Nog meer controle is een heilloze weg

Na al die aanslagen lijkt het duidelijk: voor de veiligheid dienen we meer vrijheid in te leveren. Meer controle op ieders gedrag, uitlatingen en ideeën; meer dataverzamelingen en die onderling beter koppelen; meer bewaking, meer mensen eruit pikken. Streng optreden jegens iedereen die van het gemiddelde afwijkt.

Alleen doen we dat al vijftien jaar lang, en het helpt geen sikkepit. Het verzamelen en kruisen van data leidt er hooguit toe dat de macht van de overheid toeneemt, dat individuele burgers kwetsbaarder worden, en de kans op pijnlijke fouten toeneemt. (Digitale systemen zijn weinig vergevingsgezind, ook als de vergissing hun makelij is.)

Ik vermoed dat meer surveillance er juist voor zorgt dat burgers passiever worden. Je meldt iets dat je zorgen baart niet bij de politie, omdat ‘het systeem’ dat toch zelf wel zal signaleren? Veiligheid wordt iets dat de overheid voor ons regelt, iets wat we passief ondergaan; en niet langer iets dat we met ons allen beheren en vormgeven.

Uit tal van rapporten blijkt dat al die controle niets uithaalt tegen aanslagen: geen enkele is erdoor voorkomen. Erger: bijna iedereen die de laatste jaren betrokken geweest is bij een grote aanslag, stond al op de radar van de politie. Massasurveillance levert simpelweg te weinig op.

We creëren intussen een klimaat waarin mensen anderen gaan verdenken zuiver vanwege hun kleur, hun religie of hun kledij. Waarin alle moslims moeten boeten voor de extremistische groeperingen die hun religie perverteren – en die overigens onder moslims meer slachtoffers hebben gemaakt dan onder aanhangers van welke andere overtuiging ook. Waarin zelfs mensen die op de vlucht zijn geslagen voor datzelfde extremisme door steeds meer Europeanen worden gewantrouwd.

Laten we het in hemelsnaam eens anders proberen. Burgerrechten versterken, in plaats van die verdacht te maken. Zorgen dat de politie in de wijk staat, voor iedereen toegankelijk en aanspreekbaar is. De aandacht verleggen naar rechercheren, naar netwerken opbouwen, naar ontvankelijk zijn voor signalen.

Wat we verdacht moeten maken, is elke vorm van radicalisering en het vergoelijken ervan. Of het nu gaat om ‘vaderlandslievende’ mannen die menen een eigen knokploeg te moeten starten om ‘onze’ vrouwen te beschermen, of om Erdoganfans die hetzes starten tegen Nederlandse Turken en hun bedrijven omdat ze Gülen-aanhangers zouden zijn; om mannen die Ebru Umar bespugen, of mensen die alle moslims het land uit willen hebben. Voor zulk extremisme zou hier geen plaats moeten zijn.

Laat ons geld pompen in onderwijs en de burgerzin versterken. We moeten banden smeden en versterken, niet ons terug trekken op onze eilandjes en ons eigen vermeende gelijk.

Nu terrorisme een franchise-onderneming is geworden in plaats van een plan dat van bovenaf wordt aangestuurd, kan veiligheid alleen bestaan als we daar zelf deel van uitmaken.

Author: Spaink

beheerder / moderator

31 thoughts on “Nog meer controle is een heilloze weg”

 1. Karin,

  We zouden ons meer met het stimuleren van vrede moeten bezig houden. Dat uitmelken van de MH-17 om een economische oorlog tegen Rusland te rechtvaardigen is al een hele slechte zaak. En de leefomstandigheden van de onderste lagen van de samenleving moeten drastisch verbeterd worden. Niet alleen hier, maar ook daar en vul dan maar in waar. Rutte roept dan bij elke aanslag in Frankrijk steeds weer dat we “schouder aan schouder” staan met het Franse volk. Nou, wat mij betreft niet wat hun achterbuurten betreft – hoe schrijf je dat: Ban-lieus? – want daarbij doen wij het een stuk beter.

  Q: “Uit tal van rapporten blijkt dat al die controle niets uithaalt tegen aanslagen: geen enkele is erdoor voorkomen.”

  Deels juist, deels niet. Die rapporten maken duidelijk dat de uitgevoerde aanslagen door die controles niet zijn voorkomen. Dat klopt, maar we weten niet hoeveel aanslagen er door de veiligheidsdiensten wél zijn voorkomen. Om zich niet in de kaart te laten kijken verstrekken ze daar nagenoeg geen info over en wat mij betreft hebben ze gelijk. Andere plannemakers zouden er lering uit kunnen trekken.

  Q: “We creëren intussen een klimaat waarin mensen anderen gaan verdenken zuiver vanwege hun kleur, hun religie of hun kledij.”

  Waar natuurlijk wel aanleiding voor is. Dus wij hebben dat klimaat niet gecreërd. Als het door de bank genomen blanken zouden zijn geweest, dan zou de situatie heel anders liggen. En een bomgordel past nou eenmaal beter onder een boerka dan onder een minirokje. Ik vind dat je hier links-intellectueel correct probeert te zijn en dat gebrek aan realiteitszin veroorzaakt mede het probleem: Mensen die wel reëel denken keren zich zo van links af.

  Q: “Waarin zelfs mensen die op de vlucht zijn geslagen voor datzelfde extremisme door steeds meer Europeanen worden gewantrouwd.”

  En terecht. 40 tot 60% is geen vluchteling, maar welvaartszoeker. En een deel ervan meent vrouwen te mogen aanranden of verkrachten, als ze er in hun (bekrompen) ogen als hoer uitzien. En, ook bewezen, dacht ik, er zitten IS-ers tussen met plannen…. Ook hier proef ik je links-intellectueel correctivisme.

  In je aanbevelingen kan ik me wel vinden, alleen gaan ze niet diep genoeg, zie mijn openingszin. We hadden IS gewoon een eigen staat moeten gunnen, die gunnen we de Zionisten toch ook? Alsof dat allemaal van die progressievelingen zijn. Nu we IS daar verpletteren moet je niet verbaasd zijn dat de stront alle kanten oplviegt en ook hier bij ons terecht komt, bij diegenen die de IS-staat proberen te vernietigen. Loowgies, hè?

  Janus.

 2. Nog even dit. Ik schreef: “Ik vind dat je hier links-intellectueel correct probeert te zijn en dat gebrek aan realiteitszin veroorzaakt mede het probleem: Mensen die wel reëel denken keren zich zo van links af.”

  Ik bedoel dit: De realistisch denkende kiezer zal zich dus van links afkeren en dat terwijl de sociale verbeteringen van de samenleving juist van links af moeten komen. Links dient er dus voor te zorgen dat die realistisch denkende kiezer zich niet van hen vervreemd voelt, sterker nog, zich aan hen verbindt. Links zal dus zelf realistisch moeten worden en dat lieve bloemtjesgedoe moeten laten vallen.

 3. U mag op aanvraag (in drievoud, zes weken tevoren) Uw burgerrechten komen uitoefenen in de zus-en-zo-straat of het dit-en-dat-park op Dinsdagmiddag tussen half drie en vier.
  Om administratieve redenen kan de aanvraag afgewezen worden.
  Of vanwege een andere kutsmoes.

  U levert trouwens geen vrijheid in ter verzekering van Uw veiligheid maar om, in de woorden van Sultiran Erdogan, de democratie te redden. Lees: de staatsmacht (ook op stadsdeelraadniveau) uit te breiden.

  En indien U niet onmiddellijk ophoudt met zèlf nadenken; dan zwaait er wat.

 4. Het schijnt een bewuste strategie van IS te zijn om een burgeroorlog tussen moslims en niet-moslims uit te lokken in Europa. Ze hopen die dan te winnen natuurlijk doordat ook gematigde moslims dan gedwongen worden partij te kiezen, maar ik denk eerder dat er lang voordat er genoeg moslims hier zijn al beleid ingevoerd wordt dat iedere verdachte moslim meteen uitgezet of, als dat niet kan, voor onbepaalde tijd gedetineerd wordt. Burgerrechten of niet.

 5. Johan, 4,

  Als dat het beleid is van de zogenaamde IS – ik vind dat ‘zogenaamd’ toch steeds erbij moet, ze zijn geen staat – dan zouden ze zich daar behoorlijk mee in de vingers kunnen snijden. Ook gematigde moslims willen over het algemeen alleen maar ‘law en order’ en zullen zich uiteindelijk van dat terrorisme af keren, denk ik.

  Wat onze reactie betreft, ik vrees enerzijds en hoop anderzijds dat je gelijk hebt. Om te voorkomen dat onze burgerrechten het loodje leggen in deze strijd is het idd nodig om een soort ‘Ethisch Reveil’ – wanneer hebben we dat eerder gehoord – te creëren. Naar het schijnt willen VVD en PvdA onze normen en waarden beter gaan vast leggen. Over de inhoud van dat plan is nog niet veel te zeggen, maar dat is wel de richting waar we in moeten. In de eerste plaats moet ethiek de norm zijn, niet ras, afkomst, geligie of sekse. Wat mij betreft mogen die delen van de Sharia die wél passen bij onze normen en waarden dan ook gewoon over genomen worden.

  Maar Turken die in Rotterdam (of waar dan ook) met een Turkse vlag zwaaiend zo nodig moeten gaan lopen blèèren dat ze in de eerste plaats Turk zijn, die mogen van mij meteen vertrekken.

  Janus.

 6. Nee Janus, gematigde moslims keren zich niet af van het moslimgeweld, eh, terrorisme. Ze blijven gewoon roepen dat die terroristen geen echte moslims zijn, dat alles dat die terroristen doen niet in de koran staat.
  Er moet een beweging op gang komen die aan deze gematigde moslims duidelijk maakt dat al dat dodelijke geweld wel degelijk in de koran staat. En vervolgens die gematigde moslims de straat op stuurt om die fanatieke idioten in het gareel te brengen. Je hebt het hier over vaders en moeders die hun kind niet in de hand hebben.
  Maar dat zal nooit gebeuren. Want alle moslims zijn broeders en zusters en dus worden die geradicaliseerde uitvallers nooit gecorrigeerd. Idioten zulen dus idioten blijven.
  In Nederland zijn daar psychologen voor, hoewel die idioten niet altijd gecorrigeerd worden, maar in die zandbak in het Midden-Oosten beschouwen ze idioterie nog steeds als religieuze wijsheid.

 7. Pieter, 6,

  Je spreekt jezelf nogal tegen.

  Als gematigde Moslims de terroristische Moslims niet als Moslim erkennen, dan is dat naar mijn idee de meest vergaande vorm van je ervan af keren.

  In de Bijbel staat ook van alles en nog wat… En voorzover ik ben ingelicht is de Jihad een reactie geweest – en is dat nog in feite – op de afwijzende houding van de Christenen op Mohammed indertijd.

  En vaders en moeders die hun kind niet in de hand hebben? Dat is gewoon het generatieconflict. Niets nieuws onder de zon. Alleen manifesteert zich dat nu in deze context.

  Ik denk dat het een ernstige misvatting is om die terroristen idioten te noemen. Volgens mij zijn ze behoorlijk normaal. Het is alleen zaak om de oorzaak van hun woede te onderzoeken, maar ja, dan moeten we de hand ook in eigen boezem durven steken. Door ze af te serveren als idioten ontsla je jezelf van die noodzaak. Maar dan gaat het pas echt fout.

  In de zandbak van de Veluwe beschouwen ze idioterie ook nog steeds als religieuze wijsheid….

  We hebben onszelf de kans ontnomen om met IS in gesprek te gaan door ze te vernietigen. Als we ze een eigen staat hadden gegund, dan hadden we ook veel beter over de mensenrechten en wat dies meer zij met ze in gesprek kunnen komen. Dan hadden allerlei maatregelen tot een koerswijziging kunnen leiden. Zie Iran.

  Janus.

 8. Pieter @ 6: Er zijn elke keer weer enorm veel gematigde moslims die zich heftig uitspreken tegen terrorisme. Geloof ze: dat is de enge manier om banden te smeden. En kom niet telkens aan met het verhaal ‘Ja maar in de Koran staat dat ongelovigen vernietigd moeten worden’, alsof dat een conclusief argument is. Het Oude Testament betoont zich bepaald niet zachtzinnig over ongelovigen, maar niemand werpt christenen telkenmale voor de voeten dat hun geloof oproept om ongelovigen of afvalligen over de kling te jagen.

  Als je christenen niet afmeet aan het Oude Testament, kun je moslims niet met elke soera om de oren slaan. Want dat is meten met twee maten. En precies daarin ligt een deel van het probleem.

 9. @7.Janus en aan jullie allemaal
  “Je spreekt jezelf nogal tegen.” Sinds wanneer spreek jij jezelf niet tegen?

  en@8.Kaatje “Als je christenen niet afmeet aan het Oude Testament, kun je moslims niet met elke soera om de oren slaan. Want dat is meten met twee maten. En precies daarin ligt een deel van het probleem.”

  Noem me één iemand die met minder maten (apostelen) meet. Zoek maar uit van Socrates tot Wittgenstein.

  Waartoe “afmeten” fergossake? Ik, voor mijn part, láát me de maat niet nemen!
  Al helemaal niet aan de hand van testimoniën, Oudt of Niuue.

  Drink met mate; da’s gezellig.

 10. Karin, 8,

  Q: “Geloof ze: dat is de enge manier om banden te smeden.”

  Precies! En het creëren en vaststellen van een gezamenlijke ethiek (op basis van de overeenkomsten, niet de verschillen) kan dan een heel goed bindmiddel zijn. Mensen moeten iets hebben waar ze zich achter kunnen scharen. Nu is zo’n gezamenlijk bindmiddel er nauwelijks. Ja, het voetbal een beetje, maar zodra het laatste fluitsignaal geklonken heeft, is dat ook weer over.

  Er zou naar een (Europese) Christelijk-Islamitische Oecumene gestreefd kunnen worden. Dat is in jouw en mijn ogen natuurlijk behelpen, het blijft een kerk, maar religie is nou eenmaal een sterk bindmiddel. Die losse (botsende) groepen moeten bijeen gebracht worden.

  Dat de drie westerse religies bepaald niet zachtzinnig zijn over ongelovigen had oorspronkelijk een spirituele achtergrond, maar helaas is dat, nadat men de echte reden allang vergeten was, ontaard in een sektarisch wapen.

  Als het om uitwijzen gaat: Alle klootzakken eerst, ongeacht ras, klasse, religie, sexe of geaardheid of wat dan ook.

  Trouwens, een Soera is veel te dun om iemand mee om de orene te slaan, daar moet je toch het hele boek voor gebruiken. Vandaar ook dat de Bijbel zo dik is gemaakt…..

  Janus.

 11. @Spaink #8. Mijn reactie is mede getriggerd door een aanvaring die ik vorige week had met een jonge moslimcollega. Hij sprak zich niet uit tegen het terrorisme, maar tegen de opmerking dat de islam tot zulke dingen zou oproepen.
  Ik heb meerdere Marokkaanse collega’s uit Amsterdam-west die zulke uitingen doen: het ligt niet aan de islam; het zijn gekken die de islam misbruiken.

  Het heeft dan geen zin om aan te geven dat de koran andersgelovigen op z’n minst als minderwaardig bestempelt. Ja, dat doet de bijbel ook, maar daar gaat het hier niet over. Hooguit kun je stellen dat religie het slechtste in de mensen naar boven kan halen.

  Wat me al die bijna 30 jaren werken met Marokkaanse collega’s is opgevallen, is dat de oudere mannen zich afzijdig houden en dat de jongere veel fanatieker in het uiten van hun godsdienst zijn geworden. Met steeds minder begrip voor andersdenkenden. En ook steeds minder contact met Nederlanders. Amsterdam-west is een getto aan het worden, met eigen manieren en gebruiken.

 12. Ik ben trouwens ooit met ruzie het huis uitgegaan, juist doordat ik mijn diepgelovige christelijke ouders de hypocrisie van de bijbel voorhield. Ik zou het dus op prijs stellen als je de afleidingsmanoeuvre (Hunnie doen het ook!) achterwege wilt laten. Geloof is een levenswijze en niet per se slecht, maar religie daarentegen wel. Religie maakt het slechtste in de mens los. Daar moeten de predikers op worden aangesproken. De predikers die een verwrongen maatschappelijk beeld hebben.

  Ik concludeer dat jij meer met gematigde moslims praat dan ik. Ik praat met de moslims van de Amsterdamse straat. Die zijn vaak niet onaardig, maar gewoon arm en kansarm. Geef ze een toekomst en dan komt het allemaal wel goed. Dat is mijn geloof.
  Toekomst met wat luxe is de beste manier om mensen te weerhouden om gekke dingen te gaan doen.

 13. Het is voorlopig al grotendeels te laat, dat is het probleem. Hoewel, de modernisten (van de islam) , ze zijn er. De meesten houden zich gedeisd om niet in botsing te komen met hun islamitische sociale omgeving. Ons met hen voorbereiden op barre tijden is het enige dat erop zit. Mentale weerbaarheid van de hoogste kwaliteit is geboden. Zoete koekjes kunnen niet meer worden gebakken .

  Het vleesgeworden Groot Islamitisch Probleem heeft zich ondertussen wel middels de Turkse connectie en de daaruit voort vloeiende spanningen openbaard. Wat mij betreft is de Islam, de kemalisten en de alevieten daar gelaten, definitief door de fascistisch/racistische mand gevallen. Allah wordt hier al maar groter (gemaakt) ten koste van onze eigen burgers. Met vermeerdering van aanslagen heeft zich hun religieus geïnspireerde oorlog naar hier verplaatst. Saoudie Arabie etc. en delen van de rest van de Afrikaanse landen voltooien straks wellicht het grote werk richting de totaal gewenste islamitische heerschappij. Nederland en de rest van Europa blijft erin trappen. Vrij verkeer van personen doet salafistische tereurgroepjes/huurlingen/lone wolves/gelegenheids liefhebbers uit eigen land plus Afghanistan, Libië, Syrië, Egypte etc. verplaatsen van land tot land. De chaos is compleet. Wellicht heeft onze oud minister van Justitie, Piet Hein Donner, het ontwerp voor de westerse sharia wet voor zijn opvolgers nog in de la klaar liggen? Net zoals Erdogan zijn zuiveringslijsten paraat had ivm met evt.coup? Ik kijk nergens meer van op!

  Lekkere vooruitzichten allemaal maar een goed weekend verder!

 14. Het is triest om te lezen dat niemand naar de geschiedenis kijkt, hoe de islam zich wereldwijd (technisch/wetenschappelijk niet) ontwikkeld en welke effecten dat heeft op de niet-moslims in landen waar de islam voet aan grond zet. Zelfs als bijna alle niet-moslims in dat land verdreven / gedood zijn is het niet genoeg en gaan ze elkaar te lijf omdat het een net iets andere islamstroming is. Westerlingen denken dat ze veilig zijn en dat hun democratisch bestel niet valt aan te tasten en een ideaal en misschien zelfs een superieur systeem is. Daar heeft de islam en daarmee de moslims geen enkele boodschap aan, ze zullen het alleen gebruiken om hun doel te halen en dat is ten eerste het land islamistisch maken om daarna de sharia in te voeren. Let wel ga je naar het CBS en extrapoleer je cijfers 40 jaar verder dan is 50% moslims in dit land. Wat denk je dat er gaat gebeuren!. Ik zou zeggen kijk naar de andere moslimlanden. Hier de link naar het CBS http://goo.gl/UoiAhE

 15. Een belangrijk argument tegen massa surveillance is dat het zuiver de hooiberg vergroot waarin de speld wordt gezocht, het is a-selectief. Verder neemt daardoor het aantal fouten in absolute aantallen enorm toe, met soms verwoestende effecten voor onschuldige burgers (zie bijvoorbeeld de no-fly list in de USA). Probeer maar eens van zo’n “vinkje” af te komen.

 16. Massa surveillance heeft ook geen zin. Laten ze eerst de social media goed in de gaten houden. Het blijkt vaak dat ze aanslagen daarop vlak van te voren aankondigen om hun statement te maken. Facebook weet wel Erdogan en islam critici binnen enkele ogenblikken offline te halen maar terroristen in de maak weten ze niet te traceren. Heel vreemd.

 17. Dat massa surveillance voor zeer grote problemen kan zorgen laat ook een uitzending van “De Monitor” zien ooit uitgezonden door KRO/NCRV. Een foutje dat er eenmaal inzit is nauwelijks tot niet te verwijderen. Daarvoor moet je meer dan hemel en aarde bewegen. Zie hier de uitzending als voorbeeld: http://www.npo.nl/de-monitor/31-01-2016/KN_1676824

 18. @15.Frank “Een belangrijk argument tegen massa surveillance is dat het zuiver de hooiberg vergroot waarin de speld wordt gezocht, het is a-selectief.”
  Goed gezien.
  De “autoriteiten” proberen ons wijs te maken: de speld in de hooiberg is makkelijker te vinden, wanneer we die hooiberg maar groot genoeg maken.

  Zelf geloven ze ‘t al; nu wij nog.

 19. Allleen nog openbare scholen zodat alle mensen van alle geloven leren met elkaar om te gaan. Sommige moslims hebben nu bijvoorbeeld een heel verkeerd idee over Joden en Christenen omdat ze daar te weinig mee omgaan. Omgekeerd is dat ook het geval. En inderdaad wat ook eerder genoemd is, de sociale omstandigheden moeten verbeterd worden. Als je ziet hoe sommige mensen moeten wonen, van hoe weinig inkomen ze moeten leven en geen werk hebben dan begrijp je hoe gemakkelijk zulke jongelui vatbaar zijn voor radicalisering.

 20. Vreemd dan dat moslims met een goede baan en hoge opleiding ook radicaliseren. Of hebben die het dan weer te goed.

  Onderzoek heeft uitgewezen dat het radicaliseren helemaal niets te maken met hoe mensen wonen en hoeveel inkomen ze hebben. Volgens mij heeft dat zelfs een keer in de Volkskrant gestaan en dat wil toch wat zeggen.

 21. @20.Rob Esveldt: “Volgens mij heeft dat zelfs een keer in de Volkskrant gestaan en dat wil toch wat zeggen.”
  en wat wil het zeggen als dat in de Telegraaf staat? Of in Story, Weekend, Privé en noem maar wat op? Betekent het dan iets anders?

 22. En terecht. 40 tot 60% is geen vluchteling, maar welvaartszoeker. En een deel ervan meent vrouwen te mogen aanranden of verkrachten, als ze er in hun (bekrompen) ogen als hoer uitzien.
  Mag ik hier een bron van? Of heeft u ze persoonlijk even geteld en bent u hier op uitgekomen? U kunt mevrouw Spaink wel van links policor geluid beschuldigen maar dat van u is echt gevaarlijk rechts als we dan toch in die archaïsche termen praten.

 23. @23.Jelle “Mag ik hier een bron van?”
  Helaas, Jelle, U begrijpt het niet: Janus is zijneigenbron want hij heef hut errugus gelezuh of ervan gehoord en zulks geldt als Credo.
  Indien U hem niet gelooft: heeft U er geen verstand van. Of bent te dom.
  Het ontbreekt U derhalve aan snapvermogen.
  Jammer, maar: helaas… .. .

  En nog wat: eenieder wie ooit een lottoformulier heeft ingevuld of een staatslot aangeschaft is per diezelfde definietsie gelukszoeker. Zo. Die zit.
  Krijgt hier iemand een nagel of naald tussengepriegeld?

 24. @24.JPaul Deze reactie slaat helemaal nergens op. Natuurlijk heb je dat ergens gelezen of gehoord en tot je genomen. Het gaat er dan nog wel om of je alles wat je leest voor zoete koek aanneemt. Als je eigen bron bent heb je zelf wetenschappelijk- en/of journalistiek onderzoek gedaan. Dat is maar voor weinigen weggelegd en een onderzoeksjournalist is iemand die vaak ook wetenschappelijk onderbouwd is dan wel zoveel praktijkervaring heeft opgedaan dat deze persoon daarover kan berichten. Helaas zijn er ook veel wetenschappers en journalisten die de waarheid geweld aan doen. Dus als je hut errugus gelezuh of ervan gehoord hebt ga je na of dat wat je errugus gelezuh of ervan gehoord hebt of andere wetenschappers of onderzoeksjournalisten dit ergens hebben bevestigd dan wel voor waarheidsgetrouw kan worden aangenomen.

 25. @25.JPaul Het is Leuk.
  In een Duits wetenschappelijk georiënteerd blad voor de gewone mens heb ik errugus gelezuh dat het ergens in geloven even heel wat ingewikkelder in elkaar steekt dan menigeen denkt. Een Duits blad zoals Profil Wissen schrijft daar met enige regelmatig over. Het komt erop neer dat ze zich afvroegen hoe het komt dat miljoenen mensen de drang hebben om in een soort van God te geloven. Volgens wetenschappers zit dat bij veel mensen in de hersenen ingebakken (hard wired) dus ze worden vanuit de hersenen min of meer gedwongen om in een hogere macht te geloven. Daarvoor hebben ze van atheïsten en diepgelovigen de opbouw van de hersenen onderzocht. En wat blijkt er zit volgens deze wetenschappers inderdaad een verschil. Het is dus niet alleen inprenten / hersenspoelen van mensen, de basis is daarvoor genetisch al aanwezig.

  Los van het bovenstaande vraag ik mij ook af wat er gebeurd als zoals dat bij moslims veel gebeurd dat familieleden onderling trouwen en kinderen krijgen wat dat met dat deel van de hersenen doet. Soort van cultivering van een soort dat invloed heeft op de hersenen. Ja ik weet het, je ligt nu krom van het lachen. Sta dan eens stil bij het feit hoe ze honden zo cultiveren / fokken dat het gevaarlijke vechthonden worden, dat betreft niet alleen de bouw van een hond (kracht) maar ook de wil en dan hebben we het over de bedrading van de hersenen.

 26. Jelle, 23,

  Q: …”maar dat van u is echt gevaarlijk rechts”…

  Het is gevaarlijk realistisch. En van dingen die meermalen breeduit in de mainstreammedia aan de orde geweest zijn ga ik geen bronnen noemen. Ik mag er dan vanuit gaan dat iedereen die zich hier in de discussie mengt daarvan op de hoogte is.

  J.

 27. 28.Janus Naar mijn weten klopt het wat je daar zegt. Fransje Timmermans kon het zelfs niet meer ontkennen en kwam er op een gegeven moment zelf mee. De mainstream media in Nederland is er echter stil over. De Duitse mainstream media heeft een tijdje geleden deze melding ook gemaakt omdat ze er ook niet meer onderuit konden.

  Tegenwoordig vertrouwd een groot deel van de Duitse bevolking de mainstream media niet meer, in Nederland nog wel en dat is te merken met de vele halve waarheden die ze verkondigen. Zoek met Google op trust + distrust + EU en je komt een EU-rapport tegen.

 28. Rob, 29,

  Dank voor de bevestiging.

  Q: “De mainstream media in Nederland is er echter stil over.”

  Nu hoor je er idd niet zoveel meer over, maar ik heb het toen gewoon op NPO Radio 1 gehoord. Overdag. Dus geen griebus nachtprogramma.

  Wat dat vertrouwen in de EU en wat dies meer zij betreft, als de onderbuikgevoelens van de mensen eens serieus genomen zouden worden – het zijn onze instincten – dan zou dat vertrouwen snel weer toenemen. Dan valt er ook minder te controleren…. Ook die Brexit – die er helemaal niet komt – had voorkomen kunnen worden.

  En natuurlijk dat met twee maten meten, dat moet ook afgelopen zijn, dat zet veel kwaad bloed. Voor vluchtelingen zijn er ineens sociale huurwoningen beschikbaar, terwijl andere starters op de woningmarkt daar jaren op moeten wachten. Wie het laatst komt, moet achteraan aansluiten. Dat is een heel gewoon principe.

  Janus.

Leave a Reply to Frank Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.