Statistiek

Comments Posted By Janus

Displaying 241 To 270 Of 1,721 Comments

Een achtste

Karin (11),

Ik had het in 7 niet over bloed maar over intuïtie. Nou blijft er van intuïtie weinig over, als er geen bloed is, maar het is toch iets anders.

Maar ik heb mogelijk de verkeerde smiley gebruikt, deze was beter geweest: ;) .

:) , Janus.

» Posted By Janus On February 20, 2016 @ 17:18

Spaink (3): “Van Marion Bloem had ik al het een en ander gelezen…”

Je voelde je er intuïtief toe aangetrokken? :)

» Posted By Janus On February 18, 2016 @ 04:55

“Niet dat ik nu ineens op zoek wil naar tempo doeloe of vermeende roots”

Je zou de boeken van Marion Bloem eens kunnen gaan lezen. :)

Ik acht de oosterse culturen van een aanzienlijk hoger gehalte dan de onze – vergelijk een Balinese dans maar eens met de Klompendans – dus ik kan je ermee feliciteren.

J.

» Posted By Janus On February 17, 2016 @ 11:59

Verraad aan de burger

JPaul (10),

Het parlement heet volksvertegenwoordiging. En ja, ze hebben een mandaat. Maar wanneer deze volksvertegenwoordiging dat mandaat gebruikt, ehh, misbruikt om het volk niet te vertegenwoordigen, maar hun eigen zin door te drukken, dan zit er iets goed fout.

En Maxime Verhagen zou sowieso niets over TTIP hebben gezegd of zeggen, ook als hij niet gebonden was aan een zwijgplicht. Daar is hij Maxime Verhagen voor. De voorstanders hebben er baat bij er zo min mogelijk publiek debat over te hebben.

J.

» Posted By Janus On February 10, 2016 @ 23:54

Pim (14 en 16),

Wat een uitstekende bijdragen! Dank daarvoor.

» Posted By Janus On February 10, 2016 @ 23:48

Karin,

Dat Wilders niks over TTIP zegt vind ik niet zo vreemd. Hij is in mijn ogen nog steeds een rechse bal en die willen zoveel mogelijk vermijden dat TTIP besproken wordt, want dan krijgen de mensen in de gaten wat het is en gaan zich ertegen verzetten en dat komt hen niet goed uit. De VVD hoor je er ook nooit over, behalve als het niet anders kan.

Ik verdenk Wilders en zijn PVV er nog steeds van een troll van de VVD te zijn. Hij koketteert, gebruikmakend van o.a. jouw stokpaardje, met intellectueel links. Hij koketteert met standpunten over (ouderen)zorg met volks links enzomeer, alleen om stemmen weg te halen bij die partijen. (En hij is vrijwel zeker ook tegen het houden van een goudvis in een vissenkom.) Ik hoor weinig wrijving tussen hem en de VVD, ook al wordt die voor de vorm, vooral vanuit de VVD, in stand gehouden. En een principeafwijzing heb ik ook niet gehoord en al zou die er zijn, daar geef ik net zoveel voor als voor al het holle geklets van Rutte.

Let op mijn woorden: straks gaat hij gewoon met de VVD in een kabinet zitten, eventueel aangevuld met het CDA – die partij is nergens vies van, ook al wordt voor de vorm beweert dat ze niets van de PVV moeten hebben – en dan is het gedaan met al het gekoketteer met intellectueel of volks links. Dan is het gewoon weer: ‘Recht(s) zo die gaat.’ Ja, de afgrond in, maar zolang de aan hen geliëerden er beter van worden, is alles prima natuurlijk.

Janus.

» Posted By Janus On February 10, 2016 @ 14:48

Tim (4),

“Dan is TTIP toch keihard een on-grondwettelijk fenomeen?”

Dat lijkt me ook ja. Maar de uitverkoop van ons land – kennelijk vinden velen dat wij te weinig waard zijn om de volle prijs voor te rekenen – is al jaren aan de gang.

J.

» Posted By Janus On February 10, 2016 @ 12:41

Karin (2),

Ik vrees dat je teveel vanuit de onderbuik hebt gerageerd op Hannibal’s 1 en op het stuk waarnaar hij verwijst. Hij geeft daar een mening en motiveert die. Dat doe jij toch ook?

J.

» Posted By Janus On February 10, 2016 @ 12:39

Karin,

Dat Wilders “pist op het parlement”, daar heeft hij tot op zekere hoogte gelijk in – let op de nuancering aub. De kwalificatie “nepparlement” was op dat moment terecht, want het parlement had in die periode een geheel andere mening dan het Nederlandse volk en parlementariërs dienen de mening van het volk niet alleen te respecteren, maar er ook naar te handelen. Dáár zijn ze voor gekozen. Ze mogen niet zeggen: “Kip ik heb je, ik ben nu eenmaal gekozen en nu doe ik wat ik op mijn eigen agenda heb staan.” Een gang van zaken die je maar al te vaak ziet, ook in het vluchtelingendebat. Inmiddels hebben veel politici hun eigen agenda aangepast, omdat ze wel zagen dat die niet meer houdbaar was, lees: het ging hun populariteit kosten. Rutte deed daar vrolijk aan mee.

Vervolgens kom je weer met jouw stokpaard aan zetten, de homorechten en vrouwenrechten, met de stelling dat Wilders die alleen gebruikt als stok om de Islam mee te slaan. Dat zal best zo zijn, maar hij verzet zich tegen die héle cultuur met Sharia, eerwraak en alle bekrompenheden die daaraan vast zitten. De grote massa is helemaal niet geïnteresseerd in homorechten en vrouwenrechten, iets wat ik al onder een eerder column van je schreef. Sterker nog: zijn kritiek op de Islam ivm homorechten zou zelfs wel eens tégen hem kunnen uitpakken: homorechten zijn niet populair, zeker bij ‘rechts’ niet. Hij gebruikt dit eerder om ‘linkse’ aanhang te paaien.

Dat Wilders zich helemaal niet laat horen, waar het gaat om TTIP enz, daarin ben ik het roerend met je eens. En hij zou er goed aan doen die nepkanten van het parlement net zo goed, zo niet beter, aan de orde te stellen dan die bij het vluchtelingendebat aan het licht traden.

Dat de politiek weinig invloed heeft is niet alleen iets van de laatste decennia. In de jaren ’70 ofzo is daar eens een onderzoek naar gedaan en daar kwam uit dat de politiek maar 10% invloed heeft. De mulinationals en (vooral) de verzekeringsmaatschappijen hebben veel meer invloed. Vooral die laatsten: 70%. Ik geloof dat de VPRO – welke anders – daar een uitzending aan heeft gewijd.

De politiek maakt alleen 90% van het kabaal en de media lopen daar ook voor 90% achteraan en dan ontstaat de indruk dat de politiek veel invloed heeft. Not. Maar zo willen politici het natuurlijk graag zien, ijdel als ze vaak zijn en ook om hun eigen agenda te kunnen doordrukken tegen de wil van het volk in. Niet alleen van de kant van de VVD is dat zo, maar ook van de kant van traditioneel links, zeg maar de vakbond-gerelateede partijen. En die strijd heeft ons land al heel veel schade berokkend.

Janus.

» Posted By Janus On February 10, 2016 @ 12:07

Lijden, nu en later

Thian,

Nee, het zal niet makkelijk geweest zijn, de keus om Sjakie te laten inslapen. Maar het is heel mooi, zoals je het beschrijft en ook mooi wat je nog de laatste dagen voor hem gedaan hebt. Zo ken ik je, Thian!

De opmerkingen van mij waar jij kennelijk over viel zijn wat mij betreft gewoon neutraal/feitelijk bedoeld. Ik heb geen bijbedoeling om geen respect te tonen naar wie dan ook.

En het is idd Karin’s blog en dus hoef ik Karin daarop geen kans te geven, die heeft ze volop, juist doordat het haar blog is. :)

Janus.

» Posted By Janus On February 05, 2016 @ 01:18

Thian,

Allereerst gecondoleerd met Sjakie, hij was één van je maatjes.

Ik herken met niet in jouw beleving dat ik “uit de hoogte en kort door de bocht” heb gedaan.

Janus.

» Posted By Janus On February 04, 2016 @ 23:38

Karin (10),

Je mag het “quasi-verlicht” of een “filosofietje” noemen, maakt niet uit. Mijn kernstelling is dat onze welvaart ons de mogelijkheden biedt om genuanceerd over diverse onderwerpen te denken. En dienovereenkomstig genuanceerd te handelen. En die welvaart is eindig…. Jij loopt daar omheen en denkt mij te kunnen pakken op het spirituele element dat ik in de discussie (overigens terzijde) heb ingebracht. Helaas kan je dat niet, want daar ontbreekt je de kennis voor.

Je Atheïsme is gegrond, want het godsbeeld van Joden, Christenen en Islamieten klopt niet, zoals elk Godsbeeld. Maar dat wil niet zeggen dat er dan ook maar helemaal geen andere spirituele waarheden zouden zijn. Het Atheïsme is in feite erg arm, want het komt op nul uit en brengt je niet verder.

Het is natuurlijk buitengewoon moeilijk in deze tijd dat (volwassen) kinderen moeten beslissen over leven dan wel dood van hun ouders. Dat is ronduit tegennatuurlijk. (Geen dier en geen mens (tot voor kort) heeft dat ooit hoeven doen.) En dát is vrijwel zeker waar je mee worstelt. Je wordt geconfronteerd met de opdracht om tzt mee te beslissen om je moeder ter dood te brengen, wat dan euthanasie wordt genoemd, en mogelijk ook je vader in een later stadium. Iets waar we aanzienlijk minder moeite mee hebben, als het om huisdieren gaat, die geven we veel eerder ‘een spuitje’. Maar dan toch ook vaak wel met heel veel moeite, zie post 1 van Kitty en ook jouw eigen ervaringen wat je katten betreft.

Wat mijn kernstelling betreft, daar heb ik jou nog niets (inhoudelijk) op zien afdingen. Ja, je hebt er tegen geprotesteerd, omstandigheden genoemd, een vergelijking gemaakt – die overigens ook onder mijn kernstelling valt – maar dat is iets anders. Derhalve ben ik niet degene die zich er makkelijk vanaf maakt, maar jij.

En het woord “zelfmoord” heb ik volgens mijn zoekfunctie hier niet in de pen genomen. Je mag dat aankaarten, hoor, maar dat lijkt me hier offtopic. Overigens degradeer ik niets tot een “filosofietje”, dat kan niet. Een “filosofietje” kan wel licht werpen op diverse zaken, maar is niet hetzelfde als waar het op doelt. En over de oneindigheid hoeven we ons niet druk te maken, wel over (onze) eindigheid. Maar ja, dat hangt dan ook weer af van hoe je daar over denkt.

Janus.

» Posted By Janus On January 26, 2016 @ 10:48

Karin (7),

Je mag van mij best kribbig zijn, gezien de situatie rond je moeder, daar heb ik alle begrip voor. Maar je column was in meer algemene bewoordingen gesteld (tav euthanasie ivm Alzheimer) en dan krijg je een ander soort gesprek.

Je maakt de vergelijking met oorlogsvluchtelingen. Ook dat is in zekere zin een luxeprobleem: onze welvaart bepaalt in hoeverre we tolerant kunnen zijn naar hen toe, in hoeverre we hen kunnen opvangen, ervoor kunnen of willen betalen. En dat terwijl zij daar min of meer recht op hebben, wij veroorzaken die oorlogen immers voor een deel zelf?

Overigens heb ik geen quasi-verlicht vertoog gehouden, je kan vier regeltjes nauwelijks een betoog noemen. En, jammer maar helaas, dat ‘betoog’ geldt ook voor oorlog, ook al pakt het daarbij anders uit. Ik hield dat ‘betoog’ al kort, wetend dat jij hier niets van af weet en er ook geen boodschap aan hebt. Vandaar dat ik snel over ging tot het materiële. (Jij beschouwt je Atheïsme als het hoogste goed, maar dat was voor mij slechts een tussenfase (bij verder denken).)

Janus.

PS, Edits staan niet in de opsomming op je homepage, dus kunnen de lezer ontgaan. Een extra postje valt dan wel op. Maar dit terzijde.

» Posted By Janus On January 24, 2016 @ 09:18

Karin (3),

Ik begrijp heel goed waar het bij Alzheimer om gaat, maar jij hebt mijn post 2 kennelijk niet goed begrepen. Alzheimer op zich is geen filosofische aangelegenheid, maar je kan er wel vanuit een spiritueel perspectief naar kijken. Dat is alles wat ik (als inleidinkje) heb gedaan.

En Alzheimer zelf is uiteraard geen luxeprobleem – dat is alleen maar tragisch – maar de discussie eromheen wordt door onze luxe mogelijk gemaakt. Die luxe/welvaart biedt ons de mogelijkheid om die discussie nog te voeren, zoals we nu doen (en zoals jij geschetst hebt). ‘Straks’ hebben we die mogelijkheden niet meer.

De laatste zin in je laatste alinea zou wel eens bewaarheid kunnen worden, want we kunnen straks niet meer zoveel zorg bieden als die we nu nog kunnen bieden, aan niemand niet, dus zeker niet aan ouderen. Op zorgkosten bij ouderdom zou wel eens eenzelfde soort limiet kunnen komen te staan, als die welke nu geldt bij tandartskosten. Het is alleen te hopen dat die limiet hoger ligt.

Janus.

» Posted By Janus On January 23, 2016 @ 01:01

Grappig:

Q: “Immers: geen lijden, geen wil, ja zelfs geen ik meer.”

Bij spirituele leringen is het precies andersom: Geen ik, geen wil, geen lijden.

En dáár ligt vrijwel zeker het probleem. We denken teveel dat we wat zijn, hebben een beeld van onszelf en dat kunnen we maar moeilijk los laten, zeker als Alzheimer intreedt. Dat is het werkelijke lijden, niks anders.

Even terug naar het materiële niveau: Je beschrijft in feite een luxeprobleem. Hugo Claus kon dus nog kiezen en zijn keus realiseren, maar straks kan dat niet meer. Wanneer ‘straks’ is, is nog niet goed in te schatten, maar in een steeds verder in mekaar stortende wereld, is dat een kwestie van tijd.

Straks hebben we gewoon het geld niet meer om ons met dementerende mensen te kunnen bezig houden. En ook de tijd niet meer. Straks heeft de jongere generatie wel wat anders aan z’n hoofd. Straks krijgen deze mensen gewoon een spuitje, dilemma of geen dilemma van een dokter. Of, als we ook al geen geld meer voor hebben voor een spuitje, dan laten we ze gewoon sterven op hun kamertje in het ver’zorg’gingstehuis en laten de schoonmakers het lijk opruimen.

Nee, geen fraai toekomstbeeld, maar ik vind dit soort discussies niet echt reëel, als je de lange termijn er buiten laat. Of had iemand nog het idee dat we de terugslag van het milieu – om maar iets te noemen – kunnen overleven op ditzelfde luxeniveau waar we aan gewend zijn?

Voor het heden vind ik dat euthanasie in een veel vroeger stadium moet worden toegestaan, ik neem aan dat je dat ook bepleit met je verwijzing naar Hugo Claus.

Janus.

» Posted By Janus On January 22, 2016 @ 03:42

Eng

Karin (2),

Dat het homofobe element in de Islam gebruikt wordt als stok om de hond te slaan, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat speelt alleen binnen de politiek en andere intellectuele elites, waar jij ook bij hoort (en ik ook, vrees ik). Het is een vorm van politieke correctheid waar in zijn algemeenheid al veel over te doen is geweest. De massa interesseert dat geen ruk. (Behalve op leeftijd zijnde moedertjes: “Ach, die lieve jongens.”)

Sterker nog, een groot deel van de massa denkt net zo homofoob, zeker veel ‘gelovigen’ (maar ook niet-gelovigen), niet in de laatste plaats de Roomsen, de vlag van het Vaticaan volgend (om niet te zeggen die van de paus en Eijk). Islam en CDA vinden mekaar maar al te vaak, als het om ‘ethische’ opvattingen gaat, alleen loopt geen van beide daarmee te koop. (Maar dat komt nog wel, als er weer een nieuw CDA gevormd moet worden, een CIDA, als er weer wat zieltogende kerken bij mekaar geharkt moeten worden; Piet Steenkamp zou juichen in zijn graf.)

Voorbeeld: In Rome is onlangs een demonstratie geweest van “duizenden mensen” voor het homohuwelijk. Jaja, duizenden mensen. sjonge. En dat in een stad met 2,5 tot 4 miljoen inwoners. En dan zijn er uit de rest van Italië ook nog eens mensen naartoe gekomen, toemaar. Dit geeft ongeveer de ‘belangstelling’ van de massa aan voor dit onderwerp. Homo’s worden door de massa gedoogd, meer niet.

Natuurlijk, we hebben onze knuffelhomo’s, de Gordons, de Pimmetjes (met hun schattige hondjes), de Freddy Mercuries, (vroeger) de Ramsessen, de Robert Longs. Maar ja, die dienen om ons schuldgevoel tav van de gewone homo’s weg te nemen. Die tophomo’s worden vereerd, maar de grote onderkaste wordt geminacht. En dat laatste nog in het gunstigste geval.

Let wel, dit is niet zoals ik het wil, maar het is wel de werkelijkheid. Ik ben er overigens van overtuigd dat jouw standpunt in dezen volstrekt integer is, maar dat verandert niets aan die werkelijkheid.

En “zulke rare vragen” zou je uiteraard ook aan katholieken moeten stellen. Maar ja, die zijn ‘van ons’, dus dat ligt anders. In die zin heeft ons Geertje gelijk, ze horen bij ons cultureel gedachtengoed. Maar ik zou het leuk vinden als jij die vraag niet alleen aan Eijk gesteld zou willen zien, maar ook aan die troetelpaus van je.

En uiteraard moeten de meeste moslims niks van terrorisme hebben en willen ze gewoon met rust worden gelaten. Dat geldt voor alle gewone mensen. Maar ik proef dat te weinig en dus vormen zij ook een zwijgende meerderheid, met de nadruk op zwijgende. Ook daarbij geldt, vrees ik, dat het vooral een politieke (of wat dan ook) elite is, die een afkerende houding jegens de zogenaamde IS propageert. Die zwijgende meerderheid tolereert per saldo ook het geweld. Zie Hitler, zie enzovoorts.

Dat ze nog steeds op straat durven komen zie ik vooral – wat ik schreef – als een bewijs is van tolerantie, relatieve veiligheid dus. Maar dat neemt af. Ik heb in mijn middelgrote stad laatst een confrontatie gezien tussen twee Nederlandse ‘Rednecks’ en een (waarschijnlijk) vluchteling. Zoiets had ik nog nooit eerder gezien. Ik bedoel maar.

Janus.

» Posted By Janus On January 24, 2016 @ 08:39

Och Karin (2), ga je nou meewarig doen? Doe me een lol, zeg.

Nee, ik neem je niet kwalijk dat je in een column van 29 december 2015 geen rekening hebt gehouden met wat zich twee dagen later, op oudjaar, heeft afgespeeld. Maar een update hier had wel op zijn plaats geweest. De tijd gaat snel. En je kan mij niet kwalijk nemen dat ik de laatste (heftige) ontwikkelingen daar wél bij betrek. Of moet ik alleen met wat jij schrijft rekening houden? Dat lijkt me toch van niet.

Wat die paus betreft, snap jij nou werkelijk niet dat hij slechts het uithangbord is van de Rooms-Katholieke kerk? De RK-kerk is een bedrijf dat aan marketing doet, waarbij klantenbinding van groot belang is, omdat ze een business te runnen hebben. Of dacht je dat Eijk en al dat andere personeel van de bijstand leeft en hun priester- en bisschopschap er gratis bij doen? En dan nog al die gebouwen? Lees

http://www.stand.nl/stellingen/Levensbeschouwing/De-paus-moet-naar-Nederland-komen?page=0

reactie #33 er nog eens op na.

Ik snap echt niet dat jij als Atheïst – notabene onlangs nog door de evenzo Atheïstischte Vrijdenkers(?) tot Vrijdenker van het jaar benoemd – zo hoog opgeeft van die paus. Daar moet je toch doorheen kunnen kijken? Ik vind je in dit geval eigenlijk ontzettend naief, dit itt andere onderwerpen, NSA, privacy enz.

Q: “Wat betreft de huidige paus: ik hoop dat je doorhebt dat die zich juist verzet tegen fossielen als Eijk.”

En ik hoop dat jij door hebt dat Eijk er juist zit dankzij Rome. En ‘t zal mij dan wel ontgaan zijn, maar ik heb nog nergens een bericht gelezen dat de Paus Eijk op de vingers heeft getikt en daar was aanleiding genoeg voor heb ik uit het nieuws begrepen. Gesteld dat jij gelijk hebt – verzet tegen fossielen – dan hoop ik dat jij beseft dat dat dan schone schijn is. In ‘t algemeen hangt die Paus de progressieveling uit – z’n eigen koffers dragen enzo, mwah, ‘t mocht wat – maar achter hem is er niks veranderd.

Het kan best zijn dat hijzelf denkt dat hij een verandering tot stand kan brengen. Je hebt in elke organisatie, hoe conservatief en reactionair ook, idealisten die denken de boel te kunnen omvormen, maar dat is in dit geval onbegonnen werk, daarvoor is die club veel te oud en vastgeroest.

En ze zeggen/zeiden dat ze nu het misbruik van kinderen in hun kerk gaan aanpakken. En dat zal ook wel zo zijn ook, maar ik verdenk ze ervan dat ze dat in eerste instantie in hun eigen belang doen, niet in het belang van die kinderen. Ze zijn als de dood dat ze weer op die manier in de publiciteit komen en weer honderden miljoenen moeten gaan betalen, dat zou wel eens de nekslag kunnen zijn. Waarom denk je dat die vorige paus op een zijspoor is gezet? Te oud en krakkemikkig? Ammehoela, dat is nog nooit een argument geweest. Zo’n paus werd altijd keurig in de stoel gehesen en het werk werd door anderen gedaan. Nee, hij had op dit gebied teveel boter op zijn hoofd. Mocht dat ooit nog eens echt bewijsbaar zijn, dan mag hij geen paus zijn op dat moment.

En denk maar niet dat ze ook maar één pastoor, priester, bisschop of kardinaal of (voormalige) paus gaan aangeven bij de politie, mocht zo iemand zich aan dat misbruik schuldig maken of hebben gemaakt. Ze zullen nooit één van de ‘hunnen’ uitleveren aan ‘de wereld’, want zij leggen geen verantwoording af aan ‘de wereld’, alleen aan (hun) ‘God’. Dus alles blijft bij het oude en achter de schermen en goed afgeschermd ook! Nu door deze paus.

Het is net als bij Volkswagen: ze sjoemelen tot ze betrapt worden, worden vervolgens heeeeeel braaf, maar denk maar niet dat er in wezen iets is veranderd. Een vos (of kerk) verliest zijn streken nooit. De volgende sjoemelpraktijk kan je al in je agenda zetten, alleen jammer je de datum nog niet weet.

Tot zover dit, Janus.

» Posted By Janus On January 24, 2016 @ 07:25

“Efkes” voor nu – de rest, zo die komt, voor veel later – dit:

JPaul (3), je mag wat mij betreft overal de spot mee drijven, behalve met sexueel misbruik van kinderen, i.c. kinderporno. Dát vind ik nou misselijk.

J.

» Posted By Janus On January 17, 2016 @ 11:22

Ik dacht: Ik laat anderen even voor gaan….

Q: “Intussen begin ik de stand van zaken allemaal ronduit griezelig te vinden.”

Maar nog niet griezelig genoeg, getuige de rest van je tekst. Op zeker moment zullen grote bevolkingsgroepen mekaar met veel geweld gaan bestrijden en daar zal niemand wat aan kunnen doen. Ten eerste staat het geval ‘Keulen’ staat niet alleen
en als het zo verder gaat, hou je hart (en haard en huis) dan maar vast. (En de politie is budgettair niet toegerust om er iets aan te kunnen doen. En het leger is dan altijd te laat, kan nog op de hoek van de straat gaan posten of zoiets.)

En Trump heeft in zoverre al bereikt dat Al Jazeera al weg is uit The States. Er was geen rendement meer voor…. En zijn gebrek aan nuance zal gemeengoed gaan worden, als die strijd tussen die bevolkingsgroepen uitbreekt.

En ik denk ook dat, als Moslims echt moeten gaan kiezen, dat ze dan niet de keuzes maken die wij westerlingen maken. Daar zullen ze tov hun eigen groep niet voor uit durven komen en dan hebben ‘wij’ niks aan ze. Indien ze wel onze leefregels kiezen, dan zijn zij het eerst aan de beurt. ‘Verraders’, dwz zij die verraad plegen aan de eigen groep, worden altijd het hardst gestraft. Vandaar dus ook dat ze zich massaal nooit zullen distanciëren van “die gekken”. Dat sommige van hun leiders dat doen, tsja. De afstand tussen leiders en volk is overal ter wereld een probleem. Ze kiezen dus kuddegetrouw hun eigen soort, vandaar dat Trump ze weg wil hebben. En niet alleen Trump, wij hebben hier ook een Trumpje en elders hebben ze die ook. En een bijzonder groot deel van het volk staat achter hen. Velen achter de Graniums, maar dat maakt niet uit.

Even tussendoor: Ik vrees overigens dat het meer dan symbolisch is dat Mein Kampf in deze tijd opnieuw is uitgebracht. Het boek is een kaskraker en al die wetenschappelijke toevoegingen – over hoe slecht dat boek is enzovoorts – kan je natuurlijk makkelijk overslaan, als je die niet wilt lezen.

Q: “Elke moslim moet tegenwoordig door hoepeltjes springen.”

Ik registreer dat niet in die mate. Sterker nog, er is nog steeds veel tolerantie, anders zouden ze zich niet meer op straat durven vertonen. Typisch de overdrijving van een columnist.

Q: “Intussen accepteren wij” (enz). Nee, dat accepteren wij niet, maar als er niet naar de meerderheid van het volk wordt geluisterd (door zich altijd als braaf en allesoplossend voordoende politici) dan krijg je dit soort dingen.

Even tussendoor: Dat die Marrokkaanse als voorzitter van de Tweede Kamer is gekozen, zie ik louter als een gevalletje van Wilders pesten door (vooral) de oppositie, maar dit terzijde. (Trouwens, voor Elias hadden ze de voorzittershoek moeten verbouwen, dus uit oogpunt van kostenbesparing is het goed dat dat niet is doorgegaan.)

Q: “Heeft werkelijk niemand meer oog voor mededogen verdraagzaamheid of tolerantie?”

Zeker wel, alleen nemen die begrippen drastisch in waarde af na gevalletjes als Keulen.

Wat je over Eijk en homoseksualiteit zegt: helemaal mee eens. Des te meer begrijp ik jouw lovende woorden niet die je over had voor de nieuwe Paus een paar maanden geleden. Die denkt er immers precies hetzelfde over als Eijk.

Q: “Immers: hoe een religie omgaat met homo’s is de moderne toetssteen voor elke islamcriticus, toch?”

Ook dit herken ik niet. Natuurlijk, het is een issue, maar in die mate? Als moderne toetssteen??? Alweer een gevalletje overdrijving van een columnist? Volgens mij spelen vrouwenrechten een veel grotere rol. En vrijheid van meningsuiting niet te vergeten.

Karin, je stelt best interessante dingen, maar er valt wel het nodige op af te dingen, vind ik.

Janus.

» Posted By Janus On January 15, 2016 @ 12:39

Aandacht loont

De wal keert het schip kennelijk. Wie weet gaan VVD-ers ook nog ‘s begrijpen dat de humane aanpak de meest efficiënte is.

Ehh, deden we het vroeger ook al niet zo?

» Posted By Janus On December 17, 2015 @ 01:12

Stoere taal

Jij schreef: “Merkel draait, maar veel gif is al ruimschoots binnen, om zich te vermenigvuldigen met het gif dat er al was.”

Merkel had het over mensen en “vermenigvuldigen” is een bezigheid waar mensen zich over het algemeen mee bezig houden en waar in het bijzonder de importmensen van beschuldigd worden om meer macht te krijgen. Vandaar dat ik dacht dat je met “gif” mensen aanduidde. Toch niet zo’n vreemde conclusie, dacht ik.

J.

» Posted By Janus On December 15, 2015 @ 01:16

AnnaC (11),

Jij dacht: Rutte stoere taal, dan ik ook, ik moet mijn ego, net als hij, toch ergens aan opvijzelen.

Ik ben ook niet bepaald blij met die vluchtelingenstroom, maar om deze mensen “gif” te noemen, gaat mij toch echt te ver, ondanks dat je het verderop nuanceert.

J.

» Posted By Janus On December 14, 2015 @ 23:23

JPaul, dat het Merkel was, dat weet ik ook. Dat was nou net de grap. En idd kan je stellen dat Rutte wijventaal heeft uitgeslagen, hetgeen de speculaties over zijn al of niet nog in de kast zijn, kan versterken.

Over de oorsprong van de zwarte kleur van Zwarte Piet – Joke van Leeuwen, Imme Dros of niet – bestaan verschillende theorieën, dewelke ik hier, gezien het hoofdtopic, niet ga opsommen.

Hoe je Sinterklaas uit mijn 5 hebt gedestilleerd/* snap ik eigenlijk niet.

/* O, kan het daaraan hebben gelegen? :))

Janus.

» Posted By Janus On December 11, 2015 @ 11:15

Nou ja, maar als het zo gaat:

http://www.nu.nl/achterklap/4180727/youp-van-t-hek-onwel-tijdens-tryout-van-nieuwe-voorstelling.html

dan kan het niet veel worden.

» Posted By Janus On December 11, 2015 @ 00:25

Ik las net in:

http://www.nu.nl/media/4180707/nederland-krijgt-eigen-correspondents-dinner-met-premier-rutte.html

dit: “Premier Mark Rutte houdt een komische toespraak”.

Nou, daar hoeft Rutte dan iig niks voor in te studeren, makkie, alles wat de man zegt is komisch – ware het niet dat het zo tragisch is. We kunnen beter Yoep tot premier kiezen, zijn grappen zijn leuker.

J.

» Posted By Janus On December 11, 2015 @ 00:22

Trouwens, Rutte moet hebben gedacht: “Wir shaffen das!” Echte mannentaal. Daar kan hij natuurlijk niet bij achter blijven.

» Posted By Janus On December 11, 2015 @ 00:09

Allereerst: Rutte heeft die stoere praat van Balkenende geleerd, dat was ook zo’n held. Verder denkt hij: Ik heb al jaren geleden mijn verstand op nul gezet, dus moeten die grenzen ook in de nulstand kunnen.

Q: “dat als je mensensmokkelaars écht de pas wil afsnijden, het slimmer is om vluchtelingen eindelijk in staat te stellen een vliegtuigticket naar het westen te kopen – dan heb je bovendien, zoals Rutte graag wil, serieus meer invloed op wie hier naartoe komt.”

Welja, laten we ze hier per vliegtuig naartoe laten komen, doe me een lol. En wat dan nog, denk je werkelijk, Karin, dat dat het probleem zou oplossen? Degenen die niet worden goedgekeurd voor een vliegticket komen dan alsnog per mensensmokkelaar hiernaartoe? En die hebben dan meer ruimte in hun bootjes, dus per saldo komen er meer. Dus dat Rutte daar niks van wil weten, kan ik begrijpen.

Maar Rutte verwoordt niets anders dan wat de overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt – zo’n 80/90%, voorzover ik weet – dus ja, hij moet idd oppassen voor stemmenverlies. Hij moet Wilders afvangen.

Dus, per saldo, verdenk je Rutte ervan een viltstiftsnuiver te zijn geworden? :))

Wat Turkije betreft: De EU houdt op bij de grens van Griekenland en Europa houdt op bij de Bosporus. Turkije ligt voor zo’n 90% in Azië, dus hoort gewoon niet bij Europa dus ook niet in de EU. En de deal die de EU met Turkije heeft afgesloten: Jullie de vluchtelingen en dan is jullie toetreding ook weer bespreekbaar, is natuurlijk van de gekke. ‘t Eén staat geheel los van het ander.

Typo 1: “Maat voor de bühne”…
Typo 2: “Terwijl het enige dat je hoort wanneer je naar écht naar Rutte luistert”…

Janus.

» Posted By Janus On December 11, 2015 @ 00:04

Verstilling

Karin,

Je verhaal is ontegenzeggelijk ontroerend. Alleen de laatste zin vind ik een dissonant, aso eigenlijk. IS denkt precies zo: Fuck jouw ouders, leve IS. Het is juist deze egoïstische denkwijze die ten grondslag ligt aan alle oorlogen, klein of groot.

Ik begrijp heel goed dat ‘Parijs’ en zeker het overvoeren via de media over ‘Parijs’ jou de neus uit komt, dat is tenminste bij mij het geval: Er vallen een paar dooien in Europa en daar wordt meteen een giga drama van gemaakt, alsof daarmee een eventuele volgende aanslag bezworen kan worden. Niet dus.

Dat egoïsme was ook te zien bij die MH17. In mijn stad werden alleen de standsgenoten herdacht die daarbij om het leven waren gekomen, maar de anderen niet. Zolang we meer waarde hechten aan de onzen dan aan anderen – vanuit emotioneel standpunt begrijpelijk, maar het lost niks op – zullen oorlogen blijven voortduren.

Gelukkig laat je meestal een ander geluid horen, zoals nadrukkelijk nog in je vorige column, dus ik zal het je verder niet kwalijk nemen. Maar ik blijf die laatste zin jammer vinden.

Janus.

» Posted By Janus On November 29, 2015 @ 03:27

Solidair

JPaul (12),

Jij schijnt ervaring te hebben als zakkenroller. Ik ook. Het is juist van belang dat je onopvallend iemand afleidt, want het laatste wat je wilt is dat het slachtoffer zich op jou focust. Grijpen naar kut of tieten past niet in die strategie.

Inmiddels zijn het er zo’n 750, die aangifte hebben gedaan…..

En wat de Nazareër heeft gezegd, is niet bekend.

J.

» Posted By Janus On January 15, 2016 @ 12:48

JPaul (3),

‘t Is een zijpad, maar toch:

Q: “en tenslotte kom je bij Adam & Eva uit en is ‘t toch God Zijn falen.”

Helemaal niet. God heeft ze nog zoooooo gewaarschuwd: EET NIET VAN DIE APPEL!!! :)) Als je het gristelijk sprookje tenminste wilt volgen.

Alle falen van de mens – en alle misdaden enzovoorts – is het falen van de mens. Het gepraat over religie vertroebelt dat alleen maar.

In grote lijnen ben ik het eens met Karin en ook met Pieter (4).

Janus.

» Posted By Janus On November 19, 2015 @ 00:34

«« Back To Stats Page