Verraad aan de burger

Wilders, de man die al jarenlang pist op het parlement, wil premier worden. Wilders, de man die nooit wil overleggen en die zelfs in zijn eigen partij geen inspraak duldt, eist dat andere partijen een coalitie met hem aangaan. Wilders, de man die ‘het volk’ oproept zich te ‘verzetten’ tegen vluchtelingen en die weigert afstand te nemen wanneer kort daarna zooitjes ongeregeld op diverse plaatsen in het land asielzoekerscentra met brandbommen of vuurwerk bestoken, vindt dat er een ‘revolte’ moet komen wanneer andere partijen na de verkiezingen gepaste afstand tot hem blijven houden.

Dat is niet eens het engste aan Wilders. Evenmin is dat zijn valse sympathie voor de rechten van vrouwen en homoseksuelen, die volgens hem beschermd moeten worden tegen de vermeende ‘islamisering’ van het land; voor hem reden om alle moslims te weren. Die opstelling is hypocriet: zelden heeft Wilders een vinger uitgestoken om de rechten van vrouwen of homoseksuelen te verdedigen. Hij misbruikt de achterstand van vrouwen en homo’s uitsluitend te eigen baat. Zijn achterban spoort nota bene aan Nederlandse vrouwen te verkrachten indien zij sympathiek staan tegenover het opvangen van oorlogsvluchtelingen; Wilders zwijgt daarover.

Wat ik het engste vind, is dit. De politiek heeft de afgelopen decennia zwaar aan invloed ingeboet. Multinationals, banken, hedgefunds en handelsverdragen bepalen steeds meer het beleid. Verdragen zoals TTIP consolideren die tendens: onder TTIP mogen bedrijven overheden aanklagen wanneer nationaal beleid de beoogde winst van bedrijven in gevaar brengt. Zulke zaken komen niet voor de rechter, maar voor een arbitragehof dat geen plicht tot openbaarheid en geen beroepsmogelijkheid kent. Burger- en consumentenrechten worden door bedrijven ondermijnd en uitgehold; nationale en internationale politieke organen worden in dat proces steeds meer genegeerd.

Het Nederlandse parlement heeft niets te zeggen over de vraag of TTIP wordt getekend. Zelfs het Europees Parlement heeft daar amper stem in. Het enige wat ons kan redden van dergelijke alomvattende, ontluisterende erosies van de politiek, is wanneer de politiek eindelijk weer een serieuze vuist maakt. Wanneer het Europees Parlement en de nationale parlementen daadwerkelijk op hun strepen gaan staan, hun primaat opeisen, democratische principes verdedigen, pal staan voor de rechtstaat, en de investeerders en multinationals een halt toeroepen.

Maar dat doet Wilders juist niet. Die ondermijnt gretig en systematisch de enige instanties die wij als burgers nog overhebben om onze stem te laten horen: onze politieke partijen, ons eigen parlement, het Europees Parlement.

Wilders hoor je nooit over TTIP, nooit over de invloed van multinationals, nooit over de overname van de natie door corporate investors.

Dat is zijn grootste verraad aan de burger. En ondertussen zet hij ons met graagte tegen elkaar op.

Author: Spaink

beheerder / moderator

30 thoughts on “Verraad aan de burger”

 1. Karin,

  Dat Wilders “pist op het parlement”, daar heeft hij tot op zekere hoogte gelijk in – let op de nuancering aub. De kwalificatie “nepparlement” was op dat moment terecht, want het parlement had in die periode een geheel andere mening dan het Nederlandse volk en parlementariërs dienen de mening van het volk niet alleen te respecteren, maar er ook naar te handelen. Dáár zijn ze voor gekozen. Ze mogen niet zeggen: “Kip ik heb je, ik ben nu eenmaal gekozen en nu doe ik wat ik op mijn eigen agenda heb staan.” Een gang van zaken die je maar al te vaak ziet, ook in het vluchtelingendebat. Inmiddels hebben veel politici hun eigen agenda aangepast, omdat ze wel zagen dat die niet meer houdbaar was, lees: het ging hun populariteit kosten. Rutte deed daar vrolijk aan mee.

  Vervolgens kom je weer met jouw stokpaard aan zetten, de homorechten en vrouwenrechten, met de stelling dat Wilders die alleen gebruikt als stok om de Islam mee te slaan. Dat zal best zo zijn, maar hij verzet zich tegen die héle cultuur met Sharia, eerwraak en alle bekrompenheden die daaraan vast zitten. De grote massa is helemaal niet geïnteresseerd in homorechten en vrouwenrechten, iets wat ik al onder een eerder column van je schreef. Sterker nog: zijn kritiek op de Islam ivm homorechten zou zelfs wel eens tégen hem kunnen uitpakken: homorechten zijn niet populair, zeker bij ‘rechts’ niet. Hij gebruikt dit eerder om ‘linkse’ aanhang te paaien.

  Dat Wilders zich helemaal niet laat horen, waar het gaat om TTIP enz, daarin ben ik het roerend met je eens. En hij zou er goed aan doen die nepkanten van het parlement net zo goed, zo niet beter, aan de orde te stellen dan die bij het vluchtelingendebat aan het licht traden.

  Dat de politiek weinig invloed heeft is niet alleen iets van de laatste decennia. In de jaren ’70 ofzo is daar eens een onderzoek naar gedaan en daar kwam uit dat de politiek maar 10% invloed heeft. De mulinationals en (vooral) de verzekeringsmaatschappijen hebben veel meer invloed. Vooral die laatsten: 70%. Ik geloof dat de VPRO – welke anders – daar een uitzending aan heeft gewijd.

  De politiek maakt alleen 90% van het kabaal en de media lopen daar ook voor 90% achteraan en dan ontstaat de indruk dat de politiek veel invloed heeft. Not. Maar zo willen politici het natuurlijk graag zien, ijdel als ze vaak zijn en ook om hun eigen agenda te kunnen doordrukken tegen de wil van het volk in. Niet alleen van de kant van de VVD is dat zo, maar ook van de kant van traditioneel links, zeg maar de vakbond-gerelateede partijen. En die strijd heeft ons land al heel veel schade berokkend.

  Janus.

 2. Hoi Karin,
  Over TTIP liep ik de afgelopen dagen eens te denken: staat in onze grondwet niet, dat wij een democratisch bestuurd land hebben en hoe de macht daarin verdeeld is? Dan is TTIP toch keihard een on-grondwettelijk fenomeen? Het lijkt mij, dat het daarmee door het Hooggerechtshof dient te worden weggevaagd.

 3. Karin (2),

  Ik vrees dat je teveel vanuit de onderbuik hebt gerageerd op Hannibal’s 1 en op het stuk waarnaar hij verwijst. Hij geeft daar een mening en motiveert die. Dat doe jij toch ook?

  J.

 4. Tim (4),

  “Dan is TTIP toch keihard een on-grondwettelijk fenomeen?”

  Dat lijkt me ook ja. Maar de uitverkoop van ons land – kennelijk vinden velen dat wij te weinig waard zijn om de volle prijs voor te rekenen – is al jaren aan de gang.

  J.

 5. Tim @ 4: In Nederland mag de overheid wetten niet toetsen aan de grondwet. Dat internationale verdragen aan de grondwet mogen worden getoetst, is daardoor niet vanzelfsprekend.

 6. Karin,

  Zou je kunnen uitleggen hoe bescherming rechten vrouwen en homo’s (en voeg daar ook maar Joden aan toe) kan samengaan met de toenemende invloed van de islam in ons land? Iemand die beweert vrouwen- en homorechten een warm hart toe te dragen, maar tegelijkertijd welwillend staat tegenover de islam heeft m.i. ook iets uit te leggen. Althans, ik begrijp het niet.

  Verder zou je misschien ook kunnen uitleggen waarom je het EP een warm hart toedraagt. Als er 1 nepparlement is, dan is dat wel het EP. Er zitten daar geen volksvertegenwoordigers (kan ook niet, want er is geen Europees volk) maar hoofdzakelijk lobbyisten, die het opnemen voor de door jouw verfoeide multinationals en banken.

  Kritiek op TTIP deel ik. Met name het punt van het arbitragehof. Dat is de zoveelste ondermijning van de Nederlandse soevereiniteit. Maar als het om soevereiniteit gaat, is de PVV vziw wel de enige partij die zich daar sterk voor maakt. Geef Nederland terug aan de Nederlanders.

  In plaats van Wilders te demoniseren kun je beter naar zijn standpunten kijken. Door demonisering groeit de PVV alleen maar en wordt het land pas echt onbestuurbaar.

 7. Heel goed artikel. U prikt precies de luchtballon op die Wilders steeds opblaast. Maar helaas lopen er allerlei mensen achter hem aan en denken dat het dan beter wordt in dit land.

 8. @3.Janus: “Ze mogen niet zeggen: “Kip ik heb je, ik ben nu eenmaal gekozen en nu doe ik wat ik op mijn eigen agenda heb staan.” -”
  Juzekurwel, Janus; dat mogen ze. Dat heet: “mandaat”.

  @4.TimBootsman: “Hooggerechtshof”
  Dat heet hier te lande “Hoge Raad” en die kan er niets mee. Van toetsen aan de grondwet kan in ieder geval geen sprake zijn: zulks is de Rechter, in tegenstelling tot in de ons omringende landen, hier niet toegestaan.
  Weliswaar is TTIP geheel buitenparlementair in geheime vergaderingen (waarover Maxime Verhagen, gebonden als hij was door voornoemde zwijgplicht, publiek noch parlement mocht inlichten) bekokstoofd en daarna door de regering als positief beoordeeld en overgenomen; het parlement kan er zich kritisch over uitlaten en zelfs: amenderen.

  Of, zoals nu gebeurt, opzitten en pootjes geven.
  (zie ook: Kunduz-accoord) (daarom ook F-16s boven Syrië: om het vredesproces te ondersteunen met duizend bommen en granaten)

  @Spaink – jouw verwijzing naar “vermeende ‘islamisering’ van het land” is een schrijnend voorbeeld van “Lies, damn Lies, and; Statistics” omdat naar believen percentages en absolute getallen door elkaar gebruikt worden. Dat kan ik ook: het aantal Grisdenen neemt met één achste af, het aantal onkerkelijken met een kwart toe en het aantal Muslems verdubbelt bijna. Zelfde artikel; zelfde plaatje.

  De onvolprezen Flip van Dyke baseert zijn orakeltaal op cijfers van maar liefst anderhalf decennium; ga d’r maar aan staan! Volgens hem levert ‘t CBS broddelwerk en doet aan cherry-picking door alleen Turken en Marokkanen apart te meten en niet ook andere Muslemlanden in de cijfers te betrekken.
  Laat mij ook eens met zijn numerologie aan de haal en vaststellen dat het aantal levendgeborenen onder niet-westerse allochtonen van een zesde (in 1996) gestegen is tot een kwart (in 2010) van datzelfde cijfer voor autochtonen en dat terwijl ze maar een tiende van de bevolking uitmaken.
  Zelf liegt Flipje daar ongegeneerd over: hij houdt vast aan een zesde als zijnde het cijfer voor “nu” en qualificeert die prietpraat als: “Nu is voorspellen van dat soort zaken in de toekomst geen koffiedik kijken, het is wetenschap” – laammenielache! Als je de cijfers van NU al bewust verkeerd weergeeft; is het staren (staar?) in een kristallen bol betrouwbaar?

  En ja, Gradje WildWest is een hork en verdient vaak met de matteklopper, maar de linkse kerk geeft hem ongelijk op basis van het feit dat-ie PVV-er en bovendien blond is; niet op grond van onweerlegbaar feitenmateriaal.

 9. Tim Bootsman ≡ 10 Feb 2016 ≡ 12:37 Welk hooggerechtshof? Nederland heeft er geen zoals Duitsland. Onze Grondwet is opgesteld door onwettigen want door de vlucht van de regering in 1940 is alle recht op dat punt verloren gegaan. Dat Willemien in 44/45 terug kwam zegt niets of je kunt het zien als staatsgreep.Qua verdragen moet u achterin-vanaf art.90- die (onwettige) grondwet zijn. In de 80-er jaren van de vorige eeuw is Nederland nogmaals weggegeven d.w.z. alles is helaas een farce. We zijn op dit moment bezig met de 3e fase van het verzieken van Europa door Duitsland dat net als eerder tot ongewenste problemen zal leiden. Lees veel op verschillende plaatsen en u zult zien dat uw en mijn invloed nihil is.

 10. Dion @ 8: Ik zeg niet dat de islam goed is voor vrouwen- en homorechten, ik zeg dat Wilders geen recht heeft zich daarover te bekreunen, omdat hij daar zelf ook geen vinger voor uitsteekt. Zijn gescherm met vrouwenrechten is niets dan eigen winstbejag, en het laat hem koud dat zijn eigen aanhang tot verkrachting oproept.

  Souvereiniteit is een illusie. Geen land kan nog zonder zijn buren, zijn regio.

 11. Karin,

  Dat Wilders niks over TTIP zegt vind ik niet zo vreemd. Hij is in mijn ogen nog steeds een rechse bal en die willen zoveel mogelijk vermijden dat TTIP besproken wordt, want dan krijgen de mensen in de gaten wat het is en gaan zich ertegen verzetten en dat komt hen niet goed uit. De VVD hoor je er ook nooit over, behalve als het niet anders kan.

  Ik verdenk Wilders en zijn PVV er nog steeds van een troll van de VVD te zijn. Hij koketteert, gebruikmakend van o.a. jouw stokpaardje, met intellectueel links. Hij koketteert met standpunten over (ouderen)zorg met volks links enzomeer, alleen om stemmen weg te halen bij die partijen. (En hij is vrijwel zeker ook tegen het houden van een goudvis in een vissenkom.) Ik hoor weinig wrijving tussen hem en de VVD, ook al wordt die voor de vorm, vooral vanuit de VVD, in stand gehouden. En een principeafwijzing heb ik ook niet gehoord en al zou die er zijn, daar geef ik net zoveel voor als voor al het holle geklets van Rutte.

  Let op mijn woorden: straks gaat hij gewoon met de VVD in een kabinet zitten, eventueel aangevuld met het CDA – die partij is nergens vies van, ook al wordt voor de vorm beweert dat ze niets van de PVV moeten hebben – en dan is het gedaan met al het gekoketteer met intellectueel of volks links. Dan is het gewoon weer: ‘Recht(s) zo die gaat.’ Ja, de afgrond in, maar zolang de aan hen geliëerden er beter van worden, is alles prima natuurlijk.

  Janus.

 12. Karin,

  In de eerste plaats: De populist Wilders kan alleen maar groot worden omdat andere partijen (lees bijna de hele gevestigde politiek) veel zaken laat liggen. Vooral als we kijken wat voor puinhoop het huidige kabinet er van maakt als het om het niet nakomen van beloften gaat. We hoeven wat dat betreft alleen maar te kijken naar zaken als PGB of MH17.

  Maar goed je punt ging eigenlijk ergens anders over en dat is TTIP. Volgens mij sla je de plank hier toch enigszins mis. De PVV heeft namelijk bij de hoofdelijke stemming EU TIPP zich namelijk van stem onthouden dit itt de mensen van VVD, D66, CDA, ChristenUnie en SGP die allen voor stemden. Om het lijstje compleet te maken de mensen van GroenLinks, PvdA, SP en PvdD stemden in het EU parlement tegen.

  Een misschien nog wel belangrijkere stemming in ons nationale parlement als we het hebben over een onomkeerbare overdracht van macht naar de EU nml over de ESM (Europees Stabiliteits Mechanisme) was het Wilders die dit item eigenhandig in de publiciteit wist te brengen en hij heeft er alles aan gedaan om dit te verhinderen. Uiteindelijk stemden slechts 47 Kamerleden van PVV, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren en het lid Brinkman tegen het ESM verdrag (2012).

  Over vieze praktijken gesproken. De PvdA stemt tegen alle wetvoorstellen waar de PVV mee aankomt. Goede en sociale voorstellen omtrent zorg van de PVV werden op deze manier weggestemd. Niet alleen dom maar onpragmatisch.

  Ondanks dit alles wil ik als laatste toch nog even naar een lijst verwijzen waarin het stemgedrag van de PVV duidelijk in kaart wordt gebracht. En waaruit blijkt dat je niet vrolijk wordt waar de PVV in veel gevallen voor staat. Enige vb-en:

  – In strijd met de gewekte verwachtingen stemde de PVV tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers.
  – De PVV stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen voor het afschaffen van de alleenstaandeouderkorting en voor het korten van de huurtoeslag.
  Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo’n 180 euro per jaar.
  – De belofte van de PVV om tegen ‘graaiers en profiteurs’ in actie te komen blijkt eveneens loos te zijn. De partij stemde tegen het invoeren van een Balkenendenorm in de cultuursector en in de zorg. En voor de belastingvoordelen van het Koningshuis.
  – Gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro mogen van de PVV niet meer in een sociale huurwoning gaan wonen.
  – Lonen in de publieke sector willen ze bevriezen.
  – Voor de verkiezingen (2010) eiste de PVV ‘absolute transparantie’ over de ontwikkeling van de koopkracht in Nederland, nu vindt de partij het niet meer nodig dat deze cijfers in de rijksbegroting worden gepubliceerd.
  – En paar maanden geleden stemden ze tegen afschaffing eigen risico voor mensen met chronische aandoening en ouderen….

  Wat je hieruit kunt concluderen is dat de PVV weinig consitent is qua stemgedrag, maar goed dat zijn veel andere Nldse politieke partijen ook. De enige 2 sociale partijen met een helder en consitent stemgedrag zijn de SP en PvdD

 13. MBT TTIP wellicht is deze info ook nog interssant want op weinig plaatsen te vinden, van de SP website:

  Ploumen drukt Canadees handelsverdrag CETA door
  28 januari 2016

  In haar rol van voorzitter heeft minister Ploumen de ondertekening en voorwaardelijke inwerkingtreding van het omstreden handelsverdrag met Canada (CETA) geagendeerd voor de vergadering van de Europese handelsraad van 13 mei aanstaande. Dat blijkt uit de nog niet gepubliceerde agenda die de SP in handen kreeg. Daarmee passeert Ploumen het Europese Hof van Justitie, dat nog advies moet geven over de vraag of dergelijke verdragen uitsluitend een Europese bevoegdheid zijn of dat de lidstaten er ook over mogen beslissen. De SP roept Ploumen op om ondertekening van het verdrag afhankelijk te maken van instemming van de nationale parlementen.

  SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur begrijpt niets van de zet van minister Ploumen: “Dit verdrag grijpt, net als TTIP, diep in in onze democratie, onder andere vanwege het arbitragesysteem ISDS, dat speciale voorrechten geeft aan buitenlandse investeerders. Juist omdat het zo omstreden is, kom je er niet omheen om de nationale parlementen te laten meepraten. Als de Europese Raad akkoord gaat met dit zeer omstreden verdrag, kan het voorwaardelijk in werking treden. Die situatie kan jarenlang duren. De eventuele afwijzing van het verdrag wordt dan een kostbare zet, omdat er allerlei processen moeten worden teruggedraaid. Voorwaardelijke inwerkingtreding legt daarmee zware druk op de democratische besluitvorming.”

  Mineur legt uit: “Het buiten spel zetten van zowel het Europese als de nationale parlementen gaat in tegen Ploumens eigen uitspraken in zowel de Tweede Kamer als de Internationale Handelscommissie van het Europees Parlement. Maar ook president Donald Tusk heeft uitgesproken, in antwoord op schriftelijke vragen die ik hem gesteld heb, dat de lidstaten zeggenschap moeten krijgen.” Mineur roept minister Ploumen op om snel duidelijk te maken dat ze de nationale parlementen wil laten meepraten, en hen daarvan op de hoogte te stellen. Ook wil Mineur dat Ploumen de inwerkingtreding van het verdrag afhankelijk maakt van instemming van de nationale parlementen.

 14. Opvallend is dat reaguurders weer een zijlijn in de discussie willen brengen.
  Maar het gaat gvd over de feitelijke ondermijning van de rechtstaat door een politicus die slechts angsten aanroert die op niets, maar dan ook helemaal niets gebaseerd zijn. Wat voor volk wil je zijn als je meegaat in de retoriek van een politicus die met datzelfde volk feitelijk niets uitstaande heeft?
  En als er ‘aanwijsbare’ problemen in onze samenleving zijn? Dan wijst dat meer op de belabberde staat van een groot deel van de bevolking dat al in paniek raakt als de temperatuur onder de +5 graden celsius daalt. Voorzover men weet wat celsius is….

 15. Mw Spaink vergeet alleen zoals velen dit ook doen dat het klimaat wat is ontstaan de voedingsbodem voor Wilders is en dat er eerst onrust kwam en toen pas kwam Wilders.

 16. JPaul (10),

  Het parlement heet volksvertegenwoordiging. En ja, ze hebben een mandaat. Maar wanneer deze volksvertegenwoordiging dat mandaat gebruikt, ehh, misbruikt om het volk niet te vertegenwoordigen, maar hun eigen zin door te drukken, dan zit er iets goed fout.

  En Maxime Verhagen zou sowieso niets over TTIP hebben gezegd of zeggen, ook als hij niet gebonden was aan een zwijgplicht. Daar is hij Maxime Verhagen voor. De voorstanders hebben er baat bij er zo min mogelijk publiek debat over te hebben.

  J.

 17. Ik schijt op wilders en de dwazen die erachteraan lopen.
  Hij verdient geen aandacht maar krijgt het telkens weer.

  Dat de democratie door de macht hebbende politieke partijen die door een “democratisch” systeem zijn gekozen de boel democratisch belazeren is veel kwalijker.

  Leve de democratie.

 18. Al ben ik het niet altijd eens over de manier van zijn uitspraken, hij heeft in mijn ogen een goeie visie over Nederland. Ben hè helemaal eens met hem.

 19. “Zijn achterban spoort nota bene aan Nederlandse vrouwen te verkrachten indien zij sympathiek staan tegenover het opvangen van oorlogsvluchtelingen”
  Deze uitspraak slaat natuurlijk helemaal nergens op!
  Ik spoor niemand aan wie dan ook te verkrachten…

  Mocht je dat toch nog steeds een goed argument vinden heb ik de volgende voor je…

  De achterban van de PVDA is overbevolkt in de Nederlandse gevangenissen. Zij verkrachten/vermoorden/mishandelen/etc etc daadwerkelijk echt mensen.
  Kunnen we de schuld daarvan dan ook direct bij meneer Samsom op z’n bord leggen? Denk het niet he.

  Dat grote multinational probleem wat de staat veel geld kost is weer hele andere koek. Een probleem dat al jaren bestaat en waarvan de schuld niet direct bij de PVV ligt. Een “fuck-up” waar héél de Kamer aan schuldig is!

  Wat de PVV wel probeert is een probleem dat zich nu de kop op steekt op te lossen. De bodemloze EU-put, de oneindige “vluchtelingen”-stroom, de enorme geld-export naar het buitenland en de positieve discriminatie van in Nederland wonende buitenlanders.

  Dit is natuurlijk lang niet alles. Maar het zijn wel de dingen die de normale Nederlander direct in de portemonnee voelt.

  Maakt dat Wilders/de PVV eng? Ja, voor de groep geld-eters die hier toch alleen komen om te leven van mijn geld.
  Maar voor de gewone Nederlander… NEE! Niet eng. Totaal niet zelfs!

 20. Geachte Karin,

  Alleen al Uw uitspraak van “Vermeende Islamisering” geeft mij het gevoel dat U blijkbaar niet de realiteit goed ziet. Ik hoop van ganse harte dat U, als vrouw zijnde, niet te maken krijgt met de gevolgen van personen die er een ander denkbeeld tenaanzien van vrouwen op na houden dan wij gewend zijn in onze westerse samenleving.

  Verder wil ik de mensen hier, die roepen “leve de democratie” niet teleurstellen in hun overtuiging dat een democratisch gekozen regering een land regeert,… want dat is anno 2016 al decennia lang niet meer het geval, daar het nog altijd de grote multinationals zijn die de economische richting van een land bepalen en niet een democratisch gekozen regering. Daarin moet in de schrijfster van de collum Karin Spaink toch echt gelijk in geven. Alles in de westerse wereld draait om geld.
  Over de “democratisch” gekozen regering van ONS land gesproken,… de leden van die regering hebben hun kiezers, in hun campagne voor hun verkiezing, beloften gedaan … verbetering van een betaalbare gezondheidszorg, verbetering van de arbeidsmarkt (terugdringen van de werkloosheid), verbetering van de veiligheid voor ONZE burgers / kiezers in de openbaarheid, dus meer blauw op straat, verbetering van het aantal beschikbare sociaal huurwoningen voor de gewone werkende burgers, verlaging van de belastingdruk voor de burgers,….. en wat is er van terecht gekomen ???
  Diezelfde democratische regering heeft haar eigen burgers / kiezers belazert ! Ik zou het heel erg knap vinden als er iemand is die wil beweren dat het niet zo is.
  Dit is mijn mening, een mening van een gewone burger, die misschien dan niet zo hoog opgeleidt en welbespraakt is dan de meeste andere lezers van deze collum.
  Ik ben inderdaad een PVV stemmer, dus kunnen bepaalde personen mij gelijk in een hokje van de “dwazen” plaatsen en op mij “schijten” zoals ze dat verkondigen zonder mij als persoon te kennen.

 21. Hoi wij ( mijn familie ) zitten beetje tussen twee schuitjes in ( tussen wal en schip ) , aan de ene kant hebben wij allochtoonse kinderen in de familie, stuk of 5 , dus we zijn zeker niet rasistsich , maar wij stemmen wel wilders! ( de kinderen waarvan eentje nu 23 is ook ) , het totaal arabiseren ( arabirisatie )van Holland is een beetje een spookbeeld voor ons! Whats fucking next dat we allemaal besneden moeten worden bij de Hollandse wet?

 22. Ps trouwens ik zei : wij stemmen, maar ik stem eigenlijk zelf nooit! Vind ik saai!

 23. Edwin, het zijn de stiekeme, langzaam insluipende ondermijnende elementen van de niet seculiere, dus politieke, islam (Taqiyya) waar JUIST de gewone niet of half gelovigen, zoals jullie, last van hebben van. Of ex-moslims en mensen zoals Afshin Ellian, die voor Khomeini uit Iran is gevlucht en Salman Rushdie op wie nog steeds een fatwa rust. Carel Brendel schrijft o.a. daar over. Over het verraad van links.
  http://www.carelbrendel.nl/hetverraadvanlinks/

  Alleen alles wat links is, is heilig, zij menen de waarheid in pacht te hebben, anders ben je een racist. Zgn. progressief links die de uiterst conservatieve islam binnen haalt: dat is toch eerder lachwekkend dan anders wat? Stem gerust Wilders. Premier zal hij door gebrek aan voldoende intellectuele partij genoten ws toch niet worden, maar dit stem gedrag doet WEL de andere partijen opschuiven, wat al ruimschoots gebeurd is.

  En bedenk, dat alles met GELD en MACHT te maken heeft. Onder de dekmantel van geloof, islam of groen, valt veel te verdienen en is helaas zelfs Wilders niet helemaal te vertrouwen!

  Sterkte!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.