Emancipatie

[Voor Lover.]

Het gaat de goede kant op met de emancipatie: eindelijk worden meisjes crimineler! Ze hebben weliswaar nog een flinke afstand in te lopen, maar hun aantallen stijgen sneller dan die van de jongens. Ook zijn de delicten die meisjes plegen door de bank genomen iets minder ernstig dan die van jongens, maar ja, je moet immers ergens beginnen. Jezelf opwerken kan nadien altijd nog. Bovendien: waarom zou men een gestolen paard in de bek willen kijken?

In 1996 werden er slechts drieduizend meisjes door de politie aangehouden, tegen zestienduizend jongens – een armzalige verhouding van grofweg 1:5. In 2007 hadden de meisjes hun aantallen liefst weten te verdubbelen tot zesduizend. De groei onder de jongens lijkt op het oog eveneens spectaculair – een stijging van zestienduizend naar vijfentwintigduizend – maar dat is nader beschouwd een toename van slechts zo’n vijftig procent. Volgens deze nieuwe statistieken is de verhouding tussen criminele meisjes en jongens een stuk gezonder: 1:4.

Het is opnieuw een bewijs dat het overheidsbeleid haar vruchten afwerpt. Meisjes zijn kennelijk minder angstig geworden, ze maken tegenwoordig duidelijker keuzes, ze hebben hun horizon verruimd en zijn evident minder geneigd zich te conformeren aan de altijd wat brave, gezapige feminiene stereotypen.

Wel is er nog heel wat werk te verrichten voordat ook op dit vlak met recht gesproken kan worden van formele gelijkheid tussen de seksen. Voorts kan bij het streven naar dit doel volumebeleid alleen niet volstaan. Immers, kwantiteit en kwaliteit zijn niet altijd hetzelfde, en waar de cijfermatige inhaalslag die meisjes hebben gemaakt een imposante prestatie genoemd mag worden, is er inhoudelijk nog veel werk te verrichten.

Zo laat de taakopvatting van de criminele meisjes nog te wensen over. Teveel van hen hebben een wat luchthartige benadering: ze beschouwen hun exercities snel als een incident, of als iets dat ze ‘overkwam’ in plaats van het gevolg van een bewuste keuze.. Zelfs meisjes die al blijk geven van een zekere bedrevenheid in deze discipline, zien hun activiteit desgevraagd eerder als een hobby dan als een serieuze carrière.

Wellicht is daarom flankerend beleid, in de vorm van bij- en nascholing, op dit punt gewenst. We denken hierbij onder meer aan het opzetten van expertisekringen waarin meisjes hun kennis onderling kunnen delen. Voordeel van deze aanpak is dat, juist vanwege hun over het algemeen hoogontwikkelde sociale vaardigheden, meisjes goed zijn in netwerken; een fenomeen waarvan we gedienstig gebruik kunnen maken nu inhechtenisneming en veroordeling nog steeds typisch mannelijke domeinen zijn waarvan meisjes makkelijk worden uitgesloten.
Ook hopen we hun ambitieniveau nog iets bij te kunnen stellen. Er wordt weinig ‘groot’ gedacht onder criminele meisjes. Te vaak stellen zij zichzelf tevreden met een luttele winkeldiefstal (waarbij cosmetica hoog scoort), terwijl dito jongens hun zinnen eerder zetten op breedbeeld-tv’s, scooters, of de inhoud van een kas of pinautomaat.

Voor geweldsgebruik geldt iets dergelijks: ook daar ontberen meisjes de meer professionele houding die jongens vaak tentoonspreiden. Meisjes denken nog te vaak een situatie met hun handen of tanden af te kunnen, waar jongens veel makkelijker geneigd zijn hun werk te verlichten met behulp van instrumenten. Dat meisjes niet snel een baksteen gebruiken, is met een beroep op hun lichamelijke ontwikkeling (spierkracht!) goed te begrijpen, maar waarom zij ook andere middelen onbenut laten is niet geheel duidelijk. Een suggestie kan zijn de markt te stimuleren instrumenten te ontwikkelen beter aansluiten op hun de behoeftes van criminele meisjes. We denken daarbij aan vuurwapens met een kleiner handvat, in een roze uitvoering, of met verwisselbare hoesjes in pastelkleuren.

Ook het taalgebruik behoeft aanpassing. De nu algemeen in zwang zijnde term ‘crimineel’ heeft een sterk mannelijke bias en is derhalve een begrip dat meisjes niet snel op zichzelf zullen betrekken, terwijl anderzijds de term ‘dievegge’ de inspanning die criminele meisjes zich getroosten, marginaliseert. Onze commissie stelt derhalve voor om vrouwelijke dieven voortaan als diva te betitelen.

Author: Spaink

beheerder / moderator

38 thoughts on “Emancipatie”

 1. “nu inhechtenisneming en veroordeling nog steeds typisch mannelijke domeinen zijn waarvan meisjes makkelijk worden uitgesloten.”

  Maar daar zijn meisjes weer in het voordeel zolang er ook veel meer mannen bij de politie qerken: “agent, kunnen we dit niet anders regelen (trekt kort rokje omhoog)” heeft veel meer kans van slagen als een meisje dat probeert dan een man.

 2. Hahaha, hardop geschaterd om dit stuk. Veel dank.
  Misschien is ook de term: crimina geschikt? (meervoud: crimina’s) Heeft iets vrouwelijks en ook iets koninklijks (zelfde uitgang als Maxima). We moeten tenslotte alvast groots gaan denken!

 3. Ik denk dat meisjes in dit geval – criminaliteit – altijd achter zullen lopen. Dat is, denk ik, een kwestie van genen – stokpaardje van HenK – want het zijn, bezien vanuit de oertijd, altijd de mannen geweest, die op jacht = rooftocht gingen en niet de vrouwen.

  Meisjes en vrouwen zijn wel erg geschikt voor leiderschap van een criminele organisatie, want waar zij erg goed in zijn is juist het op pad sturen van mannen. Bovendien zijn ze intelligenter. Van crimima’s zijn er wel voorbeelden. (En crimima lijkt nog meer op Maxima.)

  En voor ‘expertisekringen waarin meisjes hun kennis onderling kunnen delen’, hoeven ze alleen maar naar de gevangenis te gaan. Sinds jaar en dag bekend als het kweekcentrum voor criminaliteit.

  En die baksteen, die deden dames toch in hun handtasje? Dus waar zeur je nou over?

  Diva’s? Je bedoelt dieva’s.

 4. haha, crimima, inderdaad nog beter! Ook voor het geval ze tevens moeder zijn (met dikke crimimemmen :-) hihi
  Nee, maar even serieus…
  euh … te laat

 5. @5 Janus
  Meisjes zijn mensen en mensen zijn, naar mijn mening, niet minder maar ook niet meer dan een optelsom van genetisch materiaal plus levenservaringen.
  Of en in hoeverre de genen een rol spelen in de verschillen tussen jongens en meisjes zal afhangen van het type criminaliteit.
  Maar ik denk dat levenservaringen een veel belangrijker rol spelen.
  Volgens mij zit er in iedere mens een moordenaar en een ‘heilige’ en hoe het uitpakt hangt in grote mate af van de tijd, van de omgeving, van de omstandigheden, waaronder je opgroeit. Uitzonderingen daargelaten, natuurlijk.
  Wanneer dat niet zo zou zijn, dan zou preventie betrekkelijk weinig zin hebben.

  Wanneer ik het goed begrepen heb, dan ben ik het wel eens met ‘de boodschap’ in de humorvolle column. Ook van meisjes die zichzelf kansloos achten in onze maatschappij kun je van alles (gaan) verwachten in een geëemancipeerde omgeving.
  ‘k Vraag me trouwens af of we crimiNEEL niet bij vrouwen/meisjes moeten gebruiken en voor mannen/jongens iets nieuws moeten verzinnen… ;-)

 6. Goed bezig, dames! Nu nog even de schouders eronder en die mannen evenaren in geslaagde zelfdoding – daar blijven de meisjes toch beschamend achter! En nee, hoog scoren in de categorie ‘poging tot zelfmoord’ is daarbij juist extra genant…

 7. HenK (7),

  Ik zei toch dat het je stokpaardje was? Dat had je niet meteen hoeven te demonstreren. :)

  De discussie ‘Aangeboren of aangeleerd’ is al een hele oude en die laat ik hier maar rusten. O wacht, toch niet (zie:*).

  Dat ‘aangeleerd’ in onze samenleving bij criminaliteit een steeds belangrijkere rol speelt, is wel duidelijk, ook bij de jongens uiteraard, en dat is een veeg teken. Pakken wat je pakken kan is toch een mentaliteit, die steeds breder om zich heen grijpt en als zodanig een voorbeeldfunctie heeft? Ook in de zgn legale wereld? (Managers, bonussen enz.)

  * Ik denk dat de genen – of zijn het de chromosomen, whatever, aangebóren dus – ook aangeléérd materiaal bevatten. Hoe kunnen anders vele dieren, die géén ouder- of samenlevingsvoorbeeld hebben, toch precies weten wat ze moeten doen. Spinnen bijvoorbeeld. (Sorry Thian, ik wilde je niet laten schrikken.) Vissen, geboren uit eitjes, ook zo’n voorbeeld. Of reuzeschildpadden, idem. Hoe weten die kleintjes in godsgristusnaam anders dat ze naar de zee moeten gaan? Voorbeelden te over.

  En dat zet de hele discussie over ‘Aangeboren of aangeleerd’ behoorlijk op losse schroeven. Per saldo zou dan álles aangeleerd zijn. Je cellen, je lever enz, weten toch ook wat ze moeten doen, zonder dat pappie en mammie – niet mémmie, Pietie – je dat allemaal aangeleerd hebben? Is dit het bewijs van vorige levens? En reïncarnatie? Ik durf het haast niet hardop te zeggen in dit gezelschap.

  De discussie: ‘Aangeboren of aangeleerd’ zou dan niet zó moeten heten, maar ‘Aangeboren of bijgeleerd’. :)

  Criminaliteit is niks anders dan een zoektocht naar voedsel, getransformeerd naar onze cultuur (en verboden door de bezittende klasse, vandaar de door hún bedachte naam: misdaad). Dat hebben we allemaal in onze genen, heilig of niet. En dat is maar goed ook. Is nooit af te leren. Daar kan geen wet of preventie wat aan doen. Alleen een humánere samenleving kan daar wat aan veranderen. Een steeds beestachtiger wordende niet.

  Maar over die benaming, wat dacht je voor de jongens dan van ‘CrimiNelis’? :)) En als we lief willen zijn voor de meisjes – wie wil dat niet – : Crimimoesje.

  Tot besluit zeg ik: ‘Way to go, girls!’

  Janus.

 8. @ Alidor 8

  Wrang, erg wrang. Zelfs als de door jou genoemde feiten juist zijn. (Ik ken ze niet.)

  Maar wat wil je zeggen? Dat meisjes ook op het gebied van zelfmoord dan maar ‘s wat beter zouden moeten emanciperen? Dat lijkt me dan wel een heel slecht advies.

 9. Aanvulling op 10

  Aangebóren komt dus niet uit de lucht vallen. Je kan je zelfs afvragen of niet het héle resultaat van de evolutie het gevolg is van een leerproces. Bij een steen is dat wat moeilijk voor te stellen, maar een plant? Een dier? En de mens?

  Die laatste is met het woord ‘leerproces’ wat lastiger te combineren, gezien de ongelofelijke domheid van dat stuk vreten, maar zelfs in dat geval zou dat zo kunnen zijn….

 10. @ 7 Henk: ‘k Vraag me trouwens af of we crimiNEEL niet bij vrouwen/meisjes moeten gebruiken en voor mannen/jongens iets nieuws moeten verzinnen… ;-)

  Crimineel en criminelis?

 11. Er wordt nogal een ernstige denkfout gemaakt.

  Ten eerste is geen enkele statistiek te vertrouwen.

  Dat leer je al in de eerste lessen statistiek in propaedeuse aan welke universiteit van welke studierichting ook.

  Iedere statistiek is in ‘n bepaalde subjectieve richting gestuurd.
  Dat maakt de wetenschap onbetrouwbaar.

  Ten tweede is men pas veel later en veel minder aantallen meisjes gaan tellen.
  De gevonden tellingen rekeningen waarden en waarde-oordelen zijn dan ook volledig fout en scheefgetrokken.

  En ten derde zijn er net zo veel misdadige meisjes als misdadige jongens.

  Men vergeet het algemeen psychiatrisch erkende “opstook en aanzet”-effect van misdadige meisjes.

  Stelen en moorden op bestelling.

  Zij zetten jongens aan.

  Maar zij zijn wel de hoofd-schuldigen aan criminaliteit,
  en niet de jongens.

  Daardoor zijn er meer (conspicieus) misdadige meisjes dan jongens.

  Dat zet de wereld wel even op z’n kop.

  ‘\°_°/’

  JULES ZOLLNER.

  Oud-dagblad-politie- en rechtbankverslaggever
  in het arrondissement Roermond.

 12. Men moet altijd proberen zover mogelijk van criminogene individuen weg te blijven.
  Kijk ze met de nek aan. Dat is ‘t beste. En spuw een beetje.

  ‘\°_°/’

  Dit ter primaire instandhouding van de soort (genus).

 13. Ik heb het idee dat er geen relatie is tussen sexe en criminaliteit. Waarom zou er een relatie bestaan tussen sexe en criminaliteit. Zijn ‘zwarten’ crimineler dan blanken? Zijn Saudi’s minder crimineel vanwege de strafmaat in hun land. De verschillen onstaan door de methodiek van meten. Ook is bekend dat de strafmaat niet wezenlijk van invloed is op de mate van criminaliteit. Daar waar de zwaaste straffen worden uitgedeeld zijn de gevangenissen vol.

  Daarnaast wegen zware geweldsmisdrijven zwaarder dan een bikinie pikken bij de Hema om nog maar te zwijgen over dat dubbeltje dat ik eens stal voor een rolletje drop.

  Je slotzin is een juweeltje.

 14. @10 Janus
  Aangeboren + aan(of bij)geleerd + reïncarnatie
  of bijvoorbeeld
  aangeboren + aangeleerd + morph(ogenet)ische velden (zoals o.a. beschreven door Ruper Sheldrake http://www.sheldrake.org/homepage.html ).

  Met een agnosticus kun je alle kanten op… ;-)

  En nog even terugkomend op het onderwerp…
  Ik vermoed ook dat er meer jongens/mannen door meisjes/vrouwen, op welke manier dan ook, worden ‘aangezet’ tot het plegen van misdaden dan andersom.
  Wat dat betreft ben ik het eens met… uh… Jules Zollner. :-)
  ‘\~_~/’
  Henk.

 15. Janus zei:
  “Ik zei toch dat het je stokpaardje was? Dat had je niet meteen hoeven te demonstreren. :)
  De discussie ‘Aangeboren of aangeleerd’ is al een hele oude en die laat ik hier maar rusten. O wacht, toch niet (zie:*).
  Je wilt het laten rusten, maar haalt toch dezelfde weer boven water…..

 16. Ah, Elmo (22),

  Nu begrijp ik je. Bedankt voor je verduidelijking.

  Dat het HenK’s stokpaardje is, is zo langzamerhand wel duidelijk. Ik heb hem deze theorie, geloof ik, al wel zo’n tachtig keer naar voren horen brengen in de loop van blog- en forumtijd, wat op zich logisch is, want deze maakt een zeer essentiëel onderdeel uit van zijn levensvisie, is zo mogelijk zelfs de basis daarvan. Hij heeft dus recht, wat mij betreft, op dat stokpaardje.

  Maar met dit (overigens niet vet gedrukt):

  “De discussie ‘Aangeboren of aangeleerd’ is al een hele oude en die laat ik hier maar rusten. O wacht, toch niet (zie:*).”

  bedoelde ik niet een oude discussie met HenK – een ouwe koe, zo je wilt; die discussie dan :) – maar een oude discussie in het algemeen. Want deze discussie woedt al vele jaren, tientallen zelfs, mogelijk zelfs al sinds Freud of nog eerder, binnen wetenschap en psychologie.

  Dus geen ouwe koe met HenK, maar begrijpelijk dat dit misverstand bij jou kon ontstaan. En volgens mij hebben HenK en ik over dit onderwerp zelfs nog nooit van gedachten gewisseld, dus zou het een nieuwe koe zijn. :)

  Je kunt ook uit HenK’s post 20 opmaken, dat hij geen aanstoot nam aan mijn post 10. Gelukkig – ik zie dat als positief – kunnen HenK en ik bij tijd en wijle vrij goed door één deur de laatste tijd, hier op het blog.

  Het allerbeste verder,

  Janus.

  PS voor degenen, die hier niks van begrijpen: Elmo, HenK en ik ‘kennen’ mekaar al veeeeeeel langer.

 17. HenK (20),

  Dat Sheldrake verhaal over die morph velden is heel interessant en van daaruit kunnen ook invloeden ontstaan, dus wie het weet mag het zeggen. Bedankt voor die link, trouwens.

  C: “Met een agnosticus kun je alle kanten op… ;-) ”

  Horizontaal kom je een stuk verder dan verticaal. :))

  Wist je trouwens dat het woord ‘God’ – dus het woord, niet een verondersteld iets dat met dat woord wordt aangeduid – een agnostische term is? Het betekent: ‘Datgene, wat niet gekend kan worden.’ Als je een beetje doorroeit in de vergelijkende godsdienstwetenschappen, dan kom je dat vanzelf tegen.

  De invloed van vrouwen/meisjes op mannen/jongens…… hoe denk je anders dat het steeds de mannen zijn, die de vuilniszak buiten zetten? (Pak)ezels zijn het.

  Toch pech dat je het met Zollner eens moest zijn, daar moet je mee oppassen. Maar ja, soms heeft hij gelijk. En ere wie ere…

  Groet, Janus.

 18. @21 Juzo
  HenK in een, zoals jij het in februari 2007 omschreef: ‘\~_~/’ = licht vrolijke, vriendelijke gemoedelijke stemming.

  Met, zoals bijna altijd, vriendelijke groet,
  Henk.

 19. @24 Janus
  God is volgens agnostici datgene, wat niet gekend kan worden.
  Het woord ‘god’ is bij mijn weten geen agnostische term, maar een woord dat heel lang geleden al “datgene wat aangeroepen wordt” betekende.

  En laat ik daar nu eens niet mijn mening over god(sdienst) onder zetten, want voor ik het weet maak jij er een stokpaardje van… ;-)
  Ik denk overigens ook, dat de meeste deuren breed genoeg zijn om ons tegelijkertijd door te laten… maar dit terzijde.
  Met vriendelijke groet,
  Henk.

 20. HenK (25)

  HenK, heb jij een gietijzeren pot als geheugen? Laatst had je ook al een citaat van Elmo uit 2009 ofzo. (I’m impressed, zoals Sean Connery dat zo mooi kan zeggen.)

 21. @ 25 Ik zou je niet aanraden mijn sign te gebruiken.

  Het zet je in ‘n kwaad daglicht.

  Het levert je ‘n significant bewijs van schamel onvermogen,

  in schampere geestkracht en deerniswekkende creativiteit.

  ‘\°_°/’

  Het is al erg genoeg dat veel mensen mij blindelings volgen.

  In alles.

 22. @24 Janus
  Dank je, maar die gietijzeren pot is het afgelopen jaar wel een vergiet geworden… waar wel wat, soms onverwachte dingen, in zijn blijven hangen.

  @25/26 Juzo
  Neem me niet kwalijk, ik was me niet bewust dat het een eigen ontwerp was.

  Henk.

 23. @ 32 Dat is het ook niet, de Japanners van de Asahi en Nikkei in Tokyo waar ik mee samenwerkte in de pcA chatroom hebben het uitgevonden. Maar ik ben gelicenseerd.

  ‘\°_°/’

  En aan ongelicenseerden in de branche heb ik ‘n broertje dood.

 24. Meisjes crimineler… daar zet ik een vraagtekentje achter… maar ze zijn wel mondiger geworden! ;-)
  Met vriendelijke groet en een aai voor je huistijgers,
  Henk.

 25. Ze zijn helemaal niet mondiger geworden, dat waren ze eerst ook al, maar in ‘t geniep. Dús zijn ze crimineler.

  ‘\°_°/’

 26. Hm Karin (34), ik hoop dan maar dat ik met jouw goedvinden deze toch nog mag plaatsen, ondanks dat het een (zelfs vrij persoonlijk) zijpad is, want ik vind het van belang om (juist ook in het openbaar tov anderen) te reageren op HenK’s post 24, vanwege de botsingen, die er tussen HenK en mij geweest zijn.

  @ HenK (24)

  Ik heb deze even ter rijping laten liggen, omdat ik hem wat belangrijker vond dan gemiddeld.

  C1: “En laat ik daar nu eens niet mijn mening over god(sdienst) onder zetten, want voor ik het weet maak jij er een stokpaardje van… ;-) ”

  HenK, je geeft me te veel eer. Stokpaardjes maak je toch echt zelf. :) En wat is er tegen twee stokpaardjes? Je agnost-zijn – geldt voor mij ook, trouwens – is er ook eentje, maar die komt aanzienlijk minder vaak langs. Geef je ‘m wel genoeg hooi?

  C2: “Ik denk overigens ook, dat de meeste deuren breed genoeg zijn om ons tegelijkertijd door te laten… maar dit terzijde.”

  Dit vind ik een mooie opmerking na ons, eh, ‘verleden’, en ik ben het daar mee eens, ondanks dat er ook grote verschillen in opvatting tussen ons zijn. Dus ‘de meeste deuren’ is heel juist uitgedrukt. En soms – sóms dus – vind ik een post van je ondoordacht of onhandig – meer is het eigenlijk niet – maar de gevolgen kunnen dan vervelend zijn. (Eh, dat vind ik dan, hè ).

  En dan, na zo’n post, ging samen door die deur ineens minder goed en kon ik kiezen uit twee opties: of botsen met de deurpost of botsen met jou. En jou opzij duwen, althans dat te trachten, leek mij dan de betere optie, want jij geeft toch iets beter mee, hoopte ik. Ondanks dat waren de botsingen pijnlijk, maar dat was wederzijds, geloof ik.

  Jammer dat het blog geen PB mogelijkheid biedt – waar ik in het algemeen iets op tegen heb trouwens, maar in dit geval had het handig kunnen zijn – want ik denk dat wij er in een goed ‘gesprek’ nu wel uit zouden komen.

  En voordat dit een totaal off-topic gesprekje wordt tussen twee oudere heren, die mekaar al van ‘elders’ kennen, ook al is dit waardevol, vind ik, laat ik het hierbij.

  Hartelijke groet, Janus.

 27. @37 Janus
  Kort antwoord (ook wat mij betreft afsluitende reactie onder deze draad, Karin):
  Mijn mening over godsdiensten en hun oorsprong is al een halve eeuw ongewijzigd en daarbij heb ik van dichtbij te vaak gezien hoeveel troost mensen eruit kunnen putten in hun moeilijkste omstandigheden.
  Wanneer de uitdragers van de religies en de ‘vertegenwoordigers op aarde’ het niet te bont maken, heb ik niet zo de neiging om me ertegen af te zetten.
  Over hoe we worden wie we worden, ben ik inderdaad minder snel uitgeschreven.
  Vooral in de richting van mensen, die zichzelf geweldig of juist heel slecht vinden.
  Het is ook een anderwerp waar je eerder over in discussie gaat…

  En over botsingen gesproken. Jij vind/vond mijn bijdragen soms ondoordacht of onhandig. En ik vind/vond jouw bijdragen soms te gelijkhebberig en… uh… denigrerend.
  En dat botst met wat al bijna een halve eeuw m’n levensmotto is:
  “ni dieu, ni maître”.
  Ik kijk op niemand neer, maar ook tegen niemand op.
  “Omdat ik het zeg…” is voor mij nooit een goede argumentatie geweest. Ook niet wanneer het breedsprakig herhaald blijft worden… en die neiging had je soms… naar mijn mening, hè!

  Maar ach, misschien lijken we ook wel een beetje op elkaar en is dat de belangrijkste reden, waarom we botsten.
  Geen reden om nu niet normaal op wat je schrijft te reageren… en andersom blijkbaar ook niet.

  Met vriendelijke groet,
  Henk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.