Statistiek

Comments Posted By Janus

Displaying 361 To 390 Of 1,721 Comments

Beestjes

@ Spaink 10.

Q: “Dus die mieren gaan eruit.”

Uiteraard, het is jouw territorium. :) Genoeg middeltjes aangereikt, lijkt me.

J.

» Posted By Janus On May 31, 2015 @ 23:46

@ Spaink 4.

Q: …”en bidden dat ze snel iets ander lekkers buitenshuis ontdekken.”

Je moet je gebed dan richten tot de geest van de mieren en zeggen: “Ieder zijn recht, jullie buiten, maar ik binnen, want dit is mijn huis.” (Nee, dit is geen grap.)

En tegelijk kan je dan toch zelf dat “ontdekken van iets lekkers” heel veel makkelijker maken door ergens suiker of honing neer te leggen met een afdakje erboven, zodat het niet weg kan regenen. En een spoortje ernaartoe.

Ik zou geen maatregelen nemen om ze dood te krijgen, want niet alleen is dat ‘niet zo vriendelijk’, maar het helpt vermoedelijk ook nog eens niet. Gelukkig heb jij die plannen niet.

Groet, Janus.

» Posted By Janus On May 30, 2015 @ 23:03

‘Going Clear’

Jan (32),

Die Men in Black durven niet bij Karin op bezoek. Ze steekt gewoon haar kruk tussen hun benen, ik bedoel ‘poten’, zodat ze de tanden uit hun bek vallen. :) Daarna schopt ze hen hun ufo weer in, waarna dat ding een zelfs voor ufo’s snelheidsrecord breekt om weg te komen.

J. :))

» Posted By Janus On June 10, 2015 @ 10:49

Hum, deze discussie begint steeds vreemder te worden, maar niet minder interessant. Bedankt voor de namen heren, dan heb ik weer ‘s wat na te zoeken.

Wat mij vooral opviel in Going Clear was de entourage van de Scientology. Met name die presentaties in grote zalen met zo’n enorm groot soort van schild of embleem achter de ‘grote man’. Het had iets van een CIA- of Pentagonpresentatie. Daaruit blijkt dat ze tot de grote (machtige) organisaties gerekend willen worden. Met spiritualiteit heeft dat niets te maken, wel met machtsstreven.

Overigens, dit is niks nieuws, want bij de Rooms-Katholieke kerk zie je ook al dit soort pracht en praal en dergelijke pracht en praal duidt alleen maar op wereldlijkheid en niet op spiritualiteit. Waarmee ik niet zeg dat spiritualiteit niks met het leven in deze wereld te maken heeft, verre van dat, maar dergelijke pracht en praal is alleen maar een ego-ding, al of niet collectief, en dan begrijp je er toch weinig van.

Er zijn trouwens nog meer overeenkomsten tussen Scientology en de Rooms-Katholieke kerk: alle wantoestanden die zich binnen de Sc-kerk voorgedaan hebben en zich daar nog voor doen, kwamen – en komen nog, tot op zekere hoogte – voor in de Rooms-Katholieke kerk. Niets menselijks is ook hen vreemd.

Groet, Janus.

» Posted By Janus On June 10, 2015 @ 10:43

Jan (23), als jij stelt: “Verder weet Karin na de die jaren nog steeds niks van de occulte wortels van Sc.”, dan lijkt het me handig als jij daar dan ‘s wat over vertelt. Op de manier waarop jij reageert heeft niemand er wat aan.

J.

» Posted By Janus On May 28, 2015 @ 16:50

@ Spaink (4).

Q: “Jan, wat zoek je in hemelsnaam op mijn website?”

Potje om azijn in te pissen? :))

Nou Jacinta (8), die aflevering van Rambam vond ik nogal puberaal. Oké, er werd wel iets in duidelijk gemaakt, maar verder dan het voorportaal zijn ze niet geweest.

Bram (9), naast onwetendheid en blinde naïviteit ligt meestal ook een sterk minderwaardigheidscomplex ten grondslag aan fanatisme. Bij mensen die echt worden achtergesteld is een minderwaardigheidscomplex begrijpelijk, maar vaak is daarvan geen sprake.

Jan (11), Aleister Crowley is zo mogelijk de meest omstreden esotericus/magiër die er geweest is. Het is maar zeer de vraag of zijn weg – druggebruik oa – werkelijk spiritueel inzicht oplevert. (Maar mogelijk bedoel je dat ook.)

“een Baal-religie”. Nou baal ik van veel religies…. :) Het is echter niet Satan die erachter zit, maar de manipulerende mens die misbruik maakt van de bange mens. Overigens een interessant stukje dat 11 van jou, maar als Scientology duidelijk een eindtijdverschijnsel is, dan maakt het dus onderdeel uit van de ramp. :))

Jan (13): “Scientology wordt geleid door satan zelf.”

Dan zou je het toch roerend eens moeten zijn met Karin?

En Bram (14), die uitspraak van Jan in 13 is toch de meest ultieme kritiek?

Toch grappig hoe deze discussie is geëscaleerd en dat terwijl, na de nodige onduidelijkheden, het toch om allemaal mensen gaat die zich kritisch ten opzichte van Sc opstellen. Alleen de invalshoeken verschillen nogal.

Geamuseerde groet, Janus.

» Posted By Janus On May 24, 2015 @ 18:20

NieuwLinks

En Klaver is natuurlijk een prima naam voor iemand van GroenLinks. :)

» Posted By Janus On June 02, 2015 @ 07:25

@ Frans (4).

De vraag (licht gecorrigeerd): “De vraag die ik hem voor zal leggen is, op welke wijze hij mij kan overtuigen weer lid te worden.” is een obligate, je krijgt dan een reclameverhaal, dan kan je net zo goed de nieuwe folder meenemen. Tenzij JK het anders aanpakt en jou de wedervraag stelt waardoor je indertijd je lidmaatschap hebt opgezegd. Dan blijkt dat de man iets van je wil leren en dat zou een pluspunt zijn.

Hoe dan ook, beter is JK op de voet te volgen en dan je mening vormen.

J.

» Posted By Janus On May 24, 2015 @ 17:42

De toekomst is nu

@ wijzij 38.

Q: “#36 Janus 1. Natuurlijk die negatieve zaken bestaan om geld te verdienen.”

Die negatieve zaken bestaan niet om er geld aan te verdienen, je draait de boel om. Het geld ergens aan verdienen komt altijd na het ontstaan of aanwezig zijn van datgene dat er de mogelijkheid toe biedt.

Maar dit hoort verder niet bij deze discussie.

Janus.

» Posted By Janus On May 21, 2015 @ 10:07

@ DeRaaf 32.

Uiteraard focussen mensen zich meer op negatieve zaken dan positieve, want daar zijn immers de gevaren van te verwachten. Van de positieve heb je niks te duchten.

@ jjge 34.

De discussie over de vrijwe wil an sich hoeven we hier idd niet over te doen, maar de vraag in hoeverre de ‘vrije wil’ van een autonoom KI-systeem overeenkomt met de onze lijkt mij interessant. Je kan dan beter begrijpen hoe dergelijke KI-systemen werken.

Groet, Janus.

» Posted By Janus On May 20, 2015 @ 11:19

@ Wijzij (23).

Q: “Janus, en als wij een losgeslagen systeem zijn. Dan zal die systeem(beschaving) uiteindelijk ophouden te bestaan en vervangen worden door een nieuwe. Maar hoe die wordt vorm gegeven is mij niet duidelijk.”

Van een doelbewust vervangen of vorm geven zal wel geen sprake zijn. De natuur zal zijn werk doen en dus is sprake van een organisch proces. Tenzij je gelooft – en die stromingen zijn er – dat de ‘goden’ ons zullen komen redden en andere chips in ons hoofd zullen komen solderen. :))

Groet, Janus.

» Posted By Janus On May 20, 2015 @ 02:24

@ jjge (20).

Q: “Wat me in deze discussie nog steeds opvalt, is dat er puur in menselijke begrippen over machines gepraat wordt… “ze” zijn al dan niet intelligent; “willen” iets, en, o gruwel, willen ons op termijn wellicht overheersen! Maar waarom zouden ze dat willen? Waarom zouden ze überhaupt iets willen?”

Het is idd interessant en zeer belangrijk om je ‘s af te vragen in hoeverre de ‘vrije wil’ van de mens verschilt van de ‘vrije wil’ van een KI-systeem.

Laten we, zonder daar al te diep op in te gaan, ervan uit gaan dat wij als mens een wil hebben. En ja, in beginsel zou die vrij zijn. Maar hoe vrij eigenlijk? Onze wil mag dan vrij zijn, maar wát wij willen (en doen) vloeit vrijwel altijd voort uit onze (onontkoombare) behoeften.

Het ironische is nu dat dat ook geldt voor een autonoom KI-systeem. Het enige verschil is dat die behoeften ingeprogrammeerd zijn – research bijvoorbeeld – en de onze niet, als we even buiten beschouwing laten dat ook wij hybride, gefabriceerd kunnen zijn. Zo’n KI-systeem wil alleen andere dingen dan wij op basis van die andere behoeften en in hoeverre dat ooit met mekaar zal gaan botsen is dus de vraag.

Groet, Janus.

» Posted By Janus On May 20, 2015 @ 02:19

@ DeRaaf (17).

Q: “Het grote voordeel wat “men” met KI wil bereiken is dat KI systemen veelal autonoom zijn. Ze hoeven niet meer verbonden te zijn met bijvoorbeeld internet (of andere netwerk interface) om “onze” input te ontvangen. Dit zou betekenen dat een hacker het stukken moeilijker krijgt om dingen te hacken op afstand.”

Juist in dat autonoom zijn schuilt een gevaar. Als er een storing in zo’n ding optreedt, dan kan de handelwijze ervan eventueel ook veranderen en dan op een manier die zeer ongewenst is. In hoeverre dat risico groot is (en met grote gevolgen) dat is nog niet te overzien. Maar de mens schijnt er vooral behoefte aan te hebben om door schade en schande wijs te willen worden, als hij tegen beter weten in veel verwacht van technische ontwikkelingen, daar zijn legio voorbeelden van.

Dat ze niet meer verbonden hoeven te zijn met bijvoorbeeld internet heeft dan tot voordeel dat hackers er niet bij kunnen, maar een eventuele reparateur op afstand ook niet. Dus dat voor- en nadeel zouden mekaar aardig in evenwicht kunnen houden.

Q: “Als ik mensen hoor spreken over hun “angst” voor KI dan hoor ik voornamelijk hun “angst” voor automatisering.”

Dat lijkt me vrij logisch. Niet alleen kennen we automatisering beter (en de vaak/soms negatieve gevolgen daarvan), maar voor mij als leek is het lastig om een goed beeld te krijgen van KI. Ik hou het er maar op dat een computer met KI z’n eigen automatisering regelt. :)

Groet, Janus. (Ik loop wat achter…. :) )

» Posted By Janus On May 20, 2015 @ 01:35

@ Jan (18),

Q: “@ Janus, de antichrist is op zijn minst een fabricage: Daniël 2:43 en dus een Cyborg.”

Gesteld dat de mens een hybride wezen is, middels genetische manipulatie ontstaan door toedoen van ‘hogere’ wezens – zie die Sumerische kleitabletten – dan is de mens dus een fabricage en kan de mens dus de antichrist zijn. Ook volgens Daniël 2:43.

Dit is weliswaar niet de discussie die Karin hier heeft gestart, maar er is een overeenkomst. Ik zie de (dus kunstmatige) mens als een volkomen op hol geslagen wezen. Het veel hogere intellect dat we kennelijk bij onze ‘schepping’ hebben meegekregen leidt er niet toe dat we het dierlijke in ons beheersen (en dus een leven in balans leiden), maar het leidt ertoe dat het dierlijke in ons – dat kennelijk veel sterker is – dat intellect alleen maar gebruikt om alles om ons heen te overheersen met superveelvraat tot gevolg.

Wij zijn een losgeslagen systeem dus.

Later meer, hoop ik, Janus.

» Posted By Janus On May 19, 2015 @ 10:52

@ 11 en 12. Een computer met KI kan een soort ‘loose cannon’ worden en dat is het risico. Zeker als dat loose cannon dan ook nog ‘s zichzelf kan beschermen tegen ingrepen van buitenaf, de mens die eea dan wil herstellen.

En het is niet denkbeeldig dat zo’n situatie ontstaat, want als zo’n KI-computer bijvoorbeeld grondig wordt beveiligd tegen aanvallen van hackers, wat uiteraard zeer belangrijk kan worden in zulk soort situatues, dan kan het zijn dat zo’n ding op een gegeven moment de eigen programmeur ook als hacker ziet en dan zit je met de gebakken peren. Uiteraard is dat dan een storing, maar ja, die kan je alleen verhelpen door in het systeem te komen…..

Niet dat die KI-machines dan meteen de wereld zullen willen overnemen, daar hebben ze idd geen belang bij*, maar KI-zelfgekozen aansturingen van van alles en nog wat – verkeerslichten of medisch onderzoek bijvoorbeeld – kunnen dan gruwelijk fout gaan. (Deze voorbeelden zijn mogelijk niet terzake, maar ik ben dan ook een leek.)

* Of wie weet wél, als ze er ook op geprogrammeerd zijn om zichzelf te beschermen (en daar de middelen voor hebben).

En DeRaaf, bedankt voor je interessante info.

Groet, Janus.

» Posted By Janus On May 18, 2015 @ 10:33

Jan (10), De AntiCrist is gewoon de mens…..

» Posted By Janus On May 18, 2015 @ 10:23

Q: “de optimisten die verwachten dat computers met intelligentie ook een besef van ethiek en moraal zullen ontwikkelen”

Een volstrekt onzinnige aanname. Alsof ónze intelligentie ertoe heeft geleid dat er ethiek en moraal zijn ontstaan, áls die al ontstaan zijn.

Het is dan ook niet te verwachten dat KI het beter doet. Zeer terecht opgemerkt, Karin.

En áls ethiek en moraal al zijn ontstaan, dan is het vanuit empathie en dat ontbreekt ten ene male bij een machine. En daarin zou het grote gevaar kunnen schuilen: Gevoelloze systemen die met mensen omgaan. Maar die systemen zitten al in de huidige samenleving ingebouwd, want hoe groter de afstand tussen beleidsmaker en de mensen waar het om gaat, hoe minder empathie bij het beleid.

Ik denk dat KI overigens nooit de menselijke intelligentie zal overtreffen. Wel kunnen er molochen van machines ontstaan die ernstig verstorende gezwellen in de samenleving zullen vormen die dan nog slechts met de grootste moeite onder controle te krijgen zijn. Van die ontwikkeling zien we wel al het begin.

J.

» Posted By Janus On May 14, 2015 @ 00:37

Inkijkje

Graag gedaan, Karin.

Dan nu over tot de inhoud. Nee, geen antwoord van mij maar van John Travolta:

http://www.nu.nl/achterklap/4025759/john-travolta-neemt-scientology.html

Minpuntje is wel dat hij die documentaire niet eens heeft willen zien. Maar ach.

J.

» Posted By Janus On April 07, 2015 @ 09:47

@2. Ach, wat is belangrijk, Karin stelt het meestal wel op prijs.

Nog eentje te gaan, Karin: vierde zin: “Aan het word komen” enz.

J.

» Posted By Janus On April 03, 2015 @ 01:09

Typo’s in de 3e en 4e zin.

» Posted By Janus On April 01, 2015 @ 21:25

Complot

@ Jeroen 29.

Mijn reserves tav vooral de westerse religies is juist gebaseerd op mijn kennis van spirituele wetten.

Zwart-wit gesteld zijn er twee soorten kennis. 1, Die van de linker hersenhelft, de logica, onderzoek, de moderne wetenschap enz. En 2, de kennis van de rechter hersenhelft. Die kennis kun je niet opdoen door over iets na te denken, die kennis kun je alleen maar ontvangen, maar je moet je er dan wel voor open stellen. (Jij zult dit ongetwijfeld “wazig” noemen en in zekere zin heb je gelijk: het is ongrijpbaar, maar Einstein wist maar al te goed wat hiermee bedoeld wordt.) Korter gezegd: je hebt de kennis van het denken en de kennis van het niet-denken. Beide vormen van kennis dienen mekaar aan te vullen en ontwikkeld te worden. Daarom moet het onderwijs daarop gericht zijn.

En als de wetenschap zich beperkt tot het herhaalbare – wat ze doet – dan kan ze het niet-herhaalbare dus niet bewijzen. Dat lijkt me toch een groot gemis.

Nog een aanvulling over dat vermeend racisme van Steiner. Het boek ‘De Volkszielen’ bevat een aantal voordrachten van hem en die hadden o.m. ten doel de vrede te bevorderen. (We spreken 1910.) Discriminatie van het ene ras tov het andere past beslist niet in die doelstelling.

Dat boek van Dennett ga ik niet kopen, ik moet Nietzsche nog lezen. :)

Janus.

» Posted By Janus On June 05, 2015 @ 23:45

@ Jeroen 27.

Het is me duidelijk, en jou ook, neem ik aan, dat onze gedachten over de Antroposophie sterk uiteen lopen en aangezien een verdere discussie daarover in deze draad niet alleen vrij onvruchtbaar zou zijn, vrees ik, maar ook naar mijn idee teveel offtopic zou worden, laat ik het daarbij. Wel nog een paar punten die meer algemeen zijn.

Dat geesteswetenschappen geen wetenschap zijn in de zin van ‘wetenschap’, blijkt ook uit het feit dat religies in het algemeen niet worden geciteerd door de wetenschap, dat geldt niet alleen voor de Antroposophie. Maar dat zegt weinig. Uiteraard heeft de wetenschap vele beweringen van religies onderuit gehaald, maar vooral bij de kwantumfysica gaat het andersom: deze bevestigt dingen die duizenden jaren geleden al zijn opgeschreven. En hoe meer er meetbaar wordt, hoe meer er zal worden aangetoond: telepathie, helderziendheid enz, allemaal zaken die met velden te maken hebben die nog niet gedetecteerd kunnen worden en dus worden die zaken door de huidige wetenschap als niet bewezen beschouwd. En dat is meteen de achilleshiel van de wetenschap: die meetbaarheid is en zijn beperking.

Q: “Dat doet niets af van het feit dat het inderdaad beter is om zowel creativiteit als rationaliteit te ontwikkelen.”

Daar ben ik het mee eens en dat is dus een pré van de Vrije Scholen (en andere die dat principe hanteren). En dat er dan mensen zijn die in de verdediging schieten als er lastige vragen worden gesteld – zie de door jou geleverde site – is een algemeen menselijk verschijnsel. Te betreuren uiteraard, maar ook dat is niet exclusief iets van de Antroposophie of de Vrije Scholen.

Dat de hedendaagse Aantroposophie de rassenleer van Steiner terug heeft getrokken, is natuurlijk logisch en is gebeurd, naar ik aanneem, onder druk van de buitenwereld, niemand wil met ‘racisme’ geassociëerd worden, zelfs niet als dat onterecht is. Datzelfde zie je bij de Zwarte Pieten discussie. Ook bij die discussie kun je je afvragen in hoeverre de beschuldiging van racisme reëel is.

En uiteraard moet je ook naar een klein clubje criticasters luisteren, maar wel in perspectief.

Janus.

» Posted By Janus On June 05, 2015 @ 13:44

@ Jeroen 25.

Jeroen, ik vind dat je de plank behoorlijk mis slaat door de Anthroposophie van Steiner min of meer over één kam te scheren met de Scientology ‘kerk’.

Steiner heeft een bepaalde visie op de mens ontwikkeld die een hele brede basis heeft. De Scientology ‘kerk’ kan daar niet eens in de schaduw van staan. En met occultisme heeft Steiners leer niets te maken, ook al zullen mensen die alles vreemd vinden die vergelijking mogelijk maken. (Iets wat op die site die je genoemd hebt, het geval is. Het probleem met zo’n site is ook dat je nooit kunt vaststellen hoe groot die groep is (in percentage) in vergelijking met de groep die wel tevreden is met de situatie.)

“Going Clear” heeft ook mij helderheid gebracht in die zin dat ik nu veel beter begrijp wat Scientology in wezen is. Het is niet veel meer dan een simpele manier waarbij je je trauma’s kan verwerken, althans, dat wordt geclaimd. En daar wordt een bio-feedback apparaatje bij gebruikt om te signaleren bij watvoor soort dingen je stress ervaart. En dan moet je daar net zo lang aan denken tot die (gemeten) stress voorbij is. Veel meer is het niet. En als je alle pijnpunten in je leven hebt gehad – waar is het eind? – dan ben je ‘Clear’ en tot veel meer in staat. In die zin is ook de ‘leer’ van de Scientology niet zo gek – het is iets dat elke therapie beoogt – en voor mensen met weinig verstand van zaken waarschijnlijk indrukwekkend. Alleen is er een gemeenschap rond ontstaan die is ontspoort tot een soort gezwel waar je niet blij van wordt.

Bij de vrije scholen van Steiner gaat het om het in balans ontwikkelen van kinderen. Dwz: Niet alleen de linker hersenhelft wordt voornamelijk ontwikkeld, wat bij het reguliere onderwijs het geval is, maar ook de rechter hersenhelft. De rechterhelft is veel meer betrokken bij het gevoelsleven en creativiteit, vandaar dat er in de Vrije Scholen veel meer aan kunst wordt gedaan. De juistheid van die visie is naar mijn idee allang bevestigd. Het ontwikkelen van creativiteit middels kunst of wat dan ook komt de rationele kant ten goede.

Overigens is het altijd juist om ergens “heel voorzichtig” mee te zijn, Scientology is een goed voorbeeld, maar dan niet op basis van een beschuldiging dat iets “een nogal wazige leer” is. Als die leer voor jou namelijk wazig is, dan weet je er gewoon te weinig van en ontbreekt meteen de basis van je kritiek. Ook over het vermeend racisme van Steiner bestaan veel misverstanden, maar dat laat ik hier maar rusten, want dat wordt teveel een zijpad.

Janus.

» Posted By Janus On June 05, 2015 @ 06:31

Ik vond Heleen Dupuis vroeger wel goed, maar ik heb nooit begrepen wat zij als ethica bij de VVD doet. Vooral vandaag de dag is het contrast tussen ethiek en de VVD wel heel erg schril te noemen met al die schuinsmarcheerders, maar dat contrast was er altijd al. Dat blijkt temeer uit de hele manier waarop over mensen wordt gedacht, bijvoorbeeld in het kader van de zorg, maar dat is bij lange na niet het enige terrein. Uitkeringsgerechtigden, studenten, noem maar op.

En de eruditie van JPaul (10) doet zich hier ook weer ‘s gelden. ;) Of komt het doordat hij (in dit blauwe geval) teveel de rook van het Ruhrgebied inademt. :)

J.

» Posted By Janus On March 19, 2015 @ 06:27

Voordat dit hier – terecht!!! – een discussie over de zorg wordt, toch eerst iets over die complottheorie van minister Schippers (die overduidelijk de juiste koers kwijt is).

De eerste vraag die aan haar gesteld had moeten worden – die ik nergens gehoord heb – is de vraag of zij, zittend in het kabinet immers, ook al op de hoogte was van het bestaan van dat bonnetje. Zo ja, dan is zij, ook al was het niet haar directe verantwoordelijkheid, in gebreke gebleven ten opzichte van de Kamer. Het is immers een vorm van achterhouden van bewijs van een misdaad waar je van op de hoogte bent, een vorm van obstructie van de rechtsorde?

Die vraag zou alsnog aan haar gesteld kunnen worden……

En is die vraag trouwens aan Rutte gesteld?…. (Vergeef me dat ik het niet helemaal letterlijk heb gevolgd.)

En ja, die huisartsen, altijd al oproerkraaiers geweest. :))

Goed stuk overigens, Karin.

Janus.

» Posted By Janus On March 18, 2015 @ 11:22

Voor volk en vaderland

@ JPaul (2).

“Wettig” ja, maar de Kamer had dat niet moeten accepteren. Die twee lulhannesen hadden als hoofdgetuigen opgeroepen moeten worden.

J.

» Posted By Janus On March 12, 2015 @ 12:25

Sociaal

En het kan eigenlijk nog verder gaan. Waar het nu al normaal wordt geacht om bij een behoefte aan thuiszorg eerst een beroep op familie te doen, voordat op professionele hulp een beroep wordt gedaan, daar kan die redenering straks ook gaan gelden op financiëel gebied: Wie familie heeft die geld genoeg heeft om je te onderhouden, heeft straks geen recht op bijstand meer. Dat is feitelijk de redenering bij oma Diane.

Dat zal de goede verhoudingen binnen families zeker ten goede komen….

J.

» Posted By Janus On March 07, 2015 @ 12:55

Celstrsf komt idd voor, Carolina (20), maar wel alleen in zeer extreme gevallen, zoals dit:

http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/celstraf-voor-edenaar-om-uitkeringsfraude-1.4714511

Dus zeven jaar een dubbel inkomen, waarvan eentje een uitkering en dan maar vier maanden vast zitten. Mogelijk dat die man een VVD-er was. :))

En zo lang mogelijk in leven blijven, alleen om de sociale dienst te irriteren, dat heb ik er nou ook weer niet voor over, maar ik begrijp je punt. Zo min mogelijk werken vind ik dan een betere optie. :))

Groet, J.

» Posted By Janus On March 05, 2015 @ 23:16

Karin,

Ik ben het voor de volle 100% met je eens! Godzijdank heb jij weer de kracht om dit aan te kaarten. Gevalletje van gedragsverandering op aanraden van je buurvrouw? :)

@ 2, JPaul:
Q: “Je vraagt je trouwens af, of bijstandsgerechtigden wel zo maar naar de voedselbank mogen, zonder daar een gedegen administratie van bij te houden.”

Daar heb je een punt. Het was dertig jaar geleden al zo dat iemand met een uitkering “inkomsten in natura” ook moest opgeven. Deze werden dan in geld ingeschat en van je uitkering afgetrokken.

@ 18, Carolina: Q: “Ergo: celstraf??”

Nee, geen celstraf, want dat kost veel meer dan een uitkeringstrekker. Ze krijgt uiteindelijk vrijwel zeker een korting van 10%, tot ze het hele bedrag heeft afbetaald. Wat niet gaat lukken, want het schuldbedrag vermeerdert zichzelf steeds met een rentebedrag dat ws hoger is dan het op de uitkering te korten bedrag.

Ik begrijp trouwens niet wat ze met deze politiek denken te bereiken. (Maar ja, doordenken is niet de sterkste kant van de overheid.) Door dit beleid zullen steeds meer mensen ontmoedigd worden, depressief enz – om nog maar te zwijgen van lichamelijke verschijnselen – en dus arbeidsongeschikt. Of zit de winst in het aantal uitkeringstrekkers dat zelfmoord pleegt, omdat ze niet langer in deze wereld kunnen leven? Elke dooie uitkeringstrekker levert immers een bezuiniging op? In het geval van oma Diane levert dat niet een vermindering van uitkering van 10% op, maar van 100%.

Ik ben er zo langzamerhand van overtuigd dat ze erop aan sturen dat mensen zich van kant maken.

Janus. (Ooit hier begonnen te schrijven ivm suïcidaliteit als gevolg van het beleid van de ‘Sociale’ Dienst.)

» Posted By Janus On March 05, 2015 @ 21:46

Valse vrienden

Facebook wordt dus een gevalletje van digitale plofkip.

» Posted By Janus On February 19, 2015 @ 00:55

«« Back To Stats Page