Volk

Er zit iets raars aan de radicaliseringsdiscussie. Op hoge toon eisen veel oudsher hier geboren en getogen Nederlanders dat mensen die andere wortels hebben, zich moeten aanpassen, liefst snel een beetje.

De aanhang van de PVV groeit. Wilders wordt steeds valser jegens mensen met een Arabische achtergrond. Hij regisseerde zorgvuldig dat in het publiek geplante medewerkers ‘minder Marokkanen, minder Marokkanen!’ zouden scanderen, en beweerde later dat hij slechts ruimte had geboden voor de stem des volks.

Niemand die erop wijst dat die definitie van ‘het volk’ de plank akelig misslaat: ons volk bestaat allang niet meer uit blanke Nederlanders. Evenzo is de term ‘populisme’ absoluut misplaatst als het om de PVV gaat: elke groepering die op voorhand een deel van het volk uitsluit, is niet populistisch, maar schandalig bevooroordeeld.

Intussen lopen er in Nederland knokploegen rond, zoals de uit Scandinavië overgewaaide ‘Soldaten van Odin’ (de Volkskrant betitelde ze verbloemend als ‘burgerwacht’), speurend naar onrecht dat zijzelf vuistgewijs willen rechtzetten. Ze achten zichzelf rechter en beul ineen, en lieten derhalve trots een tot pulp geslagen asielzoeker op straat achter.

Wie zich verzet tegen zulk extremisme, en in plaats daarvan pleit voor samenwerking, voor verbintenissen zoeken, voor het betrachten van nieuwsgierigheid, onderling begrip, inlevingsvermogen en tolerantie, wordt tegenwoordig smalend weggezet als Gutmensch. Hoe zijn we in hemelsnaam zover gekomen dat een bedachtzaam mens willen zijn, jezelf niet teveel willen laten leiden door vooroordelen, je op een sneer komt te staan?

Nederland radicaliseert in sneltreinvaart, onderwijl luidkeels eisend dat ‘die anderen’ zich volledig aanpassen aan ‘onze’ gevoeligheden en overtuigingen, terwijl wijzelf diezelfde groep steeds onverbiddelijker wegzetten als achterlijk, inherent ondemocratisch, als gevaar voor ‘onze’ manier van leven.

Bij elke aanslag eisen we dat moslims zich distantiëren van extremisme. Hoe vaak ze dat ook doen: het is ons nooit genoeg. Ondertussen negeren we dat diezelfde terroristen ontelbaar meer slachtoffers onder gematigde moslims hebben gemaakt dan onder westerlingen.

We eisen dat gematigde moslims zich tegen extremisme uitspreken en zich verzetten tegen de gekken die hun geloof perverteren. Maar we verdommen het onderwijl naar hún verhalen en ervaringen te luisteren. Alsof ze boodschappenjongens zijn: goed om een klusje aan op te dragen, te min om een volwaardig gesprek mee te voeren.

De commotie over Dyab Abou Jahjah past in datzelfde stramien. Heb je eindelijk een welbespraakte, belezen westerse Arabier – nota bene iemand die zichzelf geen gelovige meer noemt; die probeert jonge moslims perspectief te geven; die hamert op het belang van debat, democratie, historie en zelf nadenken – en de halve goegemeente wilde hem op voorhand de mond snoeren.

 
N.B. De asielzoeker in kwestie schijnt niet in elkaar geslagen te zijn door de Soldaten van Odin.

Author: Spaink

beheerder / moderator

29 thoughts on “Volk”

 1. Ik denk dat het tijd wordt dat je eens ging verdiepen in wat de islam feitelijk is. Als je denkt dat de islam te vergelijken is met elk andere religie dan zit je er danig naast.

 2. Dyab Abou Jahjah, ik hoefde hem niet te zien, geen trek in. Een gladde aal blijft een gladde aal. Ik kende hem nog van voor ie langere tijd(?) in Libanon was. Er zijn genoeg andere (ex) moslims, modernisten die, zoals ik reeds elders zei, respect verdienen, van wie de meesten zich gedeisd houden om niet in botsing te komen met hun islamitische sociale omgeving. ZIJ verdienen onze steun. Tegen de rest is het de poot stijf houden, want dat zijn ze niet anders gewend, nemen anders een loopje met je, lachen je uit. Die namen al meer dan onze hele hand.

  “Hoe zijn we in hemelsnaam zover gekomen dat een bedachtzaam mens willen zijn, jezelf niet teveel willen laten leiden door vooroordelen, je op een sneer komt te staan?”

  Je kunt je ook afvragen hoe het komt dat ooit bij bedachtzame, tolerante mensen die zich niet te veel door vooroordelen willen laten leiden de maat vol zou komen te staan.

  Dat ik zover zou komen had ik ook niet gedacht en toch is het gebeurd. Geradicaliseerd. Niet door Wilders oid, nee, die is slechts een bliksemafleider in dienst van de overige politiek. Is nuttig voor het hoge en makelijke bash gehalte van doorsnee PC Nederland. Nee, door luchtfietsers, labbekakkers, wegkijkers, opportunisten en legale pestkoppen vanuit overheids instanties etc..Die al of niet opzettelijk blind zijn/waren voor de soort fascistoïde* isalmitische haat die druppels gewijs gedurende de laatste 20 jaar in Europa geïmporteerd is. “Gewone mensen”, die uit vergelijkbaar hout gesneden als Louise Hay en adepten. Met daar bovenop nog eens klimaatgekkies die een andere tak van godsdienst wensen in te zetten.

  Als je niets meer te verliezen hebt krijg je dat. Dan is het pompen of verzuipen. Want steeds meer goed- (en uiteraard ook slecht-) willende mensen dreigen over het randje geduwd te worden of zijn dat al in geruime mate. Lui die het zat zijn om te horen: “wat leven we toch in een goed land” en “we zijn het rijkste land van de wereld”. Die daar nl. NIETS van mee krijgen, van wie de ellende geen einde kent, voor wie een toekomst ze zo langzamerhand gestolen kan worden.

  Die verder willen met hun leven maar dat niet kunnen omdat dit alleen maar mogelijk zou zijn als ze het belangrijkste deel van hun vechtlustige eigenschappen zouden moeten verloochenen. Hoe steek je je kop MOEDWILLIG, en dus niet UIT GEMAK, in het zand zonder je omgeving, maar vooral jezelf, geweld aan te doen? Die weinig tot niet over hebben om dankbaar voor te zijn?

  Een goeie vriend van mijn zoon, getrouwd met een Albaneese moslima(zonder hoofdoek) zegt al: ik kan naar Albanië als het moet. De familie daar beschermt ons wel.

  Verder verwijs ik graag naar mijn schrijfsel van 31 Jul 2016 ≡ 00:38 als reactie op je vorige column.

  Sterkte in deze presssure cooker van vandaag de dag, waarin islamitische en andere conflicten oprukken, maar voor ons voortaan meer en meer verborgen zullen worden gehouden/onder het tapijt geschoven omdat het volk: “er niet meer tegen kan, dit allemaal te moeten zien/weten.”

  *Mein Kampf was lang een bestseller in Turkije.

  P.S.

  En ach, hoe groot is de kans?

  http://politiek.tpo.nl/column/terreur-van-keukentrapjes/

 3. Ik denk ook dat het probleem de islam is. Al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw hebben we hier Chinezen rondlopen. Die zijn soms maar matig geïntegreerd, maar hebben we daar ooit last van? Hebben we last van Boeddhisten, Hindoes? Nee. Maar van Moslims hebben we last, en niet zo’n beetje ook. Hoe zou dat toch komen?

 4. Hoe is het mogelijk dat op dit forum langzaam de onderbuik reageert.
  Doet denken aan de periode vlak voor de Kristallnacht, zo rond 1933.
  Kijk hoe die Stroink haar betoog opbouwt.
  quootje hier, quootje daar. Vette kreten en ook nog even Mein Kampf er tussen gooien.
  Niet Dyab Abou Jahjah zien in zomergasten maar wel een oordeel klaar. Brr.

 5. “Als je geen onderbuik gevoel hebt dan ben je dood.”?

  Precies. En de ene onderbuik is meer gelijk dan de andere, Rob! Dat is nu net het probleem getuige de opmerking van Robelia. En de links, zich progressief noemende, heersende klasse is het nieuwe rechts conservatieve geworden met verloochenen van onze normen en waarden waar het de emancipatie van vrouwen, homo’s en niet bashen van joden betreft.

  Maar ik neem het Robelia niet al te zeer kwalijk hoor, dat ze me in een bepaalde hoek drukt. Zij weet niet vanuit welke prive omstandigheden ik reageer en welke parallelen daardoor zo haarscherp te trekken zijn. Dan zou ze wellicht anders praten.

  Toch zou ik haar aan willen raden niet zo snel te oordelen, vooroordelen te hebben dus, eigenschappen die zij vermoedelijk mij, en een gelukkig groeiend aantal Nederlanders, toe meent te moeten schrijven.

  En Abou Jahjah niet hebben gezien? Ik “kende” hem en zijn standpunten al zoals ik al mede deelde, en jij, Robelia, eet toch ook geen poep om te weten hoe het smaakt? Dat mensen kunnen veranderen en poep niet, klopt, maar uit niets blijkt dat erg spectaculair uit de verhalen, dus verspil ik mijn energie daar niet aan. Die is mij te kostbaar.

  Goed stukje valt hieronder trouwens te lezen (over Kristalnacht gesproken, maar kennelijk een andere nacht dan Robelia bedoelt)

  http://www.niw.nl/jahjahlogie-555/

  P.S.

  Citaat hieruit: “een zelfvoldane gummibal die je laat verzuipen in een elastische woordenbrij” Een Jahjah dus, waaraan ik hem gelijk herkende zoals hij op mij een 10/15 geleden overkwam.

  Een prettig weekend allemaal.

 6. Wel erg veel gebruik van “wij” en “ons” in dit artikel. Alsof Karin weet wie het volk is. Zoals zij schrijft hoor ik in ieder geval niet tot het volk zoals zij “wij” en “ons” omschrijft.

  Ander dingetje: “N.B. De asielzoeker in kwestie schijnt niet in elkaar geslagen te zijn door de Soldaten van Odin.”
  Ja? En nu? Er staat een grove beschuldiging in de tekst en die blijkt niet terecht te zijn. Dan mag je je er niet zo makkelijk van afmaken, Karin. Dat is niet netjes.

  Een ander dingetje: “Hij regisseerde zorgvuldig dat in het publiek geplante medewerkers ‘minder Marokkanen, minder Marokkanen!’ zouden scanderen, en beweerde later dat hij slechts ruimte had geboden voor de stem des volks.”
  Dat is deel van de aanklacht, maar er is nog geen uitspraak. Tot die tijd is het dus geen automatische waarheid.

  Dit weblog wordt wel heel erg plat en onderbuikerig op deze manier.

 7. Tja, en met dat alles kom ik nog steeds niet aan een antwoord op mijn fundamentele vraag. Stroink schrijft een heel tldr verhaal, maar, sorry. de islam als zodanig interesseert me gewoon niet (net zomin als voetbal). Als jongen MOEST ik naar de kerk, en sindsdien weet ik alles van het christendom, in ieder geval meer dan me lief is, en aan de islam wil ik niet eens beginnen…
  Maar geeft iemand hier nog eens antwoord op?
  Al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw hebben we hier Chinezen rondlopen. Die zijn soms maar matig geïntegreerd, maar hebben we daar ooit last van? Hebben we last van Boeddhisten, Hindoes? Nee. Maar van Moslims hebben we last, en niet zo’n beetje ook. Hoe zou dat toch komen?

 8. “Al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw hebben we hier Chinezen rondlopen. Die zijn soms maar matig geïntegreerd, maar hebben we daar ooit last van? Hebben we last van Boeddhisten, Hindoes? Nee. Maar van Moslims hebben we last, en niet zo’n beetje ook. Hoe zou dat toch komen?”

  Het antwoord op deze vraag zal niet snel beantwoord worden, joop. Een te heet hangijzer.

 9. Inderdaad, Rob. Zij, Ria, geeft heel keurig haar bezorgdheid aan zoals die door een groeiend deel van de bevolking van Nederland al een 20, 30 jaar ervaren wordt, waarvan de ervaringen van sommigen daarvan ronduit schrijnend zijn. Ik kan me niet voorstellen dat niemand iemand kent in een dergelijke situatie. Maar dat ligt aan de mate van empathy en/of onnozelheid, gecombineerd met wegkijken, cq. bang zijn voor de eigen leegte of de onmogelijkheid toe te geven dat die luttele eigen probleempjes maar relatief zijn.

  Aangeleerde hulpeloosheid speelt ook een rol, waarbij degenen die ECHT hulp nodig hebben, uiteindelijk aan het kortste eind blijken te trekken, waarvan de laatste tijd steeds meer akte. (o.a. ouderen en chronisch zieken)

  Vluchtelingen helpen, nogal eens bedreven als aflaat of schaamte voor de eigen ervaren luxe, is een heel nobel streven, maar is eindig. Vrienden of familie bijstaan is net een tikkeltje lastiger, want blijvend. En beide doen is zeer uitzonderlijk en sterk afhankelijk van de sociale steun in brede zin.

 10. @ Anna 8. ‘en jij, Robelia, eet toch ook geen poep om te weten hoe het smaakt?’
  En @ Rob 7. ‘Als je geen onderbuik gevoel hebt dan ben je dood.’
  Als je wilt hoe poep smaakt, zul je het toch echt moeten proeven. Dat geldt niet voor het herkennen van de donkerbruine geur van de onderbuik, die voor sommigen hier kennelijk een eerste levensbehoefte is. Ik ben blij met de column van Karin waarin wordt betoogt dat luisteren, begrip en verbinding zonder die donkerbruine geur niet dodelijk is maar oplossingen dichterbij brengt en voorkomt dat mensen onrecht wordt aangedaan. Het verschaft misschien ook inzicht in de aanleidingen en gevolgen van ‘regime changes’ en ‘Arabische lentes’ die miljoenen mensen in het Midden Oosten en Afrika ongevraagd over zich heen gebombardeerd hebben gekregen.

 11. Waar je over heen hebt gelezen, Gerrit, en/of niet goed begrepen hebt, is dat ik de poep ala Jah Jah geproefd HEB. Karins zorgen deel ik trouwens gedeeltelijk wel degelijk. Maar er is een heel andere kant die ze onvoldoende ziet en m.i. bagatelliseert. Daarom kan ik er niet blij meer zijn: te veel van hetzelfde. Sinds de moord op Theo van Gogh is er nl weinig ontwikkeling geweest.

  Maar ik begrijp dat jou zelden onrecht is aangedaan. Dat verklaart een hoop.

  Ooit van Cliteur gehoord?

  http://politiek.tpo.nl/2016/08/06/bonusquote-paul-cliteur/

  Waarbij het voor inzicht waardevol en aan te raden is om ook volgend artikel van Frank van Zijl uit 2004 te lezen

  http://www.volkskrant.nl/archief/kan-ik-dit-wel-zeggen~a711650/

  Verder verwijs ik graag naar mijn: “Er zijn genoeg andere (ex) moslims, modernisten die, zoals ik reeds elders zei, respect verdienen, van wie de meesten zich gedeisd houden om niet in botsing te komen met hun islamitische sociale omgeving. ZIJ verdienen onze steun.”

 12. @AnneC Stroink ik denk dat Gerrit ziende blind is. Als ik zijn woorden zo lees bevindt Gerrit zich in een droomwereld zoals artiesten dat nodig te hebben om liederen te maken. Daardoor heeft Gerrit geen idee wat er op ons afkomt.

  De Arabische Lentes en als gevolg daarvan een aantal regime changes komt toch grotendeels echt vanuit de Arabische bevolking zelf die hun kans schoon zagen. En de aanleiding was voor elk land weer anders. In een enkel land zoals Tunesië had dat nog een positief effect en in andere landen kwam hetzelfde soort regime of erger voor terug zoals de moslimbroederschap en daarna een staatsgreep in Egypte. Dat wat in Irak en Libië gebeurde komt door de oliedollars waar Saudi-Arabië en Amerika van afhankelijk zijn. Dat had nooit mogen gebeuren, echter dan was Amerika straatarm geweest daar Sadam Hoessein en Qadhafi gedreigd hadden de oliedollars op te blazen. En Amerika net als elk ander groot land moet je op dat gebied niet bedreigen want dan onderneemt het actie. De leiders zijn uit de picture en wat doen de Arabieren ze gaan niet om tafel zitten maar bevechten elkaar zoals ze dat al duizenden jaren doen.

 13. Van een geloof afvallen vergt nogal wat. Inclusief het politiek correcte geloof.

  Blijft over je bewust te zijn/worden van de verschillende speelvelden en diegenen in de gaten te houden die het meeste baat hebben bij verdeel en heers spelletjes.

 14. Helaas zien de meeste mensen die er het meeste last van zullen hebben van 30 jaar en jonger helemaal niet wat er op hun afkomt over zo een 20 tot 30 jaar. Tegen die tijd ben ik er zelf niet meer, ik probeer mensen wakker te maken die ik dan achterlaat want zij moeten met de islamisering in Nederland verder leven.

  Als je met deze jongelui praat dan kijken ze je aan alsof ze water zien branden. Velen hebben geen idee van de islam en waar dat allemaal uit bestaat. Ze denken dat het hetzelfde is als bijvoorbeeld het christendom.

  En ergens is dat ook wel te begrijpen want je bent bezig met je werk, carrière, versieren, lol maken, etc. Op die leeftijd denk je bijvoorbeeld ook niet aan het goed regelen van je pensioen, dat doe je ook pas als het bijna te laat is.

 15. Toch zijn er wel die e.e.a. in de gaten hebben. Maar hierover zich uiten is risquant. Het probleem is nl ook dat rechts een houding heeft van: “je zoekt het maar uit” en links dat juist niet zou MOETEN hebben. Terwijl die echter de ECHT kritische jongelingen, die vaak net niet HUN kinderen zijn, laten zakken is. Terwijl de islam ondertussen volop taliyya hanteert.(Abu?)

  Maakt dus ook eenzaam. Degenen die er NU al geruime tijd het meest last van hebben, hebben meestal al heel wat meegemaakt, zijn nodige extra obstakels tegen gekomen, hebben de andere kant van de medaille ervaren oid. Daaruit conclusies trekken is weer een tweede, want vluchten en/of wegkijken is afhankelijk van hoe je in elkaar zit en wat er op het spel staat. Net zoals opleiding er niet toe doet. Bovendien zijn genoeg Universiteiten en Hoge Scholen behoorlijk gedevalueerd.

  Door de mainstream media krijgen we nog geen tiende informatie door. Alles moet vooral leuk blijven en positief. De socialistische heilstaat die we “met elkaar” hebben gesticht en die volgens velen gelukt en klaar is, moet voor iedereen toegankelijk zijn, maar mag niet bekritiseerd worden, is norm geworden en daardoor zeer dogmatisch. En dat laatst realiseert de jaren ’68-er zich niet. Als je daar niet in pas, je daar niet in voegt: jammer dan. Zo maakt(e) de jaren ’68 elite, die op het pluche is komen te zitten, dezelfde fouten als waar ze hun bazen/ouders destijds van betichtten. Vandaar dat feitelijk nu de revolutie van rechts komt, met de nodige bezwaren die ik boven noemde.

  We eindigen wellicht als “voorspeld” in Houellebecq’s roman “Soumission”? Met voor mannen het aantrekkelijke vooruitzicht van de polygamie, voor de vrouw “wat” mindere geneugten! Tot het zover is moeten we eerst maar zien hoe we de geïmporteerde “oorlog” overleven!

  Je erbij neerleggen op verschillend vlak met spek te schieten went overigens nooit. En dat is heel lastig.

 16. Wat nu in Europa gebeurd is wat ook een sluipwesp doet. Door het sluipend karakter hebben velen niet in de gaten wat er gaande is. Wat Sylvian Ephimenco voorstelt vertraagt de islamisering een paar jaar, maar voor het stoppen daarvan daar is het al te laat voor, daarvoor zijn er al teveel. Als je dan ook nog leest dat Duitsland in het diepste geheim midden in de nacht asielzoekers binnen vliegt dan ben je toch echt met je eigen ondergang bezig.

  Veel mensen willen hun mond wel open doen maar durven dat niet, Pat Condell heeft in een videoboodschap perfect onder woorden gebracht. https://www.youtube.com/watch?v=6K7YXaNw2CU Wat hij zegt heb ik ook ondervonden, sommigen willen niets meer met je te maken hebben en een enkele zegt zelfs dat ze liever verkracht door een asielzoeker dan met mij over dit onderwerp te praten. Als je zoiets zegt dan moet je wel ver heen zijn. En dat is dan een oud collega welke ik toch twee tot drie keer in de week sprak, mijn verbazing was dan ook groot.

 17. Dat het te laat is klopt en de rest helaas ook. En Condell ken ik uiteraard, evenals Carel Brendel. Het is dan ook zeer verbazing-, nog meer ZORG wekkend dat een Gilaine Plag van radio 1 pas vandaag het woord taqiyya (liegen om onder zeer bepaalde omstandigheden niet bestraft te hoeven worden) heeft ontdekt. Ze zei “taki” en vroeg of ze het goed uitsprak.

  De radio meest betrouwbare medium……Nou, zo NIET helemaal dus.

  En wat zielig voor Erdogan dat ie voelde dat er aan zijn stoelpoten werd gezaagd.

  Vanaf minuut 11.55:

  http://www.nporadio1.nl/sportzomer-2016/onderwerpen/369191-mediaforum-beeld-van-guelen-aanhangers-is-heel-divers

  Mijn enige troost is dat al die presidenten enzo stromannen zijn, aangestuurd van uit, ja vanuit waar? Van ergens waar wij geen weet van hebben. Ondertussen worden wij wel tegen elkaar opgezet.

 18. De meeste mensen hebben echt geen flauw idee wat de islam daadwerkelijk behelst. Kreeg laatst op Twitter een link naar een site Simple Islam (http://simpleislam.weebly.com/scholar-en/scholar-nl) daar wordt dan simplistisch uitgelegd waar het extreme islam vandaan komt.

  Daar wordt met westerse ogen de islam uitgelegd, hoe dom kan je zijn.

  Mensen kijken alleen naar de extreme uitwassen en denken dat, dat het is. Ze kijken niet naar landen die eerst een gemengde religie in huis hadden en hoe de islam dat langzaam vernietigd en het land islamiseerde en andere religies hooguit duld voor zolang als het duurt.

  Een voorbeeld is Indonesië een land een smelt-pot van religies dat vreedzaam naast elkaar leeft, was het credo. De mensen die dat dachten zaten er compleet naast, het leek alsof ze vreedzaam naast elkaar leefden. Dat werd met keiharde hand vanuit de regering gehandhaafd. De huidige regering laat de teugels vieren en moslims vermoorden anders gelovigen en plegen aanslagen. Trouwens in Turkije net zo, daar zijn andere religies zo goed als verdwenen en dat niet op vredelievende wijze.

  Nee, zodra moslims in een land een bepaald percentage bereikt gaat het compleet mis. Als je de CBS cijfers erbij pakt en je gaat deze extrapoleren over een periode van 20, 40 en 60 jaar dan zie je hoe dat gaat verlopen. Het is even een werkje en je moet met allerlei factoren rekening houden. Over 20 jaar zitten we op 20 tot 30% moslims, over 40 jaar is dat 40 tot 50% en over 60 jaar is dat 60 tot 70%. Met andere woorden over hooguit twee generaties is Nederland een voornamelijk islamitisch land.

  De vraag is wil je dat je kinderen zo nalaten.

 19. Joop, 4 en 11,

  Over het antwoord op je vraag:

  Q: “Ik denk ook dat het probleem de islam is. Al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw hebben we hier Chinezen rondlopen. Die zijn soms maar matig geïntegreerd, maar hebben we daar ooit last van? Hebben we last van Boeddhisten, Hindoes? Nee. Maar van Moslims hebben we last, en niet zo’n beetje ook. Hoe zou dat toch komen?”

  Allereerst is de ethische filosofie, al of niet religieus, van de Chinezen (Tao), de Hindoes (de Yoga’s en de Bhagavad Gita o.a.) en Boeddhisten (later o.a. Zen) veel hoger ontwikkeld dan die van latere godsdiensten. Als je weet hoe het werkt, wat die hogere filosofieën leren, dan benader je je medemens met vriendelijkheid (op z’n minst).

  Wat de Islam betreft wilde Mohammed, voorzover ik ben ingelicht, helemaal geen religie stichten, hij wilde de Bijbel zuiveren van al het bedrog wat er in geslopen was. Hij was in feite de eerste hervormer van het Christendom, toen nog uitsluitend Rooms-Katholiek. Het Christendom reageerde daar afwijzend op en toen heeft Mohammed tot de Jihad opgeroepen. De Jihad is in wezen een strijd om het Christendom te zuiveren. Ongeveer een millenium later heeft Luther dat ook geprobeerd… Dat de Jihad later ook territoriale aspecten kreeg, moge duidelijk zijn: Geen (verrotte) Christenen in Moslimgebied. Dus het zuiveren van de leer mondde uit in het zuiveren van de wereld van de Christenen.

  Aan de materiële kant vertegenwoordigt het Christendom de rijkdom in de wereld – de glamour en glitter van het Vaticaan belichamen dat bij uitstek – en roept als zodanig al veel weerstand op, nog geheel los van religieuze aspecten. Daarom is het delen van onze welvaart een bijdrage aan de oplossing. Alleen moet dat delen niet hier, maar daar, in die landen zelf. Delen we niet, dan komen ze het halen, wat dus gebeurt. Hoe logischs is dit alles.

  Ook de Olympische Spelen van Rio vind ik allerminst een bijdrage aan het verminderen van spanningen in de wereld, alhoewel sport op zich dat wel is. We krijgen continu dat godvergeten grote Jezusbeeld door onze strot geduwd (en iedereen doet daaraan mee, ook de NPO). Daar zullen bepaalde religieuze groeperingen nou niet bepaald blij mee zijn. Ik vermoed dat het Vaticaan op de achtergrond een grote sponsor is van deze OS. Hoe anders kan zo’n arm land het anders betalen?

  Rob, 7, helemaal mee eens.

  Het ontkennen van de legitimiteit van onderbuikgevoelens, het diskwalificeren en afwijzen ervan, al of niet zwart- of bruinmakend, brengt de oplossing niet naderbij, maar eerder verder weg.

  Janus. (Oveigens in de pauzestand, dus snel reageren, zo ‘nodig’, blijft voorlopig uit.)

 20. Janus, Syrië heeft 23 miljoen inwoners en Afrika 1,2 miljard. Hoeveel miljoenen wil je dit keer overmaken? Niet zolang geleden is er ruim 100 miljoen naar Afrika overgemaakt aan hulp. Daarvoor al vele miljarden. Hoeveel heeft het tot nu toe geholpen 0,00000000001%. Misschien moet er een triljoen heen? Hebben we dat geld eigenlijk?

 21. “De Jihad is in wezen een strijd om het Christendom te zuiveren.”?

  Nooit van gehoord, maar klinkt grappig. Ik weet wel dat de islam naar wereldheerschapij streeft.

  “Ook de Olympische Spelen van Rio vind ik allerminst een bijdrage aan het verminderen van spanningen in de wereld, alhoewel sport op zich dat wel is.”

  Mee eens.

  “We krijgen continu dat godvergeten grote Jezusbeeld door onze strot geduwd (en iedereen doet daaraan mee, ook de NPO). ”

  Heb jij daar last van? (Ik kijk trouwens nauwelijks.)

  “delen niet hier, maar daar, in die landen zelf.”

  Ja, daar weten allerlei Afrikaanse dictators met Zwitserse bankrekeningen alles van!

  Enfin, ik wil het gevoel van dweilen met de kraan open wat kwijt. Want dat is het geworden, en hou ff pauze. Mijn hersenen zijn even uitgegymnastiekt. Ik ga mijn kop in het zand steken. Schijnt gezond te zijn. En positief.

 22. Hoi ik heb familie met veel allochtonen erin, thailanders, hindoustanen, afrikanen enz enz, en geen van allen hebben zij veel positiefs te melden over Marokanen en Arabieren, eerder het tegenovergestelde, je weet wel , lastig gevallen op straat en gewoon ook hoofdoekjes saai vinden , zij vinden dus ook de PVV ook helemaal niet raar en stemmen er zelfs ook op!

  Nu vind ik zelf ook PVV een tikje aan de extreme kant, want ik ken ook aardige arabieren, maar zoals Merkel heeft besloten om de deuren ( grenzen ) van Europa wagenwijd open te zetten, beangstigt mij enorm,

  Vroeger haatte ik alleen slechts domme tokkies , nu is er een tweede groep bij gekomen en dat zijn linkse mensen die een ( extreem ) grotere Arabieren import willen! Terwijl ik juist meer Hindoustanen en Boedhisten en Chinezen in Holland wou willen importeren! Geef mij nog liever een Eskimo als buurman ( en geef hem een gratis uitkering ) dan een Arabier.

  Nu hou ik mijn ogen al open of ik ooit mischien zelfs weg moet uit Holland, ja echt waar want ik verzwijg mijn antiliefde voor Arabieren ( moslims ) niet dus dat zal dan op ten duur wel problemen gaan opleveren

  Nou ja ach ook geen big deal vliegticket is niet zo duur, en wellicht kom ik dan in een leuker land als Holland terecht! Maar ben dan niet uit eigen beweging vetrokken..

 23. Het grote probleem is dat de regeringen in de West- en Zuid-Europese landen zich niet bezig houdt met de religieuze demografische verhoudingen in het land en daar dan ook geen enkele sturing aangeeft. Nu zie je dan ook dat er een scheefgroei aan het ontstaan is en dat zich zal doorzetten, waar de meerderheid (christendom) langzaam aan in een tijdsbestek van 40 tot 60 jaar in een minderheid gaat veranderen. Als de regering slim was geweest had ze mensen met een opleiding uit Japan, Korea, Thailand, China, Taiwan, Mexico, Brazilië, etc. met een mix van religies uitgenodigd om hier een leven op te bouwen. Dan had je een evenwichtig geheel gehad, maar dat hebben ze dus goed verknalt en zetten daarmee het voortbestaan van onze westerse levenswijze op het spel.

  Oost-Europa pakt dat enigszins slimmer aan door een grote influx van de islam te verhinderen. Oost-Europa is er ook niet klaar voor om mensen van andere nationaliteiten op te nemen, ze moeten eerst zelf nog wennen aan hun vrijheid. Wat je al wel ziet is dat meer mensen zich klaarmaken / kijken om van West-Europa naar Oost-Europa te emigreren. Zeker nu we (nog) in de EU zitten is dat redelijk eenvoudig te regelen. Ook ik ben me aan het oriënteren.

  Je zegt ook dat je die domme tokkies haatte. Dat is wel het beeld dat de linkse omroep neerzet, want dat is natuurlijk mooi om te zien. Kijk eens wat een domme lui dat zijn. Vergeten wordt, dat er ook veel hoger opgeleiden zich ageren tegen het geen wat er gaande is. Die zie en hoor je natuurlijk niet, die houden zich stil want dat kan ze hun baan dan wel hun carrière kosten.

  Links speelt op emoties en heeft geen oog voor de realiteit en al helemaal geen realistisch oog voor de toekomst op de lange termijn waar hun kleinkinderen mee te maken zullen krijgen. Daar lijken ze helemaal niet aan te willen denken. Nee, de mensen moeten nu koste wat het kost geholpen worden en wat dat in de toekomst betekend daar maken zich niet druk over.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.