Kinderporno: niet bestrijden, maar verstoppen

In oktober vorig jaar riep een kamermeerderheid de minister van Justitie op om providers wettelijk te verplichten kinderpornosites te blokkeren. ‘Providers moeten niet langer wegkijken en dienen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het is schandelijk dat ze dit niet doen’, zei SGP-kamerlid Van der Staaij in dat debat. (Webwereld, 4 oktober 2007)

Veel kinderpornosites, zo gaat het verhaal, staan in landen waar te weinig tegen kinderporno wordt gedaan: Oost-Europa en Rusland worden meestal als de boosdoeners genoemd. Omdat internet nu eenmaal een internationaal medium is en zulke illegale sites daarom eenvoudig in Nederland zijn te bekijken, is filtering de enige manier om ze te weren.

In Nederland is UPC de enige provider die zo’n kinderpornofilter hanteert. Wie een UPC-verbinding heeft en een dergelijke site wil bezoeken, krijgt een omineuze waarschuwing op zijn scherm: STOP. Uw browser heeft geprobeerd een pagina te benaderen die wordt gebruikt voor de verspreiding van bestanden waarop seksueel misbruik van kinderen is afgebeeld. Dit is strafbaar gesteld in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

UPC gebruikt een lijst die is opgesteld door het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Andere providers houden tot nu toe de boot af. Ze stellen dat de lijst niet is getoetst door de rechter en de criteria voor opname op de lijst niet openbaar en niet toetsbaar zijn. Bovendien zet filtering weinig zoden aan de dijk: een site wordt er alleen onzichtbaar van, terwijl de inzet natuurlijk zou moeten zijn om de makers ervan op te pakken. De providers zijn daarnaast bevreesd dat er na verloop van tijd ongewenste, maar niettemin legale sites op dergelijke lijsten zullen verschijnen. Pas wanneer er een fatsoenlijke procedure is om dergelijke sites op illegaliteit te toetsen, en wanneer evident is dat echt niet ingegrepen kan worden – bijvoorbeeld omdat zulke sites zich buiten Europa of de VS bevinden – willen de providers zo’n filter overwegen.

Hun houding wordt door de Tweede Kamer als ronduit verwerpelijk beschreven. Kinderporno is immers zo erg, daar moet je alles tegen doen. Ook de KLPD is bepaald ongelukkig met de weigerachtige houding van de ISPs. KLPD-voorlichter Kraszweski; ‘De providers hebben op dat moment de macht om iets te doen aan sites met kinderporno, maar de providers komen dan steeds met andere principiële bezwaren waarom ze dat niet willen. Maar we hebben het hier over kinderporno en vinden het bijna een morele verplichting om dat wel te doen.’ (Webwereld, 7 november 2007)

Ook andere Europese landen voeren zo’n kinderpornofilter. Finland, bijvoorbeeld. Ook daar is onduidelijk wat er wordt geblokkeerd. Voor de Fin Matti Nikki was dat reden om uit te zoeken welke sites er precies in zijn land worden weggefilterd. Door eindeloos sites op te zoeken kwam hij tot een lijst van ruim duizend geblokkeerde sites.

Op zijn lijst staan 138 Nederlandse websites. Nederlandse websites? Die vallen onder de Europese wetgeving, daar moet Finland toch meer mee kunnen doen dan ze alleen blokkeren? Doorgeven aan de Nederlandse autoriteiten, bijvoorbeeld, zodat die maatregelen kunnen nemen en de bewuste sites uit de lucht kunnen halen en de verantwoordelijken voor de rechter kunnen brengen? Of zou Finland wellicht een veel strengere definitie van kinderporno aanhouden dan Nederland?

Afgelopen weekend heb ik de eerste veertig Nederlandse sites van de Finse lijst uitgebreid bekeken. Er staat veel vunzigs op. De leeftijd van de afgebeelde kinderen is soms op het randje (Nederland legt de grens voor kinderporno bij kinderen onder de achttien), maar geregeld zijn er plaatjes van kinderen van tien of twaalf jaar oud die masturberen, seks hebben of buitengewoon uitdagend poseren. Kinderporno en dus strafbaar, ook volgens de Nederlandse wet. Vrijwel al die sites staan open en bloot bij twee Nederlandse hosting providers: Leaseweb en Webazilla, bedrijven die makkelijk zijn te vinden en die je zo een gerechtelijk bevel onder de neus kunt duwen om de betreffende site te sluiten en de gegevens van de eigenaars aan justitie te overhandigen.

Diezelfde sites heb ik daarna via een UPC-verbinding bekeken. Een deel van de sites die Finland als kinderporno beschouwt, is via UPC gewoon te bekijken en staat dus niet op de KLPD-lijst. Kennelijk is er zelfs tussen Europese politiediensten onderling geen overeenstemming over wat wel en wat niet als kinderporno moet worden beschouwd – een constatering die de ISPs in Nederland die weigeren om de KLPD-lijst blindelings te hanteren, gelijk geeft. Als de politiediensten zelf al ruziën wat wel of niet moet worden geblokkeerd, hoe kan een provider dan de goede keuzes maken?

Via UPC stuitte ik op tien geblokkeerde sites. Eén ervan bestond helemaal niet meer, eentje bevindt zich in Engeland, vier staan op servers in de VS, en vier staan in Nederland; twee bij Leaseweb, twee bij Webazilla. Opmerkelijk was – alweer – de willekeur. Sites die niet fundamenteel afweken van door UPC geblokkeerde sites, kon ik, ook via UPC, gewoon zien. Dat kinderpornofilter is een vreemd ratjetoe.

Engeland, Amerika en Nederland. Wat was ook alweer het argument om dergelijke sites te filteren? ‘De sites zelf kunnen veelal niet door de politie worden afgesloten, omdat ze zich vaak bevinden in landen waar geen justitiële contacten mee zijn.’ (Webwereld, 23 maart 2007) Sinds wanneer liggen in Haarlem en Utrecht in Oost-Europa of Rusland?

Critici van het kinderpornofilter hebben het al eerder gezegd: de inspanning van de KLPD zou er niet op gericht moeten zijn om zulke sites uit het zicht te halen, maar om ze te sluiten. Een kinderpornofilter voeren is etalagepolitiek. Dat je troep niet langer kunt zien, betekent niet dat-ie weg is, en het blokkeren van sites helpt geen zier tegen kindermisbruik.

De werkelijkheid blijkt helaas een graadje erger. Het Nederlandse kinderpornofilter bevat Nederlandse kinderpornosites. Anders gesteld: de KLPD en de minister van Justitie willen de ISPs in Nederland verplichten de onmacht van de KLPD en justitie te maskeren.

Volgens de KLPD huisvesten Leaseweb en Webazilla kinderporno. In dat geval dient justitie in te grijpen: die sites uit de lucht te halen en de eigenaars te vervolgen. In geen geval horen ze UPC in te zetten om de sporen van hun onmacht weg te poetsen.

(Met dank aan Joris van Hoboken)
 

Reacties

Parool-journalist Addie Schulte heeft gisteren de betrokkenen om commentaar gevraagd. Bij deze zijn artikel over de kwestie.

» Politie laat kinderporno lopen

AMSTERDAM – Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) heeft Nederlandse kinderpornosites ongemoeid gelaten, terwijl ze van het bestaan ervan op de hoogte was. Dat blijkt uit onderzoek van Parool-columniste en publiciste Karin Spaink. Het KLPD hanteert een zwarte lijst van kinderpornosites. Die lijst wordt ter beschikking gesteld aan internetproviders die daarmee kunnen verhinderen dat hun klanten deze sites bezoeken. Twee providers gebruiken deze lijst.

Volgens woordvoerder Ed Kraszewski van het KLPD staan er alleen buitenlandse kinderpornosites op de lijst. ‘Nederlandse sites kunnen we aanpakken.’ Als een kinderpornosite bij een Nederlands bedrijf is ondergebracht, werken internetbedrijven mee om die zo snel mogelijk te verwijderen, aldus Kraszewski.

Hoewel de lijst geheim is, is Spaink er via een omweg achter gekomen dat op de lijst van het KLPD zeker vier Nederlandse sites staan. Deze sites zijn ondergebracht bij twee zogeheten hosting providers, bedrijven die websites toegankelijk maken. Het gaat om Webazilla uit Utrecht en Leaseweb uit Haarlem. Op de sites zijn jonge meisjes en jongens te zien in allerlei poses, van Wehkamp-achtige foto’s tot seksuele handelingen. Het KLPD oordeelt dat het bij twee van deze sites zeker om kinderporno gaat, bij de twee andere wordt dat onderzocht.

Volgens Kraszewski waren de sites bekend onder andere namen, waardoor onduidelijk bleef dat ze ook bijNederlandse bedrijven onderdak hadden gevonden. ‘We beschikten over andere adresgegevens,’ aldus Kraszewski. ‘Dit soort sites duiken steeds onder andere namen.’ ‘We zijn een zeer grote hostingprovider, dan ontkom je hier niet aan,’ zegt directielid Laurens Rosenthal van Leaseweb. ‘Maar deze mensen zijn in staat om in vijf minuten een nieuwe site de wereld in te slingeren.’

 
Vervolg (18 april 2008)

Leaseweb heeft deze week maatregelen genomen om zelf na te gaan of er kinderporno bij hun klanten staat. Inmiddels heeft de provider vijf dubieuze sites verzocht hun biezen te pakken, blijkens een persbericht dat het ANP gisteren publiceerde. Zelf denk ik dat daar de oplossing niet ligt: de KLPD moet kinderpornosites actiever monitoren en meteen ingrijpen als een dergelijke site naar Nederland of een ander Europees land verhuist: collega-diensten in andere landen waarschuwen, gegevens over de eigenaars opvragen bij de provider, betalingen traceren en de makers zien op te pakken. Providers zijn geen politie-agenten en niemand verwacht van hen dat ze een dergelijke rol op zich nemen. Sterker, in veel gevallen is dat ongewenst.

» LeaseWeb grijpt zelf in bij kinderporno

AMSTERDAM (ANP) – LeaseWeb, het grootste hostingbedrijf van websites in Nederland, gaat tijdelijk zelf actie ondernemen tegen de verspreiding van kinderporno op het internet. Het bedrijf heeft deze week vijf dubieuze maar niet strafbare sites te verstaan gegeven zich terug te trekken, zegt LeaseWeb-directeur Con Zwinkels donderdag.

Het is voor het eerst dat LeaseWeb via een interne beoordelingscommissie zelfstandig sites beoordeelt en daarop actie onderneemt. Zwinkels: ‘Volgens Europese richtlijnen is dit verboden. Zonder juridische onderbouwing mogen we eigenlijk geen websites van internet halen. Feitelijk komt dit neer op internetcensuur, vergelijkbaar met landen als Birma, China en Cuba, maar wij zien ons ertoe genoodzaakt vanwege toenemende druk vanuit de media en Meldpunt Kinderporno. Het is kiezen tussen twee kwaden.’

Tot dusver deed het bedrijf, dat op zijn servers ruimte biedt aan meer dan twee miljoen websites uit binnen- en buitenland, dit in samenspraak met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Momenteel krijgt LeaseWeb zo’n twee tot drie meldingen per week van kinderporno. ‘Daarop wordt in overleg met de KLPD altijd direct actie ondernomen, maar niet alle twijfelachtige sites met afbeeldingen van kinderen kunnen door het KLPD worden aangepakt omdat het ontbreekt aan een adequate juridische basis’, aldus Zwinkels.

Eind deze maand gaat LeaseWeb om tafel met het Meldpunt Kinderporno, dat meldingen omtrent kinderpornografisch materiaal registreert. Het bedrijf beraadt zich op structurele stappen die nog verder gaan dan de maatregelen die justitie en politie momenteel nemen om kinderporno op het internet te bestrijden. Zwinkels zegt dringend behoefte te hebben aan meer informatie van het Meldpunt, ten einde maatregelen te kunnen nemen. ‘Maak inzichtelijk waar het om gaat, geef ons een lijst. Als wij niet horen wat er mis is, kunnen we ook geen actie ondernemen.’ Het huidige protocol bij het bedrijf is dat sites die evident strafbaar materiaal verspreiden door LeaseWeb zelf op zwart gezet worden. De politie wordt daarover ingelicht. Vaak gaat het echter om twijfelachtig materiaal – niet ieder plaatje of filmpje van blote kinderen, hoe smakeloos soms ook, valt binnen de strafbare categorie. In dergelijke gevallen legt LeaseWeb een en ander voor aan de specialisten van het KLPD.

‘Iedereen is het erover eens dat dit verschijnsel bestreden moet worden’, zegt Zwinkels. ‘Wij hebben er ons altijd verre van gehouden om zelf te beoordelen, dat is een taak van Justitie en het KLPD. Gezien de zwaarte van het onderwerp en de ermee gepaard gaande emoties hebben we in elk geval tijdelijk besloten dat wel te doen.’ Zwinkels wijst erop dat de definitieve oplossing gezocht moet worden in (internationaal geldende) wetgeving, die zijns inziens op dit moment hiaten vertoont. ‘Pas als minister Hirsch Ballin hierin zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, zullen wij onze interne beoordelingscommissie binnen LeaseWeb weer kunnen ontbinden.’

Zwarte lijsten van professionele aanbieders van kinderporno zijn moeilijk actueel te houden, schreef minister Ernst Hirsch Ballin eerder deze week in een brief over cybercrime aan de Tweede Kamer. Om ongrijpbaar te blijven, wisselen de aanbieders veelvuldig van hostingprovider, wereldwijd. Volgens de bewindsman kan dit verklaren waarom bij Nederlandse hostingbedrijven sites met kinderporno terug te vinden zijn. Hirsch Ballin maakte deze week tevens bekend dat hij een aantal internetproviders bereid heeft gevonden sites met kinderporno te blokkeren aan de hand van webfilters. Tot dusver deed alleen provider UPC dat.

Author: Spaink

beheerder / moderator

37 thoughts on “Kinderporno: niet bestrijden, maar verstoppen”

 1. In de publieke ruimte kunnen we als burgers (dus ook kinderen) rekenen op bescherming van de openbare orde en de goede zeden. Het internet is de digitale equivalent van de publieke ruimte. Wie beschermt daar de openbare orde en de goede zeden? Stuitend dat er kennelijk alleen cometische maatregelen worden genomen als het om digitale kinderporno gaat. Niet aleen etalagepolitiek maar ook de bekende struisvogelmethode. Wat je niet kunt zien, is er niet. Vreselijk. Je hebt het punt op de agenda gezet. Waarvoor dank!

 2. Volgens mij had UPC al een filter voordat het zelfs in de kamer was besproken kort geleden. Ik volg dit soort censuur berichtgeving.

  Ook is het voor iedereen met TOR http://www.torproject.org/ mogelijk ISP filters te omzeilen. En met hidden TOR nodes weet de eigen ISP zelfs meer waar een site gehuisvest is. Omdat TOR oorspronkelijk zijn roots bij de US Navy heeft heeft het ronduit verbieden van deze software wat haken en ogen. Vooral omdat de US Navy cover traffic nodig heeft om zijn eigen activiteiten onzichtbaar te maken (hoewel ze niet naar kinderporno zullen browsen)

  Al met al weet de kamer dus niet waar ze het over heeft en hebben we er weer bijzonder irritante en niet-functionele wetgeving (en extra internet censuur infrastructuur bij). Wanneer doen die gasten in de Haag nu eens iets goed? Volgens mij zijn ze te stom om een stemknop in te drukken als die electronisch is!

 3. Het grote probleem met TOR is echter dat je als exit node van je bed kan worden gelicht (en wordt gelicht) als via jouw IP kinderporno wordt opgevraagd. Je inzetten voor het grotere goed en de vrijheid van meningsuiting is heel erg goed, maar daarna maanden in de stress zitten en maanden zonder data en computers overgeleverd zijn aan de ‘goodwill’ van de politie en het OM is voor mij een wat te hoge prijs.

  Overigens neemt mevr. Spaink hier ook flinke risico’s. Ik hoop dat haar elektronica niet onmisbaar is en dat ze offsite backups van haar gegevens heeft.

 4. Punt: Hoe groot de risico’s van Tor zijn, weet ik niet; ik ken het niet goed. Voor Freenet geldt iets dergelijks: niet of moeilijk te traceren, en daarom helaas ook een safe haven voor kinderporno.

  Of ikzelf een risico heb genomen? Kinderporno bekijken is strafbaar, maar ik maak me sterk dat ze niet iemand van d’r bed komen lichten die zojuist heeft vastgesteld dat dat kinderpornofilter niet naar behoren werkt en dat de KLPD flinke steken laat vallen. Dat zou wat al te veel naar repercussies rieken….

 5. Voor zover ik weet, Karin, kan je met Freenet niet ‘het internet op’. Alles op freenet speelt zich af binnen het freenet p2p netwerk en er is ook nog eens geen zoekmachine voor. Daar staat tegenover dat het vele malen veiliger is als TOR. TOR beschermd bijvoorbeeld niet tegen een tegenstander die zowel jouw IP als die die je bezoekt kan zien (traffic analysis).

  Om terug te komen op het probleem van kinderporno: Volgens mij is er meestal een geldstroom. Dutroux deed het ook om het geld toch? Was niet eens pedofiel geloof ik.. (wat zijn gruweldaden niet minder erg maken)

 6. Via NU.nl werd ik doorgelinked naar deze site.

  Op nu.nl werd beschreven dat UPC deze verschrikkelijke sites blokkeert. Helaas werkt het filter niet correct, want ik kon, als upc abonnee, gewoon toegang krijgen tot deze sites.

 7. Johan: maar deze site wordt dan ook niet geblokkeerd, of bedoelde je dat niet?

  Via UPC kon ik inderdaad nog steeds ruimschoots kinderpornosites bekijken. Dat filter werkt niet goed, en waar het wel werkt staat het er vaak onterecht omdat zo’n site dan in een land staat waar je ‘m gewoon wettelijk de nek kunt omdraaien. Dan hoef je helemaal niet te filteren…

 8. OMG !!!!
  Via die “lijst van 1000 geblokkeerde sites” kom je zonder problemen op kinderporno sites….. In de 13 jaar dat ik op internet zit en tamelijk obscure sites ben tegen gekomen heb ik nog nooit dergelijke sites aangetroffen. Wat inhoud dat je echt zou moeten zoeken.
  Nu krijg ik hier gewoon een lijst door Karin Spaink aangeboden…. GATVER

 9. Wat dacht of hoopte je aan te treffen Marden toen je op de link klikte?

  Klik je op alles wat je op internet aantreft?

  En het is nog steeds strafbaar, Kinderporno op je harddisk. Dus zoek maar een goede schredder om alles in de browser cache weer te wissen. Ik raad Eraser daarvoor aan: http://www.heidi.ie/eraser/

 10. Los van de discussie of het volk ‘beschermd’ moet worden tegen kinderporno, zet ik toch wel mijn vraagtekens bij de lijst. Ik heb ook zo lukraak eens wat Sites aangeklikt en ik moet zeggen (of ik heb mazzel gehad) dat ik weinig heb gezien onder de 18. (denk ik) Persoonlijk vind ik dat iedere site, isp, eigenaar waar kinderporno wordt getoond moet worden vervolgt. Simpel zat.

  Waar ik me dan wel weer zorgen over maak in deze maatschappij waarin de overheid vrolijk alle gegevens mag opvragen (in het kader van veiligheid, sure) is dat de argeloze klikker in sommige gevallen moeilijk zou kunnen inschatten wat onder of boven de leeftijdsgrens ligt.

  Kortom, wanneer weet jij als surfer, of zelfs porno liefhebber (niks mis mee in mijn ogen) wanneer je fout bezig bent? Let wel, de porno waarin duidelijk jonge meisjes/jongens die nauwelijks in de pubertijd zijn, worden afgebeeld is wat mij betreft duidelijk. Maar de grens gevallen?

 11. Juzo: het wettelijk criterium voor kinderporno luidt ‘een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken’ (artikel 240b, Wetboek van Strafrecht). De leeftijd van afgebeelde jongeren is uiteraard niet altijd even makkelijk te bepalen. Onder ‘gedraging’ wpordt in dit verband niet alleen een handeling verstaan, maar ook een evident uitdagende pose.

  Wat betreft het wisselen van priovider: als het aan de Tweede Kamer lag, was het kinderpornofilter inmiddels al verplicht gesteld.

 12. Niels: Providers kun je niet op dezelfde manier behandelen als site-eigenaars. Providers weten niet wat er op hun machines staat. De wetgeving en jurisprudentie zeggen dat een provider pas aansprakelijk wordt als hij in kennis is gesteld dat er illegaal materiaal op zijn servers staat en hij daarna niets doet.

 13. Thomas J. Boschloo wat ik hoopte aan te treffen is “niet deze lijst”. Na 2 keer klikken had ik echt kinderen in beeld in een pop-up GATVER !!! Gewone porno op Internet heb ik geen probleem mee, ieder zijn meug, dat ze er maar veel mee mogen verdienen. Maar zo makkelijk kunnen doorklikken had ik voor onmogelijk gehouden na al die jaren dat ik op internet alle hoekjes wel dacht te hebben gezien.

 14. Ik denk dat iedere gezonde mannelijke puber wel wat grijs gebied op zijn computer heeft staan.

  Vorig jaar had ik opeens een vriendin en werd het dus tijd mijn porno collectie op te schonen. Toch wel wat plaatjes (voor altijd) gewist waarvan ik nooit heb gedacht dat het kinderporno was.

  Ik heb nu een collectie die ik aan mijn vriendin durf te tonen :-) Mocht ze daarom vragen. Allemaal duidelijk 18+ zoals het hoort!

 15. Marden: Je reactie is licht, uhm, bizar. Eerst klik je op een pagina waarvan ik uitleg dat-ie een subsectie van de Finse lijst voor kinderpornosites bevat, daarna kopieer je daar url’s van die je vervolgens in je browser oproept, en dan klaag je hier dat je ‘zomaar’ nare plaatjes ziet.

 16. Waar deze discussie vanochtend op Webwereld mee begon lijkt een beetje ondergesneeuwd te raken. Kinderporno is erg genoeg, maar het begon met de melding dat Finland afgelopen weekeinde is betrapt op het filteren van meer dan kinderporno: het filter wordt ook gebruikt om andere sites plat te leggen. Er wordt namelijk niet alleen gekeken naar kinderporno, maar ook naar de naam van een site, en de overige inhoud, zoals de links die er op voorkomen. En dan hoeft het plots niet meer te gaan om kinderporno, het kan ook zijn dat je een site runt met een uitdagende naam (zoals voornoemde Fin), waarop politiek minder welvallige zaken staan.

  Dat is de belangrijkste reden waarom de Nederlandse ISPs niet willen meewerken: niet alleen is het filter niets meer dan een electronische schutting waarachter misbruik gewoon doorgaat (maar we zien het niet, dus is er niks aan de hand), maar er is niemand die onafhankelijk controleert of de blokkade wel terecht is. Wat de KLPD (en de overheid via de Tweede Kamer) van ISPs en de burger vragen is om een blind vertrouwen te hebben in hun oordeel.

  Bruce Springsteen zei het al in 1985: “Blind faith in your leaders, or in anything, will get you killed.” En de waarheid, die sterft het eerst.

 17. RonaldV: De discussie op Webwereld is ook interessant en absoluut relevant, maar je kunt mensen hier niet verwijten dat ze het niet over de discussie op Webwereld hebben: hier gaat het immers om een ander soort kritiek op de kinderpornofilters, namelijk vanwege mijn constatering dat de KLPD zelf Nederlandse sites op de lijst zet en dan hard roept dat het moreel verwerpelijk is om zulke sites niet te blokkeren, terwijl _zij_ dan toch heus degenen zijn die steken laten vallen.

  Dat ISPs huiverig zijn voor het invoeren van dergelijke filters, is terecht. Inderdaad: je weet niet wat erop komt te staan en om welke reden. Er dient minstens een goede revieew van alle sites te zijn en een helder criterium. Beiden lijken nu ten ene male te ontbreken. Bij mijn weten zijn de ISPs echter wel bereid tot blokkering over te gaan als aan een aantal criteria is voldaan:
  – het moet om evidente kinderporno gaan;
  – de site moet in een land staan waar geen of slechte wetgeving over kinderporno bestaat;
  – de mogelijkheden om de site uit de lucht te halen, zijn uitgeput.

  Blijven nog een paar andere problemen, waar de politiek al helemaal niet van wil horen:
  – als IPSs gaan filteren, is het gebruiken van een open DNS server voldoende om filters te omzeilen;
  – sites verhuizen makkelijker van IP dan de politiek en de politie wel denken;
  – de serieuze kinderporno zit helemaal niet op websites maar vind je via Tor en Freenet.

 18. Tsja het is allemaal heel mooi en aardig, en ook roerend hoeveel tijd geld en vooral energie erin wordt gestopt, maar ik vrees dat de hele affaire hoe langer hoe meer dweilen met de kraan open gaat worden en al is geworden. Dit hou je niet meer tegen.

  Bovendien leunen we toch een beetje half tegen het internationaal (grond)recht van vrije informatie-vergaring. Dat maakt het moeilijk. Daar komen problemen van. Dat lossen we niet meer op. Daar staan we machteloos tegen. Geen greep meer erop.

  Op geen enkele wijze, zoals het met zoveel dingen (harddrugs) is gegaan. We kunnen wel af- en wegfilteren, en blokkeren en van alles en nog wat doen en uitproberen, maar de underground en contrabande vinden altijd andere wegen. Zeker als het zo maximaal aantrekkelijk is.

  Verbied en blokkeer je het hier, dan duikt in heel andere vorm weer op aan de overkant van de straat en dan kan je wel doorgaan met overal als een wervelwind met de mattenklopper achter blijven jakkeren en jagen. Het is ‘n item, ‘n issue maar dat is dan ook alles en niet méér. Het zet geen zoden aan de dijk, het is niet spectaculair en iedereen voelt en weet het ook nog, dat is het ergste. Dat het niet meer lukt.

  Hoe meer je verbiedt, affiltert afblockt, hoe harder en kruiperiger, vieziger, schlemieliger en stiekummer het onder de deur door sijpelt, als water en als olie, ongecontroleerd, onstuitbaar en met nog veel meer na-ijlend waterval-geweld.

  We zullen dus iets anders moeten verzinnen. Zó gaat ‘t niet. Het heeft geen enkel effect en de betrokkenen lachen ons uit midden in ons gezicht. We staan te kakke.

  Betere opvoeding van huis uit, met beter begrip en vooral contact tussen ouders en hun kinderen. Beginnen we daar eens mee. Dat is al een schijnbaar hopeloze en totaal onvervulbare taak. De kinderen zitten zonder ontbijt in de klas. Ouders zien ze alleen in een flits in het weekend.

  Betere begeleiding en opvoeding op school en in verenigingen. Betere voorlichting voor volwassenen. Omdraaïng en bijbuiging van de algemene mentaliteit in de maatschappij.

  Ga er maar aanstaan. Dat lukt nooit. Dat wordt helemaal niks. Daar zijn we niet meer toe in staat. Schrijf dat allemaal maar af en ga over tot de orde van de dag, ofwel de plantsoenen vegen. De maatschappij is seksistisch volkomen over z’n toeren gejaagd.

  Dat meldde ook het dagblad TROUW op de voorpagina vorie week vrijdag. Vandaag meldt de krant dat er door de jeugd alleen nog maar seksueel gedanst mag en kan worden. Waarbij ze uitsluitend de billen knijpen en de borsten vasthouden. Ga er maar aan staan. Daar heb ik allemaal geen bezwaar tegen maar dan moet je de kinderporno niet verbieden. Dat draaien we nooit meer terug.

  Als de “vijand” (!) (bv. cf. het land Italië, maar ook Amerika is totaal en vele generaties onherstelbaar oversekst) zo sterk is, dat je hem nooit meer kunt overwinnen, zullen we ermee moeten samenwerken. Samenwerken dat betekent samenwerken en niet verbieden.

  “Gewone” seks “van vroeger” is al lang en in de verste verte niet meer goed genoeg. Er zijn dus hele andere tactieken en technieken nodig dan affilteren en afblocken. Ga er maar aan staan. Dat zullen we de komende tijd dan maar eens doen.

  ‘\~_~/’

  Denk ik zo.

 19. Laten we dan maar ‘ns beginnen.

  ‘n Tijd geleden was er op de radio een reclamespotje met kinder-exploitatie: een heel sensueel-sexueel appealend kinderstemmetje. Psychologen en psychiaters in Nederland trokken onmiddellijk aan de bel. Toen nog wel.

  Ze zeiden: “dat gaat mis. We gaan ‘n ongezond appeal doen aan bepaalde bevolkingsgroepen in de maatschappij. Dat kan niet. Dit moet van de zenders af. Onmiddellijk.” Het ging. Een van de weinige keren dat alerte psychologen en psychiaters onmiddellijk ingrepen in de reclame makerij. Daarna gebeurde dat niet meer. Het appeal ging gewoon door.

  Daarna begon Hennis & Mauritz een tijdlang met hele leuke grote posters in de bushokjes, die koud nadat ze waren opgehangen al afgescheurd, opgefrooten en totaal-geconsumeerd waren, -intraveneus-, -osmotisch-, -absorbtief-, -permeabel-, door de consumenten.

  Erop stond regelrechte kinderporno. Niets méér en ook niets minder. Hoe je het ook wendt ook keert, het was het, en het is het soms nog steeds. Met een meer dan verschrikkelijk oersterk en onrustbarend appeal, voor de kenner, en vooral ook voor de professionele herkenner. Knap gemaakt. Publicitair, reclametechnisch, uiterst knap gemaakt. Mijn compliment. Technisch en boodschap-technisch perfect. Kan niet beter.

  We zijn in het rijk der verborgen verleiders, maar ze missen geen van allen hun doel. Daar zijn ze veel te mooi geraffineerd voor. Goed gemaakt. Perfect.

  Ik bedoel, ga er maar aan staan. Waar, en waarmee moeten we beginnen? Met dat sensuele kinderstemmetje van dat jongetje op de radio? Dat een massaal-ongezond appeal had, op de bevolking? Hij deed het met één enkel woord. Dat hij heel bijzonder uitsprak. Ik zal het hier maar niet herhalen. Verbazend knap van de makers, die de mentaliteit van de bevolking hebben verkracht. Die de mentaliteit van de bevolking hebben v e r k r a c h t .

  – ‘\°_°/’ –

  Het is een gepasseerd station, mijne vrienden, en vriendinnen.

 20. Kan je ‘n definitie (beoordelingscriterium) van (kinder) porno geven? Begin daar dan eerst eens mee, in deze nieuwe tijd * toekomst.

  – ‘\°_°/’ –

  De provider als verlengstuk van de rechterlijke macht en het opsporingsapparaat? Dan nemen de Vrije Amsterdammers ‘n andere.

 21. Om te beginnen erg goed dat je dit nep-instrument van de KLPD eens aan de kaak stelt.
  Toen ik (als IT-er) hoorde wat voor ‘filter’ de KLPD gebruikte moest ik erg hard lachen. Kom op zeg…de mensen die kinderporno WILLEN kijken maken inderdaad gebruik van een niet door hun ISP voorgeschreven DNS server en klaar ben je.

  Het wordt tijd dat er eens echte IT-ers bij de KLPD gaan werken, mensen die echt verstand van zaken hebben. Laat ze dan gelijk die websites (waar ze juridisch wel iets tegen kunnen ondernemen) uit de lucht trekken. Het is dus ook zeker te begrijpen dat de overige providers vooralsnog niet mee willen werken aan het ‘filter’ van de KLPD.

 22. [AdH] Het lijkt mij ook geen pretje de hele dag kinderporno te moeten beoordelen.

  Je hebt natuurlijk mensen die uit zichzelf gemotiveerd zijn dit te doen, maar die wil je nu juist niet in zo’n beroep hebben! Ze kunnen immers wel mooi om het hier besproken filter heen! USB stick mee naar huis en […] maar!

  Ik zou er alleen maar van gaan dromen (dat doe ik ook als ik de hele dag World of Warcraft heb gespeeld).

 23. Tja. De KLPD wil dit schijnbaar zelf niet.

  Ik ging m’n oude werkgever verlaten wegens wanprestatie van zijn kant m.b.t de beloning, scholing en de hoeveelheid pret die ik in m’n werk had. Een vriend van me is headhunter (oh sorry. Werving en Selectie Consultant…) dus die ging voor mij op zoek naar een paar leuke baantjes in de IT. Dingen waar ik goed in ben en aan m’n salaris te zien zelfs wat beter dan modaal.

  Eindbod van vier middelgrote bedrijven in Europa: ten minste 3200 euro b.p.maand met 8% vakantie geld, 8% kerstbonus en tenminste 25 vakantie dagen, de meeste met auto en allemaal met laptops, gsm voor privé gebruik en de buitenlandse aanbiedingen waren nóg beter met meer poen, meer vrije dagen en geen bijtelling, plus verhuiskosten op kosten van de werkgever.

  Waar komt de KLPD mee aankakken? Een “vet salaris” van 2700 euro met geen dertiende maand geen auto en een gsm uitsluitend voor werkdoeleinden. Ja, bijna 30 vakantie dagen, en nog wat ATV, maar dáár betaal ik geen leuke techtoys van, en de hypotheeklasten worden ook niet minder als ik bij de bank uitleg dat ik minder uur ben gaan werken. Vreemd genoeg blies de KLPD wel het hoogst van de toren toen er over de functie eisen gesproken werd.

  Als je veel kunt, goed onderlegd bent, goede paiertjes hebt en graag onder de markt betaald wilt worden kun je bij de KLPD wel in het Internet Politie team komen. Maar ik wil graag beloond worden naar werken. Met een netto verschil van 800 euro per maand (!!!) ben ik lekker Infrastructure Manager geworden bij een forse toko in de automobiel industrie. Mijn gebruikers kijken heus geen kinderporno op hun machines: dat heb ik goed dicht zitten.

 24. Citaat: “Wie een UPC-verbinding heeft en een dergelijke site wil bezoeken, krijgt een omineuze waarschuwing op zijn scherm: “STOP. Uw browser heeft geprobeerd een pagina te benaderen die wordt gebruikt voor de verspreiding van bestanden waarop seksueel misbruik van kinderen is afgebeeld. Dit is strafbaar gesteld in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.”

  Dit is echt gelul, van UPC bedoel ik. Ik heb vrienden die een UPC abon hebben, en die kunnen talloze pedo-plaatjes downloaden via de usenet in der alt.binary.erotica groepen. Hoe zit het met zulke USENET pr0n? UPC doet niets om die pedo-pr0n tegen te houden.

  “terwijl de inzet natuurlijk zou moeten zijn om de makers ervan op te pakken.”

  En dat zijn vaak de ouders zelf, die hun eigen kinderen prostitueren/fotograferen. Maar ja, probeer dat (de meeste pr0n is incest, misbruik BINNEN het gezin zelf, ouders die hun eigen kinderen verkrachten) duidelijk te maken aan de Xstenhonden die nog steeds denken dat “de familie de hoeksteen van de maatschappij” is. Die gaat natuurlijk nooit toegeven dat je beter een paar vaders/ooms/opa’s/broers in de bak kun gooien om te voorkomen dat (hun eigen) kinderen verkracht worden, of dat die incestplegers daar zelf foto’s van (laten) maken.

 25. Waarin verschilt een ISP met een eenvoudige postbode met zijn fietsje van TNT? Een eenvoudige postbode met zijn fietsje van TNT bezorgt de kinderporno in een witte envelop omdat hij daarvoor wordt betaald. De ISP heeft slechts alleen en uitsluitend hetzelfde te doen langs de elektronische weg. Niets méér. Ook niets minder.

  Alle anderen, wie dan ook, blijven er met hun grijpgrage handjes maar heel gauw en mooi vanaf. Of dat nou op de site of in de mail gebeurt dat maakt geen verschil met de foldering.

  ‘\°_°/’

  De bevoogdende rol van de overheid is al lang uitgespeeld.

 26. >Nu krijg ik hier gewoon een lijst door Karin Spaink aangeboden…. GATVER

  Is http://lapsiporno.info van Karin dan? Je had niet hoeven klikken, en je had die lijst net zo makkelijk zelf kunnen vinden – tragisch – bij mijn weten was het einde van de strijd over linken naar info versus info publiceren zo rond begin jaren ’90 van de 20ste eeuw gepland. Maar als tijdreiziger vergis ik me wel vaker in dat soort zaken.

 27. Wat ik zelf nog altijd de interessantste vragen vind: Wat maakt dat mensen zo geïnteresseerd zijn in kinderporno en hoe kun je daar een alternatief voor bedenken dat minder schadelijk is. Zolang men niet serieus durft te kijken naar de behoeftes en verlangens van mensen blijft het gehuld in het mysterieuze en stiekeme en wordt het des te interessanter, misschien juist omdat het niet mag.
  Maar goed, ik ben een leek, misschien is er in de hulpverlening wel dergelijks onderzoek en analyse gaande?

 28. @ Pietie

  Behoeftes en verlangens dienen de mens alleen maar als ze in balans zijn met de omgeving van de mens. In geval van kinderporno en kinderverkrachting slaat de balans duidelijk door.

  Je zoekt er mi veel te veel achter. Het gaat er niet om wat de verlangens van bijvoorbeeld een kinderverkrachter zijn. Het mag gewoon niet. Je kan nu eenmaal niet alles hebben in het leven. Er zijn diehards, tja en die moeten dan maar op de blaren zitten.

  Overigens als ik een kinderverkrachter zou zijn en de remedie was ballen er van af en goede cognitieve gedragstherapie – mischien beter in andere volgorde – en vervolgtherapie misschien wel de rest van mijn leven, dan zou ik het heel fijn vinden als iemand me daartoe zou kunnen overhalen. Zo niet en ik bleef maar door verkrachten van kinderen … geef me dan maar een spuitje.

  Overigens de gedachte dat als iets niet mag het juist interessant wordt is geen ultieme waarheid. Kinderpraat.

  Ik zou zeggen: wordt volwassen. Het individualtieproces van Carl Gustav Jung is daarbij een aardig hulpmiddel. Helaas wordt dit niet vergoed in barbaars Nederland.

 29. ja ik zit pas een jaar op internet

  ja criminele zaken die boeien mij vaak : dus ja in plaats van altijd de krant te lezen om te weten hoe erg het allemaal is …dan ga ik ook zelf wel eens op zoek

  dan kom je tot de conclusie dat veel sex sites een soort achterdeurtjes hebben ….. van de ene site klik je door naar de andere en je bent op een moment dus letterlijk aan het surfen op het net

  en dan op een moment : dan vind je een verboden site dus

  het is ook net alsof een bepaalde ( mini ? ) provider een soort belletje heeft dat gaat rinkelen : alsof er iemand een seintje krijgt zo van : die of diegene die nu aanbelt is op zoek naar specefiek materiaal

  en dat er dan een site geopend word …

  dat karin een soort lijst zou aanbieden ? : ik kan de lijst nergens vinden op haar site : maar ik bijvoorbeeld hou wel van een bepaalde transparantie op het internet

  zodat een normaal mens ook een kijkje kan nemen : wat er nu precies allemaal uitgespookt word op het net …..

  maar zo werkt het dus helemaal niet op het internet : het kijken naar een verboden site….. is dus al strafbaar geloof ik ( maar je kan ook een bezorgde ouder zijn die wil weten wat er gebeurd? toch ? )

  en er is dus geen enkele duidelijke bron te vinden voor sites ( lees : specefieke urls ) in nederland bijvoorbeeld die mogelijk fout zouden kunnen zijn

 30. OF we accepteren dat we in een samenleving leven waar wij de overheid vrij spel geven in het blokkeren van websites waarvan de meerderheid vind dat het verboden is. (in een christelijke samenleving worden atheïstische en conflicterende websites geblokkeerd)

  OF we accepteren dat vrijheid van informatie voor alles en iedereen geld en dat de keuze om bepaalde informatie op te zoeken bij de burger moet liggen en niet bij de staat.

  Als het niet over KP gaat, dan gaat het wel over politiek, religie of welk ander omstreden onderwerp dan ook.
  We doen graag alsof vrijheid van meningsuiting ons hoog in de vaandel staat, maar alleen als het meningen betreffen die ons aanstaat.
  Dat is hypocriet.

 31. Heh bah, wat is dat toch steeds met dat vrijheids van meningsuiting gemiep. Freedom of speech is “het grootste goed” in de VS, niet hier (hier is het gelijkheidsbeginsel belangrijker).

  Kinderpornografisch materiaal is geen mening, het verspreiden ervan is (afhankelijk van hoe krom je het uit wilt leggen) wellicht een vorm van meningsuiting, maar dan wel één waarbij middels productie en distributie zwaarder-wegende vrijheden worden geschonden.

  Het hele blokkeer idee is maf. Het onvermogen om criminele activiteiten te voorkomen, ipv dat te fixen gaan ze ‘t verdoezelen. Het is te gek voor woorden.

 32. Ik ben #et eens met anonymous, kiezen! Dat moeten we
  Dat de regering nooit echt zich ergens de ballen van aantrekt was dus
  al ALLANG duildelijk, maar moeten wij dat dan ook maar doen?
  Vrij#eid? Dat kennen we toch niet eens meer! ALLES wordt al verboden, en wij laten
  Het gewoon toe. dit staat te gebeuren: de regering gaat dingen als dit verbieden,
  Dan zullen andere dingen worden verboden zonder betrekken tot wetovertreding,
  Langzaam maar zeker word ons leven compleet beinvloed door hun, we denken dat we democratisch zijn en al die shit, maar we mogen kiezen wie we willen hebben in de 2e
  Kamer en daar nemen we dan maar genoegen mee? Nooit! We zullen moeten kiezen tussen alles of niets, als dit blijft doorgaan kom je over, wat zullen we zeggen, 20 jaar(?) Niet eens meer legaal op Google, kinderporno is versc#rikkelijk, maar we zullen moeten kiezen tussen EC#T alles of #ELEMAAL niets. Ik laat nog wel vaker van me #oren.

  #@CKING ‘N CR@CKING 4 F3DOM

  ZETH!

 33. Soms ontdek je een ouwe draad, doordat iemand er een late reactie in zet. Zo ook deze.

  Petje af, Karin, voor dat onderzoek dat je indertijd hiervoor gedaan hebt. Daar hebben zeer veel uurtjes in gezeten. Het onderwerp rechtvaardigt weliswaar die inspanning, maar lang niet iedereen verricht die dan ook.

  J.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.