Schijnheil

‘De verontrusting over privacy is reëel,’ zei minister Plasterk vorige week. Hij voegde er quasi-verbaasd aan toe: ‘Het gekke is, als ik op werkbezoek ben, dan tilt men er niet zo aan.’

Vreemd is dat toch, hè. Hamert de politiek er tien jaar op dat wij burgers onze privacy moeten inleveren omwille van onze eigen veiligheid, en dan gaan wij dat gaandeweg nog geloven ook! Plasterk beziet het met kennelijke verwondering.

Maar dat is schijnheil en huichel. Want de AIVD – die onder Plasterks verantwoordelijkheid valt – blijkt op grote schaal internetfora te hacken en daar gegevens van alle bezoekers weg te slurpen. Dat mag helemaal niet, sleepnetacties zijn verboden; de AIVD mag alleen gericht onderzoek doen, en uitsluitend wanneer er een gerede verdenking ligt. Onder Plasterks gezag werden de wet, de privacy en de rapportageregels grof geschonden. Die wetenschap tovert Plasterks schijnheil om in pure hypocrisie.

De illegale praktijken van de AIVD worden niet bestraft, doch met de mantel der liefde bedekt. Er ligt een voorstel dat de bevoegdheden van de inlichtingendiensten regelt, de WIV 2014, waarin sleepnetacties en ongerichte gegevensopslag worden gelegaliseerd. De wet is nog niet door het parlement heen, maar de AIVD heeft de benodigde computersystemen alvast ingekocht. Dan kunnen ze straks lekker snel verder.

Wat iedereen is vergeten: de huidige restricties in de WIV in 2002 werden ingevoerd, omdat de AIVD ook toen op onwettige sleepnetacties was betrapt en Nederland daarvoor een veroordeling van het Europese Hof in Straatsburg aan haar broek had gekregen. En nu introduceert Nederland een wet die ze in 2002 noodgedwongen moest herzien? Plasterk zou er goed aan doen zich dáár eens over te verbazen.

Ondertussen heeft Amsterdam een eigen afluisterschandaaltje. De PvdA en (godbetere) GroenLinks hebben gesprekken opgenomen die op straat gevoerd werden in een campagne. Dit omdat naar hun mening de mensen die stemmen wierven voor een referendum over erfpacht, daarbij ‘misleidende’ informatie zouden hebben gebruikt om handtekeningen te krijgen.

Het gaat GroenLinks en de PvdA hoegenaamd niets aan op grond waarvan mensen zo’n referendum met hun handtekening steunen. Ook een handtekening die volgens de PvdA en GroenLinks op oneigenlijke gronden is gezet, telt gewoon mee. Handtekeningen kopen is taboe, evenals mensen dwingen om te tekenen, en dat is al.

Stel je toch voor: een politieke partij die illegaal mensen afluistert om te onderzoeken waarom ze voor of tegen iets stemmen. Daarbij: wat is dat, een ‘oneigenlijke’ stem? Wil de PvdA dan al die stemmen inleveren die ze kregen omdat Diederik Samsom tijdens de campagne zo ‘sociaal’ leek? Want dat is toch behoorlijk misleidende informatie gebleken. En GroenLinks mag straks de stemmen inleveren van alle mensen die stiekem een beetje verliefd zijn op Andrée van Es. Want dat is begrijpelijk, maar ook: oneigenlijk.

Author: Spaink

beheerder / moderator

6 thoughts on “Schijnheil”

 1. – “Hamert de politiek er tien jaar op dat wij burgers onze privacy moeten inleveren omwille van onze eigen veiligheid, en dan gaan wij dat gaandeweg nog geloven ook!”
  Dat is niet zo: die Plasterk gelooft dat, niet “wij”; zeker ik niet.

  uit link WIV 2014 –
  – “Bij de presentatie van de bevindingen zei de voorzitter van de commissie dat hij het jammer vindt dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten soms als ‘bedreiging van de persoonlijke levenssfeer’ worden gezien. “Die diensten zijn juist bedoeld om de samenleving en haar burgers te beschermen”, aldus Dessens. Daarom is goede wetgeving om de diensten in toom te houden volgens hem van belang.”

  Vooraf: “samenleving en haar burgers” dat klinkt als “moeder en haar kinderen” en is misleidend want burgers komen niet voort uit een samenleving maar andersom: burgers kunnen een samenleving creëren.
  Wanneer vervolgens een (of méér) groep(en) in die samenleving de krachten bundelt en zich breed maakt jegens minderheden; noemt men zulks met een fijn aan de klassieke oudheid ontleend woord democratie. Zéér ten onrechte want het is dictatuur van de meerderheid.
  De administratieve afdeling – die aan de burger ten dienste staat, althans behoort te staan en derhalve onderheid zou dienen te heten – noemt zich voortaan overheid en de transitie van samenleving naar maatschappij is voltooid.

  Die zogenaamde overheid stelt zich boven de wet, vertrouwt de burger (van wie ze nota bene het mandaat behoeft), niet meer en bespioneert die burger. Dat noem ik terreur!

  – “goede wetgeving om de diensten in toom te houden” is een gepasseerd station daar die ”diensten” niemand een dienst bewijzen. Wetgeving daaromtrent was er buitendien al en werd met voeten getreden, zo blijkt. Als het kan; gebeurt het, of ‘t mag of niet en daarmee basta. (geldt voor boeven; niet voor nette lui)
  De penose heeft zich nog nooit iets aan om het even welke wet- of regelgeving gelegen laten liggen en gaat dat in de toekomst niet gauw doen, ook.

  – “bedoeld om burgers te beschermen” ammehoela! Met (goede) bedoelingen is, zoals ieder kind weet, de weg naar de hel geplaveid. Die ‘diensten’ geven er blijk van in elk geval de genoemde oorspronkelijke bedoelingen volkomen uit het oog te hebben verloren en het spoor volledig bijster te zijn. Die organisaties zijn tot op het bot paranoïa en schizoïde en vormen een gevaar voor de samenleving en wellicht voor zichzelf. Bovendien lijkt die zieke dispositie besmettelijk voor wie er mede samenwerkt. In quarantaine, zou ik zeggen, en TBS met dwangverpleging!

  Wie heeft die ‘diensten’ toestemming verleend om mijn geld uit te geven aan hun systemen / apparatuur met de kennelijke bedoeling de wet ten nadele van mij te overtreden?
  Opheffen die mafiose club en een Berufsverbot voor alle medewerkers!

  uit link Mokums afluisterschandaaltje –
  – “In tegenstelling tot de PvdA publiceerde GroenLinks de opnames niet. “Dat vonden we te dicht bij privacyschending komen”, aldus Bellemakers.”
  Klinkt als: “pas halsafsnijden is bedreigend; iemand ‘t mes op de keel zetten nog bijlange niet”

  en –
  – “De PvdA is voorstander van een referendum, maar niet op deze manier. “Nu heeft het er echter alle schijn van dat Seba met een grote zak geld een referendum heeft ‘gekocht’, waarbij Amsterdammers zijn voorgelogen”, ”
  Een ernstige beschuldiging aan ‘t adres van iedere enqueteur/trice en ik wacht een door de rechter verordonneerde rectificatie in spanning af. (not!)

 2. De PvdA antwoordde op de vraag of zij dit in de toekomst weer zouden doen: “ik hoop dat dit [afluisteren] in de toekomst niet weer nodig zal zijn”. Het hele verhaal is ronduit verbijsterend. Evenals het wetsvoorstel om de AIVD lukraak internet af te laten speuren. Ik hoop dat het van tafel gaat maar vrees dat er (te) weinig weerstand zal zijn.

 3. Blijkt hier weer hoe voorspellend jouw artikel – Privacy is dood, leve het terrorisme – toendertijd was beste Karin. Dit gedonder met privacy & ‘veilig-
  heid’ zal (let op mijn woorden) ALTIJD blijven bestaan. Los van welk totalitair/democratisch/utopisch regieme dan ook. En net als ik toen zei, het maakt mij geen ruk uit, fout gaat het toch. Het wordt pas ECHT spannend als de pleuris definitief wereldwijd uitbreekt. Eh… CO2,honger,nieuwe dodelijke virussen etc.

  Waar blijf je dan met je computertje ?

  Survival of the fittest, yet the unfit MAY live !
  We bezitten de aarde niet, we LENEN haar van onze kinderen.

  http://ran.org http://savethechildren.org http://earthjustice.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.