Statistiek

Comments Posted By JPaul

Displaying 61 To 90 Of 675 Comments

Eigen keuze is flinterdun

@12.12.13. HenK. Janus. Spaink
Kinderen hebben recht op ouders; niet andersom. Ouders derhalve plicht(en).
En lang leve de wetenschap die, shitterend ongeluk of niet, middels de ijzeren long ook voor mij HenK bewaard heeft.
Maar ik ben voor poliomyelitis bewaard doorheen de placenta en wel zonder de in injecties toegevoegde zware metalen. Dewelke mij dan ook bespaard bleven (en dat zegt verder nul-komma-niks over die vaccinaties)

» Posted By JPaul On November 07, 2016 @ 03:39

Verplichte vrijhandel

Vrijhandel? laammenielache… .. .
Zodra die, zoals in de 17e eeuw te doen gebruikelijk – met oorlogsschepen, was afgedwongen; bedelden betrokken compagniën om van staatswege bescherming tegen concurrentie. Er is nulkommaniX veranderd, sindsdien.

Picture this: oliemagnaat Rockefeller klaagt Edison aan om de uitvinding van de gloeilamp, waardoor de verkoop van lampolie dramatisch instort (zie te dien ook en vooral: WillyVandersteen zijn professor Barabas)
Picture this: stoommachinefabricant sleept de heren Daimler en Benz voor de rechter wegens de uitvinding van de ontploffingsmotor (zie ook: Kuifje/Tintin)
Picture this: transistor vs buislamp (zie Astérix zijn druïde Panoramix)

picture this: een knoflookextract (werkt) tegen (wat vroeger onkruidbestrijding heette; nu: gewasbescherming) een planteziekte wordt door “Brussel” verboden omdat er daar geen E-nummer voor bestaat – JA! echwel! so much for wetgeving

De verliezer issss: … degene met de slechts (in terms of available monetary resource) betaalde juridische bijstand. (punt)

» Posted By JPaul On October 27, 2016 @ 02:42

Broos weefwerk

@19.CiNNeR – Ja.
Het wordt niet leuker als een moderne heilige met artsdiploma betrokken is.

@20.Janus – “tegen de wil van het slachtoffer, dát bepaalt of het moord is of niet.”
Je denkt weeral met je onderbuik; die daarvoor ongeschikt is.
1e – haal je er de term “slachtoffer” bij, waar géén sprake van is.
2e – er is niX “essentieel” aan de “wil” als “criterium”
3e – schaal je zo ELK ongewenst sterven onder moord – ook op de operatietafel, in het verkeer, door noodweerexces en, voorwaar, doodslag. Zwamkous.

en, blijkens@21. geef je de voorkeur aan onbegrepen, zalvende terminologie uit het oud-Grieks die zich dan ook prachtig leent voor misbruik; zoals is gebeurd door een niet nader te noemen organisatie met hun fijne Aktion T-4 in de jaren 30 en 40

» Posted By JPaul On October 26, 2016 @ 17:51

erratum: het stuk van Karin heet “Zelfmoord gaat niet op recept”
Eigenlijk juist wél, maar dit terzijde.

» Posted By JPaul On October 25, 2016 @ 19:12

zie vooral ook LaSpaink haar verhandeling: “Zelfmoord gaat niet over rozen”

Indien iemand zijn/haar leven beëindigt vóór de natuurlijke dood zijn al dan niet welkome intrede doet; dient die persoon mechanisch of chemisch geweld aan te wenden, ten einde het gewenste doel te bereiken.
Zulks vereist bovendien zorgvuldige planning (met voorbedachten rade) en is dan ook – naast ieders onvervreemdbaar geboorterecht (dus niet crimineel) – moord.

Voor de nabestaande(n) is het buitengewoon kut. En ik zou er ook niet mee willen leven; maar ik moet wel. Het gaat ook over – alleen… dat duurt veelstelang.

» Posted By JPaul On October 25, 2016 @ 19:06

Bijltjesdag

@5.Spaink: “, dat het veel mensen opviel.”
Sinds wanneer is gesundes Volksempfinden een valide argument?

» Posted By JPaul On October 16, 2016 @ 10:43

“… , en (The Donald) steeds hinderlijk dichtbij haar ging staan, alsof-ie elk moment los kon gaan.”
Hinderlijk? Dat maakt Hillary Clinton zélf wel uit. Is ze mans genoeg voor.
“Kan iemand me alsjeblieft uitleggen wat maakt dat iemand de toekomst van zijn land in de handen wil leggen van zo’n man?”
Ja. Deze ouwe gek.
https://www.youtube.com/watch?v=23BJNveKMRI
Het land is noch ontdekt, noch uitgevonden: het is verzonnen door de broertjes Grimm, H.C. Andersen of iemand anders met tè veel neuten op (zijn zang).

» Posted By JPaul On October 12, 2016 @ 14:01

Gegijzeld door je thermostaat

@5.Spaink “post van Liander, ik krijg volgende week verplicht…”
Indien de wet niet vandeweek veranderd is; valt er niX te verplichten, mag je die zogenaamde slimme meter pertinent weigeren.

» Posted By JPaul On October 06, 2016 @ 14:52

Rupsje Nooitgenoeg

Trouwens, als Bertholee gewoon z’n werk dee; had-ie zich binnen de kortste keren nog overbodiger gemaakt dan-ie nu al is en dat mag niet.
Die zelfgenoegzame en -voldane blik van iemand die het beste met de wereld voor heeft (maar nèt als Adolfje indertijd NIET met iedereen) is doodeng.

» Posted By JPaul On September 21, 2016 @ 12:55

Als ‘t niet zo treurig was; deed je in broek van ‘t lachen. Vroeger had je cabaret.

Zo meldde Bertholee onlangs: “Het dreigingsniveau is nog nooit zo hoog geweest” en dat klopt want bij de drie niveaux (waarvan alleen bij het allerhoogste sprake is van een concrete aanwijzing) is er onlangs eentje toegevoegd dus zijn er nu nóg méér zonder concrete aanwijzing.
Dat de overheid DiGiD óók vlug afschaft; want dat is gecodeerd, heb ik gehoord.

Toon Hermans, Wim Sonneveld of Kan & Corry Vonk hadden ‘t hem niet nagedaan; althans niet beter kunnen doen.

» Posted By JPaul On September 21, 2016 @ 12:48

Loepzuivere journalistiek

@5.Henk “Wie heeft onderzocht dat …”
en: “Maar ‘omdat ze nauwelijks echt worden bestudeerd’ past niet in deze column.”
2x een goed punt
de vraag&stelling dient beantwoord te worden door LaSpaink en consorten

Zoals Fokke&Sukke vorige week: “de hardwerkende ambtenaren zullen het rapport van de ombudsman ZEKER tot zich nemen; maar voorlopig belandt het onderaan de stapel”
Ik spreek overigens wel és wat jonge honden die (al heeft de goegemeent’ daar nauwelijks weet van) goed bezig zijn. In Limland, ja; niet de grachtengordel.

“the most interesting” (had ik niet opgemerkt) is dat Tintin&Spirou nog veel werk te verzetten hebben; tot mogrn,… of,… volgende week… .. .

» Posted By JPaul On September 15, 2016 @ 02:47

“Onderzoeksjournalistiek is hot. Er zijn opleidingen voor gestart”
Nee, toch? Nu al? Of is het “wie, wat, waar, wanneer, waarom” herontdekt?

Maar welzeker een gezonde ontwikkeling; al dient vooral de politiek veel scherper en kritischer gevolgd te worden. Het is nog immer dezelfde paradijsbelofte “wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe”, de aloude pastoors- en domineesreutel van “éérst het zuur en dan pas zoet” en dan blijkt steeds slechts de helft te kunnen worden ingelost.

» Posted By JPaul On September 14, 2016 @ 12:46

De versmalling van diversiteit

‘Dat hij gewoon zo is, bedoel je, zonder dat we daar drama van maken!’

De spyker op ‘t hoopht gemept.

Mitten ins Schwarze!

Rosa!

Van m’n tekenleraren op de middelbare school was er een zéér slechtziend, een met rheumatische vingers en de ander gewoon kreupel. Prima les van gehad.

» Posted By JPaul On September 07, 2016 @ 12:07

Diamant

@7.Pieter “of je iemand blindelings moet steunen” Ja. Altijd, bijna.
En er is geen correlatie met “heeft daarna zelfmoord” of met Klaus Ross. Of zijns’ echtgenote’s zelfmoord. De enig aanwijsbare is God Zelve en Die heeft nèt even Zijn telefoon “off the hook” en is, als immer, onnavolgbaar.

@8.Pieter “als de buitenwereld”
Niemand kan weten wat zich afspeelt in mijn binnenwereld. Punt.
Je hebt derhalve in jouw argumentatie zowel het grootste gelijk; alsook ongelijk.

@9.Spaink ” Pas als ze diep dement is klaart ze mogelijk weer op, … .. .”
zie @2.JPaul ≡ 31 Aug 2016 ≡ 14:18 omtrent wat ik niet dorst zeggen.
pfwoeii-ie
wederom: kNusje

» Posted By JPaul On September 02, 2016 @ 05:00

@3.Spaink – Ik bedoel niet je tegen te spreken.
Ben ook geen spiegel-oog, psychiater of geriatrisch onderlegd. Laat staan da’k jou of jouw ouders ken.
Ik vind ‘t een verschrikkelijk, afschrikwekkend; prachtig gewrocht schrijfwerk. En zou bidden dat het fictie was.
Ik had me dienen te beperken tot:kNusje

en @4.HenK – dank

» Posted By JPaul On September 01, 2016 @ 03:24

“Mijn moeder kan dat niet langer.”
Ik vrees van wel. In ieder geval is er het besef van langzaam wegglijden en jezelf constant afvragen: “mis ik iets?” en dat maakt kwaad, woedend en achterdochtig op het paranoïde af.

kNusje

» Posted By JPaul On August 31, 2016 @ 14:18

Evenwicht

De meteorologen en klimatologen hebben geprobeerd afspraken te maken over wat nu precies “weer” en wat “klimaat” genoemd mag worden.
Sommigen zijn het erover eens dat 10 jaar daarbij de grenswaarde is en sommige anderen vinden het criterium 100 jaren significanter.
Zelf neig ik tot duizend jaar. Om “klimaat” te definiëren. Anders is ‘t “weer”.
Dendrochronologie vermag bijna honderdduizend jaren te analyseren en zelfs dat is in geologisch perspectief een zucht, een ademtocht.
Daarmee is (kwalijke) invloed des menschen op deze planeet niet goed te praten of zelfs maar weggeredeneerd. Maar “peak oil” was gisteren en zoals HenK eerder al opmerkte hier: “hominiden zijn woesj en voorbij” – no worries.

» Posted By JPaul On August 15, 2016 @ 04:07

Nog meer controle is een heilloze weg

right this way

https://www.youtube.com/watch?v=hWiBt-pqp0E

(met ecscuses)

» Posted By JPaul On August 29, 2016 @ 07:18

@23.Jelle “Mag ik hier een bron van?”
Helaas, Jelle, U begrijpt het niet: Janus is zijneigenbron want hij heef hut errugus gelezuh of ervan gehoord en zulks geldt als Credo.
Indien U hem niet gelooft: heeft U er geen verstand van. Of bent te dom.
Het ontbreekt U derhalve aan snapvermogen.
Jammer, maar: helaas… .. .

En nog wat: eenieder wie ooit een lottoformulier heeft ingevuld of een staatslot aangeschaft is per diezelfde definietsie gelukszoeker. Zo. Die zit.
Krijgt hier iemand een nagel of naald tussengepriegeld?

» Posted By JPaul On August 29, 2016 @ 06:53

@20.Rob Esveldt: “Volgens mij heeft dat zelfs een keer in de Volkskrant gestaan en dat wil toch wat zeggen.”
en wat wil het zeggen als dat in de Telegraaf staat? Of in Story, Weekend, Privé en noem maar wat op? Betekent het dan iets anders?

» Posted By JPaul On August 11, 2016 @ 19:08

@15.Frank “Een belangrijk argument tegen massa surveillance is dat het zuiver de hooiberg vergroot waarin de speld wordt gezocht, het is a-selectief.”
Goed gezien.
De “autoriteiten” proberen ons wijs te maken: de speld in de hooiberg is makkelijker te vinden, wanneer we die hooiberg maar groot genoeg maken.

Zelf geloven ze ‘t al; nu wij nog.

» Posted By JPaul On August 03, 2016 @ 21:33

@7.Janus en aan jullie allemaal
“Je spreekt jezelf nogal tegen.” Sinds wanneer spreek jij jezelf niet tegen?

en@8.Kaatje “Als je christenen niet afmeet aan het Oude Testament, kun je moslims niet met elke soera om de oren slaan. Want dat is meten met twee maten. En precies daarin ligt een deel van het probleem.”

Noem me één iemand die met minder maten (apostelen) meet. Zoek maar uit van Socrates tot Wittgenstein.

Waartoe “afmeten” fergossake? Ik, voor mijn part, láát me de maat niet nemen!
Al helemaal niet aan de hand van testimoniën, Oudt of Niuue.

Drink met mate; da’s gezellig.

» Posted By JPaul On July 30, 2016 @ 05:41

U mag op aanvraag (in drievoud, zes weken tevoren) Uw burgerrechten komen uitoefenen in de zus-en-zo-straat of het dit-en-dat-park op Dinsdagmiddag tussen half drie en vier.
Om administratieve redenen kan de aanvraag afgewezen worden.
Of vanwege een andere kutsmoes.

U levert trouwens geen vrijheid in ter verzekering van Uw veiligheid maar om, in de woorden van Sultiran Erdogan, de democratie te redden. Lees: de staatsmacht (ook op stadsdeelraadniveau) uit te breiden.

En indien U niet onmiddellijk ophoudt met zèlf nadenken; dan zwaait er wat.

» Posted By JPaul On July 27, 2016 @ 13:15

Rustig buurtje

@13.Spaink “En het was zo’n rustig buurtje, hier.”
wat vond Max erger: vuurwapengekletter of blaffende honden?
Tjonge meiske; voor da’lijk lekker slapen en morgen gezond weer op.

@14.Pieter: “Er moet een dader worden veroordeeld…”
dat komt neer op een zondebok aanwijzen; twee stuks in dit geval.

Daarom heeft Johan@12. wél gelijk – één van de twee is (mogelijk) onschuldig en zolang dat het geval is zou er geen veroordeling mogen volgen; al zeker niet van allebei de betrokkenen. Dat kan alleen wanneer beiden tegelijkertijd bestuurder van de scooter waren; maar als zoiets mogelijk is dan vrees ik dat de wet hierin niet voorziet. Wéér een probleem erbij.
Wél kan de rechter beide verdachten in gijzeling nemen. En wat mij betreft voor onbepaalde tijd. Voer voor juristen.

En wat jij “maatschappelijk logisch” noemt, klinkt mij toch ‘n beetje als “gesundes Volksempfinden” in de oren.

» Posted By JPaul On August 13, 2016 @ 17:56

@6.Spaink
ja kijk, het was verdikkeme voor jouw voordeur en jij moet je wel de godgloeiende hartverzakking geschrokken zijn (voor je deur én in je tuin)
zoiets kan niet anders dan jouw oordeel kleuren

maar waarom accepteer je mijn ironie/sarcasme wél; en van Pieter niet? je lijkt wel van pieter laboratorisch aantoonbaar random double blind placebo controlled en vul zelf maar verder in… .. . te eisen

Nichts für Ungut – m’n hartelik meeleven met jou en je buren

» Posted By JPaul On July 14, 2016 @ 03:02

@3.Spaink: je vergeet hier (en da’s heel erg onzorgvuldig van je) voor het gemak te vermelden dat de dappere Dodo’s van de onmisbare rioolTVjournalistiek zich in de frontlinie bevonden (Jahwol! Wir liegen unter Beschuss!)
Killing Fields-Mi Lai-napalm-sniper alley-&niet te vergeten: Ground Zero
met gevaar voor eigen leven hebben ze hoi polloi van de laatste roddels voorzien!

(over Pieter@2.) Pietr 2.&4. heeft aldus wel degelijk een punt
zij het dat beide de twee scooteristen door de rechter gedeeltelijk verantwoordelijk gehouden worden – vooralsnog – beroep of cassatie is af te wachten
ik denk zomaar dat Pieter het verschijnsel “management” aanklaagt – weettikfeel?

» Posted By JPaul On July 14, 2016 @ 02:25

Is die blaffer inderdaad uit de plomp gevist; een AK47?
En die vuurwerkbom kunnen onze heldhaftige TV-verslagroomgevers toch niet als rotje betitelen? Dat gaat echt niet.
Voor meisje Max vandeweek maar een visje kopen. En een kogelvrije mand.

» Posted By JPaul On July 13, 2016 @ 16:18

Alledaags

@9.HenK
wat nou, toeval. Dan ken je Janus errug slegt. Toch bedankt. 3; =/

» Posted By JPaul On July 10, 2016 @ 17:27

@7.Janus
LOF! (en jij dacht dat ik zulks tegenover jou niet gerage toegeef – wat zo is)

Ter ondersteuning, deze aberratie van me:
Beste vrienden, bekenden en geliefden,

al langer dan vandaag heb ik me af lopen (of zitten) vragen waarom bijstandsrukkers kunnen gedwongen worden om, niet alleen de straat te vegen voor nop, maar daarbij een hesje dragen met de teXt: “aan het werk voor de samenleving” daarop, zodat ook de stomste medelander begrijpt dat ‘t hier echte arische “Arbeitseinzats” betreft in stede van gewoonweg brute slavernij.

Meest verbazingwekkend te dezen is het feit dat ambtenaren zo een kleurrijke kledij niet behoeven te torsen.

Waarom toch? Vroeg ik mij, nachtenlang woelend, af.

Het antwoord is verbazingwekkend simpel: ambtenaren werken, druk als ze zijn met elkander in de koffiepauze gelijk te staan (of zitten) geven, niet. Alzeker niet voor de samenleving.

Soms wél voor de maatschappij, maar dat is wat anders en daaraan moet zo min mogelijk ruchtbaarheid gegeven worden.

Soms ook werken ze tégen de samenleving, in kongsie met het bedrijfsleven (als dat tenminste leven mag heten) (om niet het omineuze “grootkapitaal” te bezigen), ter meerdere eer & glorie van de enokomedie en daarin participerende maatschappen.

“I shall make him an offer he can’t refuse” dixit Marlon Brando in 1972. Maar hij was tenminste eelijk; en hield zijn woord.

inzicht is wel eens dieptreurig, ONDERGETEKENDE
Tot zover.

Lof. Behalve voor, in de één na laatste, vierde, alinea het gebezigde woord ofwel de uitdrukking “rasgenoten” wat ik gewoonweg NIET toepasselijk vind. Wat aardbewoners betreft.

Dat de Ami’s het, na hun overwinning op NaZi-land, hebben geïncorporeerd is tot daar an toe. (jaja, al rond 1890, kwart eeuw ná Lincoln, écht begonnen – en het welluidende “I have a dream” heeft, net als “we shall overcome” ook, weinig uitgehaald, tenslotte) Ik hoef ‘t niet over te nemen.

En wel (dixit Cor (of Cock) vandeLaak (hou je mond Cock (of Cor))) hierom: ik ben een uitgesproken racist. Ik tolereer alleen het menselijk ras; niet allerlei Mercurianen, Venusianen, Lunanen, Martianen, Jupiterianen of, let wel, Uraniërs. En die van Pluto zijn helemaal een verdomd zootje honden.
Terra rules! Voorlopig, dan.
Van Cro-Magnon, Homo erectus, Heidelberg-mens, Neanderthaler en wat er verder nog vóór ons uitgestoerven _-sic!-_ is, weet ik niX (Saturners vergeten)

» Posted By JPaul On July 09, 2016 @ 06:05

De bijgeleverde prent “why do you sound so white?” bevalt me al matig. Nimmer van een gekleurd geluid gehoord, ik. Zelfs van “een ander joods geluid” niet.

Verkondigen van geloofsartikelen; daarvan heeft dit alles.
De frase “alledaags sexisme” verdient wel degelijk lof; zij ‘t niet als nieuwvorming want een voortzetting van “selbstverständlichkeit des Bösen” wat door Hannah zelf zeer slecht naar het Amerikaans is vertaald als: “banality of evil” en alzo een eigen leven is gaan leiden. (lijden?)

Het is een ethnisch probleem. Diep in het calvinisme geworteld. Roomsche rakkers als ondergetekende belast zulks niet. Ik ook blij. Nu jullie nog.

» Posted By JPaul On July 07, 2016 @ 03:06

«« Back To Stats Page