Oh brave new world

…that has such transparent people in it!

Webwereld meldt vandaag dat vanaf 2011 DNA-gegevens, vingerafdrukken en kentekennummers automatisch worden uitgewisseld tussen alle Europese lidstaten. Deze informatie is door criminaliteitsbestrijders automatisch opvraagbaar uit de verschillende databanken van de verschillende EU-landen. Nederland loopt – zoals vaak – heerlijk voorop en deelt deze informatie al met enkele Europese landen. Uit het artikel begrijp ik dat er geen rechterlijke machtiging of wat ook aan te pas komt:


Mocht een buitenlandse instantie bijvoorbeeld een crimineel in de kraag vatten dan kan zijn persoonlijke informatie, zoals het DNA-profiel of vingerafdrukken, geautomatiseerd vergeleken worden met data uit verschillende landen. Wordt er een overeenkomst (match) gevonden tussen twee databases, dan kan verdere persoonsinformatie worden opgevraagd indien die aanwezig is.

Deze uitwisseling is vastgelegd in Europese wetgeving waar alle Europese lidstaten in 2011 aan moeten voldoen. De regeling heeft zijn oorsprong in het weinig bekende verdrag van Prüm, onderdeel van het Schengen-akkoord. Daarover is in 2005 onderhandeld door België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Nederland. Schengen is in het leven geroepen om vrij verkeer van personen tussen aangesloten landen te bewerkstelligen.

In 2008 is het verdrag van Prüm zonder stemming ]goedgekeurd door de Eerste Kamer en sindsdien wisselt Nederland automatisch persoonlijke informatie uit met verschillende Europese landen. Er zijn op dit moment 10 Europese landen die onderling DNA-informatie uitwisselen, vijf landen wisselen vingerafdrukken uit en zeven landen doen hetzelfde met kentekeninformatie en chassisnummers. Nederland is een van de voorlopers op dit gebied.

Author: Spaink

beheerder / moderator

20 thoughts on “Oh brave new world”

 1. Ik juich dat van harte toe. Zo dient dat met heel veel, zo niet alle andere datauitwisseling ook te gaan. Het spaart heel veel tijd geld energie en moeite.

  Ieder, die iets te verbergen heeft, deugt niet, en daar dient in een grote wijde heel ver wegge boog, heel erg hard en snel omheen gegaan te worden.

  Men dient zijn of haar leven maar zo in te richten, dat ‘t ‘r ‘n beetje netjes uitziet.

  Had ik eigenlijk toch wel zo’n beetje gedacht.

 2. Het zou kunnen dat het hier alleen om vingerafdrukken van veroordeelde criminelen in Nederland gaat. En niet om onze paspoort vingerafdrukken database.

  Dus ik geef dit voorstel nog het voordeel van de twijfel.

 3. Het is geen v o o r s t e l het is een b e s l u i t dus we hebben ons er maar gewoon bij neer te leggen.

  Dat zie ik graag dat iets geen voorstel is maar ‘n besluit en vooral dan dat erbij neerleggen dat iedereen moet maar o zo niet graag wil.

  Daar kan ik wel ‘n beetje van genieten. Eigenlijk.
  Feitelijk.

 4. @juzo, Heb jij geen dingen die je verborgen wilt houden, bv dat je in jordanie op vakantie bent geweest en naar israel voor je werk moet. Je wilt ook je PINcode niet verbergen? Ik kan bijvoorbeeld ook je adres of telefoonnummer niet vinden op je website, waarom wil je dat verbergen? Iedereen heeft wel iets om te verbergen, waarom zou hij dan niet deugen?
  Of gaat het om de overheid, dat daar niets voor verborgen wilt houden. Wil je dan dat de overheid alles van je weet. Dan bedoel ik echt alles, niet wat jij vind wat de overheid van je moet weten?
  Hoe hou jij dan bij wat de overheid over je weet dat dat correct is, ook als het 10 jaar later is, dat je geconfronteerd wordt met info die de overheid over je heeft.
  De overheid zal altijd alleen belastend materiaal tegen je gebruiken. Jij weet niet dat er materiaal is wat je vrij zou kunnen spreken. Dit omdat de overheid steeds meer en meer info over je verzameld waar je niets over weet.

 5. Tja, en wat vinden we er van als straks landen als Bulgarije, Roemenie, etc. er gebruik van maken.

  Schengen is trouwens ook steeds meer een wassen neus aan het worden. Op iedere grensovergang van NL hangen al kentekenherkenningscamera’s die al het inkomend en uitgaand verkeer controleren. In plaats van een beperkte grenscontrole – waarbij de meeste auto’s gewoon door mochten rijden – hebben we nu een 100 procents controle gekregen. Vrij verkeer van personen heet dat.

 6. @ 4 Nee. Ik heb geen dingen die ik wil verbergen. Als er vragen zijn, dan beantwoord ik ze allemaal. Kan niet schelen waarover, en zelfs geheel afdoende en tevredenstellend. Dat is ‘n kwestie van zelfbeheersing, heer en meester zijn over jezelf. Mijn adres en telefoonnummer staan in het telefoonboek. Waar ik ook bengeweest of ga of sta, en wat ik ook heb gedaan of niet gedaan, ik leg het uit, en het is tevredenstellend. En dat is dan ook niet alleen tevredenstellend voor mij, maar ook tevredenstellend voor de ander. Zo hoort ieder dat te doen. Je komt op voor je daden, en je verdedigt ze. Anders doe je ze niet. Kan zijn dat ieder wel iets heeft om te verbregen, maar dan ziet hij of zij zichzelf zo te transformeren, dat hij of zij ‘t niet meer hoeft te verbergen. Dat hij of zij gezonder is geworden, i plaats van ernstig ziek, en disfunctionerend. De overheid mag, zal en kan alles over mij weten daar heb ik helemaal niet het minste bezwaar tegen. Maar o wee als de overheid er geen goed gebruik van maakt, dan klap ik ze toch wel even heel stevig om de oren. Iedereen en alles maakt en maken fouten, ikzelf ook, en alle foutwen worden rechtgezet. Zo werkt dat nu eenmaal, of iedereen en alles dat nou leuk vindt, of niet. Als ik met foutieve informatie geconfronteerd word, dan neem ik maatregelen. En wel zodanig afdoende, dat iedereen daar geheel en volmaakt tevreden over s, zelfs ikzelf. Dan haalt “men”, “ze”, dat geen 2e keer meer uit, zo afdoende zijn die maatregelen. Daar moet wat moeite voor worden gedaan, maar dat hoort gewoon bij het takenpakket, dat ieder mee heeft gekregen, en tot het eind zijner of harer dagen meezeult daar is óók alweer niet meer zo heel veel ‘an, te doen.

  Het is niet de taak van de overheid om alleen maar belastend materiaal tegen de burgers te gebruiken.

  Dat is niet de taak van de overheid.

  De overheid heeft ‘n andere taak.

  Wend je tot de overheid, om te vragen wat de taak van de overheid is.

  De overheid mag alle en nog veel meer info over mij verzamelen.
  Het interesseert mij totaal niet.

  Zou e overheid er iets verkeerds mee DOEN, en ik kom erachter, an is de overheid zuur.

  Dan leer ik de overheid effe aan, hoe de overheid zich te gedragen heeft.

  En niet alleen ik doe zulks.

  Met mij, doen zeventien honderd duizend triljard medeburgers dat over de hele wereld precies hetzelfde.

  Dat is de taak van ons, en dat is de taak van de oveheid.

  Beiden lopen er niet voor jan joker.

  Die hebben alleen maar te zorgen dat alles Goed gaat en niet dat alles Slecht gaat.

  Ik ben er nog eentje vergeten.

  Als het nodig is om mijn PINcode ter beschikking te stellen dan doe ik dat.

  Maar er moet natuurlijk wel een REDEN voor aanwezig zijn hè.

  ZONDER REDEN doe ik niets, helemaal niets en met mij doen dat zeventien honderd duizend triljoen acht en tachentig medeburgers verspreid over de hele aarde,

  precies hetzelfde.

  Alleen JIJ niet.

  Als enige.

 7. @ 5 Ieder land waar ook ter wereld mag er gebruik van maken. Iemand die niks te verbergen heeft, mag zo vaak en hoe dan ook gecontroleerd owrden als iemand of velen anders, of allen willen.

  Het wordt wat anders, als iemand iets te verbergen heeft.

  Als iemand iets te verbergen heeft, betekent dat, dat hij of zij een bepaalde wet, afspraak, overeenkomst, regeling, voorschrift en wat dies meer zij, heeft overtreden.

  Als hij of zij dat deed, omdat hij of zij ‘t ergens niet mee eens was:

  see your congressman.

  Als ‘t uit onmaatschappelijk gedrag is:

  –> het opvoedingsgesticht.

  Andere mogelijkheden zijn er niet zoveel.

  Nu al niet,

  en straks al helemáál niet.

 8. @JanS: Over fouten in deze databases… wat dacht je van false positives op vingerafdruk controles? Elk computer programma dat met veel data werkt heeft false positives (kijk maar naar moderne virusscanners).

  Één crimineel uit 16 miljoen Nederlanders halen gaat nog wel. Maar de juiste persoon aanwijzen uit een half miljard onschuldige burgers die in je laptop staan?!

  En als het internet eruit ligt kan niemand door de douane natuurlijk (dan laat je een terrorist door die zich een gebouw in vliegt). Want dit moet natuurlijk allemaal in ‘the cloud’ opgeslagen worden. De overheid moet met haar tijd meegaan immers.

  Ik ben het eigenlijk wel met je eens juzo, dit is in potentie best amusant :-)

 9. @juzo, Je hebt dan een erg positief beeld van de overheid. Het gaat vaak verkeerd.
  Bijvoorbeeld, de belastingdienst denkt daar echt ook anders over. Als zij informatie over je hebben waardoor je minder belasting zou moeten betalen, of als ze ontdekken dat je in je nadeel een fout in aangifte gemaakt hebt, dan corrigeren ze dat echt niet. Als ze ontdekken dat je te weinig betaald zou hebben, dan corrigeren ze het wel.
  Ik bedoel zeker niet dat ze niets over me hoeven te weten. Ze mogen er wel veel zorgvuldiger meer omgaan.
  Ga er maar van uit, dat niet alle informatie correct is en dan het heel erg moeilijk, zo niet onmogelijk, is om foutieve informatie te corrigeren
  Is mijn nieuwsgierigheid voldoende reden?
  Je haalt heel de wereld erbij, ben je daarom van mening dat iedereen in de wereld voor zijn levensovertuiging moet uitkomen als de overheid daar vindt dat die levensovertuiging onjuist is?

 10. @8, Ik had het meer over de opmerking “Ieder, die iets te verbergen heeft, deugt niet”.

  Over die databases, een enkele database ben ik niet bang voor. Wat veel beangstigender is het koppelen van die databases. en foute relaties leggen.

 11. Ach…., we zitten dinsdagsmorgens wel eens (iedere week) bij elkaar in het restaurant van Ikea. ‘n Stelletje oude mannetjes, die zitten te schuddebuiken van ‘t lachen. Hoh…..hoh…..hoh…. hoh…. Op een gegeven moment, al voor de zoveelste keer hee jules. Jij hebt toch altijd dat Dingetje van je bij je. Ja hoor. Zeg ik. Ik heb altijd dat Dingetje van mij bij me. Nou gebruik dat dan eens. De tafel wiebelt weer. Dadelijk valle onze kopjes ervan af. Of we beginnen met van alles te knoeien. Dan duik ik maar weer onder de tafel. Ikea heeft de schroeven niet vastgedraaid. Met mijn Dingetje regel ik dan even, dat er verder geen gedonder meer van komt.

  Ik en mijn Dingetje.

  Mijn Dingetje is een heel erg handig en geestig in elkaar gezet altijd passend en altijd werkend tooltje. Het was lange tijd in twee helftjes verkrijgbaar bij de Hema. Het zit in een mooi etuitje en is heel klein. Omdat er alle mogelijk sleuteltjes, mesjes, een schaartje, een zaagje, zelfs een hamertje in passen, kan je er alles mee, als je niet teveel kracht zet. Soms plak ik er wel banden mee. Van toeristen die voor mijn neus gestrand zijn, op de heuvelen van Zuid Limburg.

  Of ik repareer er mobiele telefoons mee. Aan tafel bij Ikea. ‘n Lampje dat niet wil branden. “Hij krijgt hem nooit meer in elkaar.” zeggen de anderen dan. Met grote wellust. Het lukt altijd.

  Mijn Dingetje. Het tooltje.

  Die hele data-opslag, het hele politie- en justitie-apparaat, de geheime mannen en vrouwen van de nog veel geheimenender geheime diensten, je moet ze allemaal beschouwen als ‘n tooltje. Net nog net geen speeltje.

  Al die gekkenmakerij dient alleen maar als gereedschap, als hulpmiddel, om het doel, de reeks van doelen die we met z’n allen gezamenlijk ook met U…………………., gesteld hebben, te bereiken.

  Maar Gewichtig, dat het staat………………………………………………..!!!!! Nou.

  Nu kan je er natuurlijk ook heel zenuwachtig en een beetje malende over doen. Sommige mensen lopen met rollende ogen molenwiekende met de armen niet alleen de vloeren van hun huizen ermee plat maar ook de muren de plafonds de touwen waarmee ze aan de galgen hangen om weer vlug binnengehaald te worden en de onderaardse spelonken en krochten waar ze zich in de afschuwelijkste razernij in hebben opgesloten.

  Alleen maar over de data-opslag en de geheime diensten.
  “WwoeHhoeww…!!”

  Alleen maar omdat er iets of iemand, of ik, ja ik, in een onbewaakt moment als een voetzoeker vlakbij hun voeten over de data-opslag en geheime diensten vanuit het souterrain alleen meer even heel hard “Pief!” “Paf!” “Poef!” geroepen heb.

  Dat moeten we natuurlijk niet doen. Als weldenkende geequibreede en voluit evenwichtig onverstoorbare mensen.

  Gaan lopen met rollende ogen.
  Dat moeten we natuurlijk niet gaan doen.
  Dat zou een beetje ongezonder weezen.

  We moeten alles maar dan ook alles zien, behalve misschien nog een heel klein beetje onszelf,

  als ‘n tooltje.
  De hele poppenkast & gewichtigdoenerij is gewoon ‘n TOOLTJE.

  Dán komen we d’r wel.

  Maar dat ondertussen iedereen over de vloeren, de muren en de plafonds gaat, als ‘n speer, met rollende ogen, en klapwiekend, omdat er ergens eens een keer heel hard op voetzoekershoogte “Pief!”

  is geroepen,

  dat vind ik heel mooi.

  Dat juich ik toe van ganser harte.

  “Paf.”

  “Poef.”

  De volgende graag. Wie of wat is er aan de beurt en aan de hand?

 12. @ 10 We maken natuurlijk geen regeltjes wetten afspraken en overeenkomsten om ze maar gezellig door iedereen te laten overtreden.

  Daar maken we die regeltjes wetten en afspraken niet voor.

  Dus die dat willens en wetens wel doet, die deugt niet.

  En daar dient in een grote boog, enzovoort enzovoort.

  En wat er verder zoals aan alle mensenwerk aan de data-opslag en/of handling niet klopt ach. Dat herstellen we wel.

  Daar zijn de overal en altijd contractueel ingebouwde herstellingsprocedures voor.

  Geen zorg.

 13. @11-juzo: Als je in Nederland een politie agent een ‘tooltje’ noemt, heb je een bekeuring voor belediging van een ambtenaar in functie aan je broek.

  Ik kan mij voorstellen dat de TLA ook niet erg blij zijn als je bewust hun tijd verdoet. Ik neem aan dat zij jou dan als een tooltje zien en je pakken op elke kleinigheid die ze kunnen vinden. Bijvoorbeeld voor het lopen met een wapen op zak… waarvoor heb jij bijvoorbeeld een zaagje mee?

 14. Ik zal je vertellen……………………………………………, als je ‘ns WIST!!!!!!……………………

  Wat ik allemaal op m’n kerfstok heb!!!!!!
  Als je dat ‘ns WIST…………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Maar ik ben wel de laatste, om ‘t je te vertellen.

  Ik hou ‘t lekker voor je geheim.

  Gun mij m’n LoL.

  Maar je viel van schrik van je stoel.
  Dat zal ik je wél vertellen.
  En je rende zo hard mogelijk van de wereld af.

  Want ik sta ontzettend bekend.
  Maar gun me m’n LoL.
  Ik vertel ‘t tegen niemand.

  Het is uiterst geheim.

 15. Ik NOEM ‘n agent dan ook geen tooltje, ik zeg ‘t hem alleen maar heel zachtjes, zodat hij het nét niet hoort. Hij zal dan vragen wat ik zeg. En ik zeg dan gewoon niets. Maar ik heb hem tóch……………………,

  ‘n tooltje genoemd.
  En daar ging ‘t mij, alleen maar om.

  Dat zaagje dat heb ik altijd bij mij, omdat iedereen zo’n Dingetje heeft, en dat zaag ik ermee af.

  Plok.
  Ligt het op de grond.
  De anderen van Ikea allemaal lachen.

  Ik heb nou eenmaal zo’n makke, hè.
  Daar is dan ook weer, niet zo heel veel, meer ‘an te doen.

  Maar niemand zeggen.
  Het is uiterst top-secretgeheim.
  Het staat in alle bewaarde data en documenten.

  Ik word er pal achter de grens, die hier op 17 km afstand van mijn voordeur loopt, alweer driemaal dagelijks mee geconfronteerd.
  Daar hebben ze de data van mij, heel lelijk, te pakken en te grazen.

 16. De angst van de mensen, dat geheime data in oncontroleerbare opslag ooit eens openbaar worden, is niet gelegen in het feit dat ze openbaar worden,

  maar is gelegen in het feit dat ze zich niet kunnen verdedigen.

  Er is dus niet zozeer een angst dat geheimen ontraadseld worden,
  er is alleen maar communicatiegebrek.

  Mensen kunnen niet communiceren.
  Ze kunnen niet spreken, en luisteren naar elkaar.

  Het maakt daarbij niet uit dat data, of geheimen, lang of kort bewaard owrden.
  De angst, dat ze ooit openbaar worden, of verkeerd gebruikt worden,
  of ten nadele van iemand zullen werken, overschaduwt en accellereert het communicatiegebrek.

  Ik denk dan ook dat over ‘n jaar of 250 (twee honderd, en vijffettig) iedereen wel zover geschoold e gegroeid is in de communicatie, het lezen spreken en luisteren, verwerken van elkaar, dat data ofwel helemaal niet, ofwel helemaal eindeloos bewaard en opgeslagen, maar nooit gebruikt, zullen worden.

  Dat denk ik nou opeens zomaar.

  Men diene dus lezende deze blog tegelijkertijd een communicatiecursus te gaan volgen een ook aan te vragen.

  Wil men over tweehonderd-, en fieffettig jaar tenminste nog een beetje mee kunnen en erbij proberen te zijn.

 17. @17-juzo: Je houdt van grote getallen juzo. Maar ik denk dat we met politiek als in Europa de volgende 250 jaar niet meer halen. En door bitrot zijn alle gegevens van nu dan meteen ook permanent vernietigd.

  Wat er voor in de plaats komt? Iets mooiers, iets sterkers, wie het weet mag het zeggen. Daarbij aantekenend dat wij er als beschaving niet meer zullen zijn om het te aanschouwen.

 18. Pingback: Twitter Trackbacks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.