Wens

Nieuwsuur liet gisteravond zien dat er tienduizend mensen zijn die wachten op een plaats in een verzorgings- of verpleegtehuis, waarvan de helft al meer dan een jaar. Het gaat om mensen met een geldige indicatie: er is vastgesteld dat ze het thuis, óók met hulp, niet langer redden en opgenomen moeten worden.

Van ruim vijfduizend ouderen is de toestand zo beroerd dat instellingen spreken van een ‘schrijnende thuissituatie’. Koken, eten, wassen en aankleden kunnen ze niet langer zelf. Lopen gaat onvast, hun geheugen laat ze veelal in de steek, voor alles zijn ze afhankelijk van hulp. Thuiszorg volstaat dan niet meer: eigenlijk hebben ze vierentwintig uur per dag steun of toezicht nodig.

Maar ze worden niet geplaatst, want er is geen plek. De overheid ziet het probleem niet; zij heeft deze mensen geboekstaafd als ‘wenswachtenden’:, oftewel mensen die het alsnog thuis proberen uit te zingen en liever nog wachten voordat ze naar een tehuis gaan. Buiten dat zo’n verhuizing zelden iemands wens is maar gewoonlijk bittere noodzaak, is de overheid wel erg gul met haar predicaat ‘wens’. Iedereen die aangeeft graag in een specifiek tehuis te worden geplaatst, is volgens hen namelijk een ‘wenswachtende’ en dus niet urgent.

Het dondert niet waarom je voor een specifiek tehuis kiest. Wil je liefst in je eigen stad geplaatst worden, opdat je thuis achterblijvende partner dan tenminste nog een béétje in de buurt is en makkelijker bij je op bezoek kan komen – dan ben je een wenswachtende. Schrijf je je vader of moeder in bij een instelling in je eigen streek, omdat je niet om de dag honderd kilometer heen en weer kunt reizen: je ouder is een wenswachtende.

Aangezien wenswachters niet urgent zijn volgens de overheid, is er zodoende geen enkel probleem. Instellingen worden kalmpjes gekort, leegstaande kamers in verzorgingstehuizen mogen vaak niet worden gevuld en veel instellingen moeten de komende jaren een kwart van hun huidige aantal plaatsen afstoten. En vreemd genoeg is het budget voor deze tak van de zorg vorig jaar niet opgegaan: er is nog 200 miljoen euro over. Tsja, de behoefte aan plaatsen in een verzorgingstehuis is afgenomen, stelt de overheid.

De betrokkenen weten overigens niet dat ze als wenswachters te boek zijn gesteld en dat hun urgentie via een sluikse herdefinitie onderuit is gehaald. Dat vertelt namelijk niemand ze. En zo loopt de wachttijd op: drie maanden, zes maanden, negen maanden, een jaar. Onderwijl blijft iedereen noodgedwongen thuis aanmodderen. Het gevolg: overbelaste partners, kinderen en buren; mensen die vervuilen en vereenzamen; valpartijen thuis; mantelzorgers die overspannen raken of hun betaalde werk moeten opzeggen teneinde paps of mams te kunnen verzorgen.

Wenswachten, het idee! De werkelijkheid delft het onderspit, beleid wordt geschraagd door een taalspitsvondigheid. Onze ouders worden genaaid door een taalgrap.

Author: Spaink

beheerder / moderator

21 thoughts on “Wens”

 1. “.., beleid wordt geschraagd door een taalspitsvondigheid.”
  Waaruit moge blijken dat Jan Schaefer toch ongelijk had.

 2. Schandalig. En JPaul, bedoel je de aan Jan Schaefer toegeschreven zin “In gelul kun je niet wonen”? Die klopt natuurlijk wel, want mensen die iets willen benoemen als “wenswachtende” en hen vervolgens niet meer helpen, dat is natuurlijk gelul. En de mensen kunnen niet wonen. QED.
  Ik vond overigens een veel toepasselijker uitspraak van Schaefer, namelijk “Is dit beleid of is hier over nagedacht?”

 3. onmenselijk en de meeste overlijden voor er een fatsoenlijk plekje voor ze is zeker…. dan kun je zeggen het was niet nodig.. zo onfatsoenlijk

 4. Q: “beleid wordt geschraagd door een taalspitsvondigheid. Onze ouders worden genaaid door een taalgrap.”

  Niks nieuws onder de zon, Karin. Niet dat dat het er beter op maakt, integendeel.

  Even a-chronologisch:

  • Mark Rutte pleegt taalspitsvondigheden bij de vleet. Nee, niet per maand, maar per minuut. Allemaal erop gericht om in de eerste plaats hemzelf en dan zijn beleid in een mooi daglicht te stellen. Niet alleen onze ouders worden hierbij genaaid, maar wij allen.

  • De ‘Sociale’ Dienst heeft het al jaren over een “aanbod” waar het vroeger een “verplichting” heette. Als je dat “aanbod” weigert – bijvoorbeeld een “aanbod” voor een sollicitatiecursus – dan volgt dezelfde sanctie die je vroeger kreeg opgelegd bij het niet nakomen van een verplichting. Maar ja, “aanbod” klinkt vriendelijker en heeft dus een camouflerende werking. En men hoopt natuurlijk dat er door die zgn vriendelijke facade minder medewerkers van de SD een mes tussen hun ribben krijgen van iemand “die in de war is”.

  • Ruud Lubbers had te maken met een werkloosheidsprobleem. Niet getreurd, de criteria werden aangepast en iemand die 2.50 gulden per uur verdiende, werd in het vervolg als een volledig werkende meegeteld en dus afgetrokken van de werklozenstatistieken. Tel uit je winst.

  Dit alles constateren en ertegen protesteren haalt waarschijnlijk niet zo heel veel uit in dit stadium, maar de samenleving wordt wel steeds zieker van dit soort gemanipuleer. Dus zullen er steeds meer mensen naar een verzorginstehuis moeten. Al of niet naar wens.

  En – last but nog least – “participatiesamenleving”? Een woord dat onze koning die van God los schijnt te zijn, heeft uitgesproken, betekent immers niets anders dan “zoek-het-zelf-maar-uit-samenleving”. Over taalmanipulatie gesproken.

  Janus.

 5. Qua taaltrucjes: wat dacht je van “sociaal leenstelsel”?
  Ik heb me vreselijk geërgerd aan het feit dat iedereen het zo noemde. “Sociaal” is een waarde-oordeel wat iedereen zomaar accepteert door het te herhalen. In elk geval onbewust.

 6. nee het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter
  en daar staan deze ploegen blijkbaar voor, de pvda ook!
  van de vvd was dat altijd al duidelijk

  social leen stelsel betekent dat als je minder goed kan leren,
  minder geld hebt etc etc je meer moet betalen

  maar waar dit over gaat is dat verzorgingshuizen gesloten worden
  3 kwart zelfs terwijl die gewoon nodig zijn en het is een zoek het maar uit beleid er zijn artsen die mensen een indicatie voor een verpleeghuis geven
  terwijl ze in een verzorgingshuis geholpen zouden kunnen worden
  omdat de nood zo hoog is geworden en ze ergens opgenomen moeten worden
  in een poging tot..

  het is schandalig
  zo gaan ze vast niet met hun geliefden om
  degene die dit besloten hebben

 7. Pingback: Wens | Sargasso
 8. De Destructieve Drie…

  Al deze taalspitsvondigheden zijn typerend voor managementspraak. Youp van het Hek heeft het over ‘jeuktermen’, daar sluit ik mij bij aan. Noem gewoon man & paard.

 9. Politici, ambtenaren en managers lijken inderdaad steeds meer taalgoochelaars en -illusionisten te worden. En die vervelende platte werkelijkheid zit ze eigenlijk voornamelijk maar in de weg!
  Het valt heus niet altijd mee, hoor, om de beeldvorming ongeacht die werkelijkheid een beetje glad gestreken te krijgen.

 10. Hallo…S.v.p. Om direct begrip te krijgen over alle opgewonden reacties,,,
  welke dagelijks koek zijn geworden, raad ik iedereen aan die duidelijk
  antwoord wil hebben m.b.t. zijn/haar reactie: “kijk in nw.van Dalen”,
  zoek op woorden als: Sociaal, Democraat,Racist, enz.
  Speciaal…..”Sociopaat”,……iemand, die openbaar via schijnvertoningen
  zich voordoet sociaal, democratisch, en zeer populistisch gedrag bezigd.
  MAAR !!! uiteindelijk alleen bezig zichzelf schandalig grof te verrijken.
  Voorbeelden te over…..Bellusconi (ital) ,maar kijk maar gewoon naar
  uw eigen regeringsleiders. UItspraak Bellusconi:”Corruptie is prima !!
  Grote kapitalen komen dan in andere(lees:MIJN) handen…. C.K.

 11. ik weet niet waar the geld terecht komt
  mischien een snel weg erbij?

  er is in dit land nog maar 15 procent natuur over

 12. Politici, ambtenaren en managers verzinnen al die taalspitsvondigheden niet alleen. Onderschat de macht van communicatiemedewerkers en voorlichters niet. Die laatste groep krijgt steeds meer macht en houdt ook kritische journalisten tegen bij de deur. Je krijgt als gewone burger bijna niet meer rechtstreeks contact met kamerleden van de coalitie of gedogers via email. Er zit een communicatieafdeling tussen.

  Ik erger me de laatste tijd mateloos aan econoom Van Rijn die alles van tafel lult. Steeds roept hij dat mensen ‘recht’ hebben of houden op zorg. Maar die zorg is er niet!!! Of hij bezuinigt 3 miljard op thuiszorg en even later geeft hij 75 miljoen extra (alleen al dat woord ‘extra’…) om huishoudelijke hulpen aan het werk te houden. Oh, wat is hij toch goed… Hij pakt je LEGO-doos af en geeft één blokje terug en verkondigt het alsof hij gul is. Of hij gaat geld geven om de eenzaamheid te bestrijden. Terwijl ZIJN beleid die eenzaamheid veroorzaakt.

  Ik kan die man niet meer zien of horen in de media, net als Schippers. Krijg accuut braakneigingen en uitslag.

 13. Het kan natuurlijk ook niet anders: Eerst is de thuiszorg “uitgevonden”- voor een goed deel om de instellingen en verzorgingshuizen weg te bezuinigen. Vervolgens wordt op de thuiszorg bezuinigd. Dan wordt dat overgeboekt naar de gemeenten: Kortere lijnen “dus” het is goedkoper. En er is geen financieringsverplichting. Dus, meer ontslagen. En de privatisering leidt tot malavide ondernemers die een graantje meepikken – en dat is weer een reden om te bezuinigen. De rest van het verschijnsel heet als sinds George Orwell “newspeak”, al bedoelde hij het een beetje anders. Volgens mij is er bijna niemand die dit wil, alleen een kleine elite die nog dingend een paar miljoen meer wil, liefst per dag. En politici natuurlijk, de groep die alleen voor zichzelf opkomt.

 14. Het is een maatregel om snel van die oude mensen af te komen.

  Dat scheelt veel met pensioenen uit betalen en andere uitkeringen.

  Gewoon opzet van de regering.

  Weg met die vergrijzing !!!

 15. Misschien moet ik alvast een magnum kopen via het internet, en dit bedoel ik niet als geintje. Ik ben nu 34, maar als de trend zo doorgaat dan wil ik niet mijn broek onderschijten en moeten wachten als ik eenmaal in die situatie zit. Dan heb ik er liever al een DIY euthanasie-stickje in huis voordat deze lastig verkrijgbaar zijn.

  De term ‘wenswachtende’ is al te ziek voor woorden. Als mijn vader een verzorgingstehuis nodig heeft moet hij niet in Gelderland geplaatst worden (ik woon in Den Haag, hij in Gouda). Als ik ooit 1 nodig heb geldt hetzelfde.

  Wat is een echte ‘wenswachtende’? Ik ben in een waardeloos huis gaan wonen omdat Vestia meldde dat dit binnen 3 jaar gesloopt zou wonen, ik een verhuisvergoeding zou krijgen + urgentie, en heb deze waardeloze woning geaccepteerd na jaren op de wachtlijst te staan dankzij deze voorwaarden. Dit was 6 jaar geleden. Ja, ik was een wenswachtende omdat ik verwachtingen had dat ik hiervan kon profiteren. Ik zou nooit dit huis gehuurd hebben als ik van te voren wist dat ik hier minimaal 6 jaar zou moeten wonen, maar als echte ‘wenswachtende’ ben ik hier ingetrapt.

  Maar ouderen die hun hele leven al gewerkt hebben, hun steentje al hebben bijgedragen, verdienen het niet om die term te krijgen. Zij verdienen gewoon een goede plek in de buurt van hun familie/vrienden, dit is geen ‘wens’ maar is gewoon ‘normaal’.

 16. Om in de stijl van dit kabinet te blijven, ik ben voor lijfstraffen…

  En dan beginnen we met deze regering als testcase.

  Bij iedere leugen een lijfstraf, en als dat niet helpt gaan we meteen door naar de sharia, want dat wordt nu toch ook gedoogd door dit gedoog kabinet en gaan we ledematen afhakken.

  Mocht dit stand houden na een volledige kabinets-periode dan kunnen we er nog altijd over stemmen….

 17. Beetje jammer, ook hier censuur. Begrijpelijk met de geschiedenis van Karin.

  Maar het wordt tijd dat er echt wat gaat gebeuren.

 18. Oeps, ik had geen reactie meer verwacht, My bad.

  Om in te gaan op jou reactie, het was geen oproep om mensen dood te maken. Ik wil het mensen makkelijker maken door te betalen voor de K—- Want ik sta achter mijn teksten.

  Maar ik vind het een beetje hypocriet van jou, want hierboven is iemand die zichzelf wil doodmaken, en jij hebt het over de/een overheid die het alleenrecht heeft op geweld en een gevalletje taalspitsvondigheid.

  Ambtenaren mogen zelfs liegen als het hun uitkomt.

  In de wet vastgelegd sinds het pikmeer arrest. (strafrechtelijke immuniteit) Weer zo’n taalspitsvondigheid.

  Ik noem, gedeeltelijk, man en paard en houd me ver van taalspitsvondigheid

  En vergeet niet dat wenswachten ook jou toekomst is.

 19. Zelfmoord is bepaald niet verboden, Dolf, maar oproepen om mensen dood te schieten of aanbieden zulks te faciliteren is dat wel. Je reactie was stuitend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.