Statistiek

Comments Posted By Henk

Displaying 361 To 390 Of 801 Comments

Afvalbak

@ Janus
“Mag ik dan vragen waarom je er in ‘s hemels naam dan toch over begonnen bent? Je noemde weliswaar mijn naam niet, maar dat is voor de oudgedienden uit die tijd ook niet nodig, die weten meteen waar het over ging en wie erbij betrokken was. Of ben ik nou gek?”
Op die vraag kan/zal ik geen antwoord geven, maar uit het feit dat ik de uitspraak terughaalde in een reactie aan Ans, die er destijds volgens mij als eerste moeite mee had, had je kunnen afleiden, dat dit niets, maar dan ook niets, met jou te maken had.

Het was een korte verwijzing naar een verschil van mening dat ik met haar had.
Niet minder, maar ook niet meer…

En voor alle duidelijkheid:
“Gelukkig heb ik geconstateerd dat je inhoudelijk mijn commentaar niet bestrijdt.
Het achterwege blijven van een reactie mijnerzijds betekent absoluut niet dat ik met commentaar van jouw zijde eens ben, maar dat het me steeds beter lukt om niet op wat jij schrijft te reageren.

” Maar die hickups, die er dan tussendoor komen. Zucht.”
It is your mind…

Ik hoop dat deze “hickup”, in ieder geval voorlopig, de laatste is.
Maar ik ‘moest’ dit keer wel even reageren op jouw ‘wie zwijgt, stemt toe’- conclusie, dus neem het mezelf minder kwalijk dat ik weer in de fout ben gegaan…

» Posted By HenK On June 19, 2012 @ 02:34

@29 Janus: Elders schreef ik vandaag: Ten opzichte van de bestaande religies ben ik atheïst… maar eigenlijk ben ik een agnosticus, die zich verbaast over het feit dat niet veel meer mensen hun onwetendheid (h)erkennen.
Inderdaad, ik citeer de Boeddha zonder zelf boeddhist te zijn… :-)
@30 Janus: Kierkegaard zei het mooi: “Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afwezigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens er banger voor te maken dan voor de dood. Want de mens is een kuddedier”.
En het vinden van je waarheid, begint (en eindigt) met zelf nadenken.
@31 Janus: Ook voor “It is your mind that creates this world” geldt “It is your mind that creates this world”. Voor mij was het slechts een voorbeeld van een minder prettige discussie op het forum.
En ja, de Boeddha wordt vaak verward met Poe-Tai Ho-shang, bijgenaamd “de lachende Boeddha”. Een Chinese Zenmeester, die ‘de Boeddha in zichzelf’ had gevonden en zorgeloos en gelukkig door China zwierf.
Maar dit alles terzijde!

‘k Geloof niet dat het de bedoeling is dat we hier discussies van vroeger nog eens over gaan doen…
Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By HenK On June 08, 2012 @ 02:25

Voor wie met de gedachte wil spelen dat niet Johan Cruijff de verlosser was, maar Gaius Julius Caesar zou deze site een aardig begin kunnen zijn…
http://www.carotta.de/
Zoals ik al schreef, godsdiensten zijn naar mijn onbescheiden mening bedacht door mensen; om antwoord te kunnen geven op anders onbeantwoordbare vragen en gebruikt/misbruikt om troost te bieden, angst aan te jagen en/of macht uit te oefenen.

“Ga zelf op onder zoek uit”… behalve wanneer je je geloof letterlijk niet kunt missen, omdat je het in het centrum van je leven hebt geplaatst en je er goed bij voelt.
Want ik wil wel toegeven dat er in mijn leven momenten zijn geweest, dat ik jaloers was op het vertrouwen, op de troost, die gelovigen eraan ontleenden.
En bewijzen dat de basis van wat zij geloofden onzin was, kon (en wilde) ik ook niet.

» Posted By HenK On February 24, 2012 @ 04:11

Tsja…
Voorbeeldje van een drogreden uit de argumentatieleer:
“God bestaat”.
“Hoe weet je dat?”
“Het staat in de Bijbel”.
“Hoe weet je of dat waar is?”
“De Bijbel is gods woord”.
Einde discussie… :-)

» Posted By HenK On February 21, 2012 @ 04:33

@209 Pietie
‘k Vermoed dat Jan een liefhebber is van de zogenaamd concordante vertaling van het nieuwe testament, waarbij zoveel mogelijk de grondteksten zijn aangehouden en een woord niet op meerdere manieren vertaald kan zijn ( concordant = overeenstemmend).

@ Jan
Als agnosticus heb ik niets met de bijbel en andere ‘heilige schriften’, die naar mijn mening mensenwerk zijn. Bedacht om antwoord te kunnen geven op anders onbeantwoordbare vragen en gebruikt/misbruikt om troost te bieden, angst aan te jagen en/of macht uit te oefenen.
De basis voor de belangrijke rol die Israël speelt bij de monotheïstische godsdiensten is de ouderdom van de thora, waar overigens veel voorbeelden van typisch tijdgebonden ‘antwoorden’ in staan.

Ik gun iedereen het recht om daar anders over te denken, mits dat recht niet misbruikt wordt om anderen het recht op het hebben van vrije gedachten te ontzeggen.
Wanneer je dit de tolerantie van een wolf in schaapskleren vindt, dan maak ik me zorgen over jouw definitie van tolerantie.

» Posted By HenK On February 20, 2012 @ 05:01

Waarna ik me afvraag: Is er een verschil tussen “in de gordijnen” en “op de kast” ?
Maar serieuzer, denken in “wij” en “mensen als zij” vind ik een typisch voorbeeld van het vijanddenken, waar religies nog wel eens toe leiden…
Helaas wel passend bij deze tijd…

» Posted By HenK On February 19, 2012 @ 05:11

Karin @ 86
Of hij vindt het prachtig, dat hij zoveel aandacht krijgt en ziet dat als aansporing om het nogmaals te proberen. Punt is wel dat iedereen onder iedere naam kan schrijven en dat daardoor ook onzin als door jou geschreven wordt opgenomen bij ‘Overige blogstatistiek’.

Misschien had ik beter een ander dan Jules kunnen nemen om het uit te proberen, maar de onder zijn naam geschreven tekst was niet echt ‘vervuilend’, toch ?

Nou ja, hopelijk gebeurt het (hier) niet te vaak en heb je het bij voorkomende gevallen in de gaten.
Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By HenK On August 26, 2011 @ 02:14

Dat valt wel mee, Janus.
Henk2 staat los vermeld (met 49 berichten) en Henkie schrijft alleen op het forum onder die naam.
Berichten van het forum worden niet meegeteld en ook niet ‘opgeslagen’ bij de “Overige blogstatistiek”.

Karin een beetje kennend vermoed ik trouwens, dat zelfs de Afvalbak niet bestemd is voor scheldkannonades. Er zijn genoeg andere plaatsen op het internet waar, wie daarvoor in is, meer dan voldoende ruimte is.

Groet terug,
Henk.

» Posted By HenK On August 25, 2011 @ 04:34

Via “Overige blogstatistiek” zag ik dat ik in het verleden inderdaad ondertekende met Henk en zag ik verder, dat het door de pseudo-Henk gestuurde bericht als een bericht van mij staat genoteerd.
Voor de ‘administratie’ maakt het blijkbaar niet uit of je als Henk of HenK schrijft.

Er was/is overigens nog wel een andere Henk, maar die schreef/schrijft onder de naam Henk2.

Ik ga m’n identiteit hier niet veranderen vanwege één incident. Temeer niet omdat een kwaadwillende ook onder die naam kan gaan schrijven.

Achterafgezien was verwijderen van het bericht wellicht beter geweest dan het plaatsen in de afvalbak. Aan sommige dingen/mensen kun je beter weinig/geen aandacht besteden…

» Posted By HenK On August 25, 2011 @ 03:22

Alhoewel ik mezelf nooit een Kenner zou noemen en de rest van de tekst ook afwijkt van hoe ik Karin zou omschrijven (zelfs op momenten dat ik het niet met haar eens ben :-) ), vind ik het wel prettig dat nog even duidelijk wordt gemaakt dat HenK en Henk twee verschillende mensen zijn…
Bedankt!

» Posted By HenK On August 24, 2011 @ 03:44

[Noot Spaink: dit werd gepost op De dood is zelden zacht. Nu verhuisd naar de Afvalbak.]

Zelfingenomen ,dictator spelende aandachtt rekkende media heor, hyprocrieen dan Karin , kom je ze iet vaak tegen….

Een Kenner..

» Posted By Henk On August 23, 2011 @ 13:42

@30 Janus (EJ)
“Er staat nu één verwijderde post in deze Afvalbak met daarop nu al 30 reacties.”
Op die ene verwijderde post is nauwelijks gereageerd, Janus. Volgens mij terecht, maar dit terzijde.
En mooi, dat er voor het merendeel van de overige reacties op deze manier een plaats is gevonden.
Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By HenK On August 17, 2011 @ 04:29

@ Isaak

Wel netjes, dat je je meldde als zoon van Abraham.
‘k Ben benieuwd of en wanneer zich hier ook een Mohammed gaat melden met zijn kijk op het zionisme en haar aanhangers.

Vrijheid van meningsuiting… een groot goed, maar tegelijkertijd razend gevaarlijk, omdat niet iedere toehoorder begrijpt dat dergelijke teksten geen haatzaaierij zijn en absoluut niet oproepen tot geweld.
Er inhoudelijk op ingaan ?
Zonde van de tijd en energie.
Shalom,
Henk.

» Posted By HenK On August 16, 2011 @ 05:27

Wederopbouw

Mooi, zoals de houding van je ouders een voorbeeld werd voor de familie en die familie er mede voor zorgde er geen/nauwelijks ruimte was voor pessimisme en twijfel.
Wat dat betreft zie je tegenwoordig toch (te) vaak het tegenovergestelde gebeuren, worden twijfels eerder vergroot dan weggenomen.
Optimisme, investeren in je toekomst, je dapperder voordoen dan je bent… je had slechtere levenslessen mee kunnen krijgen, K.

» Posted By HenK On August 12, 2011 @ 05:11

Operatie geslaagd

Naar mijn mening ben je iets te aardig voor de BMG/RAF, want ook daar kwamen op een gegeven moment niet alleen ideologisch gedreven types op af en persoonlijk vind ik dat Ulrike Meinhof eigenlijk niet in één adem genoemd zou moeten worden met Andreas Baader. Maar dit terzijde…

Dat er vele oorzaken zijn voor het toegenomen geweld in de samenleving is inderdaad duidelijk en deskundigen en ‘deskundigen’ hebben er inmiddels al boekenkasten vol mee geschreven…
Eén al wat ouder voorbeeldje…
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/34566-oorzaak-toename-agressie-en-geweld-narcistische-krenking.html

Naar aanleiding van Breivik zullen er ongetwijfeld weer de nodige rapporten, scripties en boeken volgen, want ‘we’ moeten het natuurlijk wel kunnen begrijpen. Al was het maar om ‘onze’ angst te beteugelen.
“Het is erg, maar we weten waar het door komt en we kunnen er iets aan doen om de kans op herhaling te verkleinen”.

Angst, voor mij ook de basis voor het ontstaan van (vormen van) godsdienst… maar ook dit volkomen terzijde. :-)
Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By HenK On August 25, 2011 @ 06:20

Knap, hoe je daar steeds weer in slaagt, Juzo. ;-)
Met, als altijd, vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By HenK On August 10, 2011 @ 04:08

@87
Stuitend… omdat we ons niet kunnen/willen voorstellen, dat wijzelf tot een dergelijke daad in staat zouden zijn.
Stuitend… omdat iemand, die zoiets doet, wel slecht moet zijn en het gemakkelijker is om een mens te haten dan een daad.

Mark, naar mijn onbescheiden mening is de mens niets meer dan de optelsom van genetisch materiaal en levenservaringen en, heel letterlijk genomen, iedere daad komt daaruit voort.
Mensen zijn niet goed of slecht.
Daden zijn goed of slecht (heel precies: kunnen als goed en slecht ervaren worden) en kun/’moet’ je stimuleren of voorkomen.
Zoals ik hierboven ook al ergens schreef: Anders Breivik is voor mij een meelijwekkende, zielige, zieke jongen, wiens extreem slechte daad helaas niet werd voorkomen.

Met het risico, dat ik me ook moet laten nakijken… maar dat is geen probleem.

» Posted By HenK On August 02, 2011 @ 04:27

De aandacht zou, naar mijn mening, veel meer gericht moeten zijn op de slachtoffers en hun nabestaanden. Want misschien kan op die manier het aantal potentiële volgers worden beperkt.

Hoe iemand er toe komt, in staat is, om tientalen keren achter elkaar medemensen neer te schieten. Breivik geeft zelf het advies om veel te oefenen met “Call of Duty”-games en wellicht is dat wat hij op het eiland ‘voor ogen’ had. Heeft hij op de één of andere manier de werkelijkheid buiten gesloten.
Voor mij is het zeker geen held, maar een zieke, zielige jongen, die, voordat hij tegen zichzelf in bescherming genomen kon worden, helaas in staat was om veel leed te veroorzaken. Meelijwekkend…
De deskundigen mogen proberen zijn handelen te verklaren…

Dat mijn medeleven naar de nabestaanden van zijn slachtoffers gaat, lijkt me overigens wel duidelijk.

» Posted By HenK On July 27, 2011 @ 05:02

Wapenstilstand

En weer een mooi (hoofd)stuk over Karin’s Katten!
Bedankt, K.

Michael’s gedrag lijkt me bijna voer voor kattenpsychologen, maar Andere Karin zou het wel eens bij het juiste eind kunnen hebben gehad.
Vorig jaar, nadat Max haar intrede deed, schreef je dat Michael zichzelf erg zielig vond en anders miauwde…
Die houding leverde te weinig (aandacht) op, dus probeerde hij het nu op een andere manier. En, wanneer hij zich verder blijft gedragen, met het door hem gewenste resultaat.

De moraal van dit verhaal:
Soms moet je slecht/ongewenst gedrag blijkbaar belonen, wanneer je vermoed/weet dat dat de beste, misschien zelfs enige manier is om dat gedrag uit te bannen.

» Posted By HenK On July 17, 2011 @ 05:31

Emancipatie

@37 Janus
Kort antwoord (ook wat mij betreft afsluitende reactie onder deze draad, Karin):
Mijn mening over godsdiensten en hun oorsprong is al een halve eeuw ongewijzigd en daarbij heb ik van dichtbij te vaak gezien hoeveel troost mensen eruit kunnen putten in hun moeilijkste omstandigheden.
Wanneer de uitdragers van de religies en de ‘vertegenwoordigers op aarde’ het niet te bont maken, heb ik niet zo de neiging om me ertegen af te zetten.
Over hoe we worden wie we worden, ben ik inderdaad minder snel uitgeschreven.
Vooral in de richting van mensen, die zichzelf geweldig of juist heel slecht vinden.
Het is ook een anderwerp waar je eerder over in discussie gaat…

En over botsingen gesproken. Jij vind/vond mijn bijdragen soms ondoordacht of onhandig. En ik vind/vond jouw bijdragen soms te gelijkhebberig en… uh… denigrerend.
En dat botst met wat al bijna een halve eeuw m’n levensmotto is:
“ni dieu, ni maître”.
Ik kijk op niemand neer, maar ook tegen niemand op.
“Omdat ik het zeg…” is voor mij nooit een goede argumentatie geweest. Ook niet wanneer het breedsprakig herhaald blijft worden… en die neiging had je soms… naar mijn mening, hè!

Maar ach, misschien lijken we ook wel een beetje op elkaar en is dat de belangrijkste reden, waarom we botsten.
Geen reden om nu niet normaal op wat je schrijft te reageren… en andersom blijkbaar ook niet.

Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By HenK On October 07, 2011 @ 04:22

Meisjes crimineler… daar zet ik een vraagtekentje achter… maar ze zijn wel mondiger geworden! ;-)
Met vriendelijke groet en een aai voor je huistijgers,
Henk.

» Posted By HenK On October 06, 2011 @ 02:50

@24 Janus
Dank je, maar die gietijzeren pot is het afgelopen jaar wel een vergiet geworden… waar wel wat, soms onverwachte dingen, in zijn blijven hangen.

@25/26 Juzo
Neem me niet kwalijk, ik was me niet bewust dat het een eigen ontwerp was.

Henk.

» Posted By HenK On October 05, 2011 @ 05:07

@24 Janus
God is volgens agnostici datgene, wat niet gekend kan worden.
Het woord ‘god’ is bij mijn weten geen agnostische term, maar een woord dat heel lang geleden al “datgene wat aangeroepen wordt” betekende.

En laat ik daar nu eens niet mijn mening over god(sdienst) onder zetten, want voor ik het weet maak jij er een stokpaardje van… ;-)
Ik denk overigens ook, dat de meeste deuren breed genoeg zijn om ons tegelijkertijd door te laten… maar dit terzijde.
Met vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By HenK On October 04, 2011 @ 05:18

@21 Juzo
HenK in een, zoals jij het in februari 2007 omschreef: ‘\~_~/’ = licht vrolijke, vriendelijke gemoedelijke stemming.

Met, zoals bijna altijd, vriendelijke groet,
Henk.

» Posted By HenK On October 04, 2011 @ 04:57

@10 Janus
Aangeboren + aan(of bij)geleerd + reïncarnatie
of bijvoorbeeld
aangeboren + aangeleerd + morph(ogenet)ische velden (zoals o.a. beschreven door Ruper Sheldrake http://www.sheldrake.org/homepage.html ).

Met een agnosticus kun je alle kanten op… ;-)

En nog even terugkomend op het onderwerp…
Ik vermoed ook dat er meer jongens/mannen door meisjes/vrouwen, op welke manier dan ook, worden ‘aangezet’ tot het plegen van misdaden dan andersom.
Wat dat betreft ben ik het eens met… uh… Jules Zollner. :-)
‘\~_~/’
Henk.

» Posted By HenK On October 03, 2011 @ 04:43

@5 Janus
Meisjes zijn mensen en mensen zijn, naar mijn mening, niet minder maar ook niet meer dan een optelsom van genetisch materiaal plus levenservaringen.
Of en in hoeverre de genen een rol spelen in de verschillen tussen jongens en meisjes zal afhangen van het type criminaliteit.
Maar ik denk dat levenservaringen een veel belangrijker rol spelen.
Volgens mij zit er in iedere mens een moordenaar en een ‘heilige’ en hoe het uitpakt hangt in grote mate af van de tijd, van de omgeving, van de omstandigheden, waaronder je opgroeit. Uitzonderingen daargelaten, natuurlijk.
Wanneer dat niet zo zou zijn, dan zou preventie betrekkelijk weinig zin hebben.

Wanneer ik het goed begrepen heb, dan ben ik het wel eens met ‘de boodschap’ in de humorvolle column. Ook van meisjes die zichzelf kansloos achten in onze maatschappij kun je van alles (gaan) verwachten in een geëemancipeerde omgeving.
‘k Vraag me trouwens af of we crimiNEEL niet bij vrouwen/meisjes moeten gebruiken en voor mannen/jongens iets nieuws moeten verzinnen… ;-)

» Posted By HenK On October 02, 2011 @ 04:39

Tip

Naar aanleiding van een opmerking eerder…
Wanneer je dit op de voorpagina van je site zet
“De stappen van het Narconon drugs rehabilitatie programma zijn gebasseerd op methodes die ontwikkeld zijn door schrijver en humanitair L. Ron Hubbard.”
(*gebasseerd… en humanitair als zelfstandig naamwoord?*) kun je niet stellen, dat hij ‘slechts’ de grondlegger was.
Als grondlegger wordt trouwens William Benitez genoemd.
En Scientology dat opdraait voor kosten, wanneer mensen de behandeling niet zelf kunnen betalen… Jaaja…

Bij de paar “veel gestelde vragen” (niemand is blijkbaar geïnteresseerd in de kosten en de onmogelijkheid tot claimen bij je ziektekostenverzekering) vond ik deze wel iets ‘grappigs’ hebben:
“Is Narconon een onderdeel van de Scientology kerk of enige andere religie?

Wij werken met een afkickprogramma gebaseerd op de werken van L. Ron Hubbard, tevens grondlegger van de Scientology filosofie. Wij zijn de Scientology Kerk ook erkentelijk voor de hulp en support die wij van hun door de jaren heen mochten ontvangen.

Bovendien willen wij ons respect betuigen voor kerken in het algemeen die zich bezighouden met de strijd tegen drugs en die proberen het enorme menselijk leed te verzachten dat veroorzaakt word door drugsverslaving.”
Scientology… en andere kerken. Ron Hubbard zou deze koppeling prachtig hebben gevonden.

‘k Ben wel benieuwd wat er uit het, veel te laat gestarte, onderzoek van de Inspectie rolt…

» Posted By HenK On July 26, 2012 @ 04:43

Ter aanvulling op wat Maurice schreef:
Wanneer je bij http://www.lareb.nl/zoek/bijwerking.asp “verminderd libido” of “libidoverlies” invult, zul je zien dat er heel wat medicijnen zijn die dat als bijwerking hebben.
En het is, uitzonderingen daargelaten, aan de patiënt om te bepalen of een bijwerking voor hem/haar een reden kan zijn om een medicijn in te nemen of te weigeren en aan de behandelend arts om, in het laatste geval, de patiënt te overtuigen van het belang van het in te nemen medicijn of een alternatief voor te schrijven.

» Posted By HenK On July 07, 2011 @ 01:49

En dat bijna 20 jaar na…
http://www.spaink.net/cos/essays/ruggenberg_narconon.html

Het zou mooi zijn, wanneer er echt iets gedaan zou worden aan de vele oplichters/kwakzalvers, die strohalmen als reddingsboten verkopen.
Helaas lijkt het, o.a. door ‘de nieuwe media’, een gevecht tegen de bierkaai…

» Posted By HenK On July 06, 2011 @ 03:37

The tree of life

Zoals jij het omschrijft, lijkt de film op de CEFA-films, waar ik in m’n jonge jaren naar mocht kijken. Wel leuk, hoe jij bij je waarderingen vaak de uitersten opzoekt… “een geweldige serie”… “een draak van een film”.

Maar bedankt voor de ‘waarschuwing’. Ik zal “The Tree of Life” niet op mijn verlanglijstje zetten.
Dat oscars en gouden palmen, beren, kalveren, leeuwen, enzovoorts geen garantie zijn voor het gevoel van welbestede tijd is op zich geen nieuws.
Op de diverse lijstjes staan wel meer ‘draken van films’ tussen de ‘geweldige’.
Ook bij de Gouden Palm-winnaars… http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_winnaars_van_het_filmfestival_van_Cannes
… staan een paar van m’n favoriete films.

» Posted By HenK On June 09, 2011 @ 04:32

«« Back To Stats Page