Halsema

Ja, er zat veel Femke in de eerste aflevering van de docuserie Seks en de zonde. Maar waarom zouden we daar in hemelsnaam over vallen? Wanneer Ton van Rooyen als vers gescheiden vader zijn serie over vers gescheiden vaders promoot, sneert niemand over het hoge Ton-van-Rooyen gehalte daarvan. Bij mannen is veel ego inbrengen namelijk normaal. We vallen er hoofdzakelijk over wanneer vrouwen zoiets doen.

De persoonlijke inbreng van Halsema dient daarnaast een doel. Ze breekt het klassieke onderscheid tussen programmanaker en onderwerp, tussen interviewer en bevraagde ermee af. Ze stelt niet alleen vragen, ze vertelt onderwijl ook haar eigen verhaal: ze is niet alleen interviewer, maar ook gesprekspartner.

Ze doet iets anders dan het vermaledijde (en op de keper beschouwd, vaak zo goedkope) ‘jezelf kwetsbaar opstellen’. Ze gooit haar privégeschiedenissen niet ter eigen glorie op de buis. Halsema vertelt haar eigen verhalen om haar gesprekspartners gerust te stellen, om gemeenschappelijke grond te zoeken: ze doet het om een waarlijk gesprek mogelijk te maken. Ze is daardoor niet langer degene die ‘objectieve’ vragen stelt en die het verloop van het gesprek dicteert.

Halsema geeft zich al doende rekenschap van een klassiek feministisch paradigma: het persoonlijke is politiek. Wie alleen maar vraagt, stelt zich per definitie boven zijn onderwerp; wie zelf ook vertelt, kan misschien een echte connectie maken.

Maar wat ik jammer vindt, is dat Halsema zich in haar zoektocht naar wat vrouwen van een andere religie beperkt en daar toch aan bindt, uitsluitend richt op de islam. Daarmee zondert ze, waarschijnlijk onbedoeld, de islam alsnog uit: alsof dat de enige religie is die vrouwen ernstig benadeelt. Alsof gereformeerden, orthodoxe joden en strenge katholieken niet eenzelfde wrange geschiedenis van het fnuiken en kortwieken van vrouwenlevens kennen.

Orthodox joodse vrouwen mogen hun haar niet tonen, ze dienen na hun huwelijk een pruik te dragen. In onze eigen bible belt worden vrouwen geacht drie passen achter hun man te lopen, mogen meisjes geen broeken dragen en zijn de mannenbroeders nog steeds zeer verbolgen dat vrouwen tegenwoordig stemrecht hebben. Ook in christelijk Afrika wordt de clitoris van meisjes weggesneden.

Waarom dan op de islam focussen? De facto is de islam niet veel erger dan andere religies. Het is in Nederland wellicht iets makkelijker als jood, katholiek of protestant van je geloof af te stappen dan dat voor een islamiet is. Maar dat is vooral omdat die religies hier een geschiedenis in afvalligheid hebben opgebouwd, en daar met veel moeite, geruzie en godsdienstoorlogen uiteindelijk veilige vormen voor hebben gevonden.

Juist de vigerende vijandigheid in Nederland jegens de islam maakt het voor wie erbinnen is opgevoed moeilijker om er afstand van te nemen, zelfs voor hen die daarnaar smachten. Hoe zwartwitter buitenstaanders de keus voorstellen, hoe moeilijker zij die voor debetrokkenen maken. Hoe meer makkelijker buitenstaanders de vrouwen die vragen stellen over hun positie binnen hun  religie als pro- of anti-islam categoriseren, hoe minder bewegingsruimte je deze vrouwen daarmee laat.

Bot gezegd: wie erop aandringt dat zulke vrouwen partij kiezen, verkleint hun ruimte om zelf in rust en vrijheid hun opties te overdenken. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Author: Spaink

beheerder / moderator

13 thoughts on “Halsema”

 1. Inderdaad Karin. Ik vraag me ook herhaaldelijk af waarom er nauwelijks (in mijn ogen dan) aandacht besteed wordt aan de positie van orthodoxe joodse vrouwen. Echt niet lekker is die. En ja, de bible belt. Ik wist het niet van die drie passen. Eigenlijk nauwelijks voor te stellen.

 2. Om te beginnen bij de link naar het TV-programma: wat ‘n rampzalige vertaling van Virginia Woolf haar “for most of history; Anonimous was a woman” in zoiets als: “de vrouw was anoniem in de geschiedenis” – alsof ze (de vrouw) niet in het echt bestond. In die éne eeuw vóór Virginia Woolf werden geschriften, door vrouwen vervat, vaak anoniem uitgegeven: dat is wat anders.
  Als ultiem tegenvoorbeeld moge Aliénor d’Aquitaine, Eleonora van Aquitanië, de moeder van Richard Cœur de Lion, the Lionhearted en twee handenvol anderen, gelden – role model if you will-voor het tweede millennium A.D. Wat ‘n wijf!
  En ms. Lovelace (nee; niet Linda, van DeepThroat, maar de 1e programmateur/* – zoek-en-goegel onder Charles Babbage/difference engine)
  En vergeet niet Belle van Zuylen, die een tussenpositie -niet in de tijd- inneemt.
  /*in de zin van software-ontwikkelaar – en ja: door vader, Lord Byron, miskend

  “Seks en de zonde” – na 28 minuten (gebeurt er nog wat in ‘t kwartier daarna? – laat ‘t me weten) afgehaakt. “Ik wilde mijn kinderen een vrije, stadse opvoeding geven” dixit Femke Halsema. Bleeegh! zeg ik dan als onvervalste boerelul.
  Sowieso vind ik seks vies. Ik lust alleen sex – met, zoals ik dat van de Augustijner paters geleerd heb, ‘n ‘x’. Geen ‘ks’ – méér is niet beter.

  Overigens was ik terdege onder de indruk van Halsema’s moeder én van ‘t kleine zuske van de geïnterviewde dewelke na het ochtendgebed -eenmaal onderweg in de bus- bemerkte dat ze haar hoofddoek vergeten was af te doen en daaruit voor zichzelf concludeerde: “dit is hoe het voor mij hoort en goed voelt”. En aldus adequaat handelde.

  Waarmee ik meteen bij de kern kom: Er wordt – zeer ten onrechte – géén verschil tussen ‘religie’ (de uiterlijkheid (zowel VAN buiten op het individu in, als van binnen de persoon uit NAAR buiten toe)) en ‘geloof’ (de innerlijke beweging (of voor mijn part de status)) gemaakt.

  Ik maak (vanwege ontbrekend talent; hetgeen geen mens mij euvel duidt) geen tafels, stoelen, bedden of toogkasten. Toch weet ik waar ‘n schrijnwerker dat mee klaarspeelt: ‘n timmerkist met vlijmscherp gereedschap.
  Ik geloof ook niet. ‘k Zou niet weten hoe. Waarmee zou dat wel moeten?

  Religie is cultuur en behoort met dat begrip gelijk te worden gesteld.

  Indertijd werd de RokersKerk door minister Donner als ‘kerk’ afgewezen omdat ze, naar zijn zeggen, er “geen godsbeeld op na zouden houden” en méér van dergelijke blabla. Waarbij hij – toch zelve overtuigd(?) grizten – het vierde gebod (gij zult U géén beeld -&cetera) geheel en al veronachtzaamde.
  Beeldvorming, aldus, is enerzijds verboten, anderzijds prille noodzaak om als religie, c.q. religiös angeheucht serieus genomen te worden. Mij, voor mijn part, duizelt het ietwat bij deze redeneertrant.
  Maar wat wil je? Donner stamt uit een generatie bewindsliederen, terwijl ik 2 van 3 grootvaders niet of nauwelijks heb gekend en zij, net als mijn vader, de lagere school niet met diploma hebben mogen afsluiten. Toch heb ik van een oma Deutsch en van de andere Français (kan cedille niet vinden; merde – ah, entdeckt) geleerd. En van de heren had ik nog veel méér dan ik heb kunnen leren als ik ‘t talent voor opletten had gehad.

  “Ook in christelijk Afrika wordt de clitoris van meisjes weggesneden.” En door wie dan wel? Door oma, tante of moeder zelf. Niet door opa, oom of paps.
  So much for “klassiek feministisch paradigma” en Femke Halsema. Zij vraagt: “wat herinner jij je van nein-ielevun” en overstemt de respondente dan met haar eigen verhaal over Theo van Gogh, die ze zelf kende.
  ‘n Softere vorm van masturbatie-televisie, net als DeWereldDraaitDoor en andere programma’s (blij dat ik zelf geenTV meer heb) die malkander in bedrijf houden tot meerdere eer en glorie van zichzelve, de balkenende-norm en KoningVoetbal.

  “In onze eigen bible belt worden vrouwen geacht drie passen achter hun man te lopen”
  Van wie heb jij die vóórkristelijke roddel omtrent de mores in onze eigen kuisheidsgordel? NieuweRevu? Panorama? Privé? Story? Weekend? of Opzij? (van de laatste zijn, met mijn huis, er recentelijk enkele tientallen jaargangen afgefikt)

 3. Pingback: Halsema | Sargasso
 4. gelukkig is de feministische kokerjuffer blow en krijs generatie aan het uitsterven. Mevrouw de kritische wereldbeschouwer – lees moreel verheven betweter – heeft niet door dat we in een nieuw paradigma zijn terechtgekomen.

 5. Ik respecteer karin’s website en eigen mening die ze heeft net als die van Femke, Anja Meulenbelt, etc. Maar waarom moeten ze ook in het Parool, Sargasso, KRO welingelichte kringen, NRC verschijnen? Zijn deze feministes zo interessant? Op mij maakt dit pseudo-intellectuele geklets totaal geen indruk. ik lees allang geen opinies meer en geen kranten meer.

  Er is sinds mei 1968 een verwende en verwaande generatie opgestaan die overal een mening over heeft.

 6. Het instituut kerk heeft van het geloof er een potje van gemaakt.
  De ene religie is uit het andere voortgekomen omdat de interpretatie van de Bijbel voortdurend uit eigenbelang (verdeel en heersspel) is aangepast. Zo slaan mensen elkaar de hersens in omdat de ene religie zich ‘beter’ acht dan de ander. Maar is geloof in één God dan niet voldoende? Geloof heeft met het innerlijk van de mens van doen. En dat is voor iedereen persoonlijk. En niets van doen met uiterlijke zaken(rituelen) en regeltjes (alles door mensen verzonnen) om anderen te knechten uit eigen belang.

  Imo is niet-geloven ook een (persoonlijk) geloof.
  Geloof en kerk is één. En die kerk ben jezelf. En geloof is niets anders hoe ga je met respect zonder aanzien des persoons of enig eigenbelang wederzijds met elkaar om.
  Als de mens(ongeacht vrouw of man) dat beseft gaat er een mooie wereld voor iedereen open.

  Wat mensen ook niet snappen dat iedere mens Adam en Eva in zich heeft. Adam en Eva zijn geen twee fysieke personen. Adam en Eva heeft te maken met het geloof (het innerlijk) bij elke mens.
  Adam symboliseert het verstand. Eva symboliseert de wil.
  De wil liet zich verleiden tot de appel(uiterlijk, eigen belang). En het verstand liet zich leiden door de wil. Daarom was verstand(Adam) medeplichtig. Het kon ook niet anders te veel wil, weinig wil of vice versa.
  Dat voorval kan iedere mens overkomen zowel man als vrouw.
  Dus iedereen die beweert dat de vrouw de oorzaak van ellende is die heeft het verhaal niet begrepen.
  (bron: wetenschapper, psycholoog,filosoof, theoloog Emanuel Swedenborg)

 7. (Heel) lang geleden schreef ik o.a.:
  Wat hebben Amon-Re, Ahura Mazda, Zeus, Jupiter, Jahweh, Quetzalcoatl,
  God, Viracocha, Anu Brahma en Allah met elkaar gemeen ?
  Zij gaven en/of geven de mens antwoorden op vragen die anders
  waarschijnlijk onbeantwoord zouden blijven…
  en waar dat niet gebeurde/gebeurt de uitwijkmogelijkheid:
  “dat kunnen wij als mensen nu eenmaal niet bevatten,
  dat is in de handen van …”

  Vragen naar de zin van het leven, naar een uitleg van oneindigheid
  in tijd en ruimte…
  En misschien nog wel belangrijker: zij gaven/geven hoop op een leven
  na de dood, een leven waarbij alle beslommeringen van ons dagelijks
  bestaan van ons af zouden/zullen vallen en – mits we ons houden aan
  bepaalde voorschriften – een oneindig leven, dat qua vorm en inhoud
  onze stoutste verwachtingen zou/zal overtreffen.

  Aristoteles noemde zijn boeken over datgene wat na de natuurkunde
  komt, wat de natuurwetten ontstijgt,….. theologie. Andronicus van
  Rhodos maakte daar zo’n vier eeuwen later metafysica van.”

  Adam, Eva, appel… Aardig als DOOR MENSEN BEDACHTE metafoor, maar daar houdt het op.
  Iedereen die zich even verdiept in de diersoort mens moet toch begrijpen dat ‘de kroon op de schepping’ niet meer dan een matige grap is…

 8. Karin,

  Ik val nooit over Femke. En ik stoor me ook niet aan haar ego. Ik vind dat ze een heel leuk ego heeft.

  Overigens is ‘Femke” een oud-Hollandse naam die niks anders dan ‘vrouwtje’ betekent. Daar moet je vandaag de dag eens mee aankomen bij ons’ allerliefste feministen. Neeeeee, je vrouw of dochter ‘vrouwtje‘ noemen, stel je voor. Misschien moet je Femke’s ego wel ‘ego’tje’ noemen.

  En je kwetsbaar opstellen moet je alleen maar doen, als je weet hoe je je moet verdedigen, anders is het ten zeerste af te raden.

  Q: “Maar wat ik jammer vindt, is dat Halsema zich in haar zoektocht naar wat vrouwen van een andere religie beperkt en daar toch aan bindt, uitsluitend richt op de islam.”

  Zeer terecht opgemerkt, dat is iets dat de PVV ook steeds – om tactische redenen uiteraard – ‘over het hoofd ziet’.

  Nu ik het toch over onze Geert heb: ik las laatst dat hij zijn hoofd op nieuwe guldenbiljetten afgedrukt had. Maar hij had zijn kop beter op toiletpapier kunnen afdrukken, dat wordt gegarandeerd een verkoopsucces, die gulden niet, dat is ouwe koek.

  Q: “Orthodox joodse vrouwen mogen hun haar niet tonen, ze dienen na hun huwelijk een pruik te dragen.”

  Heb ik ook ‘s gelezen ja en wat al helemaal nergens op slaat. Hoofddoekjes dienen er juist toe om een schoonheidselement van de vrouw te verbergen. Met een pruik kan je dat juist opleuken, zeker als je rothaar van jezelf hebt. Dus je kunt er juist meer aandacht mee verkrijgen en dat is nou juist niet de bedoeling. Bij het gebruik van zo’n pruik zie je dus al dat het jezelf verbergen in strijd is met het instinct van de vrouw – overigens ook van de man – en dus verzinnen ze er een truc op: een pruik. En die domme mannen denken dan dat die vrouwen aan de leer voldoen.

  Als het aan de (bezitterige) mannen lag, dan zouden vrouwen zich bij voorkeur onder de grond moeten voortbewegen.

  Q: “Hoe meer we vrouwen die vragen willen stellen bij hun positie in de hoek van pro- of anti-islam duwen, hoe minder we die vrouwen zelf bijstaan.”

  Ook alweer juist. We moeten ons gewoon niet meer zo op die Islam fixeren, het is een geloof als alle andere. Zeker, als je deze gaat bestuderen. Het enige verschil is dat ze oorlog hebben ingebouwd in hun leringen, dat is een beetje jammer. Maar ja, wie is er met oorlog begonnen? Oorlog is toch zeker niet pas 1500 jaar geleden door de Islam uitgevonden.

  Het wordt tijd dat we de Islam gaan gewoniseren, dan is het gauw afgelopen met die flauwekul.

  Janus.

 9. @9Janus ≡ 18 mei 2014 ≡ 03:17

  “Heb ik ook ‘s gelezen ja”
  Sinds wanneer is dat een steekhoudend argument?
  Te lezen valt er alderhande in de dubbele autobiografie van God, genaamd Bijbel; en in de door de gebroeders Grimm verzamelde volksvertellingen of de Handelingen van de StatenGeneraal, om nog maar te zwijgen van… .. .
  LePetitPrince, DieVerwirunngenDesZöglingsTörless, AliceInWonderland, JoeSpeedboot, DeOntdekkingVanDeHemel (ohnee die tochniet) – laammenielache

  Ik hoop je bij gelegenheid voor welke valpartij dan ook te behoeden, echter:

  Het is uit het Frysk dat de naam “Femke” -met de betekenis: “meiske” -stamt en niet uit ‘t Óllans. Zowat elke Tukker kan zulks beamen.

 10. JPaul (10)

  Q: ““Heb ik ook ‘s gelezen ja” Sinds wanneer is dat een steekhoudend argument?”

  Dat is geen argument, maar een kennisgeving, een bevestiging van wat K schreef. Er zijn er (hier) dus twee, Karin en ik, die dat gelezen hebben of ervan gehoord hebben, meer zegt dat niet. Wel geloof ik dat zoiets niet uit de lucht komt vallen, daar is het te bizar voor.

  Interessant dat jij zo belezen bent, maar uit die boekskes had ik het niet.

  Q: “Ik hoop je bij gelegenheid voor welke valpartij dan ook te behoeden”

  Dank bij voorbaat.

  Q: “Het is uit het Frysk dat de naam “Femke” -met de betekenis: “meiske” -stamt en niet uit ‘t Óllans. Zowat elke Tukker kan zulks beamen.”

  Detail. ‘Meiske’, ‘vrouwke’, ‘vrouwtje’, whatever. De feministes zijn er niet blij mee. Toch leuk dat de Tukkers verstand hebben van het Fries…..

  J.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.