Geloof in genezing

Een belangrijke voedingsbodem voor de alternatieve sector is de kritiek op de reguliere geneeskunde. De ‘gewone’ geneeskunde zou te beperkt zijn, heeft een veel te technische blik, levert te weinig op, zit volkomen verstrikt in haar eigen aannames, weigert buiten de deur te kijken, wil ‘frisse’ ideeën niet serieus nemen et cetera. Bovendien – en dat is het meest valse verwijt – zou de reguliere geneeskunde een financieel belang bij haar eigen instandhouding hebben, en dus bij de uitsluiting van ‘nieuwe’ behandelingen.

Zulke kritiek is zwaar overtrokken en bovendien paradoxaal. Want zodra hen iets scheelt dat zich als ernstig voordoet, willen de meeste mensen juist niets liever dan dat artsen en specialisten hun hele repertoire aan technisch vernuft inzetten om hen van die klacht te verlossen, en worden ze boos als een arts een therapie of medicijn afraadt.

Niettemin slaat zulke kritiek aan. Ongeveer één op de vijf mensen die een arts bezoeken, raadpleegt daarnaast ook het alternatieve circuit. De verkoop van homeopathische middelen stijgt elk jaar, en daarmee behoort deze nep-tak van de farmaceutische industrie tot de snelst groeiende.
Zonder nu een blind vertrouwen in de reguliere geneeskunde te willen bepleiten: het repertoire van medici is het resultaat van uitgebreid fundamenteel en empirisch onderzoek, wordt in de praktijk beproefd en onderling getoetst, en is onderwerp van wetenschappelijk en maatschappelijk debat. Medisch handelen is het resultaat van jarenlange proefnemingen, van controle en – soms trage – bijstelling.

Juist dingen als toetsing, bijstelling, controle en openlijk nagaan wat de effecten zijn, zijn bij de alternatieven wel een erg zwakke plek. Bovendien is de geneeskunde zich, in tegenstelling tot de alternatieve sector, doorgaans goed bewust van haar beperkingen.

Een dieper gelegen voedingsbodem voor de alternatieve sector is de angst dat een ziekte, een kwaal permanent is en niet meer weg gaat. Met al hun kritiek op de reguliere zorg bevestigt de alternatieve sector precies het beeld waar medici zo graag van af willen: het onmogelijke ideaal van de permanente gezondheid die binnen handbereik ligt.

Critici van het medisch bedrijf meten de tekortkomingen daarvan breed uit, maar sluiten zelf naadloos aan op het kinderlijke geloof dat die herstelde gezondheid voor iedereen haalbaar en bereikbaar is. Wij hoeven alleen maar een andere weg in te slaan. ‘Natúúrlijk,’ zo houdt de alternatieve sector haar clientèle voor, ‘met zo’n beperkte blik op ziekte is het ook geen wonder dat de reguliere sector u niet kon genezen. Met ónze methoden daarentegen…! Kom bij ons, wij kunnen u wél helpen.’

Genezing is heus mogelijk, beweert de alternatieve sector; het is alleen een kwestie van goed zoeken naar de juiste behandeling, de juiste weg. Van meer proberen, van een heel andere weg inslaan – en van je niet neerleggen bij wat de reguliere sector zegt. Dat wakkert het latente schuldgevoel dat zieke mensen helaas zo vaak voelen, alleen nog maar aan: ze hebben simpelweg niet goed genoeg gezocht, nog niet alles uitgeprobeerd.

De medische wereld weet dat ze niet alles vermag. Uit onrust, angst, woede of wanhoop zoeken patiënten vervolgens andere oplossingen. Zodoende belanden ze bij de alternatieve sector die exact dat oude beeld van geneeskundige almacht nog eens flink oppoetst.

Is het niet raar? In een eendrachtige samenwerking van patiënten, alternatieve genezers en – opmerkelijk genoeg – medici zelf, verkruimelen we langzaam het beeld van de arts als god en verlosser. Dat is een goed ding. Maar de alternatieve genezer weigert de hemel af te schaffen en hijst vervolgens zichzelf op de goddelijke troon, en houdt zijn patiënten eeuwige heil voor.

Dat is uiteindelijk niks anders dan een verkapte paleisrevolutie.

Author: Spaink

beheerder / moderator

24 thoughts on “Geloof in genezing”

 1. Aardige voetnoot: in Engeland is de verkoop van homeopathische ‘geneesmiddelen’ kort geleden juist verboden… het mag wel verkocht worden, maar het mag in geen enkel opzicht verkocht worden als ware het een geneesmiddel – er mag niet geclaimd worden dat het ook maar ene flikker doet, aangezien de branche zelf dat ook dondersgoed weet, en in de rechtbank heeft moeten onderkennen.

 2. Sommige mensen verkiezen goed nieuws wat gelogen is boven slecht maar betrouwbaar(der) nieuws.

  Hebben we een (historisch biologisch) antropoloog in huis die de verklaring hiervoor in leuke woorden kan gieten?

 3. 1.
  “verkruimelen we langzaam het beeld van de arts als god en verlosser.”
  -Ik geloof het domweg niet. Het mag dan in Amsterdam op zeer beperkte schaal en uitsluitend onder de would-be yups zo schijnen, in de rest van de wereld en Nederland komt de verkruimeling in het geheel niet voor.

  Er is algemeen traditionele slaafse navolging van de arts als god en heerser van het al. Anders zou hij of zij ‘t werk niet kunnen doen.

  Amsterdam tellen we daarin zoals gewoonlijk weer niet mee. De stad bestaat niet. Haar inwoners ook niet. Die zijn te vrijgevochten losgeslagen van normen en waarden om nog aanvaardbaar geloofwaardig en inpasbaar te kunnen zijn.

  2.
  Voedingssupplementen -ernstig kijvend gewantrouwd door de reuliere geneeskunde- helpen écht. Gestaafd en bewezen o.a. door de professionele wielrennerij (en door mij en de UM Maastricht). Een deel der reguliere artsen en specialisten is tot voorzichtige erkenning van de geanalyseerde supplementen overgegaan.

  En daarmee hebben we de problematiek in zijn of haar geheel wel weer gehád.

 4. Ik ben het met Karin eens dat de alternatieve geneeskunde niet veel weet. Wel is het al veel ouder als de ’empirische’ geneeskunde. Vroeger was er niet veel anders beschikbaar voor zieke mensen.

  Maar de reguliere geneeskunde weet ook lang niet alles. Kijk maar wat men twintig jaar geleden nog niet wist en nu wel. En wat men over twintig jaar zal weten en in de twintig jaar daarna. Ook de reguliere geneeskunde weet niet alles en doet dingen nu verkeerd. Net als we nu zeggen van de natuurgeneeskunde.

  Bovendien raken onze wetenschappelijke geneesmiddelen immuun voor de ziektes die ze moeten bestrijden. Dus misschien zijn we in de toekomst blij met de homeopathische middelen die dan nog steeds even ineffectief zijn als nu volgens de wetenschap, en dan ook even ineffectief als de reguliere geneesmiddelen die we nu hebben, maar zonder de ernstige bijwerkingen en de belasting die ze voor het milieu betekenen.

 5. Wat is precies je argument? Laten we met z’n allen onzin slikken als we verder niks hebben? “Het doet niks, maar ik ben er blij mee want het heeft tenminste geen bijwerkingen”?

  “By definition, alternative medicine has either been proved not to work, or not been proved to work. Do you know what they call alternative medicine that has been proved to work?

  Medicine.” – http://www.youtube.com/watch?v=V0W7Jbc_Vhw

 6. @Menno: Wat ik bedoel is dat alternatieve en reguliere medicijnen naast elkaar kunnen bestaan. Zolang je maar weet dat de een niet hetzelfde doet als het andere.

  Als je echt ziek bent kun je beter naar de gewone arts gaan. Maar voor vage klachten waar de huisarts niets mee kan is homeopathie een prima alternatief.

  Hele volksstammen slikken voedingssupplementen en drinken rooibosthee. Daar is niets mis mee, zolang je maar naar een echte arts gaat als je serieus iets mankeert.

  Ik zie niet wat er mis is met Echinaforce druppeltjes tegen verkoudheid. Of bergkristal voor het zuiveren van je aura. Regulier en alternatief hebben beiden bestaansrecht. Het een sluit het andere niet uit.

 7. Thomas: Als mensen het op waarde weten te schatten, niks. Wie een placebo wil kopen en er een fijn gevoel bij heeft, moet het vooral doen. Als het maar op waarde wordt geschat, en niet ten onrechte als beter of gelijkwaardig wordt beschouwd.

  Terzijde: Heb jij een aura dan?

 8. @Maurice: Ik weet niet of ik een aura heb, maar ik sluit niets uit.
  Mijn zusje kende iemand die aura’s kon zien, daar had die persoon het wel moeilijk mee toen (vanwege haar omgeving).

 9. Spaink zei:

  “De ‘gewone’ geneeskunde zou te beperkt zijn, heeft een veel te technische blik, levert te weinig op, zit volkomen verstrikt in haar eigen aannames, weigert buiten de deur te kijken, wil ‘frisse’ ideeën niet serieus nemen”.

  Perfect Karin, je omschrijft het mooi!

  Weer even serieus.

  Ik gruwel van de “piskijkers” en andere kwakzalvers die zonder enige medisch bewijs uitspraken doen en patiënten naar de mond praten en valse hoop geven! Maar; er is wel een maar.

  Penny-Wise, Pound-Foolish…

  Doordat de Nederlander constant op de centen zit te letten, wil de afknijpzucht regelmatig groteske vormen aannemen.

  Medische aanwijzingen worden niet opgevolgd, nieuwe technieken worden beperkt en mensen die commentaar hebben worden regelmatig de mond gesnoerd; omdat de veranderingen wel eens iets meer geld kunnen gaan kosten…

  Karin heeft zelf de gevolgen al vaker gezien; haar moeder kreeg verouderde pijnstillers zonder een (medisch noodzakelijke!) maagbeschermer…

  Waarom? Omdat de nieuwe pijnstillers en maagbeschermers duurder zijn dan alleen die verouderde pijnstillers.

  Wetenschappelijk feiten, ik kan er vele opnoemen:

  Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat minimaal 25% van de ziekenhuispatiënten ondervoed is/een vitaminegebrek heeft.
  Na het ontslag uit het ziekenhuis is dit opgelopen tot meer dan 35%…

  Hoe komt dit? Heeft u het ziekenhuiseten wel eens gezien?
  Het is gewoon wetenschappelijk bewezen dat ziekenhuiseten te weinig vitaminen en mineralen bevat. Waarom geen beter eten? Kost te veel…

  Door een Chemo-behandeling kaal worden? Hoeft meestal niet, maar het voorkomen kost geld, dus dat doen de zuinige Nederlanders niet.

  Het is in Nederland zelfs wettelijk verbonden om prive een lichaamsscan te laten maken…

  Hoezo, vrije medische wetenschap? Hoezo, vrij keus? Hoezo, het beste voor de patiënt?

  Ja, ik stop al met voorbeelden geven; maar door deze gierige en kortzichtige “centenneukerij” wordt aan de “alternatieve (kwakzalver) sector” wel steeds een stok geven om hard te kunnen slaan.

 10. Pingback: Twitter Trackbacks
 11. Karin Spaink laat achterwege te melden:

  – de farmacomedische wereld is in de afgelopen decenia door en door geprivatiseerd, geglobaliseerd en gecommercialiseerd. Wie met een dusdanig commercieel bedrijf te maken krijgt heeft het volle recht skeptisch en achterdochtig te zijn. Immers, de bottom-line hier is winst maken; of mensen daadwerkelijk genezen, of niet, is een bijzaak. Een commercieel bedrijf houdt in de eerste instantie zichzelf staande, niet de patient. Denkt Karin Spaink nou echt dat de farmacomedische wereld, in tegenstelling tot zowat alle andere commerciele domijnen, geen monopolistische neigingen heeft? Hoezo denk Karin Spaink dat de farmacomedische wereld, zelfs tijdens een proces van commercialisering, hiervoor immuun is?

  – Karin Spaink heeft ook moeite met het bijbenen van ontwikkelingen in de alternatieve wereld zelf. Tegenwoordig is het toch echt minder “Louise Hay” en meer “Dr. Julian Whitaker”, minder “kristaltherapie” en meer “supplementatie”. Karin gaat er gemakswege ervan uit dat de alternatieve wereld geen interne ontwikkelingen kent, zoals de commerciele farmacomedische wereld die pretendeert te hebben.

  – Doordat Karin Spaink voorbij gaat aan de commercialisering van de farmacomedische wereld, kan ze een van de belangrijkste argumenten van de hedendaagse alternatieve geneeskunst ontwijken: de reden waarom de hedendaagse alternatieve geneeskunst zo’n nadruk legt op voeding en supplementatie, en tevens de reden waarom ziekenhuiseten zo waardeloos is, is omdat je een sinaasappel (Vitamine C) nooit kunt patenteren en voor een 500voudige prijs verkopen. De zon (Vitamine D) kun je niet patenteren en verkopen. Een commercieel bedrijf moet het hebben van de commercie (patenten, prijsafspraken), niet van genezing.

  Tenslotte, wat is precies “alternatief”, volgens Karin? Ooit was rontgenstraling nog experimenteel, zullen we zeggen “alternatief”. Is Vitamine C slikken “alternatief”? Is chiropraxie “alternatief”? Is groene thee drinken ipv zwarte thee “alternatief”? En houd Karin Spaink stellig vol dat men groene thee drinkt ipv zwarte thee uit SCHULDgevoel?

  Was Karin Spaink niet zelf “alternatief” bezig, toen zij melk inruilde voor sojamelk? En heeft haar MS zich niet gestabiliseerd pas nadat Karin haar anorexia overwon en weer gewoon kon eten?

 12. – de farmacomedische wereld is in de afgelopen decenia door en door geprivatiseerd, geglobaliseerd en gecommercialiseerd. Wie met een dusdanig commercieel bedrijf te maken krijgt heeft het volle recht skeptisch en achterdochtig te zijn. Immers, de bottom-line hier is winst maken; of mensen daadwerkelijk genezen, of niet, is een bijzaak. Een commercieel bedrijf houdt in de eerste instantie zichzelf staande, niet de patient. Denkt Karin Spaink nou echt dat de farmacomedische wereld, in tegenstelling tot zowat alle andere commerciele domijnen, geen monopolistische neigingen heeft? Hoezo denk Karin Spaink dat de farmacomedische wereld, zelfs tijdens een proces van commercialisering, hiervoor immuun is?

  – Karin Spaink heeft ook moeite met het bijbenen van ontwikkelingen in de alternatieve wereld zelf. Tegenwoordig is het toch echt minder “Louise Hay” en meer “Dr. Julian Whitaker”, minder “kristaltherapie” en meer “supplementatie”. Karin gaat er gemakswege ervan uit dat de alternatieve wereld geen interne ontwikkelingen kent, zoals de commerciele farmacomedische wereld die pretendeert te hebben.

  – Doordat Karin Spaink voorbij gaat aan de commercialisering van de farmacomedische wereld, kan ze een van de belangrijkste argumenten van de hedendaagse alternatieve geneeskunst ontwijken: de reden waarom de hedendaagse alternatieve geneeskunst zo’n nadruk legt op voeding en supplementatie, en tevens de reden waarom ziekenhuiseten zo waardeloos is, is omdat je een sinaasappel (Vitamine C) nooit kunt patenteren en voor een 500voudige prijs verkopen. De zon (Vitamine D) kun je niet patenteren en verkopen. Een commercieel bedrijf moet het hebben van de commercie (patenten, prijsafspraken), niet van genezing.

  Tenslotte, wat is precies “alternatief”, volgens Karin? Ooit was rontgenstraling nog experimenteel, zullen we zeggen “alternatief”. Is Vitamine C slikken “alternatief”? Is chiropraxie “alternatief”? Is groene thee drinken ipv zwarte thee “alternatief”? En houd Karin Spaink stellig vol dat men groene thee drinkt ipv zwarte thee uit SCHULDgevoel?

  Was Karin Spaink niet zelf “alternatief” bezig, toen zij melk inruilde voor sojamelk? En heeft haar MS zich niet gestabiliseerd pas nadat Karin haar anorexia overwon en weer gewoon kon eten?

 13. Ah, ik zie het al. Karin Spaink heeft mijn e-mail adres gefiltered zodat ik hier niet meer kan posten. Het is dus inderdaad censuur. Karin Spaink wil alleen nog dscussie met criticasters op TV, maar durft dat niet op haar eigen blog. Mediageil.

 14. Bee Es schrijft:


  Karin, weer bezig met censuur?
  Waar is mijn post deze keer?

  Eh, ‘weer”? Hoezo? Ik censureer niet. Soms haal ik spam weg, en een enkele keer haal ik iets weg dat off-topic is maar dat meld ik erbij.

  Wellicht heb je een bericht willen posten met veel links erin, en er staat nota bene pal boven het reactieveld dat berichten met veel links door de software worden vastgehouden, wegens dat dat vaak spam is. Je krijgt bovendien, nadat je op ‘Verstuur’ klikt, zelf melding dat zo’n bericht is vastgehouden. Dus ga alsjeblieft niet dom gillen over censuur en kijk eerst eens verder dan je eigen korte neus.

  Je berichten staan inderdaad in de spamfeed, waarschijnlijk wegens overmatig gebruik van typische spamwoorden. Omdat je het zo vriendelijk vroeg, haal ik ‘m daar nu uit.

 15. Meneer of mevrouw Bee Es annex Doemeeffeeenlol:

  • Dat de farmaceutische industrie commerciel is ontken ik niet, waarom zou ik ook. Maar de alternatieve sector is evenzeer commercieel. Homeopatische middelen zijn een goudmijn (en vormen het allerduurste water ter wereld).
  • Je beweert kolder over de ms. Van de anorexia was ik al zo’n 15 jaar af. Verder is er geen verband tussen ms en anorexia, en is dit een vuige variant op ‘blaming the victim’.
  • Ik ga met iedereen de discussie aan, zelfs met jou, maar het helpt erg als je daarbij iets zegt dat zinnig is en elementaire beleefdheidsregels in acht neemt.
 16. Merk op dat Bee Es annex Doemeeffeeenlol hier schreeuwde over censuur en riep dat ik elke discussie weigerde, en dat diezelfde Bee Es annex Doemeeffeeenlol niks meer zei nadat ik heur / zijn berichten uit de spamfolder viste en van antwoord voorzag.

 17. @Spaink – 22: Gooi ze dan maar weer in de spamfolder zou ik zeggen. In ieder geval de dubbele posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.