Verdragsklem

De crux van vrijheid van meningsuiting is niet dat jij mag zeggen wat je wilt, maar dat je andermens recht ondersteunt opinies te ventileren die jijzelf abject vindt. Jezelf rechten toekennen is makkelijk; de werkelijke toets is of je andersdenkenden aan het woord wilt laten. Wat dat betreft heeft Wilders – zijn oproep tot een verbod op de Koran indachtig – bepaald een slecht trackrecord, ook al werpt hij zichzelf nog zo luidkeels op als eerzame underdog die als laatste het fort bewaakt.

Wilders mag van mij zeggen wat hij wil: dat recht is immers ten diepste verbonden met het mijne om te schrijven dat ik zijn brainfarts abject vind. (Wel had ik graag dat de kranten minder kwijlend achter hem aanliepen en niet elke gedachtekronkel van hem tot opiniestuk bombardeerden.)

Om diezelfde reden baart het me grote zorgen dat Jordanië een arrestatiebevel tegen de man heeft uitgevaardigd, een bevel dat krachtens internationale verdragen ook elders uitvoerbaar is. Wilders is Nederlands staatsburger en doet hier iets wat hier mag, en geen enkel ander land heeft dan nog het recht zich daar buiten haar eigen grondgebied tegenaan te bemoeien. Jordanië zou uitsluitend het recht mogen hebben Wilders de toegang tot het land te ontzeggen; de mogelijkheid hem door anderen te laten aanleveren, schendt niet alleen zijn rechten maar in dezelfde manoeuvre die van alle wereldburgers.

Een paar maanden geleden speelde eenzelfde kwestie, ik schreef erover in
januari. Een aantal Nederlanders hing een opsporing via Interpol en uitlevering aan India boven het hoofd. Een Indiaas bedrijf had in Bangalore een zaak aangespannen tegen Schone Kleren, een Nederlandse actiegroep die op haar website verslag deed van wangedrag van dat bedrijf. Volgens de Nederlandse wet deed Schone Kleren niets verkeerd, maar dat maakte Bangalore niet uit. Ook de directeuren van de provider die de website hostte (Antenna) en van de provider die hun internetverbinding leverde (XS4ALL) hing arrestatie boven het hoofd, wat helemaal bizar was: providers worden in Nederland niet aansprakelijk geacht voor wat hun klanten doen, behoudens een aantal nauwgezette uitzonderingen, waar dit geval bepaald niet aan voldeed.

India had godlof het Cybercrimeverdrag niet ondertekend. Was dat wel het geval geweest, dan was Nederland verplicht geweest de ondernemers uit te leveren. Maar andere landen, die andere verdragen met India hadden – bijvoorbeeld alle landen van het oude Gemenebest – hebben die verplichting wel. Kortom: de directeuren in kwestie hadden een reisverbod, op risico van uitlevering.

Het kostte XS4ALL en Antenna enorm veel moeite om Economische Zaken en Buitenlandse zaken voor hun probleem te interesseren. Zelfs toen eindelijk op hoogambtelijk niveau was doorgedrongen dat het absurd was dat Nederlandse ondernemers dreigden te worden uitgeleverd voor iets dat a) hier legaal was en b) iets dat zijzelf niet eens deden, weigerde Economische Zaken de kwestie te berde te brengen tijdens al geplande handelsmissie naar India, zodat Beatrix daar vriendelijk handenschuddned rondliep en elke lastige discussie meed. (Wat dat betreft krijgt Wilders helderder en oprechter steun van de regering. En nog klaagt-ie.)

Het gaat niet om Wilders versus Jordanië, meneer Wilders. De kwestie is dat onze eigen overheid in de loop der jaren allerlei verdragen heeft getekend die het mogelijk maken dat wij onze eigen onderdanen moeten uitleveren voor zaken die hier volkomen legaal zijn. In die zin doet het me deugd dat ditmaal een politicus in de klem zit: een koekje van eigen deeg.

Author: Spaink

beheerder / moderator

9 thoughts on “Verdragsklem”

 1. Een link naar google groups had volstaan Juzo. Of beter, post maar helemaal niet. We kunnen je ongepaste, onsamenhangende en onzinnige geblaat op deze blog missen als de spam in onze mailboxen.

 2. Het is een vreemd verhaal dat Wilders hier niet veroordeeld is. Dan was er een ne bis idem geweest en had hij twee weken in de regen wezen plantsoenen schoffelen. Nu beschermt het minbuza hem door bij elk buitenlands bezoek diplomatieke garanties te vragen. Diplomatieke garanties wil zeggen of ze hem alsjeblieft niet willen oppakken en uitleveren.

 3. Wilders is niet gedaagd, dus allicht is het niet tot een veroordeling gekomen. Het OM oordeelde – terecht naar mijn zin – dat Fitna binnen de perken van de vriheid van menngsuiting bleef. (Wat onverlet laat dat grondige stukken en filmpjes om het ding onderuit te halen, heel nuttig en nodig zijn.)

  De truc die jij hier suggereert – Wilders hier veroordelen en een taakstraf geven – zou heel Nederland voor grote problemen plaatsen, omdat de vrijheid van meningsuting dan ineens fiks aan banden was gelegd. Dus da’s een truc die ik niet graag toegeast zie. Nog los van de vraag of ‘ne bis idem’ ook in internationale verhoudingen geldt…

 4. Thomas: een link had volstaan, dat ben ik helemaal met je eens. maar je uitspraak dat ‘we’ JuZo’s postings liever kwijt dan rijk zijn, is voor jouw rekening, en je beroepen op de goegemeente is niet alleen een zwaktebod maar ook vals.

  Juzo: Je kunt gerust je opinies hier posten maar een halve pagina headers van usenet-postings plegen is absoluut irrelevant en niets dan bladvervuiling.

 5. En zetten we gezellig aldaar ter plaatse de discussie nog ‘n tijdje voort, dan worden KaSpa c.s. er hier ter plaatse niet zo heel erg verschrikkelijk door gehinderd.

  [bericht getrimd door moderator – KS]

  From: “Jules Zollner.”
  Newsgroups: nl.juridisch,nl.politiek
  Subject: Re: Verdragsklem
  Date: Thu, 10 Jul 2008 09:14:40 +0200

  “Reinout van Montelbaan” schreef in bericht
  > Wie in Nederland helemaal niks verbodens heeft gedaan, kan toch
  > uitgeleverd worden aan landen als India en Jordanië. Dit als gevolg
  > van internationale verdragen. Zie het interessante artikel van Karin
  > Spaink hierover in Het Parool d.d. 8-7-2008 ( http://www.parool.nl )
  > onder de titel “Verdragsklem”. Als voorbeelden geeft zij Schone
  > Kleren en Wilders.
  > —
  > rvm
  > http://zoek-de-waarheid.hyves.nl

  KaSpa vergeet voor ‘t gemak effe dat ‘n ander land zich nou ‘ns effe met een van ons bemoeit terwijl wij met onze grote mond als microscopisch onbetekenend klein landje ons altijd zo nodig met de pieppeltjes in andere landen denken te moeten bemoeien.

  Voor de beidenen geldt de koppen dicht.

  ‘\°_°/’

 6. [bericht getrimd door de moderator – KS]

  From: “Jules Zollner.”
  Newsgroups: nl.juridisch,nl.politiek
  Subject: Re: Verdragsklem
  Date: Thu, 10 Jul 2008 10:47:34 +0200

  “Ruitenheer” schreef in bericht
  > Onder het plaveisel het moeras schreef in
  >
  >> Maar we lopen voor de muziek uit. Er is een club in Jordanië die
  >> /overweegt/ om aangifte te doen. Dat is nog niet gebeurd. En dan is
  >> het OM in Jordanië aan zet.
  >
  > Zodra ze aangifte hebben gedaan, is de nieuwswaarde na een week
  > ineens een stuk minder. Zolang de aangifte boven de markt hangt blijft het
  > nieuwswaarde hebben.

  Absoluut niet. Aankondigen is spelen met de volksgedachte. Aankondigen is geen nieuws en mag het niet zijn. Als de aangifte een controleerbaar feit is, is het pas nieuws. Eerder, daarvóór, is het gelul.

  ‘\~_~/’

 7. @Karin:
  Ik ga geen excuses aanbieden voor mijn mening over de waarde van JuZo’s bijdragen hier. Daarbij bewonder ik je grenzeloze vertrouwen in de vrijheid van meningsuiting. Dat ik vals kan zijn zie ik als een groot compliment. Ik doe mijn best :-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.