

 23. Nou, nou, nou, nu kan ie wel weer even, sinds wanneer is 50 procent plus één stem in parlement dan weer niet goed?

  Overigens wie oorlog wil zien kijkt o.a. naar “The Pacific”, dan weet je weer helemaal wat westerse vrijheid is.

 24. @ Sjaak (23),

  C: “Nou, nou, nou, nu kan ie wel weer even, sinds wanneer is 50 procent plus één stem in parlement dan weer niet goed?”

  Vanaf dag 1, want van het begin af aan waren de minderheden de klos.

 25. we blijven bomen over oorlog in welke vorm dan ook (inclusief cyberoorlog).
  De kern raak ik nooit. De rest is maar bij zaak. Graag het fijne ervan willen weten. Dat is ook mens eigen die nieuwsgierigheid. Alles ‘kapot’ willen analyseren. Speculeren en conclusies trekken. Zelfs mijn eigen conclusies trek ik twijfel. Ik denk voortdurend de oplossing te zien. Maar juist in onze wereld van tegenstellingen is er geen oplossing. Omdat ik het grote geheel niet meer kan zien. Ik zeg u nogmaals echt alles is ter herleiden naar macht, geld en hebzucht. Maar ik vind het leuk het spelletje mee te spelen. Het spelletje wie spreekt de waarheid? Oorlog wordt zo beladen dat ik zelf een ander op het blog beticht op fouten en onwaarheden. In welles en nietes. Voer ik zelf nu geen oorlog op kleine schaal? Oorlog is vuil en vies. Ik kom tot de conclusie: iedere voor of tegenstander heeft gelijk. Want oorlog is een grote leugen. Het brengt nooit mensen bij elkaar. Generaties later weet ik niet meer wat de echte oorzaak was. En het geschiedenisboekje van de ‘goeden’ zal altijd een andere geschiedenisboekje zijn dan die van de ‘slechten’. En het gewone volk altijd dupe, zal het nooit snappen (of nu toch wel). Want ook geschiedenis wordt je met de paplepel ingegoten zoals vele andere zaken uit onze ‘maakbare’ wereld. Want bij een echte oorlog zal bij ‘staat van beleg’ u en ik altijd als kanonnenvoer dienen. Meer keuze heb ik niet dan: er voor of er tegen. En beiden zijn niet mijn keuze.
  Dit is mijn mening maar daarom heeft Karin hierboven geen ongelijk!

 26. @ Wijzij, post 26,

  “Ik denk voortdurend de oplossing te zien. Maar juist in onze wereld van tegenstellingen is er geen oplossing. Omdat ik het grote geheel niet meer kan zien”.

  De absolute oplossing bestaat op deze wereld niet; wel werkbare tijdelijke oplossingen.
  Het grote geheel is een absolute term; niemand op deze planeet kan het grote geheel overzien, omdat de absolute definitie niet te geven is.

  Men zal dus “gedwongen zetten” moeten uitvoeren om dictators die willen beschikken over kernwapens zo veel mogelijk te frustreren.

  Net zoals Spaink blijft u oppervlakkig en geeft u niet aan wat uw mogelijke oplossing zou zijn voor het probleem Ahmedinejad; u beiden vergeet dat Ahmedinejad een waar “Gestapo” schrikbewind voert in Iran.

  Mensen die deze handelswijze benutten creëren (bewust?) een eenzijdig beeld…

 27. @ Tartatus, post 22: “Leuk gepraat, vooral als er geen oplossing wordt gegeven… Waar bestaan uw opties dan uit in het geval van Ahmedinejad?”

  Ik wijs de manier van oorlogvoeren an sich niet af, omdat ik niet genoeg afweet van oorlogvoeren in het algemeen. Waar ik wel een probleem mee heb, is de geheimhouding van de aanval. Zoals Karin schrijft, is het hele project niet zonder risico, en als ik Amerikaans staatsburger was, zou ik de machthebbers willen kunnen confronteren met hun manier van oorlogvoeren.

  Dus nogmaals mijn oplossing:

  “Mijn oplossing: de VS en Israël moeten (aangenomen dat zij inderdaad Stuxnet/Flamer hebben ontwikkeld) er eerlijk voor uitkomen dat ze een stiekeme oorlog tegen Iran hebben gevoerd zodat het volk, bijvoorbeeld tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, kan oordelen over het handelen van haar huidige regering.”

 28. De absolute oplossing bestaat op deze wereld niet; wel werkbare tijdelijke oplossingen.

  Tartarus als u dat gelooft dan leven we constant in een illusie. Niet in uw werkelijkheid maar in de illusie van een andere. Want daar gelooft u heilig in.

  Ik zeg de oplossing bestaat. Als mensen in zich zelf geloven. Maar om uit die zelfde ruif te mogen eten doe ik met dat oorlogsspelletje mee. Dus het gaat niet om de vijand maar om macht, geld en hebzucht. Zou deze drie eenheid uit de wereld verbannen worden/zijn dan is er ook geen oorlog meer. Simpel toch.
  Juist omdat Karin en ik bij u oppervlakkig overkomen betekent dat dat wij een andere ook ruimte gunnen. En kunnen relativeren waar het echt omgaat. Het gaat toch om dat we elkaar een hand kunnen geven, naast en met elkaar kunnen leven zonder elkaar even de les te lezen wat nu beter of slechter is of nog erger elkaars hersenen inslaan. Er bestaat geen beter of slechter. Dat is de grootste bullshit wat er bestaat. Dat de machthebber(psychopaat) juist verdeeldheid zaait door ons polariteiten elke keer weer te laten zien zodat u en ik ook extreem moeten kiezen. Ben ik dan mijzelf? Eigenlijk nooit want ik laat me weer door een andere leven.
  Tartarus niet zo zwart/wit. Laat u gevoel eens spreken.
  Juist door ons een rad voor ogen te te draaien schept de machthebber bewust verwarring om ons het totale plaatje niet te laten zien. Omdat anders de vijand ook dat ziet en er misbruik kan gaan maken in het ‘strategisch’ oorlogsspel.
  U kent ‘de Kunst van Oorlog voeren’ van Sun Tzu, vakliteratuur voor krijgsheren, dan snapt u wat ik bedoel.

  U spreekt over de Gestapo als iets heel ergs. Alle geheime diensten(spionage in het verleden genoemd) ook die uit onze tijd hebben allemaal dezelfde doel. En dat is het doel heiligt de middelen. Niet meer en niet minder. En het doel is macht, geld en hebzucht. Ik ontken dan het bestaan van een God? Maar is de macht, de geld en hebzucht niet gewoon mijn nieuwe God? Want daar geloof ik wel of niet in? Voor u een vraag voor mij een weet.

  En als ik niet in een oplossing geloof dan is het toch onzin om met elkaar juist daarover te praten.
  Het was me weer een genoegen ik groet u.

 29. @ Niels Sijm, post 29,

  U zei:

  “Waar ik wel een probleem mee heb, is de geheimhouding van de aanval. Zoals Karin schrijft, is het hele project niet zonder risico, en als ik Amerikaans staatsburger was, zou ik de machthebbers willen kunnen confronteren met hun manier van oorlogvoeren”.

  Elke militaire aanval betekent een (zeker) risico.

  Spaink beweert iets over kerncentrales maar tot heb ik geen (redelijk) bewijs gezien/gevonden dat werkende kerncentrales het doel waren en/of dat werkende kerncentrales aan zijn gevallen door de Stuxnetworm en in direct gevaar zijn gebracht.

  Wie beweert dient te bewijzen.

  U zei:

  “Mijn oplossing: de VS en Israël moeten (aangenomen dat zij inderdaad Stuxnet/Flamer hebben ontwikkeld) er eerlijk voor uitkomen dat ze een stiekeme oorlog tegen Iran hebben gevoerd zodat het volk, bijvoorbeeld tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, kan oordelen over het handelen van haar huidige regering.”

  Officieel bekend maken dat je achter Stuxnet/Flamer zit kan nieuwe/lopende militaire acties in gevaar brengen; de makers zullen in de toekomst waarschijnlijk bekend worden als de bekendmaking geen schade meer oplevert.

  Ik raad u aan om de nog steeds actuele militaire inzichten van Sun Tzu te lezen, lees ook eens over de 36 Strategemen.
  De Amerikanen/Israëliërs handelen steeds meer volgens deze effectieve richtlijnen.

  Iedere Amerikaanse kiezer met Internet of een krant kan gewoon lezen dat de VS in innige samenwerking met Israël hoogstwaarschijnlijk de makers zijn van Stuxnet/Flamer.

  Zie b.v. 1 van de vele artikelen:

  http://www.washingtonpost.com/blogs/innovations/post/stuxnet-flame-and-fulfilling-the-dream-of-sun-tzu/2012/06/01/gJQA6lJv6U_blog.html

 30. @ Wijzij,

  Ik heb mijn visie op uw post 62 gegeven in deze draad:

  http://www.spaink.net/2012/05/29/duimen-voor-ahmadinejad/comment-page-2/#comment-154972

  Mijn visie op uw post 30 in deze draad zal ik later geven.

 31. @ Niels Sijm, post 29,

  Wat meer over Flame en mogelijke redenen tot geheimhouding(?):

  http://www.zdnet.nl/news/140326/flame-malware-pleegt-zelfmoord/?utm_source=zd_daily&utm_medium=newsletter&utm_term=&utm_content=1_art_title&utm_campaign=daily

 32. Amerikaanse volk kan toch kiezen in november?!

  Maar het is een illusie dat het amerikaanse volk niet zou kiezen voor een stille aanval. Bedoel men is daar niet zo naief als iedereen hier.

 33. @ Sjaak, post 34,

  Exact!

  Als je bepaalde invloedrijke Amerikaanse liberale leiders hoort wil men van Iran zo snel mogelijk -als men aan de macht is- een 2de Irak maken; althans v.w.b. het bombarderen…

 34. Irakese olievoorraad is ook zo gigantisch, er is en komt geen amerikaanse president die daarover Iran op welke manier dan ook enige zeggenschap of invloed over zal willen geven. Dat is een zienswijze nog helemaal los van het verhaal rondom Israel en ook nog los van oliestaten rondom de Golf.

 35. In volkskrant van vandaag 29 juni ’13 gelezen: (kop)Justitie VS onderzoekt of topgeneraal geheim lekte;(subkop) Gegevens over inzet Stuxnet-virus tegen Iran bij de pers.(blz.16 Buitenland). Het betreft volgens NBC 4-sterren generaal b.d. James Cartwright.
  Eerst Snowden die lekt over Prism, nu ook deze pensionado (‘benidorm bastard’) die last krijgt van zijn geweten. Ik citeer Obama: ‘Het prijsgeven van zulke informatie is een misdaad’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.