Afvalbak

Soms worden hier reacties gepost die erg off-topic raken, die al te persoonlijk worden, die überhaupt nergens op slaan of die mijn persoonlijke grenzen overschrijden.

Tot nu toe heb ik zulke reacties meestal weggekieperd, vaak na enige aarzeling. Maar soms blijft die aarzeling ook na zo’n genomen besluit nog een tijdje hinderlijk doorzeuren. Doortastend zijn is ook niet alles.

Gisteren had ik weer zo’n doorzeurder. Het betrof een reactie die ik vergaand racistisch vond, erg extreem en daarnaast niet onderbouwd. Weg ermee dus! Maar ja. Uiteindelijk kun je het maar beter over zulke opvattingen hebben dan ze te negeren. Vandaar dat ik de ‘Afvalbak’ heb geopened: een topic waar ik zulke berichten voortaan naar kan verhuizen.

Wie de reacties in deze draad wil lezen, moet niet verrast zijn als er soms troep tussen staat: read at your own risk. Dit is immers de afvalbak. Maar ook op afval mag je reageren.

Author: Spaink

beheerder / moderator

280 thoughts on “Afvalbak”

 1. [Noot Spaink: dit was eerder gepost op Toespraak. Nu verhuisd naar de Afvalbak.]
   

  Een overheid die zijn burgers niet tegen de moslimlanden verbonden kolonisten wil of kan beschermen verliest zijn legitimiteit.
   
  Engeland  is een schoolvoorbeeld van de doorgeslagen import van kansloze Moslimimmigranten. Hoe kan je nu een land vol laat stromen met nog meer moslims terwijl je er al genoeg hebt onder je eigen bevolking?
  Londen is bijna een Islamitische enclave geworden…Gestuurde moslims met zoveel haat, seksueel geweld, drank- en drugsgebruik lopen nu naar de meerderheid.

  Nu tijdens ramadan in veel zones mag geen muziek gespeeld worden of concerten plaatsvinden, islamieten leggen er in sommige buurten hun wetten op. Zo is dat bijvoorbeeld in het Londense district Waltham Forest. Volgens de radicalen wordt er door ‘sharia-agenten’ ook nagegaan of de regels ook daadwerkelijk nageleefd worden.
  Dit zijn geen revolutionaire idealisten, dit zijn geharde criminele Moslim jongeren die ook meerderheid gaan vormen in Nederlandse steden. Georganiseerde en gestuurde criminaliteit, dit heeft niets met het werk te maken maar gewoon met ordinaire islamitische roofzucht.
  De islam heeft zich als een olievlek verspreid over Europa. Met het zwaard lopen ze tot aan de poorten van Londen. De Britse regering moet snel ingrijpen, belachelijk dat moslims alle slechte gewoonten cultuur noemen en zich als partner van multiculturele samenleving presenteren. Al jaren, decennia waarschuwt de gewone burger van vrijwel alle Europese landen de politiek dat de immigratie in Europa van de “cultuurverrijkers” en ongeletterden uiteindelijk tot ontwrichting van de staat, anarchie en wetteloosheid zou gaan leiden. Inmiddels staan velen het water aan de lippen en komen de geïmporteerde rovers en bandieten uit hun holen. Wie wind zaait zal storm oogsten! Goed getrainde Moslim criminelen gebruiken kickboks technieken en zijn ze straks gewapend.
   
  De kansen op een permanente apartheid en burgeroorlog in onze samenleving worden steeds groter naarmate het aantal allochtonen groter is en de instroom blijft voortduren. We kunnen het ook anders formuleren: een groeiende aparte islamitische maatschappij, ofwel het permanent naast elkaar bestaan van sterk verschillende culturen binnen één en dezelfde samenleving, is een fictie en betekent een bron van burgeroorlog.
  Europese autoriteiten wisten wel dat de agressieve, onnatuurlijke moslimbevolking geen grenzen kent met zijn explosieve voortplanting. Ze wisten wel dat het snelle voortplanting een heilige plicht is van iedere moslim en als gevolg elke vierkantenmeter van het Europese groengebied omgezet moest worden in beton om nog meer broedplaatsen te creëren voor “heilige” uitstoot van dictatoriale Moslimlanden.
  In de grootsteden zijn er enkele moslim families die zelfs hele wijk kunnen bevolken, het is een kettingreactie die niet meer bestreden kan worden binnen Engeland, Noorwegen en Nederland. Heel veel woningen worden gebouwd, in de grootste steden zijn lange wachtlijsten voor woningen in de sociale sector. Een Marokkaanse vrouw die elke jaar 1 Mohammed baart wilt voor haar 10 zoontjes 10 huizen klaar hebben, een Somalische Moslima wilt 12 huizen hebben voor haar 12 kinderen, anders komt er een gesubsidieerde anti- discriminatiebureau met dure ambtenaren, advocaten en rechters samen dit te regelen voor de heilige. Moslimvrouwen zijn constant zwanger, kinderen worden eerst op straat gezet, waarvan men zeker weet dat ze later in de gevangenissen belanden. Mohammed ali zit vast, Mohammed abdullah moet er nog komen…Mohammed’s worden een voor een crimineel, maar achterlijke moslims weten niet wat voor schade hebben ze opgericht!. Ze weten wel dat de kafirs al deze mohammed’s zomaar gaan onderhouden.
  De verhoudingen worden scherper met de toename van segregatie. Zowel in de praktijk als via wetenschappelijk onderzoek bewezen dat islamitische immigratie op korte en lange termijn tot ernstige maatschappelijke problemen leidt, daar zien we elke dag de voorbeelden van. Kunnen we dan eerst eens een einde maken aan die massa Moslimsimmigratie en orde op zaken stellen? Het werkt gewoon niet, dus dan moet je het gewoon niet doen. Heeft niks met discriminatie of racisme te maken, maar alles met realiteitszin.
  Het is de vraag wanneer het Westen wakker wordt en gaat beseffen dat Islam per definitie in oorlog is met de niet -islamieten.
  Hiervoor heeft deze Islamitische oorlog de mannelijke bevolking nodig. De oorlogskwestie is een kwestie die de gehele moslimwereld voor alle komende eeuwen raakt. De oorlog moet altijd een bron van vermindering van het aantal Europese mannen kunnen zijn, terwijl het relatief een vermeerdering van het aantal vrouwen teweegbrengt. Moslims willen deze vrouwen ook onderwerpen aan hun barbarse ideologie.
  Islamitische loverboys en verkrachting van niet- Islamitische vrouwen, zou om een soort ritueel van vernedering gaan, een demonstratie van islamitische mannenprivileges over de onderworpenen.
  De islam kent geen godsdienstvrijheid en geen enkele wederkerigheid, een concrete bewijs dat islam geen godsdienst is. In Marokko en Turkije is verboden om zich tot een godsdienst te bekeren of om te verklaren dat men de islam heeft verlaten. Dit is een organisatie die haat, oorlog en onderdrukking van anders denkenden in hun ‘vaandel’ heeft staan.

   
  Zelfde Moslims die Nederland als hun nieuwe broedplaats kiezen, gaan oneindig door met hun verbreiding. De gemeenschap moet voor hun genoegens die vrouwen en talrijke kinderen onderhouden, als massa hoofddoekvrouwen niet in eigen onderhoud kunnen voorzien. Zo kan men dus vier of meer echtgenoten uit land van herkomst halen met alle kosten op vijanden. Dit betekent in concrete dat de werkende Nederlander ervoor zorgt dat om de 3 jaren islamitische vrouwen massaal met meer kinderen voor de komende 40-jaar verzekerd zijn van vast inkomen zonder te hoeven werken. Belasting betaler moet steeds harder werken voor de Moslim stieren die hun neuk business “de enige ware godsdienst” noemen en zich vijandig stellen tegen de normen en waarden van de naïevelingen. Met de religieuze doekjes gemaskerde Moslimmannen fokken lekker door en beginnen meteen met de volgende ronde, ze gaan weer naar hun heilige herkomstland om nog jongere vrouwen uit te kiezen. Islamitische loverboys activiteiten hebben toch niks mee te maken met de arbeid of enige toegevoegde waarde voor de maatschappij!
   
   
  Maffiosi woningbouwverenigingen brengen natuurbalans in gevaar!
   
  Ze gaan gewoon door met het vernietiging van hele natuurgebied. Hun vuile werk leid tot meer opwinding bij de moslims. Moslims krijgen nog betere TV schotels voor hun communicatie met de herkomstland. Kolonievorming met de nieuwbouw gaat gewoon door: met de nieuwbouw wordt er ook door deze brutale woningbouwcoöperaties gelijk een moskee neergezet. Moslimbevolking raakt gefascineerd en fokt nog harder…Beschaving wordt omgezet in middeleeuwse barbarij en het totale leefgebied van andere dieren wordt steeds kleiner.
  Sinds laatste 1.5 jaar hebben georganiseerde Moslims binnen Europa er nog eens 1.200.000 zielen bij gekregen. De opstandelingen zeggen dat ze meer huizen nodig hebben, maar fokken ze gelijktijdig door terwijl ze huidige populatie niet kunnen onderhouden. Ze zeggen dat ze inkomen problemen hebben, terwijl ze voor altijd gratis uitkeringen en bakken kinderbijslagen krijgen.

  De oorzaken liggen in een falend immigratie beleid: teveel import en slecht geïntegreerd. Nederlandse autoriteiten zijn minstens even slap als de Engelse. Het criminele gajes richt zich tegen de levens en goederen van goedwillende burgers en veroorzaakt plaatselijk een oorlogstoestand.
  Niet stoppen van het Islamitische fokkerij betekent dat er tientallen miljoenen Moslims praktisch open grenzen hebben en dit gecombineerd met een verzorgingsstaat wordt een eindeloze toestroom en aanwas van criminele uitstoot. Dat betekent dat er geen toekomst meer is voor de autochtone bevolking.

  – Een begin van de oplossing is een volledige stop van import uit den vreemde en een zeer gericht integratiebeleid met nadruk op zelfredzaamheid. Als het juridisch rond te krijgen zou zijn zou grootschalige remigratie de oplossing zijn.

  – Stop onmiddellijk alle subsidies aan de Moslimorganisaties: geen moskee, islamitische omroep en islamschool in Nederland. Stop kinderbijslag, stop islamitische naamgeving in Nederland.

  – Stop onmiddellijk met de dubbele nationaliteit. Stop verblijfsvergunningen, erfenis van vorige WO, zeer verouderde verraderlijke stelsel moet zo snel mogelijk verdwijnen. Mensen die nationaliteit van herkomstland willen behouden mogen alleen werkvergunning krijgen: werk of directe terugkeer naar heilige land.

  – Stop “positieve discriminatie”:de islamieten beginnen te infiltreren in onze regering, het leger, justitie, politie. Het einde van de vrije wereld en het begin van een verschrikkelijke interne oorlog is nabij!

  – Subsidiesponzen als Turkse, Marokkaanse “contactgroepen” worden een soort extra ambassade of consulaat van Moslimlanden: inspraakorgaan Turken (IOT), Landelijk beraad Marokkanen, Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN), Contactgroep Islam (CGI), Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Federatie van Islamitische Organisaties Nederland (FION), Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), Islamitische Stichting Nederland (ISN) en nog tientallen die als extra ambassade of consulaat willen functioneren moeten sowieso snel gesloten worden in deze tijden van bezuinigingen. Dit soort clubs werken oplossingen voor de enorme problemen tegen.

  – veel overheid instellingen plegen zelfmoord door het in dienst nemen van haat zaaiende imams en andere moslimstrijders uit moslimlanden. Ze hebben zich tegen zijn eigen burgers gekeerd, dit is puur land verraad. Stop uitkeringen aan imams die als verlenging van hun geheime dienst werken, ze moeten onmiddellijk teruggestuurd worden.
   

 2. Spaink zei:

  “Maar soms blijft die aarzeling ook na zo’n genomen besluit nog een tijdje hinderlijk doorzeuren”.

  “Uiteindelijk kun je het maar beter over zulke opvattingen hebben dan ze te negeren”.

  Hoe kan waardevol gevoel hinderlijk doorzeuren… Zelfs aan wijsheid zitten negatieve kanten.

  Ben blij dat je besloten hebt om een afvalbak te maken.

  Ik hoop er nog vaak in terecht te komen :)

 3. @ Isaak

  Gezien uw betoog schat ik u op minimaal 50 jaar…

  U heeft nog ongeveer 20 jaar te leven dus de -door u gevreesde- problemen zullen u grotendeels bespaart blijven.

  Wordt Moslim en al uw problemen zijn voorbij en u kunt zelf gebruik maken van alle “Moslim-voordelen” die er naar uw mening zijn.

  Charles Darwin heeft nog steeds gelijk.

 4. What a waste… Please be so kind as to equip this bin with an airtight lid: the refuse reeks.
  @Tartarus: Charles Darwin was brilliant. (And brilliantly wrong.)
  Lees: “Koude rillingen (over de rug van Charles Darwin)” van Jan Hendrik van den Berg (Callenberg – Nijkerk 1984, heruitgegeven in het Darwinjaar) en stuur me de rekening als U het onzin vindt.

 5. @ Isaak

  Wel netjes, dat je je meldde als zoon van Abraham.
  ‘k Ben benieuwd of en wanneer zich hier ook een Mohammed gaat melden met zijn kijk op het zionisme en haar aanhangers.

  Vrijheid van meningsuiting… een groot goed, maar tegelijkertijd razend gevaarlijk, omdat niet iedere toehoorder begrijpt dat dergelijke teksten geen haatzaaierij zijn en absoluut niet oproepen tot geweld.
  Er inhoudelijk op ingaan ?
  Zonde van de tijd en energie.
  Shalom,
  Henk.

 6. @ JPaul

  Slechts de conclusie van Evolutietheorie van Darwin: pas jezelf aan/vernieuw of sterf uit, vind ik interessant.

  Als Isaak het Islamitische geloof omarmt, mag hij zich ook vrijelijk voortplanten… Volgens mij bemerkt ik op dit gebied toch wat afgunst :)

 7. Het wordt ingewikkeld als, als onderdeel van de in de Vuilnisbak ontstane discussies, een vuilnisbak-waardige reactie wordt geplaatst.
  Waar komt die dan? Er moet aan de reageur in kwestie wel duidelijk worden gemaakt dat zulke reacties Niet Kunnen; maar hoe weet hij (m/v) dat als de reactie al binnen de vuilnisbak was gemaakt?
  M.a.w.: krijgt de vuilnisbak een eigen vuilnisbak…?

 8. Jammer. Jammer en nog eens jammer.
  Je moet mensen, die ‘t met je oneens zijn niet in een “Vuilnisbak” stoppen.
  Dan doe je jezelf onrecht, en schade aan.

  Immers:

  1.
  Het is niet zo, dat iedereen op de hele wereld het met Karin Spaink eens is.
  Het is misschien jammer. Maar het is niet zo.
  Zou dat wel zo zijn, dan leefden wij in een gekloonde wereld.
  Krachtens het neo – nazisme, zou dan iedereen gelijk in de mening van Karin Spaink moeten zijn. Krachtens het neo – fascisme.
  Dat is dus niet zo.

  2.
  Je zult ermee moeten leren leven, hoe moeilijk dat ook voor je is, en hoe kort je daar nog maar de gelegenheid voor hebt, dat er mensen zijn die het met je oneens zullen zijn. Als je dat niet wil, moet je geen blog onderhouden en dat niet alleen, je moet er onmiddellijk mee stoppen.

  3.
  Ikzelf ga mijn berichten en reply’s voorzien van een korte indelings-code helemaal aan het begin van ieder bericht. Dat is makkelijk voor iedereen, om gelijk te weten waar ik sta. De codering luidt aldus:

  (KK) = Karin’s Kloons, (behorende tot) = ik ben het geheel en al met Karin eens, en loop haar vervaarlijk achterna. Blind, doof en stom, voor ieder ander argument.

  (PSP) = Page Schildknaap Palfrenier = nog veel erger dan (KK), ik eis van andere slaafse navolging en onderworpenheid aan de voeten van KS, met het oanfgebroken herhaald verzoek aan haar mag ik Uw schoenen poetsen. Mevrouw.

  (LD) = Le Discours = niet-Limburgs Dagblad, maar we gaan de discussie aan, ik heb -dus- ‘n andere mening.

  Let op m’n woorden: ik hou’ m’n woord altijd, dus ook in al ‘t bovenstaande.

  Voor je eigen geestelijke reorganisatie Karin, zou het beter “Het Afvalputje” in je blog niet “Het Afvalputje” te noemen. Het toont immers aan dat je geen respect hebt voor eens anders mening.

  En als je geen respect hebt voor eens anders mening, hebben anderen geen respect voor jou.

  Noem het “Afvalputje” dus geen “Afvalputje”, maar

  “Le Discours” ( = de Discussie)

  dan kom je veel waardevoller uit de strijd.

  Dit alles indachtig het algemeen geldend adagium, dat het onderhouden van een blog, het houden van discussies, het geven van meningen daarin zonder dat er ook maar in de verste verte ook maar het allernietigste mee gedaan wordt,

  een volmaakt zinloze nutteloze en tot geen enkel heil strekkende bezigheid is.

  Maar ook die mensen en bezigheden moeten er zijn, louter en alleen vanuit het algemeen respect, dat een burgeroorlog (survival of the fittest en ik ben fitter dan jij), tegenhoudt.

  Een beetje.

  Nog voor het allemaal te laat is.

  Besef je goed, wat er allemaal staat, hierboven?

  Mooi.
  Heel mooi.
  Dan ga ik nu weer verder over straat, met rollende ogen en een roodaangelopen hoofd, van de pure kwaadheid.

  Laat niemand mij tegenkomen.

 9. (LD) De sign ontbreekt aan bovenstaand bericht, en die luidt dus in het vervolg, opzettelijk met de taalfout, altijd zo:

  (KK) = Karin’s Kloons, (behorende tot) = ik ben het geheel en al met Karin eens, en loop haar vervaarlijk achterna. Blind, doof en stom, voor ieder ander argument.

  (PSP) = Page Schildknaap Palfrenier = nog veel erger dan (KK), ik eis van andere slaafse navolging en onderworpenheid aan de voeten van KS, met het oanfgebroken herhaald verzoek aan haar mag ik Uw schoenen poetsen. Mevrouw.

  (LD) = Le Discours = niet-Limburgs Dagblad, maar we gaan de discussie aan, ik heb -dus- ‘n andere mening.

 10. (PSP) Er staat dus “eens anders” mening. Niet “een andere” mening.

  Jaajaa, het is duivels goed oppassen met mij, ik weet ‘t, ik weet’t, ik weet er alles van. Maar ik heb er zelf gelukkig het meeste last van.

  Ik weet ‘t. Ik weet er alles van. Vertel me niets.
  We gaan dan ook ‘n prachtig lees en schrijfseizoen tegemoet.

  Met de allerhartelijkste groeten.

  (KK) = Karin’s Kloons, (behorende tot) = ik ben het geheel en al met Karin eens, en loop haar vervaarlijk achterna. Blind, doof en stom, voor ieder ander argument.

  (PSP) = Page Schildknaap Palfrenier = nog veel erger dan (KK), ik eis van andere slaafse navolging en onderworpenheid aan de voeten van KS, met het oanfgebroken herhaald verzoek aan haar mag ik Uw schoenen poetsen. Mevrouw.

  (LD) = Le Discours = niet-Limburgs Dagblad, maar we gaan de discussie aan, ik heb -dus- ‘n andere mening.

 11. Goeie beslissing Karin, dan hoef je over het verwijderen verder geen kopzorgen meer te hebben.
  Bedenk trouwens wel dat niet elke reactie gemeend is, er zijn ook echt ware internet-trollen die alles schrijven om aandacht te krijgen.
  Misschien wel oppassen dat je er straks niet een eigen forum voor zal moeten openen? ;-)

 12. @ Spaink

  Misschien is het een idee om een verwijzing in de oorspronkelijke draad van het verplaatste bericht te laten staan:

  Dus in de oorspronkelijke draad komt dan te staan:

  Bericht: isaak ≡ 15 aug 2011 ≡ 15:05, verplaatst naar de afvalbak

 13. @ Juzo

  U voelt zich hier al helemaal thuis merk ik; ik wacht met smart op al uw de Teletekstberichten! :)

 14. @ Juzo

  Hier een overweging van de eerste afvalbak-KK

  Spaink wiste in het verleden berichten, daar ben ik altijd fel tegen geweest; omdat een goed forum meestal een zelfreinigend vermogen heeft.

  Maar aangezien wij te gast zijn op haar forum, kan Spaink wel deels de richting bepalen van het onderwerp.

  Ik vind dit een goede oplossing en als eerste echte afvalbak-KK heb ik natuurlijk altijd gelijk :-P

 15. (PSP)
  @ 14 en die krijgt U niet Ik Zal Wel Wijzer Weezen.
  @ 16 Spaink wist mijn berichten zonder de geringste vermelding of mededeling en dat vind ik heel erg bijzonder goed zo, het is de enig juiste beslissing die ze kan treffen. Ik hang als PSP geheel achter haar rokken aan.

  Ze doet ‘t goed, en tevens, ze is braaf, koest, en liggen in de mand.
  We gaan nog niet naar buiten. ‘t Regent.

  — —

  (KK) = Karin’s Kloons, (behorende tot) = ik ben het geheel en al met Karin eens, en loop haar vervaarlijk achterna. Blind, doof en stom, voor ieder ander argument.

  (PSP) = Page Schildknaap Palfrenier = nog veel erger dan (KK), ik eis van anderen slaafse navolging en onderworpenheid aan de voeten van KS, met het oanfgebroken herhaald verzoek aan haar mag ik Uw schoenen poetsen. Mevrouw.

  (LD) = Le Discours = niet-Limburgs Dagblad, maar we gaan de discussie aan, ik heb -dus- ‘n andere mening.

  .

 16. @Juzo, nog een foutje?: “ik eis van andere slaafse navolging”.
  Je bedoelt misschien ‘anderen’?

  Wel fijn die indelings-codes, kun je er niet méér verzinnen? En waarom niet gewoon in het Nederlands?
  bijv:
  (GmG/R) Grappig maar gemeen of racistisch
  (TD) Totale dronkenmanspraat
  (AV) Aandachttrekkerij of uit verveling
  (FH) Fantastisch en humoristisch
  (ON) Onzinpraat voorzien van neologismen
  e.d.

 17. (KK)
  @ 12 Ik ben er vóór dat het recht en de vrijheid van meningsuiting zó absolutistisch en hermetisch worden ingeperkt, dat aan trollen geen enkele mogelijkheid meer kan worden gegeven om nog te ademen. Ze gaan dan dood en je moet voor de betekenis van het woord troll even googlen.

  Het blijkt een potkacheltje te zijn dat door een Enschedé’se firma wordt gemaakt en geleverd.

  Een blog is een soort café waaraan de algemeen maatschappelijke eis moet worden gesteld dat het open is, en zodanig dat eenieder zich daarin kan bevinden volgens de regelen die daarvoor zijn.

  -.-

  Da’s ‘n goeie, hè?
  Ja da’s ‘n goeie.

  — —

  (KK) = Karin’s Kloons, (behorende tot) = ik ben het geheel en al met Karin eens, en loop haar vervaarlijk achterna. Blind, doof en stom, voor ieder ander argument.

  (PSP) = Page Schildknaap Palfrenier = nog veel erger dan (KK), ik eis van anderen slaafse navolging en onderworpenheid aan de voeten van KS, met het oanfgebroken herhaald verzoek aan haar mag ik Uw schoenen poetsen. Mevrouw.

  (LD) = Le Discours = niet-Limburgs Dagblad, maar we gaan de discussie aan, ik heb -dus- ‘n andere mening.

  .

 18. (PSP)
  @ 18 Ik schrééf toch al dat er ‘n fout in staat?
  ALLES wat ik schrijf is fout, want ik BEN fout,
  en zal nooit wat anders zijn dan fout

  tot mijn groot genoegen.

  Tot genoegen.

  — —

  (KK) = Karin’s Kloons, (behorende tot) = ik ben het geheel en al met Karin eens, en loop haar vervaarlijk achterna. Blind, doof en stom, voor ieder ander argument.

  (PSP) = Page Schildknaap Palfrenier = nog veel erger dan (KK), ik eis van anderen slaafse navolging en onderworpenheid aan de voeten van KS, met het oanfgebroken herhaald verzoek aan haar mag ik Uw schoenen poetsen. Mevrouw.

  (LD) = Le Discours = niet-Limburgs Dagblad, maar we gaan de discussie aan, ik heb -dus- ‘n andere mening.

  .

 19. @ 17 Juzo

  Waar het hart van vol is stroomt de mond van over…

  (PSP) hoe verzint U het!

  Spaink haar schoenen poetsen is wel erg brutaal!

  Wat dacht u van deurmat om mee te beginnen? Of krabplank voor de katten?

 20. (LD) – In zijn of haar algemeenheid, maar dan ook maar weer alleen en uitsluitend in zijn of haar algemeenheid, is de “Recycle Bin” (het “afvalputje”) altijd het meest leuke substantiële onderdeel in iedere communicatie- en conversatievorm waar ook ter wereld.

  Je kunt er het meeste jolijt mee hebben.
  (Als Karin daaraan ook maar had gedácht . . . . . . . . . . . . . . . !!!!!!!!!!)
  (Had ze ‘t niet gedaan.)

  Het is bij vrijwel alle bedrijven instellingen en organisaties het eerste waar men naar grijpt, ‘s morgens vroeg, aanvang dienst, om te kijken wat er allemaal misgegaan en uitgekafferd is. Er komen ook troosteloze mededelingen van teloorgegane betuigingen in voor. Het Afvalputje. De Recycle Bin. En Le Discours.

  Sommigen hebben zelfs geheime abonnementen in de vorm van login- en passwordvervalsing, Internet-inbraak en dataloss in de thuissituatie van Anonymous genomen, om de “Rcycle Bin”, het “Afval-putje” van Karin Spaink, het partij politiek program, en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gerieflijk thuis met de pantoffels aan en een lekker drankje erbij, te kunnen blijven volgen.

  Het Afvalputje is de mooiste en tegelijk de heerlijkste uitvinding die er bestaat.
  Maken wij dan thans allen, een Sprongetje in de Lucht (ook met de stokken). Bonk.

  JoeHoe.
  Alleen maar ‘n kort Amerikaans en droog JoeHoe.

  In voorgaande jaren (tot 2002) haalde ik wel ‘s morgens in het schemerduister en alle vroegte langzaam rijdend met de auto totaal ongezien vuilniszakken van de straat en smeet ze razendsnel in de kofferbak. Ik riep dan zachtjes JoeHoe.

  Ik had een zwarte jas, de kraag hoog opgezet en de politie kende mij.

  Op kantoor werden dan die zakken van het Afval Putje uiterst zorgvuldig en minitieus uitgeplozen en opgevolgd.

  Daar deden we vele uren over.
  Het waren vuilniszakken van advocatenkantoren, woningcorporaties, de Sociale Dienst, de reclassering, deurwaarders en incassobureaus, waar men nog niet over versnipperaars beschikte. Helaas waren wij de dnige editie, die primeurs had, in de krant. Helaas. De anderen gunden ons dat niet. Ze schaften zich ‘n potkacheltje van ‘n Enschedese firma aan.

  JoeHoe.

  Zo zal ‘t met dit AfvalPutje in Le Discours ook gaan.
  Zo gaat het met Afvalputjes en Discoursen altijd.
  En overal, zegt El Generalissimo (= de generaliseerder).

  – ‘\^_^/’ –

  — —

  (KK) = Karin’s Kloons, (behorende tot) = ik ben het geheel en al met Karin eens, en loop haar vervaarlijk achterna. Blind, doof en stom, voor ieder ander argument.

  (PSP) = Page Schildknaap Palfrenier = nog veel erger dan (KK), ik eis van anderen slaafse navolging en onderworpenheid aan de voeten van KS, met het oanfgebroken herhaald verzoek aan haar mag ik Uw schoenen poetsen. Mevrouw.

  (LD) = Le Discours = niet-Limburgs Dagblad, maar we gaan de discussie aan, ik heb -dus- ‘n andere mening.

  .

 21. (LD)
  @ 21 ik ben nog altijd te goed om me als deurmat te laten gebruiken;
  @ 22 ik lees ‘t niet eens.

  Als men mij niet eens de moeite waard vindt om ‘t me recht in m’n gezicht te vertellen, en van mij de moeite meent te kunnen vragen om ‘t ergens te moeten gaan opzoeken, dan bestaat men voor mij niet.

  U bestaat niet.

  – ‘\O_O/’ –

  (KK) = Karin’s Kloons, (behorende tot) = ik ben het geheel en al met Karin eens, en loop haar vervaarlijk achterna. Blind, doof en stom, voor ieder ander argument.

  (PSP) = Page Schildknaap Palfrenier = nog veel erger dan (KK), ik eis van anderen slaafse navolging en onderworpenheid aan de voeten van KS, met het oanfgebroken herhaald verzoek aan haar mag ik Uw schoenen poetsen. Mevrouw.

  (LD) = Le Discours = niet-Limburgs Dagblad, maar we gaan de discussie aan, ik heb -dus- ‘n andere mening.

  .

 22. Juzo sprak:

  “@ 21 ik ben nog altijd te goed om me als deurmat te laten gebruiken; en @ 22 ik lees ‘t niet eens”.

  Links in post 22 en 15 NIET bekijken…!!!

  Oke, ben niet de naarste; krabplank wordt het!

 23. (PSP)
  Dat gaat nog wat worden, men zal nog wat beleven, hier in de Afval Bak.
  ‘t Is, da’ ‘k lang geleeje
  ‘n Verbond met de Duivel heb geslooten, daardoor ga ‘k toch al niet, de hemel in.
  Anders kon ‘k m’n werk niet doen.

  Hier in de Afvalbak is ‘t lekker branden, met de koude kille en onaangedane herfst en wintertij der Middeleeuwen en de eigenaresse over ‘n paar weken in ‘t verschiet.

  – ‘\Ô_Ô/’ –

  — —

  (KK) = Karin’s Kloons, (behorende tot) = ik ben het geheel en al met Karin eens, en loop haar vervaarlijk achterna. Blind, doof en stom, voor ieder ander argument.

  (PSP) = Page Schildknaap Palfrenier = nog veel erger dan (KK), ik eis van anderen slaafse navolging en onderworpenheid aan de voeten van KS, met het oanfgebroken herhaald verzoek aan haar mag ik Uw schoenen poetsen. Mevrouw.

  (LD) = Le Discours = niet-Limburgs Dagblad, maar we gaan de discussie aan, ik heb -dus- ‘n andere mening.

  .

 24. Juszo, ik waarschw je maar alvast: als je voortaan altijd met die lap tekst onderaan afsluit, gaan je reacties voortaan per definitie naar de afvalbak.

 25. okee hoor gevoel voor humor moet er zijn

  ik zet m’n ouwe codering weer in werking

  allen welbekend

  – ‘\ô_ô/’ –

 26. Karin,

  Een goede vondst, deze Vuilnisbak. Ik voel me meteen thuis: lekker scheumen in de troep. :))

  Maar ik zie toch ook een paar nadelen. Puck (6) heeft er al één genoemd, maar wat doe je, als er op een gedumpte post een goeie, waardevolle reactie komt, die in principe goed genoeg zou zijn geweest om in de originele draad te staan. Plaats je dan het hele spul weer terug? Ik bedoel: die verwijderde post + die waardevolle reactie? (Al het gelul natuurlijk niet.)

  En wat, als er een complete (zinnige, inhoudelijke) discussie ontstaat nav zo’n verwijderde post? Dan wordt het nog ingewikkelder, lijkt mij. Ga je dan die verwijderde post (met jouw commentaar) als startpost gebruiken voor een nieuwe draad?* Of ga je dan die hele discussie terugplaatsen? (Dat wordt nog wat, als je eerst alle meuk er tussenuit moet halen.)

  * Je gebruikt zo vaak meningen of dingen, die in de samenleving leven en waar jij het helemaal niet mee eens bent, als startpost, dwz becommentariëerd door jou. Dus waarom niet zo’n mening van je eigen blog geplukt?

  Dan zie ik nog een ander nadeel.

  Er staat nu één verwijderde post in deze Afvalbak met daarop nu al 30 reacties. Afijn, lang niet allemaal even serieus en in dit geval zijn het er ongetwijfeld zoveel vanwege de nieuwigheid, maar als dat bij élke verwijderde post gebeurt, dan zou dit wel eens één van je langste draden kunnen worden…..

  Groet, J.

 27. @30 Janus (EJ)
  “Er staat nu één verwijderde post in deze Afvalbak met daarop nu al 30 reacties.”
  Op die ene verwijderde post is nauwelijks gereageerd, Janus. Volgens mij terecht, maar dit terzijde.
  En mooi, dat er voor het merendeel van de overige reacties op deze manier een plaats is gevonden.
  Met vriendelijke groet,
  Henk.

 28. @ 30 Precies wat ik al zeg. Deze uitvinding had nooit uitgevonden moeten worden.

  Ofwel je houdt serieuze, maar lankmoedige en hoogst intelligente discussies over wat voor soort aberrerende onderwerpen of zienswijzen dan ook,

  of je doet ‘t niet.

  Maar niet zo’n beetje, er tussenin.
  Zo van eigenlijk heb ik er geen zin in. Maar ik doe ‘t toch maar.

  Dat is ook meteen ‘t verschil tussen ‘n vrouw’lijk en ‘n man’lijk blog.

  ‘n Vrouw wil graag ‘n oplossing voor de problemen ‘zo’n beetje er tussenin als ‘t niet anders kan’. (opportunisme).

  ‘n Man is vroeg of laat, als ‘t werkelijk niet meer anders kan, radicaal en recht door zee. Knopen moeten nu eenmaal worden doorgehakt, in de wildernis en waar gehakt wordt vallen spaanders. Geen halve maatregelen. (radicalisme).

  Maar ja, hoe de een of de ander, zijn of haar blog inricht, en geconfronteerd wordt met de mogelijkheden en onogelijkheden van dien, dat moet iedereen maar zelf weten.

  Kijken we bijvoorbeeld, voor de aardigheid, eens naar de blog van presentatrice Hanneke Groenteman. Een echte vakvrouw.

  Zij staat geen enkel commentaar toe. Nergens. Nooit.
  Gelijk heeft zij.

  Ik sta zelf wel commentaar toe.
  Maar onder terechte, uiterst strenge en scherpe voorwaarden.
  Commentaren zullen geheel in mijn lijn en denktrant zijn.

  Anders zullen de makers ervan bijna, welhaast uit het leven worden genomen.
  Het scheelt niet veel. Ik ga blaffend en bestraffend rond, in mijn gehele leven.

  ‘\°_°/’

  Ik ben streng. Doch ongetwijfeld meer dan normaal en te rechtvaardigen rechtvaardig.

 29. Greetings HenK (31),

  “……nu al 30 reacties.””

  Daarom schreef ik er ook bij: “en in dit geval zijn het er ongetwijfeld zoveel vanwege de nieuwigheid”

  De meeste RE’s gaan nu over de Afvalbak zélf, maar het is niet denkbeeldig dat er ook ‘s uitgebreid op zo’n door Karin gedumpte post wordt gereageerd. Het zullen vrijwel zeker allemaal discutabele posts zijn, neem ik aan.

  Bovendien kan er discussie ontstaan – niet alleen door de schrijver zelf – over de vraag of de verwijdering op zich wel terecht was of niet. Waarbij Karin zich in zekere zin kwetsbaar opstelt en ook (meer) ruimte geeft voor discussie over haar beleid, op het blog zelf, bedoel ik. En dat laatste is, denk ik, zowel voor haar als voor ons als volgers/schrijvers goed, want dan weet eeniegelijk beter waar hij of zij aan toe is.

  Of het terecht is dat er nauwelijks op de post van Isaak is gereageerd, daar kan ik (nog niet) met je over oordelen, want ik heb hem nog niet gelezen. Dat ben ik nog wel van plan en mogelijk reageer ik dan ook – ik hou wel van iets discutabels – maar de lengte en de leesbaarheid hebben mij daarvan totnogtoe weerhouden. Ik heb ook nog ‘een’ boek…..

  Groet, Janus.

 30. 33
  Ha, ja die Isaak komt niet voor niets in het afvalbakkie! Ik lees ook liever een nieuwe post van Karin, of een mooi boek!

 31. @ Juzo (32),

  Citaat: “Deze uitvinding had nooit uitgevonden moeten worden.”.

  Om te beginnen ben ik het daarmee niet eens. Je opmerking geeft me reden om dit misverstand uit de weg te ruimen.

  Ik vind de uitvinding van de Afvalbak een hele goeie zet van Karin, alleen kleven er (op dit moment) wat nadelen aan, waar (mogelijk, als ze zich in ernstige mate gaan voordoen) oplossingen voor gevonden zouden moeten worden.

  Citaat: “Ik sta zelf wel commentaar toe.
  Maar onder terechte, uiterst strenge en scherpe voorwaarden.
  Commentaren zullen geheel in mijn lijn en denktrant zijn.”

  Ik vraag me af wat dan nog de toegevoegde waarde van die commentaren kan zijn, wat bij mij de vraag opwerpt of die voorwaarden dan wel zo terécht zijn. Maar ik ga dat niet onderzoeken, want ik zie in jouw posts hier, en nog meer om deze, eh, ‘selectie’, weinig aanleiding om je blog eens te bezoeken.

  Overigens hoeven “uiterst strenge en scherpe voorwaarden” er helemaal niet toe te leiden dat er alleen maar éénduidige commentaren mogen overblijven. Alleen dictators hebben daar behoefte aan. Er zijn natuurlijk mensen, die een blog beginnen om hun onbedwingbare lust om de dictator uit te hangen, bot te vieren….

  Groet, J.

 32. @ 35

  a.
  Karin wil alleen maar reacties van mensen die het met haar eens zijn. Die haar slaafs en blindelings volgen. Anderen verwijst zij onmiddellijk en ongezien naar ‘t afvalbakkie;

  b.
  verwijzing naar ‘t afvalbakkie houdt principieel al meteen niets anders dan negatieve veroordeling in. Onnodig om er dan nog “besmet” over te discussiëren. Dat moet je nooit doen als je discussies schoon fris en waardig wil houwen;

  c.
  het is beter dat je m’n blog niet bezoekt. Ik kan je niet verbieden, maar ik kan je niet hebben. Gewoon, uit willekeur. En niemand doet me wat.

  ‘\°_°/’

  Ik doe wat ik wil.

 33. @ Juzo, post 36 a.

  U heeft bewezen dat u bovengemiddeld intelligent bent!

  Ik vind uw post 36 a een nieuw triest infantiel dieptepunt.

  Als u dit werkelijk meent, wees dan consequent en post niet meer op een -naar uw mening- dictatoriaal forum.

 34. @ 37 Waarom? Ik post, met het grootste genoegen, op een naar mijn mening dictatoriaal forum. Mijn eigen forum is het meest dictatoriale dat er bestaat. Dictatoriale fora hebben mijn meest ongebreideld onversneden hoogste sympathie. Was U dat alreeds niet dauwdelik?

  ‘\°_°/’

 35. @juzo 16 aug. 2011, 9:36 (9)

  Je schrijft: “Het toont immers aan dat je geen respect hebt voor eens anders mening. En als je geen respect hebt voor eens anders mening, hebben anderen geen respect voor jou.”

  Ik zie niet in waarom iedereen altijd respect voor de mening van een ander zou moeten hebben. (“Respect = eerbied, ontzag” volgens Van Dale; http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&searchQuery=respect)
  Je kunt al dan niet accepteren dat een ander een bepaalde mening heeft, en het lijkt mij belangrijk beleefd met anderen om te gaan, maar respect moet men verdienen, bijvoorbeeld met een intelligente mening. Op respect heeft men niet zomaar automatisch recht door gewoon maar te bestaan. En al helemaal niet door een willekeurige mening.

  Overigens schrijf je ook nog: “survival of the fittest en ik ben fitter dan jij), tegenhoudt.”

  Hoe weet jij of jij beter aangepast bent aan de omstandigheden dan Karin Spaink?

 36. @ 36 a: Ook hier ben ik het weer niet mee eens. Ik heb zeer veel met Karin in de clinch gelegen, maar kan toch niet zeggen dat ze alleen maar meningen duldt, die in haar straatje passen*. Dat doe jij wel op jouw blog, Juzo, zoals je beschreef, maar beschuldig Karin daar niet van.
  * Deze Afvalbak is daar zelfs een voorbeeld van.

  @ c: Toch prettig, dat je je niet gekwetst voelt, dat ik je blog niet bezoek, Juzo.

  En toen ik in 35 schreef: “Er zijn natuurlijk mensen, die een blog beginnen om hun onbedwingbare lust om de dictator uit te hangen, bot te vieren….”, toen had ik niet specifiek Karin op ‘t oog, maar het was in beginsel een opmerking in het algemeen, want ik geloof dat dat voor vele bloggers geldt. Maar naar jou toe is hij wel van toepassing. Maar genoeg hierover, lijkt mij.

  Groet, J.

 37. 39
  “Op respect heeft men niet zomaar automatisch recht door gewoon maar te bestaan.”

  Nou…. als je respect uitlegt als eerbied, ontzag, dan vind ik dat een mens dat juist wél verdient door alleen te bestaan.
  Het is immers de mens, het unieke brein, het wonderlijk werkende lichaam dat sowieso bewondering afdwingt. Alleen al om het feit dat wij zelf (nog) niet in staat zijn om (na) te maken wat de natuur kan maken.

  Het begint pas dubieus te worden bij ons gedrag en onze uitingen. (hoewel die volgens Swaab gelijk staan aan het brein, hmmm….)

 38. Ps: Neemt niet weg dat we onszelf en elkaar mogen/moeten beschermen tegen gevaarlijk gedrag van anderen, door allerlei maatregelen te nemen.

 39. PsPs tot slot: het feit dat Karin hier een afvalbak is gestart, betekent overigens dat ze veel ruimte en respect heeft voor ieder mens! Zelfs voor de meest gestoorde gedachtegangen en schadelijke meningen maak zij een plekje.
  Dat doen de meeste posters hier haar niet na!

 40. @42 Hmm, je kunt respect hebben voor de manier waarop mens en dier en plant in elkaar steken… het wonder daarvan respecteren. Zag gisteren een aflevering van Life, over vogels.. Inderdaad respect voor leven.

  Maar dat je voor een persoonlijke mening (en/of gedragingen) van 1 mens (of meerdere mensen) per definitie respect zou moeten hebben… Nee, dat geld voor mij niet. En daarmee ontzeg ik die persoon geen respect, want hij/zij kan van iemand anders wel respect krijgen.

 41. @46 Ja klopt, respect hebben voor een mening is iets anders dan er plek voor maken. En respect voor leven is iets anders dan respect voor gedrag.
  Eerbied en ontzag zou ik persoonlijk hebben voor mensen die het best mogelijke voorhebben met de hele mensheid. Helaas weinig voorbeelden van. Misschien Nelson Mandela? Sommige leidinggevenden zijn ook van die helden, hoewel de meesten toch eigenbelang voorop stellen.
  Ingewikkelder is dat menselijk gedrag kan omslaan bij veranderde omstandigheden. Je kunt dus niet naar mensen kijken, alleen naar gedrag (?!)

 42. aan de ene kant? wij hebben allochtonen in ons gezin hey?

  en aan de andere kant? ja je hebt gewoon molsims in nederland… bijv marokanen…en die kunnen zich bijzonder erg afzetten tegen autochtone nederlanders ( die zijn in hun ogen verwerpelijk en die komen dan automatisch in de knel….. ) en dan vanzelf…. krijg je autochtonen die doordraven in het schrijven ( en denken ) van stukjes zoals het bovenstaande…

 43. Dat is helemaal geen bezwaar. Die krijgen dan meteen een kaartje in de hand gedrukt: enkele reis Marokko. Wij moesten ons eens zo gedragen in hún land…!!!
  Nog eventjes ‘n beetje geduld: het busje komt steeds sneller.

 44. Ja ik stem PVV maar wel met een kantekening te plaatsen en dat is “ik zou het doodnormaal vinden als een land als Marokko een de-nationalisatie-politiek zou hebben t.o.v. Nederlanders met Marokaans paspoort die zich in Marokko irritant gedragen…”

  Helaas is denationalisatie een woord wat mensen al snel eng vinden….

 45. Tevens zou je je ook kunnen afvragen? of sommige allochtoonse individuen in NL zich niet prettiger zouden voelen in hun eigen land met hun eigen gewoontes en zonder al teveel “irritante” Nederlandse gewoontes gebruiken en personen….

 46. Verder ben ik totaal niet rasistisch… een van mn laatste projecten heette “hoe krijg je meer allochtonen naar het Hollandse strand”

  Dat viel me op …dat als je naar het strand gaat? ( of naar de Veluwe….) dat er echt bijna nooit een allochtoon te bespeuren valt….. En naar zee gaan is toch iets essentieels hey?

 47. Ik ben het dit keer met Juzo (49) eens, maar de situatie ligt – of we dat willen of niet – volgens mij niet zo éénduidig als op het eerste oog lijkt.

  De eerste generatie zou waarschijnlijk wel vrij makkelijk terug kunnen, even daargelaten dat ze dan hun kinderen enzo hier achter zouden moeten laten, wat ook niet zo makkelijk is. Zij zouden zich waarschijnlijk wel weer thuis voelen in hun geboorteland, ook al is ook ‘hun’ land inmiddels veranderd. Maar dat is iets, waar alle ouderen, verhuisd of niet verhuisd, mee te maken hebben.

  Maar het gaat meer om de tweede en derde generatie is mijn inschatting, vooral de hier geborenen. Die zitten tussen wal en schip. Die zijn in zekere zin hier vreemd door de Nederlandsvreemde cultuur, waarin ze thuis zijn opgevoed, maar zouden anderzijds, doordat ze ‘van buitenaf’ door onze cultuur erg verwesterd zijn, ook in het geboorteland van hun ouders niet kunnen aarden (en dat is ook wel gebleken voor sommigen, die daarnaartoe gingen).

  Het zijn met name die generaties, die zich hier of in ieder geval érgens ter wereld een plek moeten zien te bevechten. En ze vinden dat ze daar hier het meeste recht op hebben, want ze ervaren onze grond ook als de hunne. En dat levert de problemen op.

  Dat wij indertijd met de import van allochtonen een soort paard van Troje hebben binnengehaald, zal nu wel duidelijk zijn. Maar ja: alles in het belang van het bedrijfsleven, hè? De sociaal maatschappelijke ellende – zowel voor ons als voor de allochtonen – wordt gewoon in de samenleving gedumpt. Net als veel milieuafval.

  Dat Isaac in zijn post enorm is doorgeslagen, moge duidelijk zijn, maar die constatering vind ik niet zo relevant. De vraag zou naar mijn idee moeten zijn of er – om te voorkomen dat we het kind met het badwater (in de Afvalbak) zouden weggooien – ondanks zijn doorgeslagen uitlatingen, kernen van waarheid in zijn betoog zijn te vinden. En ik denk – en vrees! – van wel.

  Groet, Janus.

 48. Ja of stel je? een misdadige overvaller die afrikaan is? met een parachute ( en drie dagen proviand ) uit het vliegtuig gooien boven een groot afrikaans bos? dan is hij waar hij zijn wil “het moederland”

 49. Nee allemaal op ‘n vlot ‘an de Scheeveningse bouw le vard en dan de trosse los en afdouwe

  ‘\°_°/’

  Dat is je ware.

 50. Karin, misschien mag je jezelf uiteindelijk best toestaan om te overwegen om die hele afvalbak in de afvalbak te deponeren. Als die te dominant wordt bijvoorbeeld. Dezelfde mensen blijven hier toch wel posten.
  En het is jouw blog.

 51. ps: ik bedoel, je blog wordt er (ook voor mensen met radicale ideeën) niet veel interessanter door misschien, want er is al meer dan voldoende plek en ruimte voor ieders reactie. Is het niet alleen maar goed als er nagedacht wordt wanneer iets niet wordt geplaatst? Als deze meneer Isaak bijvoorbeeld zijn bericht had aangepast, dan was het hier wél geplaatst misschien. Is daar niet meer mee te bereiken uiteindelijk?

 52. Heb nog bedacht…. is het niet zo dat deze meneer Izaak nu eigenlijk beloond wordt voor zijn extreme bijdrage? Niet alleen wordt het geplaatst, er wordt ook nog eens extra de aandacht op gevestigd door het afval te noemen en in een apart hoofdstuk te plaatsen. Zou dat werkelijk een beter idee zijn dan zijn tekst meteen wegkieperen?
  Alles wat de aandacht krijgt, groeit. Kijk maar naar het haar van Wilders, wereldberoemd is hij ermee geworden. Zucht.

 53. Pietie (56 en 57),

  Ik vond en vind de Afvalbak een uitstekende vondst van Karin en ook nog om redenen, die ik hier nog niet eens genoemd heb*. (Ijs, weder, tijd en gezondheid dienende komt dat mogelijk nog.)

  En echt storm loopt het hier niet. Er zijn andere draden, die veel dominanter zijn (geworden).

  En nadenken, “wanneer iets niet wordt geplaatst?”

  “Niet wordt geplaatst” gebeurt hier niet, want alles wordt volautomatisch geplaatst. Maar Karin verwijdert wel dingen; redelijk minimaal is mijn indruk.

  En tsja, dat gebeurt dan (meestal?) alleen maar buiten beeld (zonder spoor na te laten, behalve dan dat de nummering in de draad niet meer klopt van je eigen en andere posts). En veel lezers hebben dat niet in de gaten of merken op z’n hoogst iets vreemds. Ze missen iets, maar weten niet wat. (‘Hee, ik dacht toch dat ik dat of dat gelezen had en nu kan ik het niet meer terug vinden. Ben ik nou gek of… ‘) En dat heeft wel eens verwarrend gewerkt.

  Een schrijver heeft dat natuurlijk wél in de gaten, maar ook niet altijd meteen (weet ik uit ervaring). En als er dan al op zo’n voor verwijdering in aanmerking komende post gereageerd is dan wordt de situatie nog vreemder. Want of de RE’s komen in het luchtledige te hangen of Karin moet zo’n discussie blokkeren, wat – neem ik aan – ook weer z’n haken en ogen heeft.

  En nu gebeurt dat verwijderen binnen beeld (op ‘t blog zelf), althans, ook niet in alle gevallen, neem ik aan. (Niet alle te verwijderen posts zullen wel hier terecht komen.) En dat lijkt mij voor de duidelijkheid – waar liggen de criteria van Karin? – alleen maar een groot winstpunt.
  (*Nou heb ik toch al één zo’n argument genoemd.)

  En als jou de Afvalbak niet bevalt, dan sla je hem toch gewoon over? Daar ben je toch vrij in? Ik sla zoveel draden over, die mij niet interesseren. En dat zal iedereen wel doen. Niet alles wat Kárin interessant vindt, is immers voor iedere lezer individueel interessant?

  Groet, Janus.

 54. Pietie, Ik had 58 nog niet gezien.

  Ik vind het heel, héél erg nuttig om over meningen als die van Isaak te discussiëren. Het wegdrukken van die meningen – waar jij voorstander van blijkt te zijn – heeft een averechts effect: Het heeft juist de rottende, verborgen plekken in de samenleving tot gevolg, waaruit dan weer de Breivikjes ontstaan.

  Vind je dat een geruststelling?

  De wereld is niet veilig, Pietie. En je kunt hem echt niet veiliger maken door van alles en nog wat onder te schoffelen. Dat wordt alleen maar mest, waar dan weer van alles uit groeit.

  Veilige dag gewenst, Janus.

 55. 59 “Niet alles wat Kárin interessant vindt, is immers voor iedere lezer individueel interessant? ”

  Dat is het ’em nu juist. Karin vindt de berichten die in de afvalbak komen niet alleen niet interessant, maar ook nog eens te ver gaan! En dan tóch al die (extra) aandacht erop… hmm…
  Straks wordt dit hoofdstuk nog het best bekeken van het hele blog! Dat zou ik echt zonde vinden van dit platform dat Karin zo zorgvuldig heeft opgebouwd.

 56. 60. Ben ik vóór het onderschoffelen van radicale meningen? Ik geloof het niet, en ik zou op zo’n ingewikkelde kwestie ook niet direct een pasklare oplossing hebben.
  Wel weet ik dat alle ‘Breivikjes’ tegenwoordig een eigen blog hebben.

 57. @ Pietie 61.

  Citaat: “Dat is het ‘em nu juist. Karin vindt de berichten die in de afvalbak komen niet alleen niet interessant, maar ook nog eens te ver gaan!”

  Ik denk dat die conclusie van jou te eenzijdig is, want Karin zegt ook: “Tot nu toe heb ik zulke reacties meestal weggekieperd, vaak na enige aarzeling.” (Cursivering van mij.) Dus op een bepaalde manier vindt Karin die berichten wél interessant, zij het met veel voorbehoud. (Correct me if I’m wrong.)

  En ze zegt ook: “Maar ja. Uiteindelijk kun je het maar beter over zulke opvattingen hebben dan ze te negeren.”

  En daar ben ik het 100% mee eens. En dat is precies wat jij niet wil. Jij wil ze negeren, weg houden van het blog.

  Karin heeft niet voor niks deze Afvalbak gemaakt. Haar overwegingen om dat wél te doen, wogen kennelijk zwaarder dan haar overwegingen om dat níet te doen. Wat haar startpost duidelijk maakt.

  Citaat (62): “Wel weet ik dat alle ‘Breivikjes’ tegenwoordig een eigen blog hebben.”

  En dat is maar goed ook. (Lang leve internet, dat dat mogelijk maakt.) Ten eerste kent de samenleving dan hun meningen – althans, degenen, die opletten – en dat lijkt mij gunstig. En ten tweede, tenminste als je ook op hun meningen kunt reageren, leren zij de meningen van anderen kennen en dat is ook gunstig. Dan onstaat er toch communicatie.

  Het is erg belangrijk om juist met de meest boze mensen in contact te treden en te blijven. Anders zul je nooit vrede bereiken.

  Groet, Janus.

 58. 63 ” ‘Uiteindelijk kun je het maar beter over zulke opvattingen hebben dan ze te negeren.’ En daar ben ik het 100% mee eens. En dat is precies wat jij niet wil. ”

  Nee, dat is precies wat ‘de breivikjes’ niet willen! Zij hebben schijt aan ons commentaar.
  Denk maar niet dat meneer Isaak heel serieus gaat zitten lezen wat wij voor interessante tegen-argumenten hebben, laat staan dat hij daar vervolgens weer inhoudelijk op gaat reageren.
  Ik zie er niets goeds (of beters dan nu al geboden wordt, zonder afvalbak) uit voortvloeien. That’s all.

 59. @ Pietie (64)

  Of de Breivikjes en/of meneer Isaak – die (nog) geen Breivikje is, neem ik aan – in onze reacties geïnteresseerd zijn, daar kunnen we slechts naar gissen. Jij meent te wéten van niet, maar jij kan niet in hun hoofd kijken, ook al pretendeer je van wel.

  Ik denk dat ze wél in onze reacties geïnteresseerd zijn – daarin kan ik me op mijn beurt vergissen – omdat de mens van nature niet alleen nieuwsgierig is, maar ook een sociaal wezen. Ook déze mensen.

 60. 65 “omdat de mens van nature niet alleen nieuwsgierig is, maar ook een sociaal wezen.”

  Je (en Karin natuurlijk) zal inderdaad wel gelijk hebben dat het altijd beter is om te proberen in gesprek te blijven. Petje af als dat ook lukt.
  Ik heb het talent en geduld er niet voor geloof ik.

 61. [Noot Spaink: dit werd gepost op De dood is zelden zacht. Nu verhuisd naar de Afvalbak.]

  Zelfingenomen ,dictator spelende aandachtt rekkende media heor, hyprocrieen dan Karin , kom je ze iet vaak tegen….

  Een Kenner..

 62. Voor de buitenstaanders: het bericht van ‘Henk’ (reactie nummer 68) komt van iemand die ik recent wegens wangedrag van het zelfmoordforum heb moeten verwijderen.

 63. Over 68 en 69.

  Karin,

  Voor alle duidelijkheid: deze Henk is dus niet HenK. Een mens zou zich kunnen vergissen, nietwaar?

  Deze verwijdering vind ik – itt tot Isaak – een duidelijk geval om de volgende redenen.

  A. Er is hier alleen sprake van een mening.
  B. Deze mening is niet onderbouwd (een kriterium dat jij in je startpost noemt als vereiste: Q: “….en daarnaast niet onderbouwd.”).
  C. Deze mening bestaat alleen uit scheldwoorden. Scheldwoorden zouden wat mij betreft ook nog wel mogen, maar ook die moeten dan onderbouwd zijn. Zeer zéker onderbouwd zijn, zou ik zeggen. Dat brengt ons terug bij B.

  Deze Henk zal ongetwijfeld vinden dat hij gegronde redenen heeft om die scheldwoorden jegens jou te bezigen, maar als hij die niet onderbouwt (B) dan is dat onaanvaardbaar. Extra onaanvaardbaar aangezien het om scheldwoorden gaat.

  Maar wat was in dit geval je aarzeling om deze post níet meteen totaal te verwijderen en hem dan tóch in de Afvalbak te plaatsen? (Q: “Tot nu toe heb ik zulke reacties meestal weggekieperd, vaak na enige aarzeling. Maar soms blijft die aarzeling ook na zo’n genomen besluit nog een tijdje hinderlijk doorzeuren.”)

  Ik kan me op zich wel voorstellen dat je ook in dít geval een vorm van aarzeling hebt gehad (maar dan meer gezien de hele achtergrond). Maar voordat ik ga gissen, lijkt het me beter, indien er bij jou idd enige vorm van aarzeling was, dat jijzelf dat dan eerst verduidelijkt. (Als je wilt natuurlijk.) Had je géén aarzeling tav het verwijderen van deze post, dan valt er natuurlijk niet veel te verduidelijken. Maar dan rest de vraag: Waarom hem dan toch in de Afvalbak geplaatst?

  Je kunt natuurlijk ook verwijderde posts in de Afvalbak plaatsen, waar jij géén aarzelingen over hebt, maar dat heeft dan alleen nut, als je wilt aftasten wat je lezers daar dan van vinden.

  Op zich vind ik dat de redenen voor het verwijderen van deze post van Henk niet aan duidelijkheid te wensen over laten. Het enige is dat je wellicht ook met schelders in gesprek zou moeten zien te blijven – veel werk; vereist veel – mits dat naar verloop van het gesprek een meerwaarde oplevert, anders heb je ook daar niks aan.

  Schelders, die bereid zijn tot een serieus gesprek, daar kan je toch wel een eind mee komen, denk ik. Schelders, die alleen maar willen schelden, haken vanzelf af, als ze serieus worden genomen. Dus ook daarin – in dat serieus nemen – zit een schiftende werking.

  Groet, Janus.

 64. Nee, dit is zeker niet de HenK die op het forum schrijft. Dit is iemand anders, iemand die ik een week of twee geleden na een paar waarschuwingen de toegang daar heb ontzegd; iemand die nu dacht mij anoniem leuk te kunnen uitschelden, en die daarnaast hoopte in dezelfde beweging een ander forumlid zwart te kunnen maken.

  De reden dat ik dit bericht naar de afvalbak heb gezet? Simpel. Om te laten zien dat anonieme aanvallen niet werken, omdat anoniem lang niet zo anoniem is als mensen wel denken. (Dit geheel in lijn met mijn Parooltje van vandaag, nice coincidence.) Met andere woorden: deze meneer belandde in de afvalbak bij wijze van afstraffing.

 65. Citaat: “iemand die nu dacht mij anoniem leuk te kunnen uitschelden”

  Nee, dat lukt zeker niet, wanneer je hetzelfde, eh, karakteristieke taalgebruik hanteert. :)

  Citaat: “en die daarnaast hoopte in dezelfde beweging een ander forumlid zwart te kunnen maken.”

  Dat laatste heb ik er niet uit kunnen opmaken, maar ik heb die gesprekken op het forum niet in detail gevolgd.

  Citaat: “Met andere woorden: deze meneer belandde in de afvalbak bij wijze van afstraffing.”

  Ah, deze reden stond nog niet in je startpost. Staat nu genoteerd. Maar geen aarzeling dus.

 66. Oh, toch geen gesprek, maar straf? Hmm… ik volg het niet zo. Maar dit is voor mij misschien ook niet echt the place to be, deze ‘duistere kelder’ van het blog. Ik ga maar weer eens naar boven…

 67. Alhoewel ik mezelf nooit een Kenner zou noemen en de rest van de tekst ook afwijkt van hoe ik Karin zou omschrijven (zelfs op momenten dat ik het niet met haar eens ben :-) ), vind ik het wel prettig dat nog even duidelijk wordt gemaakt dat HenK en Henk twee verschillende mensen zijn…
  Bedankt!

 68. Wat is dat nou toch allemaal voor een chaos. Ik zou ‘t zelf op m’n eigen blog nooit willen hebben.

  a.
  Ofwel je handhaaft ‘t, ofwel je gooit ‘t weg. Da’s een.
  Geen afvalbak. Halfslachtigheid is niks.

  We hebben één geslacht. Of dat nou leuk is, of niet,
  daar vragen de achternalopers niet naar.

  b.
  Men gedraagt zich op de blog zoals ‘t hoort en zoals ‘t algemeen aanvaard is in Nederland. Dus geen scheldwoorden. Komen er scheldwoorden, dan meteen geblockt, en voor ‘t leven. Zonder waarschuwing, zonder mededeling, zonder discussie, zonder openbaarmaking. En zonder tijdverlies.

  c.
  Anoniemers, die (vrijwel) dezelfde namen hebben kan ook niet. Ze krijgen ‘n kans, de naam en herkenning te veranderen, en anders eraf, voorgoedblock. Klaar is kees.

  Zo zijn mijn manieren, en degeen die daaraan op mijn blog niet mee wil doen, heeft pech gehad. Kan ophoepelen.

  Wat is dat nou voor ‘n gekkigheid hier allemaal zeg.
  Dit beklijft niet, en blijft zo nooit bestaan.
  Ongelooflijk.

  ‘\°_°/’

 69. We hadden vroeger een Henk, die ondertekende met Henk, maar is dat deze Henk?

  Wat een puinhoop.
  Wat een jamboel.

  Dit kan echt niet.

  Iedereen wordt in Nederland nu in ongelooflijk snel tempo geheel verantwoordelijk voor z’n eigen daden, en zelfs volledig aansprakelijk, strafrechtelijk aanspreekbaar en vervolgbaar.

  Het gaat de goede kant op.

  Alleen dat het volk zich wapent, is nog even nét niet toegestaan.
  Maar dat scheelt niet veel.

  Zo zijn de tijden en daar alleen, zullen we doorheen moeten zien te komen.

  ‘\°_°/’

  Of dat nou leuk is, of niet.

 70. Via “Overige blogstatistiek” zag ik dat ik in het verleden inderdaad ondertekende met Henk en zag ik verder, dat het door de pseudo-Henk gestuurde bericht als een bericht van mij staat genoteerd.
  Voor de ‘administratie’ maakt het blijkbaar niet uit of je als Henk of HenK schrijft.

  Er was/is overigens nog wel een andere Henk, maar die schreef/schrijft onder de naam Henk2.

  Ik ga m’n identiteit hier niet veranderen vanwege één incident. Temeer niet omdat een kwaadwillende ook onder die naam kan gaan schrijven.

  Achterafgezien was verwijderen van het bericht wellicht beter geweest dan het plaatsen in de afvalbak. Aan sommige dingen/mensen kun je beter weinig/geen aandacht besteden…

 71. @ HenK

  Citaat: “Achterafgezien was verwijderen van het bericht wellicht beter geweest dan het plaatsen in de afvalbak. Aan sommige dingen/mensen kun je beter weinig/geen aandacht besteden…”

  Ik neig er sterk toe om het hierin met je eens te zijn, HenK. Maar ik blijf het idee achter de Afvalbak, zoals Karin dat in haar startpost verwoord heeft – minus de toevoeging in haar post 71 (“deze meneer belandde in de afvalbak bij wijze van afstraffing.”) – een goed idee vinden.

  Wellicht de Afvalbak handhaven voor de scheldkannonades ed – vooral ter leeringhe van de lezer/schrijver (:waar liggen de kriteria precies van wat wel en (vooral) niet kan) en ook ter vermaeck, waarop de aspirant-schelders er waarschijnlijk niet eens aan beginnen, als ze zien dat ze tot entertainment worden omgevormd (:schelden? Ja graag, lachu) – en dan posts als die van Isaak, waar best veel over te zeggen is itt tot scheldkannonades in een andere draad onderbrengen met een andere van toepassing zijnde naam en toch gericht op discussie daarover.

  Maar wel lastig voor jou, dat al die Henken op één hoop worden gegooid in de softwareadministratie, dan sta je er ineens gekleurd op. En er was ook nog ‘s een Henkie, dacht ik.

  Groet, J.

 72. Dat valt wel mee, Janus.
  Henk2 staat los vermeld (met 49 berichten) en Henkie schrijft alleen op het forum onder die naam.
  Berichten van het forum worden niet meegeteld en ook niet ‘opgeslagen’ bij de “Overige blogstatistiek”.

  Karin een beetje kennend vermoed ik trouwens, dat zelfs de Afvalbak niet bestemd is voor scheldkannonades. Er zijn genoeg andere plaatsen op het internet waar, wie daarvoor in is, meer dan voldoende ruimte is.

  Groet terug,
  Henk.

 73. “Dat valt wel mee, Janus.”

  Dat scheelt dan weer, HenK.

  “Karin een beetje kennend vermoed ik trouwens, dat zelfs de Afvalbak niet bestemd is voor scheldkannonades.”

  Dat idee had ik, getuige haar startpost, dus ook. Vandaar mijn vragen aan haar (70) over haar overwegingen om ook die post van Henk in de Afvalbak te plaatsen. Maar kennelijk (71) hoort ‘afstraffing’ hier ook thuis. Oké, in een afvalbak ligt natuurlijk van allerlei rotzooi, maar het idee van ‘afstraffing’ vind ik het idee van ‘toch maar (eventueel) discussiëren over’ enigszins doorkruisen. Die twee zijn van een nogal verschillende aard.

  “Er zijn genoeg andere plaatsen op het internet waar, wie daarvoor in is, meer dan voldoende ruimte is.”

  Helemaal mee eens, maar daar kan je niet tegen Karin schelden. Althans, dan heeft ze het mogelijk niet eens in de gaten en dan is de lol eraf, lijkt mij.

  Of je moet…….. maar nee, laat ik niemand op ideën brengen.

  Groet maar weer, Janus.

 74. @ 78 De Internetvervuiling slaat hier ook al toe doordat anderen onder mijn naam gaan schrijven.

  Tsja dan is het met de betrouwbaarheid eer en goede naam van Karin Spaink wel afgelopen.

  Nou ja ik denk niet dat er ook maar iemand in heel Nederland van wakker ligt.

  ‘\°_°/’

  Jules Zollner.

 75. @ 82 @ 78 Dat neemt niet weg dat iedere halve zool hier kennelijk onder mijn naam kan posten. Ik denk dat er in het systeem van Karin op reply’s geen verificatie en zelfs geen registratie plaatsvindt. Althans summier. Blogprogramma’s plegen dat niet te doen.

  Losstaande forums op Internetsites doen dat wel maar ook niet verifieerbaar en betrouwbaar genoeg. In mijn eigen forum kan eenieder zich bij wijze van spreken uitgeven voor mijzelf. Hij moet wel als antispam een nummertje invullen en hij staat wel bij de provider geregistreerd, bijvoorbeeld als volgt:

  Naam: juzo
  Datum: 5/2/2011
  Tijd: 18:25:05

  test een.
  dit is test een.
  einde test een.
  dank u.

  maar dat neemt niet weg dat ik in voorkomend rechtsgedinggeval zijn loggegevens zou moeten hebben en die worden door geen enkel systeem voor blogs en forums bijgehouden.

  Het zegt toch wel wat over de kwetsbaarheid voor fraude voor deelnemers aan blog-reply’s en forums en daarom ga ik eens studeren op een apart registreerbaar nummergeneratortje, dat in voorkomende gevallen als adstructie van bewijs zou kunnen dienen.

  Kwaadwillende fraudeurs en vernielers zijn onder ons.

  ‘\°_°/’

  Aan Karin is ‘t niet besteed, want die doet er toch niets aan.

 76. Haaaa, deksels, hij geeft de html codering niet eens weer nou ja dan is ‘t helemáál ‘n onbegionnen zaak we zullen er iets anders op verzinnen

  Naam: juzo
  Datum: 5/2/2011
  Tijd : 18:25:05

  test een.
  dit is test een.
  einde test een.
  dank u.

  Het blijft hier een levensgevaarlijk zaakje dat hele blogreply maar ik verzin er wel wat op.

  De tijd zal ‘t leren en ik kan nu natuurlijk altijd ontkennen dat ik iets geschreven heb natuurlijk.

  Dat zit allemaal helemaal niet snor.

  ‘\°_°/’

 77. HenK @ 77: De reden dat ik het bericht van NogEven (want die was het uiteraard) niet heb verwijderd maar naar de afvalbak heb overgezet – mét begeleidend commentaar – is om zulk gedrag meteen af te straffen. Deed ik er niks aan, dan had-ie waarschijnlijk vaker geprobeerd zo’n kunstje te flikken. Nu blijkt meteen dat die vlieger niet opgaat.

 78. Karin @ 86
  Of hij vindt het prachtig, dat hij zoveel aandacht krijgt en ziet dat als aansporing om het nogmaals te proberen. Punt is wel dat iedereen onder iedere naam kan schrijven en dat daardoor ook onzin als door jou geschreven wordt opgenomen bij ‘Overige blogstatistiek’.

  Misschien had ik beter een ander dan Jules kunnen nemen om het uit te proberen, maar de onder zijn naam geschreven tekst was niet echt ‘vervuilend’, toch ?

  Nou ja, hopelijk gebeurt het (hier) niet te vaak en heb je het bij voorkomende gevallen in de gaten.
  Met vriendelijke groet,
  Henk.

 79. Het feit alleen al dat ‘t kan (en in onbewaakt moment altijd gebruikt zal worden) doet mij hier akuut ophouden het is veel te gevaarlijk en ik kan zoiets niet hebben. Karin laat ‘t toe en dat is geheel begrijpelijk. Maar ik verdwijn: geen risico lopen in onnutte zaken als ‘t niet nodig is.

  De dames en heren zoeken ‘t gezellig maar lekker zelf uit en wie weet, zal er ooit of nog veel vaker nog veel raarders en gevaarlijhkers hier gebeuren onder valse namen daar moet ik allemaal niks mee te maken hebben daar schiet ik allemaal geen fluit mee op met al die viespeuklerij. Ik zoek wel wegen waar ‘t wat minder nodeloos riskant is, dat ik nagedaan word.

  Al die rommelarij moet ik niet ‘an me kop, daar ben ik nog altijd te goed voor, dat ‘t achenebbisj dat doet, dat moet ‘t achenebbisj weten daar is ‘t achenebbisj voor. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Standsverschil moet er zijn.

  U bekijke het zich allemaal maar en U krijge maar allemaal ‘n dikke steert.

  Laatste post.

  ‘\°_°/’

  Jules Zollner.

 80. Grappig hoe deze afvalbak in de kelder opeens samenhang heeft gekregen met het artikel ‘Echte namen’ op de begane grond. Zo zie je maar weer.

 81. In de catacomben van het forum. Het druppelt en ruikt naar riool. Iedereen heeft hier levenslang. Turven ||||/ gaat niet echt. Maar weer omhoog dan maar.

 82. Ach.
  ‘n Amsterdamse zaak.
  Dat gaat aan ons eenvoudige provinciaaltjes zo verre van de hoofdstad totaal voorbij.
  Ze hebben geen invloed.
  Niemand ligt er wakker van.
  Niemand roert zich.
  Er zijn geen demonstraties.
  Er worden geen Kamervragen over gesteld.
  De weinigen die er iets over weten of over lezen
  rennen met de grootste spoed naar ‘t toilet,
  doen overhaast en geheel zinsbegoocheld, schuddebollend ‘n plas,
  en alles blijft zoals ‘t was.
  Maar dat men zich erover grotelijks kan opwinden zoveel is zeker.
  Ik zou ‘t ook doen.
  Als ‘k wist waar ‘t over ging.

  ‘\°_°/’

  Ga eens naar Finsterwolde.
  Of naar Broek – op – Langendijk.
  Zouden ze daar weten wat ‘t was?

  Denk aan je hart.

 83. Mensen die voor elkaar de jas ophouden beslaan maar vier procent van de totale wereldbevolking.

  Dat is uitgerekend, en overal in betrouwbare rapporten vastgelegd.

  ‘\°_°/’

  Daar maken wij dan ook (Het Parool) niet voor.
  De krant is van de straat.

 84.  
  Drie Marokkanen hebben bij het VN-comité voor de Mensenrechten in Genève een klacht tegen Nederland ingediend. Ze beweren dat kritiek op de islamitische ideologie hun “positie” in Nederland ondergraaft! Deze drie Marokkanen hebben geen klacht of een strafzaak tegen hun eigen Marokkaanse dictatuur ingediend, terwijl Marokko nog steeds een zuivere dictatuur is. Blijkbaar zijn er veel Turken en Marokkanen die politiekbewust aan de basisprincipes van hun invasie doctrine hangen, bovendien hun “taqiyya” maakt het mogelijk moslims om niet-moslims te misleiden als het helpt de verspreiding of dominantie van hun herkomstlanden stelsels. Politieke leiding van het uitschot, getuig, dit ongrijpbare crapuul verziekt onze samenleving en sleurt vele mensen mee in een negatieve spiraal van afwijzing. Ze komen ons de strot uit die zich als overjaarse middeleeuwers gedragen. Nooit hoorden we Turken en Marokkanen over de duizenden haatzaaiende imams, over hun barbarse machthebbers in Marokko en Turkije die wel uit onze ruif vreten maar ons verder wegzetten als varkens. En uitgerekend die mensen moeten klagen over Nederland die hen gratis opvoedt, die niets anders doet dan misstanden, ontstaan en gebaseerd op een middeleeuwse, barbaarse en onmenselijke haat- en wraakideologie aan de kaak stellen.
   
  Wanneer moslims verhuizen naar een land, start met een bepaald percentage van hen schudden voor speciale overwegingen. Ze beginnen te organiseren en politiek invloed zijn op de natie op een manier die goed is voor de islam en slecht voor vrijheid en gelijkheid. Wanneer het percentage van de moslims in de bevolking van een land wordt hoog genoeg is, krijgen ze zo veel politieke macht die vrijheden en rechten beginnen te verdwijnen. U kunt u schamen voor de manier waarop ons land te grabbel is gegooid aan doelbewust opererende strijders en import van achterlijkheid en criminaliteit.
  Moslimlanden hebben aangepaste mensenrechtenverklaringen om de schurkachtigheid van deze barbaarse ideologie nog enigszins te verhullen. VN commissie is echter een broeinest van islamieten waar o.a. Iran, Pakistan, Soedan, Somalië, Turkije en Saudiarabië in zitten. Een organisatie die al sinds jaar en dag door gecorrumpeerde en dubieuze, foute landen wordt gedomineerd. Gezien de samenstelling van de verenigde naties, er zijn 58 islamitische landen, welke ijskoud stelt dat de rechten van de mens zoals voorzien door de VN, niet op niet-moslims van toepassing zijn. Dat deze drie dubbele paspoortbezitters niets beters weten de doen voor hun tweede vaderland dan zich ook wereldwijd belachelijk te maken doet de vraag rijzen waarom ze nog in Nederland willen blijven wonen waar ze zich niet beschermd voelen. Misschien vinden ze in hun eerste vaderland ook meer gehoor. VN met de 58 islamitische landen wordt gevaarlijk voor de kleine Europese landen die explosief groeiende Moslims enclaves krijgen: moslims straks met een meerderheid in deze enclaves zullen elke keer VN bijroepen die in de politiek werd opgenomen omdat wij zonodig ook buitenlanders over ons wilden laten regeren.
   
  Het westen is financieel verzwakt door de explosief groeiende Moslims te onderhouden.
   
  Hiervan profiteren China en Moslimlanden zelf; de islam is in het centrum van het debat in het Westen. Demografisch gezien worden vijandige groepen in Nederland in rap tempo steeds groter en hun invloed op de maatschappij steeds agressiever. Vroeger was dit niet het geval. Al zouden we het willen, we kunnen ons moeilijker aan de culturele invloed van de islam onttrekken. Islamitische wangedrag wordt door de blinde politicus als godsdienst beschouwd. CDA, PVDA, D66 en GL steunen Islamitische verbreiding in Nederland. “….kijk naar je omgeving, er zijn enkele homo’s en bejaarden achtergebleven, moeten we ons met deze mensen integreren?”, zegt Imam A. Karim. Deze imam weet heel goed dat er veel Nederlandse politicus achter hem staan…Blijkbaar zit de vijand niet in de woestijnen, deze jihadisten streven ernaar de Europese samenlevingen zo snel mogelijk te ontwrichten. Ongeveer 80% van de activiteiten zijn gewijd aan de zeer vijandelijke “kafir” en die staat in alle moskeen centraal. De militante islamitische groepen die zich als matige etnische minderheden te manifesteren, vinden steeds meer steun onder de Moslim migranten. Door deze doctrinaire verbreiding zijn er grote spanningen, het opkomend Islamisering in Nederlandse steden, de explosieve opmars van de krachten achter vijfde colonne van 2 miljoen Moslims wordt zeker het verval van de maatschappij.
   
  Turken en Marokkanen trouwen eigen volk

   
  Ruim 80 procent van de Turken en Marokkanen die vorig jaar trouwden, deden dat met een partner uit dezelfde herkomstgroep. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde.

  Partners van Turken en Marokkanen wonen vaak al in Nederland. Bij een op de vijf huwelijken haalde men de afgelopen jaren een partner naar Nederland om te trouwen. In het begin van deze eeuw was dat bij ruim de helft van de Turkse en Marokkaanse huwelijken het geval. Het percentage bruiloften van allochtonen waarbij een partner uit het land van herkomst naar Nederland komt, schommelt de laatste jaren rond de 10 procent.
  Turken en Marokkanen kiezen vaker een partner die van dezelfde afkomst is dan andere groepen allochtonen. Zo gaven drie op de tien Surinamers en vier op de tien Antillianen vorig jaar het jawoord aan een autochtoon.
  Vorig jaar trouwden in Nederland 34.500 allochtonen. Een kwart van hen is Turks of Marokkaans. (Bron:Telegraaf)
   
  Nog meer moslims binnen halen is georganiseerd moordaanslag op de staat en volk.
   
  Grote groepen van Turken, Marokkanen en Somaliërs noemen Nederlanders “kafir”. Een moslim is ten strengste verboden om religieuze interactie met een “kafir” hebben, behalve pogingen tot bekering. Volgens de ideologie van de politieke islam, wordt onderscheid gemaakt tussen een moslim en een niet-moslim: de “kafir” die dit stempel krijgt opgedrukt is een Nederlander. Het concept “kafir” heeft dus betrekking op een niet-moslims. Hoe achterlijker deze massa hoe groter de toewijding en het bijhorend fanatisme. In het westen zie je de islam qua macht toenemen, de achilleshiel zijn de imam’s en corrupte politicus. In het westen worden intolerante imam’s met open armen opgevangen. Barbarij, politiek geweld, wreedheid komen nu naar Nederland. Dat is wat de islam ons brengt en niets anders! Tel eens het aantal hoofddoekjes die sinds 8 jaar bijkwamen. Moslims zijn alleen maar “nog” achterlijker geworden. Hoeveel christenen verlaten de kerk en zijn ex-christenen geworden na de komst van deze massa moslims naar Nederland! Vandaag staan ze ten schande omwille van de agressie tegen de dieren in naam van de slachtfeest! Diep triest wat er deze dagen met al die miljoenen dieren gebeurd! Barbaarse massahysterie onder de naam van “offerfeest” en hun achterlijke miljoenen criminelen dienen zich te schamen voor al dit dierenleed!
  Het is verrassend hoe veel van in Nederland wonende Moslims, Nederlanders als hun ware vijand noemen. Tijdens offerfeest wordt in veel moskeen over de “kafir’s” gesproken, verbod op de rituele slachting van dieren wordt als argument gebruikt om nog meer Moslims te organiseren. Imams noemen Nederlanders “kafir”. De politieke islam heerst nu ook in Nederland. De Islam is neerbuigend richting het Westen…Ze stromen massaal binnen en geliktijdig noemen ze de Nederlanders hun vijanden, Moslims discrimineren openlijk.
  Na de jihadisten succes in Libië, gaat ayatollah Khamenei verder: “Arabische moslims moeten een internationaal islamitisch machtsblok vormen”, de Iraanse leider noemt het westen vanwege politieke en economische malaise zwakker dan ooit.
  Dankzij de westerse schurken zijn de Jihadisten van Libië aan de macht gekomen, Tunesië en Egypte krijgen hun enge islamitische regimes op een gevaarlijkere niveau terug. De kern van hele islamitische dictatuur, Saudische dictatuur wordt beschermd door de westerse elite. Als we het hebben over dictatuur, het ontbreken van een grondwet en van rechten voor de vrouwen en de minderheden, dan is het wel dààr waar opgetreden dient te worden. Ideologische bron van alle Arabische dictaturen, de gevaarlijke Islam heerst overal… De islamieten zitten in een positie als een hefboom door hun geografische ligging. Egypte onder de invloed van de Moslim Broederschap, gesteund door de Turkse moslims kan nu toegang krijgen tot de geavanceerde westerse wapens. Controle van Egypte over het Suez-kanaal zou de controle betekenen over de kortste route van Europa naar de Indische Oceaan en een directe invloed op de 1,8 miljoen vaten olie per dag die door het kanaal worden vervoerd.
  Islamitische dictatuur molla Khamenei is enthousiast over de politieke veranderingen in Arabische landen. ‘Het lijdt geen twijfel dat ze in ieder islamitisch land zullen leiden tot wat we in Libie hebben gezien.’ De islamieten controleren olievelden, bewapend via Iran gesmokkelde chemische wapens.

  Na Egypte zijn er nog Jemen en Somalië. Islamieten kunnen de controle grijpen over het land en een beroep doen op Turkse erkenning en veiligheidsgaranties. Dan zouden de islamieten ook de toegang tot de Straat van Bab el-Mandab beheersen waardoor 4,8 miljoen vaten per dag aan olieopbrengst worden verscheept, en de toegang tot de Rode Zee. Bovendien zouden zij in staat zijn om de Somalische piraten te ondersteunen en kunnen helpen bij het opzetten van een Somalische staat. wat dit betreft is NAVO beleid totaal antiwesters.
  Heilige tocht van zwaar geïndoctrineerde moslims naar Europa blijft een vaste job van de Europese schurken. Naast de Turken en Marokkanen stromen ook brutale Somaliërs, Bulgaarse Moslims binnen. Hierdoor het aantal islamitische “gebedsruimtes” en moskeeën groeit nog steeds. Ook zijn gebedsruimtes binnen Nederlandse Universiteiten afgedwongen, evenals gescheiden loketten, taallessen en inburgeringcursussen etc. Er zijn veel Islamitische scholen bijgekomen. Vanaf het begin hebben de moslims veel volkeren overvallen, gekoloniseerd en waar mogelijk geïslamiseerd en hun productiviteit in de vorm van belastingen uitgebuit.
  Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is. Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op. Bijna alle Arabische landen zitten continue in oorlog met de buurlanden. Turkije zegt openlijk dat alle buren vijanden zijn.
  Een moslimvrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. De helft van de bevolking zit gesluierd thuis, de andere helft is 5 maal daags bezig een ernstige hernia op te lopen. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het westen. De moslimvrouw zegt openlijk dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor haar is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven. Het gevaarlijkste van de Islam is dat als die ideologie de overhand krijgt, alle vooruitgang stopt. Het is tijd om ons heel erg goed voor te bereiden op het allerergste.
   
  Hoe lang mogen Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije, Pakistan, Iran, Marokko, Soedan en Somalië openlijk de moslims in Europa aansturen? Dictatoriale moslimlanden hebben door hun oliedollars decennia lang de politiek georganiseerde islam in Europa met veel geld verzorgd, vooral de Moslimbroederschap, Turkse, Marokkaanse islamitische federaties, AKP, Fetullah, rabita, diyanet en Milli Gorus profiteren daarvan. De directe inmenging van Moslimlanden in de lotgevallen van de moslims blijft dus nog steeds een grote gevaar voor de toekomst. Islamitische landen zien de westen niet alleen als een bedreiging, maar juist als een potentiële vijand, waarin maar één antwoord mogelijk: demografische explosie moslims via de baarmoeder, prediking en oproepen tot invoeren van Turkse Arabische cultuur.
   
  De grenzen die Moslimlanden nu hebben, vormen een constante bron van conflicten. Mede hierdoor ontstonden al deze instabiele landen, die een normale ontwikkeling van de islamitische wereld onmogelijk maken. Op islamitische ideologie gebaseerde staten kennen enorme interne spanningen. Doorgaans leidt men die af via een buitenlandse vijand; in dit geval Joden, Koerden, Armeniërs en andere Christenen. Dat komt de moslims goed van pas en dat is de belangrijkste reden dat een oplossing uitblijft. Joden worden vanuit alle kanten bedreigt, Koerden hebben nog steeds geen eigen land, Armeniërs en andere Christenen worden zwaar onderdrukt. Zolang men in het Midden-Oosten en Noord Afrika geen eerlijke verdeling kent, blijft het onmogelijk een rationele vrede te sluiten. Landen als Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije, Pakistan, Iran, Marokko, Soedan, Somalië, Syrië waar veel immigranten uit afkomstig zijn, willen de Christenen, Joden of andere westerse mensen niet opnemen als burgers met burgerrechten gelijk aan die van de heersende meerderheidsgroep. Rassenscheiding is in deze wereld een bestaande wet. De heersende islamitische elite maakt zich niet druk over het bloedvergieten maar terroriseren hun slachtoffers om westerse hulp te vragen. Het zou beter zijn als er in Nederland zou worden nagedacht wat ons politieke antwoord kan zijn aan de landen waar islamitische sektes de normen bepalen waaraan deze volkeren zich conformeren.

  Het is bittere noodzaak dat er voor de Koerden en Christenen in Iran, Irak, Turkije en Syrië in de huidige wereldconstellatie een consensus komt, en steun van de westerse machten aan huidige onderdrukkers beëindigt wordt. Het beleid van westen is een beschamend voorbeeld van psychopathische machtswillekeur, dat niet zelden ook gevallen van afschuwelijke mislukkingen met zich draagt en gevaarlijke tocht naar europa veroorzaakt. Europa mag niet meer de foutieve grenzen van Moslimlanden beschermen, maar streven naar een eerlijk verdeling. Iran heeft 12 miljoen Koerden aan de de grens die geen enkele recht hebben. Hoe kunnen EU leiders zonder de Koerden zo’n grote Iran democratiseren?. Turkije onderdrukt 22 miljoen Koerden en bovendien met de steun van dwaze EU leiders. Je kunt nog opmerken dat EU landen ook enthousiast aan hun eigen stoelpoten gezaagd hebben met deze beleid. Een astronomisch bedrag is erin over de balk gegooid en dat heeft er aan bijgedragen dat veel landen in een enorme crisis zijn komen te verkeren.
   
  Nederland heeft het recht zijn eigen cultuur te behouden en dient zich niet gedienstig neer te leggen bij middeleeuwse opvattingen die het westen eeuwen terug al heeft overwonnen. Evolutie is vooruitgang dan zet je de klok geen eeuwen terug door lieden te volgen die een verschrikkelijk “systeem” van onderdrukking/onderwerping aanhangen. Zolang Europa niets doet aan de expansie van de moslims/islam hier, zal heel Europa een kruitvat worden. Europese politici die voor Moslims en tegen eigen land zijn, zijn gewoon knettergek en onwetend.
  Het moet verboden worden dat mensen met een dubbele nationaliteit aan verkiezingen voor staatsposten meedoen. Alle kamerleden en staatsambtenaren met een dubbele nationaliteit moeten van hun stoel gezet worden. Het is niet normaal dat de agenten van Arabische koningen en Turkse staat in feite in de regering zitten. Het is niet loyaal en staat niet echt voor groot vertrouwen. Demografisch gezien worden allochtone groepen in Nederland in rap tempo steeds groter en hun invloed op de maatschappij steeds agressiever. Dat zal onmisbaar tegen autochtone Nederlanders werken, tegen de nationale cultuur en tradities. Maar de Nederlandse cultuur en mentaliteit staat al langere tijd onder zware druk en invloed van de islamitische achterlijkheid. Op deze manier is het snel afgelopen met de Nederlandse nationale identiteit over een paar generaties. Is dat wat wij allemaal willen?

  Op dit moment wil de regering de kwestie over de bouw van moskeeën en minaretten niet eens bekijken. Een in ons land gebruikelijke struisvogel politiek, uit angst voor islamitisch electoraat natuurlijk. Maar het wordt onvermijdelijk. Het is tijd om alle subsidies aan alle islamitische kantoren en centra afschaffen en personeel af laten vloeien. Er zijn al een duizend en een diverse islamitische instellingen van alle denkbare kaliber en richtlijnen. Toch mislukken al decennia lang alle inburgeringprogramma’s.
  Dankzij die instellingen blijven moslims een aparte bevolkingsgroep. Voor de keurige heropvoeding van straatjongeren, voor de veiligheid en terrorismebestrijding doen ze ook niets. Het is geen geheim dat moslimorganisaties veel geld van rijke islamlanden en geheime organisaties ontvangen. Het geld is niet voor verbetering van een inburgeringproces of een extra les Nederlands, maar vóór het produceren van islamslaven en versterking van islamisering van ons land en héél Europa.

  Alle Islamitische scholen moeten dicht. Het is geen democratie maar een puur zelf beschermende maatregel op basis van Natuur-wetten en gezond verstand: Europeanen met een antidemocratische mentaliteit en levensvisie opvoeden en ontwikkelen is een georganiseerd moordaanslag op de staat en volk.
   
  Met Vriendelijke groeten,
  R. Blicker
   
   
   

 85. De vergissing van Balkenende:

  in aanloop laatste tweede kamer verkiezing schreef ik over CDA- site premier Balkenende met de vraag of het niet verstandig zou zijn gewoon een extra belasting in te voeren om de staatsschuld af te lossen. Dit naar duits voorbeeld i.v.m. “Solidaritäts- Zuschlag” van pak en beet 1% op jaarlijkse belastingsom van mensen. Bracht in Duisland in afgelopen 20 jaar ongeveer 1.000 miljard EURO. Gegeven het feit dat Nederland 20% van duitse bevolking telt had men zo ongeveer 200 miljard EURO kunnen genereren in 20 jaar en daarmee de nederlandse staatsschuld met minstens de helft kunnen terugbrengen. Dit zonder te gaan sleutelen aan allerlei bestaande regelingen voor mensen zoals je nu ziet gebeuren en tijdens verkiezingstijd al besproken werden. Kreeg een keurige brief terug van Balkenende dat dát niet kon om economische redenen.

  Volgens mij begin Balkenende daarmee een stevige vergissing gezien de onrust die er nu is over allerlei maatregelen en waar men op deze wijze nooit uit komt. Als je staatsschuld, gemeentelijke en provinciale schulden, private schulden en hypotheekschulden opteld in Nederland ziet een onnoemelijk bedrag in relatie tot nationale productie. Weliswaar is er veel vermogen bij mensen en bedrijven, maar dat zit veelal vast.

  Als Nederland triple A status binnenkort verliest, is dat een principiele fout van een keurige professor.

 86. Maar mevr. Spaink toch… dat begrijp ik natuurlijk…. titel dekt kwaliteit posts prima en ik ondersteun uw keuzes. Maar draadje geeft redelijk ´nieuwelingen´hier wel inzicht in handelen en wandelen van collega´s. dat is erg prettig ….

  ik stoei nl. nog wat met juzo…

 87. @ 7 Wij worden allen ten strengste gecontroleerd door onze omgeving en dat is maar heel goed ook.

  Reken maar dat ze achter de gordijnen staan te loeren als je buitenkomt. Dat behoedt ons, mij, dat we teveel premie voor de zieketekostenverzekering gaan betalen als sommigen er met de pet naar gaan gooien.

  Ik zal eens even vragen wat ze vanmorgen van je hebben gezien en hebben gehoord. Moment.

  Wel potjandoorie.

 88. Ik kom ook vaak bij het Grafisch Museum tegenover Artis in Amsterdam. Ik zal daar ook eens even achter de gordijnen gaan staan loeren. Ik zal ze wel krijgen wel potjandoorie. Sociale controle (en aangeven) is toch maar het mooiste wat er is wel potjandoorie.

  Het moet maar eens afgelopen zijn.
  Er is al vrijheid veel te veel en meer dan genoeg.

 89. JUZO @11

  Het volk beseft in het achterhoofd inmiddels best wel dat staatsschuld én verdere schulden bij gemeenten/ provincies én dreigende bankgaranties (als het fout loopt) uitkomt op een factor 6 tot 9 van de jaarlijkse productie. Onderdekking van pensioensfondsen nog niet meegerekent. Verder zit de huizenmarkt dan ook nog eens gewoon muurvast.

  Dat klinkt als een niet ter zake doende dreigverhaal, ware het niet dat Europa in 2012 een stevig horrorscenario te wachten staat op financieel gebied. Nederland is hoofdzakelijk wel afhankelijk van export in Europa.

  Een alternatief voor Donner is er kennelijk niet in bange tijden. De oneigelijke procedure tot benoeming in die functie is er gewoon eentje uit pure angst.

 90. Bedoelde bovengenoemde factor is voor Duitsland al wel bekend: die is 9 (!). Voor Ierland geldt 40 (!). Andere grotere landen zitten daar tussen.

  Dat het in rijkere landen van Europa zo goed gaat is maar zeer betrekkelijk.

  Reformatorisch bestuur kennelijk de enige uitweg.

 91. @ 7 Vreemd. Ik zal ‘ns nagaan wat er aan de hand is. Maar normaal is er toch wel tolerantie. Zeker waar ‘t jou betreft. Niet zozeer waar ‘t mij betreft, maar dat hoeft ook niet.

  ‘\^_^/’

  Hebt, het eeuwige leven.
  Amen.

 92. JUZO @13

  Jij weet van ´t voorval. ´t Zal mij ook verder jeuken beste vriend, email is geduldig en je weet de info over de angst bij deze keuze in BV- Nederland.

 93. @ 14 ik zet ‘t wel op mijn blog als ik weer terugkom, en ik wens ieder prettige kerstdagen, en ‘n goed nieuwjaar.

  ‘\^_^/’

  Vakantie is vakantie, en vakantie moet ‘r zijn.

 94. Voor de verkiezingen van 2010 weigerde Links zich als 1 verkiesbaar blok op te stellen…

  Daarna breekt dictator, Jolande Sap (GroenLinks) de Linkse samenwerking in 2011 vlak voor de Provinciale Staten verkiezingen tot de fundamenten af, door voor de minimaal 500 miljoen Euro kostende (hopeloze) Uruzgan-missie te stemmen (nog wel in een ongekende recessie), tegen de wens van bijna al haar (fractie-)leden en zich hierdoor als wajangpop door Mark Rutte te laten misbruiken…

  Tja, dan moet je ook nu niet “zeuren” dat Rechts ongehinderd hun gang kan gaan.

  Vervolgens worden recent weer en weer plannen gepresenteerd, om o.a. de (heilige) kilometerheffing waar 90% van de werkende en stemmende kiezers tegen is in te voeren!!!

  Hierdoor zal Rechts het ook de volgende kabinetsperiode voor het zeggen hebben en nog veel verder onze rechtstaat zal ontmantelen!

 95. Herstel:

  Hierdoor zal Rechts het ook de volgende kabinetsperiode voor het zeggen krijgen en onze rechtstaat nog veel verder ontmantelen!

 96. Allemaal heel mooi en aardig maar willen we ‘n totale anarcie, moorden en brandstichtingen, straatroverijen en verkrachtingen op grote schaal voorkomen in dit land, dan zal er geregeerd moeten worden.

  Regeren doe je niet met de instemming van allen.
  Er zullen altijd wel roepie – roepie – foowgels zijn die ergens tegengestelde belangen bij hebben.

  Geregeerd zal er nu eenmaal moeten worden. Hoe bedonderd dat sommigen ook zullen vinden. Die moeten dan maar ‘t land uit hoepelen. Waar ‘t allemaal veel beter is, en waar ze ‘t o zo goed zullen hebben.

  Dat soort sakkerse donders hebben we hier niet nodig, in dit land.

  ‘\°_°/’

  De Vrijstaat Amsterdam is afgelopen, heden ten dage.
  De Politieke Partij Radikalen bestaat potjandoorie,

  ook al niet meer.

  Het land gaat vreselijk naar de Donner toe.

 97. @ Gijs, post 20,

  Donner en zijn kornuiten krijgen gewoon vrij spel omdat Jolande Sap het niet kon laten om schaamteloos te collaboreren met een Rechts kabinet met een Rechtse peperdure hobby’s:

  O.a. een onwinbare en peperdure Afghaanse oorlog voeren en mensen aan de onderkant van de sociale ladder steeds meer uitknijpen!

  Job Cohen kan het nooit laten om op essentiële verkiezings-momenten steeds wéér te beginnen over o.a. de (achterhaalde) kilometerheffing en/of legt zijn plannen tot vervelens toe opnieuw uiterst onhandig uit om de hypotheekrenteaftrek te veranderen…
  De VVD, CDA en de PVV lachen zich dood en incasseren de verkiezingswinst!

  Tevens weigert Cohen -tot op de dag van vandaag- systematisch om met Emile Roemer samen te werken, waardoor de versnippering op Links helemaal compleet is…

  Met zulke Linkse “vrienden” heb je helemaal geen Rechtse oppositie meer nodig!

  Op naar het Kabinet Rutte II, waar het echte zware sloopwerk zal beginnen!

  Kan Spaink de krant en haar site helemaal volschrijven met verontwaardigde columns, zonder zich af te vragen waar de oorzaak van het dictatoriale onrecht nu echt lag.

  Mensen vertonen alleen asociaal/dictatoriaal gedrag als dat mogelijk wordt gemaakt!

 98. Als ik het goed begrijp is de vraag wat “links” nu eigenlijk wil. Blijft het feit dat links een EURO ook maar één keer uit kan geven, toch? Wringt daar nu toch niet een beetje de schoen?

 99. Die euro’s krijgen we van Amerika, in opdrachten om in Saoedie-Arabië asfaltwegen aan te leggen, in ruil voor onze deelname aan Afganistan.

  ‘\°_°/’

  Dat heeft onze Nederlandse regering ten behoeve van de Werkers in dit land heel goed begrepen. En die hebben Altijd Voorrang.
  Ten nadele van de handophouders.

 100. Als er niet meteen direct heel duidelijk een verklaring voor verschijnselen gegeven en gevonden kan worden,

  volg dan altijd de loop de handel en de wandel van het Geld.

  Dan kom je er altijd uit, bij de oplossing van problemen en vraagstukken.

  Geld is zo dun, zo vloeibaar en zo gemakzuchtig, verraderlijk en weerstand- en karakterloos als water.

  ‘\°_°/’

  De Oude Wijsheden van de Oude Jules
  in de Verheven Kerstgedachte.

 101. @ Juzo, post 24,

  Amerika, u bedoelt dat land wat bij China vele duizenden miljarden Dollars leent om overeind te kunnen blijven?!

  Amerika is (voorlopig) uitgespeeld en u wilt en kunt dat niet zien…

  Warren Buffett zegt dit zelfs en gezien zijn prestaties en uw prestaties… Als u 53 miljard dollar bezit (1 miljard meer dan Warren) neem ik uw mening serieus.

  Gezien uw gezonde levensstijl zult u nog meemaken wie gaat bepalen en dicteren in de wereld: China of Amerika…
  B.V. de Haven in Amsterdam en Rotterdam is al voor grote delen in Chinezen handen.

  Handophouders…

  U bedoelt de vele tienduizenden Iraakse en Afghaanse vluchtelingen die mede door de zinloze oorlogen hier asiel aanvragen, hun hele familie laten overkomen en vervolgens voor meer dan 90% in de bijstand verdwijnen… Dat zijn dan peperdure asfaltwegen!

 102. @ 26
  a.
  Amerika is het (enige) land ter wereld dat ons op de been houdt.
  b.
  Amerika is nooit uitgespeeld want het bepaalt het AL.
  c.
  China heeft hier niets te zeggen want het is hier gewoon geldschieter.
  d.
  Vluchtelingen worden hier wel aan ‘t werk gezet (geen geld geen eten).
  e.
  De economie zit buitengewoon goed en prima reshuffelend in elkaar.
  f.
  Handophouders wordt gewoon de uitkering ingetrokken.
  g.
  Klaar af volgende zaak.
  h.
  Lust u nog peultjes? Dan betaal ze zelf.

  ‘\°_°/’

 103. Duidelijk is hier wel de zienswijze dat de keuze voor Donner ook vooral een conservatieve keuze is in verband met het hele geldverhaal wat er momenteel speelt.

  Wij zijn enerzijds een hele open maatschappij en economie, maar als het om geld en vertrouwen in onze staat gaat kiezen we toch graag voor degelijk. Zo is het gewoon, toch?

 104. @ Spaink, post 22

  Spaink zei:

  “Volgens jouw methode moet ik elk off-topic bericht uitgebreid bewerken voordat ik het verhuis en daarnaast bevordert zo’n aanpak de leesbaarheid van de terzake doende reacties bepaald niet. Gewoon niet meer off-topic reageren…”.

  Allereerst moet u helemaal niets. Slechts een vraag of dit makkelijk uitvoerbaar is.

  Ik zal in mijn volgende post aangeven hoe het er dan uitziet op het forum; of dat uitgebreid bewerken is vraag ik mij af, want dat weet ik niet.

  Het komt zeker de leesbaarheid op het forum ten goede, want HenK, post 17 reageerde op mijn bericht wat nu niet meer vindbaar is, tenzij je gaat wroeten in de afvalbak.

  Ik wens u prettige feestdagen en gezondheid en voorspoed toe voor 2012!

 105. Tartarus @25

  Karin meent een beetje snel dat discussianten niet in staat zouden zijn een onderwerp mogelijk van verschillende kanten te belichten.

  Het geval Donner is alleen te bediscussieren in vrijheid van aangeven van de verschillende aspecten, hoe vreemd die ook mogen blijken bij eerste betrachting. Over DIE VRIJHEID gaat het onderwerp ook gewoon eigenlijk.

 106. @ Sjaak, post 26

  Dat Spaink het falen van de Linkse politiek; waardoor Donner nu ongewoon grof en zo brutaal als de beul zijn gang kan gaan, niet als relevant/off-topic ziet betreur ik diep.

  Maar, dit forum is wel van Spaink!

  Ik ben slechts te gast en dien mij dus aan haar regels/voorschriften te houden.

  Verder heeft Spaink het volste recht om alles wat ik hier schrijf te wissen…

 107. Tartarus @27

  Wat mij betreft SPAINK FOREVER, heb ik haar gisteren ook per persoonlijke email geschreven. En natuurlijk mag zij wissen wat haar goeddunkt.

  Maar je wist daarmee wel de meningsvorming op een dergelijk forum. Wie hier met onzin aankomt wordt vanzelf door de andere discussianten gecorrigeert, dat gebeurde ook op andere draden, best interessant en ook best wel goed naar mijn mening.

  Wat het geval Donner nu zo interessant maakt op een dergelijke draad is de gelegenheid zich daar mee bezig te houden, juist qua de toch klaarblijkelijk hoognodige meningsvorming, ook juist via de meningsvorming van totaal onbekende derden, uiteraard n.a.v. door Karin geschreven stukje zichtwijze van haar zelf.

  Wat Karin kennelijk aangeeft is dat er iets stevig fout loopt. Meestal zie ik dat discussianten aankomen met interessante verdere informatie die een en ander vaak toch stevig verdiept.

  Mijn menig over geval Donner is toch gewoon dat er veel meer aan de hand is dan op het eerste oog lijkt. Europa wankelt en dat geeft nationaal te snel paniekerige keuzes. Als Europa van huidige situatie niet goed opstaat is er nationaal heel veel aan de hand. De keuze van Donner is een snelle keuze uit angst.

 108. Ingaand op 24 en 25.

  Karin, wat ook lastig is, is dat de nummervolgorde in een draad wordt gewijzigd, als je er één of meerdere tussenuit haalt. Dan kloppen de verwijzingen in de daaopvolgende posts niet meer. Oorspronkelijk nr X wordt dan ineens nr X min 1 (of 2, 3) ofzo, terwijl de verwijzing naar nummer X nog steeds in de opvolgende posts blijft staan.

  Aan de andere kant begrijp ik ook dat alleen het verwijderen van de tekst – en die vervangen door een mededdeling dat deze verwijderd is – ook lastig is, want mocht je die tekst naar de prullenbak willen verplaatsen, dan komt die daar waarschijnlijk onder jouw naam te staan en niet onder de naam van de oorspronkelijke auteur van die post. Die oorspronkelijke auteur zou je dan met datum en tijd erbij in dat bericht moeten gaan noemen. Al dat werk houdt je natuurlijk wel lekker van de straat, maar of dat de meest optimale tijdsbesteding is, waag ik te betwijfelen. :)

  Dit gesprek hierover heeft natuurlijk niks met Donner te maken, tenzij wij ook hem als geheel naar de afvalbak zouden willen verplaatsen, dus ik ga daar wel weer scheumen om het vervolg te lezen.

  Groet, Janus.

 109. Tartarus @ 24 en 25 en Janus @29

  Karin lijkt een weinig ongerust dat “linkse” standpuntbepaling hier niet goed uit de verf zou komen.

  Nu ben ik niet links of rechts. Waar lijkt mij wel dat linkse politiek – jammer genoeg oh zo verdeelt en niet wezenlijk bereid tot samenwerking onderling – ernst van situatie in Europa en Nederland niet goed communiceert naar kiezers. Ja dan krijg je dus op rechts rare procedures en keuzes, die dan ook nog eens niet gecorrigeert worden.

 110. Tartarus @31

  Een mens moet wel wat doen om hier te discussieren. Maar wij geven niet op toch?

  Denk toch dat keuze van Donner ook ingegeven is door het simpele feit dat staatshoofd alle slechte nieuws wat er komen gaat gewoon vanuit conservatieve hoek wil horen. Zo simpel is het ook gewoon. Niets is de mens vreemd toch?

 111. Daar komt bij dat staatshoofd zeer binnenkort er gewoon mee stopt. En in dat verband herinner ik mij zeer de stevige “riots” in het Groningse van begin jaren tachtig, dát herinnert Zij zich ook. Zij wisselt op het meest ongunstige moment als Europa echt wankelt.

  En links staat er bij en kijkt er momenteel naar, zonder te communiceren dat b.v. pensioenen zo niet meer verder kunnen. De dekkingsgraden zo´n 20 procent gewoon substantieel te laag en blijvend. Bedoel het is niet zeker dat het volk niet zal morren bij een machtswisseling.

  Daarbij is Donner dan dé man in bange dagen. Weet ik veel van die procedure, misschien wilde links ook gewoon ook niet serieus meedoen.

 112. @ Spaink, post 22,

  Spaink zei:

  “Volgens jouw methode moet ik elk off-tipic bericht uitgebreid bewerken”.

  Zei ik niet; zie post 119 in de afvalbak.

  Spaink zei:

  “En ja, de stupide deal van Jolande Sap heeft bitter weinig te maken met de benoeming van Donner. Nog houdt diend benoeming verband met het gedoe over de euro”.

  Links haakt elkaar pootje vlak voor de beide verkiezingen en weigert samen te werken…
  Raar, dat de VVD de grootste partij wordt?!

  Links wil en/of kan dit niet inzien en daarom zal Rutte II of Wilders I de volgende kabinetsperiode regeren…

  Daarbij zullen alle acties van Donner verbleken…

  Over de Euro heb ik het niet gehad.

 113. @ Sjaak, post 126

  Sjaak zei:

  “Een mens moet wel wat doen om hier te discussiëren. Maar wij geven niet op toch?”.

  Soms is dat wel beter…

  In elk geval leuk om van gedachten met u te hebben gewisseld en tot ziens!

  T

 114. @ 29 RTL Nieuws | 29 december 2011, 10:28
  Chavez verdenkt VS van ‘kankercomplot’
  President Hugo Chávez van Venezuela heeft zich hardop afgevraagd of de Verenigde Staten Latijns-Amerikaanse leiders met kanker besmetten. Dit omdat vier leiders in Zuid-Amerika het afgelopen jaar getroffen zijn door de ziekte, onder wie Chávez zelf.
  fotoFoto

  Chavez verdenkt VS van ‘kankercomplot’

  “Zou het vreemd zijn als zij (de VS) een technologie hebben ontwikkeld om iemand kanker te laten krijgen? Het is toch wel erg vreemd wat er met sommigen onder ons in Latijns -Amerika gebeurt, heel erg vreemd”, zei Chávez tijdens een plechtigheid van de strijdkrachten.
  Aanleiding was kanker bij Kirchner

  Hij doelde op het lot van de Argentijnse president Cristina Kirchner. Bij haar is pas kanker geconstateerd. Chávez heeft naar eigen zeggen recent een ernstige vorm van kanker overwonnen, onder meer door behandeling in Cuba.
  Ook leiders Paraguay en Brazilië

  Ook de Braziliaanse president Dilma Roussef is tegen kanker behandeld en haar Paraguaanse ambtgenoot Fernando Lugo lijdt eveneens aan een vorm van kanker.
  Bekijk ook:
  Het beste van RTL Nieuws in 2011
  Wat verandert er voor jou per 1 januari?

  © RTL Nieuws.nl

 115. ‘t Zal wel aan de overhaul liggen whatever that may be, we we leven en wonen tenslotte in Engeltjesland en daar klinkt ‘t allemaal veel gewichtiger dan in ons eigen onuitstaanbaar paternotties Mokums.

  Zonder ‘t stuk gelezen te hebben, want dat gaat niet, stel ik al vast dat men ronduit uitgaat van de totaal verkeerde, foute premisse.

  Als je iets of iemand wil beveiligen moet je geen enkele privacy hebben.

  Privacy is uit den boze als we iets of iemand willen beveiligen.

  Ik kan (met mijn organisatie) pas iemand of iets beveiligen als ik alles en werkelijk alles en nog veel meer, van hem of haar, of van dat iets, weet.

  In de toekomst (het jaar 2025) zal er dan ook geen enkele privacy meer zijn.

  Die is er nu al niet. Als je de juiste sleuteltjes weet en hebt, leg je zo in een secondenslag het hele doopceel, de hele levenswandel, de hele productiehandel van Karin Sapaink open als zij belangrijk was. En van ieder willekeurig ander als die belangrijk of interessant, dus geld waard, was. Of gevaarlijk en dus niet-volgzaam aan het syeteem.

  Maar dat is voorlopig allemaal te hoog gegrepen, en nog niet aangegrepen door de aanstormende algemene bestedingsbepering en middelenbezuinging.

  Want het zal duidelijk zijn dat deze hele Bobcatsss met de idioot-onzinnige naam geen enkel doel of uitzicht heeft, en klinkklaar weggesmeten verspilde geld energie en kwasi gek- en dikdoenerij verkorporeert.

  Mon Dieu.

  ‘\Ô_Ô/’

  Alleen zij, die geen enkele privacy hebben of kennen, zullen overleven.

 116. Ik ontveins mij niet dat er in de oorlogssituatie (1940-1945) een ondergrondse bestaat, waar spionage, contraspionage, infiltratie, datasegregatie (afscherming) geheimhouding, straffe verdediging van de privacy van hooggeplaatste leidinggevende personen

  en informatievergaring ver binnen de vijandelijke linies allerhoogste eerste en belangrijkste hoofdkenmerken van gedrag en gemeenschappelijke doelen zijn.

  In de oorlogssituatie is iedereen in de bevolking in meerderheid ermee bezig, de gevestigde orde en heerschappij gelegitimeerd omver te werpen.

  Zoeits is na het heengaan van de Politieke Partij Radicalen en de communisten in Nederland op grote schaal nimmer meer vertoond of voorgekomen.

  Dat neemt niet weg dat er op heden kleine geisoleerde cellen in de bevolking

  (Cellules Communistes Combattants)

  zijn,

  waarvan de zorgvuldig geheimgehouden privacypersonen continu bezig zijn de Nederlandse en Amerikaanse regering omver te werpen.

  Zolang nog steeds de bevolking van Nederland er in meerderheid van overtuigd is dat deze cellen moeten worden opgeruimd, worden ze opgeruimd.

  Zoals opgemerkt gebeurt dat met het het ondermijnen van ieder aspect van hun privacy, effectief en geluidloos onzichtbaar infiltreren in hun belangengroepen en onder nimmer aflatend toezicht en controle stellen door de overheid in communis opinio, van personen en iedere willekeurige persoon

  met opzijzetting van iedere vorm van privacy en daarna ongelimiteerde dataopslag over personen zaken en ontwikkelingen (plannen en voorspellingen).

  Wat er met de dataopslag gebeurt is aan de door het volk gekozen regering.

  Daarna en niet eerder, kan pas met door het volk geeiste bewaking (leger) en beveiliging (politie) begonnen worden.

  Ben ik dauwdelik?
  Zijn er nog vragen?
  Geen vragen?
  Volgende nutteloze onderwerp.

 117. Dan nog een kleine academische stellingname.

  Privacy is iets, dat je moet verdienen door respect, dat de mensen voor je hebben.

  Nu is het zo, dat er in de maatschappij van tegenwoordig, en in die van toekomstig, geen respect bestaat. En dus ook geen privacy.

  De mens heeft zichzelf van ieder respect beroofd.

  Een mensenleven is in de huidige maatschappij, en ook in de toekomstige, niets waard.

  Respect, privacy is iets dat je niet zomaar krijgt. Daar moet dus iets voor gedaan worden.

  Of, je moet het als vanzelf, in de opwaardering, in je hebben.
  Een geboren leider, volksmenner, zijn.

  Respect, privacy, kan dus gebruikt worden om jezelf op te waarderen, meer waard, meer belangrijk te maken.

  Aangezien er in de maatschappij echter geen waarden aan worden toegekend, bestaat er geen respect, en ook geen privacy. Zelfs geen normen ervoor.

  Het kan niemand wat schelen wat de ander doet, en is, en daarom beschikt men vrijelijk over al wat de ander heeft, en zelfs niet heeft.

  Natuurlijk zijn er mensen die comedie spelen.
  Dat is een heel gemakkelijk-handig handelsmanuaal.

  Handel is voor negentig procent comedie.

  Zij doen alsof ze respect verdienen, belangrijk zijn. Veel waard.

  Comedie is iets waar men doorheenkijkt. Genadeloos vernietigend.
  Comedie staat gelijk aan bedrog.

  Verkooptrucs in de comedie, in het bedrog,

  leggen het af, tegen de nieuwe economische werkelijkheidsbehoefte van het volk.

  Zij die hoog menen te staan, vallen daardoor diep.

  Velen voelen zich geroepen veel privacy te hebben, en daardoor veel waard te zijn.

  Weinigen, bijna geen, zelfs geeneen, uitverkoren.

  ‘\ô_ô/’

 118. De uiteindelijke heilstaat is, dat, bijvoorbeeld voor drugs- en alcoholgebruikers de drugs en alcohol geheel gratis, en overal, altijd, in alle soorten en hoeveelheden verkrijgbaar zijn. (Achter gesloten hekken).

  In de uiteindelijke heilstaat die we gaan bereiken is iedere vorm van beveiliging overbodig.

  In Noorwegen is vrijwel geen Internet-beveiliging aanwezig, en ook niet nodig. Het laatste restje verdwijnt aanstonds.

  Onaangepasten, die in ons land nog niet zo snel in ontwikkeling daaraan kunnen wennen worden niet gestraft, maar door (bijvoorbeeld de Coornhert-Liga) in de Vereniging van Strafrecht-Hervorming alleen maar in her-opgevoed. Met zachte overredingskracht.

  Het hacken noch het beveiligen zijn dus helemaal niet nodig.

  Denk daar eens over na.

  Wat in de herinnering blijft, is dat XS4all helemaal nooit zo’n nette club is gebleven, doordat éénmaal, en toen voor altijd, de bestaande regels werden overtreden.

  ‘\°_°/’

  Zo pak je die dingen niet aan.
  De wetten van de maatschappij zijn onstuitbaar hard.

  Knappe it-specialisten zijn vrijwel altijd eenvoudig wiskundig, en volmaakt hopeloos en hulpeloos
  in de sociale massa-psychologie en -communicatie.

 119. Het blijkt aan de aandacht van velen zoniet allen ontsnapt te zijn hoewel iedere serieuze aanspreekbare interne ingewijde het je zó kan en zal vertellen en bevestigen dat iedere Nederlandse politieman (ook rechercheur) vanaf de rang van inspecteur voorkomt op de personeelslijst van de AIVD.

  Op zich is dat niets opzienbarends noch verontrustends maar de AIVD kan vrijelijk over de inzetbaarheid van al deze (eigen) mensen, waarvoor ook maar, beschikken. Dat is “intern” ook zo geregeld. We weten echter maar niet, waar al deze “onzichtbare” informatie die deze functionarissen al dan niet eigener beweging verzamelen, naartoe gaat, en wat ermee al dan niet gedaan wordt.

  In dat licht bezien, had het bericht dat in alle binnenlandse en buitenlandse kranten heeft gestaan enige onrust moeten wekken, namelijk dat de Nederlandse politie gebruikmaakt van uit Duitsland geimporteerde software, waarmee via de (neergelegde) telefoon en het Internet overal afgeluisterd kan worden.

  Hackers en allerlei andere soorten (demonstrerende) (staatsgevaarlijke) maatschappelijke groepen, die infiltranten binnenlaten, weten niet of doen opzettelijk alsof ze dat niet weten, dat politiemannen strakke informatieplicht hebben aan de AIVD. De meest vriendschappelijke, opvrolijkende politiemannen die een uitstekende inborst hebben, hebben de beste banden daarmee.

  Er is niets op tegen. Zo werkt nu eenmaal, het systeem. Laten we ze hoog in ere houden.

  ‘\°_°/’

  Ik zou als hackers niet meteen zo snel al deze politiemensen binnenlaten
  maar goed, iedereen moet het zelf weten met welk doel, natuurlijk (de uitwisseling).

 120. Ja daar heb je gelijk in zeer zeker heel mooi… Daar en nergens anders, voel ik mij thuis want daar vandaan uit, heb ik mijn hele leven gewerkt heb ik me in gespecialiseerd namelijk vanuit de …..

  U N D E R D O G .

  ‘\°_°/’

  Dat kunnen d’r niet veel.

  Dan moet je heel erg sterk en taai zijn,
  en zeker weten dat je ALTIJD, gelijk hebt.

  En de anderen . . . . . . . . . . .
  die weten dat OOK.

 121. JUZO, ja je bent inderdaad bijna de afvalbak zelve. Nu niet getreurt want de underdog is wat mij betreft zeer gewaardeert.

  Ach het gaat op deze site zo vaak en utsluitend over den dood en andere niet zo vrolijke vaak psychisch gerelateerde inslagen, daar kan iemand wat mij betreft niet genoeg underdog zijn. Bent u vooral verder zo dwars als maar kan.

 122. Ach uhh…………., luister. Helemáál kunnen we ‘t iedereen helaas niet naar de zin maken…

  Tenminste zolang we nog niet in in ‘n absolute dictatuur leven en dan moeten we inderdaad dansen naar de poppen van wie ‘t voor ‘t zeggen heeft.

  En ik kan me héél goed voorstellen dat er velen zoniet allen zijn die mij en vele anderen ‘t licht in de ogen niet gunnen…

  Deze surround is de meest onverdraagzame die er bestaat.
  Het zijn allemaal mensen die geen enkele tolerantie hebben.

  Ik vind het altijd mooi, prachtig, schitterend om dat te zien en ik test ‘t naar hartelust uit.

  Ik heb namelijk de oorlog meegemaakt. De anderen niet. Dat is ‘t verschil.

  Toen leefde er ‘n ander soort mens. De mens van verdraagzaamheid, hulpvaardigheid, sociaal begrip, tolerantie samenwerkings en opbouwzin.

  Die mensen zijn, en komen er niet meer.

  ‘\ô_ô/’

  Het wachten is op de burgeroorlog, of de derde wereldoorlog.

 123. @ 142 Ik ben wel dwars, maar dat hoort een luis in de pels dan ook te zijn en altijd uitsluitend op zakelijke argumenten, nooit op de persoon.

  Ieder ander die mij hier te grazen neemt is uitsluitend erop uit om mijn persoon te kraken, nooit mijn argumenten.

  Dat is opvallend, het is interessant, het is van de straat ik ben eraan gewend

  en neem het waar met de uiterste bestuderende finesse der massa-doorsnede van de klassenmaatschappij en -psychologie.

 124. @ 29 Ach weet je wat? Laat Midden-Limburg er voortaan buiten. Het draagt, in genen dele, aan de discussie bij.

  Men moet ZIJN of HAAR uiterste best doen, in deze discussies, er nog wat van te maken. Zijn of haar UITERSTE BEST. Anders kan men er beter maar helemaal mee ophouden. Vind je zelf ook niet? Hè? Neeee?

  En met katten is het zo, dat men ze ZO WEINIG MOGELIJK moet voeren. En dat ze ZO MAGER MOGELIJK moeten zijn.

  Als ze niet veel kunnen rennen, moeten ze HEEL WEINIG voer hebben.
  IEDEREEN voert de katten VEEL TE VEEL.

  Zegt de dierenarts. En die kan ‘t weten.

  ‘\°_°/’

  Wij hebben zo’n man in ons fietsers – gevolg.
  Da’s altijd makkelijk, natuurlijk.
  Zo hebben wij wel meer disciplines, in ons fietsers-gevolg.

  Da’s altijd makkelijk.

  Natuurlijk.

 125. JUZO @31

  Nu, een dikke kat is meestal wel gezellig.

  Zorgpremie koppelen brengt niks, eigen woorden van mevr. Schippers bij PW.

  Is ook niet bewezen u bent goedkoper met lager gewicht.

  Werkt uw dure therapie al?

 126. In feite dus dus, ben ik het dus hierin dus dus, wel met dus dus Oudkerk dus en Bakker eens dus dus.

  Maar dat zal dus dus, geen verwondering wekken dus.
  (Te bedenken dat het louter over obesitas hoofdzakelijk ging)

 127. @ 34 Lulkoek. Ik train ze zelf, en schreef en fotografeerde erover in m’n eigen krant. Aan dommen als jou gaan ik voorbij.

  ‘\°_°/’

  Die hebben het recht tot leven niet

 128. @ 32 Als je 100 km van huis bent, en je hebt al je verbrandingsspulletjes, inclusief vet, verbruikt, dan rij je die laatste kilometertjes op druivesuijertjes (Dextr-Energie). Iedere 5 km een tablet. En met het juiste beentempo. Je zal tenslotte toch thuis moeten komen, in de buitensteeds plattelandse wildernis van het Eifelgebergte.

  Je moet die topsporters die op de televisie komen eens vragen wat ze eten en drinken. Dan valt je de broek af, van verbazing.

  Begrijp je?

  ‘\°_°/’

  Goed zo. Dat dacht ik al.

 129. Ja, dat bevalt niet, als ik dat schrijf hè? De waarheid mag nooit verteld worden. Dat begrijp ik wel. Ach ach ach ach ach, wat een treurnis en een droefenis.

  Van de onbekwamen.

  ‘\°_°/’

  Ik kan er alleen maar om lachen.
  En het is mooi, om het weer eens gesignaleerd te hebben.

 130. Het sportkatern in de krant heeft meer pagina’s dan alle andere, en het Sportjournaal op televisie wordt van alle programma’s en films het meest bekeken.

  Hoe Zou Dat Nou Toch Komen..???

  De markt bepaalt.
  Niet jij.
  Niet wij.

 131. @ 49 Ach luistert U eens even . . . . . U hebt recht op Uw eigen mening. Die gunst laat ik U. Dan nog maar eventjes. Voor zolang als ‘t duurt. En ik ‘t niet zie of hoor. Maar voor de rest is de Nederlandse Staat er als de kippen bij, om U mee en om te buigen, uit naam van het hele Nederlandse volk, dat dat ook wil, naar de wil de wensen en de mogelijkheden van de maatschappij. Dat begrijpt U ook wel, natuurlijk. En als ‘t niet goedschiks dan helaas jaja het is heel jammertjes het is heel jammertjes dan maar kwaadschiks. Begrijpt U wel?

  Goed zo.
  Gaat U maar op de plaats rust staan.
  Ik dacht zo, dat het allemaal wel dauwdelik was.
  Dacht ik zo.

 132. Hahaha de waarheid mag weer niet vermeld, prachtig!! Schitterend!!! Dit gaat natuurlijk ‘n keer helemaal fout. Dat is duidelijk.

  Prachtig.

  Schitterend.

  Mooi.

  Maar gewoon ‘ns netjes zitten afwachten.

 133. Overigens wil ik ook niet betalen voor preventieve geneeskunde als men zowiezo veels te weinig beweegt.

  Wat voor zin heeft het om 10.000 vrouwen en mannen 10 jaar lang duur te screenen voor kanker als men te weinig beweegt en daarbij maar 20 levens gespaart worden per 10.000 onderzochte personen in die volle 10 jaar? Tot 80 mensen worden dan ook nog eens volmaakt onnodig geopereert en tot 1.400 mensen worden onnodig veels te duur door de medische molen gehaald met de begeleidende angst en kommer en kwel. Ook die laatstgenoemde mensen vallen vervolgens dan nog eens volmaakt stil qua bewegen en ook die schade daaruit volgend is niet te quantificeren.

  Wens mij dan ook normaal en rustig dagelijks bewegen in de range van een half tot één uur, en in godsnaam los van malafide “preventieve” geneeskundige bemoeienis.

 134. Juzo,
  je conclusie is snel getrokken. Waarom reageer ik op u als uw blog is gecensureerd? Zou ik moedwillig uw blog willen vewijderen dan zou ik niet via blog op uw reageren en de webmaster verzoeken u bijdrage te verwijderen. Ik heb ooit eens gezegd in oudere blogs dat ik weinig aantrekt hoe mensen over mij denken en zeggen. Het is natuurlijk pijnlijk voor de buitenwacht maar ook zij kunnen niet voor mij denken en voelen. Dat doe ik nog altijd zelf.
  Maar ik toon wel begrip met hun keuze, omdat wij niet de enige zijn die van deze blog gebruik maken. Respect over en weer moet altijd in acht worden genomen. Al kunnen ideeen principes meningen en wat dan ook ver uiteen lopen. Zolang de communicatie opgang blijft kunnen we veel van elkaar leren. Het is net als muziek. Het is een combinatie van geluid en stilte. En dit is misschien nogmaals een verduidelijking omtrent ‘de zucht van Gimmick’ waarover we toen een meningsverschil hadden. Of voor uw gevoel nog heeft.

  Trouwens ik zet de wereld en maatschappij niet in kwaad daglicht. Ik ben geen politicus, maar heb helemaal niets met partijen. U heeft moeite om mij te plaatsen omdat u de wereld ervaart zoals ik het ervaart. Mensen krijgen een enorme hekel aan mensen die niet meer in hun denkpatroon passen. Met uw ‘andere denkbeeld’ ben ik opeens een ‘linkse rakker’. Dat is de val van uw eigen denken. Als die niet rechts dan is die links. In hoeverre is PvdA. Als expoliticus Kok kiest voor het grote geld na zijn carriere. Eerst opkomen voor de sociaal zwakken en dan zelf inhalig zijn. Het kwartje van Kok heeft u ook nooit terug gezien. Belofte Ik ben ook geen anarchist. We hebben alle staatsvormen van -isme tot -cratie gehad op deze wereld allen op basis van macht? Maar is het gewone volk daarmee opgestoken en zekere zin wel. Hij is zich al heeft het lang geduurd bewust geworden dat het ook anders kan enmoet. We willen toch een betere wereld voor ons allemaal. En ik ben bij mezelf, al weet ik dat het moeilijk is. Een goed gebaar naar anderen toe zonder altijd iets voor terug te willen is al een goed begin. Alleen liefde en een goede intentie is uitgangspunt om elkaar om te gaan. Dus niet alleen woorden maar ook daden. Niet gemakkelijk, ook menselijk dat brengt juist mensen dichter bij elkaar.
  Simpel gezegd het verwijderen van uw blog; het initiatief lag niet bij mij.

 135. @ 60 Ach moet U eens luisteren ik begrijp U niet, maar dat is helemaal niet erg. Loopt U nog eens wat, maakt niet uit waarheen. En voor mijn part: wel van de wereld af.

  Eet U smakelijk, of zoiets.
  Prettige Jaarwisseling.

 136. Kijk wat ik de mensen leer, is, fatsoenlijk en ook handig redeneren. Korte bondige heldere duidelijke en kortaffe taal. Schoon en fris gemoed, krachtig en ook dadig flink de wereld door. Geen ongezond-fiezzige smoezelarijtjes. Noteert U daarom voor huiswerk. Het cijfer zo waarschuw ik U, telt mee voor Uw overgang.

  Laat U dat gezegd wezen.

 137. nog bedankt Fred. Het zijn toch altijd anderen die aan een theorie idg Darwin een draai geven in het belang van hun zelf. Kijk maar die Bijbel. Het bestaat uit OT en NT. Bijna alle westerse godsdiensten en islam zijn daarop gebaseerd. Maar iedere religie weet precies wat God van ons wil. Het is niet God die dat wil. Het zijn altijd mensen die dat bepalen wat God wil. En u weet opgelegde regeltjes zijn nooit voor uzelf maar altijd voor anderen.
  De Bijbel een mooie verhalenboek, verwacht nooit dat alle redding van buitenaf komt. U moet zelf iets moois van uw leven maken. En dat komt volgens mij altijd vanuit uzelf.

 138. @ 63 Het is niet geheel juist wat U zegt. God spreekt tot Ons via de Mensen. Het gaat namelijk niet anders. Dus het is God die bepaalt, en spreekt en het zijn niet de mensen die bepalen en spreken.

  Gaat U daar eens een tijdje in een stil hoekje over zitten nadenken. Vele triljoenen zijn U in diezelfde gedachten voorgegaan. U dient thans te volgen.

  U moogt zich niet te ver buiten God, de mensheid en de wereld plaatsen.
  Dat moogt U niet.

 139. God bepaald inderdaad via de mens, het is en blijft echter aan de mens wat hij of zij doet of niet, dat gaat tot op heden even niet anders. Met dat thema draait men zich makkelijk in de rondte.

  Daarmee u dat allemaal helder blijft bezien, beweegt u zich liever maar enigzins per dag, als u dat gegeven is tenminste, sommigen kunnen niet bewegen en zijn aangewezen op de Canta e.d.

  Snapt u?

 140. Juzo. Het konijn zit altijd in die hoge hoed. Zwakke (heel)meesters maken stinkende wonden. Mensen hoef je niets te leren. Mensen vinden zelf informatie die ze nodig achten. Cijfertjes en feiten zijn onzin. Wat ik op de middelbare school heb geleerd heb ik nooit inde praktijk hoevente gebruiken. Daar heb je al, theorie kan nooit praktijk zijn. Praktijk is meer dan theorie.
  Wat had ik vroeger een hekel aan school. Als je goed in papegaaien bent krijg je een voldoende. Dus dat goeie cijfer (beloning) omdat ik u papegaait heb ik niet nodig en zeer niet om er alleen maar erbij te mogen horen. Us and them and after all we only are ordinary men.
  En ook leerkracht ongeacht zijn kunde staat tussen en nooit boven zijn/haar leerlingen. Ook zij zijn ooit leerlingen geweest. Weg met cijferbeloningysteem. Dat is niets zeggend. Het zegt alleen oh wat ben jij goed of oh wat ben jij slecht. Ik was nooit goed op school. Maar als u mij iets vraagt over wiskunde (op vwo niveau) dan kan ik het u haarfijn vertellen. Iets leer je pas als je leuk vindt niet als het opgelegd wordt. Zo was ik nooit goed in talen geweest. Waarom weet ik ook niet meer. Als een achterlijke ging ik in een vreemde taal lezen niet opgelegd maar vanuit mezelf. In En, Fr, Du. wat een plezier geeft dat. Het was zelfs zo leuk dat een cursus Sp ging volgen en 4 jaar volhield, niet te geloven van iemand die met onderwijs te makenwil hebben. Alles is te leren als je zelf maar wilt. Een beloning ervoor is niet nodig. Want dat je het opeens kunt dat is mijn beloning. Zelf tekenen en schilderen gaat mij goed af. Het komt zomaar ophet papier. Als ze me vragen hoe doe je dat? Dan moet ik ze het antwoord schuldig blijven. Ik doe maar wat. Wat echt helpt is liefde en een goede intentie. Geen wonderen , geen inspiratie, truukjes of hulpmiddeltjes en komt gewoon uit jezelf. Iedereen heeft die kracht in zich. Wij mensen kunnen meer dat wij ooit beseffen. Daarom zijn we elkaars gelijken. Niet meer en ook niet minder.

 141. Ondertussen is het een vergissing dat u met bewegen geen schade heeft of geen schade op zal lopen. Getraind een echte schade oplopen is nogal wat, dat zeggen de voorlichting en de “preventieven” dan vervolgens weer even niet.

  God geeft ook vele vergissingen van zich via de mens. Nu ja, laat hem er maar liever buiten, anders komen wij hier helemaal nooit klaar met elkaar.

 142. JUZO @61

  “Moeten luisteren” en “van de wereld af lopen”? Puhh, dat is wel weer smalle taal. Dat wenst God niemand toe en kan hij welhaast dus zelf niet gezegt of ingegeven hebben, toch?

 143. Het is tijd voor sterke koffie en daar loop ik even in 10 minuten heen. De halve eend uit Hongarije komt dan al vast in oven, als ie klaar is ligt het vet onder in de schaal.

 144. 64 en 65 daar gaat u weer. U geeft u eigen macht uit handen om dat anderen uit naam van God u vertellen hoe u moet leven? Ik geloof niet in God. Ik weet dat de Schepper bestaat. Ik ben kind van die Schepper, maar ik heb niets met religies op. Ik heb respect voor mensen die hun religie belijden. Daarom ga ik ook niet daarover discusseren. Want religies leiden lijden alleen tot oorlog. En oorlog biedt geen oplossing. Want iedereen in zijn hart weet wat goed en fout is en religies brengen niet mensen echt bij elkaar maar leidt tot discriminatie is mijn mening.
  Nogmaals: ‘us and them and after all we only are ordinary men’. Liefde komt uit uzelf daarvoor heb je geen (religie) God nodig, want ook is( mijn mening) religie een gemaakte instituut zoals een bedrijf die het beste voor u heeft. Zelfs miljoenen vrouwelijke heksen(anders denkenden) werden geslachtofferd in naam van die (religie) God. Zoiets bedenkt God toch niet. Alleen een mens is daartoe in staat. Ik kan het ook niet voorstellen dat God ons gemaakt heeft om elkaar uit te moorden? We geven die arme man of vrouw de schuld van alle ellende. Besef dat u altijd een keuze tussen goed en kwaad kunt maken en daar heeft onze Schepper en in u geval uw God niets mee te maken.

 145. Het begint hier al lekker druk te worden in de rotsooibak, ha ha ha ha ha laten we hem maar voor onszelf houden dan hebben we tenminste wat te kletsen! De “reguliere” rubrieken bevatten tóch al niet veel soeps, van de “heffe” des volks. Ha ha ha wat ‘n affrónt, op ‘t blog-wezen hè. Mooi! Prachtig! Schitterend! OBERRR….!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wij willen graag nog ALLEN . . . . . . een consumptie bestellen en doet u het terras ook een! Geheel naar Amsterdamse klets klets gewoonte!
  Prachtig.
  Mooi.
  Schitterend.

 146. Je moet rekenen: het is hier allemaal slappe hap. Die willen niks, die kunnen niks, die durven niks, die doen niks. Maar goed dat de rest van Nederland niet zo is.

 147. @ 63 kantine hoort gewoon niet bij sport,
  en wat jij nauwelijks noemt noem ik ordinaire zatlapperij.

  Iedereen heeft hier in Nederland na vijf uur ‘n snee in z’n neus.

 148. @ 173 Als je zo nodig moet drinken, ga je naar de kroeg op de hoek en zet je nooit van je bange leven meer ‘n voet in sporthal -zaal of fitness.

  In ‘t leven van de Nederlanders zijn ‘n paar vervelende gewoontes geslopen die we d’r even in ‘n bepaaldelijk vrij kort tijdsbestek een beetje uit zullen moeten zien te werken.

  Let op de minister en zijn politie agentjes.

  ‘\°_°/’

  Ze komen d’r aan.

 149. @ 14 We leven in ‘n vrij land, en ieder heeft het recht om in “volle vrijheid” te doen of te laten wat hij of zij wil . . . . . . . . . . . . .

  Het is dáárom, voor de reguliere gezondheidszorg helemaal niet nódig, zelfs niet dienstig, om ook maar met ‘t geringste “weerwoord” te komen.

  Weerwoord gebruik je, als je aangevallen wordt. Dat wordt de reguliere gezondheidszorg niet, omdat ieder beslist in volle vrijheid.

  Men staat toch niet toe, dat de reguliere gezondheidszorg vóórschrijft?
  Nou dan.

 150. Ik denk dat bovenstaande post, @176 de kern raakt, waar ‘t om gaat.

  Maar die waarheid wil ze absoluut niet horen. En daarom wordt die naar de afvalbak verwezen zonder enige vorm van discussie. Een opvallend zwaktebod van onmacht.

  We zullen zien.
  Tenslotte zijn er “zelfregulerende en corrigerende machten en krachten” niet alleen in de maatschappij en de lezersreacties van Het Paroll, maar ook in het bloggertjes-wezen.

  Die zijn voornamelijk sanerend actief op puur economische gronden.

  Het is slechts een kwestie van tijd.

  ‘\+_+/’

 151. @ 140 je bekijkt ‘t maar.
  @ 138 iemand die werkelijk wil, zegt en doet anders.
  @ 139 als ik dat zeg dan is dat zo.

  Nog nooit meegemaakt hè?
  Je leert ‘t wel, voordat je ‘n jongetje wordt.
  Maak me niet kwaad.

  Discussie gesloten.

 152. Juzo, ik heb je op moderatie gezet. Teveel berichten die off-topic zijn, teveel arrogantie, teveel gezeik. Voortaan bekijk ik per bericht of het geplaatst kan worden.

 153. @ 143 Nou nee Dees, doe dat maar niet.
  Dat gaan we -hier- niet doen, dat doen we in de meel, en in de persoonlijke behandeling.

  Zoals dat hoort.
  En nergens anders.
  Dat weet natuurlijk iedereen wel,
  en daarom houden we ons netjes aan de regeltjes,
  van goed burgerlijk fatsoen.

  En als we dat niet doen, dan leer ik dat hiert wel even.

  JULES ZOLLNER.

 154. Het “Journal Télé” is de dagelijkse nieuwsuitzending om 13 uur die nú nog loopt, op de franstalige televisie RTBF voor het Walloonse landsdeel van België. In het gezelschap van personen die deze blog lezen zijn vast wel min of meer technische computerdeskundigen, die het franstalig Télé Journal, afgekort JT van 13 uur op het Internet, zullen kunnen weten te vinden. Men ziet dan de herhaling van het Journaal dat momenteel uitgezonden wordt. Om 18:30 uur en 19:30 uur wordt het Journaal herhaald en aangevuld op de Franstalige Belgische zender voor Wallonië “La Une”, die onder andere “free to air” met DVB-T op de computer te obtvangen is in heel Nederland.

  Bovenegnoemd Journaal maakt op dit moment bekend, dat het Centraal Ziekenhuis van Brussel op last van de verzekeringsmaatschappijen in België heeft besloten met onmiddellijke ingang geen operaties en geen geneeskundige behandeling meer uit te voeren op patiënten, die blijkens preliminair onderzoek gedurende aanmerkelijk lange tijd zeer regelmatig sigaretten roken of sigaretten gerookt hebben en, of, gedurende aanmerkelijk lange tijd kleine of middelmatige, grote hoeveelheden alcohol zeer regelmatig hebben gebruikt.

  Het voorbeeld gaat gevolgd worden door Nederland.

  Van het actuele Journal Télé van dit moment (tot 13:40 uur) heb ik alleen screendumps, geen video, omdat men die zelf gemakkelijk kan maken.

  ‘\°_°/’

  Ik zou dit maar in de blog laten staan. Karin.

 155. @ 146 U stelt de vragen niet, IK stel de vragen in post 133:
  (1) Hoeveel sigaretten heb je tot nu toe gerookt, vanaf toen je begon?
  (2) Hoeveel alcohol heb je tot nu toe genomen, vanaf toen je begon?

  We moeten de zaken natuurlijk wel even ‘n beetje schoon en frisjes voorstellen he.

  @ 143 “Dees, geef eens antwoord op vraag 1 en 2 in de post van Juzo, genummerd: 133”.

  We moeten er niet helemáál, ‘n potje van maken.
  Dacht ik zo.

 156. @ 149 We doen dat dan ook niet door ‘t stellen van ‘n paar vragen, we doen dat onder andere, door het stellen van Honderd Vragen zoals ik ook al luid en duidelijk en heel erg verschrikkelijk zwartwit (bij mij is dat geelblauw op het scherm) ook stelde. Als we nou eerst eens begonnen met te lezen dan kwamen we ‘n heel stuk verder.

  @ 148 een heel erg goed idee en ik raad je dan ook aan het direct in praktijk te brengen (eigen kosten) alleen denken alle andere overige Nederlanders er anders over en dus gaat ‘t dan derhalve (kortingen op de uitkeringen) niet door.

  ‘\°_°/’

  Nederland is een ongelooflijk socialistisch (pacifistisch) land.
  Daar sta je van te kij . . . . . . . . . . ken.

 157. Ik denk dat er bij het (voorbereidend) onderzoek naar de oorzaak van het ontstaan van kanker bij een persoon heel nadrukkelijk de link gelegd moet worden naar de psycho-somatische bestanddelen in de ontstaansvorm bij de betreffende persoon.

  Nagegaan wordt dan ook in dit verband alreeds algemeen, of er spanningen stress en onoplosbare neuroses en neurasthene ontwikkelingen, stress- en andere evenwichtige geestelijke opbouw verstorende factoren in de lang- of kortdurige voorafgaande ontwikkeling aanwijsbaar waren.

  Ook wordt alreeds lang algemeen specialistisch in de ziekenhuizen onderzocht of de geestelijke gesteldheid en constitutie en het gezonde evenwicht van betreffende personen meer of minder vatbaar of kwetsbaar zijn als een onveranderbaar gegeven,

  waardoor eerder bij hun kanker verwacht kan worden dan bij anderen die niet intrinsiek geestelijk vatbaar zijn voor somatische uit- en doorwerking in de vorming van kanker.

  Vandaar dat dan precuratieve en profylactische bijsturing en maatregelen kunnen worden opgelegd.

  Het is een aspect waaraan algemeen nogal vooirbijgegaan wordt, in deze hele blog (alle artikelen).

  Dat verbaast mij.

 158. Met andere woorden:

  JUIST omdat iemand gek is, krijgt hij of zij kanker.
  Was hij of zij dat NIET, dan kreeg hij of zij dat niet.

  Ik zet ‘t zelf maar alvast in de Vuilnisbak, dan hoeft Karin dat niet te doen.

  Het mag on-ethisch overkomen, maar ik ben zelf een strak aanhanger
  van de waarheid en de werkelijkheid, hoe ongenaakbaar die ook altijd overkomten.

  Naar gelang van die ongenaakbaarheid wij ons werk dan ook maar hebben te doen.

  Ik voel me hier dan ook uitstekend thuis.
  Temidden van de waarheid, de werkelijkheid en vooral ook,
  geprivelegeerd temidden van de ongenaakbaarheid.

  Dat zijn de enige factoren, die een kleine kans van overleven in zich hebben.

  Voor de mens.

  ‘\°_°/’

  U kunt gaan.

 159. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat ons wordt aangedaan.

  Maar je kunt wel pro-actief het omgevend defensiekader scheppen.

  Uit plicht.

  Toewensen is geestelijk-ziek, dat dient te worden gestraft.

  ‘\=_=/’

 160. Oei oei oei pas toch op je bent zo gevaarlijk!!!
  Als je niet héél erg in hun, in allemans straatje post, kom je net zoals ik, in de vuilnisbak terecht!

  En daar moet je Eeuwig Branden!

  Ben toch voorzichtig, je loopt zo ontzettend veel risico!
  Probeer, probéér dan toch, zoveel mogelijk in ieders straatje te schrijven.

  Ik wáárschuw U.

  (* en stamp reedsch een beetje…, met de voet upon, de ground.*)

 161. @ 160 Oow neej, maar ik heb nooit tegengesproken dat ‘t alleen en enkelt maar alleen aan mij ligt. Alles, maar dan ook werkelijk alles alles alles wat je maar kan bedenken, ligt enkelt en alleent maar aan mij daar is nooit twijfel of misverstand over geweest er moet toch Iemand aan de galg of in de zondebok? Laat Jezus Christus dat dan maar geweest, of ik, dat is precies hetzelfde. Als wij er niet waren geweest, zag het voor de wereld er heel beroerd, en dat is nou niet, gelukkig maar klopklop….. klopklop…. klopklop….. op schouder en of bojrst.

  Het is toch maar goed…………………., dat jij niet zo bent……………… als ik dat zou afgrijselijk treurig weezen en ook zijn enzovoorts enzovoorts en zo verder.

  Stel je voor…………………… dat jij zo zijn geweest of gewodde, zoals ik!!! Stel je vóór…!!! Erg hè ja heel erg.

  Neeeeeeeeeeeeeeee………………………. maar goed in ieder geval………………………….

  Of zoiets. Dergelijke en zo meer.

 162. We moeten ‘n beetje uitkijken met onze adhesie aan opstandige arabische afdelingen.

  L1: “Sabic-vestigingen Europa willen opheldering bonussen
  Meer Europese vestigingen van Sabic sluiten zich aan bij de actie van de Limburgse vakbonden.

  Zij willen de directie in Saudi-Arabië om opheldering vragen over het huidige bonusbeleid.

  De Europese werknemers van het chemieconcern krijgen geen winstuitkering. En dit terwijl werknemers van Sabic in Saudi-Arabië wel een bonus ontvangen. Het bedrijf maakte het afgelopen jaar veel winst. Sabic Europe, waar ook de vestiging in Sittard-Geleen onder valt, hoopt dat de directie in Saudi-Arabië snel met een verklaring komt.”

  —-

  Onze veelgeroemde Nederlandse petieterige bemoeizucht snijdt ons in ons het eigen vlees.

  Dat zal moeder de vrouw die op de portemonnee uit de achterzak van de broek staat te wachten niet trekken.

  ‘\^_^/’

  Onderschat nooit de politieke trekzucht van moeder de vrouw.

 163. Internationaal georiënteerde anarchie en communisme hebben in de wereldgeschiedenis nooit iets zinnigs noch vredigs opgeleverd.

  In tegendeel. De stellingen zijn geslecht en de Roode Vlag waait noch wappert nergens meer.

  Nederland had ogenblikkelijk een troepenmacht moeten sturen om de moordenaars van Mubarak ter plaatse standrechtelijk te executeren.

  ‘\°_°/’

  Het is derhalve verstandig en hoogst raadzaam dat Nederland op geen enkele wijze meedoet aan noch zich uitspreekt over de huidige traditionele verdeel- en heers politiek in Syrië.

  Nederland dient zich overal buiten te houden nu Rusland sterk oppositioneel en opportunistisch de zijde van Syrië gekozen heeft.

  Ook al, omdat de staat Israël waarvan de vertegenwoordigers zijn opgenomen in de regeringen van alle landen ter wereld, nooit enige partij gekozen heeft in de Arabische moorddadige hervormingen en politieke omverwerpingen.

  Als Israël het al niet doet, dan hoeven wij het al helemáál niet.

  ‘\°_°/’

 164. Het mooiste is wel van deze Vuilnisbak, dat degenen, die niets te melden hebben, hier gaan kijken, ‘n uitspraak van mij overnemen, en doen alsof die van hunzelf is.

  Wat ‘n arre moejjigge mentaliteit van deze spelonkige ongezonde uithoek van de maatschappij.

  Altijd handig en nuttig voor m’n studie en proefschrift, over de sociologische gedragingen beinvlooeding en besturing van hun, die ‘t niet zijn noch ooit kunnen worden.

  ‘\ô_ô/’

 165. Niet helemaal tegengesproken kan worden, en dat is filologisch en filosofisch ook zelfs uiterst en uiterst en uiterst grappig, dat niet alleen alles, maar zelfs iedereen met handjes en voetjes en touwtjes en machtjes en krachtjes actieradius weerkaatsing en tegen- en terugkoppeling,

  aan elkaar zit vastgeknoopt en vastgeknokkeld. Dat is uiterst grappig.

  Laat de een, wie het dan ook is, en waar ook, ten opzichte van wat ook,

  de touwtjes een beetje los, dan trekt de ander ze aan, en ook omgekeerd, ja zelfs in het vier , – dimensionale het vier – , dimensionale (in de metafysiek).

  Maar goed, het is altijd uiterst grappig, betoverend zelfs om te zien hoe niet alleen alles, maar heel duidelijk aanwijsbaar en aantoonbaar ook iedereen aan iedereen vastzit, in een nooit ontwarbare en ontkoppelbare band en kluwen.

  Hoogst verrassend. En tegelijk zo bestuurbaar. Beinvloedbaar.

  We gaan dat in de komende decennia steeds als dat zo te pas komt eens met uiterste precisie en laag-bij-de-grondse duiding uiteenrafelen.

  Voorwaar ik zeg.
  Voorwaar ik zeg.

  ‘\^_^/’

  Haha.
  Reken maar van yes.

 166. Nou . . . . . . . . . . die jan die gaat er flink tegenaan zeg . . . . .
  Sjonge jonge jonge.

  Daar ben ik nog maar ‘n braaf mak schaap bij.
  ‘ns Even kijken hoe dit verder gaat aflopen, allemaal.

  ‘\°_°/’

  Maar ‘t gaat niet goed en helemaal fout, dat is zeker.
  Ongelooflijk.

 167. Ik denk, eerlijk gezegd, dat die jan er óók voor in aanmerking komt, vorstelijk gemonitord te wodde, en eigenlijk nog wel wat eerder dan ik, hij heeft het namelijk in korte tijd al veel erger bont gemaakt dan ik in ooit tevoren alle lange bange jaren van mijn hiertijdig bloggenistjes bestaan.
  Ondanks de verdelende rechtvaardigheid, dient er wel rechtvaardigheid te heersen in de wereld, die door anarchie en communistisch modernisme al zó ernstig verdeeld en heerszuchtig is geworden, in alle geledingen en de politieke landspartijen.
  Maar ja, ik ben zelf ook hoogst vooringenomen en laat ie fijn en vrolijk weezen.

  Hopla.

  ‘\°_°/’

  Hop sa sa.

 168. @ Karin,

  van circulaire religie heb ik nooit gehoord en waar ik met mijn enge praatjes heen ga maak ik ZELF uit.

  wat het met jeruzalem opblazen te maken heeft snap ik al helemaal niet.

 169. Is religie niet per definitie circulair? Dat zou dan ook verklaren hoe er volkerenmoorden kunnen plaatsvinden in naam van God of Allah.

 170. @ tuurlijk is religie circulair (wat dit ook betekenen mag), zijn gelovigen niet goed snik, kerkgangers geíndoctrineerd en is de SGP een gestoorde ondemocratische club ouwe lullen.

  Gelukkig hebben alleen de kritische links intellectuele humanistische levensbeschouwers de waarheid in pacht.

 171. Jan, je wordt niet verwijderd, zie hier de afvalbak. Dat is het mooie van dit blog. Als er iemand tolerant is, is het Karin wel!
  Circulair betekent dat het heel moeilijk discussiëren is met iemand die een overtuiging heeft waar niet aan getornd mag worden. Elk onderwerp komt dan vroeg of laat weer terecht bij de dichtgetimmerde stellingen en overtuigingen van de gelovige.
  Zo heb ik regelmatig een gesprek met een gelovig familie-lid wat als volgt zou kunnen gaan:
  – Ik ben wel erg verdrietig dat er mensen vermoord worden door hun eigen regering.
  * Maar het is Gods wil, bid tot hem en je zal rust vinden
  – Als ik daar zou wonen, zou ik hopen dat ik elders asiel zou vinden.
  * In Gods hemel is er asiel voor iedereen
  – Maar als je nu niet dood wil? En gewoon wil leven?
  * Jouw leven ligt in Gods hand, hij geeft genade, vertrouw op hem en je zult rust vinden

  Hoe kun je dan praten met iemand? Weet jij het?
  Groet,
  Pietie

 172. karin is net als de rest van de links intellectuele garde in ons land een wolf in schaapskleren als het om tolerantie gaat. ik heb er ongelofelijk veel lol in om mensen als zij in de gordijnen te jagen. en dan ook goed.

 173. Als je mij op de kast wilt krijgen, Jan, moet je toch heus beter je best doen. Tot nu toe vind ik je allleen maar dom en dogmatisch, en daarmee erg voorspelbaar. Veel plezier in de afvalbak.

 174. Ik ben ook dogmatisch, merk ik. Als het gaat om hoofddoekjes. En nu ik toch in de afvalbak zit, laat ik dan gelijk even spuien wat ik vanavond bedacht toen ik Ellen Vogel als non in een toneelstuk zag op tv.
  Dat is het! Moslima’s met een hoofddoek zijn net als onze nonnen! In feite zonderen ze zich af van de maatschappij op die manier.
  Het lukt me vaak niet om contact te krijgen met hoofddoekdragende vrouwen op straat. Nooit iets van een vriendelijk oogcontact, uitzonderingen daar gelaten. Eerst dacht ik dat het angst was, maar in de ogen van die jonge meisjes vooral zie ik afstand, heel veel afstand, en hardheid.
  Ik ril ervan.
  Net als dat ik ril van religieuze types die vol liefde voor hun god zitten, maar vol haat voor de medemens.
  Brrrr.

 175. Waarna ik me afvraag: Is er een verschil tussen “in de gordijnen” en “op de kast” ?
  Maar serieuzer, denken in “wij” en “mensen als zij” vind ik een typisch voorbeeld van het vijanddenken, waar religies nog wel eens toe leiden…
  Helaas wel passend bij deze tijd…

 176. Het bevalt me wel hier in de catacomben… :-)
  ‘Op de kast’ is denk ik iets assertiever, krachtiger, terwijl ‘in de gordijnen’ wat angstiger klinkt. Ik zie Karin niet in de gordijnen, wel op de kast eventueel, omdat je van daaruit alles goed kunt overzien en op het juiste moment eraf kunt springen.

  Het stomme is dat de religieuzen zelf ervoor zorgen dat we in ‘zij’ gaan denken. Want dat is nu juist precies wat ze willen: zich onderscheiden.
  De grote vraag is natuurlijk, waarom doen mensen dat. Waarschijnlijk om zich veilig te voelen binnen hun zelf verzonnen kaders.
  Als we dat weten, kunnen we het toch opgeven. Ik vind religie zo ontzettend uit de tijd. We weten nu toch genoeg van de wereld, en van de menselijke psyche om geen kaders meer nodig te hebben. Of is dat iets te simpel gesteld, en moet je eerder vragen: hoeveel kaders kunnen we weghalen voordat mensen zich onveilig gaan voelen.
  Afijn.

  Iets heel anders. Ik voel me een beetje een puber die op de gang is gezet. En dan toch blijven klieren voor het raam, omdat je niet zonder de aandacht van de juf kan.
  Tja, er is geen andere manier om een blog te beheren waarschijnlijk: autoritair. Of je moet een team moderators aanstellen die democratisch gaan beslissen wat wel en wat niet mag blijven staan als reactie, en daar ook duidelijke richtlijnen voor maken.
  Afijn

 177. Ik redeneer helemaal geen bijbelteksten naar mezelf toe, ik geef ze concordant weer zoals ze in de bijbel staan.

  eigen verantwoordelijkheid is geen concordant begrip, verantwoording naar god toe wel.

  de enige samenhang die er is op aarde of deze nu individueel of collectief is, danst om Israèl.

 178. Jan, wat is concordant?
  En volgens mij werd er bedoeld dat je niet per se naar jezelf toe redeneert, maar eerder naar god, Israel, whatever. Er is geen ontkomen aan, al jouw teksten lijken daar in te resulteren. Beetje saai wordt het dan, voorspelbaar inderdaad. Er is geen uitwisseling meer, geen verrassende visies die mijn interesse wekken.
  De bijbel kan ik zelf ook wel lezen, heb ik ook gelezen. Mooi boek, maar… ik houd er meer van om hier en nu te kijken hoe ik een medemens kan steunen, hoe ik de werkelijkheid kan omzetten in een verzameling lichtpuntjes, bijvoorbeeld.

 179. @209 Pietie
  ‘k Vermoed dat Jan een liefhebber is van de zogenaamd concordante vertaling van het nieuwe testament, waarbij zoveel mogelijk de grondteksten zijn aangehouden en een woord niet op meerdere manieren vertaald kan zijn ( concordant = overeenstemmend).

  @ Jan
  Als agnosticus heb ik niets met de bijbel en andere ‘heilige schriften’, die naar mijn mening mensenwerk zijn. Bedacht om antwoord te kunnen geven op anders onbeantwoordbare vragen en gebruikt/misbruikt om troost te bieden, angst aan te jagen en/of macht uit te oefenen.
  De basis voor de belangrijke rol die Israël speelt bij de monotheïstische godsdiensten is de ouderdom van de thora, waar overigens veel voorbeelden van typisch tijdgebonden ‘antwoorden’ in staan.

  Ik gun iedereen het recht om daar anders over te denken, mits dat recht niet misbruikt wordt om anderen het recht op het hebben van vrije gedachten te ontzeggen.
  Wanneer je dit de tolerantie van een wolf in schaapskleren vindt, dan maak ik me zorgen over jouw definitie van tolerantie.

 180. Karin denkt net als al die andere intellectuele wijsneuzen dat ze discussies in de kiem kan smoren door dingen weg te halen.

 181. Oh maar Jan, jij discussieert helemaal niet. Jij legt uit wat er volgens jou in de bijbel staat, en dat is heus iets anders – en hier nogal irrelevant.

 182. Tsja…
  Voorbeeldje van een drogreden uit de argumentatieleer:
  “God bestaat”.
  “Hoe weet je dat?”
  “Het staat in de Bijbel”.
  “Hoe weet je of dat waar is?”
  “De Bijbel is gods woord”.
  Einde discussie… :-)

 183. de chinezen hebben hun boedha. De mensen uit india hun vishnu. De oude romeinen hun jupiter. De christenen hun jezus. De noren hun odin. De germanen hun wodan. De jehova’s hun jehova. De bankiers hun mammom. De joden hun ot. De oude grieken hun zeus. Al die culturen hebben hun eigen kijk op religie. Elke nieuwe cultuur verwerpt de god of goden uit de vorige cultuur. Zo zal alles uiteindelijk als mythologie worden bestempeld. Ook jezus christus.
  Zijn doel in onze huidige tijd is bereikt. Hij was louter om ons bewustzijn te laten groeien. Dat liefde uit u zelf komt en dat u dat moet overdragen naar anderen toe. Zonder instituten als religie is dat ook mogelijk. Instituten in welke vorm zijn opgelegd door machthebbers om u dom te houden en u bang te maken. U leeft niet u wordt geleefd. En zal zo altijd slaaf blijven. U beseft de machthebbers hebben de paradijs op Aarde en u pas na uw dood? Dat is religie ons doet geloven.

 184. Nog even over samenhang.

  Je kunt het ook als een wat vreemd begrip interpreteren. Dat er een woord voor iets is wil nog niet zeggen dat het bedoelde ook bestaat. De mens heeft veel conventies, maar samenhang?

 185. Trouwens over bijbel gesproken. Welke versie vertelt ons de waarheid? Of is dat irrelevant?Het is gelijk het woordspelletje. Ik vertel u een verhaaltje. De persoon die luistert geeft het door naar de volgende. Bijvoorbeeld 200 personen later. Wat is er van de inhoud laat staan van de waarheid overgebleven? En dat na 2000 jaar? Trouwens het NT is pas na de dood van jezus christus samengesteld? Als we in de NT geloven en dat beleiden hoeft de figuur jezus christustoch niet bestaan te hebben? Jezus christus is meanstream. Durft u het aan ook een alternatief verhaal over hem te lezen. Ook even goede vrienden als u het helemaal niet trekt. Lees The Christ Conspiracy van Acharya S. of was Julius Caesar (JC) die in dezelfde tijd leefde alsjezus christus niet toevallig dezelfde persoon? Vooral mij niet geloven ga zelf op onderzoek uit.

 186. Voor wie met de gedachte wil spelen dat niet Johan Cruijff de verlosser was, maar Gaius Julius Caesar zou deze site een aardig begin kunnen zijn…
  http://www.carotta.de/
  Zoals ik al schreef, godsdiensten zijn naar mijn onbescheiden mening bedacht door mensen; om antwoord te kunnen geven op anders onbeantwoordbare vragen en gebruikt/misbruikt om troost te bieden, angst aan te jagen en/of macht uit te oefenen.

  “Ga zelf op onder zoek uit”… behalve wanneer je je geloof letterlijk niet kunt missen, omdat je het in het centrum van je leven hebt geplaatst en je er goed bij voelt.
  Want ik wil wel toegeven dat er in mijn leven momenten zijn geweest, dat ik jaloers was op het vertrouwen, op de troost, die gelovigen eraan ontleenden.
  En bewijzen dat de basis van wat zij geloofden onzin was, kon (en wilde) ik ook niet.

 187. HenK (218),

  Bedankt voor die link. Ik heb nu veel te weing tijd, maar ik heb hem opgeslagen en ga er tzt zeker naar kijken.

  Of JC Julius Caesar is? Dat zou kunnen, het gaat immers om de Romeins Katholieke kerk? De structuur van die hele kerk is gebaseerd op het model van het Romeinse leger…… (Algemeen bekend voor mensen, die verder lezen dan het schutblad van de bijbel.)

  Maar de JC van de Rooie Kool kerk is gebaseerd op een visioen van Paulus en heeft als zodanig dus al helemaal niks te maken met de historische Jezus. Die laatste zou de visie van de RK kerk verafschuwen.

  Dan schrijf je: “En bewijzen dat de basis van wat zij geloofden onzin was, kon (en wilde) ik ook niet.”

  Nee, vooral als je geen beter alternatief kan bieden, is het niet verstandig om iemand zijn houvast uit zijn handen te slaan, ook al is dat een schijnhouvast. Gelukkig is er wel een alternatief, maar dat vereist meer (zelf)studie dan het voor zoete koek slikken van het gewauwel van dominee’s en priesters.

  Want voor wie in het Nederlands wat wil lezen buiten de mainstream (wijzij 217): Het Jezus Rapport, voor een emotioneel geladen boek – antiquariaat – en natuurlijk de boeken van Jacob Slavenburg, een godsdienstwetenschapper van het zuiverste water.

  Groet, Janus.

 188. #201. Circulair betekent betekent letterlijk in een kringetje lopen. Zie uitspraak #213 voor uitleg wat circulair zoal kan betekenen. Mijn betekenis in deze dialoog is : we doen alles in naam van de instituut religiegod en hoeven aan onszelf en/of anderen nooit de verantwoording afleggen voor onze daden goedschiks of kwaadschiks.
  #208. Welke Israel bedoelt u de staat dat in 1948 is ontstaan door sponsering van zionistenbankiers vanuit Amerika. De mensen die er wonen hebben in principe niets van doen met het te voeren beleid van hun regering te maken. Machthebbers zoals hier trekken hun eigen plan en het volk heeft daarin niets te vertellen. En dat de joden het uitverkoren volk is volksverlakkerij. Dat is schoffering van de rest van de mensheid. Hebben die dan geen recht van spreken? Voor allen die zich uitverkoren voelen moeten vooral maar lid worden van die opgelegde instituut. Wij zijn allemaal kinderen van God. God trekt niemand voor dat doen wij toch alleen maar zelf. Amen.

  En weet u hoe wij aan het woord amen komen. Dat komt uit oud egypte. Daar aanbaden ze degod Amon. Nu weet u het ook weer. Wij weten niet zomaar iets. Alles heeft met alles te maken. Mensen krijgen in hun eigen tijd ook informatie over hun oorsprong en geschiedenis. En zelfs cultuurreligies staan niet op zich zelf maar nemen bepaalde gebruiken vanuit een andere soms ‘oudere’ religies gewoon letterlijk over.

  Zelfs in het oude egypte heb je twee cultuurreligies van boven en beneden egypte. De een aanbad de god Ra en andere de god Osiris. Wie was nu de echte God? Dat is een andere verhaal.

 189. Pietie, Samenhang #3
  evolutie theorie Darwin zijn ook maar halve waarheden. Deze theorie is appeltje ei voor de gevestigde macht. De theorie bevestigt alleen maar hun bestaansrecht. Dat de sterkste door natuurlijke selectie altijd gaat winnen is natuurlijk een drogreden. Omdat u en ik gewoon niet kunnen winnen als wij niet met een gouden paplepel geboren worden. Uw start is een andere dan die vande persoon met gouden lepeltje.Maw u moet een langere weg afleggen en of u de meet gaat halen? Darwin geeft exact aan dat wie als slaaf geboren wordt gaat ook als slaaf dood. En hoezo de sterkste overleeft. Er worden genoeg kinderen met een erfelijke afwijking geboren en lang kunnen leven. Als alleen de ‘besten’ overblijven (overleven) is dat een grote leugen. Darwin leefde in de victoriaanse tijd(preutsheid) en was ook econoom. Dat analytisch naturalistisch deterministisch denken is ook hoe wij westerse mensen met name de wetenschap denken. Niet meer toereikend vind ik, want het geheel is meer dan de som der delen. Het geheel in elementen op splitsen is vaak door de bomen het bos niet meer zien.
  En volgens evolutie theorie zijn homo’s ook niet welkom en discrimineert. Ze kunnen zich niet voortplanten en hun soort is gedoemd tot uitsterven. Dus evolutietheorie is niet meer van deze tijd en evenals cultuurreligie, dus weg ermee. Off topic ik zet mezelf maar in de af(god)valbak en doe aan recyclen ipv evolueren. Want onze blauwdruk mens gaat echt niet van zelf veranderen volgens Darwin, maar alleen door genmanipulatie is dat misschien mogelijk. Maar wij kunnen nooit vogel of vis worden. Zelf geen insect al komt ons dna patroon heel dicht bij die van een insect.

 190. @ 24,

  Ans, jij schreef: “Boeddha is volgens mij trouwens een luie papzak, een egoïst die zich van niets en niemand iets aantrekt en lekker laf op z’n reet blijft zitten en een steeds dikkere bierbuik krijgt. Maar dat ter zijde, want misschien kunnen we tóch iets van hem leren? :-) ”

  Ik wil je graag adviseren dat laatste te doen, want je geeft er blijk van niks van Buddha of het Buddhisme te weten, gezien je negatieve mening over Buddha.

  Ter jouwer informatie (in ‘t kort): Het Buddhisme is in feite helemaal geen religie, want het hanteert geen godsbeeld. Het oudste Buddhisme had zelfs geen metafysische leer, voorzover ik weet. Het is in feite een humanisme en als zodanig mogelijk het eerste. Ondanks dat wordt het steevast tot de religies gerekend. Nou ja, dat mot dan maar en als religie is het de meest vredelievende van alle religies.

  Het Buddhisme is zich als geen andere ‘godsdienst’ bewust van het lijden van de mens – hoe toepassselijk in relatie tot zelfmoordgedachten – en leerstelling 1 is dan ook: mededogen. Nee, niet alleen met het eigen clubje, maar met álle mensen.

  Ik laat het verder aan jou over om na te gaan in hoeverre andere godsdiensten – in weerwil van hun predikingen – zich ook zo gedragen.

  Vriendelijke groet, Janus.

 191. @ HenK 23.

  C: “We zijn hier maar net en we blijven maar even”.

  Ja, hier wel. Zelfs als je alle incarnaties van iemand, die verslaafd is aan dit planeetje meerekent, dan nog is het ‘maar kort’. :)

  Ehh, dit is natuurlijk een persoonlijke, niet bewijsbare mening.

  J.

 192. @ HenK 23,

  Dat het gedrag van de diersoort mens iets komische heeft, ben ik helemaal met je eens. En dat de ‘wetenschap’ veelal net zo op zoek is naar houvast als de religies en dan hun variant aanbieden, daar ben ik het ook mee eens.

  Maar dat je met de stelling: ‘laat iedereen zijn/haar eigen waarheid verzinnen’ geen leerstoel kunt krijgen, daar kan ik alleen maar blij om zijn. Er zijn al veel te veel mensen, die hun eigen waarheid verzinnen en…. daar wel degelijk nog volgelingen mee krijgen ook.

  Waar het naar mijn idee om gaat is het vínden van de waarheid, want alleen de waarheid biedt houvast. Verzonnen ‘waarheden’, hoe serieus onderbouwd ook, bieden nooit echt houvast. En dat vinden, begint met…..zoeken.

  Groet, J.

 193. @ HenK 23,

  En dan schreef je dit: ” “It is your mind that creates this world” van de Boeddha herhaal ik ook nog maar een keer… dat lag destijds wat minder goed ‘in de groep’. :-) ”

  Ja, en de réden dat dit destijds ‘wat minder goed in de groep’ lag, is dezelfde als nu: Je poneerde deze stelling plompverloren, zonder te vertellen wat je ermee bedoelde – wat je nu ook weer achterwege laat – en dat kan tot vervelende misverstanden leiden. Het was geloof ik Emma, die je uiteindelijk om die uitleg vroeg en dat maakte toen veel duidelijk.

  Die stelling op zich – met alle respect voor Buddha – klopt ook niet eens, als je hem letterlijk opvat. Tenminste, het is zaak om te weten (en te begrijpen) wat Buddha ermee bedoelde. Met dat uit te leggen voorkom je een boel misverstanden. Want die misverstanden kunnen makkelijk ontstaan, als je het idee achter deze stelling niet kent.

  Ik heb even geen zin om het uitgebreid na te zoeken, maar Buddha bedoelt hier dat je met ‘your mind’ jouw eigen beléving van ‘this world’ creëert, niet de wereld zélf. Het gaat dus om een interne ‘world’ en niet de externe. Nou kan je de externe wereld ook wel met je mind veranderen, maar dat bedoelde Buddha zeer zeker niet.

  Mijn probleem toen – en in feite nu ook weer – met dat plompverloren poneren van deze stelling door jou was dat deze – zonder uitleg – tot zeer pijnlijke misverstanden kan leiden. Iemand kan het namelijk zó opvatten dat hij/zij zelf schuldig is aan het creëren zijn/haar éxterne wereld en dus van het eigen leed, ziekte, ongeluk, verkrachting en noem maar op – je creëert je wereld immers zelf – en dat is in de betekenis van deze stelling beslist niet het geval. Het noemen van die stelling zou eigenlijk minimaal altijd gepaard moeten gaan met het ondervangen van dat misverstand, althans, dat vind ik.

  Groet, Janus.

  PS, volgens de Wikipedia bedoelt Buddha met deze stelling:

  “Door het contact van een van de zintuigen met een object ontstaat er bewustzijn, respectievelijk vorm, geluid, geur, smaak en aanraking (het voelt hard/zacht, warm/koud of bewegen/druk). Deze percepties zijn positief, negatief of neutraal. Afhankelijk van de waardering die aan de percepties wordt gegeven ontstaan er gedachten en beelden, ‘mentale formaties’.”

  Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Boeddhisme#Werking_van_de_geest

  ‘De waardering die aan de percepties wordt gegeven’ is in feite het creërende proces. (Overigens vind ik dat er nog wel wat is af te dingen op deze weergave in de Wikipedia, maar dat laat ik verder buiten beschouwing.)

 194. @28 Sorry Janus, het was (ongepast) grappig bedoeld. Weet inderdaad niets van Buddha, en hoe zijn mededogen tot uiting komt. Ik zal me er eens in verdiepen.
  Maar eh, beetje dik is hij wel toch, dacht ik? ;-) (en let niet op mij hoor, ben gewoon beetje in een plaagbui, laat maar gaan!)
  Alle goeds daaro!

  @30 De waarheid, geldt die niet voor één persoon, op één moment? Oftewel voor iedereen op elk ogenblik?
  (gevonden :-)

 195. Hoi Ans (32),

  Let niet op mij, ik ben tegenwoordig niet in zo’n vrolijke stemming en herken daardoor grappen vaak niet. (Je bent niet de eerste, die ik zo niet begrijp.)

  Maar Buddha een beetje dik? Naar het schijnt zijn die afbeeldingen ook pas eeuwen na zijn leven ontstaan. Er zijn ook beelden van hem als een normale, slanke jongeman. Maar ja, we weten allemaal hoe het vaak gaat op latere leeftijd….. Maar ik meen me te herinneren dat dat dikbuikige ook iets te betekenen heeft in spiritueel opzicht, maar ik weet niet meer wat.

  Dan C: “De waarheid, geldt die niet voor één persoon, op één moment? Oftewel voor iedereen op elk ogenblik?”

  Bedoel je dat de waarheid voor iedereen anders is? Ik denk dat als jij je kop stoot aan een deurpost en jij waarschuwt mij daarvoor, dat ik er goed aan doe aan te nemen dat die deurpost naar waarheid zich op die plaats bevindt, dat scheelt mij een bult. :)) Zo hebben we al een klein stukje gemeenschappelijke waarheid.

  Over ‘De waarheid’ kan je natuurlijk zeer lang filosoferen. Maar ik vind dat je met filosoferen moet ophouden, zodra het praktisch nut gepasseerd is.

  Volgens mij zijn er wel degelijk waarheden, die universeel zijn. Het is de kunst die te ontdekken. Ik denk dat dat essentiëel is voor het kiezen van je levenspad. Suïcidaliteit – om daar op terug te komen – is vrijwel altijd een vorm van enorm verdwaald zijn, meestal in je eigen emoties, zeker als die ondraaglijk zijn geworden. Die universele waarheden kunnen dan een aardige wegwijzer zijn om er weer uit te komen.

  Groet vanaf hiero, Janus.

 196. @29 Janus: Elders schreef ik vandaag: Ten opzichte van de bestaande religies ben ik atheïst… maar eigenlijk ben ik een agnosticus, die zich verbaast over het feit dat niet veel meer mensen hun onwetendheid (h)erkennen.
  Inderdaad, ik citeer de Boeddha zonder zelf boeddhist te zijn… :-)
  @30 Janus: Kierkegaard zei het mooi: “Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afwezigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens er banger voor te maken dan voor de dood. Want de mens is een kuddedier”.
  En het vinden van je waarheid, begint (en eindigt) met zelf nadenken.
  @31 Janus: Ook voor “It is your mind that creates this world” geldt “It is your mind that creates this world”. Voor mij was het slechts een voorbeeld van een minder prettige discussie op het forum.
  En ja, de Boeddha wordt vaak verward met Poe-Tai Ho-shang, bijgenaamd “de lachende Boeddha”. Een Chinese Zenmeester, die ‘de Boeddha in zichzelf’ had gevonden en zorgeloos en gelukkig door China zwierf.
  Maar dit alles terzijde!

  ‘k Geloof niet dat het de bedoeling is dat we hier discussies van vroeger nog eens over gaan doen…
  Met vriendelijke groet,
  Henk.

 197. @ #1. (=numero uno) LaSpaink – Kaatje – Karin (capo di tutti capi)
  waar? is het lekker luie inlogknopje gebleven en de KWOOT-knop?

  @28. Janus
  En dat zo een Buddha een luiwammes is; die maar wat op z’n eigen zieleheil zit te ZEN-en en desgevraagd de noodlijdende medemensch mede-deelt een zelfde poging voor eigen rekening te ondernemen -zonder zich om dien ál te veel te bekommeren- dat ben ik wel met iemand (in casu: Ans) van harte eens.
  En hoezo geeft zij “blijk van niks te weten”? Omdat jij haar desavoureert wegens d’r afwijkende “gezien een negatieve mening” gezichtspunt?
  En ik wil deze uitspraak van jou: “…is in feite helemaal geen religie, want het hanteert geen godsbeeld.” graag omkeren in de vaststelling dat atheïsme dus per die definietsie WéL een religie is. Godskelere nog-an-toe zelfs VPRO-documentaires over ‘settlers’ op de ‘WestBank’ laten zelden zulke zeloten zien.

  Kort en bondig samengevat in Exodus 20:4 -“geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken” (Dordtsch 1618/1619)- volgens KingJames (not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is)- verder zelf opzoeken.
  Te verstaan zoals: “CAUTION: Wet Floor!” of: “ACHTUNG: Bissiger Hund!” Hetgeen gansch iets anders is dan voor te schrijven: “God wil/mag niet op de foto!”
  Van de Buddha zijn bewustzijn merk ik intussen weinig (wat gezien mijn bij tijd en wijle exessief drankgebruik verklaarbaar en voor mijn gemoedsrust des te beter is) en ben dies zéér tevreden.

  Hoe vergaat het jou intussen? Behalve beklijven; ‘n beetje behapbaar? Red je je?

 198. Janus vanuit de gedachte creëer je de wereld. Vind ik een logische stelling. Alle ideëen en maeriële zaken (incluis technologie) zijn uit de gedachte geboren. Ik denk dat Buddah bedoelde kijk goed met je zintuigen naar de Natuur en zie, voel, proef, en hoor wat God voor ons geschapen heeft. Die Natuur laat ons wie God is en niet wat alle religieën ons voorspiegelen. Dat is alleen onze maakbare wereld en ons doet verwijderen van de natuur en dus ook van God. Alles wat wij aan technologie hebben bestaat of bestond eigenlijk al. Eigenlijk is niets. Als wij de natuur als voorbeeld nemen dan kunnen wij echt ook als maken wat wij maar willen. Even nader uitleggen. Zonder vogels hebben wij nooit enig vliegend voorwerp kunnen uit vinden. Zonder vleermuizen ,dolfijnen of insecten, micro organismen hebben wij nooit een radar, radio, tv, pc, mobiel kunnen uitvinden. Zonder geluiden hebben wij nooit een taal kunnen verzinnen. Dus echt alles wat wij hebben heeft raakvlakken met de natuur. Daarom is het zo nutteloos vanuit een bestaande idee of uitvinding iets nieuw verzinnen. En daarom zijn tevergeefs met het zoeken bezig geweest. Alleen kijken wat anderngedaan hebben maar niet voor de hand ligt de Natuur observeren want die biedt een oneindig hoeveelheid oplossingen. Wij menen als mens boven die natuur te willen staan en als je dat wil zul je altijd gedrochten scheppen die na verloop van tijd tegen jezelf keren. Want alleen evenwichtigen kunnen iets voor de eeuwigheid creëren. De onevenwichtigen zijn alleen maar met knippen en plakken bezig tot de boel vastloopt of in elkaar stort.
  Zolang wij het met eer en geweten iets creëren dus bewust is er niets aan de hand. Maar als wij creëren vanuit macht, geld en hebzucht dan creëer je niet meer in evenwicht. En zal je op den duur de rekening gepresenteerd krijgen. Het was maar een idee!

 199. ..laat ons ‘zien’…
  …en ‘dat’ ons doet…
  En daarom zijn ‘wetenchappers’….

 200. @ HenK (229),

  Het voetbal is voor ons voorbij en voordat dit helemaal ouwe koek is wil ik toch hier nog op reageren. Laat ik maar met het lastigste beginnen. Jij schreef:

  “Voor mij was het slechts een voorbeeld van een minder prettige discussie op het forum.” en

  “‘k Geloof niet dat het de bedoeling is dat we hier discussies van vroeger nog eens over gaan doen…”

  Mag ik dan vragen waarom je er in ‘s hemels naam dan toch over begonnen bent? Je noemde weliswaar mijn naam niet, maar dat is voor de oudgedienden uit die tijd ook niet nodig, die weten meteen waar het over ging en wie erbij betrokken was. Of ben ik nou gek?

  Eerst dacht ik: ‘Is dit een provocatie en zoekt HenK soms ruzie om alsnog zijn gelijk te halen?’ Ik heb die vragen maar gelaten voor wat ze waren – al of niet waar – en heb uitsluitend inhoudelijk gereageerd. Vooral ook omdat de meelezers daar het meeste aan hebben. Het is primair van belang dat zo’n stelling geen misverstanden oproept.

  Op zich kan het best om te memoreren dat het forum ook ruzie’s heeft gekend, want dat is de realiteit, maar dan graag zonder verwijzingen naar concrete pijnlijke voorvallen en zeker niet op dezelfde manier, die ook toen tot de ophef leidde. Dat is toch vragen om moeilijkheden?

  Als ik dan ook even mag memoreren: veel controverses ontstonden nav posts van jou. Wat dat betreft gaf je een goed voorbeeld. En ik was beslist niet de enige, die (soms uiterst) kritisch op posts van jou reageerde.

  Kijk, ik wil mijn aandeel in de conflicten zeker niet bagatelliseren, zeer zeker niet, maar beginpunt was meestal een controversiële (onduidelijke) post van jou of soms een regelrecht-de-grond-in-borende reactie van jou op een post van mij, die jij discutabel vond. Ik wil achteraf best bekennen dat ik het toen nou niet op de meest optimale manier heb aangepakt, maar dat is wat anders.

  Tot zover dit. Janus.

  De post 223 hier sluit aan op de post 23 en 24 in de draad:
  http://www.spaink.net/zelfmoordforum/ .

 201. Dan schreef je ook in 229:

  “@29 Janus: (Knip) …..maar eigenlijk ben ik een agnosticus, die zich verbaast over het feit dat niet veel meer mensen hun onwetendheid (h)erkennen.”

  Dit is ook weer zoiets vaags. Je richt je tot mij, komt dan met een algemeenheid en suggereert daarmee (???) dat je daarmee ook mij bedoelt? Prima, als dat zo is, maar graag duidelijkheid, vooral als het kritisch bedoeld is (waar het hier op lijkt). Je hebt het, als vast stokpaardje van je, over ‘zelf nadenken’. Maar denk jij dan ook na over hoe hetgeen jij schrijft over kan komen? Of er geen misverstanden uit kunnen voortvloeien? Ik heb vaak de indruk van niet, zo ook in dit geval. Ik meen, dat als jij ‘zelf nadenken’ propageert, dat ik dan van jou mag verwachten dat je het zelf ook doet.

  C: “Inderdaad, ik citeer de Boeddha zonder zelf boeddhist te zijn… :-) ”

  Tsja, dat mag van mij, voorzover je mijn toestemming – dus niet – nodig hebt. Ik ben trouwens Sinterklaasist. Zou ik dan nergens anders over mogen schrijven? :)

  C: “@30 Janus: Kierkegaard zei het mooi: “Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afwezigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens er banger voor te maken dan voor de dood. Want de mens is een kuddedier”.
  En het vinden van je waarheid, begint (en eindigt) met zelf nadenken.

  (Alweer dat ‘zelf nadenken’.) Maar als je nou toch éventjes over die stelling van Kierkegaard (zelf) nadenkt, dan weet je toch meteen dat die niet klopt? De waarheid is uiteraard overál te vinden. En zeker als je de waarheid over de kudde zelf wilt leren kennen, zul je je in de kudde moeten begeven.

  Maar als hij hier bedoelt dat de stilte buiten de kudde een bijdrage kan hebben aan het je bewust worden van de waarheid, in de zin van het tot rust brengen van je geest, dan heeft hij een punt, maar in de loopgraaf kan het ook. Als iemand daar denkt: ‘Wat een waanzin is dit’, dan heeft ie toch ook een stuk waarheid te pakken, of niet soms? :)

  Ik heb wel eens een soort verzameld werk van Kierkegaard gelezen. De man bedoelt het goed en hij noemt zeker wel interessante dingen, maar meer dan een zes-min krijgt hij van mij niet. Te veel van zijn stellingen kloppen niet na enige kortstondige analyse.

  Tot zover dit. J.

 202. HenK, ook uit 229:

  C: “@31 Janus: Ook voor “It is your mind that creates this world” geldt “It is your mind that creates this world”.”

  Sorry hoor, maar dit vind ik alweer zoiets. Is dit een kunstmatige, intellectuele manier om mij te zeggen dat mijn interpretatie van “It is your mind that creates this world” van mijn eigen ‘mind’ afhangt? Oftewel: het ligt aan jou dat je die stelling zo interpreteert? Zo kan je elke discussie wel doodslaan en dat schiet niet op.

  Maar gelukkig hebben we Buddha nog, die zelf heeft uitgelegd wat hij met die stelling bedoelde. Daar kan mijn mind weinig aan veranderen. En modern hersenonderzoek heeft die stelling allang bevestigd. Dus ik denk dat mijn uitleg niet door mijn mind wordt bepaald, anders zou mijn uitleg af moeten wijken van de uitleg van Buddha en dat hersenonderzoek.

  Gelukkig heb ik geconstateerd dat je inhoudelijk mijn commentaar niet bestrijdt. Ik hoop dan maar dat je er in het vervolg bij zet dat je iig niet bedoelt dat mensen schuldig zijn aan hun eigen ellende, want zo wordt het vaak geïnterpreteerd. Zeker door mensen, die toch al een laag zelfbeeld hebben.

  Tot slot herhaal ik nog maar eens dat ik in meerderheid veel waardering heb voor je posts. Ik heb op het forum meemaals lange werken van jou voorbij zien komen, waaruit een warme betrokkenheid met de mensen sprak. Dat je er daarbij niet voor terug deinsde om ook commentaar te leveren op dingen, die vaak taboe zijn om commentaar op te leveren, dat vind ik des te meer te waarderen. Maar die hickups, die er dan tussendoor komen. Zucht.

  Groet, Janus.

 203. JPaul (230),

  Ans en ik waren er al uit, wat betreft haar uitspraken over Buddha. Het was gelukkig een grapje. Maar als iemand zich – net als jij nu in 230 – zo uitlaat over Buddha en het Buddhisme, dan weet zo iemand er dus niks van. In beginsel heb je gelijk dat een negatieve mening niet meteen hoeft te betekenen dat iemand er niks vanaf weet, tegendeel zelfs, maar in dit geval wel. Het is net zoiets als dat iemand zegt: Ik vind sinaasappelen maar niks, want ik vind blauw een lelijke kleur. Snappu?

  Het atheïsme is een antireligie, bestrijdt elk godsbeeld en is dus geen religie, maar wel een geloof. Net als het agnosticisme, ook al kun je voor beiden niet naar een kerk.

  Dat je je geen beeld van God moet vormen is een stelling, die je op allerlei manieren verwoord in de spirituele literatuur terug kan vinden. Het is dan ook de meest essentiële (en meest onbegrepen) stelling, die er op dat gebied is. E=mc² is daarbij vergeleken een kauwgumballetje.

  Hoe het met mij gaat, ach, ups en downs en druk met noodzakelijke dingen, die mijn mind tot vervelend creëert, maar die dat ook in objectief opzicht zijn.

  Groet, Janus.

 204. Wijzij (231),

  C: “Ik denk dat Buddah bedoelde kijk goed met je zintuigen naar de Natuur en zie, voel, proef, en hoor wat God voor ons geschapen heeft.”

  Het heeft weinig zin om te denken wat Buddha bedoelde, als je daar in de eerste plaats geen kennis van neemt. Bovendien zal Buddha het zeker niet gehad hebben over “wat God voor ons geschapen heeft”, want God kwam in zijn filosofiën niet voor (voorzover ik weet).

  Een stelling van iemand nemen – in dit geval Buddha – daar dan vervolgens je eigen ideeën onder hangen en dan over die stelling gaan discussiëren, dat werkt discussietechnisch gewoon niet. Je kunt ook niet over een Canta gaan discussiëren, als je aanneemt dat er een Ferrariblok in zit of andersom. Dat heeft geen enkele zin. Dit overigens gezegd met respect voor je ideeën op zich.

  Groet, Janus.

 205. 237
  dan ben ik zoals u terug bij af. Want als Buddah’s visie of levensfilosofie een interpretatie is van anderen zeggen en niet van hem zelf is. En u die kennis oppikt en oordeelt en interpreteert als ‘juist’ dan heeft u zelf geen poot om op te staan dat ueberhaupt een discussie op gang wordt gebracht tussen u en mij . Want u verkondigt een mening van een andere en dat kan nooit u eigen mening zijn. Had ik moeten zeggen ik ‘weet’ ipv ik ‘denk’ of ik’ geloof’. Was dan wel tussen u en mij dan een discussie tot stand gekomen? Ik denk het ook niet. U koppelt God aan een religie. Daarom zegt u dat God komt niet voor in zijn werk. Volgens mij hebben grote filosofen zoals Jezus, Buddah, of Krishna nooit zelf een letter over hun levensvisie op papier geschreven. Dus zult u hun eigen interpretatie(kennis) nooit op waarde kunnen beoordelen als uw alleen afgaat op de kennis van die ‘anderen’. U noemt het discussie ik noemt het dialoog. Discussie is altijd gelijk of ongelijk, wij of zij. Het woord zegt het al er komt geen einde aan. En waarom zou ik mijn gelijk willen halen want mijn waarheid hoeft uw waarheid niet te zijn?
  Ik zeg God heeft vele gezichten, de Schepper, de Eenheid, de Verlichting, het Geheel is meer dan de som der Delen, het begin en einde van Alles, de Eeuwigheid, de Oneindigheid, de Natuur, het Bewustzijn. En een levensvisie is een persoonlijke ervaring die voor u of mij geheel anders kunnen zijn. Deze grote filosofen zullen ook nooit zeggen volg mij blindelings als voorbeeld. Of zie mij niet als guru of meester. Wat als er een mythe of heiligverering plaats vindt, zijn dat altijd ‘de volgelingen’ die dat beeld vormen. En of daar of geen religie uit voortvloeit is altijd want anderen er van maken. Als mensen kuddedieren zijn hebben de meesten blijkbaar een herder nodig.en zolang een andere mens Jezus, Buddah of Krishna als een heilige zien zullen zij nooit die levensvisie van deze grote levensfilosofen kunnen ervaren.
  Kennis is niet alleen klakkeloos accepteren wat anderen zeggen. Maar ook inzicht krijgen en dan hun waarheden naar waarde inschatten en in praktijk toepassen. Bedankt voor uw reactie!

 206. ter aanvulling 237
  de vergelijking met Canta met Ferrarimotorblok loopt mank. Want mijn levensfilosofie is de Natuur. En de Natuur met de maakbare wereld vergelijken gaat niet. Dat is hetzelfde als appels met peren vergelijken. De Natuur is niet door de mens verzonnen en een auto wel. Daarom kun je door knippen en plakken best wel een Canta met Ferrarimotor inbouwen! U dat kan niet. Ik zeg dat kan wel! Als geld nog moeite wordt gespaard dan weet ik zeker dat die er komt. De Natuur houd je niet even voor gek maar zo’n wél degelijk!

 207. Pietie (238),

  C: “Maar het is interessant dat er in spirituele literatuur staat dat je je geen beeld van God mag vormen, terwijl dat juist iets is wat gelovigen zo goed blijken te kunnen.”

  Precies, en waarmee ze blijk geven de spirituele wetten niet te kennen. Maar was het niet Jezus, die al zei: ‘Here God, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’? :))

  J.

 208. @ Janus
  “Mag ik dan vragen waarom je er in ‘s hemels naam dan toch over begonnen bent? Je noemde weliswaar mijn naam niet, maar dat is voor de oudgedienden uit die tijd ook niet nodig, die weten meteen waar het over ging en wie erbij betrokken was. Of ben ik nou gek?”
  Op die vraag kan/zal ik geen antwoord geven, maar uit het feit dat ik de uitspraak terughaalde in een reactie aan Ans, die er destijds volgens mij als eerste moeite mee had, had je kunnen afleiden, dat dit niets, maar dan ook niets, met jou te maken had.

  Het was een korte verwijzing naar een verschil van mening dat ik met haar had.
  Niet minder, maar ook niet meer…

  En voor alle duidelijkheid:
  “Gelukkig heb ik geconstateerd dat je inhoudelijk mijn commentaar niet bestrijdt.
  Het achterwege blijven van een reactie mijnerzijds betekent absoluut niet dat ik met commentaar van jouw zijde eens ben, maar dat het me steeds beter lukt om niet op wat jij schrijft te reageren.

  ” Maar die hickups, die er dan tussendoor komen. Zucht.”
  It is your mind…

  Ik hoop dat deze “hickup”, in ieder geval voorlopig, de laatste is.
  Maar ik ‘moest’ dit keer wel even reageren op jouw ‘wie zwijgt, stemt toe’- conclusie, dus neem het mezelf minder kwalijk dat ik weer in de fout ben gegaan…

 209. @ Wijzij 239,

  Dat u de Natuur als basis neemt voor uw overtuigingen, dat vind ik een stuk realistischer dan de meeste religieuze verzinsels. Wat dat betreft toets ik ook heel veel aan de natuur.

  Maar het is lastig om met u te discussiëren. Om slechts één voorbeeld te geven:

  C: “U koppelt God aan een religie”

  Nee, niet ik doe dat, maar de algemeen gehanteerde definitie van religie is dat men in een god gelooft. En Buddha doet dat niet – waarmee het Buddhisme dus geen religie is – zoals uit deze tekst blijkt:

  http://www.buddha-dharma.eu/god-en-boeddhisme.html

  Sterker nog, Buddha blijkt een atheïst te zijn, in die zin dat hij het godsbeeld van de religies verwerpt. Dat hij daarbij dezelfde fouten maakt, als vrijwel alle atheïsten, dat laat ik verder maar buiten beschouwing.

  Groet, Janus.

 210. @ HenK 242,

  C: (Knip)”uit het feit dat ik de uitspraak terughaalde in een reactie aan Ans, die er destijds volgens mij als eerste moeite mee had, had je kunnen afleiden, dat dit niets, maar dan ook niets, met jou te maken had.

  Het was een korte verwijzing naar een verschil van mening dat ik met haar had.
  Niet minder, maar ook niet meer…”

  Op mij is dat zo niet over gekomen, want je was daar niet duidelijk over. Je schreef immers in 23 zelfmoordforum: “dat lag destijds wat minder goed ‘in de groep’. :-) ” Bovendien haalde je deze stelling geheel los van de rest van je post aan, niet omdat Ans daar al naar verwezen had.

  Ik vind dat tegenstrijdig. Je schreef ‘in de groep’, maar je bedoelde kennelijk alleen Ans en jou? Snap je nou dat ik dat niet duidelijk vind? (En dit als voorbeeld van vergelijkbare voorvallen.)

  Het kan best zijn dat Ans als eerste er kritisch op reageerde, maar ik kan me herinneren dat wij er ook enorm over in de clinch gelegen hebben en dan ook weer anderen met jou en mij enz. Dat kan je toch niet vergeten zijn?

  Het spijt me dat ik het zeggen moet, maar dat je nu beweert dat je het alleen over Ans en jou had in die post 23, komt op mij niet zo geloofwaardig over. En ik grijp dat niet uit de lucht, want ik verwijs naar jouw eigen woorden: ‘in de groep’, wat iets anders is dan ‘Ans en ik’.

  In zekere zin is het jammer dat het niet terug te lezen is, maar aan de andere kant…..

  Wat je verder doet met mijn kritiek op jouw presentatie van die stelling, dat is verder aan jou.

  Groet, Janus.

 211. HenK,

  Nog een kleine aanvulling.

  Je post was idd aan Ans gericht, maar je wéét toch dat er meelezers zijn? Dat is toch het hele eireneten van een blog of forum? Dan kan je daar toch op anticiperen?

  En uiteraard lezen meelezers – en dus ook ik – jouw tekst vanuit hun eigen mind, maar wat daaruit voortvloeit is toch niet zó onvoorspelbaar dat je daar helemaal geen rekening mee zou kunnen houden?

  J.

 212. Janus @ 245: Ja natuurlijk weet iedereen dat er meelezers zijn. Maar jij zit vast in het misverstand dat wat iemand toen ooit zei, ook nu nog geldt. Waarmee je mensen vastpint op hun verleden en op opinies die ze eerder hebben geventileerd. Of erger, zelfs op grappen of op zijdelingse opmerkingen van twee jaar terug.

  Niet dat ik vind dat mensen nooit herinnerd mogen worden aan eerdere uitspraken. Maar jij behandelt die als gebeitelde gegevens – waarmee je, vreemd geoeg, mensen het recht lijkt te ontzeggen om te veranderen en te groeien. En erger: je doet alsof zij jou verantwoordig schuldig zijn voor een eventuele verandering van hun opinie.

 213. @ Spaink, post 246,

  Mensen die veranderen en groeien…

  Meestal is gelijk hebben/halen veel belangrijker dan de feiten en moeten mensen met stokpaardjes sterven voordat “inzichten” veranderen.

  Als je ongelijk hebt hoor je dit meteen, als je gelijk hebt hoor je (meestal) nooit wat, blijkbaar zijn ego’s kwetsbaar…

 214. @246 helemaal mee eens
  later hebben we het er nog eens over gehad
  en ook anders naar gekeken!

 215. @ Karin (246),

  Dank voor je post. Ik wil er met zorg op reageren, want voor mij ligt deze kwestie nogal – of nog steeds – gevoelig. Maar ik heb juist deze en komende week/weken veel aan mijn kop in privé opzicht, wat ik voorrang moet geven, dus kan ik helaas niet meteen reageren, maar doe mijn best asop. (En gelukkig heeft deze kwestie geen haast en is deze tot op zekere hoogte vrijblijvend.) Ook schrijf ik nog ergens anders (in actueler opzicht) en ik moet mijn tijd (en schaarse energie) dus verdelen. Je hoort nog van mij.

  @ Tartarus (247),

  Bedankt voor je woorden. Het zal je niet verbazen: Ik ben het met je eens. Onderbouwing, indien nodig, volgt later. :)

  @ Thian (249),

  C: “nooit gedacht dat ik nog eens in een afvalbak zou posten :) ”

  Nee, dat uitgerekend jij nog eens zo diep zou zinken – *grinnik* – maar gelukkig hoef je er niet uit te eten. :))

  Tot later, Janus.

 216. @250. Janus “Nee, dat uitgerekend jij nog eens zo diep zou zinken – *grinnik* – maar gelukkig hoef je er niet uit te eten. :))”
  Dat scheelt niet veel. Juist de mensen aan de onderkant van de inkomensladder wordt al decennialang het adagium “broekriem aanhalen” op ‘t hart gedrukt.Ken jij van ná Mi Lay (1968) wat anders, dan? Alzeker wat de minst weerbaren betreft.

  En dat scheelt veel. Makkelijker bij een miljoen mensen een tientje afpakken, dan bij tien mensen -die dat zomaar missen kunnen- een miljoen.
  Méér AK-47 op ‘t Binnenhof; is dat al geprobeerd? Neo-darwinistische oplossing voor de onderwijs-afbraak van de kennis-maatschappij?

  Juist dat wat je niet kunt uitrekenen telt!

  Zoals de bakker met zijn of haar recept varieert; eens de oven bespeelt om met wat heet “fingerspitzengefühl” etwas “umwerfend neues” te produceren.
  Een timmerman die gevaarlijk scherp gereedschap in het hout steekt.
  Wanneer een boer met een spade in de grond spit.
  Als een kleuterjuf wat uitlegt.
  God spreekt (gebeurt NIET).
  Dat telt!
  En niet dat wat zich aan de fantasieloze rekenarij van de mini-steries (mysteriX) onttrekt omdat ze het zicht op de wereld bijster geworden zijn.
  Ik maak me; zoals altoosch: weer veelste kwaadt<

 217. #243 Janus nog bedankt voor uw reactie.
  Gelooft u in die algemeen gehanteerde definitie? Ja, dan is dat uw waarheid. En niet van mij.
  Een vraag waarom is het met mij moeilijk discussiëren? Vertel ik onwaarheden of wijk ik af van algemeen gehanteerde definities. Ik probeer alles vanuit mezelf te verklaren. Door zelf plausibele antwoorden te vinden. Altijd voor mijzelf. En als anderen daar mee eehs zijn vind ik niet zo interessant. Ik wil juist er achter zien te komen of iemand zich zelf is of alleen maar een andere loopt na te blaten. Dat zijn ook vaak degenen die wetenschap als een religie gaan zien en overtuigd van zijn dat wetenschap hoe gefundeerd dan ook moge zijn nooit fouten kan maken. Ik zeg dat is crap want als de eerste stelling, axioma, hypothese, aanname, bewijs ‘onzin’ is. En die onzin op basis van statistiek en kansberekening ‘waar’ is of maw als waarheid wordt geaccepteerd. Dan is waarheid geboren. Wat zijn alle afgeleide stellingen, bewijzen die gebaseerd zijn op het ‘eerste onzin’ dan nog waard. Alles wat daarna komt is dan een grote leugen. En zolang iedereen in die waarheid idg leugen gelooft is dat de waarheid. Ik zeg dan de waarheid heeft zoveel gezichten en is onafhankelijk van ‘de algemeen gehanteerde definitie’. 7 miljard mensen is ook 7 miljard waarheden. Altijd afvragen bij waarheid wie heeft er baat bij? Ik zeg zolang iemand die waarheid als pijn of lijden ervaart al is het maar 1 persoon op de wereld die dat ervaart dan is die verkondigde waarheid een leugen. Zo zit onze maakbare wereld helaas in elkaar en dat is mn door pappen en nat houden! Simpel toch!

  Dus altijd afvragen wie heeft bij de waarheid baat bij en u weet exact of dan iets wat is verkondigd waar kan zijn.

 218. #251
  God spreekt WEL. En dat telt ook! Want alles wat de Natuur ons brengt is God. U hebt oren! En hoort God niet spreken. Ik hoor God wel niet alleen met mijn oren maar met alle zintuigen!
  Maar u zegt God spreekt Niet. Ik zeg ik hoor Hem wel. Voorbeelden te over. Ik hoor de vogels fluiten, ik hoor de koeien loeien, ik hoor de wind, ik hoor de zee, ik hoor geritsel van de bladeren en u hoort God nog steeds Niet. Wat een vergissing maakt u dan! Vooral mij niet geloven want God laat zich zien, horen, voelen, proeven, ruiken door juist die Natuur. En dat is voor mij de enige echte waarheid. De rest is verzonnen door mensen en dat kan nooit waarheid zijn.

 219. je weet mijn zinnen zog steeds goed te verdraaien jabus
  dat staat er niet maar maak jij er van

  oohh ze vragen nog stees geen 10tje aan me
  of wel ook dat 10tje
  met mijn uitkering

  maar 1100 euro nog steeds
  meer als mijn inkomen per maand is

  altijd blijven lachen

  en voor eten uit de vuilnisbak komt hoop ik een voedsel pakket
  maar hopelijk komt het ook zo ver niet hoor

 220. @ 254 Thian
  En dat voor iemand, die mij verwijt dat ik onvoldoende/geen rekening hou met (mee)lezers… Maak je niet kwaad, Thian, en ook niet teveel zorgen over onrealistische vorderingen.

  “Altijd blijven lachen” lijkt me niet gezond, maar jezelf teveel onder druk zetten zeker ook niet.

  Eet smakelijk! :-)

 221. oh ja, ik heb andere dingen om me druk over te maken
  midden in de nacht wakker worden
  en moeten schetsen, om het kwijt te raken zeg maar

  afscheid deze week van chauffeurs
  een thuiszorg medewerkster er net niet uit gemikt

  een schuifdeur onder handen gehad
  en nou zit ie in de kast, euh schuif ie voor de kast
  siep op de kast geplakt en op de deur

  en mijn week geld gaat gelukkig nog gewoon door
  al ben ik een tas aan het maken voor een lastige dag
  die er weer aan zit te komen

  en moet ik mijn decoupeer zaag terug zien te krijgen
  want we gaan de keuken aanpakken

  en heb zoveel teken werk liggen ben aan twee tegelijk bezig
  en daar komt een derde die uit 3 delen bestaat bij mischien

  ik was kort om er geen woord extra aan te verspillen

  druk zat

 222. #256
  Thian wat je in het draadje je zei, kun je ook omzetten in beelden. Je laat het los en schept daardoor Ruimte. Meer zeg ik niet. Succes!

 223. Dame, dat is helemaal goed.

  Je kon nou niet bepaald zeggen dat het on topic was. Maar ja, communicatiestoornissen en verwijten, al of niet misplaatst, zullen in elke draad wel voor blijven komen. Dat uitpraten heeft ook een reinigende werking, maar als het de draad gaat overheersen, dan wordt het lastig.

  De Afvalbak. Mjam. Als je maar zorgt dat er ook nog een half broodje hamburger of zoiets in ligt, dan vind ik het helemaal prima. :))

  Groet, Janus.

 224. #246
  Waarom zouden we dan ook altijd onze schoolgeschiedenis als waarheid accepteren? Zijn dat altijd feiten? Of zijn het ook maar meningen die aan plaats en tijd zijn gebonden. En als die waarheid niet bij onze huidige bewustzijn passen of daartegen in druisen dan passen wij die geschiedenis zo aan dat het onze ‘waarheid’ wordt. Zou iemand mij serieus nemen als ik zou
  zeggen dat communisme door Wallstreet is geintroduceerd en gecreëerd?
  Onlangs las ik ook dat de luchtmobiele brigade en mariniers een lintje verdienen door de treinkapers uit Bovensmilde uit te schakelen. Nooit is ons verteld dat die geweldloos de trein kaapten en dus niemand van de passagiers kon doden! Maar door de luchtaanval op de trein vielen er slachhtoffers onder de passagiers wier dood in de schoenen van de kapers werden geschoven. Bijvoorbaat was afgesproken door onze regering den Uyl en Justitie(van Agt) dat geen enkele kaper in leven mocht blijven! Allen werden ze door de mariniers geliquideerd! Een kaping om aandacht te vestigen dat Nederland hun woord niet hield voor een onafhankelijk Molukken werd door bloedvergieten voorgoed de grond in geboord! Dat tolereren wij Nederlanders niet dat eigen volk in opstand komt. Niet het volk maar de machthebber bepaalt dat! Daarom kleeft er ook bloed aan onze handen dat Molukkers die in Indië voor Nederland vochten en zich toen ‘Nederlanders’ voelden door die ‘Nederlandse regering’ in de steek gelaten voelden.
  En arrogant als wij zijn, roepen wij ze (de Molukkers) moeten zich nu verzoenen, want het verleden is geweest en dat kunnen we toch niet meer veranderen! Misschien niet veranderen maar het echte verhaal mag ‘ns echt boven tafel uitgesproken worden! Anders zal de geschiedenis zich voortdurend herhalen en wij echt niets leren van onze fouten.
  En wat die lintjes betreft zullen vele militairen die het bevel vanuit hoger hand toen uitvoerden, want die jongens kennen ook het begrip Befehl is Befehl die onderscheiding weigeren.
  U kent de doos van Pandorra uit de Griekse mythologie. Nou die doos(internet) bestaat echt! Niets kun je tegenwoordig meer nog verborgen houden. We leven in de tijd van de openbaring waarin alles naar buiten komt ook wat het daglicht niet kan verdragen. Wij, de machthebber, zijn niet allemaal tolerant zoals van ons bekend is of dat wij anderen doen geloven! Ook in politionele oorlogen in voormalig kroondomein Indonesië valt het niet goed te praten dat na een Tweede Wereldoorlog waar wij notabene zelf veel ellende als volk ervaren hebben dat onze regering van na de oorlog daar geen lering hebben getrokken en gevangen in die vuile oorlog gewoon omdat er niet genoeg gevangenissen waren in de rug doodgeschoten hebben! Ook hier kun je de uitvoerenden Jan Soldaat niet de schuldgeven. Voor een hongerloon en bij weigering kom jezelf voor het vuurpeleton te staan. Wie je daadwerkelijk de schuld moet geven is de machthebber en zo hoogmogelijk in de hiërarchie. Daar kom je bij de vorst uit(constitionele monarchie). Maar tja volgens de wet is die onschendbaar. De wet heeft zich helemaal dichtgetimmerd. De regering heeft de volle verantwoording maar is werkt in dienst van de vorst. En volk kiest voor een partij! En die partij gaat regeren( de laatste verkiezingen vanaf de negentiger jaren gaat deze vlag niet meer op; de winnende partij zit atijd in de oppositie?!). Maar geregeerd zal er worden! De tweeslachtigheid van regering maakt het voor het volk ook niet altijd even duidelijk! Daarom die onduidelijke taalgebruik van de politici. Besluiten en wetten moeten altijd passen in eerste instantie in het belang van monarch dan pas in het belang van het volk. Nu zullen velen roepen dat is niet waar! Ik zeg hoezoe niet! U en ik krijgen toch niet een gratis woning en een riante uitkering tot je dood gaat! Zij mogen in een paradijs leven en wij pas na onze dood? Natuurlijk zou ik mijn leven niet met die van de monarch willen ruilen! Maar het blijft voor anderen onverteerbaar door hun afkomst of armoede nooit een gerespecteerd mens te worden omdat je met een achterstand bent geboren! Waarom wordt adel met respect behandeld? Waren hun bet bet overgrootvaders niet toevallig struikrovers geweest! En vanuit die machtspositie ga je de boel wat je hebt consolideren! Je verzint het struikrover zijn door een zelfgemaakt verzonnen voorkomen(systeem). Noem het maar adel omdat ik generatie op generatie mijn vak van struikrover wist te professionaliseren. En als ik een groep van mensen kan overtuigen dat ik van adel ben, kan ik ze rijkelijk belonen. Maar dan moeten ze wel mijn spel meespelen. Titels komen en titels. Maar beroep struikrover blijft eeuwig bestaan. Die ene noemt zich ceo, de andere noemt zich bankier. Zelfs de adelen hebben een dubbelfunctie staatsvorst en ceo van een gerenomeerd bedrijf. Macht met veel geld kan zich overal inkopen. Het is ook helemaal niet bijzonder dat geld geld aantrekt en jezelf ridder of sir mag noemen. Dat hoort gewoon bij het wie kent wie cultuur. Aanzien gaat altijd gepaard met macht geld en hebzucht. En in die nieuwe kleren van de keizer daar geloven menigeen nog in omdat zij ook diedroom hebben ooit eens de machtigste, rijkste en hebzuchtigste van de wereld te worden. 7 miljard mensen is schijnbaar veel op onze aardkloot. Kijk ‘ns goed rond in onze melkweg hoe miniscuul onze aardkloot eigenlijk niet is. Het is amper een zoutkorreltje als je het vergelijk met onze zon of andere zonnen en/of planeten. Dat uit macht, geld en hebzucht elkaar niet zien staan. Wij mensen behoren ons wat bescheidener op te stellen want wij zijn allen rijk of arm zo nietig! Waarom kunnen we elkaar niet gewoon een hand geven en elkaar recht in de ogen kijken en elkaar een mooie wereld voor elkaar gunnen!

 225. @ JPaul, post 130,

  U zei:

  “Vet is niet fout”.

  Welke soort vet is dit en hoeveel consumeert u, dat is namelijk de essentiële factor!

  (Plantaardige) onverzadigde vetzuren hebben overduidelijk bewezen -door tientallen jaren van wetenschappelijk onderzoek- dat dit de beste/gezondste vetten zijn; denk daarbij b.v. aan Olijfolie/visolie van kleine vissen.

  U hoeft nu nog geen (merkbare) gezondheidsproblemen te hebben, want de meeste slechte etenswaren/gewoonten voor een mens (tenzij beperkt gebruikt) doden pas na vele tientallen jaren…

 226. Karin,

  Jij begon je post 150 in ‘Misdrijf’ met: “Heren” enz. Ik leidde daaruit af dat je je tot HenK, Tartarus en in laatste instantie mij richtte. Ik ging ervan uit dat je een einde wilde maken aan het gekissebis, dat inmiddels los was komen te staan van het topic. Begrijpelijk.

  Maar nu begrijp ik, nadat je mijn post (hier nu) 259 en de post van Tartarus (hier nu) 263 daarvandaan ook hebt verwijderd, ondanks dat die on-topic zijn, dat je die hele draad inhoudelijk afgesloten wilt houden. Waarom??? Het onderwerp is en blijft toch interessant en belangrijk genoeg? Ik vind het zonde als het on-topic gesprek daar niet voort zou kunnen gaan.

  Groet, Janus.

 227. Hooggeëerde meesteres,

  Als ik mij mag verstouten het met u oneens te zijn, dan wil ik u er graag op wijzen dat ik vrij kort – exact twee uur ende 40 minuten op dezelfde datum 27/7 – na uw post 150 in ‘Misdrijf’ daar mijn post (hier 258, moet daar 151 geweest zijn) geplaatst heb. Deze post was een instemmend antwoord – blijkt ook uit de tekst – met uw keuze eea zo te doen.

  Mijn post daarna (hier 259, moet daar 152 geweest zijn), die kort daarop – exact 15 minuten – volgde, maar die wel on topic was, heeft u ook hiernaartoe verplaatst. Ik vond dat al vreemd, maar heb het maar zo gelaten, ervan uitgaande dat het de bedoeling was de gehele discussie te sluiten.

  Dit ter uitleg van mijn vragen in mijn post 264, die ik dan toch maar stelde – had ik meteen kunnen doen – omdat ik het jammer vind dat die on topic discussie zou stoppen.

  Ik begrijp uit de blijvende verhuizing van Tartarus’ post (hier 263, moet daar ook weer 151 geweest zijn) naar deze afvalbak, dat u idd de gehele discussie, dus ook het on topic gedeelte, in ‘Misdrijf’ afgesloten wilt houden.

  Met evenzo hooggeëerde groeten en de hoop uitsprekend dat u wel gevoel voor humor hebt, dit itt tot Tartarus – naar zijn eigen zeggen – teken ik,

  Janus.

 228. HenK,

  Dit is een vervolgantwoord op je post 37 in ‘Winnaars’, zie:

  http://www.spaink.net/2012/09/04/winnaars/comment-page-1/#comment-179669

  Ik heb dit deel maar meteen hier geplaatst, want het gaat weer ‘s tussen ons en dat is voor het onderwerp daar (en de meeste anderen) niet relevant. (Karin, ik ben zo vrij geweest dit maar meteen zelf hier te plaatsen, het is off topic in ‘Winnaars’.)

  Ik zie mezelf niet “graag” als de luis in je pels, zoals jij suggereert. Ik heb je geadviseerd om mij dan maar zo te zien – bij gebrek aan een beter beeld – aangezien ik niet aan je (tamelijk bizarre) verzoek wilde voldoen om niet meer te reageren op je posts. Dat zou net zoiets zijn, als dat Rutte aan Roemer zou vragen – of andersom, als dat beeld je liever is – om in het vervolg (en in de Kamer) niet meer op hem te reageren.

  Dat ik ook reageer op jouw reacties op anderen, lijkt me logisch: we zijn hier met z’n allen in gesprek, dacht ik zo. Anders zou het openbaar mailen worden met alleen recht op meekijken. En ik praat dus mee over jouw reacties op anderen. Take it or leave it.

  Wat het ‘losers’ gedeelte betreft had ik het meer voor de hand liggend gevonden dat je het met me eens was geweest ipv – ook al was het sarcastisch – je met die rol te identificeren en je vervolgens te ergeren.

  Ik heb nogal eens in vakbondskringen verkeerd en kretologie, zoals door jou gebezigd in 15 – “De heren Kok en Zalm hebben na 2002 vooral heel goed voor zichzelf gezorgd.” – kom je daar nogal eens tegen. Het is altijd de schuld van de grote jongens, de bazen, nooit van de arbeider zelf, gechargeerd gezegd. En dat vind ik dus losersgeklets. Het is je identificeren met de slachtofferrol en zelfs als je slachtoffer bént in een bepaalde situatie, is dat zeer onverstandig. Het bevestigt alleen maar je minderwaardige gevoelens. En het kiezen van die positie heeft een averechts effect op je streven naar verbetering daarvan. Het leek me dat jij het hier mee eens zou zijn.

  Dat er een graaicultuur is en dat die steeds sterker wordt – en dus ingedamd moet worden – is duidelijk. De marktwerking als heilige koe is daar de meest uitgesproken exponent van. Maar mensen persoonlijk ervan beschuldigen dat ze aan zelfverrijking hebben gedaan is iets geheel anders. Een dergelijke beschuldiging moet onderbouwd worden naar mijn idee. Iets wat Tartarus uiteindelijk deed, maar wat jij natuurlijk meteen zélf had kunnen doen, moeten, naar mijn idee. En als je dat dan niet doet, dan stagneert de boel.

  Het is nog steeds zo dat de meerderheid van de mensen te goeder trouw is en zich niet schuldig maakt aan dat gegraai, ook al vallen die mensen steeds minder op. Wel heb ik de indruk dat mensen steeds egoïstischer en dus minder mede-mens lijken te worden, wat oa blijkt uit het toenemende geweld tegen bijvoorbeeld zorgverleners.

  Vervolg hieronder over een ander, hiermee samenhangend punt.

 229. Vervolg aan HenK.

  Dan meer naar een onderliggende kern. Ik doe een poging tot verheldering en – wie weet – tot enigszins verbeteren van de situatie tussen ons.

  Dit botsinkje in ‘Winnaars’ is ontstaan door iets, wat ik als een vast patroon ben gaan herkennen. Jij poneert zo’n stelling zonder hem te beargumenteren. Als dat niet om een beschuldiging gaat, dan maakt dat nog niet zoveel uit, maar wat is je mening waard, zonder dat je hem motiveert? Bijvoorbeeld: Als iemand zegt en fan van Rutte te zijn, dan zegt dat toch niks? Is dat, omdat iemand het met zijn ideologie eens is of omdat hij zo lief is voor zijn moeder? Dat is uit zo’n mening op zich niet af te leiden.

  Er zijn diverse keren botsingen tussen ons ontstaan, doordat jij zonder argumentatie stellingen poneerde. En als het dan stellingen zijn, waarmee je mensen impliciet ergens van beschuldigt – wat ook op het forum een aantal keren is voorgekomen, je richtend tot de hele groep – dan vind ik dat je zo’n stelling moet beargumenteren. Ik vind dat je dat de mensen dan verschuldigd bent.

  Als ik je daar dan op aan sprak, dan kwam je vrijwel altijd met een geïrriteerde reactie, niet met een inhoudelijke. (Laatst ook nog ergens, in Hackwinkels geloof ik.) En ook nu weer kwam je met een geïrriteerde reactie, niet met een inhoudelijke. Het lijkt er naar mijn idee op dat je er een hekel aan hebt om weersproken te worden nav zulke geponeerde meningen, zeker als ze tot je stokpaardjes – jouw houvast, jouw geloof – behoren.

  Maar wie ben jij dan, vraag ik me af. Moeten wij – ik met name – dan jouw mening voor zoete koek aannemen? Jouw mening an sich is voor mij écht niet heilig, dan kan ik net zo goed een dominee achterna lopen. Ik ben niet het type dat meningen, van wie dan ook, voor zoete koek aanneemt. In dit geval geldt voor mij: Ni Dieu, ni HenK.

  En als ik je dan bekritiseerde, dan bleef die argumentatie vrijwel altijd alsnog uit, zo ook deze keer. Dat komt tamelijk hooghartig over in mijn beleving en dat wekt dan – zwakk natuurlijk – weer mijn irritatie op.

  Een ander – en in mijn ogen uiterst schrijnend – voorbeeld van zo’n geponeerde, niet beargumenteerde mening deed zich op de laatste dag van het forum voor. Je schreef daar dat er naar jouw idee duwtjes waren uitgedeld richting zelfmoord. Je schreef ook dat dat moeilijk te bewijzen was.

  Ik vond dat ronduit een blunder. Hoe kan je zoiets zeggen zonder dat verder te onderbouwen, dus slechts als een mening! Bovendien schreef je dat het moeilijk te bewijzen was. Wel, hou er dan je mond over.

  Ik vond dit zo schrijnend, omdat jij een door velen hoog gewaardeerde gast op het forum was. En deze mensen moesten toen van jou de beschuldiging horen dat ze duwtjes hadden uitgedeeld, een beschuldiging, die ook weer vaag – zoals je vaker deed – jegens de hele groep geuit werd.

  Het kan best om zo’n mening te geven, maar dan met argumenten en bijvoorbeeld als begin van een betoog over de vraag in hoeverre een zelfmoordforum een legitimerende of mogelijk zelfs stimulerende werking heeft tav zelfmoord. Maar niet zo als losse flodder, die ondanks dat het een losse flodder is, toch bijzonder pijnlijk was, althans, dat vond ik.

  HenK, in een notendop: Ik stel eisen aan je. En kennelijk vind je dat heeeeeel vervelend.

  En dit is meteen voor een deel mijn antwoord aan Karin, hierboven in 246. Dit patroon van het poneren van stellingen en dan geïrriteerd raken, als iemand – ik in vele gevallen – je daar op bekritiseert, zie ik als iets, waarin jij niet verandert of groeit, om de woorden van Karin te gebruiken. Niet dat dat hoeft van mij – ieder heeft wat mij betreft het recht te zijn en te blijven, wie hij of zij wil – maar dan blijven dezelfde problemen, die daaruit voortvloeien ook bestaan.

  HenK, ik schrijf dit alles, omdat deze wrijvingen tussen ons steeds blijven terug keren. Als je de moeite zou nemen om met nadere argumenten te komen na kritiek van mij, dan is er een verder geprek mogelijk, anders gaat dat heel lastig of eigenlijk helemaal niet. In mijn opvatting kom je alleen met argumenten verder, niet met meningen.

  Janus.

 230. “HenK, in een notendop: Ik stel eisen aan je. En kennelijk vind je dat heeeeeel vervelend.”

  Wat ik enigszins vervelend vind, is dat ik niet meer ‘kan’ reageren onder wat Karin te melden heeft.
  Blijkbaar was je daar op uit, dus gefeliciteerd.
  En over het niet met name noemen van mensen, die geduwd werden en van mensen die duwden.
  Wees maar blij, dat ik niet alles gebruik wat mensen mij in vertrouwen vertellen.

  “Ik stel eisen aan je”.
  En ik stelde je slechts een bescheiden vraag: Laat mij met rust!

  “Als je de moeite zou nemen om met nadere argumenten te komen na kritiek van mij, dan is er een verder geprek mogelijk, anders gaat dat heel lastig of eigenlijk helemaal niet.”

  Janus, je vond het nodig om een vraagteken te zetten achter het stemrecht van zwakbegaafden, maar ik begin nu echt aan jou te twijfelen.
  Als ik de moeite zou nemen, dan is een verder gesprek mogelijk.
  Als er hier één ding is, waar ik NIET in geïnteresseerd was en ben, dan is het een verder gesprek met jou.
  Mag ik alsjeblieft m’n eigen gesprekspartners kiezen…?
  Voor het feit dat je moeite hebt met afwijzingen zul je elders hulp moeten zoeken.

  En dit was dus echt mijn laatste poging om je duidelijk te maken, dat ik niets met je te maken wil hebben.
  ‘Ni dieu, ni Janus’ lijkt me meer op z’n plaats gezien het voorgaande.

 231. HenK (270),

  Voor nu even twee praktische dingen.

  C: “Wat ik enigszins vervelend vind, is dat ik niet meer ‘kan’ reageren onder wat Karin te melden heeft. Blijkbaar was je daar op uit, dus gefeliciteerd.”

  HenK, gefeliciteerd worden vind ik altijd leuk, maar ik was daar absoluut niet op uit. Sterker nog: ik begrijp niet eens wat je hiermee bedoelt en dan kan ik er dus ook niet op uit geweest zijn. Je kan toch altijd reageren onder wat Karin te melden heeft of zie ik wat over het hoofd?

  C: “En ik stelde je slechts een bescheiden vraag: Laat mij met rust!”

  Allereerst: ik vind dit een ónbescheiden vraag, want het is een verzoek tot zelfcensuur en ik vind dat ver gaan, te ver. (Ik vermoed dat als je de mácht had, je me die censuur zou opleggen.) En wat, als ik eraan voldoe. Wie is dan de volgende, die van jouw gramschap mag ‘genieten’ en dan zo’n verzoek zal krijgen? Tartarus? Of een nieuwkomer? Je hebt immers lang niet alleen met mij in de clinch gelegen.

  Ik heb dit verzoek van jou al meerdere keren met inhoudelijke argumenten weerlegd, althans, jij hebt daar nooit inhoudelijk op gereageerd. Je herhaalt slechts je verzoek, nu geloof ik voor de vijfde keer. Afgezien van het feit dat ik dat geen manier van discussiëren vind, gáát dat dus stomweg niet.

  Het is hier een open blog, daar schrijven uiteenlopende mensen op die ook niet allemaal naar ‘my liking’ zijn. In vele gevallen van jouw posts naar mij toe had ik ook liever gehad dat je je mond had gehouden. Niet alleen kán ik je reëel gesproken niet verzoeken om tot dat soort zelfcensuur over te gaan, gezien de argumenten die ik ook naar jouw toe heb genoemd, maar ik wil het ook niet. Ik blijf toch, ondanks de (af en toe!) grote meningsverschillen, geïnteresseerd in je reacties en standpunten, juist omdat je het vaak niet met me eens bent. Ik heb liever dat mijn meningen en overtuiginen onderuit worden gehaald, als daar argumenten voor zijn, dan dat ze onterecht in stand blijven. Aan onjuiste meningen en overtuigingen heb ik niks. Die beproeving is één van de redenen dat ik hier (en elders) schrijf.

  Van je medestanders kan je weinig of niks leren, van je tegenstanders des te meer, vind ik. Je wentelen in de warmte van vriendjes, wat jij kennelijk liever doet, veroorzaakt toch op den duur een vorm van degeneratie. Wat dat betreft vind ik het jammer dat ik het zo vaak met Tartarus eens ben – en vise versa – want ik zou vrijwel zeker veel meer aan hem hebben als tegenstander.

  Maar goed, het is dus een open blog en je loopt dus het risico op confrontaties die je niet leuk vindt, je loopt het risico dat je bekritiseerd wordt, dat iemand je ongelijk aantoont enz enz. Als je die risico’s niet wilt lopen, dan moet je hier niet schrijven. LET WEL: Ik zeg dit niet om je hier weg te krijgen – als ik dat al zou kunnen bewerkstelligen – in tegendeel. Maar ga niet steeds van mij vragen om het jou naar de zin te maken, want daar komt je verzoek in mijn ogen op neer.

  Voor de duidelijkheid een voorbeeld. Stel dat hier ene Goëbbje zou gaan schrijven. (De G moet als zachte K uitgesproken worden, maar dat had je vast al geraden.) En stel dat die Goëbbje hier het antisemitisme zou gaan propageren. En stel – weet ik zeker – dat jij daar kritiek op zou gaan leveren op een manier die deze Goëbbje onwelgevallig is. En stel dat deze Goëbbje jou dan zou gaan verzoeken om niet meer op hem te reageren. Zou je dat dan doen? Ik weet je antwoord al.

  HenK, ik ga niet nóg een keer in op een verzoek van jou om niet op jou te reageren. Ik vind dat ik nu meer dan voldoende heb beargumenteerd waarom ik daar niet op in ga. Ik zal mijn mening niet veranderen, tenzij jij of iemand anders met valide argumenten komt op grond waarvan ik mijn mening dien te herzien.

  Voor dit moment alleen deze praktische dingen. Ik hoop later op de rest nog terug te komen.

  Ondanks alles vriendelijke groet, Janus.

 232. Dan nog een kortere, HenK.

  ‘Ni Dieu, ni Janus’ of ‘Ni Dieu, ni HenK’?

  Ik zie dit simpel: Als jij op inhoudelijke gronden gelijk hebt, dan ben jij míjn meester en als ik op inhoudelijke gronden gelijk heb dan ben ik jouw meester. (Gesteld dat dat gelijk hebben objectief is vast te stellen.)

  Maar op grond van niet onderbouwde meningen, verwijzen naar grote namen en hun uitspraken, zonder dat je deze uitlegt of, erger nog, als deze niet kloppen – wat helaas vaak het geval is bij de citaten die jij aanlevert – dan zie ik geen reden om in jou een maître te zien. Laat staan in irritaties. Mag hoor, irritaties, maar die hebben inhoudelijk natuurlijk geen waarde, tenzij je ze grondig motiveert. Althans, zo zie ik het.

  J.

 233. Gelukkig staat dit al in de afvalbak……..

  Janus je bent niet degene die eisen kan stellen aan de posts van een ander…. je bent wel degene die er voor kan kiezen om niet meer op HenK te reageren (zonder inhoudelijke argumenten, gewoon omdat Henk dat vriendelijk en voor de zoveelste keer vraagt) !

  het vervuilt discussies, zelfs in de afvalbak

 234. Elmo (273),

  C: “Gelukkig staat dit al in de afvalbak……”

  Precies, daarom heb ik mijn post 268 en 269 ook maar meteen hier geplaatst, het kwam steeds weer terug in andere draden en die “vervuiling” moet idd vermeden worden. Bovendien hangt het samen met posts die hierboven al geschreven zijn.

  C: “Janus je bent niet degene die eisen kan stellen aan de posts van een ander….”

  Elmo, ik stel geen eisen aan de posts van HenK of van wie ook, al wordt er ‘Toedeloe’ geschreven.

  Wat ik bedoelde met te zeggen dat ik eisen stel aan HenK is, dat ik een beroep doe op hem om met argumenten te reageren ipv met irritaties; hij propageert het ‘zelf nadenken’ immers zelf? Desondanks reageert hij zelden met tegenargumenten op kritiek, die ik soms op zijn uitspraken heb. Met irritaties kom je niet zoveel verder, iets wat ikzelf een tijd geleden op het forum heb ervaren en waar oa jij getuige van bent geweest.

  C: “je bent wel degene die er voor kan kiezen om niet meer op HenK te reageren (zonder inhoudelijke argumenten, gewoon omdat Henk dat vriendelijk en voor de zoveelste keer vraagt)!”

  Dat vind ik, analoog aan wat ik daarover aan HenK geschreven heb, een vreemd voorstel. We moeten naar mijn idee toch niet een systeem krijgen dat we alleen maar iemand’s posts mogen bekritiseren, als dat ‘mag’ van diegene? Censuur, al of niet vrijwillig, kan nooit een bijdrage zijn aan vrije meningsuiting en vrije meningsvorming.

  En waarom kies je de kant van HenK? (Het is vervelend om in die termen te moeten spreken, maar zo komt je post op mij wel over.) HenK is nou niet bepaald een lieverdje, als iets hem niet zint, wat nog in 270 te lezen is. En dat hoeft wat mij betreft ook niet eens, mits binnen zekere algemeen bekende grenzen.

  En ik vind – persoonlijke mening – dat HenK sóms héle stomme dingen schrijft. (Meestal niet gelukkig.) En waarom zou ik er dan voor moeten kiezen (om jouw termen te gebruiken) om daar dan niet op te reageren? Dat lijkt me niet eens wenselijk. Ja, HenK wenst dat, maar het is niet in het belang van de discussie.

  Vroeger was het tussen HenK en mij: ‘waar twee kijven, hebben twee schuld’. Ik kijf nu aanzienlijk minder, vind ik zelf, waar de meningen natuurlijk over verdeeld mogen zijn (en vermoedelijk zijn). Ik kies nu veel meer voor de argumenten, want dat is naar mijn mening de enige manier om een discussie zuiver te houden, ook deze discussie.

  Elmo, ik probeer met deze posts hier de wrijvingen met HenK juist af te ronden, iig voor mezelf, want ik vind deze hele kwestie net zo goed vervelend, vandaar dat ik er ook zoveel over schrijf. En hopelijk dat er daarna dan minder sprake van dat soort wrijvingen zal zijn. Gelukkig zijn die wrijvingen al een stuk minder dan vroeger, maar het heeft nog iets van een veenbrand.

  En vergeet niet: HenK en ik zijn het vaak met mekaar eens, en soms zijn we het zelfs roerend met mekaar eens. We hebben een tijdje geleden min of meer schouder aan schouder geschreven ‘tegen’ een persoon die bezig was met hand en tand een rigide vorm van het christendom te verdedigen. (Ik weet niet meer of jij toen ook wat in die draad geschreven hebt.)

  C: “het vervuilt discussies, zelfs in de afvalbak”

  Vervuiling en rottende zake hóren toch in de afvalbak? :)

  Hoe is het trouwens met jou? Still hanging in there, begrijp ik?

  Groet, Janus.

 235. Janus, juist door nu met ellenlange lappen tekst te komen, vol met al dan niet steekhoudende argumenten, zorg je ervoor dat wrijvingen met Henk blijven bestaan.

  Ik kies geen kant voor Henk, daar heeft hij mij helemaal niet voor nodig.
  Ik kies voor een leesbaar forum.

  Waar jij en ik al vaker over van mening verschilden is dat je zaken niet tot op het uiterste detail zou moeten willen beargumenteren (liefst met tig verwijzingen). Jij vind dat nodig. Ik ben meer van de kleine concrete berichten (meestal zonder verwijzing en vaak ook zonder veel argumenten). Dat hoeft ook niet. Fora en blogs zijn een vluchtig iets.

  En wat weegt zwaarder ??? HenK’s wens om geen reactie van jou te krijgen, met rust gelaten te worden…. Of jouw mening dat niet reageren op HenK’s bericht niet wenselijk is (en zijn wens niet van belang is voor de discussie)…..

  Zoals Karin al zei; korte posts, die liefst to the point zijn.

 236. Elmo (275),

  Dat jij en ik een nogal verschillende manier hebben om posts te schrijven, is overduidelijk. Maar ik vind dat in z’n algemeenheid juist leuk. Iedereen heeft immers een eigen signatuur?

  Dat je opmerkingen maakt over mijn wijze van schrijven, vind ik prima, maar het lijkt me niet nodig om daarop in te gaan. Het staat je immers vrij om mijn posts wel of niet te lezen? Even goeie vrienden. Ik lees ook lang niet altijd iedereen.

  Ook voel ik er niet zo veel voor om verder met jou deze spinoff-discussie te gaan voeren over de verstandhouding tussen HenK en mij, dan krijgt deze discussie vertakkingen en dan ontstaat pas echt vervuiling, zoals jij het noemt.

  Op zich prima dat je je mening hebt gegeven, want ik waardeer je mening altijd. Vervolgens heb ik geantwoord, jij hebt daarop gereageerd en nu reageer ik weer. Ik wou het van mijn kant daar graag bij laten. Het speelt immers niet tussen jou en mij en dat wil ik graag zo houden, daarom ga ik niet verder in op wat je over HenK en mij schreef.

  Groetjes, Janus.

 237. @ Sanne van Soelen, post 129,

  U zei:

  “Maar er valt aan borstkanker weinig te voorkomen omdat het niet gedragsgerelateerd is en nauwelijks beïnvloed door externe of (in Nederland) environmental factoren (behoudens DES)”.

  Dit is wetenschappelijk achterhaald.

  Waar vrouwen de meeste zuivelproducten gebruiken is het aantal gevallen van borstkanker het hoogst… B.v. Nederland en Zweden.

  Waar vrouwen het meest blootstaan aan een verbinding uit de groep van organische verbindingen, waaronder Dioxine is het aantal gevallen van borstkanker het hoogst… B.v. Vietnam en Nederland…

  Waar vrouwen het minst zuivelproducten gebruiken en nauwelijks blootstaan aan een verbinding uit de groep van organische verbindingen daar komt borstkanker niet of nauwelijks voor.

 238. HenK,

  Dit is mijn RE op jouw post 335 in de Zelfmoordforumdraad.

  Q: “wanneer Thian mij dat had gevraagd, dan had ik het mijn zaak gemaakt” (Naam door mij gewijzigd in haar alias*.)

  Goed, dat heeft ze dus niet, ondanks dat jullie mailcontact hebben en ik ga ervan uit dat dat zeker in deze kwestie het geval is geweest.

  En tóch maak je het jouw zaak, ondanks uitblijven van dat verzoek van haar daartoe. En het is zonneklaar waarom: Jij hebt overduidelijk een eigen agenda jegens mij, wat je ook nog eens bevestigt in 335. En ik vind het te onsmakelijk om hier (op het Z-forum) – en dan ook nog eens over de rug van Thian – verder met je in gesprek te gaan over deze kwestie, ondanks dat jij dit ook tot jouw zaak hebt gemaakt. En waarbij het dan eigenlijk (voor de zoveelste keer) een strijd tussen ons is geworden. En dat is in feite alleen maar tragisch.

  Overigens zijn wij het volkomen eens over het begrip ‘ongewenste intimiteiten’. De conclusie dat dat niet zo zou zijn, die je kennelijk trekt nav bovenstaande posts, is geheel misplaatst.

  Verder reageer ik niet meer inhoudelijk op wat je (daar) in 335 geschreven hebt. Nogmaals: jij weet niet wat er gebeurd is, je weet er niks van en elke vorm van partij kiezen is voor jou ongegrond, net als elke mening die je hierover te berde brengt. En ik ga me hier/daar ten opzichte van jou dan ook niet verder verdedigen, ondanks dat ik in dit geval “op mijn pijnlijke handen zit”. De enige met wie ik hierover in gesprek zou moeten zijn is Thian en zij geeft er de voorkeur aan dat verder niet meer te willen doen.

  In feite heb ik in 325 al teveel gezegd, jou en wie weet nog meer – godzijdank dat er verder niemand op in is gegaan totnogtoe – in de gelegeheid stellend erop te reageren. Dat ik er iets over gezegd heb, was om Thian toch iig iets te antwoorden. Maar ik had beter meteen een mail aan Thian kunnen sturen via Karin. Maar goed, een mens maakt wel eens fouten in een beladen situatie als deze.

  Ik vind het heel vervelend dat deze discussie hier in het openbaar vanaf 322 heeft plaats gevonden, dat kan niet anders dan pijnlijk zijn geweest voor Thian. En jij hebt (naar mijn idee) in negatieve zin bijgedragen aan die discussie. Ik vind dit alles heel jammer, met name dat het gesprek tussen Thian en mij na al die jaren zo moet aflopen, iets wat ik in 334 nog vergeten had erbij te zetten. Heel jammer allemaal.

  Tot slot jouw slot: “– The End –”. Het is een poging van jou – al vaker vertoond – om mensen het zwijgen op te leggen, zo van ‘meneer doet de deur dicht en daarmee is de kous af’. En dan verwijt je mij intimiderend gedrag! Maar de enige hier die een eind aan discussies kan maken is Karin.

  Janus.

  PS,
  Ik had/heb het wel vaak met jou aan de stok, HenK, maar ik ben jou in beginsel niet kwaad gezind. Toen je een keer in de naweeën van een narcose per ongeluk je hele echte naam hier ergens had gepost, heb ik Karin daarover gemaild. Ik ging er blindelings vanuit dat dat niet de bedoeling was. Zij heeft die post toen gecorrigeerd, maar dat zal jou wel niet opgevallen zijn. Ik had het ook in een post kunnen zetten, maar dan was het iedereen opgevallen en dat was niet de bedoeling. Bovendien had jij het dan veel later gezien en had de exercitie richting Karin met veel tijdsverlies alsnog uitgevoerd moeten worden. Normaliter zou ik dit nooit vermeld hebben, maar in deze ontstane situatie, waar je me voor de zoveelste keer negetief probeert weg te zetten, wel. Jij mag het dan – jouw stelling in 317 – slechts bij “grote uitzondering” met mij eens zijn, dat is niet vise versa, ik ben het heel vaak wel met jou eens. Behoudens dus de uitzonderingen…. J.

  * PS 2, Ik vind het overigens goed gebruik om iemands alias te blijven gebruiken, ook als je iemands werkelijke naam kent en ook als iemand daar zelf nogal eens mee ondertekent. Het blijft hier een openbare aangelegenheid. Dat ‘ons kent ons’ gedoe van jou daarmee – je doet het ook bij anderen – vind ik storend. J.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.