Sociaal

Mijn buurvrouw is psychiater. Ze had kanker, daardoor belandde ze financieel in een ongemakkelijke mix van ziektewet en prepensioen. We spraken elkaar geregeld. Ze had snel door – ze was immers een professional – dat ik in een diep dal was beland, en gaf me een gouden tip.

‘Wanneer je middenin een depressie zit, ontwikkel je allerlei gedrag dat daarbij hoort. Maar later, wanneer het je emotioneel weer beter gaat, zit dat gedrag je nog flink aangekleefd. Dat heeft zich inmiddels verzelfstandigd, en het bindt je alsnog aan die depressie, sleurt je daar onbedoeld telkens weer in terug. Je moet moedwillig afstand nemen van het gedrag dat je een tijdlang tegen jezelf beschermde, anders kom je nadien geen stap verder.’

Het was een gouden tip, vrijelijk gegeven, en in dank ontvangen.

En wat een mazzel dat ze in de ziektewet zat, niet in de bijstand. Anders had de Sociale Dienst gemeend dat de buurvrouw haar advies aan mij in rekening had moeten brengen en had ze bij ontstentenis daarvan zelf een naheffing plus fikse boete gekregen.

Want dat is wat De Monitor ons in de uitzending van zondagavond leerde: wie een uitkering krijgt en onderwijl in de persoonlijke sfeer iets voor een ander doet dat in een andere context geld zou kunnen opleveren – de zogeheten ‘op geld waardeerbare activiteit’ – wordt duchtig gestraft. Oma Diane ontving van de Sociale Dienst een rekening van vierendertigduizend euro boete – binnen een maand te betalen, nota bene – wegens het oppassen op haar eigen kleinkinderen. Ze had daar kennelijk geld voor moeten vragen. Of mogelijk hadden haar kinderen haar betaald met boodschappen, wat al even fout was.

Het is de meest absurde uitloop van de speurtocht naar uitkeringsfraude tot nu toe. We kennen al een paar jaar de vreselijke constructie dat iedereen die bijstand, kinderbijslag of AOW krijgt, zelfs indien er geen enkele reden is om fraude te vermoeden, op straffe van boetes en kortingen verplicht is om thuiscontroles toe te staan. Wie een uitkering heeft, is per definitie verdacht.

Maar deze affaire gaat nog een stap verder: wie een uitkering heeft, mag niks meer gratis voor een ander doen. De Sociale Dienst meent dat je er geld voor had moeten vragen, brengt het betreffende bedrag met terugwerkende kracht in mindering op je uitkering, en geeft er een botte boete wegens fraude bij. Hoe ziek is dat?

Het is een misselijkmakende economisering van het sociale verkeer, van intieme verhoudingen. Je zit in de bijstand en helpt je zieke moeder? Goed zo, want mantelzorg moet, en haar thuiszorg is wegbezuinigd. Maar stuur mams na afloop wel even netjes de rekening, anders staat de Sociale Dienst later boos met een boete op je stoep.

Wat een prachtig land. Zo sociaal, ook.

Author: Spaink

beheerder / moderator

26 thoughts on “Sociaal”

 1. Dank je wel voor je stellingname: ‘misselijkmakende economisering’.

  Typisch een geval van de goeden moeten onder de kwaden leiden. Want natuurlijk zijn er ook situaties waar een dergelijk beleid wel passend is.

  Maar doorgaans niet.

  Frans

 2. Zo maak je van samenleving dus maatschappij.
  “economisering van het sociale verkeer, van intieme verhoudingen.”
  Dat betekent dat wanneer ik de liefde “bedrijf” – dat die liefde ook bedrijfsmatig geadministreerd dient te worden.
  Sociale interactie verwordt tot quantificeerbaar mechanistisch transport van af te boeken gegevens. Grootheden die in zo’n model niet passen -zoals “voelen” en talloze andere ontelbare factoren- werken vertroebelend en zijn alsdan buiten beschouwing te laten.

  Het is trouwens maar goed dat Lange Frans bekend is van radio en TV, want anders zou voor De Monitor dit geval vast niet “echt” genoeg zijn om op enige belangstelling te rekenen.
  Aandacht vragen aan een kamerlid, wat zich bij bijstand niks kan voorstellen omdat het bijna twee ton ‘s jaars aan vergoedingen binnensleept, is even zinloos als denken dat zo een volksvertegenwoordiger er voor iemand anders dan louter zichzelf zit. Sich selbst, oder die Partei – mag je dan weer niet zeggen; dus dat laat ik fijntjes achterwege.
  Ook de hoogleraar heeft ‘t maar half door wat er speelt. Als de moeder van Lange Frans een verbod op contact met haar kleinkinderen (wat dan éérst geformaliseerd moet worden) had aangevochten bij de rechter; was veel ellende voorkomen geweest. (al overbelast je het juridisch systeem en poog je falende regelgeving te repareren met uitbreiding daarvan)
  Je vraagt je trouwens af, of bijstandsgerechtigden wel zo maar naar de voedselbank mogen, zonder daar een gedegen administratie van bij te houden.

  De fout ligt óók bij de ambtenarij -all those little Eichmanns- die gedachteloos dat en op die manier implementeren wat zij denken dat goed voor “ons” is.
  Zo gaat “The Banality of Evil” niet altijd schuil achter een “Zweifingerbart” als die van Charlie Chaplin of Otto Frank (ja, ja, vader van) maar vermomt zich liefst als de vanzelfsprekendheid van het welwillende.
  Zwartgallig, ikee? Welnee, hoogstens melancholiek.

 3. Mijn Hemel… Is bekend of oma Diane dat geschifte bedrag daadwerkelijk heeft moeten betalen? Ik overweeg nu trouwens om oppas te worden. Die verdienen blijkbaar prima. Wat een mafketels bij de S D.

  De verhoudingen zijn behoorlijk scheef: als burger worden we geacht ons op vele fronten gratis in te zetten voor de maatschappij / overheid (dit gaat vaak naadloos in elkaar over). Andersom wordt alles in rekening gebracht. Mmm. Heb zojuist een prachtig, goed functionerend kind groot gebracht. Zelf gedaan, maar hàd ook gekund via Jeugdzorg, allerlei rijksinstellingen etc. Had gekund. Dus: geachte overheid, de rekening volgt.

 4. Carolina @ 4: Blijkens de uitzending had ze al beroep aangetekend, en dat verloren. Dus ja, ze zal moeten betalen – alleen weet ze vermoedelijk niet hoe. 34.000,- euro ophoesten terwijl je in de bijstand zit? Van de bijstand mág je niet eens zoveel geld hebben.

 5. Het is godsgeklaagd. Kan me er zo boos over maken. Moet oppassen (zal uitkijken niet op te passen op kleinkinderen) geen hartverzakking te krijgen van dit nieuwe denigrerende gedoe.

 6. Ik kreeg gelukkig geen bijstand. Omdat ik al 8 maanden geen inkomen had vond de gemeente dat er wel iets niet in de haak moest zijn, dus dat ik geen bjistand moest krijgen. Dus kreeg ik geen boete als ik voor mijn vader in de revalidatieinstelling ging zorgen.

 7. en dan is ze er nog niet, want daarna komt de huurvergoeding, zorgtoeslag, enz.
  Allemaal terug omdat het inkomen hoger is geworden door die 35.000 euro die alleen op papier bestaat.
  Hoeveel uren en vergoeding daarvoor hebben ze eigenlijk “berekend”?

 8. Pingback: Sociaal - Sargasso
 9. Het lijkt me dat die tip van uw buurvrouw ook handig zal zijn als ons land weer uit de economische recessie kruipt.

 10. Het ontbreekt er nog maar aan dat een dame in de bijstand die een romantische avond doorbrengt met een heer of een andere dame, beboet wordt omdat zij daarvoor geld had kunnen – en moeten – vragen. Terwijl doorgewinterde criminelen van Fred Teeven 4,7 mio belastingvrij toegestopt krijgen. Wat een wereld.

 11. Gelukkig is de Boetewet na een vernietigend Rapport van de NO en een even vernietigende uitspraak van de CRvB van haar scherpste kantjes ontdaan. Daarnaast gaan Sociale diensten vaak te ver, maar ook in de ParticipatieWet mag je, gratis, mantelzorg leveren. Bovengenoemde uitwassen zijn met een goede en deskundige advocaat, gelukkig, nog te bestrijden. Let er wel op dat hij/zij lid is van de SSZ

 12. Het contrast met grote bedragen uitgegeven aan b.v. misdaad €4.7 miljoen (geeft Teeuwen zomaar als beloning weg). Banken weten goed geld te verdienen.
  Oplichterij alom in bedrijven die de economy bepalen. Monsanto, ook een commercïeel denkende instantie, de calculerende maatschappij dat zijn wij, niets op tegen toch. O ja het gepeupel, jan met de pet moet wel gecontroleerd, stel je voor dat zij massaal gaan calculeren, oei.. dat gaat pijn doen. sociale dienst is achterhaald,in een maatschappij waar geen voldoende werkgelegenheid is.

 13. De laatste tijd is vpro’s tegenlicht een grote inspiratiebron voor mij. Verder lees en hoor ik heel veel over de kantelen en de transitie. Zo was er een tijd geleden een uitzending over basisinkomen. http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/gratis-geld.htm l. Geef iedere burger een basisinkomen waarmee hij/zij kan voorzien in zijn basisbehoeftes. Dit is een experiment geweest voor 4 jaar in een Canadees dorp, dat veel positieve effecten opgeleverd heeft. Door iedereen een basisinkomen te geven zijn mensen niet afhankelijk van een sociale dienst en kunnen mensen hun talenten inzetten zoals ze bedoelt zijn. Er hoeft dan ook geen controlesysteem opgetuigd te worden waarmee iedereen met een uitkering als potentiele fraudeur aangemerkt wordt en de “fraudecontroleurs” kunnen zinvol ander nuttig werk gaan doen. Door iedereen een basisinkomen te geven kan het overgrote deel van het ambtenaren apparaat wat gebaseerd is op controle afgeschaft worden

 14. Gewoon bespottelijk dit verhaal, ja oke vrijwilligers werk kan soms goed zijn als afleiding als je op een baan zit te wachten maar dit vind ik echt van de ratten besnuffeld is hier nou niemand die het voor haar op kan nemen een ombudsman of een advocaat die zin heeft om de gemeente even terug te fluiten. ik vind dit zo onrechtvaardig heel naar om te weten dat je zo behandeld wordt in Nederland.

 15. In de Tweede Kamer hebben alle partijen ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  De wet zorgt ervoor dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan.
  zijn vanaf 1 juli 2015 constructies waarbij werkgevers allerlei manieren bedenken om minder dan het minimumloon te betalen verboden en wordt de opdrachtgever ook aansprakelijk bij misstanden.
  Alle partijen in de Tweede Kamer hebben ingestemd.
  Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/03/tweede-kamer-stemt-unaniem-in-met-de-wet-aanpak-schijnconstructies.html

  Mijn vraag is nu deze: En hoe zit het met deze constructie,zie foto.

  Want hoe vrijwillig is verplicht vrijwilligerswerk?
  De praktijk laat nu al zien dat gemeenten werklozen zonder loon laten werken in de groenvoorziening, de zorg en productiewerk met verdringing van betaald werk als gevolg.
  En een verhuisplicht, hoe verzin je het in tijden waar je al vrijwel geen vast contract meer kan krijgen!
  Wanneer werklozen in de bijstand elders in het land een jaarcontract krijgen aangeboden kan de gemeente een verhuisplicht opleggen.
  Op straffe van korting uitkering.
  Dat is een maatregel die geen enkele vaste baan extra op zal gaan leveren voor de inmiddels bijna 700.000 werklozen in ons land.
  En komt deze maatregel er dus op neer, dat je straks ieder jaar verplicht zou worden om te verhuizen.
  http://www.partijrechtenkind.eu zegt dit pikken wij niet..!

  En dat is nog niet alles, want Jetje Klijnsma’s regelt ook nog even een samenwoon boete en een boete op mantelzorgen.
  Uitkeringsgerechtigden met een inwonende moeder met AOW worden gekort op hun uitkering.
  Zelfs zonder uitzondering voor mantelzorgers.
  Deze regels zijn te heftig en behandelen werklozen als criminelen.
  Deze maatregel gaat in de toekomst ook gelden voor mensen met een arbeidshandicap die onder de Participatie wet komen te vallen.
  Waar gaat dit heen?

  En onlangs nog deze,met uitkering mag je blijkbaar niet op je kleinkinderen passen: ‘Opa’s en oma’s met bijstand mogen oppassen’ http://www.telegraaf.nl/binnenland/23760466/___Bijstand-oma_mag_oppassen___.html Diane van Aalderen​ is het overkomen.

  Hoelang pikken de burgers dit nog?

  En hoe zit het met de politici die krijgen ook wachtgeld en ook dat is een uitkering: Hoe kan het dan dat oud-ministers en andere politici die wachtgeld krijgen daarvoor geen tegenprestatie leveren?
  Oud-bewindslieden krijgen vier jaar wachtgeld en hoeven pas na drie maanden te solliciteren..!
  Deze krijgen in het eerste jaar tachtig procent van hun jaarsalaris en in de jaren daarna zeventig procent.
  Oud-ministers en andere politici die wachtgeld krijgen, hoeven daarvoor geen tegenprestatie te leveren.

  Oud-bewindslieden krijgen vier jaar wachtgeld en hoeven pas na drie maanden te solliciteren.
  Ze krijgen in het eerste jaar tachtig procent van hun jaarsalaris van 120 duizend euro en in de jaren daarna zeventig procent.

  Tussen 2002 en 2010 ontvingen voormalige ministers en staatssecretarissen van de kabinetten Kok I en II en Balkenende I tot en met IV 3.678.688,32 euro aan wachtgeld.

  Een en ander blijkt uit gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken die vrijkwamen doordat Elsevier een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur.
  Ministers en staatssecretarissen hebben een jaar lang recht op 80% en de overige jaren op 70% van hun laatst verdiende salaris.
  De duur hangt af van het aantal dienstjaren, inkomen uit werk gaat van het wachtgeld af.
  Overigens zijn er grote verschillen tussen ministeries.
  Het ministerie van Defensie heeft het meeste getoucheerd: 513.231 euro in de laatste 8 jaar.

  In die periode ontvingen 34 ministers en 22 staatssecretarissen wachtgeld.
  De ministers stopten ruim 2,3 miljoen euro in de pocket, staatssecretarissen moesten het doen met 1,4 miljoen euro.

  Overigens maakten 14 oud-ministers en 11 staatssecretarissen met recht op wachtgeld geen gebruik van het wachtgeld.

  Kampioen wachtgeld vangen is een oud-minister van Defensie 350.000 euro. Hij wordt gevolgd door oud-ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (2ton) dan wel Wonen, Wijken en Integratie (175.000 euro).

  Hoelang pikken wij ,dit nog: https://www.google.nl/search?q=hoelang+nog+kinderrechtenactivist&oq=hoelang+nog+kinderrechtenactivist&aqs=chrome..69i57.23646j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8

 16. heel veel grootouders zorgen fulltime voor hun kleinkinderen omdat hun ouders vanwege diverse problematiek dat niet kunnen. Dat heet pleegzorg. Pleegouders krijgen een vergoeding, die ongeacht of ze in de bijstand zitten niet gekort mag worden op hun uitkering.

 17. Inderdaad @karinspaink, in de bijstand mag je zeker niet zoveel geld hebben (zie reactie nr 4). En je mag dergelijke bedragen niet bijverdienen / ‘t valt niet met een reeel maandbedrag in te houden. Ergo: celstraf??

 18. Karin,

  Ik ben het voor de volle 100% met je eens! Godzijdank heb jij weer de kracht om dit aan te kaarten. Gevalletje van gedragsverandering op aanraden van je buurvrouw? :)

  @ 2, JPaul:
  Q: “Je vraagt je trouwens af, of bijstandsgerechtigden wel zo maar naar de voedselbank mogen, zonder daar een gedegen administratie van bij te houden.”

  Daar heb je een punt. Het was dertig jaar geleden al zo dat iemand met een uitkering “inkomsten in natura” ook moest opgeven. Deze werden dan in geld ingeschat en van je uitkering afgetrokken.

  @ 18, Carolina: Q: “Ergo: celstraf??”

  Nee, geen celstraf, want dat kost veel meer dan een uitkeringstrekker. Ze krijgt uiteindelijk vrijwel zeker een korting van 10%, tot ze het hele bedrag heeft afbetaald. Wat niet gaat lukken, want het schuldbedrag vermeerdert zichzelf steeds met een rentebedrag dat ws hoger is dan het op de uitkering te korten bedrag.

  Ik begrijp trouwens niet wat ze met deze politiek denken te bereiken. (Maar ja, doordenken is niet de sterkste kant van de overheid.) Door dit beleid zullen steeds meer mensen ontmoedigd worden, depressief enz – om nog maar te zwijgen van lichamelijke verschijnselen – en dus arbeidsongeschikt. Of zit de winst in het aantal uitkeringstrekkers dat zelfmoord pleegt, omdat ze niet langer in deze wereld kunnen leven? Elke dooie uitkeringstrekker levert immers een bezuiniging op? In het geval van oma Diane levert dat niet een vermindering van uitkering van 10% op, maar van 100%.

  Ik ben er zo langzamerhand van overtuigd dat ze erop aan sturen dat mensen zich van kant maken.

  Janus. (Ooit hier begonnen te schrijven ivm suïcidaliteit als gevolg van het beleid van de ‘Sociale’ Dienst.)

 19. Soms gaat het om het stellen van een voorbeeld @Janus, en komt celstraf wel degelijk in beeld. Dank voor je reactie trouwens. Ikzelf blijf -ondanks deze immorele mafketels- lachen. En vooral zo lang mogelijk leven. Dit alles puur om de sociale dienst te irriteren;).
  Sterkte voor alle lezers van @Spaink die onder deze engerds lijden (ook voor de niet-lezers van @Spaink, maar die zien dit bericht dan weer niet natuurlijk).

 20. Celstrsf komt idd voor, Carolina (20), maar wel alleen in zeer extreme gevallen, zoals dit:

  http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/celstraf-voor-edenaar-om-uitkeringsfraude-1.4714511

  Dus zeven jaar een dubbel inkomen, waarvan eentje een uitkering en dan maar vier maanden vast zitten. Mogelijk dat die man een VVD-er was. :))

  En zo lang mogelijk in leven blijven, alleen om de sociale dienst te irriteren, dat heb ik er nou ook weer niet voor over, maar ik begrijp je punt. Zo min mogelijk werken vind ik dan een betere optie. :))

  Groet, J.

 21. Heb gisteravond de bewuste uitzending van De Monitor bekeken. Daar zakte werkelijk mijn broek van af. De sociale dienst helpt, door geen rekening te houden met de context waarin activiteiten plaatsvinden, effectief de wederkerigheid om zeep. Dat zal je eigenwaarde goed doen, dat je niks meer ongedwongen en onbezoldigd voor een ander mag doen. Het maakt onze samenleving gelijk ook een heel stuk socialer!

  Wat me ook deed steigeren is dat Oma Diane nu al haar activiteiten binnen haar sociale context aan de sociale dienst moet doorgeven. We zijn doorgeslagen van het tellen van tandenborstels naar een systeem dat uitkeringsontvangers dwingt tot het blootgeven van hun sociale structuur. Om het maar even op z’n plat Amsterdams te zeggen: zijn we nu helemaal van de pot gerukt?

 22. En het kan eigenlijk nog verder gaan. Waar het nu al normaal wordt geacht om bij een behoefte aan thuiszorg eerst een beroep op familie te doen, voordat op professionele hulp een beroep wordt gedaan, daar kan die redenering straks ook gaan gelden op financiëel gebied: Wie familie heeft die geld genoeg heeft om je te onderhouden, heeft straks geen recht op bijstand meer. Dat is feitelijk de redenering bij oma Diane.

  Dat zal de goede verhoudingen binnen families zeker ten goede komen….

  J.

 23. Inderdaad, JPaul,

  Helemaal nu de prostitutie is gelegaliseerd, ontstaat straks vast op de een of andere manier de bureaucratische verwarring dat een vrouw toestemming a/d sociale dienst moet vragen of zij zich beschikbaar mag stellen aan haar man.

  Advies: Als je op deze of welke andere manier ook, voordurend, structureel genaaid wordt door de overheid, zit er niks anders op dan terug naaien waar mogelijk. Alleen zo voorkom je depressie en kanaliseer je agressie op een voor jouw acceptabele wijze.

  Feitelijk kijk ik nergens meer van op waar het de idioterie van de overheid betreft. Kwestie van lang verkregen immuniteit daarvoor. Handig, als je nog niet dood wilt, al levert het wel vnl een nogal marginaal bestaan op.

  Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat, is onze leus, waarbij een zekere creativiteit zeker niet geschuwd wordt.

  Ik hoorde trouwens over plannen dat de sociale uitkering in de toekomst een lening gaat worden. Weet iemand hier meer over?

  Naar goed Amerikaans en/of Sovjet voorbeeld/combi ervan?

 24. Het verbaast me niets dat ze van een sociale uitkering een lening maken.
  Dat doet overheid ook met de studiebeurzen vanaf september aanstaande.
  Maar je krijgt geen bijsluiter hoe je de rente moet terugbetalen. Hoe kom je aan die rente zonder enig andere inkomstenbron? Leep toch die economie. Het is wel legale zakkenvullerij.
  Maar welke westers land kan zijn rug rechthouden om die rente eenvoudig weg af te schaffen?
  Want rente is geen geld maar hulpmiddel om op een slinkse(legale) manier het geld van andere te beroven. Werken dan bij de regering domme mensen die dat spel toen niet doorhadden?
  Of is de macht van geld als maar groter geworden en werden daardoor regeringen beetje voor beetje hun macht weggekaapt. Slimme vogel die uitvinder van die private bank. Uiteindelijk zal die bank wereldkeizer worden. En die overheid stond erbij en keek er naar.

  Je zei het Karin in een van je vorige artikels: de overheid wikt en de multinational beschikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.